A kalkulátor optimális használata a Termékleírás, az Útmutató, a Segédlet és a kapcsolódó jogszabályok együttes használatával lesz teljes.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kalkulátor optimális használata a Termékleírás, az Útmutató, a Segédlet és a kapcsolódó jogszabályok együttes használatával lesz teljes."

Átírás

1 A kalkulátor optimális használata a Termékleírás, az Útmutató, a Segédlet és a kapcsolódó jogszabályok együttes használatával lesz teljes. Eximbank Refinanszírozás tól SEGÉDLET Állami támogatás mértékének meghatározása kalkulátor segítségével 1. Kalkulátor alapvető célja: Refinanszírozási hitelek A versenyképességet javító hitelkonstrukciók esetében nyújtott támogatások mértékének meghatározása. Támogatási jogcímek: 1. Jogalap /2013/EU bizottsági rendelet - de minimis o belföldi forgóeszközhitel o belföldi beruházási hitel 2. Jogalap - 651/2014/EU bizottsági rendelet belföldi beruházási hitel: o 14. cikk regionális beruházási támogatás o 17. cikk kkv-knak nyújtandó támogatás o 22. cikk induló vállalkozások részére nyújtandó támogatás A tábla kitöltendő oszlopaiban minden esetben fel van tüntetve a mértékegység, amiben az értékeket meg kell adni, illetve az eredményeket látjuk (pl.: HUF/EUR; év/félév/negyedév/hónap)! 2. Kalkulátor alapvető jellemzői: A lenti sorokat (a kalkulátorban a sárga cellákat) szükséges kitölteni ill. kiválasztani a megfelelő választ a legördülő menüből, mert ezek alapján számítódik ki az adott ügylethez tartozó konkrét támogatás mértéke, továbbá a megfelelő jogcímeken adható maximális támogatásmérték/intenzitás, valamint az ahhoz tartozó maximális hitelösszeg. Hitel jóváhagyásának az időpontja (EXIM döntés időpontja) Egy adott ügylet támogatástartalmának meghatározásakor a támogatást a hitel döntés időpontjára szükséges diszkontálni. Az ügylet előkészítésekor ez az időpont egy feltételezett hiteldöntési időpontot jelent. Amikor a döntés időpontja már tisztázódott, akkor azt az időpontot kell figyelembe venni. 1

2 Árfolyam Indikatív ajánlati szakaszban az aktuális, MNB által közzétett, két tizedes pontossággal meghatározott árfolyamot lehet használni. Az Exim hiteldöntését követően, az Igazolás kiállításakor a támogatási döntés (Exim döntés) napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a MNB által közzétett, két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. a) Piaci kamat meghatározása cégbesorolás szerint: Referencia alapkamat Cégbesorolás Adósminősítés/Fedezettség Az EU referencia ráta meghatározásának célja: az állami támogatás (támogatástartalom/kamatkedvezmény elméleti árazási alap) mértékének meghatározásához szükséges, ami a tényleges kamatlábtól való eltérés alapján számolódik. A B4-es cellában hivatkozott linken található meg az aktuális EU referencia alapráta EUR-ra és HUF-ra. Annak ellenőrzése minden esetben javasolt. Amennyiben eltérés van a C4-es cellában az aktuális referencia alaprátától, a cella felülírható (ld. kalkulátor előlap). Adósminősítés a hitelintézettől származó adósminősítési kategória szerint: - kiváló, - jó, - kielégítő, - gyenge, - rossz. A fedezettség mértéke - magas, ha 70% vagy annál több, - általános, ha 41% és 69% közötti, - alacsony, ha 40% vagy az alatti mértékű biztosíték áll rendelkezésre a kölcsönök fedezeteként. Kockázati felár Egyéni referencia kamatláb Automatikusan számolódik a beállított adósminősítés és fedezettség alapján. Automatikusan számolódik a kockázati felár és a referencia alapkamat összegeként. b) Hitelkarakterisztika: Hitel devizaneme: Hitelösszeg (HUF vagy EUR): Folyósítás: Futamidő: HUF/EUR A hitel devizanemében (amit fentebb beállítunk) kifejezett hitelösszeget kell beírni. Az (első) folyósítás dátumának megadása: éééé.hh.nn. formátumban Több részletben történő folyósítás esetén a legelső folyósítás várható időpontját (rendelkezésre tartási időszak első napja) kell megadni. Évben kifejezve kell megadni a futamidő hosszát úgy, hogy ha van türelmi idő, akkor azt is hozzá kell adni! (pl. 6 éves hitel + két negyedév türelmi idő = 6.5 év) 2

3 Származékos kölcsön kamata: Törlesztés: Törlesztésgyakoriság: Türelmi idő (hó/negyedév/félév/év): Kamattőkésítés a türelmi idő alatt? A hitelintézet által saját belső árazási utasítása, szabályai szerint kalkulált kamat. Választható - egyenlő összeg (annuitásos törlesztés), - egyenlő tőke (minden periódusban azonos nagyságú tőkerészlet)vagy - egyedi törlesztés (ebben az esetben a tőkeamortizáció rugalmasan tervezhető, ehhez a Q oszlopban kell az aktuális periódusra vonatkozó tőkeamortizációt (összeg) kitölteni. Amennyiben a törlesztésgyakoriságot havira állítjuk, lehetőség lesz a futamidő alatt bármely hónaphoz törlesztés felvitelére. havi/negyedéves/féléves/éves maximum 2 év, a törlesztés gyakoriságának megfelelő időtartamban kell megadni igen/nem c) Hiteligénylőre vonatkozó adatok Hitel fajtája/célja: beruházási/forgóeszköz (forgóeszközhitel esetén a tábla jelzi, hogy mely cellákat nem kell kitölteni) Hiteligénylő cég besorolása: kis/közép/nagy 1 Induló vállalkozás 2? Ha Európai Rt., rendelkezik Magyarországon fiókteleppel? Van hitelfelvevői múltja vagy mérleg alapú hitelminősítése a hitelfelvevőnek? Halászati vagy akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalat 3? Közúti kereskedelmi árufuvarozással foglalkozó cég? (de minimis támogatási kategória esetén nem releváns) Igen/nem /nem Európai Rt. Van/Nincs d) Hitel felhasználására vonatkozó adatok Beruházás helyszíne Nem kell kitölteni! vagy Válasszon várost! Beruházás jellege A régió megadása, ahol a beruházás történik. Közép-Magyarország esetén kell kitölteni, a megadott települések alapján. Megkezdett/Új létesítmény létrehozása/meglévő létesítmény bővítése új termékbevezetése miatt/meglévő létesítményben 1 651/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletben meghatározottak alapján 2 EXIM belföldi beruházási hitel Útmutató 8.1 pont 3 EXIM belföldi beruházási hitel Útmutató 5.3. pont EXIM belföldi forgóeszközhitel Útmutató 5.4. pont 3

4 technológiaváltás (megkezdett beruházás csak de minimis lehet) Széles sávú infrastruktúra fejlesztésére 4? Kutatási infrastruktúra fejlesztésére 5? Import áru helyett hazai áruk használatához kapcsolódó felhasználás? Külföldi értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez kötött felhasználás? Exportált mennyiségekkel, illetve exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő költségek? Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozása? Teherszállító járművek megvásárlására? Katonai berendezések gyártásával vagy forgalmazásával kapcsolatos a tevékenység? A tevékenység innovatív 6? Elszámolható költségek (a hitel devizaneme szerint EUR vagy HUF) HITELCÉL HITELCÉL HITELCÉL TEÁOR kód alapján A projekt érdekében felmerülő tényleges költség (projektköltség), melynek mértéke nagyobb, mint a hitel összege. e) Rendeleti KO kritériumok Hazai jog szerinti, fizetésképtelenségi, csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 1346/2000/EK szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt van vagy indítható ellene 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 6. -a alapján nehéz helyzetben lévőnek minősül Hiteltörlesztést megelőző 2 évben azonos/hasonló tevékenységet szüntetett meg/tervez megszüntetni az Európai Gazdasági Térség területén? Rendelkezik a beruházáshoz kapcsolódó 25%-os önerővel, ami vissza nem térítendő állami támogatástól mentes? f) Támogatáshalmozódás Elmúlt három évben igénybevett állami támogatások a hitelfelvevő ügyfél nyilatkozata alapján Minden eddig igénybevett/megítélt támogatást EUR-ban kell megadni! 4 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk pontjai 5 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja 6 EXIM belföldi beruházási hitel Útmutató 8.1 pont 4

5 De minimis alapon kapott De minimis alapon kapott támogatások teljes összege (EUR) Azonos megyében folytatott működés során kapott regionális támogatások (forgóeszközhitelnél nem releváns) Regionális alapon kapott beruházási támogatások teljes összege (14. cikk) + az azonos tevékenységre, azonos megyében kapott de minimis (EUR) A regionális alapon kapott támogatásokhoz tartozó elszámolható költségek összesen (EUR) 17-es cikk alapján kapott támogatások teljes összege + azonos tevékenységre kapott összes de minimis (EUR) 17-es cikk alapján kapott támogatásokhoz tartozó elszámolható költségek összesen (EUR) 22-es cikk alapján kapott hitelek összege (EUR) Már megítélt regionális támogatás, összesítve, a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva, ehhez hozzá kell adni az azonos tevékenységre kapott de minimis támogatások összegét is, szintén a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva. Már megítélt az adott tevékenységhez, projekthez kötődő - regionális támogatáshoz tartozó elszámolható költség, összesítve, a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva. Egyéb jogcímen kapott támogatások (forgóeszközhitelnél nem releváns) 17-es jogcímen eddig megítélt támogatások összege a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva, ehhez hozzá kell adni az azonos tevékenységre kapott de minimis támogatások összegét is, szintén a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva. 17-es jogcímen eddig kapott támogatásokhoz tartozó elszámolható költségek, összesítve, a megítéléskori árfolyamon EUR-ra váltva! 22-es jogcímen eddig kapott támogatott hitelek EUR értéke. g) Eredménytábla A szükséges információk kitöltése eredményeképp kiszámolódik, hogy a négy jogcímre mekkora hitel igényelhető maximálisan, illetve annak mekkora a támogatástartalma, ez látható a tábla F3:G15 celláiban. (Fontos, hogy ezek az értékek a hitelkarakterisztikától függenek, vagyis ha bármit változtatunk, pl. a futamidőt, akkor ezek a számok is változnak!) Itt minden esetben EUR értékek láthatók, mivel a szabályozás EUR értékeket határoz meg (HUF hitel esetén is, de ha beállítottuk, hogy a hitel devizaneme HUF, akkor ezt a tábla figyelembe veszi a számításnál). Az eredmények a jogcímek alábbi sorrendjében láthatóak a táblában: de minimis, 14-es cikk, 17-es cikk, 22-es cikk. Mind a négy jogcím esetén vannak olyan okok, amik kizárják az igénylést. Ezt a tábla kezeli úgy, hogy ilyenkor az eredménytáblá- 5

6 ban az összegek nullát mutatnak. (A segédlet végén található összefoglaló táblázatban minden módosító tényező fel van tüntetve.) A de minimis jogcímen adható hitelösszeg és támogatás alapját a csekély összeg, EUR támogatástartalom-plafon adja. Ezt csökkentheti, ha már korábban ezen a jogcímen kapott támogatást az igénylő vállalat (ez esetben a már megkapott támogatás kivonódik ebből a EUR értékből), illetve az, ha a vállalat közúti kereskedelmi árufuvarozással foglalkozik, ekkor a maximális összeg EUR lehet (ilyenkor ebből vonjuk le a már megkapott támogatásokat). A de minimis alapján kiszámolt értékek alatt láthatóak az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatások és a hozzájuk kapcsolódó hitelösszegek: a regionális alapú támogatás (14- es cikk), a kkv-knak nyújtandó támogatás (17-es cikk), valamint az induló vállalkozások részére nyújtandó támogatás (22-es cikk) alapján számolódó értékek. A három jogcímen nyújtandó támogatások közös tulajdonsága, hogy forgóeszköz finanszírozásra nem nyújthatóak, így tehát ha a hitelcél cellában azokat a jogcímeket jelöltük be, akkor mindhárom jogcímen nyújtható hitel- és támogatásértékek nullát mutatnak (vagyis csak beruházási hitel esetén igényelhetőek). Regionális alapú támogatás (14-es cikk): A számítás alapja egyrészt a regionális térképen meghatározott támogatásintenzitás értéke (tehát ez a beruházás elhelyezkedésétől függ), másrészt az elszámolható költségek összege. A jogcímen nyújtható támogatás nagyságát befolyásolja a már korábban megkapott támogatások és az azokhoz tartozó támogatásintenzitás értéke. Itt a de minimistől eltérően nem csak kivonódik a már megkapott támogatás, hanem a maximálisan igényelhető összeget a már korábbi projektek elszámolható költsége is befolyásolja. Ezen felül a de minimis jogcímen kapott támogatások értéke is csökkenti a maximális támogatástartalmat, de lag azok, amelyeket a cég azonos megyében, azonos tevékenységre kapott. KKV-knak nyújtandó támogatás (17-es cikk): A számítás alapja a projekt elszámolható költsége, ezt a vállalat méretének függvényében 10%-ig (közepes vállalat), vagy 20%-ig (kisvállalat) lehet finanszírozni, maximum 7.5 millió EUR értékig. A maximális támogatások összegét csökkenti a már megkapott 17-es jogcímen megítélt támogatások értéke, és a de minimis jogcímen megkapott támogatásokból azok, amelyeket a cég azonos tevékenységre kapott. A maximális összeg kiszámításához szükséges megadni a már korábban 17-es jogcímen kapott támogatásokhoz tartozó elszámolható költségeket. Induló vállalkozások részére nyújtandó támogatás (22-es cikk): Ennél a jogcímnél a maximális hitelösszeget kapjuk meg a regionális támogatási térkép alapján, amit módosíthat, ha a tevékenység innovatív, valamint a hitel futamideje. Csak kis, induló vállalatok kaphatják. A maximális hitelösszeget csökkenti a már ezen a jogcímen kapott hitelek összege. h) Solver A solver kiszámolja, hogy az igényelt hitelt mekkora minimális kamattal folyósíthatja a hitelintézet az egyes jogcímek alapján. A futtatáshoz ki kell választani a G16-os cellában, hogy melyik jogcím értékét vegye figyelembe, majd a Kamatsolver feliratú gombot megnyomva a fehér hátterű, keretes tartományban (F20:G25) látható az 6

7 eredmény. A solver a Származékos kölcsön kamatának értékét módosítja úgy, hogy a maximális támogatástartalom teljesüljön az ügylethez igényelt hitel összege és egyéb, már korábban megadott tulajdonságai alapján. Az így kiszámított kamat korlátos: nem lehet alacsonyabb, mint 0%, illetve nem érheti el a piaci kamat szintjét (min. 0,01%-os kamatkedvezmény). Az Egyéni referencia kamatlábnak minden esetben nagyobbnak kell lennie a Származékos kölcsön kamatánál, azaz az ügyletnek mindenképpen kell tartalmaznia kamatkedvezményt (minimum 0,01 % p.a. mértékűt)! Ha a solver megnyomását követően (megfelelő jogcímet kiválasztva) a Származékos kölcsön kamata sorban 0,0 % p.a. jelenik meg, az azt jelenti, hogy maximáljuk a kamatkedvezményt úgy, hogy akár a hitel - elméletben 0%-os kamaton is folyósítható lehetne. A Származékos kölcsön kamatának változtatásával mód van arra, hogy a kamatkedvezmény mértékét változtassuk. Ezáltal természetesen a kamatkedvezmény mértéke és így a hitel támogatástartalma is módosul. A ténylegesen felvett hitel adatai Az F20:G25 cellákban láthatjuk, hogy mekkora a projekthez igényelt hitel értéke EUR-ban, a támogatástartalma EUR-ban, valamint a hitel HUF értékét. Ezek alatt láthatjuk, hogy a beírt paraméterek alapján kialakuló támogatástartalom a 14-es és a 17-es cikk alapján mekkora támogatási intenzitást jelent (az értékek eltérhetnek, mivel ezt a már megítélt támogatások is befolyásolják). Az utolsó sorban azt látjuk (tájékoztató jelleggel), hogy a hitel mekkora kamatkedvezményt tartalmaz. 7

8 1. táblázat: Az egyes jogcímek igényelhetőségét módosító tényezők (szürkével színeztük a forgóeszközhitel esetén nem releváns kérdéseket/nem kitöltendő részeket) Hitel fajtája/célja Hiteligénylő cég besorolása Induló vállalkozás? Ha Európai Rt., rendelkezik Magyarországon fiókteleppel? Van hitelfelvevői múltja vagy mérleg alapú hitelminősítése a hitelfelvevőnek? Halászati vagy akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalat? Közúti kereskedelmi árufuvarozással foglalkozó cég? Válasszon várost! > csak akkor, ha a fenti "Közép- Magyarország" Beruházás jellege Széles sávú infrastruktúra fejlesztésére? Kutatási infrastruktúra fejlesztésére? Import áru helyett hazai áruk használatához kapcsolódó felhasználás? Külföldi értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez kötött felhasználás? Exportált mennyiségekkel, illetve exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő költségek? Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozása? De minimis 14-es 17-es 22-es forgóeszköz: forgóeszköz: kis:20%-os intenzitás, közepes:10%-os intenzitás, nagy: forgóeszköz: közepes és nagy: nem: nem: nem: nem: nem: nincs:min. 400 bp kamat nincs:min. 400 bp kamat nincs:min. 400 bp kamat nincs:min. 400 bp kamat igen:max EUR támogatástartalom igen: ha a város nincs benne a listában: Megkezdett beruházás: igen: igen: Megkezdett beruházás: Teherszállító járművek megvásárlására? igen: igen: Katonai berendezések gyártásával vagy forgalmazásával kapcsolatos a tevékenység? A tevékenység innovatív? Elszámolható költségek (EUR vagy HUF a hitel devizaneme szerint) Hazai jog szerinti, fizetésképtelenségi, csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 1346/2000/EK szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt van vagy indítható ellene számítás alapja! számítás alapja! igen: max kétszeres hitelösszeg 8

9 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 6. -a alapján nehéz helyzetben lévőnek minősül Hiteltörlesztést megelőző 2 évben azonos/hasonló tevékenységet szüntetett meg/tervez megszüntetni az Európai Gazdasági Térség területén? Rendelkezik a beruházáshoz kapcsolódó 25%-os önerővel, ami vissza nem térítendő állami támogatástól mentes? igen: igen: igen: nem: 9

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogramja

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. november 17-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Érvényes 2014. október 1-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041 Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT. 2009. február A program neve: (Országos Mikrohitel

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben