SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Mi viszi az embereket arra, hogy visszahúzódjanak az életben való részvételtõl? Egy gondtalan gyermek, mire tizenéves lesz, visszafogottá és óvatossá válik. Egy, a hivatásának élõ sikeres nõ, aki egyik személyes kapcsolatát a másik után hagyja ott, az önbecsülés hiányától szenved. Egy nyugállományba vonult ember megbánással néz vissza az életére azon döntések miatt, amelyeket valaha hozott. Ezeknek a túlságosan is gyakori jeleneteknek oka van. Nem csak úgy megesnek, és nem is a sors akaratától függenek. L. Ron Hubbard hatalmas kutatási anyagot halmozott fel, ami a másoktól való visszahúzódás és a becsületvesztés hátterében rejlõ okokkal közvetlenül foglalkozik, és megoldást is ad rájuk. Kifejlesztett továbbá egy pontos módszert az önök számára, hogy segítsen visszanyerni a becsület és az önbecsülés érzését. A szertefoszlott álmoknak és a múlt feletti sajnálkozásnak nem kell továbbra is elvonnia az embereket attól, hogy résztvevõi legyenek a jelennek. Létezik egy tényleges mechanizmus, ami az embereket visszahúzódásra készteti a kapcsolataiktól, a családjuktól, csoportoktól és bizony még az álmaiktól is. És az ilyen helyzeteket helyre lehet hozni. Ebbõl a füzetbõl ön is felfedezheti majd, hogyan segíthet másoknak visszaszerezni a becsületüket és életkedvüket. Ez vadonatúj nézõpont egy régi problémával kapcsolatban, és azt jelenti, hogy nem kell többé mások szenvedését tehetetlenül szemlélve a pálya szélén ülnie. E helyett olyan eszközök lesznek a kezében, amelyek tökéletes megoldást nyújtanak az ilyen szenvedésre. 2

3 AZ ERKÖLCSI KÓDEXEK M inden olyan tevékenység során, amelyben az emberek kölcsönhatásban vannak egymással, erkölcsi kódexeket alakítanak ki. Ez igaz bármely csoporttal kapcsolatban, legyen az akármekkora egy család, egy csapat, egy vállalat, egy nemzet, egy faj. Mi is egy morális kódex? Megállapodások összessége, amelyhez egy egyén a hozzájárulását adta, hogy ezáltal biztosítsa egy csoport túlélését. Vegyük például az Egyesült Államok Alkotmányát. Ez egy olyan egyezmény volt, amelyet az eredeti tizenhárom állam hozott arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják intézni az ügyeiket. Ahol ezt az Alkotmányt megszegték, az ország most bajban van. Az Alkotmány elõször kimondta, hogy semmilyen jövedelemadó nem létezhet. Ezt késõbb megsértették. Aztán megváltoztattak benne egy másik pontot, aztán egy harmadikat, majd egy negyediket És valahányszor csak ezt tették, az csak problémákat okozott. Miért okoz ez gondokat? Azért, mert nincsen más megegyezés, mint az alapvetõ megegyezés. Az ember megtanulta, hogy ha megegyezésre jutott a helyes viselkedés, illetve a helyénvaló dolgok kódexét illetõen, akkor túlélt, ha pedig nem egyezett meg, akkor nem élt túl. Így aztán, amikor emberek csoportot alkotnak, mindig megfogalmaznak egy hosszú, terjedelmes megegyezés-gyûjteményt azzal kapcsolatban, hogy mi erkölcsös (azaz mi az, ami hozzájárul a túléléshez), és mi erkölcstelen (mi az, ami romboló a túlélésre nézve). E meghatározások alapján az erkölcs azokat a dolgokat jelenti, amelyeket egy adott idõpontban a túlélést elõsegítõ jellemzõknek tartunk. A túlélés irányába mutató cselekedet erkölcsös cselekedet. Azokat a dolgokat tartjuk erkölcstelennek, amelyeket túlélésellenesnek tartunk. Ha két vagy több ember kölcsönös egyetértésben van, akkor együtt tevékenykednek, amit közös tevékenységnek nevezünk. Táncolni valakivel egy közös tevékenység; verekedni valakivel egy közös tevékenység; egy szervezetben dolgozni közös tevékenység. Tengerészeti körökben létezik egy közismert adat, miszerint egy hajó legénysége nem ér semmit mindaddig, amíg szembe nem szállt valami hatalmas veszéllyel, vagy nem harcolt együtt. Vegyünk például egy hajót, amelyik új legénységgel vitorlázik, és bár a legénységet kiképezték a feladataira, semmi 3

4 4 sem mûködik: a készletek úgy tûnik soha nem jutnak fel a fedélzetre, az üzemanyag soha nem folyik szabadon a motorokhoz, kavarodás kivételével semmi nem történik. Aztán egy nap a hajó hatalmas viharba kerül, óriási, tomboló hullámokkal, és a legénység minden egyes tagja, aki csak a hajón van, együtt dolgozik, hogy kimerjék a vizet a gépházból, hogy le ne álljanak a gépek. Valahogyan egy darabban tartják a hajót, és a vihar elül. Ezután valamilyen különös oknál fogva lesz egy igazi hajónk. Akár két ember partneri viszonyából álló csoportról van szó, akár egy másik nép földjének meghódítása után kialakulóban levõ egész nemzetrõl a csoport mérete nem fontos, ezek bizonyos megegyezéseket kötnek. Ehhez nem sok köze van annak, hogy a megegyezés élettartama milyen hosszú. Ez lehet megegyezés egy napra, megegyezés egy hónapra vagy az elkövetkezõ ötszáz évre. Az emberek tehát egy csoport kialakításakor létrehoznak egy sor megegyezést arról, hogy mi helyes és mi helytelen, mi erkölcsös és mi erkölcstelen, mi az, ami elõsegíti a túlélést, és mi az, ami túlélésellenes. Ez az, amit létrehoznak. És aztán ez a megegyezések vagy törvények áthágása következtében szétesik. Az egyes csoporttagok ezen áthágásai, amelyek bár kimondatlanok, mindazonáltal mégiscsak áthágások, fokozatosan felhalmozódva széteséshez vezetnek. A Szcientológiában ezek az áthágások és következményeik igen részletes megvizsgálásra kerültek. Az itt mûködõ mechanizmus kétféle módon nyilvánul meg. Az ártalmas cselekedetet, vagy a csoport erkölcsi kódexének áthágását ártó tettnek nevezzük. Amikor a személy valami olyat tesz, ami ellenkezik azzal az erkölcsi kódexszel, amelyhez a beleegyezését adta, vagy ha elmulaszt megtenni valamit, amit annak a kódexnek az értelmében meg kellett volna tennie, akkor ártó tettet követ el. Egy ártó tett megsérti azt, amiben megegyeztek. A személyt kötelezõ erkölcsi kódex ki nem mondott, be nem jelentett áthágását visszatartásnak nevezzük. A visszatartás egy, a személy által elkövetett ártó tett, amirõl az nem beszél; olyan valami, amirõl a személy azt hiszi, hogy amennyiben felfedi, veszélyeztetni fogja az önfenntartását. Minden visszatartás egy ártó tett után következik. Így az ártó tett olyan valami, amit elkövettek, a visszatartás pedig egy olyan ártó tett, amelyet mások vagy valaki más elõl visszatartottak. Az egyetlen személy, aki el tud választani egy embert egy csoporttól, az õ maga, és az egyetlen mechanizmus, ami által ezt meg tudja tenni, az a visszatartás. A csoport többi tagja elõl visszatartja a csoport erkölcsi kódexének általa elkövetett bizonyos áthágásait, így elkülönül a csoporttól, ezért aztán a csoport szétesik.

5 HORGÁSZ- ENGEDÉLYEK Amikor egy személy beleegyezik abba, hogy egy bizonyos erkölcsi kódexet követni fog Horgászni tilos! de aztán megsérti ezeket a megegyezéseket, akkor elköveti azt, amit ártó tettnek nevezünk. Horgászni tilos! Ha egy személy nem kommunikál valamirõl, amit tett, mert fél a következményektõl, azt visszatartásnak nevezzük. Az ember társadalmi bajai fõként személyes nehézségeibõl tevõdnek össze. A mûködõképes megközelítés az, ha segítünk az egyénnek személyes problémája kezelésében, hogy ezáltal jobbítsuk mind õt, mind azt a társadalmat, amelyben él. 5

6 6 IGAZOLÁS Amikor egy személy elkövet egy ártó tettet és aztán visszatartja, akkor általában az igazolás szociális mechanizmusát alkalmazza. Igazolás alatt annak a megmagyarázását értjük, hogy egy ártó tett valójában miért nem igazán ártó tett. Mindannyian hallottunk már olyat, amikor emberek megkísérlik igazolni a tetteiket, és ösztönösen mindannyian tudtuk, hogy az igazolás egyenlõ a bûnösség beismerésével. Ám eddig nem értettük az igazolás mögött rejlõ pontos mechanizmust. Szcientológia eljárásmódok alkalmazásának híján, attól eltekintve, hogy megpróbálta kisebbíteni az ártó tettet, semmi olyan módszer nem volt, amelynek segítségével a személy meg tudta volna szabadítani önmagát annak a tudatától, hogy elkövetett egy ártó tettet. Bizonyos egyházak és más csoportok gyónást alkalmaztak arra törekedvén, hogy megszabadítsák a személyt ártó tetteinek nyomásától. Azonban az ebben szerepet játszó összes mechanizmus teljes megértésének híján a gyónás csak korlátozott mértékben volt mûködõképes. Ahhoz, hogy egy gyónás igazán hatékony legyen, az ember rossz cselekedeteinek feltárását teljes felelõsségvállalásnak kell követnie. Minden ártó tett az élet valamely területén vagy részén tanúsított felelõtlenség terméke. A visszatartások önmagukban is az ártó tettek egy fajtáját képviselik, azonban más forrásból erednek. A Szcientológia végérvényesen bebizonyította, hogy az ember alapvetõen jó, és ez a tény szöges ellentétben áll az olyan régebbi hiedelmekkel, miszerint az ember alapvetõen gonosz. Az ember olyannyira jó, hogy amikor ráeszmél önnön rendkívül veszélyes voltára, és arra, hogy tévedésben van, akkor törekszik a saját erejét minimálisra csökkenteni. Ha pedig ez nem válik be, és még mindig ártó tettek elkövetésén kapja magát, akkor megpróbálja kivonni magát a forgalomból vagy távozása által, vagy akár önmaga elfogatása és kivégeztetése révén. E nélkül a mérlegelés nélkül a rendõrség tehetetlen lenne a bûnügyek felderítésében. A bûnözõ mindig segédkezet nyújt ahhoz, hogy elfogják. Csak az a rejtély, hogy a rendõrség miért bünteti meg az elfogott bûnözõt. A bûnözõ azt akarja, hogy a társadalom számára kevésbé ártalmassá tegyék, és rehabilitálják. Ha ez igaz, akkor miért nem könnyít a lelkén? A helyzet az, hogy ártó tettnek tekinti azt, ha könnyít a lelkén. Az emberek visszatartják az ártó tetteket, mert úgy hiszik, ha elmondják, az egy újabb ártó tett. Mintha csak megpróbálnák elnyelni és elrejteni szem elõl a világ minden gonoszságát. Ez egy makacs téveszme. Azáltal, hogy visszatartják az ártó tetteket, azok a felszínen maradnak, és mint visszatartások, ezek önmagukban a folytatólagos gonoszság kizárólagos okai.

7 Tekintettel ezekre a mechanizmusokra, amikor a teher túlságosan megnövekedett, az ember egy másik mechanizmusra szorult, arra, hogy megpróbálja kisebbíteni az ártó tettet, és az ártó tett szorítását. Ezt csak úgy tudta megtenni, hogy megpróbálta kisebbíteni azt, aki ellen az ártó tettet elkövette, vagy rontani az illetõ jó hírét. Ezért, amikor egy ember elkövet egy ártó tettet, azt általában egy olyan erõfeszítés követi, amely arra irányul, hogy az ártó tett célpontjának jóságát vagy fontosságát csökkentse. Ennélfogva a férjnek, aki megcsalja a feleségét, ezután azt kell mondania, hogy a feleség valahogy semmirekellõ. Így aztán a feleségnek, aki megcsalta a férjét, kisebbítenie kell a férjét, hogy kisebbítse az ártó tettet. Ennek fényében a kritikák többsége annak az igazolása, hogy az illetõ elkövetett egy ártó tettet. Ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van, és soha senki és semmi nem érdemel kritikát. Az ember nem boldog. Az ártó tett mechanizmusa pedig egyszerûen egy piszkos játék, amibe az ember anélkül került bele, hogy tudta volna, merre megy. Van tehát helyes és helytelen a magatartásban, társadalomban, és az életben általában, azonban az összevissza morgolódó kritikusság amennyiben azt tények nem támasztják alá csak egy erõfeszítés az ártó tett célpontjának a kisebbítésére, hogy az ember képes legyen az ártó tettet elviselni (legalábbis reményei szerint). Természetesen igazságtalanul kritizálni és valakinek a jó hírét rontani már önmagában is ártó tett, így ez a mechanizmus valójában nem mûködõképes. Ez egy zsugorodó spirál. Az ember elkövet ártó tetteket nem szándékosan. Azután ezeket azzal próbálja igazolni, hogy hibákat talál, vagy áthárítja a felelõsséget. Ez további ártó tettekre viszi ugyanazon emberek ellen, ami önmagának és néha ezeknek az embereknek is a lealacsonyításához vezet. A társadalom arra van berendezve, hogy a legtöbb áthágást így vagy úgy megbüntesse. A büntetés csak még egy dolog, ami rontja az ártó tett sorozatot, és lealacsonyítja azt, aki büntet. Ám azok az emberek, akik ártó tettek elkövetésében vétkesek, büntetést követelnek. A büntetést arra használják, hogy (reményeik szerint) annak segítségével fogják vissza magukat a további áthágásoktól. Az áldozat követeli a büntetést, és fonák gondolkodású társadalom az, amelyik megadja neki. Az emberek térden állva könyörögnek, hogy végezzék ki õket. És ha nem teszik meg nekik ezt a szívességet, akkor a poklok összes haragja is csak egy szelíd valami hozzájuk képest. Amikor metszõ és durva, ámde egy kissé erõltetettnek hangzó kritikát hall valakirõl, akkor tudjon róla, hogy a megkritizált személlyel szembeni ártó tettekkel van dolga. Itt van a kezünkben az a mechanizmus, ami ezt az univerzumot egy õrült univerzummá teszi. A mechanizmus ismerete lehetõvé teszi, hogy egy olyan hatékony kezeléshez jussunk, amivel azt hatástalanítani lehet. Vannak azonban ennek olyan további kihatásai, amelyeket elõbb meg kellene értenünk. 7

8 Amikor egy személy elkövet egy ártó tettet, ez esetben azt, hogy pénzt lop a fõnökétõl Szia Karcsi, köszönöm, hogy vigyáztál az üzletre! akkor van egy visszatartása az elõl a személy elõl, akinek ártott. Mihelyt tettének terhe túlságosan megnõ A fõnök õ kapzsi. Azt hiszem, kilépek. a személy arra tett erõfeszítésében, hogy csökkentse ártó tettét, kisebbíti azt, akinek rosszat tett. Ezt igazolásnak hívják. 8

9 MEGLÓGÁS A Szcientológia technológiája tartalmazza az állásokból, családokból, és különbözõ helyekrõl és területekrõl való hirtelen, és viszonylag megmagyarázhatatlan távozások tényszerû magyarázatát. Ezeket a távozásokat meglógásnak nevezzük. Ez egyike azon dolgoknak, amikrõl az ember azt hitte, hogy mindent tud róluk, így aztán soha nem vette magának a fáradságot, hogy kivizsgálja azt. Mégis, az összes dolgok közül ez okozta neki a legtöbb fejfájást. Minderre az embernek megvolt a saját maga számára kielégítõ magyarázata, ám a magyarázat nem csökkentette azoknak a problémáknak a mennyiségét, amelyek ebbõl a mennem kell érzésbõl származtak. Például az ember kétségbe volt esve a válások magas számától, a nagyfokú üzemi lemorzsolódástól, a munkások körében tapasztalható zúgolódástól és számos más dologtól, amelyek mind ugyanabból a forrásból származnak a hirtelen vagy fokozatos távozásokból. Itt van például valaki, akinek van egy jó állása, és aki ennél jobbat feltehetõen nem kap; az illetõ egyszer csak úgy dönt, hogy távozik és már megy is. Aztán itt egy feleség, egy tökéletesen jó férjjel és családdal, és otthagyja az egészet. Látjuk, amint a férj, akinek egy csinos és vonzó felesége van, véget vet a kapcsolatnak, és távozik. Az ember ezt megmagyarázta magának, mondván, hogy olyan dolgokat tettek vele, amit nem tûrhet, úgyhogy mennie kell. Ám ha ez lenne a magyarázat, akkor az embernek mást nem is kellene tenni, mint a munkakörülményeket, a házastársi kapcsolatokat, az állásokat, a tanterveket és a többit mind nagyon kiválóvá tenni, és a probléma máris megoldódna. De épp ellenkezõleg, a munkakörülmények és házastársi kapcsolatok tüzetes vizsgálata azt mutatja, hogy a körülmények javítása gyakran növeli a meglógások számát. A világ legjobb munkakörülményeit valószínûleg Milton Hershey, a híres Hershey csokoládégyár alapítója teremtette meg üzemi munkásai számára. Azok mégis fellázadtak, sõt, még rá is lõttek. Ez viszont egy olyan ipari filozófiához vezetett, miszerint minél rosszabbul bánnak a munkásokkal, annál inkább hajlandóak maradni, ami önmagában legalább annyira nem igaz, mint az, hogy minél jobban bánnak velük, annál hamarabb meglógnak. Az emberekkel lehet olyan jól bánni, hogy elszégyellik magukat, tudván, hogy nem szolgáltak rá, és ez kiváltja vagy sietteti a meglógást. És persze lehet az emberekkel olyan rosszul is bánni, hogy nincs más választásuk, mint távozni. De ezek szélsõséges helyzetek, és a távozások nagy része valahol e szélsõségek között helyezkedik el: a feleség mindent megtesz, hogy sikerüljön a házasság, a férj pedig elmegy egy könnyû nõcske után. A menedzser azon igyekszik, hogy a dolgokat mûködésben tartsa, a dolgozó pedig távozik. Ezek a megmagyarázhatatlan távozások szervezeteket és életeket züllesztenek szét, és ideje, hogy megértsük õket. 9

10 10 Az emberek a saját ártó tetteik és visszatartásaik miatt távoznak. Ez a tárgyi valóság, és ez vastörvény. Egy tiszta lelkû embernek nem lehet ártani. Az az ember, akinek feltétlenül muszáj áldozattá válnia és távoznia, a saját ártó tettei és visszatartásai miatt távozik. Nem számít, hogy az illetõ egy várost hagy ott vagy egy állást. Az ok ugyanaz. Szinte bárki, függetlenül a pozíciójától, és függetlenül attól, hogy mi a baj, helyre tudja hozni a helyzetet, ha igazán akarja. Amikor a személy többé már nem akarja helyrehozni, akkor a saját ártó tettei és visszatartásai azokkal szemben, akik a helyzetben szerepet játszanak, lecsökkentették a saját arra való képességét, hogy a helyzetért felelõs legyen. Ezért úgy látszik, a távozás az egyetlen válasz. A meglógó személy a távozást igazolandó, különbözõ dolgokat talál ki, amiket vele szemben követtek el, arra tett erõfeszítésként, hogy az ártó tettet elbagatellizálja azoknak a lealacsonyításával, akikkel szemben azt elkövette. Az ebben szerepet játszó mechanizmus eléggé egyszerû. Most, hogy ezt az egész mechanizmust ismerjük, felelõtlenség a részünkrõl ennyi felelõtlenséget megengedni. Amikor valaki azzal fenyegetõzik, hogy otthagy egy várost, pozíciót, állást vagy képzési programot, akkor az egyetlen emberséges dolog, amit tehetünk az az, hogy eltávolítjuk az illetõ ártó tetteit és visszatartásait. Ha ennél kevesebbet teszünk, akkor azzal az érzéssel bocsátjuk útjára az illetõt, hogy lealacsonyították és hogy bántották. Elképesztõ, hogy milyen jelentéktelen ártó tettek képesek egy személy meglógását okozni. Egyszer egy munkatársat elkaptak épp azelõtt, hogy meglépett volna. Az eredeti ártó tett a szervezettel szemben arra volt visszavezethetõ, hogy elmulasztott a szervezet védelmére kelni, amikor arról egy bûnözõ rosszmájúan beszélt. A védelemnek ez az elmulasztása egyre több és több ártó tettet és visszatartást halmozott fel az illetõ nem adta át az üzeneteket, nem fejezett be egy feladatot, míg végül kifejezetten odáig alacsonyította a személyt, hogy ellopott valami semmiséget. Ez a lopás elhitette a személlyel, hogy jobb, ha távozik. Meglehetõsen nemes képet mutat az emberrõl, hogy amikor azon kapja magát, hogy amikor úgy hiszi képtelen visszafogni magát egy jótevõ megkárosításától, akkor távozásával védi a jótevõt. Ez a meglógás igazi forrása. Ennek fényében, ha netán javítanánk a személy munkakörülményein, azt látnánk, hogy egyszerûen felnagyítottuk az ártó tetteit, és ezzel elértük, hogy egészen biztosan távozni fog. Ha büntetünk, azzal némileg alábbszállíthatjuk a jótevõ értékét, és így csökkenthetjük az ártó tett súlyát. De sem a javítás sem a büntetés nem megoldás. A megoldás a Szcientológiában rejlik, és a Szcientológia eljárásmódok arra való alkalmazásában, hogy a személyt kellõen magas felelõsségi szintre hozzuk fel ahhoz, hogy elvállaljon egy munkát vagy egy pozíciót, és aztán végre is hajtsa azt, az összes olyan furcsa hókuszpókusz nélkül, miszerint: Hogy elmehessek, és megvédhesselek mindattól a rosszaságtól, amit elkövetek ellened, azt kell mondanom, hogy elkövetsz ellenem bizonyos dolgokat. Ez így van, és ha már egyszer tudjuk, hogy így van, nincs értelme, hogy ne tegyünk valamit ezzel kapcsolatban. Nyugtalanul hajtja párnára a fejét az, akinek rossz a lelkiismerete. Ám ha megtisztítja, egy jobb emberrel lesz dolga.

11 Visszatartás Visszatartás Amikor egy személy elég ártó tettet és visszatartást halmoz fel egy másikkal vagy egy adott területtel szemben, ez esetben egy házasságban Visszatartás akkor kritikussá válik, és hibákat kezd keresni abban a személyben vagy azon a bizonyos területen ami az õ szemében igazolja a távozást, a meglógást. Az emberek a saját ártó tetteik és visszatartásaik miatt mennek el. 11

12 AZ ÁRTÓ TETT MOTIVÁTOR- SOROZAT Az ártó tettek mechanizmusának van még egy másik vonatkozása. Ezt ártó tett motivátor-sorozatnak hívják, és további magyarázatot ad az emberi viselkedés nagy részére. Egy ártó tett, amint láttuk, egy csoport erkölcsi kódexének áthágása. Leírható azonkívül úgy is, mint az egyén egy agresszív vagy romboló tette az élet valamely része ellen. A motivátor egy agresszív vagy romboló tett, amit egy személy vagy az élet egy része ellen követtek el. Az, hogy az adott tett ártó tett vagy motivátor-e, az dönti el, hogy milyen nézõpontból szemléljük. Azért hívjuk motivátor -nak, mert hajlamos arra késztetni az illetõt, hogy visszafizesse azaz egy újabb ártó tettre motivál. Miután valakivel vagy valamivel rosszat tett, az ember hajlamos azt hinni, hogy valami biztosan erre motiválta. Azután, hogy valami rossz érte, esetleg õ maga is hajlamos rá, hogy úgy érezze, biztosan õ tett valamit, amivel rászolgált. A fenti állítások igazak. Az emberi cselekedeteket és reakciókat gyakran nagyon félremagyarázzák ebben a témakörben. Az emberek képesek abban a hitben élni, hogy autóbalesetet szenvedtek, amikor valójában autóbalesetet okoztak. Az emberek gondolhatják azt is, hogy balesetet okoztak, holott csak a részesei voltak annak. Néhányan, amikor egy halálesetrõl hallanak, máris azt hiszik, hogy biztosan õk ölték meg az illetõt, még ha messze is voltak tõle. A nagyvárosok rendõrségein szinte minden gyilkosságnál rutinszerûen megjelennek bizonyos emberek, és bevallják, hogy õk követték el azt. Az embernek nem kell õrültnek lennie ahhoz, hogy ki legyen téve az ártó tett motivátor-sorozat törvényének. Az ártó tett motivátor-sorozat alapja Newton hatás-ellenhatás törvénye, és ezzel a törvénnyel összhangban van miszerint minden hatáshoz tartozik egy vele egyenlõ, ellentétes irányú visszahatás. 12

13 A hatás-ellenhatás egyszerû törvénye, hogy ha van két golyónk, egy piros és egy sárga, madzagra felfüggesztve, és fogjuk a piros golyót és elengedjük, hogy nekiütközzön a sárga golyónak, akkor a sárga golyó visszatér, és nekiütközik a piros golyónak. Ez az, ahogy Newton hatás-ellenhatás törvénye mûködik. Lesüllyedt emberek, akik kezdenek teljes mértékben a fizikai univerzumnak engedelmeskedni, ezt a törvényt kizárólagos mûködési módjukként alkalmazzák. Bosszú: Megütöttél megütlek. Honvédelem: Ha elég atomfegyverre teszünk szert, akkor persze képesek leszünk megakadályozni az embereket abban, hogy atombombákat dobáljanak ránk. Azonban ártó tett motivátor-sorozathoz több minden is tartozik, mint csak a Newton hatás-ellenhatás törvény. Ha János megüti Pétert, akkor János azt hiszi, hogy Péternek meg kellene ütnie õt. És ami még ennél is fontosabb, ténylegesen szomatikája lesz (azaz fizikai fájdalma vagy kellemetlen érzése), hogy bebizonyítsa, Péter megütötte, holott Péter nem ütötte meg. A tényleges körülményektõl függetlenül el fogja 13

14 János Péter János Péter ÁRTÓ TETT MOTIVÁTOR Egy ártalmas cselekedet a nézõponttól függõen vagy ártó tett, vagy motivátor. Egy motivátor általában egy másik ártó tettre ad ösztönzést (akit megütöttek, azaz Péter, valószínûleg visszaüt, vagy bosszút akar állni), számos nehézségbe keverve bele ezáltal az illetõt életének olyan területein, ahol ártó tetteket követett el. érni, hogy ez a törvény igaz legyen. És az emberek egy állandó igazolásban élnek, mondván, hogy: Péter megütött, Péter megütött, Péter megütött. Habár valójában nem történt meg, az emberi lények egy alacsony szintû reaktív (irracionális) ok miatt ragaszkodni szoktak hozzá, hogy igenis megtörtént. És ez az ártó tett motivátor-sorozat. Ennek a tudása nagyon értékes tudás. Például ha azt hallja, amint egy feleség elmondja, hogy a férje minden nap elveri, akkor nézzen be a feleség párnája alá a furkósbotért, amit használ, mert olyan biztos, mint a halál, hogy ha az azt mondja, hogy a sárga golyó ütközött neki a piros golyónak, akkor észre kell venni, hogy elõször a piros golyó kellett, hogy nekiütközzön a sárgának. Ez a mechanizmus sok mindent megmagyaráz bizonyos emberi tevékenységekkel kapcsolatban. 14

15 LEHET IGAZAD Az, hogy valakinek igaza van vagy nincs, vita és harc általános forrása. Ezek szorosan összefüggnek az ártó tettekkel és visszatartásokkal, valamint az ártó tett motivátor-sorozattal. Egy olyan személynek, aki már a végét járja, utolsó tudatos erõfeszítése az, hogy igaza legyen. Az, hogy nekem-igazam-van-és-nekik-nincs-igazuk, a legalacsonyabb szintû elgondolás, amit egy tudatossággal nem bíró személy megfogalmazhat. Hogy mi az, ami valóban helyes, és mi az, ami valóban helytelen, nem szükségszerûen meghatározható mindenki számára. Ezek a fogalmak a fennálló erkölcsi kódexek és szabályok értelmében változnak, és a Szcientológiát megelõzõen annak ellenére, hogy a jog az épelméjûség próbájaként használta õket nem tény volt az alapjuk, hanem csak vélemény. A Szcientológiában egy pontosabb meghatározás adódott. És ez a meghatározás lett az igazi meghatározása annak is, hogy mi egy ártó tett. Az ártó tett nem pusztán annyit jelent, hogy valakiben vagy valamiben kárt teszünk: az ártó tett egy olyan mulasztás vagy elkövetés tette, ami a legkevesebb jót teszi a legkevesebb embernek, illetve az élet legkevesebb területének, vagy a legnagyobb ártalmára van a legtöbb embernek, illetve az élet legtöbb területének. Ebbe beletartozik az ember családja, csoportja vagy csapata, és az emberiség egésze. Így egy helytelen tett olyan mértékben helytelen, amilyen mértékben a legtöbbeknek vagy a legtöbb dolognak árt. Egy helyes tett olyan mértékben helyes, amilyen mértékben a legtöbbeknek, illetve a legtöbb dolognak hasznára van. Sokan azt gondolják, hogy egy cselekedet egyszerûen azért, mert romboló, már ártó tett. Nekik minden romboló tett vagy mulasztás ártó tett. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy egy elkövetés vagy mulasztás tette ártó tett legyen, az emberek többségének és az élet nagyobb területének ártalmára kell lennie. Ezért a rombolás elmulasztása is lehet ártó tett. Segítséget nyújtani valamihez, ami a többség ártalmára van, szintén lehet ártó tett. Az ártó tett olyan valami, ami széles körben okoz kárt. Egy jótékony hatású tett olyan valami, ami széles körben segít. Kárt tenni valamiben, ami sok emberre és az élet számos területére nézve káros lenne, jótékony tett lehet. Mindenben kárt tenni és mindent segíteni, egyaránt lehet ártó tett. Bizonyos dolgokat segíteni, és bizonyos dolgokban kárt tenni egyaránt lehet jótékony tett. 15

16 Az az elképzelés, hogy semmiben ne tegyünk kárt, és az, hogy mindent segítsünk, egyaránt meglehetõsen bolond dolog. Kétséges, hogy vajon jótékony tevékenységnek tartaná-e azoknak a megsegítését, akik másokat rabszolgasorba hajtanak, és épp ilyen kétséges, hogy ártó tettnek tartaná-e egy betegség elpusztítását. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy valakinek igaza van vagy nincs igaza, mindenféle zagyva gondolkodás alakulhat ki. Abszolút értelemben vett helyes, illetve abszolút értelemben vett helytelen nem létezik. Az, hogy valakinek igaza van, nem abból áll, hogy nem hajlandó kárt okozni, és az, hogy nincs igaza, az nemcsak abból áll, hogy nem okoz kárt. Abban, hogy valakinek igaza van, van egy olyan ésszerûtlenség, ami nemcsak az épelméjûség törvényes vizsgálatának az érvényességét szünteti meg, hanem arra is magyarázatot ad, hogy miért követnek el egyes emberek nagyon helytelen dolgokat, miközben ragaszkodnak hozzá, hogy helyesen cselekszenek. A válasz egy mindenkiben azonos, alapvetõ késztetésben áll: törekvés arra, hogy igaza legyen. Az ehhez való ragaszkodás gyorsan elszakad a helyes cselekvéstõl. És ezt egy arra tett erõfeszítés kíséri, hogy másokat hibáztasson, ahogy azt a túlzottan kritikus személyek esetében látjuk. Egy lénynek, aki látszólag eszméletlen, még mindig igaza van, és még mindig másokat hibáztat. Ez az utolsó kritika. Láttunk már olyat, amikor egy védekezõ személy kimagyarázza az olyan legkirívóbb helyzeteket is, amikor nincs igaza. Ez szintén igazolás. A magatartás legtöbb magyarázata függetlenül attól, hogy mennyire eltúlzott tökéletesen helyesnek tûnik a magyarázatot adó személy szemében, hiszen õ mindössze a saját igazságát hangoztatja, és azt, hogy másoknak nincs igaza. Azok a tudósok, akik irracionálisak, úgy tûnik, nem tudnak sok elméletet kifejleszteni. Azért nem, mert jobban érdekli õket az, hogy ragaszkodjanak a saját furcsa igazukhoz, mint az, hogy rátaláljanak az igazságra. Így különös tudományos igazságokat kapunk olyan emberektõl, akiknek több esze kellene hogy legyen. Az igazságot azok építik, akik nem korlátoltak, és elég kiegyensúlyozottak ahhoz, hogy észrevegyék azt is, ha nincs igazuk. 16

17 Nyilván hallott már néhány nagyon képtelen érvelést odakint a tömegben. Jöjjön rá, hogy a beszélõt jobban érdekelte a saját igazának a hangoztatása, mint az, hogy igaza legyen. A thetán a szellemi lény, a személy maga megpróbálja elérni, hogy igaza legyen, és küzd az ellen, hogy ne legyen igaza. Tekintet nélkül arra, hogy valamivel kapcsolatban igaza van-e, vagy tényleg helyesen cselekszik-e. Ez egy olyan ragaszkodás, aminek nincs köze a magatartás helyességéhez. Az ember mindig az utolsó leheletéig megpróbálja elérni, hogy igaza legyen. Hát akkor meg hogy lehet olyan, hogy az embernek nincs igaza? Így: Az ember véletlenül vagy figyelmetlenségbõl elkövet egy helytelen tettet. A tett vagy tétlenség helytelensége így aztán ellentétben áll az embernek azzal a szükségletével, hogy igaza legyen. Ezért aztán lehet, hogy tovább folytatja, és megismétli a helytelen tettet, hogy bebizonyítsa annak helyes voltát. Ez az aberráció (ésszerûtlen gondolat vagy viselkedés) egyik alapja. Minden helytelen cselekedet egy hiba eredménye, ami után az illetõ ragaszkodik hozzá, hogy igaza volt. Ahelyett hogy helyrehozná a hibát (ami annak a beismerésével járna, hogy nem volt igaza), az ember ragaszkodik hozzá, hogy a hiba helyes cselekedet volt, így hát megismétli. Ahogy egy lény csúszik lefelé, egyre nehezebb elismernie, hogy nem volt igaza. Sõt mi több, egy ilyen beismerés könnyûszerrel katasztrofális lehet bárminemû, még megmaradt képességére és épelméjûségére nézve. Mivel az, hogy valakinek igaza van, az a lényegi dolog, amibõl a túlélés áll. Ez az a csapda, amibõl az ember látszólag képtelen volt kiszabadítani magát: ártó tett ártó tettre halmozódva, a hangoztatott igazság által fûtve. Szerencsére van egy biztos kiút ebbõl a hálóból, amint azt mindjárt látni fogjuk. 17

18 Mindenkiben megvan a késztetés arra, hogy igaza legyen. KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN Amikor a személy valamit helytelenül tesz, olyankor összeütközésbe kerül a saját helytelen cselekedete és a között a késztetés között, hogy igaza legyen KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN és abbeli erõfeszítésében, hogy megerõsítse az igazát, lehet hogy újra meg újra elköveti a tettet. KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN 18

19 AZ ÁRTÓ TETTEK ÉS VISSZATARTÁSOK KIÍRÁSA Régóta meglévõ tudás a Szcientológiában az, hogy ott, ahol ártó tettek és visszatartások vannak, rövidítése O/W (az angol overt = ártó tett és withhold = visszatartás szavak kezdõbetûibõl), ott nincs nyereség (javulás). Az ártó tettek a legfõbb okai annak, hogy egy ember visszafogja magát, illetve visszatartja magát a cselekvéstõl. Egy olyan személy, akinek ártó tettei és visszatartásai vannak, kevésbé lesz képes befolyásolni a saját életét és a körülötte levõk életét, és kikerül a kommunikációból azokkal az emberekkel és dolgokkal, akik, illetve amik ellen ártó tetteket követett el. Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása kivezetõ utat kínál. Az egyén azáltal, hogy szembesül az igazsággal, megkönnyebbülést és a felelõsségérzet visszatérését tapasztalhatja. Az alapelmélet Az ember ártó tettei és visszatartásai kiírásának alapját képezõ elméletet a Szcientológia Axiómák tartalmazzák, amelyek teljességükben a Szcientológia 0-8: Az alapok könyve címû könyvben kerültek kiadásra. Az axióma egy természeti törvény megfogalmazása olyanformán, mint a természettudományok axiómái. A Szcientológia Axiómák közül a 38-as axióma egy része különösen jól idevág: 1. A butaság a konsziderációról (rögzült vagy folyamatos gondolat, illetve vélemény valamivel kapcsolatban) való nem tudás állapota. 2. Mechanikus meghatározás: a butaság az idõrõl, helyrõl, formáról és eseményrõl való nem tudás állapota. 1. Az igazság a pontos konszideráció. 2. Az igazság a pontos idõ, hely, forma és esemény. Így tehát azt látjuk, hogy az igazság felfedezésének elmulasztása butaságot okoz. Így tehát tényleges tesztek alapján azt láthatjuk, hogy az igazság felfedezése as-isnesst eredményez. 19

20 Az as-isness (angol: ahogyan-levõség) az az állapot, amelyben a személy pontosan úgy lát egy tetszõleges dolgot, ahogy az van, minden torzítás és hazugság nélkül, amely pillanatban az a dolog eltûnik, és megszûnik létezni. Így tehát azt láthatjuk, hogy egy végsõ igazságnak nem lenne ideje, helye, formája vagy eseménye. Így tehát aztán azt érzékeljük, hogy fennmaradást csak úgy tudunk elérni, ha elleplezünk egy igazságot. A hazugság az idõ, hely, esemény vagy forma megmásítása. A hazugság alter-isnessé lesz (angol: másként-levõség; valaminek egy átalakított vagy megváltoztatott valósága), és butasággá válik. Bárminek, ami megmarad, el kell kerülnie az as-isnesst. Így tehát bárminek, ahhoz hogy fennmaradjon, hazugságot kell tartalmaznia. Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása as-isnesst képes létrehozni, és ezáltal fel tudja szabadítani a személyt áthágásainak terhe alól. Az O/W-kiírások formátuma Amikor az emberek O/W-kiírást végeznek, elõadódhatnak olyan esetek, hogy helytelenül használják azt, amennyiben a tevékenység részleteit nem ismerik és követik. Az elsõ lépés, amit meg kell tenni, mielõtt még az ember nekikezdene egy O/W-kiírásnak az, hogy tisztázza annak az eljárásmódját, hogy pontosan hogyan végzik az O/W-kiírást. A tapasztalat azt bizonyította, hogy az emberek nehézségbe ütköztek O/Wkiírás közben, amennyiben annak a formátumát (beleértve ebbe a kulcsszavakat és kifejezéseket) nem szótisztázták, mielõtt belekezdtek volna a tevékenységbe. (A szótisztázás a Szcientológia eljárásmódoknak egy olyan része, amely során megtalálják azokat a szavakat, amelyeket egy személy az általa tanult tárgyakban nem értett meg, ezeknek a szavaknak egy szótárban utánanéznek és meghatározzák azokat.) Formátum: Az O/W-kiírások végzésének formátuma a következõ: 1. Írja le pontosan az elkövetés vagy mulasztás ártó tettét. 2. Azután fejtse ki világosan és egyértelmûen a tettre vagy tétlenségre vonatkozó részleteket, beleértve a következõket: 20

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk?

Miért. marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? Miért? marad??????? A családon belüli erõszak: a feleség- és gyermekbántalmazás Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület, 1999 A kiadványt a Szociális és Családügyi Minisztérium Nõképviseleti Titkársága támogatta

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

A Megvilágosodás Hat Pillére. Személyes Integritás Kurzus

A Megvilágosodás Hat Pillére. Személyes Integritás Kurzus A Megvilágosodás Hat Pillére Személyes Integritás Kurzus AVATAR MINI-KURZUSOK Az Avatar Mini-kurzusok lehetőséget biztosítanak arra, hogy megértsük és megérezzük, mennyire erőteljesek és könnyűek valójában

Részletesebben

Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete

Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete 1 Tartalom: - Előszó - Szex és a vezetési válság - Mi a szeretet? - Mi a kéjvágy? - Az érzékkielégítés ereje - Szexualitás

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára)

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) Copyright: Dr. Marosán György főiskolai tanár 1999 1 Bevezető Minden vezető függetlenül konkrét feladatkörétől

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 388. oldal

Tartalomjegyzék: 388. oldal Tartalomjegyzék: 388. oldal Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt.

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. 1 Az élet 2 Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. Nekik köszönhetem, hogy itt és most az lehetek,

Részletesebben

Dr. Robert Lefever. Promis Recovery Centre. A dohányzás. Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis?

Dr. Robert Lefever. Promis Recovery Centre. A dohányzás. Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis? Dr. Robert Lefever Promis Recovery Centre A dohányzás Tizenöt ok. Miért ne szokjunk le dohányzásról? Vagy inkább mégis? 1 Szponzoráltjaimnak, Karine-nek, Michaelnak, Arthurnak és Paulnak, szponzoromnak,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4

TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 TUDNIVALÓK RÖVIDEN...4 Bevezető: Ádám története... 4 Az Energia diéta rendszerének gyors áttekintése...5 Az Alapszámod... 6 Az ételek rezgésszáma... 6 Magas rezgésszámú

Részletesebben

Anthony Robbins HATÁRTALAN SIKER A SZEMÉLYES EREDMÉNYESSÉG ÚJ TUDOMÁNYA

Anthony Robbins HATÁRTALAN SIKER A SZEMÉLYES EREDMÉNYESSÉG ÚJ TUDOMÁNYA Anthony Robbins HATÁRTALAN SIKER A SZEMÉLYES EREDMÉNYESSÉG ÚJ TUDOMÁNYA Anthony Robbins HATÁRTALAN SIKER A SZEMÉLYES EREDMÉNYESSÉG ÚJ TUDOMÁNYA Budapest, 2008 Ajánlom e könyvet a benned élő legnagyobb

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

BALOGH BÉLA A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA

BALOGH BÉLA A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA BALOGH BÉLA A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA Szép remények, szerény eredmények... 2 Problémáidat mindenhová magaddal viszed... 6 Saját magunkat egyetlen gondolatunktól sem kímélhetjük... 10 A jó szándék nem

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Új korszak kezdődött!

Új korszak kezdődött! LRH könyveinek és előadásainak vadonatúj kiadása! A HÍD A Szcientológia Egyház Budapest magazinja 44. alszám Új korszak kezdődött! Különbségek a Szcientológia és más filozófiák között L. Ron Hubbard üdvözlet

Részletesebben

A megismerés buktatói

A megismerés buktatói Tartalom A legfontosabb jelenségek, melyek torzítják tudásunkat, következtetéseinket, világnézetünket. Megjegyzés Ez a téma különféle területekről összegyűjti és rendszerezi ezeket a jelenségeket. Van

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben