Jegyzőkönyv. Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Szabó Róbert Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Szabó Gyula képviselő úr február 4. napján a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére írásbeli nyilatkozatot juttatott el, melyben előzetes szóbeli jelzésének megfelelően a következőket jelentette be: Tisztelt Elnök Úr, ezúton bejelentem, hogy az önkormányzati mandátumomról i hatállyal lemondok. Kérem Elnök urat, döntésemről szíveskedjen tájékoztatni a közgyűlés tagjait és tolmácsolja jókívánságaimat a megye érdekében végzett munkájukhoz. Gyöngyös, január 28. Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében Szabó Gyula képviselő úr önkormányzati képviselői megbízatása az írásbeli nyilatkozatában általa meghatározott időpontban, azaz február 8. napjával megszűnt. A megüresedett képviselői helyre az MSZP Orosz Bálint János urat jelölte. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatta a közgyűlést, hogy Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja február 8-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A lemondó nyilatkozatot benyújtotta a Heves Megyei Közgyűlés elnökének. Az MSZP, mint jelölőszervezet, a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. - ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentette, hogy a helyi önkormányzati képviselők évi választásán nyilvántartásba vett 21 fős Heves megyei listáról a 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint Jánost jelöli a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Orosz Bálint János mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény 29. (1) bekezdés f) pontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Orosz Bálint János az MSZP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által

2 2 bejelentett Orosz Bálint János mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról a 2/2015. (II. 09.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezetnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által 17/2014. (IX. 05.) számú határozattal nyilvántartásba vett Heves megyei listáján 2. sorszám alatt szereplő Szabó Gyula képviselő február 8. napján hatályosult lemondására tekintettel, ugyanezen listán 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint János mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható. Kérte Orosz Bálint Jánost, vegye át a megbízólevelet és tegye le az esküt. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Orosz Bálint János képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Szabó Róbert Gratulált Orosz Bálint János úrnak, kérte jelentkezzen be. Megköszönte Szabó Gyula eddig végzett képviselői munkáját. Megállapította, hogy innentől 13 közgyűlési tag van jelen. Emlékeztetett, hogy a Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a soron következő testületi ülés összehívására február 27. napján került volna sor. A közgyűlés február 27-től eltérő, korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos közgyűlési döntés módosítása és azzal összefüggésben hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok biztosítása indokolta, így a február 27-i ülés összehívására nem kerül sor. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy Zámbor András, a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának, valamint Jakab Lénárt, a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának külsős tagjai megbízatásukról a bizottsági előterjesztések kiküldését követően február 15. napi hatállyal lemondtak. A személyi változások átvezetése miatt szükségessé vált az SZMSZ módosítása, melyről a bizottsági üléseken a képviselők előzetesen részletes tájékoztatást kaptak. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a meghívóban 2. napirendként szereplő SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a február 16-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. )

3 3 NAPIREND I. Előterjesztések 1. Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Előadó: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7. Javaslat a évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 8. Javaslat a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című, a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán hozott közgyűlési döntés módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 4 9. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének évi szabadságütemezésének elfogadásához Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 10. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ évi tevékenységéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 11. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program ( ) tervezésének jelenlegi helyzetéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 12. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Előadó: Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke TUDOMÁSULVÉTEL III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 13. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG Szabó Róbert NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. (1) bekezdésében meghatározott határidőben Orbán Gábor képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Heréd község belterületén áthaladó közút állapota. Orbán Gábor Gyula Emlékeztetett, hogy az ITP leadási határideje február 20-án lejár, és tudomása szerint a herédi önkormányzat ITP leadásában nem szerepel az általa említett út felújítására pályázati kérelem. Véleménye szerint ez helyes, hiszen az önkormányzaton kívül a nemzeti autópálya-fejlesztés, illetve a közútkezelők is pályázhatnak. Az úttal kapcsolatban fontosnak tartotta elmondani, hogy a TOP 1.3-ban a Munkaerő-mobilitás ösztönzése és közlekedésfejlesztés címszó alatt a kiírás, mintha erre az útra lett volna kitalálva. A felújítást indokolja egyrészt az, hogy ezzel az úttal ta-

5 5 lálkozik először a Budapestről érkező állampolgár, aki esetleg a Nógrádi-medence felé, vagy elkerülő úton Hatvant kikerülve szeretne eljutni úti céljához. Másrészt a Nógrádi-medencéből több ezer ember utazik minden reggel Budapest irányába dolgozni. Ezzel kapcsolatban összeállított egy dokumentumot az elnök úr részére, egyben arra kérte, ösztönözze, támogassa a közútkezelőt, hogy pályázzon az útfelújításra. Szabó Róbert Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat, a Heves megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz. Dudás Róbert Utalt az előző évi választásokra, melyekkel kapcsolatban voltak olyan ügyek, melyek a rendőrségen kötöttek ki. Egy füzesabonyi esettel kapcsolatban beszélt a Tiszta vizet a pohárba kiadványról, amely tartalmát tekintve feljelentésbe torkollott. Ezzel kapcsolatban folyt bírósági nyomozás. Elmondta, hogy egy nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen elemek vannak a magyarázatokban és hogyan folyik a nyomozás. Ez alapján a bíróság szerint a tettes felkutatására nincs remény, holott részletesen taglalva van, hogy ki, miért és mennyi pénzért és milyen gépjárművel hová és mit vitt, kinek a megbízásából. A rendőrség viszont a kormánypárt helyi képviselőjét, helyi csoportvezetőjét és kampányvezetőjét meg sem hallgatta, de a Kárpát út érintett részén található térfigyelő kamerák felvételeit sem nézte meg. Véleménye szerint, ha ilyen eszközök rendelkezésre állnak, akkor azt ki is kell használni. Megkérdezte, hogy ez a vizsgálat miért sikeredett ilyen kurtára. Dr. Széchy Zsolt Komplex kérdésről van szó, amire helyben nem tud reflektálni, ezért a rendőr-főkapitányság írásban válaszol a képviselő úr észrevételére. Szabó Róbert 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november és december hónapokban hozott határozatainak végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

6 6 Szabó Róbert 2. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Beszámolt arról, hogy Szabó Gyula képviselői megbízatásáról való lemondásával egyidejűleg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságban betöltött tagsága is megszűnt. A megüresedett bizottsági helyre az MSZP Orosz Bálint Jánost, mint a közgyűlés új tagját javasolta. A közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága már ismertetett külsős tagjainak lemondására tekintettel és figyelemmel arra is, hogy korábban mindkét bizottsági tagot a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegálta, a megüresedett helyekre a Jobbik a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságába Szabóné Balla Mariannát, Szarvaskő település polgármesterét, míg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba Kun Róbertet, a Jobbik egri alelnökét jelölte. Megkérdezte Orosz Bálint Jánost, Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá. Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. -a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Kérte, amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Ismertette, hogy amagyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Orosz Bálint János a bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

7 7 Heves Megyei Önkormányzat 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 13. Orosz Bálint János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Kómár József Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Jáger József Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert

8 8 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Szabó Róbert Az SZMSZ-t módosító rendelet megalkotása és a bizottságok új tagjainak megválasztása után felkérte Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet az eskü letételére és az esküokmány aláírására. Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagoknak, akik a közgyűlés előtt letették az esküt és aláírták az esküokmányt. Szabó Róbert 3. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés és zárszámadás vonatkozásában a továbbiakban használatra javasolt, a közgyűlés által jóváhagyandó mellékleteket. Az összehasonlíthatóság fenntartása érdekében javasolta a évre vonatkozó zárszámadás elfogadásáig néhány korábbi, a rendelettervezet 7. -ában megjelölt melléklet használatát. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) költségvetési rendeletére, költségvetési rendelete módosítására és a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadásra terjed ki.

9 9 2. A költségvetésről és a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza: a) a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi okat, e) a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi okat és finanszírozási kiadási okat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a megyei önkormányzatnak a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kal kapcsolatos hatásköröket, valamint az ok módosításra vonatkozó hatásköröket, i) az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot, j) a megyei önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, k) az felhasználási tervet, l) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, m) a közvetett támogatásokat, n) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, o) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, p) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, q) az éves létszámkeretet, r) a kiemelt ok jóváhagyását ra) működési célú támogatások államháztartáson belülről, rb) közhatalmi bevételek, rc) működési bevételek, rd) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, re) finanszírozási bevételek, rf) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, rg) felhalmozási bevételek, rh) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, ri) személyi juttatások,

10 10 rj) munkaadókat terhelő járulékok, rk) dologi, rl) ellátottak pénzbeli juttatásai, rm) egyéb működési célú, rn) finanszírozási, ro) beruházások, rp) felújítások, rq) egyéb felhalmozási célú szerinti bontásban. 3. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a 2. -ban foglaltakon túl tartalmazza: a) a köztisztviselők adott költségvetési évre vagy az átmeneti gazdálkodásról alkotott önkormányzati rendelet hiányában a következő évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre - szóló illetménykiegészítésének mértékét, b) egyéb, a költségvetési gazdálkodást érintő előírásokat. 4. (1) A zárszámadásról készített önkormányzati rendeletet a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete szerint a költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez igazodóan, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. (2) A zárszámadásról készített önkormányzati rendelet a 2. -ban meghatározottakon kívül tartalmazza: a) a pénzeszközök változását bemutató táblázatot, b) a megyei önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, e) a megyei önkormányzat mérlegét, f) a maradványkimutatást, g) az eredménykimutatást. 5. A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló és zárszámadásáról készített önkormányzati rendelete tervezetének megszövegezésénél a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értelemszerűen - alkalmazandó mellékleteket, e rendelet mellékletei tartalmazzák. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. (1) Hatályukat vesztik a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései.

11 11 (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet 1., 2., 7., 14., és 17. mellékletei az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóság érdekében április 30. napján vesztik hatályukat. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a évre vonatkozó zárszámadást megalapozó - szükséges módosításokat. Az előterjesztésben rögzítésre került, hogy annak bizottságok általi megtárgyalását követően a rendelettervezetben, illetve annak mellékleteiben módosítások átvezetésére került sor, mely módosítások az előterjesztésben kiemelve szerepelnek. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága az előterjesztésben kiemelt beépítését megelőzően megtárgyalta és támogatta annak elfogadását. Faragó Tamás Milyen rendezvényekre volt elkülönítve a társadalmi aktivitást elősegítő programokra fordított 4,5 millió forint? 2014-ben a konszolidáció során volt olyan cég, amelyben a megyei önkormányzat tulajdonos és konszolidálva lett? Szabó Róbert Elmondta, hogy a 4,5 millió forint 100%-ban a megyenap költségeit tartalmazza, amely a gyöngyösi sportcsarnokban került megrendezésre. A második kérdésre a válasz nemleges, nem volt olyan cég, amelyben az említett konszolidációkor a megyei önkormányzat tulajdonos lett volna. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

12 3. (1) A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 12 (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően szétválasztásra került az önkormányzat és a hivatal költségvetése. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak, a költségvetés hiánnyal nem tervez. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Az előterjesztésből az látható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió forint működési költséget kap. Hogyan jött ki ez az összeg, ami ugyanannyi volt 2013-ban és 2014-ben is? Szabó Róbert Rámutatott, hogy az állami támogatás 226,8 millió forint, mely összeg megjelent a Magyar Közlönyben. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően a Magyar Államkincstár országos adatbekérések után meghatározta, hogy egyes megyei önkormányzatok működéséhez mekkora forrás szükséges. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették többek között a megyék nagyságát, lakosságszámát. Remélhetőleg a megyei önkormányzatok megnövekedett feladataik ellátásához plusz forrást kapnak a jövőben, ezt azonban a költségvetésbe még nem lehetett betervezni.

13 13 Dr. Barta Viktor Leszögezte, hogy az összeg valóban azonos a évi központi költségvetési támogatással. Az önkormányzati hivatal és összességében az önkormányzat létszám-ai az elmúlt három év alatt számottevően nem változtak, a köztisztviselői illetményalap, amelyet szintén központilag a költségvetési törvény szabályoz, több évre visszamenőleg azonos, bérfejlesztés nem volt. A dologi terén bizonyos szinten érezhető volt a rezsicsökkentés hatása, de növekedés semmiképp nem volt. Az összeg a szoros értelemben vett működésre elegendő. Faragó Tamás Az adatok közt szerepel egy 9 millió forintos mosdófelújítás, amit szeretne megtekinteni. Az előterjesztésből az is látható, hogy a Tisza-tó likviditási problémái folyamatosak. Miből adódik ez? Emlékeztetett arra, hogy bizottsági ülésen kérte a 32 milliós dologi ról szóló kimutatást, amit nem kapott meg. Szabó Róbert A mosdó felújítására szükség volt, a jövőben is cél, hogy amennyiben a jó gazdálkodás következtében maradna megtakarítás, azt a megyeháza önkormányzati használatban lévő részének szépítésére szeretné felhasználni az önkormányzat. Dr. Barta Viktor A mosdó kapcsán tájékoztatott arról, hogy amikor a szerződés a vállalkozóval megkötésre került, szándékosan nagyobb tartalékkeret biztosítása történt. Mivel egy 300 éves épületről van szó, nem lehetett tudni előre, hogy milyen műszaki paraméterek lesznek jellemzőek a kibontás után. Ezt követően a költségkeret jelentősen lecsökkent, a vártnál jobb állapot volt jellemző. A valós bekerülési költség a végén nettó 4,7 millió forint lett. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. likviditási helyzetéről elmondta, hogy a kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezete mellett egyfajta szakmai munkaszervezete a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak. A tanács legtöbb bevétele a központi költségvetésből származik, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól célhoz kötött, konkrét feladathoz kapcsolt állami támogatásban részesül a tanács és azon keresztül a kft. A év költségvetési évének végén állította össze a kft. a részletes évi feladat- és programtervét, melyet a minisztériumnak megküldött és erre az a pozitív visszajelzés érkezett, hogy a támogatás meg fog érkezni a kft.-hez Mivel az összeg némileg később érkezik, szükség van a tulajdonosoknak egyfajta áthidaló tagi kölcsön nyújtására a likviditás biztosításához. Éppen ezért a szerződésben az szerepel, hogy a központi állami támogatás beérkezését követő legkésőbb 10. napig köteles visszafizetni az összeget a kft. A 32 millió forint összegű dologi kiadást illetően beszélt arról, hogy az elemi költségvetési szintű lebontás még nincs meg, hiszen azt az elfogadott költségvetés alapján kell megtenni, de a tervezés során egy majdnem hasonló részletezettségű adatsor már rendelkezésre áll. A dologi sor kb. 70%-át a rezsiköltség teszi ki, kb %-ban hajtó- és kenőanyagot tartalmaz, a maradék összegben pedig a hivatal működéséhez szükséges egyéb dologi at, mint pl. a papír. Az adatok elküldésének elmaradásáért elnézést kért, azokba bárki betekinthet, közadatokról van szó. Szabó Róbert Amennyiben a mosdót illetően építészeti kérdés merül fel, arra Szabó László főépítész úr válaszol. Érsek Zsolt Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetési összege megegyezik a évivel, ami figyelembe véve az inflációt, minimum kb. 3,4 millió forint reálértékcsökkenést jelent a költségvetésben. Ha ez az összeg rendelkezésre állna, akkor pl. a társadalmi

14 14 aktivitást elősegítő programokra másfélszer annyi támogatás jutna. A civileknek szintén nemcsak másfél milliót lehetne adni, vagy egy értékelhető összeg kerülhetne az általános tartalékba. Megemlítette, hogy a köztisztviselők hosszú ideje nem részesültek illetményemelésben, így az ő fizetésük is csökken évek óta reálértékben. A felsorolt indokok alapján a költségvetést frakciója nem támogatja. Szabó Róbert Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

15 15 (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.

16 16 e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési on, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási okon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

17 17 Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 3. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 1. számú, a Stabilitási törvény szerinti határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 3/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 2. számú, tagi kölcsön nyújtására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 4/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tiszató Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint

18 18 Szabó Róbert 6. napirend Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Felkérte Herman Istvánt, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökét, hogy jelen napirendi pont előterjesztőjeként ismertesse annak tartalmát. Herman István Tájékoztatott arról, hogy a évi XXX. törvény értelmében létre kell hozni a megyei értéktárakat. Eddig egy külsős szervezet, a Kaptárkő Egyesület látta el a feladatot. A közgyűlés a december 16-i határozatával úgy döntött, hogy létrehozza az Értéktár Bizottságot. A bizottság 7 főből állna. Megköszönte a tagjelölteknek, hogy elfogadták a jelölést, hiszen a feladatellátás társadalmi munkában történik. A javasolt tagok: Martonné Adler Ildikó, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kovácsné Somogyi Mónika, a Civil Információs Centrum vezetője, Jeszenszky Beatrix, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum osztályvezetője, Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának delegáltja, Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és egyben a Kaptárkő Egyesület delegáltja, Dr. Dávid Lóránt, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete tanszékvezető főiskolai tanára, illetve a Heves Megyei Közgyűlés részéről saját személye. A tervek szerint bizottság negyedévente ülésezne, a közgyűlés előtt éves beszámolási kötelezettsége van. Kérte a képviselőket, támogassák az előterjesztést. Szabó Róbert Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Orbán Gábor Gyula Véleménye szerint minden olyan kezdeményezés támogatandó, ami a múlt értékeit, illetve a jelen jövőbeni értékeit rendszerezve megőrzi az utókor számára. Felhívta Herman alelnök úr figyelmét arra, hogy a polgármesterekkel tárgyalva az értéktár létrehozásáról, ne feledkezzenek meg a köztéri szobrok állapotának felülvizsgálatáról, illetve a szükséges lépések megtételéről. Nem az állagmegóvásra gondolt, hanem az aktualizálásra. Ezzel kapcsolatban egy fényképet mutatott, amelyet 2015-ben készített, amelyen látható tábla szerint a tanácsköztársaság 40. évfordulójára felújított szoborról volt szó. Szerinte fel kell hívni a polgármesterek figyelmét arra, hogy ezeket ugyanúgy, mint az utcanév táblákat, alkalomadtán távolíttassák el a honvéd szobrokról. Herman István Elmondta, hogy az Értéktár Bizottság feladata a megyei értékek feltérképezése, a megyei identitástudat erősítése. A képviselő úr által említett téma tipikusan települési önkormányzati feladat, helyi kezdeményezéssel lehet a polgármester vagy a képviselők figyelmét felhívni az aktualizálásra. A megyei önkormányzat Értéktár Bizottsága felhívhatja ugyan a települési önkormányzatok figyelmét a törvényre, ez azonban nem ró rájuk kötelező feladatot. Szabó Róbert Az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Herman István a Heves Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

19 19 Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 5/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre, egyben felhatalmazza alelnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot: 1. Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Martonné Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere 3. Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; tudományos munkatárs Kaptárkő Egyesület 4. Kovácsné Somogyi Mónika Civil Információs Centrum vezetője 5. Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának megbízott tagja 6. Jeszenszky Beatrix Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kiállítási osztályvezetője 7. Dr. Dávid Lóránt Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet tanszékvezető főiskolai tanára Felelős: Határidő: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke Értelem szerint 2. A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el: HEVES MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Heves Megyei Értéktár Bizottság 2. A bizottság rövidített neve: Megyei Értéktár Bizottság 3. A bizottság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság létszáma: 7 fő 6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza

20 20 II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, a Hungarikum Bizottság szakmai iránymutatásai és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer (negyedéves gyakorisággal, minden negyedév utolsó hónapjában) tartja. 3. A bizottság félévente, a közgyűlés üléstervében rögzített időpontban beszámol tevékenységéről a Heves Megyei Közgyűlésnek. IV. 1. A bizottság tagjai közül határozatlan időre elnököt választ. 2. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző legkésőbb 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. V. 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. VI. 1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 3. Azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/2-12/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Döntés települési értéktár és

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4/2. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4. napirend Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 18:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 1 Határozata: 18 T á r g y s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése. Az önkormányzat bevételei Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az azt megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról Zsámbok

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013.

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben