A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop."

Átírás

1 FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek 88 magyar találmány / Köteles Viktória. Budapest : Sanoma, cop K 91 Fo A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop M 12 F Alaprajz : május-június / Csanády Pál. Budapest : BertelsmannSpringer Magyarország Kft., A 33 F Octogon : 2002/3. / szerk. Martinkó József. Budapest : Vertigo Publishing Kft., O 11 F Filozófia, Pszichológia A felvilágosodás filozófiája / Ernst Cassirer ; [ford. Scheer Katalin]. Budapest : Atlantisz, C 12 F A modern grafológia / Bíró József. [Repr. kiad.]. [Miskolc] : [Hermit], [2009] 150 B 66 F A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. [Budapest] : Bagolyvár, 2007, cop G 45 F A serdülés gyötrelmei : már nem gyerek, még nem felnőtt : levelezés kamaszkorú gyerekek szüleivel : Ranschburg Jenő válaszol. [Budapest] : Saxum, R 37 F A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. Jav. kiad.. Budapest : Atlantisz, K 14 F A törvények / Marcus Tullius Cicero ; [ford. és a jegyzeteket írta Simon Attila] ; [az utószót írta Havas László]. [Debrecen] ; Budapest : DE ÁJK : Gondolat, C 21 F Az Antikrisztus / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Csejtei Dezső]. 3. váltl. kiad.. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2007, cop N 76 F Előadások a művészet filozófiájáról / G. W. F. Hegel ; [ford. Zoltai Dénes]. Budapest : Atlantisz, H 52 F Eltűntek és a filozófia : a sziget, ahol semmi sem véletlen / szerk. Sharon M. Kaye ; [ford. Kállai Tibor]. [Budapest] : Hajnal K., E 44 F Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop V 67 F Esszé a nyelvek eredetéről : amelyben a dallamról és zenei utánzásról is szó esik / Jean-Jaques Rousseau ; [ford., az utószót és jegyzeteket írta Bakcsi Botond]. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, R 89 F Filozófia / főszerk. Boros Gábor ; [írták Ambrus Gergely et al.]. Budapest : Akad. K., F 57 Fo Friedrich Wilhelm Nietzsche Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei / [ford. Óvári Csaba]. Máriabesnyő-

2 Gödöllő : Attraktor, N 76 F Kierkegaard élete és filozófiája : a Kierkegaard-könyvtár teljes katalógusával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Legyél sikeres fiatal! : / Lakatos Levente. Bp. : Book Mondster Production, L 16 F Michel Foucault gondolkodása / Sutyák Tibor. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, S 98 F Női szív : [kapcsolatainkról - tabuk nélkül] / Fekete Kálmán. Pécs : Alexandra, F 38 F Platón összes művei kommentárokkal : Művek. Budapest : Atlantisz, P 73 F Schelling élete és filozófiája : A német idealizmus legrégebbi rendszerprogramjának fordításával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Sors-hagyaték / Lánczi András. Máriabesnyő ; Budapest : Attraktor : Helikon, L 21 F Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. Budapest : Bioenergetic, B 24 F Wagnerről és Schopenhauerről / Friedrich Nietzsche ; ford. Romhányi Török Gábor].. Budapest : Holnap, N 76 F Vallás A zsidóság lényege és fejlődése / Goldziher Ignác ; [összeáll. Kőbányai János] ; [szerk. és a jegyzeteket ford. Zsengellér József].. Budapest : Múlt és Jövő K., G 50 F Az iszlám / Németh Pál. Budapest : Gondolat, N 56 F Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák / Pais István. 5. kiad.. Budapest : Szerző, P 12 F Lie Ce : az elomló üresség igaz könyve / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László]. [Budapest] : Helikon, L 65 F Mitológiai enciklopédia / [szerk. Pierre Vallas] ; [ford. Sóvágó Katalin]. [Budapest] : Saxum, cop M 72 F Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; közread. a] Magyar Bibliatanács.. Bp. : [Ref. Zsinati Iroda], SZ 61 F Társadalomtudomány A magyar huszárság eredete / Darkó Jenő ; [szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert]. Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, D 25 F A moldvai csángók : a csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [... szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter, Heilig Balázs]..

3 3. jav., bőv. kiad.. Budapest : Táton, L 99 F A nő és hivatása : szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, / szerk., az előszót és a fejezetek bevezetőit írta Fábri Anna ; a szerk. mtársai Dede Franciska et al. ; a szövegeket közlik... Héja Julianna et al.].. Budapest : Kortárs, N 88 F Az 1947-es párizsi békeszerződés / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Büntető törvénykönyv : évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : aug. 8. Egységes szerkezetben a szeptember 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. Budapest : Novissima, B 98 Fkü Darabbér : [Egy munkás a munkásállamban] / Haraszti Miklós.. [Bp.] : Téka, H 30 F Embert ültettél a nyakunkra : kitelepítve Mikófalvára / [szerk. Voloncs Gábor és felesége, Haidekker Andrea] ; [szerzők B. Thúry Zsuzsanna et al.]. [Budapest] : Helikon, E 45 F Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a... jegyzeteket írta Domokos Péter] ; [ford. Bede Anna et al.]. 2. kiad.. Budapest : Móra, F 59 F Görgey Artur / Pethő Sándor ; [a hadműveleteket leírta Julier Ferenc]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 63 F Hitel / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F II. János Pál megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, / [... szerk. Diós István] ; [a szerk. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Mathleyné Landthaller Judit] ; [ford. Keresztes Szilárd et al.]. Budapest : Szt. István Társ., J 38 F János vitéz a Gulagon / Mong Attila. [Budapest] : Helikon, M 84 F Leviatán : 1-2. rész / Thomas Hobbes ; ford. Vámosi Pál ; bevezetővel és jegyzetekkel ell. Nagy Levente. Kolozsvár : Polis, H 72 F Magyarország ma és holnap : esszék országunkról és a táguló világról / [szerk. Granasztói György, Kodolányi Gyula] ; [... szerzői Bod Péter Ákos et al.]. Budapest : M. Szemle Alapítvány, M 16 F Nagy képes millenniumi hadtörténet : 1000 év a hadak útján / szerk. Rácz Árpád ; [az illusztrációkat vál. Basics Beatrix et al.] ; [fotó Gottl Egon és Képessy Bence]. 2. kiad.. Budapest : Rubicon-Kv., N 23 Fo Nyelvtanulás két kézzel : a jelnyelv szerepe a siketek idegennyelvtanulásában / Kontráné Hegybíró Edit. [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop K 69 F Országgyűlési napló / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rendezte Völgyesi Orsolya. kritikai kiadás. Bp. : Universitas Kiadó, K 88 F Sámánok és kultúrák / szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András

4 . Budapest : Gondolat, [2006] 398 S 13 F Stádium / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Száműzve, de le nem győzve : Kéthly Anna emigrációs levelezése, / szerk. [vál., bevezetővel, névlexikonnal, bibliográfiával és lábjegyzetekkel ell.] Zichy Mihály ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár.... Budapest : OSZK : Széphalom Kvműhely, cop K 44 F Szó-beszéd : beszédjavító mondókák / összeáll. Tóth Erika Katalin ; [Sajdik Ferenc rajz.]. 2. jav. kiad.. Budapest : Móra, SZ 86 F Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. Budapest : Osiris, SZ 57 F Világ / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Világpolitikai lexikon, / szerk. Horváth Jenő ; [szerzők Csicsmann László et al.]. Budapest : Osiris, V 87 Fo Természettudományok A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. 4. kiad.. Budapest : Typotex, 2009, cop D 28 F A magyarországi vadvizek világa : hazánk ramsari területei / szerk. Tardy János ; [a térképeket kész. Faragó Imre]. Pécs : Alexandra, M 17 Fo A rejtett hálózatok ereje : mi segíti a világ stabilitását? / Csermely Péter. Budapest : Vince K., C 61 F Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... illusztrációt Malcolm Godwin és Jerome Grasdijk kész....] ; [az eredeti könyvet ford. Molnár István és Egri Győző] ; [az illusztrált kiad. képaláírásait Egri Győző ford.]. 5. felújított és átd. kiad. illusztrált vált.. [Budapest] : Akkord, [2010], cop H 45 Fo Bolyai János vallomásai / Benkő Samu.. Előszóval és függelékkel kieg. 4. kiad.. Budapest : Mundus ; [Cluj-Napoca] : Kriterion, B 51 F Fizika / főszerk. Holics László ; [írták Csákány Antal et al.]. Budapest : Akad. K., F 62 Fo Fizika összefoglaló / Holics László ; [a Részecskefizika és a Relativitáselmélet c. fejezeteket Gnädig Péter írta]. Utánny.. Budapest : Typotex, H 76 F Gombászok kézikönyve : 1330 gomba leírásával, 1013 faj színes fényképével / Ewald Gerhardt ; fotó Erwin Gerhardt, Heinz Michaelis, Ernst Schälow ; ford. Locsmándi Csaba. Budapest : Mérték K., G 42 F Jedlik Ányos / Velner András. [Budapest] : Elektra, V 67 F Miért nem lehet? : 500 matematika feladat megoldással / Tuzson Zoltán. Kolozsvár : Ábel K., T 98 F Neumann János válogatott írásai / vál. és az előszót írta Ropolyi László. 3. kiad., váltl. utánny.. Budapest : Typotex, N 71 F

5 Alkamazott tudományok A női szépség praktikái / Karen Homer. Pécs : Alexandra, H 78 F A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. 8. átd. kiad.. Budapest : Mezőgazda, cop C 90 F A sikeres család / írta Virginia Scott, George Doub, Peggy Runnels ; ford. Getto[!] Katalin].. Pécs : Alexandra, [2001] 613 S 43 F Divatkirályok közelről / Csontos Tibor. Budapest : Európa, C 79 F Divattitkok : 1000 apró részlet / Macarena San Martín ; ford. Hajgató Sára. Budapest : Scolar, cop S 14 F Gyermekeink egészsége / [ötlet és kvitelezés Jordi Vigué] ; [szöveg Gustavo Villalobos, Myriam Ca?as] ; [ill. Ana Journade et al.]. Pécs : Alexandra, G 82 F Gyógynövénytár : útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. Budapest : Medicina, G 83 F Gyors muffinok / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. Budapest : Kulinária, cop S 85 F Kispapák kézikönyve : babaápolás / Colin Cooper ; [fotók Jules Selmes]. Pécs : Alexandra, C 27 F Köszvény : Diéta köszvényben szenvedők számára : Purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette.. Bp. : Medicina, G 13 F Légy igazi nő! : [a Szex és New York sztárjának útmutatója a tinédzserélet hullámvölgyeihez] / Kim Cattrall és Amy Briamonte ; ill. Marf. [Budapest] : Illia, C 13 F Logisztika-menedzsment esettanulmányok = Case studies to logistic management / összeáll. és szerk. Szegedi Zoltán. Budapest : Kossuth, cop L 76 F Magyar hanglemeztörténet : 100 éves a magyar hanglemez, / Simon Géza Gábor ; [fotók Nagy Géza, Bausz Sándor] ; [közread.] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. Budapest : JOKA, S 59 F Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. [Budapest] : Kossuth, cop M 26 Fo Öltözködés / Jill Martin és Pierre A. Lehu Dana Ravich közreműködésével ; [ford. Kallai Nóra]. Budapest : Panem, M 36 F Reumás és köszvényes bántalmak kezelése / Mannfried Pahlow.. Bp. [!etc.] : Springer-Verl., cop P 11 F Szuperdada 2 : amit minden szülő tudni szeretne / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit] ; [... az illusztrációkat kész. Földi Andrea]. Budapest : Park, cop F 94 F Művészet, Szórakozás, Sport

6 101 horrorfilm amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. [Budapest] : Gabo, cop SZ 39 F 303 magyar film amit látnod kell, mielőtt meghalsz / szerk. Borsi Eszter, Turcsányi Sándor ; közrem. Barotányi Zoltán ; vál. Haiman Ágnes. budapest : Gabo, cop H 33 F 303 magyar filmszínész, akit látnod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Bori Erzsébet és Turcsányi Sándor]. Budapest : Gabo, cop H 33 F 501 filmsztár : [a legnagyobb moziszínészek átfogó kalauza] / [főszerk. Steven Jay Schneider] ; [ford. Bánky Bea et al.]. [Budapest] : Gabo, cop Ö 90 F A 100 legjobb film : lenyűgöző utazás a mozgófilm történetében. Pécs : Alexandra, cop SZ 39 F A gótika Magyarországon / Marosi Ernő. Budapest : Corvina, M 35 Fo A Kaláka (első) 40 éve / [szerk. Horváth Bence, Lettner Krisztina, Takács M. József] ; [interjúk Krizsó Szilvia] ; [összekötő szövegek Lettner Krisztina] ; [előszó Lackfi János]. [Budapest] : Cartaphilus, cop K 12 Féletrajz A kassai Szent Erzsébet-dóm / Jankovics Marcell, Méry Gábor. [Somorja] : Méry Ratio, cop J 36 Fo A magyar klasszicizmus / Sisa József. Budapest : Corvina, cop S 66 Fo A magyar szecesszió / Gellér Katalin. Budapest : Corvina, G 35 Fo A művészet filozófiája / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; P. von der Pfordten lejegyzésében... ; [... szerk.... Ránki András] ; [ford. és a jegyzeteket... összeáll. Zoltai Dénes]. [Budapest] : Canticum Kft., [2009] 700 H 52 F A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád. Budapest : Corvina, M 66 Fo A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György ; [fotó Barka Gábor et al.]. Budapest : Corvina, cop P 89 Fo Aki az életével játszott : Latinovits / összeáll. Kelecsényi László. Budapest : Noran Libro, A 31 F Az Alföld népi kerámiaművészete / Csupor István ; [ford. angol nyelvre Richard Robinson] ; [graf.... Alapfy László et al.]. [Budapest] : Novella, [2011] 738 C 85 F Belmondo / Gilles Durieux ; [ford. Eszes Fruzsina]. Budapest : Kelly, [2010] 791 D 98 Féletrajz Bob Dylan : interjúk / szerk. Jonathan Cott ; [ford. Baló András Márton]. Budapest : Cartaphilus, B 70 Féletrajz David Bowie / David Buckley ; [ford. Vizi Katalin]. [Budapest] : Cartaphilus, B 91 Féletrajz

7 Erdély népi kerámiaművészete / [a tanulmányt írta] Csupor István ; [szerk. Vörösváry Ferenc] ; [az archiv fotóanyagot kész.... Molnár Endre]. [Budapest] : Novella, [2008] 738 C 85 F Hazatalálás : művelődéstörténeti írások / Pap Gábor.. Budapest : Püski, P 24 F Holics, Tata és Buda kerámiaművészete a 18. században / Balla Gabriella ; [ford. német nyelvre Vörösváry Pál] ; [ford. szlovák nyelvre Stanislav Janota, Ján Haid]. [Budapest] : Novella, [2010] 738 B 21 F Jack, az életművész / Edward Douglas ; [ford. Stefanovits Péter]. Budapest : Kelly, [2009] 791 D 86 Féletrajz Michael Jackson : a leghitelesebb életrajz képekben, , napról napra / [ford. Szántai Zsolt]. Budapest : Cartaphilus, G 61 Féletrajz Palika / Szécsi Katalin ; Sváby András előszavával].. Budapest : Greger- Delacroix, SZ 41 Féletrajz Paul McCartney / Barry Miles ; [ford. Lénárt Levente]. [Budapest] : Cartaphilus, M 68 Féletrajz Száz híres film / Roger Ebert ; [ford. Gecsényi Györgyi]. Budapest : Európa, E 11 F Szerencse, áldás, jókívánság : válogatás a világ díszítő motívumaiból : Európa, Ázsia, Közel-Kelet, Afrika és Amerika / Halzer Györgyi. Budapest : Komáromy Publ., cop H 24 F Nyelv és Irodalom 1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit.. Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2007] V 82 F A magyarországi német irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig / Pukánszky Béla. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 96 F Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. Utánny.. Budapest : Akad. K., A 31 F Arany János / Benedek Marcell;utószó.Németh G.Béla. Bp. : Gondolat, B 49 F Balassi Bálint, / Kőszeghy Péter. Pozsony : Kalligram, K 91 F Cigány - magyar, magyar - cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin ; munkatársak Farkas István, Farkas Pál].. 2. kiad.. Budapest : Kossuth, cop R 87 F Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes /... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.] ; material cules şi redactat de... Attila Szabó T. ; colaboratori... Ágnes Daly [et al.]. Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, SZ 21 Fo

8 Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop F 56 F Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Helyesírási szótár / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Kemény Zsigmond / Szegedy-Maszák Mihály. Pozsony : Kalligram, SZ 46 F Kiejtési szótár : idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése / Tótfalusi István. Budapest : Tinta Kvk., T 70 F Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter] ; [írták Bakró-Nagy Marianne et al.]. Budapest : Akad. K., M 14 Fo Magyar szókincstár : rokon értelmü szavak,szólások és ellentétek szótára / főszerk.kiss Gábor; [főmtárs.temesi Viola]; [szerk.balázsi József Attila et.al.]. 9. kiad.. Bp. : Tinta Kiadó, M 14 Fo Szónoklattan / Marcus Fabius Quintilianus ; [szerk. Adamik Tamás] ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Adamik Tamás et al.]. Pozsony : Kalligram, Q 70 F Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva ; szerk. Hosszú Ferenc ; főmtársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára ; írták Balogh Éva Rózsa et al. ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. Budapest : Akad. K., U 28 Fo Földrajz, Életrajz, Történelem A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, / Popély Árpád ; [a mutatókat kész. Fedinec Csilla, Sebő Beáta] ; [a térképeket kész. Sebők László]. Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., P 85 Fo A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. 2. kiad.. [Budapest] : Rubicon-Kv., [2008] R 80 Fo A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve / Pejin Attila ; [közread. a] Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta : VMMI, P 53 F A magyar királyság megalakulása / Deér József. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, D 38 F A magyar városok az Árpádok korában / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, H 77 F A második világháború / szerk. Ungváry Krisztián ; [a Közéleti és irodalmi emlékezet című fejezet dokumentumait vál. és jegyzetekkel ell. Tabajdi Gábor]. Budapest : Osiris, M 39 Fo A mohácsi csata : elvesztésének okai és következményei / Ortvay Tivadar ;

9 [... szerk. és az utószót írta Kranzieritz Károly]. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, O 77 F A székelyek eredete és Erdélybe való települése / Karácsonyi János. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, K 17 F A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig / Egyed Ákos. Csíkszereda : Pallas-Akadémia, E 26 F A történelem rettegett asszonyai / Jan Stradling ; [ford. Dézsi Tímea]. Budapest : General Press, [2011] 930 S 93 Féletrajz Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság : / főszerk., [bev. tanulmány] Stefano Bottoni ; [ford., szerk. és a jegyzeteket kész. Stefano Bottoni et al.] ; [kronológia Vincze Gábor] ; [bibliogr. Lázok Klára]. Csíkszereda : Pro-Print, E 99 F Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia / Hegedűs Attila ; közread. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta). Zenta : VMMI, H 49 F Az Amerikai Egyesült Államok története, / Magyarics Tamás. [Budapest] : Kossuth, cop M 16 F Az emberiség krónikája / [írták Brigitte Beier et al.] ; [szerk. és a magyar vonatkozású kiegészítéseket írta Karádi Ilona] ; [a szerkesztésben közrem. Gyulay Zoltán] ; [ford. Gyulay Zoltán]. Bőv., átd. és aktualizált új kiad.. [Budapest] ; [Pécs] : Helikon : Alexandra, E 45 Fo Az ókori Róma története / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János.. 6. kiad.. Budapest : Nemz. Tankvk., F 52 F Címertan / Áldásy Antal ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő- Gödöllő : Attraktor, A 35 F Emlékirataim / Horthy Miklós ; [a jegyzeteket Sipos Péter írta]. Budapest : Európa, H 83 F Erdély, / Egyed Ákos. 2. bőv. kiad.. Csíkszereda : Pallas- Akadémia, E 26 F Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije / Egyed Ákos ; [a személy- és helynévmutató Kovács Eszter munkája]. Sepsiszentgyörgy : Charta, E 26 F Helyünk és sorsunk a Duna-medencében / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Hétköznapi élet Mátyás király korában / E. Kovács Péter. Budapest : Corvina, 2011, cop K 80 Fo Hétköznapi élet Széchenyi István korában / Fábri Anna. Budapest : Corvina, F 12 Fo Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem : Az átértékelt Bethlen Gábor : Bethlen Gábor / Rugonfalvi Kiss István ; [a szerző életrajzát Zambon Csaba írta]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, R 96 F Katyń : a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete / Allen Paul ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. Budapest : Mérték K., P 46 F

10 Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / [szerk. Horváth Jenő] ; írta Bertényi Iván et al. ; [a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. 7. jav. kiad.. [Budapest] : Helikon, K 48 F Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna].. Budapest : Balassi, M 14 Fo Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig / Cs. Kottra Györgyi ; [a felvételeket kész. Berényi Zsuzsa et al.] ; [kiad....] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop K 75 Fo Magyarország archaeologiája / írta Pulszky Ferencz. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., P 96 Fo Magyarország az első világháborúban / Balla Tibor [et al.] ; főszerk. Romsics Ignác ; [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [a fotókat Szikits Péter et al. kész.] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop MK 16 Fo Magyarország ethnographiája / írta Hunfalvy Pál. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., H 95 Fo Magyarország leírása / Fényes Elek. [Repr.kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., F 46 F Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác ; [írták Bálint Csanád et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Paksa Rudolf]. Váltl. utánny.. Budapest : Akad. K., M 16 F Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác.. Budapest : Osiris, M 72 F Ókori civilizációk : Egyiptom / Alessandro Bongioanni ; [ford. Szabó Réka..., Dobos Gergely...]. [Budapest] : Gabo, cop B 77 Fo Ókori civilizációk : a görögök / Martino Menghi ; [ford. Todero Anna]. [Budapest] : Gabo, cop M 53 Fo Sztálin : a vörös cár udvara : [minden eddiginél élethűbb kép a frissen megnyitott sztálini archívumok dokumentumainak felhasználásával] / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Király Róbert]. Pécs : Alexandra, S 44 F Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. 2. jav. kiad.. Budapest : Osiris, T 91 Fo Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot / előszó Simon Sebag Montefiore ; ford. Árokszállásy Zoltán. Budapest : Geographia, V 87 F

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1 Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 3. GERİCS LÁSZLÓ, VANCSÓ ÖDÖN 4. PLÉH CSABA, BOROSS OTTILIA MATEMATIKA PSZICHOLÓGIAI LEXIKON

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

MAGYAR NÉPRAJZ I. TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM I.2.

MAGYAR NÉPRAJZ I. TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM I.2. 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 9789731141145 ÁBEL 1 875 Ft 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 978 963 05 8953 6 AKADÉMIAI ZRT. 4 200 Ft 3. GERŐCS LÁSZLÓ, VANCSÓ ÖDÖN MATEMATIKA 978 963 05 8488 3

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

-Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p.

-Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p. Tényirodalom -Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p. -Pais István (1932-): Bibliai érdekességek, történetek,

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadás

Sorszám Szerző Cím Kiadás Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával a Márai-program keretében 400.000,-Ft értékben járult hozzá a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának dokumentumgyarapítási

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Everling Tavaszváró Terepfutás - Naplás tó, 2015.03.08. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5.

Everling Tavaszváró Terepfutás - Naplás tó, 2015.03.08. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. Everling Tavaszváró Terepfutás - Naplás tó, 2015.03.08. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam SuperSprint Férfi abszolút 1 160 Gregor László

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10)

2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) INGYENES I. évfolyam 2. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. február TARTALOM 1-12. oldal 2003. évi ranglista (Top 10) 2003. ÉVI RANGLISTA (TOP 10) Szül. Kor- zés 50 m férfi pillangó 1 Szkladányi

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben