MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. mondta el igehirdetésében Katona Gyula, a református egyházközség vezető lelkipász

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken. mondta el igehirdetésében Katona Gyula, a református egyházközség vezető lelkipász"

Átírás

1 2012. január 11. XX. évfolyam 1. szám KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT Ön szerint milyen év lesz gazdaságilag 2012? 12% Ugyanolyan, mint tavaly. 7% Gazdagabb, mint tavaly. 81% Szegényebb, mint tavaly. Szavazzon ön is! USZODA NYITVA TARTÁSA Hétköznap 6-20 óra között, Hétvégén 8-20 óra között. Gyógyszertári ügyeleti rend JANUÁR Oroszlán Patika (Kossuth u.) JANUÁR Levendula Patika (Csabai u.) JANUÁR Jázmin Patika (Rákóczi u.) Hétfőtől péntekig óráig, vasárnap és ünnepnap 9-11 óra, valamint óra között. Váltás mindig szombaton reggel fél nyolckor. Figyelem, egyes gyógyszertárak szombaton is nyitva tartanak! Orvosi ügyelet: MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken Legyen büszke minden békési ÜNNEPSÉG Nagyszabású ünnepséggel zárta le a város az emlékévet A december 29-i ünnepi közgyűléssel lezárta Békés a település újjáülésének 300. évfordulójára emlékező évet. A református templomban megtartott rendezvényen az ünnepi istentisztelet mellett a presbitérium fogadalomtétele, zászlóátadás és egy erdélyi házaspár magyar állampolgársági eskütétele is zajlott. Nincs az a reménytelen helyzet, amelyből ne lehetne a hit bátorságával kilábalni mondta el igehirdetésében Katona Gyula, a református egyházközség vezető lelkipász tora, aki ezzel utalt a 300 évvel ezelőtt, december 29-én történtekre. Akkor a település újjáalakulását az a szimbolikus gesztus jelentette, hogy beiktatták hivatalába a törökvész miatti hosszú el - néptelenedés után visszaszivárgó békésiek Kabai Dániel A magyar zászló ünnepélyes átadása. Több fotó a rendezvényről a oldalon. református lelkészt. Akkori - ban ez a cselekedet a polgári élet normalizálását jelentette. Sok a rászoruló szegény TÁMOGATÁS Nagycsaládosokon segít az új békési segélyszervezet Új segélyszervezet kezdte meg a munkáját nemrégiben Békésen. A he - lyi Hetednapi Ad ven - tista Egyház tagjai megalakították az ADRA békési képviseletét. Az ADRA (Adventista Fej - lesztési és Segély Alapítvány) egy nemzetközi szervezet, amely jelenleg a világ 125 or - szágában végez gazdaságfejlesztő programokat, egészségmegőrző és oktatási tevékenységet, emellett katasztrófák és háborúk helyszínén nyújt segítséget a bajba jutottaknak. Magyarországon kiemelten A SZERZŐ FELVÉTELE. Óvodásokat ajándékozott meg a nemrég alakult helyi segélyszervezet. közhasznú szervezetként az elmúlt 20 évben elsősorban a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében tevékenykedett vallási, etnikai, faji és politikai megkülönböztetés nélkül. Az el múlt ősszel hasonló céllal kezdte meg a működését a bé kési szervezet tájékoztatott Bicskei Róbert. A Hetednapi Adventista Egyház békési gyülekezetének lelkésze el mondta, hogy az elmúlt hónapokban a szegény gyerekeket a Hétkrajcár Progra mon ke resztül támogatták, valamint nagyszabású karácsonyi ün nepségen ajándékozták meg a Végvári Tagóvoda közel harminc óvodását, akik névre szóló értékes ajándékcsomagot vehettek át. Az szerettük volna tudatosítani a gyerekekben, hogy gondolt rájuk valaki, fontosak nekünk. Folytatás a 3. oldalon Katona Gyula a mai korra is vonatkoztatta igehirdetését, megállapítva, hogy a 21. század elején nem könnyű ma gyarnak és kereszténynek len ni. Kitar - tásra, a hit bátorságára, a szívek és elmék átformálódására van szükség. Olyan hitre, mint amely há rom évszázada őseinket erre a földre visszavezette, ahol gyülekezetet és várost alapítottak. Folytatás a 3. oldalon Lapunk 2012-ben is kéthetente jelenik meg. Ugyanannyi házasságot kötöttek Pontosan az előző évivel megegyező számú, összesen 56 pár állt oltár elé 2011-ben Bé - késen tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal il letékes munkatársa. Egyéb ként ben ez a szám 51 volt. Kevesebb bontóper emelkedett jogerőre 2011-ben. A va laha Békésen házasságot kö töt - tek közül 45 párnak zárult le válópere. Ugyanez az adat 2010-ben 51, 2009-ben 35 volt ben hatvanan tettek tel jes hatályú apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre. Ilyen nyilatkozatot olyan férfi tehet a családi jogviszony rendezése érdekében, aki nem él házasságban, de a családban születendő gyer meket a saját nevére szeretné bejegyeztetni. Véradás új helyszínen A Vöröskereszt tájékoztatása szerint 2012-ben új helyszínen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban fogják tartani a véradásokat. Az első véradás idén január 24-én, kedden lesz 8 óra és 11:30 között. Várják a régi és az újonnan jelentkező véradókat a Jantyik utca alatt.

2 január 11. A Szabó Dezső utca 37. szám alatti műemlék jellegű népi lakóház rendkívül értékes utcai főhomlokzatával hívja fel magára a figyelmet. Az 1878-ban épült ház építési évét a barokkos oromfalon a figyelmes szemlélő könnyen észreveheti. Mindig a Kiss család egymást követő nemzedékei laktak itt. A család ősei gazdálkodók voltak. Az as évek közepén elhunyt Kiss Sándor előbb hentes, később tisztviselő városunk megbecsült polgára volt. Felesége Harmati Mária. Sokat időzött e nagyméretű gazdaházban Mária néni testvére, dr. prof. Harmati Sándor, aki a Testnevelési Főiskolán volt tanszékvezető az atlétikai karon. A tudós sporttanár és edző volt a felkészítője az olimpiai bajnok Zsivótzky Gyula kalapácsvetőnek. A védett épületről a Békés város néprajza című könyv 693. oldalán olvashatunk. Ebből megtudhatjuk, hogy az utcai főhomlokzat három ablaka szegmensív-záródású tükör- KISS SÁNDOR HÁZA ben helyezkedik el. A mellvédfal dekorációja kördíszítésű deltoid. Az oromfal négyszög szellőzőnyílásos, ez a két szellőzőnyílás is gazdagon keretezett. A tornác közötti nyílások üvegfallal lettek ellátva, így egy zárt előtér keletkezett. A Műemléki Felügye - lőség eseti támogatásával helyreállított homlokzat rekonstruálva lett, így a falkutatás alapján előkerült homlokzati elemek visszaállításra kerültek. A Kiss-ház egy újabb bizonyítéka annak, hogy régi, de építészeti értékeket hordozó házainkat nem kell lerombolni, az utcai homlokzatot eredeti állapotában megőrizve, a lakás korszerűsítésével a modern ember minden kényelmi igényét kielégítheti. Az építményre a helyi védettséget jelző tábla elhelyezése azért is fontos lenne, mert városunkban rendezik meg kétévente a népi építészek országos konferenciáját. Bíró György, városvédő Segítse lapunk kiadását és ingyenes terjesztését Ön is adója 1%-ának felajánlásával! Kedvezményezett: Családért Alapítvány. Adószám: Kevesebb helyen lehet füstölni december 20-án délelőtt nevelési értekezletre ke - rült sor a békési kulturális központban a város és a Kis térségi Általános Iskola szervezésében, amelyen mintegy kétszáz pedagógus vett részt. A tanácskozást Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője nem tudta személyesen megnyitni, így Rácz Attilát, a Fidesz békési elnökét, önkormányzati képviselőt kérte fel, hogy közvetítse üzenetét. A helyi Torony Rá - dió a tanácskozás e részét egyenesben közvetítette, és ezt többször megismételte. Amint a képviselő úr ismertette, re a kormányhivatalokon ke - resztül az állam veszi át a városi működtetésű iskolákat (kivéve az egyháziakat), és a rendelőintézetet is. Hallani olyan hangokat, hogy az állam, vagyis a Fidesz- KDNP kormány ezen lépéseivel az egykori tanácsrendszer felé vette az irányt. Tévedés A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény módosítása és a hatályos rendelkezései alapján január 1-től nem szabad dohányozni többek kö - zött a munkahelyen, kö - zösségi közlekedési esz közökön, közterületi játszótereken, to - vábbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Tilos a dohányzás közterületen a közösségi közlekedés eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve annak határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Dohányzóhely nem jelölhető ki a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben. Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely a közoktatási intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, egészségügyi intézményben. Mindezekre tekintettel fel hívjuk a dohányzó ál - lampolgárok figyelmét, a fenti rendelkezések betartására, mert a szabályok megszegése estén ezer forintos pénzbírsággal járó büntetést szab ki az eljáró hatóság. Kérjük az ügyfeleket, hogy a közintézmények te - rületére (Polgármesteri Hiva - tal, óvoda, iskola, stb.) történő be - lépés előtt, időben gondoskodjanak a do - hányzás megszüntetéséről. /Polgármesteri Hivatal tájékoztatója/ A helyi nevelés jövőképe ÉVKEZDÉS Átalakítják az oktatás finanszírozását ezt gondolni írta a kormánymegbízott. Erdős Norbert felidézte a 2010-es választásokat is: Akik átgondoltan figyelemmel kísérték tavaly a békési Fidesz helyhatósági választásokra megjelent kiadványait, azokat nem nagyon érhette most meglepetés, hiszen mi ezeket a folyamatokat már jó előre felvázoltuk. Tény szomorúságunkra, akkor kevesen hallgattak ránk, és fogadták el érveinket. Mára talán a másik tábor számára is körvonalazódik, hogy Békésnek előnyösebb lett volna a választásokon a Fideszt, vagyis azt a politikai erőt megbízni a város irányításával, amely döntő és hatékony befolyással rendelkezik a városban található állami közintézményekre. Január 1-től a megyei közgyűlés által felügyelt intézmények ezután a kormányhivatalokon keresztül állnak majd állami irányítás és finanszírozás alatt. Ilyen intézmény például Békésen a Hajnal István Szociális Szolgáltató Központ vagy a Tisza Kálmán Köz - oktatási Intézmény. Ezzel a lépéssel Békés megyére vonatkozóan 2100 ember munkahelye kerül át a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. A vagyonátadás még je - lenleg is tart, az átadó bizottság a vezetésemmel nemsokára befejezi munkáját. A Me - gyei Önkormányzat gyakorlatilag funkció nélkül ma rad, költségvetése minimálissá zsu gorodik, mígnem az új választási törvény alapján működése egy idő után teljesen meg nem szűnik hallhattuk még Erdős Norbert üzenetében, amely azt is tartalmazta, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít az iskolák további önkormányzati fenntartására is, amennyiben ezt egy település vállalja, ám az intézmény vezetőjét abban az esetben is a kormánymegbízott jelöli ki. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGATLANHIRDETMÉNYE DEBA-PRINT KFT. (Értékesítés, Ügyfélszolgálat) 5630 Békés, Ligeti Pavilon sor 3/2. Telefon: 66/ Mobil: 30/ Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8:30-17:30; Szombat: 8:30-12 óráig Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi lakásokat: Békés, Fáy A. u. 11. II. em. 18. szám alatti 1 szobás, komfortos (31 m²) lakás. A vételár: Ft. Békés, Fáy A. u. 11. IV. em. 34. szám alatti 3 szobás, komfortos (71 m 2 ) lakás. A vételár: Ft. Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat: Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (88 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: Ft+ÁFA /hó. Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (31 m²) üzlethelyiség. A bérleti díj: Ft+ÁFA /hó. Békés, Veres P. t. 7. szám alatti 9. sorszámú (18 m²) garázs. A bérleti díj: Ft+ÁFA /hó. Részletes tájékoztató kérhető a Pol gár - mesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (Bé - kés, Petőfi u. 2. szám, 36-os és 43-as iroda). Benyújtási határidő: január 30. (hétfő) 16 óra.

3 Folytatás a címoldalról Az ünnepi istentiszteleten könyörgés hangzott el a város mai lakóiért és a vezetőkért, továbbá megkeresztelték Pusz tai Dávid Sándort. Azt a négy éves kisfiút, akinek az édesapja békési gyökerű, édes anyja er délyi magyar, de a család jelenleg a Dél-Afri - kai Köz társa ságban, Johan - nes burgban él. Később a korábbi hetekben megválasztott egyházi gondnok és az új presbitérium fogadalomtételére került sor. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Izsó Gábor polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a református templom falai között, ahol az elmúlt 500 év minden fontos békési történése zajlott, most A SZERZŐ FELVÉTELE január 11. Legyen büszke minden békési ÜNNEPSÉG Nagyszabású ünnepséggel zárta le a város az emlékévet Az erdélyi Szöts házaspár magyar állampolgársági esküt tett. közösen tekinthetünk a jövőbe, erőt merítve elődeink Istenbe vetett hitéből, amely a közösségnek megtartója. Az 1711-ben történteket, Békés pusztulását és újraalakulását levéltári adatok alapján Dr. Seres István történész ismertette. Sok a rászoruló szegény Gyerekeken segít az ADRA Folytatás a címoldalról Az ajándékokat a gyülekezetünk tagjainak és az ADRÁ-nak adományából, va - Bicskei Róbert lelkész a szeretet ünnepéről beszélt. lamint szponzori felajánlásokból biztosítottuk ismertette Bicskei Róbert, aki az ünnepségen a karácsony jelentőségéről szólt az összegyűlt szülők, nagyszülők és persze az ajándékosztást nagyon váró óvodások előtt. A számos taggal és önkéntessel szolgálatot végző helyi ADRA képviselet céljairól a Békési Újság megtudta to vábbá, hogy elsősorban természetbeni segítséget kívánnak adni a bajba jutottaknak, és tervük, hogy a legszegényebbeket, elsősorban a nagycsaládosokat megtanítják a szűkös anyagiak jobb beosztására. Szegény sorsúakról gondoskodni, a szociális hálót erősíteni keresztényi cselekedet, világunkban az evangélium ilyenfajta hirdetésére nagy szükség van mondta még el a lelkipásztor. Szegfű Katalin Vigyék Dánfokra a karácsonyfát! A Dánfoki Üdülőközpontot működtető Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport- és Turisztikai Központ idén először hirdette meg karácsonyfa örökbe fogadási akcióját, kérve a békésieket, hogy töves karácsonyfáikat adományozzák nekik. A vízkereszt Ebben a hónapban hagyományos tánciskolai oktatást indít a Fregolina Társastánc Klub. Várnak minden 7-8. osztályos vagy középiskolai első osztályos tanulót, aki szeretne egy jó tánccsapatba tartozni. A után feleslegessé vált gyökeres fenyőfákat a központban elültetik. A jelentkezéseket még fogadják munkanapokon 8-16 óra között a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban (Békés, Jantyik M. u ), illetve 8-18 óra között a Dán - foki Üdülőközpontban. Tánciskolai felvétel tánctanár Kenyeres Csaba. A tánciskolai oktatás helyszíne a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (Békés, Jantyik M. u ) Jelentkezni személyesen a helyszínen vagy a 66/ es telefonszámon lehet. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötöttek: Antóni Gyula Jenő (Békés) és Paczek Mónika (Békés), Balog Dávid Attila (Békés) és Buzás Barbara (Gyoma - endrőd), Csányi Gábor (Bé - kés) és Hiszi Anett (Békés). Sok boldogságot kívánunk! Elhunytak: Kis László (87 évesen), özv. Kis Gá bor né (84), özv. Vadas György né (83), Németh Ferenc (72), Varga Lajos Árpád (63), Buj - dosó Vilmosné (77), Máté Mi hályné (64), Váczi Sándor Az önkormányzat nevében a polgármester egy magyar zászlót és egy faragott zászlótartót adományozott a békési református egyházközségnek, amelyet Katona Gyula vett át. A zászlótartót a szószékkel szemközt helyezték el. A magyar zászló mellé egy szintén frissiben elkészíttetett református címerrel ellátott zászló került. A rendezvény legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Szöts András Álmos és Szöts Rozália, egy erdőszentgyörgyi nyugdíjas házaspár letette a magyar állampolgári es - küt. Az erdélyi házaspár bé - kési családi kapcsolatok ré - vén itt adta be egyszerűsített honosítási kérelmét még júliusban, hivatkozva felmenőik magyar állampolgárságára, melyet a köztársasági elnök a közelmúltban írt alá tájékoztatott Hegedűs Béláné, az ügyben eljárt anyakönyvvezető. Eskütételüket követően a Himnusz közös eléneklésével ért véget az ünnepi rendezvény. Szegfű Katalin (82, Bélmegyer), özv. Pocsaji Sándorné (70), Simon Mi - hály (78, Bélmegyer), Karádi Já nos (76), özv. Varga Sán - dorné (86), Ács Zoltán (66), özv. Kun Lászlóné (77), Czira István (91), Székely Istvánné (81), Tüzes Sándor (77), Szabó Imre (67), özv. Fábián Istvánné (81, Bélmegyer). Nyugodjanak békében! Jegyzet Bíró László családreferens püspök gondolataiból Pálmai Tamás A 2011-es év végéhez érve befejeződött a család éve is. Visszatekintve erre az évre nagy-nagy öröm és hála van a szívemben. Meg - köszönöm mindazok odaadó, áldozatos munkáját, akik tanúságot tettek a családi élet boldogsága és szép sége mellett, akik ma - guk is elősegítették, hogy ennek a szolgálatnak a gyümölcsei érvényesülhessenek. Meghirdetését az a szándék vezérelte, hogy felkeltsük az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. Az ilyen emberek a családot is szabadságuk gátjának tekintik, elutasítanak mindent, ami családbarát. Magyarországon a fiatalok többsége családban szeretne élni, jövőjét családapaként vagy családanyaként képzeli el. Csa - lád barát gondolkodásában megerősödött a magyarság, és ez már önmagában is eredmény. Európa érdeklődése is megnövekedett a család iránt az egyre fenyegetőbb demográfiai helyzet miatt is. Európa a családokért, a családok Euró - páért volt az egyik jelmondat tavaly. A családok érdeke a legelső szem pont, ez adja ugyanis a kulcsot ahhoz, hogy egyensúly jöjjön létre a családban és a munkahelyen végzett feladatok kö zött. Európa a népek versenyében akkor kerülhet az élre, ha a család és az értékteremtő munka megkapja az azt megillető megbecsülést. Joggal mondhatjuk, hogy nagy összefogás jött létre. A jó szándékú em - berek megérezve és megértve, hogy a család jólétén áll vagy bukik a nemzet jóléte, sőt Európa jövője, tenni akarnak a családért. A Család Éve felragyogtatta a család értékét, tudatosította, hogy a házasságon 3 alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság összeomlik, a kultúra lehanyatlik; társadalmunknak a család nyújt menedéket, mert képes a társadalom megújítására. A házasságon alapuló család elfogadva az életet a jövő záloga. A Család Éve re - ményt és örömöt su - gárzott, beárnyékolja azonban az Eu ró - pát sújtó súlyos gazdasági válság. Nem a család, az em ber van vál ságban. Az Is tent felejtő ember jövőkép nélküli, és mert nincsen jö vőképe, ezért a pillanatban akarja megtalálni az örömét, így a fo - gyasztás ki szolgáltatottja lett. Többet fogyaszt, mint amennyit ter melni tud, a hitelezők pedig elkezdik be vasalni az adósságot. Így érzékelhető módon krízisbe kerül mind a család, mind a társadalom. E mö - gött a gazdasági krízis mö - gött, amelyben élünk, alapvetően spirituális krízis van, a spirituális krízisnek pedig az alapoka az Isten-felejtés. A globális válság mesterségesen te - remtett válság, mely ürü - gyül szolgál arra, hogy ko - rántsem emberszerető erők ragadják magukhoz a hatalmat, és tartsák ellenőrzésük alatt a világot. A társadalom morálisan el - sze gényedett, sokakat csak a könnyű meggazdagodás és a féktelen jólétteremtés érdekel, sokan felelőtlenül éltek, és elfordultak az igazság szavától. A Család Évének eredményeiről korai lenne még mérleget készíteni. Bízom abban, hogy mind többen és többen lesznek, akik hű - ségesek az Isten megálmodta családideálhoz. Ő beoltotta az emberek szívébe a házasság utáni vágyat, és soha nem szűnik meg sze retetével ezt táplálni. A válság sokakat elbizonytalanít, de ugyanakkor erősödik is a vágy a boldogabb családok iránt. A Család Éve ráirányította a fi gyelmet a családokra, a család társadalmi szerepére és nélkülözhetetlenségére, és megmutatta azt az utat, amelyen az ember visszatalál a család és a házasság igazságához.

4 január 11. REMÉNYT ÉS JÖVŐT! Itt állunk a 2012-es év elején. Milyen gondolatok, érzések kerítenek bennünket hatalmukba, amikor a következő 366 napra tekintünk? Ha a gazdaság és a pénz világát szemléljük, bizonnyal bőven találunk okot a félelemre. Talán ugyanez az érzés jelentkezik az élet és a társadalom más területeivel kapcsolatban is. Sok körülöttünk a bizonytalanság, a veszély, a rizikófaktor. Milyen évnek tekintünk elébe? A jövőt nem ismerjük, ezért félelmetes számunkra. De ha tudjuk, hogy ki a jövő Ura, aki minden eseményt a kezében tart és ellenőriz, akkor egészen más kép rajzolódik ki előttünk a 2012-es évről. A Bibliában ezt olvashatjuk: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr : békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jeremiás 29:11) Isten valami olyat készít a benne hívők számára, amitől nem kell félnünk, megijednünk. Ez évre a szerető Isten terve nem a romlás, hanem a békesség és az élő reménység a válságok ellenére is. Ismerjük meg hát a jövő Urát a Biblia lapjain keresztül, hogy élő hit ébredjen bennünk. Bicskei Róbert, lelkész 2012 júniusára ebben az országban minden megváltozik. Utána következik egy konszolidációs, nyugodtabb időszak mondta Lázár János. A politikus szerint más, új típusú lesz az ország. Azt kell látni, hogy aki legutóbb elment szavazni, az mind változást akart. Az 1990-től 2010-ig tartó húsz év a rendszerváltás ideje volt, most a tanulságok összegzésének és az ebből következő változtatásoknak az ideje van. Reményeim szerint az eredmény: sokkal egyszerűbb, átláthatóbb, világosabb viszonyok, hatékonyabb, gazdaságosabb, versenyképesebb rendszer ben az volt a legfontosabb, hogy kellő garanciái legyenek a demokráciának, meg lehessen akadályozni a diktatúra visszatérését. A hatékonyság, a teljesítmény szempontjai nem tudtak érvényesülni. Most az a feladat, hogy úgy legyünk hatékonyabbak, hogy a demokrácia ne csorbuljon. A hatékonyabban, szervezettebben működő állam azonban nem jelenti a demokratikus garanciák eltűnését. Muszáj az államnak néhány érték érvényesülését elérnie, legyen ez a család védelme, a gyerekek egyenlő esélye, a munka becsülete. Azt mondom, elválik majd, hogyan áll össze ez az új rendszer. És ha nem jól működik, ha rossz a kormányzás, el lehet zavarni a kormányt. Ez a demokrácia tette hozzá. Boldog új évet Békés! KÖZÖNSÉGSIKER Tömegek a városi fúvószenekar újévi koncertjén Nagyon sok zenebarát megtisztelte a Városi If - júsági Fúvószenekart idei újévi koncertjén, ja - nuár 7-én, a Kecs keméti Gábor Kulturá lis Köz - pont ban. Zsúfo lásig meg telt a színházterem. A koncertre, az év első komoly kulturális eseményére, csaknem minden önkormányzati képviselő is ellátogatott. Az is hagyomány hosszú évek óta, hogy városunk polgármestere mond köszöntőt ezen az alkalmon. Izsó Gábor ezúttal többek között arról beszélt, hogy igazságtalan lenne, ha most csak 365 napról emlékeznénk meg, a 300 éves újjáülés évfordulóján ezért emlékezzünk meg a századi békésiekről is, akiknek a mai lakosokhoz hasonlóan a hit és az összefogás adott erőt. Ezen újévi koncert jubileumi esemény is volt egyben, hiszen Bagoly László karnagy éppen 20 esztendeje áll a koncertet jegyző Városi Ifjúsági Fúvós ze - Ötödször is kerékpárosbarát a település Teltházas újévi koncertet adott a Bagoly László vezette Ifjúsági Fúvószenekar. Több fotó: A napokban immáron ötödik alkalommal érdemelte ki a Kerékpárosbarát Település címet Békés. Az újbóli elismerés nem meglepő, hiszen Bé - késen a lakosság közel 60 százaléka használ a mindennapokban kerékpárt. A tavaly ötödik alkalommal meghirdetett pályázat olyan településeket díjazott, amelyek rendezési tervében a kerékpározás feltételeinek fejlesztése kellő hangsúllyal szerepel, ahol a kerékpáros