VÁLTOZÁSMUTATÓ ÁPRILIS VÁLOGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. ÁPRILIS VÁLOGATÁS"

Átírás

1 VÁLTOZÁSMUTATÓ ÁPRILIS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben 6 ÚJ JOGSZABÁLYOK 145/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság f.a. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről 144/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és Munkarehabi litációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság f.a. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS EU partnerségi megállapodással összhangban a közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről 117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

2 114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól 112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet az Egressy Béni rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról 11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet az Egressy Béni ezüst emlékérme kibocsátásáról 10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 31/2014. (IV. 10.) BM rendelet egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről 30/2014. (IV. 10.) BM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj évi mértékéről 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról , , /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról /2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról /2014. (IV. 29.) HM rendelet a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról 7

3 8 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelet a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről /2014. (IV. 30.) NFM rendelet a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól /2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról /2014. (IV. 18.) NFM rendelet a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról 19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról /2014. (IV. 29.) VM rendelet a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről

4 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet a évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet z erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 40/2014. (IV. 8.) VM rendelet a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély öszszegű (de minimis) támogatásáról 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról 138/2014. (IV. 30.) Korm. r /2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről 116/2014. (IV. 3.) Korm. r /1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 120/2014. (IV. 8.) Korm. r. 7/2014. (III. 25.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 13/2014. (IV. 29.) MNB r. 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 30/2014. (IV. 10.) BM r. 24/2006. (IV. 29.) BM IHM NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 27/2014. (IV. 18.) KIM r /2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről 49/2014. (IV. 29.) VM r. 34/2003. (VI. 7.) ESzCsM rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI r. 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 52/2014. (IV. 29.) VM r. 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról 56/2014. (IV. 30.) VM r /2007. (XII. 29.) GKM rendelet a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről és ellenőrzéséről 18/2014. (IV. 10.) NGM r. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 19/2014. (IV. 29.) NGM r. 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról 22/2014. (IV. 18.) NFM r. 9

5 10 14/2004. (VI. 14.) HM rendelet a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 10/2004. (IV. 22.) HM rendelet a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 17/2003. (V. 6.) HM rendelet a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 24/2013. (X. 2.) KIM rendelet a közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről 30/2014. (IV. 30.) KIM r. 14/2002. (II. 26.) KöViM EüM együttes rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről 27/2014. (IV. 30.) NFM r /2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről 28/2014. (IV. 24.) KIM r. 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 21/2014. (IV. 18.) NFM r. 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet az A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról 26/2014. (IV. 8.) EMMI r /2007. (III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 34/2014. (IV. 29.) EMMI r. 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 50/2014. (IV. 29.) VM r MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 10/2014. (IV. 4.) AB h. 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 125/2014. (IV. 10.) Korm. r. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról 131/2014. (IV. 18.) Korm. r. 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról 122/2014. (IV. 8.) Korm. r.

6 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól 140/2014. (IV. 30.) Korm. r. 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 137/2014. (IV. 24.) Korm. r. 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 131/2014. (IV. 18.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel öszszefüggő jogszabályok módosításáról 116/2014. (IV. 3.) Korm. r /2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 134/2014. (IV. 18.) Korm. r. 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 139/2014. (IV. 30.) Korm. r. 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 139/2014. (IV. 30.) Korm. r. 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 139/2014. (IV. 30.) Korm. r. 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint viszszafizetésének szabályairól 137/2014. (IV. 24.) Korm. r. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 124/2014. (IV. 10.) Korm. r. 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 129/2014. (IV. 10.) Korm. r. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 11

7 12 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a Bethlen Gábor Alapról szóló évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról 128/2014. (IV. 10.) Korm. r. 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 131/2014. (IV. 18.) Korm. r. 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 134/2014. (IV. 18.) Korm. r. 108/2014. (IV. 1.) Korm. r. 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 136/2014. (IV. 24.) Korm. r. 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról 116/2014. (IV. 3.) Korm. r , /2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 121/2014. (IV. 8.) Korm. r. 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről 112/2014. (IV. 3.) Korm. r. 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 138/2014. (IV. 30.) Korm. r. 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól 135/2014. (IV. 22.) Korm. r. 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 116/2014. (IV. 3.) Korm. r /2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 132/2014. (IV. 18.) Korm. r. 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról 110/2014. (IV. 1.) Korm. r. 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról 131/2014. (IV. 18.) Korm. r. 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 137/2014. (IV. 24.) Korm. r. 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről 137/2014. (IV. 24.) Korm. r. 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról 138/2014. (IV. 30.) Korm. r. 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről 127/2014. (IV. 10.) Korm. r. 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről 133/2014. (IV. 18.) Korm. r.

8 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről 140/2014. (IV. 30.) Korm. r. 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 140/2014. (IV. 30.) Korm. r. 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről 140/2014. (IV. 30.) Korm. r. 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól 32/2014. (IV. 14.) BM r. 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 35/2014. (IV. 29.) BM r. 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 34/2014. (IV. 24.) BM r. 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről 35/2014. (IV. 29.) BM r. 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 34/2014. (IV. 29.) EMMI r. 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 35/2014. (IV. 30.) EMMI r /2013. (IX. 23.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról 33/2014. (IV. 18.) EMMI r. 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról 25/2014. (IV. 4.) EMMI r. 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM FVM KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 35/2014. (IV. 30.) EMMI r /2013. (V. 14.) EMMI rendelet az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 34/2014. (IV. 29.) EMMI r /2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 34/2014. (IV. 29.) EMMI r. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 34/2014. (IV. 29.) EMMI r. 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI r. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM FVM KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 13

9 14 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 32/2014. (IV. 18.) EMMI r /2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről 33/2014. (IV. 18.) EMMI r. 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról 32/2014. (IV. 18.) EMMI r. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 1/1998. (VII. 24.) EüM rendelet az ortopédiai cipész és az ortopédiai műszerész szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 21/1997. (III. 12.) FM HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 52/2014. (IV. 29.) VM r. 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 36/2014. (IV. 4.) VM r. 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 45/2014. (IV. 18.) VM r. 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól 47/2014. (IV. 24.) VM r. 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet z erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 30/2014. (IV. 3.) VM r. 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet a Káli védett eredetű borról 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet az Egri borvidék védett eredetű borairól 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 43/2014. (IV. 14.) VM r. 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről 36/2014. (IV. 4.) VM r. 64/2009. (V. 22.) FVM PM együttes rendelet a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről 46/2014. (IV. 18.) VM r. 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet a Tihanyi védett eredetű borról 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet a Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet z Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 36/2014. (IV. 4.) VM r. 32/2014. (IV. 3.) VM r. 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 36/2014. (IV. 4.) VM r.

10 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról 44/2014. (IV. 14.) VM r. 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 33/2014. (IV. 4.) VM r. 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról 42/2014. (IV. 14.) VM r. 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet z öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet z erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 33/2014. (IV. 4.) VM r. 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 33/2014. (IV. 4.) VM r. 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 33/2014. (IV. 4.) VM r. 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből 36/2014. (IV. 4.) VM r. 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről 32/2014. (IV. 3.) VM r. 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 30/2014. (IV. 3.) VM r. 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 36/2014. (IV. 4.) VM r. 32/2014. (IV. 3.) VM r. 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról 41/2014. (IV. 8.) VM r. 15

11 16 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 45/2014. (IV. 18.) VM r. 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet z állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet a Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet a Duna Borvidéki Régió szabályzatáról 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet a Villányi borvidék védett eredetű borairól 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok előállításáról 26/2007. (III. 1.) GKM HM KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről 28/2014. (IV. 30.) NFM r. 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról 7/2014. (IV. 18.) HM r. 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól 9/2014. (IV. 30.) HM r. 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet az étkezési utalvánnyal való ellátásról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről 6/2014. (IV. 14.) HM r. 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről 6/2014. (IV. 14.) HM r. 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól 6/2014. (IV. 14.) HM r. 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 6/2014. (IV. 14.) HM r. 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet a bíróságon kezelt letétekről 28/2014. (IV. 24.) KIM r. 7/2002. (III. 30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről 29/2014. (IV. 30.) KIM r /1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról 29/2014. (IV. 30.) KIM r /2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 29/2014. (IV. 30.) KIM r /1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 36/2014. (IV. 29.) BM r.

12 18/1997. (X. 11.) KHVM KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól 24/2014. (IV. 29.) NFM r. 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 36/2014. (IV. 29.) BM r. 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről 28/2014. (IV. 24.) KIM r. 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról 28/2014. (IV. 24.) KIM r. 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 26/2014. (IV. 14.) KIM r. 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 31/2014. (IV. 14.) EMMI r. 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről 28/2014. (IV. 24.) KIM r. 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól 25/2014. (IV. 30.) NFM r /2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légi forgalom irányításának szabályairól 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet a Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 31/2014. (IV. 3.) VM r. 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 4/2014. (IV. 8.) KüM r. 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 36/2014. (IV. 29.) BM r. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 31/2014. (IV. 3.) VM r /2012. (III. 6.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól 27/2014. (IV. 8.) EMMI r. 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról 36/2014. (IV. 30.) EMMI r. 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól 36/2014. (IV. 30.) EMMI r. 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról 36/2014. (IV. 30.) EMMI r. 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól 24/2014. (IV. 4.) EMMI r. 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 17

13 18 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 16/2014. (IV. 3.) NFM r. 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről 20/2014. (IV. 14.) NFM r. 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 26/2014. (IV. 30.) NFM r. 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól 18/2014. (IV. 14.) NFM r. 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről 15/2014. (IV. 3.) NFM r. 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról 23/2014. (IV. 25.) NFM r. 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 18/2014. (IV. 10.) NGM r. 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 20/2014. (IV. 30.) NGM r. 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 17/2014. (IV. 8.) NGM r. 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 32/2014. (IV. 14.) BM r. 15/2000. (IX. 15.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 31/2014. (IV. 10.) BM r. 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 31/2014. (IV. 10.) BM r. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/2014. (IV. 18.) EMMI r. 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 36/2014. (IV. 30.) EMMI r. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 38/2014. (IV. 30.) EMMI r /2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 34/2014. (IV. 29.) EMMI r. 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 38/2014. (IV. 30.) EMMI r

14 16/1998. (V. 20.) PM rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól 20/2014. (IV. 30.) NGM r. 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 28/2014. (III. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 35/2014. (IV. 4.) VM r. 17/2014. (III. 7.) VM rendelet az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről 44/2014. (IV. 14.) VM r. 4/2014. (I. 27.) VM rendelet a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 36/2014. (IV. 4.) VM r. 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 44/2014. (IV. 14.) VM r. 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet az anyajuhtartás de minimis támogatásáról 36/2014. (IV. 4.) VM r. 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 31/2014. (IV. 3.) VM r. 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 32/2014. (IV. 3.) VM r. 98/2013. (X. 24.) VM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól 53/2014. (IV. 29.) VM r. 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról 36/2014. (IV. 4.) VM r. 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet z innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 36/2014. (IV. 4.) VM r. 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a szőlőtermelési potenciálról 56/2014. (IV. 30.) VM r. 35/2013. (V. 22.) VM rendelet Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 32/2014. (IV. 3.) VM r. 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolá sára, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól 50/2014. (IV. 29.) VM r. 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 54/2014. (IV. 29.) VM r. 11/2013. (III. 5.) VM rendelet LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 19

15 20 6/2013. (II. 5.) VM rendelet egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről 30/2014. (IV. 3.) VM r. 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 54/2014. (IV. 29.) VM r. 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 55/2014. (IV. 29.) VM r /2012. (IV. 27.) VM rendelet Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról 45/2014. (IV. 18.) VM r. 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 45/2014. (IV. 18.) VM r. 17/2012. (II. 29.) VM rendelet genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 53/2014. (IV. 29.) VM r. 45/2014. (IV. 18.) VM r. 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről 38/2014. (IV. 4.) VM r. 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről 44/2014. (IV. 14.) VM r. 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évtől igényelhető támogatásról 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről 44/2014. (IV. 14.) VM r. 39/2011. (V. 18.) VM rendelet az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

2014. október új jogszabályok

2014. október új jogszabályok 2014. október új jogszabályok 2014. évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYAR KÖZLÖNY 60. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 29., kedd Tartalomjegyzék 13/2014. (IV. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5801 35/2014. (IV. 29.) BM rendelet Az egyes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1993. évi LXXVI. törvény 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK..... 1 A törvény hatálya..............

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve kihirdetését követő napon 2013. augusztus 10-én lép hatályba. A rendelet egyes rendelkezéseit

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve kihirdetését követő napon 2013. augusztus 10-én lép hatályba. A rendelet egyes rendelkezéseit augusztus 1 Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről szóló 24/ (VIII. 1.) EMMI utasítás 2 A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okirata 3

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika I. A célok meghatározása, felsorolása Kormányzati Informatika A Kormány kiemelt célja a hatékony állam megteremtése, működtetése és a bürokratizmus csökkentése. A hatékony állam a XXI. században nem működhet

Részletesebben

6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet

6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben

Részletesebben