be/sfp-00009/2015/mvlsz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfp-00009/2015/mvlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSI SE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Hazsik Endre Tivadar A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Zsoldos Péter Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Hajós Alfréd Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Feljesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés Császár-Komjádi Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Központi Sportiskola Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :22 1 / 28

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 1,25 MFt 1,25 MFt Állami támogatás 326 MFt 430 MFt 440 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 84 MFt 108 MFt 120 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 182 MFt 282 MFt 280 MFt Egyéb támogatás 5,7 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 598,2 MFt 821,25 MFt 841,25 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 325 MFt 355 MFt 355 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt Anyagköltség 322 MFt 350 MFt 355 MFt Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 6 MFt 8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,12 MFt 0,16 MFt 0,2 MFt Összesen 656,12 MFt 721,16 MFt 733,2 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 613 MFt 848 MFt 860 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt :22 2 / 28

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :22 3 / 28

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása KSI SE vízilabda szakosztálya 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 52 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása. Létesítmény feltételek Az edzéshelyszíneket béreljük NSK - NÚVOK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Saját létesítményre való beruházással nem foglalkozunk. A beruházáshoz megfelelő önerő nem áll rendelkezésünkre. A Népstadion rekonstrukcióban várhatóan kialakított medence és vízfelület megszerzésével, akadémiai jellegű munka kialakítását is elkezdhetjük. A sportolóink a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhettek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudtunk igazítani. Az egyesület vízfelületének igénybevétele, a Szövetség felnőtt és utánpótlás válogatott igényei alapján kerül kiírásra heti rendszerességgel a leadott igény alapján. A válogatottak mindig preferálva vannak a vízfelület tekintetében is. Dr. Szívós István szakosztályvezető a szövetség utánpótlásért felelő s vezetője valamint, több korosztályos edzőink tagja valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. (Keszthelyi Tibor, Horváth János, Tóth Zoltán, Jancsó Mátyás). A szakosztály jelenlegi struktúrája ideális. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt szakedzői végzettséggel 12 főből 5 fő szakedző. A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. Eredmények A ös bajnoki idényben a legfontosabb feladatunk a szervezeti keretek kialakítása, és a versenyeztetési, képzési lehetőségek megteremtése. Jelenleg 8 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: OB1 (nem tartozik a TAO programba) 11. hely - rájátszás, Országos Ifjúsági bajnokság rájátszás 5-8. helyért, Országos serdülő bajnokság 3. hely, Országos gyermek bajnokság 9. hely, Budapest ifjúsági bajnokság 2. hely, Budapest serdülő bajnokság 1. hely, Budapest 2000-es bajnokság 3. hely, Budapest 2002-es bajnokság 1. hely, Budapest 2003-as bajnokság 1. hely Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis vízilabdázók felkészítését. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Személyi ráf hó.1 fő bére Up jogcímen Bérlemény hó edzésfelület NSK uszodákban edzői és csoportos kártyadíjak, belépődíjak. Nyári táb Margitsziget, több vidéki helyen Versenyezt a haza mérkőzéseink rendezési költségei Felkészítés, versenyezt hó Külföldi, Budapesti és vidéki edzőtáborok Rendezési költ bírói, orvosi díjak Személyszáll hó versenyekre, edzőtáborba, és közeli EU. orsz.edzőtáboraihoz busz, távolabbi edzőtáborokhoz repülő Sportfelsz egységes megjelenéshez Sportesz. besz vízi és kondí edzésekhez versenyekhez eszközök Sportszakember személyi ráf hó12 fő edző, 1 fő orvos bére Versenyek és játékenged. költs sportolók igazolása Nevezési költ bajnokság Közreműk.költ. 2 5 erejéig Tárgyi eszk működéshez A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek optimalizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók adása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok elárasztása kiváló tehetségekkel, 18 éves kort követően továbbadás. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő reklámozása. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. E.Ü.: Orvosi konzultációkon részt vettek és részt fognak venni edzőink. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A KSI Vízilabda szakosztálya a programjához kapcsolódó támogatásokat rendszerint év végén realizálja. Ennek figyelemebe vételével megközelítőleg fél éven keresztül önerőből fizetjük ki a számlákat, mely nagy megterhelést jelent, illetve több esetben igénylünk fizetési átütemezést, halasztást. A kialakult kapcsolatoknak megfelelően sikerült elérnünk partnereink bizalmát és türelmét. A legnagyobb problémát az edzők fizetése jelenti, hiszen egyezményesen addig míg nincsen elégséges támogatás behozva a rendszerbe, a működés az elsődleges. Így több időszakban előfordult, hogy edzőink 5-6 hónapig nem kapták meg munkabérüket. A TAO árfelhajtó hatása első évtől jelentkezik, illetve az UP rovatnak megfelelően sikerült a szülők anyagi terheit csökkentenünk, mely a szakosztály létszámában is radikális növekedést eredményezett. Megfelelő minőségű edzések mellett készülhetünk napi rendszerességgel. Több külföldi csapattal tudunk edzőtáborozni itthon és külföldön egyaránt :22 4 / 28

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Mohácsi Attila N EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Mohácsi Attila Edző Felsőfokú szakir. Mohácsi Attila KSI SE megbízott alkalmazottja volt, de más került a helyére, így a TAO személyi jellegű ráfordítások sorában szerepeltetjük. Betöltött munkakörében nem történt változás Regionális Ifjúsági korosztály edzője 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 5 / 28

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Projektor db Ft Ft Egyéb Külső merevlemez (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Memória kártya (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Mobil Klíma (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Hűtőgép (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Porszívó (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Informatikai eszközök Laptop db Ft Kamera db Ft Ft Ft Egyéb Kamera állvány (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Kamera db Ft Ft Egyéb Gurulós eszköztároló (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Stopperóra (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Öltözőszekrény (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Öltözőpad (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Bordásfal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - fiókos íróasztal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - forgószék (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalóasztal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalószék (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - szekrény (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Íróasztali lámpa (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Nyomtató (multifunkcionális) db Ft Ft Sporteszközök Trainingy óra (Egyedi) db Ft Ft Ft :22 6 / 28

7 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Projektor Külső merevlemez Memória kártya Mobil Klíma Hűtőgép Porszívó Laptop Kamera Kamera állvány Kamera Gurulós eszköztároló Stopperóra Öltözőszekrény Öltözőpad Bordásfal Iroda bútor - fiókos íróasztal Iroda bútor - forgószék Iroda bútor - tárgyalóasztal Iroda bútor - tárgyalószék Iroda bútor - szekrény Íróasztali lámpa Nyomtató (multifunkcionális) Trainingy óra Indoklás Projektor ACER P elemzésekhez, jobban, messzebbről látható csapat összejöveteleken a kielemzett szituáció, klubházban, összejöveteleken vetítés, edzőtáborokon kicsi sportolóknak filmvetítés WD My Passport U 2TB - a versenyeken és edzéseken felvett anyagok tárolására, visszaadására SanDisk SDXC 64 Gb - a mérkőzéseken és az edzéseken szituációk rögzítésére és tárolására a megvásárolt kamerákhoz és fényképezőkhöz, akadozásmentes élvezhető lejátszás Trotec PAC a mobil klíma egyben párátlanít és ez fontos a bérlemény alsó szintjein, ahol vizesedés van, illetve a tárolt vizes edzésfelszerelések nem kellően száradnak. A felső szinteken nyáron nagy a hőség, a nem megfelelő szigetelés miatt. ZanussiZRG WA - a klubházban italok tárolására, valamint a gyógyszerek hűtésére Electrolux ZCE a Pilon több szintjének tisztán tartására ipad Air 2 16GB - az edzői kommunikáció könnyítésére, adatok tárolására, szemléltető eszköznek. Sony HDR-CX260 - mozgáselemzéshez, mérkőzések rögzítéséhez Sony VCT-VPR1 - a felvételek rázkódásmentes rögzítéséhez, kamera biztonságosabb elhelyezéshez Easypix WDV vízálló kamera a víz alatti mozgások felvételéhez, mozgáselemzéshez A vízparton közvetlen medence mellé helyezhető, felszerelések és eszközök biztonságos tárolására Casio HS-80WT-1 - az edzéseken idő mérésére, vízálló, ütésálló Helytakarékos PROJECT 4 Slim - az uszodák öltözőiben elhasználódtak a szekrények, melyekben sportolóink tárolják ruháikat. Több szekrénynek nincs ajtaja, így a lopás veszélye fennáll. OP az öltözőkből eltűntek a padok, melyeken kényelmesen át lehet öltözni, illetve a megbeszéléseket meg lehet tartani. Amelyik pad megtalálható, az törött, vagy elhasználódott. szükségessé vált a padok beszerzése és cseréje. 275x87x18,5 - a szárazföldi erőfejlesztéshez használnánk, az uszodának a tornatermében nem található. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Kyocera ECOSYS M3540IDN - az öttusa szakosztály által beszerzett készülék kiválóan segítséget nyújt a szakosztály számára állami támogatások és szövetségi dokumentációk gyors és költséghatékony kezelésében, így a szakosztályunk is beszerezni kíván egy ugyanilyen készüléket a szállítótól. 45x57x10/20 - Az időmérő jól használható edzéseken a feladatok végrehajtásánál időmérésre a partra lehelyezve, úgy, hogy a játékosok azonnali visszajelzést kapnak az eltelt időről. Jól hasznosítható úszásoknál, passzoló gyakorlatoknál, kapus feladatok és egyéb feladatok végrehajtásánál. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 7 / 28

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 8 / 28

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú Gyermek leány Serdülő fiú Serdülő leány Ifjúsági fiú Ifjúsági leány Összesen :22 9 / 28

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai :22 10 / 28

11 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 3-as (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 4-es (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú vízilabda 5-ös (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú edzőlétra (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú edzőlétra (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 0,5 kg medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 2 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 3 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 4 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 1 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 2 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 3 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú jelölőmez (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Sparrowbag db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Súlyzó pár Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Súlyzó pár Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft :22 11 / 28

12 Sporteszköz Ifjúsági fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5kg szárazföldi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 4 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Short - rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Gyógyszer Gyermek fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Serdülő fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Gyermek fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Serdülő fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Ft Ft :22 12 / 28

13 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Dr. Szívós István N EKHO Ft Ft Ft Horváth János N EKHO Ft Ft Ft Keszthelyi Tibor N EKHO Ft Ft Ft Szabó Zoltán N EKHO Ft Ft Ft Tóth Zoltán N EKHO Ft Ft Ft Székely Bulcsú N EKHO Ft Ft Ft Szöllősi Andrea N EKHO Ft Ft Ft Jancsó Mátyás N EKHO Ft Ft Ft Horváth Dániel N EKHO Ft Ft Ft Horváth Dániel N Normál Ft Ft Ft Molnárné Szedlmayer Ildikó N EKHO Ft Ft Ft Dr. Vásárhelyi Gábor N EKHO Ft Ft Ft Bozi Áron I EKHO Ft Ft Ft Bozi Áron I Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Dr. Szívós István Sportigazgató Felsőfokú szakir Gyermek fiú Horváth János Vezetőedző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Keszthelyi Tibor Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Szabó Zoltán Edző Felsőfokú szakir Gyermek fiú Tóth Zoltán Technikai vezető Középfokú szakir Gyermek fiú Székely Bulcsú Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Szöllősi Andrea Erőnléti edző Középfokú szakir Gyermek fiú Jancsó Mátyás Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Molnárné Szedlmayer Ildikó Edző Felsőfokú Gyermek leány Dr. Vásárhelyi Gábor Sportorvos Felsőfokú Ifjúsági fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir Gyermek fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir Gyermek leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás Bozi Áron Bozi Áron Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél. Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél :22 13 / 28

14 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek leány Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú km 350 Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú 8143 km 350 Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú km 350 Ft Ft :22 14 / 28

15 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 15 / 28

16 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 16 / 28

17 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 17 / 28

18 Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 18 / 28

19 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Feladat leírása Pályázatírás, munkaszerződés elkészítése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése Pályázatírás, árajánlatok bekérése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése Pályázatírás, munkaszerződés elkészítése, árajánlatok bekérése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése :22 19 / 28

20 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, :22 20 / 28

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00043/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVPK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

be/sfp-00111/2015/mvlsz

be/sfp-00111/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve HSA A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 569 - Alapítvány

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz

be/sfphp01-00080/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club A kérelmező szervezet rövidített neve EKF SC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-4094/2015/mkosz

be/sfp-4094/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-5215/2015/mkosz

be/sfp-5215/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Árpád Vezér Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÁVG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz

be/sfphp01-00021/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve KVK A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz

be/sfphp01-00024/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szentesi Üdülőközpont Nonprofit KFT A sportszervezet

Részletesebben

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03068/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz

be/sfphpm01-05011/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-04280/2015/mkosz

be/sfp-04280/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KOKECSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-3229/2015/mksz

be/sfp-3229/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kézilabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-0045/2015/mvlsz

be/sfp-0045/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. A sportszervezet

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

be/sfp-5243/2015/mkosz

be/sfp-5243/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZEG DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz

be/sfphp01-00040/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újszilvása központi sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újszilvás KSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-08233/2015/mlsz

be/sfp-08233/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 1 FC Femina 93 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 1 FC Femina Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2691 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-03314/2015/mksz

be/sfphpm01-03314/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-07244/2016/mkosz

be/sfp-07244/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A kérelmező szervezet rövidített neve PSN Zrt. A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz

be/sfphpm01-10723/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisbárapáti Községi Szabadidő- és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisbárapáti SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09341/2015/mlsz

be/sfp-09341/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alsóörsi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2325 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-5093/2015/mkosz

be/sfp-5093/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Universitas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve USC Szeged A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-0083/2015/mvlsz

be/sfp-0083/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A kérelmező szervezet rövidített neve FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft A sportszervezet jogállása: Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz

be/sfphpm01-05241/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve STK SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

be/sfp-10290/2015/mlsz

be/sfp-10290/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sporkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 775 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz

be/sfphpm01-09694/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasas Futball Club Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Vasas FC Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 2841 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz

be/sfphpm01-10368/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Olajmunkás SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz

be/sfphpm01-09625/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ónod Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ónod SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2910 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphp01-08232/2015/mlsz

be/sfphp01-08232/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Vasas Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3155 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09076/2015/mlsz

be/sfp-09076/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1059 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-06094/2016/mkosz

be/sfp-06094/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-07209/2016/mkosz

be/sfp-07209/2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Komárom Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Telki Focisuli Nonprofit Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-09222/2015/mlsz

be/sfp-09222/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budakeszi Labdarúgó Akadémia SE A kérelmező szervezet rövidített neve Budakeszi LA Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3179 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz

be/sfphpm01-09905/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Héhalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2965 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9497/2015/mlsz

be/sfp-9497/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hatvani Góliát Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Hatvani Góliát DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám 3375 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8439/2015/mlsz

be/sfp-8439/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve BALATONBERÉNYI KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1532

Részletesebben

be/sfphpm01-03276/2015/mksz

be/sfphpm01-03276/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

be/sfp-10110/2015/mlsz

be/sfp-10110/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Telki Focisuli Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113

Részletesebben

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz

be/sfphpm01-05047/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykőrösi Sólymok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-8555/2015/mlsz

be/sfp-8555/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőmegyer Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőmegyer SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám MLSZ A kérelmező

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mksz

be/sfphpm /2016/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Körte Hegyi és Vízi Sportok Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Körte Se Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa

Részletesebben

be/sfphp01-00020/2015/mvlsz

be/sfphp01-00020/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Műegyetemi Atlétikai és Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve MAFC A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz

be/sfphpm01-10463/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bugac Községi Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2157

Részletesebben

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz

be/sfphpm01-10375/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vassurány Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vassurány SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1898 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz

be/sfphpm01-10164/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTE Profisport Kft A kérelmező szervezet rövidített neve 3434 Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám UTE Profisport A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

be/sfp-10745/2015/mlsz

be/sfp-10745/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerepesi Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nincs Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10549/2015/mlsz

be/sfp-10549/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VÁRALJA SE BAKONYSZENTKIRÁLY A kérelmező szervezet rövidített neve VÁRALJA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1995 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03163/2015/mksz

be/sfphpm01-03163/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kölcsey Ferenc DSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03077/2015/mksz

be/sfphpm01-03077/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve CSKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-10285/2015/mlsz

be/sfp-10285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fogócska Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Fogócska SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3843 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10462/2015/mlsz

be/sfp-10462/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kisar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kisar SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1959 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9326/2015/mlsz

be/sfp-9326/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nagykapornak Községi Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nagykapornak KSE Gazdálkodási formakód 114 Tagsági azonosítószám 2112 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-8491/2015/mlsz

be/sfp-8491/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentgotthárdi Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentgotthárdi VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2591 A

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz

be/sfphpm01-10184/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sándorfalva Sport Klub Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz

be/sfphp01-00025/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfp-08580/2015/mlsz

be/sfp-08580/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ászári Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Ászári KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1057 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9099/2015/mlsz

be/sfp-9099/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Újperinti Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Újperinti Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2829 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-4220/2015/mkosz

be/sfp-4220/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúhadházi Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve HKK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz

be/sfphpm01-08212/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Becsehelyi KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2001 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz

be/sfphpm01-10643/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaszántói Petőfi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalaszántói Petőfi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2053 A

Részletesebben

be/sfphpm /2016/mkosz

be/sfphpm /2016/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Alba Amatőr KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben