Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül"

Átírás

1 Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül Mediációra a Vállalkozók Szövetsége együttműködésével lehet. Lentebb olvashat részleteket a mediációról.

2 Mi a mediálás? A mediálás az USA-ban és az Egyesült Királyságban az Alternatív Vitarendezés legnépszerűbb, és a leggyorsabban fejlődő formája. Az eljárás lényege, hogy a konfliktusban vagy jogvitában álló felek egy független, elfogulatlan és pártatlan szakértő mediátor irányításával megkísérelnek egy mindannyiuk számára előnyös és kölcsönös megelégedésükre szolgáló egyezségre jutni a lehető legrövidebb idő alatt. Az Egyesült Államokban az eljárás sikerére jellemző, hogy a tagállamok több, mint felében a mediálás ma már kötelező. Tehát ezekben az államokban csak akkor lehet bírósághoz fordulni, ha a felperes igazolta, hogy mediálás útján kísérletet tett az egyezség létrehozására, ám az nem vezetett eredményre. Európában az eljárás ugyan még sehol nem kötelező, de elsősorban az Egyesült Királyságban és az Európai Unió többi tagállamában is egyre nagyobb szerephez jut, és így a jogviták egyre nagyobb hányada nem is kerül bírósági szakaszba. A mediálást számos ok miatt érdemes kipróbálni. Olyan eljárásról van szó, amelynek hatékonysága és eredményessége már bizonyított, hiszen gyorsabb, olcsóbb és eredményesebb, mint a pereskedés. Vitás ügyek háromféle úton rendezhetők: bíróság előtt eljárva, peres úton választott bíróság előtt mediáció útján (latin eredetű szó, jelentése: "közvetítés"). Nem feltétlen szükséges a jogvitákat bíróság elé vinni. A bírósági eljárásnak számtalan hátránya van: hosszú évekig elhúzódik, rendkívül költséges, a döntés joga nincs a felek kezében, ezért az ítélettel gyakran még a pernyertes fél sem elégedett, ráadásul a felek közötti viszony megromlik. Ezen tényezők késztetik az ügyfeleket, különösen a gazdasági szféra szereplőit arra, hogy tevékenységi körükben felmerült vitás ügyeiket mediáció útján rendezzék.

3 A mediátor nem dönt, nem ítélkezik, hanem a folyamatot biztosítja; teret és helyet biztosít a feleknek a kommunikációra, lehetőséget teremt arra, hogy a felek meghallgassák, valóban meghallják egymást. A résztvevők összefoglalják, újra értelmezik álláspontjukat, felismerik valódi érdekeiket és szükségleteiket, a közös pontokat és érdekeket, megértést és elfogadást kezdenek el tanúsítani egymás iránt. Ez lehetővé teszi, hogy közösen olyan megállapodást fogalmazzanak meg, amely minden érintett fél számára a legnagyobb megelégedettséget nyújtja. A mediációs ülés egy alkalommal néhány órát vesz igénybe, a konfliktus teljes feloldásához, a hosszú távon is megfelelő megállapodás megfogalmazásáig azonban több alkalom is szükséges. Az eljárás során a konfliktusban érintett felek közötti tárgyalást, megegyezést pártatlan harmadik személy - a mediátor - segíti elő. A mediátor feladata a szembenálló felek közötti indulatok fékezése, a megoldásra váró érdekalapú konfliktus okának tisztázása, konstruktív párbeszéd kialakítása a felek között. Ezzel segítve a feleket abban, hogy megtalálják azt a megoldást, amely számukra a legkedvezőbb. A mediátor szaktudásán, szakmai gyakorlatán alapuló egyezségi javaslatot terjeszthet elő, melynek elfogadása a felek akaratától függ. Ennek elkészítéséhez szükség szerint igénybe vesz szakértői segítséget. A mediátor maga határozatot soha nem hoz, a döntés joga a felek kezében van, az eljárás alatt semmi olyan nem történik, amelyhez ne járulna hozzá minden résztvevő. Az eljárás során kidolgozott és a felek által elfogadott egyezség okiratba foglalásáról a mediátor gondoskodik. Amennyiben az egyezség létrejön, perre nem lesz szükség, mivel a felek által megkötött megállapodás minden érintett személy érdekeinek megfelel, annak gyors végrehajtása saját érdekük.

4 Mediáció előnyei 1) Kevesebb időráfordítást igényel: a bírósági eljárás hosszú évekig is elhúzódhat. A közvetítői eljárás körültekintő és szakszerű döntés-előkészítés után biztosítja a vita gyors - egy-két hónapon belüli - lezárásának lehetőségét. 2) Kevesebb költségei keletkeznek a károsultnak. A bírósági eljárásban a győztes fél számára csak a bírósági eljárás illetéke térül meg. Arra nincs példa, hogy a pereskedés legnagyobb költségét, az ügyvédeknek ténylegesen kifizetett honoráriumot, a bíróság a pernyertes félnek megítélte volna. A közvetítői eljárás költségei a per költségeihez képest összehasonlíthatatlanul alacsonyabbak. 3) A felek kontrollja uralható: a mediációs eljárás során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna. Szemben a bírósági eljárással, amelyben a keresetlevél kézbesítésével a felek sok tekintetben elvesztik befolyásukat a saját ügyük felett. 4) Az eljárás önkéntes: a mediációs eljáráson minden fél saját akaratából vesz részt és érdeke fűződik az eljárás minél előbbi befejezéséhez. A bírósági tárgyaláson az alperes a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatóságának kényszerítő hatására vesz részt, ezért mindent elkövetet annak érdekében, hogy minél inkább hátráltassa a per befejezését. 5) A felek elégedetten távozhatnak az egyesség után, míg a peres eljárás befejeztével a pervesztes, de sokszor még a pernyertes fél is elégedetlen az ítélettel. A közvetítői eljárásban egyezség nem jöhet létre a résztvevők egyetértése nélkül. Ez garantálja, hogy a közvetítői eljárás eredményeként létrejövő egyezség a jogvita minden résztvevőjének sikert és elégedettséget nyújt. 6) Teljes titoktartás: az ügyről a feleken és a mediátoron - akit titoktartási kötelezettség terhel - kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik. Szemben a bírósági eljárással, amelyet a nyilvánosság elvének megfelelően bárki megtekinthet, azon a média képviselői is jelen lehetnek. A hosszan tartó per - különösen, ha a média is tudósít róla - rossz színben tünteti fel a szolgáltatót a közvélemény előtt. A perről szóló híreknek különösen a gazdasági

5 életben csak a versenytársak örülnek, akik egyben igyekeznek kihasználni a perbe vont fél helyzetét, és piaci pozíciókat elhódítani tőle. A közvetítői eljárás a nyilvánosság teljes kizárásával történik, így a közvélemény és a versenytársak nem értesülnek sem a vitáról, sem annak kimeneteléről. Mindaz, ami a közvetítői eljárás során elhangzik, zárt körben marad. A közvetítő - akár az orvos vagy az ügyvéd - a felek összes titkát köteles megőrizni. A közvetítőt még tanúként sem lehet meghallgatni egy későbbi perben. Ha valamelyik fél mégis indítványozná, a mediátornak meg kell tagadnia a vallomástételt azokról a tényekről, amelyekről a mediáció során szerzett tudomást. 7) Nincsenek lekötött pénzeszközök. Bíróság előtt folyó per esetében az alperes gyakran tisztában van azzal, hogy a jogerős ítélet legalábbis részben elmarasztalja. A jóhiszemű alperesnek, minthogy eleget kíván tenni az ítéletnek, erre a célra pénzt kell tartalékolnia, amelyet így nem használ fel más célra. Egy hosszú évekig tartó eljárás esetén ez a pénz értelmetlenül hever használatlanul. Minthogy a közvetítői eljárás legfeljebb néhány hónapot vesz igénybe, az eljárás nem köti le egyik fél pénzeszközeit sem. 8) Nincs bizonytalanság. A közvetítői eljárás gyorsasága következtében rövid idő alatt pénzügyileg tiszta helyzet keletkezik mindkét fél számára. Az eredmény jogilag kötelező: Az eljárás eredményeként létrejött egyezséget a felek jogilag kötelező írásbeli szerződésbe foglalják, szükség esetén biztosítékokkal megerősítik annak érdekében, hogy az egyezségben foglaltak teljesítésében minden érintett kellőképpen megbízhasson. 9) Per helyett üzlet. A sok évig tartó pereskedés, és a vele együtt járó harc nyomán a peres felek közt az esetek túlnyomó többségében visszafordíthatatlanul megromlik a viszony, a gazdasági életben az üzleti kapcsolatok a per után nem folytathatók. A közvetítési eljárás gyors, a két fél egymással kölcsönös empátiájára is alapozott egyezséget eredményez, és ez megteremti az alapjait annak, hogy a két fél között fennmaradjon a jó viszony.

6 A táblázat összefoglalja a konfliktuskezelés két módját. PER MEDIÁCIÓ A felek szemben állnak A felek együttműködnek Kívülálló akarata szerinti döntés Felek akarata szerinti megegyezés Későbbi együttműködés nem várható Későbbi együttműködés lehetősége megmarad "Fullánkos" megoldás, a felek elégedetlenek Megnyugtató (végleges) megoldás Elhúzódó lassú eljárás Gyors, a problémát lezáró eljárás Nyilvános, ezért a feleknek kellemetlen, méltánytalan Titkos, ezért a felek számára diszkrét megoldást lehet jelenthet Az ügy a "profi" jogászok irányításába csúszhat, Az ügy ura az érintett marad, tartalmi kérdések "jogászkodássá" válhat állnak a középpontban Magas költségek, nagy eljárási és adminisztratív, Alacsony költségek, maximált díjak, olcsóbb valamint ügyvédi költségek eljárás Táblázat: a konfliktuskezelés különböző módjai az előnyök és hátrányok szempontjából (forrás: dr Decastello Alice) A mediálási tapasztalatok a legkülönfélébb jogvitákat ölelik át, a szerződésből fakadó jogvitáktól kezdve a családjogi vitákon keresztül a kártérítési jogig. Alkalmas magánszemélyek és vállalatok jogvitáinak rendezésére. Mégis, az elmúlt néhány évtized tapasztalatai szerint az alábbi területeken aratott a mediálás a legnagyobb sikereket: Munkáltató/alkalmazott viták - munkaszerződések, bérek, felmondások, sztrájkok Szerződéses viták Termékfelelősséggel kapcsolatos igények Biztosítási eseményekkel összefüggű igények Családjog - válás, gyerekelhelyezés, gyerektartás és láthatás, vagyonmegosztás Társasági jog Szomszédjogi viták Privát szféra - családi és barátok közötti viszály Mi történik a mediálás során?

7 1) A felek mindenekelőtt kinyilvánítják, hogy konfliktusukat vagy jogvitájukat egyezség útján kívánják megoldani. 2) A felek megállapodnak a mediátor személyében. 3) A mediátor javaslata alapján a felek kinyilvánítják, hogy egyetértenek a mediálás játékszabályaiban és aláírják a mediálásra vonatkozó megállapodást. 4) A mediátor meghallgatja mindkét fél értékelését a jogvita lényegéről, szükség esetén további információkat szerez be. 5) Egy, mindenki számára kedvező időpontban a felek a mediátor irányításával tárgyalást tartanak. A tárgyalás helyszíne a mediátor által megállapított iroda, és sohasem a jogvitában érintett felek egyikének irodája. 6) Az első tárgyaláson a mediátor tájékoztatja az ügyfeleket (és amennyiben jelen vannak, az ügyvédeiket) a mediálás során követendő szabályokról. 7) Mindkét fél módot kap arra, hogy a másik fél és a mediátor jelenlétében kifejtse véleményét az ügyről. 8) A felek előadása kiterjed az ügy jogi megítélésére is, de nem csak arra. Mindketten a jogi szaknyelvet lehetőleg mellőzve saját szavaikkal is kifejtik a vitával kapcsolatos személyes viszonyukat. 9) A mediátor a tárgyalást a későbbiek során úgy irányítja, hogy a felek a múltba való visszatekintés helyett inkább a lehetséges megoldási módozatokat körvonalazzák. 10) A tárgyalás időről-időre megszakadhat és a mediátor a felekkel külön-külön is folytathat tárgyalást; ezt ismét együttes tárgyalás követi. 11) A mediátor hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy a lehetséges megoldási módozatok folyamatosan szűkítsék annak érdekében, hogy megtalálják és megfogalmazzák a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást.

8 12) A kompromisszum körvonalazódása esetén a mediátor tisztázó kérdéseket intéz a felekhez annak érdekében., hogy a kompromisszum ne tévedésen alapuljon, hanem a felek valódi akaratát tükrözze és valódi érdeküket fejezze ki. 13) Az összes részletkérdés tisztázását követően a felek ügyvédjeik közreműködésével (vagy anélkül) megszövegezik és aláírják az egyezségi megállapodást. Milyen a jó mediátor? A sikeres mediáláshoz szükséges, hogy a felek érdekeltek legyenek egyezség megkötésében, de a jó szándék önmagában nem elegendő. Az egyezség elérését nagymértékben képes a felkészült, professzionális mediátor elősegíteni. Milyen a jó mediátor? Semleges és pártatlan. Képes a felekre figyelni. Jó kommunikációs képességekkel rendelkezik. Képes az alapvető problémákat azonosítani. Képes a feleknél elérni, hogy a fő problémákra koncentráljanak, és hogy félretegyék a megegyezés útját álló előítéleteket és érzelmeket. Minden érintett minden problémáját tiszteletben tartja, és a feleknél eléri, hogy ők is tiszteletben tartsák azokat. Számára minden fél egyenlő. Odafigyel arra, hogy egyik fél se tudjon erőfölényével dominálni a mediálás során. Kreatív a lehetséges megoldások tekintetében. Számos jogterületen képzett és tapasztalt. Türelmes és elszánt is egyben.

9 A mediátor kommunikációs eszközei Tudatosítás Tisztázás (újra fogalmazás, visszatükrözés) Kérdezés (nyitott kérdések használata) Összegezés Újra szövegezés Négyszemközti megbeszélés A mediáció azokban az országokban terjedt el, ahol az állampolgárokat eléggé érettnek tartják ahhoz, hogy döntsenek saját ügyeikben. Ehhez kapnak segítséget, miközben a döntés jogát és az azzal járó felelősséget nem veszik el tőlük. A közvetítés során a legfontosabb, hogy az interperszonális konfliktus - amely valós vagy vélt sérelmek alapján jött létre - feloldódjon; létrejöjjön az egyezség. Mikor jó egy megállapodás? Végrehajtható Tömör, ugyanakkor részletes és pontos Garanciákat tartalmaz Mindkét fél szükségleteit és érdekeit megjeleníti Teljes egyetértés mellett jön létre A megállapodás nem lehet jogszabályellenes, de eltérő jogokat és kötelezettségeket megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék.

10 Mely ügyekben várható sikeres közvetítés: a felek motiváltak a probléma megoldásában, fontos a további együttműködés, a gyorsaság, a titoktartás, egyik fél sem akar bírósági eljárást, nem biztosak a bírói döntésben, nincs nagy pozícióbeli különbség közöttük, személyesen érintettek a felek a vitában. Nem érdemes mediátorhoz fordulni, ha: egyik fél egyáltalán nem hajlandó erre, nem a megoldás, hanem az igazságszolgáltatás a fontos, precedenst akarnak termteni, példát statuálni, jogsértésre szeretnék felhívni a figyelmet. Érdekviták a bíróságra nem vihetők, és nem tartjuk célszerűnek abban az esetben sem oda fordulni, amikor a jogkérdés alárendelt szerepet játszhat adott vita rendezésében, illetve amikor a jogerős bírósági döntésnek nem lehet majd a gyakorlatban érvényt szerezni. Tevékenységünk során szorosan együttműködünk azokkal a szakemberekkel, akik az egyes területek kiemelt szakértői (jog, műszaki területek, stb.).

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore Polgári jogi szekció Témaszám: 18 Jelige: valore 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4-5.oldal 1. Mediáció és más vitarendezési eljárások 1.1 Különbség más vitarendezési eljárásoktól 6.oldal 1.2 A mediáció előnyei

Részletesebben

Az érem két oldala, avagy az egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosításának átalakulásával kapcsolatos érdekekről Mondják, hogy az ellentétek vonzzák egymást, de sohasem gondoltam, hogy ez

Részletesebben

ÍGY IS LEHET? BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS

ÍGY IS LEHET? BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS ÍGY IS LEHET? BÍRÓSÁGON KÍVÜLI VITARENDEZÉS 2 BEVEZETÉS Pereskedő nemzet vagyunk, legalább is ezt véljük magukról. És valóban, Arany János híres Fülemüle című verse, és számos szólásunk is utal arra, hogy

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010.

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010. SZAKDOLGOZAT Dr. Sárközi Gabriella 2010. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Általános és Igazságügyi Mediátor szakirány SZAKDOLGOZAT Az iskolai fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályozási

Részletesebben

A családi közvetítés (mediáció) specifikumai és problémái

A családi közvetítés (mediáció) specifikumai és problémái Varga Szabolcs főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar A családi közvetítés (mediáció) specifikumai és problémái 1. Ha a mediáció, közvetítés szóba kerül, - szakmai körökben,

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV

ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV ÁLDOZATVÉDELMI KÉZIKÖNYV SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0024 SANSZ - áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés megyében

Részletesebben

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Kapcsolattartási Ügyelet Szakmai Protokoll Készült a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének 2007- ben elfogadott szakmai protokollja alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN

AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN AZ ALTERNATÍV VITA ITARENDEZÉS HELYZETE ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN Tartalom Cseh Köztársaság... 2 Szlovákia... 8 Magyarország... 14 Litvánia... 19 Olaszország... 22 2 Cseh Köztársaság Az AVR definíciója a jogrendszerben

Részletesebben

Mediáció vagy meditáció? 1

Mediáció vagy meditáció? 1 ARADI CSILLA Mediáció vagy meditáció? 1 A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. Dan Millman Bevezető gondolatok A konfliktus a társadalomnak olyan jelensége, amelyet nem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK PERBELI ÉRVÉNYESÍTÉSE SORÁN HAZÁNKBAN ÉS EGYES EURÓPAI ÁLLAMOKBAN Dr. Horváth Edit Írisz -Doktori értekezés- Témavezető: Dr. habil. Harsági Viktória tanszékvezető

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata

A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata Dr. Karsai Edina: A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata I. A Gyermek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) gyermekelhelyezést

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Készítette: Dr. Szigeti Zsolt (Győr) 2013 április Bevezető A jelen Szabályzat legfontosabb nemzetközi jogi alapjait a fejlett piacgazdaságok által

Részletesebben

Gyermekelhelyezés, mint a szülői felügyeleti jog részjogosítványa

Gyermekelhelyezés, mint a szülői felügyeleti jog részjogosítványa Gyermekelhelyezés, mint a szülői felügyeleti jog részjogosítványa Szerző: dr. Kovácsné dr. Gaál Erika Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A szülői felügyeleti jogról általánosságban II.1. II.2. Közös szülői

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

Kapcsolattartási ügyelet/ kapcsolatügyelet szakmai protokoll

Kapcsolattartási ügyelet/ kapcsolatügyelet szakmai protokoll MAKAMOSZ MAGYAR KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGE Kapcsolattartási ügyelet/ kapcsolatügyelet szakmai protokoll 2007 1 O 7 5. B U D A P E S T V I I., W Ekü-MAKAMOSZ S S E L É N Y

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Kántor Raimund alezredes A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 1989-2003 KÖZÖTT. Doktori (PhD) értekezés

Kántor Raimund alezredes A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 1989-2003 KÖZÖTT. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kántor Raimund alezredes A MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 1989-2003 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezető:

Részletesebben

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szerzők: Dr. Balogh Ádám Dr. Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor

Részletesebben