Tanítás a fenntarthatóságért. a köznevelési intézményrendszer a záruló ENSZ-évtizedben. Könczey Réka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanítás a fenntarthatóságért. a köznevelési intézményrendszer a záruló ENSZ-évtizedben. Könczey Réka"

Átírás

1 Tanítás a fenntarthatóságért a köznevelési intézményrendszer a záruló ENSZ-évtizedben Könczey Réka XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, október 8.

2

3 Ökológiai lábnyom Az ökoszisztéma termékeiből és szolgáltatásaiból a humán célú felhasználás, használt termékek és szolgáltatások előállításhoz szükséges bioproduktív területek (szárazföld és tenger) nagysága.

4 Az ökológiai lábnyom összetevői Papíron Telefonos alkalmazás: Pegada Ecologica Netes becslő pl.: Ajánlott megnézni a 21. oldalt itt: NWebre.pdf

5 Bolygónk határai Forrás: Johan Rockström et al: A safe operating space for humanity (Nature 461, 2009); magyar változat Könczey R., Czippán K.: Fenntartható fejlődés és erőforrás gazdálkodás c. közigazgatási szakmai továbbképzés tananyaga alapján

6 A világ 172 országában növekszik a népesség, 17 országában csökken (2012)

7 Az országok területe arányosan torzított: a felső térképen a fosszilis erőforrás használatából eredő széndioxidkibocsátás országonkénti mértéke szerint, az alsó térképen az elmúlt évtizedek adatai szerinti, klímaváltozás okozta halálozás mértéke szerint. Forrás: Patz, J. and others Climate Change and Global Health: Quantifying a Growing Ethical Crisis. Ecohealth 4: ; World Health Organization Protecting Health from Climate Change: World Health Day Geneva: World Health Organization. In: State of the World Population 2009

8 Éghajlatváltozás Megelőzés, csökkentés energiahasználat változtatás Csökkentés (energiahatékonysági intézkedések, ÜHG kibocsátáscsökkentés, tudatosság) Megújuló energiaforrás-választás (+ kockázatok elemzése) Elnyelés növelése, Erdők, zöld felületek Alkalmazkodás Vízgazdálkodás Mezőgazdasági felkészülés Természetvédelem 8

9 Édesvíz a Földön Föld vízkészlet 3%-a édesvíz, egyenetlen eloszlásban Folyamatosan nő az ivóvízfelhasználás A vízkincs 80%-a nehezen hozzáférhető 1,1 milliárd embernek nincs egynapi járóföldre (20 km) egészséges ivóvize 2025-re 3 milliárd ember élhet vízhiányos területen 9

10 VÍZ-LÁBNYOM Forrás: Könczey R., Czippán K.: Fenntartható fejlődés és erőforrás gazdálkodás c. közigazgatási szakmai továbbképzés tananyaga

11 MELYEK A LEGNAGYOBB VIZES KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON?

12 Végtelenül növekedni? Mentális korlátok (az ökológiai és strukturális korlátok mellett) Személyes kapcsolatrendszer átlagosan néhány száz fő. (Dunbar-korlát) Kognitív disszonancia elkerülése (>99%-ban). Normakövetés. Stressz. Frusztráció. Forrás: Könczey Réka: Fosztott Föld c. tananyag, in: Cser Erika: Modern társadalomtörténet (BCE), 2014

13 Környezet Gazdaság Társadalom

14 Magyarország Alaptörvénye Nemzeti hitvallásban: az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeinek védelmezése, a kultúra ápolása, megóvása L) cikk: család védelme, mint a nemzet fennmaradásának alapja N) cikk: a fenntartható költségvetési gazdálkodás elve P) cikk: természeti erőforrások védelme az állam és mindenki kötelessége Q) cikk: a fenntarthatóság felé való átmenettel kapcsolatos alapvető értékek, és az emberiség fenntartható fejlődésének elve X.-XI. cikkek: tanuláshoz és a művelődéshez való jog XX.-XXI. cikkek: testi és lelki egészséghez való jog és érvényesülése: GMO mentes mezőgazdaság, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezése, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatása, valamint a környezet védelmének biztosítása 30., cikkek: JNHO, államadóssági korlát, nemzeti vagyon védelme

15 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia

16 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, 2013 ( ) Emberi erőforrások: Társadalmi erőforrások: Népességében stabil, egészséges, a kor A fenntarthatóságot támogató kultúra kihívásainak megfelelő készségekkel és elfogadott és elterjedt, a fenntartható tudással rendelkező emberek alkotta Emberi erőforrások: társadalom szempontjából pozitív társadalom. értékek, erkölcsi normák és attitűdök Népességében sabil, egészséges, a kor erősek. ALAPVETŐ NEMZETI ERŐFORRÁSOK: kihívásainak A KÖZJÓ megfelelő ALKOTÓELEMEI készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta Gazdasági (fizikai) erőforrások: társadalom. Megfelelő szintű önrendelkezés a gazdaságpolitikai döntésekben. A fizikai tőke Természeti erőforrások: szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. A hazai tőkebefektetők arányának fokozatos növelése, A környezeti eltartóképesség, mint a a külföldi kitettség csökkentése. A lokalizáció gazdálkodás korlátja, érvényesül, és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok érvényesítik. kihasználása között ésszerű arány.

17 Jogi norma A köznevelési törvény 1. (2) bekezdés alapján a köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A 78. (5) bekezdése nevesíti a környezeti nevelést, mint a miniszter felelősségébe tartozó fejlesztési területet. A pedagógiai program kötelező részévé vált a környezeti nevelési program ( ), majd ez a kötelezettség a köznevelési törvénnyel megszűnt. A Nemzeti alaptanterv (110/2012 (VI. 4.) Korm. r.) minden műveltségterület számára közös fejlesztési területként (nevelési célként) definiálja a fenntarthatóság, a környezettudatosság területét. A Nat közműveltségi tartalmai közé (sok műveltségi területen és sok tantárgynál) beépültek ennek részletei.

18 Szabadon választható kerettantervek kínálatából: Tanyapedagógia 1-8. osztály, Bejárható Magyarország 5-8. osztály Jelenismeret Ld. választható modulkínálatban: Ld. Néder Katalin előadásában másolható jó gyakorlatok közt: Ld. https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/jogyak_list a/ edu

19 Egész intézményes megközelítés a FN-ben Az egészintézményes megközelítés szerint a pedagógiai tartalmi munka és az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletére alapul. Ökoiskola cím (2005 ), ma 670 iskola, az iskolák 15%-a, a tanulók 20%-a, többszáz modul, néhány továbbképzés. Zöld Óvoda cím (2006 ), ma 600 óvoda, az óvodák 15%-a, az óvodások <20%-a, továbbképzések, jó gyakorlatok.

20 Zöld Óvoda címmel bíró óvodák (OFI draft adatbázis, 2014 május) 6 db 5% 22 db 9% 44 db 23% 17db 12% 44 db 25% 14 db 10% 122 db 20% 52 db 10% 23db 14% 24 db 13% 24 db 7% 22 db 11% 23 db 7% 35 db 24% 17db 8% 14 db 10% 37db 15% 19 db 11% 11 db 6% 24 db 13%

21 Ökoiskola címmel bíró iskolák (OFI draft adatbázis, 2014 május) 22 db 16% 29 db 12% 35 db 19% 13db 9% 47 db 23% 10 db 8% 140 db 22% 70 db 16% 21db 13% 24 db 12% 23 db 5% 40 db 17% 26 db 8% 30 db 21% 19db 11% 12 db 10% 28 db 11% 36 db 18% 19 db 13% 24 db 12%

22

23

24 Tehetséggondozás határon innen és túl TUDOK OKTV Versenyek és vetélkedők: Kitaibel Pál, Árokszállásy Zoltán, Herman Ottó, Kaán Károly, Lóczy Lajos, Bugát Pál, Sajó Károly verseny stb. BISEL, GLOBE nemzetközi hálózatok, Egyedi települési, céges és civil diákakciók, versenyek, kampányok

25 Részvételi alapú FN és K+F Az OFI gyakorlatában a fejlesztések részvételi alapú fejlesztések, a kutatások az érintettek széleskörű részvételére épülnek, megfelelően a FN (fenntarthatóságra nevelés) nemzetközi gyakorlatának. Példák:

26 Változni tudni kell

27 Csapdák A. minden jó, ami régi B. információ szűke/bősége C. kínálat (környezettudatos, helyi, áru) hiánya D. egyedi, egyéni, kisléptékű megoldások drágábbak E. jogszerűség, közösségi norma határain F. türelmetlen sikeréhség és azonnali visszacsatolás igénye/elutasítása G. majmolás kontra/pro H. NIMBY I. VISSZACSAPÓ HATÁS

28 A fennmaradás társadalmi céljai Szolidáris, tudásalapú, egészséges, együttműködő társadalom Egészséges, elégedett, kompetens, szolidáris emberek a kihívásoknak megfelelő értékrenddel, készségekkel és tudással Stabil népesség Alkalmazkodó társadalmi intézményrendszer Önazonossággal bíró nemzedékek, csoportok 31

29 ENSZ: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és Millenniumi Fejlesztési Célok 29. cikk) Minden embernek joga és kötelessége felelősen viselkedni, az alábbiak szerint: (1) Kötelesség a közösséggel szemben. (2) Szabad joggyakorlás, mások jogainak és szabadságának tiszteletben tartásával, a demokratikus társadalom követelményein belül. (3) A jogok és kötelességek gyakorlása nem lehet ellentétes az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel. 32

30 1. Véget vetünk a súlyos szegénységnek és éhínségnek; 2. mindenki hozzáfér majd az alapfokú oktatáshoz; 3. elérjük, hogy a nők felemelkedhessenek; 4. csökkenni fog a gyermekek és anyák halandósága; 5. javítjuk az anyák egészségügyi ellátását; 6. nem csak megállítjuk a HIV/AIDS és a malária terjedését, de vissza is fordítjuk; 7. biztosítjuk a környezeti fenntarthatóságot; ENSZ 8. a fejlesztés érdekében globális partnerséget építünk ki. Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG )

31 SDG draft október Goal 1. A szegénység minden formájának felszámolása mindenütt. Goal 2. Az éhség felszámolása, az élelmiszer-biztonság és a jobb táplálkozás elérése, és a fenntartható mezőgazdaság elősegítése. Goal 3. Az egészséges élet és a jó közérzet elősegítése mindenki számára minden életkorban. Goal 4. Befogadó és igazságos, minőségi oktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása. Goal 5. Nemek közötti egyenlőség elérése, és a nők és lányok felhatalmazása. Goal 6. Elérhető és fenntarthatóan gondozott víz és szanitáció mindenki számára.

32 Goal 7. Megfizethető, megbízható, fenntartható és korszerű energia mindenki számára. Goal 8. Tartós, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés, a teljes és produktív foglalkoztatás és a tisztességes munka biztosítása mindenki számára. Goal 9. Rugalmas (reziliens) infrastruktúra, inkluzív és fenntartható iparosítás, valamint az innováció előmozdítása. Goal 10. Egyenlőtlenségek csökkentésére országok között és országokon belül. Goal 11. Legyenek a városok és települések befogadók, biztonságosak, rugalmasak és fenntarthatók! Goal 12. Fenntartható fogyasztási és termelési minták biztosítása.

33 Goal 13. Sürgős lépések az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében és negatív hatásainak csökkentésére (ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye alapján). Goal 14. Az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében. Goal 15. A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának előmozdítása, fenntartható erdőgazdálkodás, az elsivatagosodás elleni küzdelem, a talajpusztulás és a biodiverzitás csökkenésének megállítása és visszafordítása. Goal 16. Békés és befogadó társadalmak elősegítése a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, hatékony, felelős (elszámoltatható) és befogadó intézmények kialakítása minden szinten. Goal 17. Meg kell erősíteni a végrehajtás eszközeit, és újjá kell éleszteni a globális partnerséget a fenntartható fejlődésért. Nem hivatalos fordítás: Könczey Réka, 2014

34 Goal 4. részletek, 2030-ra: biztosítani, hogy minden lány és fiú teljesen szabad, igazságos és minőségi alap- és középfokú oktatásban részesüljön, megfelelő és hatékony tanulási eredmények érdekében. biztosítani, hogy minden lány és fiú elérhesse a minőségi kisgyermekkori fejlesztést, gondozást és óvodai nevelést, hogy készen álljanak az iskolára. egyenlő hozzáférés biztosítása minden nő és a férfi számára a megfizethető és minőségi műszaki, szakmai és felsőfokú oktatáshoz, beleértve az egyetemi oktatást. [x] százalékkal növelni azon fiatalok és felnőttek számát, akik releváns készségekkel bírnak (beleértve a műszaki és szakmai készségeket) a foglalkoztatáshoz, a tisztességes munkahelyekhez és vállalkozásokhoz. megszüntetni a nemhez kapcsolódó egyenlőtlenségeket az oktatásban, és egyenlő hozzáférést biztosítani az oktatás minden szintjéhez és a szakképzéshez a sérülékenyek számára (beleértve a fogyatékos embereket, az őshonos népeket és a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeket is). minden fiatal, és a felnőttek legalább [x] százaléka mind a férfiak, mind a nők tudjanak olvasni és számolni. elérni, hogy minden tanuló elsajátítsa a szükséges tudást és képességeket a fenntartható fejlődés előmozdítására beleértve a fenntartható fejlődés tanítását, és a fenntartható életmód, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a béke kultúrája és az erőszakmentesség, a globális állampolgárság és a kulturális sokszínűség megbecsülésének tanítását is, valamint a kulturális sokszínűség és a fenntarthatóság kulturális megértését is.

35 2000 óta négy ENSZ kezdeményezés az oktatásra: Millenniumi Fejlesztési Célok, köztük a 2. cél. Oktatást Mindenkinek! (Education for All: EFA), hat cél 2015-ig. ENSZ Írni-olvasni Tudás Évtizede (United Nations Literacy Decade: UNLD) ENSZ Tanulás a Fenntarthatóságért Évtizede (United Nations Decade for Sustainable Development: DESD) A kezdeményezések különbségeket is mutatnak, alapvető értékeikben és eszméikben, valamint céljaikban sokban megegyeznek. Közös elemek: céljuk az életminőség javítása: a szegénység csökkentése és az egészségi állapot javítása; az emberi jogok érvényesítésének segítése: valamennyien emberi jognak tekintik a nevelést, szorgalmazzák a nők és férfiak egyenjogúságát, valamint más közösségekét, pl. a kisebbségekét vagy peremhelyzetbe szorultakét; elkötelezettség a nevelés iránt: hit abban, hogy a nevelés a fejlődés kulcsa, mivel képessé teszi az embereket arra, hogy kiteljesítsék képességeiket, és egyre nagyobb hatást gyakorolhassanak az őket érintő döntésekre.

36 Fenntarthatóságra Nevelés (FN) Az ENSZ EGB (UNECE) stratégia elérhető: dal.php?tipus=cikk&k od=tf-bagi-ensz És itt: astar/tanulas/tanulas

37 A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás legfontosabb szerepe az, hogy az egyéneket és a csoportokat felvértezze a tudatos választáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel, mely választásoknak köszönhetően a világot olyanná alakíthatják, illetve olyannak őrizhetik meg, amelyet ők maguk és a jövő nemzedékek egyaránt olyan helynek tartanak, ahol lehet élni és dolgozni. Az oktatási intézményeknek, a helyi közösségeknek, a civil társadalomnak és a munkáltatóknak mind kulcsfontosságú szerepük van az ilyen kompetenciák kifejlesztésében és előmozdításában. ENSZ EGB FN stratégia

38 UNESCO FN-évtized témakörök 1) A magas színvonalú alapfokú oktatáshoz való hozzájutás és az oktatásban maradás megkönnyítése 2) A meglévő oktatási programok irányvonalának megváltoztatása a fenntarthatóság érdekében 3) A nyilvánosság figyelmének felkeltése és tudatosságának fokozása a fenntartható fejlődés terén 4) Képzés biztosítása a munkaerőpiac valamennyi szektora számára

39 A FN jellemzői a fenntartható fejlődés alapelvein és értékein alapul; magába foglalja a fenntarthatóság mindhárom szféráját környezet, társadalom és gazdaság és a fenntarthatóság kulturális dimenzióját is; változatos pedagógiai módszereket alkalmaz, amelyek ösztönzik a részvétel alapú tanulást és a magasabb rendű gondolkodásra irányuló készségeket; ösztönzi az egész életen át tartó tanulást; helyileg releváns, és kulturálisan megfelelő; a helyi igényeken, megfigyeléseken és feltételeken alapul, de tudomásul veszi, hogy a helyi igények teljesítésének gyakran nemzetközi hatásai és következményei is vannak; ösztönzi a formális, a nem formális és az informális oktatást; elfogadja, hogy a fenntarthatóság fogalmának értelmezése időről időre változik; a tartalomra fókuszál, de figyelembe veszi a globális problémákat és a helyi ügyeket is; erősíti a közösségi döntéshozatalra, a toleranciára, a környezetgazdálkodásra, a munkaerő alkalmazkodó-képességére és életminőség javítására irányuló képességeket; interdiszciplináris: egyetlen tudományterület sem tudhatja egyedül a magának a FN-t, de minden tudományág hozzájárulhat a sikeréhez. (UNESCO 2005)

40

41 Hal helyett kompetenciát! Szimulációs feladat: fogvájók vagy kavicsok jelzik a halászfalu (csoport) halastavában élő halakat. A lakosság a halakból él. Cél a fennmaradás. Csoportlétszám=n. 1. lépés: minden tóban 4n hal él. Körönként fejenként legalább egy halat ki kell fogni, különben a csoporttag éhen hal/elvándorol. Mindenki menjen halászni, sorban! 2. lépés: a tóban maradt halak számának felével szaporodik az állomány. A halászat újrakezdődik. Végén megbeszélés. Minden falu fennmaradt? Miért?

42 Kulcsattitűdök Közösségi tervezés és jövőképalkotás Igazmondás Hálózatépítés és -fenntartás Tanulásra való hajlandóság és képesség (a tévesnek bizonyuló tudásról való lemondás is) Szeretet, igazságosság, méltányosság, az emberi méltóság tisztelete; a közjó előnye az egyéni előnnyel szemben D. Meadows et al. 45

43

44 Köszönöm a figyelmet!

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 3.1 2012.03.13. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 3.1 2011. március 13. A társadalmi vita javaslatait

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen A környezeti problémák iránti érzékenyítés a köznevelésben Szemle Vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért,

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben