Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda. Környezeti nevelés és egészséges életmód 2009/2010. Szeged

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda. Környezeti nevelés és egészséges életmód 2009/2010. Szeged"

Átírás

1 Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés és egészséges életmód 2009/2010. Szeged 1

2 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet Gál Zita 2

3 Tartalom I. Az óvoda bemutatása...4. o. Miért az egészséges életmód témáját választottuk?...5. o. II. Az egészséges életmód...6. o. III. Kiemelt projektjeink...7. o. 1.) Dömötör délután...7. o. A Dömötör projekt értékelése o. 2.) Sportnap o. A Sportnap értékelése o. IV. Fenntarthatóság folyamata o. Irodalomjegyzék o. 3

4 I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Három homogén óvodai csoport m ködik egy régi magánházban, mely a belváros egyik csendes mellékutcájában található, tiszta leveg j, kerti játékokkal jól felszerelt udvarral övezve. A Szegedi Tudományegyetem Óvodájaként évente 76 gyermeket tudunk fogadni. Óvodánk sajátos helyzete, hogy többségében egyetemi dolgozók, egyetemi hallgatók gyermekei járnak ide. A szül kben igyekszünk meger síteni, hogy a nevelésben az els dleges szerep ket illeti meg. Tiszteletben tartjuk a családok világnézetét, az otthon kialakult szokásokat. A családokkal való jó együttm ködés érdekében közös sportdélutánokat, játékdélutánokat, barkácsm helyi foglalkozásokat szervezünk, melyen lehet ség van közös, önfeledt játékra, mozgásra, vidámságra. A tagintézmény vezet vel együtt, 6 szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Mellettük 4 szakképzett dajka látja el a gondozási teend ket A partneri és a szül i visszajelzések mind azt mutatják, hogy óvodánk pedagógiai szolgáltatásai még városi szinten is magas szint ek. Ezt bizonyítja az is, hogy minden évben túljelentkezés van a leend kiscsoportba. Ez a tény meger síti a nevel i testületet abban, hogy a folytonos változás, fejl dés elengedhetetlen a mai világunkban, csak így lehetséges a kor felgyorsult fejl désével haladni, és az egyre nagyobb igényeket kielégíteni. Céljaink között szerepel a tehetséggondozás még magasabb színvonalra emelése, az innovatív pedagógiai módszerekkel, kooperatív technikákkal és az IKT eszközök gyakorlatban való használatával. A projekt pedagógia kiváló lehet séget nyújt a kompetencia fejlesztésre, a teljes személyiség fejl désére. A gyermekeket jól motiválja az egy-egy témakör 4

5 köré csoportosított feladatok összessége, a foglalkozások keretében tanultak, az elhangzott mesék, a tanult vagy meghallgatott zenék, énekek, játékok, a kézügyesség és gondolatfejleszt feladatok homogenitása. A különböz készségszint feladatok egyidej megoldási lehet ségeivel a spontán differenciálás egyszer bben kialakul. A gyermekek valóban a nekik megfelel szint, ket érdekl feladatokban vehetnek részt. Miért az Egészséges életmód témáját választottuk? A napjainkban tapasztalható túlzott szellemi fejlesztés eredményeként gyermekeink ügyetlenebbek, bátortalanabbak, pedig ha csak ismeretanyaggal halmozzuk el ket, érzéseik, kreativitásuk háttérbe szorul, kevés a vidámság az életükben, szorongóvá, önbizalomhiánnyal küszköd vé válnak, esetenként túl mozgékonyak lesznek. A mozgás ugyanolyan alapvet szükséglet, mint a helyes táplálkozás és a pihenés. Egyszóval az egészséges életmódra nevelés megalapozza mind az óvodában, mind az iskolában a felnövekv nemzedék egészséges és harmonikus életvitelét. Munkánkban leginkább a családi együttlétekben és a játékban rejl lehet ségekre támaszkodunk, hiszen a családi nevelés állandósága, a gyermekkel való együttm ködés lehet a legbiztosabb alap arra, hogy egyéni adottságaiknak megfelel ütemben fejl djenek, érjenek a gyermekek. A velük együtt eltöltött id lehet séget kínál arra, hogy megismerjük ket, hogy felfedezzük er sségüket, gyenge pontjaikat, és megtapasztalhassuk azt, mit is várhatunk el t lük. Csemetéink alapos ismerete segít bennünket ahhoz, hogy elfogadjuk ket, és azt várjuk el t lük, amire valóban képesek. Innovációnkban olyan projektötleteket mutatunk be, melyek segítségével a gyermekeket differenciáltan, kooperatív technikák alkalmazásával fejleszthetjük, kiemelt szerepet szánva az egyéni tehetséggondozásnak. 5

6 II. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Az egészség valamennyi értékrendszerben megtalálható, az értékhordozók egy eleme. Az óvodai nevelésben mindenkor örök kategóriának számított. És nagy hangsúlyt kapott az egészségre nevelés. Az óvodapedagógus életmódja, az egészséges lét kialakításához való viszony alapot nyújt az óvoda egészségre nevelés kultúrájának megteremtéséhez Az egészséges életmódra nevelés segíti a gyermekeink testi fejl dését. A gyermekek megfelel gondozásával alapvet egészségügyi szokásokat alakítunk, mozgásigényük kielégítésével, az egészséges és biztonságos környezet megteremtésével a gyermekek fejl déséhez és fejlesztéséhez adunk lehet séget. Az étkezések rendjére is odafigyelünk, azt tapasztaljuk, hogy sok gyermek rendszertelenül étkezik, s ami megint gyakori, hogy sok üdít t, édességet fogyasztanak, emiatt nem táplálkoznak úgy, hogy szervezetük biológiai egyensúlyát biztosítani tudják. Az egészséges táplálkozás jegyében heti egy gyümölcsnapot tartunk, amelyre minden gyermek hoz általa kedvelt gyümölcsöt, zöldséget, magvakat, amiket közösen fogyasztunk el. Az szi egészségnapunkon, Dömötör-napi barkácsdélutánon friss gyümölcsleveket, zöldség- és gyümölcssalátákat is készítünk. Napjaink jellemz je, hogy a gyermekek életmódját nagymértékben alakítja a TV és számítógép el tt eltöltött passzív id, így kimaradnak a leveg zésb l, és mozgásból. Pedagógiai programunkkal biztosítjuk a mindennapos testnevelést, és a szabadban végzett mozgást, amely segíti a gyermekek vérkeringésének aktivizálásával az agyi funkciók fejl dését, és ezáltal az értelmi fejlesztést. A mindennapos testnevelésen kívül heti egy nagytestnevelést tartunk a jól felszerelt tornatermünkben. Célunk, hogy a májusban megrendezett Sportnapon felkeltsük a családok figyelmét, érdekl dését a sport fontosságára, a mozgás megszerettetésére. 6

7 III. PROJEKTJEINK 1. Dömötör délután az szi 3 hetes projekt keretében, az egészségnaphoz kapcsolódóan október 26. A névválasztással utalunk a Dörmög -Dömötör cím gyermekújságra, valamint óvodánkhoz közeli, a város legrégebbi m emlékére, a Dömötörtoronyra. Az egészséges életmódra nevelés elengedhetetlen része az egészséges táplálkozás megalapozása. Erre nagyszer lehet ség az sz témakör lezárásaként megtartott Dömötör-napi barkácsdélután, mikor a szül kkel együtt barkácsolhatnak a gyerekek a természet kincseit felhasználva. F szerepet kapnak az egészséges ételek, zöldségek, gyümölcsök, magvak, frissen facsart gyümölcslevek, saláták, stb. Felelevenítjük a szüretelés és sz l préselés népi hagyományát, ezt szüreti dalokkal, játékokkal színesítjük. 7

8 Tevékenység Id tartam Célja Érintettek Er forrás Eredmény Séta a Dömötörtoronyhoz, Városunk nevezetességének megismerése Személyi Felkeltettük a gyerekek érdekl dését városunk szépsége iránt Az szi természet, és id járás változásainak megfigyelése termések, falevelek gy jtése. szi hangulatú dekorálás Ismeretek felelevenítése, b vítése a témával kapcsolatban Esztétikai nevelés, kreativitás fejlesztése Az sz hangulatának átélésével a szépre való rácsodálkozó képességük fejl dött. Fejl dött esztétikai érzékük. Látogatás, vásárlás a Zöldséges üzletben Szociális kompetencia fejlesztése zöldségesbolti eladó, anyagi Önállóan vásárolhattak a gyerekek, illedelmesen viselkedtek. Beszélgetés az egészséges életmódról, táplálkozásról Egészséges táplálkozás fontosságának megalapozása Elmondták otthoni étkezési szokásaikat a gyerekek. sz anyó készítése közösen természetes anyagokból Kreativitás fejlesztése. Elkészült az óvoda sz-anyó -ja Kiállítás rendezése az Ovi-galériában Fejleszt játékok Feln ttekkel való együttm ködés fejlesztése Értelmi kompetencia fejlesztése, szül k Az óvodába érkez k megcsodálták a kiállítást. Fejl dött a gyerekek problémamegoldó gondolkodása. Must készítése, kóstolása Néphagyomány megismertetése, ápolása A friss sz l levet jóíz en elfogyasztották 8

9 szi mesék, versek, dalok hallgatása Auditív figyelem, emlékezet fejlesztése. Örömmel mondogatták a kicsik is az szi verseket, énekeket. Szül kkel közös barkácsolás A szül kkel közös tevékenykedés. szül k Nagyon szép, kreatív alkotások készültek. Séta a Dömötör-toronyhoz, történetének megismerése Az szi természet, és id járás változásainak megfigyelése, termések, falevelek gy jtése. A csoportszobák szi hangulatú dekorálása 9

10 Látogatás, vásárlás a Zöldséges üzletben. Beszélgetés az egészséges életmódról, táplálkozásról, mozgás szerepér l az életünkben. sz anyó készítése közösen természetes anyagokból. Kiállítás rendezése az Ovi-galériában az sz kincseib l. Fejleszt játékok: pl.: gyümölcsök, zöldségek felismerése illat, íz alapján csukott szemmel; Ki tud több gesztenyét szedni? - mozgásos játék. 10

11 Projektazonosító: TÁMOP / M vészetoktatási Intézménye, Az óvodai sz l préssel friss must készítése, kóstolása. szi mesék, versek, dalok hallgatása Szül kkel közös barkácsolás: töklámpás, terménybábok, koszorúk, gyümölcssaláta készítése, stb. 11

12 Az szi három hetes projekt, és a Dömötör-délután, egészségnap értékelése Nagyon sokat, jól és jót játszottak a gyerekek, s velük együtt mi, óvón k is. A szül knek nagyon tetszett, hogy minden nap más-más elfoglaltsággal lepjük meg a gyermekeket, és külön kiemelték, hogy milyen jó, hogy sokat megyünk sétálni, kirándulni. Többen nap mint nap vadgesztenye halommal érkeztek oviba, melyekb l sokat barkácsoltunk. A gyerekek által behozott, és közösen is gy jtött, az sz színeiben pompázó faleveleket felhasználtuk dekoráláshoz, ábrázoló tevékenységekhez (levélnyomat, dörzsmásolat). A gyurmázás, mintázás fejlesztése érdekében minden nap lehet séget adtunk erre a tevékenységre, ugyanis otthon keveset gyurmáznak, festenek a gyerekek. Legtöbbször színes ceruzával, filctollal rajzolnak otthon, így minden új technika megismertetése igazi élményt jelent! Könny motiválni a gyermekeket, érdekl d ek, nyitottak voltak ez alatt a három hét alatt is. A zöldséges boltban tett látogatás alkalmával külön élmény volt az önálló vásárlás, óvodába vezet visszaúton végig arról beszélgettek, ki jár anyával, apával vásárolni, ill. ki, milyen gyümölcsöt szeret. Felváltva hozták a kis kosarat, szinte mindenki bekapcsolódott a kosárka cipelésébe. Megérkezés után jóíz en elfogyasztották a vásárolt gyümölcsöt, mindenki szívesen megkóstolta, és ez sokkal finomabb volt, mint máskor! (Hiszen együtt vásároltuk!) A Dömötör barkácsdélutánt nagy el készület, várakozás el zte meg, a gyermekek szüleikkel közösen gy jtötték össze az alapanyagokat ( szi termények, termések, zöldségek, gyümölcsök stb.). Már ez is eredménye volt ennek a projektnek, hiszen az elfoglalt szül k több id t töltöttek el aktívan gyermekeikkel. A sz l szemezgetés, préselés, must-kóstolás, és a különböz gyümölcsb l készült saláták, ivólevek elfogyasztása megteremtette a program remek hangulatát. Jó alkalom kínálkozott arra is, hogy az anyukák receptötleteket cseréljenek egymással, és gyermekeknek való egészséges ételek elkészítésér l beszélgessenek. Az szi terményekb l készíthet alkotások, a töklámpás kifaragása az apukákat fantáziáját is megmozgatta, nagyszer volt látni, ahogy együtt tevékenykedtek a családok. A gondos tervezés meghozta eredményét: sikerült sok új, érdekes tapasztalathoz juttatnunk a gyermekeket, s a szül k elmondása alapján a gyermekek otthon is lelkesen meséltek az óvodában szerzett élményeikr l. 12

13 2. Sportnap Május 28. A témaválasztás során célunk a testi-lelki egészségnevelés és a gyermekek egészségét óvó magatartás megalapozása és fejlesztése. A tevékenységek alatt különös figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni fejl désének ütemére, a differenciálás tudatos érvényesítésére. A Sportnapon nemcsak jelenlegi gyermekeink és szüleik vesznek részt, hanem meghívjuk a leend és régi óvodásainkat is. Néptáncbemutató 13

14 Tevékenység Id tartam Célja Érintettek Er forrás Eredmény Néptánc bemutató Sportágak megismerése Sorversenyek Horgászos játék Akadálypálya Ovi-maraton Célbadobás Tombola, zsákbamacska Büfé A gyerekek által el adott néptáncos m sor bemutatása Különböz sportok megismertetése Ügyesség, kitartás, versenyszellem fejlesztése Szem-kéz koordináció fejlesztése a közös játék során. Változatos ügyességi játék biztosítása. Futás megszerettetése Sikerélmény biztosítása differenciált feladatadással Kudarct r képesség er sítése, fejlesztése (nem nyer mindenki a tombolán) Egészséges táplálkozás megalapozása, alakítása néptánctanár, iskolások, szül k szül k, meghívott sportoktatók szül k, szül k, szül k, szül k testvérek, szül k, testvérek, szül k, testvérek szül k, testvérek, A projektnyitó program megalapozta a jó hangulatot. A gyerekek érdekl dését felkeltették a bemutatott sportágak Élményt adott a közös játékos versengés. Szül kkel közösen jókedv en játszottak a gyerekek. Nagy sikere volt az új játéknak! Szül kkel közösen sokan lefutották a távot. Életkornak, egyéni szintnek megfelel en teljesítették a feladatot. Jó hangulat fokozása, a zsákbamacskáb an sok érdekes meglepetés volt. Sikerült ötleteket adni az otthoni étrend alakításához. 14

15 Projektazonosító: TÁMOP / M vészetoktatási Intézménye, Meghívott sportolók sportágainak megismertetése (karate, görkorcsolya, fitnesz, kerékpározás) Korcsoportok szerinti sorversenyek az udvaron és a tornateremben (pl. motorverseny, labdagurító verseny, zsákba futás, kosárdobóverseny) 15

16 Projektazonosító: TÁMOP / M vészetoktatási Intézménye, Horgászos játék az udvaron Ügyességi akadálypálya Ovi-maraton (háztömb körbefutása korcsoportonként) Célbadobó verseny Tombola, zsákbamacska Büfé, egészséges ételekkel, italokkal ( zöldség és gyümölcskóstolás, saláták, gyümölcsfacsarás, magvak stb.) 16

17 A Sportnap értékelése A mozgás és az egészséges életmód fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Óvodánk mozgásos rendezvénye, a Sportnap ötvözi e két fontos tényez t, s mindezt játékosan, a család minden tagját bevonva valósítja meg. Az udvaron, és a tornateremben megtartott vidám sorversenyek a gyermekeket és a szül ket mozgásra ösztönzik, fejlesztik közösségi szellemüket, pozitív élményekkel gazdagítják ket. A néptánc és a különböz sportágak bemutatója több gyermekben is felkeltette az érdekl dést a tánc, vagy valamely sport iránt. A horgászos játék kicsiknek, nagyoknak egyaránt nagy örömet szerzett, az apró ajándékokért jókedv en versengtek. Az Ovi-maraton egy futóverseny a háztömb körül, amit szül k, gyerekek együtt teljesítettek, és a díjazás életkorok szerint történt. A résztvev k között müzliszeletet, gyümölcsjoghurtot osztottunk szét. A Vitamin-büfé -ben, ahol szül k is segédkeztek, csupa egészséges étel és étel volt kapható (pl.: frissen facsart gyümölcslé, gyümölcs- és zöldségsaláták, magvas rágcsálni valók, teljes ki rlés lisztb l készült péksütemények, stb). A program lezárásaként a tombolahúzás, ajándékozás koronázta meg a napot. A Sportnap változatos mozgásformákkal, egészséges ételekkel, a szül kkel való együttmozgással, versenyjátékokkal a komplex személyiségfejl dést biztosította. 17

18 III. Fenntarthatóság folyamata Az óvodai élet jó példát adhat szül nek, gyereknek egyaránt. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósulhat meg. A modern egészségnevelés fogalma követi az egészség modern fogalmának összetev it. Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus), és a társas-társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya. (WHO). Meggondolásra késztet minket, hogy az óvodai egészségnevelés a gyermekeken keresztül pozitívan hasson a családok egészséges életvitelének alakulására. Innovációnkban nem csak új feladat vállalásokról van szó, hanem az eddigi tevékenységek tudatosabb, más szempontok szerinti csoportosításáról, egyes tevékenységek hangsúlyozásával szemléletbeli változásokról. A fenntarthatóságot segít megoldások keresése elvezet a tervszer, és következetesebb megvalósítási módok, az egészségesebb életmód kialakítása felé. 18

19 Terveink: Füstmentes nap a dohányzás káros hatásai, szöv dménye Víz világnapja Tavasz témakör TÖBB HETES PROJEKT -az ivóvízkészlet tudatos nem pazarló módon történ felhasználására nevelés -a víz tulajdonságai, él világa, felhasználása -kísérletek a vízzel -séta a Tisza parton -látogatás a víztoronyban -a víz körforgása -irodalom, mitológia, zene, testnevelés, dramatikus játékok, kézm vesség -ébred természet, id járás, stb.víz világnapja 19

20 Irodalomjegyzék Óvodai nevelés Országos Alapprogramja Helyi Óvodai Nevelési Program KOMP Készség- és Képességfejleszt Programcsomagok Bekker Zoltánné-kocsis Csilla-Kongyikné Kis Klára-Zaveczné Komáromi Katalin: Kiegészít segédlet a komplex fejlesztési tervekhez Fehér Anna: Játszunk? Természetesen! Zilahy Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével Nagy Jen né: Csak tiszta forrásból Simonné Zachár Anna: Iskolába készülök 20

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSűCSERG ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAI.. 5 BEVEZET. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II.

ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II. ZÖLD LEVELECSKE A HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Környezet megismerésére, védelmére épül egészséges életmódra nevel HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA II. Készítette: A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda nevel

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK PITYPANG ÓVODA TAGÓVODAI PROGRAMRÉSZE Minden gyermek lelke születéskor olyan, mint a fehér lap, s csupán a környezeti hatások írnak erre eltérő tulajdonságokat

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Szakmai Programja 2011.

Szakmai Programja 2011. Szakmai Programja 2011. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás Király u. 23. Telefon:70/ 310-0186 Weblap: www.mokavarnet.hu Programért felelős: Rigó Berta 1 Minőségpolitikánk és céljaink: A Családi Napközink minőségpolitikájának

Részletesebben

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA KARMEL KISKERTJE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi háttér II. Bevezetés, az óvoda bemutatása - elhelyezkedés, személyi feltételek III. A keresztény óvodai nevelés IV. Az óvoda

Részletesebben

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083 Készítette : Hódos Zoltánné Óvodapedagógus 2010 1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság szerint: tiszta

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Táncsics Mihály Utcai Óvoda nevelőtestülete OM azonosító: 030901 ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy, hogy

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014.

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető Az elmúlt év munkatervének értékelése 2013 2014. Év végi értékelés tartalma: személyi, tárgyi feltételek, gyermeklétszám

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben