JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében szeptember 5-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán alpolgármester, Bedi Ervin, Bertha Zoltán, Major Jenő, Szupinger Tamás, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvhitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bedi Ervin és Major Jenő képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a döntést igénylő ügyek c.) pontja a Beled Füzes utca 2. szám alatti lakás bérbeadásával. Napirendi pontok: 1.) A évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 4.) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Gerencsérné Németh Erika 5.) Döntést igénylő ügyek: a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Beled Füzes utca 2. száma alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlása g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról 6.) Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása

2 A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 79/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 5-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) A évi költségvetési rendelet módosítása 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása 4.) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 5.) Döntést igénylő ügyek: a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti Beled Füzes utca 2. száma alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről ( ben elküldve) f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlása g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról 6.) Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között az alábbi eseményekről tájékoztatja a képviselő-testületet: elmondja, hogy az általános iskolás diákok 3 tanár kíséretében egy hetet töltöttek Erdélyben, augusztus 30-án tanévnyitó ünnepség volt, Vicán Kertvárosi-nap, Beleden Glóbusz-nap volt, az Egyesített Szociális Központ 4 nyári tábort, a ÁMK 2 tábort szervezett a gyerekek számára, Wiedemann igazgatójával Budapesten volt a Polgármester Asszony és az MVH vezetőjével tárgyalt, Leader ülés volt, 1 fő erdélyi letette Beleden a magyar állampolgársági esküt. Szeptemberben Zsiray Doktor Úr kopjafáját avatják fel a temetőben, Beled Város Önkormányzata is részt vesz, az országos programsorozatban Szeretlek Magyarország vetélkedőben. 2

3 Napirendi pontok tárgyalása: 1.) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a költségvetési előirányzatok módosítására saját hatáskörben került sor. Major Jenő képviselő-testületi tag: a Pénzügyi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A képviselő-testület a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja meg. 12/2013.(X.01.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.18.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon 2.) Beszámoló a költségvetés év első féléves végrehajtásáról Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat évi költségvetését eFt bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el az eredeti előirányzat szerint. A fél év végére ez előirányzat eFt-ra módosult, amely 6.749eFt csökkenést jelent. A csökkenést az iskola állami kézbe kerülése eredményezte. Összességében megállapítható, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. Kéri a beszámoló elfogadását. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy sokan nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, a talajterhelési díj pedig az elmúlt egy évben 10-szeresére emelkedet ez eredményezte a magas talajterhelési díjat, ami az önkormányzat bevételeit növelte. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a évi első féléves végrehajtását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi első féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 3

4 3.) A Képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, a II. féléves munkatervet megemlíti, hogy a későbbiekben minden ülésen szóba kerül majd a volt Betonárú Kft. területének átalakítása. Továbbá javasolja az októberi ülésre felvenni a Gyógyszertár bérbeadására vonatkozó pályázat kiírását. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve). Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy az ősz beköszöntével sokan érdeklődnek nála, hogy mikor nyit meg Beleden a Hulladékudvar, és szomorúan tapasztalja, hogy a határba sok helyen, mellék utak mentén rengeteg a lerakott hulladék. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Hulladékudvar megnyitásához még nem kaptak meg egy engedélyt, így csak novemberben tudják megnyitni, így javasolja az engedély megsürgetését. Elmondja továbbá, hogy hulladékszállítás önkormányzati tulajdonba került. Major Jenő képviselő-testületi tag: véleménye szerint minél előbb meg kell oldani a hulladékudvar megnyitását. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a kertben keletkezett hulladékot az emberek elégetik, pedig lehetőség van komposztáló edények igénylésére. A városban keletkezett falevelek elszállításáról is gondoskodni kell. Jakab Zoltán alpolgármester: javasolja a napirendi pontok közé felvenni a hó eltakarítással kapcsolatos teendők októberi ülésen való tárgyalását. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A Képviselő-testület II. féléves munkatervét a kiegészítésekkel együtt elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 81/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint a kiegészítésekkel együtt elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: december ) A Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Gerencsérné Németh Erika Tompáné Balogh Mária polgármester: Gerencsérné Németh Erika az ÁMK intézményvezetője és Kovács Tiborné oktatási referens készítették el a Szervezeti és 4

5 Működési Szabályzatot. Az intézmény vezető nem tud jelen lenni a Képviselő-testületi ülésen, mert temetésen van. A Képviselő-testület hozzászólás és vita nélkül az SZMSZ-t elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 82/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az SZMSZ-ben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Gerencsérné Németh Erika Határidő: december 31. 5/a.) Szmatona Kft. ajánlata kazánok szak szervízelésére és az óvoda kollektoros rendszerének felülvizsgálatára és javítására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy időszerű az óvodai kazán szakszervízelése, a napkollektorok ponyvával történő letakarása és a rendszer felülvizsgálata. A napkollektor a nyáron sok felesleges vizet termel, de alapvetően jól működik. Major Jenő képviselő-testületi tag: 2 éve dicsérettel adták át. Hallotta, hogy valami nem működik megfelelően, és úgy gondolja a rendszer nincsen úgy beállítva, ahogy szükséges. Fontosnak tartja a karbantartást, a megadott ár tartalmazza a 2 dolgozó kazánkezelési képzését is. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy nagy reményekkel vágtak bele a napkollektoros rendszer kiépítéséhez, a nyáron keletkezett meleg víz nagy részét nem használták fel. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Szmaton Kft. árajánlatát elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Általános Művelődési Központ Óvoda épülete napkollektoros rendszerének felülvizsgálatával, a kollektorok ponyvával történő letakarásával, és a kazánok szervizelésével, a Szmaton Kft.-t (8357 Döbröce Rákóczi utca 28.) bízza meg - az előterjesztés szerinti műszaki tartalommal - összesen Ft.(ÁFÁ-val együtt) vállalkozói díjért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a céggel a vállalkozói szerződést kösse meg. Határidő: szeptember 30. 5

6 b.) Döntés a Füzes utca útfelújításáról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Füzes utca útfelújításához három kivitelezőtől kértek árajánlatot, kettő ajánlat érkezett Ft különbség van a vállalkozók ajánlata között. Major Jenő képviselő-testületi tag: javasolja az alacsonyabb árajánlatot adó Strabag Kft. ajánlatát elfogadni, fontosnak tartja zsidó temetőnél a szikkasztó árok kialakítását. Jakab Zoltán alpolgármester: a szikkasztó árok kialakításánál a gáz közmű okozza a legnagyobb problémát, a zsidó temetőnél nagyon fontos a szikkasztó árok kialakítása. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Füzes utca útfelújítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 84/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott árajánlat és műszaki tartalom szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Füzes utca burkolat felújításával, a STRABAG Általános Építő Kft. Győri Főépítésvezetőségét (9171 Győrújfalu), mint legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg Ft+ÁFA vállalkozási díjért. Utasítja a polgármestert, hogy a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződést e döntésnek megfelelően a benyújtott árajánlat és műszaki tartalommal kösse meg. Határidő: szeptember 30. c.) Kérelem a Beled, Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Beled Füzes utca 2. szám alatti önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítására Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti Buthi Márta Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti és Nagyné Császár Mónika Beled Füzes utca 2. szám alatti lakosok kérelmét önkormányzati lakások bérleti jogának meghosszabbítására. A bérlők rendesen fizetik a bérleti díjat, javasolja a Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti lakás fél éves, a Füzes utca 2. szám alatti lakás szerződés egy évvel történő meghosszabbítását. (kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve). A Képviselő-testülete a Beled Rákóczi Ferenc utca 158. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 6

7 85/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi utca 158. szám alatti 67,55 m² nagyságú komfortos lakás bérleti jogviszonyát Buthi Márta 9343 Beled, Rákóczi u.158. szám alatti lakos bérlővel szeptember 1- től március 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: szeptember 6. A Képviselő-testülete a Beled Füzes utca 2. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítását elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 86/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Füzes utca 2. szám alatti 105m² nagyságú komfortos lakásbérleti jogviszonyát Nagyné Császár Mónika 9343 Beled, Füzes utca 2. szám alatti lakos bérlővel szeptember 1-től augusztus 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: szeptember 6. d.) A Kapuvári Mentők támogatási kérelme Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Mentők Egyesülete kéréssel fordultak az önkormányzathoz, professzionális motoros váladékszívó készüléket szeretnének vásárolni, melynek összege Ft. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A Képviselő-testület a Kapuvári Mentők Egyesülete támogatási kérelmét elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 7

8 87/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári Mentők Egyesületének kérésére- professzionális motor váladékszívó készülék vásárlásához egyszeri jelleggel Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a évi költségvetési tartalék terhére Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Mentők Egyesületét értesítse és a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Határidő: október 31. e.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó, és felújítandó épületeiről Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy ugyancsak döntést igénylő ügy az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú lebontandó és felújítandó épületei. A tervező ajánlatát figyelembe véve az irodaházat a szociális épülettel együtt, továbbá a portát és garázst, durizol csarnokot, a 4-es gyártócsarnokot tartja meg, illetőleg javasolja felújításra. A fennmaradó többi, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épület bontását nyilvános árverésen fogja meghirdetni, és értékesíteni (a bontás ellenében, a törmeléket eltakarítva). Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy a közepén elhelyezkedő raktárépületet jó állapotban van, kisebb ráfordítással felújítható. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a van egy különálló garázs, ami nagyon rossz állapotban van javasolja, hogy ezt az épületet is bontsák le. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: véleménye szerint változik az épületek állapota, még egyszer körbe kell járni a területet és így eldönteni melyik épület marad meg és melyiket kell lebontani. Major Jenő képviselő-testületi tag: a Betonárú területén vannak olyan dolgok, amelyek még a későbbiekben hasznosíthatók. Az elbontandó épületekre pályázatot kell kiírni, a nyertes pályázó anyag fejébe bontsa le az épületet, az önkormányzat részéről pedig valaki folyamatosan ellenőrizze a bontást. Jelenleg a Betonárú területéről nincsen szabad kijárás a vasúthoz, javasolja a testületnek, kezdjenek el tárgyalni a Provertha Kft. vezetőjével Szalay Antal Úrral, hogy biztosítson területet a vasút megközelítéséhez. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az épületek felújítását pályázati pénzből kívánják megvalósítani. Leader pályázatot adnak be Répcelak várossal együtt, ezen pályázathoz önerő nem szükséges. A lépcső jó állapotban van, fontosnak tartja a nyílászárók, és burkolat cseréjét, egy tárgyaló helyiség és kisebb irodák gipszkarton fallal történő kialakítását. 8

9 A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 88/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú épületei közül a tervező ajánlatát figyelembe véve az irodaházat a szociális épülettel együtt, továbbá a portát és garázst, a durizol csarnokot, a 4-es gyártócsarnokot és a terület közepén elhelyezkedő raktárépületet tartja meg, illetőleg javasolja felújításra. A Képviselő-testület egyúttal szükségesnek tartja a fennmaradó többi, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épület bontását nyilvános árverésen meghirdetni, és értékesíteni bontás ellenében, a törmeléket eltakarítva. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően az épület felújítására vonatkozó pályázatot készítse elő és a lebontandó épületeket nyilvános árverésen hirdesse meg. Határidő: november 30. f.) Bérleti konstrukcióval szociálisan rászorulók részére ingatlan vásárlás Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy vannak nehéz anyagi körülmények között élő, több gyermekes családok a településen és alacsony árfekvésű lakások. Megnézték a Rákóczi utca 35. szám alatti családi házat, melyet Ft-ért árultak, de sikerült Ft-ra lealkudni. Valamint megnézték a Vörösmarty utca 24. szám alatti ingatlant, viszonylag jó állapotú, 2 szobás, konyha, fürdő, mellékhelyiség is bent van az épületben, igény szerint még egy szoba is kialakítható. A házhoz tartozik még egy hátsó épület rész, melyből a későbbiekben szükséglakást lehet kialakítani. A Téglagyár mellett található az ingatlan, jelenleg nincsen kerítés, ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani. Major Jenő képviselő-testületi tag: az Egyesített Szociális Központ kereste meg az önkormányzatot, egy négy gyermekes család ügyében, akik nehéz anyagi körülmények között élnek a nagyszülőkkel együtt egy 2 szobás családi házban, mindennaposak a viták, veszekedések. Az önkormányzat megvásárolja a lakást, a család minden hónapban éven keresztül fizeti a bérleti díjat, ami egyben a törlesztési díj. Az Egyesített Szociális Központ dolgozóival folyamatosan ellenőrizze, kísérje figyelemmel az életüket. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a Vörösmarty utcai ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy a vételárat bérleti díjba történő beszámítással fizetik vissza, így kamatmentes kölcsönt kapnak az önkormányzat részéről, ha 3 hónapig nem fizetnek, megszűnik a szerződés. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 9

10 A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 89/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére, az eladókkal egyeztetve a beledi 74. hrsz. alatt felvett 1016m² alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 9343 Beled Rákóczi utca 35/A. szám alatt található ingatlan, továbbá a beledi 70. hrsz. felvett saját használatú ingatlan megnevezésű ingatlan megvásárlását Horváth József Várpalota Marx K. utca 31./D, Balogh Lajosné Beled Jókai utca 41. Rátz Ernőné Beled Rákóczi utca 5/2, Horváth Rózsa Vág Kisvág utca 30. Horváth Csaba Győr Ikva em. 10. Kissné Horváth Melinda Cirák Fő utca 33. és Horváth Imréné Szil Dózsa Gy. utca 34. szám alatti lakosoktól, mint eladóktól összesen Ft azaz kettőmillióötszázharmincötezer forint vételárért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: szeptember 30. A Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 90/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére, az eladókkal egyeztetve a beledi 480/3 hrsz. alatt felvett 1549m² alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben 9343 Beled, Vörösmarty utca 24. szám alatt található ingatlan, megvásárlását a,lakóépületek megosztása után - Buthi Gyula 9343 Beled Közép utca 58. szám alatti és Buthi László 8000 Székesfehérvár Kelemen Béla utca 41. VII./19. szám alatti eladóktól összesen Ft azaz hárommillió forint vételárért. Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a lakóépületek megosztása után - az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: december

11 A Képviselő-testület vita nélkül úgy határozott, hogy bérbe adja a Beled, Rákóczi utca 35/A. szám alatti ingatlant Németh Ferenc és családja részére, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 91/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre, a Beledi Egyesített Szociális Központ kezdeményezésére- bérbe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő beledi 74. hrsz. alatt felvett 1016m² alapterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 9343 Beled, Rákóczi utca 35/A. szám alatt található családi házat október 1-től - 10 év időtartamra szeptember 30-ig Németh Ferenc és családja Beled Széchenyi utca 18. szám alatti lakosok mint bérlők részére. A bérleti díj mértéke: Ft/hó + rezsiköltség. A lakásbiztosítás költsége a bérlőket terheli. Az önkormányzat, mint bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony leteltével az ingatlan a bérlők tulajdonába kerül. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon. Felelős: Tompáné Balog Mária polgármester Határidő: október 31. g.) Döntés helyi értéktár létrehozásáról Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy lehetőség van helyi értéktár létrehozására, Beled Városában nincsen olyan érték, amely az értéktár létrehozását indokolná. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kíván létrehozni helyi értéktárat és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 92/2013.(IX.05.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét értesítse. Határidő: szeptember

12 6.)Egyebek: - Pünkösdi Fesztivál értékelése és költségeinek elszámolása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Pünkösdi Fesztivál sikeresen lezajlott, az idei évben nem volt pályázati forrás. Jövőre pedig a határon átnyúló kapcsolatokra beadott pályázaton szeretnék megnyerni a pénzforrást a fesztivál megrendezéséhez. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,20 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr.Gál László jegyző Bedi Ervin jegyzőkönyv hitelesítők Major Jenő Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 12

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. október 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a 2013. december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a 2013. december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. december 9-én 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én 16.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90878-1 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. További meghívottak: Heutschy László BTG vezető

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. További meghívottak: Heutschy László BTG vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 28-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00

Részletesebben