TARTALOM: 12. Képregény 14. Mesélo 16. Osztálylexikon 18. Barkácsoló 19. Teszt 20. Töröm a kobakom 22. Viccek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: 12. Képregény 14. Mesélo 16. Osztálylexikon 18. Barkácsoló 19. Teszt 20. Töröm a kobakom 22. Viccek"

Átírás

1 Főszerkesztő: Kovacsevity Anna Szerkesztők: Micheli Tünde, Ljubić Molnár Mónika Illusztrációk: Fekete Hajnal Műszaki szerkesztő: Lefler Attila Szerkesztőség: Eszék, Kneza Trpimira 23. Tel.:+ 385 (31) Kiadja: A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsának (Zágráb) a támogatásával. Nyomda: Admiral Tisak d.o.o., Cerna. Ilustrirane dječje novine na mađarskom jeziku Barkóca Uredništvo: Osijek, Kneza Trpimira 23. tel./fax: (031) Izdavač: Demokratska zajednica Mađara Hrvatske List je financijski pomagan iz Državnog proračuna Republike Hrvatske preko Savjeta za nacionalne manjine za godinu. ISSN Kedves kis Pajtásom! Ezúttal egy történelmi utazásra hívunk: a magyar királyokról tudhatsz meg egyet s mást. Az iskolában biztosan hallottál már e nagy uralkodókról. Voltak közöttük bölcsek, bátrak és igazságosak is. Ugye tudod, melyik királyt illették az igazságos jelzővel? Jól tudod, Mátyás királyról van szó, akiről temérdek népmese és legenda szól. Ezek közül néhányat most a Barkócában is megtalálsz, de lehet, hogy te is ismersz néhányat. Ha már a királyoknál tartunk, természetrajzunkban melyik más állat kaphatna helyet, mint az állatok királya, az oroszlán! A laskói Unatkozó Szamarak Klubja is egy olyan történetet képesített meg, amely egy királyfiról szól. De a kékvérű történetek mellett megtanulhatsz bagolydíszt is barkácsolni. Aztán van itt egy édesség is, amit Te is biztosan előszeretettel fogyasztasz, ez pedig nem más, mint a rágógumi: erről is megtudhatsz néhány érdekes információt. Osztálylexikonunkban pedig a kiskőszegi nyolcadikosok mutatkoznak be. Jó szórakozást kívánok, Pöttyön Pötty TARTALOM: 4. Magyar királyok 6. Hunyadi Mátyás 8. Ismerd meg a gyümölcsöket! 9. Rágógumi 10. Természetrajz 12. Képregény 14. Mesélo 16. Osztálylexikon 18. Barkácsoló 19. Teszt 20. Töröm a kobakom 22. Viccek " 3

2 Magyar uralkodók és királyok Árpád nagyfejedelem ( ) a honfoglalás idején melynek során a magyarok Etelközből a Kárpát-medencébe települtek a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik halálát követően négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon. Géza (945 körül 997) magyar fejedelem 971 és 997 között. Taksony fejedelemnek és egy előkelő besenyő nőnek a fia volt. Az ő fia Szent István, akit a magyar állam alapítójának tekintünk, bár ezt a munkát nagyban Géza tevékenységére építette. I. (Szent) István király ( ) első magyar királyunk. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket (klánokat) fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának a napját ünnepeljük. I. (Szent) László ( ) Árpád-házi magyar király ( ). I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegnő második fia volt. Királyként roppant szigorú, de igazságos törvényalkotó volt, melynek eredményeként megszilárdult a magántulajdon védelme az országban. Uralkodása idején Magyarország, fennállása óta először, képes volt a hódításra ben elfoglalta Horvátországot, miután beavatkozott az ottani belviszályokba. Erősen keresztény hitű, bátor, harcias király volt. Uralkodása alatt avatták az első magyarországi szenteket: Gellért püspököt, I. Istvánt, Szent Imrét, András és Benedek remetéket. Előbb Somogyvárott, majd 1106-ban Váradon helyezték örök nyugalomra véglegesen, az általa alapított régi Székesegyházban, amely akkor a nagyváradi várban volt ben avatták szentté. II. (Vak) Béla ( körül február 13.) az Árpád-házból származó magyar király, április 28-ától haláláig uralkodott. Apja életét a magyar koronáért néha titokban, néha nyíltan folytatott szüntelen harc jellemezte. Ez a mozgalmas, kalandos élet rányomta bélyegét családja életére is. A kor szokásait figyelembe véve ugyanis Álmos családja indokoltan gondolhatott arra, hogy Álmos egy meggondolatlan lépése után egyszer nekik is bűnhődniük kell körül ez be is következett: Álmos egy újabb akciója után Kálmán király parancsára Álmos herceget több emberével és az ekkor legfeljebb hétéves Béla herceggel együtt megvakították. Álmos herceget és Bélát a dömösi kolostorba vitték. Az 1120-as évek közepén ismét menekülniük kellett. Részleteket nem ismerünk, de feltehetően Álmos ismét szervezkedni kezdett a főhatalom megszerzésére. Álmos herceg eljutott Bizáncba, de Béla ismeretlen okból a pécsváradi apátságba került. Középkori krónikáink szerint István azért karolta fel megvakított rokonát, mert neki nem volt fiúgyermeke, és Bélát akarta örökösévé megtenni. I. Mária ( ) Kortársai latinul királynak nevezték (rex), mert még mint fogalom is teljesen idegen volt számukra a királynőség mint egyeduralkodási forma. Ahhoz, hogy nő létére elfoglalhassa a trónt, apjának fiúsíttatnia kellett, így jogilag férfinak számított, ezért is használták rá jogosan a rex (király) megjelölést a regina (királyné, királynő) helyett, mely utóbbi kifejezés elsősorban a király hitvesét jelölte. II. Lajos ( ), a Jagelló-házból való magyar és cseh királyi herceg, II. Ulászló király egyetlen fia, 1508-tól Magyarország és 1509-től Csehország királya. Az 1526-os mohácsi csatából menekülőben vesztette életét. A török hódoltság előtt ő volt az utolsó olyan magyar király, aki az egész középkori Magyar Királyság felett uralkodott március 13-án, két évvel a Dózsa György vezette parasztfelkelés elfojtása után, miután apja, II. Ulászló meghal, a 10 éves Lajost az áprilisi országgyűlés nagykorúvá nyilvánítja és megkoronázza. Lajos király mindössze 20 évesen, tehát komoly élettapasztalat nélküli uralkodóként nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor felvállalta a csatát Mohácsnál a túlerőben lévő törökökkel szemben. A vesztes csata után a király menekülés közben a Cselepatakba fulladt. 4

3 I. József ( ) a Habsburg-házból származó osztrák főherceg, I. Lipót császár és Pfalz- Neuburgi Eleonóra császárné legidősebb fia, között német-római császár, Ausztria uralkodó főhercege, magyar és cseh király. A tehetségét korán kibontakoztató gyermeket Salm herceg és Rummel világi pap nevelték fel, a jezsuiták befolyásától mentesen. Még apja életében, december 9-én, a kilencéves Józsefet Széchényi György esztergomi érsek magyar királlyá koronázta ben lett római király. József nem volt híve a Lipót császár tanácsosai által képviselt politikának. A spanyol örökösödési háború kitörése után nagy lelkesedéssel csatlakozott a háborút kedvelő franciaellenes párthoz, amelynek legfőbb szószólója Savoyai Jenő herceg volt ben már maga is hadvezérként vett részt Landau ostromában. József 27 évesen lépett a trónra május 5-én, I. Lipót császár elhunytával. Mária Terézia ( ) a Habsburg-házból származó osztrák uralkodó főhercegnő, között magyar és cseh királynő, I. Ferenc német-római császár felesége, a Habsburg Lotaringiai-ház ősanyja. Az új magyar királynő hivatalos neve II. Mária (Terézia) volt. Teljes uralkodói címei: Magyarország, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia királya. II. József ( ) osztrák főherceg, Mária Terézia magyar királynő és I. Ferenc István császár legidősebb fia től (egyelőre anyja mellett, társuralkodóként) német-római császár, 1780-tól magyar és cseh király; az első uralkodó, aki a Habsburg Lotaringiai-házból származott. József november 29-én lépett trónra, azonban saját elhatározásából lemondott a koronázásról és az ezzel járó eskütételről. Emiatt nevezte el Ányos Pál kalapos királynak, amely ragadványnév igen elterjedtté vált. A kalapos király mentesült minden olyan kötöttségtől, amely elődei és a rendek egyezségeiből származott: nem kellett garantálnia a rendi szervezetek, jogok megmaradását. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy saját elképzelései szerint átalakíthassa az államberendezkedést. Édesanyjához hasonlóan rendeletekkel kormányzott, országgyűlést egyszer sem hívott össze. Mivel azonban hatalmas iramban ontotta a saját maga alkotta rendeleteket 10 év alatt 6000-et, naponta átlagosan kettőt, az államapparátus már csak a mennyiség miatt sem tudta azokat végrehajtani. Sok intézkedése valóban ésszerű és hasznos volt, de sértette a hagyományokat (például a koporsós temetés tiltása gazdasági okokból) vagy egyszerűen végrehajthatatlan volt (például a női divat korlátozása). Erzsébet királyné ( ) Erzsébet Amália Eugénia, gyakori becenevén Sisi, teljes német nevén Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach osztrák császárné, magyar királyné, Ferenc József felesége. Kora egyik legszebb asszonyának tartották. Egyéniségének és a magyarok iránt érzett szeretetének köszönhetően máig az egyik legnépszerűbb történelmi személyiség Magyarországon. Érdekességek Egy magyar királyt sem végeztek ki. Öt magyar király halt meg harctéren vagy az ott szerzett sérüléseiben: Aba Sámuel, I. András, Salamon (halálakor már nem volt király), I. Ulászló és II. Lajos. Hét király gyilkosság áldozata lett: Orseolo Péter, I. Géza (lehetséges, hogy betegségben halt meg), III. István, II. László, IV. István, IV. László, II. (Kis) Károly. Ketten haltak meg balesetben: I. Bélára rászakadt a trónszék, Mária pedig lovasbalesetben hunyt el várandósan, születendő fiával együtt. Öt király nem uralkodott élete végéig: Rudolf, V. Ferdinánd és Vencel lemondott, Salamont elűzték, IV. Károlyt pedig trónfosztottá nyilvánították. 5

4 Hunyadi Mátyás Máig egyik legismertebb uralkodónk, alakja köré a magyar néphagyomány egész legendafüzért font. Az országát álruhában bejáró igazságos Mátyás 572 évvel ezelőtt született. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként született Kolozsvárott február 23-án. Szülőháza ma is áll, ez Kolozsvár legrégibb lakóháza. Később Mátyás minden adó alól felmentette az épületet, és mivel ez a kiváltság rendkívül értékessé tette, máig biztosította aránylag változatlan fennmaradását. Már gyermekként alaposan kiigazodott a társadalmi és a politikai élet területén, nemhiába tartották az ország legműveltebb emberének. A latin mellett jól beszélt magyarul, csehül és latinul is. Gyakran tűnt fel tolmácsként apja mellett a fontos politikai tárgyalásokon. Még csak tizenegy esztendős volt, amikor személyesen ütötte lovaggá Nándorfehérvárott Erdély vajdájának kardjával. Tíz évvel idősebb bátyjának kivégzését rabként élte át, majd V. László király Bécsbe, azután pedig Prágába vitette. Mivel 1457 őszén V. László pestisben meghalt, jövő év január 24-én a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá választották, de nagybátyja, Szilágyi Mihály személyében kormányzót állítottak mellé. A fiatal királynak nehéz elvárásoknak kellett megfelelnie. A főurak azt szerették volna, ha engedelmes és jámbor lesz, s a köznemesek támogatását várták a nagyurakkal szemben. A városok a külső garázdálkodók megfékezését, a pénzromlás megakadályozását, a pápa pedig Isten emberét kívánta látni benne, aki majd kiirtja az eretnekek és a mohamedánok maradékát. Mátyás azonban gyorsan a sarkára állt, s megmutatta, hogy ezeket a korlátokat nem hajlandó elismerni, és csorbítatlan királyi hatalomra törekszik. Meglepő erélyességgel fogott hozzá az erős központi hatalom megszervezéséhez. Garait leváltotta, Szilágyit lemondatta és elfogatta, az ellenségeskedő főurakat pedig legyőzte ben pedig megkoronáztatta magát a III. Frigyestől nagy nehezen visszaszerzett Szent Koronával. Uralkodása alatt igyekezett megerősíteni a központi hatalmat, maga számára biztosította a vámszedés jogát, újjászervezte az adórendszert, pénzügyi reformot hajtott végre, s az így megnövekedett jövedelmekből jól szervezett zsoldos sereget állított fel. Társadalmi reformjaival a köznemesség politikai befolyását növelte. A nádor hatáskörét kiterjesztette, új központi hivatalokat állított fel. A török elleni küzdelmet családi örökségnek tekintette, és már a belső rend megszilárdulása előtt a török ellen fordult. Ehhez Nyugat-Európától nem kapott kellő segítséget, ezért megszerezte a cseh királyi címet, meghódította Morvaországot, Sziléziát. Bécs, Bécsújhely, Stájerország és Karintia ellen is hadba indult, de sikerei csak átmenetiek voltak. Híres volt művészet- és tudományszeretetéről. Neves tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat építtetett, hatalmas kódexekből álló könyvtára (Bibliotheca Corviniana) máig híres ban feleségül vette Beatrixet, a nápolyi király leányát, gyermekük azonban nem született. Ezért élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia, Corvin János számára biztosítani a trónt. Nem volt még ötven éves, amikor egy nagyszabású török elleni háború előkészítésében váratlanul meghalt Bécsben, április 6-án. Székesfehérvárott temették el. 6

5 Hogyan ajándékozott Mátyás király? Egy szegény ember talált egy nagyon nagy tököt. Elvitte Mátyás királynak, s odaadta neki ajándékba. A király meg pénzt adott a szegény embernek, annyit, hogy két ökröt vehetett rajta. Így aztán négy ökrön szánthatott, mert azelőtt is volt kettő. A szomszédja, a gazdag ember kérdezte, hol vette azt a két ökröt. A szegény ember elmondta, hogy így meg így, talált egy nagy tököt, aztán Mátyás királynak adta ajándékba. - Na, jól van, majd viszek én is valamit. Volt neki egy szép csikója, odaadta a királynak ajándékba. Nézi Mátyás a szép csikót, egyszer azt mondja: - Ez már csakugyan szép csikó, ilyet még magam sem láttam! Odavezeti a gazdag embert a tökhöz, hogy hát ő látott-e már ilyen nagy tököt. - Na, már ilyent még magam sem láttam! - Na, legyen a magáé azért a csikóért! Mert Mátyás király tudta, hogy a gazdag ember nincs rászorulva a pénzre. Azt a tököt adta neki, amit a szegény embertől kapott. Ilyen igazságos volt! mesélő Mátyás király és a gyomorbajos püspök Egy püspök panaszkodott Mátyás királynak, hogy nincsen étvágya, nem bír enni. - Segítek én azon, ha akarja - mondta a király -, kigyógyítom! A püspök beleegyezett. Mátyás király elvitte oda, ahol a szegény emberek kubikoltak. Adott neki egy talicskát, szerszámot, és azt mondta, hogy csak kubikoljon a többi emberrel, majd visszajön ő akkor, mikor megjön az étvágya. Otthagyta Mátyás király egy hónapig. Mikor aztán elment hozzá, kérdezte: - Van-e étvágya? - Az étvágyam megjött, csak az a baj, hogy nincs mit enni! A király visszaadta a hivatalát, aztán a püspök sem panaszkodott többé, hogy nincs étvágya. Mátyás király lustái Mátyás király három lustát látott egy fa alatt, ott hevertek, s szájukat eltátották, hogy majd a gyümölcs beleesik. Lusták voltak a fát megrázni. Azt mondja Mátyás király az inasának: -No, ezeket hazavisszük, meghizlaljuk! Hazavitte, betette őket egy házba. Ott laktak. Híztak is szépen, mert Mátyás király jól tartotta őket: ettek, ittak, nem volt semmi dolguk, egész nap hevertek. Mikor már jól meghíztak, azt mondta Mátyás király az inasának, hogy most már küldje el őket, de a lusták nem mentek. Azt mondta az inas Mátyás királynak, hogy gyújtsa rájuk a házat, másképp nem szabadul tőlük! Mátyás rájuk is gyújtotta. Mikor már javában égett a ház, azt mondja az egyik: - Ég a ház! Gyerünk ki. - Majd kivetet bennünket a király, ha kellünk neki - mondja a második. Azt mondja a harmadik: -Nem röstelltek beszélni? Meg se mozdultak, bent is égtek mind a hárman. Így szabadult meg tőlük Mátyás király. 7

6 Ismerd meg a gyümölcsöket! Ha gyakran nézegeted ezt az oldalt, biztosan megtanulod, melyik gyümölcsnek mi a neve. Minden gyümölcsből kettő van, így ha egy vastagabb papírra ragasztod, majd kivágod őket, akár memóriakártyaként is használhatod! 8

7 Rágógumi Tudod-e? Az ősi népek is rágóztak. Igaz, nem a ma ismert rágót rágták, hanem különböző növényeket. A ma ismert rágógumikat először Amerikában kezdte el gyártani William Wrigley, és sokáig ajándékba osztogatta az embereknek. Te is biztos rágtál már rágógumit. Előfordult már, hogy beleragadt a ruhádba? Hogyan lehet kiszedni a ragacsot a ruhádból? Gyere, nézzük meg! Kérd meg anyukádat, hogy adjon egy eldobásra szánt ruhadarabot. Nyomj bele az anyagba egy elrágott rágógumit. Most próbáld meg leszedni a ruháról. Sikerült teljesen eltüntetned? Írd le, mi történt! Most kérj meg egy felnőttet, hogy mossa ki a ruhát mosószerrel. Még mindig látod a rágógumit az anyagon? Írd le, mit tapasztaltál! Jó tanács Rakjuk a ruhadarabot egy zárható zacskóba, majd tegyük a fagyasztóba. A hidegben a rágó megfagy, így könnyen lekapirgálhatjuk. 9

8 TERMÉSZETRAJZ Élőhelye Az állatok királya: az oroszlán Az oroszlán visszatérő jelkép volt a királyi és lovagi címerpajzsokon, főként Nagy-Britanniában, ahol a britek szimbóluma lett. Az oroszlánok a kínai művészetben is sűrűn megjelennek, annak ellenére, hogy soha nem éltek Kínában. Nincs még egy olyan állat, amelynek több figyelmet szenteltek volna a művészetben és az irodalomban. Az oroszlán már a kőkori barlangrajzokon is látható, és 130-szor fordul elő a Bibliában. Az oroszlán a macskafélék családjába tartozó emlős. A tigris után ez a legnagyobb termetű és legelterjedtebb nagymacska. Az oroszlánok Fekete-Afrika legnagyobb részén megtalálhatók. Főleg a fás területeken fordulnak elő, de fellelhetők a félsivatagos és bozótos helyeken is. Korábban az európaiak mértéktelen vadászata miatt Afrika oroszlánállománya megcsappant; egyes alfajok, mint a fokföldi oroszlán, ki is haltak. Ma a legtöbb oroszlán Közép-Afrika és Dél-Afrika országaiban él. Testfelépítése A kifejlett hímoroszlán könnyen felismerhető sörényéről. Marmagassága kb. 120 cm, súlya pedig akár a 250 kg-ot is elérheti. A nőstények jóval kisebbek, a felnőtt egyedek marmagassága kb. 100 cm, súlyuk 150 kg körüli. A vadon élő oroszlánok körülbelül évig élnek, míg fogságban elérhetik a 20 éves kort is. Sörénye Az oroszlánok sörénye rendkívül fontos szerepet játszik a fajfenntartásban. A nőstények vonzására és a rivális hímek elijesztésére szolgál, amellett, hogy fontos hőtartó szerepe is van. Életmódja Az oroszlánok húsevő ragadozók. Különálló családokban, azaz falkában élnek. A család nagyobb részben nőstényekből, kölykeikből, és egy vagy több egymással rokoni kapcsolatban álló hímből áll, melyek a felnőtt nőstényekkel párosodnak. Rendszerint az egy falkába tartozó összes nőstény rokonságban áll egymással (nagyanyák, nagynénik, anyák, nővérek). A hímek és a nőstények is védik a falkát a betolakodóktól. A hímek általában nem tűrik meg a kívülálló hímeket, ahogy a nőstények sem a kívülálló nőstényeket. A hímeket kizárja a falka, vagy saját maguk hagyják el azt, amikor elérik az ivarérett kort. A nőstények egyszerre 1-5 kölyöknek adnak életet a három hónapig tartó vemhességet követően. A kölykök 18 hónapon keresztül is szophatnak, de normális esetben 8 hét után leválasztja őket az anyjuk. Mint minden nagymacska, az oroszlán is csúcsragadozó, ám a többi macskafélétől eltérően csapatban vadászik: a zebrák, kafferbivalyok, zsiráfok és vízilovak, vagy akár a fiatal elefántok sokkal nagyobbak és veszélyesebbek annál, hogy az oroszlán egyedül szembeszálljon velük. Leginkább a nőstények vadásznak, bebizonyosodott azonban, hogy a hímek is gyakran aktívan kiveszik a részüket a vadászatból. A vadászó oroszlán nyakra harap, így kitöri az áldozat nyakát vagy súlyos vérveszteséget okoz. Az egyik oroszlán leköti a nagy zsákmányállat figyelmét, míg a többiek a halálos támadás lehetőségére várnak. Előfordul, hogy nem a zsákmányállat nyakát harapják 10 át, hanem megfojtják az állatot úgy, hogy befogják az orrát. Általában az első harapás a hímet illeti meg, aki a zsákmányt gyakran a falka tagjaitól is agresszíven védi.

9

10 1. Egyszer egy királyfi Egyszer egy királyfi mit gond olt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruh ába. Meg kéne kéretni gazdag bír ó lányát, Hm-hm-hm, ha-ha-ha, gazda g bíró lányát bíró lánya! -Jó estét, jó estét, gazdag ára. -Kerüljön a házba, üljön a lóc m jössz-e vagy sem? -De nem azért jöttem, hozzá m jössz-e vagy sem? Hm-hm-hm, ha-ha-ha, hozzá -Dehogy megyek, dehogy megyek, Szegény kocsis legény. Van a szomszédunkban Neked való szegény Jó estét, jó estét, ko sárkötő lánya! -Kerüljön a házba, ülj ön a lócára. -De nem azért jöttem, hozzám jössz-e va gy sem? Hm-hm-hm, ha-ha-ha, hozzám jössz-e va gy sem? -Elmegyek, elmegyek, Szegény kocsis legény. Hm-hm-hm, ha-ha-ha, Szegény kocsis legény Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni királyi ruhába. Meg kéne kéretni gazdag bíró lányát, Hm-hm-hm, ha-ha-ha, gazdag bíró lányát. ó lánya! -Jó estét, jó estét, gazdag bír ányra. -Kerüljön a házba, üljön a dív m jössz-e vagy sem? -De nem azért jöttem, hozzá m jössz-e vagy sem? Hm-hm-hm, ha-ha-ha, hozzá

11 Hogyne mennék, hogyne mennék, Király őfelsége. -Kellesz az ördögnek, Annak is a vénnek. -Jó estét, jó estét, kosárkötő lánya! -Kerüljön a házba, üljön a lócára. -De nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hm-hm-hm, ha-ha-ha, hozzám jössz-e vagy sem? Én vagyok az, nem más, Csókoljuk meg egymást. Míg a világ világ, El ne hagyjuk egymást. -Van már nékem egy más, Szegény kocsis legény. Hm-hm-hm, ha-ha-ha, Szegény kocsis legény Én vagyok az, nem más, Csókoljuk meg egymást. Míg a világ világ, El ne hagyjuk egymást. Viszik a szegény lányt aranyo s hintóval, Viszik a gazdagot szamár tali gával. Kötik a szegény lányt páros édes csókkal, Kötik a gazdagot hatágú kor báccsal. Szereplők: Mikić Sonja, Vajda Márk, Vass Bettina, Vajda Edvárd, Tót Adél, Klájó Kitti, Magos Szandra, Magos Márk. 13

12 Mese a legokosabb nyúlról Zelk Zoltán mesélő Egyszer volt, hol nem volt, túl a hegyen, túl a réten, egy kis erdő közepében, az erdőben egy tisztáson, fűszálakból vetett ágyon, ott, ahol sosem járt ember, s egy farkas a polgármester, ahol ezer róka túr, ott lakott egy kicsi nyúl. A kis nyúlnak háza nem volt, szeme kettő, orra egy volt, hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nyuszi volt. Szarvas és jóbarátja, minden madár jó pajtása, így éldegélt békességben, a kis erdő közepében. Így éldegélt, amíg egyszer meg nem halt a polgármester, a bölcs farkas, s eltemették, megsiratták, mert szerették. Az állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek, éjjel-nappal tanakodtak, polgármestert választottak. Róka mondta: Róka legyen! Szarvas mondta: Szarvas legyen! Őz kiáltott: Őzön a sor! Teli faág, teli bokor, madár ült minden ághegyen, s kiáltozták: Madár legyen! Addig-addig tanakodtak, a végén majd hajba kaptak, míg egy nyúl szólt: Most az egyszer nyúl legyen a polgármester! Erre elkezdtek kacagni. Nem tud az mást, csak szaladni, az árnyék is megkergeti, úgy megijed, hideg leli, ha ág zörren, rögtön szalad, vagy meglapul a fű alatt. 14

13 Most legyen okos az ember, ki lesz itt a polgármester? Szól a bagoly az ághegyen: Az a fontos, hogy okos legyen! Akár bátor, akár gyáva, ész legyen a kobakjában. Mind így szóltak: Okos beszéd! Próbáljuk ki ki-ki eszét... Igen ám, de hogy próbáljuk? Máris szólt a bagoly rájuk: Aki becsapja a rókát, az kiállotta a próbát! Rajta, szarvas! Rajta, őzek! Lássuk, ki lesz a legbölcsebb! Ki tud győzni az észtornán? Ki tud kifogni a rókán? Előbb az őz került sorra. Ide figyelj, ravasz róka! Felhők közt lakik az égen, sohasem járt erdőn, réten, mégis ő növeszt fűszálat, zöldbe borít bokrot, ágat... Nevet csak ezen a róka. Ez aztán a nehéz próba! Jobban tudom, mint te magad, mi volna más, ha nem a nap! Most a szarvas került sorra. Én aztán megfoglak, róka! Nincsen lába, mégis szalad, de mégis egy helyben marad... Megint csak így szólt a róka: Ez aztán a nehéz próba! Jobban tudom, mint te magad, mi volna más: folyó, patak! Most a kis nyúl került sorra. Erre felelj, ha tudsz, róka: ha megfelelsz, most az egyszer te leszel a polgármester! Nincsen szárnya, mégis repül, fákon, bokrokon hegedül, ha nem repül, nincsen sehol, de mégiscsak van valahol, nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja... Töri is fejét a róka, ennek a fele se móka, hiába, no, nincs felelet, mondd meg, nyuszi, hogy mi lehet! Szól a nyuszi: Figyelj, róka! Hogy mi lehet? Mi más volna? Ismeri a nyár s a tél, mi lehetne más: a szél! Kis nyúl főzte le a rókát, ő állotta ki a próbát, az erdőben akkor egyszer nyuszi lett a polgármester. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nyuszi volt. Hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. 15

14 Osztálylexikon Győrfi Ágnes tanár A KiskŐszegi Általános Iskola 8. osztálya Heger Emma Löbb Melissa Rajčević Mihaela Születési dátum: étel: pizza, hamburger, halászlé ital: kóla, orangina, rostos italok zene: minden film/rajzfilm: A Karib-tenger kalózai állat: koala, kutya hobbi: tánc, görkorcsolya tantárgy: rajz, testnevelés 16 Születési dátum: étel: lasagne ital: citromlé zene: techno, rock film/rajzfilm: Fast and Furious állat: tigris hobbi: tánc tantárgy: történelem Születési dátum: étel: lasagne, pizza ital: víz, jeges tea zene: rock, pop film/rajzfilm: Fast and Furious állat: oroszlán hobbi: tánc, zenehallgatás tantárgy: földrajz

15 Vastag Svetlana Šifliš Andrea Pőc Anna-Mária Születési dátum: Születési dátum: Születési dátum: étel: pizza ital: citromlé zene: minden film: A Karib-tenger kalózai állat: puma hobbi: görkorcsolya tantárgy: rajz, magyar étel: rántott hús ital: Sprite zene: minden film/rajzfilm: horror állat: kutya hobbi: görkorcsolya tantárgy: rajz, testnevelés étel: pizza ital: narancslé zene: minden film/rajzfilm: minden állat: kutya hobbi: zenehallgatás tantárgy: informatika Radity Jován Virág Gergely Pundzsin Igor Születési dátum: Születési dátum: Születési dátum: étel: pizza ital: mindenféle zene: techno, rock, house film/rajzfilm: minden állat: kutya, macska, papagáj hobbi: foci tantárgy: informatika, torna étel: pizza ital: Coca Cola zene: pop, rock film: Ryan közlegény megmentése állat: kutya hobbi: sport tantárgy: biológia étel: nutellás palacsinta ital: almalé zene: klasszikus film: Bleach, Darker than Black állat: sárkány, teknős hobbi: Anime nézés, futball tantárgy: torna, angol Varga Dejan Fejes Krisztián Születési dátum: Születési dátum: étel: pizza ital: Coca Cola zene: minden film/rajzfilm: komédia állat: macska hobbi: foci, tánc tantárgy: torna étel: pizza ital: víz zene: pop, rock film/rajzfilm: Fegyvertestvérek állat: kutya hobbi: kerékpározás tantárgy: biológia 1717

16 Bagoly hullámkartonból Barkácsoló Az ablak, ajtó, lámpa, polc vagy az otthon bármely szegletének aranyos dekorációja lehet ez a helyes, hullámkartonból készült madárka. Nagyon egyszerű a megvalósítása. Ezekre lesz szükséged: hullámkarton háromféle színben (ha csak barna van, azt akár előre festheted is), piros papír, 2db sötét gomb, ragasztó (pisztoly a legjobb), olló, vonalzó 1. A hullámpapírt a hullámokra merőlegesen vonalazd meg, kb. 1,5 cm távolságra. A bagoly mérete egyéni, akkorára csináld, amekkorát szeretnél (és amennyi anyagod van természetesen). 2. Vágd fel a csíkokat ollóval, majd kezd feltekerni, közben pedig néhányszor tegyél a csavarásba ragasztót, hogy ne csúszszon szét. Ha elfogyott a csík, de még nagyobbra csinálnád a karikát, egyszerűen ragaszd hozzá a következő levágott kartondarabot, és folytasd a csavarást. Csináld ezt addig, amíg megkapod a kívánt méretet. 3. Készíts két kisebbet a szemeknek, egy nagyobbat pedig a pocaknak. 4. A szemeket ragaszd egymáshoz, és erősítsd rájuk a gombokat. 5. Erősítsd hozzá a pocakot is, valamint a piros papírból kivágott háromszögformát mint csőrt, majd a pocak közepére mehet a pici, piros papírcsíkokból kialakított csillag. 6. A hátuljához fektesd magad elé a harmadik színű kartont sima lapjával felfelé. Helyezd rá az összeállított baglyot (szemek és pocak), majd rajzolj hasonló formát, mint amit a képen látsz. (Lejjebb láthatod hátulról is, ha úgy könnyebb.) Vágd körbe, majd erősítsd hozzá. 6. A hátuljához fektesd magad elé a harmadik színű kartont sima lapjával felfelé. Helyezd rá az összeállított baglyot (szemek és pocak), majd rajzolj hasonló formát, mint amit a képen látsz. (Lejjebb láthatod hátulról is, ha úgy könnyebb.) Vágd körbe, majd erősítsd hozzá. 18

17 Milyen vagy? 1. Fontosak-e a külső tulajdonságok? Csakis azok a fontosak. (0) Azok is fontosak. (1) Nem azok a legfontosabbak. (2) 2. Milyen frizurát viselsz szívesebben? Miért? Ami felkelti mások figyelmét. (0) Ami épp divatos. (1) Ami előnyös és egészséges. (2) 3. Udvarias vagy-e? Soha. (0) Néha.( 1) Mindig. (2) 4. Általában mennyi ideig telefonálsz? Sokáig sok mindenről. (0) Kihasználom a telefonálási időt. (1) Csak a legfontosabbakról, lényegre törően.( 2) 5. Milyen az emlékezőtehetséged? Nagyon hiányos az emlékezetem. (0) Hiányos az emlékezetem.(1) Pontos az emlékezetem.( 2) 6. Van-e önfegyelmed? Nincs.(0) Nem valószínű. (1) Igen. (2) 7. Hányszor segítettél önzetlenül a rászorultakon? Soha. (0) Néhányszor. (1) Sokszor.( 2) 8. Tudnál-e hazudni? Szerelmes vagy, s te a szüleid akarata ellenére elmész a találkára. Hazatérve: Azt mondom, egyedül sétáltam. (0) Nem szólok semmit.(1) Bevallom. (2) 9. Becsületes vagy-e? Kölcsönkértél egy könyvet. Letagadnád-e, hogy nálad van, ha visszakérnék? Nem. (0) Majd visszaadom. (1) TESZT Rögvest visszaadom. (2) 10. Tudsz-e lemondani? Csak egy kevés csoki maradt. A testvéred nincs otthon, megeszed? Megeszem. (0) Elfelezem. (1) Meghagyom.( 2) 11. Hallgatsz-e a lelkiismeretedre? Találsz egy pénztárcát az iskolában. Mit csinálsz? Megtartom.( 0) Egy papíron közlöm a tanulókkal a történteket.(1) Átadom az igazgatónak. (2) 12. Van-e felelősségtudatod? Átfutnál az úttesten? Minden további nélkül. (0) Nem, mert megbüntetne a rendőr. (1) Sosem cselekszem felelőtlenül. (2) 13. Volt-e indokoltan bűntudatod? Előfordult-e, hogy egy tetted miatt nyugtalan voltál? Nekem soha nincs bűntudatom. (0) Néha. (1) Ebben sajnos gyakran van részem. (2) 14. Mennyire adsz mások véleményére? Például nem hordod a szemüvegedet. Miért? Mert a barátom/barátnőm szerint így szebb vagyok. (0) Mert cikiznek a tanulók.(1) Mert az orvos nem javasolta. (2) 15. Van-e önkritikád? Az iskolában ugyanattól a tanártól megint elégtelent kaptál. Miért? Mert pikkel rám. (0) Bennem is van hiba.(1) Nem tanultam eleget.( 2) Értékelés 30 pont TÖKÉLETES Tökéletes ember nincs. Nyilván van különbség a válaszaid és a valóság között. De mindenképpen hasznodra válik majd, ha a tökéletesség felé igyekszel pont DICSÉRETES Dicséretes, hogy képes vagy egy-egy hibát is fellelni magadban. Nagy kár, ha csak itt (a papíron) vagy dicséretes, egyébként nem, mert akkor megint becsaptad önmagadat pont JÓ Jó úton haladsz. Fejlődik az önkritikád. De mintha kissé megszépítetted volna a helyzetet. Jól átgondoltad a válaszokat? Ha valóban így van, gratulálunk! pont ÁTLAGOS Őszintén feleltél. Minden embernek vannak hibái. De ezek javíthatók. Amiben pedig jó vagy, azt fejleszd tovább. Sok sikert! pont NYUGTALANÍTÓ Vajon mi az oka annak, hogy csak ennyi pontot értél el? Talán túl szigorú vagy önmagadhoz? Az mindenképpen dicséretes, hogy ilyen őszintén értékeled magad. De ne elégedj meg ezzel a helyzettel, csakis tőled függ, hogy milyen ember vagy! 0 11 pont KIÁBRÁNDÍTÓ Válaszaid feltehetően komolytalanok. Miért nem mersz vagy akarsz szembenézni magaddal? Vagy talán cinizmusról van szó? Akárhogy is van, annak az embernek, aki fittyet hány az elvárásokra, legyen bármilyen zseni, rengeteg konfliktussal kell számolnia. 19

TARTALOM: 12. Képregény 16. Mesélo 18. Kérdések és feleletek 19. Barkácsoló 20. Töröm a kobakom

TARTALOM: 12. Képregény 16. Mesélo 18. Kérdések és feleletek 19. Barkácsoló 20. Töröm a kobakom Főszerkesztő: Kovacsevity Anna Szerkesztők: Kriják Krisztina, Micheli Tünde, Ljubić Molnár Mónika Műszaki szerkesztő: Lefler Attila Szerkesztőség: Eszék, Vijenac I. Meštrovića 26/f Tel./fax:+ 385 (31)

Részletesebben

TARTALOM: 14. Mesélo 16. Érdekes kérdések a természetbol 18. Teszt 19. Barkácsoló 20. Töröm a kobakom 22. Viccek

TARTALOM: 14. Mesélo 16. Érdekes kérdések a természetbol 18. Teszt 19. Barkácsoló 20. Töröm a kobakom 22. Viccek Főszerkesztő: Kovacsevity Anna Szerkesztők: Micheli Tünde, Ljubić Molnár Mónika Illusztrációk: Fekete Hajnal Műszaki szerkesztő: Lefler Attila Szerkesztőség: Eszék, Kneza Trpimira 23. Tel.:+ 385 (31) 215-648

Részletesebben

68. évf., 2014. II. 13., ára 50 dinár. Ha Bálint-nap közeleg... Jó Pajtás, 5. szám, 2014. február 13.

68. évf., 2014. II. 13., ára 50 dinár. Ha Bálint-nap közeleg... Jó Pajtás, 5. szám, 2014. február 13. 68. évf., 2014. II. 13., ára 50 dinár 5 Ha Bálint-nap közeleg... Minden a szerelem körül forog Mit tudunk a Bálint-nap legendájáról? Csaknem kétezer esztendővel ezelőtt a vigasságokért rajongó rómaiak

Részletesebben

TARTALOM: 10. A hópárduc 12. Képregény 14. Mesélo 16. Töröm a kobakom 18. Fozocske 20. Töröm a kobakom 22. Viccek

TARTALOM: 10. A hópárduc 12. Képregény 14. Mesélo 16. Töröm a kobakom 18. Fozocske 20. Töröm a kobakom 22. Viccek Főszerkesztő: Kovacsevity Anna Szerkesztők: Micheli Tünde, Ljubić Molnár Mónika Illusztrációk: Fekete Hajnal Műszaki szerkesztő: Lefler Attila Szerkesztőség: Eszék, Kneza Trpimira 23. Tel.:+ 385 (31) 215-648

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám Vukov Johanna rajza Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában Kerékpáron a környezetvédők Az idén is Jó Pajtás sakkverseny Bajsán, november 15-én Jó Pajtás szerkesztősége

Részletesebben

BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET:

BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: 68. évf., 2014. IV. 3., ára 50 dinár 12 BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: Dudás Nikolett Ha megérint a vers Ismerjük meg tehetségeinket: Dudás Nikolett Kistehetségeket, igéretes tehetségeket és kiváló tehetségeket

Részletesebben

64. évf., 2010. XII. 2., ára 50 dinár

64. évf., 2010. XII. 2., ára 50 dinár 64. évf., 2010. XII. 2., ára 50 dinár 36 A 7 képe lső ránézésre azt hinnénk: Pétervárad. EFőleg, ha a földről nézzük. Így, a légifotón már látható, hogy azért más az elrendezés, noha egyes elemei továbbra

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése

Caravaggio (1571-1610): Jézus születése JELIGE: Jó cselekedeteink lámpásként világítsanak a Jézus-várás hosszú adventjében. Így lesznek majd olyan kincseink, amelyek a földi élet elteltével sem veszítik el értéküket. rsemjén Község Önkor- É

Részletesebben

TARTALOM: 12. Képregény 14. Mesélo 18. Fozocske 19. Teszt 20. Töröm a kobakom 22. Viccek

TARTALOM: 12. Képregény 14. Mesélo 18. Fozocske 19. Teszt 20. Töröm a kobakom 22. Viccek Főszerkesztő: Kovacsevity Anna Szerkesztők: Micheli Tünde, Ljubić Molnár Mónika Illusztrációk: Fekete Hajnal Műszaki szerkesztő: Lefler Attila Szerkesztőség: Eszék, Kneza Trpimira 23. Tel.:+ 385 (31) 215-648

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

65. évf., 2011. I. 20., ára 100 dinár

65. évf., 2011. I. 20., ára 100 dinár 65. évf., 2011. I. 20., ára 100 dinár 1 2 Kányádi Sándor Csendes pohárköszöntő újév reggelén 2011: Tallin és Turku lesznek Európa új kulturális fővárosai Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot.

Részletesebben

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári:

Újévi köszöntő A TARTALOMBÓL: Bartal Klári: Az Ipolyszakállosi Alapiskola és Óvoda lapja 2011. február www.zsipelsokolec.edu.sk www.zsipelsokolec.edupage.org A TARTALOMBÓL: VIA NOVA beiratkozási körút iskolaérettség sikereink interjúk pedagógusainkkal

Részletesebben

Jó Pajtás. 62. évf., 2008. IX. 11., ára 50 dinár

Jó Pajtás. 62. évf., 2008. IX. 11., ára 50 dinár 25 62. évf., 2008. IX. 11., ára 50 dinár A jövő heti címoldala és posztere A hét fotója Pgyen a kép, amilyen a természettel foglalkozó szaklapokban, szakkönyróbáltatok már madarat fényképezni, lehetőleg

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Csukás István Tanévzáró

Csukás István Tanévzáró Csukás István Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, õszig legyen ott lakása. Elõ sárkány, elõ labda, szállj az égnél magasabbra. Gyere, állj be a csapatba,

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

M. E. S. E. KÖNYV 1 M.E.S.E. KÖNYV. - az irodalmi alkotóművészeti tehetség szolgálatában. Szerkesztette: Mező Lilla Dóra és Mező Ferenc

M. E. S. E. KÖNYV 1 M.E.S.E. KÖNYV. - az irodalmi alkotóművészeti tehetség szolgálatában. Szerkesztette: Mező Lilla Dóra és Mező Ferenc M. E. S. E. KÖNYV 1 M.E.S.E. KÖNYV - az irodalmi alkotóművészeti tehetség szolgálatában Szerkesztette: Mező Lilla Dóra és Mező Ferenc 2013 2 M. E. S. E. KÖNYV M. E. S. E. KÖNYV 3 M.E.S.E. KÖNYV - az irodalmi

Részletesebben

66. évf., 2012. IV. 26., ára 50 dinár

66. évf., 2012. IV. 26., ára 50 dinár 66. évf., 2012. IV. 26., ára 50 dinár 16 Thai újév locsolással A thaiföldi emberek egész évben keményen dolgoznak, nem könnyű a párás trópusi hőség nyomása alatt verejtékezve megkeresni azt a néháyn bahtot,

Részletesebben

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár

69. évf., 2015. I. 15., 1. szám. Jó Pajtás, 1. szám, 2015. január 15. Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár 69. évf., 2015. I. 15., 1. szám Örömteljes időszak a hunyadisoknál Piros, szeretlek piros Ajándékba: falinaptár Valamerre el kell indulni Temerini pályaválasztók között Nem hinném, hogy kevésbé foglalkoztatja

Részletesebben

Miért nem bírják a magyarokat?

Miért nem bírják a magyarokat? Miért nem bírják a magyarokat? Pannonica Kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Xenophobe's Guide to The Hungarians Oval Books 335 Kennington Road London SE11 4QE Copyright Oval Projects 1995

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár

65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár 65. évf., 2011. III. 31., ára 50 dinár 12 65. évf., 2011. IV. 7., ára 50 dinár A jövő heti Jó Pajtás címoldala és posztere 13 József Attila Tavasz van! Gyönyörű! Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

62. évf., 2008. V. 22., ára 50 dinár. Május 22-e. A biológiai sokféleség világnapja- Fotó: Gergely József. Jó Pajtás

62. évf., 2008. V. 22., ára 50 dinár. Május 22-e. A biológiai sokféleség világnapja- Fotó: Gergely József. Jó Pajtás 62. évf., 2008. V. 22., ára 50 dinár 19 Május 22-e A biológiai sokféleség világnapja- Fotó: Gergely József A hét fotója A jövő heti címoldala és posztere évedtek, ez nem egy bomba, hanem egy motorbicikli.

Részletesebben

68. évf., 2014. V. 29., 20. szám. Jó Pajtás, 20. szám, 2014. május 29. BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: Ára 50 dinár. Borbély Jácint.

68. évf., 2014. V. 29., 20. szám. Jó Pajtás, 20. szám, 2014. május 29. BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: Ára 50 dinár. Borbély Jácint. 68. évf., 2014. V. 29., 20. szám Ára 50 dinár BEMUTATJUK TEHETSÉGEINKET: Borbély Jácint Fotó: Ótos András Munka nélkül nincs eredmény Ismerjük meg tehetségeinket: Borbély Jácint Mindent énekel: népdalt,

Részletesebben

Szabó Rebeka, a sokoldalú topolyai harmadikos. Palócok földjén. Ajándék: 3D fotó és szülinapi meghívó. 69. évf., 2015. II. 19., 6.

Szabó Rebeka, a sokoldalú topolyai harmadikos. Palócok földjén. Ajándék: 3D fotó és szülinapi meghívó. 69. évf., 2015. II. 19., 6. Fotó: Nagy Magdolna 69. évf., 2015. II. 19., 6. szám Szabó Rebeka, a sokoldalú topolyai harmadikos Palócok földjén Ajándék: 3D fotó és szülinapi meghívó Szeretem a verseket, a rajzot, a népzenét... A topolyai

Részletesebben