Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból"

Átírás

1 Ez már rég nem a zöldek ügye! Szemelvények a környezettudatos életmódból A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Légy természetes! VáltozásSegítô Szolgálat a Fenntartható Fejlôdésért Projekt Szakmai anyag 2009.

3 Szemelvények a környezettudatos életmódból A környezettudatos életmód már rég nem a zöldek ügye! Mindannyiunk ügye, így az enyém is, így a Tiéd is! Az Életharmónia Alapítvány programjaival a lakossági és intézményi környezeti tudatosság kialakulását kialakítását támogatja. Programjainkkal egyaránt igyekszünk a környezettudatos életmód gyakorlati lehetôséget megismertetni, de ugyanakkor azt is megmutatva, hogy ennek milyen személyes jelentôsége, értéke van, mit ad hozzá minségileg életünkhöz, miben változtat meg jótékonyan. Ezáltal az érzékenységet és motivációt is igyekszünk elérni, a cselekvési ismeretekhez alapot teremtve. Programjainkkal, kiadványainkkal segítünk a helyzet megértésében, melyet kutatói munkával alapozunk meg. Ennek érdekében egy sokrétû programot valósítunk meg 2009-es évben Légy Természetes! VálozásSegítô Szolgálat néven, pályázati forrásból. Név szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzô kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati konstrukcióból. KEOP /A. komponens. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Magánszemélyek és oktató-nevelô intézmények számára nyújtottunk segítséget, kerestünk kapcsolatot. Utóbbiakat különösen azért is tartjuk fontosnak, mert a következô generációk gondolkodására leginkább ôk hatnak. Kiadványokat biztosítottunk, tanácsadási lehetôséget, elôadást és mûhelycsoportokat szerveztünk. Mindenesetben a hosszútávú segítést, együttmûködést céloztuk meg. Írásos formában is szeretnénk folytatni a programot,megszeretnénk ismertetni néhány lehetôséget a környezettudatos magatartásra, életmódra a mindennapokban. Az egyén szerepe és szintje alapvetô a környezeti problémák kialakulásában és megoldásában is. Felfoghatjuk ezt lehetôségként is és kötelességként is, a persze nyûgként is. Mi azonban azt valljuk, hogy szinte minden esetben hosszútávon az egyén számára is pozitív életmódváltásról, egészségesebb, harmonikusabb életvezetés kialakításáról van szó a környezeti tudatosság esetében. Összegyûjtöttük egy csokorba a környezettudatos életmód gyakorlati, cselekvési lehetôségeinek egy szûkebb keresztmetszetét, kiadványok formájában. Ezt elérhetôvé tettük CD lemezen (megrendelhetô, vagy letölthetô honlapunkról: 3

4 Ez már rég nem a zöldek ügye! utmutato_a_kornyezettudatos_eletmodhoz.zip. Azzal a szándékkal, hogy a környezetbarát életmód kialakításához nyújtson gyakorlatias ötleteket, valamint információkon keresztül tudatosítsa azok létfontosságát. Igyekeztünk úgy összeválogatni az anyagokat, hogy az lefedje a hétköznapok területeit, mozzanatait. Segítenek annak, aki felelôsséggel igényli a természettel, önmagával, környezettel való összhang keresését. Tematikus kategóriákba rendeztük ôket, mint Aktív állampolgárság ; Általános környezet- és természetvédelem ; Éghajlatvédelem ; Élelmiszer ; Életvezetés ; Energia ; Gazdaság ; Háztartás ; Hulladék ; Iskola ; Közlekedés ; Település, Ház, Kert ; Tudatos vásárlás ; Turizmus ; Víz. Jelezni kívánjuk, hogy a környezettudatosságnak ez csak a felszíni szintje, feltétele. Ennél lényegesen összetettebb és más, mélyebb személyi dimenziók is szükségesek a tartós valódi változáshoz. A téma teljesebb kifejtésérôl egy integráltabb, egységes kézikönyv összeállítása, szerkesztése most van folyamatban az alapítvány részérôl, a sok szervezet kiadványának összeállítása, fénymásolása helyett. Természetesen a konkrét gyakorlati javaslatok megvalósítása is jelentôs változást jelentenek, akár a szemléletben is, és elsô lépésként ez lényegesen nagy lépés. Azonban sokkal könnyebb, ha mélyebb megértésen és változáson alapul, ráadásul közvetítése is úgy eredményes. Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy a kiadványokban található egyéni cselekvési lehetôségek, nem olyan értelemben lehetôségek, mint valami alternatíva, mint egyenrangúan választható utak. Csakis úgy értelmezhetô ma már, hogyha mindannyian nem válunk tudatosabbá szemléletünkben, viselkedésünkben összhangorientálttá, odafigyelôbbé, felelôsebbé akkor a környezeti - társadalmi - gazdasági összeomlás garantáltan még ebben az évszázadban bekövetkezik sôt már ma is zajlik. Erre a társadalomés természettudományok képviselôi is figyelmeztetnek. Abban az értelemben alternatíva, hogy a tanulásnak természetesen ezt elszenvedô útját is választhatjuk. Rajtunk múlik. A szemléleti és cselekvési változást sokféle indokkal és magyarázattal lehet eltéríteni közös célunktól, lehet hárítani, félremagyarázni, kifogásolni a javaslatokat. Ugyanakkor kipróbálni, elsajátítani, megvalósítani is többféle elônye alapján lehetséges. Arról biztosíthatunk, hogy mindegyik bevált, kipróbált, bizonyított módja önmagunkra, egymásra, és környezetünkre való odafigyelésnek. A döntést nem az eddigi gondolkodásunk alapján, a problémákat okozó, alacsony szinten mozgó elvek szintjén kell meghozni. A cselekvési lehetôségek összegyûjtését az egyéni tevékeny változás támogatására szántuk, hiszen a gyakori naiv reakciókkal ellentétben, a gazdasági és politikai döntéshozókra 4

5 Szemelvények a környezettudatos életmódból nem várhatunk a változás társadalmasításában, intézményesítésére. Az anyagi érdekeikkel ellentétes morális változásra várás részünkrôl ostoba naivitás lenne. Jelenleg csakis az egyén értékei, szemlélete, gondolkodása, döntései, választása, válaszai, cselekedetei, amibôl összeállhat a megfelelô válasz. Aki igyekszik felelôsen változtatni, és igénye van a jelenleg közvetített, megszokott, elvárt normákkal szemben valami mást, tisztábbat, etikusabbat cselekedni, és nyugodtabban, teljesebben élni, annak a megvalósítás tekintetében nincs könnyû dolga. Ezt tudnia kell! Hiszen a jelenlegi kényszerek, struktúrák pont ez ellen hatnak, ellehetetlenítô módon veszik körül az egyént, csakis egyféle élet(és gondolkodás)módot támogatva. Ez azonban nem jelent semmit, mert a változó és mélyülô ember szemlélete, belsô igényei, elvei természetessé és könnyebbé teszik a változást. A környezettudatos-, környezetbarát életmód, más tekintetben is más szellemiséget, mûködést, stílust, prioritást, ritmust, érzelmeket jelent. Elmondható, hogy minden életterületen pozitív változással jár, ezt széleskörben tapasztalták azok, akik felismerték a szükségesség mellett az elônyöket is. Fontos elmondanunk azt is, hogy a magatartás szintjén is jelentkezô környezettudatossá válás nem egyik napról a másikra történô váltás, hanem egy folyamatosan zajló, építkezô, belsô külsô változás. A kisebb egyszerûbb, dolgokat azonnal lehet alkalmazni, a nagyobb változtatással, belsô éréssel, vagy anyagi beruházással járó dolgokat viszont késôbb, folyamatosan, a maguk idejében lehet megtenni. Rengeteg kereséssel, próbálkozással, tanulással jár, és ehhez nyitottság, türelem, tudatosság, elkötelezettség, azonosulás, sok kapcsolat szükséges. Azonban minél intenzívebben és minél régebb óta ezen elvek alapján éli meg valaki a mindennapjait, annál könnyebben megy számára, és idôvel annál nehezebben elfogadható az, ami ezzel szembemegy. Mindezt személyes tapasztalatok igazolják. Tehát csak elkezdeni kell! Ki kezdi el, és ki az, aki nem, és miért? Legutoljára hagytuk a legfontosabb problémát. Fontos itt leszögezni, kiemelni, hogy a környezeti tudatosság megteremtôdésében, vagy a nevelésben a helyzet ismerete, de még a maguk a lehetôségek 5

6 Ez már rég nem a zöldek ügye! ismerete is kisebb jelentôségû. Ez csak a felszín, ami a valódi megértéstôl, azonosulástól, változástól még nagyon távol van, és ezáltal a tartós megoldástól is. A szándék, a motiváció, a nyitottság a szemlélettôl, belsô állapotunktól, gondolkodásmódunktól, egyéni aktuális sajátosságainktól függ a leginkább, és kevésbé az ismeretektôl, lehetôségektôl, külsô tényezôktôl. Ez könnyen felismerhetô kutatások nélkül is. Ezért is nagyon fontos a környezeti tudatossághoz az önismeret. A környezeti tudatosság a viselkedésben ugyanaz, mint a tudatosság az életvezetésben. Feltételez egy célrendszert, egy értékrendszert, amellyel azonosultunk, ami alapján mérlegelünk, értékelünk, döntünk, választunk. Feltételez egy állandó és természetes figyelmet önmagamra, egy önreflexiót, egy fókuszálást a tetteimre és a történésekre, és ezáltal feltételez egy valós lélekjelenlétet is. Ezek által pedig egy önazonos elkötelezettséget, és belsô motivációt jelent a környezeti tudatosság. Nem csak másokért, hanem önmagunkért is kell változni, mert magunknak ez a minôségi változás és cél fontos. Ezzel magunk egyben jó példává válunk. Itt öt életterületen lévô gyakorlati megközelítést említünk csupán meg példaként a számtalan közül: a vásárlás, a közösségi együttmûködés, a közlekedés, a táplálkozás, és a szabadidôs tevékenységek. Azt nem részletezzük, hogy melyik miért környezetbarát, mert feltételezzük, hogy ezzel már mindenki tisztában van, de, ha még sem ezek az információk már elérhetôek az interneten. Érdemes ezeket a javaslatokat úgy olvasni, hogy eleve keressük, milyen módon emelik személyes életünk minôségét, milyen elônyös változást jelentenek személyes életünkben és ezáltal a környezetünkben. Ugyanakkor érdemes megfigyelni önmagunkon azt is, hogy negatívumok megítélése, vagy a kifogások eredete honnan származik, mirôl szól. Az alábbiak csak kiemelt praktikus példák azzal a céllal, hogy szemléltessük a bennük felismerhetô viszonyulást, hozzáállást, alapelveket. Tudatos vásárlás Az elsô feltétele a környezeti tudatosságnak! Fontos mérlegelni, megismerni, hogy mely termékek számítanak környezetbarátnak. A tudatos vásárláskor választásunkkal mi döntjük el milyen termékekre van igény, mi üzenünk a gyártónak, kereskedônek., Ugyanígy a garantáltan környezetkímélô termékek választásával egy fajta igényt mutatunk, amivel hatással vagyunk a termékekre. A tudatos vásárlással kevésbé terhelted a környezetet, 6

7 Szemelvények a környezettudatos életmódból hozzájárultál annak védelméhez. A választás, vásárlás szavazás! Sokszor nem kerül több idôbe, energiába és pénzbe csak, csak a másképp gondolkodáson, másként döntésen múlik. Szabályozzuk a globalizációt otthonról! Fogyasztási szokásunkban van rugalmasság. Ha tudatos vásárlásról beszélünk, fontos ismerni a tudatos vásárló 12 pontját: 1. A pénzeddel szavazol! A vásárlás a te döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, és mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását. 2. A szemét a legdrágább! Mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel! 3. Cetli: Vásárlás elôtt írd össze, mire van szükséged. 4. Helyben! Vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket! 5. Mennyi mûanyagot viszel haza? Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerûen csomagolt árukat! Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást! 6. Keresd az eredetit! Kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag elôállított ételeket! 7. Olvasd el a címkéket! Ne kezeld magad vegyszerrel, se kívülrôl, se belülrôl, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz! 8. Erôszakmentes szépség: Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetû anyagokat! 9. Tartós használat! Kerüld az eldobható dolgokat. 7

8 Ez már rég nem a zöldek ügye! 10. Frisset! Friss, hazai idényzöldséget és gyümölcsöt vegyél. 11. Helyi termékeket vásárolj! Keresd a lakóhelyed közelében készülô dolgokat! 12. Nem mindegy! Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elô, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül! Mi a méltányos kereskedelem - fair trade? A méltányos kereskedelem az a kereskedelmi kapcsolat, amely párbeszéden, tiszteleten alapul, átlátható és nagyobb egyenlôségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Milyen termékcsoportokat érint a fair trade? Pl.: kávé, tea, kakaó, nádcukor, csokoládé, banán, méz, bor, fûszerek, rizs, gyümölcslevek, szárított és friss gyümölcsök (banán, narancs), sportlabdák, quinoa, focilabda, virágok, pamut, kézmûves, dekorációs termékek, kiegészítôk, ékszerek, textíliák, kerámiák, fonott kosarak, pólók, fehérnemûk, pulóverek, kozmetikai termékek, koporsók. Közösség Kevésbé szokták a környezeti tudatosság sajátosságához, esetleg feltételéhez sorolni a közösségi együttmûködést, közösségekben való mûködést. Nézzük, miért kapcsolódik ide! Alapvetô lélektani, érzelmi szükségletünk, hogy jó emberi kapcsolatokban éljünk, amelyet nem tud pótolni semmilyen javak birtoklása, nem megvásárolható, csak személyes bevonódással, odafordulással alakítható ki. Egy másik fontos dolgok miatt is ide kapcsolódik, ez a Közösségi önsegítô rendszerek, azaz sok mindent együtt sokkal könnyebb megoldani, vagy sokkal könnyebb és biztonságosabb az életünk, ha egy bizalomra alapuló közösségen belül segíthetjük egymást. A közös munka, a közös szervezés, beszerzés, a kölcsönadás, vagy a pénzmentes cserék, stb. mind ilyen. Számtalan ilyen példaértékû mûködô közösségrôl számolnak már be interneten is. Bizonyítja, hogy egy összefogásra és szolidaritásra épülô, ember- és természetközpontú gazdaság nem csak hogy nem utópia, hanem csíráiban - ráadásul saját hazánkban, Magyarországon - már most is létezik. Sôt létezett, csak lerombolásra került, a közösségépítés képességével együtt, rajtunk múlik újraépítjük-e magunk számára, önmagunkban. A harmadik megnyilvánulási területe, amikor mindannyiunkat érintô külsô hatásokkal, döntésekkel, szemben csak együtt vagyunk képesek közösön, összefogva fellépni. 8

9 Szemelvények a környezettudatos életmódból Egyenként kudarcra van ítélve bármilyen próbálkozás. Ilyenkor látszik milyen felbecsülhetetlen értéke, és ereje van a közösségnek. Amennyiben nincs közös fellépés bármilyen közösségi értéket el lehet pusztítani, mert könnyen hivatkoznak arra, hogy mivel nem szóltak ellene, ez azt jelenti egyetértenek vele, sôt az egyéni fellépést nehezebben is hagyják figyelmen kívül, mint az egyénit. A közösségekben való mûködés feltételezi azt a kollektív tudatosságot, amely ismeri a közös célt, a környezetért való közös felelôsséget a közös értékek iránt. Fogjunk össze másokkal, hogy minél kevesebb költséggel és környezetterheléssel járjon a hétköznapi teendôk! Legyen ez egy kapcsolat közöttünk, egymás életminôségének emelésére, a mindenki számára szükséges közösségi mûködésre, a jövô megteremtésére. A közös programok sok mindent pótolnak, amely köré egy jó közösségé alakulhat ki, fejlôdve egy igaz közösségé. A közösségek csak úgy mûködnek, ha nem haszonelvûen, érdekek alapján építjük, fogalmazzuk meg, hanem a kapcsolatok, az egymáshoz fordulás, a közösségi kötôerô szereteten, morálon alapszik. A jó példák itt is hatnak másokra. Táplálkozás A táplálkozással kapcsolatos a konyhai környezettudatosság, ezen belül is a konyhai gépek arzenálja. A modern, úgynevezett munkakímélô gépek használatát vizsgáló amerikai szakemberek kiszámították, hogy egy mai amerikai háziasszony több idôt tölt el a háztartással, mint asszonytársai 20 évvel ezelôtt. A több néha kevesebb! Energiában is például, ha a kávét két órán át elektromos melegítôvel tartod forrón, akkor 64 wattórát fogyasztasz, ha termoszban tartod, akkor semennyit. Amikor új gépet veszel, energiatakarékosat válassz! Egy elektromos gép, amely évi 2000 kilowattóra helyett csak 1000-t fogyaszt, egy teljes tonnányival kevesebb szén-dioxidot termel (ha szénbôl nyerték hozzá az elektromos energiát). A mosogatógép idôt és munkát takarít meg, de gyártása és elhasználódása után maga a gép terheli a környezetet, ezért nem illik egy környezetbarát háztartásba. Négy tagúnál kisebb családnak nem is éri meg fenntartani. Itt azt a szempontot érdemes alkalmazni, felismerni, hogy tudatosabbá, és szerényebbekké váljunk a gépek alkalmazásában, használatában megvizsgálni, mindig átgondolni, hogy valóban szükségünk van-e az adott gépre. Megvizsgálnia totális motorizáció és elektronizáció hátrányait a környezetre és az egyéni életünkre. Mint minden tevékenységünkben élményszinten nagyon nagy jelentôsége van a lassú konyhának, 9

10 Ez már rég nem a zöldek ügye! magunk készítette termelt, elôkészítette friss ételeknek lelki egészségünk, készség-, személyiség és közösségfejlôdésünk szempontjából. Ezt is csak kényszernek, munkának tekintjük, vagy igyekszünk jelen lenni, benne és megélni magát a tevékenységet, annak szépségeit? Ehhez a szemléletben, és lelkiállapotunk nyugodtabbá válásában is meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Ne szigeteled el magad az élményektôl, az érzékelési tapasztalatoktól, megéléstôl! Szánj magadra idt, próbáld ki a lassú konyhát és megtudod, mibôl hagytad ki eddig magad! Egészség és környezettudatos táplálkozásnál szintén nagyon fontos az önismeret, hogy képesek legyünk felmérni valódi igényeinket, szükségleteinket, így megelôzni, csökkenteni a szükségleten felüli vásárlást, kompenzáció felhalmozást, a késôbb nem használt, vagy az egyén valódi elégedettséghez szükségtelen dolgok környezetkárosító mennyiségét. Fontos felismerni, hogy mi az, amit másoknak megfelelésbôl, vagy reflexbôl, átgondolatlanul vásárolunk. Ne sajnáld az idôd újraértékelni az anyagi dolgok értékét, felmérni valódi igényeid, szükségleteid! Folyamatosan változunk és tanulunk, ez önismeretet is. Így önkritikával, önmagadra figyeléssel megelôzheted, csökkentheted a szükségleteiden felüli vagy épp egészségtelen vásárlást, kompenzáció felhalmozást, a késôbb nem használt, vagy a valódi elégedettséghez szükségtelen dolgok környezetkárosító mennyiségét. Alapszellemisége ennek a gondolkodásnak azt jelenti, hogy mindenben meg kell húzódjon, a természetesség és a természetes egyensúly, így a táplálkozás tartalmában és minôségében. A táplálkozási szokások nagyon személyes aspektusát az egészségtudatnak a környezetért való felelôsségnek. A táplálkozási szokások megváltoztatásával, pl. pazarlásmentességgel, kevesebb hús fogyasztásával, kevesebb ipari, több kisebb helyi gazdaságban elôállított, több saját készítésû étel fogyasztásával jelentôsen csökkenthetô a táplálkozáshoz közvetve kapcsolódó környezeti terhelés. Táplálékunk legyen az orvosságunk! (Hippokratész) Méregtelenítés: Önmagunk méregtelenítése, tudatos táplálkozással, egészséges életmóddal, környezetre ártalmatlan anyagok használatával. Néhány példa: Pékárú A kenyér hagyományosan lisztbôl és vízbôl készül, élesztô / kovász hozzáadásával, és fizikai munkával (dagasztás) kemencében sül. Ilyet legfeljebb a falumúzeumban, vagy öko-táborokban látunk manapság. A bolti kenyérben térfogatnövelô, színezô, lisztkezelô anyagok is vannak, segítve a gyártást. Süssünk kenyeret! Kezeljük fenntartással a tartós kenyereket. 10

11 Szemelvények a környezettudatos életmódból Zöldség és gyümölcs Ezeket az árukat a piacon, vagy közvetlenül a termelôtôl a legjobb beszerezni. Amennyiben erre nincs módunk, a bolti kínálatból keressük a hazait. Az idényzöldség és idénygyümölcsökbôl érdemes befôzni is. Tejtermék Keressünk házi tejet, túrót, tejfelt, sajtot. A piacokon ellenôrzött minôség kapható. Joghurt, kefir esetében a natúr változatot keressük, ízesíteni tudjuk mi is, ha szükséges. Felvágottak, húsok Senkit se beszélek rá a húsmentes táplálkozásra, de ne féljünk csökkenteni az állati fehérje arányát az étkezésünkben. Frisset vegyünk inkább, ne fagyasztottat. Szárazáru Magyarországon jódozott sót használjunk. Ahol lehet, cukrot helyettesítsük mézzel. Fôzéskor úgy a cukor, mind a só mennyiségét csökkenthetjük fokozatosan. zacskós...leggyakrabban levesek. Sok-sok mesterséges anyag, nyomokban szárított növény minden esetben ízfokozók (E620 és társai), kerülendô! Még rosszabb a helyzet azokkal, amiket fôzni sem kell, csak forró vízzel összekeverni. Nyers ételt enni abban a formában a legtáplálóbb és legegészségesebb, ahogy a természetben található. Italok Az ország nagy részén az EU-s elôírásoknak megfelelô a csapból folyó víz. Ha ilyen helyen lakunk, igyuk bátran. Ha ragaszkodunk az ásványvízhez, a minôség mellett, válasszunk olyan vizet, ami kevesebbet utazott. Ha szörpöt veszünk, az ilyen-olyan ízû helyett keressünk olyat, amiben címkéje szerint van gyümölcs. Sôt, készítsünk magunk szörpöket. Az ásványvíz vs. ivóvíz: Az ásványvíz ipart kifejezetten a profit hajtja a legtöbb esetben nem valós szükségletet jelent, hiszen az ország legtöbb helyén tiszta és egészséges a csapvíz, tartalmában is hasonló a legtöbb ásványvízhez. A csapvíz ellenes hangulat elsôsorban ásványvíz-cégek hazug marketingtevékenységének köszönhetôek. Elhallgatva azt a súlyos problémát, hogy a víztartalékot jelentô értékes vizeket használják, hogy az ásványvíz logisztikája, szállítása 11

12 Ez már rég nem a zöldek ügye! rendkívül környezetszennyezô, hogy a PET palackokkal már nem tudunk mit kezdeni, az egyik legnagyobb mennyiségû csomagoló hulladékot jelentik, hogy az ásványi anyagok nagy mennyiségben károsak az egészségre, és a PET palackból kioldódó káros anyagok kockázatát sem tudták még kizárni, stb-stb. Tehát egy környezettudatos ember nem dôl be ennek és csapvizet iszik, olykor Szegeden pl. Anna vizet. Ha gondunk van a csapvízzel, akkor nem ásványvízre kell rengeteg pénzt költeni, hanem értesíteni kell a szolgáltatót. Csírák Élô élelmiszerek, fogyasztásuk akár kúra jelleggel rendkívül fontos, hiszen egészségünk múlik azon, hogy van-e elegendô enzim a szervezetünkben. A csírák kiváló forrásai az A-, B-komplex, C-, D-, E-, G-, K- még U-vitaminnak és ásványi anyagoknak: pl.: kalcium, magnézium, foszfor, klór, kálium, nátrium és szilícium, ezek mind természetes formában vannak jelen, amit a szervezet legkönnyebben használ fel. A közlekedésben A legfontosabb az eddig sokszor említett mérlegelés, az úgynevezett intelligens közlekedési viselkedés. Mindig mérlegelni, hogy melyik a célomhoz legmegfelelôbb és ahhoz képest a legkörnyezetkímélôbb közlekedési forma és azt válasszam eszközül. Itt is nagyon fontos az önismeret és önreflexió, és egy valódi szükségletértékelési képesség, hogy ésszerûen és felelôsen értékelni tudja a közlekedésmód választási döntéseiben. Ez az optimális minimum elvének elsajátítása a városi illetve távolsági közlekedésben. Gondolkodtál már azon, hogy a közlekedés felgyorsításával életünk is felgyorsul olykor elônytelenül? A stresszt növelve, belsô ritmust felborítva, a megélésre, feldolgozásra szükséges idôt lerövidítve, vagy épp felszámolva. Ismered az autóbirtoklás, autózás társadalom lélektani szerepét, mint én-erôsítô presztízstárgyat, és mint a folyamatos túlvállalás kompenzálásának hatékonyatlan eszközét, egy öngerjesztô hatást? Készítettél már valaha mérleget igazán ôszintén, hogy mi szól az autó mellett és ellen? Mit ad neked és mit kér érte, miért van rá valóban szükséged és valójában mikor nem, mit nyertél vele eddig, és mit veszítettél eddig? Valóban hatékonyabb lett az életed általa, vagy nem, mit nyertél életed felgyorsításával, és mit veszítettél? Csináltál már egy ilyen egyenleget, kritikus öninterjút. Ha bölcsnek tartod magad, akkor most itt az ideje! Törekedj az optimális minimum elvére a városi, illetve távolsági közlekedésben! 12

13 Szemelvények a környezettudatos életmódból Néhány gondolat a városi kerékpározásról: A kerékpározás javítja egészségi állapotunkat! Rövid utaknak legjobb kerékpárral nekivágni. A kerékpározás kitûnô formája a testedzésnek, az állóképesség növelésének és a feszültségek oldásának. A mozgás által felgyorsított anyagcsere hatékonyan méregtelenít a tekerés alatt és után, továbbá erôsíti az immunrendszert. Kerékpározni olcsóbb! Kerékpározással rengeteg pénzt takaríthatunk meg. Nem kell fizetnünk üzemanyagért és parkolásért, megtakaríthatjuk továbbá az autó fenn tartási és javítási költségeit is. Kerékpározni gyorsabb! A lassú városi közlekedésben a kerékpározás az autó gyors alternatívája. Ha kerékpárral megyünk, semmilyen más jármûre nem kell várakoznunk, és ott állunk meg, ahol akarunk. A kerékpárosok környezetkímélôk! A kerékpározás csökkenti a forgalmi dugókat és a környezetszennyezést. A bevásárlások néha könnyebben megoldhatók kerékpárral! Nem minden bevásárláskor kell sok csomagot hazacipelni gyakran tökéletesen elég egy kisebb vagy nagyobb kosár. Kerékpárra szerelhetô csomagtartók szintén megfelelnek erre a célra. A mindennapi árukért, mint a kenyér és a tej, a közeli kisboltba menjünk. Ezt az utat kerékpárral is megtehetjük. Kerékpárral sokkal jobb/szórakoztatóbb! A kerékpározás a közlekedés vagy a szabadidôs tevékenység nagyon barátságos formája, sokkal nagyobb szabadságot biztosít. Pihenés, szabadidő Utolsó példaként a környezettudatos életmódnál meg kell említetnünk a pihenést és a szabadidô ezzel összhangban lévô eltöltését. Milyen jelentôsége van ennek? Egyrészt igazi rekreációt, feltöltôdést, kikapcsolódást a természetben lehet elérni, ez mindenkinek lehet személyes tapasztalata. Testi és lelki egészségünk fenntartásához, 13

14 Ez már rég nem a zöldek ügye! eléréséhez mindenképp újra meg kell találnunk a kapcsolatot a természettel. Másodsorban a természetélmény erôsíti a közösségi élményt is, ennek óriási értéké van egyéb civilizált, modern világunkban. Harmadsorban a természeti-közösségi élmények iránti szükséglet, motiváció, kiváltja a technológiai alapú élményekre való igényt, ezzel növelve a környezeti tudatosságot, a természeti környezet megóvására való érzékenységet, csökkeneti az ökológiai vakságunk, amely az elszigeteltségbôl és közönybôl fakad. A természetközeli szabadidôs tevékenységek igényét csakis a pozitív tapasztalatok megélésén, az értékrend újragondolásán, a társadalmi csapdák felszámolásán keresztül lehet megteremteni. Tehát, a természettel való kapcsolat a természetélményen, esztétikáján, szépségén vagy a rekreációs hatásán keresztül nagyon fontos számunkra. Keresd, és légy sokat a természetben, ültess fát, mutasd meg másoknak is az élményt! Vigyázz erre a szépségére! Amikor természetes környezetben vagy éld át annak élményét, és ne vidd oda is a civilizáció minden elszigetelô eszközét, próbáld ki nyitottan ezek nélkül! A kirándulás, nyaralás alatt is törekedj a fenntarthatóságra! Úgy is hagyd ott a helyet, ahogy szeretnéd, hogy az fogadjon! Minden tekintetben újra kell értékelni a zöldterületek és az általuk nyújtott társadalmi értékét is környezetünkben és életünkben! A természetvédelem nemcsak a fajok, hanem az élôhely-védelemét is jelenti. Tekintsd a természetet saját élôhelyednek is! Teremts te is élôhelyeket! Folytathatnánk a sort még számtalan életterületen. További részletek az ajánlott kiadványcsomagban. A lényeg nem a több környezettudatos cselekvés, hanem a másként cselekvése mindannak, amit egyébként is teszünk. Ez a másként szemlélés, másként cselekvés, nem csak a természethez való közelebb kerülést jelenti, hanem önmagunkhoz, létünkhöz való közeledést is. 14

15 Szemelvények a környezettudatos életmódból Reméljük, ebbôl a néhány életterület példából kiderül mi is a lényege a környezettudatos gondolkodásnak és életformának, és egyáltalán nem mártírságról, vagy áldozatról szól, sôt egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak, gazdagabbak lehetünk. Na de, akkor miért nem történik mégsem változás? Ezekre keresünk választ. További információ: Mobil: Kotogán Róbert: +36 (70)

16 Ez már rég nem a zöldek ügye! Jegyzetek 16

17 Szemelvények a környezettudatos életmódból Jegyzetek 17

18

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

ZÖLD JÖVŐ A NYÍRSÉGBEN

ZÖLD JÖVŐ A NYÍRSÉGBEN ZÖLD JÖVŐ A NYÍRSÉGBEN Készítette: Domina Norbert Spákné Paráda Andrea A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) B komponens

Részletesebben

Add meg a módját az étkezésnek

Add meg a módját az étkezésnek A családon belüli befolyásolás a környezettudatosságra való nevelésben, azaz, hogy a családoknál hogyan alakul ki a környezeti nevelés, a környezettudatosság. Ha meg akarod változtatni a világot, először

Részletesebben

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre Kotogán Róbert A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre A most következőkben egy átgondolt koncepció alapján szeretnénk értékelni

Részletesebben

Bobi karácsonya. Kortársaink Tömegkultúra vs. kultúr-tömeg. És te mit olvasol? Egyenesen a nyomdából. Divat Milánóból. Ott is volt karácsony

Bobi karácsonya. Kortársaink Tömegkultúra vs. kultúr-tömeg. És te mit olvasol? Egyenesen a nyomdából. Divat Milánóból. Ott is volt karácsony Ki számít? Kortársaink Tömegkultúra vs. kultúr-tömeg És te mit olvasol? Térhódítás Divat Milánóból Ott is volt karácsony Descartes és a pszichológia A környezettudatos életmód Jóga World Press Photo 2009

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

Főbb szempontok, javaslatok a környezettudatos programszervezéshez

Főbb szempontok, javaslatok a környezettudatos programszervezéshez Főbb szempontok, javaslatok a környezettudatos programszervezéshez 2010 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Életharmónia

Részletesebben

Fogyasztói kézikönyv (Utoljára frissítve 2014-ben)

Fogyasztói kézikönyv (Utoljára frissítve 2014-ben) DÖNTÉSEID NAGY HATÁSSAL VANNAK A FÖLDRE! Fogyasztói kézikönyv (Utoljára frissítve 2014-ben) Környezet 2 Tartalomjegyzék (Utoljára frissítve 2014-ben) A kampány 3 Erőforrás-hatékonyság 4 Mi ez? 4 Miért

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A kiadvány szerkesztésében közreműködtek. A kiadványt szerkesztette: Gaál Zsófia 2010. május

Tartalomjegyzék. A kiadvány szerkesztésében közreműködtek. A kiadványt szerkesztette: Gaál Zsófia 2010. május Környezettudatos családi praktikum Tartalomjegyzék Előszó...2 Az egészséges lélek mindennek az alapja...3 Hogyan legyünk tudatos vízhasználók?...4 Mozgás!...7 Amit eszel, azzá leszel!...9 Az egészség-

Részletesebben

Awake Fogyasztói kézikönyv

Awake Fogyasztói kézikönyv European Commission Awake Fogyasztói kézikönyv European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Erőforrás-hatékonyság. Döntéseid nagy hatással vannak a Földre. Csatlakozz

Részletesebben

Mit vegyünk a boltban?

Mit vegyünk a boltban? Mit vegyünk a boltban? Kinek, mi köze hozzá? kérdezik sokan, amikor a tudatos vásárlás szükségességét emlegetjük. Hiszen tudja ő mit akar: amit tegnap látott a TV reklámban, ami a szomszéd kertjében is

Részletesebben

2. A közvélemény-kutatás eredményei 2.1. Környezettudatosság a fiatalok körében

2. A közvélemény-kutatás eredményei 2.1. Környezettudatosság a fiatalok körében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A közvélemény-kutatás eredményei... 4 2.1 Környezettudatosság a fiatalok körében... 4 2.2. Energiahatékonyság és -megtakarítás... 6 3. Városi közlekedés és környezettudatos

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) *

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Győri Zsuzsanna Ökológiailag-orientált vállalkozások (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ. Korszerû és egészséges iskolai büfé

AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ. Korszerû és egészséges iskolai büfé AJÁNLÁS A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLETMÓD ELVEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ Korszerû és egészséges iskolai büfé Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2005 Elôszó A kiadvány célja Legfontosabb célunk az volt, hogy

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS. Nappali tagozat A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓ ÉS A

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS. Nappali tagozat A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓ ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS Nappali tagozat A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALATI ZÖLD MARKETING KAPCSOLATA Készítette: Réti Erika (c7h6yi) Budapest, 2011.

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen

A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 Zöldlevél A Környezeti Információs Központ hírlevele 2013. 1. szám Tisztelt Zöldvásárhelyi! Mint korábban értesülhetett

Részletesebben

A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI. Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány. 2005. július 15.

A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI. Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány. 2005. július 15. A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI MEGHONOSÍTÁSÁNAK LEHET SÉGEI Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány 2005. július 15. Tartalomjegyzék I. AJÁNLÁSOK... 3 A FAIR TRADE TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI... 4

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket . FEJEZET Zelenák Adrián és Krassován Krisztina A környezettudatos ember Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre? Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget bennünket globális

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Debrecen, 2009. Tartalom 1. Bevezetés..3 2. Az egészséges életmódra való nevelés története..4 3. Az egészségnevelés jogi háttere...7

Részletesebben