infrastruktúra ki - magasló minőségű, és a szemléletformálást akár kampányokkal, oktatási programokkal is támogatta. Békés városa nekar élén. Vissza is emlékeztek a zenekari tagok a közönséggel együtt az elmúlt 20 év - re, mozgóképen filmvászonra vetítve a zenekar legfontosabb fellépéseinek pillanatait. Volt is mire emlékezni, hiszen a zenekar az eltelt két évtizedben számos fesztiválon, ünnepségen, zenei rendezvényen szerepelt nem csak városunkban, hanem megye-, sőt országszerte. A 2012-es békési újévi koncert összegzése volt zenei életüknek: elhangzottak indulók, operettek, filmzenék, latin ze - nék, de popzene, sőt népdal is volt a repertoárban, a zenekar tagjai még énekeltek is népdalt. De tudjuk, hogy rock ze - nét, musical számokat is tudnak játszani a zenekar tagjai. A házigazda fúvószenekar mellett e koncerten is közreműködött a Grácia Mazsorett Cso port Békéscsabáról Rábai Szil via vezetésével, a Kenyeres Csa ba ve zette Fregolina Tár - sas tánc Klub táncosai, valamint Molnár Katalin, Rácz Renáta, Csordás Ákos és Czi - rok Mihály énekesek. A koncert után dr. Pálmai Tamás alpolgármester azzal az útravalóval kívánt boldog új esztendőt, hogy szeressük hazánkat, s legyünk mindig alázatosak, adjuk meg mindenkinek a szeretetet, mert a legfontosabb a világon a bennünk lakó szeretet tovább - adása. Zsombok Imre az országban egyedüliként az eddigi mind az öt kiírásban elnyerte a Kerékpá rosbarát Te - lepülés címet, és ez előnyt jelenthet egyes fejlesztési célú pályázatoknál. Békés város belterületén egyébként négy, egymással összeköttetésben álló kerékpárút fut, amelyek a városközpontban találkoznak. Ezekkel jelentősen sikerült csökkenteni a kerékpárosok baleseti veszélyeztetettségét. Izsó Gábor polgármester tö - rekvése, hogy az önkormányzat a településen kívül igyekezzen biztosítani a ke rék - párosok biztonságát. Kül - területen teljes hosszában megépült a Békés-Békéscsaba közti kerékpárút valamint a Békés-Mezőberény közti ke - rékpárút. Ezzel Köröstarcsá - ról Békéscsabáig biztonságosan, végig kerékpárúton lehet közlekedni. Így a békési ke - rékpárút-hálózatot összesen 16,5 km hosszú, melyet használhatnak a helyi lakosok, a Békésre látogatók vagy az átutazóban lévők. Fenntartható életmód népszerűsítése Békésen Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetően, a KEOP-6.2.0/A/09. pályázati konstrukcióban Békés város lakosai ingyenesen juthattak komposztáló ládákhoz, valamint szakértői tanácsadásban részesültek a ládák használatát illetően. A projekt megvalósítása során 270 darab 1 m 3 -es felületkezelt, tölgyfa komposztáló láda került kiosztásra. A pályázatot Békés Város Önkormányzata valósította meg. A komposztálás a fenntartható életmód egyik területe, tegyen Ön is a környezet védelméért! Tölgyfaládában komposztálnak Békésen Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetően, a KEOP-6.2.0/A/09. pályázati konstrukcióban Békés város lakosai ingyenesen juthattak komposztáló ládákhoz, valamint szakértői tanácsadásban részesültek a ládák használatát illetően. A projekt megvalósítása során 270 darab 1 m 3 -es felületkezelt, tölgyfa komposztáló láda került kiosztásra. A pályázatot a Békés Városi Kulturális Központ valósította meg. A komposztálás a fenntartható életmód egyik területe, tegyen Ön is a környezet védelméért! Fenntartható életmód népszerűsítése Békésen Az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetően, a KEOP-6.2.0/A/09. pályázati konstrukcióban Békés város lakosai ingyenesen juthattak komposztáló ládákhoz, valamint szakértői tanácsadásban részesültek a ládák használatát illetően. A projekt megvalósítása során 270 darab 1 m 3 -es felületkezelt, tölgyfa komposztáló láda került kiosztásra. A pályázatota a Békési Városvédő és -Szépítő Egyesület valósította meg. A komposztálás a fenntartható életmód egyik területe, tegyen Ön is a környezet védelméért!

5 2012. január Hogyan került a pályára? Békésen, a Szegedi Kis István Gimnáziumban érettségiztem, aztán az élet úgy hozta, hogy fodrász lettem. Fiatalon szültem meg a lányomat, Dórit, és utána szakmát akartam szerezni. Békéscsa bán végeztem, Szabó Mártánál tanultam. Akkoriban könnyebben lehetett önállósulni, így kézenfekvő volt, hogy saját üzletet építsek fel. Első üzletem a Malomasszonykert utcában nyílt 1990-ben. Há rom év alatt viszonylag nagy vendégköröm alakult ki, így szerettem volna, ha könnyebben elérhető va - gyok: beköltöztünk a Széche - nyi tér 11. szám alá. Hogyan érte el, hogy sok fiatal járt és jár Önhöz? Mindig figyeltem az aktuális trendeket. Ha kellett, eljártam Budapestre is, ahol szakmai tréningeken tanultam a legújabb vágástechnikákat, festést, satírozást. Emellett szívesen készítettem bemutatókra is frizurát. Divatbemu - tatók fellépőinek készítettem extrém frizurákat. Mi volt a legnagyobb ki - hívás Önnek? Viccesen: Erdei Krisztit Megszépíti a páciens fejét No, nem Gedeon bácsi, mint az ismert dalban, ha - nem Samu Edit, a Styling Fodrászat egyik tulajdonosa. A mindössze 44 éves Edit hosszú évek óta dolgozik már a szakmában, melynek ő maga is lehetne reklámalakja elég reá pillantani. Mitől más, mint szakmabeli társai? Beszéljen erről ő maga! leszokatni arról, hogy vágás után magának szárítsa a haját! Egyébként ő az üzlet hangja volt egy időben, hiszen a helyi rádióban ő készítette az üzlet reklámjait éveken át. Komolyabban: a tanulóimat lelkiismerettel készítettem fel a vizsgáikra, és mindig teljes szívemmel szurkoltam, hogy ők is sikeresek legyenek. Büszke vagyok arra is, hogy a lányom amellett, hogy elvégezte Szegeden a Juhász Gyula Főiskola testnevelő szakát, mellettem kitanulta a fodrász szakmát. S mivel tanárként nem tud elhelyezkedni, így ő Gyulán dolgozik a saját műhelyében. Emlékezetes hajköltemény? Valljuk be, a menyasszonyi frizurák a legszebbek. Nagyon szeretem a kontyokat készíteni. Talán nem túlzás azt mondani: erről híres va - gyok. De szívesen emlékszem vissza Varga Ádám két produkciójára is. Janovszky Éva Kire ütött ez a gyerek című könyvéből készült filmjénél és Békéscsabán a Traccs-party shownál is dolgoztam. Van-e olyan időszak, amely forgalmasabb az ön szakmájában? Ilyesmiről nem beszélhetek. A gazdasági nehézség miatt jelentősen csökkent az üzletek forgalma. Mindenki próbál spórolni, amit a szolgáltató ágazat nagyon megérez. Nyílván ünnepek idején többen jönnek el, de ez sem olyan, mint néhány évvel ezelőtt. Sok fodrász jár házhoz, ami szintén csökkenti a forgalmat. Én azért még kitartok. Hogy lehet talpon ma - radni a nehéz gazdasági helyzetben? Már 16 éve két üzletben dolgozom, hiszen a békési - ami időközben a Liget pavilonsorára költözött - mellett Mezőberényben is nyitottam egy szalont. Ez azt jelenti, hogy reggeltől estig dolgozom. Ott is kialakult a vendégköröm. Mestervizsgám ugyan nincs, de azt gondolom, hogy nem egy papír tesz valakit a szakma mesterévé. Hogyan teltek az ünnepek, és milyen tervei vannak 2012-ben? A kis családommal próbáltunk minél többet együtt lenni. Szeretek főzni, így a karácsonyi menüt én készítettem. Szilveszterkor pedig el - utaztam a kedvesemmel. Kel - lenek az olyan napok, amik feltöltik az embert. A múlt évben férjhez ment a lányom. Természetesen neki is én csináltam meg a haját. Lassan már az unokámnak is vágnám. Nagy terveim nincsenek, épp elég megtartani azt a színvonalat, amit a kezdéstől felépítettem. Gugé Következő interjúalanyunk Kovács László vállalkozó. DRÁGÁBB LESZ A GYÓGYSZER ANNAK, AKI EGÉSZSÉGTELENÜL ÉL A jelenlegi tervek szerint a következő években mintegy 120 milliárd forinttal kívánják szűkíteni a gyógyszerek támogatását. A javaslatcsomag értelmében 2012-ben 83 milliárddal csökkentenék a támogatáskiáramlást. A csomag része az ún. beteg-együttműködési program is, amelyet először a keringési problémákkal küzdők és a krónikus tüdőbetegségben szenvedők körében vezetnek be. Ennek értelmében annak, aki nem szeretne többet fizetni a patikában, mint eddig, vállalnia kell, hogy mozgással, étrend-, illetve életmódváltással, rendszeres gyógyszerszedéssel javít egészségi paraméterein, tehát leadja a felesleges kilókat, eldobja a cigarettát. Ha például valaki nem vesz részt a dohányzásleszoktató programon, vagy ha részt is vesz, de nem sikerül feladnia káros szenvedélyét, annak a jelenlegi havi forintos gyógyszerköltsége akár forintra is nőhet. A rendszer komoly nehézségeket okozhat a folyamatos gyógyszerszedők körében, akik már most is gyakran nem az orvos rendelése szerint alkalmazzák gyógyszereiket. Jeszenszky Attila, szakgyógyszerész ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS! Telefon: 70/ , 30/ Honlap: Adó 1% Adószám: Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület (Békés) Szorosabbra fűzött kapcsolatok DISZNÓTOR Kolbászt gyúrt Békésen az új ausztrál nagykövet Kolbászgyúrás Békésen. Középen John Griffin nagykövet. Az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete korábbi tiszteletbeli elnöke, Alex Broo - king nyugdíjba vonulását követően is ápolják a kapcsolatot a szervezet vezetői és tagjai. Az egyesület közelmúltban Bé - késen megtartott közgyűlésén tiszteletbeli tag gá választották John Griffint, Ausztrália nemrég Magyaror szágra akkreditált nagykövetét. Izsó Gábor polgármester köszöntötte a rangos vendéget, majd a város történelméről Nagy Ildikó levéltáros tartott előadást, végül a Be - len céres Néptáncegyüttes táncosai mutattak ízelítőt a ma - gyar virtusból a nagykövet úrnak. A közgyűlésen a tagokon kívül olyan szimpatizánsok is részt vettek, akik kedvelik a távoli földrészt, vagy kulturális és sportkapcsolat kialakításában reménykednek. Továb bi tisztségviselőket is választottak: Farkas László lett az új gazdasági vezető, valamint Barkász Sándor a hatodik elnökségi tag. A protokolláris rendezvényt követő napon Pankotai Já - nosék békési tanyáján hagyományos disznótorra került sor, melyen részt vett John Griffin, továbbá a nagykövetség küldöttsége és az egyesület tagsága. Eljött mások mellett dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, a szervezet tiszteletbeli elnöke és Kónya István, a Megyegyűlés alelnöke is. Az ausztrál nagykövet magyarországi tartózkodása alatt most először vett részt disznóvágáson, és még a kolbászgyúrásból is kivette a részét tájékoztatott Juhász Zoltán cukrászmester, az egyesület ötletgazdája, egyben elnöke. Békési is nyert a keresztrejtvényben Lapunk november 16-i számában közöltük a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság téli keresztrejtvényét a közlekedésbiztonságról. A rejtvény helyes megfejtése ez volt: Figyelmetlenség egyenlő életveszély! A jó megfejtést beküldők között a sorsolás ezúttal a békési dr. Giricz Bélának is kedvezett. Mellette nyertes volt továbbá Andó Erika (Telekgerendás), Bálint Edina (Medgyesegyháza), Deák Ferencné (Orosháza) és Szarka Józsefné (Csanádapáca). Gratulálunk! Támogatás a civileknek Békés Város Önkormány - zata a lehetőségeihez mérten 2012-ben is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2012-es civil pályázatát. A civil szervezetek támogatási igényeiket január 23-a és február 17-e között adhatják le a Civil Szervezetek Házában (Békés, Hőzső u. 4., bejárat a Libazug utca felől). A beérkezett pályázatok alapján március 16-ig tesz javaslatot a Civil Tanács a Kép viselő-testületnek a tá - mogatások mértékére. Pályázni az előző évek gyakorlatának megfelelően lehet. Pályázati adatlap felvehető a Civil Szervezetek Házában január 23-tól hétköznaponként 8-16 óráig. Ugyanitt le het érdeklődni Szűcs Gá bornénál hétköznaponként 8-14 óráig a 70/ es számon.

6 január 11. Egy álom megvalósult 2012 Reményedve tekint az új évre Ásós Géza Egyre többen ismerik meg és keresik fel a Táncsics utca elején lé vő Kira Vendéglőt váro sunkban, amely már majdnem három hónapja üzemel. Ásós Géza, az ötletgazdatulajdonos nyilatkozott lapunknak. A nyitáshoz képest jóval nagyobb a forgalmunk mondta el a 32 éves fiatalember, aki a vendéglőt legkisebb gyerme - kéről nevezte el. Idén januártól már 140 főnek szállítunk ebédet szociális étkeztetés keretén belül. Valamint szintén sokan ülnek be ebédelni vagy vacsorázni a vendéglőbe. A napi menüben, illetve az étlapon olyan jellegzetes ci - gány ételek is szerepelnek, mint a tyúkos káposzta, a csirkefarhát krumpli mó - Ásós Géza szolgál fel az étteremben. Gyermekkori álma volt megnyitni az ország első cigány vendéglőjét. ring gal, a kacsanyak késsel vágott tésztával vagy a ci - gánypogácsa. Persze az étlapon hagyományos ételek is szerepelnek a frissen sültektől az édességekig. Ásós Géza elmondta, hogy a cigány ételek fűszeresebbek, karakteresebbek, és egy kicsit zsírosabbak is a hagyományos magyar konyha ízeinél. A főszakácsként dolgozó Kozák Zsolt aki korábban több megyei étteremben és külföldön is dolgozott a ro - ma tájjellegű ételek elkészítésének fortélyait Ásós Géza feleségétől és anyósától leste el. Az épületbelsőt egyszerűen, mindenféle felesleges sallang nélkül rendezték be. Domi - nálnak a természetes anyagok: az asztalok és a székek fenyőfából készültek. A tulajdonosnak gyermekkori vágya valósult meg ezzel a vendéglőnyitással. Felnőttkori élete kezdetben más irányban in - dult el, érettségi után főiskolán is tanult, majd gipszkarton-szerelőként dolgozott, és 2002 óta mint egyéni vállalkozó tevékenykedik. Végezetül a Békési Újság olvasóinak elárulta: ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan autentikus, a valódi ci - gány folklórt őrző roma zene is várja majd a vendégeket. Zsombok Imre Alig van már Kalendárium A 2012-es Békési Újság Kalendárium a tavaly december eleji megjelenés óta, alig több mint egy hónap alatt szinte teljesen elfogyott. Óriá - si érdeklődés övezi tehát a ki - ad ványt, amit köszönünk ol - va sóinknak. Valamint a szép kivitelezést, színes tartalmat és hiánypótló szerepet kiemelő számos elismerés is. Az idei évkönyvet igen korlátozott példányszámban a városi könyvtárban, a Barta udvarban és a Fa-Kuckó játékboltban még meg lehet vásárolni. Folytatódik a Hétkrajcár SZOLIDARITÁS Összefogásból jeles a program A közelmúltban ünnepi műsor keretében mondott kö szönetet a Városháza Dísz termében Izsó Gábor polgármester mindazoknak, akik hozzájárultak a Hét - krajcár elnevezésű hétvégi, gyermekétkeztetési program évi megvalósulásához. A kezdeményezés tavaly januárjában elindult útjára azzal a céllal, hogy ne az amúgy is agyonterhelt szociális kasszát szabdaljuk tovább, hanem a társadalmi szolidaritásra építve közösen a megoldást keressük ismertette Izsó Gábor. A tenni akarás igazi összefogást váltott ki mindenkiből, a legkülönbözőbb emberek adakoztak, és vettek részt a szervezésben, a főzésben és az ételosztásban. A siker számokkal igazolható: a szombatonként 38 alkalommal megvalósuló ételosztáson összesen 5747 adag étel került kiosztásra tíz különböző helyszínen. A programhoz csatlakozott Békés valamennyi nagyobb konyhája és négy helyi étterem. Minden esetben az intézmények és a szakemberek ingyen, társadalmi munkában segítették a karitatív akciót. 96 fő magánszemély és vállalkozó, valamint 14 különböző helyi szervezet segített az ételosztásban, a szervezésben és támogatta adományával a programot. A kezdeményezés 2012-ben is folytatódik, és az első négy szombati napon a Polgárme s - teri Hivatal konyháján történik majd az ételosztás, erről az érintettek természetesen a szokott módon kapnak értesítést tájékoztatott Izsó Gábor. A második félévben kevesebb pénzbeli támogatás folyt be a Családért Alapítvány számlájára, viszont több vállalkozó, magánszemély és civil szervezet ajánlotta fel, hogy egy-egy szombati napot saját pénztárcájából finanszíroz. A Hét Krajcár gyermekétkeztetési programhoz még most is bárki csatlakozhat, vagy adományával hozzájárulhat az alábbi bankszámlaszámon. A Családért Alapít - vány számlaszáma: Endrőd és Vidéke Ta ka rékszövetke - zet (Köz - le mény: Hétkrajcár) Tisztelt Olvasóink! Az apróhirdetésekben szereplõ adatok hiteles - ségéért szerkesztõségünk NEM vállal felelősséget. Csak lakossági apróhir - detéseket adunk közre. INGATLAN Eladó Tarhoson az Arany J. u. 56. szám alatti családi ház. Érd.: 30/ A Tompa utcában 10x10-es felújított koc ka - ház eladó. Érd.: 30/ , vagy 30/ Összközművesített telken komfort nélküli ház eladó. Érd.: 30/ Békés legmagasabb részén 851 m 2 -es építési telek faházzal eladó. Érd.: 70/ Összkomfortos családi ház sürgősen eladó Békésen a Magyar Imre u. 30. szám alatt. Ház eladó nagy udvarral a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.: 66/ Sürgősen eladó Békés, Mezei u. 3. szám alatti padlástér-beépítéses családi ház. Érd.: 70/ Békés központjában, a Juhos Fotó fölött kétszobás, III. emeleti lakás garázzsal vagy nélküle eladó. Érd.: 30/ Békésen kétszobás családi ház eladó. Érd.: 66/ , 30/ Békéscsabán (Jaminában) háromszobás + étkezős családi ház eladó nagy mellék - épü lettel, kétállásos garázzsal. Tel.: 20/ Békésen kétszobás téglaépítésű kockaház sürgősen eladó. Tel.: 20/ Békésen egyszobás, vegyes falazatú ház sürgősen eladó. Tel.: 70/ Áron alul eladó Békésen, a bánhidai ré - szen, az Árpád u. 11. számú kertes családi ház. Érd.: 70/ Ady 8/C-ben a negyedik emeleten 76 m 2 - es, háromszobás, felújított, egyedi órás lakás eladó. Érd.: 30/ Ék utcai garázsomat elcserélném Békés - csabán a Vásárcsarnok környékire. Tel.: 20/ Ház eladó Békésen. Érd.: 66/ , 30/ A Kert u. 15. szám alatti ház eladó. Érd.: 20/ A Fáy 2-ben lakás garázzsal eladó. 30/ Beköltözhető összkomfortos ház jó áron eladó Békésen. Érd.: 30/ Építési telek bontásra vagy alsóépületnek való házzal áron alul eladó. Áram, víz van, ásott kút az udvaron, csendes helyen. Érd.: 70/ , este. Borosgyáni 4-es tavon tórész eladó. 30/ Ház eladó a Rákóczi u. 20. alatt. Érd.: 30/ Kamuton ház áron alul eladó, akár bú tor - zattal is. 70/ Az Ék utcában garázs eladó. 30/ INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT Békésen a Táncsics u. 8. szám alatt csa - ládi ház melléképülettel eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Tel.: 30/ INGYENES APRÓHIRDETÉS! INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR). VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS BEN: 5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ. MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036 LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012 JANUÁR 17. KEDD 12 ÓRA. Apróhirdetések INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT Társasház eladó Irányi D. u. 51. alatt. Ár: 5,5 millió vagy megegyezés szerint. Érd.: 70/ , 66/ Csendes környezetben kétszobás + nappalis téglaház áron alul eladó. Ár: 6 millió Ft. Érd.: 70/ Eladó Békésen a Veres P. téren egy 2,5 szobássá átalakított erkélyes, egyedi gáz - kazános lakás. Házra is cserélhető hasonló értékben. Irányár 6 millió Ft. Tel.: 30/ Fáy utcában 3. emeleti, 1+félszobás, 54 m 2 -es, megkímélt, parkettás, zuhanykabinos, gázkonvektoros lakás lomkamrával el adó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/ Békésen, a Széchenyi tér 2-ben 2,5 szo - bás, II. emeleti, 65 m 2 -es, azonnal költöz - hető, világos lakás eladó 6,9 millió Ft-ért. 70/ Békésen az Ady 14-ben első emeleti, másfélszobás lakás eladó 7,5 millió Ft-ért vagy kiadó 25 ezer Ft/hó áron. 70/ INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT Karacs 1-ben lakás eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 20/ INGATLAN MILLIÓ FT KÖZÖTT A Kereszt utcában igényesen kialakított, kétszobás nappalis kertes családi ház gazdasági épületekkel eladó 10,9 millió Ftért. 20/ Eladó vagy első emeleti tömblakásra cse - rélhető egy teljesen felújított téglaház fűt - hető garázzsal a fürdő és Dánfok vonzás - körzetében. Irányár: 12,8 millió Ft. Érd.: 70/ , csak hétvégén. A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 70/ KERT Gyümölcsös a Sebők kertben eladó. Vil - lany, víz, faház van. Tel.: 70/ Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zártkert fúrt kúttal, gyümölcsössel eladó. Tel.: 66/ , este. Délóban 5700 m 2 szántóföld eladó. Tel.: 30/ Békés vonzáskörzetében 4 ha, príma mi - nőségű termőföld eladó. Érd.: 66/ JÁRMŰ, ALKATRÉSZ MTZ-80-as traktor, RM-7-es pótkocsi egy tengelyes állatszállító pótkocsi, kettes eke újszerű állapotban eladó. Érd.: 66/ Eladó Simson 51 segédmotor, Jawa 250 cm 3 régi forgalmival, jó állapotban, Robi kerti traktor gyári futóval, kerékkel, rotával. Tel.: 30/ lovas Briggs rotakapa, Simson motorke - rékpár, S51-es és kompresszor eladó. Tel.: 20/ Eladó kedvező áron egy 210-es Jawa Ba - betta jó állapotban. Érd.: 20/ ÁLLAT Malac eladó. Tel.: 30/ Vemhes kocát keresek. 30/ Vágni való gyöngyösök eladók. Tel.: 30/ TÁRSKERESÉS Nyugdíjas úr élettársat keres év kö - zötti igényes, megbízható hölgy személyében. 30/ MUNKÁT KERES, AJÁNL Felvételre keresünk elektronikai műsze részt változó munkaterületre B kategó riás jo - gosítvánnyal, erkölcsi bizonyítvánnyal és alapfokú angol nyelvismerettel. Tel.: 30/ EGYÉB Zanussi fagyasztószekrény, szövőszék, üve ges ablakkeretek, keverőtárcsás mo - sógép olcsón eladó. Tel.: 30/ kalapácsos daráló 0,75 kw-os motorral 1 m 2 -es darásládával 20 ezer Ft-ért eladó. 70/ Száraz helyen tárolt kisbálás búzaszalma eladó. Tel.: 30/ Jó állapotú színes tévé eladó. 30/ Eladó a Sporthorgász című újság 193 db száma. 30/ Kétkompresszoros hűtőgép eladó. Új sze - rű állapotú. 30/ /50-es munkaruhaöltöny eladó. 170/52-es melles munkanadrág eladó. 30/ l műanyag hordó patentos fedővel sa - vanyúságnak 1500 Ft-ért eladó. Ugyan - ennyiért szabványos 20 literes benzines - kannák is. 70/ Eladó kedvező áron: 28-as Csepel női ke - rékpár, négyütemű 4LE sorművelő rotációskapa, építkezéshez 220 V-os vontat - ható teherfelvonó. Érd.: 20/ Eladó: több háromfázisú Hilti villanymotor, tégla, cserép, 6 méteres mestergerenda, fé rfi kerékpár. 66/ Eladó két fotel, asztal, elektromos kvarc - kályha. Tel.: 30/ Használt üstház üsttel, fedővel 10 ezer Ftért. 70/ Jó állapotú palackos gáztűzhely Komfort- ST típusú eladó. Tel.: 30/ Légpuskát vennék, Slávia előnyben. Maxi - mum 10 ezer Ft-ig. Tel.: 20/ Feleslegessé vált lomjait, bútorait, egyéb tárgyait, eszközeit ingyen elfogadnám. Tel.: 20/ Kutyaújságok ig 50 Ft/db áron eladó. 70/ Üvegezett ajtólap 6000 Ft-ért eladó. 30/ Számítógépasztalhoz bőrfotel 6000 Ft-ért eladó. 30/ Kisbálás szalma eladó. Érd.: 30/ Háromszemélyes ágyneműtartós rekamié + 2 db fotel újszerű állapotban eladó 35 ezer Ft-ért. 20/ Samsung monitor eladó 15 ezer Ft-ért. Tel.: 20/ P4-es számítógép 22 -os LCD monitorral nagyon kedvező áron eladó. Tel.: 20/ Töltésnek való föld törmelék elvihető. Érd.: 66/ , 30/ Eladó: kéményes gázkonvektor, Csepel 111-es varrógép. Érd.: 20/ Megvételre keresek lábon álló facsoportot vagy bármilyen kivágásra váró nagyobb fákat. 20/ Sezlon, konyhaszekrény, heverő, terménydaráló eladó. 20/ as női kerékpár, fagyálló szabadföldi amarilliszhagymák eladók. 20/ Eladó: gázpalack 6000 Ft-ért, újszerű mű - szaki rajztábla 1200 Ft-ért. 70/ Rossz akkumulátorokat veszek. 20/ Textima varrógép 30 ezer Ft-ért, 3x2 m-es újszerű szőnyeg nyolcezerért, ruhásszek - rény nyolcezerért, 4 db fotel 2000 Ft/db áron eladó. 20/ Újrarakott hordozható kisméretű csempekályha eladó as évekből antik Sin ger működőképes varrógép eladó. Érd.: 66/ Eladó: hordozható csempekályha füstcső - vel 35 ezer Ft-ért, Singer varrógép 25 ezer Ft-ért, szekrénysor 15 ezer Ft-ért, kétsze - mélyes heverők és hagyatékból sok más dolog jelképes összegért. 20/ x3 m-es használt perzsaszőnyeg eladó 3000 Ft-ért. 70/ Bontásból eladó többfajta cserép, kúp cse - rép, faanyag, mosdókagylók, mozaiklap, nyílászárók, vaskályha, kétkerekű kézi ko - csi, műanyag rekeszek, mérleg, konvekto - rok. 20/ Keresek háromfázisú villanymotort cir - kulára, esetleg 220 V-osat is. 20/ l-es zománcos fazék, 15 l-es zománcos lábas fedővel eladó. 20/ Gáztűzhely eladó. 20/ Eladó: 4 db 100-as vasbak, Zsuzsi kö tő - gép, terménydaráló, egykarikás villany - rezsó. Tel.: 30/ Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, takarí - tógép, háromrészes sarokülő. Érd.: 30/ Eladó 3 db 25 literes befont üveg, 2 db 50 literes kosaras üveg, szobapáfrányok, leánderek. Érd.: Békés, Deák F. u. 39. Tel.: 66/ Kutyaház 50x60x80 cm-res, jó állapotban 5500 Ft-ért. 70/ as régi Csepel férfikerékpár újszerű állapotban eladó. Érd.: 20/ , 16 óra után. Keresem a december 9-én elveszett kis - kutyámat. Bishon Havanese fajta, szuka, fehér színű, fülén-hátán halványbarna árnyalattal. A megtalálónak jutalmat ajánlok fel. Békés, Móricz Zs. u. 15. Tel.: 30/ , 66/

7 2012. január 11. Négy évtized összegzése KIÁLLÍTÁS Ízelítô a grafikusmûvész életmûvébôl A 40 éve grafikusművészként dolgozó Kállai Júlia munkáiból nyílt kiállítás a minap a kulturális központban. A tárlatot Sápiné Turcsányi Ildikó főmuzeológus nyitotta meg, kiemelve, hogy Kállai A táncosok és szólisták által táncolt komoly, színvonalas koreográfiákat Antal Dóra, Antal Roland, Mahovicsné Világhírű együttes Békésen NÉPTÁNC Nívós produkció a Magyar Kultúra Napján Január 21-én, a Magyar Kultúra Napján a Kecs - keméti Gábor Kulturális Központ nagyszínpadán lép fel a méltán világhírű Magyar Állami Népi Együttes. A Magyar Rap - szódia című produkciójukat 19 órától lehet meg tekinteni. Júlia eddig művészi munkájával képes volt a maga szeletét hozzátenni a világ művészetéhez, mindenkor a szépre he - lyezve a hangsúlyt. Ezzel utalt a január végéig a Kápol na - A tárlatmegnyitóra a város művészeti életének legjava mellett a kiállító barátai, tisztelői is eljöttek. Több fotó: teremben megtekinthető kiállítás címére: Szelet-S. A kiállításon ízelítőt kap a Táncgála zárta az óévet BELENCÉRES Színvonalas koreográfiákat mutattak be A tavalyi évben a Belencéres Együttes nemcsak tavasszal adott gálaműsort, hanem a tél elején is, december 17-én, s ezzel elbúcsúztatta az óévet. A sok kultúrabarátot vonzó rendezvényt városunk önkormányzata, a Békési Kistérségi Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége és a kulturális központ szervezte meg. látogató a szerteágazó művészetről: Kállai Júlia csomagolóanyag- és plakát tervei, továbbá a könyvborítók mellett sajátos hangulatú, vonalakból kibontakozó emberarcábrázolásai, egyedi stílusú grafikái is láthatók. Emellett saját természet- és portréfotóiból ké szített tablók is érzékeltetik a sokoldalú alkotói életművet. Kállai Júlia lapunknak el - mondta, hogy az utóbbi tíz évben folytatott művészetoktatói munkáját idén lezárja, és alkotóereje teljében a jövőben még inkább szeretné kreativitását fotókban és grafikákban kibontakoztatni. Lapunkkal is együttműködésre készül a művésznő: önálló kiadványban megjelentetni tervezzük a Beszélő házak épített értékeink és az Egy nyelvet beszélünk című közkedvelt cikksorozatokat. Sz. K. Ladányi Anita, Mahovics Ta - más és ifj. Szeverényi Bar nabás készítette. Gazdag re pertoárjukat mutatta ezúttal is, hogy számos tájegység táncait táncolták, így bemutatták Dévavá - nya, Méhkerék, Elek, Rimóc, Kalocsa, Magyarpalatka (Erdély), Kalo taszeg, Békéscsaba (cigánytánc), a Marosmente (cigányverbunk), a Szilágyság és a Nyírség táncait. A táncokat a Suttyomba zenekar kísérte, és a műsort a zenekar önálló produkciója is színesítette. A rendezvényt a Békés-Drén Kft. és Juhász Zoltán cukrászmester támogatták. Zs. I. Cadhoc, Sodexho Pass, Kultúra Pass utalványokat is elfogad. Bővebb információ kérhető HÉTVÉGE Egy nyelvet beszélünk Mostanában sok szó esik az alkotmányról. Eredete valószínűleg finnugor, a rokon nyelvek tanúsága szerint az eredeti al- tő jelentése a növekedéssel, gyarapítással, hozzátoldással függ össze, és nemcsak az alkotáshoz, hanem az alkonyhoz is köze van. De nem is ez benne a különleges. Azt a felületes szemlélő is észreveszi, hogy hasonlít az olyasféle szavakhoz, mint a ragadvány, a tákolmány és a maradvány, amelyek mindenképpen valami lekicsinylő árnyalatot hordoznak magukban, főképp azok, amelyeknek a töve eleve gúnyos: pingálmány, mázolmány, iromány. Az alkotmány szót is használjuk (a másik jelentésén túlmenően) rozoga építmények megnevezésére. De a nézzük meg a mány, -mény képzőt is! Igéből főnevet képez, a sütből sütemény, a közölből közlemény, a gyűjtből a gyűjtemény jön létre, azaz azt fejezi ki, ami Január 21. szombat 19 óra Magyar Állami Népi Együttes fellépése a Ma - gyar Kultúra Napján. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY a cselekvés eredményeképpen létrejön. Azaz az alkotmány szó csak azt a valamit jelenti, ami az alkotófolyamat végén keletkezik. Tehát még véletlenül sem jelent ilyesformán alaptörvényt csak azt a jelentést tulajdonítjuk neki, hogy az a valami, ami az alkotás végén létrejött, magát az államot határozza meg. A szó egyébként a nyelvújításkori szódömpingben keletkezett, s többek között az efféle szóképzések miatt bírálták annyit a nyelvújítókat. Az alkotmány egyébként a constitutio regni kifejezés szerencsétlen magyarítása, ami így fordítható: az állam (az ország) felállítása, létrehozása. A jelentésében ide köthető kormány szó délszláv eredetű (krmanak hangzott), a jelentése: hajófar, tat, de hogy semmi ne legyen egyszerű, ebben a mány nem is képző Szilágyiné Szabó Ágnes BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JANUÁR KÖZÖTT 87 éves korában elhunyt Kis László pedagógus, lokálpatrióta, a város kitüntetettje. Kis László 1964-től Békés várossá nyilvánításáig a Békés Járás Művelődési Osz - tályának tanulmányi felügyelőjeként dolgozott. Nevéhez fűződik a békési Zene - iskola létrehozása. Tudatos szervezője, segítője volt a Tanyasi Kollégium kialakításának, valamint előrelátó pedagógiai tevékenységének tulajdonítható, hogy ben létrejött a Nevelési Tanácsadó tól 1977-ig a Városi Művelődési Osztály vezetőjeként fáradhatatlanul tevékenykedett a nevelés és oktatás feltételeinek városi igényű fejlesztésén ben nevezték ki a Békés Megyei Levéltár Békési Fiók - levéltára osztályvezetőjének, innen vonult Január 27. péntek Szegedi Kis István Református Gimnázium gombavató ünnepsége. Kecskeméti Gábor Kulturális Központ In memoriam Kis László nyugdíjba ben. Életútja tartalmas, lelkiismeretes, példamutató. Igazi békési lo - kálpatrióta, aki a békési emberekért és gyermekekért minden beosztásában fáradhatatlanul, elhivatottan dol gozott. A város oktatási, művelődési területén végzett kiemelkedő munkájáért, 80. születésnapja al - kalmából Békés Városért kitüntető címet kapott. Békés Város Önkormányzata búcsúzik Kis Lászlótól. 7 KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ Az 1951-ben alapított Magyar Állami Népi Együttes hivatása és feladata a magyar nyelvterület népművészeti ha - gyományainak gyűjtése, életben tartása és színpadi formában való továbbadása. A színpompás, gazdag repertoár az együttest a világ legtöbbet utazó táncegyütteseinek rangjára emelte. Az elmúlt öt évtized alatt négy világrész 44 or - szágának színpadain léptek fel, és a hihetetlennek tűnő 7,5 millió néző elismerését vívták ki. A békési fellépésre jegyek 2500 Ft-ért, 3000 Ft-ért és 3500 Ft-ért válthatók. A központ üdülési csekket, művelődési csekket, Chéque Déjeu ner, a 66/ es és a 20/ as telefonszámokon, valamint a fellépés helyszínén, a kulturális központ Jantyik Mátyás u szám alatti épületében.

8 január 11. Menetel minden kosárcsapat Lányok öklöztek Vásárhelyen Két sportolóval vett részt a békési Surman Box Club a nemrégiben Hódmezővásárhelyen megtartott III. Junior női és a XV. Elit női ökölvívó országos bajnokságon. A junior 66 kg-osok mezőnyében induló Papp Gabriella élete első mérkőzésén a rutinosabb Sétáló Kittivel találkozott. A meccs a Halasi Boksz Klub sportolójának döntőfölényes győzelmével ért véget. Az Elit korcsoport 51 kg-os mezőnyében, amely olimpiai súlykategória, Samu Nikolett a szolnoki Kalderás Erikával küzdött, de végül a mérkőzés feladására kényszerült. Surman Zoltán beszámolója szerint azért dobták be a törölközőt, mert a vezetőbíró engedte a szabálytalan mélyütéseket, így sérülés veszélyének tette ki a békési sportolót. A bíró nem is működött már közre az OB további napjain. A női országos bajnokságot Papp Gabriella a 3. helyen zárta kategóriájában, Samu Nikolett a 7. helyen zárt. Szilveszteri futás A békési mozogni vágyók az év utolsó napján is megtalálták a lehetőséget a sportolásra. Ezúttal Békéscsabán, a Szilveszteri futógálán elég jelentős mezőnyben lehetett megbirkózni a választott távval. A rendezvényen népes békési csapat vett részt, köztük azok is, akik részesei az EDF 2012 London Ötpróba versenynek. Az ötpróbamozgalom 2012-ben is folytatódik, a szerencse akár egy békési sportembert is eljuttathat Londonba, szurkolni a magyar sportolók sikeréért. A KÜLSŐ TERMÁL MEDENCE NYITVA TARTÁSA Hétfő: óra Kedd, szerda, csütörtök, péntek: óra Szombat: óra Vasárnap: óra Bejárat az uszoda felől. Békési Mentálhigiénés Szolgálat Békés, Borosgyán u. 1/1. Tel: 66/ Kedves Szülők, Fiatalok, Családi Gondnokok! Várjuk mentális problémával küzdő, illetve szerfogyasztó, internet/játékfüggő hozzátartozóit 16 éves kortól, akinek szüksége lenne egyéni esetkezelésre, támogató közösségre, hasznos elfoglaltságra. Fogadjuk Önöket ismerkedő látogatásra Intézményünkbe. KOSÁRLABDA Horgász szemmel FEEDER BOT ELŐNYEI Feeder láz uralkodik az egész ország vizein, miközben a hagyományos fenekező horgászat hátérbe szorult. A horgászok belátták, hogy a feeder szerelékek és feeder botok finomabb horgásztechnikát eredményeznek, és ezáltal lényegesen több halat lehet fogni. A feeder botok hossza 2,4 mről indul, 3 méteresig picker botoknak nevezzük, e fölötti méretek akár a 4,5 métert is elérhetik. A dobósúlyok grammosak lehetnek. A feeder bot lényege, hogy a hagyományos botokhoz hasonlítva anyagátmérője kisebb, de ugyanolyan erős, sőt még erősebb szerkezetű karbonból gyártják. Lényegi különbség a kapásjelzésben van: a feeder botoknál a vékony spicc rezgése közvetíti a kapást, míg a hagyományosnál általában karika vagy csipesz kapásjelző jelzi a kapást. A finomabban táplálkozó halaknál a kapás nehezebben vehető észre, míg a feeder bot spiccét figyelve a legkisebb jelzés is észlelhető, így több halat lehet kifogni. Szekerczés Sándor Éremszerzés a cél az NBII-es felnôtt együttesnél Eredményesen kezdte a 2011/12. évi bajnokságot emelkedően jó csapatokkal minden szinten a Békési SZSK. Erről beszélget- mérkőznek sikeresen. Szeretném hangsúlyozni, tünk Balog Vilmos vezetőedzővel. Kezdjük az NB II-es felnőtt csapattal! Hogyan haladtak eddig? Sikeres edzőtáborozás után indítottuk a szezont, az együttes remek közösséggé kovácsolódott össze. Komolyan erősödtünk, ugyanis viszszatért hozzánk Hajdú és Madaras. Távozott viszont Rácz Zsolt, aki NBI A csoportos játékvezető lett, valamint Varga Imre. Viszont stabil kerettag lett Vámos Laci és Haraszti Pisti. A klub vezetősége nem kisebb célt határozott meg, mint a dobogó valamelyik fokának a megszerzését. Az őszi időszakban 10 mérkőzést játszottunk, és 70 százalékos a teljesítményünk. Ezzel a közvetlen élbolyban vagyunk. Kikkel lehet elégedett? Szigorúan a statisztikát tekintve Bere és Hajdú teljesítménye kiemelkedő. Eltekintve a statisztikától viszont Korcsog, Nagy Ádám és Takács is jól teljesített. Csorbának és Oláhnak is voltak jó mérkőzései. Sajnos a megsérült, majd műtéten átesett Szalay hiányát nagyon megéreztük. Reméljük, tavaszszal ismét a remeklő Szalayt láthatjuk a pályán. Mi a helyzet a második csapattal? A Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokságban vitézkednek a fiúk. Az őszi eredmények alapján az első helyen állnak, és minden esély megvan arra, hogy a rájátszásban a végső győzelemért mérkőzzenek Ebben az együttesben Nagy Ádám, Vámos Laci és Haraszti Pisti teljesítménye emelhető ki. Hogyan állunk az utánpótlás-neveléssel? A legkisebbekkel, az előkészítő csoporttal Gyaraki László testnevelő-edző foglalkozik. Ők még nem versenyeznek, de rendkívül lelkesek. A kenguru korcsoportban (2001-es és fiatalabb) két csapattal veszünk részt az Or- hogy utánpótlás korú játékosaink 90 százaléka a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulója. Végezetül szeretném a szülők áldozatkészsége mellett az önkormányzatnak és a Szegedi Kis István NBII-es férfi kosárlabda csapatuk. szágos Kenguru Bajnokság békéscsabai régiójának a küzdelmeiben. A kisebbik csapatunkat Korcsog György és Madaras János edzi. Ez a társaság a kilencedik helyen áll a versenysorozatban. Az első csapatunk az első helyen várja a folytatást. A legszorosabb mérkőzésük 30 pontos győzelemmel zárult. A csapat edzőjének, Balog Lajosnak az elvárása a csapattal szemben az országos döntőbe jutás. Az U12-es csapatot szintén Balog Lajos edzi, és az Országos Gyermek Bajnokság békéscsabai régiójában szerepelnek, jelenleg a 2. pozíció a csapaté, ami a kelet-magyarországi döntőbe jutást eredményezheti. A serdülő csapatot én edzem, és a Szolnok megyei bajnokságban szerepelünk, az eddigi eredmények alapján várhatóan az élbolyban végzünk. A kadett csapat, Balog Lajos edző vezetésével a DélAlföldi Régiós Bajnokság küzdelmeiben vesznek részt. Ki- Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs Teréz egységének a segítségét megköszönni. Kik a klub támogatói? A szülők és az önkormányzat mellett hat olyan támogatónk van, akik havi rendszerességgel támogatnak bennünket. A látványsportok támogatása keretében leadott sportágfejlesztési pályázatunk 10 millió forint befogadását tette lehetővé, amiből eddig több mint 9 millió meg is érkezett a számlánkra. Az elnyert támogatási összeget az utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordítjuk. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen formában támogattak bennünket. Mikor láthatjuk itthon a csapatot? Hazai pályán legközelebb február 12-én játszunk a Debrecen ellen a Szánthó Albert utcai tornateremben. Ezúton köszönöm meg minden szurkolónknak a biztatást. Takács János BÉKÉSI ÚJSÁG helyi információs, közéleti és hirdetési újság Megjelenik: évtõl, minden második héten Főszerkesztõ: Szegfû Katalin 30/ Hirdetésszervezõk: Szelezsán Angéla 30/ Kraszkó Ilona 20/ Postacím: 5630 Békés, Pf Web: Kiadó: Családért Alapítvány Nyomda: Paus Print Kft. (Békéscsaba) HU ISSN

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az!

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az! A jótékony szándék és az adományozás örömének érzése olyan alapismeret, amivel minden fiatalnak találkoznia kell! Ráadásul minél hamarabb! Idén karácsonykor Békéscsabán is átélhetitek ezt az érzést - beleértve

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben