Régiók Fejlesztéséért Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régiók Fejlesztéséért Egyesület"

Átírás

1 Régiók Fejlesztéséért Egyesület ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 1. A EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Régiók Fejlesztéséért Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A egyesület székhelye: 7100 Szekszárd, Bottyánhegyi ltp. 11. III/14. Az Egyesület fióktelepei: 2851 Környe, Somlói út 39/A 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor u Oroszlány, Fürst Sándor 3. 1/ Pusztavám, Tulipán u. 11. Az egyesület levélcíme: 7100 Szekszárd, Bottyánhegyi ltp. 11. III/14. Az egyesület honlapja: Az egyesület jegyzékszáma: Az egyesület adószáma: Az egyesület tagjai: Horváth Orsolya Puskás Anikó Judit Wéber Viktor Hadnagy Kálmán Hadnagyné Róth Eszter Tengelics Tamás Ujjné Kordkovics Judit (elnök) Ujj Tamás Kordkovics Dénes Ujj Gabriella Jaksa Tamás Az Egyesület célja: A Régiók Fejlesztéséért Egyesület átfogó célja a területi különbségek mérséklése települési, kistérségi és regionális szinteken a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel. Az Egyesület feladatai: A célok elérése érdekében az Egyesület elsődlegesen az alábbi tevékenységeket végzi: - környezettudatos szemléletmód terjesztése; - a humán erőforrás fejlesztése képzések, továbbképzések, tréningek által, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, beleértve az etnikai és más, Magyarország határain túl élő magyarság csoportjait is; - fejlesztési tervek generálása, megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok készítése, pályázatírás, vállalkozásfejlesztés, tanácsadói tevékenység; - hálózatépítés, tudás-transzfer; - konferenciák, előadások, műhelymunkák lebonyolítása, kiadványok készítése; - saját programok kidolgozása, megvalósítása; - egészséges életmódra ösztönzés Az Egyesület országos szinten fejti ki tevékenységét. Az Egyesület az évi CLVI. tv. 26. c. pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbiak körében fejti ki tevékenységét: 1

3 9. környezetvédelem, 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 6. kulturális örökség megóvása, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elősegítése. Az Egyesület 2010-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytatta: - Február 01.-i dátummal kezdődött meg a KEOP 6.2.0/A/ pályázati azonosítóval rendelkező Házi komposztálás bevezetése Pusztavám és Kömlőd területén című program, melyben 250 háztartás bevonásával 500 db komposztkeret, 16 db elektromos aprító került kiosztásra a lakosság körében. A programban résztvevők előadások keretén belül ismerkedhettek meg a Fenntartható fejlődés alappilléreivel és a komposztálás elméleti és gyakorlati ismérveiről. A projekt augusztásban sikeresen záródott. - Márciusban 2 napos előadássorozatot tartott az Oroszlányi Művelődési Házban általános iskolás diákok számára. Az előadásokon összesen 84 diák kapott átfogó tájékoztatást a fenntartható fejlődésről. Kiemelt terület volt a gyermek korosztályra szabott témakör kidolgozása, melyben a saját környezeti értékeit fogalmazhatták meg. - Áprilisi dátummal KEOP 6.1.0/B/09 jelű pályázat előkészületi munkáit az egyesület megkezdte, majd májusban benyújtásra került Fenntartható fejlődés népszerűsítése a Dunántúli régióban. A program főbb elemei: 100 általános iskolai csoportban előadás és interaktív foglalkozás keretén belül a Fenntartható fejlődés bemutatása és népszerűsítése, továbbá 10 falunapon zöld sátorral való megjelenés, ahol a helyi lakosok találkozhatnak a FÉF üzeneteivel. A projektet az egyesület szeptemberben kezdte meg. A hivatalos támogatói döntést 2010.december 27-én tették közzé. - Május hónapban KEOP 6.2.0/B/09 jelű pályázat előkészületi munkáját az egyesület megkezdte, majd augusztusban benyújtásra került Fenntartható életmóddal kapcsolatos nonprofit információs központ létrehozása Pusztavámon címmel. A program főbb eleme: egy olyan bemutató jellegű épület létrehozása, melyben a lakosság teljes mértékű betekintést és tudást kaphatnak a Fenntartható fejlődésről, a környezetbarát technológiák gazdasági és alkalmazási területén. Továbbá folyamatos tanácsadás és segítségnyújtást biztosítva az érdeklődők számára. - Májusi átadással az egyesület Pusztavám Önkormányzatának elkészített egy kosárpalánkot, amely a helyi fiatalok számára közösségi célt szolgáló sportpályán került felállításra. - NCA-ORSZ azonosítóval rendelkező működést támogató pályázat keretén belül az egyesület Ft támogatást kapott, Ebből az összegből honlapját megújította, mellyel az érdeklődők számára átláthatóbb és naprakészebb információval szolgál az egyesület. Továbbá egy multifunkcionális nyomtatót szerzett be a szervezet, mellyel saját kiadványait kis példányszámban meg tudja jelentetni. - Május 01.-i dátummal kezdődött meg a KEOP 6.2.0/A/ pályázati azonosítóval rendelkező Házi komposztálás bevezetése Herend, Bánd és Szentgál területén című program, melyben 250 háztartás bevonásával 500 db komposztkeret, 2

4 3 db benzines aprító került kiosztásra a lakosság körében. A programban résztvevők előadások keretén belül ismerkedhettek meg a Fenntartható fejlődés alappilléreivel és a komposztálás elméleti és gyakorlati ismérveiről. A projekt októberében sikeresen záródott. - Június hónapban a szekszárdi Kenguru Kft. felkérésére szakmai tanácsadást nyújtott az egyesület KEOP pályázati lehetőségekről, kiemelten KEOP6.2.0/B/09 konstrukcióra, melyben felkérték az egyesületet, hogy konzorciumi pályázat keretén belül szakmailag támogassuk programjukat. - Júniusban a pusztavámi falunapokon civil sátorral jelent meg az egyesület, a programon a gyermekek játékos feladatokon keresztül ismerhették meg a globális környezeti problémákat és lehetséges megoldásaikat, továbbá átfogó ismeretanyagot szereztek a fenntartható fejlődés szükségességéről és fontosságáról. - Szeptemberben az egyesületi tagok és partnerei balatonakarattyai helyszínnel környezetvédelmi előadássorozatot bonyolított le. A szervezeten belüli előadás célja az volt, hogy az egyesületi tagok is teljes rálátással bírjanak az egyesület által hirdetett célokra, azok továbbadása hiteles és alátámasztott adatok alapján történjenek. - Októberben a Móri Bornapok keretén belül civil sátorral jelent meg az egyesület, az érdeklődők előadásokat hallgathattak meg és beszélgetéseket folytathattak a fenntartható fejlődés témakörében. A gyermekek arcfestéssel és környezetvédelmi kirakó játékokkal kerültek közelebb a környezetvédelemhez. - Novemberben KMOP 3.3.4/A/10 pályázati konstrukcióra projektanyagot nyújtott be az egyesület, melyben a Közép-magyarországi régióban 100 általános iskolai csoportnak fenntartható tematikájú rendezvénysorozatot, továbbá nem fenntarthatósági rendezvényen való megjelenést kíván megvalósítani. - Novemberben több település (Rétság; Szekszárd, Kistelek) önkormányzatával és civil szervezeteivel kölcsönös együttműködést alakított ki az egyesület, melyben környezetvédelem területén szakmai segítségnyújtást biztosít az egyesület. - Decemberben az Újbudai Önkormányzat 60+ programjába kapcsolódott be az egyesület, melyben specifikált környezetvédelmi előadássorozatot kíván tartani az idősebb korosztály számára. - Decemberben a kisteleki Városvédő Egyesület közreműködésével 2011-es KEOP6.2.0/B (Házi komposztálás népszerűsítése mintaprojekt) pályázat előkészületeit az egyesület megkezdte. - Decemberben a móri ádventi programokon a móri TDM egyesülettel közösen óriás Petpalck angyalt mutatott be az egyesület, melynek célja az újrahasznosítás fontosságára való figyelem felhívás volt. Az odalátogatók személyes konzultáció keretén belül ismerkedhettek meg a háztartási hulladékkezelés problémáiról és lehetséges megoldásairól. Az Egyesület tagjai munkájukat évben önkéntes jelleggel végezték. A jövőben is kiemelt figyelmet kívánnak fordítani az Európai Uniós vissza nem térítendő támogatások igénybe vételére, különös tekintettel a környezetvédelem, humán erőforrás fejlesztése illetve a megújuló energiákat támogató programokra. 2. SZÁMVITEL FŐBB ELEMEI Az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban beállott változásokról december 31-i fordulónappal elkészíti 224/2000(XII.19) Korm. rendeletben a Számviteli Törvény szerint előírt sajátos beszámolóját is. Az Egyesület értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. 3

5 Az Egyesület a Számviteli Törvény előírásait alkalmazva az előző évekétől eltérő értékelést nem alkalmazott: Az eszközök befektetett eszköz/forgóeszköz besorolását az Egyesület a várható használati idő alapján határozza meg. Az egyesület a befektetett eszközökre az értékcsökkenési leírást bruttó értékből lineáris módon számol el, a műszaki elhasználódás alakulásának figyelembevételével. Az egyesület az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjával kezdi elszámolni, bruttó érték alapján, napokban számolva, a műszakilag indokolt maradványértéket nyilvántartva. (A maradványérték 0, ha a hasznos időtartam végén valószínűsíthetőleg nem jelentős.) Az 50 eft alatti értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközöket az Egyesület egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenést számol el, ha a - befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszűntetik, - szellemi termék értéke tartósan lecsökken, vagy feleslegessé válik, - vagyoni jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető, - tárgyi eszköz feleslegessé válik. A terven felüli értékcsökkenés elszámolását a mindenkori piaci érték figyelembevételével kell meghatározni év folyamán ilyen kötelezettség nem keletkezett. Értékvesztést az Egyesület egyedi értékelés alapján számol el, visszaírásra is egyedi értékelés alapján kerülhet sor. Alkalmazott szabályzatok: Számviteli Politika és Értékelési Rend Számlarend Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási Szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Fentiektől az Egyesület a év során könyvvezetésébenében nem tért el, a szabályzatok a Számviteli Törvény előírásaitól eltérő értékelési módot nem írnak elő. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. Az Egyesület rendkívüli eredményére folyamatosan hatást gyakorol a támogatásokból beszerzett vagy ajándékba kapott eszközök tárgyévi értékcsökkenésével egyező értékben elszámolt rendkívüli bevétel. A Régiók Fejlesztéséért Egyesület tevékenységének önellenőrzésekor - jelentős összegű a hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot; - megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen (20 % növekedést vagy csökkenést okozva) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek. 4

6 2010. év folyamán az Egyesület ilyen hibát nem tárt fel. 3. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA A saját tőke alakulása évben az alábbiak szerint alakult (adatok eft-ban): Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. III. Tőkeváltozás/Eredmény Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből MÉRLEGTÉTELEK A KÖZHASZNÚSÁG TÜKRÉBEN A közhasznú tevékenységet is szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök a beszámolóban 4099 ezer Ft összegben szerepelnek 5. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredmény kimutatásban a működési költségeken kívül a pályázatokon elnyert összegek elszámolása szerepel. 6. LÉTSZÁM ADATOK A egyesület átlagos állományi létszáma 2010-ben 1 fő volt. Az vezetőségi tagok részére a egyesület előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított egyesület elnöke Kelt, Pusztavám, év január hónap 28. Napján 5

7 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Fordulónap Pk Mérleg adatok ezer Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. III. Követelések Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. IV. Lekötött tartalék Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. E. Céltartalékok Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1236 II. III. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 3375 Források összesen Pusztavám, január 28. elnök 6

8 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Fordulónap Pk Eredménykimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 0 7

9 2. Személyi jellegű egyéb költségek Régiók Fejlesztéséért Egyesület 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Pusztavám, január 28. elnök 8

10 Régiók Fejlesztéséért Egyesület KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Támogatásnyújtó neve Támogatás összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) időpontja előző évi tárgyévi Magyar Állam (1%) működés Elszámolás határideje Összesen

11 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke 0 0 0% 0 Tőkeváltozás % 195 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény % 2009 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0% 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Megjegyzés 10

12 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi % Ft Eltérés Megjegyzés Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

13 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft 0 Központi költségvetési szervtől 0 Nemzeti Civil Alapprogram 0 NFÜ Elkülönített állami pénzalap 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 Települési önkormányzat társulása 0 Magánszemélyektől alaptevékenységi cél Egyéni vállalkozóktól 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől 0 SZJA 1%-a (APEH) működés Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 Egyéb 0 ÖSSZESEN:

14 Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak projekt kordinálás Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. A EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Régiók Fejlesztéséért Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 18197000-8560-529-01 Cégjegyzék szám: Pk. 60.386/2008/2 Adószám: 18197000-1-42 Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület 2011.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben