Kádár Imre: A rendező hivatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kádár Imre: A rendező hivatása"

Átírás

1 Kádár Imre: A rendező hivatása Szent őrületben a költő szeme Földről az égbe, égiből földre villan S míg ismeretlen dolgok vázait Megtestesíti képzeletje, tolla A légi semmit állandó alakkal Lakhellyel és névvel ruházza fel. Ilyen földről az égre, égről a földre tekintő pillantás a színház perspektívája, profánt és szentet, reálist és misztikust egyesít magában. A rendező feladata elsősorban, hogy a tisztán szellemit, a költői művet testi alakokiban realizálja, viszont a tisztán reálisat, a fizikai matériát átszellemesítse és égi magasságokba emelje. KADAR IMRE 401

2 ÁLMATLAN ÉJSZAKA Már csend van itt, sötétség szállt le ránk. A fáradt férfi s a két kisgyerek mélyen lélekzik, álomparton túl. Künn a sötétben sűrű köd remeg. A ködben árnnyá vékonyulva járnak s rekedten köhögnek az emberek. Itt semmi nesz. Csupán) a kicsi óra tik-takja koppan tudatom falán és mégis hallom azt a köhögést tudatalatti veremből talán?... A leányka álmában nyöszörög. Sokat evett vacsorára szegény. Szegény?! Úristen bocsásd meg e szót! Hány ember nyöszörög most fekhelyén s vörösen-kéken tarkállik a fagy üres gyomrára szorított kezén... Már semmi nesz, csak az óra ketyeg. Hány óra? Nem, jaj, nem nézek oda: a világító számsor vigyorog, mint tágranyitott éhes száj foga... Én Istenem, hát nem lesz vége már e szörnyű éjszakának tán soha?»édesanyám«sír fel a kisfiam, odamegyek s újra betakarom. Egy pillanatra kinyitja szemét, míg átöleli lágyan a karom és mosolyog. Nehogy meglássa, jaj, hogy gomolyog a köd az udvaron.»...édesanyám...«valaki mondta, hogy e szóval halnak meg; a katonák, ezt nyögi az, kit ölel a halál s kín vicsorítja véresre fogát. Kicsi fiam, ha te majd nagy leszel, lesz háború?... Jaj, nem bírom tovább! Valahol messze vonatfütty sikolt. Vagy tán valaki megölte magát?... Vájjon honnan, vájjon ki küldte rám a vér és nyomor e szellem-hadát? Én Istenem, ó mentsd meg lelkemet, nem bírom már e szörnyű éjszakát!... BIRÓNÉ VÁRÓ ÉVA 402

3 A S O K T U D Ó Eredeti székely népmese. FIÚ Volt, hol nem volt valahol, talán ott, hol a tarka lótól nem vesznek vámot, hát ott, volt egyszer egy ember. Volt ennek az embernek egy ügyibe való, soktudó fia, amilyen több sem azelőtt, sem azóta nem taposta az élő világot. Pedig még csak növendék vala. Gyöntölödik az ember, a többek közt egyszer, hogy kivel mehetne szántani, mert a cselédségét, kit erre, kit arra, mind elküldözgette mezei munkára. Észreveszi a fiú az apja gyöntölödését, s azt mondja, hogy: Egyet se renyekedjék éd's apám uraim, ha csak annyi a baj, elszántunk mi ketten. Avval csak a pajtáiba béfordula, két nagy ökröt kifordita, s egy pe'ccintés alatt járomba foga. Az apja a marnak előtt, maga meg a marhák után szántóba mentek. Téringette az ökröket erre, tova, s csattogtatott akkorákat ostorával, hogy a még puskalövésnek is sok lett volna. Éppen arra kocsikázott a király, hát hallja a világnagy csattintásokat. Néz szereden széjjel, hogy ugyan hát honnan is erednek azok a világnagy csattintások, s hát csak akkor látja, hogy szén az még nem is ember, hanem csak egy kujakomnyi gyermek. Szerelmes Jézusom csavargatja a fejét, még jobban a bajsza hegyét micsoda isteni hatalom lehet az, egy akkora pecamnyi fiúnál? Na! mondja az inasához fordulva, meglett ember vagyok. Kenyerem javát megettem, sokat jártam, sokat láttam, de ilyent még soha, mióta a két látó szemem kipattant. Csak haladj izibe, vegyied azt azl ostort, csattints te is egyet. Vette is az inas, próbálgatta is erre, tova, hanem a csak annyi is vala, hallák-e, csak úgy»csesszingetett né, egyet-egyet s avval vége.«na! kiednek se fele kár 1, amit megeszik hallá-é, elkezdi a gyermek, avval átvette az inastól az ostort s csattíntotc újból akkorát egyet, hogy az inas ijedtében majd kecskekorát 2 vetett. A király se szóllott, se hallott ennél többet: egy zacskó pénzt az embernek odalóditott, a gyermeket vette maga mellé s abból a helyből haza indula vele. Amint mentek, mendegéltek, mit gondol mit nem az a fiú, akkorát kacag rá, hogy a megijedt lovak hámistrangjai mind szereden széjjel szakadoztak. Leszáll az inas, le a kocsis csögözgetik, bogozgatják erre-tova, de annyi Uristenes tepedelmük nem volt, hogy összebogozhatták volna. Hej hallák-e! netté, acsarodék rajok a fiú, egy, szemperére lepattana az ülésről, az istrángokat egymáshoz illegette s avval e megvan. 1 2 Hanem egész. Bukfenc. 403

4 ősz János: A sorstudó fiú Nézi, nézi a király a soktudós fiút, hümget neki s csóválja a fejét. Elgondolja magáiban, hogy tán mégsem egészen istenes dolog, amit ez a fiú ehejt produkálgat, s hogy tán kár is volt elhozni magával, hiszen még egyszer, ne adja az Isten, még őt is bajba keveri a soktudásával Na, csak annyi, hogy aharról hazaérkezének s avval telt-múlt az idő, minden nappal egy nap. Hanem a király kisasszony úgy megszereté az ügyibe való, soktudó gyermeket, hogy szeresül ellenni sem tudott nálla nélkül. Egyszer a király levelet olvas a szobájában, a fiú is ott ténfereg alá s fel magában. S ezenközben mit gondol mit nem, akkorát kacag, hogy a palotának ahány szege, sarka, annyifelé hasadozott, a király meg; kicsi híjára belésifeetült. Mert már mert amúgy sem szerette a király azt a fiút, félt, hogy egyszer bajt hoz a soktudásával, mérgesen ráveselkedik, hogy ha kedves a napja, tüstént bevallja min kacagott akkorát? De istenes tett lelke nem volt annak a királynak, hogy azt a fiút kitudta volna vallatni. Csak annyi, hogy mesterembereket hozatott, hogy a széjjelhasadott palota szegeket visszacsinálják. Szokotálták is azok a dolgot erre-tova eleget, hanem annyi Uristenes tepedelmük nem vala, hogy a sok szakadást palotához illőleg helyrecsinálhassák. A fiú nézte egy darabig a piszmogásukat, hanem akkor osztani félrelökte aharról, maga állott neki, s mit tett, mit nem, a szegletek még százszorta külömbül helyreállottak, mint ahogy addig valtak. Hej, megrökönyödik erre mégjobban a király, hogy, na e már mégsem lehet jó Isten hírével, tisztába az ördöggel van cimborába ez a fiú, látja annyi módját. Azt határozta, hogy? elevenen toronyba záratja, odafaláztatja s aztán legyen vele ami lesz. Igen, csakhogy a király leánya jói megfizette a mesterembereket, hogy a tornyon kockalikat hagyjanak akkorát, akin keresztül a fiúnak ételt nyújthasson bé. Hát jó, ismét csak telt, múlt az idő, minden nappal egy nap. Dehát egyszer a pogány király két lovat küld a királynak s azt izeni mellé, úgy ítélje meg, hogy melyik az öregebb, s melyik a fiatalabb a két ló közül, hogyha három napok alatt tisztába nem lesz vele, az országát elfoglalja s a fejét karóba húzatja. összegyűjti a király a tanácsosokat, össze a tudósait. Tanácskoztak erre, veselkedtek arra, hanem a csak annyi is vala né, semmi, mert hogy arra a világ kiteremtésére két egyforma állatra kimondhassák, melyik a vénebb s melyik a fiatalabb, nem tudák. Akkora búbánat kerekedik emiatt a palotára, hogy mint egy nagy siralomházra. A nagy szomorúság között a király leány is úgy megfeledkezett toronyról, legényről, hogy ahajt csupán a harmadik nap juthata eszébe. Vette is a dolgát helyből egy cipóval, kupa borral a fiúhoz. Alig érkezett meg, kérdezte is helyből: Élsz-e szívem vagy meghaltál? Élni élek elkezdi a fiú, hanem látom jobb volna a halál, mikor te is úgy elfeledkeztél rollam. 404

5 ősz János: A soktudó fiú Elmondja a leány, hogy milyen búbaj nehezedett az országra s csupán azért feledkezett egy kicsinyég el. Ha csak annyi a baj mondja a fiú eredj szaporán haza. Aludj annyit amennyit, akkor mondjad az apádnak, hogy te azt álmodtad: töltsenek egy váluba tejet, a másikba szilvóriumot. A két lovat csapják rája s amelyik a tejnek fut az a fiatalabb, amelyik a szilvoriumnak, tisztájába az a vén. Akkor a kisebbiknek is, a nagyobbiknak is cédulázzák fel a farka répáját s bátran küldjék vissza. Jól van, hát akkurát így is lett hallák-é, ahogy, a fiú útasítá a leányt., ; : i Bámult a pogány király ezen, de még bosszankodott is, hogy úgy kitudának fogni rajta. S hogy most csak azért is ne rajta száradjon, küldött vissza a királynak egy királyi pálcát, hogy mondja meg a király, hogy annak a pálcának melyik a vékonyabbik s melyik a vastagabbik vége? Hogyha három napok alatt meg nem mondja, országát elveszi, fejét pedig karóba keríti. Ismét összeültek a tudósok s bölcsek. Okupálták a dolgot erre is, arra is, hanem a csak annyi is volt né, hogy semmi, mert Üristenes tepedelmök nem volt kitalálhatni, olyan egyforma vastag volt az a pálca. Hát újra nagy búbánat, gyász virradt a királyra, mert hiába na, csak sokkal erősebb a pogány király nállánál. A szegény király leány is a nagy vikotában, újra úgy megfeledkezett a fiúról, hogy csak harmadik nap jutott az eszébe. Merít is helyből a fiúihoz egy cipóval, kupa borral s kérdezte: Élsz-e szívem vagy meghaltál? Élni élek mondja a fiú, hanem nekem ugyan jobb volna a halál, mikor te is úgy elfelejtkezel rollam. Na jó, hát elémondja a leány, hogy hogy s mint áll újból a dolog, s azért rekede ki a nagy vikotába egy kicsinyég a fejéből. Ha csak ennyi a baj mondja a fiú egyet se emészd magad, nem apádért, hanem érted s az országért, most is kisegítlek. Menj izibe haza. Aludjál annyit a mennyit. Akkor osztán az apádtól kérj audienciát, s mondd el, hogy te azt látád álmodba, ha egy kádat megtöltenék tejjel s azt a pákát beleteszik abba, a vékonyabb fele alább lesz egy fél collal, mint a vastagabbik. Akkor tegyenek a vékonyabbik felére fekete gyászpecsétet, írjanak hozzá királyi levelet, küldjék vissza s annyi. Ahogy ezt a fiú tanácslá, úgy is teve akkuráté hallák-é, s vitte az a staféta a pogány királynak vissza, nagy örömmel, forgó szélnél sebesebben. Hm! ásnám ki a két látó szemét annak a keresztyén királynak elkezdegelte a pogány király, mikor látta, hogy újból lefőzték akárhogy s mint e nem az ő eszével van kikonfundálva, most én mondom csak azért is megkeserüli. Eredj szó'gám haza, s mondjad a királyodnak, úgy készüljön, hogy a jövő vasárnapra virradva, amikor én az ágyamban hanyatt fek- 405

6 Ősz János: A soktudó fiú szem, ő is azt tegye. Amikor én pipát töltök, ő is úgy tegyen. Amikor én harangoztatok, ő is harangoztasson. Amikor én a templomiba beérkeztem, ő is ott legyen. Amikor én a templomból kijöttem, ő is künn legyen. Amikor én az első kanál ételt falnám bé, ő is falja az övét. Hanem akkor úgy vigyázzon, hogy ne legyen Üristenes tepedelmem azt az első»kalány levet«befalhatni, mert, ha bé, országa hollók, farkasok tanyája leszen, magának pedig kínpadra kerül a teste, karóba a feje. Hej szerelmes Jézusom, milyen nagy búbánat nehezedett újból a királyi palotára, erre az üzenetre. Hogy lehessen azt emberi erővel, még jó Isten szent akaratja mellett is megtenni? A király leány is úgy megfeledkezett a nagy búbánatában a hitvány legénykéről, hogy ahajt csak negyedik nap éjnek éjszakáján jutott az eszébe. Gyöntölödött egy kicsinyég, hogy hogy menjen ő most ahhoz a toronyhoz éjnek éjszakáján, egyedes egy lelkére, hanem aztán elgondolta, hogy ez az élet így is úgyis csak annyi már, aztán meg, ha Isten van vele, úgy senki ellene, hát vette a cipót, igen a kupa bort s meg se is állt vele a torony aljáig s bészollott, hogy: Élsz-e haliad, vagy meghaltál?! Meg nem haltam még, úgy ahogy, hanem látom annyi módját, jobb lenne már a halál nekem. Jól van, elbeszéli a leány, hogy ő Isten látja lelkét, nem felejtkezett el rolla, csak miféle nagy gyász van újra mérve az országra s népre, hát ezért rekede ki az eszéből addig, ameddig. Azt mondja akkor a fiú: Egyet se tünekedj, ha csak ennyi a baj. Én érted s a népért megmentem az ország becsületét. Reggelre virradva menj bé éd's apád uradhoz s mondjad, hogy te azt láttad álmodban, hogy az a fiú még él a toronyban, hozassa le onnan s bizza rá magát. Hát a leány úgy is tett. Haj, én szerelmes leányom monda a király, kétszer megmentettél, harmadik lenne az Isten igaza, de hogy sikerüljön, mikor annak a fiúnak még az íze csontja is porrá lett eddig. De már lelkem éd's apám csak próbát kell tenni mondja a leány. Jól van! mondja a király legyen úgy hát. Szét bontják a tornyot. S hát az a fiú nemcsak, hogy élt, de meg is szépült, s embereseden;. Azt mondja akkor a fiú, hogy: Na, felséges kkály! izibe össze kell gyűjteni az ország összes kőmívessét. össze az országban ami tégla van szereden széjjel s ide a palota elé egy egekig érő magas tornyot építeni, de még úgy, hogy vasárnap reggelre kész legyen, a többi az én dolgom leszen. Na, ha mondta az a fiú, meg is lett a vasárnap reggelre. Akkor a soktudó fiú vett magához egy fáintos messzehordó fegyvert, ment vele fel a toronyba, de előbb a tornácra egy embert állított, hogy amit ő a toronyból odakiált, helyből tovább adja a felségének. Jól van, aligség, hogy felért a toronyba, már kiáltotta is: 406

7 ösz János: A soktudó fiú Forduljon a király! Ásítson is helyből! Töltse a pipáját! Most már öltözzön! Harangoztasson, mert pogány országban is szolnak a harangok. De még fogasson is izibe! Üljön szaporán a hintójára, s menjen a templomba! Jöhet már ki a templomból s terítsenek is fel. Aszúihoz ügyibe s falja is az első kanál levest. De ahogy ezt kimondhatta, kapta is a puskáját, egy Űristenest céloz napkeletnek. Elpuffan a fegyver, hanem akkor kiáltá is a királynak, tehet amit akar, mert a kalány kilőve a pogány király szájából, maga pedig hanyatt esve fekszik az ijedtségtől. Mikor pedig az ijedtségtől s bosszúságtól úgy ahogy magához térhete, helyből küldötte a stafétát a keresztyén királyhoz, hogy azt a személyt, aki a kalányt olyan punktumosan kilőtte a szájából tüstént hozzá küldje, ha kedves a napja. Azt mondja rá a soktudó fiú: Egyet se főjön ezen a feje felséges király. Állítson csak mellém két hozzám egyivású, egyforma legényt. Csináltasson a hármunknak egyforma ruhát s a többit bízza ránk. Mikor osztán e megvolt, lóra űlt a három legény s egy nyúgúba, abból a helyiből éppen a pogány királyhoz vederedtek. Hanem az útközben kioktatta a társait. Üristenesen. Alighogy megérkeztek, helyből vette elé s vallogatni kezdette a pogány király, hogy melyik az a fiú, aki a kalányt olyan punktumosan ki tudja a szájából lőni? Igen, csakhogy azokkal az ég világán semmire se tudott menni, olyan egyet s egyszerre feleltek minden szíre-szóra, hogy, ez, s hogy az, s miaiéle. Utoljára se tehetett egyebet a pogány fajzatja, mint hogy beküldötte a lányaihoz, hogy jól lássák el őket, de alattomban azt is meghagyta, hogy milyen ételt s italt tegyenek elé. Hát a két fiú evett s ivott is, amennyi kellett, de a soktudó fiúba egy falás nem sok, annyit se tudánák belébeszélni. Mikor aztán lefeküdtek, kérdik a cimborák, ugyan pajtás, miért nem ettél s ittál? Én azért nem, mondja a sokattudó fiú, mert az a bárány, akinek a főztjéből ettetek, kutyatejjel nőtt fel, az a kenyér, akit hozzáadtak, asszonyember tejével volt megdagasztva, s az a bor, akit reá ittatok, egyet se volt bor, hanem megbabonázott embervér vala. Hallja ezt a boszorkánykirályné a seprű alól, mert hogy szómat ehejt egymásba keverjem, míg a fiúk ettek, a király a boszorkányos feleségét beküldötte a fiúk hálószobájába, hogy tudja ki, melyik az a soktudó fiú. Na! hát ha bé, ki is tudta, s míg a fiúk aludtak, a soktudó fiú»farakjából«egy ollóval egy darabot lecsillente. Csakhogy alig kelének fel reggel, a soktudó fiú észrevette, hogy a»farakjából«kivágva egy darab. Bezzeg, hogy egyet se jött zavarba érte, csak elékapá a pajtásait s azokból is kivágott egy akkurátos darabot. Hivatja a király a fiúkat s nézi a farakikot s hát látja, hogy mindegyiké egyforma csonka. Aj, szegény világ s vetett ágy s Uram Jézus el ne hagyj, milyen szertelen 1 méregbe jött, hogy őtet már mindenütt kifigurázzák ezek a keresz- 407

8 Ősz János: A soktudó fiú tyén micsodák? Tüstént akasztófát csináltatott, s csak mikor készen volt, vette elé a fiúkat, hogy, ha most rögtön bé nem vallják, melyik a soktudó fiú, mind a hárman lógni fognak! Azt felelik rá a fiúk, hogy: Alig sincsen rá putyerája 1 a királynak, hogy őket felakasztassa, mert tudja meg, hogy őket más akasztófa meg nem járja ezen a világon, hanem csak ha színaranyból való, már pedig a királynak aligha van országában annyi aranya, akiből egy arany akasztófa kiteljen. Nekem nincs-é, te! acsarodott nekik szörnyű mérgesen a király, csak azért is meglesz. S olyan arany akasztófát csináltatott, hogy a népek csudájára jártak annak. Hanem a soktudó fiú sem azért volt soktudó, hogy kifogjon rajta egy pogány király. Egy miccentés alatt titkos stafétát küldött a hazájába, hogy erre meg erre a napra küldjön a király egy regement tiszta piros öltözetű, egy regement fekete gyászba öltözött katonát s egy nagy magazinum olyan terűs szekeret, akibe a legkisebb faszeg is vert acél legyen. Hát csak annyi, hallák-e, hogy a kivégzési napon vitték ki a fiúkat az akasztófához. Hanem olyan Uristenesen összetalálkoztak a két regement katonával, hogy mikor a fiúkat akasztották volna, éppen közeledtek azok is az akasztóhelyhez. Meglátja a király s azt mondja a fiúknak: Na soktudók, most álljatok elé, s ha olyan soktudók vagytok, mondjátok meg, kik s mik azok a katonák? Honnan s miért jönnek? Hát mondja a soktudó az a tűzlángpiros angyalsereg s menyországlból jönnek a imi lelkünk után. Az a feketegyász a poklok serege, utánatok jönnek, hogy poklokra vigyenek, ha csakugyanvalóst akasztóhalált halunk. Úgy megijed a király erre a kijelentésre, hogy biz annak tán a fele se tréfa, mert ezeknek a soktudóknak még eddig minden kijelentésük, dolguk bevált, hogy abból a helyből sarkantyúba kapta a lovát, s egy miccentés alatt volt s nincs király, úgy elkotródott. Hanem el a nép is úgy, szereden széjjel, hogy egy szer/percek alatt csak a három fiú marada az akasztófa alatt. Ekkor a színarany akasztófát széjjelszedték, a terűs szekérre izibe felrakták, s abból a helyből hazalódulának. Na, telt-múlt az idő, hanem a soktudó fiú sehol nem lölte istenes helyét az élő világon, mert a pogány királynál léte alatt erőst megszerette a király Zsáda nevű kisebbik leányát. Ő biza, határozta el magában, egy élete, egy hálák, visszamegy a pogány királyhoz, s addig meg nem nyugszik, amíg az a leány az övé nem lesz, mert neki anélkül a leány nélkül az élete nem ér egy hajítófát. 1 Ereje. 408

9 ősz János: A soktudó fiú El is ment, s olyan szerencsével bészökkemte a királyi udvarba, hogy Zsádán kívül senki lélek észre nem vette. S mert Zsáda is szerette a derék szál soktudó fiút már az első minutumtól fogvást, helyből belopta a szobájába s elegyezték, hogy az éjen megszökjenek együtt. Amint a királyi udvariban éjre kelve mindenki lenyugovék, ők is útnak indulónak. Hanem elébb Zsáda három megbabonázott hajszálat, az egyiket az ágyára, a másikot a góc alá, a harmadikat az ajtóhoz odalökött. Alig aluszik a király ezen az éjjelen annyit, amennyit, már is azt álmodja, hogy a Zsáda lánya a soktudó fiúval megszökött. Az álmából felriadva, ráparancsol a feleségére, hogy nézze meg izibe itthon-e a kisebbik lányuk. Hát jő, zörget a királyné a lány ajtóján s bekérdez, hogy: Aliuszol-e, kedves leányom? Megszólal az ágyra vetett hajszál: Most öltözöm, lelkem anyám! Erre újból elalszik a király. De hát újra csak azt álmodja, hogy a lánya már messze jár. Üjra csak felserken s küldötte is izibe a feleségét, hogy nézzen csak utána még egyszer annak a lánynak. Jól van, hát bezörget a királyné, hogy: Mit dolgozol, kedves lányom? Megszólalik a góc alól a hajszál, hogy: Most gyújtom a tüzet Na, ismét csak megnyugosznak s harmadszor is azt látja álmában a király, hogy a lánya már messze jár. Harmadszor is küldi a királynét, hogy nézzen csak utána még egyszer! Nó, ha küldte, hát nézte is a királyné, mert nyitotta az ajtót a harmadik hajszál s akkor látta, hogy a király álma igazában beteljesedett. Haj, minden Szentek, be szertelen méregbe jöttek mind a ketten. A királyné tüstént grifmadárrá változott át, s úgy indult el, nagy méreggel a lánya után. A szájából hét mérföldre szakadt előre a forró láng. Azt mondja egyszer a soktudó fiú, hogy: Hej, hallod-e Zsáda, hogy melegszik a hátam. Visszanéz a leány s azt mondja, hogy: Nem is csoda, hallád-e, mert jön utánunk anyám, csak izibe vess»kecskekorát«. Megteszi a fiú s hát abb' helyödös helyibe egy ütöttkopott kápolna lett belőle. A leány is utána csinálta s lett abból egy szakállas»szárándok«egy vén bibliával a kezében s elkezdett abból Űristenesen olvasni. Ideje is volt, mert érkezett az anyja. Köszönti is illendően a»szárándokot«s kérdezi: Rég, hogy ott lakodzik? Jaj, rég lelkem húgomasszony, én s ez a vén kápolna egy időben kerültünk ide. Nem látott-e erre járni egy fiatalt, meg egy leányt? kérdi a királyné. Nem én, lelkem húgomasszony, pedig látnom kellett volna, hogy ha erre jártak, 409

10 1 *«e5, '"^wií«sb*isjme»ie**aífcí>vj-.--a*«----- '- - Ősz János: A soktudó fiú Hát jó, a királyné abból a helyből visszatére s mondja otthon a férje urának, hogy s mint jára, hol s mit láta az ő útjában. Nó! ha igen, ők is voltak azok a»szárándok«s kápolna képében, mondja a király csak izibe vissza. Egyszer hát újból panaszol a fiú, hogy sül a háta. Visszanéz a leány s azt mondja, hogy: Nem csoda, ha sül is, mert úgy jön anyám, mint a fergeteg utánunk s hét mérföldre okádja előre a lángot. Csak hamar, vessél»kecskekórát*. Megveti a fiú s lett belőle egy nagy kopott sütőkemence. A leány is utánacsinálta s lett abból egy elaggott, vén pékmester s egy tekenő tésztát kezdett dagasztani. Kérdi a királyné a vén péket, hogy rég ott dolgozik-e? Jaj, éra, lelkem mondja a pókmester mióta a világ s még két napja örökétig itt vagyok. Hát osztán, ha itt, nem látott-e erre járni egy fiatalt, meg egy leányt? Nem én osztán, lelkem, azelőtt ha nem, de mióta én itt vagyok, tudom Istenem nem. Csak annyi, hogy egyebet se tehete a királyné, minthogy abból a tett helyből újból csak megtérüle haza, s mondja otthon a királynak a dolgát, hogy 9 mint jára ismét. Ejnye, ejnye asszony, mondja a király hisz az a kemence meg az a pékmester tisztájába ők voltak, csak nyomába hamar, facsarodj utánuk, most már tisztájába jó nyomon fogsz járni. Mondja egyszer újabban is a fiú: Hej, hallod-e Zsáda, hogy hevül a hátam. Visszanéz a leány s azt feleli a fiúnak: Nem is csuda, hékám, mert ugyancsak veszekedettül lohol utánunk az anyám s okádja előre a lángot. Én hamarosan kecskekórát vetek s tó leszen belőlem, te is úgy tesz s réce lesz belőled. Hanem aztán úgy vigyázz, hogy csak a tó közepén matass, míg itt lesz az anyám. Na, hát érkezett is a királyné s kerülgette a tó partját, hívogatta, édesgette a leányát szép szóval, hogy jere lányom, jere haza. Nézd, anyád kér. Nézd e mellet. Ez a tömlő táplált téged. Ezért tedd meg s az apádért. Ne hagyj vénségünkre, a keserűségbe. Hanem meghatni sehogy nem tudá azt a leányt. Eközben a királyné nagy keserűségében a réce után kapott, habár ezt elfoghatná valahogy, ezen a világon. Csakhogy e se sikerült másképp, csupán a fél szeme maradott a markában. Ekkor osztán nagy keserűségében a leányát megátkozta, hogy úgy elfeledkezzék a szeretője is rolla, mint ahogy ő elfeledkezett a szüleiről. S avval a réce félszemét rakta zsebre s abból a tett helyből nagy keserűséggel haza indula. 410

11 Ősz János: A soktudó fiú Alig ment el a királyné, mutatja a fiú, hogy az anyja félvakon hagyta. A leány sem volt rest, egy szempercre s olyan madárrá váltózott s már egy minuták alatt megelőzte az anyját. Akkor a királyné egyik szomszédasszonyává változott szaporán, egy kosárral a kezében, s visszaindult szembe az anyjával. A királyné megismerte, hogy szén ez az ő szomszédasszonya, kérdi tőlle, hogy hát ugyan merre úgy felszerelve? Ő biza mondja a szomszédasszony a leányához indult egy kis pacitát, 1 meg egy kis házi itókát visz neki. S ráveszi a királynét, hogy üljenek le abban a fene melegben az út szélére. S kínálni kezdette az étellel s itókával. Mikor a királyné jól ellátta magát, elalvék ott a melegbe. Akkor Zsáda a fiú szemét a királyné zsebéből kilopta. Avval vissza a fiúhoz. A helyére illesztette, ráfuvintott, s na e megvan. Mikor a fiú falujához közeledtek, azt mondja a legényke: Na, te szállásold bé magad ebbe a fogadóba, míg én a násznéppel utánad jövök. De hát bezzeg, hogy fogott az anyai átok s egy pár napok alatt úgy elfelejtkezett Zsádáról, mintha sohase is ismerte volna. S egy gangos falusi leányba szerelmes lett, helyből házasságra vitte a dolgot. Amint Zsáda meghallotta ezt, helyből tudta, hogy az anyai átok fogott. Egy szép virágbokrétát megbabonázott; az utcai kút vedrébe tette. Arra vonult el a nászvendégség. A vőfély megszomjazott, inni ment a kúthoz. Meglátta az ékes bokrétát a vederben; kivette a kalapjába tűzte. Amint a vőlegény meglátta, elkérte, s amint kézbevette, mindjárt észbe is kapott. S abból a helyből fordította a nászvendégséget a korcsmába, ott Zsádát karonfogta, hazavitte. Ott az apjának bemutatta. Asztalt nyúztak, párosultak. Hét álló nap mind táncoltak. így volt biz ez, itt a vége, ha nem hiszed, hajítsd vízbe. ŐSZ JÁNOS gyűjtése. 1 Száraztészta. 411

12 MŰVÉSZETI SZEMLE A SZÁZÉVES CSAJKOVSZKI Az orosz muzsika fejlődése sok hasonlatosságot mutat a magyaréval. Oroszországiba is a külföldet járó főnemesek hozzák haza a muzsikát, hangszereket és az első zenetanítókat. A XVIII. százahban kapcsolódik az oroszok műzenéje a nyugateurópaihoz. Ott is, mint Magyarországon, a cigány az, amely terjeszti és részben szerzi az érzelmes románcokat, melyek mellett éppen úgy keseregnek, mint a magyar nemes a nótája mellett. Az oroszos románc, mint a hallgató-magyar, külföldi hatásra születik meg. Előbbi olasz és francia hatású álorosz érzelgős dallam volt, mint ahogyan a magyar műdal alnémet-osztrák befolyás alatt készült hamisan magyaros romantika. Míg ezt a műzenei érzelgős kis formát az oroszok románcnak hívták, addig a magyar nótának népdal volt a neve, pedig semmi köze a néphez. Nálunk hallgatónak vagy frissnek is mondták és kinőtt belőle a toborzó muzsika. Nevét onnan kapta, hogy cigányaink játszottak katonák toborzásakor. E dallamok népies ízűek, de nem népiek. Ami szerkezetüket és összhangjaikat illeti, előbbiek olasz hatást, míg az utóbbiak inkább bécsi és német befolyást mutatnak, bár bizonyos olaszos íz a régi magyaros műdaloktól sem tagadható el. Ennek a hatásnak indokolását abban kell keresnünk, hogy a külföldről úgy Orosz-, mint Magyarországba kerülő operáknak dallamvonafa, hangzatkészlete és irályművészete hagyta nyomát ezeken az apró zenei szerkezeteken. Míg Oroszországiban főképpen az olasz zene volt divatos, addig Magyarországon az olasz mellett könnyen szívódott be a bécsi és német muzsika. Ezt az irályt a külföldi operákkal egyidejűleg beszivárgó német, osztrák és cseh-morva zenetanítók hozták be. A XIX. század a nemzeti ébredések kora, ennek vetülete nem maradhatott hatás nélkül a műzenék fejlődésére. Az oroszoknál Glinka volt az első tehetséges zeneszerző, aki orosz nemzeti zenei nyelv megteremtésével kísérletezett. Utána Szentpéterváron néhány előkelő, zeneileg magánszorgalomból jól felkészült előkelőség folytatta a Glinka által megindított művet. A fellendülő pánszláv mozgalommal párhuzamosan öt orosz műkedvelő ragadja magához a nemzeti zenei irány vezetését. A zenét csak mellékesen művelték. Nem jártak semmiféle zene iskolát, de tehetséget és hivatást éreztek magukban arra, hogy hogy orosz zenét teremtsenek. Érett férfikorukban fogtak hozzá a zene elméletének tanulásához. Az»ötök«csoportja, ahogyan 1 ők magukat nevezték, a következő tagokból állott: Borodin ( ) orvos, Cui (183* 1918) tábornok, Balakirev ( ) tanár, Muszorgszki ( ) katonatiszt és Rimszki-Korszakov ( ) tengerésztiszt volt. Láng- 412

13 : Művészeti Szemle eszével Muszorgszki volt közülük a legjelentékenyebb, aki legjobban meg tudta közelíteni a célt, melyet maguk elé tűztek: az orosz nemzeti zenei nyelv megteremtését. A műkedvelőkkel, a nemzeti orosz irány keresőivel szembeállottak a hivatásos vagy tanult zeneszerzők, akik a nemzeti kifejezésnek módját olyan módon képzelték el, hogy a nyugati zenei műveltséghez kapcsolódtak. Ezek voltak a taniult, zeneiskolát végzett orosz zeneszerzők. Élükön állott Rubinstein Antal, termékeny zeneszerző, kiváló zongoraművész, a szentpétervári első orosz zeneiskola megalapítója, és öccse: Miklós. Németországban tanultak és teljesen a német zenei romantika Mendelssohn Schumann vonalhoz tartoztak, semmi közük nem volt az orosz nemzeti zenei nyelvhez. Rubinstein Antal jelentéktelen, bár szorgalmas zeneszerző volt, öccse, Miklós, kiváló zongorista. Rubinstein Antal is ( ) egyike volt kora legnagyobb zongoraművészeinek, aki, miként Liszt, megfordult a világ minden' jelentékenyebb zenei városában. Magyarországon is volt több ízben. A szentpétervári első orosz zeneiskolát 1862-ben alapította. Ennek a konzervatóriumnak első végzett növendékei közül való volt Csájkovszki Péter Iljics. Míg az»ötök«csoportja nemzeti eszményképektől hajtva, a pánszláv mozgalmakkal párhuzamosan orosz zene teremtésén fáradozott és e céljaiban Muszorgszki révén, aki az orosz népi dallamokhoz a lángész ösztönével nyult, jelentős eredményekhez jutott, addig a hivatásosak, akik a zenét megfelelő iskolában tanulták, a nyugati zenében látták eszményeiket. Ez a nyugati zenei romantika, melyhez Csájkovszki csatlakozott, nem jelenti azt, mintha ő szolgaian a német romantikusokat utánozta volna. Ettől megvédte lángesze és rátermettsége. Olyan romantikus ő az oroszoknál, mint amilyen nálunk Erkel Ferenc, aki magyar nemzeti zenei nyelvet akart teremteni olasz és német zenei szerkezetekkel és hangzatokkal; de Csajkovszkinál éppen úgy hiányoznak az orosz, mint Erkelnél a magyar népi gyökerek. Csájkovszki azonban az orosz zene szempontjaiból sokkal jelentősebb egyéniség, mint amilyen a magyar zenében Erikel, mert tehetsége, valamint született adottságai sokkal erőteljesebbek voltak. Zenéje érzelgős, könnyed, dagályos és ábrándos. Hangszerelése csillogó, néha túlhangos és felszínen mozgó, nem gazdaságos, de előkelő. Kétségtelen, hogy a német romantikusokon, Mendelssohnon, Schuberten, Schumannon és Liszten kívül hatással voltak rá a francia nagyopera mesterei: Gounod, Bizet, még Meyeribeer is, de Chopin érzelmes lengyel fájdalomtól átitatott lírája sem hagyta hidegen. Mégis nagy volt mint zeneszerző. Ezt annak köszönheti, hogy művészetében határtalanul őszinte volt és mert állandóan kereste a tökéletes kifejezési lehetőségeket. Zenéjében nemcsak önmagát adta, de korát is. Mint ember átlagos műveltségű volt, telve nőies vonásokkal. Emberkerülő, világfájdalommal átitatott, sötéten látó, saját magát emésztő lélek, örökké és mindennel elégedetlen. Házassága is egész rövid lejáratú volt. Egy-két komolyabban 413

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON: DERÉK. URBÁN ERNŐ: Szepezdi Boldogasszony, LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG KÉZAI BÉLA: Egy magyarság - két végzet ELVEK ÉS MOVEK

TAMÁSI ÁRON: DERÉK. URBÁN ERNŐ: Szepezdi Boldogasszony, LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG KÉZAI BÉLA: Egy magyarság - két végzet ELVEK ÉS MOVEK VIII. ~VFOLYAM 19420KTOBER TARTALOM: TAMÁSI ÁRON: DERÉK ADOMÁNY IGNÁCZ RÓZSA: Ahol gyermek voltam: Kovászna TOLDALAGHY PÁL: Pár szárnycsapás, Budai este, Könyörgés RÓNAY GYÖRGY: A regény és a kor URBÁN

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

A tiszta, gyermeki szellem

A tiszta, gyermeki szellem 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 10. szám 2011. december A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Pápai Erika 15. oldal Dunai Tamás

Részletesebben

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA

MÜLLER PÉTER SZERETETKÖNYV ALEXANDRA 1 Copyright Müller Péter, 2006 Szerkesztő Müller Péter Sziámi Olvasószerkesztő Moldova Júlia Korrektúra Bodnár Krisztina és Kovács Mária Borítóterv Bohus Károly Minden jog fenntartva Tilos ezen kiadvány

Részletesebben

Mesék bátor gyerekeknek

Mesék bátor gyerekeknek A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 I. Az íróasztaltól a beteg ágyáig. Álmatlan álmok Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN 2009. november 26. Központi Olvasóterem DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN

Részletesebben

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

VI. ~VFOLYAM 1940 ]ONIUS

VI. ~VFOLYAM 1940 ]ONIUS VI. ~VFOLYAM 1940 ]ONIUS TARTALOM: IJJAS ANTAL: KÜLVÁROSI ÉJSZAKA (1931) MAGYAR BAROKK HUMANISTÁK Istvánffy Miklós (1538-1615.) CSER LÁSZLÓ: Sanghai, szét- IllAS ANTAL: Magyarság és nélőtt rész (vers)

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Álomba ringató mesék

Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Álomba ringató mesék Pallas Gyöngyös 2006 Pallas Antikvárium Kft. 2006 BORSÓSZEM HERCEGKISASSZONY VOLT egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám

Részletesebben

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER ÖTÖDIK ÉVFOLYAM - 1994.1. DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Ion Luca Caragiale,

Részletesebben

Balázs Ferenc. A rög alatt

Balázs Ferenc. A rög alatt Balázs Ferenc A rög alatt Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Balázs Ferenc A RÖG ALATT (1928 1935) Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék

VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék NNCL722-3EDv1.0 BENEDEK ELEK VILÁGSZÉP NÁDSZÁL KIRÁLYKISASSZONY és más mesék Fedéllélterv: KADMIUM GRAFIKA Copyright 2001 Black & White Kiadó Ali rights reserved! Minden jog fenntartva! Tilos a könyv bármely

Részletesebben

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978)

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A Nyugat harmadik nemzedékének tagjaként kezdte pályáját: Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán társaságában. Az Ezüstkor

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. Shakespeare RÓMEÓ ÉS JÚLIA. Fordította Nádasdy Ádám SZEREPLÔK PÉTER SÁMSON ANTONIO FAZÉKFEJ

A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. Shakespeare RÓMEÓ ÉS JÚLIA. Fordította Nádasdy Ádám SZEREPLÔK PÉTER SÁMSON ANTONIO FAZÉKFEJ A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 3. M Á J U S Shakespeare ÉS (Romeo and Juliet) Fordította Nádasdy Ádám SZEREPLÔK ESCALUS HERCEG, Verona ura, fiatal nemes, a herceg

Részletesebben

ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE

ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE SZERKESZTI DR. BORBÉLY ISTVÁN FŐMUNKATÁRSAK DR. BIRÓ VENCEL, DR. BITAY ÁRPÁD, DR. BUDAY ÁRPÁD, DR. CSŰRY BÁLINT, DR. GELEI JÓZSEF, DR. GYÖRGY LAJOS, DR. HIRSCHLER JÓZSEF, KELEMEN

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél Wass Albert: Karácsonyi mese Jókai és Wass Albert a legnépszerűbb magyar írók Az indiánok világától Erdélyig vivő történet Szerte e hazában mondom a verseket Igaz Élet Istenben

Részletesebben

Vigyinszki Attila: Álarcosbál (olaj, farost)

Vigyinszki Attila: Álarcosbál (olaj, farost) Vigyinszki Attila: Álarcosbál (olaj, farost) Tartalom: 3. o.: Tavasz, Ünnep, Költészet, Haza; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Mőbius nyelv; (Borsi István értekezése) 7.-8. o.: Városaim: Debrecen; (Szalai

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél MAGYAR TITKOK: Bottal és bot nélkül. BRÓDY SÁNDOR (1863-1924) Wass Albert: Elvásik a veres csillag.részlet Czike László : Digitális reinkarnáció BRÓDY SÁNDOR : Boldog emberek Babits

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben