PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Fenntartható életmód és fogyasztás címő pályázati konstrukció támogatására Kódszám: KMOP A/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárásrend... 3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 Eljárásrend... 3 B. Pályázók köre... 4 Jogi forma... 4 C. Pályázat tartalma... 5 Támogatható tevékenységek köre... 6 Nem támogatható tevékenységek köre Projekt területi szőkítése D. Pénzügyi feltételek...15 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. Kiválasztási kritériumok...15 F. Adminisztratív információk...15 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, ELJÁRÁSREND Alapvetı cél A pályázati kiírás célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével, illetve a fenntarthatóság szempontjából mintaértékő komplex fejlesztések támogatásával. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, fıleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı). A pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különbözı érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 300 millió Ft Eljárásrend Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülı pályázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülnek elbírálásra. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek/intézmények pályázhatnak (KSH besorolással/intézményi azonosítóval) az A komponens keretében: Intézményi azonosítók (OM, törvény, KSH) Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények A Komponens Közoktatási és felsıoktatási feladatokat ellátó intézményeken kívül az alábbi intézmények pályázhatnak KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 36. Területfejlesztési tanács és társulás kivéve a 361: Regionális Fejlesztési Tanácsot NONPROFIT SZERVEZET (5,6) 5 Jogi személyiségő nonprofit szervezet 52 Egyesület 54 Köztestület 55 Egyház, egyházi intézmény 56 Alapítvány 57 Közhasznú társaság 58 Magánbiztosítás 59 Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 6. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet Jelen pályázat keretében a B komponens keretében a választható mintaprojekt típusok (ld. C.1 fejezet) esetén a -val jelölt intézmények/szervezetek pályázhatnak az alábbi táblázat szerint (esetleges megszorítás külön jelezve). 4

5 KSH GAZDASÁGI FORMAKÓD MINTAPROJEKT TÍPUS (Ld.: C1 pont) VÁLLALKOZÁSOK (1, 2) I. II. III. IV. V. VI. VII. 1 Jogi személyiségő vállalkozás 11 Jogi személyiségő gazdasági társaság 12 Szövetkezetek 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozások 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 Egyéni vállalkozás (csak partnerként) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv 34 Köztestületi költségvetési szerv 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 36. Területfejlesztési tanács és társulás, kivéve a 361 RFT-t (megjegyzés: 366 többcélú kistérségi társulás) Kizár ólag 366 Kizár ólag 366 Kizár ólag 366 NONPROFIT SZERVEZET (5,6) 5 Jogi személyiségő nonprofit szervezet 52 Egyesület 53 Szakszervezet 54 Köztestület 55 Egyház, egyházi intézmény 56 Alapítvány 57 Közhasznú társaság 58 Magánbiztosítás 59 Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 6. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK 7 Egyéb gazdasági szervezet 71 Állami gazdálkodó szervezet 72 Egyéb vállalat 9 Technikai kód 95 Gesztorönkormányzat, társulás 5

6 C. PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázati konstrukció céljainak elérését két komponensen keresztül segíti: A komponens: Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok B komponens: Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, teljesülésüket elısegítı mintaprojektek, beruházások Támogatható tevékenységek köre A komponens: Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok Kampánytípusok (több is választható): I. Térségi 1 komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; legalább 3 ATL 2 eszköz kombinálásával (TV, rádió, köztéri nyomtatott, sajtó, mozi, online eszközök); és kötelezı PR tevékenységgel. II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; nem formális vagy informális tanulási helyzet létrehozásával (fenntarthatósági tematikájú falunap, találkozó, elıadás sorozat, agóra stb.); projekt keretében egyszeri vagy többszöri alkalommal. III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; nem formális vagy informális tanulási helyzet létrehozásával (fenntarthatósági tematikájú fórum, találkozó, elıadás stb.); ahol a rendezvény(ek)en résztvevık száma legalább 1000 fı; 1 Azaz nem országos 2 ATL= Above the Line marketing eszközök ld F7 6

7 projekt keretében egyszeri vagy többszöri alkalommal. IV. Meglévı lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése Lakosság általában célcsoport számára (ld. Pályázati útmutató A2.2); új funkcióval való bıvítéssel (pl. képzés mellé tanácsadás, mentorálás mellé tudásbázis megosztása, disszemináció új formái stb.) és /vagy tartalomfejlesztéssel (új koncepció kidolgozása, tartalmi leírás kifejlesztése, felhasználandó módszertanok kidolgozása, segédeszközök fejlesztése); szervezetfejlesztéssel, partnerségi együttmőködések kialakításával; a képzık képzésével (választható); hálózati infrastruktúra bıvítéssel (választható); annak érdekében, hogy az összes támogatási részcélról és területrıl (Pályázati útmutató A2.1) a lakosság számára megalapozott tanácsot tudjon adni. V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan nem, kizárólag másik kampánytípussal együtt támogatható!) meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; szakmai vezetéssel, célzott tanulási alkalmakkal (például fenntartható közösségek látogatása, épített vagy természeti lakókörnyezet megismerése, lakókörnyezet életminıséget meghatározó infrastruktúráinak végiglátogatása); ahol a projekt keretében legalább 5 kirándulás/túra megvalósul. Támogatható tevékenységek (több is választható): 1. Fenntartható tematikához kapcsolódó: szakmai tanácsadás, mérés, elemzés, szakmai tartalom, brief kidolgozása; 2. Elıadás, képzés, oktatás; 3. Számítástechnikai szaktanácsadás, adatfeldolgozás, adatbázis szolgáltatás; 4. Rendezvény szervezés, lebonyolítás, helyszín bérlése; 5. Rendezvény helyszín kialakítása; 6. Utazásszervezés, túravezetés, idegenvezetés; 7. Belföldi személyszállítás (közösségi közlekedéssel, illetve legalább 10 személyes jármővel); 8. Belföldi teherszállítás; 9. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; 10. Reklám-, hirdetési kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztı anyag elkészítése, sokszorosítása (kreatív munka, nyomdai tevékenység, hangfelvétel, DVD és videofelvétel, számítógépes adathordozó sokszorosítása, áruminták és más reklámanyagok gyártása); 11. Reklám-, hirdetési felület, hely és idı vásárlása (nyomtatott anyagokon, internetes felületen, tévében, rádióban, hirdetıtáblán, épületeken, jármőveken, falterületeken, berendezéseken); 12. Nyomtatott, audio és audiovizuális ismeretterjesztı anyagok beszerzése; 13. Irodagép, számítástechnikai berendezés, híradás-technikai termék, fotó-, optikai cikk beszerzés / kölcsönzés; 14. Fa-, építési anyag, bútor, háztartási áru, vasáru beszerzés/kölcsönzés; 15. Írószer-, papíráru beszerzés; 16. Élelmiszer beszerzés; 17. A kampány hatékonyságának mérése minden projekt esetén kötelezı (bemeneti és kimeneti mérés legalább 100 résztvevı bevonásával). 7

8 B komponens: Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, teljesülésüket elısegítı mintaprojektek, beruházások I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Dolgozók, illetve tanulók/hallgatók részére a munkahelyen, illetve az oktatási intézmény területén; A mindennapos kerékpározás elısegítése érdekében; Kerékpárral közlekedık által összesen megtett út legalább 50 km/nap (a szezonban, azaz május 1 szeptember 30. között); A várható kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló, amely figyelembe veszi a GKM B+R tárolókra kidolgozott kerékpártárolók paraméterkönyvet : (ld.: A vonatkozó jogszabályok és engedélyek elıírásainak megfelelı higiénés körülményeket szavatoló öltözı és zuhanyzó kialakításával; Biztosított, hogy a kerékpártároló és a parkoló a teljes munkaidıben kerékpárral megközelíthetı legyen. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı az igények elızetes felmérése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése a dolgozók/tanulók/hallgatók körében, kerékpártároló napló vezetése (a naponta megtett km-ek nyilvántartására) és az intézmény kerékpáros közlekedés melletti elkötelezettségének bemutatása az intézményt látogatók részére. Az I.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1.-4.-ig) támogathatók. 1. Kerékpártároló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 2. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 3. Öltözı építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 4. Zuhanyzó építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt Belterületi kertes házak, közintézmények házi vagy közösségi komposztálásának (ld. F.7 Fogalomjegyzék) elindításához; A komposztált hulladék nem szállítható el közszolgáltatás keretében (azaz helyben hasznosítandó); Komposztáló eszközök biztosításával és a komposztálást népszerősítı információs platformok kialakításával; A közszolgáltatás keretében kezelendı, a lerakásra kerülı biológiailag lebomló szerves hulladék mennyiségének bizonyítható csökkentésével, legalább 2500 kg/ év mennyiséggel a projekt fizikai befejezésétıl a fenntartási kötelezettség végéig terjedı idıszakban; A közvetlen célcsoport megfelelı komposztálási tevékenységének megállapodásos biztosításával (A megállapodásnak ki kell térnie legalább a rendelkezésre bocsátott eszközök rendeltetésszerő használatára, az esetleges ellenırzés tőrésére, az éves adatközlésre, a komposztálás legalább 5 éves fenntartására, és a megállapodás be nem tartásának következményeire.) 8

9 A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a projekt által érintett területen az igények felmérése, a hulladékkezelési rendszerbe való illeszkedés igazolása, a helyes komposztálásra oktatás és tájékoztató kiadványok biztosítása, a komposztálási eredmények győjtése és beszámoló készítése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése az érintett lakosok körében és a település/településrész környezetvédelmi elkötelezettségének kommunikációja. A II.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-2-ig) támogathatók. 1. Új komposztáló eszközök beszerzése (a piacon elérhetı eszközök beszerzése vagy a saját igénynek megfelelı eszközök gyártása) 2. A komposztáló eszközök kiszállítása, telepítése III. Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása Tartós használati cikkek Fogalomjegyzékben (ld. F7 fejezet) megjelölt körének szervezett befogadásával és ingyenesen történı átadásával az újra-használat megvalósulása a keletkezı hulladék mennyiségének csökkentése érdekében; Legalább évi 100 tranzakció 1 teljesítésével a projekt fizikai befejezésétıl a fenntartási kötelezettség végéig terjedı idıszakban; Lakossági ügyfelek részére; A használhatóság ellenırzésével és/vagy javítással biztosítva az eszközök alapvetı mőködıképességét; Meglévı hulladékudvarokhoz, vagy meglévı csereközpontokhoz, győjtıhelyekhez kapcsolódva; İrzött, bekerített hely létrehozásával; A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között az eszközök összegyőjtésének és cseréjének elısegítése céljából, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl a cserében résztvevık és a lakosság körében egyaránt. A III.-as mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-2-ig) támogathatók. 1. A központ és kapcsolódó raktár kialakítása (épület/épületrész felújítása, átalakítása, vásárlása); 2. A központ létrehozásához és mőködéséhez szükséges anyag és eszközbeszerzés. IV. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása Amennyiben az épület egyidejőleg 50 személynél nagyobb befogadóképességő helyiséggel rendelkezik vagy olyan középület, amely a hét minden munkanapján nyitva áll a nagyközönség számára; Ökológiai térképezés eredményeire és/vagy környezetirányítási rendszer bevezetéséhez, mőködtetéséhez tartozó helyzetelemzésre alapozva(választható); Legalább 20%-os ivóvíz megtakarítást eredményezı fejlesztésekkel (kötelezı); Legalább 20%-os hulladék megtakarítást eredményezı fejlesztésekkel (kötelezı); Az ivóvíz és hulladék megtakarítás mérésével (kötelezı); 1 tranzakció: egy adott tartós használati cikk továbbadása korábbi használótól új használónak 9

10 A szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldásával (kötelezı, amennyiben még nincs megoldva); Az intézményt látogató kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakításával (kötelezı, amennyiben még nincs megoldva); Főtési/hőtési energia megtakarítást célzó fejlesztésekkel, különös tekintettel nyílászáró-csere, hıszigetelés, főtési rendszer korszerősítés, zöldfelület kialakítás (választható); Elektromos energia megtakarítását célzó fejlesztésekkel (választható); Megújuló energia hasznosításával (választható); Az energia megtakarítás mérésével (energetikai fejlesztés esetén kötelezı). A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a víz, hulladék (és energetikai fejlesztés esetén az energia) megtakarítás nyilvántartása és az eredményekrıl, annak fenntarthatóságot támogató jelentıségérıl, valamint az intézmény környezetvédelmi elkötelezettségérıl tájékoztatás látogatók részére. Az IV.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-16- ig) támogathatók. 1. Ökológiai térképezés; 2. Környezetirányítási rendszer bevezetése, hitelesítése; 3. Épület energiafogyasztásának hitelesítése (energiatanúsítvány); 4. Víztakarékos eljárások bevezetése (folyamatszabályozás, tájékoztatás); 5. Víztakarékos berendezések beépítése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés (víztakarékos zuhanyfej, csapkifolyó elemek, érzékelık/szabályozók stb.); 6. Esıvízgyőjtı/szürkevíz hasznosító rendszer kiépítése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 7. Hulladék megelızést szolgáló eljárások (folyamatszabályozás, anyagtakarékos szemlélet és gyakorlat) bevezetése; 8. A szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldásához szükséges infrastruktúra kialakítása, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés, elszállítás megoldása; 9. Kerékpártároló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 10. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés 11. Az épülethez tartozó ingatlanon zöldfelület kialakítása, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés (amennyiben igazolható az épület energia- és vízfelhasználásában jelentkezı megtakarítás); 12. Zöld homlokzat, zöldtetı kialakítása, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés, utólagos szigetelés, nyílászáró csere, főtési rendszer korszerősítés; 13. Energiatakarékos világítótestek használata, valamint igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelık) kialakítása (választható); 14. Megújuló energia felhasználásához szükséges építés, eszközbeszerzés, szerelés (biomassza tüzeléső kazán, napkollektor, stb.); 15. A passzívház technológia elemei, épületgépészeti és építészeti megoldások; 16. A víz, hulladék és energia megtakarítás mérése, szükséges mőszerek beszerzése, beépítése. V. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs és demonstrációs központok fejlesztése Meglévı információs és demonstrációs központ fejlesztése azon szervezeteknél, ahol az igazolt on-line, telefonos és személyes látogatói létszám a fejlesztés elıtt legalább interaktív megkeresés/ év; 10

11 a lakossági és/vagy KKV célcsoportok megszólításával, az igazolt on-line, telefonos és személyes éves látogatói létszám a fejlesztés után legalább 4000-rel nagyobb, mint a fejlesztés elıtt; már meglévı épület vagy épületrész átalakításával vagy új épület vásárlásával; a fenntartható életmódhoz, fogyasztási szokások kialakításához/elterjesztéséhez hozzájáruló módszerek, eszközök, anyagok ismertetésével és népszerősítésével; Anyagminták és eszközök, gépek bemutatásával, eszközök, gépek ingyenes rendelkezésre bocsátásával, gyakorlati tanácsadással és kipróbálási lehetıség biztosításával; a témakörbe illeszkedı jogi tanácsadás nyújtásával. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a fenti módszerek, eszközök, anyagok ismertetését és népszerősítését szolgáló információs eszközök kidolgozása és gyártása, a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a fenti módszerek, eszközök, anyagok ismertetését és népszerősítését szolgáló információs eszközök kidolgozása és gyártása, a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl A V-ös mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-4-ig) támogathatók. 1. A központ kialakítása (épület átalakítása, felújítása, vásárlása), kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 2. Demonstrációs célokat szolgáló anyag és eszközbeszerzés; 3. A lakosság és a KKV-k számára ingyenesen rendelkezésre bocsátandó eszközök, gépek beszerzése. 4. Környezet- és minıségirányítás bevezetése. VI. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése A forgalmazandó élelmiszerek körét meghatározó, a térségi és környezeti tartalmat egyszerre hordozó minısítési kritériumrendszer és védjegy kialakításával A minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek kínálatának biztosításával raktár és/vagy nem piaci területen üzemelı élelmiszerbolt kialakításával/fejlesztésével, illetve a keresletének megteremtésével a végsı fogyasztók körében; A helyi termelık és (érdek)képviseleti szerveik részvételével. Minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek legalább évi 10 millió Ft-os forgalmazását kell elérni. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı az élelmiszerekrıl információt nyújtó információs helyek és szolgáltatások biztosítása, a védjegy és a minısített termékeket árusító boltok megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a helyi élelmiszerek kereskedelmébıl származó környezeti hasznokról a boltban/piacon vásárlók és a lakosság körében egyaránt. A VI.-os mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1.-5.-ig) támogathatók. 1. A környezetbarát helyi élelmiszerek minısítése érdekében védjegy kialakítása, védjegyoltalmi eljárás; 2. A minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek számára fenntartott raktár/raktárterület, üzletrész kialakítása (épület felújítása, átalakítása, vásárlása) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 3. Minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek forgalmazását segítı új raktár, üzlet kialakítása (új épület építése) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 4. Az élelmiszerek és szervezetek környezeti minısítése; 11

12 5. Helyi termelıket tömörítı fejlesztési, értékesítési hálózat kialakítása. VII. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése Környezeti, környezeti fenntarthatósági vagy környezetbarát szempontot elsıdlegesen figyelembe vevı nyilvános feltételek mentén zajló, gyártótól, szolgáltatótól, kereskedıtıl független minısítı vagy hitelesítı rendszerek fejlesztésével; A minısítési eljárást támogató infrastrukturális háttér (labor, mőszerpark stb.) kialakításával; A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a címkéhez kapcsolódó (a gyártókat/ szolgáltatókat és a fogyasztókat informáló) kampány eredményeinek disszeminációja az érintett lakosság körében. A VII.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek ( ig) támogathatók. 1. Laborok kialakítása (épület felújítása, átalakítása, vásárlása) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 2. Minısítési rendszer kifejlesztése vagy adaptálása (tanácsadás, tanúsítás, minısítés, akkreditálás, környezeti auditálás, tervezés, stratégia-alkotás, alapelvek, eljárások szabványoknak megfelelı kidolgozása); VIII. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) Az egyes mintaprojekt típusok szakmai feltételei között felsorolt kommunikációs követelmények teljesítése céljából. A VIII. kommunikációs projekt elemhez kapcsolódó alábbi tevékenységek ( ig) támogathatók. A 12-es tevékenység kötelezı minden pályázatban! 1. Fenntartható tematikához kapcsolódó: szakmai tanácsadás, mérés, elemzés, szakmai tartalom, brief kidolgozása; 2. Elıadás, képzés, oktatás; 3. Számítástechnikai szaktanácsadás, adatfeldolgozás, adatbázis szolgáltatás; 4. Rendezvény szervezés, lebonyolítás, helyszín bérlése; 5. Rendezvény helyszín kialakítása; 6. Reklám-, hirdetési kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztı anyag elkészítése, sokszorosítása (kreatív munka, nyomdai tevékenység, hangfelvétel, DVD és videofelvétel, számítógépes adathordozó sokszorosítása, áruminták és más reklámanyagok gyártása); 7. Reklám-, hirdetési felület, hely és idı vásárlása (nyomtatott anyagokon, internetes felületen, tévében, rádióban, hirdetıtáblán, épületeken, jármőveken, falterületeken, berendezéseken); 8. Nyomtatott, audio és audiovizuális ismeretterjesztı anyagok beszerzése; 9. Irodagép, számítástechnikai berendezés, híradás-technikai termék, fotó-, optikai cikk beszerzés / kölcsönzés; 10. Fa-, építési anyag, bútor, háztartási áru, vasáru beszerzés/kölcsönzés; 11. Írószer-, papíráru beszerzés; 12. A mintaprojekt kommunikációs hatékonyságának mérése minden projekt esetén kötelezı (beruházás elıtti és utáni kérdıíves felmérés a mintaprojektben résztvevık bevonásával). 12

13 Nem támogatható tevékenységek köre A és B komponensben egyaránt Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyızıdésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó vagy közízlést sértı kommunikációs tevékenység. Nem támogatható politikai tartalmú kampány. Az Elıadás, képzés, oktatás keretében nem támogatható közoktatási, szakképzési vagy felsıoktatási alaptevékenység (formális oktatás), terepgyakorlat, munkahelyi képzés. Nem támogatható olyan kerékpáros közlekedés elısegítését célzó kommunikáció, mely nincs összhangban a GKM, a KVVM és az EÜM közös Kerékpáros Magyarország Programjával, amely a internetes oldalon érhetı el. Nem támogathatók környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban, illetve regionális környezetinformatikai központok, regionális/térségi környezeti adattárházak létrehozása. A komponens esetében Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) kampány, illetve konkrét szervezet(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) marketingje, népszerősítése, kivéve a következı pont alatt felsorolt termékminısítı vagy hitelesítı rendszereket. Nem támogatható minısítési rendszer fejlesztése, kivéve: Környezetbarát Termék védjegy, Európai Öko-címke, Hu-Öko-01, Hu-Öko-02, Öko-Tex Standards 1000, Minısített Erdei Iskola, Zöld Óvoda, Ökoiskola, EMAS (kizárólag önkormányzati célközönség felé), Fair Trade, Forest Stewardship Council minısítése, Klímabarát Települések minısítése. 1 Nem támogatható erdei iskola kampány. Nem támogatható fogyasztói jogtudatosság és érdekérvényesítı képesség növelése ill. segítése célú kampány. A tevékenységek alatti eszköz beszerzések/kölcsönzések együttesen az elszámolható költségek maximum 20%-áig támogathatók. B komponens esetében Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható olyan ingatlanon megvalósuló beruházás, melynek felújítására, bıvítésére, kialakítására pályázatot nyújtottak be az ÚMFT bármely operatív programja vagy az ÚMVP keretében, kivéve ha a pályázó az érintett pályázatáról az elutasító döntést írásban megkapta és ezt a KMOP pályázatához csatolta. Nem támogatható helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények átalakítását, felújítását tartalmazó projekt. 1 Környezeti, környezeti fenntarthatósági vagy környezetbarát szempontot elsıdlegesen figyelembe vevı nyilvános feltételek mentén zajló, gyártótól, szolgáltatótól, kereskedıtıl független minısítı vagy hitelesítı rendszerek 13

14 A IV. mintaprojekt típusra vonatkozó speciális megkötés: Nem támogatható olyan beruházás, mely költségvetésében a ös tevékenységre igényelt támogatás összesen a fizikai beruházásra összesen elszámolható költség 30%-ánál nagyobb. A VII. mintaprojekt típusra vonatkozó speciális megkötés: Kizárólag a következı minısítési rendszerek fejlesztése támogatható: Környezetbarát Termék védjegy, Európai Öko-címke, Hu-Öko-01, Hu-Öko-02, Öko-Tex Standars 1000, Minısített Erdei Iskola, Zöld Óvoda, Ökoiskola, EMAS (kizárólag önkormányzati célközönség felé), Fair Trade, Forest Stewardship Council minısítése, Klímabarát Települések minısítés. Projekt területi szőkítése Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-magyarországi régió területe (Budapest és Pest megye közigazgatási területe) lehet. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 95 %-a. (CBA (= Költség-haszonelemzés) számítás és az állami támogatási szabályok figyelembevétele mellett.) Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 10 millió Ft, de maximum 50 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP A vagy KMOP B Fenntartható életmód és fogyasztás Közremőködı Szervezet: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht Budapest, Hermina út 17 15

16 Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KMOP A/B Fenntartható életmód és fogyasztás) a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása (azaz az ajánlott postai küldemény feladása) augusztus 15-tıl, október 27-ig lehetséges. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapon keresztül tölthetık le. További felvilágosítás a honlapon, illetve a as telefonszámon kapható. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil részvétel erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében Antidiszkriminációs

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Egészségügyi humánerıforrás monitoring c. kiemelt projekthez Kódszám: TÁMOP-6.2.1-09/1 A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására Kódszám: DAOP-2007-2.1.1. A. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2780/2010 Témafelelıs: Szemerédi Andás, Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2780/2010 Témafelelıs: Szemerédi Andás, Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2780/2010 Témafelelıs: Szemerédi Andás, Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: KEOP-

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kerékpárutak fejlesztése támogatására Kódszám: KMOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2007-3.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása címő program támogatására Kódszám: TÁMOP-5.4.5/07/1

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/3 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. Turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. Turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok hatékonyságának növelése érdekében Fenntartható tematikához kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben