Összefoglaló értékelés Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Versenyről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló értékelés Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Versenyről"

Átírás

1 Összefoglaló értékelés Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Versenyről 1. A verseny meghirdetése A tanulmányi versenyt a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (a továbbiakban: MFFPPTI) hirdette meg, a tanév tanulmányi és tehetséggondozó versenyei között. A meghirdetés a következő szakmacsoportokra terjedt ki: - egészségügy, - gépészet, - elektrotechnika-elektronika, - informatika, - vegyipar, - környezetvédelem-vízgazdálkodás, - közgazdaság, - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, - vendéglátás-idegenforgalom. Szervezését és megrendezését az MFFPPTI szakképzési szakértői közreműködésével és irányításával a következő TISZK-ek végezték. 1. SZILY TISZK: Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a gépészet és az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport versenye. 2. CSEPEL TISZK: Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, az informatika szakmacsoport versenye. 3. GAZDASÁGI TISZK: Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a közgazdaság és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport versenye. 4. PETRIK TISZK: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, a vegyipar és a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport versenye. 5. GUNDEL TISZK: Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport versenye. 6. HUMÁN TISZK: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, az egészségügy szakmacsoport versenye. A versenyre a szakközépiskolák tanulói nevezhettek. Az érdeklődés az iskolák részéről a korábbi évekhez hasonló volt. Ennek mutatóit a következő táblázat tartalmazza. A versenyre a szakközépiskolák tanulói nevezhettek. Az érdeklődés az iskolák részéről a korábbi évekhez hasonló volt. Ennek mutatóit a következő táblázat tartalmazza.

2 A nevezéseket és a részvételt mutató összesítő táblázat Szakmacsoport Nevezési létszám Gyakorlaton részt vettek száma Szóbelin részt vettek száma Nem jelent meg Egészségügy Gépészet Elektrotechnikaelektronika Informatika Vegyipar Környezetvédelemvízgazdálkodás Közgazdaság Kereskedelemmarketing, üzleti a. Vendéglátásidegenforgalom ÖSSZESEN A verseny tematikája, szervezése A versenyfeladatok a kerettanterv szerinti évfolyam és a 11. évfolyam első félévéig bezárólag elsajátított tantárgyi tudáselemeket tartalmazták, a szakmai alapismeretek érettségi tantárgy követelményeinek figyelembevételével. A projektjellegű (a téma komplex, többoldalú megközelítése) feladatok összeállítására a szakterületek elismert gyakorló szaktanárai kapnak felkérést az MFFPPTI-től. A verseny struktúráját a megelőző évekhez viszonyítva lényegesen módosítottuk. A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve fontosnak tartottuk, hogy az egyes szakmacsoportban versenyző tanulók számára minél inkább egységes legyen a követelmény, és így az eredmények jobban összehasonlíthatóvá váljanak. A döntő gyakorlati részében a versenyző olyan szakmai projektfeladatot készített, amely a 11. évfolyam első félévének befejezéséig elsajátított szakmai alapozó és közismereti tantárgyi ismeretekre épül. Ez magába foglalta a matematika, informatika, valamint a versenyző idegen nyelv tudását. A gyakorlati verseny időtartama: 120 perc volt. A döntő szóbeli részében a versenyző a bizottságtól komplex szakmai alapozó projekt feladatot kapott, amely során alkalmazta a tanult tantárgyi összefüggéseket. Olyan önálló projektet kellett kialakítani, amely reálisan alkalmazható. Felkészültségét matematikai, informatikai, idegen nyelvi ismereteinek alkalmazó képességével mutatta be. A szóbeli verseny időtartama: maximum 15 perc volt A verseny fordulói és időpontok I. forduló Helyszíne: a tanuló iskolája. A verseny feladatlapját az iskola állította össze a versenytematika figyelembevételével. Időpontja: január 16-ig

3 A döntőbe juttatható tanulók száma a versenykiírásban már meghatározásra került. forduló/döntő Helyszíne: A MFFPPTI által felkért, a fentiekben felsorolt hat fővárosi TISZK. Időpontja, részei: - gyakorlati verseny: április 17-én, 9.00 órai kezdettel. - szóbeli verseny: április 24-én, 9.00 órai kezdettel. Továbbjutás a szóbeli versenyrészre: A gyakorlati produktumot értékelő bizottság bírálta el, és döntött a versenyzők továbbjutásáról a szóbeli versenyrészre. 3. A versenyzők tudásának értékelése A versenyzők helyezései szakmacsoportonként kerültek megállapításra. Az eredményeket az értékelő bizottságok állapították meg, amelyekben a szakterület elismert szakértői vettek részt. Az értékelés 50%-ban a gyakorlati és 50%-ban a szóbeli teljesítmények alapján történt. Szakterületenként az első három helyezett elismerő oklevelet és jutalmat kapott. A szóbeli versenyrész során értékelésre került a versenyző: - fellépése, megjelenése, - szóbeli közlésmódja, - szaknyelvi-szakmai kommunikációja, - előadói készsége, - kreativitása, - szakmai tartalom, - tantárgyközi ismeretek felhasználása, - szakmai tudása a versenyszituációban. A gyakorlati versenyrész során értékelésre került a versenyző: - ismereteinek, szakmai tudásának alkalmazása, - az elsajátított készségek, kompetenciák szintje, minősége - versenyfeladatának gyakorlati alkalmazhatósága. 4. Versenyeredmények helyezések szerint FŐVÁROSI KOMPLEX SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY HELYEZETTJEI 2008/2009. TANÉV SZAKMACSO PORT HELYE ZÉS VERSENYZŐ NEVE ISKOLÁJA FELKÉSZÍTŐ TANÁR I. Bodnár Szandra Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Kocsárdi Katalin EGÉSZSÉG- ÜGY I. Csernák Krisztina Andrejszki Levente Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium Kocsárdi Katalin Maurer Miklósné Surányi Dorottya Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium Maurer Miklósné

4 EGÉSZSÉG- ÜGY GÉPÉSZET I KÜLÖN DÍJ Sági Alexandra Bogdányi Magdolna I. Nerpel Balázs I Matula Mihály Hatvitch Dániel Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, Bácsi út telephely Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola dr.gosztoláné Dósa Amanda Balla Józsefné Ostorics Lászlóné és Horváth József dr.erdeiné Kemény Katalin, Bellon Edit Sipos József I. Nagy Sándor Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Surányi Istvánné VEGYIPAR Szabó Balázs Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Surányi Istvánné I Kiss Dávid Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Surányi Istvánné ELEKTRO- TECHNIKA- ELEKTRO- NIKA I. Bolla Máté I Csadó György Papp Márton Pataky István Főv. Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Gimnázium Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Gimnázium Danyi Vilmos Zsarkó Zoltán Zsarkó Zoltán KÖRNYEZET VÉDELEM- VÍZGAZDÁL KODÁS I. Orsó Renátó Szentgyörgyi Anna Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Penksza Károlyné Penszka Károlyné I Milvay Dániell Ábris Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Váncsáné Debreceni Katalin, Filó Ferenc I. Kormanik Márton Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Sárközi Józsefné KÖZGAZDA- SÁG Pataki Péter Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Sárközi Józsefné KERESKE- DELEM- MARKETING, ÜZLETI ADMINISZ- TRÁCIÓ I Juhász Vivien I. Szentiványi Dávid Nagy Bianka Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Egyedné Horváth Mónika, Kovácsné Terjék Mónika Káldori Tamás és Keszthelyi Mónika

5 VENDÉGLÁ- TÁS- IDEGENFOR- GALOM INFORMATI- KA I Tumpek Balázs I. Szendi Tamás Kiss Annamária I Jáki Tamás I. Cseh Dávid Dániel Márk András I Gonda Norbert Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Jurányi utcai telephely Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Jurányi utcai telephely Vámos Ferencné és Dorogi Margit Kovács László Parrag Éva Tusor Andrásné Bartha Ferenc, Jakó Zsombor, Püspök Zsuzsanna Molnár Ferenc Bartha Ferenc, Jakó Zsombor, Püspök Zsuzsanna 5. A verseny tartalmi értékelése A versenyekről készült jegyzőkönyvek tartalmi elemzése alapján 5.1 Gyakorlati verseny és eredmények Egészségügy szakmacsoport A versenyfeladat magas szintű tudás számonkérésére volt alkalmas, világos, érthető feladatmegfogalmazással. Több oldalról mérte a tanulók képességeit. Így a szakmai ismereteket, az informatikai tudást, a projektmunka készítését, az idegen nyelvi tudást. a számítógépen elvégzendő feladatban a power point alkalmazását. Az ismeretek komplex módon történő alkalmazását várta el a feladat. A versenyzők igazi projektmunkát teljesítettek. A pontozólapon szereplő pontszámok arányaiban tükrözték a feladatrész megfelelő súlyozást. A versenyzők tudásszintje teljesítményük, magas színvonalú volt a szóbeli versenyre bejutó tanulók 75 % és a feletti tudásszinttel teljesítettek. Tartalmi és formai elemek szerinti feladatmegoldásban megjelenő preventív szemlélet, meggyőző erő, érvelés, animáció látványossága, adekvát képalkotás, ötletesség. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 95.0%, a leggyengébb 75.0% volt. Átlag 77.1 %: A gyakorlati versenyrészen a legkiemelkedőbb teljesítményt különdíjban részesítette a versenybizottság: Bogdányi Magdolna a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium tanulója. (Bécsi úti telephely) Elismerésként a versenyt szervező iskola ajándékkönyvvel jutalmazta. A versenyzők sokoldalú, kreatív munkáját értékelhette a versenybizottság. Az eredmények mérlegelését követően 14 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Gépészet szakmacsoport A feladatok a versenyszabályzat kiírásának megfelelően készültek, a tantervi követelmények figyelembe vételével. Fémipari alapműveletekből, lemeztárgy készítéséből illetve geometriai mérésekből állt a munka.

6 A mérési feladat teljesítésére az idő elegendőnek bizonyult. A lemeztárgy készítésénél a gyengébbek kifutottak az időből. A tanulók felhasználták a rendelkezésre álló időt, inkább a rutin hiányzott az egyes műveletek elvégzéséhez mint az idő. Hiányosság mutatkozott az alapmegmunkálások műveleteiben. Nagyon észrevehető volt, hogy a különböző iskolák más-más területre fordítottak hangsúlyt. - tárgyi tudás az adott feladatokra vonatkozóan - szakszerű megfogalmazás - előadói készség Volt néhány tanuló, akinek a kézi szerszámok használata gondot okozott. Valószínűleg iskolájukban nincsenek kellő feltételek a gyakorlati foglalkozások tantervben előírt követelményeinek teljesítéséhez. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 81.7%, a leggyengébb 34.8% volt. Átlag:59.9 % Az eredmények mérlegelését követően 8 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Elektrotechnika- elektronika szakmacsoport A feladatok a versenyszabályzat kiírásának megfelelően készültek, a tantervi követelmények figyelembe vételével. A gyakorlati versenyfeladatok összeállításánál figyelembe kellett venni, hogy 11. évfolyamon még csak minimális gyakorlati készségfejlesztésre van lehetőség. Az alapműveleteket minden versenyző teljesíteni tudta, de a begyakorlottság még hiányzott a gyengébben teljesítők munkájából. A tanulók felhasználták a rendelkezésre álló időt, inkább a rutin hiányzott az egyes műveletek elvégzéséhez, mint az idő. Hiányosságok mutatkoztak az alapmegmunkálások műveleteiben. Nagyon észrevehető volt, hogy a különböző iskolák más-más területre fordítottak hangsúlyt. - szakszerű eszközhasználat - szakmai ismeretek alkalmazása - munka biztonsági szempontok betartása A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 86.0%, a leggyengébb 11.0% volt. Átlag:47.3% Az eredmények mérlegelését követően 12 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Informatika szakmacsoport A gyakorlati versenyen a 120 perc alatt megoldandó feladatsor a pályaválasztás témaköréhez kapcsolódott. Összetett informatikai jellegű feladatsor megoldása a versenyző által választott szoftverekkel történt. A feladatokhoz szükséges tudáselemek: Internet ismeret és használat, pályaválasztási ismeretek. Tipikus személyi számítógép konfiguráció összeállításának szempontjai. Információ gyűjtés és feldolgozás. Egyszerű algoritmizálás és kódolás. Programozási feladat számítógépen matematikai ismeretek alkalmazásával. A tanulók a gyakorlati verseny során önállóan dolgoztak, csak a megengedett segédeszközöket használták. A feladatok nehézségi szintje a versenybizottság szerint közepes volt, de csak az idővel jól gazdálkodni tudó, rutinosan dolgozó tanulók tudtak az élmezőnybe kerülni. A tanulók az elvárásoknak megfelelő szinten teljesítették a feladatokat.

7 A gyakorlati feladat megoldásához részletes pontozási útmutató készült a megoldás tartalmi és formai elemeire vonatkozóan. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 63.1 %, a leggyengébb 20.6 % volt. Átlag: 47.1% Az eredmények mérlegelését követően 12 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Vegyipar szakmacsoport A gyakorlati feladat egy vegyipari probléma A Zöld Kft. hidrogén-klorid kibocsátásának (emissziójának) meghatározása volt analitikai vizsgálattal. A feladat megoldásához szükség volt a vegyipari szakmacsoportos alapozás szakmai ismereteire, annak gyakorlati alkalmazására. Az eredmény kiszámításakor a versenyző matematika kompetenciáját használta. A szakmai feladathoz szorosan kötődő rövid idegen nyelvű szöveg magyarra fordításával adott számot idegen nyelv tudásáról. A tanulók jól meglátták a problémát és Nagyon precízen szabályosan hajtották végre a gyakorlatot,mindenki teljesíteni tudta a feladatot. Pontosság, precizitás, szakmai megfelelőség, értékelhető gyakorlati munka. A versenyzők nagyon precízen szabályosan hajtották végre a gyakorlatot. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 98.8%, a leggyengébb 67.5% volt. Átlag: 85.0% Az eredmények mérlegelését követően mind a 6 tanulót tovább juttatta a versenybizottság a szóbeli Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport A gyakorlati feladat szerint nemzetközi környezetvédelmi vizsgálatban vettek részt a diákok. A feladat megoldásához szükség volt a szakmai alapozás ismereteire és ezek gyakorlati alkalmazására. Ezen túl szükség volt a matematikai és az idegennyelvi kompetenciákra is. A térfogatos analízis azért került a gyakorlati feladatba, mert ez lehetőséget adott az objektív értékelésre. Néhány versenyző kimagasló tudásszinttel rendelkezett és kimagasló eredménnyel oldotta meg a feladatot, egy két diák viszont gyengén teljesített. A versenybizottság észrevétele és javaslata, hogy a számolási nehézségekkel küzdő tanulók számára hosszabb időt lehessen biztosítani a feladat megoldására, abból a célból, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 98.8%, a leggyengébb 8.7% volt. Átlag: 45.6.% Az eredmények mérlegelését követően 11 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Közgazdaság szakmacsoport A gyakorlati feladatsor komplex volt, mindegyik feladatrész a tanultakra épült, a legfontosabb összefüggéseket emelte ki, egyaránt volt benne mechanikus és gondolkodtató rész is. A gyakorlatnál a komplexitás, azaz a számítógép használat okozott problémát a versenyzőknek. Ugyanakkor jó eredményű volt az idegen nyelvtudást igénylő feladat megoldása. Az igényes, hiánytalan megoldáshoz az idő a javító tanárok szerint kevésnek bizonyult. A tanárok itt is a feladatok könnyítése felé terelnék a feladatírókat. Versenyeredmények:

8 Gyakorlati: Átlagos teljesítmény:12,51 pont (31,29%) Idegen nyelv a legmagasabb 39,37%. Két tanuló egyetlen feladatot sem tudott megoldani. Szóbeli eredmények: 40pont (100%) és 20 pont (50%) között mozgott. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 76.2%, a leggyengébb 13.7% volt. Átlag: 31.2% Az eredmények mérlegelését követően 15 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A gyakorlati versenyfeladat elsősorban a marketing témakörre koncentrált, a szakmacsoport többi tananyagát a komplexitásban lehetett alkalmazni. A számítógép ismerettel kapcsolatos hiányosságok hátráltatták versenyzőket. A papíralapú példa kimagasló sikeressége is ezt húzza alá. Ezért az elért eredmények viszonylag alacsonyak. Sajnos az idegen nyelv alkalmazásának sikere is feltűnően alacsony. Több olyan tanuló is versenyzett, aki egy gyakorlati feladatot sem tudott megoldani. Versenyeredmény:Gyakorlati átlagos teljesítmény: 17,9 pont( 45%) Nyelvtudás szintje 19%- os! 33 tanuló nyújtott be értékelhetetlen feladatot az egyik feladatrésznél! A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 82.5%, a leggyengébb 15.0% volt. Átlag: 45.0% Az eredmények mérlegelését követően 13 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli Vendéglátás-idegenforgalom A gyakorlati versenyfeladatot a versenybizottság a tanult tananyag szempontjából megfelelőnek találta. A verseny időbeosztása is megfelelő volt, a versenyzők a rendelkezésre álló időben megtudták oldani a feladatokat. A gyakorlati versenyen a 27 tanuló 63 %-os teljesítményt ért el. A feladatok komplex módon kérték számon az eddig tanultakat, helyenként talán nehezebben is, mint ahogy ezen az évfolyamon indokolt lenne. Az elsajátított tananyag önálló alkalmazása, az összefüggések felismerése és a feladatok számítógépen történő feldolgozása. A gyakorlati versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 78.5%, a leggyengébb 47% volt. Átlag: 63.0% Az eredmények mérlegelését követően 10 tanulót juttatott a versenybizottság a szóbeli 5.2 Szóbeli verseny és eredmények Egészségügy szakmacsoport A versenyfeladat magas színvonalú, komplex tudást számon kérő komplex feladat volt, miközben a tanulók szakmai ismereteit, matematikai kompetenciáit, valamint az idegen nyelvi kompetenciát mérte. Ebben a feladatban is dominált a projekt jelleg. A szóbeli feleletekben a pontszámvesztést, illetve pontszámnyerés lehetőségét a matematikai és az idegen nyelvi kompetenciák adták. A szakmai ismeretekből közel azonos volt a színvonal, míg a matematikai és az idegen nyelvi kompetenciák között nagy volt a szórás, így a szóbeli fordulóban erősen változott a sorrend a gyakorlati részhez képest.

9 Tartalomnak való megfelelés, szóbeli előadásmód, a számítási feladat megoldása, a nyelvi feladat szóbeli bemutatásának tartalma, minősége. A versenybizottság szerint nagyon magas színvonalú, jó körülmények között zajló, korrekt, jó hangulatú volt a verseny. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 85.0%, a leggyengébb 45.0% volt. Átlag: 71.2% Versenyátlag:74.1% Összességében az 1. helyen végzettek 83,7 %-al nyertek, a második helyen végzettek minimális különbséggel, 82,5 %-al végeztek, a harmadik helyezett, 81,5 %-os teljesítményt nyújtott. A legalacsonyabb összteljesítmény 62,5 % volt. A szakértő versenybizottság a szoros verseny és a megegyező teljesítményszint alapján két I. két helyezést adott. A versenyzők elismeréséhez a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hozzájárult oly módon, hogy egyik első és egyik második helyezettet ajándékutalvány elismerésben részesítette. Gépészet szakmacsoport A versenyfeladatok értékelése: a 11. évfolyam követelményeinek megfelelő volt a feladat, komplex tudást igényelt a megoldása. A gyakorlaton elkészített munkadarabhoz kapcsolódóan szakmai alapismereteket, matematika, fizika tudást, valamint angol/német nyelven való kommunikáció képességet mért a feladat. A versenyzők tudásszintje változó volt komplex módon nehezen tudták alkalmazni ismereteiket. Általában az idegen nyelv ismerete gyengének bizonyult. Kiemelkedő teljesítményt egy versenyző nyújtott, a többiek közepesen teljesítettek. A tapasztalatok szerint javítani kell az idegen nyelv használatát, továbbá a különböző tantárgyak keretein belül megtanult ismeretek együttes alkalmazását. - tárgyi tudás az adott feladatokra vonatkozóan - szakszerű megfogalmazás - előadói készség Összességében az 1. helyen végzett versenyző 84.0%-os teljesítménnyel nyert. A legalacsonyabb teljesítmény 27.0 % volt. Átlag: 53.2% Versenyátlag: 62.5% Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A szóbeli versenyfeladat a gyakorlati feladathoz kapcsolódó volt, s a 11. évfolyam követelményeinek megfelelően kérte számon a tudást, a szakmai ismereteket. A feladat a komplexitás jegyében a gyakorlatban megvalósított kis áramkörhöz kötődő anyagismeret, elektronikai ismeret, fizika, matematika ismereteket tartalmazott, kiegészítve egy angol/német nyelvű kérdéssel. A versenyzők tudásszintje változó volt, nem nagyon tudták ismereteiket komplex módon alkalmazni. Általában az idegen nyelv ismeretük a leghiányosabb. - szakszerű eszközhasználat - szakmai ismeretek alkalmazása - munka biztonsági szempontok betartása Az első helyezett kiváló teljesítménye mellett a másik két helyezett teljesítménye is jónak minősül. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 92.0%, a leggyengébb 50.0% volt. Átlag: 69.3% Versenyátlag:69.6 % Informatika szakmacsoport

10 A szóbeli versenyfeladat első része egy videokonferenciáról mintegy egyoldalas angol szaknyelvi szöveg megértése és összefoglalása volt magyarul. A második része az internet szolgáltatások szakszerű csoportosítása és bemutatása. A versenyzők jól szerepeltek tárgyi tudásuk, felkészültségük kiváló volt. Esetenként némi bizonytalanság, illetve a verseny miatti izgalom okozott félénkséget. Szóbelin kitűzött versenyfeladatok, az angol szöveg fordítása, vázlekészítés, stb. elősegítették a versenyzők tudásának pontos értékelését. - Tárgyi tudás: Angol szöveg megértése, lényegi részek kiemelése, tartalom szakszerűsége - Kompetenciák: Fogalmak ismerete és alkalmazása, felelt felépítettsége, a téma teljessége, szaknyelv alkalmazása, kommunikatív készség. - Világosság, nyelvhelyesség, logikus gondolkodás, időbeosztás. A verseny győztese Cseh Dávid az iskolai tananyagon kívül is széleskörű tájékozottsággal rendelkezett és előadásmódjában is kiemelkedett a többiek közül. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 97.5%, a leggyengébb 50.0% volt. Átlag: 71.1% Vegyipar szakmacsoport A szóbeli versenyen a versenyzők a bizottságtól komplex szakmai alapozó projekt feladatot kaptak, a globális vízkörforgás kémiai megközelítése természetes ill. antropogén hatások figyelembe vételével címmel.. A gyakorlati verseny napján a szóbeli döntőbe jutott tanulók erről tájékoztatást kaptak, egy hét állt a rendelkezésükre a projekt kidolgozására. Prezentációt mutattak be, ahol felkészültségüket matematikai, informatikai, idegen nyelvi ismereteiket alkalmazó képességükkel kellett kiegészíteni. A projekt feladaton túl a szóbeli versenyen minden versenyző azonos témát kapott a szerves és szervetlen szénvegyületekből, amelyre felkészülés után önálló összefüggő feleletet kellett adnia. A versenyzők tudásszintje jó volt. Tartalmi helyesség, szakmai megfelelőség, szakmai nyelvezet, előadókészség, érdekes újszerű megközelítés. A projekt feladat nagyon jól sikerült. A tanulók sok érdekes dolgot gyűjtöttek össze a témában. Mindegyikőjük más-más megközelítésben, de szakmailag nagyon korrektül oldotta meg a feladatot. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 82,5% a legkevesebb 57,5% volt. Átlag: 68.0%-os szóbeli teljesítménynek felel meg. Versenyátlag:76.7 Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport A szóbeli versenyfeladat lehetőséget biztosított arra, hogy összemérhető legyen a tanulók tudása. A megoldás során választhattak abból az ismeretanyagból, amelyből több információval rendelkeztek. Így az előadások változatosak voltak. És széles skálán mutatták be a környezetre gyakorolt antropogén hatásokat. A verseny szóbeli fordulóján kimagasló előadást is értékelhetett a zsűri. A szakmai ismereteket alkalmazva önálló, szabad előadásmódban prezentáltak. A ppt. előadásához az informatikai készségre is szükség volt, jól látszott, hogy melyikük alkalmazza a gyakorlatban és ki kevésbé. Szakmai nyelvhelyesség, ismeretek alkalmazása. Környezeti problémák felismerése és alkalmazása a gyakorlatban Számítási kompetenciák, előadói készség A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 100% a legkevesebb 40.0% volt. Átlag: 70.9%-os szóbeli teljesítménynek felel meg. Versenyátlag: 63.8%

11 Közgazdaság szakmacsoport A szóbeli feladatsor életszerű volt, jól mérte a versenyzők kreativitását és tudásszintjét. Szívesen vettek volna a versenyzők mini szótárt a megoldáshoz, valamint javasolják az azonos feladatot idegen nyelvekben. A szóbeli versenyzők között voltak felkészült, önállóan gondolkodó fiatalok, de sajnos mások zavarba jöttek a kérdések során. Az iskolai tananyag szintjén a tudásszintjük megfelelő volt, de a gyengébb pontszámú versenyzők a komplexitást nem valósították meg. Összesített eredmény: Átlagosan 19,13 (47,83%) gyakorlati teljesítménnyel jutottak a szóbeli fordulóba, ahol átlagosan 29 pontot(72,5%) értek el így összteljesítményük átlagosan 48,13(60,17%). A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 100% a legkevesebb 50.0% volt. Átlag: 72.5%-os szóbeli teljesítménynek felel meg. Versenyátlag: 60.1% Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A zsűri véleménye szerint versenyfeladat életszerű volt, megfelelő információt szolgáltatott a versenyzők és az értékelők számára. A szóbelin sok versenyző nem tudta beleélni magát a feladatba. A versenyzők tudásszintje szélsőséges volt, nem tudtak komplexen gondolkodni. A szóbeli versenyzők20-25%-a jól kihasználta a tanultakat és alapvető műveltségüket. Helyzet felismerő képességük megnyerő, kommunikációs kulturáltságuk, nyelvhasználatuk feltűnően jó. A megjelenés, kommunikációs kultúra, szakmai tudás, vitakészség, kreativitás, általános kulturáltság. Összesített eredmény: A tanulók átlagosan 28,5(71,2%) gyakorlati teljesítménnyel jutottak a szóbeli fordulóba ahol átlagosan 28pontot (70%) értek el, így összteljesítményük átlagosan 56,5 pont(70,6%) lett. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 100% a legkevesebb 40.0% volt. Átlag: 70%-os szóbeli teljesítménynek felel meg. Versenyátlag: 70.63% Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport A tanulók a versenyfelhívásnak megfelelően összeállított szóbeli feladatokat oldottak meg. A tanulók szóbeli feladatai biztosították a jó összehasonlíthatóságot és az objektív értékelhetőséget. A szóbeli tételek azonos súlyúak voltak ezért tárgyilagosan megítélhető volt a versenyzők tudás szintje. A tanulók a szóbeli versenyen 73 %-os teljesítményt nyújtottak. A feladatokat egységes szempontrendszer alapján értékelte a versenybizottság. A tárgyi ismeret, a téma kifejtése és a kérdésekre adott szakszerű válaszadás. A versenyzők felkészültségében jelentős eltérések voltak, de az első három helyezett kiemelkedő teljesítményt nyújtott és 85 %-al. A szóbeli versenyen szerzett legmagasabb teljesítmény 95% a legkevesebb 54.0% volt. Átlag: 73.0%-os szóbeli teljesítménynek felel meg. Versenyátlag: 45.0% 5.3 Versenyeredmények szakmacsoportonként

12 Szakmacsoport Gyakorlat max. % Gyakorlat min. % Gyakorlat Átlag % Szóbeli max. % Szóbeli min. % Szóbeli átlag % Verseny átlag Egészségügy Gépészet Elektrotechn Informatika Vegyipar Környezetvédelem Közgazdaság Keresk-marketing Vendéglátás-idege ÖSSZESEN A teljesítés arányában megállapítható, hogy a legeredményesebben versenyeztek a vegyipar és az egészségügy majd a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok tanulói. A verseny összesített végeredménye: 63.7% A szóbeli versenyrész (68.1%) bizonyult sikeresebbnek a szóbeli versenyrész és a gyakorlati versenyrész összteljesítményének összehasonlítása szerint legtöbb szakmacsoport esetében. 6. Eredményhirdetés A gyakorlati verseny eredményeiről a tanulók és tanáraik informálódhattak az illetékes TISZK-ben. A betekintésre április 20-án 14 és 16 óra között volt lehetőség. A TISZKek ezen kívül a versenyző iskolákat írásban is értesítették a szóbelire való továbbjutásról. A gyakorlati és a szóbeli versenyrészek összesített pontszámai szerint alakult ki szakmacsoportonként a versenyek helyezési sorrendjei. A versenyek befejezéseként az első három helyezést elért versenyzők a Szily TISZK-ben tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen vehették át az elismerő okleveleket és jutalmakat május 22-én. 7. Összegzés A versenyben összesen 243 tanuló vett részt. A verseny módot adott a megmérettetésre nemcsak a legkiválóbbaknak, hanem valamennyi, a szakmai képzésben ambiciózus tanulónak. A versenyfeladatok sokoldalúan vizsgálták a tanulók tudását mind az elmélet mind a gyakorlat szintjén. A versenyzők egy része a kívánalomnak közepes eredménnyel tettek eleget, sajnos voltak ennél gyengébbek is. Viszont voltak ennél jobb, sőt kiemelkedő egyéni teljesítmények, akik jó illetve jeles színvonalon bizonyítottak. A legkiválóbb egyéni teljesítmény a gyakorlaton 95%-os, a szóbelin 100%-os lett. A verseny jó alkalmat nyújtott a tanulók önbizalmának emelésére, és segítséget nyújthat az iskoláknak a következő tanévben, a 12. évfolyamon, az országos szakmai versenyeken indítható tanulók kiválasztására.

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. 1431 Budapest, Pf. 199. Telefon: (+36 1) 338 2156, 317 2333 Fax: (+36 1) 338 2156/144 E-mail: fppti@fp

Részletesebben

A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A 2007/2008. TANÉVI 9. ÉVFOLYAMOS ANGOL ÉS NÉMET NYELVI FŐVÁROSI KOMPETENCIAALAPÚ BEMENETI MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 2008. április TARTALOM 1. A mérés célja, jellemzői 3 1.1. A mérés célja 3 1.2. A

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése

A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2010/2011. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti történelemmérés eredményeinek elemzése 2011. március Kákonyi Lucia elemzésének felhasználásával Összeállította Südi Ilona

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése 2010. március Nagy Ildikó (angol nyelv) Füzesséry Zoltánné

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS LukÆcsJ.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 187 187 Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA A megújult matematikaérettségi követelményeinek és vizsgaleírásának kialakítását a többi vizsgatárgyhoz

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok

Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok 1 Budapesti középiskolák és Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) 2009 A SULIMIX iskola- és pályaválasztási kiállítás megrendezése, valamint a katalógus elkészítése a Fővárosi Közoktatásfejlesztési

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 10. évfolyamos kompetenciaalapú angol és német nyelvi követő mérések eredményeinek elemzése 2011. szeptember Összeállította Török József Lektorálta Morvay Zsuzsanna

Részletesebben

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton

A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton A pályázat adatai Szakképzõ intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésére pályázaton Kedvezményezett Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai

Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai E L E M Z É S Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai Kérdőíves vizsgálat értékelése 2009. október Összeállította Dr. Majoros Anna Südi Ilona Lektorálta

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Modern Üzleti Szakképző Iskola Korszerű Képzéssel a magas színvonalú szakképzésért

Modern Üzleti Szakképző Iskola Korszerű Képzéssel a magas színvonalú szakképzésért 1 Modern Üzleti Szakképző Iskola Korszerű Képzéssel a magas színvonalú szakképzésért TÁMOP 2.2.5.A 12/1 2012 0028 Komplex tájékoztató kiadvány A projekt időtartama: 2012. szeptember 3. 2013. augusztus

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Szakmai összefoglaló

Szakmai összefoglaló LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM É S S Z A K K Ö Z É P I S K O L A 1096 Budapest, Vendel u. 1. Tel.: 215-9590, Fa: 215-6258 OM azonosító: 035235 Honlap: www.leovey.hu; E-mail: naptitkar@leovey.hu; Posta: Budapest

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban. Szakma Sztár Fesztivál, 2009

Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban. Szakma Sztár Fesztivál, 2009 A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa 1. szám Lapozó www.muszakikiado.hu 1. szám A mûszaki Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban AMűszaki Kiadó könyveivel, kiadványaival több évtizede képvisel

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA A SZAKISKOLÁBAN

ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA A SZAKISKOLÁBAN 262 GÁLOSNÉ SZŰCS EMÍLIA ALAPMŰVELTSÉGI VIZSGA A SZAKISKOLÁBAN AMIVEL SZEMBE KELL NÉZNÜNK. Az életreformok, bár némi fáziskéséssel, de eljutottak hozzánk is az elmúlt évtizedekben, és újabb reformpedagógiai

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április.

Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április. Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények

Részletesebben