Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco."

Átírás

1 Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés mezőgazdáknak (Részletek a 15. oldalon.) Farmet újdonságok a Techagro kiállításon (Részletek a 13. oldalon.) Rovatok Aktuális kérelmek, fontos határidők A 3. oldalon tájékozódhatnak az előttünk álló időszak támogatási-, kifizetési-, valamint egyéb kérelmeinek benyújtási időszakairól, lehetőségeiről, valamint a legfontosabb, mezőgazdasági termelőket érintő aktuális határidőkről. Önök kérdezték, mi válaszolunk A Vidékfejlesztési Minisztérium megnövelte a sertés állatjóléti támogatások keretösszegét. Csak a keret emelkedett, vagy növekedtek az állategységre számított támogatási összegek is? A választ több, egyéb témákat is érintő kérdéssel és válasszal együtt a 2. oldalon olvashatják. Felmerülő kérdéseiket küldjék el Önök is a címünkre! További hasznos válaszokat honlapunk A szaktanácsadó válaszol menüpontjában találhatnak. Személyes hírszolgáltatásaink napi témái A 16. oldalon olvasható rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és csak szerződött ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Hírlevél menüpontunkban letölthetik korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a V.I.P. Hírek Partnereinknek menüben. Támogatások Vállalkozásfejlesztés Biztosítás Bank

2 2014/4. 2. oldal Tartalomjegyzék Önök kérdezték, mi válaszolunk Aktuális kérelmek, fontos határidők Egységes kérelem Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban Változások a halgazdálkodás és a halvédelem szabályaiban Hol vannak a fiatalok az agrárszektorból? Farmet újdonságok a Techagro kiállításon A legjobb befektetés mezőgazdáknak Személyes hírszolgáltatásaink napi témái Önök kérdezték, mi válaszolunk Tanya esetében is ki kell függeszteni az adás-vételi szerződést? Igen, vásárlás esetén ki kell függeszteni. Mi a határideje az új földműves nyilvántartásba történő regisztrációnak? A regisztrációnak nincs meghatározott határideje. A nyilvántartásba vétel akkor válik szükségessé, ha földdel kapcsolatos hivatali ügyintézésre kerül sor (pl. ha szonbérlet vagy adás-vétel). Tehát a regisztráció nem kötelező, de addig, amíg ez nem történik meg, nem lehet új földügyleteket intézni a hivataloknál. A nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell beküldeni a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz a kapcsolódó dokumentumokkal együtt. A nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes. Mi számít legelőnek a Tejágazati állatjóléti támogatás vonatkozásában? A jogcím szempontjából legelőnek számít a támogatási és kifizetési kérelemben bejelentett azon terület, amely a földhasználati nyilvántartásban önállóan rét, gyep, legelő művelési ágon szerepel, valamint az árok, az út, a községi mintatér, a major és a kivett major, ha a réttel, a gyeppel, vagy a legelővel együtt szerepel. (Tehát ez utóbbiak területe is számít.) A Vidékfejlesztési Minisztérium megnövelte a sertés állatjóléti támogatások keretösszegét. Csak a keret emelkedett, vagy növekedtek az állategységre számított támogatási összegek is? A minisztérium vonatkozó rendelet-módosítása szerint a támogatási keret évi 6-ról 8,5 milliárd Ft-ra bővült, és egyben növekedtek az állategységre (ÁE) számított támogatási összegek is, mintegy 27%-kal. A sertés állatjóléti támogatások jogcímenkénti maximális összegei ezzel a következőre módosultak: Mivel lehet igazolni az AKG-s talajminták leadá Nagyobb férőhely biztosítása: 1630 Ft/ÁE. sát, amíg a vizsgálati eredmények még nem áll Természetes feltétel biztosítása a tartási rendnak rendelkezésre? szerben: 471 Ft/ÁE. Az AKG-s támogatási időszak utolsó évében a talaj Fény biztosítása: 1121 Ft/ÁE. vizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált ta Verekedések, kimarások megelőzése: 1681 Ft/ÁE. lajlaboratóriumba való leadásának végső időpontja Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosí2014. augusztus 31. napja. tása: 1961 Ft/ÁE. A talajminták leadásáról a laboratórium átvételi iga Almozás biztosítása: 853 Ft/ÁE. zolást állít ki a földhasználónak, amelyet az MVH a Megfelelő mikroklíma biztosítása: 1400 Ft/ÁE. talajlaboratórium vizsgálati eredményének ig teljesítésként fogad el.

3 2014/4. 3. oldal Aktuális kérelmek, fontos határidők Aktuális kifizetési kérelmek Aktuális támogatási kérelmek Február 1-jétől május 31-ig beadható kifizetési kérelmek: Kertészeti gép; Erdészeti gép; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Mg-i termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz és -olaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Szárító; Mg-i utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség megőrzése; Falumegújítás és -fejlesztés; LEADER; Baromfitelepek korszerűsítése; Nem mg.-i tevékenységgé történő diverzifikálás; A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; Az állattartás és élelmiszeripar gépei (A LEADER 2013-as kiírása kapcsán június 30-ig adható be kifizetési kérelem.) Méhészeti támogatások Méz kinyeréséhez és léptároláshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés; Keretek megjelölésére chip-beszerzés; Vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Méhcsaládok számának szinten tartása (2014. január 6 augusztus 3.) Rendezvények szervezése (2014. január 6 szeptember 15.) Bemutató üzemi programok megvalósításához nyújtandó támogatások szeptember június 30. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás április 1 május 30. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása október augusztus 30. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele április 1 május 15. (A gyűjtési időszak április 30-ig tart.) Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása április 1 július 15. Halászati Operatív Program május Az erdei vasutak üzemeltetésének de minimis támogatása április 5 május 5. Borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatása (A április 30-ig tartó borpiaci negyedévre vonatkozóan.) május A évre vonatkozó pótlólagos szőlő- és gyümölcsös gázolaj támogatás igénylése április 14 május 31. Fiatal gazda 2012 (10%-nyi részre) május Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához nyújtandó támogatás május 1 június 30. Fiatal gazdák támogatása május A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása május A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása május évi különleges tejtámogatás igénylése május 15-ig. Anyajuhtartás támogatása május 22-ig. Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása (Együttes támogatási kérelem a január, február és március hónapokban elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan.) május 31-ig. A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Folyamatos támogatási kérelmek: A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások Ahol az időszak utolsó napja, illetve a határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! További aktuális határidők Vadkártérítés igénylése: őszi gabona: október 1 augusztus 15.; borsó: március 1 augusztus 30.; tavaszi gabona: április 1 augusztus 1.; kukorica: április 15 november 30.; burgonya: április 15 október 15.; napraforgó, szója: április 15 szeptember 30; szőlő, gyümölcsös: egész évben. AKG esetén a támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása szeptember augusztus 31. A vaj és a sovány tejpor rögzített áron történő MVH-s felvásárlása március 1 szeptember 30. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj: éves bevallás május 31-ig. A közönséges búza 2013/2014. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásának kérelme november május 31. Tejkvóta: a közvetlen értékesítésről szóló éves jelentés benyújtása május 14-ig. Az EGYSÉGES KÉRELEM szankciómentes benyújtása május 15-ig. Tejkvóta: a felvásárlók éves jelentésének beküldése május 14-ig. A határidőben (azaz május 15-ig) benyújtott EGYSÉGES KÉRELEM szankció mentes módosítása május 31-ig. Tejkvóta: a felvásárlók előző havi beszállításokra vonatkozó jelentésének beküldési határideje Minden hónap 28. napja. Az EGYSÉGES KÉRELEM benyújtásának, valamint módosításának legvégső határideje. (Ekkor már szankciót: támogatásmegvonást alkalmaz az MVH.) június 10-ig. Tejkvóta: a felvásárlók és a termelők közötti szerződések megkötése, illetve megszűnése tényének bejelentése Minden hónap 28. napja. AKG kötelezettségátadás az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás igénybe vétele esetén június 9-ig. Támogatási előleg igénylése egyes beruházási jogcímek esetén A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 120 napon belül. Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

4 2014/4. 4. oldal Egységes kérelem 2014 A évi egységes kérelem keretében ismét több jogcímre lehet kérelmet kitölteni és benyújtani, többek között a következőkre: Egységes területalapú támogatás, Agrár-környezetgazdálkodás, Kedvezőtlen adottságú területek támogatása, Natura 2000 területek támogatása. Ügyeljünk rá, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően idén csak akkor válik elérhetővé a felület a meghatalmazott részére, ha a meghatalmazás folyamata teljesen végbemegy az MVH-nál. Ezért ne halasszuk utolsó pillanatra a meghatalmazás benyújtását! Az első belépéskor ellenőrizni kell az ügyféladatokat és jóváhagyni, vagy ha szükséges, akkor módoa kérelem kitöltésére szolgáló elektronikus felület sítani kell azokat! április 9. óta elérhető. A kitöltésében néhány fontosabb változás van a tavalyi évhez képest, de azért Bizonyos kultúrák esetében a hasznosítás pontosítátekintsük át a fontosabb határidőket először! sát kéri a felület. Pl. GAB04 árpa esetében meg kell adni, hogy őszi vagy tavaszi árpa. A kérelem benyújtásának határideje május 15.! Aki ezt elmulasztja, az még 26 napig, azaz június 10-ig (a Pünkösd miatt a június 9-ét követő nap a határidő) napi 1% szankcióval beadhatja a kérelmet. Aki viszont május 15-ig beküldte a kérelmet, az május 31-ig szankció nélküli módosíthatja azt, ezután június 10-ig már csak napi 1% szankcióval. A június 10. napja utáni módosításokat az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ez természetesen csak a terület növelését célzó módosításokra igaz, kérelem visszavonásra, területcsökkentésre a továbbiakban is lesz lehetőség. A saját ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek kitölthetik a saját kérelmüket. Amennyiben a gazdálkodó/cég nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, több lehetősége van. Technikai közreműködőként a falugazdászok, kamarai tanácsadók állnak rendelkezésre, vagy az ügyfél meghatalmazást adhat egy ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személynek (alkalmazott, szaktanácsadó, stb.). Felelősségbiztosítással azonban ezen tevékenység tekintetében csak a szaktanácsadók rendelkeznek! Fontos, hogy továbbra is kizárólag annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki egységes kérelmet még nem nyújtott be, természetes személy, vagy az egységes kérelem alapján a évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt. Meghatalmazással azonban bárki megbízhatja pl. szaktanácsadóját segítségnyújtás céljából. A hozamadatok megadásakor pedig több esetben 2010-ig visszamenőleg a hasznosítás pontosításával (mint ahogy az árpánál) meg kell adni a területi és hozamadatokat. Az elektronikus kérelem benyújtása mellett néhány jogcímnél papír alapú dokumentumok beadása is szükséges a határidők figyelembevételével (a lista nem teljes és nem tartalmaz minden szükséges információt): Bármilyen célból termesztett kender termesztése esetén. A MePAR változásvezetési kérelmek papír alapon történő benyújtását akkor kell kezdeményeznie az ügyfélnek, ha annak benyújtására az egységes kérelem benyújtásának keretein belül nincs lehetőség.

5 Bezárt területre történő igénylés esetén. Vis maior bejelentést alátámasztó igazoló dokumentum (kórházi zárójelentés, állatorvosi igazolás stb.). EMVA fás és lágyszárú energiaültetvények támogatás esetén. EMVA Ültetvénykorszerűsítés támogatás esetén. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatás ese tén a ritka szántóföldi- és/vagy ritka szántó földi zöldség-növényfajtákról szóló NÉBIH igazolást. EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása esetén. EMVA gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése esetén. Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén. EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás esetén. EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás esetén. EMVA Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása esetén. EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása esetén. EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatása esetén. 2014/4. 5. oldal EMVA Erdei közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása esetén. Fontos még megemlíteni, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH a jogosultságra irányuló ellenőrzései során vizsgálja, ezért fontos, hogy ezeket a kérelem benyújtása előtt rendezzük! Felhívjuk figyelmüket, hogy a kérelem beküldését ne hagyják a határidő legvégére, ugyanis a kérelemkitöltő felület ügyfélkapacitása véges. Így aki az utolsó pillanatra hagyja a benyújtást, az számoljon vele, hogy a tavalyi évhez hasonlóan bizonyos funkciók lassulnak vagy nem működnek, ezért a beadás problémássá válhat. Kérjük, hogy az egységes kérelem benyújtásával kapcsolatos igényeiket időben jelezzék szakterületi felelős kollégáink felé, akik készséggel állnak rendelkezésükre! Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban Számos támogatás igénybevétele esetén (pl.: Egységes területalapú támogatás, AKG, Natura 2000, KAT, stb.) kötelező a Kölcsönös megfeleltetés, valamint az annak részét képező Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásainak betartása. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította a HMKÁ szabályait megállapító rendeletet. Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmüket a főbb változásokra. A kötelezően megőrzendő tájképi elemek köre a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) feltüntetett fa- és bokorcsoportokkal bővült. Eszerint a kötelezően megőrzendő tájképi elemek köre a következő: a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett kunhalom, gémeskút, fa- és bokorcsoport. A fa- és bokorcsoport rendeletben megállapított fogalma a következő: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, 5000 négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület. A fenti változás mellett egyértelműsítették a HMKÁ előírásaiban, hogy az összes kukoricafajta egymás után legfeljebb három évig termeszthető, kivéve a vetőmag célra termesztett hibridkukorica, amely 4 évig.

6 Továbbá belefoglalták a HMKÁ előírásaiba a felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó alábbi előírásokat: tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése, tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak a bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amelyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a bányatavakba, illetve jóléti tavakba, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott szennyező anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése (beleértve az időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kizárólag engedéllyel történhet. A HMKÁ további részletes szabályait az alábbiakban olvashatják: 1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások: 2014/4. 6. oldal 2. Vetésváltásra vonatkozó előírások: A HMKÁ vetésváltási szabályai a következők: Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, dinnye. Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék; tökre oltott dinnye. Egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, kivéve a vetőmag célra termesztett hibridkukorica Egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica. Minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után. Tökre oltott dinnye termesztése esetén, amennyiben a helyszíni ellenőrzés során nem azonosítható egyértelműen a termesztett kultúra, úgy az érintett termelő az alanyként használt tök vetőmag megvásárlásáról szóló, vagy az oltványok beszerzéséről szóló számlával igazolhatja a tökre oltott dinnye termesztését. 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kul- A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodtúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takar- vetést is figyelembe kell venni, ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és a földhasznámányrépa, burgonya, csicsóka. ló a másodvetést szabályszerűen bejelentette. 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi (Másodvetés: a főnövény után a következő gazdálbetakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kodási év első növényének vetéséig betakarított, kell a talaj fedettségéről az alábbi módok valame- vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra.) lyikével: őszi kultúra vetésével, a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy Például, ha egy adott táblán egymás után már harlegfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésé- madik éve termesztettünk kukoricát, és az őszi bevel, valamint a tarló gyommentes állapotban tar- takarítást követően, másodvetésben zöldtrágyatásával, másodvetésű takarónövény termesztésével. 12%-nál nagyobb lejtésű területnek minősül: 2 hektárnál kisebb táblák esetében, ha az adott tábla területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejtésű területen helyezkedik el; 2 hektáros vagy annál nagyobb táblák esetében, ha az adott táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület nagysága meghaladja az 1 hektárt. Az erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

7 növényt vetünk, majd azt még a tavaszi vetés előtt zöldtrágyának beforgatjuk, úgy szabályszegés nélkül vethetnénk újra kukoricát tavasszal, mivel a másodvetésű zöldtrágyanövénnyel megtörtük a kukorica monokultúrát. Természetesen ehhez a kötelező bejelentéseket is meg kell tenni! 2014/4. 7. oldal A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést szintén figyelembe kell venni! AKG esetében be kell jelenteni az MVH felé: zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelőzően a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének Az Egységes kérelemben szereplő bejelentett tábhelyét és időpontját; lán történt másodvetésről, annak megtörténtét másodvetés megvalósítása esetén a munkálakövető tizenöt napon belül bejelentést kell tenni tok elvégzését követő 15 napon belül az elvetett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időelektronikus felületén. pontját; középmély lazítás megvalósítása esetén a muna fenti előírások mellett az EMVA - Agrár-környekálat elvégzését követő 15 napon belül a megvazetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő terlósítás helyét és időpontját. melőknek további követelményeknek is meg kell felelniük, melyek az alábbiak: Zöldtrágyanövény olyan vetett növényfaj lehet, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talaj Cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, ló- termékenység javításának céljából fejlődése vegetabab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető tív szakaszában, de legkésőbb a vetést követő első 4 éven belül. virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozás Napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszt ra kerül. Az árvakelés nem minősül zöldtrágyanöhető 5 éven belül. vénynek! Két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése Az alábbi AKG-s célprogramoknál a támogatási időközött legalább két évnek kell eltelnie. szak 5 éve alatt zöldtrágyanövény termesztése és Lucerna után hüvelyes növény nem termeszt zöldtrágyázás megvalósítása (másodvetésben is hető. történhet) legalább egyszer kötelező: Szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egy- Integrált szántóföldi növénytermesztési cél mást a vetésváltásban. program, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési cél program, Vízerózió elleni célprogram. A Szélerózió elleni célprogramnál őszi vetésű növények betakarítását követően - amennyiben a következő főnövény tavaszi vetésű - kötelező zöldtrágyanövény termesztése, amelyet tavasszal a talaj művelhetővé válását követően, de legfeljebb a vetést megelőzően két héttel kell a talajba keverni. Továbbá az alábbi AKG-s célprogramoknál a támogatási időszak 5 éve alatt egyszer kötelező a középmély (35-60 cm) lazítás alkalmazása: Integrált szántóföldi növénytermesztési cél program, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési cél program,

8 Vízerózió elleni célprogram, Szélerózió elleni célprogram. 2014/4. 8. oldal 4. Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások: A Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányélőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramban - a rendeletben meghatározott szennyező anyagnak célprogram 5 éve alatt - legfeljebb egyszer végezhe- felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése. tő középmély- vagy mélylazítás. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló kormánya fenti előírásokon túl, amennyiben egy termelő rendeletben meghatározott szennyező anyagnak a kedvezőtlen adottságú területtel (KAT) rendelke- bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe lyet földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be, bányatavakba, illetve jóléti tavakba, a következő növényeket nem termesztheti (még A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrenmásodvetésben, zöldtrágyanövénynek sem): deletben meghatározott szennyező anyagnak felszín őszi és tavaszi búza, alatti vízbe történő közvetett bevezetése (beleért rizs, ve az időszakos vízfolyásba történő bevezetését is) kukorica, kizárólag engedéllyel történhet. cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, 5. További előírások: répa repce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyatarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek pot, len, rostkender). égetése tilos. (Kivéve, ha erre hatósági határozat kötelezi a termelőt, pl.: természetvédelmi okokból.) 3. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások: Nem juttatható ki műtrágya a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) grafikusan megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban. Nem juttatható ki szervestrágya a MePAR-ban grafikusan megjelölt állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban, a MePAR-ban grafikusan megjelölt völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban, a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban. (A védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.) A fenti szervestrágya kijuttatásra meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be. Mezőgazdasági területeken, vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést.

9 A gyepterületek túllegeltetése, valamint mara dandó kár okozása tilos. Ettől csak egyedi természetvédelmi okokból hozott hatósági határozat alapján lehet eltérni. (Túllegeltetés: a gyep olyan helytelen legeltetési módból eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik.) 2014/4. 9. oldal terület. (Tehát elsősorban az a legfőbb, hogy ne csökkenjen 50% alá a fás szárú növényekkel borított terület.) Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető. Állandó legelő területeken, amennyiben nem történik rendszeres legeltetés, tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végeza mezőgazdasági területeket gyommentesen kell ni. (Kivéve Natura 2000 gyepterületeken, ahol a terület 5-10 %-a kaszálatlanul hagyható a Natura 2000 tartani. (Gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell előírás teljesítése érdekében.) tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különböző kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben meg- Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérakadályozták a gyomnövények és veszélyes gyom- désük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a növények kelését, a szaporító képletek kialakulását, címen! hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése nem kerül veszélybe a gyomnövények által kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében. Pihentetett terület esetében azt a táblát kell gyommentes állapotúnak tekinteni, ahol a virágzó gyomok jelenléte nem olyan mértékű, hogy az jelentősen megnöveli az esetlegesen következő kultúra megfelelő fejlődéséhez szükséges növényvédelmi munkálatok men nyiségét, költségét, vegyszerhasználatát.) A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. A MePAR-ban rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező (kunhalom, gémeskút, fa- és bokor csoport). Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén (gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével) bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozóan fahasználat esetén a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen az alábbi feltételeknek: a fa- és bokorcsoport a MePAR-ban meghatározott és feltüntetett, 5000 négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított

10 2014/ oldal Változások a halgazdálkodás és a halvédelem szabályaiban Április hónap folyamán a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) módosította a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletet. Az alábbiakban szeretnénk ismertetni a legfontosabb változással érintett rendelkezéseket. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, tilos a halászat, valamint az őshonos halfajok bármilyen halászvagy horgászeszközzel, illetve -módszerrel történő kifogása, kivéve az engedélyezett halmentés és kutatás eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, továbbá olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át, horgászni csak állami horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Ezeken a halgazdálkodási vízterületeken az idegenhonos halfajok kifoghatók. Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül az 5 éves természetesvízi halászati gyakorlat, de azt ezentúl halászati munkakört tartalmazó munkaszerződéssel vagy halász területi jeggyel kell igazolni. A kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy köteles megjelölni, hogy abból az engedélyes egyértelműen azonosítható legyen. A használni tervezett megjelölést a halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell. (Tehát a jelölést már előre szükséges megadni, nem utólag bejelenteni.) passzív halászeszközök csak úgy helyezhetők ki, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott eszköz teljes hosszának tízszeresénél, de legalább 50 méternél. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként legfeljebb 10 db vagy 2000 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén legfeljebb 200 hek táronként 1 db kereskedelmi célú halászatra jogosító halászati engedély adható ki, ide nem értve a más hasznos víziállat gyűjtésére kiadott halászati engedélyt. (Tehát más hasznos víziállatra több is kiadható.) Az állami halászjegy 1 db, legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 3 db, az engedélyes azonosítására alkalmas jelöléssel ellátott, legfeljebb 2 méter karika átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat úgy lehet alkalmazni, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de A kereskedelmi célú halászati en- legalább 50 méternél. (A varsákat gedély jogosultja által használt is jelölni kell.) A horogra kívülről akadt halat csak akkor lehet megtartani, ha az a fejrészen akadt meg. Az őshonos halállomány védelme érdekében máshonnan származó idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos, kivéve a kívülről akadás, valamint a horgászverseny esetét. A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését. (Tehát ezentúl ezt nem a horgászat vagy a halászat megkezdése előtt kell megtenni, továbbá a területi jegyen szereplő víztérkódot nem kell feltüntetni.) Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személynek minősül az is, aki felsőfokú mezőgazdasági végzettségű (nem kell szakirányúnak lennie), és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai gyakorlattal. Az állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig kell leadni a halgazdálkodási hatóságnak. (Eddig a halgazdálkodásra jogosultnak kellett leadni.) Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelez zék a címen!

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS),

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), - NÖVÉNYI TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK, VALAMINT - EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Gazdálkodói kézikönyv 2009 MGSZH Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Tartalom Előszó Előszó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés

Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés Környezettudatos gazdálkodás és fenntartható fejlődés A gazdák éghajlatváltozással kapcsolatos szerepe és feladatai az Európa 2020 Stratégiával összhangban Az Európa 2020 stratégia Az Európa 2020 stratégia

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási támogatása VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A

1. 2. A 3. A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 11. 12. 13. A 14. A Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási fejezete és kapcsolódó programok 4. Az agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek?

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Gazdálkodói kézikönyv 2013 Hogyan feleljünk eg a jogszabályi követelényeknek? Tartalo Előszó Általános rész A kölcsönös egfeleltetés szabályozási rendszere Hogyan használjuk a kézikönyvet? Szankciószáítás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben