A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop."

Átírás

1 FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek 88 magyar találmány / Köteles Viktória. Budapest : Sanoma, cop K 91 Fo A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop M 12 F Alaprajz : május-június / Csanády Pál. Budapest : BertelsmannSpringer Magyarország Kft., A 33 F Octogon : 2002/3. / szerk. Martinkó József. Budapest : Vertigo Publishing Kft., O 11 F Filozófia, Pszichológia A felvilágosodás filozófiája / Ernst Cassirer ; [ford. Scheer Katalin]. Budapest : Atlantisz, C 12 F A modern grafológia / Bíró József. [Repr. kiad.]. [Miskolc] : [Hermit], [2009] 150 B 66 F A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. [Budapest] : Bagolyvár, 2007, cop G 45 F A serdülés gyötrelmei : már nem gyerek, még nem felnőtt : levelezés kamaszkorú gyerekek szüleivel : Ranschburg Jenő válaszol. [Budapest] : Saxum, R 37 F A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. Jav. kiad.. Budapest : Atlantisz, K 14 F A törvények / Marcus Tullius Cicero ; [ford. és a jegyzeteket írta Simon Attila] ; [az utószót írta Havas László]. [Debrecen] ; Budapest : DE ÁJK : Gondolat, C 21 F Az Antikrisztus / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Csejtei Dezső]. 3. váltl. kiad.. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, 2007, cop N 76 F Előadások a művészet filozófiájáról / G. W. F. Hegel ; [ford. Zoltai Dénes]. Budapest : Atlantisz, H 52 F Eltűntek és a filozófia : a sziget, ahol semmi sem véletlen / szerk. Sharon M. Kaye ; [ford. Kállai Tibor]. [Budapest] : Hajnal K., E 44 F Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop V 67 F Esszé a nyelvek eredetéről : amelyben a dallamról és zenei utánzásról is szó esik / Jean-Jaques Rousseau ; [ford., az utószót és jegyzeteket írta Bakcsi Botond]. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, R 89 F Filozófia / főszerk. Boros Gábor ; [írták Ambrus Gergely et al.]. Budapest : Akad. K., F 57 Fo Friedrich Wilhelm Nietzsche Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei / [ford. Óvári Csaba]. Máriabesnyő-

2 Gödöllő : Attraktor, N 76 F Kierkegaard élete és filozófiája : a Kierkegaard-könyvtár teljes katalógusával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Legyél sikeres fiatal! : / Lakatos Levente. Bp. : Book Mondster Production, L 16 F Michel Foucault gondolkodása / Sutyák Tibor. Máriabesnyő - Gödöllő : Attraktor, S 98 F Női szív : [kapcsolatainkról - tabuk nélkül] / Fekete Kálmán. Pécs : Alexandra, F 38 F Platón összes művei kommentárokkal : Művek. Budapest : Atlantisz, P 73 F Schelling élete és filozófiája : A német idealizmus legrégebbi rendszerprogramjának fordításával / Gyenge Zoltán. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, G 80 F Sors-hagyaték / Lánczi András. Máriabesnyő ; Budapest : Attraktor : Helikon, L 21 F Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. Budapest : Bioenergetic, B 24 F Wagnerről és Schopenhauerről / Friedrich Nietzsche ; ford. Romhányi Török Gábor].. Budapest : Holnap, N 76 F Vallás A zsidóság lényege és fejlődése / Goldziher Ignác ; [összeáll. Kőbányai János] ; [szerk. és a jegyzeteket ford. Zsengellér József].. Budapest : Múlt és Jövő K., G 50 F Az iszlám / Németh Pál. Budapest : Gondolat, N 56 F Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák / Pais István. 5. kiad.. Budapest : Szerző, P 12 F Lie Ce : az elomló üresség igaz könyve / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László]. [Budapest] : Helikon, L 65 F Mitológiai enciklopédia / [szerk. Pierre Vallas] ; [ford. Sóvágó Katalin]. [Budapest] : Saxum, cop M 72 F Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; közread. a] Magyar Bibliatanács.. Bp. : [Ref. Zsinati Iroda], SZ 61 F Társadalomtudomány A magyar huszárság eredete / Darkó Jenő ; [szerk. Romhányi Beatrix és Kerepeszki Róbert]. Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, D 25 F A moldvai csángók : a csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [... szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter, Heilig Balázs]..

3 3. jav., bőv. kiad.. Budapest : Táton, L 99 F A nő és hivatása : szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, / szerk., az előszót és a fejezetek bevezetőit írta Fábri Anna ; a szerk. mtársai Dede Franciska et al. ; a szövegeket közlik... Héja Julianna et al.].. Budapest : Kortárs, N 88 F Az 1947-es párizsi békeszerződés / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Büntető törvénykönyv : évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : aug. 8. Egységes szerkezetben a szeptember 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. Budapest : Novissima, B 98 Fkü Darabbér : [Egy munkás a munkásállamban] / Haraszti Miklós.. [Bp.] : Téka, H 30 F Embert ültettél a nyakunkra : kitelepítve Mikófalvára / [szerk. Voloncs Gábor és felesége, Haidekker Andrea] ; [szerzők B. Thúry Zsuzsanna et al.]. [Budapest] : Helikon, E 45 F Finnugor regék és mondák / [összeáll., a bev. tanulmányokat és a... jegyzeteket írta Domokos Péter] ; [ford. Bede Anna et al.]. 2. kiad.. Budapest : Móra, F 59 F Görgey Artur / Pethő Sándor ; [a hadműveleteket leírta Julier Ferenc]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 63 F Hitel / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F II. János Pál megnyilatkozásai : pápai dokumentumok, / [... szerk. Diós István] ; [a szerk. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Mathleyné Landthaller Judit] ; [ford. Keresztes Szilárd et al.]. Budapest : Szt. István Társ., J 38 F János vitéz a Gulagon / Mong Attila. [Budapest] : Helikon, M 84 F Leviatán : 1-2. rész / Thomas Hobbes ; ford. Vámosi Pál ; bevezetővel és jegyzetekkel ell. Nagy Levente. Kolozsvár : Polis, H 72 F Magyarország ma és holnap : esszék országunkról és a táguló világról / [szerk. Granasztói György, Kodolányi Gyula] ; [... szerzői Bod Péter Ákos et al.]. Budapest : M. Szemle Alapítvány, M 16 F Nagy képes millenniumi hadtörténet : 1000 év a hadak útján / szerk. Rácz Árpád ; [az illusztrációkat vál. Basics Beatrix et al.] ; [fotó Gottl Egon és Képessy Bence]. 2. kiad.. Budapest : Rubicon-Kv., N 23 Fo Nyelvtanulás két kézzel : a jelnyelv szerepe a siketek idegennyelvtanulásában / Kontráné Hegybíró Edit. [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop K 69 F Országgyűlési napló / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rendezte Völgyesi Orsolya. kritikai kiadás. Bp. : Universitas Kiadó, K 88 F Sámánok és kultúrák / szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András

4 . Budapest : Gondolat, [2006] 398 S 13 F Stádium / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Száműzve, de le nem győzve : Kéthly Anna emigrációs levelezése, / szerk. [vál., bevezetővel, névlexikonnal, bibliográfiával és lábjegyzetekkel ell.] Zichy Mihály ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár.... Budapest : OSZK : Széphalom Kvműhely, cop K 44 F Szó-beszéd : beszédjavító mondókák / összeáll. Tóth Erika Katalin ; [Sajdik Ferenc rajz.]. 2. jav. kiad.. Budapest : Móra, SZ 86 F Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. Budapest : Osiris, SZ 57 F Világ / Széchenyi Isván. [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, SZ 40 F Világpolitikai lexikon, / szerk. Horváth Jenő ; [szerzők Csicsmann László et al.]. Budapest : Osiris, V 87 Fo Természettudományok A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. 4. kiad.. Budapest : Typotex, 2009, cop D 28 F A magyarországi vadvizek világa : hazánk ramsari területei / szerk. Tardy János ; [a térképeket kész. Faragó Imre]. Pécs : Alexandra, M 17 Fo A rejtett hálózatok ereje : mi segíti a világ stabilitását? / Csermely Péter. Budapest : Vince K., C 61 F Az idő rövid története / Stephen Hawking ; [... illusztrációt Malcolm Godwin és Jerome Grasdijk kész....] ; [az eredeti könyvet ford. Molnár István és Egri Győző] ; [az illusztrált kiad. képaláírásait Egri Győző ford.]. 5. felújított és átd. kiad. illusztrált vált.. [Budapest] : Akkord, [2010], cop H 45 Fo Bolyai János vallomásai / Benkő Samu.. Előszóval és függelékkel kieg. 4. kiad.. Budapest : Mundus ; [Cluj-Napoca] : Kriterion, B 51 F Fizika / főszerk. Holics László ; [írták Csákány Antal et al.]. Budapest : Akad. K., F 62 Fo Fizika összefoglaló / Holics László ; [a Részecskefizika és a Relativitáselmélet c. fejezeteket Gnädig Péter írta]. Utánny.. Budapest : Typotex, H 76 F Gombászok kézikönyve : 1330 gomba leírásával, 1013 faj színes fényképével / Ewald Gerhardt ; fotó Erwin Gerhardt, Heinz Michaelis, Ernst Schälow ; ford. Locsmándi Csaba. Budapest : Mérték K., G 42 F Jedlik Ányos / Velner András. [Budapest] : Elektra, V 67 F Miért nem lehet? : 500 matematika feladat megoldással / Tuzson Zoltán. Kolozsvár : Ábel K., T 98 F Neumann János válogatott írásai / vál. és az előszót írta Ropolyi László. 3. kiad., váltl. utánny.. Budapest : Typotex, N 71 F

5 Alkamazott tudományok A női szépség praktikái / Karen Homer. Pécs : Alexandra, H 78 F A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. 8. átd. kiad.. Budapest : Mezőgazda, cop C 90 F A sikeres család / írta Virginia Scott, George Doub, Peggy Runnels ; ford. Getto[!] Katalin].. Pécs : Alexandra, [2001] 613 S 43 F Divatkirályok közelről / Csontos Tibor. Budapest : Európa, C 79 F Divattitkok : 1000 apró részlet / Macarena San Martín ; ford. Hajgató Sára. Budapest : Scolar, cop S 14 F Gyermekeink egészsége / [ötlet és kvitelezés Jordi Vigué] ; [szöveg Gustavo Villalobos, Myriam Ca?as] ; [ill. Ana Journade et al.]. Pécs : Alexandra, G 82 F Gyógynövénytár : útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. Budapest : Medicina, G 83 F Gyors muffinok / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. Budapest : Kulinária, cop S 85 F Kispapák kézikönyve : babaápolás / Colin Cooper ; [fotók Jules Selmes]. Pécs : Alexandra, C 27 F Köszvény : Diéta köszvényben szenvedők számára : Purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette.. Bp. : Medicina, G 13 F Légy igazi nő! : [a Szex és New York sztárjának útmutatója a tinédzserélet hullámvölgyeihez] / Kim Cattrall és Amy Briamonte ; ill. Marf. [Budapest] : Illia, C 13 F Logisztika-menedzsment esettanulmányok = Case studies to logistic management / összeáll. és szerk. Szegedi Zoltán. Budapest : Kossuth, cop L 76 F Magyar hanglemeztörténet : 100 éves a magyar hanglemez, / Simon Géza Gábor ; [fotók Nagy Géza, Bausz Sándor] ; [közread.] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. Budapest : JOKA, S 59 F Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. [Budapest] : Kossuth, cop M 26 Fo Öltözködés / Jill Martin és Pierre A. Lehu Dana Ravich közreműködésével ; [ford. Kallai Nóra]. Budapest : Panem, M 36 F Reumás és köszvényes bántalmak kezelése / Mannfried Pahlow.. Bp. [!etc.] : Springer-Verl., cop P 11 F Szuperdada 2 : amit minden szülő tudni szeretne / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit] ; [... az illusztrációkat kész. Földi Andrea]. Budapest : Park, cop F 94 F Művészet, Szórakozás, Sport

6 101 horrorfilm amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. [Budapest] : Gabo, cop SZ 39 F 303 magyar film amit látnod kell, mielőtt meghalsz / szerk. Borsi Eszter, Turcsányi Sándor ; közrem. Barotányi Zoltán ; vál. Haiman Ágnes. budapest : Gabo, cop H 33 F 303 magyar filmszínész, akit látnod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Bori Erzsébet és Turcsányi Sándor]. Budapest : Gabo, cop H 33 F 501 filmsztár : [a legnagyobb moziszínészek átfogó kalauza] / [főszerk. Steven Jay Schneider] ; [ford. Bánky Bea et al.]. [Budapest] : Gabo, cop Ö 90 F A 100 legjobb film : lenyűgöző utazás a mozgófilm történetében. Pécs : Alexandra, cop SZ 39 F A gótika Magyarországon / Marosi Ernő. Budapest : Corvina, M 35 Fo A Kaláka (első) 40 éve / [szerk. Horváth Bence, Lettner Krisztina, Takács M. József] ; [interjúk Krizsó Szilvia] ; [összekötő szövegek Lettner Krisztina] ; [előszó Lackfi János]. [Budapest] : Cartaphilus, cop K 12 Féletrajz A kassai Szent Erzsébet-dóm / Jankovics Marcell, Méry Gábor. [Somorja] : Méry Ratio, cop J 36 Fo A magyar klasszicizmus / Sisa József. Budapest : Corvina, cop S 66 Fo A magyar szecesszió / Gellér Katalin. Budapest : Corvina, G 35 Fo A művészet filozófiája / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; P. von der Pfordten lejegyzésében... ; [... szerk.... Ránki András] ; [ford. és a jegyzeteket... összeáll. Zoltai Dénes]. [Budapest] : Canticum Kft., [2009] 700 H 52 F A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád. Budapest : Corvina, M 66 Fo A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György ; [fotó Barka Gábor et al.]. Budapest : Corvina, cop P 89 Fo Aki az életével játszott : Latinovits / összeáll. Kelecsényi László. Budapest : Noran Libro, A 31 F Az Alföld népi kerámiaművészete / Csupor István ; [ford. angol nyelvre Richard Robinson] ; [graf.... Alapfy László et al.]. [Budapest] : Novella, [2011] 738 C 85 F Belmondo / Gilles Durieux ; [ford. Eszes Fruzsina]. Budapest : Kelly, [2010] 791 D 98 Féletrajz Bob Dylan : interjúk / szerk. Jonathan Cott ; [ford. Baló András Márton]. Budapest : Cartaphilus, B 70 Féletrajz David Bowie / David Buckley ; [ford. Vizi Katalin]. [Budapest] : Cartaphilus, B 91 Féletrajz

7 Erdély népi kerámiaművészete / [a tanulmányt írta] Csupor István ; [szerk. Vörösváry Ferenc] ; [az archiv fotóanyagot kész.... Molnár Endre]. [Budapest] : Novella, [2008] 738 C 85 F Hazatalálás : művelődéstörténeti írások / Pap Gábor.. Budapest : Püski, P 24 F Holics, Tata és Buda kerámiaművészete a 18. században / Balla Gabriella ; [ford. német nyelvre Vörösváry Pál] ; [ford. szlovák nyelvre Stanislav Janota, Ján Haid]. [Budapest] : Novella, [2010] 738 B 21 F Jack, az életművész / Edward Douglas ; [ford. Stefanovits Péter]. Budapest : Kelly, [2009] 791 D 86 Féletrajz Michael Jackson : a leghitelesebb életrajz képekben, , napról napra / [ford. Szántai Zsolt]. Budapest : Cartaphilus, G 61 Féletrajz Palika / Szécsi Katalin ; Sváby András előszavával].. Budapest : Greger- Delacroix, SZ 41 Féletrajz Paul McCartney / Barry Miles ; [ford. Lénárt Levente]. [Budapest] : Cartaphilus, M 68 Féletrajz Száz híres film / Roger Ebert ; [ford. Gecsényi Györgyi]. Budapest : Európa, E 11 F Szerencse, áldás, jókívánság : válogatás a világ díszítő motívumaiból : Európa, Ázsia, Közel-Kelet, Afrika és Amerika / Halzer Györgyi. Budapest : Komáromy Publ., cop H 24 F Nyelv és Irodalom 1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit.. Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2007] V 82 F A magyarországi német irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig / Pukánszky Béla. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, P 96 F Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. Utánny.. Budapest : Akad. K., A 31 F Arany János / Benedek Marcell;utószó.Németh G.Béla. Bp. : Gondolat, B 49 F Balassi Bálint, / Kőszeghy Péter. Pozsony : Kalligram, K 91 F Cigány - magyar, magyar - cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin ; munkatársak Farkas István, Farkas Pál].. 2. kiad.. Budapest : Kossuth, cop R 87 F Erdélyi magyar szótörténeti tár = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes /... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.] ; material cules şi redactat de... Attila Szabó T. ; colaboratori... Ágnes Daly [et al.]. Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, SZ 21 Fo

8 Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? / Vekerdy Tamás. [Budapest] : Kulcslyuk K., cop F 56 F Helyesírás / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Helyesírási szótár / Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila. Budapest : Osiris, L 12 F Kemény Zsigmond / Szegedy-Maszák Mihály. Pozsony : Kalligram, SZ 46 F Kiejtési szótár : idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése / Tótfalusi István. Budapest : Tinta Kvk., T 70 F Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter] ; [írták Bakró-Nagy Marianne et al.]. Budapest : Akad. K., M 14 Fo Magyar szókincstár : rokon értelmü szavak,szólások és ellentétek szótára / főszerk.kiss Gábor; [főmtárs.temesi Viola]; [szerk.balázsi József Attila et.al.]. 9. kiad.. Bp. : Tinta Kiadó, M 14 Fo Szónoklattan / Marcus Fabius Quintilianus ; [szerk. Adamik Tamás] ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Adamik Tamás et al.]. Pozsony : Kalligram, Q 70 F Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva ; szerk. Hosszú Ferenc ; főmtársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára ; írták Balogh Éva Rózsa et al. ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. Budapest : Akad. K., U 28 Fo Földrajz, Életrajz, Történelem A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, / Popély Árpád ; [a mutatókat kész. Fedinec Csilla, Sebő Beáta] ; [a térképeket kész. Sebők László]. Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., P 85 Fo A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. 2. kiad.. [Budapest] : Rubicon-Kv., [2008] R 80 Fo A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve / Pejin Attila ; [közread. a] Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta : VMMI, P 53 F A magyar királyság megalakulása / Deér József. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, D 38 F A magyar városok az Árpádok korában / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, H 77 F A második világháború / szerk. Ungváry Krisztián ; [a Közéleti és irodalmi emlékezet című fejezet dokumentumait vál. és jegyzetekkel ell. Tabajdi Gábor]. Budapest : Osiris, M 39 Fo A mohácsi csata : elvesztésének okai és következményei / Ortvay Tivadar ;

9 [... szerk. és az utószót írta Kranzieritz Károly]. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, O 77 F A székelyek eredete és Erdélybe való települése / Karácsonyi János. Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor, K 17 F A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig / Egyed Ákos. Csíkszereda : Pallas-Akadémia, E 26 F A történelem rettegett asszonyai / Jan Stradling ; [ford. Dézsi Tímea]. Budapest : General Press, [2011] 930 S 93 Féletrajz Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság : / főszerk., [bev. tanulmány] Stefano Bottoni ; [ford., szerk. és a jegyzeteket kész. Stefano Bottoni et al.] ; [kronológia Vincze Gábor] ; [bibliogr. Lázok Klára]. Csíkszereda : Pro-Print, E 99 F Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia / Hegedűs Attila ; közread. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta). Zenta : VMMI, H 49 F Az Amerikai Egyesült Államok története, / Magyarics Tamás. [Budapest] : Kossuth, cop M 16 F Az emberiség krónikája / [írták Brigitte Beier et al.] ; [szerk. és a magyar vonatkozású kiegészítéseket írta Karádi Ilona] ; [a szerkesztésben közrem. Gyulay Zoltán] ; [ford. Gyulay Zoltán]. Bőv., átd. és aktualizált új kiad.. [Budapest] ; [Pécs] : Helikon : Alexandra, E 45 Fo Az ókori Róma története / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János.. 6. kiad.. Budapest : Nemz. Tankvk., F 52 F Címertan / Áldásy Antal ; [... szerk. Bárány Attila]. Máriabesnyő- Gödöllő : Attraktor, A 35 F Emlékirataim / Horthy Miklós ; [a jegyzeteket Sipos Péter írta]. Budapest : Európa, H 83 F Erdély, / Egyed Ákos. 2. bőv. kiad.. Csíkszereda : Pallas- Akadémia, E 26 F Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije / Egyed Ákos ; [a személy- és helynévmutató Kovács Eszter munkája]. Sepsiszentgyörgy : Charta, E 26 F Helyünk és sorsunk a Duna-medencében / Romsics Ignác ; [a térképeket kész. Sebők László]. Budapest : Osiris, R 80 F Hétköznapi élet Mátyás király korában / E. Kovács Péter. Budapest : Corvina, 2011, cop K 80 Fo Hétköznapi élet Széchenyi István korában / Fábri Anna. Budapest : Corvina, F 12 Fo Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem : Az átértékelt Bethlen Gábor : Bethlen Gábor / Rugonfalvi Kiss István ; [a szerző életrajzát Zambon Csaba írta]. Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, R 96 F Katyń : a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete / Allen Paul ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. Budapest : Mérték K., P 46 F

10 Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / [szerk. Horváth Jenő] ; írta Bertényi Iván et al. ; [a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. 7. jav. kiad.. [Budapest] : Helikon, K 48 F Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna].. Budapest : Balassi, M 14 Fo Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig / Cs. Kottra Györgyi ; [a felvételeket kész. Berényi Zsuzsa et al.] ; [kiad....] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop K 75 Fo Magyarország archaeologiája / írta Pulszky Ferencz. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., P 96 Fo Magyarország az első világháborúban / Balla Tibor [et al.] ; főszerk. Romsics Ignác ; [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [a fotókat Szikits Péter et al. kész.] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. [Budapest] : Kossuth : HIM, cop MK 16 Fo Magyarország ethnographiája / írta Hunfalvy Pál. [Repr. kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., H 95 Fo Magyarország leírása / Fényes Elek. [Repr.kiad.]. Budapest : Históriaantik Kvház K., F 46 F Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác ; [írták Bálint Csanád et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Paksa Rudolf]. Váltl. utánny.. Budapest : Akad. K., M 16 F Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről / szerk. Romsics Ignác.. Budapest : Osiris, M 72 F Ókori civilizációk : Egyiptom / Alessandro Bongioanni ; [ford. Szabó Réka..., Dobos Gergely...]. [Budapest] : Gabo, cop B 77 Fo Ókori civilizációk : a görögök / Martino Menghi ; [ford. Todero Anna]. [Budapest] : Gabo, cop M 53 Fo Sztálin : a vörös cár udvara : [minden eddiginél élethűbb kép a frissen megnyitott sztálini archívumok dokumentumainak felhasználásával] / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Király Róbert]. Pécs : Alexandra, S 44 F Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. 2. jav. kiad.. Budapest : Osiris, T 91 Fo Világrengető beszédek, melyek megváltoztatták a világot / előszó Simon Sebag Montefiore ; ford. Árokszállásy Zoltán. Budapest : Geographia, V 87 F

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1 Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 3. GERİCS LÁSZLÓ, VANCSÓ ÖDÖN 4. PLÉH CSABA, BOROSS OTTILIA MATEMATIKA PSZICHOLÓGIAI LEXIKON

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

MAGYAR NÉPRAJZ I. TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM I.2.

MAGYAR NÉPRAJZ I. TÁJ, NÉP, TÖRTÉNELEM I.2. 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 9789731141145 ÁBEL 1 875 Ft 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 978 963 05 8953 6 AKADÉMIAI ZRT. 4 200 Ft 3. GERŐCS LÁSZLÓ, VANCSÓ ÖDÖN MATEMATIKA 978 963 05 8488 3

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

-Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p.

-Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p. Tényirodalom -Madas Edit (1949-) - Monok István (1956-): A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig. 2. jav., bőv. kiad. Bp. : Balassi 237 p. -Pais István (1932-): Bibliai érdekességek, történetek,

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 30. Daniel Matis 1962 0:14:18 2. 12. Szendrei Zsolt 1985 0:15:08 3. 97. Vajas Roland 1976 015:16 4. 36. Marcsa Dániel 1984 0:15:31 5. 35. Csillag Balázs 1996 0:15:45 6. 24. Sáling

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadás

Sorszám Szerző Cím Kiadás Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával a Márai-program keretében 400.000,-Ft értékben járult hozzá a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának dokumentumgyarapítási

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

V.Szigetköz Minimaraton

V.Szigetköz Minimaraton 2008.05.04. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 23 Garami Árpád 1966 0:55:36 2. 5 Pleiveisz István 1980 0:56:58 3. 10 Rákóczy Zoltán 1966 0:58:39 4. 21 Varga Csaba 1965 1:00:30 5. 42 Takács László 1968

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE

ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY A KÖZÉPISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMOS TANULÓI SZÁMÁRA 2012-2013 ELEMENTARY AZ ISKOLAI FORDULÓ EREDMÉNYE Elérhető pontszám: 67 pont Megyei fordulóba jutás ponthatára: 50 pont Név Iskola

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben