Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco."

Átírás

1 Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés mezőgazdáknak (Részletek a 15. oldalon.) Farmet újdonságok a Techagro kiállításon (Részletek a 13. oldalon.) Rovatok Aktuális kérelmek, fontos határidők A 3. oldalon tájékozódhatnak az előttünk álló időszak támogatási-, kifizetési-, valamint egyéb kérelmeinek benyújtási időszakairól, lehetőségeiről, valamint a legfontosabb, mezőgazdasági termelőket érintő aktuális határidőkről. Önök kérdezték, mi válaszolunk A Vidékfejlesztési Minisztérium megnövelte a sertés állatjóléti támogatások keretösszegét. Csak a keret emelkedett, vagy növekedtek az állategységre számított támogatási összegek is? A választ több, egyéb témákat is érintő kérdéssel és válasszal együtt a 2. oldalon olvashatják. Felmerülő kérdéseiket küldjék el Önök is a címünkre! További hasznos válaszokat honlapunk A szaktanácsadó válaszol menüpontjában találhatnak. Személyes hírszolgáltatásaink napi témái A 16. oldalon olvasható rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és csak szerződött ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Hírlevél menüpontunkban letölthetik korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a V.I.P. Hírek Partnereinknek menüben. Támogatások Vállalkozásfejlesztés Biztosítás Bank

2 2014/4. 2. oldal Tartalomjegyzék Önök kérdezték, mi válaszolunk Aktuális kérelmek, fontos határidők Egységes kérelem Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban Változások a halgazdálkodás és a halvédelem szabályaiban Hol vannak a fiatalok az agrárszektorból? Farmet újdonságok a Techagro kiállításon A legjobb befektetés mezőgazdáknak Személyes hírszolgáltatásaink napi témái Önök kérdezték, mi válaszolunk Tanya esetében is ki kell függeszteni az adás-vételi szerződést? Igen, vásárlás esetén ki kell függeszteni. Mi a határideje az új földműves nyilvántartásba történő regisztrációnak? A regisztrációnak nincs meghatározott határideje. A nyilvántartásba vétel akkor válik szükségessé, ha földdel kapcsolatos hivatali ügyintézésre kerül sor (pl. ha szonbérlet vagy adás-vétel). Tehát a regisztráció nem kötelező, de addig, amíg ez nem történik meg, nem lehet új földügyleteket intézni a hivataloknál. A nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell beküldeni a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz a kapcsolódó dokumentumokkal együtt. A nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes. Mi számít legelőnek a Tejágazati állatjóléti támogatás vonatkozásában? A jogcím szempontjából legelőnek számít a támogatási és kifizetési kérelemben bejelentett azon terület, amely a földhasználati nyilvántartásban önállóan rét, gyep, legelő művelési ágon szerepel, valamint az árok, az út, a községi mintatér, a major és a kivett major, ha a réttel, a gyeppel, vagy a legelővel együtt szerepel. (Tehát ez utóbbiak területe is számít.) A Vidékfejlesztési Minisztérium megnövelte a sertés állatjóléti támogatások keretösszegét. Csak a keret emelkedett, vagy növekedtek az állategységre számított támogatási összegek is? A minisztérium vonatkozó rendelet-módosítása szerint a támogatási keret évi 6-ról 8,5 milliárd Ft-ra bővült, és egyben növekedtek az állategységre (ÁE) számított támogatási összegek is, mintegy 27%-kal. A sertés állatjóléti támogatások jogcímenkénti maximális összegei ezzel a következőre módosultak: Mivel lehet igazolni az AKG-s talajminták leadá Nagyobb férőhely biztosítása: 1630 Ft/ÁE. sát, amíg a vizsgálati eredmények még nem áll Természetes feltétel biztosítása a tartási rendnak rendelkezésre? szerben: 471 Ft/ÁE. Az AKG-s támogatási időszak utolsó évében a talaj Fény biztosítása: 1121 Ft/ÁE. vizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált ta Verekedések, kimarások megelőzése: 1681 Ft/ÁE. lajlaboratóriumba való leadásának végső időpontja Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosí2014. augusztus 31. napja. tása: 1961 Ft/ÁE. A talajminták leadásáról a laboratórium átvételi iga Almozás biztosítása: 853 Ft/ÁE. zolást állít ki a földhasználónak, amelyet az MVH a Megfelelő mikroklíma biztosítása: 1400 Ft/ÁE. talajlaboratórium vizsgálati eredményének ig teljesítésként fogad el.

3 2014/4. 3. oldal Aktuális kérelmek, fontos határidők Aktuális kifizetési kérelmek Aktuális támogatási kérelmek Február 1-jétől május 31-ig beadható kifizetési kérelmek: Kertészeti gép; Erdészeti gép; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Mg-i termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz és -olaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Szárító; Mg-i utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség megőrzése; Falumegújítás és -fejlesztés; LEADER; Baromfitelepek korszerűsítése; Nem mg.-i tevékenységgé történő diverzifikálás; A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; Az állattartás és élelmiszeripar gépei (A LEADER 2013-as kiírása kapcsán június 30-ig adható be kifizetési kérelem.) Méhészeti támogatások Méz kinyeréséhez és léptároláshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés; Keretek megjelölésére chip-beszerzés; Vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Méhcsaládok számának szinten tartása (2014. január 6 augusztus 3.) Rendezvények szervezése (2014. január 6 szeptember 15.) Bemutató üzemi programok megvalósításához nyújtandó támogatások szeptember június 30. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás április 1 május 30. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása október augusztus 30. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele április 1 május 15. (A gyűjtési időszak április 30-ig tart.) Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása április 1 július 15. Halászati Operatív Program május Az erdei vasutak üzemeltetésének de minimis támogatása április 5 május 5. Borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatása (A április 30-ig tartó borpiaci negyedévre vonatkozóan.) május A évre vonatkozó pótlólagos szőlő- és gyümölcsös gázolaj támogatás igénylése április 14 május 31. Fiatal gazda 2012 (10%-nyi részre) május Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához nyújtandó támogatás május 1 június 30. Fiatal gazdák támogatása május A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása május A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása május évi különleges tejtámogatás igénylése május 15-ig. Anyajuhtartás támogatása május 22-ig. Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása (Együttes támogatási kérelem a január, február és március hónapokban elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan.) május 31-ig. A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Folyamatos támogatási kérelmek: A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások Ahol az időszak utolsó napja, illetve a határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! További aktuális határidők Vadkártérítés igénylése: őszi gabona: október 1 augusztus 15.; borsó: március 1 augusztus 30.; tavaszi gabona: április 1 augusztus 1.; kukorica: április 15 november 30.; burgonya: április 15 október 15.; napraforgó, szója: április 15 szeptember 30; szőlő, gyümölcsös: egész évben. AKG esetén a támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása szeptember augusztus 31. A vaj és a sovány tejpor rögzített áron történő MVH-s felvásárlása március 1 szeptember 30. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj: éves bevallás május 31-ig. A közönséges búza 2013/2014. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásának kérelme november május 31. Tejkvóta: a közvetlen értékesítésről szóló éves jelentés benyújtása május 14-ig. Az EGYSÉGES KÉRELEM szankciómentes benyújtása május 15-ig. Tejkvóta: a felvásárlók éves jelentésének beküldése május 14-ig. A határidőben (azaz május 15-ig) benyújtott EGYSÉGES KÉRELEM szankció mentes módosítása május 31-ig. Tejkvóta: a felvásárlók előző havi beszállításokra vonatkozó jelentésének beküldési határideje Minden hónap 28. napja. Az EGYSÉGES KÉRELEM benyújtásának, valamint módosításának legvégső határideje. (Ekkor már szankciót: támogatásmegvonást alkalmaz az MVH.) június 10-ig. Tejkvóta: a felvásárlók és a termelők közötti szerződések megkötése, illetve megszűnése tényének bejelentése Minden hónap 28. napja. AKG kötelezettségátadás az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás igénybe vétele esetén június 9-ig. Támogatási előleg igénylése egyes beruházási jogcímek esetén A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 120 napon belül. Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

4 2014/4. 4. oldal Egységes kérelem 2014 A évi egységes kérelem keretében ismét több jogcímre lehet kérelmet kitölteni és benyújtani, többek között a következőkre: Egységes területalapú támogatás, Agrár-környezetgazdálkodás, Kedvezőtlen adottságú területek támogatása, Natura 2000 területek támogatása. Ügyeljünk rá, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően idén csak akkor válik elérhetővé a felület a meghatalmazott részére, ha a meghatalmazás folyamata teljesen végbemegy az MVH-nál. Ezért ne halasszuk utolsó pillanatra a meghatalmazás benyújtását! Az első belépéskor ellenőrizni kell az ügyféladatokat és jóváhagyni, vagy ha szükséges, akkor módoa kérelem kitöltésére szolgáló elektronikus felület sítani kell azokat! április 9. óta elérhető. A kitöltésében néhány fontosabb változás van a tavalyi évhez képest, de azért Bizonyos kultúrák esetében a hasznosítás pontosítátekintsük át a fontosabb határidőket először! sát kéri a felület. Pl. GAB04 árpa esetében meg kell adni, hogy őszi vagy tavaszi árpa. A kérelem benyújtásának határideje május 15.! Aki ezt elmulasztja, az még 26 napig, azaz június 10-ig (a Pünkösd miatt a június 9-ét követő nap a határidő) napi 1% szankcióval beadhatja a kérelmet. Aki viszont május 15-ig beküldte a kérelmet, az május 31-ig szankció nélküli módosíthatja azt, ezután június 10-ig már csak napi 1% szankcióval. A június 10. napja utáni módosításokat az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ez természetesen csak a terület növelését célzó módosításokra igaz, kérelem visszavonásra, területcsökkentésre a továbbiakban is lesz lehetőség. A saját ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek kitölthetik a saját kérelmüket. Amennyiben a gazdálkodó/cég nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, több lehetősége van. Technikai közreműködőként a falugazdászok, kamarai tanácsadók állnak rendelkezésre, vagy az ügyfél meghatalmazást adhat egy ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személynek (alkalmazott, szaktanácsadó, stb.). Felelősségbiztosítással azonban ezen tevékenység tekintetében csak a szaktanácsadók rendelkeznek! Fontos, hogy továbbra is kizárólag annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki egységes kérelmet még nem nyújtott be, természetes személy, vagy az egységes kérelem alapján a évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt. Meghatalmazással azonban bárki megbízhatja pl. szaktanácsadóját segítségnyújtás céljából. A hozamadatok megadásakor pedig több esetben 2010-ig visszamenőleg a hasznosítás pontosításával (mint ahogy az árpánál) meg kell adni a területi és hozamadatokat. Az elektronikus kérelem benyújtása mellett néhány jogcímnél papír alapú dokumentumok beadása is szükséges a határidők figyelembevételével (a lista nem teljes és nem tartalmaz minden szükséges információt): Bármilyen célból termesztett kender termesztése esetén. A MePAR változásvezetési kérelmek papír alapon történő benyújtását akkor kell kezdeményeznie az ügyfélnek, ha annak benyújtására az egységes kérelem benyújtásának keretein belül nincs lehetőség.

5 Bezárt területre történő igénylés esetén. Vis maior bejelentést alátámasztó igazoló dokumentum (kórházi zárójelentés, állatorvosi igazolás stb.). EMVA fás és lágyszárú energiaültetvények támogatás esetén. EMVA Ültetvénykorszerűsítés támogatás esetén. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatás ese tén a ritka szántóföldi- és/vagy ritka szántó földi zöldség-növényfajtákról szóló NÉBIH igazolást. EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása esetén. EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése esetén. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén. EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás esetén. EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás esetén. EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása esetén. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása esetén. EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatása esetén. 2014/4. 5. oldal EMVA Erdei közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása esetén. Fontos még megemlíteni, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH a jogosultságra irányuló ellenőrzései során vizsgálja, ezért fontos, hogy ezeket a kérelem benyújtása előtt rendezzük! Felhívjuk figyelmüket, hogy a kérelem beküldését ne hagyják a határidő legvégére, ugyanis a kérelemkitöltő felület ügyfélkapacitása véges. Így aki az utolsó pillanatra hagyja a benyújtást, az számoljon vele, hogy a tavalyi évhez hasonlóan bizonyos funkciók lassulnak vagy nem működnek, ezért a beadás problémássá válhat. Kérjük, hogy az egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos igényeiket időben jelezzék szakterületi felelős kollégáink felé, akik készséggel állnak rendelkezésükre! Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban Számos támogatás igénybevétele esetén (pl.: Egységes területalapú támogatás, AKG, Natura 2000, KAT, stb.) kötelező a Kölcsönös megfeleltetés, valamint az annak részét képező Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásainak betartása. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította a HMKÁ szabályait megállapító rendeletet. Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket a főbb változásokra. A kötelezően megőrzendő tájképi elemek köre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) feltüntetett fa- és bokorcsoportokkal bővült. Eszerint a kötelezően megőrzendő tájképi elemek köre a következő: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett kunhalom, gémeskút, fa- és bokorcsoport. A fa- és bokorcsoport rendeletben megállapított fogalma a következő: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, 5000 négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület. A fenti változás mellett egyértelműsítették a HMKÁ előírásaiban, hogy az összes kukoricafajta egymás után legfeljebb három évig termeszthető, kivéve a vetőmag célra termesztett hibridkukorica, amely 4 évig.

6 Továbbá belefoglalták a HMKÁ előírásaiba a felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó alábbi előírásokat: tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése, tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak a bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amelyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a bányatavakba, illetve jóléti tavakba, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése (beleértve az időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kizárólag engedéllyel történhet. A HMKÁ további részletes szabályait az alábbiakban olvashatják: 1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások: 2014/4. 6. oldal 2. Vetésváltásra vonatkozó előírások: A HMKÁ vetésváltási szabályai a következők: Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, dinnye. Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék; tökre oltott dinnye. Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, kivéve a vetőmag célra termesztett hibridkukorica Egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica. Minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után. Tökre oltott dinnye termesztése esetén, amennyiben a helyszíni ellenőrzés során nem azonosítható egyértelműen a termesztett kultúra, úgy az érintett termelő az alanyként használt tök vetőmag megvásárlásáról szóló, vagy az oltványok beszerzéséről szóló számlával igazolhatja a tökre oltott dinnye termesztését. 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kul- A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodtúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takar- vetést is figyelembe kell venni, ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és a földhasznámányrépa, burgonya, csicsóka. ló a másodvetést szabályszerűen bejelentette. 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi (Másodvetés: a főnövény után a következő gazdálbetakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kodási év első növényének vetéséig betakarított, kell a talaj fedettségéről az alábbi módok valame- vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra.) lyikével: őszi kultúra vetésével, a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy Például, ha egy adott táblán egymás után már harlegfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésé- madik éve termesztettünk kukoricát, és az őszi bevel, valamint a tarló gyommentes állapotban tar- takarítást követően, másodvetésben zöldtrágyatásával, másodvetésű takarónövény termesztésével. 12%-nál nagyobb lejtésű területnek minősül: 2 hektárnál kisebb táblák esetében, ha az adott tábla területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejtésű területen helyezkedik el; 2 hektáros vagy annál nagyobb táblák esetében, ha az adott táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület nagysága meghaladja az 1 hektárt. Az erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

7 növényt vetünk, majd azt még a tavaszi vetés előtt zöldtrágyának beforgatjuk, úgy szabályszegés nélkül vethetnénk újra kukoricát tavasszal, mivel a másodvetésű zöldtrágyanövénnyel megtörtük a kukorica monokultúrát. Természetesen ehhez a kötelező bejelentéseket is meg kell tenni! 2014/4. 7. oldal A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést szintén figyelembe kell venni! AKG esetében be kell jelenteni az MVH felé: zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelőzően a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének Az Egységes kérelemben szereplő bejelentett tábhelyét és időpontját; lán történt másodvetésről, annak megtörténtét másodvetés megvalósítása esetén a munkálakövető tizenöt napon belül bejelentést kell tenni tok elvégzését követő 15 napon belül az elvetett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időelektronikus felületén. pontját; középmély lazítás megvalósítása esetén a muna fenti előírások mellett az EMVA - Agrár-környekálat elvégzését követő 15 napon belül a megvazetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő terlósítás helyét és időpontját. melőknek további követelményeknek is meg kell felelniük, melyek az alábbiak: Zöldtrágyanövény olyan vetett növényfaj lehet, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talaj Cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, ló- termékenység javításának céljából fejlődése vegetabab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető tív szakaszában, de legkésőbb a vetést követő első 4 éven belül. virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozás Napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszt ra kerül. Az árvakelés nem minősül zöldtrágyanöhető 5 éven belül. vénynek! Két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése Az alábbi AKG-s célprogramoknál a támogatási időközött legalább két évnek kell eltelnie. szak 5 éve alatt zöldtrágyanövény termesztése és Lucerna után hüvelyes növény nem termeszt zöldtrágyázás megvalósítása (másodvetésben is hető. történhet) legalább egyszer kötelező: Szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egy- Integrált szántóföldi növénytermesztési cél mást a vetésváltásban. program, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési cél program, Vízerózió elleni célprogram. A Szélerózió elleni célprogramnál őszi vetésű növények betakarítását követően - amennyiben a következő főnövény tavaszi vetésű - kötelező zöldtrágyanövény termesztése, amelyet tavasszal a talaj művelhetővé válását követően, de legfeljebb a vetést megelőzően két héttel kell a talajba keverni. Továbbá az alábbi AKG-s célprogramoknál a támogatási időszak 5 éve alatt egyszer kötelező a középmély (35-60 cm) lazítás alkalmazása: Integrált szántóföldi növénytermesztési cél program, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési cél program,

8 Vízerózió elleni célprogram, Szélerózió elleni célprogram. 2014/4. 8. oldal 4. Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások: A Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányélőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramban - a rendeletben meghatározott szennyező anyagnak célprogram 5 éve alatt - legfeljebb egyszer végezhe- felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése. tő középmély- vagy mélylazítás. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormánya fenti előírásokon túl, amennyiben egy termelő rendeletben meghatározott szennyező anyagnak a kedvezőtlen adottságú területtel (KAT) rendelke- bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe lyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be, bányatavakba, illetve jóléti tavakba, a következő növényeket nem termesztheti (még A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrenmásodvetésben, zöldtrágyanövénynek sem): deletben meghatározott szennyező anyagnak felszín őszi és tavaszi búza, alatti vízbe történő közvetett bevezetése (beleért rizs, ve az időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kukorica, kizárólag engedéllyel történhet. cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, 5. További előírások: répa repce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyatarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek pot, len, rostkender). égetése tilos. (Kivéve, ha erre hatósági határozat kötelezi a termelőt, pl.: természetvédelmi okokból.) 3. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások: Nem juttatható ki műtrágya a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban. Nem juttatható ki szervestrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban, a MePAR-ban grafikusan megjelölt völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban, a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban. (A védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.) A fenti szervestrágya kijuttatásra meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be. Mezőgazdasági területeken, vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.

9 A gyepterületek túllegeltetése, valamint mara dandó kár okozása tilos. Ettől csak egyedi természetvédelmi okokból hozott hatósági határozat alapján lehet eltérni. (Túllegeltetés: a gyep olyan helytelen legeltetési módból eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik.) 2014/4. 9. oldal terület. (Tehát elsősorban az a legfőbb, hogy ne csökkenjen 50% alá a fás szárú növényekkel borított terület.) Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. Állandó legelő területeken, amennyiben nem történik rendszeres legeltetés, tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végeza mezőgazdasági területeket gyommentesen kell ni. (Kivéve Natura 2000 gyepterületeken, ahol a terület 5-10 %-a kaszálatlanul hagyható a Natura 2000 tartani. (Gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell előírás teljesítése érdekében.) tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különböző kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben meg- Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérakadályozták a gyomnövények és veszélyes gyom- désük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a növények kelését, a szaporító képletek kialakulását, címen! hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése nem kerül veszélybe a gyomnövények által kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében. Pihentetett terület esetében azt a táblát kell gyommentes állapotúnak tekinteni, ahol a virágzó gyomok jelenléte nem olyan mértékű, hogy az jelentősen megnöveli az esetlegesen következő kultúra megfelelő fejlődéséhez szükséges növényvédelmi munkálatok men nyiségét, költségét, vegyszerhasználatát.) A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. A MePAR-ban rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező (kunhalom, gémeskút, fa- és bokor csoport). Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén (gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével) bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozóan fahasználat esetén a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen az alábbi feltételeknek: a fa- és bokorcsoport a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, 5000 négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított

10 2014/ oldal Változások a halgazdálkodás és a halvédelem szabályaiban Április hónap folyamán a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletet. Az alábbiakban szeretnénk ismertetni a legfontosabb változással érintett rendelkezéseket. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halászvagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók. Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül az 5 éves természetesvízi halászati gyakorlat, de azt ezentúl halászati munkakört tartalmazó munkaszerződéssel vagy halász területi jeggyel kell igazolni. A kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy köteles megjelölni, hogy abból az engedélyes egyértelműen azonosítható legyen. A használni tervezett megjelölést a halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell. (Tehát a jelölést már előre szükséges megadni, nem utólag bejelenteni.) passzív halászeszközök csak úgy helyezhetők ki, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott eszköz teljes hosszának tízszeresénél, de legalább 50 méternél. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként legfeljebb 10 db vagy 2000 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén legfeljebb 200 hek táronként 1 db kereskedelmi célú halászatra jogosító halászati engedély adható ki, ide nem értve a más hasznos víziállat gyűjtésére kiadott halászati engedélyt. (Tehát más hasznos víziállatra több is kiadható.) Az állami halászjegy 1 db, legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 3 db, az engedélyes azonosítására alkalmas jelöléssel ellátott, legfeljebb 2 méter karika átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat úgy lehet alkalmazni, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de A kereskedelmi célú halászati en- legalább 50 méternél. (A varsákat gedély jogosultja által használt is jelölni kell.) A horogra kívülről akadt halat csak akkor lehet megtartani, ha az a fejrészen akadt meg. Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos, kivéve a kívülről akadás, valamint a horgászverseny esetét. A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését. (Tehát ezentúl ezt nem a horgászat vagy a halászat megkezdése előtt kell megtenni, továbbá a területi jegyen szereplő víztérkódot nem kell feltüntetni.) Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személynek minősül az is, aki felsőfokú mezőgazdasági végzettségű (nem kell szakirányúnak lennie), és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal. Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig kell leadni a halgazdálkodási hatóságnak. (Eddig a halgazdálkodásra jogosultnak kellett leadni.) Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelez zék a címen!

11 2014/ oldal Hol vannak a fiatalok az agrárszektorból? A mezőgazdaság hagyományosan fontos ága Magyarország gazdaságának. Ahhoz, hogy versenyképes, korszerű agráriuma legyen az országnak, és kihasználjuk kedvező mezőgazdasági adottságainkat, elengedhetetlen a megfelelő szakember-utánpótlás biztosítása, a generációváltás. Míg más területeken túlkínálat van, addig az agráriumban komoly problémát okoz a jól képzett munkaerő hiánya. Ennek legfőbb oka, hogy a képzésből hiányzik a gyakorlat, illetve, hogy sokakban még mindig téves kép él a vidéki életről. Egyre nyilvánvalóbb következménye ennek az, hogy elöregedőben van az agrártársadalom, úgymond nincs utánpótlás a szakmában. A KSH 2013-as felmérése szerint 8442 gazdasági szervezet és 485 ezer egyéni gazdaság működött az országban, ezek a cégek összesen 90 ezer állandó és 124 ezer időszaki munkavállalót foglalkoztattak. Ugyanebben az időszakban a gazdálkodók 31%-a 65 év feletti volt, ezzel szemben sajnálatos tény, hogy a 35 év alattiak aránya csak 6,1%. A fiatal gazdálkodók száma Nógrád, Heves és Győr-Moson-Sopron megyében a legkisebb. egyik leggyorsabban fejlődő képzési- és tudományterület, így a tudásszint emelése, korszerűsítése elengedhetetlen lenne. Jelentős sikernek tekinthető a középfokú agrárszakképzés új szervezeti és tartalmi fejlesztése az agrárszakképző iskolai hálózat felállításával. A középfokú mezőgazdasági oktatásban gazdaságosabbá vált a képzés és az egységes szemlélet megteremtésével az iskolákban elismert elméleti és gyakorlati tudást adnak át. Az agrár-felsőoktatási intézményekből azonban szinte teljesen hiányzik a gyakorlat. A friss diplomás munkakeresők elméleti tudással rendelkeznek ugyan, de gyakorlati tapasztalatuk, szakmai felkészültségük arra, hogy egyik napról a másikra munkába álljanak, jellemzően nincs. A magyarországi társadalmi-gazdasági átalakulás egyik következménye, hogy a korszerű agrár-felsőaz elmúlt években jól látszott az is, hogy a gazdaság oktatásnak a gyakorlati és a tudományos ismeretek többi szektorához képest a mezőgazdaságot sok- helyes kombinációjának átadása lenne a feladata, a kal kisebb mértékben érintette a gazdasági válság. teljes vertikumot át kell fognia az alapanyag-termeez az ágazat a rossz körülmények ellenére még fej- léstől a fogyasztók asztaláig. Fejleszthető és gyakorlődni is képes volt, mind Európában, mind Magyar lat-orientált tudás átadására lenne szükség. országon. Ez a növekvő teljesítmény azt is jelenti, hogy nagy Fontos kérdés az is, hogy ha van is potenciális munszükség van a munkaerőre, ám a keresleti oldal mel- kavállaló miért nem talál oda a munkáltatójához. lé nincs meg a megfelelő kínálat. Míg a cégek kere- Ennek oka főképp a kommunikáció hiánya, illetve sik a munkatársakat, addig megbízható és tapasztalt az agrárszektor pejoratív megítélése. Holott ma egy munkaerőből igencsak hiány van ezen a területen. gazdálkodó teljesen mást jelent, mint régen. Most úgy működik, mint egy menedzser, aki működtet A munkaerőhiány okai főként az oktatásban kere- egy kisebb-nagyobb üzemet, amit teljes mértékben sendők, hiszen az agrárium és a vidékfejlesztés az áthat az üzleti szemlélet. Ezt a valós képet kellene eljuttatni a potenciális fiatal munkavállalókhoz. A téma szereplői közös megoldásban kell, hogy gondolkodjanak. Az oktatási szektor szereplői, a gazdálkodó szervezetek és az állami szereplők együttműködése kell ahhoz, hogy ezeket az igényeket jobban össze lehessen hangolni. Mind az Európai Unió, mind az állam programjában kiemelt szerepet kapott eddig is és a jövőben is a fiatal gazdák elindítása, fejlesztési lehetőségeinek támogatása.

12 Az előző EU-s programozási időszakban ( ) összesen 35 milliárd forint támogatást fordítottak a fiatal gazdálkodók elindítására. A szóban forgó támogatási forrásból 3300 nyertes pályázó részesült, egy fiatal gazdálkodó átlagosan 9,8 millió forintot kapott. A fiatal gazdák nagy része növénytermesztő és csak 25 százalékuk foglalkozik kifejezetten állattenyésztéssel. 2014/ oldal dálkodás a földhöz jutási, a finanszírozási és a jogi szabályozási feltételek megváltoztatását is igényli. Ezenkívül kétharmaduk bővítené gazdálkodását alternatív jövedelemszerzési tevékenységgel is a következő öt évben. A közötti EU támogatások szintén komoly hatással lehetnek a fiatal gazdák fejlesztési tevékenységeire. Idén május között lehet tászakértői elemzés szerint a negyven év alatti terme- mogatási kérelmeket benyújtani erre a jogcímre. lők aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb. A KSH-s ÁMÖ-adatok szerint a fiatal gaz- Ezen kívül az új földjogi szabályozás újraértelmezi dák átlagosan 7 8 hektárt műveltek, és ez csaknem a mezőgazdaság elengedhetetlen erőforrásához, a kétszeresét tette ki az egyéni termelők 4,6 hektáros földhöz való hozzájutást. Mindkét kérdés hatással átlagának, de jóval elmaradt a gazdasági szerveze- van arra, hogy javulnak-e a fiatal gazdák fejlődési esélyei, vagy sem. tek 337 hektáros átlagterületétől. Petz Brigitta A fiatal gazdák 49 százaléka ma kizárólag növénytermesztéssel foglalkozik, míg állattartást 25 százalékuk, vegyes gazdálkodást 26 százalékuk folytat - de- Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérrül ki a tavalyi online felmérésre adott 501 válaszból. désük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a A termelők optimizmusára utal, hogy 85 százalékuk címen! tervez beruházásokat, de az eredményesebb gaz-

13 2014/ oldal Farmet újdonságok a Techagro kiállításon március 30. és április 3. között került megrendezésre Brnóban a Techagro kiállítás, ahol a Farmet mintegy 900 m2-en mutatta be szinte teljes termékpalettáját, újdonságait. 12 féle talajművelő- és 6 féle vetőgép került kiállításra, amelyek közül a VERSO kombinátor és a VIDIUM sorozatú ekék először mutatkoztak be a nagyközönségnek, a Falcon 6 vetőgép pedig a kiállítás nagydíját nyerte el. Nézzük egy kicsit részletesebben a fentiekben kiemelt újdonságokat. A moduláris felépítésű tárcsás vetőgép: Falcon 6 A nemzetközi bíráló bizottság nagydíját nyerte el! GRAND PRIX TECHAGRO A moduláris felépítésű Falcon 6 vetőgép lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy a különféle előművelő szekciók és vetőegységek közül azt a kombinációt állítsák össze, amely a technológiájuk, talajkörülményeik, növénykultúráik számára leginkább megfelelő. A Falcon számos növénykultúra vetésére alkalmas. Akár hagyományos vetésre kiegészítő műtrágya adagolással, akár speciális művelő elemek révén mélyebb, sávos művelésre. A STRIP-TILL technológia a mélyebb, sávos műveléssel egyidejűleg műtrágya kijuttatását jelenti. A sortávolságot 12,5 37,5 cm között számos lehetőség közül választhatja ki a gazda. A szemenkénti vetésre alkalmas vetőegységekkel felszerelve a gépet a 75 cm-es sortávolságú vetés is lehetséges. A gép felépítése lehetővé teszi két fajta, vagy két külön növénykultúra egymástól független, egyidejű vetését is, akár különböző magmennyiséggel és különböző vetésmélységre.

14 2014/ oldal Újdonságok a termékpalettában VIDIUM A Farmet tovább bővítette termékkínálatát az új VIDIUM márkanévre keresztelt váltvaforgató ekék gyártásba állításával. Az ekék függesztett, féligfüggesztett, illetve vontatott kivitelben érhetőek el a LE-s teljesítményű traktorokhoz, 2 13 fejes kialakítással. A vontatott változatok On-Land tarlón járó kivitelben készülnek. Négyféle ekefej-biztosítás és számos kormánylemez típus választható. A legtöbb VIDIUM eke elérhető fokozatmentes, hidraulikus fogásszélesség-állítással alapfelszereltségként mechanikus fogásszélesség-állítással szereltek az ekék. Ez utóbbi esetben négyféle fogásszélesség közül választhatunk. A VIDIUM ekék egyszerű felépítéssel rendelkeznek, és nagymértékben alkalmazzák az extrém szilárd ságú acélokat a gyártás során. VERSO A VERSO egy 5 kapasoros, hidraulikus munkamélység-állítású, félig-függesztett magágykészítő kombinátor. Kialakításából adódóan szántás után, vagy tarlóművelést követően alkalmas a magágykészítésre 0 10 cm-es munkamélység-tartományban. A VERSO kifejezetten alkalmas a koratavaszi magágykészítésre, különösen nedves talajviszonyok esetén. A gép kiváló felszín-egyengető képességgel rendelkezik, aprómorzsás magágyat készít, a nedves rögök kialakításának és felszínre hozásának kockázata nélkül. A gép munkája után a talajfelszín gyorsabban szárad és a további műveletek hamarabb végezhetőek el a koratavaszi időszakban. A VERSO kombinátor és 9 m-es változatban áll a gazdálkodók rendelkezésére, és a nedvesebb talajviszonyok között, illetve a koratavaszi magágykészítési időszakban amikor a nehéz magágykészítő kompaktorok használata nehézségekbe ütközik kiváló alternatíva lehet. Bővebb információ: Csáki Miklós Régióvezető szakterületi felelős, Nyugat-Magyarország Lőkös Gábor Régióvezető szakterületi felelős, Kelet-Magyarország 06-30/ /

15 2014/ oldal A legjobb befektetés mezőgazdáknak Ha befektetésről van szó, sokaknak csak a pénzügyi folyamatok jutnak eszükbe. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdáknak az egyik legjobb befektetés a talajaik fizikai állapotával való kiemelt törődés. A gazdasági eredmények fokozásának egyik útja a használatban lévő földterület növelése. Ugyanakkor a már bevont területek tápanyag-szolgáltató képességének optimalizálása szintén hozzájárulhat a növénytermesztésben elért sikereinkhez. A talaj egy bonyolult és érzékeny életközösség. Jó állapota alapvetése a hatékony növénytermesztésnek. Ebben a rövid figyelemfelkeltő cikkünkben a talajok fizikai állapotának javítási lehető ségeivel foglalkozunk. A megfelelő fizikai állapot elérése leginkább az alábbiak miatt elsőrendű: a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítása, jó víz-, hő- és levegőgazdálkodás, könnyebb művelhetőség, talajpusztulási folyamatok megelőzése (erózió, defláció elleni védelem). Talajaink fizikai állapotát az okszerű eszközhasználattal javíthatjuk. Ennek alapjai a megfelelő eszköz megválasztása a különböző talajművelési feladatokhoz, a menetszám optimalizálásán keresztüli taposási kár csökkentése, a túlművelés elkerülése, az optimális víztartalom melletti művelés. Az EURO-ECO (korábban Euro-Öko Farm) Csoport működése során mindig kiemelt figyelmet fordított a talaj- és pénztárcakímélő művelési eljárások hazai köztermesztésbe való bevezetésére. Ennek a 21 éves munkának az eredményeképpen rengeteg tapasztalat halmozódott fel a talajművelési praktikák terén. Ezeket az ismereteket naponta hasznosítjuk a gépészeti szakta nácsadás és értékesítés terültén. Szeretnénk, ha ezek a talajművelési ismeretek közkinccsé válnának, segítve ezzel partnereink minél eredményesebb gazdálkodását. Ezt elősegítendő elektronikus csatornát nyitunk az ezzel kapcsolatos véleménycsere biztosítására. Lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek, hogy kérdéseiket, véleményüket megosszák velünk a címen keresztül. Bízunk benne, hogy ez a fórum is hozzájárul partnereinknél a talajművelésben rejlő fejlesztési lehetőségek jobb kihasználásához.

16 2014/ oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2014. április) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és csak szerződött ügyfeleink részé re megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.euroeco.hu) V.I.P. Hírek Partnereinknek menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás (SZHSZ) témája hetében megjelent jogszabályok, közlemények Termőföld kifüggesztések településlistája április 28. Tanácsadás szakértőktől! AKG: ültetvények kötelező levélanalízise Felszámolások, csődeljárások hét Tájékoztató az egynyári öntözésről Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás hetében megjelent jogszabályok, közlemények Termőföld kifüggesztések településlistája április 22. A valóban biztonságos biztosítás! KAT és Natura 2000 blokklisták Támogatás fűszerpaprika-termelők részére Felszámolások, csődeljárások hét Módosulások a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban Tájékoztató az állati hulla elszállítási és az állatbetegség-megelőzési támogatásokról 2014 áprilisi kérelmek, határidők Nyilatkozati kötelezettségek de minimis támogatások igénylése esetén Anyajuhtartás támogatása AKG-s blokklisták Változás a szőlő- és gyümölcsös ültetvények gázolaj-támogatásában hetében megjelent jogszabályok, közlemények Termőföld kifüggesztések településlistája április 14. A legjobb befektetés mezőgazdáknak Felszámolások, csődeljárások hét Cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatása Módosulás a baromfi és sertés állatjóléti támogatások szabályozásában Elindult a évi Egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete Tejtermelők évi különleges támogatása Kiegészítő de minimis támogatás anyajuhtartók részére Fiatal gazdák támogatása SAPS-hoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások Indulnak a határszemle ellenőrzések Államilag díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosítás 2014-ben hetében megjelent jogszabályok, közlemények Termőföld kifüggesztések településlistája április 7. Új, korszakalkotó, értékteremtő fejlesztések az EURO-ECO Csoportnál Tájékoztató a vadkártérítés igényléséről tavasz Felszámolások, csődeljárások hét 2014 áprilisi kérelmek, határidők Ismét igényelhető a szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatás Mezőgazdasági termelők új nyilvántartása Natura 2000 kötelező képzések - induló tanfolyamok hetében megjelent jogszabályok, közlemények Termőföld kifüggesztések településlistája március 31. Kertészeti géptámogatás lejáró kifizetési kérelmi határidő! Megjelent az Egységes kérelem rendelete Kiküldés dátuma április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április április március március március március 28. Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

17 2014/ oldal Megoldásokat szállítunk Divízióink az Ön szolgálatában: Agrár-szaktanácsadás, Pályázat, Jogi- és Adótanácsadói Network, Technológia-fejlesztés, gépkereskedelem, Biztosítási Bróker, Pénzintézeti termékek közvetítése, Saját hitelezés, EURO-ECO Csoport UNIVER-PENTA Kft. 4P AGRO LXV Kft. EURO-ÖKO FARM PROJEKT Kft. EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató ZRt. AgroRent 2000 Kft. Támogatások - Vállalkozásfejlesztés - Biztosítás - Bank

38226 MAGYAR KÖZLÖNY évi 156. szám

38226 MAGYAR KÖZLÖNY évi 156. szám 38226 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 156. szám A vidékfejlesztési miniszter 121/2011. (XII. 21.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ

Részletesebben

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám

10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 42. szám 10630 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám A vidékfejlesztési miniszter 29/2011. (IV. 22.) VM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM

50/2008. (IV. 24.) FVM 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám

3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám 3556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 13/2015. (III. 30.) FM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a 2009. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2009. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata . számú melléklet grár-környezetgazdálkodási kifizetés előíráscsoportjainak előírástáblázata Tematikus előíráscsoport. Horizontális szántó földhasználati kategória támogatás előírásai támogatás. 2. 3.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

Ismét támogatási lehetőség turizmusfejlesztésre vidéki területeken!

Ismét támogatási lehetőség turizmusfejlesztésre vidéki területeken! Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/4. szám (április) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatási lehetőség turizmusfejlesztésre vidéki területeken! 2.

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai

TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet

80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges

Részletesebben

AKG Program Összefoglaló

AKG Program Összefoglaló AKG Program 2017-2021 Összefoglaló A idékfejlesztési Program részeként ismét meghirdetésre kerültek az Agrárkörnyezetgazdálkodási (AKG) támogatások. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata . számú melléklet grár-környezetgazdálkodási kifizetés csoportjainak táblázata Tematikus csoport. Horizontális szántó földhasználati kategória támogatás ai támogatás választható ok. 2. Tilos szennyvíz,

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt A 2016. évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. augusztus 22. Agrártámogatások millió forint

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Megjelent a földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Közös Agrárpolitika - KAP [1] Közös Agrárpolitika - KAP [2] Új hozzászólás [3] Az Monitoring Bizottság számára készült összefoglaló az ÚMVP végrehajtásáról. Ebből

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

Módosítás történt az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás dokumentációjában

Módosítás történt az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás dokumentációjában Módosítás történt az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás dokumentációjában Pontosításra kerültek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti ökológiai jelentőségű területek, és az AKG előírások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

2013. október 4. Galambos Annamária

2013. október 4. Galambos Annamária Az ÚMVP 2007-2013 jelenlegi állása, 2014-ben megnyíló erdészeti jogcímek 2013. október 4. Galambos Annamária Agrárfejlesztési Főosztály Az ÚMVP erdészeti jogcímeinek 2007 2013 as felhasználása (forrás:

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49/2013. (IV. 8.) ME határozata Helyettes államtitkárok kinevezéséről 49449

MAGYAR KÖZLÖNY. 49/2013. (IV. 8.) ME határozata Helyettes államtitkárok kinevezéséről 49449 MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 8., hétfő Tartalomjegyzék 22/2013. (IV. 8.) VM rendelete Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése

Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése 16. számú melléklet a /2009. ( )FVM rendelethez Az egyes célprogramok előírásaihoz tartozó meg nem felelések, azok ellenőrzési szempontjai, illetve szankciói és azok értelmezése Az egyes szankciótípusok

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben