SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Mi viszi az embereket arra, hogy visszahúzódjanak az életben való részvételtõl? Egy gondtalan gyermek, mire tizenéves lesz, visszafogottá és óvatossá válik. Egy, a hivatásának élõ sikeres nõ, aki egyik személyes kapcsolatát a másik után hagyja ott, az önbecsülés hiányától szenved. Egy nyugállományba vonult ember megbánással néz vissza az életére azon döntések miatt, amelyeket valaha hozott. Ezeknek a túlságosan is gyakori jeleneteknek oka van. Nem csak úgy megesnek, és nem is a sors akaratától függenek. L. Ron Hubbard hatalmas kutatási anyagot halmozott fel, ami a másoktól való visszahúzódás és a becsületvesztés hátterében rejlõ okokkal közvetlenül foglalkozik, és megoldást is ad rájuk. Kifejlesztett továbbá egy pontos módszert az önök számára, hogy segítsen visszanyerni a becsület és az önbecsülés érzését. A szertefoszlott álmoknak és a múlt feletti sajnálkozásnak nem kell továbbra is elvonnia az embereket attól, hogy résztvevõi legyenek a jelennek. Létezik egy tényleges mechanizmus, ami az embereket visszahúzódásra készteti a kapcsolataiktól, a családjuktól, csoportoktól és bizony még az álmaiktól is. És az ilyen helyzeteket helyre lehet hozni. Ebbõl a füzetbõl ön is felfedezheti majd, hogyan segíthet másoknak visszaszerezni a becsületüket és életkedvüket. Ez vadonatúj nézõpont egy régi problémával kapcsolatban, és azt jelenti, hogy nem kell többé mások szenvedését tehetetlenül szemlélve a pálya szélén ülnie. E helyett olyan eszközök lesznek a kezében, amelyek tökéletes megoldást nyújtanak az ilyen szenvedésre. 2

3 AZ ERKÖLCSI KÓDEXEK M inden olyan tevékenység során, amelyben az emberek kölcsönhatásban vannak egymással, erkölcsi kódexeket alakítanak ki. Ez igaz bármely csoporttal kapcsolatban, legyen az akármekkora egy család, egy csapat, egy vállalat, egy nemzet, egy faj. Mi is egy morális kódex? Megállapodások összessége, amelyhez egy egyén a hozzájárulását adta, hogy ezáltal biztosítsa egy csoport túlélését. Vegyük például az Egyesült Államok Alkotmányát. Ez egy olyan egyezmény volt, amelyet az eredeti tizenhárom állam hozott arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják intézni az ügyeiket. Ahol ezt az Alkotmányt megszegték, az ország most bajban van. Az Alkotmány elõször kimondta, hogy semmilyen jövedelemadó nem létezhet. Ezt késõbb megsértették. Aztán megváltoztattak benne egy másik pontot, aztán egy harmadikat, majd egy negyediket És valahányszor csak ezt tették, az csak problémákat okozott. Miért okoz ez gondokat? Azért, mert nincsen más megegyezés, mint az alapvetõ megegyezés. Az ember megtanulta, hogy ha megegyezésre jutott a helyes viselkedés, illetve a helyénvaló dolgok kódexét illetõen, akkor túlélt, ha pedig nem egyezett meg, akkor nem élt túl. Így aztán, amikor emberek csoportot alkotnak, mindig megfogalmaznak egy hosszú, terjedelmes megegyezés-gyûjteményt azzal kapcsolatban, hogy mi erkölcsös (azaz mi az, ami hozzájárul a túléléshez), és mi erkölcstelen (mi az, ami romboló a túlélésre nézve). E meghatározások alapján az erkölcs azokat a dolgokat jelenti, amelyeket egy adott idõpontban a túlélést elõsegítõ jellemzõknek tartunk. A túlélés irányába mutató cselekedet erkölcsös cselekedet. Azokat a dolgokat tartjuk erkölcstelennek, amelyeket túlélésellenesnek tartunk. Ha két vagy több ember kölcsönös egyetértésben van, akkor együtt tevékenykednek, amit közös tevékenységnek nevezünk. Táncolni valakivel egy közös tevékenység; verekedni valakivel egy közös tevékenység; egy szervezetben dolgozni közös tevékenység. Tengerészeti körökben létezik egy közismert adat, miszerint egy hajó legénysége nem ér semmit mindaddig, amíg szembe nem szállt valami hatalmas veszéllyel, vagy nem harcolt együtt. Vegyünk például egy hajót, amelyik új legénységgel vitorlázik, és bár a legénységet kiképezték a feladataira, semmi 3

4 4 sem mûködik: a készletek úgy tûnik soha nem jutnak fel a fedélzetre, az üzemanyag soha nem folyik szabadon a motorokhoz, kavarodás kivételével semmi nem történik. Aztán egy nap a hajó hatalmas viharba kerül, óriási, tomboló hullámokkal, és a legénység minden egyes tagja, aki csak a hajón van, együtt dolgozik, hogy kimerjék a vizet a gépházból, hogy le ne álljanak a gépek. Valahogyan egy darabban tartják a hajót, és a vihar elül. Ezután valamilyen különös oknál fogva lesz egy igazi hajónk. Akár két ember partneri viszonyából álló csoportról van szó, akár egy másik nép földjének meghódítása után kialakulóban levõ egész nemzetrõl a csoport mérete nem fontos, ezek bizonyos megegyezéseket kötnek. Ehhez nem sok köze van annak, hogy a megegyezés élettartama milyen hosszú. Ez lehet megegyezés egy napra, megegyezés egy hónapra vagy az elkövetkezõ ötszáz évre. Az emberek tehát egy csoport kialakításakor létrehoznak egy sor megegyezést arról, hogy mi helyes és mi helytelen, mi erkölcsös és mi erkölcstelen, mi az, ami elõsegíti a túlélést, és mi az, ami túlélésellenes. Ez az, amit létrehoznak. És aztán ez a megegyezések vagy törvények áthágása következtében szétesik. Az egyes csoporttagok ezen áthágásai, amelyek bár kimondatlanok, mindazonáltal mégiscsak áthágások, fokozatosan felhalmozódva széteséshez vezetnek. A Szcientológiában ezek az áthágások és következményeik igen részletes megvizsgálásra kerültek. Az itt mûködõ mechanizmus kétféle módon nyilvánul meg. Az ártalmas cselekedetet, vagy a csoport erkölcsi kódexének áthágását ártó tettnek nevezzük. Amikor a személy valami olyat tesz, ami ellenkezik azzal az erkölcsi kódexszel, amelyhez a beleegyezését adta, vagy ha elmulaszt megtenni valamit, amit annak a kódexnek az értelmében meg kellett volna tennie, akkor ártó tettet követ el. Egy ártó tett megsérti azt, amiben megegyeztek. A személyt kötelezõ erkölcsi kódex ki nem mondott, be nem jelentett áthágását visszatartásnak nevezzük. A visszatartás egy, a személy által elkövetett ártó tett, amirõl az nem beszél; olyan valami, amirõl a személy azt hiszi, hogy amennyiben felfedi, veszélyeztetni fogja az önfenntartását. Minden visszatartás egy ártó tett után következik. Így az ártó tett olyan valami, amit elkövettek, a visszatartás pedig egy olyan ártó tett, amelyet mások vagy valaki más elõl visszatartottak. Az egyetlen személy, aki el tud választani egy embert egy csoporttól, az õ maga, és az egyetlen mechanizmus, ami által ezt meg tudja tenni, az a visszatartás. A csoport többi tagja elõl visszatartja a csoport erkölcsi kódexének általa elkövetett bizonyos áthágásait, így elkülönül a csoporttól, ezért aztán a csoport szétesik.

5 HORGÁSZ- ENGEDÉLYEK Amikor egy személy beleegyezik abba, hogy egy bizonyos erkölcsi kódexet követni fog Horgászni tilos! de aztán megsérti ezeket a megegyezéseket, akkor elköveti azt, amit ártó tettnek nevezünk. Horgászni tilos! Ha egy személy nem kommunikál valamirõl, amit tett, mert fél a következményektõl, azt visszatartásnak nevezzük. Az ember társadalmi bajai fõként személyes nehézségeibõl tevõdnek össze. A mûködõképes megközelítés az, ha segítünk az egyénnek személyes problémája kezelésében, hogy ezáltal jobbítsuk mind õt, mind azt a társadalmat, amelyben él. 5

6 6 IGAZOLÁS Amikor egy személy elkövet egy ártó tettet és aztán visszatartja, akkor általában az igazolás szociális mechanizmusát alkalmazza. Igazolás alatt annak a megmagyarázását értjük, hogy egy ártó tett valójában miért nem igazán ártó tett. Mindannyian hallottunk már olyat, amikor emberek megkísérlik igazolni a tetteiket, és ösztönösen mindannyian tudtuk, hogy az igazolás egyenlõ a bûnösség beismerésével. Ám eddig nem értettük az igazolás mögött rejlõ pontos mechanizmust. Szcientológia eljárásmódok alkalmazásának híján, attól eltekintve, hogy megpróbálta kisebbíteni az ártó tettet, semmi olyan módszer nem volt, amelynek segítségével a személy meg tudta volna szabadítani önmagát annak a tudatától, hogy elkövetett egy ártó tettet. Bizonyos egyházak és más csoportok gyónást alkalmaztak arra törekedvén, hogy megszabadítsák a személyt ártó tetteinek nyomásától. Azonban az ebben szerepet játszó összes mechanizmus teljes megértésének híján a gyónás csak korlátozott mértékben volt mûködõképes. Ahhoz, hogy egy gyónás igazán hatékony legyen, az ember rossz cselekedeteinek feltárását teljes felelõsségvállalásnak kell követnie. Minden ártó tett az élet valamely területén vagy részén tanúsított felelõtlenség terméke. A visszatartások önmagukban is az ártó tettek egy fajtáját képviselik, azonban más forrásból erednek. A Szcientológia végérvényesen bebizonyította, hogy az ember alapvetõen jó, és ez a tény szöges ellentétben áll az olyan régebbi hiedelmekkel, miszerint az ember alapvetõen gonosz. Az ember olyannyira jó, hogy amikor ráeszmél önnön rendkívül veszélyes voltára, és arra, hogy tévedésben van, akkor törekszik a saját erejét minimálisra csökkenteni. Ha pedig ez nem válik be, és még mindig ártó tettek elkövetésén kapja magát, akkor megpróbálja kivonni magát a forgalomból vagy távozása által, vagy akár önmaga elfogatása és kivégeztetése révén. E nélkül a mérlegelés nélkül a rendõrség tehetetlen lenne a bûnügyek felderítésében. A bûnözõ mindig segédkezet nyújt ahhoz, hogy elfogják. Csak az a rejtély, hogy a rendõrség miért bünteti meg az elfogott bûnözõt. A bûnözõ azt akarja, hogy a társadalom számára kevésbé ártalmassá tegyék, és rehabilitálják. Ha ez igaz, akkor miért nem könnyít a lelkén? A helyzet az, hogy ártó tettnek tekinti azt, ha könnyít a lelkén. Az emberek visszatartják az ártó tetteket, mert úgy hiszik, ha elmondják, az egy újabb ártó tett. Mintha csak megpróbálnák elnyelni és elrejteni szem elõl a világ minden gonoszságát. Ez egy makacs téveszme. Azáltal, hogy visszatartják az ártó tetteket, azok a felszínen maradnak, és mint visszatartások, ezek önmagukban a folytatólagos gonoszság kizárólagos okai.

7 Tekintettel ezekre a mechanizmusokra, amikor a teher túlságosan megnövekedett, az ember egy másik mechanizmusra szorult, arra, hogy megpróbálja kisebbíteni az ártó tettet, és az ártó tett szorítását. Ezt csak úgy tudta megtenni, hogy megpróbálta kisebbíteni azt, aki ellen az ártó tettet elkövette, vagy rontani az illetõ jó hírét. Ezért, amikor egy ember elkövet egy ártó tettet, azt általában egy olyan erõfeszítés követi, amely arra irányul, hogy az ártó tett célpontjának jóságát vagy fontosságát csökkentse. Ennélfogva a férjnek, aki megcsalja a feleségét, ezután azt kell mondania, hogy a feleség valahogy semmirekellõ. Így aztán a feleségnek, aki megcsalta a férjét, kisebbítenie kell a férjét, hogy kisebbítse az ártó tettet. Ennek fényében a kritikák többsége annak az igazolása, hogy az illetõ elkövetett egy ártó tettet. Ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van, és soha senki és semmi nem érdemel kritikát. Az ember nem boldog. Az ártó tett mechanizmusa pedig egyszerûen egy piszkos játék, amibe az ember anélkül került bele, hogy tudta volna, merre megy. Van tehát helyes és helytelen a magatartásban, társadalomban, és az életben általában, azonban az összevissza morgolódó kritikusság amennyiben azt tények nem támasztják alá csak egy erõfeszítés az ártó tett célpontjának a kisebbítésére, hogy az ember képes legyen az ártó tettet elviselni (legalábbis reményei szerint). Természetesen igazságtalanul kritizálni és valakinek a jó hírét rontani már önmagában is ártó tett, így ez a mechanizmus valójában nem mûködõképes. Ez egy zsugorodó spirál. Az ember elkövet ártó tetteket nem szándékosan. Azután ezeket azzal próbálja igazolni, hogy hibákat talál, vagy áthárítja a felelõsséget. Ez további ártó tettekre viszi ugyanazon emberek ellen, ami önmagának és néha ezeknek az embereknek is a lealacsonyításához vezet. A társadalom arra van berendezve, hogy a legtöbb áthágást így vagy úgy megbüntesse. A büntetés csak még egy dolog, ami rontja az ártó tett sorozatot, és lealacsonyítja azt, aki büntet. Ám azok az emberek, akik ártó tettek elkövetésében vétkesek, büntetést követelnek. A büntetést arra használják, hogy (reményeik szerint) annak segítségével fogják vissza magukat a további áthágásoktól. Az áldozat követeli a büntetést, és fonák gondolkodású társadalom az, amelyik megadja neki. Az emberek térden állva könyörögnek, hogy végezzék ki õket. És ha nem teszik meg nekik ezt a szívességet, akkor a poklok összes haragja is csak egy szelíd valami hozzájuk képest. Amikor metszõ és durva, ámde egy kissé erõltetettnek hangzó kritikát hall valakirõl, akkor tudjon róla, hogy a megkritizált személlyel szembeni ártó tettekkel van dolga. Itt van a kezünkben az a mechanizmus, ami ezt az univerzumot egy õrült univerzummá teszi. A mechanizmus ismerete lehetõvé teszi, hogy egy olyan hatékony kezeléshez jussunk, amivel azt hatástalanítani lehet. Vannak azonban ennek olyan további kihatásai, amelyeket elõbb meg kellene értenünk. 7

8 Amikor egy személy elkövet egy ártó tettet, ez esetben azt, hogy pénzt lop a fõnökétõl Szia Karcsi, köszönöm, hogy vigyáztál az üzletre! akkor van egy visszatartása az elõl a személy elõl, akinek ártott. Mihelyt tettének terhe túlságosan megnõ A fõnök õ kapzsi. Azt hiszem, kilépek. a személy arra tett erõfeszítésében, hogy csökkentse ártó tettét, kisebbíti azt, akinek rosszat tett. Ezt igazolásnak hívják. 8

9 MEGLÓGÁS A Szcientológia technológiája tartalmazza az állásokból, családokból, és különbözõ helyekrõl és területekrõl való hirtelen, és viszonylag megmagyarázhatatlan távozások tényszerû magyarázatát. Ezeket a távozásokat meglógásnak nevezzük. Ez egyike azon dolgoknak, amikrõl az ember azt hitte, hogy mindent tud róluk, így aztán soha nem vette magának a fáradságot, hogy kivizsgálja azt. Mégis, az összes dolgok közül ez okozta neki a legtöbb fejfájást. Minderre az embernek megvolt a saját maga számára kielégítõ magyarázata, ám a magyarázat nem csökkentette azoknak a problémáknak a mennyiségét, amelyek ebbõl a mennem kell érzésbõl származtak. Például az ember kétségbe volt esve a válások magas számától, a nagyfokú üzemi lemorzsolódástól, a munkások körében tapasztalható zúgolódástól és számos más dologtól, amelyek mind ugyanabból a forrásból származnak a hirtelen vagy fokozatos távozásokból. Itt van például valaki, akinek van egy jó állása, és aki ennél jobbat feltehetõen nem kap; az illetõ egyszer csak úgy dönt, hogy távozik és már megy is. Aztán itt egy feleség, egy tökéletesen jó férjjel és családdal, és otthagyja az egészet. Látjuk, amint a férj, akinek egy csinos és vonzó felesége van, véget vet a kapcsolatnak, és távozik. Az ember ezt megmagyarázta magának, mondván, hogy olyan dolgokat tettek vele, amit nem tûrhet, úgyhogy mennie kell. Ám ha ez lenne a magyarázat, akkor az embernek mást nem is kellene tenni, mint a munkakörülményeket, a házastársi kapcsolatokat, az állásokat, a tanterveket és a többit mind nagyon kiválóvá tenni, és a probléma máris megoldódna. De épp ellenkezõleg, a munkakörülmények és házastársi kapcsolatok tüzetes vizsgálata azt mutatja, hogy a körülmények javítása gyakran növeli a meglógások számát. A világ legjobb munkakörülményeit valószínûleg Milton Hershey, a híres Hershey csokoládégyár alapítója teremtette meg üzemi munkásai számára. Azok mégis fellázadtak, sõt, még rá is lõttek. Ez viszont egy olyan ipari filozófiához vezetett, miszerint minél rosszabbul bánnak a munkásokkal, annál inkább hajlandóak maradni, ami önmagában legalább annyira nem igaz, mint az, hogy minél jobban bánnak velük, annál hamarabb meglógnak. Az emberekkel lehet olyan jól bánni, hogy elszégyellik magukat, tudván, hogy nem szolgáltak rá, és ez kiváltja vagy sietteti a meglógást. És persze lehet az emberekkel olyan rosszul is bánni, hogy nincs más választásuk, mint távozni. De ezek szélsõséges helyzetek, és a távozások nagy része valahol e szélsõségek között helyezkedik el: a feleség mindent megtesz, hogy sikerüljön a házasság, a férj pedig elmegy egy könnyû nõcske után. A menedzser azon igyekszik, hogy a dolgokat mûködésben tartsa, a dolgozó pedig távozik. Ezek a megmagyarázhatatlan távozások szervezeteket és életeket züllesztenek szét, és ideje, hogy megértsük õket. 9

10 10 Az emberek a saját ártó tetteik és visszatartásaik miatt távoznak. Ez a tárgyi valóság, és ez vastörvény. Egy tiszta lelkû embernek nem lehet ártani. Az az ember, akinek feltétlenül muszáj áldozattá válnia és távoznia, a saját ártó tettei és visszatartásai miatt távozik. Nem számít, hogy az illetõ egy várost hagy ott vagy egy állást. Az ok ugyanaz. Szinte bárki, függetlenül a pozíciójától, és függetlenül attól, hogy mi a baj, helyre tudja hozni a helyzetet, ha igazán akarja. Amikor a személy többé már nem akarja helyrehozni, akkor a saját ártó tettei és visszatartásai azokkal szemben, akik a helyzetben szerepet játszanak, lecsökkentették a saját arra való képességét, hogy a helyzetért felelõs legyen. Ezért úgy látszik, a távozás az egyetlen válasz. A meglógó személy a távozást igazolandó, különbözõ dolgokat talál ki, amiket vele szemben követtek el, arra tett erõfeszítésként, hogy az ártó tettet elbagatellizálja azoknak a lealacsonyításával, akikkel szemben azt elkövette. Az ebben szerepet játszó mechanizmus eléggé egyszerû. Most, hogy ezt az egész mechanizmust ismerjük, felelõtlenség a részünkrõl ennyi felelõtlenséget megengedni. Amikor valaki azzal fenyegetõzik, hogy otthagy egy várost, pozíciót, állást vagy képzési programot, akkor az egyetlen emberséges dolog, amit tehetünk az az, hogy eltávolítjuk az illetõ ártó tetteit és visszatartásait. Ha ennél kevesebbet teszünk, akkor azzal az érzéssel bocsátjuk útjára az illetõt, hogy lealacsonyították és hogy bántották. Elképesztõ, hogy milyen jelentéktelen ártó tettek képesek egy személy meglógását okozni. Egyszer egy munkatársat elkaptak épp azelõtt, hogy meglépett volna. Az eredeti ártó tett a szervezettel szemben arra volt visszavezethetõ, hogy elmulasztott a szervezet védelmére kelni, amikor arról egy bûnözõ rosszmájúan beszélt. A védelemnek ez az elmulasztása egyre több és több ártó tettet és visszatartást halmozott fel az illetõ nem adta át az üzeneteket, nem fejezett be egy feladatot, míg végül kifejezetten odáig alacsonyította a személyt, hogy ellopott valami semmiséget. Ez a lopás elhitette a személlyel, hogy jobb, ha távozik. Meglehetõsen nemes képet mutat az emberrõl, hogy amikor azon kapja magát, hogy amikor úgy hiszi képtelen visszafogni magát egy jótevõ megkárosításától, akkor távozásával védi a jótevõt. Ez a meglógás igazi forrása. Ennek fényében, ha netán javítanánk a személy munkakörülményein, azt látnánk, hogy egyszerûen felnagyítottuk az ártó tetteit, és ezzel elértük, hogy egészen biztosan távozni fog. Ha büntetünk, azzal némileg alábbszállíthatjuk a jótevõ értékét, és így csökkenthetjük az ártó tett súlyát. De sem a javítás sem a büntetés nem megoldás. A megoldás a Szcientológiában rejlik, és a Szcientológia eljárásmódok arra való alkalmazásában, hogy a személyt kellõen magas felelõsségi szintre hozzuk fel ahhoz, hogy elvállaljon egy munkát vagy egy pozíciót, és aztán végre is hajtsa azt, az összes olyan furcsa hókuszpókusz nélkül, miszerint: Hogy elmehessek, és megvédhesselek mindattól a rosszaságtól, amit elkövetek ellened, azt kell mondanom, hogy elkövetsz ellenem bizonyos dolgokat. Ez így van, és ha már egyszer tudjuk, hogy így van, nincs értelme, hogy ne tegyünk valamit ezzel kapcsolatban. Nyugtalanul hajtja párnára a fejét az, akinek rossz a lelkiismerete. Ám ha megtisztítja, egy jobb emberrel lesz dolga.

11 Visszatartás Visszatartás Amikor egy személy elég ártó tettet és visszatartást halmoz fel egy másikkal vagy egy adott területtel szemben, ez esetben egy házasságban Visszatartás akkor kritikussá válik, és hibákat kezd keresni abban a személyben vagy azon a bizonyos területen ami az õ szemében igazolja a távozást, a meglógást. Az emberek a saját ártó tetteik és visszatartásaik miatt mennek el. 11

12 AZ ÁRTÓ TETT MOTIVÁTOR- SOROZAT Az ártó tettek mechanizmusának van még egy másik vonatkozása. Ezt ártó tett motivátor-sorozatnak hívják, és további magyarázatot ad az emberi viselkedés nagy részére. Egy ártó tett, amint láttuk, egy csoport erkölcsi kódexének áthágása. Leírható azonkívül úgy is, mint az egyén egy agresszív vagy romboló tette az élet valamely része ellen. A motivátor egy agresszív vagy romboló tett, amit egy személy vagy az élet egy része ellen követtek el. Az, hogy az adott tett ártó tett vagy motivátor-e, az dönti el, hogy milyen nézõpontból szemléljük. Azért hívjuk motivátor -nak, mert hajlamos arra késztetni az illetõt, hogy visszafizesse azaz egy újabb ártó tettre motivál. Miután valakivel vagy valamivel rosszat tett, az ember hajlamos azt hinni, hogy valami biztosan erre motiválta. Azután, hogy valami rossz érte, esetleg õ maga is hajlamos rá, hogy úgy érezze, biztosan õ tett valamit, amivel rászolgált. A fenti állítások igazak. Az emberi cselekedeteket és reakciókat gyakran nagyon félremagyarázzák ebben a témakörben. Az emberek képesek abban a hitben élni, hogy autóbalesetet szenvedtek, amikor valójában autóbalesetet okoztak. Az emberek gondolhatják azt is, hogy balesetet okoztak, holott csak a részesei voltak annak. Néhányan, amikor egy halálesetrõl hallanak, máris azt hiszik, hogy biztosan õk ölték meg az illetõt, még ha messze is voltak tõle. A nagyvárosok rendõrségein szinte minden gyilkosságnál rutinszerûen megjelennek bizonyos emberek, és bevallják, hogy õk követték el azt. Az embernek nem kell õrültnek lennie ahhoz, hogy ki legyen téve az ártó tett motivátor-sorozat törvényének. Az ártó tett motivátor-sorozat alapja Newton hatás-ellenhatás törvénye, és ezzel a törvénnyel összhangban van miszerint minden hatáshoz tartozik egy vele egyenlõ, ellentétes irányú visszahatás. 12

13 A hatás-ellenhatás egyszerû törvénye, hogy ha van két golyónk, egy piros és egy sárga, madzagra felfüggesztve, és fogjuk a piros golyót és elengedjük, hogy nekiütközzön a sárga golyónak, akkor a sárga golyó visszatér, és nekiütközik a piros golyónak. Ez az, ahogy Newton hatás-ellenhatás törvénye mûködik. Lesüllyedt emberek, akik kezdenek teljes mértékben a fizikai univerzumnak engedelmeskedni, ezt a törvényt kizárólagos mûködési módjukként alkalmazzák. Bosszú: Megütöttél megütlek. Honvédelem: Ha elég atomfegyverre teszünk szert, akkor persze képesek leszünk megakadályozni az embereket abban, hogy atombombákat dobáljanak ránk. Azonban ártó tett motivátor-sorozathoz több minden is tartozik, mint csak a Newton hatás-ellenhatás törvény. Ha János megüti Pétert, akkor János azt hiszi, hogy Péternek meg kellene ütnie õt. És ami még ennél is fontosabb, ténylegesen szomatikája lesz (azaz fizikai fájdalma vagy kellemetlen érzése), hogy bebizonyítsa, Péter megütötte, holott Péter nem ütötte meg. A tényleges körülményektõl függetlenül el fogja 13

14 János Péter János Péter ÁRTÓ TETT MOTIVÁTOR Egy ártalmas cselekedet a nézõponttól függõen vagy ártó tett, vagy motivátor. Egy motivátor általában egy másik ártó tettre ad ösztönzést (akit megütöttek, azaz Péter, valószínûleg visszaüt, vagy bosszút akar állni), számos nehézségbe keverve bele ezáltal az illetõt életének olyan területein, ahol ártó tetteket követett el. érni, hogy ez a törvény igaz legyen. És az emberek egy állandó igazolásban élnek, mondván, hogy: Péter megütött, Péter megütött, Péter megütött. Habár valójában nem történt meg, az emberi lények egy alacsony szintû reaktív (irracionális) ok miatt ragaszkodni szoktak hozzá, hogy igenis megtörtént. És ez az ártó tett motivátor-sorozat. Ennek a tudása nagyon értékes tudás. Például ha azt hallja, amint egy feleség elmondja, hogy a férje minden nap elveri, akkor nézzen be a feleség párnája alá a furkósbotért, amit használ, mert olyan biztos, mint a halál, hogy ha az azt mondja, hogy a sárga golyó ütközött neki a piros golyónak, akkor észre kell venni, hogy elõször a piros golyó kellett, hogy nekiütközzön a sárgának. Ez a mechanizmus sok mindent megmagyaráz bizonyos emberi tevékenységekkel kapcsolatban. 14

15 LEHET IGAZAD Az, hogy valakinek igaza van vagy nincs, vita és harc általános forrása. Ezek szorosan összefüggnek az ártó tettekkel és visszatartásokkal, valamint az ártó tett motivátor-sorozattal. Egy olyan személynek, aki már a végét járja, utolsó tudatos erõfeszítése az, hogy igaza legyen. Az, hogy nekem-igazam-van-és-nekik-nincs-igazuk, a legalacsonyabb szintû elgondolás, amit egy tudatossággal nem bíró személy megfogalmazhat. Hogy mi az, ami valóban helyes, és mi az, ami valóban helytelen, nem szükségszerûen meghatározható mindenki számára. Ezek a fogalmak a fennálló erkölcsi kódexek és szabályok értelmében változnak, és a Szcientológiát megelõzõen annak ellenére, hogy a jog az épelméjûség próbájaként használta õket nem tény volt az alapjuk, hanem csak vélemény. A Szcientológiában egy pontosabb meghatározás adódott. És ez a meghatározás lett az igazi meghatározása annak is, hogy mi egy ártó tett. Az ártó tett nem pusztán annyit jelent, hogy valakiben vagy valamiben kárt teszünk: az ártó tett egy olyan mulasztás vagy elkövetés tette, ami a legkevesebb jót teszi a legkevesebb embernek, illetve az élet legkevesebb területének, vagy a legnagyobb ártalmára van a legtöbb embernek, illetve az élet legtöbb területének. Ebbe beletartozik az ember családja, csoportja vagy csapata, és az emberiség egésze. Így egy helytelen tett olyan mértékben helytelen, amilyen mértékben a legtöbbeknek vagy a legtöbb dolognak árt. Egy helyes tett olyan mértékben helyes, amilyen mértékben a legtöbbeknek, illetve a legtöbb dolognak hasznára van. Sokan azt gondolják, hogy egy cselekedet egyszerûen azért, mert romboló, már ártó tett. Nekik minden romboló tett vagy mulasztás ártó tett. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy egy elkövetés vagy mulasztás tette ártó tett legyen, az emberek többségének és az élet nagyobb területének ártalmára kell lennie. Ezért a rombolás elmulasztása is lehet ártó tett. Segítséget nyújtani valamihez, ami a többség ártalmára van, szintén lehet ártó tett. Az ártó tett olyan valami, ami széles körben okoz kárt. Egy jótékony hatású tett olyan valami, ami széles körben segít. Kárt tenni valamiben, ami sok emberre és az élet számos területére nézve káros lenne, jótékony tett lehet. Mindenben kárt tenni és mindent segíteni, egyaránt lehet ártó tett. Bizonyos dolgokat segíteni, és bizonyos dolgokban kárt tenni egyaránt lehet jótékony tett. 15

16 Az az elképzelés, hogy semmiben ne tegyünk kárt, és az, hogy mindent segítsünk, egyaránt meglehetõsen bolond dolog. Kétséges, hogy vajon jótékony tevékenységnek tartaná-e azoknak a megsegítését, akik másokat rabszolgasorba hajtanak, és épp ilyen kétséges, hogy ártó tettnek tartaná-e egy betegség elpusztítását. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy valakinek igaza van vagy nincs igaza, mindenféle zagyva gondolkodás alakulhat ki. Abszolút értelemben vett helyes, illetve abszolút értelemben vett helytelen nem létezik. Az, hogy valakinek igaza van, nem abból áll, hogy nem hajlandó kárt okozni, és az, hogy nincs igaza, az nemcsak abból áll, hogy nem okoz kárt. Abban, hogy valakinek igaza van, van egy olyan ésszerûtlenség, ami nemcsak az épelméjûség törvényes vizsgálatának az érvényességét szünteti meg, hanem arra is magyarázatot ad, hogy miért követnek el egyes emberek nagyon helytelen dolgokat, miközben ragaszkodnak hozzá, hogy helyesen cselekszenek. A válasz egy mindenkiben azonos, alapvetõ késztetésben áll: törekvés arra, hogy igaza legyen. Az ehhez való ragaszkodás gyorsan elszakad a helyes cselekvéstõl. És ezt egy arra tett erõfeszítés kíséri, hogy másokat hibáztasson, ahogy azt a túlzottan kritikus személyek esetében látjuk. Egy lénynek, aki látszólag eszméletlen, még mindig igaza van, és még mindig másokat hibáztat. Ez az utolsó kritika. Láttunk már olyat, amikor egy védekezõ személy kimagyarázza az olyan legkirívóbb helyzeteket is, amikor nincs igaza. Ez szintén igazolás. A magatartás legtöbb magyarázata függetlenül attól, hogy mennyire eltúlzott tökéletesen helyesnek tûnik a magyarázatot adó személy szemében, hiszen õ mindössze a saját igazságát hangoztatja, és azt, hogy másoknak nincs igaza. Azok a tudósok, akik irracionálisak, úgy tûnik, nem tudnak sok elméletet kifejleszteni. Azért nem, mert jobban érdekli õket az, hogy ragaszkodjanak a saját furcsa igazukhoz, mint az, hogy rátaláljanak az igazságra. Így különös tudományos igazságokat kapunk olyan emberektõl, akiknek több esze kellene hogy legyen. Az igazságot azok építik, akik nem korlátoltak, és elég kiegyensúlyozottak ahhoz, hogy észrevegyék azt is, ha nincs igazuk. 16

17 Nyilván hallott már néhány nagyon képtelen érvelést odakint a tömegben. Jöjjön rá, hogy a beszélõt jobban érdekelte a saját igazának a hangoztatása, mint az, hogy igaza legyen. A thetán a szellemi lény, a személy maga megpróbálja elérni, hogy igaza legyen, és küzd az ellen, hogy ne legyen igaza. Tekintet nélkül arra, hogy valamivel kapcsolatban igaza van-e, vagy tényleg helyesen cselekszik-e. Ez egy olyan ragaszkodás, aminek nincs köze a magatartás helyességéhez. Az ember mindig az utolsó leheletéig megpróbálja elérni, hogy igaza legyen. Hát akkor meg hogy lehet olyan, hogy az embernek nincs igaza? Így: Az ember véletlenül vagy figyelmetlenségbõl elkövet egy helytelen tettet. A tett vagy tétlenség helytelensége így aztán ellentétben áll az embernek azzal a szükségletével, hogy igaza legyen. Ezért aztán lehet, hogy tovább folytatja, és megismétli a helytelen tettet, hogy bebizonyítsa annak helyes voltát. Ez az aberráció (ésszerûtlen gondolat vagy viselkedés) egyik alapja. Minden helytelen cselekedet egy hiba eredménye, ami után az illetõ ragaszkodik hozzá, hogy igaza volt. Ahelyett hogy helyrehozná a hibát (ami annak a beismerésével járna, hogy nem volt igaza), az ember ragaszkodik hozzá, hogy a hiba helyes cselekedet volt, így hát megismétli. Ahogy egy lény csúszik lefelé, egyre nehezebb elismernie, hogy nem volt igaza. Sõt mi több, egy ilyen beismerés könnyûszerrel katasztrofális lehet bárminemû, még megmaradt képességére és épelméjûségére nézve. Mivel az, hogy valakinek igaza van, az a lényegi dolog, amibõl a túlélés áll. Ez az a csapda, amibõl az ember látszólag képtelen volt kiszabadítani magát: ártó tett ártó tettre halmozódva, a hangoztatott igazság által fûtve. Szerencsére van egy biztos kiút ebbõl a hálóból, amint azt mindjárt látni fogjuk. 17

18 Mindenkiben megvan a késztetés arra, hogy igaza legyen. KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN Amikor a személy valamit helytelenül tesz, olyankor összeütközésbe kerül a saját helytelen cselekedete és a között a késztetés között, hogy igaza legyen KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN és abbeli erõfeszítésében, hogy megerõsítse az igazát, lehet hogy újra meg újra elköveti a tettet. KÉSZTETÉS ARRA, HOGY IGAZA LEGYEN 18

19 AZ ÁRTÓ TETTEK ÉS VISSZATARTÁSOK KIÍRÁSA Régóta meglévõ tudás a Szcientológiában az, hogy ott, ahol ártó tettek és visszatartások vannak, rövidítése O/W (az angol overt = ártó tett és withhold = visszatartás szavak kezdõbetûibõl), ott nincs nyereség (javulás). Az ártó tettek a legfõbb okai annak, hogy egy ember visszafogja magát, illetve visszatartja magát a cselekvéstõl. Egy olyan személy, akinek ártó tettei és visszatartásai vannak, kevésbé lesz képes befolyásolni a saját életét és a körülötte levõk életét, és kikerül a kommunikációból azokkal az emberekkel és dolgokkal, akik, illetve amik ellen ártó tetteket követett el. Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása kivezetõ utat kínál. Az egyén azáltal, hogy szembesül az igazsággal, megkönnyebbülést és a felelõsségérzet visszatérését tapasztalhatja. Az alapelmélet Az ember ártó tettei és visszatartásai kiírásának alapját képezõ elméletet a Szcientológia Axiómák tartalmazzák, amelyek teljességükben a Szcientológia 0-8: Az alapok könyve címû könyvben kerültek kiadásra. Az axióma egy természeti törvény megfogalmazása olyanformán, mint a természettudományok axiómái. A Szcientológia Axiómák közül a 38-as axióma egy része különösen jól idevág: 1. A butaság a konsziderációról (rögzült vagy folyamatos gondolat, illetve vélemény valamivel kapcsolatban) való nem tudás állapota. 2. Mechanikus meghatározás: a butaság az idõrõl, helyrõl, formáról és eseményrõl való nem tudás állapota. 1. Az igazság a pontos konszideráció. 2. Az igazság a pontos idõ, hely, forma és esemény. Így tehát azt látjuk, hogy az igazság felfedezésének elmulasztása butaságot okoz. Így tehát tényleges tesztek alapján azt láthatjuk, hogy az igazság felfedezése as-isnesst eredményez. 19

20 Az as-isness (angol: ahogyan-levõség) az az állapot, amelyben a személy pontosan úgy lát egy tetszõleges dolgot, ahogy az van, minden torzítás és hazugság nélkül, amely pillanatban az a dolog eltûnik, és megszûnik létezni. Így tehát azt láthatjuk, hogy egy végsõ igazságnak nem lenne ideje, helye, formája vagy eseménye. Így tehát aztán azt érzékeljük, hogy fennmaradást csak úgy tudunk elérni, ha elleplezünk egy igazságot. A hazugság az idõ, hely, esemény vagy forma megmásítása. A hazugság alter-isnessé lesz (angol: másként-levõség; valaminek egy átalakított vagy megváltoztatott valósága), és butasággá válik. Bárminek, ami megmarad, el kell kerülnie az as-isnesst. Így tehát bárminek, ahhoz hogy fennmaradjon, hazugságot kell tartalmaznia. Az ember ártó tetteinek és visszatartásainak kiírása as-isnesst képes létrehozni, és ezáltal fel tudja szabadítani a személyt áthágásainak terhe alól. Az O/W-kiírások formátuma Amikor az emberek O/W-kiírást végeznek, elõadódhatnak olyan esetek, hogy helytelenül használják azt, amennyiben a tevékenység részleteit nem ismerik és követik. Az elsõ lépés, amit meg kell tenni, mielõtt még az ember nekikezdene egy O/W-kiírásnak az, hogy tisztázza annak az eljárásmódját, hogy pontosan hogyan végzik az O/W-kiírást. A tapasztalat azt bizonyította, hogy az emberek nehézségbe ütköztek O/Wkiírás közben, amennyiben annak a formátumát (beleértve ebbe a kulcsszavakat és kifejezéseket) nem szótisztázták, mielõtt belekezdtek volna a tevékenységbe. (A szótisztázás a Szcientológia eljárásmódoknak egy olyan része, amely során megtalálják azokat a szavakat, amelyeket egy személy az általa tanult tárgyakban nem értett meg, ezeknek a szavaknak egy szótárban utánanéznek és meghatározzák azokat.) Formátum: Az O/W-kiírások végzésének formátuma a következõ: 1. Írja le pontosan az elkövetés vagy mulasztás ártó tettét. 2. Azután fejtse ki világosan és egyértelmûen a tettre vagy tétlenségre vonatkozó részleteket, beleértve a következõket: 20

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ

ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁS DÍJMENTESEN TERJESZTHETŐ Kasza Tamás: Ne Vetődj Árnyékra 6 napos lezárási program Kasza Tamás 2011. Minden jog fenntartva. Kizárólag a 6 napos program résztvevőinek. Mi működik, ami bonyolult,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról

Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Olvassa el a címkét! Amit feltétlenül tudnia kell a mosó- és tisztítószerek biztonságos otthoni használatáról Hamarosan új figyelmeztető címkék jelennek meg a háztartási tisztítószereken. Az eddig megszokott

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Iktatószám: OTH IF-1857/213. Előzmény: OTH IF-3657/212. A ban dolgozó védőnők létszámával, helyzetével, tevékenységével kapcsolatos fontosabb adatok, mutatók az éves jelentések alapján () 213. január Összeállította:

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés

CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV. Bevezetés CSAJOZÁSI KÉZIKÖNYV Alan Temesvari Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Bevezetés Problémáid vannak a nőkkel, vagy egyáltalán nincs is semmilyen nő az életedben? Belefáradtál abba, hogy folyton lapátra

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Portfólió. Tóth Gábor Dániel

Portfólió. Tóth Gábor Dániel Portfólió Tóth Gábor Dániel Kelj fel és járj... "Nagyon tetszik! Ezt hogyan kell csinálni?" Informatikus családi vénám által, alkalmam volt egy barátomnak megépíteni a munkájához szükséges számítógépet,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe

Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Magyar Vízilabda Játékvezetők Etikai Kódexe Preambulum A Magyar Vízilabda évszázados hagyományának, tekintélyének, a sportág iránti alázat védelmének, illetve a Magyar Vízilabda hírének öregbítése érdekében

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

A legördögibb válási csapda

A legördögibb válási csapda A legördögibb válási csapda Írta: Dr. Mészáros Ádám www.valasinfo.hu Dr. Mészáros Ádám A legördögibb válási csapda Ha Ön most azt gondolja, hogy egy nagyszerű válási jogi tanáccsal látom el Önt, akkor

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben