PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Fenntartható életmód és fogyasztás címő pályázati konstrukció támogatására Kódszám: KMOP A/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárásrend... 3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 Eljárásrend... 3 B. Pályázók köre... 4 Jogi forma... 4 C. Pályázat tartalma... 5 Támogatható tevékenységek köre... 6 Nem támogatható tevékenységek köre Projekt területi szőkítése D. Pénzügyi feltételek...15 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. Kiválasztási kritériumok...15 F. Adminisztratív információk...15 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, ELJÁRÁSREND Alapvetı cél A pályázati kiírás célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével, illetve a fenntarthatóság szempontjából mintaértékő komplex fejlesztések támogatásával. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, fıleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı). A pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különbözı érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttmőködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 300 millió Ft Eljárásrend Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülı pályázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülnek elbírálásra. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek/intézmények pályázhatnak (KSH besorolással/intézményi azonosítóval) az A komponens keretében: Intézményi azonosítók (OM, törvény, KSH) Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények A Komponens Közoktatási és felsıoktatási feladatokat ellátó intézményeken kívül az alábbi intézmények pályázhatnak KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 36. Területfejlesztési tanács és társulás kivéve a 361: Regionális Fejlesztési Tanácsot NONPROFIT SZERVEZET (5,6) 5 Jogi személyiségő nonprofit szervezet 52 Egyesület 54 Köztestület 55 Egyház, egyházi intézmény 56 Alapítvány 57 Közhasznú társaság 58 Magánbiztosítás 59 Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 6. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet Jelen pályázat keretében a B komponens keretében a választható mintaprojekt típusok (ld. C.1 fejezet) esetén a -val jelölt intézmények/szervezetek pályázhatnak az alábbi táblázat szerint (esetleges megszorítás külön jelezve). 4

5 KSH GAZDASÁGI FORMAKÓD MINTAPROJEKT TÍPUS (Ld.: C1 pont) VÁLLALKOZÁSOK (1, 2) I. II. III. IV. V. VI. VII. 1 Jogi személyiségő vállalkozás 11 Jogi személyiségő gazdasági társaság 12 Szövetkezetek 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozások 2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 Egyéni vállalkozás (csak partnerként) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 3 Költségvetési szerv és intézménye (3) 31 Központi költségvetési szerv és intézménye 32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv 34 Köztestületi költségvetési szerv 35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 36. Területfejlesztési tanács és társulás, kivéve a 361 RFT-t (megjegyzés: 366 többcélú kistérségi társulás) Kizár ólag 366 Kizár ólag 366 Kizár ólag 366 NONPROFIT SZERVEZET (5,6) 5 Jogi személyiségő nonprofit szervezet 52 Egyesület 53 Szakszervezet 54 Köztestület 55 Egyház, egyházi intézmény 56 Alapítvány 57 Közhasznú társaság 58 Magánbiztosítás 59 Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 6. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK 7 Egyéb gazdasági szervezet 71 Állami gazdálkodó szervezet 72 Egyéb vállalat 9 Technikai kód 95 Gesztorönkormányzat, társulás 5

6 C. PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázati konstrukció céljainak elérését két komponensen keresztül segíti: A komponens: Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok B komponens: Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, teljesülésüket elısegítı mintaprojektek, beruházások Támogatható tevékenységek köre A komponens: Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok Kampánytípusok (több is választható): I. Térségi 1 komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; legalább 3 ATL 2 eszköz kombinálásával (TV, rádió, köztéri nyomtatott, sajtó, mozi, online eszközök); és kötelezı PR tevékenységgel. II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; nem formális vagy informális tanulási helyzet létrehozásával (fenntarthatósági tematikájú falunap, találkozó, elıadás sorozat, agóra stb.); projekt keretében egyszeri vagy többszöri alkalommal. III. Nem fenntarthatósági tematikájú kulturális vagy közösségi rendezvény(ek)en való megjelenés szervezése és lebonyolítása meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1 táblázat 1. oszlop) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; nem formális vagy informális tanulási helyzet létrehozásával (fenntarthatósági tematikájú fórum, találkozó, elıadás stb.); ahol a rendezvény(ek)en résztvevık száma legalább 1000 fı; 1 Azaz nem országos 2 ATL= Above the Line marketing eszközök ld F7 6

7 projekt keretében egyszeri vagy többszöri alkalommal. IV. Meglévı lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése Lakosság általában célcsoport számára (ld. Pályázati útmutató A2.2); új funkcióval való bıvítéssel (pl. képzés mellé tanácsadás, mentorálás mellé tudásbázis megosztása, disszemináció új formái stb.) és /vagy tartalomfejlesztéssel (új koncepció kidolgozása, tartalmi leírás kifejlesztése, felhasználandó módszertanok kidolgozása, segédeszközök fejlesztése); szervezetfejlesztéssel, partnerségi együttmőködések kialakításával; a képzık képzésével (választható); hálózati infrastruktúra bıvítéssel (választható); annak érdekében, hogy az összes támogatási részcélról és területrıl (Pályázati útmutató A2.1) a lakosság számára megalapozott tanácsot tudjon adni. V. Tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása (Önállóan nem, kizárólag másik kampánytípussal együtt támogatható!) meghatározott célcsoport(ok) körében (ld. Pályázati útmutató A2.2); legalább kettı részcél (ld. Pályázati útmutató A2.1) érdekében; a fenti célokhoz kapcsolódó ismeretek és gyakorlat hatékony közvetítésével; szakmai vezetéssel, célzott tanulási alkalmakkal (például fenntartható közösségek látogatása, épített vagy természeti lakókörnyezet megismerése, lakókörnyezet életminıséget meghatározó infrastruktúráinak végiglátogatása); ahol a projekt keretében legalább 5 kirándulás/túra megvalósul. Támogatható tevékenységek (több is választható): 1. Fenntartható tematikához kapcsolódó: szakmai tanácsadás, mérés, elemzés, szakmai tartalom, brief kidolgozása; 2. Elıadás, képzés, oktatás; 3. Számítástechnikai szaktanácsadás, adatfeldolgozás, adatbázis szolgáltatás; 4. Rendezvény szervezés, lebonyolítás, helyszín bérlése; 5. Rendezvény helyszín kialakítása; 6. Utazásszervezés, túravezetés, idegenvezetés; 7. Belföldi személyszállítás (közösségi közlekedéssel, illetve legalább 10 személyes jármővel); 8. Belföldi teherszállítás; 9. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; 10. Reklám-, hirdetési kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztı anyag elkészítése, sokszorosítása (kreatív munka, nyomdai tevékenység, hangfelvétel, DVD és videofelvétel, számítógépes adathordozó sokszorosítása, áruminták és más reklámanyagok gyártása); 11. Reklám-, hirdetési felület, hely és idı vásárlása (nyomtatott anyagokon, internetes felületen, tévében, rádióban, hirdetıtáblán, épületeken, jármőveken, falterületeken, berendezéseken); 12. Nyomtatott, audio és audiovizuális ismeretterjesztı anyagok beszerzése; 13. Irodagép, számítástechnikai berendezés, híradás-technikai termék, fotó-, optikai cikk beszerzés / kölcsönzés; 14. Fa-, építési anyag, bútor, háztartási áru, vasáru beszerzés/kölcsönzés; 15. Írószer-, papíráru beszerzés; 16. Élelmiszer beszerzés; 17. A kampány hatékonyságának mérése minden projekt esetén kötelezı (bemeneti és kimeneti mérés legalább 100 résztvevı bevonásával). 7

8 B komponens: Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, teljesülésüket elısegítı mintaprojektek, beruházások I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Dolgozók, illetve tanulók/hallgatók részére a munkahelyen, illetve az oktatási intézmény területén; A mindennapos kerékpározás elısegítése érdekében; Kerékpárral közlekedık által összesen megtett út legalább 50 km/nap (a szezonban, azaz május 1 szeptember 30. között); A várható kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló, amely figyelembe veszi a GKM B+R tárolókra kidolgozott kerékpártárolók paraméterkönyvet : (ld.: A vonatkozó jogszabályok és engedélyek elıírásainak megfelelı higiénés körülményeket szavatoló öltözı és zuhanyzó kialakításával; Biztosított, hogy a kerékpártároló és a parkoló a teljes munkaidıben kerékpárral megközelíthetı legyen. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı az igények elızetes felmérése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése a dolgozók/tanulók/hallgatók körében, kerékpártároló napló vezetése (a naponta megtett km-ek nyilvántartására) és az intézmény kerékpáros közlekedés melletti elkötelezettségének bemutatása az intézményt látogatók részére. Az I.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1.-4.-ig) támogathatók. 1. Kerékpártároló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 2. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 3. Öltözı építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 4. Zuhanyzó építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt Belterületi kertes házak, közintézmények házi vagy közösségi komposztálásának (ld. F.7 Fogalomjegyzék) elindításához; A komposztált hulladék nem szállítható el közszolgáltatás keretében (azaz helyben hasznosítandó); Komposztáló eszközök biztosításával és a komposztálást népszerősítı információs platformok kialakításával; A közszolgáltatás keretében kezelendı, a lerakásra kerülı biológiailag lebomló szerves hulladék mennyiségének bizonyítható csökkentésével, legalább 2500 kg/ év mennyiséggel a projekt fizikai befejezésétıl a fenntartási kötelezettség végéig terjedı idıszakban; A közvetlen célcsoport megfelelı komposztálási tevékenységének megállapodásos biztosításával (A megállapodásnak ki kell térnie legalább a rendelkezésre bocsátott eszközök rendeltetésszerő használatára, az esetleges ellenırzés tőrésére, az éves adatközlésre, a komposztálás legalább 5 éves fenntartására, és a megállapodás be nem tartásának következményeire.) 8

9 A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a projekt által érintett területen az igények felmérése, a hulladékkezelési rendszerbe való illeszkedés igazolása, a helyes komposztálásra oktatás és tájékoztató kiadványok biztosítása, a komposztálási eredmények győjtése és beszámoló készítése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése az érintett lakosok körében és a település/településrész környezetvédelmi elkötelezettségének kommunikációja. A II.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-2-ig) támogathatók. 1. Új komposztáló eszközök beszerzése (a piacon elérhetı eszközök beszerzése vagy a saját igénynek megfelelı eszközök gyártása) 2. A komposztáló eszközök kiszállítása, telepítése III. Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása Tartós használati cikkek Fogalomjegyzékben (ld. F7 fejezet) megjelölt körének szervezett befogadásával és ingyenesen történı átadásával az újra-használat megvalósulása a keletkezı hulladék mennyiségének csökkentése érdekében; Legalább évi 100 tranzakció 1 teljesítésével a projekt fizikai befejezésétıl a fenntartási kötelezettség végéig terjedı idıszakban; Lakossági ügyfelek részére; A használhatóság ellenırzésével és/vagy javítással biztosítva az eszközök alapvetı mőködıképességét; Meglévı hulladékudvarokhoz, vagy meglévı csereközpontokhoz, győjtıhelyekhez kapcsolódva; İrzött, bekerített hely létrehozásával; A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között az eszközök összegyőjtésének és cseréjének elısegítése céljából, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl a cserében résztvevık és a lakosság körében egyaránt. A III.-as mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-2-ig) támogathatók. 1. A központ és kapcsolódó raktár kialakítása (épület/épületrész felújítása, átalakítása, vásárlása); 2. A központ létrehozásához és mőködéséhez szükséges anyag és eszközbeszerzés. IV. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása Amennyiben az épület egyidejőleg 50 személynél nagyobb befogadóképességő helyiséggel rendelkezik vagy olyan középület, amely a hét minden munkanapján nyitva áll a nagyközönség számára; Ökológiai térképezés eredményeire és/vagy környezetirányítási rendszer bevezetéséhez, mőködtetéséhez tartozó helyzetelemzésre alapozva(választható); Legalább 20%-os ivóvíz megtakarítást eredményezı fejlesztésekkel (kötelezı); Legalább 20%-os hulladék megtakarítást eredményezı fejlesztésekkel (kötelezı); Az ivóvíz és hulladék megtakarítás mérésével (kötelezı); 1 tranzakció: egy adott tartós használati cikk továbbadása korábbi használótól új használónak 9

10 A szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldásával (kötelezı, amennyiben még nincs megoldva); Az intézményt látogató kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakításával (kötelezı, amennyiben még nincs megoldva); Főtési/hőtési energia megtakarítást célzó fejlesztésekkel, különös tekintettel nyílászáró-csere, hıszigetelés, főtési rendszer korszerősítés, zöldfelület kialakítás (választható); Elektromos energia megtakarítását célzó fejlesztésekkel (választható); Megújuló energia hasznosításával (választható); Az energia megtakarítás mérésével (energetikai fejlesztés esetén kötelezı). A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a víz, hulladék (és energetikai fejlesztés esetén az energia) megtakarítás nyilvántartása és az eredményekrıl, annak fenntarthatóságot támogató jelentıségérıl, valamint az intézmény környezetvédelmi elkötelezettségérıl tájékoztatás látogatók részére. Az IV.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-16- ig) támogathatók. 1. Ökológiai térképezés; 2. Környezetirányítási rendszer bevezetése, hitelesítése; 3. Épület energiafogyasztásának hitelesítése (energiatanúsítvány); 4. Víztakarékos eljárások bevezetése (folyamatszabályozás, tájékoztatás); 5. Víztakarékos berendezések beépítése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés (víztakarékos zuhanyfej, csapkifolyó elemek, érzékelık/szabályozók stb.); 6. Esıvízgyőjtı/szürkevíz hasznosító rendszer kiépítése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 7. Hulladék megelızést szolgáló eljárások (folyamatszabályozás, anyagtakarékos szemlélet és gyakorlat) bevezetése; 8. A szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldásához szükséges infrastruktúra kialakítása, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés, elszállítás megoldása; 9. Kerékpártároló építése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés 10. Kerékpártároló megközelítését biztosító építés, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés 11. Az épülethez tartozó ingatlanon zöldfelület kialakítása, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés (amennyiben igazolható az épület energia- és vízfelhasználásában jelentkezı megtakarítás); 12. Zöld homlokzat, zöldtetı kialakítása, kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés, utólagos szigetelés, nyílászáró csere, főtési rendszer korszerősítés; 13. Energiatakarékos világítótestek használata, valamint igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelık) kialakítása (választható); 14. Megújuló energia felhasználásához szükséges építés, eszközbeszerzés, szerelés (biomassza tüzeléső kazán, napkollektor, stb.); 15. A passzívház technológia elemei, épületgépészeti és építészeti megoldások; 16. A víz, hulladék és energia megtakarítás mérése, szükséges mőszerek beszerzése, beépítése. V. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs és demonstrációs központok fejlesztése Meglévı információs és demonstrációs központ fejlesztése azon szervezeteknél, ahol az igazolt on-line, telefonos és személyes látogatói létszám a fejlesztés elıtt legalább interaktív megkeresés/ év; 10

11 a lakossági és/vagy KKV célcsoportok megszólításával, az igazolt on-line, telefonos és személyes éves látogatói létszám a fejlesztés után legalább 4000-rel nagyobb, mint a fejlesztés elıtt; már meglévı épület vagy épületrész átalakításával vagy új épület vásárlásával; a fenntartható életmódhoz, fogyasztási szokások kialakításához/elterjesztéséhez hozzájáruló módszerek, eszközök, anyagok ismertetésével és népszerősítésével; Anyagminták és eszközök, gépek bemutatásával, eszközök, gépek ingyenes rendelkezésre bocsátásával, gyakorlati tanácsadással és kipróbálási lehetıség biztosításával; a témakörbe illeszkedı jogi tanácsadás nyújtásával. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a fenti módszerek, eszközök, anyagok ismertetését és népszerősítését szolgáló információs eszközök kidolgozása és gyártása, a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a fenti módszerek, eszközök, anyagok ismertetését és népszerősítését szolgáló információs eszközök kidolgozása és gyártása, a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a központ környezetvédelmi jelentıségérıl A V-ös mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1-4-ig) támogathatók. 1. A központ kialakítása (épület átalakítása, felújítása, vásárlása), kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 2. Demonstrációs célokat szolgáló anyag és eszközbeszerzés; 3. A lakosság és a KKV-k számára ingyenesen rendelkezésre bocsátandó eszközök, gépek beszerzése. 4. Környezet- és minıségirányítás bevezetése. VI. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése A forgalmazandó élelmiszerek körét meghatározó, a térségi és környezeti tartalmat egyszerre hordozó minısítési kritériumrendszer és védjegy kialakításával A minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek kínálatának biztosításával raktár és/vagy nem piaci területen üzemelı élelmiszerbolt kialakításával/fejlesztésével, illetve a keresletének megteremtésével a végsı fogyasztók körében; A helyi termelık és (érdek)képviseleti szerveik részvételével. Minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek legalább évi 10 millió Ft-os forgalmazását kell elérni. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı az élelmiszerekrıl információt nyújtó információs helyek és szolgáltatások biztosítása, a védjegy és a minısített termékeket árusító boltok megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatás a helyi élelmiszerek kereskedelmébıl származó környezeti hasznokról a boltban/piacon vásárlók és a lakosság körében egyaránt. A VI.-os mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek (1.-5.-ig) támogathatók. 1. A környezetbarát helyi élelmiszerek minısítése érdekében védjegy kialakítása, védjegyoltalmi eljárás; 2. A minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek számára fenntartott raktár/raktárterület, üzletrész kialakítása (épület felújítása, átalakítása, vásárlása) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 3. Minısített, környezetbarát helyi élelmiszerek forgalmazását segítı új raktár, üzlet kialakítása (új épület építése) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 4. Az élelmiszerek és szervezetek környezeti minısítése; 11

12 5. Helyi termelıket tömörítı fejlesztési, értékesítési hálózat kialakítása. VII. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése Környezeti, környezeti fenntarthatósági vagy környezetbarát szempontot elsıdlegesen figyelembe vevı nyilvános feltételek mentén zajló, gyártótól, szolgáltatótól, kereskedıtıl független minısítı vagy hitelesítı rendszerek fejlesztésével; A minısítési eljárást támogató infrastrukturális háttér (labor, mőszerpark stb.) kialakításával; A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a címkéhez kapcsolódó (a gyártókat/ szolgáltatókat és a fogyasztókat informáló) kampány eredményeinek disszeminációja az érintett lakosság körében. A VII.-es mintaprojekt típushoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek ( ig) támogathatók. 1. Laborok kialakítása (épület felújítása, átalakítása, vásárlása) és kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés; 2. Minısítési rendszer kifejlesztése vagy adaptálása (tanácsadás, tanúsítás, minısítés, akkreditálás, környezeti auditálás, tervezés, stratégia-alkotás, alapelvek, eljárások szabványoknak megfelelı kidolgozása); VIII. Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelezı!) Az egyes mintaprojekt típusok szakmai feltételei között felsorolt kommunikációs követelmények teljesítése céljából. A VIII. kommunikációs projekt elemhez kapcsolódó alábbi tevékenységek ( ig) támogathatók. A 12-es tevékenység kötelezı minden pályázatban! 1. Fenntartható tematikához kapcsolódó: szakmai tanácsadás, mérés, elemzés, szakmai tartalom, brief kidolgozása; 2. Elıadás, képzés, oktatás; 3. Számítástechnikai szaktanácsadás, adatfeldolgozás, adatbázis szolgáltatás; 4. Rendezvény szervezés, lebonyolítás, helyszín bérlése; 5. Rendezvény helyszín kialakítása; 6. Reklám-, hirdetési kreatív anyag, tájékoztató és ismeretterjesztı anyag elkészítése, sokszorosítása (kreatív munka, nyomdai tevékenység, hangfelvétel, DVD és videofelvétel, számítógépes adathordozó sokszorosítása, áruminták és más reklámanyagok gyártása); 7. Reklám-, hirdetési felület, hely és idı vásárlása (nyomtatott anyagokon, internetes felületen, tévében, rádióban, hirdetıtáblán, épületeken, jármőveken, falterületeken, berendezéseken); 8. Nyomtatott, audio és audiovizuális ismeretterjesztı anyagok beszerzése; 9. Irodagép, számítástechnikai berendezés, híradás-technikai termék, fotó-, optikai cikk beszerzés / kölcsönzés; 10. Fa-, építési anyag, bútor, háztartási áru, vasáru beszerzés/kölcsönzés; 11. Írószer-, papíráru beszerzés; 12. A mintaprojekt kommunikációs hatékonyságának mérése minden projekt esetén kötelezı (beruházás elıtti és utáni kérdıíves felmérés a mintaprojektben résztvevık bevonásával). 12

13 Nem támogatható tevékenységek köre A és B komponensben egyaránt Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyızıdésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó vagy közízlést sértı kommunikációs tevékenység. Nem támogatható politikai tartalmú kampány. Az Elıadás, képzés, oktatás keretében nem támogatható közoktatási, szakképzési vagy felsıoktatási alaptevékenység (formális oktatás), terepgyakorlat, munkahelyi képzés. Nem támogatható olyan kerékpáros közlekedés elısegítését célzó kommunikáció, mely nincs összhangban a GKM, a KVVM és az EÜM közös Kerékpáros Magyarország Programjával, amely a internetes oldalon érhetı el. Nem támogathatók környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban, illetve regionális környezetinformatikai központok, regionális/térségi környezeti adattárházak létrehozása. A komponens esetében Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) kampány, illetve konkrét szervezet(ek), termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) marketingje, népszerősítése, kivéve a következı pont alatt felsorolt termékminısítı vagy hitelesítı rendszereket. Nem támogatható minısítési rendszer fejlesztése, kivéve: Környezetbarát Termék védjegy, Európai Öko-címke, Hu-Öko-01, Hu-Öko-02, Öko-Tex Standards 1000, Minısített Erdei Iskola, Zöld Óvoda, Ökoiskola, EMAS (kizárólag önkormányzati célközönség felé), Fair Trade, Forest Stewardship Council minısítése, Klímabarát Települések minısítése. 1 Nem támogatható erdei iskola kampány. Nem támogatható fogyasztói jogtudatosság és érdekérvényesítı képesség növelése ill. segítése célú kampány. A tevékenységek alatti eszköz beszerzések/kölcsönzések együttesen az elszámolható költségek maximum 20%-áig támogathatók. B komponens esetében Kizárólag a C1 pontban szereplı tevékenységek támogathatók, az alábbi megkötésekkel: Nem támogatható olyan ingatlanon megvalósuló beruházás, melynek felújítására, bıvítésére, kialakítására pályázatot nyújtottak be az ÚMFT bármely operatív programja vagy az ÚMVP keretében, kivéve ha a pályázó az érintett pályázatáról az elutasító döntést írásban megkapta és ezt a KMOP pályázatához csatolta. Nem támogatható helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények átalakítását, felújítását tartalmazó projekt. 1 Környezeti, környezeti fenntarthatósági vagy környezetbarát szempontot elsıdlegesen figyelembe vevı nyilvános feltételek mentén zajló, gyártótól, szolgáltatótól, kereskedıtıl független minısítı vagy hitelesítı rendszerek 13

14 A IV. mintaprojekt típusra vonatkozó speciális megkötés: Nem támogatható olyan beruházás, mely költségvetésében a ös tevékenységre igényelt támogatás összesen a fizikai beruházásra összesen elszámolható költség 30%-ánál nagyobb. A VII. mintaprojekt típusra vonatkozó speciális megkötés: Kizárólag a következı minısítési rendszerek fejlesztése támogatható: Környezetbarát Termék védjegy, Európai Öko-címke, Hu-Öko-01, Hu-Öko-02, Öko-Tex Standars 1000, Minısített Erdei Iskola, Zöld Óvoda, Ökoiskola, EMAS (kizárólag önkormányzati célközönség felé), Fair Trade, Forest Stewardship Council minısítése, Klímabarát Települések minısítés. Projekt területi szőkítése Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-magyarországi régió területe (Budapest és Pest megye közigazgatási területe) lehet. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 95 %-a. (CBA (= Költség-haszonelemzés) számítás és az állami támogatási szabályok figyelembevétele mellett.) Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 10 millió Ft, de maximum 50 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP A vagy KMOP B Fenntartható életmód és fogyasztás Közremőködı Szervezet: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht Budapest, Hermina út 17 15

16 Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KMOP A/B Fenntartható életmód és fogyasztás) a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása (azaz az ajánlott postai küldemény feladása) augusztus 15-tıl, október 27-ig lehetséges. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapon keresztül tölthetık le. További felvilágosítás a honlapon, illetve a as telefonszámon kapható. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben