Jegyzőkönyv. Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Szabó Róbert Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Szabó Gyula képviselő úr február 4. napján a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére írásbeli nyilatkozatot juttatott el, melyben előzetes szóbeli jelzésének megfelelően a következőket jelentette be: Tisztelt Elnök Úr, ezúton bejelentem, hogy az önkormányzati mandátumomról i hatállyal lemondok. Kérem Elnök urat, döntésemről szíveskedjen tájékoztatni a közgyűlés tagjait és tolmácsolja jókívánságaimat a megye érdekében végzett munkájukhoz. Gyöngyös, január 28. Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében Szabó Gyula képviselő úr önkormányzati képviselői megbízatása az írásbeli nyilatkozatában általa meghatározott időpontban, azaz február 8. napjával megszűnt. A megüresedett képviselői helyre az MSZP Orosz Bálint János urat jelölte. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatta a közgyűlést, hogy Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja február 8-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A lemondó nyilatkozatot benyújtotta a Heves Megyei Közgyűlés elnökének. Az MSZP, mint jelölőszervezet, a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. - ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentette, hogy a helyi önkormányzati képviselők évi választásán nyilvántartásba vett 21 fős Heves megyei listáról a 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint Jánost jelöli a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Orosz Bálint János mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény 29. (1) bekezdés f) pontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Orosz Bálint János az MSZP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által

2 2 bejelentett Orosz Bálint János mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról a 2/2015. (II. 09.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezetnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által 17/2014. (IX. 05.) számú határozattal nyilvántartásba vett Heves megyei listáján 2. sorszám alatt szereplő Szabó Gyula képviselő február 8. napján hatályosult lemondására tekintettel, ugyanezen listán 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint János mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható. Kérte Orosz Bálint Jánost, vegye át a megbízólevelet és tegye le az esküt. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Orosz Bálint János képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Szabó Róbert Gratulált Orosz Bálint János úrnak, kérte jelentkezzen be. Megköszönte Szabó Gyula eddig végzett képviselői munkáját. Megállapította, hogy innentől 13 közgyűlési tag van jelen. Emlékeztetett, hogy a Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a soron következő testületi ülés összehívására február 27. napján került volna sor. A közgyűlés február 27-től eltérő, korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos közgyűlési döntés módosítása és azzal összefüggésben hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok biztosítása indokolta, így a február 27-i ülés összehívására nem kerül sor. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy Zámbor András, a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának, valamint Jakab Lénárt, a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának külsős tagjai megbízatásukról a bizottsági előterjesztések kiküldését követően február 15. napi hatállyal lemondtak. A személyi változások átvezetése miatt szükségessé vált az SZMSZ módosítása, melyről a bizottsági üléseken a képviselők előzetesen részletes tájékoztatást kaptak. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a meghívóban 2. napirendként szereplő SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a február 16-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. )

3 3 NAPIREND I. Előterjesztések 1. Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Előadó: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7. Javaslat a évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 8. Javaslat a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című, a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán hozott közgyűlési döntés módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 4 9. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének évi szabadságütemezésének elfogadásához Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 10. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ évi tevékenységéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 11. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program ( ) tervezésének jelenlegi helyzetéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 12. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Előadó: Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke TUDOMÁSULVÉTEL III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 13. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG Szabó Róbert NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. (1) bekezdésében meghatározott határidőben Orbán Gábor képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Heréd község belterületén áthaladó közút állapota. Orbán Gábor Gyula Emlékeztetett, hogy az ITP leadási határideje február 20-án lejár, és tudomása szerint a herédi önkormányzat ITP leadásában nem szerepel az általa említett út felújítására pályázati kérelem. Véleménye szerint ez helyes, hiszen az önkormányzaton kívül a nemzeti autópálya-fejlesztés, illetve a közútkezelők is pályázhatnak. Az úttal kapcsolatban fontosnak tartotta elmondani, hogy a TOP 1.3-ban a Munkaerő-mobilitás ösztönzése és közlekedésfejlesztés címszó alatt a kiírás, mintha erre az útra lett volna kitalálva. A felújítást indokolja egyrészt az, hogy ezzel az úttal ta-

5 5 lálkozik először a Budapestről érkező állampolgár, aki esetleg a Nógrádi-medence felé, vagy elkerülő úton Hatvant kikerülve szeretne eljutni úti céljához. Másrészt a Nógrádi-medencéből több ezer ember utazik minden reggel Budapest irányába dolgozni. Ezzel kapcsolatban összeállított egy dokumentumot az elnök úr részére, egyben arra kérte, ösztönözze, támogassa a közútkezelőt, hogy pályázzon az útfelújításra. Szabó Róbert Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat, a Heves megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz. Dudás Róbert Utalt az előző évi választásokra, melyekkel kapcsolatban voltak olyan ügyek, melyek a rendőrségen kötöttek ki. Egy füzesabonyi esettel kapcsolatban beszélt a Tiszta vizet a pohárba kiadványról, amely tartalmát tekintve feljelentésbe torkollott. Ezzel kapcsolatban folyt bírósági nyomozás. Elmondta, hogy egy nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen elemek vannak a magyarázatokban és hogyan folyik a nyomozás. Ez alapján a bíróság szerint a tettes felkutatására nincs remény, holott részletesen taglalva van, hogy ki, miért és mennyi pénzért és milyen gépjárművel hová és mit vitt, kinek a megbízásából. A rendőrség viszont a kormánypárt helyi képviselőjét, helyi csoportvezetőjét és kampányvezetőjét meg sem hallgatta, de a Kárpát út érintett részén található térfigyelő kamerák felvételeit sem nézte meg. Véleménye szerint, ha ilyen eszközök rendelkezésre állnak, akkor azt ki is kell használni. Megkérdezte, hogy ez a vizsgálat miért sikeredett ilyen kurtára. Dr. Széchy Zsolt Komplex kérdésről van szó, amire helyben nem tud reflektálni, ezért a rendőr-főkapitányság írásban válaszol a képviselő úr észrevételére. Szabó Róbert 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november és december hónapokban hozott határozatainak végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

6 6 Szabó Róbert 2. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Beszámolt arról, hogy Szabó Gyula képviselői megbízatásáról való lemondásával egyidejűleg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságban betöltött tagsága is megszűnt. A megüresedett bizottsági helyre az MSZP Orosz Bálint Jánost, mint a közgyűlés új tagját javasolta. A közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága már ismertetett külsős tagjainak lemondására tekintettel és figyelemmel arra is, hogy korábban mindkét bizottsági tagot a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegálta, a megüresedett helyekre a Jobbik a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságába Szabóné Balla Mariannát, Szarvaskő település polgármesterét, míg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba Kun Róbertet, a Jobbik egri alelnökét jelölte. Megkérdezte Orosz Bálint Jánost, Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá. Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. -a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Kérte, amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Ismertette, hogy amagyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Orosz Bálint János a bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

7 7 Heves Megyei Önkormányzat 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 13. Orosz Bálint János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Kómár József Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Jáger József Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert

8 8 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Szabó Róbert Az SZMSZ-t módosító rendelet megalkotása és a bizottságok új tagjainak megválasztása után felkérte Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet az eskü letételére és az esküokmány aláírására. Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagoknak, akik a közgyűlés előtt letették az esküt és aláírták az esküokmányt. Szabó Róbert 3. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés és zárszámadás vonatkozásában a továbbiakban használatra javasolt, a közgyűlés által jóváhagyandó mellékleteket. Az összehasonlíthatóság fenntartása érdekében javasolta a évre vonatkozó zárszámadás elfogadásáig néhány korábbi, a rendelettervezet 7. -ában megjelölt melléklet használatát. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) költségvetési rendeletére, költségvetési rendelete módosítására és a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadásra terjed ki.

9 9 2. A költségvetésről és a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza: a) a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi okat, e) a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi okat és finanszírozási kiadási okat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a megyei önkormányzatnak a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kal kapcsolatos hatásköröket, valamint az ok módosításra vonatkozó hatásköröket, i) az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot, j) a megyei önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, k) az felhasználási tervet, l) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, m) a közvetett támogatásokat, n) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, o) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, p) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, q) az éves létszámkeretet, r) a kiemelt ok jóváhagyását ra) működési célú támogatások államháztartáson belülről, rb) közhatalmi bevételek, rc) működési bevételek, rd) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, re) finanszírozási bevételek, rf) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, rg) felhalmozási bevételek, rh) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, ri) személyi juttatások,

10 10 rj) munkaadókat terhelő járulékok, rk) dologi, rl) ellátottak pénzbeli juttatásai, rm) egyéb működési célú, rn) finanszírozási, ro) beruházások, rp) felújítások, rq) egyéb felhalmozási célú szerinti bontásban. 3. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a 2. -ban foglaltakon túl tartalmazza: a) a köztisztviselők adott költségvetési évre vagy az átmeneti gazdálkodásról alkotott önkormányzati rendelet hiányában a következő évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre - szóló illetménykiegészítésének mértékét, b) egyéb, a költségvetési gazdálkodást érintő előírásokat. 4. (1) A zárszámadásról készített önkormányzati rendeletet a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete szerint a költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez igazodóan, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. (2) A zárszámadásról készített önkormányzati rendelet a 2. -ban meghatározottakon kívül tartalmazza: a) a pénzeszközök változását bemutató táblázatot, b) a megyei önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, e) a megyei önkormányzat mérlegét, f) a maradványkimutatást, g) az eredménykimutatást. 5. A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló és zárszámadásáról készített önkormányzati rendelete tervezetének megszövegezésénél a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értelemszerűen - alkalmazandó mellékleteket, e rendelet mellékletei tartalmazzák. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. (1) Hatályukat vesztik a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései.

11 11 (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet 1., 2., 7., 14., és 17. mellékletei az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóság érdekében április 30. napján vesztik hatályukat. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a évre vonatkozó zárszámadást megalapozó - szükséges módosításokat. Az előterjesztésben rögzítésre került, hogy annak bizottságok általi megtárgyalását követően a rendelettervezetben, illetve annak mellékleteiben módosítások átvezetésére került sor, mely módosítások az előterjesztésben kiemelve szerepelnek. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága az előterjesztésben kiemelt beépítését megelőzően megtárgyalta és támogatta annak elfogadását. Faragó Tamás Milyen rendezvényekre volt elkülönítve a társadalmi aktivitást elősegítő programokra fordított 4,5 millió forint? 2014-ben a konszolidáció során volt olyan cég, amelyben a megyei önkormányzat tulajdonos és konszolidálva lett? Szabó Róbert Elmondta, hogy a 4,5 millió forint 100%-ban a megyenap költségeit tartalmazza, amely a gyöngyösi sportcsarnokban került megrendezésre. A második kérdésre a válasz nemleges, nem volt olyan cég, amelyben az említett konszolidációkor a megyei önkormányzat tulajdonos lett volna. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

12 3. (1) A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 12 (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően szétválasztásra került az önkormányzat és a hivatal költségvetése. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak, a költségvetés hiánnyal nem tervez. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Az előterjesztésből az látható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió forint működési költséget kap. Hogyan jött ki ez az összeg, ami ugyanannyi volt 2013-ban és 2014-ben is? Szabó Róbert Rámutatott, hogy az állami támogatás 226,8 millió forint, mely összeg megjelent a Magyar Közlönyben. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően a Magyar Államkincstár országos adatbekérések után meghatározta, hogy egyes megyei önkormányzatok működéséhez mekkora forrás szükséges. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették többek között a megyék nagyságát, lakosságszámát. Remélhetőleg a megyei önkormányzatok megnövekedett feladataik ellátásához plusz forrást kapnak a jövőben, ezt azonban a költségvetésbe még nem lehetett betervezni.

13 13 Dr. Barta Viktor Leszögezte, hogy az összeg valóban azonos a évi központi költségvetési támogatással. Az önkormányzati hivatal és összességében az önkormányzat létszám-ai az elmúlt három év alatt számottevően nem változtak, a köztisztviselői illetményalap, amelyet szintén központilag a költségvetési törvény szabályoz, több évre visszamenőleg azonos, bérfejlesztés nem volt. A dologi terén bizonyos szinten érezhető volt a rezsicsökkentés hatása, de növekedés semmiképp nem volt. Az összeg a szoros értelemben vett működésre elegendő. Faragó Tamás Az adatok közt szerepel egy 9 millió forintos mosdófelújítás, amit szeretne megtekinteni. Az előterjesztésből az is látható, hogy a Tisza-tó likviditási problémái folyamatosak. Miből adódik ez? Emlékeztetett arra, hogy bizottsági ülésen kérte a 32 milliós dologi ról szóló kimutatást, amit nem kapott meg. Szabó Róbert A mosdó felújítására szükség volt, a jövőben is cél, hogy amennyiben a jó gazdálkodás következtében maradna megtakarítás, azt a megyeháza önkormányzati használatban lévő részének szépítésére szeretné felhasználni az önkormányzat. Dr. Barta Viktor A mosdó kapcsán tájékoztatott arról, hogy amikor a szerződés a vállalkozóval megkötésre került, szándékosan nagyobb tartalékkeret biztosítása történt. Mivel egy 300 éves épületről van szó, nem lehetett tudni előre, hogy milyen műszaki paraméterek lesznek jellemzőek a kibontás után. Ezt követően a költségkeret jelentősen lecsökkent, a vártnál jobb állapot volt jellemző. A valós bekerülési költség a végén nettó 4,7 millió forint lett. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. likviditási helyzetéről elmondta, hogy a kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezete mellett egyfajta szakmai munkaszervezete a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak. A tanács legtöbb bevétele a központi költségvetésből származik, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól célhoz kötött, konkrét feladathoz kapcsolt állami támogatásban részesül a tanács és azon keresztül a kft. A év költségvetési évének végén állította össze a kft. a részletes évi feladat- és programtervét, melyet a minisztériumnak megküldött és erre az a pozitív visszajelzés érkezett, hogy a támogatás meg fog érkezni a kft.-hez Mivel az összeg némileg később érkezik, szükség van a tulajdonosoknak egyfajta áthidaló tagi kölcsön nyújtására a likviditás biztosításához. Éppen ezért a szerződésben az szerepel, hogy a központi állami támogatás beérkezését követő legkésőbb 10. napig köteles visszafizetni az összeget a kft. A 32 millió forint összegű dologi kiadást illetően beszélt arról, hogy az elemi költségvetési szintű lebontás még nincs meg, hiszen azt az elfogadott költségvetés alapján kell megtenni, de a tervezés során egy majdnem hasonló részletezettségű adatsor már rendelkezésre áll. A dologi sor kb. 70%-át a rezsiköltség teszi ki, kb %-ban hajtó- és kenőanyagot tartalmaz, a maradék összegben pedig a hivatal működéséhez szükséges egyéb dologi at, mint pl. a papír. Az adatok elküldésének elmaradásáért elnézést kért, azokba bárki betekinthet, közadatokról van szó. Szabó Róbert Amennyiben a mosdót illetően építészeti kérdés merül fel, arra Szabó László főépítész úr válaszol. Érsek Zsolt Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetési összege megegyezik a évivel, ami figyelembe véve az inflációt, minimum kb. 3,4 millió forint reálértékcsökkenést jelent a költségvetésben. Ha ez az összeg rendelkezésre állna, akkor pl. a társadalmi

14 14 aktivitást elősegítő programokra másfélszer annyi támogatás jutna. A civileknek szintén nemcsak másfél milliót lehetne adni, vagy egy értékelhető összeg kerülhetne az általános tartalékba. Megemlítette, hogy a köztisztviselők hosszú ideje nem részesültek illetményemelésben, így az ő fizetésük is csökken évek óta reálértékben. A felsorolt indokok alapján a költségvetést frakciója nem támogatja. Szabó Róbert Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

15 15 (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.

16 16 e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési on, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási okon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

17 17 Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 3. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 1. számú, a Stabilitási törvény szerinti határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 3/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 2. számú, tagi kölcsön nyújtására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 4/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tiszató Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint

18 18 Szabó Róbert 6. napirend Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Felkérte Herman Istvánt, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökét, hogy jelen napirendi pont előterjesztőjeként ismertesse annak tartalmát. Herman István Tájékoztatott arról, hogy a évi XXX. törvény értelmében létre kell hozni a megyei értéktárakat. Eddig egy külsős szervezet, a Kaptárkő Egyesület látta el a feladatot. A közgyűlés a december 16-i határozatával úgy döntött, hogy létrehozza az Értéktár Bizottságot. A bizottság 7 főből állna. Megköszönte a tagjelölteknek, hogy elfogadták a jelölést, hiszen a feladatellátás társadalmi munkában történik. A javasolt tagok: Martonné Adler Ildikó, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kovácsné Somogyi Mónika, a Civil Információs Centrum vezetője, Jeszenszky Beatrix, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum osztályvezetője, Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának delegáltja, Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és egyben a Kaptárkő Egyesület delegáltja, Dr. Dávid Lóránt, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete tanszékvezető főiskolai tanára, illetve a Heves Megyei Közgyűlés részéről saját személye. A tervek szerint bizottság negyedévente ülésezne, a közgyűlés előtt éves beszámolási kötelezettsége van. Kérte a képviselőket, támogassák az előterjesztést. Szabó Róbert Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Orbán Gábor Gyula Véleménye szerint minden olyan kezdeményezés támogatandó, ami a múlt értékeit, illetve a jelen jövőbeni értékeit rendszerezve megőrzi az utókor számára. Felhívta Herman alelnök úr figyelmét arra, hogy a polgármesterekkel tárgyalva az értéktár létrehozásáról, ne feledkezzenek meg a köztéri szobrok állapotának felülvizsgálatáról, illetve a szükséges lépések megtételéről. Nem az állagmegóvásra gondolt, hanem az aktualizálásra. Ezzel kapcsolatban egy fényképet mutatott, amelyet 2015-ben készített, amelyen látható tábla szerint a tanácsköztársaság 40. évfordulójára felújított szoborról volt szó. Szerinte fel kell hívni a polgármesterek figyelmét arra, hogy ezeket ugyanúgy, mint az utcanév táblákat, alkalomadtán távolíttassák el a honvéd szobrokról. Herman István Elmondta, hogy az Értéktár Bizottság feladata a megyei értékek feltérképezése, a megyei identitástudat erősítése. A képviselő úr által említett téma tipikusan települési önkormányzati feladat, helyi kezdeményezéssel lehet a polgármester vagy a képviselők figyelmét felhívni az aktualizálásra. A megyei önkormányzat Értéktár Bizottsága felhívhatja ugyan a települési önkormányzatok figyelmét a törvényre, ez azonban nem ró rájuk kötelező feladatot. Szabó Róbert Az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Herman István a Heves Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

19 19 Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 5/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre, egyben felhatalmazza alelnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot: 1. Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Martonné Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere 3. Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; tudományos munkatárs Kaptárkő Egyesület 4. Kovácsné Somogyi Mónika Civil Információs Centrum vezetője 5. Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának megbízott tagja 6. Jeszenszky Beatrix Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kiállítási osztályvezetője 7. Dr. Dávid Lóránt Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet tanszékvezető főiskolai tanára Felelős: Határidő: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke Értelem szerint 2. A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el: HEVES MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Heves Megyei Értéktár Bizottság 2. A bizottság rövidített neve: Megyei Értéktár Bizottság 3. A bizottság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság létszáma: 7 fő 6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza

20 20 II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, a Hungarikum Bizottság szakmai iránymutatásai és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer (negyedéves gyakorisággal, minden negyedév utolsó hónapjában) tartja. 3. A bizottság félévente, a közgyűlés üléstervében rögzített időpontban beszámol tevékenységéről a Heves Megyei Közgyűlésnek. IV. 1. A bizottság tagjai közül határozatlan időre elnököt választ. 2. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző legkésőbb 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. V. 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. VI. 1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 3. Azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben