PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR

2 IGAZGATÓI BEVEZET, KÖSZÖNT A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanári testülete és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Pedagógiai programunk olvasóját. Iskolánk története 1806-tal kezd dik, amikor is az év november 1. napján a herceg Esterházy Miklós által rendelkezésre bocsátott épületb l ( korcsmaház ) kialakított iskolában három évfolyammal megnyílt a kis gymnasium, (pedagógium). A már m köd intézmény november 5-én elnyeri nyilvánossági jogát, majd november 6-án ünnepélyes küls ségek között megnyitják az immár Nagy Gymnasium új iskolai évét. Így m ködött 1851-ig, amikor az Entwurf bevezetésével algimnáziummá min sítik vissza október 5-én felavatják az - els sorban saárdi Somssich Pál buzgólkodásának, mecénási tevékenységének köszönhet - új iskolaépületet a jelenlegi F u. 2. szám alatt. Az tanévt l Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter az iskolát gimnáziumi rangra emelte, amely együtt járt azzal, hogy érettségi vizsgát is tarthatott. Az els hat eredményes érettségi vizsgát tett fiatal az tanév végén hagyta el az intézményt. A f gimnáziumi rang, a tanulók létszámának növekedése megkívánta egy új iskolai épület létrehozását. A millenium évében, május 11-én megtörtént az épület alapkövének letétele; szeptember 8-án pedig ünnepélyes keretek között megnyílt a jelenlegi iskolai épület. Az iskola az tanévben vette fel nagy patrónusának és mecénásának, Somssich Pálnak a nevét; és lett hivatalosan Kaposvári M.Kir.Áll. Somssich Pál Gimnázium. 2

3 Az tanévt l az iskola reálgimnáziummá alakult át; az utolsó reálgimnáziumi osztály az tanévben érettségizett. A reálgimnázium igen sikeresen ködött: mind az országos középiskolai tanulmányi, mind pedig a kulturális és sport versenyeken a legjobbak közé küzdötte fel magát. Énekkara az tanévben elnyerte a mintadalárda címet. Az iskola a két világháború között országos hírnévre tett szert! 1935-t l kihalásos rendszerben megszüntették a reálgimnáziumi osztályokat, és bevezették az egységes gimnáziumi rendszert után megsz nt az iskola nyolc osztályos jellege, és négy évfolyamos gimnáziummá alakult át; ezzel vette kezdetét az általános gimnázium ideje. Az tanévt l az intézmény neve Táncsics Mihály Általános Gimnázium lett. Az tanévt l megjelentek a szakosított tanterv osztályok; majd az tanévt l megsz nt az iskola fiú jellege; bevezették a koedukált oktatást. Ezekben a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium országos hír iskola lett, amit - többek között - az egyetemi felvételi eredmények, az OKTV-helyezések is bizonyítanak. Az tanévben elkezd dött a fakultációs oktatás, majd az tanévben - a magasabb min ség képzés célját megvalósítandó - speciális osztályok indultak. Ezekhez járult a már az tanévben bevezetett szaktantermi rendszer tanítás. Igen szép sikereket ért el az intézmény énekkara és a Táncsics Diákszínpad a különböz országos rendezvényeken és versenyeken; ugyanakkor a gimnázium tartotta helyét az ország legjobb gimnáziumai között. Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején új intenzív oktatási koncepció jegyében m ködik az iskola: b vültek a speciális osztályok (matematika, angol, német, biológia) és a fakultációs lehet ségek. Az iskola továbbra is eredményesen szerepel a középiskolai tanulmányi versenyeken és az egyetemi, f iskolai felvételi vizsgákon augusztus 31-én felavattuk az iskola új tornacsarnokát és auláját. Az iskola épületeinek felújítása 2002-ben befejez dött. Az iskolai hagyományok ápolása mellett (a Voluntas c. iskolaújság 1969 óta jelenik meg, 1990 óta évkönyveket adunk ki, 1993 óta az Alma Mater köszöntése címmel tematikus füzetek jelennek meg és találkozókra kerül sor az iskolánkban végzett azonos vagy hasonló szakmák illetve hivatások képvisel inek részvételével; emléktáblát állítottunk az 1956-os forradalom, Nagy Imre, Sipos Gyula, a II. világháború, dr. Borka Géza emlékére; kopjafa készült meghalt tanáraink és diáktásaink emlékére és a 190. évforduló tiszteletére; a turulmadár visszakerült az iskola oromzatára, Táncsics Kupát rendezünk, elkészült a Somssich Pál és Táncsics Mihály mellszobra. 1848/49 emléktáblát avattunk március 15-én iskolánk diákjaiért a szabadságharcban. 3

4 Az tanévt l egy hat évfolyamos gimnáziumi osztály is megkezdte ködését. Az tanévt l fejl désnek indult a számítástechnikai oktatás. Jelenleg 3 korszer en berendezett 50 gépes számítástechnikai terem áll a tanulók rendelkezésére ben az Oktatási Minisztérium pályázatán iskolánk elnyerte az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel jogát, 2001-t l iskolázhatunk be tanulókat. Szeretnénk, ha a Táncsics Mihály Gimnázium - a városban, a megyében és az országban kivívott helyét megtartva illetve még tovább javítva - kiszolgálná és kielégítené azoknak a szül knek és tanulóknak az igényeit, akik a mi iskolánkat választják. Szeretnénk korszer tudással rendelkez, jól nevelt ifjakat szárnyukra bocsátani. Ezt igyekszik szolgálni és megvalósítani az e bevezet t követ pedagógiai program. 4

5 ISKOLAI EMBLÉMA AZ ISKOLA JELMONDATA A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban minden jóindulatú tanulónak protekciója van! (Nálunk els minden jóindulatú tanuló érdeke mind tanulmányai, mind személyiségének fejl dése szempontjából. Mindehhez megkapja az iskola objektív és szubjektív lehet ségeinek összességét.) A tudás szabadságot ad! 5

6 PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM OM azonosító: Az iskola fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás éve: Alapítója: Herceg Eszterházy Miklós, valamint Kaposvár város lelkes lakói és Somogy vármegye nemes népe. Az iskola alapító okiratának száma, kelte; az engedély kiállítója: 139/1994. (IV. 5.) és 1969/1995. (V.2.) és 319/2000.(IX. 21.) 5/2004. (I. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szita Károly polgármester Az iskola tömör leírása, bemutatása Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkez költségvetési szerv Az intézmény alaptevékenysége: 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés ( ), amelynek feladata az általános m veltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és fels fokú iskolai tanulmány megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészít nevelés és oktatás. Az intézmény arculatát adja: a négy évfolyamos gimnáziumi képzésen belül az emelt szint matematikai, emelt szint nyelvi (angol és német), a biológiai, a magyar, történelem, a fakultatív jelleg és általános képzés. A hat évfolyamos gimnáziumi képzésen belül a matematika és az idegen nyelv magasabb óraszámban és csoportbontásban való tanítása. 6

7 Iskolánk egyetemi, f iskolai továbbtanulásra felkészít tevékenysége alapján 2003-ban 90 % közelében teljesít, s ezzel az eredménnyel az ország els 50 gimnáziuma között foglal helyet. (Az összes tanulóból felvett tanuló!) A jelentkezettek és felvettek aránya tekintetében eredményeink még jobbak. Ezeken kívül az intézmény m ködteti a három évfolyamos esti tagozatos gimnáziumi képzés szakközépiskoláját (801236). Az iskola középfokú iskolai tanulók étkeztetését (552323) is ellátja a szomszéd iskola menzáján. A gimnázium helyiségeinek egy évnél nem hosszabb id re történ bérbeadásával is foglalkozik. Arany János tehetséggondozó programban a kistelepüléseken él, a nyolcadik osztályt sikeresen befejez tanulók vesznek részt. Az 5 éves képzés célja, feladata, hogy segítse ezen tehetséges, de valamilyen ok miatt hátrányos helyzet diákok továbbtanulását. A pályázat során kiválasztott tanulók megyéjük neves gimnáziumában, kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a fels fokú továbbtanulásra. Az iskola beiskolázási területe: pontosan nem körülhatárolható. Az intézmény tanulóinak nagy része Kaposváron és a város közvetlen környezetében lakik, de mind az általános tanterv, mind az emelt szint osztályokban találhatók Somogy megye távolabbi területein vagy Somogy megyén kívül él tanulók, akik vagy bejárók, vagy kollégiumban laknak. Távolabbi területekr l különösen az emelt szint osztályok vonzzák a tanulókat az Arany János Programban résztvev k mellett. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Mihályfalvi László Az iskola székhelye: Kaposvár Az iskola címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 17. telefonszáma: 82/ fax: 82/ Az iskolai tanulócsoportok száma a 2003/2004 tanévben: Évfolyam Összesen A tanulócsoportok száma A tanulók létszáma

8 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az intézmény álláshelyeinek száma: 77 f Pedagógiai képesítéssel rendelkez, nevel -oktató munkát végz f állású alkalmazottak száma: 56 f Egyéb munkakörben foglalkoztatott f állású dolgozók száma: 20 f 4 órás rendszergazda 0,5 Személyi feltételek szöveges bemutatása: A tantestület tagjai - mondhatjuk %-ban egyetemi végzettség ek, illetve megvan a szaktárgyuk gimnáziumban való tanításához, a megfelel végzettségük. (56 l egyetemet végzett: 54, csak f iskolát végzett: 2 f.) Alapja ez a magas színvonalú nevel -oktató munkának. A tanári testület nyolc szakmai munkaközösségben fejti ki tevékenységét. Osztályf nöki munkaközösség (24 f, vezet : Veveránné Horváth Ágnes) Magyar és m vészeti (8 f, vezet : Károlyné Héder Ágnes) Történelem, földrajz (10 f, vezet : Pellion Jen ) Matematika, fizika, (13 f, vezet : Kubatov Antal) Informatika (4 f, vezet : Kovács Ágnes) Angol (8 f, vezet : Lévai Iván) Német (7 f, vezet : Gyengéné Kasza Katalin) Biológia, kémia (5 f, vezet : Dr.Miklós Endréné) Testnevelés (6 f, vezet : Karácsonyi Tamás) Az utóbbi évben nyugdíjba vonult a tantestület több meghatározó egyénisége: Dr. Czike Ferencné, Kertész István, Kiss Zoltán, Dr. Kontra József, Krasznai Lajos, Matuszka József, Dr. Miklós Endre, Puchmann Istvánné, Ruisz György, Szabó Ferenc, Vámos Zoltánné, Kertész Sándor, dr. Marek János és Dr. Mészáros Zoltán, Puchmann Istvánné, Dr. Környei Vilmosné, Visi Vilmosné, elhunyt Sz ke Attiláné. 8

9 Pótlásuk, helyettesítésük - els sorban a korábbi iskolai színvonal meg rzése céljából - egyáltalán nem volt könny feladat. Az az elv vezérelt bennünket, hogy a hozzánk kerül fiatal, új nevel k, kollégák szakterületükön jól, kiválóan képzettek legyenek; és- vagy legyen táncsicsos múltjuk (a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztek), vagy legyenek a már itt lév tantestületi tagokhoz hasonlóan sokat adó, ugyanakkor következetes, igényes tanárok; vegyék fel a táncsicsos ritmust. Az utóbbi években hozzánk kerültek közül a legtöbben megfeleltek ezen elvárásoknak, és - hisszük - rájuk lehet építeni a Táncsics jelenét és jöv jét: Dóri Katalin, Embersics Erika, Fekete Anikó, Kelemenné Gerbovits Szilvia, Horváth Szabolcs, ifj. Mihályfalvi László, Kertész Róbert, Szabó Gabriella, Kertészné Bagi Beatrix, Kovács Mónika, Kovács Ágnes, Benda Gabriella. A jelenben és a jöv ben egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a differenciált, az egyes tanulókkal való külön foglalkozás, akár tehetséggondozás, akár felzárkóztatás céljából. E tekintetben sok-sok szép példát találunk a tantestület id sebb és fiatalabb tagjai között egyaránt. A tantestület tagjainak jó része szakmájának megszállottja; ebb l adódnak els sorban a felmerül viták is: a saját szak, szakterület hangsúlyozása azonban nem mehet a tanulóifjúság rovására, vagyis az egy-két területen tehetséges tanulótól nem várható el a minden tantárgyból való kiemelked teljesítmény. A toleranciával egyre gyakrabban találkozunk a tantestületen belül, amely azonban nem jelenti azt, hogy a követelményekb l engednének a Táncsics Mihály Gimnázium tanárai. Ezt bizonyítja, hogy az egyetemre, f iskolákra els évben bekerül érettségizett tanítványaink mintegy %-a és amire büszkék lehetünk, - s ez bizonyítja a tantestület igényes szakmai munkáját - ott helyt is állnak, a táncsicsosok nem morzsolódnak le a fels oktatási intézményekb l! A tantestület szakmai arculata: (a nevel testület irányultsága, viszonyulása) Tantestületünk alkalmazkodik napjaink változó pedagógiai szerepeihez. Eközben ragaszkodik értékes hagyományaink meg rzéséhez és továbbfejlesztéséhez. Oktató munkájában magas szint szaktudományi és pedagógiai felkészültség jellemzi. Követelményrendszerében pedig ragaszkodik hagyományos igényességéhez. Részt vesz a Pedagógia program kidolgozásában, az IMIP megvalósításában, a helyi tantervek elkészítésében. Arra törekszik, hogy megfeleljen azon legfontosabb társadalmi igénynek, hogy a ránk bízott tanulók személyiségét komplex módon fejlessze. Elfogadja a tanulók egyéniségét, fejleszt tevékenységében mindig az adott tanuló aktuális fejl déséhez igazodik. Úgy tanít, hogy minden diák a saját aktuális tudása szerint haladhasson. Tantestületünk alkalmazkodik a pedagógiai paradigmaváltáshoz. Tanári egyéniségében motívumnak saját fejl képességét tartja. Oktató-nevel munkájának központi eleme a fejleszt tevékenység. Végs célként a tanulók önfejleszt képességének kialakítását t zi ki. 9

10 Tantestületünk a szelektív és komprehenzív iskolarendszer választásának dilemmájában úgy foglal állást, hogy mindkét rendszer el nyös vonásait érvényesíti tevékenységében. Iskolánk hagyományaiból következ en els dlegesen szelektív rendszer, hiszen jó képesség, jó motiváltságú, továbbtanulásra készül diákokat vesz fel. Ennek városi társadalmi meghatározottságában az is megfigyelhet, hogy azok gyermekei jelentkeznek iskolánkba, akik maguk is ide jártak. A szül k azt az igényes követelményszintet várják el, amiben maguk is részesültek. Iskolarendszerünk szelektív abban az értelemben is, hogy speciális képzési területeket különít el. Matematika, biológia, magyar, történelem, idegen nyelv kezd, haladó és emelt szinten. Természetesen ez a szervezés nem jelenti azt, hogy ezekben a csoportokban kizárólag azonos érdekl dés és fejlettség tanulók lennének. Ez szükségessé teszi a differenciált képzés alkalmazását, a komprehenzív (átfogó,összefoglaló) iskolarendszer sajátosságainak felhasználását. A tanulók sokszín tehetsége pedig lehet vé teszi a sokoldalú személyiségfejlesztést. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében ( ennek a programnak saját pedagógiai programja van) kis településen él, szociális hátrányban lév tehetséges tanulókat képezünk. Pályáztunk az iskola akadálymentesítésére. Ezzel biztosíthatjuk azt, hogy a bizonyos fogyatékkal él tehetséges tanulók is iskolánkban tanulhassanak tovább. Intézményünk egyedi és sajátos arculatának alakulását (mindenkor) meghatározza a társadalom-, az oktatáspolitikai koncepciók, melyek az intézményi élet modernizációjára, a min ségi munka, a teljesítményképes tudás megszerzésén túl az innovációra, az esélyegyenl ség megteremtésére irányulnak. Felfogásunkban létezik és leírható olyan értékstruktúra, amely relatíve id tálló, az oktatás-nevelés számára értelmezhet, a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGÁNAK RENDJE: 1 pld. a nevel i szobában, 1 pld. A könyvtárban megtekinthet : H-P 8-15-ig. A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGE: szept szept.1. Kaposvár, szept.1. Mihályfalvi László Ig. 10

11 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Küldetésnyilatkozatunk pedagógiai diagnózisra és bels értékrendszerünkre épül. A programban található tények, adatok tükrözik munkánk eredményességét. Objektív elemzésük kiindulópont jöv beni tevékenységünkre nézve, rámutatat a meger sítend, illetve a fejlesztend pontokra, területekre. Elkészítéséhez: - figyelembe vettük nevel közösségünk, a szül k és diákjaink, a fenntartó iskolával szemben támasztott elvárásait; - elemeztük a központi, a helyi és a bels iskolai dokumentumokat; - nyomon követhet módon számba vettük a küls értékrendszert és a legújabb pedagógiai szakirodalmat, jelenünk oktatáspolitikai és szaktudományos trendjét - a lehet ség szerinti feladatainkat. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza nevelésfilozófiánkat, iskolakoncepciónkat, kiemelt értékeinket és utal a pedagógiai elveinkre, célrendszerünkre, jöv beni feladatainkra. Oktatási - nevelési irányultságunkat meghatározza: - Diákjaink életkori sajátosságainak, érdekl désének, aktuális tudásának megfelel, a kognitív kompetenciáikat fejleszt tudományos ismereteket, értékeket nyújtunk; szociális kompetenciáikat fejleszt magatartás-mintákat, morális értékeket közvetítünk. - A tágabb-sz kebb társadalmi környezet-, a szül k elvárásainak szeretnénk megfelelni. - Pedagógiai-szakmai tudásunk által alakított/befolyásolt, dinamikus értékrendszert képviselünk. Új oktatási-nevelési koncepciónk kialakításának két fontos esélynövel pontja: - Nevel testületünk tagjainak pedagógiai elméleti és szaktudományos felkészültsége. - Tanítási gyakorlatunkba egyre több olyan tartalom és hozzá kapcsolódó tevékenység épül be, melyek tudatosan célozzák meg a tanítványaink személyiségfejl dése szempontjából fontos értékeket: a tudás megszerzése és az ehhez szükséges tanulástanulási technikák alkalmazása az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret), az egészséges életmóddal, a környezet védelmével kapcsolatos értékek - vagyis nagyonis gyakorlatra orientált, mérhet, ellen rizhet -értékelhet értékrendszer. Nevelésfilozófiánk (tömören): Tanítható és tanulható pedagógiai értékek, tudástartalmak nyújtása, amelyek a megalapozott elméleti ismeretekben és azok gyakorlati vonatkozásaiban értékelhet ek, személyiségfejleszt hatásuk az iskolán kívül és túl is nyomon követhet. 11

12 Iskolánk alapjellemz i: Iskolánk ethosza - az az erkölcsi kódex, amely szerint nevel - és tanulóközösségünk él, ködik-, magába foglalja értékrendünket, szabályainkat: Kognitív céljaink megvalósulását tapasztaljuk diákjaink jó eredményeiben. Az alkalmazkodás a követelményeinkhez, a céltudatosság, az aktivitás, a rendszeresség, a tanuláshoz való pozitív viszonyulás, az érdekl dés, a szorgalom id tálló értékek, melyek kiteljesednek önfejleszt képességükben, továbbtanulási szándékukban. Kiemelten kezeljük tanítványaink tudás - elsajátítását - alkalmazni tudását. Nem tévesztjük szem el l, hogy: - milyen az a tudás, amely az országoknak abban a körében, amelyhez magunkat tartozónak tartjuk, értékesnek számít, - milyen tudást vár el a modern, demokratikus társadalom, - milyen tudásra van szüksége a mi iskolánkban tanuló diákoknak ahhoz, hogy magánéletükben, a társadalmi munkamegosztásban és a közéletbe való beilleszkedésben sikeresek legyenek, és képesek legyenek önmagukat egész életen át fejleszteni. Affektív (érzelmi) értékeinket jeleníti meg, eredményes munkánk záloga: - az iskolánk értékrendjével való azonosulás mértéke, - a tanári karunk és tanítványaink közötti jó kapcsolat, a kölcsönös tisztelet, az az együttm ködés szándéka. A pozitív tanár-diák, diák-tanár relációban az udvarias, a meggy kommunikáció, a törekvés a bels harmóniára és a stabilitás megtartására, az empátia, a konfliktuskezelés. Morális értékeink rangsorában els a kitartó tanulásra ösztönzés, a becsületesség, a megbízhatóság, a szavahihet ség, a másokért való felel sség vállalás, a nyitottság. Az életmód/életstílusra vonatkozóan hangsúlyozzuk az egészség megóvását, a környezet, védelmét, a lelki harmóniát, az önbizalom növelését. A humanizált társadalom és világkép értékei közül a hazával, a nemzettel, nemzeti kultúrákkal kapcsolatos értékeket tartjuk a legfontosabbaknak. A feln tt élet felel sségére nevelünk az állampolgárisággal, a hivatásra felkészüléssel. Ezek olyan értékek, amelyek tartósak, általánosan (is) hatni tudnak, maradandó viselkedési elveket, magatartást alakítanak. A jöv re (is) irányulnak, tanítványaink magukénak érzik/érezhetik. Így az iskolánkból kikerülve életük folyamán is fel tudják használni, fejleszteni tudják. Ezekben az értékekben kifejez dik iskolaeszményünk, hosszú távon ható szellemiségünk, egy szóval: iskolaéthoszunk. Iskolánk szellemiségét fémjelzik a tágabb - sz kebb környezetünk változásaira adott/megfogalmazott reflexióink: Az Európai Unióhoz történ csatlakozás, a globalizáció, a tudásalapú gazdaság kihívásainak megfelelni, a kliensi (diákjaink és szüleik) igényeit továbbra is magas szinten kielégíteni akkor tudjuk, ha: 12

13 - Értékképz -értéknövel tevékenységünket kiterjesztjük, árnyaltabbá tesszük. - Versenyképesek maradunk. - Figyelembe vesszük, hogy: - A szaktudományos tananyagtartalom ismereteinek egy része gyorsan elavul. Ezért nagyobb jelent séget tulajdonítunk a lexikális ismeretek mellett a problémamegoldás, a kreativitás, az önálló tájékozódási-, tanulási készség formálásának/fejlesztésének. - A differenciáltabbá vált társadalmi megrendelés iskolánkra nézve is új jelenismereti tartalmakra és készségfejleszt módszerekre irányul. - A módosult nemzeti identitás, a középeurópaiság-értelmezés, társadalmunk értékrendjének sérülése következtében iskolánkra is nagyobb nevelési feladatvállalás hárul: - az emberismereti és társadalomismereti minták - gyakorlatra vonatkozó értékek nyújtása, - a társadalmi együttélés alapvet szabályainak illetve konfliktuskezel módjainak (meg) tanítása. - A családi normaátadás folyamatának sérülése következtében feladataink részét képezi diákjaink önismeretével, mentálhigiénéjével foglalkozó programok szervezése. - A korábban nem ismert gondolkodási - és viselkedésminták iskolai megjelenését prevenciós tevékenységgel védhetjük ki. - A tömegkommunikációs rendszer az információ-nyújtáson és a társadalmi minták közvetítésén túl jelent sen befolyásolhatja diákjaink értékválasztását. A negatív tendenciákat saját, jól funkcionáló iskolai értékeinkkel lehetséges ellensúlyoznunk. - A nemzetközi és a hazai objektív felmérések mutatói szerint az alapfokú oktatásban az alapvet készségek fejl dése nem kielégít, a képességek fejlesztése gyenge hatásfokú, melynek következtében a tanulók tudásában min ségi problémákkal számolhatunk. Erre felkészülünk, illetve ezt kompenzáljuk oktatási módszereink finomításával, a tudásképes tanuláshoz szükséges képességek hatékony fejlesztésével. Iskolánkban olyan, az európaiságra és a magyar nemzeti kultúrára alapozott pedagógiai értékrendszert - értékstruktúrákat és azoknak adekvát tevékenységrendszert szeretnénk ködtetni, amely: - mentes a különböz áramlatoktól, - tükrözi: - tanítványaink személyiségfejl dése szempontjából fontos értékeket, - nevelésfilozófiánkat, - jelen társadalmunk, a közoktatás változásaihoz való rugalmas igazodásunkat. Tudjuk, hogy mindez nevel testületünk tagjai, a szül k és diákjaink, valamint a fenntartó közötti konszenzusra épül, hosszú távú stratégiai-, (ön) fejleszt munka eredményeképpen valósulhat meg. 13

14 PEDAGÓGIAI PROGRAM mely készült a évi LXV. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 48. paragrafusában foglaltak szerint, - a központi, a fenntartói, a bels iskolai dokumentumok, - a mikrokörnyezet, a helyi oktatáspolitikai célkit zések, - az iskolánk helyi társadalomban elfoglalt helye, presztizse, - a legújabb pedagógiai szakirodalom, illetve pedagógiai változások (paradigmaváltás, tanuláselméletek, kompetenciák fejlesztése, pedagógiai értékelés), - a szül k és diákok, a fenntartó, nevel közösségünk iskolával szemben támasztott elvárásai, - az iskolánk egyéni arculatát tükröz küldetés-nyilatkozatunkban megfogalmazott iskolafilozófiánk, - koncepciónk, az alább felsorolt pedagógiai elveink, kiemelt értékeink alapján. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK - általános, lényeges, normatív jelleg irányelvek, amelyeket oktató-nevel munkánk minden területére és formájára érvényes törvényszer ségekre és oktatási-nevelési tapasztalatainkra alapozzuk, - biztosítják a színvonalas és az eredményes oktató-nevel munkánkat. Kiemelt pedagógiai elveink köre: A komplexitás elvét érvényesítjük azzal, hogy oktató-nevel munkánk során figyelembe vesszük: a biológiai, a fiziológiai, a pszichológiai és a társadalmi törvényszer ségek folyamatosan és együttesen hatnak. Ezeket a hatásokat lehet ségeink szerint összehangoljuk. Az egyenrangúság elve tükröz dik tanári karunk szemléletében - miszerint a diák az oktatás-nevelés alanya (nem pedig tárgya!). Eszerint tervezzük a kooperativitást, a konstruktivitást megvalósító tanóráinkat, foglalkozásainkat, illetve eszerint m ködik diákönkormányzatunk, intézményi életünk demokratizmusa. A pedagógus vezet szerepe - összehangban az egyenrangúság elvével - hangsúlyos az optimális tanulási légkör kialakításában, a pedagógiai paradigmaváltáshoz történ rugalmas és szakszer alkalmazkodásában, diákjaink tanulási motívumainak, - teljesítményvágyának, - életprogramja fejl désének aktivizálásában, a korszer tanulásirányítás, - tevékenység megszervezésében, diákjaink kognitív-, szociális-, személyes kompetenciáinak (=személyiségük egészének) fejlesztésében. 14

15 Az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve szerint biztosítjuk az eltér haladási ütem - a tehetséges, a sikerorientált + a tanulási kudarcfélelemt l sikertelen - diákjaink számára a maradandó és az új tudományos ismeretek szerzését - alkalmazását, az aktuális készültségi fokuk és/vagy alkotó készségük diktálta fejl dést. Diákjaink különböz közösségek tagjai: Tiszteletben tartjuk, hogy a diák nemcsak az iskola, az osztály, hanem a család, a környezet, a társadalom tagja is. Megteremtjük annak lehet ségét, hogy oktató-nevel munkánk az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, az iskolai közösségen kívül más közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével is közösségi élményekhez jutnak. Iskolai közösségünk jó terepnek bizonyul ahhoz, hogy - tanáraink vezet, irányító, kezdeményez szerepe mellett - a diákok önállósága, öntevékenysége, önkormányzó képességének kibontakoztatása tág teret kapjon. A tapasztalatszerzés kel életre oktató munkánk folyamatában, amikor diákjaink kognitív rutinjai (felismerés, gondolatképzés, kivitelezés, kapcsolás, összefüggésfelismerés stb.), a megismerés különböz módjai (megfigyelés, értelmezés, kódolás, átkódolás, a kognitív kommunikáció, a tapasztalati és értelmez tanulás) aktiválódnak. A különböz nevelési helyzeteket használjuk fel a szuverenitás, a szociális érdekérvényesítés, az egészségvéd -, a környezetvéd motívumok fejlesztésére. A küls hatások elve szerint nevel közösségünk (tantestületünk) támaszkodik mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket diákjaink az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek. A bizalom elve iskolaethoszunk egyik legfontosabbika. A bizalom, a megértés, a tisztelet a diák személyisége iránt, a törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására nagyban hozzájárul az optimális tanulási légkörhöz. A következetesség elve nyilvánul meg szakmai tudás- és magatartásbeli igényességünkben, követelmény-támasztásunkban - önmagunkkal és diákjainkkal szemben. Egyúttal lehet séget nyújtunk a diák önállóságának, kezdeményez készségének és kreativitásának kibontakozásához. A nevelés ellentmondásosságának elve természetes kísér je/velejárója fejl désünknek, mindennapi munkánknak. Tudomásulvétele, és f leg a problémák szakszer és kultúrált, konstruktív és kooperatív kezelése, megoldása révén valósulnak meg célkit zéseink, m velhetjük mesterfokon szakmánkat. A célrendszerünkben megfogalmazott részcélok adekvátak pedagógiai elveinkkel, konkrétek, gyakorlatra orientáltak, illeszkednek a tágabb-sz kebb környezet elvárásaihoz, iskolánk nevel testületének szakmai kvalitásához és diákjaink aktuális állapotához. 15

16 Célunk: Olyan érett tanulók kibocsátása, akik kognitív-, szociális-, személyes-, speciális kompetenciáik fejlettsége révén képesek: - továbbtanulni valamely fels fokú intézményben, - beilleszkedni a társadalomba, értékeinket, szellemiségünket átszármaztatni a legkülönböz bb társadalmi szerepekbe, - a munkaer piac magasan kvalifikált tagjaként és magánemberként képesek sikeres életet élni. Feladatunk: Diákjaink személyiségfejl désének segítése, személyiségük átfogó komponens rendszerének fejlesztése, a segít pedagógia gyakorlata. Célrendszerünk/Részcéljaink: Olyan korszer, tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati tudástartalmak (ismeretek, tevékenységek) nyújtása/tanítása, melyek alkalmasak a kognitív rutinok, - motívumok, - készségek, -képességek fejlesztésére. Olyan tanulásirányító tevékenység, melynek hatására tanulóink képesek a kritériumorientált teljesítményre, a tudásképes tanulásra. Olyan tanítási-tanulási folyamat biztosítása, melyben a különleges bánásmódot igényl diákjaink - a tehetséges, a sajátos nevelési igény, a tanulási kudarcnak kitett tanulók - képesek aktuális fejlettségüknek, érdekl désüknek és egyéni haladási ütemüknek megfelel ismeretszerz,- alkalmazó, motívált, alkotó tevékenység végzésére, önfejlesztésre. Olyan céltudatos pedagógiai tevékenység, mely segíti diákjaink szociális komponenskészletének gyarapodását, melynek hatására diákjaink képesek azonosulni id tálló affektív és morális értékeinkkel. Feladatrenszerünk, melyben módszereink, eljárásaink, is jelen vannak Jellemz i: - célrendszerünknek adekvát, - céljaink megvalósításának lehetséges útjait, módjait tartalmazza, - megvalósítása legf bb mindennapi pedagógia munkánk Gondos tanóratervezés: - körültekint en kiválasztott tananyagtartalom, amely alkalmas az ismeretszerzésre és az alkalmazásra, a kognitív m veletek (gondolati és logikai m veletek) m ködtetésére, - a tanári és a tanulói tevékenység pontosítása, - a tanítási stratégiák és a tanulási technikák megválasztása, - az értékelés célhoz viszonyított kritériumainak rögzítése, - a reflektív szemlélet érvényesítése/hasznosítása. 16

17 Eredményorientált, motiváló, aktivizáló tanulásirányítás (=oktatás) - A megértés mélységének és a tudás alkalmazhatóságának a segítése,: a megértést középpontba állító tanítás, a tudásnak különféle kontextusba helyezése, többszörös reprezentálása, a transzfer segítése. - változatos módszerekkel átadott ismeretek, - a tanulási tevékenységet preferáló tanórai szervezési módok alkalmazása, - a tanulási technikák tanításával diákjaink önálló ismeretszerz, - alkalmazó készségei, képességei szisztematikus fejlesztése, - a megtanulás kritériumainak pontosítása, tudatosítása - a megértett, az alkalmazható tudás kategóriáiban megfogalmazva, - a folyamatos visszacsatolás, az (ön) elemzés, az (ön) ellen rzés, az (ön) értékelés m ködtetése. Komplex szemléletmódunkból fakadóan a szaktárgyi specializáció lehet ség szerinti oldása. A cselekvés pedagógiája és a konstruktív pedagógia szemléletével az elmélet és a gyakorlat közelítése - az életszer és praktikus, valóságra vonatkoztatott tanulásirányítás. A régi - új pedagógusszerepek - az ismeretátadó, a tanulásirányító, a kooperatív, a konstruktív, a segít, a tanácsadó, az esélyteremt - gyakorlása, pedagógiai hatásmechanizmusunk érzékelhet sége. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiségfejleszt tevékenységünk fókuszába azokat a fejlesztési feladatokat helyezzük, amelyek: áthatják valamennyi iskolai tevékenységet, - el segítik a tantárgyközi kapcsolatok er sítését, - a tanulásirányítás (hagyományos értelemben a tanítás-tanulás) szemléleti egységét. Különösen hangsúlyos diákjaink megismerési képességének fejlesztése - a megfigyelési, a kódolási, az értelmezési, az indoklási, a bizonyítási, továbbá az anyanyelv tudatos és igényes használatának, valamint az idegen nyelv, illetve a különböz kultúrák közötti információcserét alkalmazni tudó képességeik folyamatos fejlesztése. Az egyes tantárgyakban rejl lehet ségeket maximálisan kiaknázzuk a kritikai és a kreatív gondolkodás képességének fejlesztéséhez - mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül. Tudatosan nevelünk az elektronikus média hatásmechanizmusainak a megértésére, a különböz médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára. 17

18 Fejleszt tevékenységünk eredményeképpen olyan fiatalokat szándékozunk kibocsátani, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs világháló lehet ségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. Az információs és a kommunikációs kultúra fejlesztése eszközként szolgálja tanítványaink szocializációját, társadalmi érintkezését, egyéni és közösségi érdekeik érvényesítését, egymás megértését, elfogadását, megbecsülését. Motivációs bázisunk szélesítésével (is) felkeltjük diákjaink érdekl dését a különböz tantárgyi témák iránt, instrukciókat adunk azok szerkezetével, hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban. Tanítjuk a tanulást. Biztosítjuk diákjaink önálló tanulási készségének fejlesztését-fejl dését, saját tanulásuk megkonstruálásához (Vö.: konstruktív pedagógia) segítséget nyújtunk. Biztosítjuk az optimális tanuláshoz a kedvez küls körülményeket, továbbá azt, hogy saját élmények és tapasztalatok alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. fejlesztési irányként kezeljük az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását, gyakoroltatását - mely magában foglalja: - az el zetes tudás és tapasztalatok mozgósítását, - az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítését, - a csoportos tanulás módszereit, a kooperatív csoportmunkát, - az emlékezet er sítését, a célszer rögzítési módszerek kialakítását, - a gondolkodási kultúra m velését - a gondolati és logikai m veletek szisztematikus m ködtetését, - az önm velés igényének és szokásainak kibontakoztatását, er sítését, - az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismertetését, használatát, módszereinek elsajátíttatását-gyakoroltatását. A tanulás fontos színtere és eszköze iskolánk könyvtára és információs bázisa, melyek jól kiegészítik a tantervi oktatást, jó lehet séget adnak az egyéni tanulásra. Segítjük diákjainkat abban, hogy mindkét információhordozó használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében - maradéktalanul elsajátítsák és hatékonyan alkalmazzák. A tanítási-tanulási folyamatban lehet ségeink szerint jelent s mértékben használjuk az informatikai eszközöket és az elektronikus oktatási segédanyagokat. Az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban alkalmazzuk/alkalmaztatjuk a csoportos tanulás módszereit. Osztályf nöki- és tantárgyi óráinkon szisztematikusan segítjük diákjainkat abban, hogy egyénileg kialakíthassák saját tanulási módjukat, tanulási stílusukat, - szokásaikat, és vítjük tanulási stratégiáikat. A jól kiválasztott és alkalmazott fejlesztés - tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális- módjait életszer tartalommal telítjük. 18

19 A mindennapokban történ felhasználás szempontjából fontosnak tartjuk a rendszerezés, a tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztését - különösen az analízis-szintézis, az azonosítás-megkülönböztetés, a konkretizálás-absztrahálás, valamint az általánosítás gondolatai és logikai m veleteire tekintettel. Olyan tudást kívánunk kialakítani, amelyet új helyzetekben is magabiztosan tudnak alkalmazni tanítványaink. Az ezirányú fejlesztések rangsorának élén az új ötletek kialakítása, azaz a kreatív gondolkodás és a kritikai gondolkodás fejlesztése áll. Ezekkel párhuzamosan nagy hangsúlyt helyezünk diákjaink döntéshozatalára, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre/önértékelésre, az érvelésre és a legjobb lehet ségek kiválasztásának területeire. A kritikai gondolkodás er sítésével a kooperatív-kreatív konfliktuskezelés gyakorlatának tanításával segítjük diákjaink életmin ségének javítását, ráirányítjuk figyelmüket az életvitel optimális arányainak megtartására, értelmi-érzelmi egyensúlyuk megteremtésének lehet ségeire, útjaira-módjaira, a teljesebb élet megszervezésére. Diákjaink vitakultúráját, a különböz tevékenységek szervezésével kapcsolatos tevékenységét, kommunikációját, problémamegoldó és kritikus gondolkodását, kreativitását, konfliktuskezel magatartását fejlesztend - megfelel, b séges tevékenységrepertoárt biztosítunk. Személyiségfejleszt feladataink között tartjuk számon a diákok egészséges testi, lelki, szociális fejl dését, melyhez iskolánk a szükséges személyi és tárgyi környezet megteremtésével segíti a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását - javítva a fiatalok egészségi állapotát. A harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelünk. Felkészítjük tanítványainkat arra, hogy önálló, feln tt életükben (is) képesek legyenek az életmódjukra vonatkozó helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Fejlesztjük a diákok embertársaik iránti elfogadó és segít kész magatartását a beteg, a sérült, a fogyatékos embertársaik iránti érzületét. Személyiségfejleszt feladatunkat tekintjük az Európa Tanács oktatási szakért i által felvázolt kulcskompetenciák hatékony fejlesztését: a komplexitás kezelésére való képesség, a perceptív kompetencia, a normatív kompetencia, a kooperatív -, a narratív kompetencia. A személyes és szociális kulcskompetenciák terén: a diák tudja azonosítani, értékelni, megvédeni jogait, szükségleteit, tudjon projekteket alkotni és vezetni, ehhez stratégiákat kifejleszteni, tudjon rendszerszer en helyzeteket, relációkat és er viszonyokat elemezni, együttm ködjön, építsen ki demokratikus szervezetet, cselekvési rendszereket és m ködjön ilyenekben, konfliktusokat menedzseljen és oldjon meg, tudjon a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett kialkudott rendet teremteni. Olyan koncepcionális bázist keresünk/építünk ki, amely lehet vé teszi, hogy diákjainkra, minden egyes személyre koncentrálhassunk, minden tanítványunk számára biztosítsunk egy abszolút (tantervi követelményekkel mérhet ) és egy relatív (önmagához, saját képességeihez, lehet ségeihez viszonyítható) permanens fejl dést. 19

20 Személyiségfejlesztésünk terén feladatunknak tartjuk létrehozni a ránk bízott tanulói személyiségekben a mérhet értékeket. Pedagógiai munkánk eredményeképp létrejött min ségek a diákjaink személyiségében kifejlesztett képességek, értelmi, erkölcsi és egyéb értékek alapján mérhet ek, értékelhet ek. Nevel testületünk személyiségfejleszt erejét, a ráhatást növeli a célok, szándékok, feladatok azonossága, pedagógusaink személyiségéb l áradó gazdag változatosság. Ezáltal (is) érdekessé, izgalmassá, végezni érdemes tevékenységgé válik diákjaink számára a tanulással kapcsolatos sokrét felkészülés. Személyiségfejleszt tevékenységünk min ségét azok az értékek fémjelzik, amelyek diákjaink mentalitásában, helyzetfelismer, problémamegoldó (konvergens, divergens kreatív) gondolati tevékenységekben való jártasságában, tudásában, önmagukhoz, családjukhoz, társaikhoz, környezetükhöz, a természethez való viszonyukban, nevelés- és oktatásfügg értelmi-, erkölcsi-, érzelmi összetev ikben nyilvánulnak, valósulnak meg. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOKAT ENYHÍT TEVÉKENYSÉG Diákjaink hatékony beilleszkedéséhez, együttéléséhez, a tanulási folyamatban való eredményes, sikeres részvételéhez tudatosan, pedagógiai szempontok szerint tervezzük meg és segítjük/fejlesztjük szociális és kognitív kompetenciáikat. Olyan szociális motívumrendszert alakítunk ki és er sítünk, amely el nyöket hordoz magában a rászoruló diákok számára. Differenciált fejlesztéssel kompenzáljuk a fentebb felsorolt (személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink) szociális kulcskompetenciák fejlettségét. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Célunk: Olyan közösségfejleszt pedagógiai gyakorlat, amely segíti diákjaink: - szociális komponenskészletének gyarapodását: - fejleszti szociális kommunikációjukat, - az egyén szociális értékrendjét, - a szociális érdekérvényesítés - segít képesség, együttm ködési készség, vezetésképesség, versengés képessége - m köd képességét. Feladatink, módszerink, eljárásaink: Közösségfejleszt pedagógiai kompetenciánk egyik f megnyilvánulási formája az élményadó képességünk aktivizálása, a diákjaink számára nyújtott élménygazdag tevékenység szervezése. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben