PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR

2 IGAZGATÓI BEVEZET, KÖSZÖNT A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanári testülete és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Pedagógiai programunk olvasóját. Iskolánk története 1806-tal kezd dik, amikor is az év november 1. napján a herceg Esterházy Miklós által rendelkezésre bocsátott épületb l ( korcsmaház ) kialakított iskolában három évfolyammal megnyílt a kis gymnasium, (pedagógium). A már m köd intézmény november 5-én elnyeri nyilvánossági jogát, majd november 6-án ünnepélyes küls ségek között megnyitják az immár Nagy Gymnasium új iskolai évét. Így m ködött 1851-ig, amikor az Entwurf bevezetésével algimnáziummá min sítik vissza október 5-én felavatják az - els sorban saárdi Somssich Pál buzgólkodásának, mecénási tevékenységének köszönhet - új iskolaépületet a jelenlegi F u. 2. szám alatt. Az tanévt l Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter az iskolát gimnáziumi rangra emelte, amely együtt járt azzal, hogy érettségi vizsgát is tarthatott. Az els hat eredményes érettségi vizsgát tett fiatal az tanév végén hagyta el az intézményt. A f gimnáziumi rang, a tanulók létszámának növekedése megkívánta egy új iskolai épület létrehozását. A millenium évében, május 11-én megtörtént az épület alapkövének letétele; szeptember 8-án pedig ünnepélyes keretek között megnyílt a jelenlegi iskolai épület. Az iskola az tanévben vette fel nagy patrónusának és mecénásának, Somssich Pálnak a nevét; és lett hivatalosan Kaposvári M.Kir.Áll. Somssich Pál Gimnázium. 2

3 Az tanévt l az iskola reálgimnáziummá alakult át; az utolsó reálgimnáziumi osztály az tanévben érettségizett. A reálgimnázium igen sikeresen ködött: mind az országos középiskolai tanulmányi, mind pedig a kulturális és sport versenyeken a legjobbak közé küzdötte fel magát. Énekkara az tanévben elnyerte a mintadalárda címet. Az iskola a két világháború között országos hírnévre tett szert! 1935-t l kihalásos rendszerben megszüntették a reálgimnáziumi osztályokat, és bevezették az egységes gimnáziumi rendszert után megsz nt az iskola nyolc osztályos jellege, és négy évfolyamos gimnáziummá alakult át; ezzel vette kezdetét az általános gimnázium ideje. Az tanévt l az intézmény neve Táncsics Mihály Általános Gimnázium lett. Az tanévt l megjelentek a szakosított tanterv osztályok; majd az tanévt l megsz nt az iskola fiú jellege; bevezették a koedukált oktatást. Ezekben a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium országos hír iskola lett, amit - többek között - az egyetemi felvételi eredmények, az OKTV-helyezések is bizonyítanak. Az tanévben elkezd dött a fakultációs oktatás, majd az tanévben - a magasabb min ség képzés célját megvalósítandó - speciális osztályok indultak. Ezekhez járult a már az tanévben bevezetett szaktantermi rendszer tanítás. Igen szép sikereket ért el az intézmény énekkara és a Táncsics Diákszínpad a különböz országos rendezvényeken és versenyeken; ugyanakkor a gimnázium tartotta helyét az ország legjobb gimnáziumai között. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején új intenzív oktatási koncepció jegyében m ködik az iskola: b vültek a speciális osztályok (matematika, angol, német, biológia) és a fakultációs lehet ségek. Az iskola továbbra is eredményesen szerepel a középiskolai tanulmányi versenyeken és az egyetemi, f iskolai felvételi vizsgákon augusztus 31-én felavattuk az iskola új tornacsarnokát és auláját. Az iskola épületeinek felújítása 2002-ben befejez dött. Az iskolai hagyományok ápolása mellett (a Voluntas c. iskolaújság 1969 óta jelenik meg, 1990 óta évkönyveket adunk ki, 1993 óta az Alma Mater köszöntése címmel tematikus füzetek jelennek meg és találkozókra kerül sor az iskolánkban végzett azonos vagy hasonló szakmák illetve hivatások képvisel inek részvételével; emléktáblát állítottunk az 1956-os forradalom, Nagy Imre, Sipos Gyula, a II. világháború, dr. Borka Géza emlékére; kopjafa készült meghalt tanáraink és diáktásaink emlékére és a 190. évforduló tiszteletére; a turulmadár visszakerült az iskola oromzatára, Táncsics Kupát rendezünk, elkészült a Somssich Pál és Táncsics Mihály mellszobra. 1848/49 emléktáblát avattunk március 15-én iskolánk diákjaiért a szabadságharcban. 3

4 Az tanévt l egy hat évfolyamos gimnáziumi osztály is megkezdte ködését. Az tanévt l fejl désnek indult a számítástechnikai oktatás. Jelenleg 3 korszer en berendezett 50 gépes számítástechnikai terem áll a tanulók rendelkezésére ben az Oktatási Minisztérium pályázatán iskolánk elnyerte az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel jogát, 2001-t l iskolázhatunk be tanulókat. Szeretnénk, ha a Táncsics Mihály Gimnázium - a városban, a megyében és az országban kivívott helyét megtartva illetve még tovább javítva - kiszolgálná és kielégítené azoknak a szül knek és tanulóknak az igényeit, akik a mi iskolánkat választják. Szeretnénk korszer tudással rendelkez, jól nevelt ifjakat szárnyukra bocsátani. Ezt igyekszik szolgálni és megvalósítani az e bevezet t követ pedagógiai program. 4

5 ISKOLAI EMBLÉMA AZ ISKOLA JELMONDATA A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban minden jóindulatú tanulónak protekciója van! (Nálunk els minden jóindulatú tanuló érdeke mind tanulmányai, mind személyiségének fejl dése szempontjából. Mindehhez megkapja az iskola objektív és szubjektív lehet ségeinek összességét.) A tudás szabadságot ad! 5

6 PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: Az iskola fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás éve: Alapítója: Herceg Eszterházy Miklós, valamint Kaposvár város lelkes lakói és Somogy vármegye nemes népe. Az iskola alapító okiratának száma, kelte; az engedély kiállítója: 139/1994. (IV. 5.) és 1969/1995. (V.2.) és 319/2000.(IX. 21.) 5/2004. (I. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szita Károly polgármester Az iskola tömör leírása, bemutatása Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkez költségvetési szerv Az intézmény alaptevékenysége: 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés ( ), amelynek feladata az általános m veltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és fels fokú iskolai tanulmány megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészít nevelés és oktatás. Az intézmény arculatát adja: a négy évfolyamos gimnáziumi képzésen belül az emelt szint matematikai, emelt szint nyelvi (angol és német), a biológiai, a magyar, történelem, a fakultatív jelleg és általános képzés. A hat évfolyamos gimnáziumi képzésen belül a matematika és az idegen nyelv magasabb óraszámban és csoportbontásban való tanítása. 6

7 Iskolánk egyetemi, f iskolai továbbtanulásra felkészít tevékenysége alapján 2003-ban 90 % közelében teljesít, s ezzel az eredménnyel az ország els 50 gimnáziuma között foglal helyet. (Az összes tanulóból felvett tanuló!) A jelentkezettek és felvettek aránya tekintetében eredményeink még jobbak. Ezeken kívül az intézmény m ködteti a három évfolyamos esti tagozatos gimnáziumi képzés szakközépiskoláját (801236). Az iskola középfokú iskolai tanulók étkeztetését (552323) is ellátja a szomszéd iskola menzáján. A gimnázium helyiségeinek egy évnél nem hosszabb id re történ bérbeadásával is foglalkozik. Arany János tehetséggondozó programban a kistelepüléseken él, a nyolcadik osztályt sikeresen befejez tanulók vesznek részt. Az 5 éves képzés célja, feladata, hogy segítse ezen tehetséges, de valamilyen ok miatt hátrányos helyzet diákok továbbtanulását. A pályázat során kiválasztott tanulók megyéjük neves gimnáziumában, kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a fels fokú továbbtanulásra. Az iskola beiskolázási területe: pontosan nem körülhatárolható. Az intézmény tanulóinak nagy része Kaposváron és a város közvetlen környezetében lakik, de mind az általános tanterv, mind az emelt szint osztályokban találhatók Somogy megye távolabbi területein vagy Somogy megyén kívül él tanulók, akik vagy bejárók, vagy kollégiumban laknak. Távolabbi területekr l különösen az emelt szint osztályok vonzzák a tanulókat az Arany János Programban résztvev k mellett. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Mihályfalvi László Az iskola székhelye: Kaposvár Az iskola címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 17. telefonszáma: 82/ fax: 82/ Az iskolai tanulócsoportok száma a 2003/2004 tanévben: Évfolyam Összesen A tanulócsoportok száma A tanulók létszáma

8 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az intézmény álláshelyeinek száma: 77 f Pedagógiai képesítéssel rendelkez, nevel -oktató munkát végz f állású alkalmazottak száma: 56 f Egyéb munkakörben foglalkoztatott f állású dolgozók száma: 20 f 4 órás rendszergazda 0,5 Személyi feltételek szöveges bemutatása: A tantestület tagjai - mondhatjuk %-ban egyetemi végzettség ek, illetve megvan a szaktárgyuk gimnáziumban való tanításához, a megfelel végzettségük. (56 l egyetemet végzett: 54, csak f iskolát végzett: 2 f.) Alapja ez a magas színvonalú nevel -oktató munkának. A tanári testület nyolc szakmai munkaközösségben fejti ki tevékenységét. Osztályf nöki munkaközösség (24 f, vezet : Veveránné Horváth Ágnes) Magyar és m vészeti (8 f, vezet : Károlyné Héder Ágnes) Történelem, földrajz (10 f, vezet : Pellion Jen ) Matematika, fizika, (13 f, vezet : Kubatov Antal) Informatika (4 f, vezet : Kovács Ágnes) Angol (8 f, vezet : Lévai Iván) Német (7 f, vezet : Gyengéné Kasza Katalin) Biológia, kémia (5 f, vezet : Dr.Miklós Endréné) Testnevelés (6 f, vezet : Karácsonyi Tamás) Az utóbbi évben nyugdíjba vonult a tantestület több meghatározó egyénisége: Dr. Czike Ferencné, Kertész István, Kiss Zoltán, Dr. Kontra József, Krasznai Lajos, Matuszka József, Dr. Miklós Endre, Puchmann Istvánné, Ruisz György, Szabó Ferenc, Vámos Zoltánné, Kertész Sándor, dr. Marek János és Dr. Mészáros Zoltán, Puchmann Istvánné, Dr. Környei Vilmosné, Visi Vilmosné, elhunyt Sz ke Attiláné. 8

9 Pótlásuk, helyettesítésük - els sorban a korábbi iskolai színvonal meg rzése céljából - egyáltalán nem volt könny feladat. Az az elv vezérelt bennünket, hogy a hozzánk kerül fiatal, új nevel k, kollégák szakterületükön jól, kiválóan képzettek legyenek; és- vagy legyen táncsicsos múltjuk (a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztek), vagy legyenek a már itt lév tantestületi tagokhoz hasonlóan sokat adó, ugyanakkor következetes, igényes tanárok; vegyék fel a táncsicsos ritmust. Az utóbbi években hozzánk kerültek közül a legtöbben megfeleltek ezen elvárásoknak, és - hisszük - rájuk lehet építeni a Táncsics jelenét és jöv jét: Dóri Katalin, Embersics Erika, Fekete Anikó, Kelemenné Gerbovits Szilvia, Horváth Szabolcs, ifj. Mihályfalvi László, Kertész Róbert, Szabó Gabriella, Kertészné Bagi Beatrix, Kovács Mónika, Kovács Ágnes, Benda Gabriella. A jelenben és a jöv ben egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a differenciált, az egyes tanulókkal való külön foglalkozás, akár tehetséggondozás, akár felzárkóztatás céljából. E tekintetben sok-sok szép példát találunk a tantestület id sebb és fiatalabb tagjai között egyaránt. A tantestület tagjainak jó része szakmájának megszállottja; ebb l adódnak els sorban a felmerül viták is: a saját szak, szakterület hangsúlyozása azonban nem mehet a tanulóifjúság rovására, vagyis az egy-két területen tehetséges tanulótól nem várható el a minden tantárgyból való kiemelked teljesítmény. A toleranciával egyre gyakrabban találkozunk a tantestületen belül, amely azonban nem jelenti azt, hogy a követelményekb l engednének a Táncsics Mihály Gimnázium tanárai. Ezt bizonyítja, hogy az egyetemre, f iskolákra els évben bekerül érettségizett tanítványaink mintegy %-a és amire büszkék lehetünk, - s ez bizonyítja a tantestület igényes szakmai munkáját - ott helyt is állnak, a táncsicsosok nem morzsolódnak le a fels oktatási intézményekb l! A tantestület szakmai arculata: (a nevel testület irányultsága, viszonyulása) Tantestületünk alkalmazkodik napjaink változó pedagógiai szerepeihez. Eközben ragaszkodik értékes hagyományaink meg rzéséhez és továbbfejlesztéséhez. Oktató munkájában magas szint szaktudományi és pedagógiai felkészültség jellemzi. Követelményrendszerében pedig ragaszkodik hagyományos igényességéhez. Részt vesz a Pedagógia program kidolgozásában, az IMIP megvalósításában, a helyi tantervek elkészítésében. Arra törekszik, hogy megfeleljen azon legfontosabb társadalmi igénynek, hogy a ránk bízott tanulók személyiségét komplex módon fejlessze. Elfogadja a tanulók egyéniségét, fejleszt tevékenységében mindig az adott tanuló aktuális fejl déséhez igazodik. Úgy tanít, hogy minden diák a saját aktuális tudása szerint haladhasson. Tantestületünk alkalmazkodik a pedagógiai paradigmaváltáshoz. Tanári egyéniségében motívumnak saját fejl képességét tartja. Oktató-nevel munkájának központi eleme a fejleszt tevékenység. Végs célként a tanulók önfejleszt képességének kialakítását t zi ki. 9

10 Tantestületünk a szelektív és komprehenzív iskolarendszer választásának dilemmájában úgy foglal állást, hogy mindkét rendszer el nyös vonásait érvényesíti tevékenységében. Iskolánk hagyományaiból következ en els dlegesen szelektív rendszer, hiszen jó képesség, jó motiváltságú, továbbtanulásra készül diákokat vesz fel. Ennek városi társadalmi meghatározottságában az is megfigyelhet, hogy azok gyermekei jelentkeznek iskolánkba, akik maguk is ide jártak. A szül k azt az igényes követelményszintet várják el, amiben maguk is részesültek. Iskolarendszerünk szelektív abban az értelemben is, hogy speciális képzési területeket különít el. Matematika, biológia, magyar, történelem, idegen nyelv kezd, haladó és emelt szinten. Természetesen ez a szervezés nem jelenti azt, hogy ezekben a csoportokban kizárólag azonos érdekl dés és fejlettség tanulók lennének. Ez szükségessé teszi a differenciált képzés alkalmazását, a komprehenzív (átfogó,összefoglaló) iskolarendszer sajátosságainak felhasználását. A tanulók sokszín tehetsége pedig lehet vé teszi a sokoldalú személyiségfejlesztést. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében ( ennek a programnak saját pedagógiai programja van) kis településen él, szociális hátrányban lév tehetséges tanulókat képezünk. Pályáztunk az iskola akadálymentesítésére. Ezzel biztosíthatjuk azt, hogy a bizonyos fogyatékkal él tehetséges tanulók is iskolánkban tanulhassanak tovább. Intézményünk egyedi és sajátos arculatának alakulását (mindenkor) meghatározza a társadalom-, az oktatáspolitikai koncepciók, melyek az intézményi élet modernizációjára, a min ségi munka, a teljesítményképes tudás megszerzésén túl az innovációra, az esélyegyenl ség megteremtésére irányulnak. Felfogásunkban létezik és leírható olyan értékstruktúra, amely relatíve id tálló, az oktatás-nevelés számára értelmezhet, a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGÁNAK RENDJE: 1 pld. a nevel i szobában, 1 pld. A könyvtárban megtekinthet : H-P 8-15-ig. A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGE: szept szept.1. Kaposvár, szept.1. Mihályfalvi László Ig. 10

11 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Küldetésnyilatkozatunk pedagógiai diagnózisra és bels értékrendszerünkre épül. A programban található tények, adatok tükrözik munkánk eredményességét. Objektív elemzésük kiindulópont jöv beni tevékenységünkre nézve, rámutatat a meger sítend, illetve a fejlesztend pontokra, területekre. Elkészítéséhez: - figyelembe vettük nevel közösségünk, a szül k és diákjaink, a fenntartó iskolával szemben támasztott elvárásait; - elemeztük a központi, a helyi és a bels iskolai dokumentumokat; - nyomon követhet módon számba vettük a küls értékrendszert és a legújabb pedagógiai szakirodalmat, jelenünk oktatáspolitikai és szaktudományos trendjét - a lehet ség szerinti feladatainkat. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza nevelésfilozófiánkat, iskolakoncepciónkat, kiemelt értékeinket és utal a pedagógiai elveinkre, célrendszerünkre, jöv beni feladatainkra. Oktatási - nevelési irányultságunkat meghatározza: - Diákjaink életkori sajátosságainak, érdekl désének, aktuális tudásának megfelel, a kognitív kompetenciáikat fejleszt tudományos ismereteket, értékeket nyújtunk; szociális kompetenciáikat fejleszt magatartás-mintákat, morális értékeket közvetítünk. - A tágabb-sz kebb társadalmi környezet-, a szül k elvárásainak szeretnénk megfelelni. - Pedagógiai-szakmai tudásunk által alakított/befolyásolt, dinamikus értékrendszert képviselünk. Új oktatási-nevelési koncepciónk kialakításának két fontos esélynövel pontja: - Nevel testületünk tagjainak pedagógiai elméleti és szaktudományos felkészültsége. - Tanítási gyakorlatunkba egyre több olyan tartalom és hozzá kapcsolódó tevékenység épül be, melyek tudatosan célozzák meg a tanítványaink személyiségfejl dése szempontjából fontos értékeket: a tudás megszerzése és az ehhez szükséges tanulástanulási technikák alkalmazása az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret), az egészséges életmóddal, a környezet védelmével kapcsolatos értékek - vagyis nagyonis gyakorlatra orientált, mérhet, ellen rizhet -értékelhet értékrendszer. Nevelésfilozófiánk (tömören): Tanítható és tanulható pedagógiai értékek, tudástartalmak nyújtása, amelyek a megalapozott elméleti ismeretekben és azok gyakorlati vonatkozásaiban értékelhet ek, személyiségfejleszt hatásuk az iskolán kívül és túl is nyomon követhet. 11

12 Iskolánk alapjellemz i: Iskolánk ethosza - az az erkölcsi kódex, amely szerint nevel - és tanulóközösségünk él, ködik-, magába foglalja értékrendünket, szabályainkat: Kognitív céljaink megvalósulását tapasztaljuk diákjaink jó eredményeiben. Az alkalmazkodás a követelményeinkhez, a céltudatosság, az aktivitás, a rendszeresség, a tanuláshoz való pozitív viszonyulás, az érdekl dés, a szorgalom id tálló értékek, melyek kiteljesednek önfejleszt képességükben, továbbtanulási szándékukban. Kiemelten kezeljük tanítványaink tudás - elsajátítását - alkalmazni tudását. Nem tévesztjük szem el l, hogy: - milyen az a tudás, amely az országoknak abban a körében, amelyhez magunkat tartozónak tartjuk, értékesnek számít, - milyen tudást vár el a modern, demokratikus társadalom, - milyen tudásra van szüksége a mi iskolánkban tanuló diákoknak ahhoz, hogy magánéletükben, a társadalmi munkamegosztásban és a közéletbe való beilleszkedésben sikeresek legyenek, és képesek legyenek önmagukat egész életen át fejleszteni. Affektív (érzelmi) értékeinket jeleníti meg, eredményes munkánk záloga: - az iskolánk értékrendjével való azonosulás mértéke, - a tanári karunk és tanítványaink közötti jó kapcsolat, a kölcsönös tisztelet, az az együttm ködés szándéka. A pozitív tanár-diák, diák-tanár relációban az udvarias, a meggy kommunikáció, a törekvés a bels harmóniára és a stabilitás megtartására, az empátia, a konfliktuskezelés. Morális értékeink rangsorában els a kitartó tanulásra ösztönzés, a becsületesség, a megbízhatóság, a szavahihet ség, a másokért való felel sség vállalás, a nyitottság. Az életmód/életstílusra vonatkozóan hangsúlyozzuk az egészség megóvását, a környezet, védelmét, a lelki harmóniát, az önbizalom növelését. A humanizált társadalom és világkép értékei közül a hazával, a nemzettel, nemzeti kultúrákkal kapcsolatos értékeket tartjuk a legfontosabbaknak. A feln tt élet felel sségére nevelünk az állampolgárisággal, a hivatásra felkészüléssel. Ezek olyan értékek, amelyek tartósak, általánosan (is) hatni tudnak, maradandó viselkedési elveket, magatartást alakítanak. A jöv re (is) irányulnak, tanítványaink magukénak érzik/érezhetik. Így az iskolánkból kikerülve életük folyamán is fel tudják használni, fejleszteni tudják. Ezekben az értékekben kifejez dik iskolaeszményünk, hosszú távon ható szellemiségünk, egy szóval: iskolaéthoszunk. Iskolánk szellemiségét fémjelzik a tágabb - sz kebb környezetünk változásaira adott/megfogalmazott reflexióink: Az Európai Unióhoz történ csatlakozás, a globalizáció, a tudásalapú gazdaság kihívásainak megfelelni, a kliensi (diákjaink és szüleik) igényeit továbbra is magas szinten kielégíteni akkor tudjuk, ha: 12

13 - Értékképz -értéknövel tevékenységünket kiterjesztjük, árnyaltabbá tesszük. - Versenyképesek maradunk. - Figyelembe vesszük, hogy: - A szaktudományos tananyagtartalom ismereteinek egy része gyorsan elavul. Ezért nagyobb jelent séget tulajdonítunk a lexikális ismeretek mellett a problémamegoldás, a kreativitás, az önálló tájékozódási-, tanulási készség formálásának/fejlesztésének. - A differenciáltabbá vált társadalmi megrendelés iskolánkra nézve is új jelenismereti tartalmakra és készségfejleszt módszerekre irányul. - A módosult nemzeti identitás, a középeurópaiság-értelmezés, társadalmunk értékrendjének sérülése következtében iskolánkra is nagyobb nevelési feladatvállalás hárul: - az emberismereti és társadalomismereti minták - gyakorlatra vonatkozó értékek nyújtása, - a társadalmi együttélés alapvet szabályainak illetve konfliktuskezel módjainak (meg) tanítása. - A családi normaátadás folyamatának sérülése következtében feladataink részét képezi diákjaink önismeretével, mentálhigiénéjével foglalkozó programok szervezése. - A korábban nem ismert gondolkodási - és viselkedésminták iskolai megjelenését prevenciós tevékenységgel védhetjük ki. - A tömegkommunikációs rendszer az információ-nyújtáson és a társadalmi minták közvetítésén túl jelent sen befolyásolhatja diákjaink értékválasztását. A negatív tendenciákat saját, jól funkcionáló iskolai értékeinkkel lehetséges ellensúlyoznunk. - A nemzetközi és a hazai objektív felmérések mutatói szerint az alapfokú oktatásban az alapvet készségek fejl dése nem kielégít, a képességek fejlesztése gyenge hatásfokú, melynek következtében a tanulók tudásában min ségi problémákkal számolhatunk. Erre felkészülünk, illetve ezt kompenzáljuk oktatási módszereink finomításával, a tudásképes tanuláshoz szükséges képességek hatékony fejlesztésével. Iskolánkban olyan, az európaiságra és a magyar nemzeti kultúrára alapozott pedagógiai értékrendszert - értékstruktúrákat és azoknak adekvát tevékenységrendszert szeretnénk ködtetni, amely: - mentes a különböz áramlatoktól, - tükrözi: - tanítványaink személyiségfejl dése szempontjából fontos értékeket, - nevelésfilozófiánkat, - jelen társadalmunk, a közoktatás változásaihoz való rugalmas igazodásunkat. Tudjuk, hogy mindez nevel testületünk tagjai, a szül k és diákjaink, valamint a fenntartó közötti konszenzusra épül, hosszú távú stratégiai-, (ön) fejleszt munka eredményeképpen valósulhat meg. 13

14 PEDAGÓGIAI PROGRAM mely készült a évi LXV. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 48. paragrafusában foglaltak szerint, - a központi, a fenntartói, a bels iskolai dokumentumok, - a mikrokörnyezet, a helyi oktatáspolitikai célkit zések, - az iskolánk helyi társadalomban elfoglalt helye, presztizse, - a legújabb pedagógiai szakirodalom, illetve pedagógiai változások (paradigmaváltás, tanuláselméletek, kompetenciák fejlesztése, pedagógiai értékelés), - a szül k és diákok, a fenntartó, nevel közösségünk iskolával szemben támasztott elvárásai, - az iskolánk egyéni arculatát tükröz küldetés-nyilatkozatunkban megfogalmazott iskolafilozófiánk, - koncepciónk, az alább felsorolt pedagógiai elveink, kiemelt értékeink alapján. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK - általános, lényeges, normatív jelleg irányelvek, amelyeket oktató-nevel munkánk minden területére és formájára érvényes törvényszer ségekre és oktatási-nevelési tapasztalatainkra alapozzuk, - biztosítják a színvonalas és az eredményes oktató-nevel munkánkat. Kiemelt pedagógiai elveink köre: A komplexitás elvét érvényesítjük azzal, hogy oktató-nevel munkánk során figyelembe vesszük: a biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszer ségek folyamatosan és együttesen hatnak. Ezeket a hatásokat lehet ségeink szerint összehangoljuk. Az egyenrangúság elve tükröz dik tanári karunk szemléletében - miszerint a diák az oktatás-nevelés alanya (nem pedig tárgya!). Eszerint tervezzük a kooperativitást, a konstruktivitást megvalósító tanóráinkat, foglalkozásainkat, illetve eszerint m ködik diákönkormányzatunk, intézményi életünk demokratizmusa. A pedagógus vezet szerepe - összehangban az egyenrangúság elvével - hangsúlyos az optimális tanulási légkör kialakításában, a pedagógiai paradigmaváltáshoz történ rugalmas és szakszer alkalmazkodásában, diákjaink tanulási motívumainak, - teljesítményvágyának, - életprogramja fejl désének aktivizálásában, a korszer tanulásirányítás, - tevékenység megszervezésében, diákjaink kognitív-, szociális-, személyes kompetenciáinak (=személyiségük egészének) fejlesztésében. 14

15 Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve szerint biztosítjuk az eltér haladási ütem - a tehetséges, a sikerorientált + a tanulási kudarcfélelemt l sikertelen - diákjaink számára a maradandó és az új tudományos ismeretek szerzését - alkalmazását, az aktuális készültségi fokuk és/vagy alkotó készségük diktálta fejl dést. Diákjaink különböz közösségek tagjai: Tiszteletben tartjuk, hogy a diák nemcsak az iskola, az osztály, hanem a család, a környezet, a társadalom tagja is. Megteremtjük annak lehet ségét, hogy oktató-nevel munkánk az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, az iskolai közösségen kívül más közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével is közösségi élményekhez jutnak. Iskolai közösségünk jó terepnek bizonyul ahhoz, hogy - tanáraink vezet, irányító, kezdeményez szerepe mellett - a diákok önállósága, öntevékenysége, önkormányzó képességének kibontakoztatása tág teret kapjon. A tapasztalatszerzés kel életre oktató munkánk folyamatában, amikor diákjaink kognitív rutinjai (felismerés, gondolatképzés, kivitelezés, kapcsolás, összefüggésfelismerés stb.), a megismerés különböz módjai (megfigyelés, értelmezés, kódolás, átkódolás, a kognitív kommunikáció, a tapasztalati és értelmez tanulás) aktiválódnak. A különböz nevelési helyzeteket használjuk fel a szuverenitás, a szociális érdekérvényesítés, az egészségvéd -, a környezetvéd motívumok fejlesztésére. A küls hatások elve szerint nevel közösségünk (tantestületünk) támaszkodik mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket diákjaink az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek. A bizalom elve iskolaethoszunk egyik legfontosabbika. A bizalom, a megértés, a tisztelet a diák személyisége iránt, a törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására nagyban hozzájárul az optimális tanulási légkörhöz. A következetesség elve nyilvánul meg szakmai tudás- és magatartásbeli igényességünkben, követelmény-támasztásunkban - önmagunkkal és diákjainkkal szemben. Egyúttal lehet séget nyújtunk a diák önállóságának, kezdeményez készségének és kreativitásának kibontakozásához. A nevelés ellentmondásosságának elve természetes kísér je/velejárója fejl désünknek, mindennapi munkánknak. Tudomásulvétele, és f leg a problémák szakszer és kultúrált, konstruktív és kooperatív kezelése, megoldása révén valósulnak meg célkit zéseink, m velhetjük mesterfokon szakmánkat. A célrendszerünkben megfogalmazott részcélok adekvátak pedagógiai elveinkkel, konkrétek, gyakorlatra orientáltak, illeszkednek a tágabb-sz kebb környezet elvárásaihoz, iskolánk nevel testületének szakmai kvalitásához és diákjaink aktuális állapotához. 15

16 Célunk: Olyan érett tanulók kibocsátása, akik kognitív-, szociális-, személyes-, speciális kompetenciáik fejlettsége révén képesek: - továbbtanulni valamely fels fokú intézményben, - beilleszkedni a társadalomba, értékeinket, szellemiségünket átszármaztatni a legkülönböz bb társadalmi szerepekbe, - a munkaer piac magasan kvalifikált tagjaként és magánemberként képesek sikeres életet élni. Feladatunk: Diákjaink személyiségfejl désének segítése, személyiségük átfogó komponens rendszerének fejlesztése, a segít pedagógia gyakorlata. Célrendszerünk/Részcéljaink: Olyan korszer, tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati tudástartalmak (ismeretek, tevékenységek) nyújtása/tanítása, melyek alkalmasak a kognitív rutinok, - motívumok, - készségek, -képességek fejlesztésére. Olyan tanulásirányító tevékenység, melynek hatására tanulóink képesek a kritériumorientált teljesítményre, a tudásképes tanulásra. Olyan tanítási-tanulási folyamat biztosítása, melyben a különleges bánásmódot igényl diákjaink - a tehetséges, a sajátos nevelési igény, a tanulási kudarcnak kitett tanulók - képesek aktuális fejlettségüknek, érdekl désüknek és egyéni haladási ütemüknek megfelel ismeretszerz,- alkalmazó, motívált, alkotó tevékenység végzésére, önfejlesztésre. Olyan céltudatos pedagógiai tevékenység, mely segíti diákjaink szociális komponenskészletének gyarapodását, melynek hatására diákjaink képesek azonosulni id tálló affektív és morális értékeinkkel. Feladatrenszerünk, melyben módszereink, eljárásaink, is jelen vannak Jellemz i: - célrendszerünknek adekvát, - céljaink megvalósításának lehetséges útjait, módjait tartalmazza, - megvalósítása legf bb mindennapi pedagógia munkánk Gondos tanóratervezés: - körültekint en kiválasztott tananyagtartalom, amely alkalmas az ismeretszerzésre és az alkalmazásra, a kognitív m veletek (gondolati és logikai m veletek) m ködtetésére, - a tanári és a tanulói tevékenység pontosítása, - a tanítási stratégiák és a tanulási technikák megválasztása, - az értékelés célhoz viszonyított kritériumainak rögzítése, - a reflektív szemlélet érvényesítése/hasznosítása. 16

17 Eredményorientált, motiváló, aktivizáló tanulásirányítás (=oktatás) - A megértés mélységének és a tudás alkalmazhatóságának a segítése,: a megértést középpontba állító tanítás, a tudásnak különféle kontextusba helyezése, többszörös reprezentálása, a transzfer segítése. - változatos módszerekkel átadott ismeretek, - a tanulási tevékenységet preferáló tanórai szervezési módok alkalmazása, - a tanulási technikák tanításával diákjaink önálló ismeretszerz, - alkalmazó készségei, képességei szisztematikus fejlesztése, - a megtanulás kritériumainak pontosítása, tudatosítása - a megértett, az alkalmazható tudás kategóriáiban megfogalmazva, - a folyamatos visszacsatolás, az (ön) elemzés, az (ön) ellen rzés, az (ön) értékelés m ködtetése. Komplex szemléletmódunkból fakadóan a szaktárgyi specializáció lehet ség szerinti oldása. A cselekvés pedagógiája és a konstruktív pedagógia szemléletével az elmélet és a gyakorlat közelítése - az életszer és praktikus, valóságra vonatkoztatott tanulásirányítás. A régi - új pedagógusszerepek - az ismeretátadó, a tanulásirányító, a kooperatív, a konstruktív, a segít, a tanácsadó, az esélyteremt - gyakorlása, pedagógiai hatásmechanizmusunk érzékelhet sége. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiségfejleszt tevékenységünk fókuszába azokat a fejlesztési feladatokat helyezzük, amelyek: áthatják valamennyi iskolai tevékenységet, - el segítik a tantárgyközi kapcsolatok er sítését, - a tanulásirányítás (hagyományos értelemben a tanítás-tanulás) szemléleti egységét. Különösen hangsúlyos diákjaink megismerési képességének fejlesztése - a megfigyelési, a kódolási, az értelmezési, az indoklási, a bizonyítási, továbbá az anyanyelv tudatos és igényes használatának, valamint az idegen nyelv, illetve a különböz kultúrák közötti információcserét alkalmazni tudó képességeik folyamatos fejlesztése. Az egyes tantárgyakban rejl lehet ségeket maximálisan kiaknázzuk a kritikai és a kreatív gondolkodás képességének fejlesztéséhez - mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül. Tudatosan nevelünk az elektronikus média hatásmechanizmusainak a megértésére, a különböz médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára. 17

18 Fejleszt tevékenységünk eredményeképpen olyan fiatalokat szándékozunk kibocsátani, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs világháló lehet ségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. Az információs és a kommunikációs kultúra fejlesztése eszközként szolgálja tanítványaink szocializációját, társadalmi érintkezését, egyéni és közösségi érdekeik érvényesítését, egymás megértését, elfogadását, megbecsülését. Motivációs bázisunk szélesítésével (is) felkeltjük diákjaink érdekl dését a különböz tantárgyi témák iránt, instrukciókat adunk azok szerkezetével, hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban. Tanítjuk a tanulást. Biztosítjuk diákjaink önálló tanulási készségének fejlesztését-fejl dését, saját tanulásuk megkonstruálásához (Vö.: konstruktív pedagógia) segítséget nyújtunk. Biztosítjuk az optimális tanuláshoz a kedvez küls körülményeket, továbbá azt, hogy saját élmények és tapasztalatok alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. fejlesztési irányként kezeljük az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását, gyakoroltatását - mely magában foglalja: - az el zetes tudás és tapasztalatok mozgósítását, - az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítését, - a csoportos tanulás módszereit, a kooperatív csoportmunkát, - az emlékezet er sítését, a célszer rögzítési módszerek kialakítását, - a gondolkodási kultúra m velését - a gondolati és logikai m veletek szisztematikus m ködtetését, - az önm velés igényének és szokásainak kibontakoztatását, er sítését, - az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismertetését, használatát, módszereinek elsajátíttatását-gyakoroltatását. A tanulás fontos színtere és eszköze iskolánk könyvtára és információs bázisa, melyek jól kiegészítik a tantervi oktatást, jó lehet séget adnak az egyéni tanulásra. Segítjük diákjainkat abban, hogy mindkét információhordozó használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében - maradéktalanul elsajátítsák és hatékonyan alkalmazzák. A tanítási-tanulási folyamatban lehet ségeink szerint jelent s mértékben használjuk az informatikai eszközöket és az elektronikus oktatási segédanyagokat. Az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban alkalmazzuk/alkalmaztatjuk a csoportos tanulás módszereit. Osztályf nöki- és tantárgyi óráinkon szisztematikusan segítjük diákjainkat abban, hogy egyénileg kialakíthassák saját tanulási módjukat, tanulási stílusukat, - szokásaikat, és vítjük tanulási stratégiáikat. A jól kiválasztott és alkalmazott fejlesztés - tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális- módjait életszer tartalommal telítjük. 18

19 A mindennapokban történ felhasználás szempontjából fontosnak tartjuk a rendszerezés, a tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztését - különösen az analízis-szintézis, az azonosítás-megkülönböztetés, a konkretizálás-absztrahálás, valamint az általánosítás gondolatai és logikai m veleteire tekintettel. Olyan tudást kívánunk kialakítani, amelyet új helyzetekben is magabiztosan tudnak alkalmazni tanítványaink. Az ezirányú fejlesztések rangsorának élén az új ötletek kialakítása, azaz a kreatív gondolkodás és a kritikai gondolkodás fejlesztése áll. Ezekkel párhuzamosan nagy hangsúlyt helyezünk diákjaink döntéshozatalára, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre/önértékelésre, az érvelésre és a legjobb lehet ségek kiválasztásának területeire. A kritikai gondolkodás er sítésével a kooperatív-kreatív konfliktuskezelés gyakorlatának tanításával segítjük diákjaink életmin ségének javítását, ráirányítjuk figyelmüket az életvitel optimális arányainak megtartására, értelmi-érzelmi egyensúlyuk megteremtésének lehet ségeire, útjaira-módjaira, a teljesebb élet megszervezésére. Diákjaink vitakultúráját, a különböz tevékenységek szervezésével kapcsolatos tevékenységét, kommunikációját, problémamegoldó és kritikus gondolkodását, kreativitását, konfliktuskezel magatartását fejlesztend - megfelel, b séges tevékenységrepertoárt biztosítunk. Személyiségfejleszt feladataink között tartjuk számon a diákok egészséges testi, lelki, szociális fejl dését, melyhez iskolánk a szükséges személyi és tárgyi környezet megteremtésével segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását - javítva a fiatalok egészségi állapotát. A harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelünk. Felkészítjük tanítványainkat arra, hogy önálló, feln tt életükben (is) képesek legyenek az életmódjukra vonatkozó helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Fejlesztjük a diákok embertársaik iránti elfogadó és segít kész magatartását a beteg, a sérült, a fogyatékos embertársaik iránti érzületét. Személyiségfejleszt feladatunkat tekintjük az Európa Tanács oktatási szakért i által felvázolt kulcskompetenciák hatékony fejlesztését: a komplexitás kezelésére való képesség, a perceptív kompetencia, a normatív kompetencia, a kooperatív -, a narratív kompetencia. A személyes és szociális kulcskompetenciák terén: a diák tudja azonosítani, értékelni, megvédeni jogait, szükségleteit, tudjon projekteket alkotni és vezetni, ehhez stratégiákat kifejleszteni, tudjon rendszerszer en helyzeteket, relációkat és er viszonyokat elemezni, együttm ködjön, építsen ki demokratikus szervezetet, cselekvési rendszereket és m ködjön ilyenekben, konfliktusokat menedzseljen és oldjon meg, tudjon a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett kialkudott rendet teremteni. Olyan koncepcionális bázist keresünk/építünk ki, amely lehet vé teszi, hogy diákjainkra, minden egyes személyre koncentrálhassunk, minden tanítványunk számára biztosítsunk egy abszolút (tantervi követelményekkel mérhet ) és egy relatív (önmagához, saját képességeihez, lehet ségeihez viszonyítható) permanens fejl dést. 19

20 Személyiségfejlesztésünk terén feladatunknak tartjuk létrehozni a ránk bízott tanulói személyiségekben a mérhet értékeket. Pedagógiai munkánk eredményeképp létrejött min ségek a diákjaink személyiségében kifejlesztett képességek, értelmi, erkölcsi és egyéb értékek alapján mérhet ek, értékelhet ek. Nevel testületünk személyiségfejleszt erejét, a ráhatást növeli a célok, szándékok, feladatok azonossága, pedagógusaink személyiségéb l áradó gazdag változatosság. Ezáltal (is) érdekessé, izgalmassá, végezni érdemes tevékenységgé válik diákjaink számára a tanulással kapcsolatos sokrét felkészülés. Személyiségfejleszt tevékenységünk min ségét azok az értékek fémjelzik, amelyek diákjaink mentalitásában, helyzetfelismer, problémamegoldó (konvergens, divergens kreatív) gondolati tevékenységekben való jártasságában, tudásában, önmagukhoz, családjukhoz, társaikhoz, környezetükhöz, a természethez való viszonyukban, nevelés- és oktatásfügg értelmi-, erkölcsi-, érzelmi összetev ikben nyilvánulnak, valósulnak meg. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOKAT ENYHÍT TEVÉKENYSÉG Diákjaink hatékony beilleszkedéséhez, együttéléséhez, a tanulási folyamatban való eredményes, sikeres részvételéhez tudatosan, pedagógiai szempontok szerint tervezzük meg és segítjük/fejlesztjük szociális és kognitív kompetenciáikat. Olyan szociális motívumrendszert alakítunk ki és er sítünk, amely el nyöket hordoz magában a rászoruló diákok számára. Differenciált fejlesztéssel kompenzáljuk a fentebb felsorolt (személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink) szociális kulcskompetenciák fejlettségét. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Célunk: Olyan közösségfejleszt pedagógiai gyakorlat, amely segíti diákjaink: - szociális komponenskészletének gyarapodását: - fejleszti szociális kommunikációjukat, - az egyén szociális értékrendjét, - a szociális érdekérvényesítés - segít képesség, együttm ködési készség, vezetésképesség, versengés képessége - m köd képességét. Feladatink, módszerink, eljárásaink: Közösségfejleszt pedagógiai kompetenciánk egyik f megnyilvánulási formája az élményadó képességünk aktivizálása, a diákjaink számára nyújtott élménygazdag tevékenység szervezése. 20

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010.

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Radnóti Miklós Általános Iskola Székhelye: 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17. Az intézmény típusa: általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben