CROSSWATER CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CROSSWATER CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK"

Átírás

1 CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK Version of April

2 Partner PP# Projekt címe Oldal ZIGNS LP Újvidék árvízvédelme ZIGNS LP Szennyvíztisztító építése Koviljban ZIGNS LP A talajvíz figyelése Újvidéken ATIVIZIG P1 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése (KEOP-2.1.1/2F ) ATIVIZIG P1 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Kurca rehabilitációja II. ütem (DAOP-5.2.1/B ) HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken (HURO/0901/207/2.2.2) Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ fejlesztése (KEOP-6.2.0/A ) Mintaprojekt megújuló és alternative energiafelhasználásra Mórahalmon (0028/NA/2006-1/ÖP-1) Extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos területi érzékenység felmérése Érzékenységi térkép készítése, kiegészítése az érdekeltek számára szabad hozzáféréssel Urbanizációs veszélyek a Homohátság példáján Partner PP# Project name Page ZIGNS LP Flood Protection of Novi Sad ZIGNS LP Construction of the wastewater treatment plant in Kovilj ZIGNS LP Monitoring of groundwater in Novi Sad ATIVIZIG ATIVIZIG P1 P1 Development of the sidewall in Csongrád and reinforcement of the stability of the riverbed slope (KEOP-2.1.1/2F ) Modernization of the pumping station of Tápé (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Rehabilitation of Kurca -Phase II. ( DAOP-5.2.1/B ) 2

3 HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Assessment and comparative analysis of the regional impact of climate and environmental changes in wetlands (HURO/0901/207/2.2.2) Development of a Demonstration Centre for Promoting Sustainable Solutions Related to Building Renovation and Construction (KEOP-6.2.0/A ) A Pilot Project for the Use of Renewable and Alternative Energies in Mórahalom (0028/NA/2006-1/ÖP-1 Assessment of territorial sensitivity related to extreme water managment Preparation and supplementation of a sensitivity map with a free access for stakeholders Dangers of urbanization in the example of Homohátság (Homo Ridge) Partner PP# Naslov projekta Strana ZIGNS LP Odbrana od poplave Novog Sada ZIGNS LP Izgradnja prečistača otpadnih voda u Kovilju ZIGNS LP Praćenje nivoa podzemnih voda u Novom Sadu ATIVIZIG P1 Jacanje I razvoj stabilnosti nasipa Congrade (KEOP-2.1.1/2F ) ATIVIZIG P1 Modernizacija crpne stanice Tape (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Rehabilitacija Kurca II.faza DAOP-5.2.1/B HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Otkrivanje regionalnih uticaja klimatskih i okolinskih promena kao i uporedna analiza vodenih životnih prostora (HURO/0901/207/2.2.2) Razvoj centra za demonstraciju i popularizaciju održivih rešenja pri obnovi i izgradnji stanova. (KEOP-6.2.0/A ) Uzorni projekat za upotrebu obnovljive i alternativne energije u Morahalomu (0028/NA/2006-1/ÖP-1) Premeravanje osetljivosti područja na ekstremne vodoprivredne događaje-izričito poplave, unutrašnje vode i suše Studij Opasnosti urbanizacije na primeru Peščare Izrada karte senzibiliteta, ispunjavanje vrednostima slobodnog pristupa 3

4 Összehangolt intézkedések rendkívüli vízgazdálkodási események nél - elsősorban árvíz, belvíz és aszály esetén A megvalósult projekt által érintett terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. Vízhiánynak erősen kitett beavatkozási területekről van szó, ezért a probléma komplex kezelésre a határ mindkét oldalán jelenlevő szakintézmények összefogására és együttműködésére volt szükség. A projekt keretében az extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos (különösen árvíz, belvíz és aszály vonatkozásában) területi érzékenység felmérése történt meg Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun Megyében, valamint Szerbiában, a Vajdaságban. A felmérés eredményeként egy térinformatikai alapon kidolgozott, web felületen keresztül működtethető érzékenységi térkép készült, mely az érdekelt célközönség számára szabad hozzáférésű. A projekt során az árvíz, belvíz és aszály tekintetében mind a magyar, mind a szerb oldalon, a mostanáig ismert érzékenységi intézkedések felmérése történt meg. A tapasztalatokat e kézikönyv tartalmazza, mely hasznos lehet mind a civil lakosság, mind az önkormányzatok számára. A projekt vezető partnere: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Újvidék, Szerbia 1. számú projekt partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG (Szeged, Magyarország) 2. számú projekt partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Mórahalom, Magyarország) Harmonized activities related to extreme water management events especially flood, inland inundation and drought The intervention area of the project is the south-east part of Hungary and the north region of Serbia. This region suffer from water scarcity, so the problem can be solved only by cooperaton of institutions both sides of the border. The catchement area sensivity survey has been done particularly flood, inland inundation and drought in county Csongrád and county Bács-Kiskun as well as county Vajdaság in Serbia. As a result of measurements sensitivity map was created with GIS basis that can be operable through the webpage. The web interface has free access for the target groups and stakeholders. This handbook contains the survey of catchement area sensivity both side of the border which could be useful experiences for the public and municipalities also. Lead partner of the project: Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Serbia (Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad Project partner 01: Lower-Tisza District Water Directorate, Szeged, Hungary (Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG Project partner 02: Homokkert Subregion Integration Non-profit Company, Mórahalom, Hungary (Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.) 4

5 Usaglašene mere prilikom izvanrednih vodoprivrednih događanja - naročito poplave, unutrašnje vode i suše Područje, obuhvaćeno projektom se nalazi na jugo-istočnom delu Mađarske kao i na severu Srbije. Tu je reč o području koje je u velikoj meri izloženo suši, zato je potrebno kompleksno sagledavanje problema i povezivanje, saradnja stručnih ustanova s obe strane granice. U okviru projekta izvršeno je premeravanje osetljivosti područja u vezi ekstremnih vodoprivrednih događanja (naročito poplave, unutrašnje vode i suše) u Mađarskoj, u okruzima Čongrad i Bač-Kiškun kao i u Srbiji, u Vojvodini. Kao rezultat premeravanja izrađena je geo-informatična karta osetljivosti, koja je slobodno dostupna zainteresovanima preko web-stranice. Tokom projekta izvršeno je premeravanje, do sada poznatih, mera osetljivosti u pogledu poplave, unutrašnje vode i suše, kako u Mađarskoj tako i u Srbiji. Ovaj priručnik sadržava stečena iskustva, koja mogu biti od koristi civilnom stanovništvu a i mesnim samoupravama. Vodeci partner projekta: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Novi Sad, Srbija 1. projekt partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG (Segedin, Mađarska) 2. projekt partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Morahalom, Mađarska) 5

6 01 Újvidék árvízvédelme Partner LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék Projekt 01 Újvidék árvízvédelme Típus Árvízvédelem, árvízkezelés Időtartam Hely Dél-Bácska körzet Célcsoport Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Škorić Jevrosima - A projekt leírása A Žrtava Racije rakpartot és a Belgrád rakpartot először az 1965-ös évben rendezték, amikor a nagy árvíz után korszerűsítették és felszerelték a rakpartot. A Dunán jelentkező 2006-os rendkívül magas vízállások után az árvízvédelem kérdése ismét felvetette a rakpart új rendezését. Az évszázad vize elleni védelem új normája miatt a rakpartot megmagasították azon a részen, ahol alacsonyabb volt, mint a korábbi Ferenc József híd nyomvonala, a Kis Bácska Csatornáig, körülbelül 2,5 km távolságon. Elért eredmények Újvidék rakpartjának rekonstrukciója és magasítása azt a célt szolgálja, hogy Újvidék a történelem során először meg tudja védeni magát az árvíztől. A védőgát koronájának magasítási munkáival összehangolva melyért a Vode Vojvodine vízgazdálkodási/vízügyi társaság, Újvidék volt felelős a vízrendszer és az út infrastruktúra is átépítésre került. A vízellátó hálózatot újjáépítették a Lázár Cár Sugárúttól a DTD Csatornáig. A rekonstrukciós munkákat a Vízmű és Szennyvíz- Közműtársaság, Újvidék irányította. A Városépítési és Fejlesztési Közvállalat volt felelős a közlekedési terület építéséért a Žrtava Racije és Belgrád rakparton. Ezen a területen ideiglenes közlekedési terület épült buszöblök a turistabuszok számára a két csónakkikötő helyén, valamint gépkocsiparkolók az úttest mentén a Duna felé. A kedvelt újvidéki sétálóutca még színvonalasabb gyalogos, kerékpáros és kocogó útvonal lett, illetve itt épült egy olyan terület is, ahol a munkák végeztével padokat, kosarakat és virágágyásokat helyeztek el. A rakpart mentén különböző sportlétesítményeket hoztak létre kosárlabdapályák, kültéri tornapályák, minigolfpálya, stb. A Žrtava Racije és Belgrád rakpart feldíszítése megerősítette, hogy a rendezése során a művészek nagymértékű egyetértése érhető el. A társadalom (döntéshozók) széles körűen egyetértenek abban, hogy a jó minőség a legfontosabb. 6

7 Alkalmazhatóság Újvidék városa tervezi a következő projekt megvalósítását és a teljes gyűrű kiépítését a Város körül keresztirányú védőgátakkal, mely a Város második védelmi vonalát biztosítaná. A gátkorona-megemelési munkák végrehajtásával összehangolva újjáépül a víz- és útinfrastruktúra. Összes költség Ezen nagy projekt megvalósításához közel fél milliárd dinárra volt szükség, és ezen pénzalap létrehozásában közösen vett részt Újvidék városa és a Vajdasági Autonóm Tartomány, azaz a Tőkebefektetési Alap, a Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék, a Vode Vojvodinde vízgazdálkodási/vízügyi társaság, Újvidék illetve a Vízmű és Szennyvíz-Közműtársaság, Újvidék. 7

8 8

9 9

10 02 Szennyvíztisztító építése Koviljban Partner Projekt Típus Időtartam Hely Célcsoport Szint Kapcsolat LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék 02 Szennyvíztisztító építése Koviljban Vízgazdálkodás (folyamatban) Dél-Bácska körzet Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Nemzeti Škorić Jevrosima - A projekt leírása Kovilj településen jelenleg épül egy szennyvízrendszer, mivel a háztartások szennyvízülepítő aknákat használtak a szennyvíz elhelyezésére. Mivel a terület sűrűbben lakottá vált, a szennyvízülepítő aknák nem képesek ellátni a funkciójukat, és fennállt az áradás/kiöntés veszélye a talajvíz magas szintje miatt, mely hozzájárul a helyzet roszszabbodásához. Tervbe van véve a szennyvízrendszer elválasztásának kiépítése (külön csatornák az esővíz és a szennyvíz számára), illetve a települések teljes lakosságának és a tervezett ipari üzemek csatornáinak bekötése. A szennyvízcsatornára rákötéssel a háztartások és az ipar továbbra is használják az egyedi szennyvízülepítő aknákat. A kovilji szennyvízkezelést egy szennyvíztisztító (WWTP) felépítésével kell megoldani. A meglévő projekteknek megfelelően a szennyvízkezelő üzemet Koviljban telepítik, és a tisztított vizet a meliorációs csatornába engedik ki. Elért eredmények Amikor a szennyvíztisztító építése befejeződik Koviljban, hozza a tisztított víz előírt minőségét, a mechanikai-biológiai kezelés kombinált eljárása révén. A mechanikai tisztítás magában foglalja a nagy szennyeződések leválasztását durva és finom rácsokon, a homokot és olajat levegőztetett zsírfogóban leválasztva. A biológiai kezelést a ciklikus üzemű technológiához alkalmazzák. A projekt további kémiai foszformentesítéssel számol. A szennyvíztisztító építési munkálatai befejeződtek. A Program 2014-ben valósul meg, feltéve, hogy a pénzalapok rendelkezésre állnak a berendezések megvásárlására és beépítésére. 10

11 Alkalmazhatóság A szennyvíztisztító szükséges teljes kapacitása amikor az összes háztartást és ipari üzemet rákötik a szennyvíztisztító rendszerre PE (lakosegyenérték). A szennyvíztisztító építését össze kell hangolni a szennyvízrendszer építésével. A másodlagos szennyvízhálózat teljes hossza Koviljban 40 km. A szennyvízrendszer és a szennyvíztisztító építése a városi területek és környezetvédelmi követelmények egyik alapfeltétele. Összes költség A munkák teljes értéke körülbelül 250 millió dinár. 11

12 12

13 13

14 003 A talajvíz figyelése Újvidéken Partner LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék Projekt 003 A talajvíz figyelése Újvidéken Típus Vízgazdálkodás Időtartam 2014 március 2014 június (folyamatban) Hely Dél-Bácska körzet Célcsoport Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Škorić Jevrosima - A projekt leírása A talajvízszintek megfigyelése 1953-ban kezdődött Újvidéken, illetve 1958-ban Péterváradon. Az 1953-tól1965-ig terjedő időszakban a talajvizet ásott kutakkal figyelték meg, melyeket a lakosság vízzel történő ellátására használtak a városi vízrendszer kiépítése előtt. A megfigyelések száma folyamatosan nőtt a város terjeszkedését követve. A talajvizet mérési pontok hálózatán figyelik, melyeket általában városszerte egyenletesen osztottak el. A mérési pontok 8 20 m mély szondák, a korábbi ásott kutak 8 25 m mélyek. Mindegyik megfigyelőállomás állandó ponttal rendelkezik, melyet a mért talajvíz abszolút emelkedése határoz meg ben az S-138 szondáknál egy készüléket építettek be, mely automatikusan leolvassa a talajvízszintet (merülő úszó), és képes megfigyelni az óránkénti, napi, heti, havi szintingadozásokat, a programozható időintervallumtól függően. A merülő úszó egy elektronikus készülék, mely optikai szálon függ, és belemerül a szondában lévő vízbe, azon mélység alatt, amelyet az alsó leolvasásoknak vélnek. Az optikai kábelt a szonda felső záró sapkájához rögzítették. Az év során egyszer vagy többször le lehet olvasni az adatokat a merülő úszóról, az úszóiroda számítógépes programot használva. A szondának melybe a merülő úszót elhelyezik rendelkeznie kel egy ismert emelkedésű állandó ponttal, melyet be kell vinni az úszóirodaprogramba, és ennek alapján kapjuk meg a talajvízszinteket. A talajvízszinten kívül a merülő úszó méri a talajvíz hőmérsékletét és nyomását is. Elért eredmények A talajvízszint mozgásának megfigyelésével kapott eredmények alapján megfigyelhető az ingadozó mozgás a szűkebb és tágabb területen. Ami a talajvízszintek helyi változásait illeti, ezek egytől két évig terjedő rövid időszakokra vonatkoznak, és előre nem jósolhatók meg. A talajvízszintek nagyobb változásait elsősorban az ember okozza. Ezen jelenség egyik oka a Štrand városi vízellátó rendszer vízforrásaiban rejlik, a közvetlen környezetükben a talajvíz jelentősen lesüllyedt, de egy sokkal tágabb területen is. Rendkívül kedvezőtlen 14

15 hidrológiai viszonyok mellett, a Duna alacsony vízszintjénél és hosszabb eső nélküli időszakok esetén megfigyelték, hogy a vízszint nem kevesebb, mint 15 méterrel leesett ahhoz az időszakhoz viszonyítva, mielőtt a Štrand vízforrásait üzembe helyezték. Mindezeket figyelembe veszik, amikor a vízforrás környezetében lakó, kereskedelmi és más épületek építéséhez a feltételeket megadják, illetve azon a területen, ahol ez a hatás érződik, mint mérvadó maximális és minimális szinteket, melyeket úgy állapítottak meg, hogy figyelembe vették a talajvízszinteket az os időszakban, a Štrand vízforrásainak üzembe helyezése előtt. A kapott adatok feldolgozása és elemzése alapján az a következtetés vonható le, hogy a maximális és minimális talajvízszintek általában nem lépik túl a hosszabb távon megfigyelt szinteket. A Duna közelében tavasszal a mérési pontoknál a talajvíz átlag kb. 1.0 m-rel magasabban volt a megfigyelt maximumnál, mely egyenes következménye a Duna megemelkedett szintjeinek. Alkalmazhatóság A talajvízfigyelés tökéletesítésére és fejlesztésére vonatkozó irányelvek elsősorban az automatizálásra vonatkoznak, illetve a szondák megnövelt számára, távérzékeléssel. A kísérleti S-138 szondákkal melyekbe az első eszközt beépítettük a távérzékelő merülő úszóhoz szerzett tapasztalatok rendkívül pozitívak. Az egységet úgy állítottuk be, hogy minden nap 12 órakor mérje a látszólagos talajvízszintet. A szint mellett mérte a talajvíz hőmérsékletét és nyomását is. Az a személy, aki évente egyszer mérte a talajvizet, az úszóból nyeri ki az adatokat az előző időszakra. Jelentős megtakarítás az eredmény, figyelemmel arra, hogy kézi mérések esetén az ezt végző személynek minden egyes szondához évente 24-szer kellett odamennie. Az első fázisban a merülő úszó a talajvízszint mérésére alkalmazható, míg a második fázisban felhasználható a talajvíz kémiai összetételének figyelésére. Az EU projekt révén a Városépítési és Fejlesztési Közvállalat 30 piezométert cserélt ki elektronikus szondákra, és így megkezdte a talajvízszinteket figyelő jelenlegi rendszer korszerűsítését. A merülő úszós technológiával a talajvíz figyelése könnyebbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá válik. Összes költség A standard piezométer elektronikus szondákkal végzett felváltásánál az első fázis teljes értéke körülbelül 3 millió dinár. 15

16 16

17 01 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt 01 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése (KEOP-2.1.1/2F ) Típus Árvízi megelőzés, árvízvédelem Időtartam Hely Célcsoport Szint Kapcsolat Dél-Alföldi régió Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Nemzeti Frank Szabolcs - A projekt leírása A Tisza jobb partján, a Csongrádi árvízi öblözetben négy település fekszik, melyből hármat (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) közvetve, Csongrád városát pedig közvetlenül érintette a projekt ban rekord méretű árvíz súlytotta az Alsó-Tisza szakaszát. Minden idők legnagyobb árvíze súlyos problémákat okozott az itt élő lakosság számára. Csongrád városában ahol a város gyakorlatilag ráépült a Tiszára, a hatalmas víznyomás hatására megjelenő fakadóvíz épületeket öntött el és rongált meg, s a védekezési beavatkozások eredményeképpen 78 db épületet kellett lebontani a gát mentén. Csongrád város belterületi szakaszán az árvízvédelmi rendszer közel 120 éves burkolata elavult, tönkrement, a töltés vízzáróságát nem biztosította. Az elmúlt években megépített mintegy 2000 méter hosszú partfal befejező mintegy 680 méteres aláüregelődött, megrogyott szakaszát le kellett bontani és újjá kellett építeni. A keskeny néhol csak 10 méter széles - hullámtér és a mélyülő folyómeder miatt a töltés állékonysága sem elégítette ki az erre vonatkozó előírásokat. A töltés közvetlen előterében több helyen partbecsúszás keletkezett, melyek az árvízvédelmi biztonságot már közvetlenül is veszélyeztették. Ezek a káros változások rávilágítottak arra, hogy a folyómederben további állékonyságnövelő beavatkozásokat kell végezni. Továbbá az árvízvédelmi adatközlési infrastruktúra is hiányosságokkal küszködött. A hírközlési hálózat megújításával, távközlési és informatikai eszközök, szoftverek beszerzésével a mára elavult árvízvédelmi analóg rendszert digitális váltotta fel. Elért eredmények Vízzáró rézsűburkolat építés a tkm szelvények között, 683 fm hosszban: A meglévő vízoldali rézsűburkolat elbontása után, az 1:1 rézsűhajlású töltéstestre fektetett átlagosan 5 cm kiegyenlítő aljzatbeton rétegre 20 cm vastag vízzáró vasbetonszerkezet került. A meglévő téglaburkolat 17

18 habvetőinek magasságában bebetonozott tégla habvető készült. Az új burkolat kiépítési magassága: MÁSZ+1,0 m. Parapetfal építés tkm szelvények között 683 fm hosszban: Az új burkolatra 83 cm magas parapetfal került kiépítésre falazottan fagyálló téglából. Az új burkolatban a meglévő lépcsőket bekötő szárnyfalakkal vízzáró módon építették át. A parapetfal megépítése után a töltéskoronán történő közlekedés biztonságossá vált. Az új létesítmény egy a töltéskorona szintet esetlegesen meghaladó árvízszinttel szemben további magassági biztonságot nyújt. Meder- és partállékonyság növelése a Tisza folyó jobb parti 244, ,450 és a 245, ,970 fkm szelvények között: Meder- és partállékonyság növelése során a kisvízi beavatkozások két építési ütemben valósultak meg. Első ütemben a korábbi folyószabályozási beavatkozások megerősítésére és a mederkimélyülések feltöltésére kisvízi lábazati kőszórás és kőpadka készült. Egyes szakaszokon további leterhelő illetve megtámasztó kőszórás készült. A második ütemben mederrézsűt támasztó és leterhelő kőszórás készült a meder legmélyebb pontjáig. A beépített kőmennyiség m 3. Parti sáv rendezése a Tisza folyó jobb part 244, ,000 fkm között: Elhanyagolt, és esztétikailag is kifogásolható jellemzően fás-, és lágyszárú spontán módon keletkezett növényzet megszűntetésre került. A meder rézsűn, a partélen, és a változó szélességű parti sávon teljes hosszban gaztalanítás, cserje-, és bozót írtás történt, egyes helyeken partvédelmi célú bokorfüzes telepítése mellett. Az üdülők környezetében az idős nyárfásban fakitermelés vált szükségessé, új erdő kialakítása mellett. Terelőmű átépítése és az alatta lévő partbiztosítás megerősítése: Terelőmű átépítése során a meglévő terelőmű visszabontása után az új felfelé dőlő terelőmű a parttal 60 fokos szöget bezárva épült meg. A terelőmű alatti partbiztosítás megerősítését szolgálja a korábbi vízépítési terméskőszórás megerősítése LMA 10/60-as vízépítési terméskőszórással. Szivárgó átemelő létesítése: A további fakadóvíz veszély elkerülése érdekében a korábban kiépített szivárgóra egy új átemelő akna épült. A meglévő dréncsőhálózatra csatlakozik és a mentett oldali hatásterületről érkező vizeket gyűjti össze és juttatja a Tiszába. Csongrádi monitoring állomás korszerűsítése: Az operatív kárelhárítási tevékenységek nagyobb időelőnyének elérése érdekében távjelző rendszer kiépítés szerepelt a beruházásban. A vízmennyiség és vízminőség mérések automatizálása mellett, a jelenlegi hidrológiai állomás megbízhatóságának növelése érdekében ultrahangos vízhozam-mérő berendezés, valamint vízminőség-mérő szenzorok beépítésére került sor. Csongrádi vízügyi telefonközpont fejlesztése, számítógépek, szerver és szoftver beszerzés. 18

19 Siker tényezők Közel ember élet és vagyonbiztonsága növekedett jelentős mértékben. Az öblözetet védő árvízvédelmi rendszer teljes mértékben kiépült és megfelel a magassági és állékonysági kritériumoknak. Az árvízvédekezés költségeit a belterületi szakaszon közel 20%-al csökkentheti a megújult árvízvédelmi rendszer a jövőben. Indikátorok Árvízkár ellen kielégítően védett lakosok száma: fő Árvízkár ellen kielégítően védett terület nagysága: 165,2 km2 Megerősödött árvízvédelmet élvező települések száma: 1 db Kiépített árvízvédelmi vonal hossza: fm Árvízvédekezés költségeinek csökkenése az árvízi öblözetben: eft Árvízkár csökkenés: eft Alkalmazhatóság További fejlesztések vannak folyamatban és kimunkálás alatt lévő tervek várnak a megvalósításra a as uniós költségvetésre alapozva. Költség Ft További információ 19

20 A Csongrádi öblözet elhelyezkedése A 120 éves régi téglaburkolat A vízzáró vasbeton burkolat szakaszosan épült Az elkészült új burkolat a habvetővel Az elkészült parapetfal A kisvízi padka építés közben 20

21 Monitoring állomás műszerház Vízhozam és vízminőség mérő műszerek EDR készülékek 21

22 01 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt 01 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése (DAOP-5.2.1/B ) Típus Belvízi megelőzés, belvízvédelem Időtartam Hely Dél-Alföldi régió Célcsoport Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Máté-Tóth Anita - A projekt leírása A beruházás megvalósulása és érintettsége Szeged város belterületére koncentrálódik. A Tápéi szivattyútelep a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés tkm.-ben helyezkedik el, a műtárgy feladata a Tápéi főcsatorna, és az abba torkolló Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna által összegyűjtött belvizek Tiszába juttatása a szivattyútelep I., II., IV., V. sz. gépegységeinek üzemelésével. A főcsatornák és a szivattyútelep további vízmennyiségeket már nem tudtak fogadni, ezért kellett a belvízöblözet főbefogadóját korszerűsíteni. A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék- és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatoknak csökkentése volt. A Tápéi szivattyútelep 2,1 m3/s kapacitásával szűk keresztmetszete az eddig elvégzett belterületi vízrendezések, útburkolások és egyéb önkormányzati fejlesztések miatt megnövekedett hozamú belvízátemelésnek. Tekintettel arra, hogy a meglévő csatornahálózathoz kapcsolódóan tározási lehetőség nincs a területen, a szűk kapacitású telep a terület fejlődésének szabott gátat, mert a további területbeépítés következtében a megnövekedő belvízmennyiséget nem tudta volna átemelni. Az ben épült szivattyúház szép és patinás épület, - köszönhetően az ATI-VIZIG fenntartó munkájának-, de nem lehetett átalakítani az összesen 3,2 m3/s vízszállítású szivattyúk befogadására. A töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem volt alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. A fenti körülmények miatt az ATI-VIZIG zárt szívóaknában száraz kiépítésű 3,2 m3/s kapacitású 4 db szivattyúk elhelyezésével, a meglévő I. II. szivattyúk és az épület meghagyásával, egy új töltést keresztező nyomócső (DN 1000) két külön ágon való kiépítésével, a közlekedő utak valamint az energiaellátás korszerűsítésével valósította meg a felújítási munkákat. 22

23 Elért eredmények A projekt keretében megvalósult egy teljesen új szivattyútelep, zárt szívóaknában 4 db száraz kiépítésű FLYGT szivattyú elhelyezésével, a régi 1929-ben épült szivattyúház meghagyásával. A szivattyúaknára és az új gereb műtárgyra (uszadék eltávolítására) történő kedvezőbb rávezetés érdekében a bevezető csatorna is átépítésre került. Az I. fokú árvízvédelmi töltést egy új nyomócső (DN 1000) két külön ág kiépítésével keresztezi, melyek magassági átvezetése a jelenlegi érvényben lévő LNV (legnagyobb árvízszint) felett történt, s itt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a töltés magasítása is elkészült a nyomócsövek eltakarásával. A töltéskoronában a nyomvonalat mutatja az elkészült 2 db új tolózárakna, valamint a régi nyomócső 2 db ellenőrző aknája. A hullámtéri csillapító akna és csatorna rekonstrukciója teljes tereprendezéssel járt, ahol a hullámtéri csatorna eredeti állapotának, méretének visszaállítása történt meg a további fenntartást megkönnyítésére a csatornafenék betonburkolatot, a rézsű RENO matrac burkolatot kapott. Kiváltásra került a kivitelezéssel érintett területen keresztül haladó DN 200-as L=59,0 m középnyomású és az ATI-VIZIG valamint a leválasztott ingatlanok ellátást biztosító DN60-as L=90,0 m kisnyomású gázközmű vezeték. Az új szivattyúk vezérlésének, automatikájának, valamint az új szivattyúk energia-ellátásának kiépítése is megvalósult, új transzformátor állomások és fogyasztók szerinti mérőhelyek kiépítésével. Siker tényezők A belterületi fejlesztések érdekében a térség belvízi- és vízkárelhárítás biztonságának növekedése. Indikátorok Ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma: fő Ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett terület nagysága: 411 ha Fejlesztéssel érintett szivattyútelepek száma: 1 db 3,2 m3/s kapacitás bővítéssel Épített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza: 166 fm Alkalmazhatóság További fejlesztések vannak folyamatban és kimunkálás alatt lévő tervek várnak a megvalósításra a as uniós költségvetésre alapozva. Költség ,- Ft További információ 23

24 Helyszínrajz Tápé szivattyútelep Irinyi J. u. 1., Szeged belváros Gereb műtárgy Szivattyúakna a rávezető csatornával Bevezető csatorna Szivattyúakna vasszerelése, építés közben Zárt bevezető csatorna a szivattyú aknával, háttérben az 1929-es, régi szivattyútelep épülete 24

25 Csillapító akna építése Szivattyú akna Hullámtéri csatorna a csillapító aknával, háttérben Tisza I. rendű árvízvédelmi töltése Szivattyú akna belső felvétel Tolózáraknák az I. rendű töltésen I. és II. nyomóvezeték építése töltés magasítással 25

26 Kurca rehabilitációja II. ütem Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B Típus Rehabilitáció Időtartam Hely Dél-Alföldi régió Célcsoport Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Frank Szabolcs - A projekt leírása A Kurca jelenlegi környezetvédelmi állapota nem teszi lehetővé a végső rekreációs igényeket kielégítő hasznosítási cél elérését, mert az ezt megelőző műszaki-környezetvédelmi feltételek sem teljesülnek. Jelentős eliszapolódás található az érintett szakaszokon. A szivattyútelep hiánya valamint a nem megfelelően működő műtárgyak miatt a vízszint megfelelő szinten tartása nem megoldott, ez problémás a folyó ökológiai egyensúlyának fenntartása szempontjából, száraz (meleg) időszakban a vízszint jelentősen le tud csökkenni. Nem megoldott továbbá a városi csapadékvíz hálózatból származó szennyeződések kiszűrése sem. Jelenleg a város irányából érkező csapadékvizek minden fizikai tisztítási folyamat nélkül kerülnek a folyóba, tovább rontván annak vízminőségét. Szükséges lenne továbbá a városi bebocsátási pontokon, pontonként egy homok és zsírfogó műtárgy megépítése és üzemeltetése. Projektjavaslat célja: A Kurca főcsatorna vízszállítási kapacitásának helyreállítása: - csapadékvíz levezetési problémák - magas talajvízállás okozta gondok A rehabilitáció 2. üteme során a következő munkálatok elvégzése szükséges: - a fenéküledék eltávolítása (szelvényenkénti parciális vagy teljes kotrási technológiával), - három vízkormányzó műtárgy átépítése 26

GOOD PRACTICES HANDBOOK

GOOD PRACTICES HANDBOOK GOOD PRACTICES HANDBOOK CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK Version of April 2014 1 Partner PP# Projekt címe Oldal ZIGNS LP Újvidék árvízvédelme ZIGNS LP Szennyvíztisztító építése Koviljban ZIGNS LP A talajvíz

Részletesebben

Harmonized activities related to extreme water management events. especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER

Harmonized activities related to extreme water management events. especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER Harmonized activities related to extreme water management events especially flood, inland inundation and drought HUSRB/ 1203/ 121/ 145 CROSSWATER Szélsőséges vízgazdálkodási események - különösen árvíz,

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködő

Részletesebben

Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06.

Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06. Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, Előadó: Kádár Mihály Szeged, 2013. december 06. 38.sz. Tápé-Vesszősi belvízrendszer: Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem 38/1. Tápé öblözet

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ZÁRÓRENDEZVÉNY 2015. február 25. ELŐADÓ: BORZA TIBOR 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Pályázat előkészítése A pályázat előkészítése

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: 11.06

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Hódtó-Kis-tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem

Hódtó-Kis-tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem Hódtó-Kis-tiszai Előadó: Máté-Tóth Anita Szeged, 2012. október 27. Hódtó Kis- tiszai rekonstrukciójának I. üteme: Projektelemek: 1./ Hódtó-Kis-tiszai-csatorna rekonstrukciója 2./ Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Az ATIVIZIG projektjavaslatot

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

ESUWATER- HURO/1101/1.3.2

ESUWATER- HURO/1101/1.3.2 Előadó: Vígh Máté A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA A MAGYAR- ROMÁN HATÁR MENTI RÉGIÓBAN projektmenedzser ESUWATER- HURO/1101/1.3.2 2013. május 30. Projekt Nyitórendezvény Az ATI-VIZIG

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Telekhalmi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIH031 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Sóskúti halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH023 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 2014. február 28. Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: A 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének (átdolgozott változat)

Részletesebben

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése

A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése A Tócó, egy tipikus alföldi ér vízminőségi jellemzése Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlés Somlyai Imre, Dr. Grigorszky István Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék Témafelvetés

Részletesebben

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN AZ ÖNTÖZÉS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI DR PÁLFAI IMRE FIALA KÁROLY BENHYE BALÁZS WAHASTART - WORKSHOP 2014. május

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Emlékeztető. Börcsök Áron

Emlékeztető. Börcsök Áron VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-10 Dun-völgyi főcsatorna alegységen Dátum: 2009.07.17. 10:00 Helyszín: Wellness Hotel Kalocsa, Konferenciaterem

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIG949 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló tipus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű időszakos

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Vizeink állapota 2015

Vizeink állapota 2015 Vizeink állapota 2015 Dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna BM Budapest, 2015. október 29. MHT www.vizeink.hu Kvassay Jenő Terv: 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2 2015) 2. Nemzeti Vízstratégia

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben

Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Mezőgazdasággal kapcsolatos hidromorfológiai terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben Dr. Fehér János c. egyetemi docens FAMIFE Consulting Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Gödöllő,

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott

Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott Szeretettel meghívjuk az Európai Unió Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programja által támogatott Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldönés Észak-Szerbiában

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Tiszaszentimrei halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG998 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről. Duna részvízgyűjtő. általában. dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt október 1.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről. Duna részvízgyűjtő. általában. dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt október 1. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, Duna részvízgyűjtő A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről általában dr. Tombácz Endre ÖKO ZRt. Víz Keretirányelv A víz földi élet legfontosabb hordozója és alkotó eleme.

Részletesebben

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine HUROSCG/06/02 A project megnevezése: Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése. I. ütem 0+000-2+100 tkm A megpályázott program megnevezése: Magyarország Szerbia és Montenegró Szomszédsági

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-dunántúli

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

VP Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

VP Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE VP2-4.1.4-16 A Felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben