be/sfp-00009/2015/mvlsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "be/sfp-00009/2015/mvlsz"

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSI SE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. Telefon Fax Honlap cím A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Hazsik Endre Tivadar A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető elnök Mobiltelefonszám cím A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Zsoldos Péter Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Hajós Alfréd Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Feljesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés Császár-Komjádi Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Központi Sportiskola Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :22 1 / 28

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 1,25 MFt 1,25 MFt Állami támogatás 326 MFt 430 MFt 440 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 84 MFt 108 MFt 120 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 182 MFt 282 MFt 280 MFt Egyéb támogatás 5,7 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 598,2 MFt 821,25 MFt 841,25 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 325 MFt 355 MFt 355 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt Anyagköltség 322 MFt 350 MFt 355 MFt Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 6 MFt 8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,12 MFt 0,16 MFt 0,2 MFt Összesen 656,12 MFt 721,16 MFt 733,2 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 613 MFt 848 MFt 860 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt :22 2 / 28

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :22 3 / 28

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása KSI SE vízilabda szakosztálya 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 52 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása. Létesítmény feltételek Az edzéshelyszíneket béreljük NSK - NÚVOK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Saját létesítményre való beruházással nem foglalkozunk. A beruházáshoz megfelelő önerő nem áll rendelkezésünkre. A Népstadion rekonstrukcióban várhatóan kialakított medence és vízfelület megszerzésével, akadémiai jellegű munka kialakítását is elkezdhetjük. A sportolóink a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhettek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudtunk igazítani. Az egyesület vízfelületének igénybevétele, a Szövetség felnőtt és utánpótlás válogatott igényei alapján kerül kiírásra heti rendszerességgel a leadott igény alapján. A válogatottak mindig preferálva vannak a vízfelület tekintetében is. Dr. Szívós István szakosztályvezető a szövetség utánpótlásért felelő s vezetője valamint, több korosztályos edzőink tagja valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. (Keszthelyi Tibor, Horváth János, Tóth Zoltán, Jancsó Mátyás). A szakosztály jelenlegi struktúrája ideális. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt szakedzői végzettséggel 12 főből 5 fő szakedző. A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. Eredmények A ös bajnoki idényben a legfontosabb feladatunk a szervezeti keretek kialakítása, és a versenyeztetési, képzési lehetőségek megteremtése. Jelenleg 8 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: OB1 (nem tartozik a TAO programba) 11. hely - rájátszás, Országos Ifjúsági bajnokság rájátszás 5-8. helyért, Országos serdülő bajnokság 3. hely, Országos gyermek bajnokság 9. hely, Budapest ifjúsági bajnokság 2. hely, Budapest serdülő bajnokság 1. hely, Budapest 2000-es bajnokság 3. hely, Budapest 2002-es bajnokság 1. hely, Budapest 2003-as bajnokság 1. hely Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis vízilabdázók felkészítését. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Személyi ráf hó.1 fő bére Up jogcímen Bérlemény hó edzésfelület NSK uszodákban edzői és csoportos kártyadíjak, belépődíjak. Nyári táb Margitsziget, több vidéki helyen Versenyezt a haza mérkőzéseink rendezési költségei Felkészítés, versenyezt hó Külföldi, Budapesti és vidéki edzőtáborok Rendezési költ bírói, orvosi díjak Személyszáll hó versenyekre, edzőtáborba, és közeli EU. orsz.edzőtáboraihoz busz, távolabbi edzőtáborokhoz repülő Sportfelsz egységes megjelenéshez Sportesz. besz vízi és kondí edzésekhez versenyekhez eszközök Sportszakember személyi ráf hó12 fő edző, 1 fő orvos bére Versenyek és játékenged. költs sportolók igazolása Nevezési költ bajnokság Közreműk.költ. 2 5 erejéig Tárgyi eszk működéshez A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek optimalizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók adása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok elárasztása kiváló tehetségekkel, 18 éves kort követően továbbadás. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő reklámozása. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. E.Ü.: Orvosi konzultációkon részt vettek és részt fognak venni edzőink. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A KSI Vízilabda szakosztálya a programjához kapcsolódó támogatásokat rendszerint év végén realizálja. Ennek figyelemebe vételével megközelítőleg fél éven keresztül önerőből fizetjük ki a számlákat, mely nagy megterhelést jelent, illetve több esetben igénylünk fizetési átütemezést, halasztást. A kialakult kapcsolatoknak megfelelően sikerült elérnünk partnereink bizalmát és türelmét. A legnagyobb problémát az edzők fizetése jelenti, hiszen egyezményesen addig míg nincsen elégséges támogatás behozva a rendszerbe, a működés az elsődleges. Így több időszakban előfordult, hogy edzőink 5-6 hónapig nem kapták meg munkabérüket. A TAO árfelhajtó hatása első évtől jelentkezik, illetve az UP rovatnak megfelelően sikerült a szülők anyagi terheit csökkentenünk, mely a szakosztály létszámában is radikális növekedést eredményezett. Megfelelő minőségű edzések mellett készülhetünk napi rendszerességgel. Több külföldi csapattal tudunk edzőtáborozni itthon és külföldön egyaránt :22 4 / 28

5 Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Mohácsi Attila N EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Mohácsi Attila Edző Felsőfokú szakir. Mohácsi Attila KSI SE megbízott alkalmazottja volt, de más került a helyére, így a TAO személyi jellegű ráfordítások sorában szerepeltetjük. Betöltött munkakörében nem történt változás Regionális Ifjúsági korosztály edzője 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 5 / 28

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Projektor db Ft Ft Egyéb Külső merevlemez (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Memória kártya (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Mobil Klíma (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Hűtőgép (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Porszívó (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Informatikai eszközök Laptop db Ft Kamera db Ft Ft Ft Egyéb Kamera állvány (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Kamera db Ft Ft Egyéb Gurulós eszköztároló (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Stopperóra (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Öltözőszekrény (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Öltözőpad (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Bordásfal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - fiókos íróasztal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - forgószék (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalóasztal (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalószék (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Iroda bútor - szekrény (Egyedi) db Ft Ft Egyéb Íróasztali lámpa (Egyedi) db Ft Ft Informatikai eszközök Nyomtató (multifunkcionális) db Ft Ft Sporteszközök Trainingy óra (Egyedi) db Ft Ft Ft :22 6 / 28

7 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Projektor Külső merevlemez Memória kártya Mobil Klíma Hűtőgép Porszívó Laptop Kamera Kamera állvány Kamera Gurulós eszköztároló Stopperóra Öltözőszekrény Öltözőpad Bordásfal Iroda bútor - fiókos íróasztal Iroda bútor - forgószék Iroda bútor - tárgyalóasztal Iroda bútor - tárgyalószék Iroda bútor - szekrény Íróasztali lámpa Nyomtató (multifunkcionális) Trainingy óra Indoklás Projektor ACER P elemzésekhez, jobban, messzebbről látható csapat összejöveteleken a kielemzett szituáció, klubházban, összejöveteleken vetítés, edzőtáborokon kicsi sportolóknak filmvetítés WD My Passport U 2TB - a versenyeken és edzéseken felvett anyagok tárolására, visszaadására SanDisk SDXC 64 Gb - a mérkőzéseken és az edzéseken szituációk rögzítésére és tárolására a megvásárolt kamerákhoz és fényképezőkhöz, akadozásmentes élvezhető lejátszás Trotec PAC a mobil klíma egyben párátlanít és ez fontos a bérlemény alsó szintjein, ahol vizesedés van, illetve a tárolt vizes edzésfelszerelések nem kellően száradnak. A felső szinteken nyáron nagy a hőség, a nem megfelelő szigetelés miatt. ZanussiZRG WA - a klubházban italok tárolására, valamint a gyógyszerek hűtésére Electrolux ZCE a Pilon több szintjének tisztán tartására ipad Air 2 16GB - az edzői kommunikáció könnyítésére, adatok tárolására, szemléltető eszköznek. Sony HDR-CX260 - mozgáselemzéshez, mérkőzések rögzítéséhez Sony VCT-VPR1 - a felvételek rázkódásmentes rögzítéséhez, kamera biztonságosabb elhelyezéshez Easypix WDV vízálló kamera a víz alatti mozgások felvételéhez, mozgáselemzéshez A vízparton közvetlen medence mellé helyezhető, felszerelések és eszközök biztonságos tárolására Casio HS-80WT-1 - az edzéseken idő mérésére, vízálló, ütésálló Helytakarékos PROJECT 4 Slim - az uszodák öltözőiben elhasználódtak a szekrények, melyekben sportolóink tárolják ruháikat. Több szekrénynek nincs ajtaja, így a lopás veszélye fennáll. OP az öltözőkből eltűntek a padok, melyeken kényelmesen át lehet öltözni, illetve a megbeszéléseket meg lehet tartani. Amelyik pad megtalálható, az törött, vagy elhasználódott. szükségessé vált a padok beszerzése és cseréje. 275x87x18,5 - a szárazföldi erőfejlesztéshez használnánk, az uszodának a tornatermében nem található. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Kyocera ECOSYS M3540IDN - az öttusa szakosztály által beszerzett készülék kiválóan segítséget nyújt a szakosztály számára állami támogatások és szövetségi dokumentációk gyors és költséghatékony kezelésében, így a szakosztályunk is beszerezni kíván egy ugyanilyen készüléket a szállítótól. 45x57x10/20 - Az időmérő jól használható edzéseken a feladatok végrehajtásánál időmérésre a partra lehelyezve, úgy, hogy a játékosok azonnali visszajelzést kapnak az eltelt időről. Jól hasznosítható úszásoknál, passzoló gyakorlatoknál, kapus feladatok és egyéb feladatok végrehajtásánál. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 7 / 28

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 8 / 28

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú Gyermek leány Serdülő fiú Serdülő leány Ifjúsági fiú Ifjúsági leány Összesen :22 9 / 28

10 Utánpótlás-nevelés ráfordításai :22 10 / 28

11 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső szett Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs pár Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Téli sapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Vízilabda sapka szett Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 3-as (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 4-es (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú vízilabda 5-ös (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú edzőlétra (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú edzőlétra (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló zsák db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló háló db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 0,5 kg medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 2 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 3 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 4 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú 1 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 2 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 3 kg vízimedicin labda (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú jelölőmez (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Sparrowbag db Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Súlyzó pár Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Súlyzó pár Ft Ft Sporteszköz Gyermek fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft :22 11 / 28

12 Sporteszköz Ifjúsági fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5kg szárazföldi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sporteszköz Serdülő fiú 4 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Short - rövidnadrág (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Gyógyszer Gyermek fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Serdülő fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Gyermek fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Gyógyszer Serdülő fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Serdülő fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú Ft Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú Ft Ft Ft Ft :22 12 / 28

13 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Dr. Szívós István N EKHO Ft Ft Ft Horváth János N EKHO Ft Ft Ft Keszthelyi Tibor N EKHO Ft Ft Ft Szabó Zoltán N EKHO Ft Ft Ft Tóth Zoltán N EKHO Ft Ft Ft Székely Bulcsú N EKHO Ft Ft Ft Szöllősi Andrea N EKHO Ft Ft Ft Jancsó Mátyás N EKHO Ft Ft Ft Horváth Dániel N EKHO Ft Ft Ft Horváth Dániel N Normál Ft Ft Ft Molnárné Szedlmayer Ildikó N EKHO Ft Ft Ft Dr. Vásárhelyi Gábor N EKHO Ft Ft Ft Bozi Áron I EKHO Ft Ft Ft Bozi Áron I Normál Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Dr. Szívós István Sportigazgató Felsőfokú szakir Gyermek fiú Horváth János Vezetőedző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Keszthelyi Tibor Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Szabó Zoltán Edző Felsőfokú szakir Gyermek fiú Tóth Zoltán Technikai vezető Középfokú szakir Gyermek fiú Székely Bulcsú Edző Felsőfokú szakir Ifjúsági fiú Szöllősi Andrea Erőnléti edző Középfokú szakir Gyermek fiú Jancsó Mátyás Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir Serdülő fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir Gyermek fiú Molnárné Szedlmayer Ildikó Edző Felsőfokú Gyermek leány Dr. Vásárhelyi Gábor Sportorvos Felsőfokú Ifjúsági fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir Gyermek fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir Gyermek leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás Bozi Áron Bozi Áron Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél. Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél :22 13 / 28

14 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Ifjúsági fiú Ft Külföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Gyermek fiú Ft Belföldi Gyermek leány Ft Belföldi Serdülő fiú Ft Belföldi Ifjúsági fiú Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú km 350 Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú 8143 km 350 Ft Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú km 350 Ft Ft :22 14 / 28

15 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :22 15 / 28

16 Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 16 / 28

17 Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :22 17 / 28

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Club A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

be/sfp-00076/2015/mvlsz

be/sfp-00076/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportliget Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sportliget Sport Egyesület A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphp01-00013/2015/mvlsz

be/sfphp01-00013/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve HUNGERIT Nonprofit Kft A sportszervezet

Részletesebben

be/sfphp01-00028/2015/mvlsz

be/sfphp01-00028/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve EVK A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08148/2015/mlsz

be/sfp-08148/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kerekegyházi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kerekegyházi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2132 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-4282/2015/mkosz

be/sfp-4282/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve SZoESE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-3249/2015/mksz

be/sfp-3249/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ceglédi Kék Cápák SE A kérelmező szervezet rövidített neve Ceglédi KCSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-08167/2015/mlsz

be/sfp-08167/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tömegsport Club Székkutas A kérelmező szervezet rövidített neve SZTC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8634/2015/mlsz

be/sfp-8634/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSTSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2646 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-4291/2015/mkosz

be/sfp-4291/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Malév - Budapest Airport - HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Malév Sport Club A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03100/2015/mksz

be/sfphpm01-03100/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tatabányai Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Tatabányai Kézilabda Kft. Gazdálkodási formakód 113 Bajnoki

Részletesebben

be/sfp-8808/2015/mlsz

be/sfp-8808/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csopak Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Csopak SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2929 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

be/sfphpm01-03176/2015/mksz

be/sfphpm01-03176/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tatabányai Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve TSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-8310/2015/mlsz

be/sfp-8310/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-9391/2015/mlsz

be/sfp-9391/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Barcsi Lurkók Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve Barcsi Lurkók Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány Gazdálkodási

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-8377/2015/mlsz

be/sfp-8377/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kistarcsai Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve KVSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3091 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Fertődi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertődi SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 733 Áfa

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633

Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Iktatószám: ki/jh01-3176/2014 Bácsbasket Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Pécs Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben