Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból"

Átírás

1 Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Légy természetes! VáltozásSegítô Szolgálat a Fenntartható Fejlôdésért Projekt Szakmai anyag 2009.

3 Szemelvények a környezettudatos életmódból A környezettudatos életmód már rég nem a zöldek ügye! Mindannyiunk ügye, így az enyém is, így a Tiéd is! Az Életharmónia Alapítvány programjaival a lakossági és intézményi környezeti tudatosság kialakulását kialakítását támogatja. Programjainkkal egyaránt igyekszünk a környezettudatos életmód gyakorlati lehetôséget megismertetni, de ugyanakkor azt is megmutatva, hogy ennek milyen személyes jelentôsége, értéke van, mit ad hozzá minségileg életünkhöz, miben változtat meg jótékonyan. Ezáltal az érzékenységet és motivációt is igyekszünk elérni, a cselekvési ismeretekhez alapot teremtve. Programjainkkal, kiadványainkkal segítünk a helyzet megértésében, melyet kutatói munkával alapozunk meg. Ennek érdekében egy sokrétû programot valósítunk meg 2009-es évben Légy Természetes! VálozásSegítô Szolgálat néven, pályázati forrásból. Név szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzô kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati konstrukcióból. KEOP /A. komponens. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Magánszemélyek és oktató-nevelô intézmények számára nyújtottunk segítséget, kerestünk kapcsolatot. Utóbbiakat különösen azért is tartjuk fontosnak, mert a következô generációk gondolkodására leginkább ôk hatnak. Kiadványokat biztosítottunk, tanácsadási lehetôséget, elôadást és mûhelycsoportokat szerveztünk. Mindenesetben a hosszútávú segítést, együttmûködést céloztuk meg. Írásos formában is szeretnénk folytatni a programot,megszeretnénk ismertetni néhány lehetôséget a környezettudatos magatartásra, életmódra a mindennapokban. Az egyén szerepe és szintje alapvetô a környezeti problémák kialakulásában és megoldásában is. Felfoghatjuk ezt lehetôségként is és kötelességként is, a persze nyûgként is. Mi azonban azt valljuk, hogy szinte minden esetben hosszútávon az egyén számára is pozitív életmódváltásról, egészségesebb, harmonikusabb életvezetés kialakításáról van szó a környezeti tudatosság esetében. Összegyûjtöttük egy csokorba a környezettudatos életmód gyakorlati, cselekvési lehetôségeinek egy szûkebb keresztmetszetét, kiadványok formájában. Ezt elérhetôvé tettük CD lemezen (megrendelhetô, vagy letölthetô honlapunkról: 3

4 Ez már rég nem a zöldek ügye! utmutato_a_kornyezettudatos_eletmodhoz.zip. Azzal a szándékkal, hogy a környezetbarát életmód kialakításához nyújtson gyakorlatias ötleteket, valamint információkon keresztül tudatosítsa azok létfontosságát. Igyekeztünk úgy összeválogatni az anyagokat, hogy az lefedje a hétköznapok területeit, mozzanatait. Segítenek annak, aki felelôsséggel igényli a természettel, önmagával, környezettel való összhang keresését. Tematikus kategóriákba rendeztük ôket, mint Aktív állampolgárság ; Általános környezet- és természetvédelem ; Éghajlatvédelem ; Élelmiszer ; Életvezetés ; Energia ; Gazdaság ; Háztartás ; Hulladék ; Iskola ; Közlekedés ; Település, Ház, Kert ; Tudatos vásárlás ; Turizmus ; Víz. Jelezni kívánjuk, hogy a környezettudatosságnak ez csak a felszíni szintje, feltétele. Ennél lényegesen összetettebb és más, mélyebb személyi dimenziók is szükségesek a tartós valódi változáshoz. A téma teljesebb kifejtésérôl egy integráltabb, egységes kézikönyv összeállítása, szerkesztése most van folyamatban az alapítvány részérôl, a sok szervezet kiadványának összeállítása, fénymásolása helyett. Természetesen a konkrét gyakorlati javaslatok megvalósítása is jelentôs változást jelentenek, akár a szemléletben is, és elsô lépésként ez lényegesen nagy lépés. Azonban sokkal könnyebb, ha mélyebb megértésen és változáson alapul, ráadásul közvetítése is úgy eredményes. Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy a kiadványokban található egyéni cselekvési lehetôségek, nem olyan értelemben lehetôségek, mint valami alternatíva, mint egyenrangúan választható utak. Csakis úgy értelmezhetô ma már, hogyha mindannyian nem válunk tudatosabbá szemléletünkben, viselkedésünkben összhangorientálttá, odafigyelôbbé, felelôsebbé akkor a környezeti - társadalmi - gazdasági összeomlás garantáltan még ebben az évszázadban bekövetkezik sôt már ma is zajlik. Erre a társadalomés természettudományok képviselôi is figyelmeztetnek. Abban az értelemben alternatíva, hogy a tanulásnak természetesen ezt elszenvedô útját is választhatjuk. Rajtunk múlik. A szemléleti és cselekvési változást sokféle indokkal és magyarázattal lehet eltéríteni közös célunktól, lehet hárítani, félremagyarázni, kifogásolni a javaslatokat. Ugyanakkor kipróbálni, elsajátítani, megvalósítani is többféle elônye alapján lehetséges. Arról biztosíthatunk, hogy mindegyik bevált, kipróbált, bizonyított módja önmagunkra, egymásra, és környezetünkre való odafigyelésnek. A döntést nem az eddigi gondolkodásunk alapján, a problémákat okozó, alacsony szinten mozgó elvek szintjén kell meghozni. A cselekvési lehetôségek összegyûjtését az egyéni tevékeny változás támogatására szántuk, hiszen a gyakori naiv reakciókkal ellentétben, a gazdasági és politikai döntéshozókra 4

5 Szemelvények a környezettudatos életmódból nem várhatunk a változás társadalmasításában, intézményesítésére. Az anyagi érdekeikkel ellentétes morális változásra várás részünkrôl ostoba naivitás lenne. Jelenleg csakis az egyén értékei, szemlélete, gondolkodása, döntései, választása, válaszai, cselekedetei, amibôl összeállhat a megfelelô válasz. Aki igyekszik felelôsen változtatni, és igénye van a jelenleg közvetített, megszokott, elvárt normákkal szemben valami mást, tisztábbat, etikusabbat cselekedni, és nyugodtabban, teljesebben élni, annak a megvalósítás tekintetében nincs könnyû dolga. Ezt tudnia kell! Hiszen a jelenlegi kényszerek, struktúrák pont ez ellen hatnak, ellehetetlenítô módon veszik körül az egyént, csakis egyféle élet(és gondolkodás)módot támogatva. Ez azonban nem jelent semmit, mert a változó és mélyülô ember szemlélete, belsô igényei, elvei természetessé és könnyebbé teszik a változást. A környezettudatos-, környezetbarát életmód, más tekintetben is más szellemiséget, mûködést, stílust, prioritást, ritmust, érzelmeket jelent. Elmondható, hogy minden életterületen pozitív változással jár, ezt széleskörben tapasztalták azok, akik felismerték a szükségesség mellett az elônyöket is. Fontos elmondanunk azt is, hogy a magatartás szintjén is jelentkezô környezettudatossá válás nem egyik napról a másikra történô váltás, hanem egy folyamatosan zajló, építkezô, belsô külsô változás. A kisebb egyszerûbb, dolgokat azonnal lehet alkalmazni, a nagyobb változtatással, belsô éréssel, vagy anyagi beruházással járó dolgokat viszont késôbb, folyamatosan, a maguk idejében lehet megtenni. Rengeteg kereséssel, próbálkozással, tanulással jár, és ehhez nyitottság, türelem, tudatosság, elkötelezettség, azonosulás, sok kapcsolat szükséges. Azonban minél intenzívebben és minél régebb óta ezen elvek alapján éli meg valaki a mindennapjait, annál könnyebben megy számára, és idôvel annál nehezebben elfogadható az, ami ezzel szembemegy. Mindezt személyes tapasztalatok igazolják. Tehát csak elkezdeni kell! Ki kezdi el, és ki az, aki nem, és miért? Legutoljára hagytuk a legfontosabb problémát. Fontos itt leszögezni, kiemelni, hogy a környezeti tudatosság megteremtôdésében, vagy a nevelésben a helyzet ismerete, de még a maguk a lehetôségek 5

6 Ez már rég nem a zöldek ügye! ismerete is kisebb jelentôségû. Ez csak a felszín, ami a valódi megértéstôl, azonosulástól, változástól még nagyon távol van, és ezáltal a tartós megoldástól is. A szándék, a motiváció, a nyitottság a szemlélettôl, belsô állapotunktól, gondolkodásmódunktól, egyéni aktuális sajátosságainktól függ a leginkább, és kevésbé az ismeretektôl, lehetôségektôl, külsô tényezôktôl. Ez könnyen felismerhetô kutatások nélkül is. Ezért is nagyon fontos a környezeti tudatossághoz az önismeret. A környezeti tudatosság a viselkedésben ugyanaz, mint a tudatosság az életvezetésben. Feltételez egy célrendszert, egy értékrendszert, amellyel azonosultunk, ami alapján mérlegelünk, értékelünk, döntünk, választunk. Feltételez egy állandó és természetes figyelmet önmagamra, egy önreflexiót, egy fókuszálást a tetteimre és a történésekre, és ezáltal feltételez egy valós lélekjelenlétet is. Ezek által pedig egy önazonos elkötelezettséget, és belsô motivációt jelent a környezeti tudatosság. Nem csak másokért, hanem önmagunkért is kell változni, mert magunknak ez a minôségi változás és cél fontos. Ezzel magunk egyben jó példává válunk. Itt öt életterületen lévô gyakorlati megközelítést említünk csupán meg példaként a számtalan közül: a vásárlás, a közösségi együttmûködés, a közlekedés, a táplálkozás, és a szabadidôs tevékenységek. Azt nem részletezzük, hogy melyik miért környezetbarát, mert feltételezzük, hogy ezzel már mindenki tisztában van, de, ha még sem ezek az információk már elérhetôek az interneten. Érdemes ezeket a javaslatokat úgy olvasni, hogy eleve keressük, milyen módon emelik személyes életünk minôségét, milyen elônyös változást jelentenek személyes életünkben és ezáltal a környezetünkben. Ugyanakkor érdemes megfigyelni önmagunkon azt is, hogy negatívumok megítélése, vagy a kifogások eredete honnan származik, mirôl szól. Az alábbiak csak kiemelt praktikus példák azzal a céllal, hogy szemléltessük a bennük felismerhetô viszonyulást, hozzáállást, alapelveket. Tudatos vásárlás Az elsô feltétele a környezeti tudatosságnak! Fontos mérlegelni, megismerni, hogy mely termékek számítanak környezetbarátnak. A tudatos vásárláskor választásunkkal mi döntjük el milyen termékekre van igény, mi üzenünk a gyártónak, kereskedônek., Ugyanígy a garantáltan környezetkímélô termékek választásával egy fajta igényt mutatunk, amivel hatással vagyunk a termékekre. A tudatos vásárlással kevésbé terhelted a környezetet, 6

7 Szemelvények a környezettudatos életmódból hozzájárultál annak védelméhez. A választás, vásárlás szavazás! Sokszor nem kerül több idôbe, energiába és pénzbe csak, csak a másképp gondolkodáson, másként döntésen múlik. Szabályozzuk a globalizációt otthonról! Fogyasztási szokásunkban van rugalmasság. Ha tudatos vásárlásról beszélünk, fontos ismerni a tudatos vásárló 12 pontját: 1. A pénzeddel szavazol! A vásárlás a te döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, és mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását. 2. A szemét a legdrágább! Mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel! 3. Cetli: Vásárlás elôtt írd össze, mire van szükséged. 4. Helyben! Vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket! 5. Mennyi mûanyagot viszel haza? Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerûen csomagolt árukat! Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást! 6. Keresd az eredetit! Kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag elôállított ételeket! 7. Olvasd el a címkéket! Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívülrôl, se belülrôl, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz! 8. Erôszakmentes szépség: Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetû anyagokat! 9. Tartós használat! Kerüld az eldobható dolgokat. 7

8 Ez már rég nem a zöldek ügye! 10. Frisset! Friss, hazai idényzöldséget és gyümölcsöt vegyél. 11. Helyi termékeket vásárolj! Keresd a lakóhelyed közelében készülô dolgokat! 12. Nem mindegy! Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elô, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül! Mi a méltányos kereskedelem - fair trade? A méltányos kereskedelem az a kereskedelmi kapcsolat, amely párbeszéden, tiszteleten alapul, átlátható és nagyobb egyenlôségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Milyen termékcsoportokat érint a fair trade? Pl.: kávé, tea, kakaó, nádcukor, csokoládé, banán, méz, bor, fûszerek, rizs, gyümölcslevek, szárított és friss gyümölcsök (banán, narancs), sportlabdák, quinoa, focilabda, virágok, pamut, kézmûves, dekorációs termékek, kiegészítôk, ékszerek, textíliák, kerámiák, fonott kosarak, pólók, fehérnemûk, pulóverek, kozmetikai termékek, koporsók. Közösség Kevésbé szokták a környezeti tudatosság sajátosságához, esetleg feltételéhez sorolni a közösségi együttmûködést, közösségekben való mûködést. Nézzük, miért kapcsolódik ide! Alapvetô lélektani, érzelmi szükségletünk, hogy jó emberi kapcsolatokban éljünk, amelyet nem tud pótolni semmilyen javak birtoklása, nem megvásárolható, csak személyes bevonódással, odafordulással alakítható ki. Egy másik fontos dolgok miatt is ide kapcsolódik, ez a Közösségi önsegítô rendszerek, azaz sok mindent együtt sokkal könnyebb megoldani, vagy sokkal könnyebb és biztonságosabb az életünk, ha egy bizalomra alapuló közösségen belül segíthetjük egymást. A közös munka, a közös szervezés, beszerzés, a kölcsönadás, vagy a pénzmentes cserék, stb. mind ilyen. Számtalan ilyen példaértékû mûködô közösségrôl számolnak már be interneten is. Bizonyítja, hogy egy összefogásra és szolidaritásra épülô, ember- és természetközpontú gazdaság nem csak hogy nem utópia, hanem csíráiban - ráadásul saját hazánkban, Magyarországon - már most is létezik. Sôt létezett, csak lerombolásra került, a közösségépítés képességével együtt, rajtunk múlik újraépítjük-e magunk számára, önmagunkban. A harmadik megnyilvánulási területe, amikor mindannyiunkat érintô külsô hatásokkal, döntésekkel, szemben csak együtt vagyunk képesek közösön, összefogva fellépni. 8

9 Szemelvények a környezettudatos életmódból Egyenként kudarcra van ítélve bármilyen próbálkozás. Ilyenkor látszik milyen felbecsülhetetlen értéke, és ereje van a közösségnek. Amennyiben nincs közös fellépés bármilyen közösségi értéket el lehet pusztítani, mert könnyen hivatkoznak arra, hogy mivel nem szóltak ellene, ez azt jelenti egyetértenek vele, sôt az egyéni fellépést nehezebben is hagyják figyelmen kívül, mint az egyénit. A közösségekben való mûködés feltételezi azt a kollektív tudatosságot, amely ismeri a közös célt, a környezetért való közös felelôsséget a közös értékek iránt. Fogjunk össze másokkal, hogy minél kevesebb költséggel és környezetterheléssel járjon a hétköznapi teendôk! Legyen ez egy kapcsolat közöttünk, egymás életminôségének emelésére, a mindenki számára szükséges közösségi mûködésre, a jövô megteremtésére. A közös programok sok mindent pótolnak, amely köré egy jó közösségé alakulhat ki, fejlôdve egy igaz közösségé. A közösségek csak úgy mûködnek, ha nem haszonelvûen, érdekek alapján építjük, fogalmazzuk meg, hanem a kapcsolatok, az egymáshoz fordulás, a közösségi kötôerô szereteten, morálon alapszik. A jó példák itt is hatnak másokra. Táplálkozás A táplálkozással kapcsolatos a konyhai környezettudatosság, ezen belül is a konyhai gépek arzenálja. A modern, úgynevezett munkakímélô gépek használatát vizsgáló amerikai szakemberek kiszámították, hogy egy mai amerikai háziasszony több idôt tölt el a háztartással, mint asszonytársai 20 évvel ezelôtt. A több néha kevesebb! Energiában is például, ha a kávét két órán át elektromos melegítôvel tartod forrón, akkor 64 wattórát fogyasztasz, ha termoszban tartod, akkor semennyit. Amikor új gépet veszel, energiatakarékosat válassz! Egy elektromos gép, amely évi 2000 kilowattóra helyett csak 1000-t fogyaszt, egy teljes tonnányival kevesebb szén-dioxidot termel (ha szénbôl nyerték hozzá az elektromos energiát). A mosogatógép idôt és munkát takarít meg, de gyártása és elhasználódása után maga a gép terheli a környezetet, ezért nem illik egy környezetbarát háztartásba. Négy tagúnál kisebb családnak nem is éri meg fenntartani. Itt azt a szempontot érdemes alkalmazni, felismerni, hogy tudatosabbá, és szerényebbekké váljunk a gépek alkalmazásában, használatában megvizsgálni, mindig átgondolni, hogy valóban szükségünk van-e az adott gépre. Megvizsgálnia totális motorizáció és elektronizáció hátrányait a környezetre és az egyéni életünkre. Mint minden tevékenységünkben élményszinten nagyon nagy jelentôsége van a lassú konyhának, 9

10 Ez már rég nem a zöldek ügye! magunk készítette termelt, elôkészítette friss ételeknek lelki egészségünk, készség-, személyiség és közösségfejlôdésünk szempontjából. Ezt is csak kényszernek, munkának tekintjük, vagy igyekszünk jelen lenni, benne és megélni magát a tevékenységet, annak szépségeit? Ehhez a szemléletben, és lelkiállapotunk nyugodtabbá válásában is meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Ne szigeteled el magad az élményektôl, az érzékelési tapasztalatoktól, megéléstôl! Szánj magadra idt, próbáld ki a lassú konyhát és megtudod, mibôl hagytad ki eddig magad! Egészség és környezettudatos táplálkozásnál szintén nagyon fontos az önismeret, hogy képesek legyünk felmérni valódi igényeinket, szükségleteinket, így megelôzni, csökkenteni a szükségleten felüli vásárlást, kompenzáció felhalmozást, a késôbb nem használt, vagy az egyén valódi elégedettséghez szükségtelen dolgok környezetkárosító mennyiségét. Fontos felismerni, hogy mi az, amit másoknak megfelelésbôl, vagy reflexbôl, átgondolatlanul vásárolunk. Ne sajnáld az idôd újraértékelni az anyagi dolgok értékét, felmérni valódi igényeid, szükségleteid! Folyamatosan változunk és tanulunk, ez önismeretet is. Így önkritikával, önmagadra figyeléssel megelôzheted, csökkentheted a szükségleteiden felüli vagy épp egészségtelen vásárlást, kompenzáció felhalmozást, a késôbb nem használt, vagy a valódi elégedettséghez szükségtelen dolgok környezetkárosító mennyiségét. Alapszellemisége ennek a gondolkodásnak azt jelenti, hogy mindenben meg kell húzódjon, a természetesség és a természetes egyensúly, így a táplálkozás tartalmában és minôségében. A táplálkozási szokások nagyon személyes aspektusát az egészségtudatnak a környezetért való felelôsségnek. A táplálkozási szokások megváltoztatásával, pl. pazarlásmentességgel, kevesebb hús fogyasztásával, kevesebb ipari, több kisebb helyi gazdaságban elôállított, több saját készítésû étel fogyasztásával jelentôsen csökkenthetô a táplálkozáshoz közvetve kapcsolódó környezeti terhelés. Táplálékunk legyen az orvosságunk! (Hippokratész) Méregtelenítés: Önmagunk méregtelenítése, tudatos táplálkozással, egészséges életmóddal, környezetre ártalmatlan anyagok használatával. Néhány példa: Pékárú A kenyér hagyományosan lisztbôl és vízbôl készül, élesztô / kovász hozzáadásával, és fizikai munkával (dagasztás) kemencében sül. Ilyet legfeljebb a falumúzeumban, vagy öko-táborokban látunk manapság. A bolti kenyérben térfogatnövelô, színezô, lisztkezelô anyagok is vannak, segítve a gyártást. Süssünk kenyeret! Kezeljük fenntartással a tartós kenyereket. 10

11 Szemelvények a környezettudatos életmódból Zöldség és gyümölcs Ezeket az árukat a piacon, vagy közvetlenül a termelôtôl a legjobb beszerezni. Amennyiben erre nincs módunk, a bolti kínálatból keressük a hazait. Az idényzöldség és idénygyümölcsökbôl érdemes befôzni is. Tejtermék Keressünk házi tejet, túrót, tejfelt, sajtot. A piacokon ellenôrzött minôség kapható. Joghurt, kefir esetében a natúr változatot keressük, ízesíteni tudjuk mi is, ha szükséges. Felvágottak, húsok Senkit se beszélek rá a húsmentes táplálkozásra, de ne féljünk csökkenteni az állati fehérje arányát az étkezésünkben. Frisset vegyünk inkább, ne fagyasztottat. Szárazáru Magyarországon jódozott sót használjunk. Ahol lehet, cukrot helyettesítsük mézzel. Fôzéskor úgy a cukor, mind a só mennyiségét csökkenthetjük fokozatosan. zacskós...leggyakrabban levesek. Sok-sok mesterséges anyag, nyomokban szárított növény minden esetben ízfokozók (E620 és társai), kerülendô! Még rosszabb a helyzet azokkal, amiket fôzni sem kell, csak forró vízzel összekeverni. Nyers ételt enni abban a formában a legtáplálóbb és legegészségesebb, ahogy a természetben található. Italok Az ország nagy részén az EU-s elôírásoknak megfelelô a csapból folyó víz. Ha ilyen helyen lakunk, igyuk bátran. Ha ragaszkodunk az ásványvízhez, a minôség mellett, válasszunk olyan vizet, ami kevesebbet utazott. Ha szörpöt veszünk, az ilyen-olyan ízû helyett keressünk olyat, amiben címkéje szerint van gyümölcs. Sôt, készítsünk magunk szörpöket. Az ásványvíz vs. ivóvíz: Az ásványvíz ipart kifejezetten a profit hajtja a legtöbb esetben nem valós szükségletet jelent, hiszen az ország legtöbb helyén tiszta és egészséges a csapvíz, tartalmában is hasonló a legtöbb ásványvízhez. A csapvíz ellenes hangulat elsôsorban ásványvíz-cégek hazug marketingtevékenységének köszönhetôek. Elhallgatva azt a súlyos problémát, hogy a víztartalékot jelentô értékes vizeket használják, hogy az ásványvíz logisztikája, szállítása 11

12 Ez már rég nem a zöldek ügye! rendkívül környezetszennyezô, hogy a PET palackokkal már nem tudunk mit kezdeni, az egyik legnagyobb mennyiségû csomagoló hulladékot jelentik, hogy az ásványi anyagok nagy mennyiségben károsak az egészségre, és a PET palackból kioldódó káros anyagok kockázatát sem tudták még kizárni, stb-stb. Tehát egy környezettudatos ember nem dôl be ennek és csapvizet iszik, olykor Szegeden pl. Anna vizet. Ha gondunk van a csapvízzel, akkor nem ásványvízre kell rengeteg pénzt költeni, hanem értesíteni kell a szolgáltatót. Csírák Élô élelmiszerek, fogyasztásuk akár kúra jelleggel rendkívül fontos, hiszen egészségünk múlik azon, hogy van-e elegendô enzim a szervezetünkben. A csírák kiváló forrásai az A-, B-komplex, C-, D-, E-, G-, K- még U-vitaminnak és ásványi anyagoknak: pl.: kalcium, magnézium, foszfor, klór, kálium, nátrium és szilícium, ezek mind természetes formában vannak jelen, amit a szervezet legkönnyebben használ fel. A közlekedésben A legfontosabb az eddig sokszor említett mérlegelés, az úgynevezett intelligens közlekedési viselkedés. Mindig mérlegelni, hogy melyik a célomhoz legmegfelelôbb és ahhoz képest a legkörnyezetkímélôbb közlekedési forma és azt válasszam eszközül. Itt is nagyon fontos az önismeret és önreflexió, és egy valódi szükségletértékelési képesség, hogy ésszerûen és felelôsen értékelni tudja a közlekedésmód választási döntéseiben. Ez az optimális minimum elvének elsajátítása a városi illetve távolsági közlekedésben. Gondolkodtál már azon, hogy a közlekedés felgyorsításával életünk is felgyorsul olykor elônytelenül? A stresszt növelve, belsô ritmust felborítva, a megélésre, feldolgozásra szükséges idôt lerövidítve, vagy épp felszámolva. Ismered az autóbirtoklás, autózás társadalom lélektani szerepét, mint én-erôsítô presztízstárgyat, és mint a folyamatos túlvállalás kompenzálásának hatékonyatlan eszközét, egy öngerjesztô hatást? Készítettél már valaha mérleget igazán ôszintén, hogy mi szól az autó mellett és ellen? Mit ad neked és mit kér érte, miért van rá valóban szükséged és valójában mikor nem, mit nyertél vele eddig, és mit veszítettél eddig? Valóban hatékonyabb lett az életed általa, vagy nem, mit nyertél életed felgyorsításával, és mit veszítettél? Csináltál már egy ilyen egyenleget, kritikus öninterjút. Ha bölcsnek tartod magad, akkor most itt az ideje! Törekedj az optimális minimum elvére a városi, illetve távolsági közlekedésben! 12

13 Szemelvények a környezettudatos életmódból Néhány gondolat a városi kerékpározásról: A kerékpározás javítja egészségi állapotunkat! Rövid utaknak legjobb kerékpárral nekivágni. A kerékpározás kitûnô formája a testedzésnek, az állóképesség növelésének és a feszültségek oldásának. A mozgás által felgyorsított anyagcsere hatékonyan méregtelenít a tekerés alatt és után, továbbá erôsíti az immunrendszert. Kerékpározni olcsóbb! Kerékpározással rengeteg pénzt takaríthatunk meg. Nem kell fizetnünk üzemanyagért és parkolásért, megtakaríthatjuk továbbá az autó fenn tartási és javítási költségeit is. Kerékpározni gyorsabb! A lassú városi közlekedésben a kerékpározás az autó gyors alternatívája. Ha kerékpárral megyünk, semmilyen más jármûre nem kell várakoznunk, és ott állunk meg, ahol akarunk. A kerékpárosok környezetkímélôk! A kerékpározás csökkenti a forgalmi dugókat és a környezetszennyezést. A bevásárlások néha könnyebben megoldhatók kerékpárral! Nem minden bevásárláskor kell sok csomagot hazacipelni gyakran tökéletesen elég egy kisebb vagy nagyobb kosár. Kerékpárra szerelhetô csomagtartók szintén megfelelnek erre a célra. A mindennapi árukért, mint a kenyér és a tej, a közeli kisboltba menjünk. Ezt az utat kerékpárral is megtehetjük. Kerékpárral sokkal jobb/szórakoztatóbb! A kerékpározás a közlekedés vagy a szabadidôs tevékenység nagyon barátságos formája, sokkal nagyobb szabadságot biztosít. Pihenés, szabadidő Utolsó példaként a környezettudatos életmódnál meg kell említetnünk a pihenést és a szabadidô ezzel összhangban lévô eltöltését. Milyen jelentôsége van ennek? Egyrészt igazi rekreációt, feltöltôdést, kikapcsolódást a természetben lehet elérni, ez mindenkinek lehet személyes tapasztalata. Testi és lelki egészségünk fenntartásához, 13

14 Ez már rég nem a zöldek ügye! eléréséhez mindenképp újra meg kell találnunk a kapcsolatot a természettel. Másodsorban a természetélmény erôsíti a közösségi élményt is, ennek óriási értéké van egyéb civilizált, modern világunkban. Harmadsorban a természeti-közösségi élmények iránti szükséglet, motiváció, kiváltja a technológiai alapú élményekre való igényt, ezzel növelve a környezeti tudatosságot, a természeti környezet megóvására való érzékenységet, csökkeneti az ökológiai vakságunk, amely az elszigeteltségbôl és közönybôl fakad. A természetközeli szabadidôs tevékenységek igényét csakis a pozitív tapasztalatok megélésén, az értékrend újragondolásán, a társadalmi csapdák felszámolásán keresztül lehet megteremteni. Tehát, a természettel való kapcsolat a természetélményen, esztétikáján, szépségén vagy a rekreációs hatásán keresztül nagyon fontos számunkra. Keresd, és légy sokat a természetben, ültess fát, mutasd meg másoknak is az élményt! Vigyázz erre a szépségére! Amikor természetes környezetben vagy éld át annak élményét, és ne vidd oda is a civilizáció minden elszigetelô eszközét, próbáld ki nyitottan ezek nélkül! A kirándulás, nyaralás alatt is törekedj a fenntarthatóságra! Úgy is hagyd ott a helyet, ahogy szeretnéd, hogy az fogadjon! Minden tekintetben újra kell értékelni a zöldterületek és az általuk nyújtott társadalmi értékét is környezetünkben és életünkben! A természetvédelem nemcsak a fajok, hanem az élôhely-védelemét is jelenti. Tekintsd a természetet saját élôhelyednek is! Teremts te is élôhelyeket! Folytathatnánk a sort még számtalan életterületen. További részletek az ajánlott kiadványcsomagban. A lényeg nem a több környezettudatos cselekvés, hanem a másként cselekvése mindannak, amit egyébként is teszünk. Ez a másként szemlélés, másként cselekvés, nem csak a természethez való közelebb kerülést jelenti, hanem önmagunkhoz, létünkhöz való közeledést is. 14

15 Szemelvények a környezettudatos életmódból Reméljük, ebbôl a néhány életterület példából kiderül mi is a lényege a környezettudatos gondolkodásnak és életformának, és egyáltalán nem mártírságról, vagy áldozatról szól, sôt egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak, gazdagabbak lehetünk. Na de, akkor miért nem történik mégsem változás? Ezekre keresünk választ. További információ: Mobil: Kotogán Róbert: +36 (70)

16 Ez már rég nem a zöldek ügye! Jegyzetek 16

17 Szemelvények a környezettudatos életmódból Jegyzetek 17

18

Fogyasztás. Worldwide growth. a fogyasztás szerkezete a világ 3 térségében

Fogyasztás. Worldwide growth. a fogyasztás szerkezete a világ 3 térségében Fogyasztás Worldwide growth 2 a fogyasztás szerkezete a világ 3 térségében 3 4 Fogyasztás energia kg oe/fő, 2001 hús kg/fő, 2003 pc/1000 fő 2001 Ausztria 3.825 90,8 335 Belgium 5.735 91,5 233 Kína 896

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY. 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY. 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 'Légy természetes!' VáltozásSegítõ Szolgálat a Fenntartható Fejlõdésért Projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése

Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás. cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás cél: a gyerekek aktív részvétele, a tudatosság nevelése és növelése Fenn tudjuk tartani? Rövid bevezető beszélgetés a fenntarthatóságról - Írjuk fel a táblára azokat

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

bubis. víz. tisztán. forgalmazó INDE TEAM KFT Erzsébet krt. 58. információs kiadvány BUBIS. VÍZ. TISZTÁN.

bubis. víz. tisztán. forgalmazó INDE TEAM KFT Erzsébet krt. 58. információs kiadvány BUBIS. VÍZ. TISZTÁN. forgalmazó INDE TEAM KFT. 1073 Erzsébet krt. 58. Cégünk alapítója közel két évtizedes horeca tapasztalattal rendelkezik. Munkája során volt alkalma megismerni a piacon kapható szinte összes palackozott

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig

1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig EGÉSZSÉGES CUKORPÓTLÓK 1. rész Kristálycukortól a Juhar szirupig Sok gondot okoz, hogy ha valaki szereti az édeset, de nem eheti, mert cukorbeteg, valamilyen más betegsége van (pl. daganatos), könnyen

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája

Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája A Tehetség Éve projektben átadott Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványok tematikus listája Tehetség éve Minden ember tehetséges valamiben Pályázati azonosító: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0044 2010 2011.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

1. Vegyél vissza a flancból!

1. Vegyél vissza a flancból! www.vegyelvissza.hu 1. Vegyél vissza a flancból! Neked a divat mondja meg, ki vagy? Minden második vásárlás impulzusvásárlás. Hirtelen jött vágy és ötlet eredménye. Kétszer ad, aki gyorsan ad kétszer vesz,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a Mit tehetünk az egészségünkért egy kiváló víz segítségével? Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy Egy átlagos emberi

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

Húsmanufaktúra mesterséges adalékanyagoktól, tartósítószerektől mentes

Húsmanufaktúra mesterséges adalékanyagoktól, tartósítószerektől mentes A Húsmanufaktúra egy olyan gasztronómiai sziget Debrecen belvárosában, ahol kiváló alapanyagokból álló, hazai és külföldi húskülönlegességeket kínálunk.bár a friss húsok és a belőlük készülő finomságok

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA EZ CSAK TERMÉSZETES KLUB I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és a 2014.09.19 én Megbízási

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés Sáfrány László Szelektív gyűjtés Globális felmelegedés, szelektív hu lladékgyűjtés, környezet tudatos magatartás. Szorosan összefüggő fogalmak. Ezek a szavak, amit naponta hallunk, már szinte a könyökünkön

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek.

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek. 1 A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója Varga Géza a biokultúra mozgalom magyarországi meghonosításának és a Biokultúra Egyesület megalakításának egyik úttörője, vezetésével

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT.

KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT RÉSZÉRE DECEMBER 29. GRAFOKOM BT. mindenki azt tesz, amit akar, és a saját szemszögéből nem ítélheti el a többiek cselekvését és szempontjait. (Jean Paul Sartre) KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSKEZELÉS ÍRÁSVIZSGÁLAT MINTA TAMARA RÉSZÉRE 2011. DECEMBER

Részletesebben

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged A kerékpáros turizmus fejlesztése az EuroVelo13 Vasfüggöny kerékpárút mentén Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2013. november 29. Helyszín: Szeged Szakmai munkacsoport

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

MEGOLDÁSOK. Kép forrása: www.origo.hu

MEGOLDÁSOK. Kép forrása: www.origo.hu FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT VERSENYFELADATOK MEGOLDÁSOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NÉBIH, OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET AZ ÉLELMISZEREK ÚTJA AVAGY HOGYAN KERÜLNEK ÉTELEINK AZ ASZTALUNKRA 1. Gondoljátok át, hol

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba

Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba A kerékpárosbarát városfejlesztés és promóció Kerékpáros szemléletformálási kalauz helyi önkormányzatok számára Időpont: 2014. február 26. Helyszín: Békéscsaba Miért fontos a kerékpározás népszerűsítése?

Részletesebben

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Közösségi kezdeményezések

Közösségi kezdeményezések Közösségi kezdeményezések Város és a nők 2015. március 9. SIMON ILDIKÓ CIVIL NŐI KORMÁNY CROMO ALAPÍTVÁNY SIMON.ILDIKO@CROMO.HU Társadalmi innováció A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket

Részletesebben

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat!

E.ON EnergiaKözösségek. 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! E.ON EnergiaKözösségek 3. versenyfeladat: Fedezd fel a közösségi közlekedést és a lábaidat! A Rezsiszelídítők közösségének közlekedési szokásainak bemutatásához, elemzéséhez elsőként is karbon-lábnyom

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben