(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(' ) NY R E G Y H Á Z A. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ' 544; FAX: Ügyiratszám: PKAB/69-2/2014. Ügyintéző: Hornyák Enikő Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Flexi-Team Aerobik Klub rendkívüli támogatási kéreimével kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! A Bizottság március 5-i ülésén döntött a évre beérkezett támogatási kérelmekről és 3 pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról. A döntést követően érkezett be a 31 le igazolt utánpótláskorú sportolót versenyeztető Flexi-Team Aerobik Klub kéreime. Az egyesület kéreimében (1. sz. melléklet) a versenyzéshez szükséges sportruházat költségeire kéri a Bizottság támogatását ,- Ft összegben. A kérelem támogatása az Egyéb támogatások kereten lévő ,- Ft terhére megvalósítható. Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a kérelemben foglaltak alapján az Egyéb támogatások kereten lévő ,- Ft terhére a kérelem támogatását ,- Ft. összegben a benne foglalt felhasználási területnek megfelelően. Nyíregyháza, Batizi Tamás kabinetvezető (' ) NY R E G Y H Á Z A

2 Az Önkormányzat tölti ki:.. ',+ : H.:> -t.. AJ.{ 1\ \ t ~'. t:5 ('''"J'''}) P/(f\b l6's - I 'LD{~ ~ -.o m!w/t( Iktatási szám TÁMOGATÁSI KÉRELEM MŰKÖDÉSI SPORTTÁ MOGA TÁS ramogaraslorlap 20.. Beadási határidő: 20.. JANUÁR 31. Me~valósítási időszak: 20.. JANUAR DECEMBER 31. NYiF!U'YHÁ.(:t', Iv1!::GYEI JOGU '/,;'ROS POLGÁRMESTERI HIVA.T/\L XlV. IjOLGÁRMESTERI Ktm,~IiiOl- 11 IkI",u,,~'iÁ "tiji(ql{li.;lj...db.:::.::~:;~~~rna:.... ":'e:~~~~~":.: :. : '.::':: ':::: :::: A kérelmező neve: FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB A kérelmező székhelye: 4400 NYíREGYHÁZA, IBOLYA U.17/a

3 A. A KÉRELEM TARTALMA Akérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon.ffi'ax. 100 szó) Egyesületünk Magyar Kupa sorozatán 31 leigazolt versenyző vesz részt. A versenyzéshez szükséges kötelező ruházat egy részét a szülők önerőből finanszírozták. Továbbiakban szeretnénk egyesületi melegítöt is beszerezni, hiszen ezen a rangos versenysorozaton mi is szeretnénk külső megjelenésben méltóan képviselni városunkat. Kérjük, a későbbi adatokat! A kérelmező adatai (megfe Neve Adószáma: Cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele: KÉRELMEZŐ ADATAI kapcsolattartás érdekében pontosan adja meg a kérelmezőre vonatkozó lelő rész kitöltendő) FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB Pk /2005/4. Vállalkozói igazolvány szám: Bankszámlaszáma: A kérelmező székhelye Város NyíREGYHÁZA Irányítószám 4400 Utca IBOLYA Házszám i7/a A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel) Város Irányítószám Utca Házszám A kérelmező egyéb elérhetőségei Telefon (központi szám) 30/ Fax (központi fax) E-maii címe Honlapcíme (nem kötelező kitölteni)

4 A kérelmezts hivatalos képviseltsje Név MAGYAR D. JUDIT Beosztás EGYESÜLET VEZETŐ, EDZŐ A támogatásért feleltss személy a kérelmeztsnél Név MAGYAR D. JUDIT Szervezeti egység Beosztás EGYESÜLET VEZETŐ Telefon Mobil 30/ Fax E-maii A kérelmező típusa (x jelölés, több pont is megjelölhetőj IAkérelmező fenntartója: Felsőoktatási intézmény Közoktatási intézmény Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Akkreditált iskolarendszerü felsőfokú szakképző intézmény Felnőttoktatási intézmény Egyéb oktatási intézmény, és pedig: Civil szervezet Vállalkozás Sportegyesület Közhasznú szervezet Kiemelten közhasznú szervezet Magánszemély Egyéb éspedig: X A kérelmező(x jelölés) költségvetési szerv egyéb fenntartású szerv A kérelmező, mint gazdasági egység önállóan gazdálkodó X I l (x jelölés) részben önállóan gazdálkodó I Kérjük a következő táblázat adatait csak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében kitölteni. A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység (x jelölés) A kérelmező, mint részben önálló gazdasági egység pénzügyi és gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv neve: az elóirányzatok fölött teljes jogkörrel rendelkezik az előirányzatok fölött részjogkörrel rendelkezik

5 Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok A. Egyesületi tagok száma összesen 72 fő B. A támogatásban érintett tagok száma 31 fő C. Atámogatásban érintett tagok százalékos aránya 43 % D. Az összes létszámon belül az utánpátláskorú tagok száma 72 fő E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (DIA x 100) % 100 Szakemberek száma 1 Mely területen érintettek? (felsorolás) csapatsportok X egyéni sportok X egyéb, éspedig Jelen kérelem benyújtását igen megelőzóan pályázott már sporttámogatásra? (x jelölés) nem X Amennyiben pályázott korábban, mely területeken? (A táblázat sora; szükség esetén bóvíthetók.) Támogatás éve Támogatástípus Ké~ük, jelölje, ha sikeres Korábbi sikeres pályázat támogatásról van szó. esetén ké~ük jelölje, hogy (x jelölés) korábbi nyertes támogatásáról határidőre elszámolt- e, s adja meg támogatási azonosítóját. C. TARTALOM 1. A támogatási kérelem összefoglalása Ké~ük, foglalják össze maximum egy oldalban atámogatás keretein belül megvalósítandó tevékenységeket.. Ké~ük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a támogatás által megvalósított feladatoktól. Magyar Kupa sorozaton való folyamatos részvételünk során fontos az egységes megjelenés amit minden más városból érkező egyesületet is jellemez - és a kényelmes ruházat. Jelenleg mindent őnerőből vagyunk kénytelenek finanszírozni (heti 4 edzés, buszköltség, nevezési díj, napi díjak, ruházat stb) ezért nagy segítséget jelentene az Önök támogatása.

6 2. A kérelmezó szöveges bemutatása Ké~ük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel az eddig elért eredményeire, valamint az utánpótlás-nevelés és a szabadidős tevékenységek terén végzett munkájára. A Flexi-Team Aerobik Klub 9 éves fennállása alatt folyamatosan részt vesz országos aerobik versenyeken. Legrangosabb megmérettetés a Magyar Kupa sorozatokon való részvétel. Legutóbbi versenyünkön több korosztályban is dobogón álltunk MK1 forduló Pécs eredményei: CHALLENGE UP4 (7-9 éves) CSAPAT - 2. HELYEZETT 8ASIC UP4 (7-9 éves) CSOPORT - 2. HELYEZETT CHALLENGE UP3 (7-11 éves) CSAPAT -1- HELYEZETT CHALLENGE UP2 (12-14 éves) CSAPAT "8" - 1. HELYEZETT CHALLENGE UP2 (12-14 éves) CSAPAT "An - 9. HELYEZETT Diákolimpia K-i forduló: (a versenyzők az eavesület keretein belül készültek fel) APAcZAI CSERE JANOS ALTALANOS ISKOLA CHALLENGE UP4 CSAPAT - ELSÖ HELYEZETT 8ASIC UP4 TRiÓ - ELSÖ HELYEZETT CHALLENGE UP3 CSAPAT - ELSÖ HELYEZETT 8ASIC UP2 EGY~NI- 10. HELYEZETT 8ASIC UP1 EGY~NI - MÁSODIK HELYEZETT ARANY JANOS GIMNAz/UM ÉS ALTALANOS ISKOLA 8ASIC UP4 TRiÓ - MÁSODIK HELYEZETT NY/REGYHAZI FŐiSKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ALTALANOS ISKOLA ÉS GIMNAz/UM 8ASIC UP2 PÁROS - NEGYEDIK HELYEZETT SZENT IMRE KA TOLlKUS GIMNAz/UM, ALTALANOS ISKOLA 8ASIC UP2 EGY~NI-12. HELYEZETT 4. Kérjük, mutassa be szakérteimét és szerepét a támogatandó területen. A Flexi-Team Aerobik Klub vezetője és edzőjeként műkődök közre az Egyesület életében 9 éve. Testnevelési Egyetemet végzett szakemberként irányítom az edzéseket és szervezem a Klub adminisztrációs munkáit. Tárgyi feltételek fejlesztése 6. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden indokolják. (Kér"ük, szükség esetén bóvítse a táblázat sorait.) Tétel megnevezése Darabszám Egységár Az eszközözök és felszerelések tervezett felhasználása. (várhatóan) 31 versenyeken melegítő 9000 I

7 Szakmai terv 7. Kérjük, foglalja össze időrendben atámogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra (20...január december 31.) vonatkozóan. (Ké~ük, szükség esetén bövítse atáblázat sorait.) Atevékenység Kezdete Vége Részt vevő Szakmai cél: leírása személyek Aerobik január Magyar Kupa sorozaton a legjobb versenyek december egyesületi cím elérése Marketing terv 7. Kérjük, foglalja össze időrendben atámogatást megvalósitásához kapcsolódó tervezett marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra (20... január december 31.) vonatkozóan. (Ké~ük, SZÜkség esetén bövítse atáblázat sorait.) Atevékenység leírása Kezdete Vége Részt vevő személyek Marketing cél: megjelenések a médiákban egyesület vezetője tevékenység és eredmények ismertetése egyesületi honlap egyesület vezetője tevékenység és eredmények ismertetése 8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alál Magyar Kupa sorozaton és Diákolimpiákon való dobogós helyezések elérése csapat és egyéni versenyszámokban. A legjobb egyesületi cím megszerzése 2014 évben a Magyar Kupa sorozaton elért eredmények alapján.

8 D. Költségterv Tétel Melegítő Darabszám (várhatóan) 31 Összeg (Ft) 9 OOO Beszerzés összesen (Ft) 279 OOO díj (Ft) Osszes költség (Ft) Személyi költségek összesen (Ft) egység (kmj fő) alkalom egységár Osszes költség (Ft) Összes költség (Ft) IGÉNYELT TÁMOGATÁS (Ft) Egyéb költségek összesen (Ft) 279 OOO 279 OOO

9 F. Nyilatkozat de minimis támogatás igénybevételéról NÉV: FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB SZÉKHELY: 4400 NIREGYHAzA, IBOLYA UTCA 17/A ALAPITÓ OKIRATI CÉGJEGYZÉK SZÁM: 8.Pk /2005/4. ADÓSZÁM: Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságához benyújtott tárgyú pályázati kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során ID az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. b.) az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szólórendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma: Ft, azaz Ft. Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Kelt: Nyíregyháza, * a megfelelő rész aláhúzandó PÁL Y AzATI/ TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt sportkeret támogatáshoz

10 Nyíregyházi Törvényszék Pk.60038/ 2005 KIVONAT társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2511 A társadalmi szervezet neve: Flexi-Team Aerobik Klub A társadalmi szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza" Ibolya utca 17/ A A társadalmi szervezet célja: Az aerobik sport hazai és nemzetközi hírnevének e lősegitése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és elmélyítése, hazai és nemzetközi aerobik versenyek és találkozók fejlesztése, aerobik sport megszerettetése, nevelés, oktatás és képességfejlesztés. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: egyéb A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: Magyar D. Judit, 4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 17/ A A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60038/2005/4/I, A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet év április hó 08. napján hatályos adatairól készült. Kelt: Nyíregyháza, év április hó 08. napján.

11 A L ÁíRÁSMINTA Az egyesület neve: Felxi-Team Aerobik Klub Az egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ibolya út 17/a. sz. Képviseletére jogosult: A képviselet módja: Magyar D. Judit szn.: Dobos Judit / an : Zolcsák Veronika / lakcím : 4400 Nyíregyháza, Ibolya út 17/a. sz. Az egyesület Magyar D. Judit egyesületi elnök ö n á I I ó a n akként jegyzi, hogy az egyesület előirt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá a teljes nevét írja az alábbiak szerint. t I I - ---f1y;t;;~? ;dz:jj-~-=' egyesület ejhöke Alulírott, doktor Marjai Tibor ügyvéd hivatalosan tanúsítom, hogy a fenti aláírás mintát Magyar D. Judit szn.: Dobos Judit (született: Csenger, , anyja neve: Zolcsák Veronika, magyar állampolgár) 4400 Nyíregyháza, Ibolya út 17/a. sz. - aki személyazonosságát a DA számú személyazonosító igazolvánnyal, és lakcímét a L számú hatósági igazolvánnyal igazolta - előttem saját kezűleg írta alá. Ellenjegyzem: Nyíregyházán, 2014.' ilis 09. napján

12 - l/l NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ÜGYFÉLKAPCSOLATIOSZTÁLY l NYÍREGYHÁZA, SZABADSÁG TÉR 7-8. Telefon:42/ Telefax:42/ Ügyszám: Ügyiratszám: Ügyintéző: Gerda Jánosné EGYÜTTES ADÓI GAZOLÁS A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások, jogerős határozatok - alapján igazolom, hogy: FLEXI - TEAM AEROB IK KLUB ( ) 4400 NYÍREGYHÁZA IBOLYA U. 17/A adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott adótartozása és vámtartozása, adók módjára behajtandó köztartozása és végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Ezen igazolást az adóalany kérelmére támogatás igénylés céljára adtam ki. Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a eljárásokban. tartozás beszedésére irányuló Ezen igazolás tartalrrlazza az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 72. (l) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervének hatáskörébe tartozó, a 4. (l) - (3) bekezdésében meghatározott adó, bírság, pótlék, adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat, továbbá az Art. 79. (l) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervének hatáskörébe tartozó adó, bírság, pótlék, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötele z ő befizetések (adó, illeték, díj, hozzájárulás, költség, bírság, kamat) megfizetésére vonatkozó adatokat. Nyíregyháza, április ll. Nevében és megbízásából: (a Ellenőrzési azonosító: Nyíri,_ drás Zoltán o;i tályvezető f iadmányozó) Erről értesülnek: 1./ Címzett 2./ Irattár

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET. -c ) Ügyiratszám: PKAB/69-1/2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíREGYHÁZA KOSSUTH TÉ R 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRf GVHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. pr.: S3. TELEFON: +36 42524'544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására

Előterjesztés. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz 03/2013 Városi úszásprogram támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00249/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kölyök Póló Suli

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02922/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02922/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633

Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Iktatószám: ki/jh01-3176/2014 Bácsbasket Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyiratszám: be/sfp-3176/2014 Pécs Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18.

BERZENCE SE. Adószám: 1 9 9 4 7 3 4 1-1 - 1 4. Bankszámlaszám: 6 7 1 0 0 6 0 2-1 5 2 1 0 6 3 8-0 0 0 0 0 0 0 0. (házszám) 18. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz

be/sfphp01-00070/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Club A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület

Részletesebben

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla

2 3 1 6 Tököl. Nagy Béla 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Tököl A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportkör Tököl 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 ol/. számú előterjesztés

1 ol/. számú előterjesztés 1 ol/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : KIJAVÍTOTT ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödi Sportegyesület. Vízilabda Szakosztály... A kérelmező szervezet rövidített neve: GSE...

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben