A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop."

Átírás

1 FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek 88 magyar találmány / Köteles Viktória. Budapest : Sanoma, cop K 91 Fo A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop M 12 F Alaprajz : május-június / Csanády Pál. Budapest : BertelsmannSpringer Magyarország Kft., A 33 F Octogon : 2002/3. / szerk. Martinkó József. Budapest : Vertigo Publishing Kft., O 11 F Filozófia, Pszichológia A felvilágosodás filozófiája / Ernst Cassirer ; [ford. Scheer Katalin]. Budapest : Atlantisz, C 12 F A modern grafológia / Bíró József. [Repr. kiad.]. [Miskolc] : [Hermit], [2009] 150 B 66 F A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. [Budapest] : Bagolyvár, 2007, cop G 45 F A serdülés gyötrelmei : már nem gyerek, még nem felnőtt : levelezés kamaszkorú gyerekek szüleivel : Ranschburg Jenő válaszol. [Budapest] : Saxum, R 37 F A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. Jav. kiad.. Budapest : Atlantisz, K 14 F A törvények / Marcus Tullius Cicero ; [ford. és a jegyzeteket írta Simon Attila] ; [az utószót írta Havas László]. [Debrecen] ; Budapest : DE ÁJK : Gondolat, C 21 F Az Antikrisztus / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Csejtei Dezső]. 3. váltl. kiad.. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2007, cop N 76 F Előadások a művészet filozófiájáról / G. W. F. Hegel ; [ford. Zoltai Dénes]. Budapest : Atlantisz, H 52 F Eltűntek és a filozófia : a sziget, ahol semmi sem véletlen / szerk. Sharon M. Kaye ; [ford. Kállai Tibor]. [Budapest] : Hajnal K., E 44 F Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop V 67 F Esszé a nyelvek eredetéről : amelyben a dallamról és zenei utánzásról is szó esik / Jean-Jaques Rousseau ; [ford., az utószót és jegyzeteket írta Bakcsi Botond]. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, R 89 F Filozófia / főszerk. Boros Gábor ; [írták Ambrus Gergely et al.]. Budapest : Akad. K., F 57 Fo Friedrich Wilhelm Nietzsche Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei / [ford. Óvári Csaba]. Máriabesnyő-

2 Gödöllő : Attraktor, N 76 F Kierkegaard élete és filozófiája : a Kierkegaard-könyvtár teljes katalógusával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Legyél sikeres fiatal! : / Lakatos Levente. Bp. : Book Mondster Production, L 16 F Michel Foucault gondolkodása / Sutyák Tibor. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, S 98 F Női szív : [kapcsolatainkról - tabuk nélkül] / Fekete Kálmán. Pécs : Alexandra, F 38 F Platón összes művei kommentárokkal : Művek. Budapest : Atlantisz, P 73 F Schelling élete és filozófiája : A német idealizmus legrégebbi rendszerprogramjának fordításával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Sors-hagyaték / Lánczi András. Máriabesnyő ; Budapest : Attraktor : Helikon, L 21 F Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. Budapest : Bioenergetic, B 24 F Wagnerről és Schopenhauerről / Friedrich Nietzsche ; ford. Romhányi Török Gábor].. Budapest : Holnap, N 76 F Vallás A zsidóság lényege és fejlődése / Goldziher Ignác ; [összeáll. Kőbányai János] ; [szerk. és a jegyzeteket ford. Zsengellér József].. Budapest : Múlt és Jövő K., G 50 F Az iszlám / Németh Pál. Budapest : Gondolat, N 56 F Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák / Pais István. 5. kiad.. Budapest : Szerző, P 12 F Lie Ce : az elomló üresség igaz könyve / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László]. [Budapest] : Helikon, L 65 F Mitológiai enciklopédia / [szerk. Pierre Vallas] ; [ford. Sóvágó Katalin]. [Budapest] : Saxum, cop M 72 F Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; közread. a] Magyar Bibliatanács.. Bp. : [Ref. Zsinati Iroda], SZ 61 F Társadalomtudomány A magyar huszárság eredete / Darkó Jenő ; [szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert]. Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, D 25 F A moldvai csángók : a csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [... szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter, Heilig Balázs]..

3 3. jav., bőv. kiad.. Budapest : Táton, L 99 F A nő és hivatása : szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, / szerk., az előszót és a fejezetek bevezetőit írta Fábri Anna ; a szerk. mtársai Dede Franciska et al. ; a szövegeket közlik... Héja Julianna et al.].. Budapest : Kortárs, N 88 F Az 1947-es párizsi békeszerződés / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Büntető törvénykönyv : évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : aug. 8. Egységes szerkezetben a szeptember 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. Budapest : Novissima, B 98 Fkü Darabbér : [Egy munkás a munkásállamban] / Haraszti Miklós.. [Bp.] : Téka, H 30 F Embert ültettél a nyakunkra : kitelepítve Mikófalvára / [szerk. Voloncs Gábor és felesége, Haidekker Andrea] ; [szerzők B. Thúry Zsuzsanna et al.]. [Budapest] : Helikon, E 45 F Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a... jegyzeteket írta Domokos Péter] ; [ford. Bede Anna et al.]. 2. kiad.. Budapest : Móra, F 59 F Görgey Artur / Pethő Sándor ; [a hadműveleteket leírta Julier Ferenc]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 63 F Hitel / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F II. János Pál megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, / [... szerk. Diós István] ; [a szerk. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Mathleyné Landthaller Judit] ; [ford. Keresztes Szilárd et al.]. Budapest : Szt. István Társ., J 38 F János vitéz a Gulagon / Mong Attila. [Budapest] : Helikon, M 84 F Leviatán : 1-2. rész / Thomas Hobbes ; ford. Vámosi Pál ; bevezetővel és jegyzetekkel ell. Nagy Levente. Kolozsvár : Polis, H 72 F Magyarország ma és holnap : esszék országunkról és a táguló világról / [szerk. Granasztói György, Kodolányi Gyula] ; [... szerzői Bod Péter Ákos et al.]. Budapest : M. Szemle Alapítvány, M 16 F Nagy képes millenniumi hadtörténet : 1000 év a hadak útján / szerk. Rácz Árpád ; [az illusztrációkat vál. Basics Beatrix et al.] ; [fotó Gottl Egon és Képessy Bence]. 2. kiad.. Budapest : Rubicon-Kv., N 23 Fo Nyelvtanulás két kézzel : a jelnyelv szerepe a siketek idegennyelvtanulásában / Kontráné Hegybíró Edit. [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop K 69 F Országgyűlési napló / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rendezte Völgyesi Orsolya. kritikai kiadás. Bp. : Universitas Kiadó, K 88 F Sámánok és kultúrák / szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András

4 . Budapest : Gondolat, [2006] 398 S 13 F Stádium / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Száműzve, de le nem győzve : Kéthly Anna emigrációs levelezése, / szerk. [vál., bevezetővel, névlexikonnal, bibliográfiával és lábjegyzetekkel ell.] Zichy Mihály ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár.... Budapest : OSZK : Széphalom Kvműhely, cop K 44 F Szó-beszéd : beszédjavító mondókák / összeáll. Tóth Erika Katalin ; [Sajdik Ferenc rajz.]. 2. jav. kiad.. Budapest : Móra, SZ 86 F Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. Budapest : Osiris, SZ 57 F Világ / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Világpolitikai lexikon, / szerk. Horváth Jenő ; [szerzők Csicsmann László et al.]. Budapest : Osiris, V 87 Fo Természettudományok A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. 4. kiad.. Budapest : Typotex, 2009, cop D 28 F A magyarországi vadvizek világa : hazánk ramsari területei / szerk. Tardy János ; [a térképeket kész. Faragó Imre]. Pécs : Alexandra, M 17 Fo A rejtett hálózatok ereje : mi segíti a világ stabilitását? / Csermely Péter. Budapest : Vince K., C 61 F Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... illusztrációt Malcolm Godwin és Jerome Grasdijk kész....] ; [az eredeti könyvet ford. Molnár István és Egri Győző] ; [az illusztrált kiad. képaláírásait Egri Győző ford.]. 5. felújított és átd. kiad. illusztrált vált.. [Budapest] : Akkord, [2010], cop H 45 Fo Bolyai János vallomásai / Benkő Samu.. Előszóval és függelékkel kieg. 4. kiad.. Budapest : Mundus ; [Cluj-Napoca] : Kriterion, B 51 F Fizika / főszerk. Holics László ; [írták Csákány Antal et al.]. Budapest : Akad. K., F 62 Fo Fizika összefoglaló / Holics László ; [a Részecskefizika és a Relativitáselmélet c. fejezeteket Gnädig Péter írta]. Utánny.. Budapest : Typotex, H 76 F Gombászok kézikönyve : 1330 gomba leírásával, 1013 faj színes fényképével / Ewald Gerhardt ; fotó Erwin Gerhardt, Heinz Michaelis, Ernst Schälow ; ford. Locsmándi Csaba. Budapest : Mérték K., G 42 F Jedlik Ányos / Velner András. [Budapest] : Elektra, V 67 F Miért nem lehet? : 500 matematika feladat megoldással / Tuzson Zoltán. Kolozsvár : Ábel K., T 98 F Neumann János válogatott írásai / vál. és az előszót írta Ropolyi László. 3. kiad., váltl. utánny.. Budapest : Typotex, N 71 F

5 Alkamazott tudományok A női szépség praktikái / Karen Homer. Pécs : Alexandra, H 78 F A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. 8. átd. kiad.. Budapest : Mezőgazda, cop C 90 F A sikeres család / írta Virginia Scott, George Doub, Peggy Runnels ; ford. Getto[!] Katalin].. Pécs : Alexandra, [2001] 613 S 43 F Divatkirályok közelről / Csontos Tibor. Budapest : Európa, C 79 F Divattitkok : 1000 apró részlet / Macarena San Martín ; ford. Hajgató Sára. Budapest : Scolar, cop S 14 F Gyermekeink egészsége / [ötlet és kvitelezés Jordi Vigué] ; [szöveg Gustavo Villalobos, Myriam Ca?as] ; [ill. Ana Journade et al.]. Pécs : Alexandra, G 82 F Gyógynövénytár : útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. Budapest : Medicina, G 83 F Gyors muffinok / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. Budapest : Kulinária, cop S 85 F Kispapák kézikönyve : babaápolás / Colin Cooper ; [fotók Jules Selmes]. Pécs : Alexandra, C 27 F Köszvény : Diéta köszvényben szenvedők számára : Purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette.. Bp. : Medicina, G 13 F Légy igazi nő! : [a Szex és New York sztárjának útmutatója a tinédzserélet hullámvölgyeihez] / Kim Cattrall és Amy Briamonte ; ill. Marf. [Budapest] : Illia, C 13 F Logisztika-menedzsment esettanulmányok = Case studies to logistic management / összeáll. és szerk. Szegedi Zoltán. Budapest : Kossuth, cop L 76 F Magyar hanglemeztörténet : 100 éves a magyar hanglemez, / Simon Géza Gábor ; [fotók Nagy Géza, Bausz Sándor] ; [közread.] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. Budapest : JOKA, S 59 F Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. [Budapest] : Kossuth, cop M 26 Fo Öltözködés / Jill Martin és Pierre A. Lehu Dana Ravich közreműködésével ; [ford. Kallai Nóra]. Budapest : Panem, M 36 F Reumás és köszvényes bántalmak kezelése / Mannfried Pahlow.. Bp. [!etc.] : Springer-Verl., cop P 11 F Szuperdada 2 : amit minden szülő tudni szeretne / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit] ; [... az illusztrációkat kész. Földi Andrea]. Budapest : Park, cop F 94 F Művészet, Szórakozás, Sport

6 101 horrorfilm amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. [Budapest] : Gabo, cop SZ 39 F 303 magyar film amit látnod kell, mielőtt meghalsz / szerk. Borsi Eszter, Turcsányi Sándor ; közrem. Barotányi Zoltán ; vál. Haiman Ágnes. budapest : Gabo, cop H 33 F 303 magyar filmszínész, akit látnod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Bori Erzsébet és Turcsányi Sándor]. Budapest : Gabo, cop H 33 F 501 filmsztár : [a legnagyobb moziszínészek átfogó kalauza] / [főszerk. Steven Jay Schneider] ; [ford. Bánky Bea et al.]. [Budapest] : Gabo, cop Ö 90 F A 100 legjobb film : lenyűgöző utazás a mozgófilm történetében. Pécs : Alexandra, cop SZ 39 F A gótika Magyarországon / Marosi Ernő. Budapest : Corvina, M 35 Fo A Kaláka (első) 40 éve / [szerk. Horváth Bence, Lettner Krisztina, Takács M. József] ; [interjúk Krizsó Szilvia] ; [összekötő szövegek Lettner Krisztina] ; [előszó Lackfi János]. [Budapest] : Cartaphilus, cop K 12 Féletrajz A kassai Szent Erzsébet-dóm / Jankovics Marcell, Méry Gábor. [Somorja] : Méry Ratio, cop J 36 Fo A magyar klasszicizmus / Sisa József. Budapest : Corvina, cop S 66 Fo A magyar szecesszió / Gellér Katalin. Budapest : Corvina, G 35 Fo A művészet filozófiája / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; P. von der Pfordten lejegyzésében... ; [... szerk.... Ránki András] ; [ford. és a jegyzeteket... összeáll. Zoltai Dénes]. [Budapest] : Canticum Kft., [2009] 700 H 52 F A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád. Budapest : Corvina, M 66 Fo A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György ; [fotó Barka Gábor et al.]. Budapest : Corvina, cop P 89 Fo Aki az életével játszott : Latinovits / összeáll. Kelecsényi László. Budapest : Noran Libro, A 31 F Az Alföld népi kerámiaművészete / Csupor István ; [ford. angol nyelvre Richard Robinson] ; [graf.... Alapfy László et al.]. [Budapest] : Novella, [2011] 738 C 85 F Belmondo / Gilles Durieux ; [ford. Eszes Fruzsina]. Budapest : Kelly, [2010] 791 D 98 Féletrajz Bob Dylan : interjúk / szerk. Jonathan Cott ; [ford. Baló András Márton]. Budapest : Cartaphilus, B 70 Féletrajz David Bowie / David Buckley ; [ford. Vizi Katalin]. [Budapest] : Cartaphilus, B 91 Féletrajz

7 Erdély népi kerámiaművészete / [a tanulmányt írta] Csupor István ; [szerk. Vörösváry Ferenc] ; [az archiv fotóanyagot kész.... Molnár Endre]. [Budapest] : Novella, [2008] 738 C 85 F Hazatalálás : művelődéstörténeti írások / Pap Gábor.. Budapest : Püski, P 24 F Holics, Tata és Buda kerámiaművészete a 18. században / Balla Gabriella ; [ford. német nyelvre Vörösváry Pál] ; [ford. szlovák nyelvre Stanislav Janota, Ján Haid]. [Budapest] : Novella, [2010] 738 B 21 F Jack, az életművész / Edward Douglas ; [ford. Stefanovits Péter]. Budapest : Kelly, [2009] 791 D 86 Féletrajz Michael Jackson : a leghitelesebb életrajz képekben, , napról napra / [ford. Szántai Zsolt]. Budapest : Cartaphilus, G 61 Féletrajz Palika / Szécsi Katalin ; Sváby András előszavával].. Budapest : Greger- Delacroix, SZ 41 Féletrajz Paul McCartney / Barry Miles ; [ford. Lénárt Levente]. [Budapest] : Cartaphilus, M 68 Féletrajz Száz híres film / Roger Ebert ; [ford. Gecsényi Györgyi]. Budapest : Európa, E 11 F Szerencse, áldás, jókívánság : válogatás a világ díszítő motívumaiból : Európa, Ázsia, Közel-Kelet, Afrika és Amerika / Halzer Györgyi. Budapest : Komáromy Publ., cop H 24 F Nyelv és Irodalom 1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit.. Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2007] V 82 F A magyarországi német irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig / Pukánszky Béla. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 96 F Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. Utánny.. Budapest : Akad. K., A 31 F Arany János / Benedek Marcell;utószó.Németh G.Béla. Bp. : Gondolat, B 49 F Balassi Bálint, / Kőszeghy Péter. Pozsony : Kalligram, K 91 F Cigány - magyar, magyar - cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin ; munkatársak Farkas István, Farkas Pál].. 2. kiad.. Budapest : Kossuth, cop R 87 F Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes /... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.] ; material cules şi redactat de... Attila Szabó T. ; colaboratori... Ágnes Daly [et al.]. Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, SZ 21 Fo

8 Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop F 56 F Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Helyesírási szótár / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Kemény Zsigmond / Szegedy-Maszák Mihály. Pozsony : Kalligram, SZ 46 F Kiejtési szótár : idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése / Tótfalusi István. Budapest : Tinta Kvk., T 70 F Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter] ; [írták Bakró-Nagy Marianne et al.]. Budapest : Akad. K., M 14 Fo Magyar szókincstár : rokon értelmü szavak,szólások és ellentétek szótára / főszerk.kiss Gábor; [főmtárs.temesi Viola]; [szerk.balázsi József Attila et.al.]. 9. kiad.. Bp. : Tinta Kiadó, M 14 Fo Szónoklattan / Marcus Fabius Quintilianus ; [szerk. Adamik Tamás] ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Adamik Tamás et al.]. Pozsony : Kalligram, Q 70 F Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva ; szerk. Hosszú Ferenc ; főmtársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára ; írták Balogh Éva Rózsa et al. ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. Budapest : Akad. K., U 28 Fo Földrajz, Életrajz, Történelem A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, / Popély Árpád ; [a mutatókat kész. Fedinec Csilla, Sebő Beáta] ; [a térképeket kész. Sebők László]. Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., P 85 Fo A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. 2. kiad.. [Budapest] : Rubicon-Kv., [2008] R 80 Fo A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve / Pejin Attila ; [közread. a] Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta : VMMI, P 53 F A magyar királyság megalakulása / Deér József. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, D 38 F A magyar városok az Árpádok korában / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, H 77 F A második világháború / szerk. Ungváry Krisztián ; [a Közéleti és irodalmi emlékezet című fejezet dokumentumait vál. és jegyzetekkel ell. Tabajdi Gábor]. Budapest : Osiris, M 39 Fo A mohácsi csata : elvesztésének okai és következményei / Ortvay Tivadar ;

9 [... szerk. és az utószót írta Kranzieritz Károly]. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, O 77 F A székelyek eredete és Erdélybe való települése / Karácsonyi János. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, K 17 F A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig / Egyed Ákos. Csíkszereda : Pallas-Akadémia, E 26 F A történelem rettegett asszonyai / Jan Stradling ; [ford. Dézsi Tímea]. Budapest : General Press, [2011] 930 S 93 Féletrajz Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság : / főszerk., [bev. tanulmány] Stefano Bottoni ; [ford., szerk. és a jegyzeteket kész. Stefano Bottoni et al.] ; [kronológia Vincze Gábor] ; [bibliogr. Lázok Klára]. Csíkszereda : Pro-Print, E 99 F Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia / Hegedűs Attila ; közread. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta). Zenta : VMMI, H 49 F Az Amerikai Egyesült Államok története, / Magyarics Tamás. [Budapest] : Kossuth, cop M 16 F Az emberiség krónikája / [írták Brigitte Beier et al.] ; [szerk. és a magyar vonatkozású kiegészítéseket írta Karádi Ilona] ; [a szerkesztésben közrem. Gyulay Zoltán] ; [ford. Gyulay Zoltán]. Bőv., átd. és aktualizált új kiad.. [Budapest] ; [Pécs] : Helikon : Alexandra, E 45 Fo Az ókori Róma története / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János.. 6. kiad.. Budapest : Nemz. Tankvk., F 52 F Címertan / Áldásy Antal ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő- Gödöllő : Attraktor, A 35 F Emlékirataim / Horthy Miklós ; [a jegyzeteket Sipos Péter írta]. Budapest : Európa, H 83 F Erdély, / Egyed Ákos. 2. bőv. kiad.. Csíkszereda : Pallas- Akadémia, E 26 F Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije / Egyed Ákos ; [a személy- és helynévmutató Kovács Eszter munkája]. Sepsiszentgyörgy : Charta, E 26 F Helyünk és sorsunk a Duna-medencében / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Hétköznapi élet Mátyás király korában / E. Kovács Péter. Budapest : Corvina, 2011, cop K 80 Fo Hétköznapi élet Széchenyi István korában / Fábri Anna. Budapest : Corvina, F 12 Fo Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem : Az átértékelt Bethlen Gábor : Bethlen Gábor / Rugonfalvi Kiss István ; [a szerző életrajzát Zambon Csaba írta]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, R 96 F Katyń : a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete / Allen Paul ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. Budapest : Mérték K., P 46 F

10 Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / [szerk. Horváth Jenő] ; írta Bertényi Iván et al. ; [a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. 7. jav. kiad.. [Budapest] : Helikon, K 48 F Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna].. Budapest : Balassi, M 14 Fo Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig / Cs. Kottra Györgyi ; [a felvételeket kész. Berényi Zsuzsa et al.] ; [kiad....] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop K 75 Fo Magyarország archaeologiája / írta Pulszky Ferencz. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., P 96 Fo Magyarország az első világháborúban / Balla Tibor [et al.] ; főszerk. Romsics Ignác ; [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [a fotókat Szikits Péter et al. kész.] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop MK 16 Fo Magyarország ethnographiája / írta Hunfalvy Pál. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., H 95 Fo Magyarország leírása / Fényes Elek. [Repr.kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., F 46 F Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác ; [írták Bálint Csanád et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Paksa Rudolf]. Váltl. utánny.. Budapest : Akad. K., M 16 F Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác.. Budapest : Osiris, M 72 F Ókori civilizációk : Egyiptom / Alessandro Bongioanni ; [ford. Szabó Réka..., Dobos Gergely...]. [Budapest] : Gabo, cop B 77 Fo Ókori civilizációk : a görögök / Martino Menghi ; [ford. Todero Anna]. [Budapest] : Gabo, cop M 53 Fo Sztálin : a vörös cár udvara : [minden eddiginél élethűbb kép a frissen megnyitott sztálini archívumok dokumentumainak felhasználásával] / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Király Róbert]. Pécs : Alexandra, S 44 F Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. 2. jav. kiad.. Budapest : Osiris, T 91 Fo Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot / előszó Simon Sebag Montefiore ; ford. Árokszállásy Zoltán. Budapest : Geographia, V 87 F

Márai program. 2012. évi gyarapodás. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza. Bp. Akad.K. 2011. 393 p.

Márai program. 2012. évi gyarapodás. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza. Bp. Akad.K. 2011. 393 p. Márai program 2012. évi gyarapodás Tényirodalom Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza. Bp. Akad.K. 2011. 393 p. Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz I/1. Bp. Akad.K. 2011. 1079 p. Gintli

Részletesebben

A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig / Skaliczki Judit. Budapest : KI, 2011 020 S 67 Fs

A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig / Skaliczki Judit. Budapest : KI, 2011 020 S 67 Fs ELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig / Skaliczki Judit. Budapest : KI, 2011 020 S 67 s Istenek kézjegyei : kutatás a kezdetek és a vég után

Részletesebben

A hazugság forradalma : A kisgyermek és a valóság / Szávai Géza ; szerk. Venczel Kati. 2. kiad.. Budapest : Pont, 2001 150 SZ 39 F

A hazugság forradalma : A kisgyermek és a valóság / Szávai Géza ; szerk. Venczel Kati. 2. kiad.. Budapest : Pont, 2001 150 SZ 39 F FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve 1951-2001 / szerk. Ádám István et al. ; az iskolatörténeti részt írta Mundruczó János. Gödöllő

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

A Hét : Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny : 4.évf. 45/201.sz. 1893. - Másolat. Budapest : A Hét szerkesztősége, 1893 070 H 65 Hgy

A Hét : Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny : 4.évf. 45/201.sz. 1893. - Másolat. Budapest : A Hét szerkesztősége, 1893 070 H 65 Hgy FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Hét : Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny : 4.évf. 45/201.sz. 1893. - Másolat. Budapest : A Hét szerkesztősége, 1893 070 H 65 Hgy Miénk (lett volna?) a tér

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

A 100 éves Erdőkertes / Asztalos István, Zombor István ; [kiad. Erdőkertes Község Önkormányzata]. Erdőkertes : Önkormányzat, 2010 908 A 91 Hgy

A 100 éves Erdőkertes / Asztalos István, Zombor István ; [kiad. Erdőkertes Község Önkormányzata]. Erdőkertes : Önkormányzat, 2010 908 A 91 Hgy ELNŐTT SZAKIRODALOM 100 % : Irodalmi és művészeti kultúrszemle, 1927-1928 / sajtó alá rend. Szabó Ágnes].. [Bp.] : Kossuth, 1987 810 SZ 39 Ro 1001 találmány, amely átformálta a világot / főszerk. Jack

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô Háy János. Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza

A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô Háy János. Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 13 14. SZÁM 2007. JÚLIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Megszületik vagy megcsinálják? Az irodalmi kánon természetrajza Fotó: Szabó J. Judit A szorongásaiddal együtt vagy szerethetô

Részletesebben

Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. Page 1 of 6

Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. Page 1 of 6 Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. 1 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA Móricz Zsigmond A nyáj és pászora 1425 Ft Elfogadva 2 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN

Részletesebben

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van)

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) Keresés a könyvek között a Ctrl+F gomb együttes használatával! 37034 / De Coster,Charles.

Részletesebben

A hatalom képzelete : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. Budapest : Magvető, 2014 323 G 91 F

A hatalom képzelete : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. Budapest : Magvető, 2014 323 G 91 F FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon évkönyve a 2013-2014. tanévről / szerk. Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna, Janda

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke ANTOLÓGIÁK A magyar esszé antológiája III. (Osiris) kb. 1000 oldal, 5500 Az év esszéi 2007 (Magyar Napló) kb. 250 oldal, kb. 2730 Berlin

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2015. JANUÁR FEBRUÁR BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék általános

Részletesebben

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke 1 A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke Antológiák 101 vers és ének Csíksomlyóról (Kriterion, Kolozsvár) 190 oldal 3100 Ft Az év novellái 2010 (Magyar Napló) 250 oldal 2499

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.)

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.) ADAMIK TAMÁS (klasszika filológus) Nagy magyar gondolkodók II. félév : Kerényi Károly öröksége 2010.04.08. Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN

Részletesebben

20 Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont / szerk. Farkas Rita. Gödöllő : Mezőgazdasági Mikrobiológiai Kutatóközpont, 2009 630 H 97 Hgy

20 Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont / szerk. Farkas Rita. Gödöllő : Mezőgazdasági Mikrobiológiai Kutatóközpont, 2009 630 H 97 Hgy FELNŐTT SZAKIRODALOM 20 Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont / szerk. Farkas Rita. Gödöllő : Mezőgazdasági Mikrobiológiai Kutatóközpont, 2009 630 H 97 Hgy 2000 [2010] : Irodalmi és társadalmi havi

Részletesebben

2007 március havában jelenik meg BENEDEK ISTVÁN GÁBOR csodálatos novelláinak negyedik kiadása. Kötve 2000 Ft Fûzve 1800 Ft. www.hatterkiado.

2007 március havában jelenik meg BENEDEK ISTVÁN GÁBOR csodálatos novelláinak negyedik kiadása. Kötve 2000 Ft Fûzve 1800 Ft. www.hatterkiado. KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2007. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kalligram Kiadó Szigeti László Tarján Tamás A regények vére Kertész Ákos A kultúra állatkertje Interjú G. Szabó Judit Esterházy

Részletesebben

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Kínai bibliográfia Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Összeállította: Fődi Attila Utolsó frissítés: 2008. november

Részletesebben

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 22., csütörtök Teátrum 16.30 17.30 Teátrum 17.30 18.00 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A FGYMK Városi Könyvtár 2012. évi könybeszerzése

A FGYMK Városi Könyvtár 2012. évi könybeszerzése A FGYMK Városi Könyvtár 2012. évi könybeszerzése 38120 2012.01.03. Köteles Viktória*:88 magyar találmány 001 K91 a 3300.00 3300 38121 2012.01.03. :Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjtemény 027 E29 a

Részletesebben

FELNŐTT SZAKIRODALOM. Általános művek. Filozófia, Pszichológia. Vallás

FELNŐTT SZAKIRODALOM. Általános művek. Filozófia, Pszichológia. Vallás ELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [szerk. Ara-Kovács Attila] ; [ford. Puszta Dóra..., Gázsity Mila..., Gecsényi Györgyi...].

Részletesebben

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21.

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21. www.hatterkiado.hu hatterkiado@vnet.hu KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2005. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU Okker Kiadó Novák István Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága Tarján Tamás Szeptember

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben