JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében szeptember 5-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán alpolgármester, Bedi Ervin, Bertha Zoltán, Major Jenő, Szupinger Tamás, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvhitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bedi Ervin és Major Jenő képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a döntést igénylő ügyek c.) pontja a Beled Füzes utca 2. szám alatti lakás bérbeadásával. Napirendi pontok: 1.) A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 4.) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Gerencsérné Németh Erika 5.) Döntést igénylő ügyek: a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Beled Füzes utca 2. száma alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlása g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról 6.) Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása

2 A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 79/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 5-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) A évi költségvetési rendelet módosítása 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása 4.) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 5.) Döntést igénylő ügyek: a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti Beled Füzes utca 2. száma alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről ( ben elküldve) f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlása g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról 6.) Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között az alábbi eseményekről tájékoztatja a képviselő-testületet: elmondja, hogy az általános iskolás diákok 3 tanár kíséretében egy hetet töltöttek Erdélyben, augusztus 30-án tanévnyitó ünnepség volt, Vicán Kertvárosi-nap, Beleden Glóbusz-nap volt, az Egyesített Szociális Központ 4 nyári tábort, a ÁMK 2 tábort szervezett a gyerekek számára, Wiedemann igazgatójával Budapesten volt a Polgármester Asszony és az MVH vezetőjével tárgyalt, Leader ülés volt, 1 fő erdélyi letette Beleden a magyar állampolgársági esküt. Szeptemberben Zsiray Doktor Úr kopjafáját avatják fel a temetőben, Beled Város Önkormányzata is részt vesz, az országos programsorozatban Szeretlek Magyarország vetélkedőben. 2

3 Napirendi pontok tárgyalása: 1.) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a költségvetési előirányzatok módosítására saját hatáskörben került sor. Major Jenő képviselő-testületi tag: a Pénzügyi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A képviselő-testület a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja meg. 12/2013.(X.01.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.18.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat évi költségvetését eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el az eredeti előirányzat szerint. A fél év végére ez előirányzat eFt-ra módosult, amely 6.749eFt csökkenést jelent. A csökkenést az iskola állami kézbe kerülése eredményezte. Összességében megállapítható, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. Kéri a beszámoló elfogadását. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy sokan nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, a talajterhelési díj pedig az elmúlt egy évben 10-szeresére emelkedet ez eredményezte a magas talajterhelési díjat, ami az önkormányzat bevételeit növelte. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a évi első féléves végrehajtását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi első féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 3

4 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, a II. féléves munkatervet megemlíti, hogy a későbbiekben minden ülésen szóba kerül majd a volt Betonárú Kft. területének átalakítása. Továbbá javasolja az októberi ülésre felvenni a Gyógyszertár bérbeadására vonatkozó pályázat kiírását. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve). Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy az ősz beköszöntével sokan érdeklődnek nála, hogy mikor nyit meg Beleden a Hulladékudvar, és szomorúan tapasztalja, hogy a határba sok helyen, mellék utak mentén rengeteg a lerakott hulladék. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Hulladékudvar megnyitásához még nem kaptak meg egy engedélyt, így csak novemberben tudják megnyitni, így javasolja az engedély megsürgetését. Elmondja továbbá, hogy hulladékszállítás önkormányzati tulajdonba került. Major Jenő képviselő-testületi tag: véleménye szerint minél előbb meg kell oldani a hulladékudvar megnyitását. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a kertben keletkezett hulladékot az emberek elégetik, pedig lehetőség van komposztáló edények igénylésére. A városban keletkezett falevelek elszállításáról is gondoskodni kell. Jakab Zoltán alpolgármester: javasolja a napirendi pontok közé felvenni a hó eltakarítással kapcsolatos teendők októberi ülésen való tárgyalását. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A Képviselő-testület II. féléves munkatervét a kiegészítésekkel együtt elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 81/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint a kiegészítésekkel együtt elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: december ) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Gerencsérné Németh Erika Tompáné Balogh Mária polgármester: Gerencsérné Németh Erika az ÁMK intézményvezetője és Kovács Tiborné oktatási referens készítették el a Szervezeti és 4

5 Működési Szabályzatot. Az intézmény vezető nem tud jelen lenni a Képviselő-testületi ülésen, mert temetésen van. A Képviselő-testület hozzászólás és vita nélkül az SZMSZ-t elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 82/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Gerencsérné Németh Erika Határidő: december 31. 5/a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy időszerű az óvodai kazán szakszervízelése, a napkollektorok ponyvával történő letakarása és a rendszer felülvizsgálata. A napkollektor a nyáron sok felesleges vizet termel, de alapvetően jól működik. Major Jenő képviselő-testületi tag: 2 éve dicsérettel adták át. Hallotta, hogy valami nem működik megfelelően, és úgy gondolja a rendszer nincsen úgy beállítva, ahogy szükséges. Fontosnak tartja a karbantartást, a megadott ár tartalmazza a 2 dolgozó kazánkezelési képzését is. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy nagy reményekkel vágtak bele a napkollektoros rendszer kiépítéséhez, a nyáron keletkezett meleg víz nagy részét nem használták fel. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Szmaton Kft. árajánlatát elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Általános Művelődési Központ Óvoda épülete napkollektoros rendszerének felülvizsgálatával, a kollektorok ponyvával történő letakarásával, és a kazánok szervizelésével, a Szmaton Kft.-t (8357 Döbröce Rákóczi utca 28.) bízza meg - az előterjesztés szerinti műszaki tartalommal - összesen Ft.(ÁFÁ-val együtt) vállalkozói díjért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a céggel a vállalkozói szerződést kösse meg. Határidő: szeptember 30. 5

6 b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Füzes utca útfelújításához három kivitelezőtől kértek árajánlatot, kettő ajánlat érkezett Ft különbség van a vállalkozók ajánlata között. Major Jenő képviselő-testületi tag: javasolja az alacsonyabb árajánlatot adó Strabag Kft. ajánlatát elfogadni, fontosnak tartja zsidó temetőnél a szikkasztó árok kialakítását. Jakab Zoltán alpolgármester: a szikkasztó árok kialakításánál a gáz közmű okozza a legnagyobb problémát, a zsidó temetőnél nagyon fontos a szikkasztó árok kialakítása. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Füzes utca útfelújítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 84/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott árajánlat és műszaki tartalom szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Füzes utca burkolat felújításával, a STRABAG Általános Építő Kft. Győri Főépítésvezetőségét (9171 Győrújfalu), mint legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg Ft+ÁFA vállalkozási díjért. Utasítja a polgármestert, hogy a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződést e döntésnek megfelelően a benyújtott árajánlat és műszaki tartalommal kösse meg. Határidő: szeptember 30. c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Beled Füzes utca 2. szám alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti Buthi Márta Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Nagyné Császár Mónika Beled Füzes utca 2. szám alatti lakosok kérelmét önkormányzati lakások bérleti jogának meghosszabbítására. A bérlők rendesen fizetik a bérleti díjat, javasolja a Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti lakás fél éves, a Füzes utca 2. szám alatti lakás szerződés egy évvel történő meghosszabbítását. (kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve). A Képviselő-testülete a Beled Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 6

7 85/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi utca 158. szám alatti 67,55 m² nagyságú komfortos lakás bérleti jogviszonyát Buthi Márta 9343 Beled, Rákóczi u.158. szám alatti lakos bérlővel szeptember 1- től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: szeptember 6. A Képviselő-testülete a Beled Füzes utca 2. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 86/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Füzes utca 2. szám alatti 105m² nagyságú komfortos lakásbérleti jogviszonyát Nagyné Császár Mónika 9343 Beled, Füzes utca 2. szám alatti lakos bérlővel szeptember 1-től augusztus 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: szeptember 6. d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Mentők Egyesülete kéréssel fordultak az önkormányzathoz, professzionális motoros váladékszívó készüléket szeretnének vásárolni, melynek összege Ft. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Kapuvári Mentők Egyesülete támogatási kérelmét elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 7

8 87/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári Mentők Egyesületének kérésére- professzionális motor váladékszívó készülék vásárlásához egyszeri jelleggel Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi költségvetési tartalék terhére Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Mentők Egyesületét értesítse és a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Határidő: október 31. e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy ugyancsak döntést igénylő ügy az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó és felújítandó épületei. A tervező ajánlatát figyelembe véve az irodaházat a szociális épülettel együtt, továbbá a portát és garázst, durizol csarnokot, a 4-es gyártócsarnokot tartja meg, illetőleg javasolja felújításra. A fennmaradó többi, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épület bontását nyilvános árverésen fogja meghirdetni, és értékesíteni (a bontás ellenében, a törmeléket eltakarítva). Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy a közepén elhelyezkedő raktárépületet jó állapotban van, kisebb ráfordítással felújítható. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a van egy különálló garázs, ami nagyon rossz állapotban van javasolja, hogy ezt az épületet is bontsák le. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: véleménye szerint változik az épületek állapota, még egyszer körbe kell járni a területet és így eldönteni melyik épület marad meg és melyiket kell lebontani. Major Jenő képviselő-testületi tag: a Betonárú területén vannak olyan dolgok, amelyek még a későbbiekben hasznosíthatók. Az elbontandó épületekre pályázatot kell kiírni, a nyertes pályázó anyag fejébe bontsa le az épületet, az önkormányzat részéről pedig valaki folyamatosan ellenőrizze a bontást. Jelenleg a Betonárú területéről nincsen szabad kijárás a vasúthoz, javasolja a testületnek, kezdjenek el tárgyalni a Provertha Kft. vezetőjével Szalay Antal Úrral, hogy biztosítson területet a vasút megközelítéséhez. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az épületek felújítását pályázati pénzből kívánják megvalósítani. Leader pályázatot adnak be Répcelak várossal együtt, ezen pályázathoz önerő nem szükséges. A lépcső jó állapotban van, fontosnak tartja a nyílászárók, és burkolat cseréjét, egy tárgyaló helyiség és kisebb irodák gipszkarton fallal történő kialakítását. 8

9 A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 88/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú épületei közül a tervező ajánlatát figyelembe véve az irodaházat a szociális épülettel együtt, továbbá a portát és garázst, a durizol csarnokot, a 4-es gyártócsarnokot és a terület közepén elhelyezkedő raktárépületet tartja meg, illetőleg javasolja felújításra. A Képviselő-testület egyúttal szükségesnek tartja a fennmaradó többi, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épület bontását nyilvános árverésen meghirdetni, és értékesíteni bontás ellenében, a törmeléket eltakarítva. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően az épület felújítására vonatkozó pályázatot készítse elő és a lebontandó épületeket nyilvános árverésen hirdesse meg. Határidő: november 30. f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlás Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy vannak nehéz anyagi körülmények között élő, több gyermekes családok a településen és alacsony árfekvésű lakások. Megnézték a Rákóczi utca 35. szám alatti családi házat, melyet Ft-ért árultak, de sikerült Ft-ra lealkudni. Valamint megnézték a Vörösmarty utca 24. szám alatti ingatlant, viszonylag jó állapotú, 2 szobás, konyha, fürdő, mellékhelyiség is bent van az épületben, igény szerint még egy szoba is kialakítható. A házhoz tartozik még egy hátsó épület rész, melyből a későbbiekben szükséglakást lehet kialakítani. A Téglagyár mellett található az ingatlan, jelenleg nincsen kerítés, ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani. Major Jenő képviselő-testületi tag: az Egyesített Szociális Központ kereste meg az önkormányzatot, egy négy gyermekes család ügyében, akik nehéz anyagi körülmények között élnek a nagyszülőkkel együtt egy 2 szobás családi házban, mindennaposak a viták, veszekedések. Az önkormányzat megvásárolja a lakást, a család minden hónapban éven keresztül fizeti a bérleti díjat, ami egyben a törlesztési díj. Az Egyesített Szociális Központ dolgozóival folyamatosan ellenőrizze, kísérje figyelemmel az életüket. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a Vörösmarty utcai ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy a vételárat bérleti díjba történő beszámítással fizetik vissza, így kamatmentes kölcsönt kapnak az önkormányzat részéről, ha 3 hónapig nem fizetnek, megszűnik a szerződés. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 9

10 A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 89/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére, az eladókkal egyeztetve a beledi 74. hrsz. alatt felvett 1016m² alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 9343 Beled Rákóczi utca 35/A. szám alatt található ingatlan, továbbá a beledi 70. hrsz. felvett saját használatú ingatlan megnevezésű ingatlan megvásárlását Horváth József Várpalota Marx K. utca 31./D, Balogh Lajosné Beled Jókai utca 41. Rátz Ernőné Beled Rákóczi utca 5/2, Horváth Rózsa Vág Kisvág utca 30. Horváth Csaba Győr Ikva em. 10. Kissné Horváth Melinda Cirák Fő utca 33. és Horváth Imréné Szil Dózsa Gy. utca 34. szám alatti lakosoktól, mint eladóktól összesen Ft azaz kettőmillióötszázharmincötezer forint vételárért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 90/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére, az eladókkal egyeztetve a beledi 480/3 hrsz. alatt felvett 1549m² alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben 9343 Beled, Vörösmarty utca 24. szám alatt található ingatlan, megvásárlását a,lakóépületek megosztása után - Buthi Gyula 9343 Beled Közép utca 58. szám alatti és Buthi László 8000 Székesfehérvár Kelemen Béla utca 41. VII./19. szám alatti eladóktól összesen Ft azaz hárommillió forint vételárért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a lakóépületek megosztása után - az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: december

11 A Képviselő-testület vita nélkül úgy határozott, hogy bérbe adja a Beled, Rákóczi utca 35/A. szám alatti ingatlant Németh Ferenc és családja részére, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 91/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre, a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére- bérbe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő beledi 74. hrsz. alatt felvett 1016m² alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 9343 Beled, Rákóczi utca 35/A. szám alatt található családi házat október 1-től - 10 év időtartamra szeptember 30-ig Németh Ferenc és családja Beled Széchenyi utca 18. szám alatti lakosok mint bérlők részére. A bérleti díj mértéke: Ft/hó + rezsiköltség. A lakásbiztosítás költsége a bérlőket terheli. Az önkormányzat, mint bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony leteltével az ingatlan a bérlők tulajdonába kerül. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. Felelős: Tompáné Balog Mária polgármester Határidő: október 31. g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy lehetőség van helyi értéktár létrehozására, Beled Városában nincsen olyan érték, amely az értéktár létrehozását indokolná. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kíván létrehozni helyi értéktárat és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 92/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét értesítse. Határidő: szeptember

12 6.)Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Pünkösdi Fesztivál sikeresen lezajlott, az idei évben nem volt pályázati forrás. Jövőre pedig a határon átnyúló kapcsolatokra beadott pályázaton szeretnék megnyerni a pénzforrást a fesztivál megrendezéséhez. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,20 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr.Gál László jegyző Bedi Ervin jegyzőkönyv hitelesítők Major Jenő Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 12

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. augusztus 24-én (szerdán) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. július 29-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. december 19-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a védőnői tevékenységéről Előadó: Németh Mária Etelka védőnő Nyitrainé Horváth Anita védőnő

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a védőnői tevékenységéről Előadó: Németh Mária Etelka védőnő Nyitrainé Horváth Anita védőnő Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. január 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Turbók Attila Castrum Média Bt. képviselő és Dukai Zoltán ev., Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Turbók Attila Castrum Média Bt. képviselő és Dukai Zoltán ev., Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. március 29-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. október 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 3-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 25-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. május 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2016 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben