VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008."

Átírás

1 VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budapest Jóváhagyta a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége május 10-i közgyűlése. Ádám Aurél elnök 1

2 A VORSZ évi közhasznú tevékenysége Bevezető a költségvetési megszorítások éve volt a politikai megosztottsággal, a hisztériával együtt. Az egészségügyi reformok leálltak, magára hagyva a már kellően felforgatott rendszert. A Szövetség programjainak megvalósításához szükséges anyagi forrásokhoz nehezebben lehetett hozzájutni, de szerencsére az alapvető funkciókat biztosító NCA támogatások nagyjából megmaradtak, a VORSZ tevékenysége megfelelő szinten maradhatott.. Gondozás, dialízis - A különböző állapotú krónikus vesebetegek ellátása alapvetően nem változott meg, bár a kezeléshez kötődő szolgáltatásokkal (szállítás, étkezés, stb.) kapcsolatos panaszok száma kis mértékben emelkedett. - Változatlanul nem megfelelő a dialízis finanszírozása, információink szerint 2009-re még ez is csökkenhet. Továbbra is gond a kapacitásszerződések bürokratikus kezelése is. - A kórházak sok helyen veszteségesen, komoly adóságokat felhalmozva működnek, ez eddig nem befolyásolta jelentős mértékben a vesebetegek ellátását. Transzplantáció - Az itt végbement visszarendeződés számunkra egyértelműen átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné tette a listáról történő kiválasztást. Az Országos Vérellátó Szolgálat keretén belül működő, a korábbiakban a Hungarotransplant részét képező csapat tevékenysége sem érzékelhető. - Továbbra sincs napirenden az Eurotransplanthoz történő csatlakozásunk, elzárva a transzplantáció esélyétől sok beteget (pl. a hiperimmunizáltakat). - A transzplantációk száma stagnál. Ez csak részben az előbbiek következménye, nagyobbrészt az egészségügyben kialakult áldatlan állapotok következménye. Jelenleg sem látjuk a hatásos cselekvés lehetőségét. Betegszállítás - Az alapvetően átalakult betegszállítás (az OMSZ csak mentéssel foglalkozik, a betegszállítást teljes mértékben a betegszállító cégek vették át) továbbra is alulfinanszírozott. - A minisztérium 2007-es intézkedései után a szállítások lassan rendeződtek, de ismereteink szerint még ebben az évben is komoly fennakadások voltak. Gyógyszerek - A cél továbbra is az, hogy a krónikus vesebetegséghez kötődő, az életminőséget befolyásoló gyógyszerekhez való hozzájutás lehetőleg térítésmentes legyen. - Az EPO tartalmú gyógyszerezés költségei beépültek a dialízis kezelés költségeibe, az eddigi tapasztalat szerint ez nem okozott visszaesést az ellátásban. - A Ketosteril továbbra is vényre kapható 100%-os támogatással. 2

3 - A Calcijex vényre kapható 90%-os támogatással. - A változások a közgyógy-keretben érvényesíthetők voltak, bár a keret módosítása bürokratikus és hosszadalmas ma is. Közgyógyellátás - A Közgyógy rendszere alapvetően átalakult, elég körülményesnek és lassúnak tűnik a megoldás. A tapasztalatok gyűjtése folyik. Vesevilág - A saját lapunk minden anyagi nehézség ellenére rendszeresen megjelent jó minőségben, szép kivitelben. Ebben mindenki kivette a részét: a főszerkesztő, a tördelő szerkesztő és a jelenlegi nyomda kis csapata is. - Beszámoltunk rendezvényekről, hazai és nemzetközi állásfoglalásokról, hogy a betegek kitekintést nyerjenek mások életéről. Ismeretterjesztő előadások - A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben 2006-ban elindított előadássorozatot 2008-ben is folytattuk, sokan vettek részt. - A Vesevilágban rendszeresen beszámoltunk róla. Pályázatok, anyagi támogatók - Anyagi forrásaink előteremtésénél rendszeres támogatónkra és az NCA pályázataira támaszkodunk. - Szövetségünk és a Vesevilág működésének fenntartásában domináns szerepet játszanak rendszeres szponzoraink, akik saját anyagi nehézségeik ellenére segítenek. - Sikerrel pályázunk az NCA működési támogatására, a különböző programjaink támogatása kevesebb sikerrel járt. - Több kis pályázatot is összeállítottunk (kisebb összegekre), ezzel a napi munkához megteremtettük a fedezetet. - Az adománygyűjtésre is rendszeresen folyik. Szociális helyzet, segélyezés - A betegek szociális helyzete sajnos tovább romlott. - A VORSZ továbbra sem tud segélyt adni, ezt esetleg a tagszervezetek tudnák hatékonyan pótolni, ha mindenütt meglenne hozzá a személyi feltétel. - Időnként a Föld utcába is kétségbeesett levelek érkeznek, a siker reményében továbbítjuk a helyi államigazgatás részére. Szociális munkások - A szociális munkások hiányoznak, tevékenységük pótolhatatlan a betegek ügyes-bajos dolgainak intézésében. 3

4 Mozgáskorlátozottság, fogyatékosság - A vesebetegek, ha csak nem mozgáskorlátozottak, nem sorolhatók a fogyatékosok közé, ami kifejezetten hátrányos és méltánytalan. A nem mozgáskorlátozott vesebeteg sem tud a társadalomban az egészséges emberekre jellemző módon élni, segítségre szorul. A fogyatékosság átértelmezésének kérdése sajnos anyagi kérdés is, a mai pénzügyi válság közepette nem vethető fel. - Megváltozott a rokkantnyugdíjazás rendszere, rehabilitációs járadék került bevezetésre, gyűjtjük az információkat. Egyéb VORSZ rendezvények - A közkedvelt Országos Vesenapot 2008-ben végre sikerült megrendezni, elő tudtuk teremteni anyagi fedezetét. A gárdonyi rendezvény a hagyományoknak megfelelően sikeres volt. - Az elnökség rendszeresen megtartotta üléseit. - Az anyagi lehetőségeink miatt szűkre szabott utazási költségtérítésünk nem szegte kedvét tagjainknak a rendezvények látogatásában. Az aktívabb helyi szervezetek most is megtalálták a lehetőséget, hogy több támogatáshoz jussanak. A VORSZ irodájának tevékenysége - Sikerült biztosítani az iroda folyamatos működését. Jelenleg 1 fő dolgozik részmunkaidőben. - Sok rendezvényen képviseltük szervezetünket. - Komoly értéket képvisel az önkéntes munka, ez teszi lehetővé a VORSZ folyamatos működését. - A küldöttgyűlés által megszavazott tiszteletdíjakat az idén sem fizettük, mert az a Szövetség tevékenységét veszélyeztette volna. A VORSZ szerepe - Az egész világot érintő pénzügyi válság az anyagi támogatások terén kedvezőtlenül érintette a civil szervezeteket. - A különböző szakmai és civil szervezetekkel történő egyeztetés továbbra is ingatag, ezek hiánya gyengíti az érdekvédelmet. - A VORSZ sem tudott megfelelő befolyást gyakorolni az eseményekre. Kapcsolataink meglazultak az Egészségügyi Minisztériummal, szinte megszűntek az OEP-al. - Továbbra is gondot okoz az utánpótlás hiánya. Budapest, május 10. Jóváhagyta a VORSZ Elnöksége Ádám Aurél 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Fővárosi Bíróság Pk /1 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, Föld utca évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, május 4. Ádám Aurél elnök Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. A beszámolót a VORSZ küldöttgyűlés május 10-én fogadta el. 5

6 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Mérleg Fordulónap december 31. adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I Készletek 7. II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke 13. II. Tőkeváltozás III. Tárgyévi eredmény D. Tartalék 16. E. Céltartalék 17. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 19. II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források (passzívák) összesen ( sorok)

7 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Eredmény-kimutatás Fordulónap: december 31. Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok ezer forintban Előző év(ek) helyesbítése(i) Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. (I.+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. ( ) Közhasznú célra, működésre kapott 3. támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. egyéb, ebből 1% Pályázat útján elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások 7

8 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Közhasznú tevékenység eredményei (1.+2.) Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./ E./4.) Nem pénzben realizált eredmény (A./II E./2.-E./3.) H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi 31. eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő- 32. tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.) I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1.± H./1.) J. Nem pénzben realizált eredmény 34. (G./2.+H./2.) K. Adófizetési kötelezettség E. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. személyi egyéb jellegű kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 - ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Költségvetési támogatás Megnevezés Kapott támogatás Felhasználás összege Időpontja Célja Összege Áthozatal Előző évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje Az Országgyűlés támogatása 2008 működés 0 0 A személyi jövedelemadó 1 %-a 2008 közhasznú

10 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete Vagyon Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi Változás összeg % Ft. Saját tőke (összesen) 0 0 Induló tőke 0 0 növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás 0 0 növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb Tárgyévi eredmény 0 0 növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők Megjegyzés Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján nyújtott) Cél szerinti juttatások Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés - pénbeli juttatások összesen ebből adóköteles 0 0 nem adóköteles nem pénzbeli juttatások összesen adóköteles 0 0 ebből nem adóköteles 0 0 Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Egyéb Összesen:

11 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Kapott támogatások Támogató megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Központi költségvetési szervtől , Elkülönített állami pénzalap 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 Pályáztató Magánszemélyek Egyéni vállalkozók 0 0 Jogi személyiségű társaságok , Jogi személyiség nélküli társaságok Közhasznú szervezetek , SZJA 1 %-a , Egyéb , Összesen: , Megjegyzés Tisztségviselők juttatásai Megnevezés Fő Összeg Tiszteletdíj Étkezési hozzájárulás Költségek, napidíj Összesen

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben