Jegyzőkönyv. Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak Szabó Róbert Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Szabó Gyula képviselő úr február 4. napján a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére írásbeli nyilatkozatot juttatott el, melyben előzetes szóbeli jelzésének megfelelően a következőket jelentette be: Tisztelt Elnök Úr, ezúton bejelentem, hogy az önkormányzati mandátumomról i hatállyal lemondok. Kérem Elnök urat, döntésemről szíveskedjen tájékoztatni a közgyűlés tagjait és tolmácsolja jókívánságaimat a megye érdekében végzett munkájukhoz. Gyöngyös, január 28. Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja A vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében Szabó Gyula képviselő úr önkormányzati képviselői megbízatása az írásbeli nyilatkozatában általa meghatározott időpontban, azaz február 8. napjával megszűnt. A megüresedett képviselői helyre az MSZP Orosz Bálint János urat jelölte. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a TVB döntését. Révész Tamás A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatta a közgyűlést, hogy Szabó Gyula, a Heves Megyei Közgyűlés tagja február 8-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A lemondó nyilatkozatot benyújtotta a Heves Megyei Közgyűlés elnökének. Az MSZP, mint jelölőszervezet, a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. - ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentette, hogy a helyi önkormányzati képviselők évi választásán nyilvántartásba vett 21 fős Heves megyei listáról a 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint Jánost jelöli a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Orosz Bálint János mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény 29. (1) bekezdés f) pontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, mellyel egyidejűleg jogai és kötelezettségei is megszűnnek. Orosz Bálint János az MSZP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett megyei listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervezet által

2 2 bejelentett Orosz Bálint János mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról a 2/2015. (II. 09.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint: A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezetnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által 17/2014. (IX. 05.) számú határozattal nyilvántartásba vett Heves megyei listáján 2. sorszám alatt szereplő Szabó Gyula képviselő február 8. napján hatályosult lemondására tekintettel, ugyanezen listán 21. sorszám alatt szereplő Orosz Bálint János mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható. Kérte Orosz Bálint Jánost, vegye át a megbízólevelet és tegye le az esküt. Révész Tamás TVB elnök gratulált a megyei közgyűlés új tagjának, átadta a megbízólevelet, majd kivette Orosz Bálint János képviselő úr esküjét, aki ezt követően aláírta az esküokmányt. Szabó Róbert Gratulált Orosz Bálint János úrnak, kérte jelentkezzen be. Megköszönte Szabó Gyula eddig végzett képviselői munkáját. Megállapította, hogy innentől 13 közgyűlési tag van jelen. Emlékeztetett, hogy a Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a soron következő testületi ülés összehívására február 27. napján került volna sor. A közgyűlés február 27-től eltérő, korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos közgyűlési döntés módosítása és azzal összefüggésben hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok biztosítása indokolta, így a február 27-i ülés összehívására nem kerül sor. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy Zámbor András, a közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának, valamint Jakab Lénárt, a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának külsős tagjai megbízatásukról a bizottsági előterjesztések kiküldését követően február 15. napi hatállyal lemondtak. A személyi változások átvezetése miatt szükségessé vált az SZMSZ módosítása, melyről a bizottsági üléseken a képviselők előzetesen részletes tájékoztatást kaptak. Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról úgy, hogy a meghívóban 2. napirendként szereplő SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 1/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a február 16-i ülés alábbi napirendjét elfogadta úgy, hogy az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. NAPIREND ELŐTT A Heves Megyei Közgyűlés új tagja megbízólevelének átadása és eskütétele (Mötv. 28. (2) bekezdés) Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. )

3 3 NAPIREND I. Előterjesztések 1. Elnöki jelentés Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke RENDELET MINŐSÍTETT TÖBBSÉG HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 6. Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Előadó: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 7. Javaslat a évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 8. Javaslat a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című, a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat kapcsán hozott közgyűlési döntés módosítására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4 4 9. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének évi szabadságütemezésének elfogadásához Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG II. Tájékoztatók 10. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ évi tevékenységéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG 11. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program ( ) tervezésének jelenlegi helyzetéről Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke TUDOMÁSULVÉTEL 12. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről Előadó: Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke TUDOMÁSULVÉTEL III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. ) IV. Kérdések (SZMSZ 62. ) V. Bejelentések (SZMSZ 63. ) VI. Zárt ülés 13. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására Előadó: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke HATÁROZAT MINŐSÍTETT TÖBBSÉG Szabó Róbert NAPIREND ELŐTT Az SZMSZ 38. (1) bekezdésében meghatározott határidőben Orbán Gábor képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Heréd község belterületén áthaladó közút állapota. Orbán Gábor Gyula Emlékeztetett, hogy az ITP leadási határideje február 20-án lejár, és tudomása szerint a herédi önkormányzat ITP leadásában nem szerepel az általa említett út felújítására pályázati kérelem. Véleménye szerint ez helyes, hiszen az önkormányzaton kívül a nemzeti autópálya-fejlesztés, illetve a közútkezelők is pályázhatnak. Az úttal kapcsolatban fontosnak tartotta elmondani, hogy a TOP 1.3-ban a Munkaerő-mobilitás ösztönzése és közlekedésfejlesztés címszó alatt a kiírás, mintha erre az útra lett volna kitalálva. A felújítást indokolja egyrészt az, hogy ezzel az úttal ta-

5 5 lálkozik először a Budapestről érkező állampolgár, aki esetleg a Nógrádi-medence felé, vagy elkerülő úton Hatvant kikerülve szeretne eljutni úti céljához. Másrészt a Nógrádi-medencéből több ezer ember utazik minden reggel Budapest irányába dolgozni. Ezzel kapcsolatban összeállított egy dokumentumot az elnök úr részére, egyben arra kérte, ösztönözze, támogassa a közútkezelőt, hogy pályázzon az útfelújításra. Szabó Róbert Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat, a Heves megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz. Dudás Róbert Utalt az előző évi választásokra, melyekkel kapcsolatban voltak olyan ügyek, melyek a rendőrségen kötöttek ki. Egy füzesabonyi esettel kapcsolatban beszélt a Tiszta vizet a pohárba kiadványról, amely tartalmát tekintve feljelentésbe torkollott. Ezzel kapcsolatban folyt bírósági nyomozás. Elmondta, hogy egy nem hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen elemek vannak a magyarázatokban és hogyan folyik a nyomozás. Ez alapján a bíróság szerint a tettes felkutatására nincs remény, holott részletesen taglalva van, hogy ki, miért és mennyi pénzért és milyen gépjárművel hová és mit vitt, kinek a megbízásából. A rendőrség viszont a kormánypárt helyi képviselőjét, helyi csoportvezetőjét és kampányvezetőjét meg sem hallgatta, de a Kárpát út érintett részén található térfigyelő kamerák felvételeit sem nézte meg. Véleménye szerint, ha ilyen eszközök rendelkezésre állnak, akkor azt ki is kell használni. Megkérdezte, hogy ez a vizsgálat miért sikeredett ilyen kurtára. Dr. Széchy Zsolt Komplex kérdésről van szó, amire helyben nem tud reflektálni, ezért a rendőr-főkapitányság írásban válaszol a képviselő úr észrevételére. Szabó Róbert 1. napirend Elnöki jelentés Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november és december hónapokban hozott határozatainak végrehajtásáról. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

6 6 Szabó Róbert 2. napirend Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására Beszámolt arról, hogy Szabó Gyula képviselői megbízatásáról való lemondásával egyidejűleg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságban betöltött tagsága is megszűnt. A megüresedett bizottsági helyre az MSZP Orosz Bálint Jánost, mint a közgyűlés új tagját javasolta. A közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága már ismertetett külsős tagjainak lemondására tekintettel és figyelemmel arra is, hogy korábban mindkét bizottsági tagot a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegálta, a megüresedett helyekre a Jobbik a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságába Szabóné Balla Mariannát, Szarvaskő település polgármesterét, míg az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságba Kun Róbertet, a Jobbik egri alelnökét jelölte. Megkérdezte Orosz Bálint Jánost, Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá. Jelzés nem érkezett. Az SZMSZ 82. -a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Kérte, amennyiben az előzőekben ismertetett javaslatokon túl a közgyűlés tagjai részéről más javaslat is van, azt a képviselők tegyék meg. Javaslat nem érkezett. Javasolta, hogy a közgyűlés az SZMSZ személyi változásokkal érintett mellékleteinek módosítására irányuló rendelettervezetet fogadja el. Ismertette, hogy amagyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében a személyes érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Orosz Bálint János a bizottságba történő megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

7 7 Heves Megyei Önkormányzat 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. mellékletben foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 13. Orosz Bálint János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 2. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Kómár József Dr. Gondos István Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna 3. Az SZMSZ 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Jáger József Orbán Gábor Gyula Orosz Bálint János Külső tagjai: Pócs János Dr. Ördög István Kun Róbert

8 8 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Szabó Róbert Az SZMSZ-t módosító rendelet megalkotása és a bizottságok új tagjainak megválasztása után felkérte Szabóné Balla Mariannát és Kun Róbertet az eskü letételére és az esküokmány aláírására. Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke gratulált az újonnan megválasztott külső bizottsági tagoknak, akik a közgyűlés előtt letették az esküt és aláírták az esküokmányt. Szabó Róbert 3. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés és zárszámadás vonatkozásában a továbbiakban használatra javasolt, a közgyűlés által jóváhagyandó mellékleteket. Az összehasonlíthatóság fenntartása érdekében javasolta a évre vonatkozó zárszámadás elfogadásáig néhány korábbi, a rendelettervezet 7. -ában megjelölt melléklet használatát. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) költségvetési rendeletére, költségvetési rendelete módosítására és a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadásra terjed ki.

9 9 2. A költségvetésről és a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza: a) a megyei önkormányzat költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait működési bevételek és működési, felhalmozási bevételek és felhalmozási, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, b) a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait kiemelt ok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási egyenlege szerinti bontásban, d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi okat, e) a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi okat és finanszírozási kiadási okat, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a megyei önkormányzatnak a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kal kapcsolatos hatásköröket, valamint az ok módosításra vonatkozó hatásköröket, i) az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot, j) a megyei önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, k) az felhasználási tervet, l) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, m) a közvetett támogatásokat, n) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi ainak és kiadási ainak keretszámait főbb csoportokban, o) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, p) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, q) az éves létszámkeretet, r) a kiemelt ok jóváhagyását ra) működési célú támogatások államháztartáson belülről, rb) közhatalmi bevételek, rc) működési bevételek, rd) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, re) finanszírozási bevételek, rf) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, rg) felhalmozási bevételek, rh) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, ri) személyi juttatások,

10 10 rj) munkaadókat terhelő járulékok, rk) dologi, rl) ellátottak pénzbeli juttatásai, rm) egyéb működési célú, rn) finanszírozási, ro) beruházások, rp) felújítások, rq) egyéb felhalmozási célú szerinti bontásban. 3. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a 2. -ban foglaltakon túl tartalmazza: a) a köztisztviselők adott költségvetési évre vagy az átmeneti gazdálkodásról alkotott önkormányzati rendelet hiányában a következő évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre - szóló illetménykiegészítésének mértékét, b) egyéb, a költségvetési gazdálkodást érintő előírásokat. 4. (1) A zárszámadásról készített önkormányzati rendeletet a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete szerint a költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez igazodóan, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. (2) A zárszámadásról készített önkormányzati rendelet a 2. -ban meghatározottakon kívül tartalmazza: a) a pénzeszközök változását bemutató táblázatot, b) a megyei önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását, e) a megyei önkormányzat mérlegét, f) a maradványkimutatást, g) az eredménykimutatást. 5. A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló és zárszámadásáról készített önkormányzati rendelete tervezetének megszövegezésénél a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értelemszerűen - alkalmazandó mellékleteket, e rendelet mellékletei tartalmazzák. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. (1) Hatályukat vesztik a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései.

11 11 (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet 1., 2., 7., 14., és 17. mellékletei az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóság érdekében április 30. napján vesztik hatályukat. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 4. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Az előterjesztés részletesen tartalmazza a évre vonatkozó zárszámadást megalapozó - szükséges módosításokat. Az előterjesztésben rögzítésre került, hogy annak bizottságok általi megtárgyalását követően a rendelettervezetben, illetve annak mellékleteiben módosítások átvezetésére került sor, mely módosítások az előterjesztésben kiemelve szerepelnek. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága az előterjesztésben kiemelt beépítését megelőzően megtárgyalta és támogatta annak elfogadását. Faragó Tamás Milyen rendezvényekre volt elkülönítve a társadalmi aktivitást elősegítő programokra fordított 4,5 millió forint? 2014-ben a konszolidáció során volt olyan cég, amelyben a megyei önkormányzat tulajdonos és konszolidálva lett? Szabó Róbert Elmondta, hogy a 4,5 millió forint 100%-ban a megyenap költségeit tartalmazza, amely a gyöngyösi sportcsarnokban került megrendezésre. A második kérdésre a válasz nemleges, nem volt olyan cég, amelyben az említett konszolidációkor a megyei önkormányzat tulajdonos lett volna. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

12 3. (1) A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 12 (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert 5. napirend Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására A évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került összeállításra. A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően szétválasztásra került az önkormányzat és a hivatal költségvetése. A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak, a költségvetés hiánnyal nem tervez. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Érsek Zsolt Az előterjesztésből az látható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 226,8 millió forint működési költséget kap. Hogyan jött ki ez az összeg, ami ugyanannyi volt 2013-ban és 2014-ben is? Szabó Róbert Rámutatott, hogy az állami támogatás 226,8 millió forint, mely összeg megjelent a Magyar Közlönyben. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően a Magyar Államkincstár országos adatbekérések után meghatározta, hogy egyes megyei önkormányzatok működéséhez mekkora forrás szükséges. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették többek között a megyék nagyságát, lakosságszámát. Remélhetőleg a megyei önkormányzatok megnövekedett feladataik ellátásához plusz forrást kapnak a jövőben, ezt azonban a költségvetésbe még nem lehetett betervezni.

13 13 Dr. Barta Viktor Leszögezte, hogy az összeg valóban azonos a évi központi költségvetési támogatással. Az önkormányzati hivatal és összességében az önkormányzat létszám-ai az elmúlt három év alatt számottevően nem változtak, a köztisztviselői illetményalap, amelyet szintén központilag a költségvetési törvény szabályoz, több évre visszamenőleg azonos, bérfejlesztés nem volt. A dologi terén bizonyos szinten érezhető volt a rezsicsökkentés hatása, de növekedés semmiképp nem volt. Az összeg a szoros értelemben vett működésre elegendő. Faragó Tamás Az adatok közt szerepel egy 9 millió forintos mosdófelújítás, amit szeretne megtekinteni. Az előterjesztésből az is látható, hogy a Tisza-tó likviditási problémái folyamatosak. Miből adódik ez? Emlékeztetett arra, hogy bizottsági ülésen kérte a 32 milliós dologi ról szóló kimutatást, amit nem kapott meg. Szabó Róbert A mosdó felújítására szükség volt, a jövőben is cél, hogy amennyiben a jó gazdálkodás következtében maradna megtakarítás, azt a megyeháza önkormányzati használatban lévő részének szépítésére szeretné felhasználni az önkormányzat. Dr. Barta Viktor A mosdó kapcsán tájékoztatott arról, hogy amikor a szerződés a vállalkozóval megkötésre került, szándékosan nagyobb tartalékkeret biztosítása történt. Mivel egy 300 éves épületről van szó, nem lehetett tudni előre, hogy milyen műszaki paraméterek lesznek jellemzőek a kibontás után. Ezt követően a költségkeret jelentősen lecsökkent, a vártnál jobb állapot volt jellemző. A valós bekerülési költség a végén nettó 4,7 millió forint lett. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. likviditási helyzetéről elmondta, hogy a kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezete mellett egyfajta szakmai munkaszervezete a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak. A tanács legtöbb bevétele a központi költségvetésből származik, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól célhoz kötött, konkrét feladathoz kapcsolt állami támogatásban részesül a tanács és azon keresztül a kft. A év költségvetési évének végén állította össze a kft. a részletes évi feladat- és programtervét, melyet a minisztériumnak megküldött és erre az a pozitív visszajelzés érkezett, hogy a támogatás meg fog érkezni a kft.-hez Mivel az összeg némileg később érkezik, szükség van a tulajdonosoknak egyfajta áthidaló tagi kölcsön nyújtására a likviditás biztosításához. Éppen ezért a szerződésben az szerepel, hogy a központi állami támogatás beérkezését követő legkésőbb 10. napig köteles visszafizetni az összeget a kft. A 32 millió forint összegű dologi kiadást illetően beszélt arról, hogy az elemi költségvetési szintű lebontás még nincs meg, hiszen azt az elfogadott költségvetés alapján kell megtenni, de a tervezés során egy majdnem hasonló részletezettségű adatsor már rendelkezésre áll. A dologi sor kb. 70%-át a rezsiköltség teszi ki, kb %-ban hajtó- és kenőanyagot tartalmaz, a maradék összegben pedig a hivatal működéséhez szükséges egyéb dologi at, mint pl. a papír. Az adatok elküldésének elmaradásáért elnézést kért, azokba bárki betekinthet, közadatokról van szó. Szabó Róbert Amennyiben a mosdót illetően építészeti kérdés merül fel, arra Szabó László főépítész úr válaszol. Érsek Zsolt Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetési összege megegyezik a évivel, ami figyelembe véve az inflációt, minimum kb. 3,4 millió forint reálértékcsökkenést jelent a költségvetésben. Ha ez az összeg rendelkezésre állna, akkor pl. a társadalmi

14 14 aktivitást elősegítő programokra másfélszer annyi támogatás jutna. A civileknek szintén nemcsak másfél milliót lehetne adni, vagy egy értékelhető összeg kerülhetne az általános tartalékba. Megemlítette, hogy a köztisztviselők hosszú ideje nem részesültek illetményemelésben, így az ő fizetésük is csökken évek óta reálértékben. A felsorolt indokok alapján a költségvetést frakciója nem támogatja. Szabó Róbert Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: Heves Megyei Önkormányzat 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A Költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési ait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

15 15 (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított at címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza. (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható ait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza. (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10.melléklet tartalmazza. (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza. (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza. (15) A évi költségvetés általános tartaléka 300 e Ft. (16) Az előző év pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését rendelet-módosítással közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pót esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 5. (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során: a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt ok között gazdasági eseményenként Ft összeghatárig; d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás a fölött, melynek összege 1,5 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.

16 16 e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési on, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási okon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési okon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési on túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. f) A Heves Megyei Önkormányzat likviditását szükséges folyamatosan biztosítani. A Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig, a likviditás biztosítása érdekében az Elnök, a már elfogadott ok terhére vállalt kötelezettségek teljesítéséhez átmeneti jelleggel visszapótlási kötelezettség mellett bevonhatja. (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja. 6. (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (3) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban b) a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban kerül meghatározásra a évi költségvetési rendelet elfogadásáig (2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 7. (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott teljesítéséről gondoskodjon. (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

17 17 Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 3. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza. Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 1. számú, a Stabilitási törvény szerinti határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 3/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint Szabó Róbert Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 2. számú, tagi kölcsön nyújtására vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 4/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tiszató Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Értelem szerint

18 18 Szabó Róbert 6. napirend Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Felkérte Herman Istvánt, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökét, hogy jelen napirendi pont előterjesztőjeként ismertesse annak tartalmát. Herman István Tájékoztatott arról, hogy a évi XXX. törvény értelmében létre kell hozni a megyei értéktárakat. Eddig egy külsős szervezet, a Kaptárkő Egyesület látta el a feladatot. A közgyűlés a december 16-i határozatával úgy döntött, hogy létrehozza az Értéktár Bizottságot. A bizottság 7 főből állna. Megköszönte a tagjelölteknek, hogy elfogadták a jelölést, hiszen a feladatellátás társadalmi munkában történik. A javasolt tagok: Martonné Adler Ildikó, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Kovácsné Somogyi Mónika, a Civil Információs Centrum vezetője, Jeszenszky Beatrix, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum osztályvezetője, Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának delegáltja, Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa és egyben a Kaptárkő Egyesület delegáltja, Dr. Dávid Lóránt, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete tanszékvezető főiskolai tanára, illetve a Heves Megyei Közgyűlés részéről saját személye. A tervek szerint bizottság negyedévente ülésezne, a közgyűlés előtt éves beszámolási kötelezettsége van. Kérte a képviselőket, támogassák az előterjesztést. Szabó Róbert Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Orbán Gábor Gyula Véleménye szerint minden olyan kezdeményezés támogatandó, ami a múlt értékeit, illetve a jelen jövőbeni értékeit rendszerezve megőrzi az utókor számára. Felhívta Herman alelnök úr figyelmét arra, hogy a polgármesterekkel tárgyalva az értéktár létrehozásáról, ne feledkezzenek meg a köztéri szobrok állapotának felülvizsgálatáról, illetve a szükséges lépések megtételéről. Nem az állagmegóvásra gondolt, hanem az aktualizálásra. Ezzel kapcsolatban egy fényképet mutatott, amelyet 2015-ben készített, amelyen látható tábla szerint a tanácsköztársaság 40. évfordulójára felújított szoborról volt szó. Szerinte fel kell hívni a polgármesterek figyelmét arra, hogy ezeket ugyanúgy, mint az utcanév táblákat, alkalomadtán távolíttassák el a honvéd szobrokról. Herman István Elmondta, hogy az Értéktár Bizottság feladata a megyei értékek feltérképezése, a megyei identitástudat erősítése. A képviselő úr által említett téma tipikusan települési önkormányzati feladat, helyi kezdeményezéssel lehet a polgármester vagy a képviselők figyelmét felhívni az aktualizálásra. A megyei önkormányzat Értéktár Bizottsága felhívhatja ugyan a települési önkormányzatok figyelmét a törvényre, ez azonban nem ró rájuk kötelező feladatot. Szabó Róbert Az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. (1a) bekezdése értelmében nem kell külön szavazni atekintetben, hogy Herman István a Heves Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló szavazásban részt vehet-e. Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

19 19 Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 5/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre, egyben felhatalmazza alelnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot: 1. Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Martonné Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere 3. Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; tudományos munkatárs Kaptárkő Egyesület 4. Kovácsné Somogyi Mónika Civil Információs Centrum vezetője 5. Csathóné Sebők Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának megbízott tagja 6. Jeszenszky Beatrix Hatvan, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kiállítási osztályvezetője 7. Dr. Dávid Lóránt Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet tanszékvezető főiskolai tanára Felelős: Határidő: Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnöke Értelem szerint 2. A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el: HEVES MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Heves Megyei Közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Heves Megyei Értéktár Bizottság 2. A bizottság rövidített neve: Megyei Értéktár Bizottság 3. A bizottság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca A bizottság létszáma: 7 fő 6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza

20 20 II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, a Hungarikum Bizottság szakmai iránymutatásai és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer (negyedéves gyakorisággal, minden negyedév utolsó hónapjában) tartja. 3. A bizottság félévente, a közgyűlés üléstervében rögzített időpontban beszámol tevékenységéről a Heves Megyei Közgyűlésnek. IV. 1. A bizottság tagjai közül határozatlan időre elnököt választ. 2. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző legkésőbb 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható. 3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti. V. 1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. VI. 1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 3. Azonos számú szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/279/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről

Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.() számú önkormányzati rendelete Mende Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/2-12/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről

Heves Megyei Önkormányzat 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Heves Megyei Önkormányzat 2/203. (II. 8.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 203. évi költségvetéséről Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben