M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) szak május 22.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 2 pont Mi a tüdı fı funkciója? a gázcsere Hol helyezkedik el a tüdı a mellüregben? A mellüregben a szív, a nagyerek és az oesophagus által szabadon hagyott teret tölti ki. 2. Töltse ki a vér és az alveoláris tér oxigén és szén-dioxid 3 pont parciális nyomásra vonatkozó táblázatot! Vénás vér Alveoláris gáz Artériás vér Oxigén (Hgmm) Szén-dioxid (Hgmm) Sorolja fel latinul a pleura parietális felszíneit! 3 pont - pleura costalis, - pleura mediastinalis, - pleura diaphragmatica 4. Húzza alá a mucoviscidozisra jellemzı helyes 2 pont meghatározásokat! - genetikus, - anyagcsere betegség mely több szervrendszert érint, - daganatos megbetegedés, - bakteriális infekció okozza (Csak a két /2/ helyes válasz esetén adható pont!)

4 4 5.* Soroljon fel négy /4/ pulmonalis eozinofíliával járó 4 pont kórképet! - Churg - Strauss szindróma, - Wegener granulomatosis, - akut eozinofil pneumónia, - krónikus eozinofil pneumónia, - parazitás eredető pulmonális eozinofilia, - gyógyszer okozta pulmonális eozinofília, - allergiás bronchopulmonalis aspergillosis, - Hodgkin- kór, - eosinofil leukémia (Helyes válaszonként 1 1 pont adható!) 6.* Írja le a tüdırák kialakulásának kockázati tényezıit! 2 pont Írjon négyet /4/! - dohányzás (aktív, passzív), - foglalkozási ártalmak, - környezeti tényezık, - krónikus bronchitis, - genetikai tényezık 7. A krónikus bronchitis etiológiájában három tényezı 5 pont játszik szerepet. Rendezze a felsorolt tényezıket a megfelelı csoportokhoz! Tényezık: 1. dohányfüstexpozíció 2. légszennyezettség (makro és mikro környezeti) 3. rossz szociális körülmény 4. nedves, hideg klíma 5. genetikai tényezık ( A vércsoport, IgA-t nem szekretáló) 6. gyermekkorban gyakori légúti vírus infekciók 7. idıskor 8. alacsony életszínvonal 9. nem kielégítı táplálkozás 10. alkoholizmus Exogén tényezı: 1, 2, 4, 6 Endogén tényezı: 5 Hajlamosító tényezık: 3, 7, 8, 9, 10 (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

5 5 8. Írja le a cor pulmonale fogalmát! 2 pont A tüdı, a légutak betegségei vagy az alveolaris hipoventiláció miatt kifejlıdött jobb kamra megnagyobbodást cor pulmonalénak nevezzük. 9. Sorolja fel a mucoviscidozis (cisztikus fibrozis) négy /4/ 4 pont klinikai formáját és jellemezze azt! 1. Komplett forma: súlyos, több szervrendszert érintı megbetegedés. 2. Inkomplett forma: csak egy szervrendszer érintett. 3. Minor forma: pozitív verejtékteszt mellett enyhe tüneteket mutató betegek, genetikailag heterozigóta. 4. Tünetmentes forma: heterozigóta génhordozók tartoznak ebbe a csoportba. 10. Sorolja fel a tüdırák fı típusait magyarul, vagy latinul! 4 pont 1. laphámrák (carcinoma planocellulare), 2. mirigyhámrák (adenocarcinoma), 3. nagysejtes tüdırák (carcinoma macrocellulare), 4. kissejtes tüdırák (carcinoma microcellulare) 11. Fogalmazza meg, azt a két /2/ tényezıt, melyek 2 pont a tuberkulózis fertızésének átvitele elleni leghatékonyabb védekezésnek számítanak! 1. beteg izolálása, 2. adekvát kombinált antituberkulotikus kezelés megkezdése 12. Írja le, hogy ki, és mikor fedezte fel a tuberkulózis 1 pont kórokozóját! Koch Róbert fedezte fel a kórokozót 1882-ben. (Helyes válaszonként 0,5 0,5 pont adható!)

6 6 13.* Soroljon fel nyolc /8/ olyan veszélyeztetett csoportot, 4 pont mely a tüdıgümıkór kialakulása szempontjából magas rizikójúaknak számítanak! - hajléktalanok, - menekültek, - rossz szocio-ökonomiai status, - alkoholisták, - kábítószer fogyasztók, - HIV fertızöttek, - konfliktuszónában élık, - magas prevalenciájú környezetben élık, - kontakt személyek, - immunszupprimáltak 14.* Sorolja fel az asthma gondozási alapelveit! 2 pont Írjon négyet /4/! - beteg partnerként való bevonása az asthma kezelésébe, - objektív légzésfunkciós vizsgálatokkal eldönteni majd monitorozni az asthma súlyosságát, - az asthma triggereit elkerülni, kontrollálni, - cselekvési terv készítése az exacerbatiók elkerülésére, - a gondozás megszervezése, - krónikus formájánál gyógyszerelési terv készítése 15.* Soroljon fel két /2/ olyan okot, amelyek a fals negatív 2 pont Prick teszt okai között szerepelhetnek! - az antigénoldat helytelen tárolása, - a technikai kivitelezés rosszul történik, - reakciót gátló gyógyszereket szed a beteg (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 16. Fogalmazza meg, mit nevezünk allergéneknek! 1 pont Allergéneknek nevezzük azokat a külsı belsı anyagokat, melyek felelısek az allergiás válasz kialakulásáért.

7 7 17.* Sorolja fel a légúti obstrukciót kiváltó ingereket! 5 pont Írjon tizet /10/! - allergének (pl. pollenek, állati szırök, egyes ételek, nehézfémsók), - irritáló gázok (pl. SO 2, O 3, dohányfüst, nitrosus gázok, erıs szagok), - erıs fizikai terhelés, - hideg levegı belégzése, - sőrő köd, - légúti vírusfertızések, - gastrooesophagealis reflux, - nem steroid gyulladásgátlók (aspirin, indometacin), - étel additivek, tartósító szerek (pl. tartrazin), - β- blokkolók, - szulfitképzı anyagok, - kénes fürdı, - pszichés hatások, - hormonális változások 18.* Sorolja fel a rhinitis anamnézis felvételekor az általános 4 pont anamnézisen kívül mire kell kitérni! Írjon nyolcat /8/! - részletes családi körülményekre vonatkozó anamnézisre, - a betegség megjelenésének pontos idejére, - a tünetek megjelenésének gyakoriságára, - a tünetek idıtartamára és súlyosságára, - tünetek intenzitásának változására, - korábbi életkorban elıforduló allergiás betegségekre, - a beteg egyéb allergiás vagy immunológiai betegségére, - a családban elıforduló allergiás betegségekre, - egyéb betegségekre, - gyógyszerszedésre, - foglalkozásra, - Tart-e az otthonában vagy a környezetében állatot? - Milyenek a lakáskörülményei? - Milyen a környezete? (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

8 8 19.* Írjon három /3/ kórképet, melyeket a felnıttkori légúti 3 pont allergiás megbetegedésekhez sorolunk! - az asthma bronchiale, - az allergiás rhinitis, - extrinsic allergiás alveolitis, - az allergiás bronchopulmonális aspergillosis (ABPA) 20.* Sorolja fel a terheléses légzésfunkció indikációit! 4 pont Írjon négyet /4/! - munkadyspnoe, melynek oka nem ismert, - kardiális és pulmonális nehézlégzés elkülönítése, - terhelés indukálta asztma gyanúja, - funkcionális terhelhetıség megállapítása, - mőtéti teherbírás lemérése (Helyes válaszonként 1-1 pont adható) 21.* Fogalmazza meg a légzésfunkciós lelet értékelése során 2 pont a referencia érték jelentését! A mért értékeket a referencia értékekhez viszonyítjuk. Az European Respiratory Society által elfogadott referencia értékeket használjuk. Ezeket egészséges, nem dohányzó populációkon határozták meg életkor, nem, testmagasság és testsúly szerint. 22. Írja le, mire használjuk az asztma naplót! 2 pont A betegek folyamatos önkontrolljának objektív eszköze. Különbözı kiadványok ismertek. A napló a PEF értékek, a gyógyszerelés folyamatos követésére szolgál. Segítségével idıben felismerhetık és megelızhetık a fatális állapotok.

9 9 23.* Írja le az asszisztens feladatait mellkascsapolás 4 pont elıtt! Írjon négyet /4/! - gondoskodik a megfelelı környezeti feltételekrıl, - gondoskodik a tárgyi feltételekrıl, - gondoskodik a beteg megfelelı testhelyzetérıl, - tájékoztatja a beteget a beavatkozás céljáról, menetérıl, idejérıl, az esetlegesen fellépı tünetekrıl 24.* Soroljon fel a bronchoscópos beavatkozások kockázatát 3 pont növelı tényezık közül hatot /6/! - a beteg kooperációjának hiánya, - terápia rezisztens hypoxia, - instabil angina, - kezeletlen ritmus és vezetési zavarok, - idıs kor és rossz általános állapot, - trachea obstrukció, - hypercapnia, - antikoagulans kezelés, - abscessus, - asthmás roham, - uraemia, - gépi lélegeztetés, - thrombocytopenia, thrombocytopathia 25.* Írjon négy /4/ példát a bronchoscopia általános 2 pont szövıdményeinek egyik nagy csoportját képviselı infekciós szövıdményekre! - subfebrilitás, - bacteriemia, - pneumonia, - fertızés átvitele bronchoscoppal, - tályog bennék által okozott intrabronchialis fertızés

10 10 26.* Írja le az átvilágítás elınyét és hátrányát! 2 pont Elınye: olcsó, a szervek mozgásukban láthatók, a beteg elforgatásával olyan árnyékok is észrevehetıek, amelyek szummatios felvételen egymásra vetülnek (pl. szív mögötti területek), megfigyelhetı a rekeszmozgás. Hátránya: kis kiterjedéső finom gócok gyakran nem láthatók jól, a megterhelés nagyobb az orvosra és a betegre is. (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 27.* Sorolja fel a képalkotó eljárások módszereit 4 pont mellkasi szervek vizsgálatánál! - Röntgendiagnosztika - Izotópdiagnosztika - Mágneses magrezonancia - Ultrahang diagnosztika 28.* Írja le a HRCT vizsgálat jellemzıit! 2 pont HRCT vizsgálat: nagy felbontóképességő computer tomographia. Jellemzıi, hogy vékony, 1-2 mm-es szeleteket készít és igen apró elváltozások kimutatására is lehetıség, nyílik. Alkalmas a diffúz infiltratív tüdıbetegségek diagnosztikájára. (Helyes válaszra 2 pont adható!) 29.* Írjon négy /4/ példát a felnıttkori légzési distresz 4 pont szindróma (ARDS) kifejlıdésének hátterében lévı direkt és indirekt rizikófaktorokra! - szepszis, - sokk, - pancreatitis, - DIC, - égés

11 11 30.* Írjon négy /4/ példát az akut tüdırákosodásra (ALI)! 4 pont - gyomortartalom aspiráció, - toxikus anyagok inhalációja, - pneumóniák (bakteriális, vírusos, Mycoplasma, Legionella, stb.), - majdnem vízbefúlás, - miliaris tuberkulózis 31.* Írja le a légzıtorna célját és alapgyakorlatait! 6 pont A légzıtorna célja: Írjon hármat /3/! - javítja a ventilációt, - erısíti a légzıizmokat, - csökkenti a légzési munkát, - növeli a mellkas mobilitását Alapgyakorlatai: Írjon hármat /3/! - hasi légzés, - helyi tágító gyakorlatok, - ajakfék, - kontrollált lassú, mély légzés 32.* Sorolja fel a krónikus obstruktív tüdıbetegeknél 6 pont (COPD) a betegoktatás lényeges elemeit! Írjon hatot /6/! - A kórfolyamat olyan jelei, tünetei melyeket jelenteni kell a kezelıorvosnak. - Mikor kell orvoshoz fordulni? - A pulmonalis fertızés jelei: felismerés, kezelésük. - Posturalis drenázs a nyák kiürítésére. - Otthoni oxigénterápia: berendezés mőködése és karbantartása. - Gyógyszerek: cél, hatás, adagolás, mellékhatások, beadási módok. - Diéta. - Energiamegırzés (életmód, mozgás). - Pozitív feldolgozási stratégiák az együttéléshez egy krónikus betegséggel. - Alkalmazkodások a pozitív sexuális kapcsolat elımozdítására. - Társadalmi-gazdasági források. - Betegszervezetek elérési lehetıségei a COPD-betegek számára. (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése Finanszírozási protokoll háttér anyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BRONCHOLÓGIA FELNİTT- ÉS GYERMEKKORBAN TRANSTHORACALIS TŐBIOPSZIA A Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása 2005. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Diagnosztikus és terápiás bronchológia

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben