CROSSWATER CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CROSSWATER CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK"

Átírás

1 CROSSWATER GOOD PRACTICES HANDBOOK Version of April

2 Partner PP# Projekt címe Oldal ZIGNS LP Újvidék árvízvédelme ZIGNS LP Szennyvíztisztító építése Koviljban ZIGNS LP A talajvíz figyelése Újvidéken ATIVIZIG P1 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése (KEOP-2.1.1/2F ) ATIVIZIG P1 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Kurca rehabilitációja II. ütem (DAOP-5.2.1/B ) HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken (HURO/0901/207/2.2.2) Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő demonstrációs központ fejlesztése (KEOP-6.2.0/A ) Mintaprojekt megújuló és alternative energiafelhasználásra Mórahalmon (0028/NA/2006-1/ÖP-1) Extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos területi érzékenység felmérése Érzékenységi térkép készítése, kiegészítése az érdekeltek számára szabad hozzáféréssel Urbanizációs veszélyek a Homohátság példáján Partner PP# Project name Page ZIGNS LP Flood Protection of Novi Sad ZIGNS LP Construction of the wastewater treatment plant in Kovilj ZIGNS LP Monitoring of groundwater in Novi Sad ATIVIZIG ATIVIZIG P1 P1 Development of the sidewall in Csongrád and reinforcement of the stability of the riverbed slope (KEOP-2.1.1/2F ) Modernization of the pumping station of Tápé (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Rehabilitation of Kurca -Phase II. ( DAOP-5.2.1/B ) 2

3 HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Assessment and comparative analysis of the regional impact of climate and environmental changes in wetlands (HURO/0901/207/2.2.2) Development of a Demonstration Centre for Promoting Sustainable Solutions Related to Building Renovation and Construction (KEOP-6.2.0/A ) A Pilot Project for the Use of Renewable and Alternative Energies in Mórahalom (0028/NA/2006-1/ÖP-1 Assessment of territorial sensitivity related to extreme water managment Preparation and supplementation of a sensitivity map with a free access for stakeholders Dangers of urbanization in the example of Homohátság (Homo Ridge) Partner PP# Naslov projekta Strana ZIGNS LP Odbrana od poplave Novog Sada ZIGNS LP Izgradnja prečistača otpadnih voda u Kovilju ZIGNS LP Praćenje nivoa podzemnih voda u Novom Sadu ATIVIZIG P1 Jacanje I razvoj stabilnosti nasipa Congrade (KEOP-2.1.1/2F ) ATIVIZIG P1 Modernizacija crpne stanice Tape (DAOP-5.2.1/B ) ATIVIZIG P1 Rehabilitacija Kurca II.faza DAOP-5.2.1/B HOMOK-KERT HOMOK-KERT HOMOK-KERT K&K K&K K&K P2 P2 P2 Otkrivanje regionalnih uticaja klimatskih i okolinskih promena kao i uporedna analiza vodenih životnih prostora (HURO/0901/207/2.2.2) Razvoj centra za demonstraciju i popularizaciju održivih rešenja pri obnovi i izgradnji stanova. (KEOP-6.2.0/A ) Uzorni projekat za upotrebu obnovljive i alternativne energije u Morahalomu (0028/NA/2006-1/ÖP-1) Premeravanje osetljivosti područja na ekstremne vodoprivredne događaje-izričito poplave, unutrašnje vode i suše Studij Opasnosti urbanizacije na primeru Peščare Izrada karte senzibiliteta, ispunjavanje vrednostima slobodnog pristupa 3

4 Összehangolt intézkedések rendkívüli vízgazdálkodási események nél - elsősorban árvíz, belvíz és aszály esetén A megvalósult projekt által érintett terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. Vízhiánynak erősen kitett beavatkozási területekről van szó, ezért a probléma komplex kezelésre a határ mindkét oldalán jelenlevő szakintézmények összefogására és együttműködésére volt szükség. A projekt keretében az extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos (különösen árvíz, belvíz és aszály vonatkozásában) területi érzékenység felmérése történt meg Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun Megyében, valamint Szerbiában, a Vajdaságban. A felmérés eredményeként egy térinformatikai alapon kidolgozott, web felületen keresztül működtethető érzékenységi térkép készült, mely az érdekelt célközönség számára szabad hozzáférésű. A projekt során az árvíz, belvíz és aszály tekintetében mind a magyar, mind a szerb oldalon, a mostanáig ismert érzékenységi intézkedések felmérése történt meg. A tapasztalatokat e kézikönyv tartalmazza, mely hasznos lehet mind a civil lakosság, mind az önkormányzatok számára. A projekt vezető partnere: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Újvidék, Szerbia 1. számú projekt partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG (Szeged, Magyarország) 2. számú projekt partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Mórahalom, Magyarország) Harmonized activities related to extreme water management events especially flood, inland inundation and drought The intervention area of the project is the south-east part of Hungary and the north region of Serbia. This region suffer from water scarcity, so the problem can be solved only by cooperaton of institutions both sides of the border. The catchement area sensivity survey has been done particularly flood, inland inundation and drought in county Csongrád and county Bács-Kiskun as well as county Vajdaság in Serbia. As a result of measurements sensitivity map was created with GIS basis that can be operable through the webpage. The web interface has free access for the target groups and stakeholders. This handbook contains the survey of catchement area sensivity both side of the border which could be useful experiences for the public and municipalities also. Lead partner of the project: Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Serbia (Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad Project partner 01: Lower-Tisza District Water Directorate, Szeged, Hungary (Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG Project partner 02: Homokkert Subregion Integration Non-profit Company, Mórahalom, Hungary (Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.) 4

5 Usaglašene mere prilikom izvanrednih vodoprivrednih događanja - naročito poplave, unutrašnje vode i suše Područje, obuhvaćeno projektom se nalazi na jugo-istočnom delu Mađarske kao i na severu Srbije. Tu je reč o području koje je u velikoj meri izloženo suši, zato je potrebno kompleksno sagledavanje problema i povezivanje, saradnja stručnih ustanova s obe strane granice. U okviru projekta izvršeno je premeravanje osetljivosti područja u vezi ekstremnih vodoprivrednih događanja (naročito poplave, unutrašnje vode i suše) u Mađarskoj, u okruzima Čongrad i Bač-Kiškun kao i u Srbiji, u Vojvodini. Kao rezultat premeravanja izrađena je geo-informatična karta osetljivosti, koja je slobodno dostupna zainteresovanima preko web-stranice. Tokom projekta izvršeno je premeravanje, do sada poznatih, mera osetljivosti u pogledu poplave, unutrašnje vode i suše, kako u Mađarskoj tako i u Srbiji. Ovaj priručnik sadržava stečena iskustva, koja mogu biti od koristi civilnom stanovništvu a i mesnim samoupravama. Vodeci partner projekta: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Novi Sad, Srbija 1. projekt partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG (Segedin, Mađarska) 2. projekt partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Morahalom, Mađarska) 5

6 01 Újvidék árvízvédelme Partner LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék Projekt 01 Újvidék árvízvédelme Típus Árvízvédelem, árvízkezelés Időtartam Hely Dél-Bácska körzet Célcsoport Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Škorić Jevrosima - A projekt leírása A Žrtava Racije rakpartot és a Belgrád rakpartot először az 1965-ös évben rendezték, amikor a nagy árvíz után korszerűsítették és felszerelték a rakpartot. A Dunán jelentkező 2006-os rendkívül magas vízállások után az árvízvédelem kérdése ismét felvetette a rakpart új rendezését. Az évszázad vize elleni védelem új normája miatt a rakpartot megmagasították azon a részen, ahol alacsonyabb volt, mint a korábbi Ferenc József híd nyomvonala, a Kis Bácska Csatornáig, körülbelül 2,5 km távolságon. Elért eredmények Újvidék rakpartjának rekonstrukciója és magasítása azt a célt szolgálja, hogy Újvidék a történelem során először meg tudja védeni magát az árvíztől. A védőgát koronájának magasítási munkáival összehangolva melyért a Vode Vojvodine vízgazdálkodási/vízügyi társaság, Újvidék volt felelős a vízrendszer és az út infrastruktúra is átépítésre került. A vízellátó hálózatot újjáépítették a Lázár Cár Sugárúttól a DTD Csatornáig. A rekonstrukciós munkákat a Vízmű és Szennyvíz- Közműtársaság, Újvidék irányította. A Városépítési és Fejlesztési Közvállalat volt felelős a közlekedési terület építéséért a Žrtava Racije és Belgrád rakparton. Ezen a területen ideiglenes közlekedési terület épült buszöblök a turistabuszok számára a két csónakkikötő helyén, valamint gépkocsiparkolók az úttest mentén a Duna felé. A kedvelt újvidéki sétálóutca még színvonalasabb gyalogos, kerékpáros és kocogó útvonal lett, illetve itt épült egy olyan terület is, ahol a munkák végeztével padokat, kosarakat és virágágyásokat helyeztek el. A rakpart mentén különböző sportlétesítményeket hoztak létre kosárlabdapályák, kültéri tornapályák, minigolfpálya, stb. A Žrtava Racije és Belgrád rakpart feldíszítése megerősítette, hogy a rendezése során a művészek nagymértékű egyetértése érhető el. A társadalom (döntéshozók) széles körűen egyetértenek abban, hogy a jó minőség a legfontosabb. 6

7 Alkalmazhatóság Újvidék városa tervezi a következő projekt megvalósítását és a teljes gyűrű kiépítését a Város körül keresztirányú védőgátakkal, mely a Város második védelmi vonalát biztosítaná. A gátkorona-megemelési munkák végrehajtásával összehangolva újjáépül a víz- és útinfrastruktúra. Összes költség Ezen nagy projekt megvalósításához közel fél milliárd dinárra volt szükség, és ezen pénzalap létrehozásában közösen vett részt Újvidék városa és a Vajdasági Autonóm Tartomány, azaz a Tőkebefektetési Alap, a Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék, a Vode Vojvodinde vízgazdálkodási/vízügyi társaság, Újvidék illetve a Vízmű és Szennyvíz-Közműtársaság, Újvidék. 7

8 8

9 9

10 02 Szennyvíztisztító építése Koviljban Partner Projekt Típus Időtartam Hely Célcsoport Szint Kapcsolat LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék 02 Szennyvíztisztító építése Koviljban Vízgazdálkodás (folyamatban) Dél-Bácska körzet Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Nemzeti Škorić Jevrosima - A projekt leírása Kovilj településen jelenleg épül egy szennyvízrendszer, mivel a háztartások szennyvízülepítő aknákat használtak a szennyvíz elhelyezésére. Mivel a terület sűrűbben lakottá vált, a szennyvízülepítő aknák nem képesek ellátni a funkciójukat, és fennállt az áradás/kiöntés veszélye a talajvíz magas szintje miatt, mely hozzájárul a helyzet roszszabbodásához. Tervbe van véve a szennyvízrendszer elválasztásának kiépítése (külön csatornák az esővíz és a szennyvíz számára), illetve a települések teljes lakosságának és a tervezett ipari üzemek csatornáinak bekötése. A szennyvízcsatornára rákötéssel a háztartások és az ipar továbbra is használják az egyedi szennyvízülepítő aknákat. A kovilji szennyvízkezelést egy szennyvíztisztító (WWTP) felépítésével kell megoldani. A meglévő projekteknek megfelelően a szennyvízkezelő üzemet Koviljban telepítik, és a tisztított vizet a meliorációs csatornába engedik ki. Elért eredmények Amikor a szennyvíztisztító építése befejeződik Koviljban, hozza a tisztított víz előírt minőségét, a mechanikai-biológiai kezelés kombinált eljárása révén. A mechanikai tisztítás magában foglalja a nagy szennyeződések leválasztását durva és finom rácsokon, a homokot és olajat levegőztetett zsírfogóban leválasztva. A biológiai kezelést a ciklikus üzemű technológiához alkalmazzák. A projekt további kémiai foszformentesítéssel számol. A szennyvíztisztító építési munkálatai befejeződtek. A Program 2014-ben valósul meg, feltéve, hogy a pénzalapok rendelkezésre állnak a berendezések megvásárlására és beépítésére. 10

11 Alkalmazhatóság A szennyvíztisztító szükséges teljes kapacitása amikor az összes háztartást és ipari üzemet rákötik a szennyvíztisztító rendszerre PE (lakosegyenérték). A szennyvíztisztító építését össze kell hangolni a szennyvízrendszer építésével. A másodlagos szennyvízhálózat teljes hossza Koviljban 40 km. A szennyvízrendszer és a szennyvíztisztító építése a városi területek és környezetvédelmi követelmények egyik alapfeltétele. Összes költség A munkák teljes értéke körülbelül 250 millió dinár. 11

12 12

13 13

14 003 A talajvíz figyelése Újvidéken Partner LB Városépítési és Fejlesztési Közvállalat, Újvidék Projekt 003 A talajvíz figyelése Újvidéken Típus Vízgazdálkodás Időtartam 2014 március 2014 június (folyamatban) Hely Dél-Bácska körzet Célcsoport Vízügyi hatóságok, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Škorić Jevrosima - A projekt leírása A talajvízszintek megfigyelése 1953-ban kezdődött Újvidéken, illetve 1958-ban Péterváradon. Az 1953-tól1965-ig terjedő időszakban a talajvizet ásott kutakkal figyelték meg, melyeket a lakosság vízzel történő ellátására használtak a városi vízrendszer kiépítése előtt. A megfigyelések száma folyamatosan nőtt a város terjeszkedését követve. A talajvizet mérési pontok hálózatán figyelik, melyeket általában városszerte egyenletesen osztottak el. A mérési pontok 8 20 m mély szondák, a korábbi ásott kutak 8 25 m mélyek. Mindegyik megfigyelőállomás állandó ponttal rendelkezik, melyet a mért talajvíz abszolút emelkedése határoz meg ben az S-138 szondáknál egy készüléket építettek be, mely automatikusan leolvassa a talajvízszintet (merülő úszó), és képes megfigyelni az óránkénti, napi, heti, havi szintingadozásokat, a programozható időintervallumtól függően. A merülő úszó egy elektronikus készülék, mely optikai szálon függ, és belemerül a szondában lévő vízbe, azon mélység alatt, amelyet az alsó leolvasásoknak vélnek. Az optikai kábelt a szonda felső záró sapkájához rögzítették. Az év során egyszer vagy többször le lehet olvasni az adatokat a merülő úszóról, az úszóiroda számítógépes programot használva. A szondának melybe a merülő úszót elhelyezik rendelkeznie kel egy ismert emelkedésű állandó ponttal, melyet be kell vinni az úszóirodaprogramba, és ennek alapján kapjuk meg a talajvízszinteket. A talajvízszinten kívül a merülő úszó méri a talajvíz hőmérsékletét és nyomását is. Elért eredmények A talajvízszint mozgásának megfigyelésével kapott eredmények alapján megfigyelhető az ingadozó mozgás a szűkebb és tágabb területen. Ami a talajvízszintek helyi változásait illeti, ezek egytől két évig terjedő rövid időszakokra vonatkoznak, és előre nem jósolhatók meg. A talajvízszintek nagyobb változásait elsősorban az ember okozza. Ezen jelenség egyik oka a Štrand városi vízellátó rendszer vízforrásaiban rejlik, a közvetlen környezetükben a talajvíz jelentősen lesüllyedt, de egy sokkal tágabb területen is. Rendkívül kedvezőtlen 14

15 hidrológiai viszonyok mellett, a Duna alacsony vízszintjénél és hosszabb eső nélküli időszakok esetén megfigyelték, hogy a vízszint nem kevesebb, mint 15 méterrel leesett ahhoz az időszakhoz viszonyítva, mielőtt a Štrand vízforrásait üzembe helyezték. Mindezeket figyelembe veszik, amikor a vízforrás környezetében lakó, kereskedelmi és más épületek építéséhez a feltételeket megadják, illetve azon a területen, ahol ez a hatás érződik, mint mérvadó maximális és minimális szinteket, melyeket úgy állapítottak meg, hogy figyelembe vették a talajvízszinteket az os időszakban, a Štrand vízforrásainak üzembe helyezése előtt. A kapott adatok feldolgozása és elemzése alapján az a következtetés vonható le, hogy a maximális és minimális talajvízszintek általában nem lépik túl a hosszabb távon megfigyelt szinteket. A Duna közelében tavasszal a mérési pontoknál a talajvíz átlag kb. 1.0 m-rel magasabban volt a megfigyelt maximumnál, mely egyenes következménye a Duna megemelkedett szintjeinek. Alkalmazhatóság A talajvízfigyelés tökéletesítésére és fejlesztésére vonatkozó irányelvek elsősorban az automatizálásra vonatkoznak, illetve a szondák megnövelt számára, távérzékeléssel. A kísérleti S-138 szondákkal melyekbe az első eszközt beépítettük a távérzékelő merülő úszóhoz szerzett tapasztalatok rendkívül pozitívak. Az egységet úgy állítottuk be, hogy minden nap 12 órakor mérje a látszólagos talajvízszintet. A szint mellett mérte a talajvíz hőmérsékletét és nyomását is. Az a személy, aki évente egyszer mérte a talajvizet, az úszóból nyeri ki az adatokat az előző időszakra. Jelentős megtakarítás az eredmény, figyelemmel arra, hogy kézi mérések esetén az ezt végző személynek minden egyes szondához évente 24-szer kellett odamennie. Az első fázisban a merülő úszó a talajvízszint mérésére alkalmazható, míg a második fázisban felhasználható a talajvíz kémiai összetételének figyelésére. Az EU projekt révén a Városépítési és Fejlesztési Közvállalat 30 piezométert cserélt ki elektronikus szondákra, és így megkezdte a talajvízszinteket figyelő jelenlegi rendszer korszerűsítését. A merülő úszós technológiával a talajvíz figyelése könnyebbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá válik. Összes költség A standard piezométer elektronikus szondákkal végzett felváltásánál az első fázis teljes értéke körülbelül 3 millió dinár. 15

16 16

17 01 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt 01 A Csongrádi partfal fejlesztése és a mederrézsű állékonyságának növelése (KEOP-2.1.1/2F ) Típus Árvízi megelőzés, árvízvédelem Időtartam Hely Célcsoport Szint Kapcsolat Dél-Alföldi régió Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Nemzeti Frank Szabolcs - A projekt leírása A Tisza jobb partján, a Csongrádi árvízi öblözetben négy település fekszik, melyből hármat (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) közvetve, Csongrád városát pedig közvetlenül érintette a projekt ban rekord méretű árvíz súlytotta az Alsó-Tisza szakaszát. Minden idők legnagyobb árvíze súlyos problémákat okozott az itt élő lakosság számára. Csongrád városában ahol a város gyakorlatilag ráépült a Tiszára, a hatalmas víznyomás hatására megjelenő fakadóvíz épületeket öntött el és rongált meg, s a védekezési beavatkozások eredményeképpen 78 db épületet kellett lebontani a gát mentén. Csongrád város belterületi szakaszán az árvízvédelmi rendszer közel 120 éves burkolata elavult, tönkrement, a töltés vízzáróságát nem biztosította. Az elmúlt években megépített mintegy 2000 méter hosszú partfal befejező mintegy 680 méteres aláüregelődött, megrogyott szakaszát le kellett bontani és újjá kellett építeni. A keskeny néhol csak 10 méter széles - hullámtér és a mélyülő folyómeder miatt a töltés állékonysága sem elégítette ki az erre vonatkozó előírásokat. A töltés közvetlen előterében több helyen partbecsúszás keletkezett, melyek az árvízvédelmi biztonságot már közvetlenül is veszélyeztették. Ezek a káros változások rávilágítottak arra, hogy a folyómederben további állékonyságnövelő beavatkozásokat kell végezni. Továbbá az árvízvédelmi adatközlési infrastruktúra is hiányosságokkal küszködött. A hírközlési hálózat megújításával, távközlési és informatikai eszközök, szoftverek beszerzésével a mára elavult árvízvédelmi analóg rendszert digitális váltotta fel. Elért eredmények Vízzáró rézsűburkolat építés a tkm szelvények között, 683 fm hosszban: A meglévő vízoldali rézsűburkolat elbontása után, az 1:1 rézsűhajlású töltéstestre fektetett átlagosan 5 cm kiegyenlítő aljzatbeton rétegre 20 cm vastag vízzáró vasbetonszerkezet került. A meglévő téglaburkolat 17

18 habvetőinek magasságában bebetonozott tégla habvető készült. Az új burkolat kiépítési magassága: MÁSZ+1,0 m. Parapetfal építés tkm szelvények között 683 fm hosszban: Az új burkolatra 83 cm magas parapetfal került kiépítésre falazottan fagyálló téglából. Az új burkolatban a meglévő lépcsőket bekötő szárnyfalakkal vízzáró módon építették át. A parapetfal megépítése után a töltéskoronán történő közlekedés biztonságossá vált. Az új létesítmény egy a töltéskorona szintet esetlegesen meghaladó árvízszinttel szemben további magassági biztonságot nyújt. Meder- és partállékonyság növelése a Tisza folyó jobb parti 244, ,450 és a 245, ,970 fkm szelvények között: Meder- és partállékonyság növelése során a kisvízi beavatkozások két építési ütemben valósultak meg. Első ütemben a korábbi folyószabályozási beavatkozások megerősítésére és a mederkimélyülések feltöltésére kisvízi lábazati kőszórás és kőpadka készült. Egyes szakaszokon további leterhelő illetve megtámasztó kőszórás készült. A második ütemben mederrézsűt támasztó és leterhelő kőszórás készült a meder legmélyebb pontjáig. A beépített kőmennyiség m 3. Parti sáv rendezése a Tisza folyó jobb part 244, ,000 fkm között: Elhanyagolt, és esztétikailag is kifogásolható jellemzően fás-, és lágyszárú spontán módon keletkezett növényzet megszűntetésre került. A meder rézsűn, a partélen, és a változó szélességű parti sávon teljes hosszban gaztalanítás, cserje-, és bozót írtás történt, egyes helyeken partvédelmi célú bokorfüzes telepítése mellett. Az üdülők környezetében az idős nyárfásban fakitermelés vált szükségessé, új erdő kialakítása mellett. Terelőmű átépítése és az alatta lévő partbiztosítás megerősítése: Terelőmű átépítése során a meglévő terelőmű visszabontása után az új felfelé dőlő terelőmű a parttal 60 fokos szöget bezárva épült meg. A terelőmű alatti partbiztosítás megerősítését szolgálja a korábbi vízépítési terméskőszórás megerősítése LMA 10/60-as vízépítési terméskőszórással. Szivárgó átemelő létesítése: A további fakadóvíz veszély elkerülése érdekében a korábban kiépített szivárgóra egy új átemelő akna épült. A meglévő dréncsőhálózatra csatlakozik és a mentett oldali hatásterületről érkező vizeket gyűjti össze és juttatja a Tiszába. Csongrádi monitoring állomás korszerűsítése: Az operatív kárelhárítási tevékenységek nagyobb időelőnyének elérése érdekében távjelző rendszer kiépítés szerepelt a beruházásban. A vízmennyiség és vízminőség mérések automatizálása mellett, a jelenlegi hidrológiai állomás megbízhatóságának növelése érdekében ultrahangos vízhozam-mérő berendezés, valamint vízminőség-mérő szenzorok beépítésére került sor. Csongrádi vízügyi telefonközpont fejlesztése, számítógépek, szerver és szoftver beszerzés. 18

19 Siker tényezők Közel ember élet és vagyonbiztonsága növekedett jelentős mértékben. Az öblözetet védő árvízvédelmi rendszer teljes mértékben kiépült és megfelel a magassági és állékonysági kritériumoknak. Az árvízvédekezés költségeit a belterületi szakaszon közel 20%-al csökkentheti a megújult árvízvédelmi rendszer a jövőben. Indikátorok Árvízkár ellen kielégítően védett lakosok száma: fő Árvízkár ellen kielégítően védett terület nagysága: 165,2 km2 Megerősödött árvízvédelmet élvező települések száma: 1 db Kiépített árvízvédelmi vonal hossza: fm Árvízvédekezés költségeinek csökkenése az árvízi öblözetben: eft Árvízkár csökkenés: eft Alkalmazhatóság További fejlesztések vannak folyamatban és kimunkálás alatt lévő tervek várnak a megvalósításra a as uniós költségvetésre alapozva. Költség Ft További információ 19

20 A Csongrádi öblözet elhelyezkedése A 120 éves régi téglaburkolat A vízzáró vasbeton burkolat szakaszosan épült Az elkészült új burkolat a habvetővel Az elkészült parapetfal A kisvízi padka építés közben 20

21 Monitoring állomás műszerház Vízhozam és vízminőség mérő műszerek EDR készülékek 21

22 01 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt 01 A Tápéi szivattyútelep korszerűsítése (DAOP-5.2.1/B ) Típus Belvízi megelőzés, belvízvédelem Időtartam Hely Dél-Alföldi régió Célcsoport Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Máté-Tóth Anita - A projekt leírása A beruházás megvalósulása és érintettsége Szeged város belterületére koncentrálódik. A Tápéi szivattyútelep a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés tkm.-ben helyezkedik el, a műtárgy feladata a Tápéi főcsatorna, és az abba torkolló Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna által összegyűjtött belvizek Tiszába juttatása a szivattyútelep I., II., IV., V. sz. gépegységeinek üzemelésével. A főcsatornák és a szivattyútelep további vízmennyiségeket már nem tudtak fogadni, ezért kellett a belvízöblözet főbefogadóját korszerűsíteni. A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék- és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatoknak csökkentése volt. A Tápéi szivattyútelep 2,1 m3/s kapacitásával szűk keresztmetszete az eddig elvégzett belterületi vízrendezések, útburkolások és egyéb önkormányzati fejlesztések miatt megnövekedett hozamú belvízátemelésnek. Tekintettel arra, hogy a meglévő csatornahálózathoz kapcsolódóan tározási lehetőség nincs a területen, a szűk kapacitású telep a terület fejlődésének szabott gátat, mert a további területbeépítés következtében a megnövekedő belvízmennyiséget nem tudta volna átemelni. Az ben épült szivattyúház szép és patinás épület, - köszönhetően az ATI-VIZIG fenntartó munkájának-, de nem lehetett átalakítani az összesen 3,2 m3/s vízszállítású szivattyúk befogadására. A töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem volt alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. A fenti körülmények miatt az ATI-VIZIG zárt szívóaknában száraz kiépítésű 3,2 m3/s kapacitású 4 db szivattyúk elhelyezésével, a meglévő I. II. szivattyúk és az épület meghagyásával, egy új töltést keresztező nyomócső (DN 1000) két külön ágon való kiépítésével, a közlekedő utak valamint az energiaellátás korszerűsítésével valósította meg a felújítási munkákat. 22

23 Elért eredmények A projekt keretében megvalósult egy teljesen új szivattyútelep, zárt szívóaknában 4 db száraz kiépítésű FLYGT szivattyú elhelyezésével, a régi 1929-ben épült szivattyúház meghagyásával. A szivattyúaknára és az új gereb műtárgyra (uszadék eltávolítására) történő kedvezőbb rávezetés érdekében a bevezető csatorna is átépítésre került. Az I. fokú árvízvédelmi töltést egy új nyomócső (DN 1000) két külön ág kiépítésével keresztezi, melyek magassági átvezetése a jelenlegi érvényben lévő LNV (legnagyobb árvízszint) felett történt, s itt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a töltés magasítása is elkészült a nyomócsövek eltakarásával. A töltéskoronában a nyomvonalat mutatja az elkészült 2 db új tolózárakna, valamint a régi nyomócső 2 db ellenőrző aknája. A hullámtéri csillapító akna és csatorna rekonstrukciója teljes tereprendezéssel járt, ahol a hullámtéri csatorna eredeti állapotának, méretének visszaállítása történt meg a további fenntartást megkönnyítésére a csatornafenék betonburkolatot, a rézsű RENO matrac burkolatot kapott. Kiváltásra került a kivitelezéssel érintett területen keresztül haladó DN 200-as L=59,0 m középnyomású és az ATI-VIZIG valamint a leválasztott ingatlanok ellátást biztosító DN60-as L=90,0 m kisnyomású gázközmű vezeték. Az új szivattyúk vezérlésének, automatikájának, valamint az új szivattyúk energia-ellátásának kiépítése is megvalósult, új transzformátor állomások és fogyasztók szerinti mérőhelyek kiépítésével. Siker tényezők A belterületi fejlesztések érdekében a térség belvízi- és vízkárelhárítás biztonságának növekedése. Indikátorok Ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság száma: fő Ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett terület nagysága: 411 ha Fejlesztéssel érintett szivattyútelepek száma: 1 db 3,2 m3/s kapacitás bővítéssel Épített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza: 166 fm Alkalmazhatóság További fejlesztések vannak folyamatban és kimunkálás alatt lévő tervek várnak a megvalósításra a as uniós költségvetésre alapozva. Költség ,- Ft További információ 23

24 Helyszínrajz Tápé szivattyútelep Irinyi J. u. 1., Szeged belváros Gereb műtárgy Szivattyúakna a rávezető csatornával Bevezető csatorna Szivattyúakna vasszerelése, építés közben Zárt bevezető csatorna a szivattyú aknával, háttérben az 1929-es, régi szivattyútelep épülete 24

25 Csillapító akna építése Szivattyú akna Hullámtéri csatorna a csillapító aknával, háttérben Tisza I. rendű árvízvédelmi töltése Szivattyú akna belső felvétel Tolózáraknák az I. rendű töltésen I. és II. nyomóvezeték építése töltés magasítással 25

26 Kurca rehabilitációja II. ütem Partner PP1 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B Típus Rehabilitáció Időtartam Hely Dél-Alföldi régió Célcsoport Vízgazdálkodási szervezetek, helyi lakosság Szint Nemzeti Kapcsolat Frank Szabolcs - A projekt leírása A Kurca jelenlegi környezetvédelmi állapota nem teszi lehetővé a végső rekreációs igényeket kielégítő hasznosítási cél elérését, mert az ezt megelőző műszaki-környezetvédelmi feltételek sem teljesülnek. Jelentős eliszapolódás található az érintett szakaszokon. A szivattyútelep hiánya valamint a nem megfelelően működő műtárgyak miatt a vízszint megfelelő szinten tartása nem megoldott, ez problémás a folyó ökológiai egyensúlyának fenntartása szempontjából, száraz (meleg) időszakban a vízszint jelentősen le tud csökkenni. Nem megoldott továbbá a városi csapadékvíz hálózatból származó szennyeződések kiszűrése sem. Jelenleg a város irányából érkező csapadékvizek minden fizikai tisztítási folyamat nélkül kerülnek a folyóba, tovább rontván annak vízminőségét. Szükséges lenne továbbá a városi bebocsátási pontokon, pontonként egy homok és zsírfogó műtárgy megépítése és üzemeltetése. Projektjavaslat célja: A Kurca főcsatorna vízszállítási kapacitásának helyreállítása: - csapadékvíz levezetési problémák - magas talajvízállás okozta gondok A rehabilitáció 2. üteme során a következő munkálatok elvégzése szükséges: - a fenéküledék eltávolítása (szelvényenkénti parciális vagy teljes kotrási technológiával), - három vízkormányzó műtárgy átépítése 26

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

Regionális tanulmány

Regionális tanulmány Regionális tanulmány Magyarország PP9 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) PP17 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 30. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Alapadatok...

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek

Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek KEOP-1.2.0 KELEBIA KÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSA RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÁLYÁZÓ: Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció

Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció MUNKAANYAG 2012. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 4 1.1. A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK,

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2010. augusztus 10. Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2010. augusztus 10. 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 5 2.1.1.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság operatív program

Környezeti fenntarthatóság operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Környezeti fenntarthatóság operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A szakterületi

Részletesebben

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dr. Gayer József: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyüjtõkerületben...

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

Vízlábnyom Magyarországon

Vízlábnyom Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vízlábnyom Magyarországon Készítette: Neubauer Éva, SZIE GTK, Regionálisés Környezeti Gazdaságtan, MSc levelező, II. évf. Konzulens: Dr. Fogarassy

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben