Agrártámogatási Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai Szőlő szerkezetátalakítás Méhészeti támogatások Falubusz pályázat Fiatal gazdák támogatása Kertészeti géptámogatás Kibővült az agrárkár-enyhítési rendszer Változás a növénybiztosítási díjtámogatás igénylésében Fűszerpaprika termelők támogatása IKSZT kifizetési kérelem További fontos új jogszabályok, jogszabályváltozások További MVH és IH Közlemények Egységes kérelem 2015 Megjelentek a Közös Agrárpolitika Reformjának végrehajtását szolgáló, új közvetlen támogatási rendszer legjelentősebb hazai támogatási rendeletei. 8/2015. (III. 13.) FM rendelet a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról A rendeletben nem kizárólag a közvetlen támogatások igénybevételének alapfeltételeit rögzítették, hanem azok a tevékenységi körök is, amelyek a közvetlen támogatási jogosultságot főszabályként kizárják. A rendelet tartalmazza azt a feltételrendszert, amelyet a kizárt tevékenységi köröket folytatóknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy mégis közvetlen támogatásban részesülhessenek. Bemutatja továbbá az ennek alátámasztására alkalmazható bizonyítási módszereket. Fontos kiemelni a rendeletnek a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek elkülönítési kötelezettségét előíró rendelkezését. A rendelet egyaránt alkalmazandó az egységes területalapú támogatás, a termeléshez kötött közvetlen támogatások, a mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás, a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, valamint a mezőgazdasági kistermelők támogatása tekintetében. 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A minisztérium által már korábban bejelentett ágazatok esetében határozza meg az igénybevétel feltételeit. A KAP reform keretében 2020-ig működő támogatási formában húshasznú anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén és anyajuh egyedek, továbbá rizs, cukorrépa, zöldség-gyümölcs-, valamint fehérjenövények támogatására nyílik mód. 1

2 2015-ben e jogcímekre összesen 201 millió euró, több mint 60 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez az ágazatok többségében a korábbi támogatási szintet meghaladó összegek kifizetését teszi lehetővé. Az egyes támogatásokat az egységes kérelem felületén kell igényelni. 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről A rendelet a zöldítés gyakorlatain túl bemutatja az uniós jogból következő, valamennyi támogatásra jogosult terület kultúrállapotban tartásának követelményeit. A korábban a Kölcsönös Megfeleltetés alatt számon tartott követelményeket a zöldítési rendelet 2. -a tartalmazza. 11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról A gazdálkodók generációváltását segíti elő, amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege várhatóan 67,5 euró lesz. A támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél fiatalabb termelő, aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe (ad be először egységes kérelmet), vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre. A támogatás kedvezményezettjei lehetnek továbbá jogi személyek is. Az irányító-döntéshozó pozícióhoz szükséges benyújtandó igazolások felsorolását a fiatal gazdákról szóló rendelet, valamint az Egységes Kérelem tartalmazza. 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 12/2015. (III. 30.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 13/2015. (III. 30.) FM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet a mezőgazdasági kistermelői támogatásról 17/2015. (IV. 9.) FM rendelet az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 45/2015. (IV.8.) MVH Közlemény a évi egységes kérelem benyújtásáról 48/2015. (IV.10.) MVH Közlemény a évi egységes kérelem benyújtásáról 2

3 Részletes tudnivalók és összefoglalók az FM oldalán: A jogszabályokat mindenki alaposan tanulmányozza át az egységes kérelem benyújtása előtt, mert megjelenésük óta több pontban is módosultak már! Például: Zöldítés szempontjából a nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-jétől szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-jétől május 31-ig szója esetében május 15-től július 15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 31-ig tart. Az ökológiai jelentőségű területen vetett nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen időszakok teljes tartamában évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén. A termeléshez kötött állattartási jogcímek esetében több helyen is módosult a kérelem benyújtási időszak től új hasznosítási kódok vannak érvényben! Az összefoglaló excel táblázat letölthető a 45/2015 (IV.8) MVH Közlemény mellékletei közül (1. melléklet): Egységes kérelem kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv 2015: erelembeadasi_ _ Rövid tájékoztatók a NAK oldalán: Gazdálkodói kézikönyvek a NAK oldalán: Gazdálkodási Naplók: Támogatás kalkulátor: Zöldítés kalkulátor: Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez: Erdőtelepítés és SAPS támogatás együttes igénylése A Közös Agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a 32. cikk (2) bekezdésben rendelkezik a támogatható hektár fogalmáról. 3

4 Ennek értelmében a 2008 után megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek SAPS-ban támogatható területnek minősülnek. A fenti rendelet alapján a év után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től az erdőtelepítéses jogcímben jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatás (SAPS) iránt is benyújthatnak kérelmet az egységes kérelem keretében. A támogatási jogosultságot szerzett erdőrészletekre lekötött források figyelembevételével, az igényelt erdőtelepítéses jogcímben benyújtott kifizetési kérelem részét képező jövedelempótló támogatás, valamint ugyanazon erdőrészletre igényelt területalapú támogatás (SAPS) pontos támogatási összegei a kifizetési kérelem ügyintézése során kerülnek megállapításra. 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai Az MVH felhívja az EMVA tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban részt vevő ügyfelek figyelmét, hogy legkésőbb május 1-jéig a támogatáshoz szükséges bejelentéseiket tegyék meg! Vonatkozó jogszabályok: - 18/2011. (III. 9.) VM rendelet - 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet (támogatási rendelet) alapján az MVH ellenőrzi a támogatott tenyészetek vonatkozásában a maximum 0,24 ÁE/nm állatsűrűségi feltétel teljesülését. Az állatsűrűségi feltétel vizsgálatakor a támogatási rendelet 6. (2) bekezdése értelmében a támogatott tenyészethez tartozóan a kifizetési kérelemben megjelölt tartási hely(ek)nek a TIR rendelet (119/2007. (X. 18.) FVM rendelet) szerint az érintett gazdálkodási év első napján nyilvántartott terület értékét kell figyelembe venni, amely a 2015/2016. gazdálkodási év tekintetében május 1-je. Tekintettel arra, hogy az állatsűrűségi feltétel megszegése esetén a támogatási rendelet szankciót állapít meg, kérjük tisztelt ügyfeleinket, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a támogatható állatállomány tartási helyére vonatkozóan megfelelő kapacitás (istálló/karám nm) adatok szerepelnek-e a TIR nyilvántartásban. Amennyiben a valós és a TIR nyilvántartásban szereplő adatok között eltérést tapasztalnak, kérjük, hogy az aktuális adatok bejelentését legkésőbb május 1-jéig rendezzék a NÉBIH által vezetett TIR nyilvántartásban. Amennyiben az adatok ellenőrzése alapján pótlólagos kapacitást kívánnak bejelenteni a TIRbe, úgy a NÉBIH-hez benyújtandó 2153 tartási hely és tartás módosító lap 6., kapacitások rovatában nem a kapacitás növekményt kell feltüntetni, hanem a tartási helyen bejelenteni kívánt összes kapacitást, típusonként (istálló hasznos nm/karám-kifutó hasznos nm). A TIR üzemeltetésének segítésére ügyfélszolgálati irodák működnek a megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságain, valamint az ENAR központban. A központi ügyfélszolgálati iroda postacíme: NÉBIH, ENAR 1525 Budapest, Pf.: 30, telefonszáma: vagy a A TIR nyilvántartásról bővebb információ az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: Amennyiben természetes körülmények biztosítására is tettek kötelezettségvállalást, akkor a megadott határidőig rendezzék földhasználati joguk földhasználati nyilvántartásba történő bejelentését. Tekintettel arra, hogy a földhasználati jog ellenőrzése a földhasználati 4

5 nyilvántartás alapján történik, kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a legelőként használt területek tekintetében szíveskedjenek ellenőrizni, szükség szerint május 1-jei hatállyal pótolni a használati jogra vonatkozó bejelentéseiket. A földhasználati nyilvántartásról és a bejelentés módjáról bővebb információ az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: Kötelezettség átruházás Az EMVA tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében vállalt kötelezettségek a 18/2011. (III. 9.) VM rendeletben előírt alábbi feltételek mellett ruházhatók át: A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettség átadása és átvállalása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. A támogatásra jogosult ugyanazon támogatott tenyészet esetében a kötelezettségátadás során a támogatási időszak alatt kizárólag, mint átvevő, vagy mint átadó szerepelhet. Kötelezettségátadásra tenyészetenként a támogatási időszak alatt egyszer kerülhet sor és csak teljes támogatott tenyészetre és teljes gazdálkodási évre vonatkozhat. A kötelezettségátadás jóváhagyása iránti kérelmet a os gazdálkodási évre április 30-ig kell benyújtani az MVH központjába a D Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem nyomtatványon, amely a 88/2012. (VII.13.) MVH Közlemény melléklete. Ehhez csatolni kell a kötelezettséget átadó és átvevő által aláírt kötelezettségátadásra vonatkozó szerződés másolatát. A szerződésnek tartalmaznia kell legalább a tenyészetkódot, az átadott állatállományt korcsoportonként állategységben (ÁE-ben), a tartási hely azonosítókat és a legelő területeket. A kötelezettség átadásának jóváhagyásáról az MVH külön eljárásban határozatot bocsát ki, melynek jogerőre emelkedését követően a kifizetési kérelme(ke)t a kötelezettségátadással érintett tenyészetre a kötelezettség átvevője nyújthatja be. Ha a kötelezettség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat a kifizetési kérelem beadási időszak végéig nem emelkedik jogerőre, akkor a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadójának kell benyújtania. Ha a kötelezettségátadás következtében változik a támogatott tenyészet tenyészetkódja vagy a támogatható állatok elhelyezésére szolgáló tartási helyek azonosítója, akkor azokat az MVH által rendszeresített nyomtatványon a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell jelenteni. A kötelezettségátadásról szóló kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza. Jelentési kötelezettség A tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége fennáll a 2014/15. kvótaévre vonatkozóan is. A tejkvóta rendszer jelenlegi formájában a jelen kvótaév végéig, azaz március 31-ig működik. A tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége azonban fennáll a 2014/15. kvótaévre vonatkozóan is. Az éves kimutatásokat április 1-jétől május 14-ig, illetve minden egyéb kérelmet és jelentést, mind a termelőknek, mind a felvásárlóknak március 15-ét követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére (1476 Budapest Pf.: 407) kell benyújtani. További információk elérhetők a 36/2015. (III.12.) számú, 177/2011. (XII.19.) Közlemény módosításáról tájékoztató MVH közleményben. 5

6 3. Szőlő szerkezetátalakítás április 1. és július 15. között újra lehetőség nyílik a jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó jogszabály alapján (142/2012. (XII. 27.) VM rendelet). Támogatást a 2013/2014, valamint a 2014/2015 borpiaci évre jóváhagyott és már megvalósított tevékenység alapján lehet igényelni. A támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó határozat mellékletében szereplő területazonosítónként külön-külön kell benyújtani az MVH részére, így egy kérelmező több támogatási kérelmet is beadhat. A kérelemhez csatolni kell az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot, az ültetvényleltárt, a elhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, illetve, amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány, valamint az ültetvényleltár a 40/2015. (III. 18.) MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján. 4. Méhészeti támogatások A méhészek a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatására vonatkozó kifizetési kérelmüket április 7-éig nyújthatják be az MVH-hoz. A méhész-gazdálkodók a méhcsaládok varroa atka elleni engedélyezett szerrel történő, szakszerű kezelésének költségeihez igényelhetnek támogatást az MVH-nál, mintegy 800 millió forint keretösszegig. A támogatási jogosultság alapja a évi őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és november 15-éig a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján. Az idei évben is igényelhet vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van. A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe. A gazdálkodók április 15-ig nyújthatják be Támogatási kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer kapcsolódó költségei után. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása alapján a támogatás igénybevételéhez a 46/2015. (III. 31.) számú MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani az előírt mellékletek csatolásával. A támogatás mértéke a évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra. 6

7 5. Falubusz pályázat Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím keretében, a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján, 15 milliárd forintnyi összegre lehet pályázni terepjárók, valamint mikro- és kisbuszok beszerzésére. A as uniós költségvetési ciklus még fel nem használt keretéből a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését kívánja a kormány segíteni. Azokon a településeken, ahol az alapvető közlekedési infrastruktúra fejletlen és a területi elszigeteltség valamint a társadalmi-gazdasági leszakadás veszélye fenyeget, az életminőség javítása érdekében közösségi gépjárművek beszerzésére nyílik lehetőség. A vissza nem térítendő támogatásra települési önkormányzatok, ezek társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek pályázhatnak. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtani május 7-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb május 18-án 18 óráig. A jogcímrendelet várható forrásösszege 15 milliárd forint, amelyből új gépjárművek és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése 100 százalékban támogatható. Az első célterületen támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatás ellátásához kapcsolódó fejlesztések támogathatók. A támogatási kérelmeket kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelmek benyújtását követően módosításra, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség. A Miniszterelnökség az ügyfelek érdekében - a potenciális pályázók és a gépjármű-forgalmazók visszajelzései alapján - még a támogatási kérelmek benyújtása előtt módosítja a jogcímrendeletet! Vonatkozó rendelet és közlemények: 8/2015 (IV. 30.) IH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes fejlesztéséről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletről 7/2015 (IV. 27.) IH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes fejlesztéséről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletről 6/2015 (III. 13.) IH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 55/2015. (IV. 24.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 7

8 6. Fiatal gazdák támogatása A közötti uniós költségvetési időszakban a fiatal gazdálkodók a támogatási rendszer egyik kiemelt célcsoportjaként jelennek meg. Az eddig megismert támogatási formákon kívül új elemek is rendelkezésükre fognak állni. A hazai tervezés maximálisan próbált élni ezekkel a lehetőségekkel, a vonatkozó hazai jogszabályok egy része már megjelent. I.) Közvetlen támogatások Új elem, hogy 2015-től a közvetlen támogatások esetében, az alaptámogatáson és a zöldítési komponensen túl, kiegészítő forráshoz lehet jutni. A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szól a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról. Ennek keretében támogatásra jogosult az a fiatal mezőgazdasági termelő aki: a) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy b) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak. A tényleges és hosszú távú ellenőrzést az a fiatal mezőgazdasági termelő valósítja meg, aki cégben vezetői és tulajdonosi jogokkal is bír, vagyis a jogi személy vezető tisztségviselője és egyben a szavazatok többségével is (egyedül, vagy más vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termelővel együtt) rendelkezik. A jogi személyben megvalósuló tényleges és hosszú távú ellenőrzés tehát azt jelenti, hogy a fiatal gazda egyrészt a cég napi irányítását is ellátja, másrészt pedig a tulajdonosi jogokat is gyakorolja. Családi gazdaság esetében, ha a gazdaságba bevitt összes terület után a támogatást a családi gazdálkodó igényli, akkor az a) pontban foglalt feltételeknek neki kell megfelelnie. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a családi gazdaság tagjai külön-külön igényeljék a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, viszont akkor a tagokra az a) pontban foglalt feltételek külön-külön vonatkoznak. A támogatás az egységes kérelem keretében, legfeljebb 90 hektár után évente igényelhető, és az a SAPS és a zöldítési támogatáson felül jár. Amennyiben egy termelő pl. 100 hektárra igényel SAPS-ot, nem kell megjelölnie, hogy abból melyik 90 hektárra igényli a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, mivel ennek nincs jelentősége. Az igényelt hektárszám a támogatási időszak alatt évente változhat. A támogatás összege várhatóan 67,5 euró/hektár lesz. II.) Vidékfejlesztési Programok 1.) Fiatal gazdák induló támogatása május Megjelent a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről. Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki: a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be; b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével, 8

9 bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel; c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFHbetétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik. A további részletes feltételek a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendeletben olvashatók. A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor eurónak, b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor eurónak, c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor eurónak megfelelő forintösszeg. A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret eurónak megfelelő forintösszeg, de legalább 10 milliárd forint, ami kb. 800 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, további forrásátcsoportosítás nélkül. A támogatási kérelmeket május 18. és június 1. között lehet benyújtani postai úton. Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik: - technikusi vagy felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkeznek - vállalják a főállású tevékenységet - állattenyésztési és/vagy kertészeti tevékenységet kívánnak végezni - életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy 1000 fő alatti településen van/lesz - főállású alkalmazott foglalkoztatását vállalják - életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található - életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van A kérelemmel elérhető max. pontszám 115. Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat a) A Szakmai szempontok és B Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 47 pontot, b) C Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot, c) D Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot. Aki ezen szeretne indulni, az 2015-ben nem nyújthat még be egységes kérelmet. 2.) Fiatal gazdák induló támogatása az új VP-ben Az új, közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Programban továbbra is megmarad a lehetőség a fiatal gazdálkodók induló támogatására, de megváltozott feltételekkel! A legfontosabb változás, hogy az új VP-ből induló támogatást várhatóan csak az igényelhet majd, aki ún. termelési potenciált tud felmutatni, euró STÉ (Standard Termelési Érték) között. A termelési potenciál meglétét több módon igazolhatja a gazdálkodó, pl. termőföld esetén ez lehet saját tulajdon, vagy érvényes haszonbérleti szerződés. Az STÉ kalkulátor hamarosan elérhető lesz a NAK honlapján. 9

10 A másik fontos változás, hogy míg korábban a közvetlen területalapú támogatást igénylők ki voltak zárva a támogatásra jogosultak köréből, addig az új feltételekkel pályázókra ez nem vonatkozik majd. Ők már idén is igényelhetnek területalapú támogatást. A jogcímre pályázni szándékozók területalapú igénylése viszont nem lehet több a euró STÉ-t jelentő terület nagyságánál. Továbbá, aki korábban már nyújtott be agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, az csak abban az esetben lesz kizáró ok, ha a benyújtást vállalkozói jogviszonyban tette meg. Tehát ha őstermelőként nyújtotta be a kérelmet, akkor jogosult lehet a fiatal gazda induló támogatásra pályázni. Az új időszakban a jogosultságban további pozitív változás, hogy a 41. életév betöltése jelenti az életkori feltétel felső korlátját. A támogatás maximális összege eurónak megfelelő forintösszeg marad. 3.) További támogatási jogcímek az új VP-ben Az új Vidékfejlesztési Programban ( ) kiemelt figyelmet kapnak a fiatal gazdálkodók, külön alprogramként szerepel a fiatal gazdák támogatása. A 2.) pontban részletezett induló támogatás mellett a fiatal gazdák külön keretből részesülhetnek majd a beruházási támogatásokból. Várhatóan +10% többlet támogatási intenzitással lehet számolniuk pl. a vízgazdálkodási, állattenyésztési, kertészeti, kockázat-megelőző, stb. beruházások esetén. A beruházási jogcímeknél induló fiatal gazda az, aki év közötti (41. életévét még be nem töltött) és legfeljebb öt éve kezdett mezőgazdasági tevékenységet. Az új VP jelenleg brüsszeli egyeztetésen van, az első jogcímek meghirdetése legkorábban II. félévében várható. 7. Kertészeti géptámogatás Májusban várhatóan megnyílik az ÚMVP maradék forrásaiból kiírt kertészeti géptámogatás is. A kertészeti gépbeszerzés támogatására várhatóan 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A hírlevél lezárásakor a jogcímrendelet még nem jelent meg. 8. Kibővült az agrárkár-enyhítési rendszer A kárenyhítési évtől már az üvegházi és fóliás termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők is tagjai lehetnek a 2012-ben megreformált agrárkár-enyhítési rendszernek. Erre a termelői körre is ugyanazon Európai Bizottság által engedélyezett szabályok vonatkoznak, mint az agrárkár-enyhítésben régebb óta részt vevő gazdákra. Az agrárkár-enyhítési rendszerben jelenleg közel 78 ezer termelő vesz részt mintegy 4 millió hektárral. A kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott mezőgazdasági károkat kompenzáló rendszer kárenyhítési alapját az éves termelői befizetések és az azokkal megegyező összegű állami forrás jelenti. Az alapból az agrárkár-megállapító szerv által igazolt, uniós szabályok alapján elszámolható termelői károkhoz nyújtható kárenyhítő juttatás. A kárenyhítési évtől kezdődően már az őszi fagy is része az agrárkár-enyhítési rendszernek, valamint üzemi szinten a 15 százalékos hozamérték-csökkenés (~bevételkiesés) felett részesülhet a termelő kárenyhítő juttatásban (a korábbi években ez utóbbi limit még 30%-os volt). A kárbejelentések és a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek beadása pedig már 10

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2015. (III.20.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 3540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám A földművelésügyi miniszter 12/2015. (III. 30.) FM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek Tartalomjegyzék 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 74/2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. június-július 2014/5. szám Tartalom 1. Nyúltartók támogatása... 1 2. Anyatehén támogatás és őshonos állatok támogatása... 1 3. Erdészeti támogatások... 2 4. Kárenyhítési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. augusztus 2014/6. szám Tartalom 1. Borászati támogatások aktualitásai... 1 2. Bemutató üzemek elszámolható kiadások... 2 3. LEADER Helyi Akciócsoportok működési forrása...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben