Iskolánk régen és ma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolánk régen és ma"

Átírás

1 Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó negyedében épült fel a Római Katolikus Lánynevelő Intézet: A leánygyermekek nevelésére vonatkozó első adattal ban találkozunk. Felső utasításra szeptember 20-án Zsombori József- plébános elnöklete alatt népgyűlést tartottak, ahol a lánygyermekek oktatását beszélték meg. A tanácskozást tett követte, a célra az akkori kántori lakás alsó szobáját jelölték ki iskolának, ahol női tanerő hiányában a kántor tanította a növendékeket. Ebben a formában történt a lányok nevelése, egészen 1858-ig. Ekkor felsőbb engedéllyel Feischel Károlyné egy

2 magán leányiskolát nyitott. Ez az iskola azonban csupán két évig működött, mert Csathó József főesperes- plébános ban megalapította a Leánynevelő Iskolát, amelynek épületét Fogarasi Mihály püspök emeltette ban. A Leányiskola múltjának ismertetését Dr. Baloghné Antal Irma igazgató által kiadott 1944-es Évkönyv alapján folytatom. A róm. Kat. Középfoku leányiskolát városunkban 1860-ban alapították és évekig tartó előkészítés után, nyitotta meg kapuit leányifjúságunk előtt. Az alapítás Csató József esperesplébános és sepsiszentiványi Henter János fáradhatatlan munkásságának és ügybuzgóságának eredménye. A szervezők nemcsak a polgárság körében indítottak gyűjtést, hanem megkeresték kérő soraikkal az akkori erdélyi társadalom neves és áldozatkész tanügybarátait, s köztük elsősorban a dicső emlékű Fogarasy Mihály erdélyi püspököt, akinek alkotásait az egyházmegye minden részében megtaláljuk. Dr. Baloghné Antal Irma A Római katolikus Leánynövelde eleinte két osztállyal működött, vezetője, tanítónője a későbbiekben is jeles oktatóként emlegetett Pintye Karolina volt. Fontos időpont az iskola életében az tanév, amikor már három irgalmas nővér tanít, - az akkori viszonyok között díszes épületben. Nemcsak a 80-as években töltött jelentős szerepet a leánynevelés terén, hanem 1904-ig V. és IV. osztálya előtagozatát képezte Székelyudvarhely városa által létesített kétosztályú főleányiskolának. Ez pedig a polgári iskola III. és IV. osztályának felelt meg. Az 1919-es államhatalom változáskor a magyar királyi állampolgári iskola megszűnt, akkor a katolikus egyházközség a magyar lánynevelés további biztosítása céljából megszervezte a római katolikus polgári leányiskolát, az irgalmas nővérek vezetése alatt, 1928-ig. Ekkor a román kormány bezárta.

3 Ha Isten velünk, ki ellenünk! Isten kegyelméből,- V. K. M. rendelkezése alapján igen rövid iskolai évet nagyobb megrázkódtatás nélkül április 1-én fejeztük be. Amit Isten eddig reánk mért s ami ezután vár ránk- mindent szívesen fogadunk az ő akarata szerint. Leányaink nevelésénél állandóan Árpádházi Szent Erzsébetnek áldozatos életét, munkálkodását, aki évszázadokkal megelőzve korát foglalkozott szociális kérdésekkel. Az idegeket felőrlő bombázások korában élő leányainknak nem lehet ennél szebb példát nyújtani. A mostani nemzedék, a sok hadiárva, még inkább a magyar jövő reménysége, a felkelő nap, egy ígéret a boldogabb jövőre. Ezért áldoz mindent a gyermekért, a jövő nemzedékért katolikus keresztény egyházunk, amely elsőnek ismerte fel, hogy a gyermek a fold legfelségesebb jelensége, a jövendő élet záloga, az Úr egykori parancsolata szerint: Kelj fel, vedd fel gyermekedet és viseld gondját. Nem tudhatjuk, melyikből lesz jó édesanya, tanár, tanító, művész, vagy Isten országát szolgáló lény! Ha még a nyomor,- a szenvedés küszöbéről is indul el, - ha a földkerekség bármelyik pontján látja is meg Isten szép világát, mindenütt övé a föld legdrágább adománya, talizmán, a legfőbb jó, - a szeretet. A mennyek országának fényessége ragyog ártatlan szeméből, ez a szeretet. A mennyek országának fényessége ragyog ártatlan szeméből, ez a szeretet, mint csodás áram sugárzik ki belőle. Ez sokszorozza meg a mi szeretetünket nehéz nevelői munkásságunkban. Dr. Baloghné Antal Irma, Az iskola története az tanítási évben.

4 A katolikus lánynevelde életében jelentős eseménynek számított a kislányoknak a keresztény életbe való beavatása: az elsőáldozás, amely komoly felkészülést igényelt a tanulók részéről. Akárcsak ma, májusban tartották. 80. évvel ezelőtt: Margaréta nővér és másodikosai A katolikus osztály elsőáldozása Mátyás Károly főesperes irányításával

5 Az államosítás éveit követően az iskola épületében sokféle tanítási forma váltotta egymást, az épület gyakran kapott újabb és újabb gazdát. Nagyvonalakban: 1948-tól 1973 januárjáig elemi oktatás folyt, ez átköltözött a jelenlegi Orbán Balázs iskolába, ezt követően a mai Dr. Palló Imre Zeneiskola elődintézménye kapott helyet egy kevés ideig, majd az Egészségügyi Líceum diákjait fogadja az épület. Rengeteg statisztikai adat van, amit fel kell dolgozni, ez egy újabb dolgozat témája is lehet. A 89-es fordulat után, 2000 szeptemberétől a Tamási Áron Gimnáziumhoz csatolják. (mindkét épület, valamint a szemben álló Bentlakás épület tulajdonosa a Katolikus Egyház). Az épületben helyet kap az újraszervezett V- VIII. osztályos gimnazistaoktatás, valamint tól elindul az I-VI. osztályos elemi oktatás. Az épület ma 100 elemista tanulónak, 120 gimnazista tanulónak és három évfolyam posztlíceális egészségügyi technikumos hallgatónak ad helyet, valamint 4 tanítónak, 25 tanárnak, több betanító orvos- tanárnak, egy titkárnőnek, valamint a minket összefogó és koordináló igazgatóhelyettes, Hermann Évának. Lepusztult örökségét az iskola és az egyház próbálja felújítani, azonban szükség lesz feléleszteni a régi, békebeli polgári Udvarhely adakozó kedvét. Jelenlegi önkormányzatunk igen lassan mozdul a segítségnyújtásban, és félő, hogy az idő hamarabb végzi el pusztító munkáját. Hermann Gusztáv történész írja: Az iskolavárosi ranghoz igazodó léptékkel bontakozott ki a XIX. században a település polgári művelődési élete is. Iskolavárosi szerepkörét városunk ma is jól betölti, talán összes szerepköre közül a legjobban. Megtépázott épületeit húsz éve próbálja korszerűsíteni, remélem sikerrel. Szabó Zsuzsa tanító Felhasznált irodalom: 1. A Székelyudvarhelyi Árpádházi Szenterzsébetről Elnevezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola Évkonyve az ik iskolai évről, Közreadja: Dr. Baloghné Antal Irma igazgató, Székelyudvarhely, Hermann Gusztáv- Hermann Gusztáv Mihály, Székelyudvarhely, Kis kalauz idegeneknek és helybenlakóknak,pro-print Könyvkiadó, Csíkszereda, Vofkori György: Székelyudvarhely, Várostörténet képekben, Typografika, Békéscsaba, 2009.

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

A bajnai Simor János Általános Iskola

A bajnai Simor János Általános Iskola 233 Binder Mátyás Az iskola rövid története Az első levéltári feljegyzések az 1700-as évek elejétől vannak az iskoláról. A mai iskola elődje vesszőből font, sárral tapasztott épület volt. Az iskola igazgatója

Részletesebben

A Szent Margit Intézet rövid története

A Szent Margit Intézet rövid története A Szent Margit Intézet rövid története Az Isteni Megváltó Leányai Szerzeteskongregáció első főnöknője Steinmayr Stanislaa anya 1920-ban határozza el, hogy Budapesten leánygimnáziumot létesít. A megvalósítás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

1675-ben a váci egyházmegye templomos helyeiről készíttetett térkép 1773. évi másolata

1675-ben a váci egyházmegye templomos helyeiről készíttetett térkép 1773. évi másolata SCHOLA SAMBOKIENSIS A középkor évszázadaiban a Kárpát-medence lakóinak zöme falvakban élt, ahol az emberek szerény, önellátó gazdálkodást folytattak. Ez azt jelentette, hogy szinte mindent maguk termeltek

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

Kolozsvár testnevelő tanárairól

Kolozsvár testnevelő tanárairól Killyéni András Kolozsvár testnevelő tanárairól A kolozsvári testnevelés kezdete a XIX. század közepére tehető, ugyanis az 1848-as forradalom utáni években kezdődik meg a testnevelés oktatása Kolozsvár

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

A nők középfokú oktatása a kolozsvári községi/állami felsőbb leányiskolában a dualizmus kori Magyarországon 1

A nők középfokú oktatása a kolozsvári községi/állami felsőbb leányiskolában a dualizmus kori Magyarországon 1 Kereszty Orsolya A nők középfokú oktatása a kolozsvári községi/állami felsőbb leányiskolában a dualizmus kori Magyarországon 1 A felsőbb leányiskolák a dualizmus kori Magyarországon A felsőbb leányiskolák

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Hírlevél. A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa. XV. évfolyam 3. szám 2014. október Szerkeszti: Porcsalmy László

Hírlevél. A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa. XV. évfolyam 3. szám 2014. október Szerkeszti: Porcsalmy László Hírlevél A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa XV. évfolyam 3. szám 2014. október Szerkeszti: Porcsalmy László Ezévi harmadik számunkat kissé megkésve bár, de annál bővebb tartalommal és benne egy fontos

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK

A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS KIADJA A KATHOLIKUS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT (BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ÚT 65). BUDAPEST, 1924, Dunántúl-nyomda Rt. grafikai műíntézet,

Részletesebben

HÍRLEVELE 2013. karácsony

HÍRLEVELE 2013. karácsony A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. karácsony Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését Nemrégiben terjedt el a hír, hogy Edvard Munch híres festménye

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk (Mikes Kelemen)

Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk (Mikes Kelemen) A Szent István Szervezet 2013. évi kiadványa, IV. évfolyam, Csíkajnád V i s s z a t e k i n t ő ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A Megváltó ígéretében bízva ezer évvel ezelőtt Szent István királyunk sziklára

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

A Gyepszél utcai iskola

A Gyepszél utcai iskola A Gyepszél utcai iskola 100 éves jubileumi kiadványa 2013/2014 Kiadja a Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola Felelős szerkesztő: Jakabné Horváth Erzsébet intézményvezető Készült a Nyomdai

Részletesebben

Kégly Szeréna élete és munkássága

Kégly Szeréna élete és munkássága 0 Kégly Szeréna élete és munkássága (1868 1953) NYÍREGYHÁZA 2008 1 Megjelent Kégly Szeréna új síremlékének avatása, valamint emléktáblájának leleplezése alkalmából, az ott elhangzó beszédek felhasználásával.

Részletesebben