EuroSkills 10. Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny. Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban. Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EuroSkills 10. Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny. Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban. Budapest, 2010. április 16-17. CONSTRUMA Kiállítás"

Átírás

1 EuroSkills 10 Magyarországi Szakmunkás Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás ÉVOSZ Összeállította: Pete Zoltán ÉVOSZ 1013 Budapest Döbrentei tér 1. Tel: /20

2 EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokság magyarországi válogatóversenye Kımőves, ács és épületburkoló szakmákban Construma Szakkiállítás Budapest, április A decemberében Lisszabonban megrendezésre kerülı EuroSkills Szakmunkás Európa Bajnokságra most elsı alkalommal egy teljes építıipari csapattal nevezhetünk be. Az NSZF elıírása értelmében az EuroSkills-en induló magyar versenyzıket válogatóversenyeken kell kiválasztani, és a támogatóknak ezt követıen a gyıztes, valamint tartalékként a második és harmadik helyezést elért versenyzık további szakmai felkészítésrıl is gondoskodniuk kell. Az építıipari szakmacsoportba tartozó kımőves, ács, épületburkoló és mővezetı versenyzık kiválasztását és felkészítést az ÉVOSZ, míg a tetıfedı versenyzıkét az ÉMSZ koordinálja. A kımőves, ács és épületburkoló szakmák válogatóversenyét az ÉVOSZ április én a Construma kiállítás keretében rendezte meg. A különbözı szakmájú csapattagok munkáját összefogó mővezetı versenyzı kiválasztása elsısorban a jelentkezık elméleti tudása, illetve angolnyelv-tudása alapján történik. A Szakmunkás Európa Bajnokság résztvevıinek a hazai szakmunkástanuló versenyek feladatainál bonyolultabb, összetettebb épületszerkezeteket kell majd elkészítniük, amely számos olyan szerkezeti megoldást is tartalmazhat, amilyen a mindennapi gyakorlatában nem, vagy csak nagyon ritkán fordul elı. A megkövetelt méretpontosság is jelentısen szigorúbb az adott szakma mindennapi követelményeinél. A versenykiírás a kımőves, ács és burkoló szakmákban is milliméter pontosságot, emellett gyors és pontos munkavégzést, biztos szakmai tudást, a munka megfelelı ütemezését, és a csapattagokkal való jó együttmőködést követel meg a versenyzıktıl. Ezért az EuroSkills Válogatóverseny feladatának összeállításakor is ezeket a szempontokat kellett szem elıtt tartanunk. Az idei válogatóversenyre lényegesen több szakmunkás fiatal jelentkezett, mint tavaly. Akkor az elızı két év SZKTV gyıztesei számára küldtünk meghívót, és közülük többszöri megkeresésre is szakmánként csak három négy fiatalt sikerült rábírnunk arra, hogy benevezzen a versenyre. Az idei évben viszont sokkal nagyobb volt az érdeklıdés, így a gyakorlati osztályzatok és az SZKTV-n elért eredmények alapján még elıválogatást is kellett tartanunk. Ebben az évben a korábbi SZKTV gyıztesei mellett az idei Szakma Sztár verseny döntıjébe jutott versenyzıi is kaptak meghívót. A Szakma Sztár Verseny ugyanis két héttel a mi válogatóversenyünk után kerül megrendezésre. Annak ellenére, hogy a fiatalokat nem könnyő a versenyzésre rávenni, elmondható, hogy a résztvevık nagyon motiváltak, és szakmailag jól felkészültek voltak, a versenyt és a munkájukat is rendkívül komolyan vették. A most második alkalommal megrendezett válogatóversenyen azonban nemcsak a létszám, hanem a résztvevık felkészültsége is sokkal magasabb volt, mint elızı évben. Az ács és az épületburkoló szakmákban is igen szoros eredmények születtek, a helyezéseket csak néhány pont különbség döntötte el.

3 A versenyzıknek 12 munkaóra állt rendelkezésükre a versenyfeladat elkészítésre. A feszített munkatempót és a folyamatos látogatói érdeklıdés, a nemzetközi versenyekhez hasonlóan nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is nagy megterhelést jelentett a versenyzık számára. A feladatkiírás egyszerősített változatát a versenyzık már a jelentkezés visszaigazolásakor megkapták, amibıl már tudhatták, hogy milyen szerkezetet kell majd elkészíteniük. A verseny napján csak a tényleges rajz, illetve méretek jelenthettek újdonságot. Az ács feladat egy kontyolt nyeregtetı elkészítése volt, két normál szaruállással. A burkolóknak egy 135 x 180 cm felülető, nagyon sok íves vágást tartalmazó falburkolatot kellett elkészíteniük. A versenyfeladathoz a tavalyi WorldSkills, és a német nemzeti bajnokság feladatai szolgáltak mintául. A kımőveseknek kismérető téglával egy faltestet kellett nyersen maradó falazatként elkészíteniük, úgy, hogy a homlokzat síkjából az ÉVOSZ felirat betői 2, illetve 4 cm-re ugrottak ki. A verseny elsı napján még eléggé zárt volt a mezıny. A második napon azonban már kezdett megmutatkozni a versenyzık munkatempója közti különbség. Láthatóan elfáradtak, egyre többet kapkodtak, és ezáltal rontottak is. Ennek ellenére az épületburkoló és az ács szakmában is viszonylag ki pontkülönbség alapján dılt el, hogy ki lesz a gyıztes. A versenyzık egy része végzıs szakmunkástanuló volt, akik bejutottak az idei Szakma Kiváló Tanulója (SZKT) verseny döntıjébe. Az SZKTV döntıjét megelızı válogató azonban csak elméleti versenybıl áll, gyakorlati feladatot csak a döntıbe jutott versenyzıknek kell készíteniük. Így fordulhatott elı, hogy az Európa Bajnoki válogató épületburkoló versenyének gyıztese csak kilencedikként kerüld be az SZKTV döntıjébe, és a csak ként ponttal mögötte végzett második helyezett pedig az elméleti válogatás eredményeként tavaly be sem került a döntıbe. A válogatón azonban a szakértık által is igen nehéznek minısített versenyfeladatot mindketten nagy gyakorlattal és precízen készítettek el, és összességében rendkívül jó minıségő munkát végeztek. A verseny végeztével, a zsőri értékelést követıen ünnepélyes keretek közt történt meg a helyezések kihirdetése, az oklevelek kiosztása, valamint a szponzori ajándékok átadása. Az ács verseny gyıztesei számára zsák László, a Jaf Holz Ungarn Kft. értékesítési vezetıje vásárlási utalványokat adott át, az épületburkoló verseny elsı három helyezettje részére Fábián Zoltán a Mapei Kft. képviseletében értékes tárgyjutalmakat adott át, a kımőves szakma gyıztesei számára pedig Tolnay Tibor az ÉVOSZ elnöke vásárlási utalványokat adott át. A kımőves verseny elsı három helyezettje számára Joachim Scheffczyk úr, a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi projektvezetıje, az elsı helyezett számára pedig Baltavári Tibor úr, a B-Rekord cég képviselıje további pénzjutalmat ajánlott fel. A VOSZ minden résztvevı számára a szakmai profijukba illı szakkönyveket adományozott, a SEMA roda képviselıje pedig az ács versenyzık számára adott át további tárgyjutalmakat. Az építıipart sújtó gazdasági nehézségek ellenére azonban az anyaggyártó és kivitelezı cégek is fontos feladatuknak tekintették a verseny támogatását. A HUNGEXPO ebben az évben is a verseny lebonyolításhoz rendelkezésünkre bocsátotta a 16-os pavilont, és biztosította a verseny lebonyolításához szükséges infrastruktúrát és PR tevékenységet is. Az egyes szakmák versenyét támogató cégek: Ács szakma: Jaf Holz Ungarn Kft. - faanyag 2

4 Épületburkoló szakmai: Mapei Kft. csemperagasztó Zalakerámia Zrt. csempe sowelt Line Kft. installáció a versenyhez Kımőves Szakma: Baranya Tégla Kft. - tégla Saint Gobain Építıanyag Kereskedelmi Kft. - falazó habarcs Az anyagok elıkészítéséhez, valamint a versenyhelyszín berendezéséhez a gödi Piarista, a budapesti Schulek Frigyes és Kozma Lajos Szakiskolák mellett a pécsi Hanns Seidel Alapítvány nyújtott jelentıs segítséget. A Válogatóverseny a Construma Építıipari Kiállítás keretében került megrendezésre és meglepetésünkre több anyaggyártó, eszköz-forgalmazó, és építési vállalkozó is jelezte, hogy a következı évben részt kívánnak venni a verseny, illetve a versenyzık támogatásban. Az EuroSkills a már több évtizedes hagyományokra visszatekintı WorldSkills Szakmai Világversenytıl eltérıen csapatverseny, ahol az egyes szakmákban induló versenyzık egyéni teljesítménye mellett a csapat együttes teljesítménye is értékelésre kerül. A háromnapos versenyen a csapattagoknak egy gyakorlati feladatot, azaz egy kisebb épületrészletet kell majd elkészíteniük. Az NSZF-vel között szponzori megállapodás értelmében a válogatóversenyt követıen gondoskodni kell a kiválasztott versenyzık szakmai felkészítésérıl is. A tavalyi WorldSkills versenyen már mind a négy építıipari szakmában a szakértıink részt vettek a zsőri munkájában, így az ott szerzett szakmai tapasztalataik birtokában készítik majd fel a versenyzıket az idei Európa Bajnokságra. A szakmai ismeretek elsajátítása mellett azonban számos apró ötletet is ellestek a külföldi versenyzıktıl. Például, fontos az is, hogy a versenyzık milyen szerszámokat vigyenek magukkal, hogyan alakítsuk ki a szerszámosládájukat, milyen rajzeszközökre, és egyéb apró segédeszközre lesz majd szükségük ahhoz, hogy a versenyfeladat idıben el tudják készíteni. A korábbi versenyeken rengeteg fotót is készítettünk, és az ott ellesett egyszerő és praktikus eszközöket mi is megpróbáljuk majd versenyzıink rendelkezésére bocsátani. Az Építıipari Ágazati Párbeszéd Bizottság támogatásával tavaly egy tanulmányt összeállítottunk, amely a EuroSkills építıipari szakmacsoportjába tartozó szakmákra vonatkozóan megfogalmazza a felkészítés menetét és tematikáját. A Válogatóverseny a Construma Építıipari Kiállítás keretében került megrendezésre és meglepetésünkre több anyaggyártó, eszköz-forgalmazó, és építési vállalkozó is felajánlotta támogatást a versenyzık felkészítéshez. Budapest, április 21. Pete Zoltán ügyv. ig. helyettes ÉVOSZ 3

5 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április Helyezések Kımőves szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Rezes Sándor % 2. Bódi Dezsı % 3. Klagyivik Zsolt % 4. Szvák Péter János % 5. Rapkovszky stván % 6. Rimóczi Mihály % Megjegyzés: Elérhetı maximális pontszám: 200 pont Ács szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Bolvári stván 121,30 81 % 2. Horváth Zoltán 113,00 75 % 3. Révai Szilveszter 99,00 66 % 4. Mikulás stván 89,40 60 % 5. Csuka Tibor 75,33 50 % 6. Kelemen Péter 75,00 50 % 7. Forró Máté 66,00 44 % 8. Orbán Zoltán 65,00 43 % Megjegyzés: Elérhetı maximális pontszám: 150 pont Épületburkoló szakma Helyezés Név Pontszám Az összpontszám százaléka 1. Száraz Ádám % 2. Németh György % 3. Takács József % 4. Sípos Péter % 5. Beck Márk % Megjegyzés: - Elérhetı maximális pontszám: 300 pont - A szakmánként elérhetı maximális pontszám a feladat jellege alapján került meghatározásra.

6 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április Versenyzık Név Szül. év. Lakóhely Tanulmányait végezte Ács Bolvári stván Dusnok Jelky András SZK Csuka Tibor Pécs Pollack Mihály SZK Forró Máté Dunakeszi Piarista Szakiskola Horváth Zoltán Tápiószele Bem József SZK Kelemen Péter Kömpöc Kiskunfélegyházi SZK Mikulás stván Tabdi Kiskunfélegyházi SZK Orbán Zoltán Balatonboglár Somogyi TSZK Révai Szilveszter Bicsérd Pollack Mihály SZK Kımőves Bódi Dezsı Kunszentmárton Kunszentmártoni SZK Klagyivik Zsolt Nagykeresztúr Borbély Lajos Szakiskola Rapkovszky stván Szarvas BÉKSZ Kós Károly Tagiskola Rezes Sándor Szomód Fellner Jakab SZK Rimóczi Mihály Kunszentmárton Kunszentmártoni SZK Szvák Péter János Szarvas BÉKSZ Kós Károly Tagiskola Épületburkoló Beck Márk Tatabánya Tatabányai SZK Németh György Bicsérd Pollack Mihály SZK Sipos Péter Bábolna Gábor László Épitıipari SZK Száraz Ádám Várda Vasi Bau Kft. Takács József Ladánybene Gáspár András SZK

7 EuroSkills Magyarországi Válogatóverseny Ács, épületburkoló és kımőves szakmákban Budapest, április CONSTRUMA Szakkiállítás Zsőritagok Ács 1. Hantos Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron 2. Pelyhes Gábor Piarista Szakképzı skola, Göd 3. Vernyik Roland ács vállalkozó, Ostoros Épületburkoló 1. Fábián Zoltán MAPE Kft., vevıszolgálati és mőszaki asszisztenciavezetı 2. Sztancsik mre MAPE Kft., képzési és alkalmazástechnikai csoportvezetı 3. Juhász Nagy János MAPE Kft., alkalmazástechnológus Kımőves 1. Vidovszky stván BME Építéskivitelezési Tanszék, adjunktus 2. Mensch József Hanns Seidel Alapítvány Pécsi Oktatási Központja, szaktanár 3. Szakács Péter Baranya-Tégla Kft., mőszaki menedzser

8 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat A feladat ismertetése: A feladat egy kontyolt nyeregtetı, két normál szaruállással. A talpszelemenek rovással kapcsolódnak a keresztirányú és az átlós kötıgerendákhoz. Az egyik szaruállásban egyszeres függesztımővet kell kialakítani, erre fekszik fel a gerincszelemen, egy ferde dúccal merevítve. A másik szaruállásban a gerincszelemen a torokgerendára van visszatámasztva. A kontyolt tetısíkon két ferde helyzető csonka szarufa van elhelyezve. A szarufavégek kétszeres vágással vannak kialakítva, ami az élszarufák, valamint a ferde szarufák végein is azonos. A szerkezetet hagyományos ácskötéssel kell összeépíteni, és facsavarokkal biztosítani. A feladatot két nap alatt, összesen 12 munkaóra alatt kell összeépíteni, gyalult főrészáruból. A kivitelezéshez beméretezett fedélszékterv, metszetrajzok, háromdimenziós képek, valamint egy szöveges leírás állnak rendelkezésre. Mindenki annyi rajzot készíthet, amennyit szükségesnek lát a feladat elkészítéséhez. A rajzhoz egy-egy rétegelt lemez táblát biztosítunk. Fontos hogy az egyes modulokat addig nem szabad összeszerelni, amíg a hozzá tartozó alkatrészek nincsenek kimunkálva, és pontozva. Az összeépített modulokon pontozásra kerül a méretpontosság (az ellenırzésre kerülı méreteket a rajzon körrel kiemeltük), a kötések illeszkedése, valamint a kész szerkezet összképe. A feladathoz saját kéziszerszámok, valamint kézi kisgépek használhatóak. A hozott kisgépeket azonban csak abban az esetben szabad használni, ha azok teljesítik a vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírásokat. Az igazolást, dokumentumot kérjük a verseny kezdete elıtt a verseny zsőri részére bemutatni. A versenyen csak a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı munkaruházatban szabad részt venni. Megjegyzés: A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen! Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen!

9 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április

10 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Ács szakmai feladat április

11 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április Az ács verseny értékelése A válogató versenyt az ÉVOSZ szervezésében, a 2010-es Construma Építıipari Szakkiállítás és Vásár keretein belül, /17-én rendeztük. A rendezvény fı szervezıje Pete Zoltán volt, az ÉVOSZ képviseletében. A verseny zsőrijében Vernyik Roland mellett Pelyhes Gábor, és Hantos Zoltán foglalt helyet. A versenyfeladatot Hantos Zoltán faszerkezet-tervezı mérnök állította össze. Vernyik Roland ácsmesterként, míg Pelyhes Gábor a Gödi Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium szaktanáraként vett részt a zsőri munkájában. A feladatkiírás egyszerősített változatát a versenyzık már a jelentkezés visszaigazolásakor megkapták, amibıl már tudhatták, hogy milyen szerkezetet kell elkészíteniük, a verseny napján csak a tényleges rajz, illetve méretek jelenthettek újdonságot. A feladat egy kontyolt nyeregtetı volt, két normál szaruállással. A talpszelemenek rovással kapcsolódtak a keresztirányú és az átlós kötıgerendákhoz. Az egyik szaruállásban egyszeres függesztımővet kellett kialakítani, erre feküdt fel a gerincszelemen, egy ferde dúccal merevítve. A másik szaruállásban a gerincszelemen a torokgerendára volt visszatámasztva. A kontyolt tetısíkon két ferde helyzető csonka szarufa volt elhelyezve. A szarufavégek kétszeres vágással voltak kialakítva, ami az élszarufák, valamint a ferde szarufák végein is hasonló módon történt. A szerkezetet versenyzınként azonos mennyiségben elıkészített, gyalult főrészáruból, hagyományos ácskötéssel kellett összeépíteni, és facsavarokkal biztosítani. A kivitelezéshez beméretezett fedélszékterv, metszetrajzok, háromdimenziós képek, valamint egy szöveges leírás álltak rendelkezésre. Mindenki annyi rajzot készíthetett, amennyit szükségesnek látott a feladat elkészítéséhez. A rajzhoz egy-egy 4,5 m2-es rétegelt lemez táblát biztosítottunk. A szerkezetet a könnyebb pontozás érekében modulokra tagoltuk. Az egyes modulok összeépítése elıtt ellenıriztük a kimunkálás minıségét, az összeépített modulokon pedig pontozásra került a méretpontosság (az ellenırzésre kerülı méreteket a rajzon körrel kiemeltük), a kötések illeszkedése, valamint a kész szerkezet összképe. Az alkatrészek megmunkálásához kézi szerszámokat és kisgépeket egyaránt használhattak, de a gépek használatát csak a vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírások betartása mellett engedélyeztük. Az errıl szóló igazolást, dokumentumot a verseny kezdete elıtt ellenıriztük. A szerkezet elkészítésére a versenyzık 2 munkanapon összesen 12 munkaórát kaptak, ami a kötelezı szünetek, és a folyamatos látogatói érdeklıdés mellett nagyon feszített munkatempót, és stresszes légkört alakított ki. Emiatt a verseny (akárcsak a nemzetközi bajnokság) a szakmai tudás mellett a pszichikai kitartóképesség vizsgája volt. A verseny során a zsőritagok folyamatosan a versenyzık rendelkezésére álltak, amennyiben kérdésük, kérésük lett volna bármivel kapcsolatban. A verseny elsı napján még eléggé zárt mezınyt láthattunk, szinte fej-fej mellett haladtak a versenyzık a feladatukkal. A második napon már kezdett megmutatkozni a munkatempók közti különbségek. A versenyzık láthatóan elfáradtak, és egyre többet kapkodtak. Végül csupán hárman fejezték be a feladatot, ezzel biztosították is maguknak a dobogós helyezést.

12 A versenyzık jó része leendı résztvevıje a közeljövıben rendezendı Szakma Sztár versenynek is, számukra jó tapasztalatszerzési lehetıség volt ez a válogatóverseny. Kíváncsian várjuk, hogy mennyiben születnek ott más eredmények. A verseny végeztével ünnepélyes keretek közt történt meg a helyezések kihirdetése, az oklevelek kiosztása, valamint a szponzori ajándékok átadása. A verseny résztvevıi: Bolvári stván (.) Csuka Tibor Forró Máté Horváth Zoltán (.) Kelemen Péter Mikulás stván Orbán Zoltán Révai Szilveszter (.) A versenyhez a JAF Holz Ungarn Kft. biztosította a faanyagot és a rétegeltlemezt. A verseny elıkészítésében jelentıs szerepet vállalt a Gödi Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium is. A verseny partner, és szponzorszervezetei: Építıipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési ntézet (NSZF), JafHolz Ungarn Kft., MAPE Kft., Baranya Tégla Kft., Saint Gobain Építıanyag Kereskedelmi Zrt., sowelt-line Kft., Budapesti Kereskedelmi és parkamara (BKK), Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ), Magyar Téglás Szövetség. Hanns Seidel Alapítvány (Pécs), Piarista Szakiskola (Göd), Schulek Frigyes Építıipari Mőszaki Szakközépiskola (Budapest), Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Budapest), SEMA roda Magyarország A gyıztes versenyzı Bolvári stván. Sopron, április 19. Hantos Zoltán ács szakértı

13 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Kımőves szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat Falazza fel az ábrázolt faltestet kismérető téglával, nyersen maradó falazatként! A faltest, és a falkorona élére állított téglasorának anyaga tömör falburkoló tégla, a pontozottan jelölt téglák anyaga mészhomok tégla. A rajzon római számmal jelölt téglák kiugranak a homlokzat síkjából. Az -vel jelölt téglák kiugrása 2cm, a jelöléső tégláké 4cm. A fúgák az ábrán jelöltek szerint a kiugró részeken tele a többi részen ívesen kialakított fugával készülnek. Javasolt a részletek tégla kiosztással ellátott papíron (falemezen) való kiszerkesztése. Ügyeljen a helyes hézagkiosztásra, a síktartásra, a méretek és szögek betartására! A feladat megoldására 2 x 6 = 12 óra áll a versenyzık rendelkezésére. Megjegyzés: A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen! Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen!

14 12 1 1, , , sík (4cm előreugrással). sík (2cm előreugrással) Nézet M=1:10 teli fúga ívesen kiszedett fúga 25 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny 2,07 Alaprajz M=1:10 Kőműves szakmai feladat április

15 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április A kımőves verseny értékelése A kımőves szakmai zsőri tagjai: Vidovszky stván Mensch József Szakács Péter A kımőves szakmai versenyzıi: Bódi Dezsı Klagyivik Zsolt Rapkovszky stván Rezes Sándor Rimóczi Mihály Szvák Péter János Rövid értékelés A Wordskills és Euroskills versenyek a szakmák világ és Európa-bajnokságaiként világszerte az egyes szakmák legjobb fiatal mővelıinek adnak lehetıséget technikai tudásuk összemérésére, áttételesen pedig az itt szerzett tapasztalatoknak saját hazájukban való kamatoztatásával, az egyes szakmák színvonalának folyamatos emelését szolgálják. A Euroskills szakmai verseny magyarországi válogatóversenyének alapvetı célja a világversenyre felkészítendı és kiutazó versenyzık kiválasztása. A kımőves szakma válogatóversenyére az ács és burkoló szakmák válogatóversenyeivel együtt, a Construma építıipari kiállítás helyszínén, április én került sor. Az idei versenynek hat kımőves résztvevıje volt, ami meghaladta a tavalyi Worldskills válogatóversenyen részt vett versenyzık létszámát. Az elıválogatásnál szempont volt a jelentkezett versenyzık tanulmányi eredménye, illetve a korábbi szakmai versenyeken való esetleges eredményes részvétel. A kiadott versenyfeladat jellegét tekintve a világversenyeken is elıforduló feladatokhoz hasonló, az ott szükséges technikai tudásra építı, 172 téglaelemet tartalmazó falazat elkészítése volt. (2. kép) A verseny az elsı napon 9:30-tól 18 óráig, a második napon 8:15-tıl 14:15-ig tartott. A versenyfeladatokhoz rendelt hét illetve öt óra hosszú munkaidıt mindkét napon mindössze két-két negyedórás kisebb, és egy háromnegyedórás ebédszünettel szakítottuk meg. A versenyen elvárt tégla/órás sebesség a világversenyeken szokott sebességhez képest kisebb sebességet jelentett. A feladatot a rendelkezésre álló idı alatt a hat versenyzıbıl öten elfogadható, vagy jó színvonalon teljesítették, idı elıtt azonban egyikük sem fejezete be a munkát.

16 1. kép A verseny 2. kép Az elkészült versenyfeladat A versenyfeladatok pontozásánál a világversenyeken szokásos pontosságot követeltük meg. Az értékelésnél a vízszintes és függıleges méreteket, a szögtartást, a síktartásokat, a vízszintes és függıleges irányok tatását, a felületek és hézagok megjelenését, valamint a munkavédelmi szabályok betartását és az idıbeosztást vettük figyelembe. A versenyzık teljesítménye általában és összességében pozitívan értékelhetı, két tényezı, az idı és a felületképzések minısége tekintetében azonban még messze vagyunk a világelsıktıl. A Euroskills versenyre való felkészülés során ezeken a területeken különös gondot kell fordítani a nagyobb gyakorlat elsajátítására. A sebesség növelése tekintetében kiemelt szerepe van a munka szervezésének. A versenyzıknek folyamatosan ügyelni kell a munkahelyszín optimális elrendezésére és az azonos nemő munkafajok idıben való összefogására (vágások, falazási munkák stb.) Ebben fontos szerepet játszik a feladat végiggondolása, és a versenyzı általi megfelelı elıkészítése (pl. vágott elemek kiszerkesztése). A kımőves versenyszám megvalósítását a téglákat szállító Baranya Tégla pari és kereskedelmi Kft. és a habarcsanyagot szállító Saint-Gobain zrt. vállalatok tették lehetıvé. A verseny szervezéséért és elıkészítésért az Euroskills-en induló építıipari szakmák fı szponzorának az ÉVOSZ-nak jár köszönet. Budapest, április 19. Vidovszky stván Euroskills kımőves szakértı

17 EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Épületburkoló szakma Budapest, április CONSTRUMA Kiállítás Gyakorlati feladat Készítse el a rendelkezésre bocsátott gipszkarton felületre a mellékelt ábrán látható mintás burkolatot a kivitelezési elıírásokban leírtak szerint. A burkolat vékonyágyazású eljárással készítendı. A hézag (fuga) szélessége 3 mm. A falburkolatot a padlószinttıl (falburkolat bal sarka a kiindulási pont) 10 mm-re indítsa. A burkolatot vízszintes értelemben a rendelkezésre álló felület közepén helyezze el A feladat elkészítése elıtt határozza meg a szükséges méreteket. Tartsa be a vonatkozó munka- és balesetvédelmi elıírásokat! A kivitelezési munkák megkezdése elıtt olvassák el a termékek bedolgozására vonatkozó gyártói utasításokat. Kivitelezési elıírások: Feladat (falburkolat ÉVOSZ-logóval): A falburkolat anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (fehér színő). Évszám anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (zöld színő) Az ÉVOSZ-logó anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (fehér, szürke és zöld színő). A vízcseppek anyaga: 15 x 15 x 0,7 cm falburkoló lap (zöld színő) A falburkolat kiosztása: hálós. A falburkolat teljes szélessége: 9 egész burkolólap. A falburkolat teljes magassága: 12 egész burkolólap. A falburkolaton a logót a mellékelt rajz szerint helyezze el. Az ÉVOSZ-logó alsó és felsı sarka a középsı csempeoszlop középtengelyébıl indulnak. A jobb és baloldali sarkok a negyedik és ötödik sor közti fuga vonalából indulnak. Határozza meg a sarkok pontos helyét. A vízcseppet a mellékelt az R01 ábra alapján, négy darabból alakítsa ki. Az elemeket gazdaságosan vágja ki. Ügyeljen a csempék éleinek épségére. Az elkészült burkolatot fugázza ki. Ügyeljen a megadott méretek betartására! A versenyzık munkaruházata a munkavédelmi elıírásoknak megfelelı legyen. Amennyiben a munkaruházat nem felel meg a munkavédelmi elıírásoknak, a versenyzı nem vehet részt a versenyen. A feladat megoldási ideje: 2 nap alatt összesen 12 óra.

18 x x 0,3 = R01 z z sz f z z z z sz f z z z sz f z sz sz f sz sz f f sz sz sz 3 2 sz sz sz sz sz sz sz sz sz x x 0,3 = Nézeti rajz 1: R01 Színek: z - zöld sz - szürke f - fehér számok - zöld háttér - fehér cseppek - szürke EuroSkills 2010 Magyarországi Válogatóverseny Burkoló szakmai feladat április

19 Euroskills Szakmunkás Válogatóverseny április Az épületburkoló verseny értékelése Nagy izgalommal készültem az Euroskills hazai válogatójára, ahol, mint a burkoló verseny zsőriének elnöke, illetve mint az egyik szponzoráló cég, a MAPE képviselıje vehettem részt. Az érzelmeim vegyesek voltak, mert egyrészt rendkívül nagy megtiszteltetésnek éreztem a felkérést, másrészt elıször lehettem részese ennek a versenynek, illetve elıször töltöttem be hasonló tisztséget szakmai versenyen. Hasonlóan vegyes érzelmeket keltettek bennem az elızı évi Worldskills verseny hazai válogatójáról hallott tapasztalatok, az azon készült képek látványa is. Az idei feladat ötlete részben a tavalyi kanadai versenyfeladat ötletén alapult, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyobb kihívás elé állította a versenyzıket, mint az elızı évi. A feladat kiírásához a verseny elıtt elkészült a kiértékelési pontrendszer, lehetıség szerint biztosítva, az objektív értékelést. A versenyen öt fiatal burkoló vett részt. Ez már jelentıs elırelépés volt a tavalyi három versenyzıvel szemben. Érdekes és tanulságos volt látni, hogy mennyire más-más felszereltséggel érkeztek, más-más technikákat alkalmaztak, a különbözı munkafolyamatokhoz, a feladat felszerkesztéséhez, az íves vágásokhoz, a vágási élek csiszolásához. Mennyire más taktikát követtek. Volt, aki a nehezebb részleteket elıre kivágta, a földön összeillesztette, és csak ezt követıen kezdett a lapok felragasztásához, volt, aki folyamatosan haladt, mind a ragasztással, mind a lapok vágásával, és volt, aki részben az elsı, részben a második taktikát követte. Mindezek okán sem a zsőri, sem a versenyzık részére nem volt egyértelmően összevethetı, hogy ki áll jobban feladattal, ki jár elırébb. Jó volt látni a versenyzık lelkesedését teljes bedobással küzdöttek a két nap alatt. Jó volt látni azt a hatalmas érdeklıdést, ami a versenyt követte, különösen akkor, mikor már jelentısebb rész látszódott a készülı feladatokból. Gyakorló burkolók kérdezgettek hitetlenkedve, hogy valóban sima 15*15-ös lapokból a helyszínen szabták ki a versenyzık a 2010-es feliratot, valóban nekik kellet ezt kiszerkeszteni? Nem kaptak sablont?..stb. Némi hosszabbítás után a második napon elérkezett a zsőrizés ideje. Nagy szerencsénk volt, hogy elıre lefektettük a kiértékelés szempontjait, mert pusztán szubjektív szempontok alapján nagyon nehéz feladat lett volna a sorrend felállítása, különösen úgy, hogy különbözı készültségi fokú munkákat kellett összevetni. Az értékelési szempontokból jelentıs részt képviseltek, a mért értékek. Méretpontosságok, síktól való eltérés, függılegestıl, vízszinttıl való eltérés stb. Hasonlóan jelentıs súlyt képviselt az értékelésben a vágási élek minısége, a fugák egyenletessége, a 2010-es felirat minısége. Kisebb súllyal, de megjelent az értékelésben a szubjektív tényezı. Hogy az értékelés minél objektívebb legyen egy-egy szempont szerint végigértékeltük az összes versenyzıt, és csak ezt követıen léptünk a következı értékelési ponthoz. Az értékelés során nem adtuk össze a részpontszámokat, így nem tudtuk, ki hogy áll a másik versenyzıhöz képest. Különösen annak fényében, hogy teljesen más személyiségeket, munkastílust

20 ismerhettünk meg a versenyzıknél. Volt aki ebben, volt aki abban volt jobb. A verseny végeredménye rendkívül szoros lett. Mindössze néhány pont választotta el egymástól az elsı három helyezettet. A három fiú munkájában teljesen más személyiséget ismerhettünk meg. A harmadik helyezett Takács József volt a legprecízebb, mind a méretpontosságok, mind az esztétikai kivitel terén rendkívül szép munkát végzett, sajnos ez készültségi szint tekintetében nem mutatkozott meg. A második helyezett Németh György munkája volt szubjektíven a legszebb, erre volt a legjobb ránézni, és közel kész lett a munkával. Nála viszont voltak meglepetések a mért értékeknél. Kevésbé figyelt a pontosságra. Az elsı helyezett Száraz Ádám teljesítménye az elınyök és hátrányok sikeres kombinációját, vagy a választott taktika, az idıbeosztás sikerességét hozta. Nagyon kiemelkedıt semmiben sem hozott, de mindenben jól teljesített, jól osztotta be az idejét, kész lett a feladatával. Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy a versenyzık rendkívül szép munkát végeztek, nagy rutinú gyakorló burkolóktól is szép teljesítmény lett volna, amit az adott körülmények, versenydrukk alatt alkottak. Egyöntető volt a vélemény azok között, aki a tavalyi versenyt is látták, hogy az versenyzık teljesítményének idei színvonal messze magasabb volt, mint tavaly. Sajnos az Euroskills verseny feladatra kapott idı sem fog biztosítani lazább munkatempót, így sok gyakorlás, felkészülés vár még a versenyzıkre, de az írásom elején feltett kérdésre egyértelmő a válaszom. gen, nagyot léptünk elıre! Budapest, április 21. Fábián Zoltán okl. építımérnök Mapei Kft. Alkalmazástechnikai alosztályvezetı az épületburkoló zsőri elnöke

Beszámoló - Worldskills verseny

Beszámoló - Worldskills verseny Beszámoló - Worldskills verseny Calgary, 2009. szeptember 1-7. Épületasztalos (Joinery) szakma A Worldskills szakmai verseny 2009. szeptember 1-7. között a kanadai Calgaryban került megrendezésre. A 40.

Részletesebben

A kőműves szakma beszámolója 2012 évi WorldSkills Europe EuroSkills magyarországi válogatóversenyről 2012. április 20-21.

A kőműves szakma beszámolója 2012 évi WorldSkills Europe EuroSkills magyarországi válogatóversenyről 2012. április 20-21. A kőműves szakma beszámolója 2012 évi WorldSkills Europe EuroSkills magyarországi válogatóversenyről 2012. április 20-21. A Worldskills Europe Euroskills versenyre való kijutásért rendezett magyarországi

Részletesebben

A verseny elsősorban minőségi verseny, ahol a tökéletesen elkészített versenyfeladat 100 pontjából az adott hibákért egy előre meghatározott értékelés

A verseny elsősorban minőségi verseny, ahol a tökéletesen elkészített versenyfeladat 100 pontjából az adott hibákért egy előre meghatározott értékelés BESZÁMOLÓ A WORLDSKILLS 2011 VERSENYRŐL Szakma száma és elnevezése: 20 Kőműves szakma (Bricklaying) Szakértő: Dr. Vidovszky István Versenyző: Laklia Zoltán Versenyzők száma a WorldSkills 2011-en: 1 Elért

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék:

Hírlevél. XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: 2013. 1.szám Hírlevél XV./1 szám. 2013. január Tartalomjegyzék: Németországi vállalkozási feltételek 2013. c. kiadvány 1 Tájékoztató a kiküldetési minősítésről 2 Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés

Részletesebben

Közhasznú jelentés! 2008.

Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesület nyilvántartási száma: 2045 Közhasznú jelentés! 2008. Az egyesületet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a következı adatokkal, mint közhasznú szervezetet 2005 Február 14-én a Kny.63.404/2004/6

Részletesebben

A szintvizsga. Szintvizsga időpontok: OKJ Kőműves: április 24. OKJ Kárpitos: április 11.

A szintvizsga. Szintvizsga időpontok: OKJ Kőműves: április 24. OKJ Kárpitos: április 11. A szintvizsga A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 28. (1) alapján a gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési évfolyamán elsajátította-e

Részletesebben

CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10.

CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10. CONSTRUMA-HUNGAROTHERM-ÖKOTECH SZAKMAI PROGRAM* 2011. április 5-10. Részletes programok és jelentkezés a konferenciákra a www.hungexpo.hu/construma, www.hungexpo.hu/hungarotherm, www.hungexpo.hu/okotech

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓ TERVEZİJE cím elnyerésére 2009 Az év felvonója díjat olyan új, a tárgy évben üzembe

Részletesebben

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓJÁNAK TERVEZİJE cím elnyerésére 2011 Az év felvonója díjat olyan új tárgy évben üzembe

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1 Rhein Tisztelt Vásárló! A felépítés elıtt gondosan olvassa el a jelen útmutatót. Kérdés esetén forduljon a felépítés elıtt szakértıhöz. Amennyiben pótalkatrészekre lenne szüksége, használja a felépítési

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS. A verseny célja:

VERSENYFELHÍVÁS. A verseny célja: VERSENYFELHÍVÁS A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézete a Soproni Széchenyi István Gimnáziummal

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VIII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás 2013. március 20-22., Eger A Konferencia és Kiállítás mottója: AZ ANYAGVIZSGÁLAT NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ A Konferencia

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A ZALAKERÁMIA ZRT támogatta a WorldSkills 13 kőműves és épületburkoló magyarországi válogatóversenyét.

A ZALAKERÁMIA ZRT támogatta a WorldSkills 13 kőműves és épületburkoló magyarországi válogatóversenyét. SAJTÓKÖZLEMÉNY A ZALAKERÁMIA ZRT támogatta a WorldSkills 13 kőműves és épületburkoló magyarországi válogatóversenyét. Budapest, 2012. november 10. A ZALAKERÁMIA ZRT. a vállalat társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Fedélszerkezet kivitelezése

Fedélszerkezet kivitelezése Fedélszerkezet kivitelezése Összeállította: Kreinbacher Imre Nemes András - 1 - Fedélszerkezeti elemek gyártás előkészítése Fedélszerkezet kivitelezésének feltétele, hogy a fed élszerkezet alkotó elemeit

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Nemzetközi kapcsolatok 3. Hírek 3. GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS IS SZÜKSÉGES A VÁLSÁGKEZELÉSBEN

TARTALOM AKTUÁLIS. Aktuális 1. Fókusz 2. Nemzetközi kapcsolatok 3. Hírek 3. GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS IS SZÜKSÉGES A VÁLSÁGKEZELÉSBEN TARTALOM Aktuális 1. Fókusz 2. Nemzetközi kapcsolatok 3. Hírek 3. AKTUÁLIS GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS IS SZÜKSÉGES A VÁLSÁGKEZELÉSBEN Gazdaságélénkítés nélkül nem hozhat tartós eredményt a kormány válságkezelı

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 582 01 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 582 01 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modul: 6237-11 Ácsszerkezetek

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB

Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁPB Hantos Zoltán Szerkesztő feladatok ácsoknak Budapest 2013. augusztus Készítette a Wiesner Bt. az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7.

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7. Felvonószerelı képzés aktuális kérdései Kamarás Péter 2012.június 7. Alapfokú iskolai képzés (8 általános) gimnázium szakközépiskola szakmunkás képzı iskola (3 éves képzés) 1990-es évek közepén változás

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág:

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2008-2009. évi, Budapest

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata!

Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata! Indul a Tribologic Kft moduláris felépítéső kenéstechnikai tréningsorozata! Tisztelt Partnerünk! Napjainkra a tudás vált az elsı számú termelési tényezıvé. A tudás katalizátorként segíti elı a termelés

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Tisztelt Képzıhely-tulajdonosok, Vezetık, Gyakorlati oktatók! A 2009/2010 es tanévben szakképzést kezdett tanulóink 2010. január 4.-tıl megkezdik munkahelyi gyakorlati képzésüket (a cukrászok már november

Részletesebben

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ I NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY - Zalaegerszeg Meghívó 2010. Április 17-18 A VERSENY CÉLJA: Versenylehetıség biztosítása hazai és nemzetközi, korosztályos versenyzık részére 25m-es medencében.

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Személyemelı munkaállványok

Személyemelı munkaállványok Személyemelı munkaállványok Böcker The Lifting Group A Robert Böcker GmbH céget 1983-ban alapították és a vállalkozás ma a világszerte tevékenykedı Böcker The Lifting Group részvénytársaság részét képezi.

Részletesebben

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András

Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Az UKBA 20 éves története Összeállította: Dr. Oláh András Magyarországon 1991-ben német segítséggel került elıször megrendezésre Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb cukrászati, sütıipari szakkiállítása.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A Diákolimpia rendezvényei

A Diákolimpia rendezvényei A Diákolimpia rendezvényei Óbuda-Békásmegyer iskoláiban 2013-2014. Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet 2014. június Készítette: Áderné Tavaszi Edit igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Sport eredmények

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Építő- és anyagmozgatógép kezelője 31 582 06 0100 31 03 Építési anyagelőkészítő gép kezelője

Építő- és anyagmozgatógép kezelője 31 582 06 0100 31 03 Építési anyagelőkészítő gép kezelője A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

A gúla ~ projekthez 1. rész

A gúla ~ projekthez 1. rész 1 A gúla ~ projekthez 1. rész Megint találtunk az interneten valami érdekeset: az [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] anyagokat. Úgy véljük, hogy az alábbi téma / témakör kiválóan alkalmas lehet projekt - módszerrel történő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2007. február 2007. július DR. GRACZKA GYULA Tanácsos, tudományos és technológiai (TéT) attasé MOSZKVA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest 1 1. Oroszország tudományos

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR VÁLASZFAL SZERKEZET helyiségek lehatárolására, térelhatárolásra, leválasztásra

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A tényekhez igazodó úthálózat-fejlesztésért III. dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

A tényekhez igazodó úthálózat-fejlesztésért III. dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A tényekhez igazodó úthálózat-fejlesztésért III. dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A mostani összeállításommal kiegészítem a korábbi írásomat: http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/a_tenyekhez_igazodo_uthalozat.pdf

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

B-30-as blokk falazóelem

B-30-as blokk falazóelem Tömör, égetett agyag téglából építetett falszerkezetek -------------------------------------------------------------------: - alapanyaga : az agyag túl zsíros agyagot nem jól használni az tégla gyártásba,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Komuves és burkoló képzések 2015

Komuves és burkoló képzések 2015 Komuves és burkoló képzések 2015 www.lb-knauf.hu/kbkepzesek2015 KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ KÉPZÉSEK 2015 KÉPZÉS 1 - HIDEGBURKOLTOK, HÉZGKÉPZÉS Lasselsberger-Knauf 2015-ben HIDEGBURKOLTOK, HÉZGKÉPZÉS, képzés keretében

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben