Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban IDEGEN NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZEKCIÓ KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS november 6., 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban IDEGEN NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZEKCIÓ KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS 2008. november 6., 14."

Átírás

1 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Déli szárny, I. emelet, 12. terem Szekcióvezető: TAPOLCAI-MALACZKOV SZILVIA főiskolai adjunktus ANGERMAN ÁGNES, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Köszön, nem köszön, köszön, avagy felmérés a hallgatók köszönési (illetve nem-köszönési) szokásairól és tanáraikhoz való viszonyulásukról DR. BALOGH KATALIN, BGF KKFK, főiskolai docens Kísérlet a kulturális szótárak nyelvoktatásban történő felhasználására DR. BRÁDEÁNÉ GACS JUDIT, BGF KKFK, főiskolai docens A kultúraközi párbeszéd társadalmi hátteréről LAKOS RÓBERTNÉ, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Az olasz szaknyelv tanítása közben adódó lehetőségek kihasználása a kulturális háttérinformációk elmélyítésének érdekében DR. LOCH ÁGNES, BGF KVIFK, főiskolai docens Érdekes vagy hasznos? Az első interkulturális kommunikáció kurzus a KVIF karon Kávészünet A II. alszekció programja a 18. oldalon található. A III. alszekció programja a 31. oldalon található. Folytatás a következő oldalon. 4

2 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS MAG. ELISABETH PESCHKE, BGF KKFK, osztrák anyanyelvi lektor Magyar francia érintkezési pontok RENNER-WU ZUOFENG, FaduwArt Bt., marketing menedzser A kínai üzleti kommunikáció és kultúra fontosabb aspektusai, eredete SZIRTESNÉ KISS ÁGOTA, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Multikulturalizmus hatása a kanadai üzleti életre TAPOLCAI-MALACZKOV SZILVIA, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Kultúraközi párbeszéd a középkori angol irodalomban TÖRÖK JUDIT, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Interkulturális problémák az AFS által szervezett csereprogramokban DR. VÁLÓCZI MARIANNA PhD, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Külker hallgatók szaknyelvi szigorlaton és szakmai nyelvvizsgán elért eredményeivel kapcsolatos attribúciói SZÉKÁCS ANNA, BGF KKFK, főiskolai docens Etikett a Távol-Keleten (megjelenési, viselkedési elvárások a cégeknél)

3 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS KÖSZÖN, NEM KÖSZÖN, KÖSZÖN, AVAGY FELMÉRÉS A HALLGATÓK KÖSZÖNÉSI (ILLETVE NEM- KÖSZÖNÉSI) SZOKÁSAIRÓL ÉS TANÁRAIKHOZ VALÓ VISZONYULÁSUKRÓL Angerman Ágnes BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Angol Tanszéki Osztály, főiskolai adjunktus Ő sem köszön, állapítom meg kissé keserűen újra meg újra, mikor egy hallgatóm köszönés nélkül elhalad mellettem a folyosón (ex-hallgatókról beszélek, az aktuális hallgató még illedelmes). Hét év edződés után már nem vág úgy mellbe a rossz modor ezen megnyilvánulása, de megszokni még mindig nem tudtam. Mi lehet a modortalanság oka? Vajon miért nem jár ki minden egyes tanárnak a tiszteletnek ez a minimuma? Bezzeg a mi időnkben!, mondanám, ha nem ódzkodnék az öreges szóhasználattól. Mindenesetre, tény, hogy ebből a szempontból is nagyot változott a világ. Annak idején mi minden tanárunknak köszöntünk. Függetlenül attól, hogy szeretem, nem szeretem, jó tanár-e vagy sem, szemináriumot vagy előadást tart, jó jegyet adott-e stb. Nos, ezen indulatok és miértek sarkalltak arra, hogy a témában mélyebbre ássak és kérdőíves felmérést végezzek a hallgatók körében. Mivel tapasztalatom alapján a legfelső évfolyamosok hajlamosak leginkább fittyet hányni a szóban forgó illemszabályra, harmadéves diákjainkat (szám szerint 100-at) faggattam ki köszönési szokásaikról, és általában tanáraikhoz való viszonyulásukról. Először is, kíváncsi voltam, hogy megítélésük szerint, ők milyen arányban köszönnek volt vagy jelenlegi tanáraiknak tanórán kívül. Próbáltam kipuhatolni, hogy milyen tényezők és milyen mértékben befolyásolják köszönési hajlandóságukat. A szituáció kényszere, a jól felfogott érdek, a pillanatnyi hangulat vagy a tanárról alkotott értékítélet dominál-e, amikor a köszönés, illetve annak elhagyása mellett döntenek? Vizsgálódásom arra is kiterjedt, hogy vajon milyen tanári magatartás vagy kvalitás váltja ki ellenérzésüket (pl. igazságtalanság, unalmas órák, túlzott szigor), és ellenkezőleg, mi ébreszt tiszteletet bennük (felkészültség, korrektség, profizmus, jó humor stb.). Egyúttal arra is rákérdeztem, vajon ezek a pozitív avagy negatív oktatói tulajdonságok, szerintük, mennyire jellemzőek a főiskolán. Szóval, hogy milyenek is vagyunk mi hallgatói szemmel. 6

4 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS KÍSÉRLET A KULTURÁLIS SZÓTÁRAK NYELVOKTATÁSBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRA Dr. Balogh Katalin BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék, Neolatin (Francia), főiskolai docens Bevezetésképpen az elmúlt évtizedben a Corvina Kiadó gondozásában megjelent kulturális szótárakat mutatja be az előadás. Néhány szócikk összehasonlításából is kitűnik, hogy ezek az egyes kultúrákat eltérő feldolgozásban tükrözik. A jelen előadás ÁDÁM PÉTER Francia-magyar kulturális szótárát állítva a középpontba arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet tantárgyfejlesztés keretében ilyen jellegű műveket beépíteni a tananyagba. A könyv rövid elemzése, szerkezetének feltárása után kerül sor a nyelvoktatásban játszandó szerepük kijelölésére. Ekkor vetődnek fel egyrészt a szótár műfajából, másrészt a szerkesztői vezérelvből eredő módszertani problémák. Az alfabetikus és nem tematikus szerkesztés megtetézve az index hiányával egyszerre nehezíti meg az órai felhasználását, és vezet az elmélyültebb, alkotóbb alkalmazáshoz. A kézikönyvi használaton túlmenően a mű alkalmas önálló feldolgoztatásra szemináriumi dolgozat, vagy prezentáció formájában. Meg lehet próbálkozni más, nem hagyományos eljárásokkal is, mint például fogalmi térkép készítésével is. Azonban mindezen eljárások igen időigényesek, mind a tanártól, mind a diáktól többletmunkát kívánnak meg. A következő pontban áttekintem a kulturális szótárak felhasználását a jelen és jövőbeli tantárgyi kínálatban. Mostanáig elsősorban a szakfordító szakirányon tartott kontrasztív országtanulmányok, vagy közigazgatás órákon használtam fel. De a szakfordítási szemináriumokon is kitűnően alkalmazható kiegészítő anyagként, többek közt a reáliák esetén. 2004/05-ben kísérletképpen évfolyamdolgozatként választható témában kértem a másoddiplomás szakfordító csoportomban a kontrasztív országtanulmányok tárgy keretében egyes témák feldolgozását. A feladat megoldásának nehézségeire jól rámutattak a példaként idézett beadott dolgozatok. A pozitív tapasztalatok mellett néhány kritikus megjegyzés is felvetődik. Ezen művek esetében az ismeretek jellegét, mennyiségét, a bemutatás módját, a szerkesztési elveket, a vizuális elem hiányát, a ráfordítás/haszon arányát mind vitatni lehet. Mégis a végső mérleg pozitív, hiszen ezek a könyvek támaszt jelentenek a nem anyanyelvi nyelvtanár számára. Az előadást egy eltérő koncepcióban szerkesztett saját készítésű anyagból vett ízelítő zárja. A szerzett tapasztalatok alapján igényes nyelvtudásra vágyó célközönség számára körvonalazódni látszik egy többéves tananyagfejlesztési projekt. 7

5 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS A KULTÚRAKÖZI PÁRBESZÉD TÁRSADALMI HÁTTERÉRŐL Dr. Brádeáné Gacs Judit BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, főiskolai docens A témát az oktatás szemszögéből szeretném megközelíteni. Azon tényezőkre, társadalmi körülményekre kívánok rávilágítani, melyek adottak a mai magyar felsőoktatásba bekerülő fiatalok számára. Ezek a körülmények ugyanis nagy mértékben, a hallgatók számára sokszor csak később láthatóan meghatározzák azt, hogy milyen módon, milyen szinten és milyen nyelve(ke)n alakul ki párbeszéd a gazdaság különböző kultúrákat képviselő szereplői között. Elemzem a Magyarországon erős földrajzi és történelmi hagyományokra támaszkodó német nyelvhasználat visszaszorulásának okait és a lassan kirajzolódó tendenciákat. Megállapításaimat adatokkal, felmérések eredményeivel támasztom alá. 8

6 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS AZ OLASZ SZAKNYELV TANÍTÁSA KÖZBEN ADÓDÓ LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA A KULTURÁLIS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK ELMÉLYÍTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN Lakos Róbertné BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, főiskolai adjunktus Ki miért tanul olaszul, vagyis az olasz nyelv választásakor mely fő kulturális és egyéb szempontok érvényesülnek? Olasz nyelv tanításakor mely kultúrát kell közvetítenünk a tanulóink felé? Az olasz üzleti nyelvvel való ismerkedés során tanulóinknak az olasz kultúra mely szegmenseiben kell leginkább járatosnak lenniük? A három év / három szemeszter folyamán törzsanyagként használt tankönyv, a L italiano in azienda feladatainak kulturális vetülete: 1-1 konkrét példa kapcsán szeretném bemutatni a különféle megközelítési, feldolgozási módokat. Választ keresek arra is, hogy mennyiben alapozhatok a tanulók korábbi ismereteire. Mikor van szükség földrajzi, történelmi és egyéb tudnivalók kiegészítésére, bővítésére, elmélyítésére? Milyen segédeszközökre van szükség? Miért bizonyulnak rendkívül hasznosnak a három év tipikus, már-már hagyományosnak tekinthető feladatai? Egy szabadon választott olasz tartomány bemutatása földrajzi, történelmi gazdasági szempontból. Egy olasz cég kialakulásának, felépítésének és a tevékenységének a bemutatása. A kulturális összefüggésekre való rámutatás szükségessége. Az olasz kultúra és a magyar kultúra különbségeiből fakadó problémák az interkulturalitás területén. Hogyan előzzük meg a kulturális konfliktusokat? Az internet didaktikai használata. Végül szeretnék kitérni arra is, hogy amennyiben nem csupán a meglévő szűkös óraszám állna a rendelkezésünkre még milyen egyéb kulturális ismereteket közvetíthetnénk tanulóink felé. 9

7 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS ÉRDEKES VAGY HASZNOS? AZ ELSŐ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KURZUS A KVIF KARON Dr. Loch Ágnes BGF Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet intézetvezető főiskolai docens A KVIF Karon a tanév második félévében került sor először az Interkulturális kommunikáció c. kurzus meghirdetésére az angol nyelvű képzésen. Az oktatás angol nyelven, interaktív elemekkel bővített előadás formájában zajlott. Jelen előadás a kurzus tartalmi bemutatását követően ennek a kurzusnak a tapasztalatait kívánja összegezni. A félév folyamán a hallgatók számos olyan, részben a szakirodalomban is fellelhető kérdésre válaszoltak, amelyek alkalmasak a kulturális beágyazottság döntésmeghatározó hatásainak bemutatására, a kulturális sztereotípiák feltárására és a különböző normarendszerek ütköztetésére. A kurzus-résztvevők válaszainak statisztikai feldolgozása, bár általánosításra nem jogosítja fel az előadót, látványosan szemlélteti a hallgatók kulturális homogenitását. 10

8 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS MAGYAR FRANCIA ÉRINTKEZÉSI PONTOK Mag. Elisabeth Peschke BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar osztrák anyanyelvi lektor, PhD-hallgató Előadásom témája doktori értekezésemhez kapcsolódik, melynek címe A francia kultúrpolitika aktuális tendenciai Magyarországon. Ennek keretében kívánok egy-két érintkezési pontról előadásomban szólni, amelyek történelmi, kulturális illetve gazdasági jellegűek. A gazdasági kapcsolatok összefüggésben állnak a kulturális kapcsolatokkal és a jelen vizsgálatában nem hagyhatók figyelem kívül. Ha a történelemről esik szó, legtöbbször spontán módon Trianon jut eszünkbe, amely a magyar múlt rendkívül fájó pontja. Ezt a kérdést különböző szempontok alapján szeretném érinteni. Az érintkezési pontok nemcsak a klasszikus magyar költők és írók, a két ország királyi házai, a két hadsereg és a hadvezérek kapcsolódási pontjait vagy diplomácia pontjait jelentik, hanem az iskolák, intézmények, ösztöndíjak és egyetemek közös programjait, a kulturális csereprogramok, vásárok és kiállítások kérdését is. 11

9 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS A KÍNAI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KULTÚRA FONTOSABB ASPEKTUSAI, EREDETE Renner-Wu Zuofeng FaduwArt Bt., marketing menedzser A kínai kommunikációs alapelv: a tisztelet. Ren jing wo yi chi; wo huan ren yi zhang alapelv a kínaiak egymás közötti, kínai és külföldi közötti és a diplomáciai kommunikációban. (Azoknak, akik tisztelnek engem, tízszer akkora tiszteletet adok viszont.) A kínai kultúra és kommunikáció. Az 5000 éves kínai történelem és kultúra meghatározó hatása a kommunikációra. Az alapvető kínai és európai kulturális és kommunikációs különbségek vizsgálata és elemzése. Kína: a kínaiak sokat tanulmányozták az emberi kapcsolatokat a történelemben, és kevésbé a tudományban és természetben. Európa: az emberi kapcsolatokat inkább tudományos alapon vizsgálják. Kína: impliciten. Európa: közvetlenül, nyíltan. Kína: jogi öntudat gyenge; az etika és morál természetesebb a törvényeknél. Európa: előnyben részesíti a jogszabályokat. A nemzetköziesedés hatása a kínai kommunikációra után, a gazdasági reform és a nyitás politikája után a kínai kommunikációra jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi környezet. A kínai etikett és tartózkodás. A kínai-európai kulturális különbséget bemutató tábla. 12

10 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS MULTIKULTURALIZMUS HATÁSA A KANADAI ÜZLETI ÉLETRE Szirtesné Kiss Ágota BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai adjunktus Multikulturális politikája miatt Kanadát gyakran tekintik mintaországnak, különösen abban a tekintetben, ahogy a bevándorlók beilleszkedését segíti, és emellett támogatja kulturális hagyományaik ápolását és nyelvük megőrzését. Ennek sikeressége és megítélése azonban nem egyértelmű. Előadásom fókusza azonban nem annak vizsgálata, hogy a kanadai multikulturalizmus mint hivatalos politika mennyiben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, illetve mennyiben értékelhetjük sikeresnek, hanem annak elemzése, hogy a kulturális és etnikai sokszínűségnek milyen előnyei vannak az üzleti életben a mai globalizált világunkban. Noha a történelem során a kanadai bevándorlási politikát sokszor lehet nagylelkűnek is értékelni, de valójában elsősorban társadalmi és gazdasági érdekek befolyásolták. A bevándorlók száma és aránya folyamatosan nő, a 2001-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 18%-a született Kanadán kívül. A bevándorlók etnikai öszszetétele jelentősen megváltozott az utóbbi évtizedekben: míg korábban a bevándorlók európai országokból érkeztek, napjainkban jelentős a kínaiak és dél-ázsiaiak aránya. A kulturális sokszínűség és a bevándorlók nyelvi örökségének megőrzéséből eredő soknyelvűség hatására a kanadai társadalomra általában jellemző a kulturális, nyelvi és vallási különbségek elfogadása, amely lehetővé teszi, hogy különböző perspektívából tudjanak szemlélni dolgokat. Az üzleti vállalkozások külföldi terjeszkedése során a kulturális sokszínűség új lehetőségeket nyit meg és elősegíti a másik kultúra megértését, valamint a kölcsönös bizalom és az üzleti kapcsolatok kiépítését. Egy vállalkozás csak úgy tud sikeresen működni nemzetközi környezetben, ha a politikai, gazdasági és kulturális különbségeket megfelelően tudja kezelni. 13

11 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS KULTÚRAKÖZI PÁRBESZÉD A KÖZÉPKORI ANGOL IRODALOMBAN Tapolcai-Malaczkov Szilvia BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai adjunktus A középkori románcirodalom tanulmányozása megmutatja számunkra miképpen értelmezték a kultúrák közötti párbeszédet a században az angol francia kapcsolati rendszerben. Ennek a párbeszédnek a megértéséhez elsősorban olyan alapfogalmak tisztázása szükséges mint románc, nemzet és nemzeti mítosz. Látni fogjuk, hogy a kultúrák, a nemzetek hogyan kölcsönöztek más kultúrákhoz kapcsolódó elemeket és azt is, hogy a szoros kulturális kapcsolat mégsem jelentett egyenes átvételt, hanem a kultúrák belső működésüknek megfelelően saját világukhoz igazították, azaz hol kisebb, hol jelentősebb mértékben megváltoztatták az adott elemet. Ez a változtatás azonban vitákhoz, jelen esetben filológiai vitákhoz vezetett, melynek megoldása csak manapság válik láthatóvá, mikor a multikulturalizmus a megértést és elfogadást hangsúlyozza. A románcirodalom kialakulását és témáját tekintve két világhoz is kapcsolódik: a francia nemesi kultúrához és a brit hiedelemvilághoz. A tágan értelmezett románcirodalom, mely a latin nyelvtől már különböző neolatin nyelveken, főként francia nyelven íródott szövegekre vonatkozott kezdetben, a 12. században jelentésszűkülésen ment keresztül és már szinte csak az ófrancia nyelven íródott és CHRÉTIEN DE TROYES-hoz köthető írásformára utalt. A románcok egyik fő témája mégis a brit hagyományhoz tartozó Artúr király és társai történetének elbeszélése. Hasonlóan azonban, ahogy a francia irodalmi forma, a románc átkerült a csatorna túloldalára és szinte azonnali változáson ment át, a brit területről származó történet is alkalmazkodott az eltérő francia kultúrához. A két kultúra jegyeit is magán hordozó 14. századi angol verses románc, az Of Arthour and of Merlin, vitatott besorolása az irodalmi kánonba még ma sem tisztázott, viszont a jelenlegi kutatások szerint fontos eleme annak a folyamatnak, amely a francia románc műfaját az angol nemzeti mítosz hordozójává tette, ahol a nemzetfogalom mind nyelvi mind területi egységet jelöl. A mű ezen megítélésében fontos szerepet játszott a kéziratok kutatása is, hiszen az Auchinleck-kézirat, melyben a mű számos más angol nyelvű románccal együtt fennmaradt, maga is a nemzeti érzés egyik megjelenési formája. A kultúrák közötti aktív párbeszéd tehát nemcsak a modern világ, hanem a középkori világ egyik fő jellemzője is, hiszen a más kultúrákból beszivárgott elemeket felszívta az adott kultúra és sajátjaként alkalmazta. A nemzeti érzelmek mégis felszínre törtek és törnek az eredet kérdésében. 14

12 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS INTERKULTURÁLIS PROBLÉMÁK AZ AFS ÁLTAL SZERVEZETT CSEREPROGRAMOKBAN Török Judit BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai adjunktus Az AFS eredetileg önkéntes mentőalakulatként kezdte működését 1914-ben, mára a világ egyik legismertebb és talán legépszerűbb nemzetközi diákcsere-szervezete, mely több mint 50 országban működik, több mint önkéntessel. Magyarországon is jelen van, és évente kb. 100 külföldi fiatal Magyarországra, illetve megközelítőleg ugyanennyi magyar diák külföldre való utazását szervezi meg. Az AFS mára már nem önkéntes, hanem profitorientált szervezet. A fiatalok 3 hónapos programon vehetnek részt, vagy egy egész középiskolai tanévet tölthetnek külföldön. A diákok külföldre való utazását komoly és részletes tréningek előzik meg, a fogadó családokat pedig többször felkeresik a szervezet dolgozói, és személyes beszélgetés során készítik fel őket, mivel is jár a külföldi diák fogadása. Az alaposnak szánt tréningek ellenére azonban számos cserekapcsolat meghiúsul, és nem ritkán lehet hallani: Másik családhoz költözöm! Vagy a másik oldalról: Alig várom, hogy elteljen ez a kis idő, és elmenjen a gyermek a családunkból! A külföldi diák ugyanis sokszor meggondolatlanul egy új közegbe, másik családba menekül a konfliktusok elől, hiszen nem ismeri fel, hogy az esetleges gondok hátterében csupán interkulturális különbségek állnak, melyek előzetes felkészítéssel könnyedén kiküszöbölhetők lettek volna (s amelyek egy másik magyar családnál is könnyen előfordulhatnak), illetve a fogadó család sem mindig képes felismerni, hogy a kulturális különbségekre való felkészülés, a helyzetekre való felfegyverkezés a megoldás. Mik a leggyakoribb problémák? Az amerikai csak megy a feje után, nem érdekli, mit akar a család (nem csoda ez az individualista amerikai társadalomból érkező fiatalok esetében), a kínai lány nem szól egy szót sem, csak mosolyog és mindig azt várja, hogy mi mondjuk, mit tegyen (alacsony kontextusú, maszkulin ázsiai társadalmak), vagy az olasz diák, aki soha nem képes pontosan érkezni, felborítva ezzel a fogadó család programját (polichron mediterrán országok). Sokkal precízebb, specifikusabb felkészítésre van tehát szükség. Nem csak külföldi, hanem amerikai, kínai, német, olasz diák fogadására kell a fogadó családot felkészíteni, figyelembe venni az adott kultúra sajátosságait. Meggyőződésem, hogy ezáltal sok sikertelen cserekapcsolatot lehetne megmenteni, mely bőven szolgál kudarcélménnyel a külföldi cserediákok számára. 15

13 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS KÜLKER HALLGATÓK SZAKNYELVI SZIGORLATON ÉS SZAKMAI NYELVVIZSGÁN ELÉRT EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATOS ATTRIBÚCIÓI Dr. Válóczi Marianna PhD BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Neolatin Tanszéki Osztály, Olasz Szakcsoport, főiskolai adjunktus Az utóbbi tíz évben a felsőoktatási nyelvoktatási gyakorlatot a kontaktórák folyamatos csökkenése ugyanakkor az elvárások (lásd: piacképes szaknyelvtudás, nyelvvizsga követelmények stb.) azonos szinten maradása jellemezte. Ennek tükrében a nyelvtanulási folyamat hatékonyságának növelése mind a nyelvtanári gyakorlat, mind a nyelvpedagógiai kutatások egyik kulcskérdése. A kauzális attribúció elméletének lényege, hogy a magunk és mások viselkedésének eredményét különféle okokra vezetjük vissza, és ez alapján viszonyulunk az adott tevékenységhez a jövőben. A nyelvtanulásban lévén, hogy annak eredményessége nagyban függ a nyelvtanuló készségeitől, képességeitől, és általában a tevékenységhez való emocionális hozzáállástól meghatározó, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos sikereket és kudarcokat minek tulajdonítják. Előadásomban egy, a BGF KKFK végzős hallgatói körében végzett empirikus kutatásról számolok be, amelynek célja annak feltárása, hogy a hallgatók a nyelvi szigorlaton, illetve a nyelvvizsgán nyújtott teljesítményüket milyen okokra vezetik vissza. 16

14 KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYELVOKTATÁS ETIKETT A TÁVOL-KELETEN (MEGJELENÉSI, VISELKEDÉSI ELVÁRÁSOK A CÉGEKNÉL) Székács Anna BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar főiskolai docens A távol-keleti cégek számának növekedése hazánkban, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán keleti nyelvet tanuló hallgatók számára újabb és újabb elhelyezkedési lehetőséget jelent. Az álláskeresés periódusában óriási jelentősége van annak, hogy a hallgató ne csak szakmailag felkészülten jelenjen meg az állásinterjún, hanem tisztában legyen a megjelenési, viselkedési elvárásokkal is. A távol-keleti kultúrák szigorúan forma-központúak, így a megjelenés külső elvárásain jóval nagyobb hangsúly van, mint a nyugati cégek esetében. A forma-központúság a viselkedésre éppúgy vonatkozik, mint a megjelenésre, és ez szokatlan a mi kultúránkban. Szokatlan helyzeteket is teremt. Az állásinterjún túl, ha sikerült a fiatalnak elhelyezkednie egy távol-keleti cégnél, számos olyan helyzettel találhatja magát szemben, ami a viselkedésbeli, hozzáállásbeli szokások ismeretében már nem okoz gondot. Volt hallgatóink visszajelzéséből ismerjük az állásinterjúkon megtapasztalt furcsaságokat, illetve a távol-keleti cégeknél gyakorlaton, vagy állásba kerülve szerzett benyomásokat. Az öltözködési, külső megjelenési követelményeket az állásinterjú, a céges rendezvények, és a cég mindennapi élete keretében vizsgáljuk, míg a viselkedési elvárásokra volt hallgatóink konkrét példáival mutatunk rá. (1. fegyelmezettség, szerénység; 2. mosoly, nyitottság; 3. üzenetértelmezés, üzenetátadás; 4. kérés; viszszautasítás stb.) A megállapításokat szakirodalom felhasználásával magyarázzuk. Az állásinterjún és a cég mindennapjaiban egyaránt gyakran előforduló helyzeteket, melyek kommunikációs konfliktusokhoz, vagy egyszerűen csak félreértéshez vezethetnek, és melyeket a távol-keleti etikett követelményeinek ismeretében el lehetne kerülni, a tanulságok levonásával feltétlenül be kell építeni a hallgatók nyelvi, kommunikációs és szakirányos felkészítésébe. 17

15 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u Déli szárny, I. emelet, 13. terem Szekcióvezető: SZÉKY ANNAMÁRIA főiskolai docens DR. BÁNÓCZY ERIKA, BGF KVIFK, főiskolai docens Integrált készségmérés? (Work in progress) DR. BENYÓ MARIANNA, BGF PSzFK, főiskolai docens Lázadás a lázadáson belül DR. DÉVÉNY ÁGNES, BGF KVIFK, főiskolai docens Mit mérünk a nyelvvizsgán? Írásbeli vizsgafeladatok vizsgázói és a vizsgáztatói szemmel KÉTYI ANDRÁS, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Virtuális tanulói környezetek használata egy tanév tapasztalatai KOMLÓDI ZSUZSANNA, BGF KKFK, főiskolai docens MARTINEZ ÁGNES, BGF KKFK, főiskolai docens RENTERÍA ANNA MÁRIA, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Spanyol nyelvű honlapok, mint tananyag a szakfordító és tolmács szakirány óráin Kávészünet Az I. alszekció programja a 4. oldalon található. A III. alszekció programja a 31. oldalon található. Folytatás a következő oldalon. 18

16 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN KÓSIK FERENC, BGF KKFK, főiskolai adjunktus A kevert/vegyes oktatási forma (blended learning) alkalmazásának lehetősége és szükségessége a KKFK szakmai (üzleti) kommunikációra felkészítő idegen nyelvi kurzusain MAKRÁNYI ZSÓFIA, BGF PSzFK, főiskolai tanársegéd Honnan ered az angol nyelv? BENKE ESZTER, BGF KVIFK, főiskolai docens SZÉKY ANNAMÁRIA, BGF KVIFK, főiskolai docens A nyelvtanár mint próbavásárló TICK ANDREA, BGF KKFK, főiskolai adjunktus A MILES katonai szaknyelvoktató kurzus megvalósítása és használatának tapasztalatai TÓTH ANDREA, BGF KKFK, főiskolai adjunktus Németország nemzeti stratégiai terve az EU strukturális alapok felhasználásáról 2007 és 2013 között DR. TÖRÖKNÉ DR. SZILÁGYI KATALIN, BGF KKFK, főiskolai docens La rumeur, phenomene social et outil de l'enseignement du marketing en français Az I. alszekció programja a 4. oldalon található. A III. alszekció programja a 31. oldalon található. 19

17 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN INTEGRÁLT KÉSZSÉGMÉRÉS? (WORK IN PROGRESS) Dr. Bánóczy Erika BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar főiskolai docens A nyelvvizsgáztatásnak sajnálatos módon léteznek statikus aspektusai, de szerencsére a rendszer dinamikus elemekkel is rendelkezik. Statikus elem például az, hogy a nyelvtudást igazoló dokumentum nem évül el, vagyis a nyelvvizsgáztatás jelenlegi rendszere szerint egy húsz évvel ezelőtt szerzett nyelvvizsga bizonyítvány, amely mögött ma már nem feltétlenül minden esetben van aktív nyelvtudás, érvényes dokumentum. Míg egy nyelvvizsga bizonyítvány elvileg nem veszíti el érvényességét, ez már a vizsgafeladatokra nem áll. A nyelvvizsga szolgáltató számos tényezőt vesz figyelembe, amikor nyelvvizsgái követelményrendszerét kidolgozza. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy a feladatok a vizsgakörülmények között megteremthető legautentikusabb helyzeteket szimulálják. A BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ mind külső követelmények, mind saját szakmai szempontjai alapján törekszik olyan változtatásokat bevezetni nyelvvizsgarendszerében, amelyek a mérési folyamatokat aktuális, megbízható és érvényes kontextusba helyezik. Ezen változások tükrében módosult két korábbi vizsgafeladat, az írás és a közvetítés. Az előadás röviden bemutatja, hogy mely tényezők tették szükségessé a változásokat és milyen folyamat során került kidolgozásra az új feladat. Beszámolunk röviden eddigi tapasztalatainkról is, amelyek ugyan még csak bő egy év benyomásait összegzik, ugyanakkor hasznos információt nyújtanak a további vizsgafejlesztéshez, és esetlegesen egy majdani egynyelvű vizsga kidolgozásához. 20

18 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN LÁZADÁS A LÁZADÁSON BELÜL Dr. Benyó Marianna BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete, Idegen Nyelvi Tanszéki Osztály, főiskolai docens Amikor 1966 novemberében megalakult a nyugatnémet nagykoalíciós kormány, a Szocialista Német Diákszövetség vezetésével létrejövő parlamenten kívüli ellenzék (APO) kívülről próbál ellensúlyt képezni, mivel a Bundestagban csak egy kicsi, jelentéktelen párt jelenti az oppozíciót. A Szocialista Német Diákszövetségben, a parlamenten kívüli ellenzéken belül a baloldali radikális KUNZELMANN elutasította a diákszövetség hagyományos politikai módszereit. A társadalom paralizálás -ra, megbénítására olyan fiatal férfiakat és nőket keresett egy újfajta politizálás és életmód megvalósításához, akik szakítottak a polgári társadalommal, elutasítják a karrierépítés és a társadalomba való beilleszkedés gondolatát és vállalják a lázadás kockázatát. A Kommune 1, a leghírhedtebb és legismertebb polgárpukkasztó, anarchista politikai együttélési forma volt. Iszonyodva ugyan, de rendszeresen és nagy példányszámban tudósított róluk a tévé, a bulvárlapok, a képes újságok. Valóságos média sztárok lettek, akik csak pénzért nyilatkoztak. A jó heccként véghezvitt politikai happeningjeik, vagy például a meghiúsult puding merénylet az USA Nyugat-Berlinbe látogató alelnöke, ellen az USA vietnami háborúja elleni tiltakozásként-, rájuk jellemző provokáció, amivel a polgári társadalom ellenreakcióként megmutatkozó igaz arcát akarták leplezni. A provokáció és az akció állt politikai tevékenységül középpontjában. A kommuna felbomlása után FRITZ TEUFEL és KUNZELMANN különböző terrorista csoportokhoz csatlakozott. A rendőrség által lefoglalt, csoportterápiaszerű gyűléseiknek a jegyzőkönyve tevékenységük érdekes dokumentuma. A szexuális tabuk lebontásában a Kommune 1-nek világszerte nagy szerepet tulajdonítanak. USCHI OBERMEYER, a szép fotómodell 68 címerállata írták róla valahol és LANGHANS merész portréi és interjúi voltak később JOHN LENNON és YOKO ONO happeningjeinek az előfutárai. Előadásomban 1967/68 drámai eseményeibe ágyazva a radikális baloldal nézeteiről, elképesztő teóriáiról szeretnék beszélni. Egy nemrég megjelent Spiegel-interjú alapján pedig, 40 év után, a többnyire kisiklott egzisztenciába torkolló életutakkal zárnám a sok képpel illusztrált előadást. 21

19 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN MIT MÉRÜNK A NYELVVIZSGÁN? ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATOK VIZSGÁZÓI ÉS A VIZSGÁZTATÓI SZEMMEL Dévény Ágnes BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék, főiskolai docens A vizsgák egyenletes minőségének megőrzéséhez, a nyelvvizsgára való felkészítési munka eredményességéhez elengedhetetlenül fontos, hogy a vizsga felhasználóitól folyamatos visszajelzést kapjunk a vizsga különböző paramétereivel kapcsolatban. A vizsga külső hitelességét, a felhasználók szempontjából való megítélését erősen befolyásolják a vizsgafolyamat részvevőinek szubjektív megnyilatkozásai. Jelen tanulmányunkban egy olyan feltáró jellegű kutatómunka egyik fázisáról számolunk be, amelynek célja a szakmai nyelvvizsgára való felkészítési-felkészülési munkával, konkrétan az írásbeli vizsgafeladatokkal kapcsolatos vizsgázói és vizsgáztatói vélemények feltárása és összevetése. A vizsgálat alapjául egy vizsgázói kérdőíves felmérés eredményei szolgáltak, amelynek célja az volt, hogy a BGF Nyelvvizsga- és Továbbképző Központ szakmai nyelvvizsgájának írásbeli részéről közvetlenül az írásbeli vizsga lebonyolítása után adatokat és véleményeket gyűjtsünk. A kérdőív első részében arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgázók milyen mértékben voltak elégedettek a felkészítési munkával, illetve felkészültségük állapotával közvetlenül a vizsga megkezdése előtt. A kérdőív második részében a vizsgázók a vizsgafeladatokról mondták el véleményüket, így alkalmuk nyílt, hogy a valós vizsgafeladatokat összevethessék előzetes elvárásaikkal. A kérdőív harmadik részében azt akartuk megtudni, hogy a vizsgázók hogyan értékelik saját teljesítményüket. A vizsgafeladatok bizonyos jellegzetességeire, nyelvtudásmérésre való alkalmasságára, illetve autentikusságára vonatkozó vizsgázói vélemények összehasonlíthatók egy másik kérdőívre adott válaszokkal, amelyben a vizsgáztatók nyilatkoztak ugyanezekről a kérdésekről. A felmérések óta az írásbeli vizsgafeladatok egy része megváltozott. A fenti vizsgálati eredmények tükrében különösen érdekes annak feltárása, hogy a felmérés eredményei egybeestek-e a vizsgaközpont véleményével, amelyekkel a változásokat alátámasztották. 22

20 SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS INNOVÁCIÓ A NYELVOKTATÁSBAN VIRTUÁLIS TANULÓI KÖRNYEZETEK HASZNÁLATA EGY TANÉV TAPASZTALATAI Kétyi András BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Német Nyelvi Osztály, főiskolai adjunktus A virtuális tanulási környezet, továbbiakban VTK (angolul: virtual learning enviroment, VLE) gyökerei a távoktatásig nyúlnak vissza, ami során a tanítás szolgáltatása és annak fogyasztása, a szolgáltatások természetétől elütő módon, térben és időben elválik, elválhat egymástól. Ez az aszinkronitás komoly változás, hiszen a tanulási folyamatokat így nagyon alaposan, részfolyamatokra lebontva kell megtervezni. Ebben a VTK és a távoktatás tekintetében nincs nagy különbség. A VTK abban hoz(ott) nagy változást, hogy a folyamatokat immár a tanárok és a diákok közösen képesek megtervezni, nem egy előre eltervezett tanulási útvonalat kell bejárni, amit könyv- és szoftverszerzők gondosan megterveztek. Egy ilyen hazai fejlesztésű virtuális tanulói környezet a Coospace, mely immár második szemesztere elérhető és használható főiskolánkon, így a Külkereskedelmi Főiskolai Karon is. Ezt a környezetet három harmadéves csoportban használtam a as tanév őszi és tavaszi szemeszterében. Előadásomban áttekintem a tanítás során szerzett tapasztalatokat, mely területeken lehet a VTK-t hatékonyan használni a tanórákon, hol vannak az ilyen rendszerek erősségei és gyenge pontjai. Előadásomban a hallgatói véleményekre is kitérek, mivel 2007-ben 37, 2008-ban pedig 47 hallgatóm töltötte ki a rendszerrel kapcsolatos anonim kérdőívet. Remélem, hogy előadásommal hozzájárulhatok a Coospace virtuális tanulói környezetet főiskolánk mindhárom karán használó kollégák tudásának elmélyítéséhez, felmerülő kérdéseinek megválaszolásához és ösztönzést adhatok további kollégáknak a rendszer tanítási órákon történő aktív használatához. Előadásom tervezett felépítése a következő: 1. A VTK-k és tulajdonságaik rövid bemutatása 2. A as tanév Coospace-tapasztalatai három harmadéves német csoportban 3. Konklúzió, javaslatok 23

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Az előadás áttekintése

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Az OIF program bemutatása. Tervezett képzések 2018-ig. PROGRAM Francia nyelv a nemzetközi kapcsolatokban 2015-2018

Az OIF program bemutatása. Tervezett képzések 2018-ig. PROGRAM Francia nyelv a nemzetközi kapcsolatokban 2015-2018 PROGRAM Francia nyelv a nemzetközi kapcsolatokban 2015-2018 Az OIF program bemutatása A Budapesti Francia Intézet közel 10 éve biztosít nyelvi képzéseket a magyar kormánytisztviselők számára, évente több

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember

Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting Kft. 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B. Budapest, 2014. szeptember Web: www.studiumakademia.com E-mail: info@studiumakademia.com Facebook: www.facebook.com/studiumakademia Cím: 1134-Budapest, Lőportár u. 20/B Tel: 06-70-420-2700 Felelős Kiadó és fényképek: NORGER Consulting

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév

Üzleti etika TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2007/2008 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET, ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) MINTATANTERV Tantárgy neve Tantárgy kontakt óraszám köv. Kreditpont egység oktató

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban.

Így tehát, nyarától több sikeres pályázatot valósíthatunk meg az Egész életen át tartó tanulás címet viselő európai uniós oktatási programban. Újra nemzetközi partnerségi programok indulnak iskolánkban Az Egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C ld. www.nyak.hu)

A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C ld. www.nyak.hu) PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK A BGF PSZFK-n elfogadott középfokú (csak C ) szakmai nyelvvizsgák listája (A+B=C

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció Tantárgyi programok meghatározása 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti két óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi

Részletesebben