be/sfp-4288/2015/mkosz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfp-4288/2015/mkosz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Közigazgatástudományi Kar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTK-DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Diáksport egyesület Gazdálkodási formakód 113 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1118 Helység Budapest Út / utca Ménesi Házszám 5 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1118 Helység Budapest Út / utca Ménesi Házszám 5 Telefon Fax Honlap nke.hu/hallgatoknak/testneveles_- cím sport A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Dr. Temesi István A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Dr. Gyarmati István Imre Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar Sportcentruma Magyar Állam NKE Szolgáltató Kft. 15 Felk. és versenyeztetés Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium Tornacsarnoka Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Intézményfenntartó 15 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :48 1 / 21

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,5 MFt 3 MFt 1,5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0,25 MFt 6,332 MFt 13,25 MFt Egyéb támogatás 0,4 MFt 0,4 MFt 3,1 MFt Összesen 4,15 MFt 9,732 MFt 17,85 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 5,7 MFt Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 4,2 MFt 2,5 MFt Anyagköltség 1,1 MFt 1,5 MFt 1,7 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0,9 MFt 1,9 MFt 1,8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,15 MFt 0,6 MFt 0,9 MFt Összesen 4,65 MFt 8,2 MFt 12,6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 0,25 MFt 0,5 MFt 13,05 MFt Működési költségek (rezsi) 0,25 MFt 0,5 MFt 2,5 MFt :48 2 / 21

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft 0 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés Ft 0 Ft Közreműködői díj :48 3 / 21

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A KTK- DSE szakosztályai között a kosárlabda sportág kiemelt szerepet tölt be. Kosárlabda szakosztályunk - mely az NKE egyetlen olyan csapatsport szakosztálya, melynek valamely csapata legalább NBII-es szinten versenyez - célja, hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson amatőr sportolók számára, az egészséges életmódra való nevelés céljával. Szakosztályunk csapatai a 2015/2016-os szezonban tervezetten a női MEFOB (ide értve a MEFOB B33 bajnokságot is), férfi NBII, női Amatőr NB1 és női Budapest Bajnokság, valamint a férfi és női Budapesti Egyetemi Bajnokság küzdelmeiben vesznek részt (Pályázatunk tárgyát a női MEFOB (U25), női Amatőr NB1 (U23) és Budapest Bajnokság (U23), valamint női és férfi Budapesti Egyetemi Bajnokságban való részvétel (U25) képezi). Örömteli, hogy ebben az évadban több középiskolás is csatlakozott csapatainkhoz, köszönhetően a MEFOB versenykiírás azon rendelkezésének, mely lehetővé teszi középiskolás játékosok szerepeltetését a bajnokságban. Örömteli továbbá, hogy immár nemzetközi együttműködést is sikerült kialakítani, hiszen Szakosztályunkat választotta szakmai partneréül David Jones edző (több jelenleg is aktív NBA játékos egyéni edzője), akivel ebben az évben augusztus között lesz alkalmunk együtt dolgozni. A MEFOB és Amatőr NB1 bajnokságban való indulással kapcsolatosan pályázatunk többek között tartalmazza az edzői díjakat (Szabó Antal: , dr. Gyarmati István: ), a vidéki mérkőzésekre való utazás költségeit, valamint a hazai mérkőzésekre asztalszemélyzet díját, ide értve a MEFOB bajnokságban és Amatőr Női NB1-es bajnokságban kötelező statisztika vezetését is (a költségek tervezése során az MKOSZ benchmark táblázatát vettük figyelembe). Egyesületünk létesítményhelyzete megfelelőnek volt mondható. Sportlétesítményünk (Közigazgatástudományi Kar Tornacsarnoka) valamennyi bajnokságban lehetővé tette a versenyrendezést, azonban ez a lehetőség szeptemberétől előreláthatóan megszűnik (a létesítmény bezárásáról, további használat lehetőségéről a pályázat beadásának idején még nincs konkrét információnk ami bizonytalan helyzetet teremt), így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kell keresnie, ezért ez évi pályázatunkban (nem építési engedély köteles) ingatlan beruházást is betervezünk, valamint forrást tervezünk bérleti díj fedezetére. Az ingatlan beruházás részleteit lentebb fejtjük ki részletesen. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Csapataink részére a Közigazgatás-tudományi Kar Tornacsarnoka (1118 Budapest, Ménesi út/mányoki u. 9.) biztosított eddig rendszeres edzés és versenyzési lehetőséget, azonban ez a lehetőség szeptemberétől előreláthatóan megszűnik, a bizonytalan helyzet miatt így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kellett keresnie. Az új teremmel kapcsolatosan elvárás volt, hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthető, illetve lehetőség szerint csapatunk rendőrtiszti hallgatóinak is könnyen megközelíthető helyen legyen. Ezenkívül cél hogy az Egyesület csapatainknak hosszú távú bázisul szolgáljon, azaz minimum heti háromszor másfél órás fiú edzésre ill. heti háromszor másfél órás lány edzésre, valamint a hétvégi mérkőzésekre helyet biztosítson. A Kodály Zoltán zenei Ált. Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme alkalmas célunk megvalósítására, azonban a terem jelenlegi állapotában nem alkalmas mérkőzések rendezésére, és szövetségi hitelesítéssel sem rendelkezik. A projekt célja, a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő tornacsarnok felújítása alkalmassá téve: felnőtt férfi NBII ill. MEFOB mérkőzések, felnőtt női Amatőr NB1 és MEFOB mérkőzések rendezésére, iskolai testnevelés órák és egyéb rendezvények megtartására, valamint egyéb pl. központi teremként való hasznosításra (A mérkőzések rendezéshez szükséges elektronikát a DSE biztosítja). A projekt műszaki tartalma: meglévő parketta javítása, cseréje, meglévő parketta csiszolása, mozgási hézagok tömítése,3x-i lakkozás sportlakkal, kézilabda-, kosárlabda-, röplabda pálya felfestése, balesetveszélyes fedlapok cseréje, kapurögzítő elem parketta síkjába beépítve, kézilabda 6-os területén kiemelés parketta eltérő színű pácolásával, hiányos lábazati szegők pótlása, kosárlabda palánkok cseréje, pálya melletti beépített kispadok, lelátói padok csiszolása, újralakkozása, öltözői szellőzés, csarnok szellőzés felújítása szertár leválasztása, tisztasági festése. A létesítmény felújításához kapcsolódó beruházás ütemterve: pályázat beadása: , jóváhagyást követően, kivitelezési munkák pályáztatása, pályázatok kiértékelése, kivitelező kiválasztása, , kivitelezővel való szerződéskötés, munkaterület átadása, műszaki átadás, ünnepélyes átadás és használatba vétel. Projekttervünket a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyta. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: június június 30. A projekt főbb mérföldkövei: július: egyéni edzések augusztus: edzőtábor, valamint a bajnokságokra való nevezés időszaka szeptember: felkészülési tornák, MEFOB és egyetemi bajnokságokra való nevezés időszaka október május. Versenyidőszak. Ezen belül: október március 10?: MEFOB alapszakasz március április 1? : MEFOB rájátszás április április 30. MEFOB helyosztó tornák május MEFOB B33. illetve: október március: Amatőr NB1 alapszakasz, március május: Amatőr NB1 rájátszás június: levezető edzések. Létesítmény felújítás: A létesítmény felújításához kapcsolódó beruházás ütemterve: pályázat beadása: , jóváhagyást követően, kivitelezési munkák pályáztatása, pályázatok kiértékelése, kivitelező kiválasztása, , kivitelezővel való szerződéskötés, munkaterület átadása, műszaki átadás, ünnepélyes átadás és használatba vétel. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunkat az MKOSZ által elkészített "Új pályán", a magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciójához kívánjuk csatlakoztatni. Filozófiánk lényege, hogy a minőségi, versenyszerű sportolást rendszeres edzéslátogatás és versenyzés mellett amatőr sportolók is folytathatják. Így edzéseinken kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai munkára. A DSE célja, hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson amatőr sportolók számára, az egészséges életmódra való nevelés céljával. A Szakosztály célja továbbá, hogy alternatívát mutasson olyan kosarasok részére, akik tanulmányi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak élvonalbeli játékos-karriert befutni, azonban továbbra is minőségi sporttevékenységet kívánnak folytatni. Célunk: - hogy a tehetséges kosárlabdázóknak ne kelljen választania a tanulás és a minőségi sport között, a két tevékenységet magas szinten, párhuzamosan tudja folytatni a KTK-DSE égisze alatt. - az egyetemre való felvételt követően a kosárlabdázók felsőfokú tanulmányai támogatásra kerüljenek, - minél több középiskolás sportolót is bevonjunk sportprogramunkba. - felsőfokú végzettségű, egészséges embereket neveljünk, akik később a munkájukban is magas szinten teljesítenek. Beadott programunk az előző években beadott programunk folytatásának tekinthető. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A kosárlabda egyértelműen a 21. század sportja, mely rendkívül sokoldalú képességeket igényel.egy játékosnak jó atlétikus képességekkel és labdaérzékkel,valamint az adott szituációkban a gyors és helyes döntések meghozatalának képességével kell rendelkeznie. Emellett megtanít csapatban játszani és gondolkodni, mely tulajdonságot a játékos később a civil életében is jól hasznosíthatja. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenlegi játékosaink munka és/vagy tanulás mellett kosárlabdáznak, ezzel egyrészről a kosárlabda tömegbázisát növelik, másrészt a későbbiekben kosárlabdázni szerető szülőként a gyermekeiket a kosárlabda felé orientálhatják, illetve támogathatják a kosárlabda sportot. Ingatlan beruházásunk eredményeképpen - amellett, hogy csapataink részére is egy korszerű terem áll rendelkezésre - Kodály Zoltán iskola diákjai is egy megújult, korszerű tornacsarnokot vehetnek használatba a következő tanévtől. A II. Kerületi Önkormányzat vagyonában pedig jelentős értéknövekedés keletkezik, továbbá Budapesten egy olyan új, korszerű terem lesz, melyet esetleg a későbbiekben központi teremként is lehet hasznosítani. DSE-nk célja ezen felül a középiskolai kosárlabda fejlesztése, melynek kiváló bázisául szolgálhat a felújított tornacsarnok :48 4 / 21

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott pozíció megnevezése Végzettsé g Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 5 / 21

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszközök Kosárlabda palánk db Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Kosárlabda palánk Indoklás A pályázatunk tárgyát képező Kodály Zoltán zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének felújításához kapcsolódik új palánk beszerzése a jelenlegi leromlott műszaki állapotú palánk cseréjének lehetővé tétele érdekében. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft :48 6 / 21

7 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) TEF Kodály Zoltán zenei Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Ft Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Kodály Zoltán zenei Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 1022 Budapest Márczibányi tér /2 Csapataink részére a Közigazgatás-tudományi Kar Tornacsarnoka (1118 Budapest, Ménesi út/mányoki u. 9.) biztosított eddig rendszeres edzés és versenyzési lehetőséget, azonban ez a lehetőség szeptemberétől előreláthatóan megszűnik, így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kellett keresnie. Az új teremmel kapcsolatosan elvárás, hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthető, illetve lehetőség szerint csapatunk rendőrtiszti hallgatóinak is könnyen megközelíthető helyen legyen. Ezenkívül cél hogy az Egyesület csapatainknak hosszú távú bázisul szolgáljon, azaz minimum heti háromszor másfél órás fiú edzésre ill. heti háromszor másfél órás lány edzésre, valamint a hétvégi mérkőzésekre helyet biztosítson. A fenti szempontok figyelembe vételével felmérésre kerültek az I. II. és XI. kerületben található tornatermek, melyek közül a Kodály Zoltán zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme alkalmas célunk megvalósítására, azonban a terem jelenlegi állapotában nem alkalmas mérkőzések rendezésére, és szövetségi hitelesítéssel sem rendelkezik. A projekt célja, a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő tornacsarnok felújítása alkalmassá téve: felnőtt férfi NBII ill. MEFOB mérkőzések, felnőtt női Amatőr NB1 és MEFOB mérkőzések rendezésére, iskolai testnevelés órák és egyéb rendezvények megtartására, valamint egyéb pl. központi teremként való hasznosításra (A mérkőzések rendezéshez szükséges elektronikát a DSE biztosítja). A projekt műszaki tartalma: meglévő parketta javítása, cseréje, meglévő parketta csiszolása, mozgási hézagok tömítése,3x-i lakkozás sportlakkal, kézilabda-, kosárlabda-, röplabda pálya felfestése, balesetveszélyes fedlapok cseréje, kapurögzítő elem parketta síkjába beépítve, kézilabda 6-os területén kiemelés parketta eltérő színű pácolásával, hiányos lábazati szegők pótlása, kosárlabda palánkok cseréje, pálya melletti beépített kispadok, lelátói padok csiszolása, újralakkozása, öltözői szellőzés, csarnok szellőzés felújítása szertár leválasztása, tisztasági festése. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 7 / 21

8 Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U Nincs U Nincs U Nincs U Nincs U Nincs U Nincs U Országos U Országos Összesen :48 8 / 21

9 Utánpótlás-nevelés ráfordításai Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az Ft-ot? Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az Ft-ot? Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az Ft-ot? sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az Ft-ot? 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft :48 9 / 21

10 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 10 / 21

11 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Szaképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :48 11 / 21

12 Versenyeztetés 2015/16 évad - Versenyeztetés költségei Jogcím a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé Összesen Tervezett költség Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft :48 12 / 21

13 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Összesen 0 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása :48 13 / 21

14 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, :48 14 / 21

15 Nyilatkozat 2 Alulírott Dr. Temesi István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Budapest, :48 15 / 21

16 Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! :48 16 / 21

17 Mellékletek :24: :27: :28: :19: :21: :14:46 Fájlok száma: :43: :28: :29: :16: :41: :12:59 Fájlok száma: :05: :00: :00: :00:59 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Budapest, :48 17 / 21

be/sfp-4291/2015/mkosz

be/sfp-4291/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév - Budapest Airport - HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-4282/2015/mkosz

be/sfp-4282/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZoESE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-8808/2015/mlsz

be/sfp-8808/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csopak Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csopak SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2929 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-3249/2015/mksz

be/sfp-3249/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ceglédi Kék Cápák SE A kérelmező szervezet rövidített neve Ceglédi KCSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-08148/2015/mlsz

be/sfp-08148/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kerekegyházi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2132 A kérelmező jogállása

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8634/2015/mlsz

be/sfp-8634/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSTSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2646 A kérelmező jogállása

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 21 2013.11.28. 15:23 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-8310/2015/mlsz

be/sfp-8310/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

be/sfphpm01-03176/2015/mksz

be/sfphpm01-03176/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tatabányai Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve TSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1 / 19 2014.10.31. 7:58

1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kézilabda Klub Ajka KK Ajka 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben