Mővészetek szerepe a személyiségfejlesztésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mővészetek szerepe a személyiségfejlesztésben"

Átírás

1 Mővészetek szerepe a személyiségfejlesztésben Nemzetközi mővészeti nevelési konferencia Vác, november A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának része A konferencia szervezıje és helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600, Vác, Konstantin tér 1-5. (Tel: 06-27/ ) Védnökség: Oktatási és Kulturális Minisztérium A konferencia mottója: Az érzelemgazdagság meghatározó a tudományos tevékenységben. Egy felszínes ismereteket halmozó, lelkileg elsivárosodott ember nem lehet igazán kreatív kutató. Az érzelemvilág gazdagításához pedig, legjobb eszköz a zene és más mővészetek, valamint az erkölcsi nevelés (Freund Tamás) Szakmai támogatók Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Felsıoktatási Intézmények Vizuális Nevelési Kollégiuma Katolikus Pedagógus Szervezési és Továbbképzı Intézet (KPSZTI) Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE) Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetsége Támogatók Vác város Önkormányzata Alela Kulturális Egyesület OTP Vác Kapcsolódó programok Simon András grafikusmővész kiállítása Karolina Katolikus Általános Iskola (Vác) tanulóinak kiállítása Tanítványok és mesterek, a fıiskola hallgatóinak és tanárainak kiállítása és elıadása A konferencia célja: egyrészt: szemléletformálás a mővészeti nevelés korszerő értelmezésével, másrészt: pozitív pedagógiai attitőd kialakításával aktivizálni a mővészeti nevelés gyakorlatorientált kompetenciaközpontú megvalósítására az óvodás és iskolás korosztálynál, különös tekintettel a személyiség-, a kreativitás fejlesztésére az esélyegyenlıség biztosítására. 1

2 A pedagógiai paradigmaváltás, valamint a közoktatásban történt tartalmi és szerkezeti (NAT Kerettanterv - NAT, Óvodai program) változások a pedagógusokat - az elméleti ismereteiket gyakorlatorientáltan szemléletváltó, megújító konzultációkra, továbbképzésekre sarkallják. Az utóbbi idıben háttérbe került a két fontos, a gyermekek egész életére kiható alapozó szakasz: az óvodai és a kisiskoláskori nevelés, és - részben ehhez kapcsolódóan - a mővészeti nevelés ügye. A mővészeti nevelés mottónkkal is erre kívánunk rámutatni, túlmutat a közvetlen eredményeken, mivel a teljes emberi élethez és a tudományos kutatáshoz egyaránt szükséges. A tudományos konferenciák között ezért - véleményünk szerint - fontos szerepe van tervezett konferenciánknak. A mővészeteknek kiemelt jelentısége van az érzelmi nevelésben, a világ megismerésében, a személyiség, a kreativitás fejlesztésében, ezáltal a szellemi teljesítmények megalapozásában. A plenáris elıadások a mővészeteknek a világban való eligazodásban betöltött kiemelkedı szerepét mutatják be, a szekcióülésekkel pedig a résztvevık gyakorlati munkáját, módszertani ismereteik gyarapítását kívánjuk segíteni. Az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok színvonalas nevelı-oktatómunkájukhoz jogosan igénylik a legújabb, tudományosan is megalapozott tendenciák és módszerek megismerését Ezt az igényt hivatott kielégíteni konferenciánk a gyakorló és a leendı óvodapedagógusok, a tanítók és a tanárok számára. A konferencia programja november 22. csütörtök Regisztráció, ebéd Nyitó plenáris ülés Levezetı elnök: Szilágyiné Dr. Szemkeı Judit rektor-helyettes, fıiskolai tanár, AVKF Köszöntık: Dr. Beer Miklós váci püspök Dr. Molnár Lajos alpolgármester, Vác Dr. Kocsis Imre rektor, AVKF A mővészeti nevelés jelentısége Természettudósok a mővészeti nevelés és a mőveltség fontosságáról Elıadó: Szilágyiné Dr. Szemkeı Judit rektor-helyettes, fıiskolai tanár, AVKF Az egyházi mővészetek szerepe a nevelésben történeti áttekintés Elıadó: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, mővészettörténész A kompetenciák problémája és a mővészeti nevelés Elıadó: Dr. Csoma Gyula oktatáskutató A mővészetek az európai kulcskompetenciák körében Elıadó: Dr. Trencsényi László egyetemi docens, ELTE, az OKNT kerettantervi bizottságának elnöke Mővészeti nevelés a pedagógia megújítandó társas érzelmi viszonya Elıadó: Dr. Deme Tamás PhD. fıiskolai docens, mővelıdéskutató : Kávészünet 2

3 Plenáris ülés folytatása Levezetı elnök: Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD. fıiskolai tanár Költészet és irodalom a gyermeki személyiség fejlıdésében Elıadó: Dr. Jelenits István piarista egyetemi tanár, PPKE, AVKF Irodalom és mővészet Elıadó: Csóli Daróczi József pedagógus Személyiségfejlesztés a mővészeti nevelés során Elıadó: Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus, Színház és Filmmővészeti Egyetem A zene és a zeneterápia szerepe a szociálpedagógia területén Elıadó: Susanna Filesch docens, zenetanár, zeneterapeuta, szociálpedagógus Katholischen Stiftungsfachhochschule, München A zene képességek fejlıdésében betöltött szerepe Elıadó: Dr. Ilona Antal Lundström PhD. zenepedagógus, Svédország Tanítványok és Mesterek - Az AVKF hallgatóinak és mővésztanárainak bemutatkozása Simon András grafikusmővész kiállításának megnyitója - találkozás és beszélgetés a mővésszel Fogadás november 23. péntek Szekcióülések I. szekció: Bábmővészet - bábpedagógia Szekcióvezetı: Székely Andrea bábszínházi rendezı, bábszínész, mővésztanár, AVKF Játék tárgyakkal A mőhelyfoglalkozás vezetıje: Karel van Ransbeeck, bábszínész, rendezı, tanár, a Theater de Spiegel igazgatója, Antwerpen Személyiségfejlesztés Meseládikóval bemutató és bábkészítés A mőhelyfoglalkozás vezetıi: Matyi Ágota látványtervezı, egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem, Látványtervezı Szak és Székely Andrea bábszínházi rendezı, bábszínész, mővésztanár, AVKF Személyiségfejlesztés Varázsládával bemutató és bábkészítés A mőhelyfoglalkozás vezetıi: Orosz Klaudia Jászai díjas díszlet-, jelmez- és bábtervezı, egyetemi tanár, Képzımővészeti Egyetem Látványtervezı Szak, a Kolibri Színház képzımővészeti vezetıje és Székely Andrea bábszínházi rendezı, bábszínész, mővésztanár, AVK 3

4 II. szekció: Irodalom, drámapedagógia Szekcióvezetı: Móka János fıiskolai docens, AVKF Móka János fıiskolai docens, AVKF: Dráma, pedagógia Kozák Katalin fıiskolai adjunktus, mőfordító, Oslói Egyetem Fıiskolai Pedagógiai Kar Dráma Tanszék Dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet PhD. fıiskolai tanár, AVKF: Az irodalmi nevelés lehetıségei az általános iskola 1-6 osztályában Dr. Gasparics Gyula PhD. fıiskolai tanár, AVKF: Mővészeti nevelés nyelvi kreativitás Dr. Lackfi János PhD. író, költı, egyetemi adjunktus PPKE, BTK: A kreatív írás tanítása, avagy Aki dudás akar lenni, hova menjen? Dr. Pazonyi Judit PhD. fıiskolai tanár, AVKF, Paulik Gerlinde lektor, AVKF: Korai nyelvtanítás nemzeti eposzokkal Soós Sándorné tanár, AVKF: Te vagy a szépség Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes intézetvezetı, fıiskolai docens, AVKF: A mese a családok életében Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna PhD. fıiskolai tanár, AVKF: A századok üzenete az emberi személyiség kibontakoztatásához III. szekció: Mozgókép, médiaismeret Szám Katalin fıszerkesztı, tanár, újságíró Képmás Családmagazin: Eszköz vagy vetélytárs? A média és a mővészeti nevelés Pálfy G. István médiaszakértı, kuratóriumi tag, Hungária Televízió Közalapítvány: Valóság a valóság ellen Nyakas Szilárd fımunkatárs - Magyar Rádió - média tanácsadó, egyetemi oktató: A mediatizált közszereplés Meszlényi László médiaszakértı, újságíró, ORTT: A jó hírek versenye Alexander Buck, Katholischen Stiftungsfachhochschule, München: Médiapedagógia a szociálpedagógiában Jelli János fıiskolai adjunktus, AVKF: Média és kompetencia IKT kompetenciák a pedagógusképzésben Dr. Rostás Rita PhD. fıiskolai tanár, intézetvezetı AVKF: Bölcsességforrások a könyvektıl a filmekig. Diákok és pedagógusok bölcsességképének összehasonlító elemzése Fecskó Edina pszichológus, filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész, fıiskolai tanársegéd AVKF: A filmrecepció és filmprodukció személyiségfejlesztı hatásai esettanulmány két saját filmélményő alkotómőhelyrıl IV. szekció: Népmővészet hagyományismeret, néptánc Szekcióvezetı: Karácsony Molnár Erika intézetvezetı, fıiskolai docens AVKF Bevezetı elıadás: Karácsony Molnár Erika intézetvezetı, fıiskolai docens: Hagyományismeretbelenevelıdés-nevelés Dr. Tátrai Zsuzsanna tudományos fımunkatárs, néprajzkutató, MTA Néprajzi Kutatóintézet: A népszokások oktatásának interaktív lehetıségei 4

5 Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens, néprajzkutató, Nyugat- magyarországi Egyetem Apáczai Kar, Gyır: A néphagyomány jelentısége napjainkban Fábián Éva népdalénekes, mesemondó, Óbudai Népzenei Iskola: A népdal átörökítése a 21. században Eredics Gábor zenetanár, népzenész, Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem, Budapest: Néprajz és pedagógia Rabár Ferenc fıiskolai docens, AVKF: Népismeret és személyiségfejlesztés Kustánné Hegyi Füstös Ilona múzeumpedagógus, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre: A múzeumpedagógia személyiség és kreativitásfejlesztı hatása Beszprémy Katalin tárvezetı, Hagyományok Háza, Budapest: A hagyományt oktató pedagógus, játszóház vezetı Salamon Ferencné táncpedagógus, mővészetoktatási szakértı: A mővészet missziója az egész ember nevelésében- egy nemzetközi program tükrében Baksa Brigitta tanár, néprajzkutató, NOKI ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola, Mende: A képességfejlesztés lehetıségei a hon- és népismeret oktatási folyamatában Zóka Katalin fıiskolai docens, AVKF: A népmese személyiségfejlesztı szerepe az óvodáskorban Neuwirth Annamária ügyvezetı igazgató, Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület Túri György mővésztanár, AVKF V. szekció: Vizuális nevelés Szekcióvezetı: Pázmány Ágnes fıiskolai adjunktus, AVKF Bevezetı elıadás: Pázmány Ágnes fıiskolai adjunktus, AVKF: Rajztanítás, vizuális nevelés, mint személyiségfejlesztés a tantervi ( ) tendenciák tükrében Bálványos Huba grafikus, fıiskolai tanár, ELTE TFK: A vizuális nevelés, mint szemlélet és lélekformálás Sándor Zsuzsa fıiskolai docens, ME CTFK: A vizuális mővészeti nevelés, mint a vizuális nevelés egyik aspektusa Környeiné Gere Zsuzsa mővésztanár, MROE: A 3-18 évesek vizuális esztétikai képességének fejlıdése Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett PhD. mővészettörténész, fıiskolai tanár, Nyíregyházi Fıiskola: Az ikonográfia lehetıségei a vizuális nevelésben (Mária gyermekkel, ábrázolások) Bodóczky István címzetes egyetemi tanár, MOME: Kortárs mővészet és vizuális nevelés Dr. Gaul Emil Ph.,, DLA. egyetemi docens, MOME: Tárgykultúra környezetkultúra lehetıségei az ízlésnevelésben Dr Pirstinger Franziska docens, Katholische Pädagogische Hochschule, Graz Gombos Hajnal fıiskolai oktató, AVKF Denke Virág AVKF végzett hallgatója Az esztétikai nevelés európai dimenziói, a Camille Claudel project Pock Ingeborg mővész, Graz: A tanár mint mővész, dinamikus kölcsönhatás a mővészeti nevelés és a mővész között Gulyás Dénes fıiskolai adjunktus, AVKF: Az alkotótábor személyiségfejlesztı lehetıségei Wiedermann Katalin fıiskolai oktató, AVKF: A szabadon választott kurzusok hatása a személyiségfejlesztésre Szalay József mővésztanár, MROE titkár: A mővészeti nevelés az élményadás mővészete 5

6 VI. Zenei nevelés Szekcióvezetı: Szınyiné Mészáros Erzsébet intézetvezetı helyettes, fıiskolai docens AVKF Kovács László fıiskolai adjunktus, AVKF: A zene helye és szerepe a cisztercita rend 19. századi nevelési gyakorlatában az egri Ciszterci Fıgimnázium tükrében Benyus István igazgató, karmester, Pikéthy Tibor Zenemővészeti Szakközépiskola, Vác : A mővészeti nevelés középfokot érintı lehetıségei Udvari Katalin Psalmus Humanus Mővészetpedagógia Egyesület elnöke: A zene mindenkié Ember Csaba Magyar Zeneiskolák és Mővészeti Iskolák Szövetségének elnök Susanna Filesch docens, zenetanár, zeneterapeuta, szociálpedagógus Katholischen Stiftungsfachhochschule, München Dr. Ilona Antal Lundström PhD. zenepedagógus, Svédország Horváth István fıiskolai oktató, AVKF : Ebédszünet Záró plenáris ülés Levezetı elnök: Karácsony Molnár Erika fıiskolai docens, intézetvezetı, AVKF Egy multilaterális európai mővészeti project Elıadó: Dr. Pirstinger Franziska docens, Katholische Pädagogische Hochschule, Graz A bábozás, mint személyiségfejlesztés Elıadó: Karel van Ransbeeck bábmővész, rendezı, pedagógus, színházigazgató Theater de Spiegel, Antwerpen Az Unesco szellemi kulturális örökségvédelmi konvenciója és a mővészeti nevelés Elıadó: Dr. Felföldi László néptánc kutató, tudományos igazgatóhelyettes MTA Zenetudományi Intézet Szekcióvezetık összefoglalója A konferencia bezárása: Dr. Kocsis Imre rektor A konferenciára jelentkezési lap letölthetı a honlapról. 6

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

"A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. (Hamvas Béla)

A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. (Hamvas Béla) A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködve Martonvásár Önkormányzatával a Magyar Tudományos Akadémia A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE programhoz kapcsolódva a BRUNSZVIK TERÉZ SZAKMAI NAPOK keretén belül

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fővárosi Pedagógia Napok programja 2008. 03. 31 2008. 04. 04

Fővárosi Pedagógia Napok programja 2008. 03. 31 2008. 04. 04 Fővárosi Pedagógia Napok programja 2008. 03. 31 2008. 04. 04 2008. 03. 31., hétfő 15.00 Kiállítás megnyitó a Weszely Ödön galériában (FPPTI, 1088 Budapest, Vas u. 8-10.) Nagy László a tudós pedagógus közelítések

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20. HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20. A konferencia rendezői és szervezői: SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, Debrecen SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Debrecen A konferencia helyszíne: Hunguest

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia NOVÉ ZÁMKY (ÉRSEKÚJVÁR), 2014. JANUÁR 9-11. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés

Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Neveléstudományok Intézete Institute of Educational Studies Közoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Közművelődés Tudományos

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök)

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök) GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA 2014. május 15-18 1. nap május 15. (csütörtök) IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 14.00 17.00 Regisztráció 17.00 Konferencia megnyitója Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármesterének

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11. KÖZREMŰKÖDÉS A KÖZNEVELÉS MEGÚJÍTÁSÁBAN HAJDÚSZOBOSZLÓ 2012. OKTÓBER 9 11. Rendezők, szervezők: SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, Debrecen SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen Helyszín: Hunguest

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20. AZ OKTATÁS JELENLEGI HELYZETE JÖVŐKÉPE HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. OKTÓBER 18 20. A konferencia rendezői és szervezői: SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, Debrecen SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Debrecen

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC BÉKÉSCSABA, 2009. JANUÁR 22-24. TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája és közgyőlése RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök ELİSZÓ A 2010-es év sikeres esztendı volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a világgazdasági válság ebben az évben sem hagyta érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Konferenciánkra igyekeztünk meghívni mindazon felsőoktatási intézmények képviselőit, ahol tudomásunk szerint valamilyen

Részletesebben

Ötágú síp projekt TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003

Ötágú síp projekt TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003 Meghívó Tisztelt Vendégünk! Nagy örömmel hívjuk meg Önt a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán működő által szervezett nemzetközi konferenciára A tudományos tanácskozás címe: A cigány/roma

Részletesebben

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Ebis ad utat et arciunt Tartalomjegyzék MKE elnöki köszöntő Fenntartói köszöntők Könyvtárigazgatói köszöntők Hasznos tudnivalók Áttekintő program

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

JÁTÉKTAN TOVÁBBKÉPZÉS KÖNYVTÁROSOK, KÖNYVTÁROSTANÁROK, MUZEOLÓGUSOK ÉS MÚZEUMPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA. Az NKA támogatásával. www.nka.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ

JÁTÉKTAN TOVÁBBKÉPZÉS KÖNYVTÁROSOK, KÖNYVTÁROSTANÁROK, MUZEOLÓGUSOK ÉS MÚZEUMPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA. Az NKA támogatásával. www.nka.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 JÁTÉKTAN TOVÁBBKÉPZÉS KÖNYVTÁROSOK, KÖNYVTÁROSTANÁROK, MUZEOLÓGUSOK ÉS MÚZEUMPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA Az NKA támogatásával www.nka.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2 I. A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA Az ismeretátadás/ismeretszerzés

Részletesebben