EuroSkills 10. Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny. Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban. Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EuroSkills 10. Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny. Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban. Budapest, 2010. április 16-17. CONSTRUMA Kiállítás"

Átírás

1 EuroSkills 10 Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás ÉVOSZ Összeállította: Pete Zoltán ÉVOSZ 1013 Budapest Döbrentei tér 1. Tel: /20

2 EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokság magyarországi válogatóversenye Kımőves, ács és épületburkoló szakmákban Construma Szakkiállítás Budapest, április A decemberében Lisszabonban megrendezésre kerülı EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokságra most elsı alkalommal egy teljes építıipari csapattal nevezhetünk be. Az NSZF elıírása értelmében az EuroSkills-en induló magyar versenyzıket válogatóversenyeken kell kiválasztani, és a támogatóknak ezt követıen a gyıztes, valamint tartalékként a második és harmadik helyezést elért versenyzık további szakmai felkészítésrıl is gondoskodniuk kell. Az építıipari szakmacsoportba tartozó kımőves, ács, épületburkoló és mővezetı versenyzık kiválasztását és felkészítést az ÉVOSZ, míg a tetıfedı versenyzıkét az ÉMSZ koordinálja. A kımőves, ács és épületburkoló szakmák válogatóversenyét az ÉVOSZ április én a Construma kiállítás keretében rendezte meg. A különbözı szakmájú csapattagok munkáját összefogó mővezetı versenyzı kiválasztása elsısorban a jelentkezık elméleti tudása, illetve angolnyelv-tudása alapján történik. A Szakmunkás Európa Bajnokság résztvevıinek a hazai szakmunkástanuló versenyek feladatainál bonyolultabb, összetettebb épületszerkezeteket kell majd elkészítniük, amely számos olyan szerkezeti megoldást is tartalmazhat, amilyen a mindennapi gyakorlatában nem, vagy csak nagyon ritkán fordul elı. A megkövetelt méretpontosság is jelentısen szigorúbb az adott szakma mindennapi követelményeinél. A versenykiírás a kımőves, ács és burkoló szakmákban is milliméter pontosságot, emellett gyors és pontos munkavégzést, biztos szakmai tudást, a munka megfelelı ütemezését, és a csapattagokkal való jó együttmőködést követel meg a versenyzıktıl. Ezért az EuroSkills Válogatóverseny feladatának összeállításakor is ezeket a szempontokat kellett szem elıtt tartanunk. Az idei válogatóversenyre lényegesen több szakmunkás fiatal jelentkezett, mint tavaly. Akkor az elızı két év SZKTV gyıztesei számára küldtünk meghívót, és közülük többszöri megkeresésre is szakmánként csak három négy fiatalt sikerült rábírnunk arra, hogy benevezzen a versenyre. Az idei évben viszont sokkal nagyobb volt az érdeklıdés, így a gyakorlati osztályzatok és az SZKTV-n elért eredmények alapján még elıválogatást is kellett tartanunk. Ebben az évben a korábbi SZKTV gyıztesei mellett az idei Szakma Sztár verseny döntıjébe jutott versenyzıi is kaptak meghívót. A Szakma Sztár Verseny ugyanis két héttel a mi válogatóversenyünk után kerül megrendezésre. Annak ellenére, hogy a fiatalokat nem könnyő a versenyzésre rávenni, elmondható, hogy a résztvevık nagyon motiváltak, és szakmailag jól felkészültek voltak, a versenyt és a munkájukat is rendkívül komolyan vették. A most második alkalommal megrendezett válogatóversenyen azonban nemcsak a létszám, hanem a résztvevık felkészültsége is sokkal magasabb volt, mint elızı évben. Az ács és az épületburkoló szakmákban is igen szoros eredmények születtek, a helyezéseket csak néhány pont különbség döntötte el.

3 A versenyzıknek 12 munkaóra állt rendelkezésükre a versenyfeladat elkészítésre. A feszített munkatempót és a folyamatos látogatói érdeklıdés, a nemzetközi versenyekhez hasonlóan nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is nagy megterhelést jelentett a versenyzık számára. A feladatkiírás egyszerősített változatát a versenyzık már a jelentkezés visszaigazolásakor megkapták, amibıl már tudhatták, hogy milyen szerkezetet kell majd elkészíteniük. A verseny napján csak a tényleges rajz, illetve méretek jelenthettek újdonságot. Az ács feladat egy kontyolt nyeregtetı elkészítése volt, két normál szaruállással. A burkolóknak egy 135 x 180 cm felülető, nagyon sok íves vágást tartalmazó falburkolatot kellett elkészíteniük. A versenyfeladathoz a tavalyi WorldSkills, és a német nemzeti bajnokság feladatai szolgáltak mintául. A kımőveseknek kismérető téglával egy faltestet kellett nyersen maradó falazatként elkészíteniük, úgy, hogy a homlokzat síkjából az ÉVOSZ felirat betői 2, illetve 4 cm-re ugrottak ki. A verseny elsı napján még eléggé zárt volt a mezıny. A második napon azonban már kezdett megmutatkozni a versenyzık munkatempója közti különbség. Láthatóan elfáradtak, egyre többet kapkodtak, és ezáltal rontottak is. Ennek ellenére az épületburkoló és az ács szakmában is viszonylag ki pontkülönbség alapján dılt el, hogy ki lesz a gyıztes. A versenyzık egy része végzıs szakmunkástanuló volt, akik bejutottak az idei Szakma Kiváló Tanulója (SZKT) verseny döntıjébe. Az SZKTV döntıjét megelızı válogató azonban csak elméleti versenybıl áll, gyakorlati feladatot csak a döntıbe jutott versenyzıknek kell készíteniük. Így fordulhatott elı, hogy az Európa Bajnoki válogató épületburkoló versenyének gyıztese csak kilencedikként kerüld be az SZKTV döntıjébe, és a csak ként ponttal mögötte végzett második helyezett pedig az elméleti válogatás eredményeként tavaly be sem került a döntıbe. A válogatón azonban a szakértık által is igen nehéznek minısített versenyfeladatot mindketten nagy gyakorlattal és precízen készítettek el, és összességében rendkívül jó minıségő munkát végeztek. A verseny végeztével, a zsőri értékelést követıen ünnepélyes keretek közt történt meg a helyezések kihirdetése, az oklevelek kiosztása, valamint a szponzori ajándékok átadása. Az ács verseny gyıztesei számára zsák László, a Jaf Holz Ungarn Kft. értékesítési vezetıje vásárlási utalványokat adott át, az épületburkoló verseny elsı három helyezettje részére Fábián Zoltán a Mapei Kft. képviseletében értékes tárgyjutalmakat adott át, a kımőves szakma gyıztesei számára pedig Tolnay Tibor az ÉVOSZ elnöke vásárlási utalványokat adott át. A kımőves verseny elsı három helyezettje számára Joachim Scheffczyk úr, a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi projektvezetıje, az elsı helyezett számára pedig Baltavári Tibor úr, a B-Rekord cég képviselıje további pénzjutalmat ajánlott fel. A VOSZ minden résztvevı számára a szakmai profijukba illı szakkönyveket adományozott, a SEMA roda képviselıje pedig az ács versenyzık számára adott át további tárgyjutalmakat. Az építıipart sújtó gazdasági nehézségek ellenére azonban az anyaggyártó és kivitelezı cégek is fontos feladatuknak tekintették a verseny támogatását. A HUNGEXPO ebben az évben is a verseny lebonyolításhoz rendelkezésünkre bocsátotta a 16-os pavilont, és biztosította a verseny lebonyolításához szükséges infrastruktúrát és PR tevékenységet is. Az egyes szakmák versenyét támogató cégek: Ács szakma: Jaf Holz Ungarn Kft. - faanyag 2

4 Épületburkoló szakmai: Mapei Kft. csemperagasztó Zalakerámia Zrt. csempe sowelt Line Kft. installáció a versenyhez Kımőves Szakma: Baranya Tégla Kft. - tégla Saint Gobain Építıanyag Kereskedelmi Kft. - falazó habarcs Az anyagok elıkészítéséhez, valamint a versenyhelyszín berendezéséhez a gödi Piarista, a budapesti Schulek Frigyes és Kozma Lajos Szakiskolák mellett a pécsi Hanns Seidel Alapítvány nyújtott jelentıs segítséget. A Válogatóverseny a Construma Építıipari Kiállítás keretében került megrendezésre és meglepetésünkre több anyaggyártó, eszköz-forgalmazó, és építési vállalkozó is jelezte, hogy a következı évben részt kívánnak venni a verseny, illetve a versenyzık támogatásban. Az EuroSkills a már több évtizedes hagyományokra visszatekintı WorldSkills Szakmai Világversenytıl eltérıen csapatverseny, ahol az egyes szakmákban induló versenyzık egyéni teljesítménye mellett a csapat együttes teljesítménye is értékelésre kerül. A háromnapos versenyen a csapattagoknak egy gyakorlati feladatot, azaz egy kisebb épületrészletet kell majd elkészíteniük. Az NSZF-vel között szponzori megállapodás értelmében a válogatóversenyt követıen gondoskodni kell a kiválasztott versenyzık szakmai felkészítésérıl is. A tavalyi WorldSkills versenyen már mind a négy építıipari szakmában a szakértıink részt vettek a zsőri munkájában, így az ott szerzett szakmai tapasztalataik birtokában készítik majd fel a versenyzıket az idei Európa Bajnokságra. A szakmai ismeretek elsajátítása mellett azonban számos apró ötletet is ellestek a külföldi versenyzıktıl. Például, fontos az is, hogy a versenyzık milyen szerszámokat vigyenek magukkal, hogyan alakítsuk ki a szerszámosládájukat, milyen rajzeszközökre, és egyéb apró segédeszközre lesz majd szükségük ahhoz, hogy a versenyfeladat idıben el tudják készíteni. A korábbi versenyeken rengeteg fotót is készítettünk, és az ott ellesett egyszerő és praktikus eszközöket mi is megpróbáljuk majd versenyzıink rendelkezésére bocsátani. Az Építıipari Ágazati Párbeszéd Bizottság támogatásával tavaly egy tanulmányt összeállítottunk, amely a EuroSkills építıipari szakmacsoportjába tartozó szakmákra vonatkozóan megfogalmazza a felkészítés menetét és tematikáját. A Válogatóverseny a Construma Építıipari Kiállítás keretében került megrendezésre és meglepetésünkre több anyaggyártó, eszköz-forgalmazó, és építési vállalkozó is felajánlotta támogatást a versenyzık felkészítéshez. Budapest, április 21. Pete Zoltán ügyv. ig. helyettes ÉVOSZ 3

5 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április Helyezések Kımőves szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Rezes Sándor % 2. Bódi Dezsı % 3. Klagyivik Zsolt % 4. Szvák Péter János % 5. Rapkovszky stván % 6. Rimóczi Mihály % Megjegyzés: Elérhetı maximális pontszám: 200 pont Ács szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Bolvári stván 121,30 81 % 2. Horváth Zoltán 113,00 75 % 3. Révai Szilveszter 99,00 66 % 4. Mikulás stván 89,40 60 % 5. Csuka Tibor 75,33 50 % 6. Kelemen Péter 75,00 50 % 7. Forró Máté 66,00 44 % 8. Orbán Zoltán 65,00 43 % Megjegyzés: Elérhetı maximális pontszám: 150 pont Épületburkoló szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Száraz Ádám % 2. Németh György % 3. Takács József % 4. Sípos Péter % 5. Beck Márk % Megjegyzés: - Elérhetı maximális pontszám: 300 pont - A szakmánként elérhetı maximális pontszám a feladat jellege alapján került meghatározásra.

6 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április Versenyzık Név Szül. év. Lakóhely Tanulmányait végezte Ács Bolvári stván Dusnok Jelky András SZK Csuka Tibor Pécs Pollack Mihály SZK Forró Máté Dunakeszi Piarista Szakiskola Horváth Zoltán Tápiószele Bem József SZK Kelemen Péter Kömpöc Kiskunfélegyházi SZK Mikulás stván Tabdi Kiskunfélegyházi SZK Orbán Zoltán Balatonboglár Somogyi TSZK Révai Szilveszter Bicsérd Pollack Mihály SZK Kımőves Bódi Dezsı Kunszentmárton Kunszentmártoni SZK Klagyivik Zsolt Nagykeresztúr Borbély Lajos Szakiskola Rapkovszky stván Szarvas BÉKSZ Kós Károly Tagiskola Rezes Sándor Szomód Fellner Jakab SZK Rimóczi Mihály Kunszentmárton Kunszentmártoni SZK Szvák Péter János Szarvas BÉKSZ Kós Károly Tagiskola Épületburkoló Beck Márk Tatabánya Tatabányai SZK Németh György Bicsérd Pollack Mihály SZK Sipos Péter Bábolna Gábor László Épitıipari SZK Száraz Ádám Várda Vasi Bau Kft. Takács József Ladánybene Gáspár András SZK

7 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április CONSTRUMA Szakkiállítás Zsőritagok Ács 1. Hantos Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron 2. Pelyhes Gábor Piarista Szakképzı skola, Göd 3. Vernyik Roland ács vállalkozó, Ostoros Épületburkoló 1. Fábián Zoltán MAPE Kft., vevıszolgálati és mőszaki asszisztenciavezetı 2. Sztancsik mre MAPE Kft., képzési és alkalmazástechnikai csoportvezetı 3. Juhász Nagy János MAPE Kft., alkalmazástechnológus Kımőves 1. Vidovszky stván BME Építéskivitelezési Tanszék, adjunktus 2. Mensch József Hanns Seidel Alapítvány Pécsi Oktatási Központja, szaktanár 3. Szakács Péter Baranya-Tégla Kft., mőszaki menedzser

8 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat A feladat ismertetése: A feladat egy kontyolt nyeregtetı, két normál szaruállással. A talpszelemenek rovással kapcsolódnak a keresztirányú és az átlós kötıgerendákhoz. Az egyik szaruállásban egyszeres függesztımővet kell kialakítani, erre fekszik fel a gerincszelemen, egy ferde dúccal merevítve. A másik szaruállásban a gerincszelemen a torokgerendára van visszatámasztva. A kontyolt tetısíkon két ferde helyzető csonka szarufa van elhelyezve. A szarufavégek kétszeres vágással vannak kialakítva, ami az élszarufák, valamint a ferde szarufák végein is azonos. A szerkezetet hagyományos ácskötéssel kell összeépíteni, és facsavarokkal biztosítani. A feladatot két nap alatt, összesen 12 munkaóra alatt kell összeépíteni, gyalult főrészáruból. A kivitelezéshez beméretezett fedélszékterv, metszetrajzok, háromdimenziós képek, valamint egy szöveges leírás állnak rendelkezésre. Mindenki annyi rajzot készíthet, amennyit szükségesnek lát a feladat elkészítéséhez. A rajzhoz egy-egy rétegelt lemez táblát biztosítunk. Fontos hogy az egyes modulokat addig nem szabad összeszerelni, amíg a hozzá tartozó alkatrészek nincsenek kimunkálva, és pontozva. Az összeépített modulokon pontozásra kerül a méretpontosság (az ellenırzésre kerülı méreteket a rajzon körrel kiemeltük), a kötések illeszkedése, valamint a kész szerkezet összképe. A feladathoz saját kéziszerszámok, valamint kézi kisgépek használhatóak. A hozott kisgépeket azonban csak abban az esetben szabad használni, ha azok teljesítik a vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírásokat. Az igazolást, dokumentumot kérjük a verseny kezdete elıtt a verseny zsőri részére bemutatni. A versenyen csak a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı munkaruházatban szabad részt venni. Megjegyzés: A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen! Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen!

9 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április

10 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április

11 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április Az ács verseny értékelése A válogató versenyt az ÉVOSZ szervezésében, a 2010-es Construma Építıipari Szakkiállítás és Vásár keretein belül, /17-én rendeztük. A rendezvény fı szervezıje Pete Zoltán volt, az ÉVOSZ képviseletében. A verseny zsőrijében Vernyik Roland mellett Pelyhes Gábor, és Hantos Zoltán foglalt helyet. A versenyfeladatot Hantos Zoltán faszerkezet-tervezı mérnök állította össze. Vernyik Roland ácsmesterként, míg Pelyhes Gábor a Gödi Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium szaktanáraként vett részt a zsőri munkájában. A feladatkiírás egyszerősített változatát a versenyzık már a jelentkezés visszaigazolásakor megkapták, amibıl már tudhatták, hogy milyen szerkezetet kell elkészíteniük, a verseny napján csak a tényleges rajz, illetve méretek jelenthettek újdonságot. A feladat egy kontyolt nyeregtetı volt, két normál szaruállással. A talpszelemenek rovással kapcsolódtak a keresztirányú és az átlós kötıgerendákhoz. Az egyik szaruállásban egyszeres függesztımővet kellett kialakítani, erre feküdt fel a gerincszelemen, egy ferde dúccal merevítve. A másik szaruállásban a gerincszelemen a torokgerendára volt visszatámasztva. A kontyolt tetısíkon két ferde helyzető csonka szarufa volt elhelyezve. A szarufavégek kétszeres vágással voltak kialakítva, ami az élszarufák, valamint a ferde szarufák végein is hasonló módon történt. A szerkezetet versenyzınként azonos mennyiségben elıkészített, gyalult főrészáruból, hagyományos ácskötéssel kellett összeépíteni, és facsavarokkal biztosítani. A kivitelezéshez beméretezett fedélszékterv, metszetrajzok, háromdimenziós képek, valamint egy szöveges leírás álltak rendelkezésre. Mindenki annyi rajzot készíthetett, amennyit szükségesnek látott a feladat elkészítéséhez. A rajzhoz egy-egy 4,5 m2-es rétegelt lemez táblát biztosítottunk. A szerkezetet a könnyebb pontozás érekében modulokra tagoltuk. Az egyes modulok összeépítése elıtt ellenıriztük a kimunkálás minıségét, az összeépített modulokon pedig pontozásra került a méretpontosság (az ellenırzésre kerülı méreteket a rajzon körrel kiemeltük), a kötések illeszkedése, valamint a kész szerkezet összképe. Az alkatrészek megmunkálásához kézi szerszámokat és kisgépeket egyaránt használhattak, de a gépek használatát csak a vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírások betartása mellett engedélyeztük. Az errıl szóló igazolást, dokumentumot a verseny kezdete elıtt ellenıriztük. A szerkezet elkészítésére a versenyzık 2 munkanapon összesen 12 munkaórát kaptak, ami a kötelezı szünetek, és a folyamatos látogatói érdeklıdés mellett nagyon feszített munkatempót, és stresszes légkört alakított ki. Emiatt a verseny (akárcsak a nemzetközi bajnokság) a szakmai tudás mellett a pszichikai kitartóképesség vizsgája volt. A verseny során a zsőritagok folyamatosan a versenyzık rendelkezésére álltak, amennyiben kérdésük, kérésük lett volna bármivel kapcsolatban. A verseny elsı napján még eléggé zárt mezınyt láthattunk, szinte fej-fej mellett haladtak a versenyzık a feladatukkal. A második napon már kezdett megmutatkozni a munkatempók közti különbségek. A versenyzık láthatóan elfáradtak, és egyre többet kapkodtak. Végül csupán hárman fejezték be a feladatot, ezzel biztosították is maguknak a dobogós helyezést.

12 A versenyzık jó része leendı résztvevıje a közeljövıben rendezendı Szakma Sztár versenynek is, számukra jó tapasztalatszerzési lehetıség volt ez a válogatóverseny. Kíváncsian várjuk, hogy mennyiben születnek ott más eredmények. A verseny végeztével ünnepélyes keretek közt történt meg a helyezések kihirdetése, az oklevelek kiosztása, valamint a szponzori ajándékok átadása. A verseny résztvevıi: Bolvári stván (.) Csuka Tibor Forró Máté Horváth Zoltán (.) Kelemen Péter Mikulás stván Orbán Zoltán Révai Szilveszter (.) A versenyhez a JAF Holz Ungarn Kft. biztosította a faanyagot és a rétegeltlemezt. A verseny elıkészítésében jelentıs szerepet vállalt a Gödi Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium is. A verseny partner, és szponzorszervezetei: Építıipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési ntézet (NSZF), JafHolz Ungarn Kft., MAPE Kft., Baranya Tégla Kft., Saint Gobain Építıanyag Kereskedelmi Zrt., sowelt-line Kft., Budapesti Kereskedelmi és parkamara (BKK), Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ), Magyar Téglás Szövetség. Hanns Seidel Alapítvány (Pécs), Piarista Szakiskola (Göd), Schulek Frigyes Építıipari Mőszaki Szakközépiskola (Budapest), Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Budapest), SEMA roda Magyarország A gyıztes versenyzı Bolvári stván. Sopron, április 19. Hantos Zoltán ács szakértı

13 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Kımőves szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat Falazza fel az ábrázolt faltestet kismérető téglával, nyersen maradó falazatként! A faltest, és a falkorona élére állított téglasorának anyaga tömör falburkoló tégla, a pontozottan jelölt téglák anyaga mészhomok tégla. A rajzon római számmal jelölt téglák kiugranak a homlokzat síkjából. Az -vel jelölt téglák kiugrása 2cm, a jelöléső tégláké 4cm. A fúgák az ábrán jelöltek szerint a kiugró részeken tele a többi részen ívesen kialakított fugával készülnek. Javasolt a részletek tégla kiosztással ellátott papíron (falemezen) való kiszerkesztése. Ügyeljen a helyes hézagkiosztásra, a síktartásra, a méretek és szögek betartására! A feladat megoldására 2 x 6 = 12 óra áll a versenyzık rendelkezésére. Megjegyzés: A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen! Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen!

14 12 1 1, , , sík (4cm előreugrással). sík (2cm előreugrással) Nézet M=1:10 teli fúga ívesen kiszedett fúga 25 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny 2,07 Alaprajz M=1:10 Kőműves szakmai feladat április

15 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április A kımőves verseny értékelése A kımőves szakmai zsőri tagjai: Vidovszky stván Mensch József Szakács Péter A kımőves szakmai versenyzıi: Bódi Dezsı Klagyivik Zsolt Rapkovszky stván Rezes Sándor Rimóczi Mihály Szvák Péter János Rövid értékelés A Wordskills és Euroskills versenyek a szakmák világ és Európa-bajnokságaiként világszerte az egyes szakmák legjobb fiatal mővelıinek adnak lehetıséget technikai tudásuk összemérésére, áttételesen pedig az itt szerzett tapasztalatoknak saját hazájukban való kamatoztatásával, az egyes szakmák színvonalának folyamatos emelését szolgálják. A Euroskills szakmai verseny magyarországi válogatóversenyének alapvetı célja a világversenyre felkészítendı és kiutazó versenyzık kiválasztása. A kımőves szakma válogatóversenyére az ács és burkoló szakmák válogatóversenyeivel együtt, a Construma építıipari kiállítás helyszínén, április én került sor. Az idei versenynek hat kımőves résztvevıje volt, ami meghaladta a tavalyi Worldskills válogatóversenyen részt vett versenyzık létszámát. Az elıválogatásnál szempont volt a jelentkezett versenyzık tanulmányi eredménye, illetve a korábbi szakmai versenyeken való esetleges eredményes részvétel. A kiadott versenyfeladat jellegét tekintve a világversenyeken is elıforduló feladatokhoz hasonló, az ott szükséges technikai tudásra építı, 172 téglaelemet tartalmazó falazat elkészítése volt. (2. kép) A verseny az elsı napon 9:30-tól 18 óráig, a második napon 8:15-tıl 14:15-ig tartott. A versenyfeladatokhoz rendelt hét illetve öt óra hosszú munkaidıt mindkét napon mindössze két-két negyedórás kisebb, és egy háromnegyedórás ebédszünettel szakítottuk meg. A versenyen elvárt tégla/órás sebesség a világversenyeken szokott sebességhez képest kisebb sebességet jelentett. A feladatot a rendelkezésre álló idı alatt a hat versenyzıbıl öten elfogadható, vagy jó színvonalon teljesítették, idı elıtt azonban egyikük sem fejezete be a munkát.

16 1. kép A verseny 2. kép Az elkészült versenyfeladat A versenyfeladatok pontozásánál a világversenyeken szokásos pontosságot követeltük meg. Az értékelésnél a vízszintes és függıleges méreteket, a szögtartást, a síktartásokat, a vízszintes és függıleges irányok tatását, a felületek és hézagok megjelenését, valamint a munkavédelmi szabályok betartását és az idıbeosztást vettük figyelembe. A versenyzık teljesítménye általában és összességében pozitívan értékelhetı, két tényezı, az idı és a felületképzések minısége tekintetében azonban még messze vagyunk a világelsıktıl. A Euroskills versenyre való felkészülés során ezeken a területeken különös gondot kell fordítani a nagyobb gyakorlat elsajátítására. A sebesség növelése tekintetében kiemelt szerepe van a munka szervezésének. A versenyzıknek folyamatosan ügyelni kell a munkahelyszín optimális elrendezésére és az azonos nemő munkafajok idıben való összefogására (vágások, falazási munkák stb.) Ebben fontos szerepet játszik a feladat végiggondolása, és a versenyzı általi megfelelı elıkészítése (pl. vágott elemek kiszerkesztése). A kımőves versenyszám megvalósítását a téglákat szállító Baranya Tégla pari és kereskedelmi Kft. és a habarcsanyagot szállító Saint-Gobain zrt. vállalatok tették lehetıvé. A verseny szervezéséért és elıkészítésért az Euroskills-en induló építıipari szakmák fı szponzorának az ÉVOSZ-nak jár köszönet. Budapest, április 19. Vidovszky stván Euroskills kımőves szakértı

17 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Épületburkoló szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat Készítse el a rendelkezésre bocsátott gipszkarton felületre a mellékelt ábrán látható mintás burkolatot a kivitelezési elıírásokban leírtak szerint. A burkolat vékonyágyazású eljárással készítendı. A hézag (fuga) szélessége 3 mm. A falburkolatot a padlószinttıl (falburkolat bal sarka a kiindulási pont) 10 mm-re indítsa. A burkolatot vízszintes értelemben a rendelkezésre álló felület közepén helyezze el A feladat elkészítése elıtt határozza meg a szükséges méreteket. Tartsa be a vonatkozó munka- és balesetvédelmi elıírásokat! A kivitelezési munkák megkezdése elıtt olvassák el a termékek bedolgozására vonatkozó gyártói utasításokat. Kivitelezési elıírások: Feladat (falburkolat ÉVOSZ-logóval): A falburkolat anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (fehér színő). Évszám anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (zöld színő) Az ÉVOSZ-logó anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (fehér, szürke és zöld színő). A vízcseppek anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (zöld színő) A falburkolat kiosztása: hálós. A falburkolat teljes szélessége: 9 egész burkolólap. A falburkolat teljes magassága: 12 egész burkolólap. A falburkolaton a logót a mellékelt rajz szerint helyezze el. Az ÉVOSZ-logó alsó és felsı sarka a középsı csempeoszlop középtengelyébıl indulnak. A jobb és baloldali sarkok a negyedik és ötödik sor közti fuga vonalából indulnak. Határozza meg a sarkok pontos helyét. A vízcseppet a mellékelt az R01 ábra alapján, négy darabból alakítsa ki. Az elemeket gazdaságosan vágja ki. Ügyeljen a csempék éleinek épségére. Az elkészült burkolatot fugázza ki. Ügyeljen a megadott méretek betartására! A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen. Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen. A feladat megoldási ideje: 2 nap alatt összesen 12 óra.

18 x x 0,3 = R01 z z sz f z z z z sz f z z z sz f z sz sz f sz sz f f sz sz sz 3 2 sz sz sz sz sz sz sz sz sz x x 0,3 = Nézeti rajz 1: R01 Színek: z - zöld sz - szürke f - fehér számok - zöld háttér - fehér cseppek - szürke EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Burkoló szakmai feladat április

19 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április Az épületburkoló verseny értékelése Nagy izgalommal készültem az Euroskills hazai válogatójára, ahol, mint a burkoló verseny zsőriének elnöke, illetve mint az egyik szponzoráló cég, a MAPE képviselıje vehettem részt. Az érzelmeim vegyesek voltak, mert egyrészt rendkívül nagy megtiszteltetésnek éreztem a felkérést, másrészt elıször lehettem részese ennek a versenynek, illetve elıször töltöttem be hasonló tisztséget szakmai versenyen. Hasonlóan vegyes érzelmeket keltettek bennem az elızı évi Worldskills verseny hazai válogatójáról hallott tapasztalatok, az azon készült képek látványa is. Az idei feladat ötlete részben a tavalyi kanadai versenyfeladat ötletén alapult, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyobb kihívás elé állította a versenyzıket, mint az elızı évi. A feladat kiírásához a verseny elıtt elkészült a kiértékelési pontrendszer, lehetıség szerint biztosítva, az objektív értékelést. A versenyen öt fiatal burkoló vett részt. Ez már jelentıs elırelépés volt a tavalyi három versenyzıvel szemben. Érdekes és tanulságos volt látni, hogy mennyire más-más felszereltséggel érkeztek, más-más technikákat alkalmaztak, a különbözı munkafolyamatokhoz, a feladat felszerkesztéséhez, az íves vágásokhoz, a vágási élek csiszolásához. Mennyire más taktikát követtek. Volt, aki a nehezebb részleteket elıre kivágta, a földön összeillesztette, és csak ezt követıen kezdett a lapok felragasztásához, volt, aki folyamatosan haladt, mind a ragasztással, mind a lapok vágásával, és volt, aki részben az elsı, részben a második taktikát követte. Mindezek okán sem a zsőri, sem a versenyzık részére nem volt egyértelmően összevethetı, hogy ki áll jobban feladattal, ki jár elırébb. Jó volt látni a versenyzık lelkesedését teljes bedobással küzdöttek a két nap alatt. Jó volt látni azt a hatalmas érdeklıdést, ami a versenyt követte, különösen akkor, mikor már jelentısebb rész látszódott a készülı feladatokból. Gyakorló burkolók kérdezgettek hitetlenkedve, hogy valóban sima 15*15-ös lapokból a helyszínen szabták ki a versenyzık a 2010-es feliratot, valóban nekik kellet ezt kiszerkeszteni? Nem kaptak sablont?..stb. Némi hosszabbítás után a második napon elérkezett a zsőrizés ideje. Nagy szerencsénk volt, hogy elıre lefektettük a kiértékelés szempontjait, mert pusztán szubjektív szempontok alapján nagyon nehéz feladat lett volna a sorrend felállítása, különösen úgy, hogy különbözı készültségi fokú munkákat kellett összevetni. Az értékelési szempontokból jelentıs részt képviseltek, a mért értékek. Méretpontosságok, síktól való eltérés, függılegestıl, vízszinttıl való eltérés stb. Hasonlóan jelentıs súlyt képviselt az értékelésben a vágási élek minısége, a fugák egyenletessége, a 2010-es felirat minısége. Kisebb súllyal, de megjelent az értékelésben a szubjektív tényezı. Hogy az értékelés minél objektívebb legyen egy-egy szempont szerint végigértékeltük az összes versenyzıt, és csak ezt követıen léptünk a következı értékelési ponthoz. Az értékelés során nem adtuk össze a részpontszámokat, így nem tudtuk, ki hogy áll a másik versenyzıhöz képest. Különösen annak fényében, hogy teljesen más személyiségeket, munkastílust

20 ismerhettünk meg a versenyzıknél. Volt aki ebben, volt aki abban volt jobb. A verseny végeredménye rendkívül szoros lett. Mindössze néhány pont választotta el egymástól az elsı három helyezettet. A három fiú munkájában teljesen más személyiséget ismerhettünk meg. A harmadik helyezett Takács József volt a legprecízebb, mind a méretpontosságok, mind az esztétikai kivitel terén rendkívül szép munkát végzett, sajnos ez készültségi szint tekintetében nem mutatkozott meg. A második helyezett Németh György munkája volt szubjektíven a legszebb, erre volt a legjobb ránézni, és közel kész lett a munkával. Nála viszont voltak meglepetések a mért értékeknél. Kevésbé figyelt a pontosságra. Az elsı helyezett Száraz Ádám teljesítménye az elınyök és hátrányok sikeres kombinációját, vagy a választott taktika, az idıbeosztás sikerességét hozta. Nagyon kiemelkedıt semmiben sem hozott, de mindenben jól teljesített, jól osztotta be az idejét, kész lett a feladatával. Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy a versenyzık rendkívül szép munkát végeztek, nagy rutinú gyakorló burkolóktól is szép teljesítmény lett volna, amit az adott körülmények, versenydrukk alatt alkottak. Egyöntető volt a vélemény azok között, aki a tavalyi versenyt is látták, hogy az versenyzık teljesítményének idei színvonal messze magasabb volt, mint tavaly. Sajnos az Euroskills verseny feladatra kapott idı sem fog biztosítani lazább munkatempót, így sok gyakorlás, felkészülés vár még a versenyzıkre, de az írásom elején feltett kérdésre egyértelmő a válaszom. gen, nagyot léptünk elıre! Budapest, április 21. Fábián Zoltán okl. építımérnök Mapei Kft. Alkalmazástechnikai alosztályvezetı az épületburkoló zsőri elnöke

Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB

Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB Hantos Zoltán Szerkesztő feladatok ácsoknak Budapest 2013. augusztus Készítette a Wiesner Bt. az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6.

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ÉVOSZ XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Beszámoló az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014. évi szakmai munkájáról Az építőipar 2014. évi teljesítménye

Részletesebben

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése,

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése, Szakképzési különszám a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával készült, az NFA-KA-NGM 1/2014. számú pályázat keretében 2015. MÁJUS A MAGYAR KE RES KE DEL MI ÉS IPAR KA MA RA GAZDASÁGI LAPJA SZAKMA

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum 2012. április XIV. évfolyam, IV. szám - Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola Tartalom Március 15-ei megemlékezés Comenius Program 2012. 2010Válogatás a UI Hollandia Gordiusz Matematika Tesztverseny

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY.

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszakjain tanuló hallgatók körében végzett online

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3

Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 Tartalomjegyzék I. TÁJKÉP PEKING UTÁN OLIMPIAI SZEREPLÉSÜNK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 2 II. OLIMPIAI KERETEINK... 3 III. OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSÜNK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA... 4 IV. AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI - CÉLKITŐZÉSEK...

Részletesebben

Mapei Krónika. Építôipari információs lap. 2011. december 32. szám

Mapei Krónika. Építôipari információs lap. 2011. december 32. szám Mapei Krónika Építôipari információs lap 2011. december 32. szám 32 Mapei-babák. Így nevezzük egymás között a gyönyörû csecsemôket, akik oly különlegessé teszik karácsonyi számunk borítóját. Miért kerültek

Részletesebben

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık!

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık! Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6 2008.01.09. 15:59 Így tél közepén, mivel is foglalkozhatnánk, mint az ergométerrel, illetve más hasonló tevékenységekkel (youtube használat ezerrel)! Friss hír, melyet

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)

Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére) Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére) Szekeres Tünde Eszterházy Károly Fıiskola Dr. Kádek István PhD fokozat fıiskolai tanár Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A játék

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt.

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt. MKIJSZ! HÍRLEVÉL A Magyar Kendo Válogatott A debreceni Európa Bajnokságról Véleményem szerint hatalmas sikerként könyvelhetjük el a 23. Kendo Európa Bajnokságot. A következ!kben különböz! témákra bontva

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008.

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008. OKTATÁSTECHNOLÓGIA bölcsész tanár szakos hallgatók számára Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 3. Bevezetés 4 6. A szemléltetés szerepe

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 Hírlevél 2011/3. Tartalomjegyzék 1./ A munkaidıvel kapcsolatos nyilvántartás 3 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 3./ Válogatás a Munkavédelmi Tanácsadó

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE

III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE III A SZAKKÉPZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE III.1 A KAMARÁK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN III.1.1 A kamarák és a modulrendszer Az NSZFI és a MKIK között szoros az együttműködés. A MKIK meghirdette minden területi

Részletesebben

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN

ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR Továbbképzési Központ, Lovastanár (hippologus) és-szervezı szak ÖRKÉNYTÁBOR SIKERÉNEK TITKA A JELENKOR HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN Szakdolgozat Készítette: Horváth

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012- es tanévrıl Az

Részletesebben