Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége"

Átírás

1 Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége TANULMÁNYI VERSENYEK 2007/2008-as iskolai év

2 Tisztelt Kollégák! A szlovákiai magyar közösség kultúrája megőrzésének és fejlesztésének bölcsője a magyar iskola. Az iskoláinkban folyó nevelő-oktató munka minőségének folyamatos emelése esélyt teremt arra, hogy gyermekeink anyanyelvüket és identitásukat megőrizve váljanak Szlovákia egyenjogú és egyenrangú polgáraivá. Az oktatási intézményeink falai között folyó munka eredményességének és hatékonyságának egyik mutatója a tehetségmentés és -gondozás, a tanulók helytállása a tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön, ifjúsági seregszemléken. Az SZMPSZ által évek óta meghirdetett állandó versenyek mellé a tavalyi évben indult Kincskeresők helyi értékeket kutató diákok és a TUDOK természettudományos dolgozatokat készítő diákok versenyei is ösztönzik a tehetséges diákok kutatómunkáját és lehetőséget nyújtanak kutatási eredményeik bemutatására. Hasonló módon az SZMPSZ támogatásával valósul meg az INFOPROG című Kárpátmedencei magyar középiskolák informatikai versenye. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége évek óta teret biztosít a tehetségesek felfedezéséhez, a megmérettetéshez. Az SZMPSZ szervezésében, társ-szervezésében vagy támogatásával elkészült a 2007/2008-as tanévben szerveződő országos verseny és műveltségi vetélkedők terve. Programfüzetünk a meghirdetett versenyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat (a verseny célja, lebonyolításának módja, helyszíne, időpontja, a versenybe való jelentkezés ideje, a szervező neve,...) tartalmazza. Kérem a Tisztelt Kollégákat, éljenek a felkínált lehetőséggel a tehetségek felkutatása és fejlesztése érdekében. Kapcsolódjanak be a versenyekbe, teremtsenek lehetőséget tehetséges fiataljainknak, hogy megmutathassák rátermettségüket, megtanulják a szereplés adta önmegvalósítást. Nemes munkájukhoz erőt, egészséget, sok sikert kívánunk. Komárom, október Ádám Zita

3 SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY az alapiskolák 7-8., illetve a nyolcéves gimnáziumok 3-4. évfolyamos tanulói részére Anyanyelvünk ápolása; a helyesírási készség és kultúra fejlesztése; az anyanyelv szeretetének erősítése. A verseny lebonyolításának módja: A verseny egyéni és két kategóriában zajlik: I. kategória - az alapiskola 7. és a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama tanulói II. kategória - az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 4. évfolyama tanulói A verseny menetrendje: 1. Iskolai fordulók ideje: január óra (feladatlapot az iskola állít össze) 2. Regionális fordulók (az iskolai versenyek 1. és 2. helyezettjei részvételével) ideje: február 11., 9.00 óra Társszervező: az SZMPSZ illetékes területi választmánya (feladatlapot az SZMPSZ állít össze) 3. Az országos döntő (amelyre a regionális versenyeken a legtöbb pontot elért tanulók kapnak meghívást) ideje és helye: április óra, Érsekújvár Társszervező: az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya Czuczor Gergely MTNY Alapiskola A verseny főszervezője: Csicsay Sarolta Tel.: (otthon), (iskola) Ajánlott irodalom: A magyar helyesírás szabályzata (11. kiadás) Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet 6., 7., 8. osztály Szabó Kálmán: Helyesírási szövetggyűjtemény Jelentkezési határidő: november 30., az iskolai fordulóval A bevenezési lapot Csicsay Saroltának kell küldeni a megadott -címre. A regionális forduló nevezési díja tanulónként 50,- Sk.

4 SZERETVE MIND A VÉRPADIG 7. országos irodalmi-történelmi vetélkedő az alapiskola felső tagozatos tanulói számára Az olvasás megszerettetése, a rendszeres olvasóvá nevelés, Felső-Magyarország irodalmi hagyományainak ébren tartása; a regény helyszíneinek végigjárása, megismerése. A verseny lebonyolításának módja: A vetélkedőbe háromtagú csapatok kapcsolódhatnak be. A vetélkedő fordulói: iskolai, regionális és országos döntő. Elegendő számú csapat bekapcsolódása esetén lesz regionális forduló. A verseny főszervezője: Csúsz László Kovács Tibor Tel.: , (iskola) Levélcím: Csúsz László, J. Bodona 12/ Rimavská Sobota A jelentkezés határideje: december 20. Az iskolai forduló határideje: március Az országos döntő határideje: május Az országos döntő helyszíne: Rimaszombat Feladatok: képregény készítése (fejezetenként a szervező információja alapján) kiselőadás készítése: A kuruckor Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényeiben összehasonlítás saját szempontok alapján. A kiselőadás időtartama: 3-5 perc. Formája: előadás, PowerPoint Az országos döntő nevezési díja tanulónként 50,- Sk. Ajánlott irodalom: Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora

5 KÁRPÁT-MEDENCE 2008 Barangolás a felszín alatt - barlangok a Kárpát-medencében Földrajzverseny alap- és középiskolás diákok számára A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat erősítése. A verseny lebonyolítása: A verseny egyéni. A verseny írásbeli tesztből és szóbeli fordulóból áll. A szóbeli forduló témája a verseny témakörén belül szabadon választható. A versenyzők számítógépes prezentáció segítségével tartják meg rövid (3 5 perc) beszámolójukat. A sikeres versenyzők könyvjutalomban valamint jutalomtáborozásban részesülnek. A jelentkezés határideje: április Országos döntő: Gúta, június A verseny szervezője: Mgr. Szabó Andrea Corvin Mátyás Alapiskola Školská 6, Kolárovo tel:035/ , 0903/ Az országos döntő nevezési díja tanulónként 50,- Sk.

6 JÓKAI ÉS KORA műveltségi vetélkedő az alapiskolák felső tagozatos és a nyolcosztályos gimnáziumok 1-4. évfolyamos tanulói számára A Felvidék irodalmi hagyományainak ápolása, Jókai életművének újrafelfedezése a diákokkal, az olvasás megszerettetése, rendszeres olvasóvá nevelés. A verseny lebonyolításának módja: A vetélkedőbe háromtagú csapatok kapcsolódhatnak be. A vetélkedő fordulói: iskolai, regionális és országos döntő. A regionális fordulót az SZMPSZ regionális pedagógiai központjai bonyolítják le. A verseny főszervezője: Vörös Mária Ibolya Jolán Tel.: (iskola) Levélcím: ZŠ s VJM Ulica mieru, Komárno A jelentkezés határideje: december 20. Ajánlott irodalom: Az alapiskola magyar irodalom tankönyvei Jókai Mór: A mi lengyelünk Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór Az iskolai forduló határideje: február vége A regionális forduló határideje: április Az országos döntő határideje: május Az országos döntő helyszíne: Komárom A verseny nevezési díja az országos döntőn tanulónként 50,-Sk.

7 GYERMEKVILÁG gyermekszínjátszó- és bábcsoportok regionális vetélkedője a Nagykürtösi és a Lévai járás magyar iskolái részére A résztvevők köre: alapiskolás korú tanulók; alapiskolák, illetve kultúrközpontok mellett működő csoportok Anyanyelvünk ápolása, tehetséggondozás; a régióban működő színjátszó- és bábcsoportok bemutatkozási lehetőségének megteremtése; a csoportvezetők szakmai fejlesztése; lehetőség a Duna Menti Tavasz országos fordulójába való bejutásra. A verseny lebonyolításának módja: színjátszócsoportok bemutatkozása (max. 15 perc) bábcsoportok bemutatkozása (max. 10 perc) a csoportok értékelése, besorolásuk arany, ezüst, bronz sávba szakmai tanácsadás A verseny időpontja: május 16., Léva A verseny szervezője: Lészkó Katalin Juhász GyulaMTNY AI, Léva tel.: (iskola) Jelentkezési határidő: április 11.

8 SAJÓ KÁROLY KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY az alapiskolák 7-9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 3-5. évfolyamos tanulói részére Tehetségfejlesztés, komplex környezettudatos szemlélet kialakítása, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség, a könyezetért érzett felelősség, tisztelet kialakítása a tanulókban. A verseny témája: ember a természetben és a Füldünk - környezetünk, kiegészítve környezetegészségügyi, -védelmi, valamint földrajzi ismeretanyaggal. A verseny lebonyolításának módja: A verseny csapatverseny, a csapat három tagból áll. A verseny menetrendje: 1. Iskolai fordulók ideje: február Feladatlapot az iskola állít össze. Fő témakörök: nemzeti parkok Szlovákiában és Magyarországon; Környzetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések. 1. Szlovákiai döntő ideje: április közepe, Gúta Összetevői: plakát A1-es méretben a feldolgozandó téma: az üvegházhatás. szóbeli kiselőadás: a lakóhelyi, környéki környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása, megoldási javaslatok, ill. lakóhelyi, környéki természetvédelmi értékek bemutatása; általános ökológiai, természetvédelmi téma. A szemléltetés számítógépes prezentációval vagy plakáttal is lehetséges. A verseny szervezői: Bagita Judit - Gúta Levélcím: II. Rákóczi Ferenc AI, ul. Palkovicha 3, Kolárovo tel.: (iskola), Jelentkezési határidő: január 10. A jelentkezés pályamunka elkészítéséhez van kötve. Ajánlott irodalom: Természetbúvár Környezetünk és mi (tankönyv) Földrajz 7. évf. II. rész A pályamunkákat március 10-ig kell elküldeni Bagita Judit címére. A pályamunka tartalmáról és kiviteléről is ő nyújt tájékoztatást. A szlovákiai regionális válogatók nevezési díja tanulónként 50,- Sk.

9 KITAIBEL PÁL KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY a magyar középiskolások részére A tehetségfejlesztés, a komplex környezettudatos szemlélet elmélyítése, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség, a környezetért őrzett felelősség tisztelet. A tanulókat arra nevelni, hogy világunk egyetlen és megismételhetetlen, s azt óvni, arra vigyázni több mint kötelesség. A verseny lebonyolítása: A verseny egyéni. A versenybe a gimnáziumok és szakközépiskolák 1. és 2. évfolyamos diájkai kapcsolódhatnak be. A verseny fordulói: Iskolai forduló: január Szlovákiai országos válogató: Dunaszerdahely, március 14., óra Kárpát-medencei döntő: Mosonmagyaróvár, április A verseny főszervezője: Dr. Pomichal Richárd Tel.: , Levélcím: Vámbéry Ármin MTNY Gimnázium Dunajská Streda A veseny nevezési díja a szlovákiai válogatón diákonként 50,- Sk. Jelentkezési határidő: november 14. Irodalom: Élet és Tudomány

10 REGIS HUNGARIA A felvilágosult abszolutizmus időszaka Magyarországon történelmi verseny az alapiskolák 5-9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 1-4. évfolyamos tanulói számára A magyar történelem, kultúra és hagyományok ápolása, a nemzeti öntudat erősítése A verseny lebonyolításának módja: Csapatverseny a csapatot három tanuló alkotja. 1. Iskolai fordulók ideje: január 18. (a feladatot az iskola állítja össze) 2. Regionális fordulók (az iskolai versenyek 1. helyezettjei részvételével): február 15. Társszervező: az SZMPSZ illetékes Tv 3. oszágos döntő: (a regionális döntők legeredményesebb csapata): április 20., Érsekújvár Társszervezők: Czuczor Gergely MTNY AI, Érsekújvár SZMPSZ Érsekújvári TV Csemadok, Érsekújvári Alapszervezet A verseny szervezője: Kaderábek László tel.: ; A jelentkezés határideje: március 7. Feladat az országos döntőre a regionális fordulóból továbbjutó csapatok részére: A Pragmatica Sanctio jelentőségének súlya az európai politikában 2-3 oldalas eszszé megírása. A regionális verseny nevezési díja tanulónként 50.- Sk. Ajánlott irodalom: Bertényi István Gyapay Gábor: Magyarország rövid története Kovács lászló Simon Attila: A magyar nép története Száray Miklós: Történelem III. Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig Kováč D. és koll.: Szlovákia az új idők küszöbén

11 J E L E N T K E Z É S I L A P Iskola pontos címe szlovákul (irányítószám, telefonszám, -cím): Jelentkezik a (a verseny megnevezése): A versenybe nevezett tanulók neve (évfolyam): A felkészítő tanár neve és elérhetősége: Dátum: Aláírások: a felkészítő tanár az iskola igazgatója

12 w w w. s z m p s z. s k

VERSENYEK SZABÁLYZATA

VERSENYEK SZABÁLYZATA SZAKTÁRGYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZABÁLYZATA A XX. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2008 / 2009. TANÉVRE Budapest, 2008. október 20. Szekeres Lászlóné témafelelős dr. Nagyné Koczog

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18. II. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. OKTÓBER 18. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár 2009/2010 TARTALOM Eseménynaptár...1-4 Versenyek és eredmények 2009/2010...5-10 Érettségi vizsgák...11-12 Továbbtanulás...13 Tisztelt Tanáraink, tisztelt Kuratóriumi

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet 2013. április A TARTALOMBÓL

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet 2013. április A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL Tavaszvárás... 1 Szakmai programok... 2 Továbbképzések... 3 Versenynaptár... 5 Versenyeredmények... 6 Változás... 11 Pályázatok... 13 Program... 16 József Attila: Tavasz van! Gyönyörű! Tavasz

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN. Egy információtól az értékteremtésig. Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában

Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN. Egy információtól az értékteremtésig. Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN Egy információtól az értékteremtésig Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában Az irodalomtanítás és a régióismeret egymást kiegészítve

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat! TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK...2 Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia...2 A tanügy rendezése, Magyarország 1016. tanéve...2 A kormányhivatal közoktatási feladatai...3 70 év 70 óra emlékezés

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. február Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM. Ünnepelt az érsekújvári gimnázium. A fejlesztő értékelés eredményes tanuló konferenciáról jelentjük

PEDAGÓGUS- FÓRUM. Ünnepelt az érsekújvári gimnázium. A fejlesztő értékelés eredményes tanuló konferenciáról jelentjük PEDAGÓGUS- FÓRUM VI. évfolyam 2007. április 4. szám Ára: 15 korona A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja A fejlesztő értékelés eredményes tanuló konferenciáról jelentjük A rozsnyói konferencia

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 3. szám 2014. március GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM KAPUT NYITUNK A VILÁGRA ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2014. MÁRCIUS 6-21. Tartalomjegyzék Újbudai Pedagógiai

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. február 37. szám. Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz

DIÁK HÍREK. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet. 2005. február 37. szám. Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz DIÁK HÍREK Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2005. február 37. szám Kiegészítés a felvételi tájékoztatóhoz A tájékoztató tavaly decemberi megjelentetése óta a felsőoktatási intézmények engedélyt

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben