Kádár Imre: A rendező hivatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kádár Imre: A rendező hivatása"

Átírás

1 Kádár Imre: A rendező hivatása Szent őrületben a költő szeme Földről az égbe, égiből földre villan S míg ismeretlen dolgok vázait Megtestesíti képzeletje, tolla A légi semmit állandó alakkal Lakhellyel és névvel ruházza fel. Ilyen földről az égre, égről a földre tekintő pillantás a színház perspektívája, profánt és szentet, reálist és misztikust egyesít magában. A rendező feladata elsősorban, hogy a tisztán szellemit, a költői művet testi alakokiban realizálja, viszont a tisztán reálisat, a fizikai matériát átszellemesítse és égi magasságokba emelje. KADAR IMRE 401

2 ÁLMATLAN ÉJSZAKA Már csend van itt, sötétség szállt le ránk. A fáradt férfi s a két kisgyerek mélyen lélekzik, álomparton túl. Künn a sötétben sűrű köd remeg. A ködben árnnyá vékonyulva járnak s rekedten köhögnek az emberek. Itt semmi nesz. Csupán) a kicsi óra tik-takja koppan tudatom falán és mégis hallom azt a köhögést tudatalatti veremből talán?... A leányka álmában nyöszörög. Sokat evett vacsorára szegény. Szegény?! Úristen bocsásd meg e szót! Hány ember nyöszörög most fekhelyén s vörösen-kéken tarkállik a fagy üres gyomrára szorított kezén... Már semmi nesz, csak az óra ketyeg. Hány óra? Nem, jaj, nem nézek oda: a világító számsor vigyorog, mint tágranyitott éhes száj foga... Én Istenem, hát nem lesz vége már e szörnyű éjszakának tán soha?»édesanyám«sír fel a kisfiam, odamegyek s újra betakarom. Egy pillanatra kinyitja szemét, míg átöleli lágyan a karom és mosolyog. Nehogy meglássa, jaj, hogy gomolyog a köd az udvaron.»...édesanyám...«valaki mondta, hogy e szóval halnak meg; a katonák, ezt nyögi az, kit ölel a halál s kín vicsorítja véresre fogát. Kicsi fiam, ha te majd nagy leszel, lesz háború?... Jaj, nem bírom tovább! Valahol messze vonatfütty sikolt. Vagy tán valaki megölte magát?... Vájjon honnan, vájjon ki küldte rám a vér és nyomor e szellem-hadát? Én Istenem, ó mentsd meg lelkemet, nem bírom már e szörnyű éjszakát!... BIRÓNÉ VÁRÓ ÉVA 402

3 A S O K T U D Ó Eredeti székely népmese. FIÚ Volt, hol nem volt valahol, talán ott, hol a tarka lótól nem vesznek vámot, hát ott, volt egyszer egy ember. Volt ennek az embernek egy ügyibe való, soktudó fia, amilyen több sem azelőtt, sem azóta nem taposta az élő világot. Pedig még csak növendék vala. Gyöntölödik az ember, a többek közt egyszer, hogy kivel mehetne szántani, mert a cselédségét, kit erre, kit arra, mind elküldözgette mezei munkára. Észreveszi a fiú az apja gyöntölödését, s azt mondja, hogy: Egyet se renyekedjék éd's apám uraim, ha csak annyi a baj, elszántunk mi ketten. Avval csak a pajtáiba béfordula, két nagy ökröt kifordita, s egy pe'ccintés alatt járomba foga. Az apja a marnak előtt, maga meg a marhák után szántóba mentek. Téringette az ökröket erre, tova, s csattogtatott akkorákat ostorával, hogy a még puskalövésnek is sok lett volna. Éppen arra kocsikázott a király, hát hallja a világnagy csattintásokat. Néz szereden széjjel, hogy ugyan hát honnan is erednek azok a világnagy csattintások, s hát csak akkor látja, hogy szén az még nem is ember, hanem csak egy kujakomnyi gyermek. Szerelmes Jézusom csavargatja a fejét, még jobban a bajsza hegyét micsoda isteni hatalom lehet az, egy akkora pecamnyi fiúnál? Na! mondja az inasához fordulva, meglett ember vagyok. Kenyerem javát megettem, sokat jártam, sokat láttam, de ilyent még soha, mióta a két látó szemem kipattant. Csak haladj izibe, vegyied azt azl ostort, csattints te is egyet. Vette is az inas, próbálgatta is erre, tova, hanem a csak annyi is vala, hallák-e, csak úgy»csesszingetett né, egyet-egyet s avval vége.«na! kiednek se fele kár 1, amit megeszik hallá-é, elkezdi a gyermek, avval átvette az inastól az ostort s csattíntotc újból akkorát egyet, hogy az inas ijedtében majd kecskekorát 2 vetett. A király se szóllott, se hallott ennél többet: egy zacskó pénzt az embernek odalóditott, a gyermeket vette maga mellé s abból a helyből haza indula vele. Amint mentek, mendegéltek, mit gondol mit nem az a fiú, akkorát kacag rá, hogy a megijedt lovak hámistrangjai mind szereden széjjel szakadoztak. Leszáll az inas, le a kocsis csögözgetik, bogozgatják erre-tova, de annyi Uristenes tepedelmük nem volt, hogy összebogozhatták volna. Hej hallák-e! netté, acsarodék rajok a fiú, egy, szemperére lepattana az ülésről, az istrángokat egymáshoz illegette s avval e megvan. 1 2 Hanem egész. Bukfenc. 403

4 ősz János: A sorstudó fiú Nézi, nézi a király a soktudós fiút, hümget neki s csóválja a fejét. Elgondolja magáiban, hogy tán mégsem egészen istenes dolog, amit ez a fiú ehejt produkálgat, s hogy tán kár is volt elhozni magával, hiszen még egyszer, ne adja az Isten, még őt is bajba keveri a soktudásával Na, csak annyi, hogy aharról hazaérkezének s avval telt-múlt az idő, minden nappal egy nap. Hanem a király kisasszony úgy megszereté az ügyibe való, soktudó gyermeket, hogy szeresül ellenni sem tudott nálla nélkül. Egyszer a király levelet olvas a szobájában, a fiú is ott ténfereg alá s fel magában. S ezenközben mit gondol mit nem, akkorát kacag, hogy a palotának ahány szege, sarka, annyifelé hasadozott, a király meg; kicsi híjára belésifeetült. Mert már mert amúgy sem szerette a király azt a fiút, félt, hogy egyszer bajt hoz a soktudásával, mérgesen ráveselkedik, hogy ha kedves a napja, tüstént bevallja min kacagott akkorát? De istenes tett lelke nem volt annak a királynak, hogy azt a fiút kitudta volna vallatni. Csak annyi, hogy mesterembereket hozatott, hogy a széjjelhasadott palota szegeket visszacsinálják. Szokotálták is azok a dolgot erre-tova eleget, hanem annyi Uristenes tepedelmük nem vala, hogy a sok szakadást palotához illőleg helyrecsinálhassák. A fiú nézte egy darabig a piszmogásukat, hanem akkor osztani félrelökte aharról, maga állott neki, s mit tett, mit nem, a szegletek még százszorta külömbül helyreállottak, mint ahogy addig valtak. Hej, megrökönyödik erre mégjobban a király, hogy, na e már mégsem lehet jó Isten hírével, tisztába az ördöggel van cimborába ez a fiú, látja annyi módját. Azt határozta, hogy? elevenen toronyba záratja, odafaláztatja s aztán legyen vele ami lesz. Igen, csakhogy a király leánya jói megfizette a mesterembereket, hogy a tornyon kockalikat hagyjanak akkorát, akin keresztül a fiúnak ételt nyújthasson bé. Hát jó, ismét csak telt, múlt az idő, minden nappal egy nap. Dehát egyszer a pogány király két lovat küld a királynak s azt izeni mellé, úgy ítélje meg, hogy melyik az öregebb, s melyik a fiatalabb a két ló közül, hogyha három napok alatt tisztába nem lesz vele, az országát elfoglalja s a fejét karóba húzatja. összegyűjti a király a tanácsosokat, össze a tudósait. Tanácskoztak erre, veselkedtek arra, hanem a csak annyi is vala né, semmi, mert hogy arra a világ kiteremtésére két egyforma állatra kimondhassák, melyik a vénebb s melyik a fiatalabb, nem tudák. Akkora búbánat kerekedik emiatt a palotára, hogy mint egy nagy siralomházra. A nagy szomorúság között a király leány is úgy megfeledkezett toronyról, legényről, hogy ahajt csupán a harmadik nap juthata eszébe. Vette is a dolgát helyből egy cipóval, kupa borral a fiúhoz. Alig érkezett meg, kérdezte is helyből: Élsz-e szívem vagy meghaltál? Élni élek elkezdi a fiú, hanem látom jobb volna a halál, mikor te is úgy elfeledkeztél rollam. 404

5 ősz János: A soktudó fiú Elmondja a leány, hogy milyen búbaj nehezedett az országra s csupán azért feledkezett egy kicsinyég el. Ha csak annyi a baj mondja a fiú eredj szaporán haza. Aludj annyit amennyit, akkor mondjad az apádnak, hogy te azt álmodtad: töltsenek egy váluba tejet, a másikba szilvóriumot. A két lovat csapják rája s amelyik a tejnek fut az a fiatalabb, amelyik a szilvoriumnak, tisztájába az a vén. Akkor a kisebbiknek is, a nagyobbiknak is cédulázzák fel a farka répáját s bátran küldjék vissza. Jól van, hát akkurát így is lett hallák-é, ahogy, a fiú útasítá a leányt., ; : i Bámult a pogány király ezen, de még bosszankodott is, hogy úgy kitudának fogni rajta. S hogy most csak azért is ne rajta száradjon, küldött vissza a királynak egy királyi pálcát, hogy mondja meg a király, hogy annak a pálcának melyik a vékonyabbik s melyik a vastagabbik vége? Hogyha három napok alatt meg nem mondja, országát elveszi, fejét pedig karóba keríti. Ismét összeültek a tudósok s bölcsek. Okupálták a dolgot erre is, arra is, hanem a csak annyi is volt né, hogy semmi, mert Üristenes tepedelmök nem volt kitalálhatni, olyan egyforma vastag volt az a pálca. Hát újra nagy búbánat, gyász virradt a királyra, mert hiába na, csak sokkal erősebb a pogány király nállánál. A szegény király leány is a nagy vikotában, újra úgy megfeledkezett a fiúról, hogy csak harmadik nap jutott az eszébe. Merít is helyből a fiúihoz egy cipóval, kupa borral s kérdezte: Élsz-e szívem vagy meghaltál? Élni élek mondja a fiú, hanem nekem ugyan jobb volna a halál, mikor te is úgy elfelejtkezel rollam. Na jó, hát elémondja a leány, hogy hogy s mint áll újból a dolog, s azért rekede ki a nagy vikotába egy kicsinyég a fejéből. Ha csak ennyi a baj mondja a fiú egyet se emészd magad, nem apádért, hanem érted s az országért, most is kisegítlek. Menj izibe haza. Aludjál annyit a mennyit. Akkor osztán az apádtól kérj audienciát, s mondd el, hogy te azt látád álmodba, ha egy kádat megtöltenék tejjel s azt a pákát beleteszik abba, a vékonyabb fele alább lesz egy fél collal, mint a vastagabbik. Akkor tegyenek a vékonyabbik felére fekete gyászpecsétet, írjanak hozzá királyi levelet, küldjék vissza s annyi. Ahogy ezt a fiú tanácslá, úgy is teve akkuráté hallák-é, s vitte az a staféta a pogány királynak vissza, nagy örömmel, forgó szélnél sebesebben. Hm! ásnám ki a két látó szemét annak a keresztyén királynak elkezdegelte a pogány király, mikor látta, hogy újból lefőzték akárhogy s mint e nem az ő eszével van kikonfundálva, most én mondom csak azért is megkeserüli. Eredj szó'gám haza, s mondjad a királyodnak, úgy készüljön, hogy a jövő vasárnapra virradva, amikor én az ágyamban hanyatt fek- 405

6 Ősz János: A soktudó fiú szem, ő is azt tegye. Amikor én pipát töltök, ő is úgy tegyen. Amikor én harangoztatok, ő is harangoztasson. Amikor én a templomiba beérkeztem, ő is ott legyen. Amikor én a templomból kijöttem, ő is künn legyen. Amikor én az első kanál ételt falnám bé, ő is falja az övét. Hanem akkor úgy vigyázzon, hogy ne legyen Üristenes tepedelmem azt az első»kalány levet«befalhatni, mert, ha bé, országa hollók, farkasok tanyája leszen, magának pedig kínpadra kerül a teste, karóba a feje. Hej szerelmes Jézusom, milyen nagy búbánat nehezedett újból a királyi palotára, erre az üzenetre. Hogy lehessen azt emberi erővel, még jó Isten szent akaratja mellett is megtenni? A király leány is úgy megfeledkezett a nagy búbánatában a hitvány legénykéről, hogy ahajt csak negyedik nap éjnek éjszakáján jutott az eszébe. Gyöntölödött egy kicsinyég, hogy hogy menjen ő most ahhoz a toronyhoz éjnek éjszakáján, egyedes egy lelkére, hanem aztán elgondolta, hogy ez az élet így is úgyis csak annyi már, aztán meg, ha Isten van vele, úgy senki ellene, hát vette a cipót, igen a kupa bort s meg se is állt vele a torony aljáig s bészollott, hogy: Élsz-e haliad, vagy meghaltál?! Meg nem haltam még, úgy ahogy, hanem látom annyi módját, jobb lenne már a halál nekem. Jól van, elbeszéli a leány, hogy ő Isten látja lelkét, nem felejtkezett el rolla, csak miféle nagy gyász van újra mérve az országra s népre, hát ezért rekede ki az eszéből addig, ameddig. Azt mondja akkor a fiú: Egyet se tünekedj, ha csak ennyi a baj. Én érted s a népért megmentem az ország becsületét. Reggelre virradva menj bé éd's apád uradhoz s mondjad, hogy te azt láttad álmodban, hogy az a fiú még él a toronyban, hozassa le onnan s bizza rá magát. Hát a leány úgy is tett. Haj, én szerelmes leányom monda a király, kétszer megmentettél, harmadik lenne az Isten igaza, de hogy sikerüljön, mikor annak a fiúnak még az íze csontja is porrá lett eddig. De már lelkem éd's apám csak próbát kell tenni mondja a leány. Jól van! mondja a király legyen úgy hát. Szét bontják a tornyot. S hát az a fiú nemcsak, hogy élt, de meg is szépült, s embereseden;. Azt mondja akkor a fiú, hogy: Na, felséges kkály! izibe össze kell gyűjteni az ország összes kőmívessét. össze az országban ami tégla van szereden széjjel s ide a palota elé egy egekig érő magas tornyot építeni, de még úgy, hogy vasárnap reggelre kész legyen, a többi az én dolgom leszen. Na, ha mondta az a fiú, meg is lett a vasárnap reggelre. Akkor a soktudó fiú vett magához egy fáintos messzehordó fegyvert, ment vele fel a toronyba, de előbb a tornácra egy embert állított, hogy amit ő a toronyból odakiált, helyből tovább adja a felségének. Jól van, aligség, hogy felért a toronyba, már kiáltotta is: 406

7 ösz János: A soktudó fiú Forduljon a király! Ásítson is helyből! Töltse a pipáját! Most már öltözzön! Harangoztasson, mert pogány országban is szolnak a harangok. De még fogasson is izibe! Üljön szaporán a hintójára, s menjen a templomba! Jöhet már ki a templomból s terítsenek is fel. Aszúihoz ügyibe s falja is az első kanál levest. De ahogy ezt kimondhatta, kapta is a puskáját, egy Űristenest céloz napkeletnek. Elpuffan a fegyver, hanem akkor kiáltá is a királynak, tehet amit akar, mert a kalány kilőve a pogány király szájából, maga pedig hanyatt esve fekszik az ijedtségtől. Mikor pedig az ijedtségtől s bosszúságtól úgy ahogy magához térhete, helyből küldötte a stafétát a keresztyén királyhoz, hogy azt a személyt, aki a kalányt olyan punktumosan kilőtte a szájából tüstént hozzá küldje, ha kedves a napja. Azt mondja rá a soktudó fiú: Egyet se főjön ezen a feje felséges király. Állítson csak mellém két hozzám egyivású, egyforma legényt. Csináltasson a hármunknak egyforma ruhát s a többit bízza ránk. Mikor osztán e megvolt, lóra űlt a három legény s egy nyúgúba, abból a helyiből éppen a pogány királyhoz vederedtek. Hanem az útközben kioktatta a társait. Üristenesen. Alighogy megérkeztek, helyből vette elé s vallogatni kezdette a pogány király, hogy melyik az a fiú, aki a kalányt olyan punktumosan ki tudja a szájából lőni? Igen, csakhogy azokkal az ég világán semmire se tudott menni, olyan egyet s egyszerre feleltek minden szíre-szóra, hogy, ez, s hogy az, s miaiéle. Utoljára se tehetett egyebet a pogány fajzatja, mint hogy beküldötte a lányaihoz, hogy jól lássák el őket, de alattomban azt is meghagyta, hogy milyen ételt s italt tegyenek elé. Hát a két fiú evett s ivott is, amennyi kellett, de a soktudó fiúba egy falás nem sok, annyit se tudánák belébeszélni. Mikor aztán lefeküdtek, kérdik a cimborák, ugyan pajtás, miért nem ettél s ittál? Én azért nem, mondja a sokattudó fiú, mert az a bárány, akinek a főztjéből ettetek, kutyatejjel nőtt fel, az a kenyér, akit hozzáadtak, asszonyember tejével volt megdagasztva, s az a bor, akit reá ittatok, egyet se volt bor, hanem megbabonázott embervér vala. Hallja ezt a boszorkánykirályné a seprű alól, mert hogy szómat ehejt egymásba keverjem, míg a fiúk ettek, a király a boszorkányos feleségét beküldötte a fiúk hálószobájába, hogy tudja ki, melyik az a soktudó fiú. Na! hát ha bé, ki is tudta, s míg a fiúk aludtak, a soktudó fiú»farakjából«egy ollóval egy darabot lecsillente. Csakhogy alig kelének fel reggel, a soktudó fiú észrevette, hogy a»farakjából«kivágva egy darab. Bezzeg, hogy egyet se jött zavarba érte, csak elékapá a pajtásait s azokból is kivágott egy akkurátos darabot. Hivatja a király a fiúkat s nézi a farakikot s hát látja, hogy mindegyiké egyforma csonka. Aj, szegény világ s vetett ágy s Uram Jézus el ne hagyj, milyen szertelen 1 méregbe jött, hogy őtet már mindenütt kifigurázzák ezek a keresz- 407

8 Ősz János: A soktudó fiú tyén micsodák? Tüstént akasztófát csináltatott, s csak mikor készen volt, vette elé a fiúkat, hogy, ha most rögtön bé nem vallják, melyik a soktudó fiú, mind a hárman lógni fognak! Azt felelik rá a fiúk, hogy: Alig sincsen rá putyerája 1 a királynak, hogy őket felakasztassa, mert tudja meg, hogy őket más akasztófa meg nem járja ezen a világon, hanem csak ha színaranyból való, már pedig a királynak aligha van országában annyi aranya, akiből egy arany akasztófa kiteljen. Nekem nincs-é, te! acsarodott nekik szörnyű mérgesen a király, csak azért is meglesz. S olyan arany akasztófát csináltatott, hogy a népek csudájára jártak annak. Hanem a soktudó fiú sem azért volt soktudó, hogy kifogjon rajta egy pogány király. Egy miccentés alatt titkos stafétát küldött a hazájába, hogy erre meg erre a napra küldjön a király egy regement tiszta piros öltözetű, egy regement fekete gyászba öltözött katonát s egy nagy magazinum olyan terűs szekeret, akibe a legkisebb faszeg is vert acél legyen. Hát csak annyi, hallák-e, hogy a kivégzési napon vitték ki a fiúkat az akasztófához. Hanem olyan Uristenesen összetalálkoztak a két regement katonával, hogy mikor a fiúkat akasztották volna, éppen közeledtek azok is az akasztóhelyhez. Meglátja a király s azt mondja a fiúknak: Na soktudók, most álljatok elé, s ha olyan soktudók vagytok, mondjátok meg, kik s mik azok a katonák? Honnan s miért jönnek? Hát mondja a soktudó az a tűzlángpiros angyalsereg s menyországlból jönnek a imi lelkünk után. Az a feketegyász a poklok serege, utánatok jönnek, hogy poklokra vigyenek, ha csakugyanvalóst akasztóhalált halunk. Úgy megijed a király erre a kijelentésre, hogy biz annak tán a fele se tréfa, mert ezeknek a soktudóknak még eddig minden kijelentésük, dolguk bevált, hogy abból a helyből sarkantyúba kapta a lovát, s egy miccentés alatt volt s nincs király, úgy elkotródott. Hanem el a nép is úgy, szereden széjjel, hogy egy szer/percek alatt csak a három fiú marada az akasztófa alatt. Ekkor a színarany akasztófát széjjelszedték, a terűs szekérre izibe felrakták, s abból a helyből hazalódulának. Na, telt-múlt az idő, hanem a soktudó fiú sehol nem lölte istenes helyét az élő világon, mert a pogány királynál léte alatt erőst megszerette a király Zsáda nevű kisebbik leányát. Ő biza, határozta el magában, egy élete, egy hálák, visszamegy a pogány királyhoz, s addig meg nem nyugszik, amíg az a leány az övé nem lesz, mert neki anélkül a leány nélkül az élete nem ér egy hajítófát. 1 Ereje. 408

9 ősz János: A soktudó fiú El is ment, s olyan szerencsével bészökkemte a királyi udvarba, hogy Zsádán kívül senki lélek észre nem vette. S mert Zsáda is szerette a derék szál soktudó fiút már az első minutumtól fogvást, helyből belopta a szobájába s elegyezték, hogy az éjen megszökjenek együtt. Amint a királyi udvariban éjre kelve mindenki lenyugovék, ők is útnak indulónak. Hanem elébb Zsáda három megbabonázott hajszálat, az egyiket az ágyára, a másikot a góc alá, a harmadikat az ajtóhoz odalökött. Alig aluszik a király ezen az éjjelen annyit, amennyit, már is azt álmodja, hogy a Zsáda lánya a soktudó fiúval megszökött. Az álmából felriadva, ráparancsol a feleségére, hogy nézze meg izibe itthon-e a kisebbik lányuk. Hát jő, zörget a királyné a lány ajtóján s bekérdez, hogy: Aliuszol-e, kedves leányom? Megszólal az ágyra vetett hajszál: Most öltözöm, lelkem anyám! Erre újból elalszik a király. De hát újra csak azt álmodja, hogy a lánya már messze jár. Üjra csak felserken s küldötte is izibe a feleségét, hogy nézzen csak utána még egyszer annak a lánynak. Jól van, hát bezörget a királyné, hogy: Mit dolgozol, kedves lányom? Megszólalik a góc alól a hajszál, hogy: Most gyújtom a tüzet Na, ismét csak megnyugosznak s harmadszor is azt látja álmában a király, hogy a lánya már messze jár. Harmadszor is küldi a királynét, hogy nézzen csak utána még egyszer! Nó, ha küldte, hát nézte is a királyné, mert nyitotta az ajtót a harmadik hajszál s akkor látta, hogy a király álma igazában beteljesedett. Haj, minden Szentek, be szertelen méregbe jöttek mind a ketten. A királyné tüstént grifmadárrá változott át, s úgy indult el, nagy méreggel a lánya után. A szájából hét mérföldre szakadt előre a forró láng. Azt mondja egyszer a soktudó fiú, hogy: Hej, hallod-e Zsáda, hogy melegszik a hátam. Visszanéz a leány s azt mondja, hogy: Nem is csoda, hallád-e, mert jön utánunk anyám, csak izibe vess»kecskekorát«. Megteszi a fiú s hát abb' helyödös helyibe egy ütöttkopott kápolna lett belőle. A leány is utána csinálta s lett abból egy szakállas»szárándok«egy vén bibliával a kezében s elkezdett abból Űristenesen olvasni. Ideje is volt, mert érkezett az anyja. Köszönti is illendően a»szárándokot«s kérdezi: Rég, hogy ott lakodzik? Jaj, rég lelkem húgomasszony, én s ez a vén kápolna egy időben kerültünk ide. Nem látott-e erre járni egy fiatalt, meg egy leányt? kérdi a királyné. Nem én, lelkem húgomasszony, pedig látnom kellett volna, hogy ha erre jártak, 409

10 1 *«e5, '"^wií«sb*isjme»ie**aífcí>vj-.--a*«----- '- - Ősz János: A soktudó fiú Hát jó, a királyné abból a helyből visszatére s mondja otthon a férje urának, hogy s mint jára, hol s mit láta az ő útjában. Nó! ha igen, ők is voltak azok a»szárándok«s kápolna képében, mondja a király csak izibe vissza. Egyszer hát újból panaszol a fiú, hogy sül a háta. Visszanéz a leány s azt mondja, hogy: Nem csoda, ha sül is, mert úgy jön anyám, mint a fergeteg utánunk s hét mérföldre okádja előre a lángot. Csak hamar, vessél»kecskekórát*. Megveti a fiú s lett belőle egy nagy kopott sütőkemence. A leány is utánacsinálta s lett abból egy elaggott, vén pékmester s egy tekenő tésztát kezdett dagasztani. Kérdi a királyné a vén péket, hogy rég ott dolgozik-e? Jaj, éra, lelkem mondja a pókmester mióta a világ s még két napja örökétig itt vagyok. Hát osztán, ha itt, nem látott-e erre járni egy fiatalt, meg egy leányt? Nem én osztán, lelkem, azelőtt ha nem, de mióta én itt vagyok, tudom Istenem nem. Csak annyi, hogy egyebet se tehete a királyné, minthogy abból a tett helyből újból csak megtérüle haza, s mondja otthon a királynak a dolgát, hogy 9 mint jára ismét. Ejnye, ejnye asszony, mondja a király hisz az a kemence meg az a pékmester tisztájába ők voltak, csak nyomába hamar, facsarodj utánuk, most már tisztájába jó nyomon fogsz járni. Mondja egyszer újabban is a fiú: Hej, hallod-e Zsáda, hogy hevül a hátam. Visszanéz a leány s azt feleli a fiúnak: Nem is csuda, hékám, mert ugyancsak veszekedettül lohol utánunk az anyám s okádja előre a lángot. Én hamarosan kecskekórát vetek s tó leszen belőlem, te is úgy tesz s réce lesz belőled. Hanem aztán úgy vigyázz, hogy csak a tó közepén matass, míg itt lesz az anyám. Na, hát érkezett is a királyné s kerülgette a tó partját, hívogatta, édesgette a leányát szép szóval, hogy jere lányom, jere haza. Nézd, anyád kér. Nézd e mellet. Ez a tömlő táplált téged. Ezért tedd meg s az apádért. Ne hagyj vénségünkre, a keserűségbe. Hanem meghatni sehogy nem tudá azt a leányt. Eközben a királyné nagy keserűségében a réce után kapott, habár ezt elfoghatná valahogy, ezen a világon. Csakhogy e se sikerült másképp, csupán a fél szeme maradott a markában. Ekkor osztán nagy keserűségében a leányát megátkozta, hogy úgy elfeledkezzék a szeretője is rolla, mint ahogy ő elfeledkezett a szüleiről. S avval a réce félszemét rakta zsebre s abból a tett helyből nagy keserűséggel haza indula. 410

11 Ősz János: A soktudó fiú Alig ment el a királyné, mutatja a fiú, hogy az anyja félvakon hagyta. A leány sem volt rest, egy szempercre s olyan madárrá váltózott s már egy minuták alatt megelőzte az anyját. Akkor a királyné egyik szomszédasszonyává változott szaporán, egy kosárral a kezében, s visszaindult szembe az anyjával. A királyné megismerte, hogy szén ez az ő szomszédasszonya, kérdi tőlle, hogy hát ugyan merre úgy felszerelve? Ő biza mondja a szomszédasszony a leányához indult egy kis pacitát, 1 meg egy kis házi itókát visz neki. S ráveszi a királynét, hogy üljenek le abban a fene melegben az út szélére. S kínálni kezdette az étellel s itókával. Mikor a királyné jól ellátta magát, elalvék ott a melegbe. Akkor Zsáda a fiú szemét a királyné zsebéből kilopta. Avval vissza a fiúhoz. A helyére illesztette, ráfuvintott, s na e megvan. Mikor a fiú falujához közeledtek, azt mondja a legényke: Na, te szállásold bé magad ebbe a fogadóba, míg én a násznéppel utánad jövök. De hát bezzeg, hogy fogott az anyai átok s egy pár napok alatt úgy elfelejtkezett Zsádáról, mintha sohase is ismerte volna. S egy gangos falusi leányba szerelmes lett, helyből házasságra vitte a dolgot. Amint Zsáda meghallotta ezt, helyből tudta, hogy az anyai átok fogott. Egy szép virágbokrétát megbabonázott; az utcai kút vedrébe tette. Arra vonult el a nászvendégség. A vőfély megszomjazott, inni ment a kúthoz. Meglátta az ékes bokrétát a vederben; kivette a kalapjába tűzte. Amint a vőlegény meglátta, elkérte, s amint kézbevette, mindjárt észbe is kapott. S abból a helyből fordította a nászvendégséget a korcsmába, ott Zsádát karonfogta, hazavitte. Ott az apjának bemutatta. Asztalt nyúztak, párosultak. Hét álló nap mind táncoltak. így volt biz ez, itt a vége, ha nem hiszed, hajítsd vízbe. ŐSZ JÁNOS gyűjtése. 1 Száraztészta. 411

12 MŰVÉSZETI SZEMLE A SZÁZÉVES CSAJKOVSZKI Az orosz muzsika fejlődése sok hasonlatosságot mutat a magyaréval. Oroszországiba is a külföldet járó főnemesek hozzák haza a muzsikát, hangszereket és az első zenetanítókat. A XVIII. százahban kapcsolódik az oroszok műzenéje a nyugateurópaihoz. Ott is, mint Magyarországon, a cigány az, amely terjeszti és részben szerzi az érzelmes románcokat, melyek mellett éppen úgy keseregnek, mint a magyar nemes a nótája mellett. Az oroszos románc, mint a hallgató-magyar, külföldi hatásra születik meg. Előbbi olasz és francia hatású álorosz érzelgős dallam volt, mint ahogyan a magyar műdal alnémet-osztrák befolyás alatt készült hamisan magyaros romantika. Míg ezt a műzenei érzelgős kis formát az oroszok románcnak hívták, addig a magyar nótának népdal volt a neve, pedig semmi köze a néphez. Nálunk hallgatónak vagy frissnek is mondták és kinőtt belőle a toborzó muzsika. Nevét onnan kapta, hogy cigányaink játszottak katonák toborzásakor. E dallamok népies ízűek, de nem népiek. Ami szerkezetüket és összhangjaikat illeti, előbbiek olasz hatást, míg az utóbbiak inkább bécsi és német befolyást mutatnak, bár bizonyos olaszos íz a régi magyaros műdaloktól sem tagadható el. Ennek a hatásnak indokolását abban kell keresnünk, hogy a külföldről úgy Orosz-, mint Magyarországba kerülő operáknak dallamvonafa, hangzatkészlete és irályművészete hagyta nyomát ezeken az apró zenei szerkezeteken. Míg Oroszországiban főképpen az olasz zene volt divatos, addig Magyarországon az olasz mellett könnyen szívódott be a bécsi és német muzsika. Ezt az irályt a külföldi operákkal egyidejűleg beszivárgó német, osztrák és cseh-morva zenetanítók hozták be. A XIX. század a nemzeti ébredések kora, ennek vetülete nem maradhatott hatás nélkül a műzenék fejlődésére. Az oroszoknál Glinka volt az első tehetséges zeneszerző, aki orosz nemzeti zenei nyelv megteremtésével kísérletezett. Utána Szentpéterváron néhány előkelő, zeneileg magánszorgalomból jól felkészült előkelőség folytatta a Glinka által megindított művet. A fellendülő pánszláv mozgalommal párhuzamosan öt orosz műkedvelő ragadja magához a nemzeti zenei irány vezetését. A zenét csak mellékesen művelték. Nem jártak semmiféle zene iskolát, de tehetséget és hivatást éreztek magukban arra, hogy hogy orosz zenét teremtsenek. Érett férfikorukban fogtak hozzá a zene elméletének tanulásához. Az»ötök«csoportja, ahogyan 1 ők magukat nevezték, a következő tagokból állott: Borodin ( ) orvos, Cui (183* 1918) tábornok, Balakirev ( ) tanár, Muszorgszki ( ) katonatiszt és Rimszki-Korszakov ( ) tengerésztiszt volt. Láng- 412

13 : Művészeti Szemle eszével Muszorgszki volt közülük a legjelentékenyebb, aki legjobban meg tudta közelíteni a célt, melyet maguk elé tűztek: az orosz nemzeti zenei nyelv megteremtését. A műkedvelőkkel, a nemzeti orosz irány keresőivel szembeállottak a hivatásos vagy tanult zeneszerzők, akik a nemzeti kifejezésnek módját olyan módon képzelték el, hogy a nyugati zenei műveltséghez kapcsolódtak. Ezek voltak a taniult, zeneiskolát végzett orosz zeneszerzők. Élükön állott Rubinstein Antal, termékeny zeneszerző, kiváló zongoraművész, a szentpétervári első orosz zeneiskola megalapítója, és öccse: Miklós. Németországban tanultak és teljesen a német zenei romantika Mendelssohn Schumann vonalhoz tartoztak, semmi közük nem volt az orosz nemzeti zenei nyelvhez. Rubinstein Antal jelentéktelen, bár szorgalmas zeneszerző volt, öccse, Miklós, kiváló zongorista. Rubinstein Antal is ( ) egyike volt kora legnagyobb zongoraművészeinek, aki, miként Liszt, megfordult a világ minden' jelentékenyebb zenei városában. Magyarországon is volt több ízben. A szentpétervári első orosz zeneiskolát 1862-ben alapította. Ennek a konzervatóriumnak első végzett növendékei közül való volt Csájkovszki Péter Iljics. Míg az»ötök«csoportja nemzeti eszményképektől hajtva, a pánszláv mozgalmakkal párhuzamosan orosz zene teremtésén fáradozott és e céljaiban Muszorgszki révén, aki az orosz népi dallamokhoz a lángész ösztönével nyult, jelentős eredményekhez jutott, addig a hivatásosak, akik a zenét megfelelő iskolában tanulták, a nyugati zenében látták eszményeiket. Ez a nyugati zenei romantika, melyhez Csájkovszki csatlakozott, nem jelenti azt, mintha ő szolgaian a német romantikusokat utánozta volna. Ettől megvédte lángesze és rátermettsége. Olyan romantikus ő az oroszoknál, mint amilyen nálunk Erkel Ferenc, aki magyar nemzeti zenei nyelvet akart teremteni olasz és német zenei szerkezetekkel és hangzatokkal; de Csajkovszkinál éppen úgy hiányoznak az orosz, mint Erkelnél a magyar népi gyökerek. Csájkovszki azonban az orosz zene szempontjaiból sokkal jelentősebb egyéniség, mint amilyen a magyar zenében Erikel, mert tehetsége, valamint született adottságai sokkal erőteljesebbek voltak. Zenéje érzelgős, könnyed, dagályos és ábrándos. Hangszerelése csillogó, néha túlhangos és felszínen mozgó, nem gazdaságos, de előkelő. Kétségtelen, hogy a német romantikusokon, Mendelssohnon, Schuberten, Schumannon és Liszten kívül hatással voltak rá a francia nagyopera mesterei: Gounod, Bizet, még Meyeribeer is, de Chopin érzelmes lengyel fájdalomtól átitatott lírája sem hagyta hidegen. Mégis nagy volt mint zeneszerző. Ezt annak köszönheti, hogy művészetében határtalanul őszinte volt és mert állandóan kereste a tökéletes kifejezési lehetőségeket. Zenéjében nemcsak önmagát adta, de korát is. Mint ember átlagos műveltségű volt, telve nőies vonásokkal. Emberkerülő, világfájdalommal átitatott, sötéten látó, saját magát emésztő lélek, örökké és mindennel elégedetlen. Házassága is egész rövid lejáratú volt. Egy-két komolyabban 413

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE

GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE GRIMM: A HALÁSZ ÉS A FELESÉGE Volt egyszer egy halász s annak felesége. Egy kicsi putriban laktak, a tenger partján, s bizony nagy szegénységben éltek, mert mikor került horogra hal, mikor nem. Hát egyszer

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/24. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A t zember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter 60/24. Történet www.m1914.org Bible for Children, PO

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben