OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA"

Átírás

1 OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Név: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia Születési idı: augusztus 17. Tanulmányok: Gimnáziumi érettségi, Savaria Gimnázium. Szombathely Olasz nyelv és irodalom orosz nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE, BTK egyetemi doktor (dr. univ), ELTE, BTK PhD, nyelvtudomány (alkalmazott nyelvészet), PTE, Pécs Habilitáció, nyelvtudomány, Pannon Egyetem, Veszprém Munkahely és beosztás: Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Kommunikáció Tanszék, tanszékvezetı egyetemi docens Elızı munkahelyei: Zrínyi Ilona Gimnázium, Gyır, tanár Széchenyi István Egyetem (illetve jogelıdeji), nyelvtanár, fıiskolai docens, egyetemi docens Külföldi tanulmányutak: Ausztria: Johannes Kepler Universität, Linz Franciaország: Université de Rouen Nagy-Britannia: University of Hertfordshire, Hatfield, Oxford Brookes University, London, University of Glasgow Németország: Universität Passau Olaszország: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Genova, Università Bicocca di Milano Svájc: Universität Zürich Szlovákia: Ekonomicka Universita, Pozsony

2 Oktatás (graduális képzésben) : Zrínyi Ilona Gimnázium, olasz és orosz nyelv : Széchenyi István Fıiskola, fıiskolai nyelvoktatás: olasz, orosz általános nyelv és szaknyelv : Széchenyi István Fıiskola, olasz általános nyelv, gazdasági és jogi szaknyelv : angol általános nyelv (distance learning) : Stílusgyakorlat, Gazdasági szaknyelv, jogi szaknyelv, interkulturális kommunikáció, nemzetközi tárgyalástechnika, üzleti tárgyalások, XX. századi világirodalom (Nemzetközi Kapcsolatok szak) : Széchenyi István Egyetem: Nyelvhasználat a gazdaságban, A diplomácia nyelve, : Bevezetés a kommunikáció elméletébe, A kommunikáció színterei, Kultúraközi tanulmányok, Országtanulmányok (Nemzetközi Tanulmányok szak) : Intercultural Manager Communication, (Marketing mesterszak) : Pannon Egyetem, BTK, Fordító és Tolmács Mesterszak: A fordítás gyakorlata Oktatás (doktori képzésben) : Pannon Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szaknyelvi kommunikáció alprogram: A gazdasági szaknyelv sajátosságai és kutatása Oktatásszervezési tevékenység: : tantárgyfelelıs: neolatin nyelvek : Nemzetközi Kapcsolatok szak akkreditációjának elıkészítése : tantárgyfelelıs: Nemzetközi Kapcsolatok szak kötelezı idegen nyelvi tárgyai 2002 Nemzetközi Kommunikáció szak akkreditációjának elıkészítése Szakfelelıs: Nemzetközi Kommunikáció szak Szakfelelıs: Nemzetközi Kapcsolatok szak

3 : Nemzetközi Tanulmányok alapszak akkreditációjának elıkészítése (Dr. Sey István fıiskolai docenssel) 2008 : Gazdaság, kultúra, nyelv mesterszak akkreditációjának elıkészítése Az elmúlt idıszak oktatási és oktatásszervezési tevékenységénél kiemelendı, hogy új tananyagok, oktatási segédletek készültek, illetve újabb jegyzetek vannak megjelenés alatt. A készített tananyagok szakmai irányításommal több nyelven jelennek meg biztosítva a színvonalas oktatást az új bolognai rendszerő képzésben. A kötelezı tárgyak tananyagi hátterének a biztosítását elsırendő feladatnak tartom, ami nem zárja ki, hogy a tananyagok felülvizsgálatára folyamatosan szükség van. Megvédett szak- és diplomadolgozatok témavezetése: (magyar és idegen nyelven) Évente 9-11 db. Az utóbbi évekbıl kiemelendı: Frank Á. dolgozata: A Brüsszeli Bábel (a szakdolgozat publikálásra került: Balázs G.-Grétsy L.(szerk.) Az Európai Unió és a nyelvek. Budapest: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Szıke Júlia szakdolgozata: Kultúra, nyelv és a gazdaság kapcsolata. Szıke Júlia ösztöndíjas doktoranduszként 2008 szeptemberétıl a Tanszék oktatója. TDK konzulensi tevékenység: Egyetemi: 9 Országos helyezés: 3 Doktori iskolai tevékenység: Doktori kurzusok tartása: PE, nyelvtudományi doktori iskola Doktori témavezetés: o PhD minısítést megszerezte: Garai Anna, Pécsi Egyetem, 2006, summa cum laude: Nyelvi képek használata a gazdasági tematikájú szakmai kommunikációban

4 Wallendums Tünde, 2008, Pécsi Egyetem, summa cum laude: Az udvariasság kifejezése az olasz nyelvben Nádai Julianna, 2008, Pécsi Egyetem, summa cum laude: Közmondások a gazdasági sajtócímekben. Elemzés angol-magyar korpuszon o További témavezetés: Dósa Ildikó, várható védés A számviteli szaknyelv terminológiai vizsgálata Ziskáné Kiczenko Katalin, várható védés A regionális gazdaságtan terminológiája: elemzés, magyar, angol és francia korpuszon Ternyák Henriett, várható védés Az interkulturális kommunikáció jelentısége a gazdaságban Jerkus Tibor Istvánné, várható védés A magyar gazdasági szaknyelv szókészletének változása között Terestyéni Enikı, várható védés Az angol idegenforgalmi szaknyelv jellemzıi Nyakas Judit, várható védés Idegen szavak a magyar külkereskedelmi szaknyelvben a rendszerváltástól napjainkig. Csapóné Horváth Andrea, várható védés A turizmus szaknyelvének változásai. Összehasonlító elemzés német-magyar korpuszon. Doktori (PhD) dolgozatok opponense (Pécsi Egyetem) Sulyok Hedvig, Pécsi Egyetem, Verancsics Faustus szótára különös tekintettel annak olasz anyagára. Cowderoy Natália, Pécsi Egyetem, Az európai unós nyelvhasználat néhány aspektusa: lexiko-szemantikai és terminológiai elemzés magyar-francia nyelvő korpuszon. Juhász Zsuzsanna, Pécsi Egyetem, Problemi di glottodidattica nell insegnamento del linguaggio economico italiano Dévényi Márta, Pécsi Egyetem, Az üzleti tárgyalások disztributív verbális taktikái. Angol nyelvő értékesítési

5 tárgyalások empirikus kutatása interdiszciplináris megközelítésben. Doktori védések bizottsági tagság (Pannon Egyetem, Pécsi Egyetem) Doktori szigorlatok bizottsági tagság (Pannon Egyetem, Pécsi Egyetem) Vendégoktató külföldi egyetemeken 2002: Johannes Kepler Universität, Linz, Austria Szaknyelvi kommunikáció a gazdaságban (16 óra) (olasz nyelven) tavasz - Johannes Kepler Universität, Linz, Austria Block Seminar 28 óra (tömbösítve); Gazdasági szaknyelvi kommunikáció (olasz nyelven). A kurzus kiegészítette videokonferenciás konzultáció a hazatérés után. A vizsga e-learning formában történt. 2003: Università Bicocca, Milanó, Olaszország Interkulturális kommunikáció (8 óra) (olasz + angol) Johannes Kepler Universität, Linz, Austria Szaknyelvi kommunikáció a gazdaságban (16 óra) (olasz) 2005: Università degli Studi, Genova, Olaszország Interkulturális kommunikáció (8 óra) (olasz+ angol) 2006 : Université de Rouen, Franciaország Interkulturális kommunikáció (8 óra) (angol) Oxford Brookes University, London Interkulturális kommunikáció 8 óra (angol) 2007 : Trieszt, Olaszország Interkulturális kommunikáció 8 óra (angol) 2008: Trieszt, Olaszország Interkulturális kommunikáció 8 óra (angol) 2009: Trieszt, Olaszország Interkulturális kommunikáció 8 óra (angol)

6 Konferenciaszervezés Konferencia szervezıbizottsági tagság /elnök o XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gyır o Convegno scientifico: Linguaggi settoriali, Veszprém o IALIC (International Association of Languages and Intercultural Communication) nemzetközi tudományos szervezet éves konferenciája, Gyır, Széchenyi István Egyetem, november 30 december 2. o Nemzetközi Tudományos Konferencia, Langues de Spécialité / Linguaggi Specialistici / Lenguajes Para Propósitos június VEAB: Veszprém Konferencia (levezetı) szekció-elnök o XII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelvek és kultúrák találkozása március Szeged o XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. A többnyelvő Európa április Gyır o V. International Conference of Language Examination and Applied Linguistics. The Role of the Knowledge of Languages in a Changing Europe. Dunaújváros március o Konferencia a minıségi szaknyelvoktatásért. Új kihívások február Gyır, Vocational Academy. o XV. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc. o Convegno scientifico: Linguaggi settoriali, június Veszprém. o II. Szaknyelvi Mőhely, Székesfehérvár, október o Szaknyelvoktatási és Szaknyelvkutatási Szimpózium, Debrecen. o VII. Apáczai Napok. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Gyır október o XVI. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllı, o VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 2006.

7 o Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana. Szombathely október o Nyelvelmélet és nyelvhasználat tudományos konferencia. ELTE- Kodolányi János Fıiskola. Budapest, október o XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest, április 3-5. o Nemzetközi Tudományos Konferencia, Langues de Spécialité / Linguaggi Specialistici / Lenguajes Para Propósitos június VEAB: Veszprém o 8th Global Conference on Business and Economics október Firenze, Olaszország Részvétel a tudományos közéletben Tudományos bizottsági tagság o Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete (1999-), tag, 2008 választmány tagja o FVILP (Federation Internationale des Professeurs delangues Vivantes)(1999-), tag o Modern Filológiai Társaság (1990-), tag o MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Romanisztikai Szakbizottság (2000-), tag o SZOKOE (2004-), tag o MaTT (2005-), tag o MTA, Köztestületi tag ( ) Tudományos bizottságban tisztségviselı o MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Romanisztikai Szakbizottság (titkár: 2006-) o IALIC (International Association of Languages and Intercultural Communication) vezetıségi tag, nemzetközi megfigyelı Folyóirat / szerkesztıbizottsági tagság

8 Hungarian Electronic Journal of Sciences, (HU ISSN ), nyelvtudományi szekció, szerkesztıbizottság elnöke Gyıri Nyelvi Mozaik. Évente egyszer megjelenı lektorált periodika. Eddig két szám jelent meg. Tanulmányok a Gyıri Alkalmazott Nyelvészeti Mőhely kutatóitól. Intézményen belüli bizottsági tagság Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Kari Tanács, tag Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori iskola, Habilitációs Bizottság, tag Szakmai kitüntetések Publikációs Nívódíj (Gazdaság és nyelv, Lexikográfia Kiadó, Pécs, 2006) Lektorálás 1. Pályázat COMENIUS 2.1. Titel des Projekts: Förderung von Minderheitensprachen im mehrsprachigen Raum in der Lehrerbildung Kézirat (szakkönyvek / tudományos közlemények kötetben) 2.1 Bakonyi I. - Nádai J. (szerk.) Gyıri Nyelvi Mozaik I. Gyır. Széchenyi István Egyetem. 2.2 Fóris Á. Tóth Sz. (szerk.) Ezerarcú lexikon. Szombathely. BDTF. 2.3 Ablonczyné Mihályka, L. Glaser, E. Tompos, A. (eds.) Issues on Culture and Communication. Gyır Linz: Széchenyi István University Johannes Kepler Universität. 2.4 Fóris, Á. Pusztay, J. (eds) Current Trends in Terminology. Terminologia et Corpora 4. Szombathely: BDF 2.5 Balogh J. (szerk.) Langues de Spécialité / Linguaggi Specialistici / Lenguajes Para Propósitos Específicos. Veszprám: Pannon Egyetem. (megjelenés alatt) 2.6 Lőrincz I. (szerk.) Nyelvek és kultúrák dialógusa. Apáczai Füzetek 3. Győr: NYME, Apáczai Csere János Kar

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Irene Hutterer-Pogány Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) Karl-Franzens-Universität Graz

Irene Hutterer-Pogány Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft (ITAT) Karl-Franzens-Universität Graz BALASSI BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET MAGYAR NYELVEN EURÓPÁBA 3. szekció (április 1. de.) A tolmács-fordító (mőfordító) képzés. Pályák és profilok Klaudy Kinga professzor (ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzı

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz

Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Hárs György Péter (1965, Győr) Önéletrajz Iskolai végzettsége Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, magyar-művészettudomány szakos középiskolai tanár, 1989. Tudományos minősítés 1989: Pro Scientia

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

PORTA LINGUA - 2007. Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd. cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN

PORTA LINGUA - 2007. Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd. cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN PORTA LINGUA - 2007 Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN Sorozatszerkeszt Dr. Silye Magdolna Lektorok: Dr. Kurtán Zsuzsa

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben