Öntudatos küldetés és szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öntudatos küldetés és szolgálat"

Átírás

1 Prof. dr. Roska Tamás könyvajánlója Öntudatos küldetés és szolgálat Gondolatok az Örökségünk kötelez címő könyv olvasásakor - Pálinkás Józseffel beszélget Csőrös Csilla, Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 Egyhuzamban olvastam el a hét végén e nagyon izgalmas, gondolatébresztı és szinte kordokumentumnak is beillı könyvet. Egy korán kiemelkedı eredményeket elérı fizikus - majd kutatóintézet igazgató és egyetemi tanár, ugyancsak viszonylag fiatalon a magyarság közéletébe belépı, ott tudatosan és hamar jelentıs posztokat betöltı államtitkár és miniszter, országgyőlési képviselı, majd a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke - Pálinkás József vall életérıl, céljairól, eszményeirıl. Szinte alig tudtam letenni e könyvecskét. Nem könnyő megilletıdés nélkül olvasni a gyermekkor és az iskolaévek küzdelmes, de tiszta értékekkel találkozó éveinek emlékeit, az ezeket megbecsülı, életre szóló adományként értékelı reflexiókat. A nehéz sorsban élı szülıi és nagyszülıi példákat, mindezt a legújabb kori magyar történelem egyik igen nehéz szakaszában. Már ezek elegendıek lennének egy világos, értékelvő, a magyarság számára fontos, a mai világban különösen versenyképes oktatáspolitika megalapozásához. Az iskola és a család emberformáló szerepét a nehéz életkörülmények között is megindítóan felmutató élettörténet e szakasza világos hátteret ad a késıbbi éveknek, kiemelve az ellenszélben dolgozó Piarista gimnázium meghatározó szerepét. Szinte tankönyvszerőnek érzem e tanulságos történetet. Az egyetemi évek, majd az amerikai ösztöndíjjal kibontakozó nagyon sikeres kutatói pálya szép példája egy fiatal családos kutató élhetı, emberi és sikeres életének. Az a világ ez, ahol a keményen dolgozó, tehetséges, majd sikeres fiatal kutató elegendı tapasztalatot, nemzetközi kitekintést és élményeket szerez ahhoz, hogy hiteles emberként hazaérkezve hozzáfogjon hazája kutató intézeti, majd országos kultúrpolitikájának tudatos alakításához. Éppen szerencsés a történelmi csillagzat, fordulóponton az ország és a világ történelme. A következı részek már a mába, az utolsó évtized turbulens, majd lejtmenetbe kapcsoló magyar történelmébe visznek. Nem könnyő ekkor fenntartani a reményt és az értékelvő küzdelmet, különösen a közélet meghatározó posztjain. Ez a rész már Európa és a magyarság alapvetı gondjaira és kiemelkedési pontjaira reflektál: Nagy a veszélye, hogy Európa a mainál is önzıbbé válik, és elkezd nem hinni a jövıjében. Ennek jele például, ami jelenleg demográfiailag Európában történik. Ha a magyarok hinnének abban, hogy a létnek van magasabb értelme, hogy minket a jövı nemzedékkel több is összeköt, minthogy a génstruktúráinkat továbbadjuk, akkor Magyarországon születne annyi gyerek, amennyi által Magyarország népessége fenntartható lenne, sıt, növekedhetne.

2 Igen, ez az a felelısségteljes gondolkodásmód, ahogyan ma minden közszereplınek és felelıs vezetınek gondolkodnia kellene. Ez az a szcenárió, melynek keretében jó szándékú, okos, világlátott emberek, ha vitatkoznak is, felvetik a problémákat. Akiknek fontos a családjuk, közösségeik, hazájuk, kultúrájuk sorsa, akik ismerik hazájuk, kultúrájuk történelmét és mai válságát és van bátorságuk ebben a világban elindulni a kimenekülés felé..irzıje vagyok-e testvéremnek?! Igen, ırzıje, sıt felelıs is értük. Ez az a felelısség és öntudatos szolgálat, ami engem elsısorban megragadott e könyvben és életútban. Roska Tamás Budapest, december A szerzık bemutatása Személyes adatai: Születési helye: Galvács Születésének ideje: szeptember 18. Foglalkozása: fizikus, egyetemi tanár Családi állapota: nıs, három gyermek édesapja Dr. Pálinkás József életrajza Munkahelye: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Kísérleti Fizikai Tanszék Beosztása: intézetigazgató, tanszékvezetı egyetemi tanár Munkahelye: Magyar Tudományos Akadémia 1050 Budapest, Roosevelt tér 9. Beosztása: elnök Tudományos fokozata: A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Nyelvtudása: Angol nyelven elıadó és tárgyalóképes. (Angol középfokú C típ. nyelvvizsga 1979) Szakmai életútja: Elnök: 2008 Magyar Tudományos Akadémia Elnök: Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok Intézetigazgató: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet Tanszékvezetı egyetemi tanár 1996 Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Kísérleti Fizikai Tanszék Oktatási Miniszter: Politikai államtitkár az Oktatási Minisztériumban: Elnök: Debreceni Universitas Egyetemi tanár 1995 Kísérleti Fizikai Tanszék Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar Igazgató:

3 Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Igazgatóhelyettes: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Kutatóprofesszor: 1995 Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének Tudományos fımunkatárs: Vendégkutató: Manne Siegbahn Institute, Scockholm, Sweden Postdoctoral fellow: Cyclotron Institute, Texas A&M University, College Station, Texas, USA Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Tudományos gyakornok: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Tudományos pályája: Tudományos fokozata: A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: 2004 A Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagja: 1995 Habilitáció (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 1994 A fizikai tudomány doktora: 1989 Egyetemi doktor: (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 1981 Tudományos munkái: Szerzıje és társszerzıje 323 tudományos munkának, amelyeket a tudományos irodalomban 4667 szer idéznek. Tudományos munkásságának impakt-faktora 688,8, hirsch-indexe: 35 Tudományos munkásságának részletei Tudományos munkásságának részletei a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének honlapján megtalálhatók. Legjelentısebb dolgozatai: 1. J. Pálinkás, L. Sarkadi, and B. Schlenk, "L3-subshell alignment in gold following low-velocity proton and He+ impact ionisation", J. Phys. B: Atom. Molec. Phys. 13, (1980) L. Sarkadi, J. Pálinkás, Å. Kövér, D. Berényi, and T. Vajnai, "Observation of the electron capture into the continuum states of neutral projectiles", Phys. Rev. Lett. 62 (1989) J. Pálinkás, R. Schuch, H. Cederquist, and O. Gustafsson, "Observation of electron-electron scattering in electron capture from He by fast protons", Phys. Rev. Lett. 63 (1989) P. A. Závodszky, L. Sarkadi, L. Vikor and J. Pálinkás, Observation of collisionally induced (1s2p2p') 4Pe shape resonance of He-, Phys. Rev. A50 (1994) R Ackerstaff K., Horváth D., Pálinkás J., et. al.: A study of B meson oscillations using hadronic Z degree decays containing leptons. Zeitschrift für Physik C 76 (1997) Az elmúlt öt év legjelentısebb tudományos munkái: 1. Mátéfi-Tempfli S., Mátéfi-Tempfli M., Piraux L., Juhász Z., Biri S., Fekete É., Iván I., Gáll L. F., Sulik B., Víkor Gy., Pálinkás J., Stolterfoht N.: Guided transmission of slow Ne 6+ ions through the nanochannels of highly ordered anodic alumina, Nanotechnology 17 (2006) Biri S., Fekete É., Kitagawa A., Muramatsu M., Jánossy A., Pálinkás J.: Fullerenes in ECR Ion Sources, Review of Scientific Instruments 77 (2006) 03A Kökényesi S., Iván I., Takáts V., Pálinkás J., Biri S., Szabó I. A.: Formation of surface stuructures on amorphous chalcogenide films. Journal of Non-Crystalline Solids 353 (2007) Veres G. I., Béni N., Horváth D., Baksay G., Molnár J., Pálinkás J., Raics P., Szillási Z., Tôkési K., Trócsányi Z., Veszprémi V., coauthors (CMS Collaboration): Measurements of high-pt probes in heavy ion collisions at CMS Nuclear Physics A 830 (2009)793c-796c. 5. Rácz R., Biri S., Pálinkás J.: Electron cyclotron resonance plasma photos. Review of Scientific Instruments 81 (2010)2:B708(3)

4 Kutatási témái: Ionok kölcsönhatása szabad és szilárd testekben kötött atomokkal 2002 Higgs-bosonok keresése a LEP OPAL detektorával Szilárd testek atomjai és molekulái elektronszerkezetének vizsgálata 1996 Ion-atom ütközések dinamikájának elektronspektroszópiai vizsgálata 1985 Ion-atom ütközések dinamikájának röngenspektroszkópiai vizsgálata 1981 Elektronokkal létrehozott ionizáció röntgenspektroszkópiai vizsgálata 1977 Kutatási programjai: Egzotikus atomfizikai folyamatok plazmákban és szilárdtestek felületén (OTKA T046454): Atomi ütközési folyamatok vizsgálata gáz, szilárd és plazmaállapotú közegekben sokszorosan töltött nehézionokkal FKFP-96: Atomfizikai többtestprobléma kísérleti vizsgálata ion-atom ütközésekben (OTKA-T16636): Nehézion kölcsönhatások vizsgálata a CERN NA49 kísérletben (OTKA T013950): Egy- és többelektronos ion-atom ütközési alapfolyamatok vizsgálata (OTKA-3011): Nagyenergiájú ion-atom ütközési folyamatok vizsgálata (OTKA-1185): Tagsága nemzetközi és országos szakmai testületekben: European Academies Science Advisory Council: 2008 Alelnök: 2010 Academia Europaea: 2009 World Science Forum elnöke: 2008 IUPAP Commission on Atomic, Molecular and Optical Physics: Magyar Akkreditációs Bizottság Alelnök: Országos Atomenergia Bizottság: European Committee on Future Accelerators, General Committee of the Int. Conf. on Electronic and Atomic Collisions, Magyar Innovációs Kamara Tudományos Tanácsa, MTA Atom és Molekulafizikai Bizottsága: 1991 Elnök: Eötvös Lóránd Fizikai Társulat: 1977 Hajdú-Bihar Megyei Csoport elnöke, Egyetemi oktatói munkája: Kísérleti Fizika III-IV.: , 2002 Kísérleti Atomfizika: 1995 Fundamentals of Physics: 1996 Atom- és Molekulafizika PhD program: 1994 PhD fokozatot szerzett hallgatói: Závodszky Péter, Kovács Zsolt, Báder Attila, Tıkési Károly, Dienes Beatrix, Kenéz Lajos Iskolái: József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, fizikus szak: Kecskeméti Piarista Gimnázium: Galvácsi Állami Általános Iskola: Díjak, kitüntetések: ATOMKI Ifjúsági Díj 1979

5 ATOMKI Díj: 1983 Magyar Tudományos Akadémia ifjúsági díj: 1980, 1985 Akadémiai Díj: 1985 Széchenyi Professzori Ösztöndíj: 1997 Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje: 1997 Közéleti tevékenység: A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Országgyőlési képviselı: Oktatási Miniszter Politikai Államtitkár (Oktatási Minisztérium) Nemzeti Kör: 1996 Professzorok Batthyány Köre : tag 1995 elnök: Rendszeresen publikál oktatáspolitikai, kultúrpolitikai, tudománypolitikai és közéleti írásokat Dr. Roska Tamás életrajza Roska Tamás akadémikus 1940-ben született Budapesten ben a Budapesti Mőszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett kitüntetéses diplomát, 1973-ban a mőszaki tudomány kandidátusa, majd 1982-ben a mőszaki tudomány doktora fokozatot szerzett tıl 1970-ig a Mőszeripari Kutató Intézetben, 1970-tıl 1982 elejéig a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott óta az MTA SzTAKI-ban dolgozik, 1985 óta az Analogikai és Neurális Számítógépek (késıbb: Celluláris és Érzékelı Hullám Számitógépek) Kutatólaboratórium vezetıje. A nemlineáris dinamika, a mesterséges "neurális" áramkörök és az analóg-és-logikai (analogikai) celluláris hullám számítógépek, újabban a millió processzoros virtuális és fizikai celluláris gépek problémáival foglalkozik. Néhány év óta a SZTAKI Tudományos Tanácsának elnöke óta évente, sok évig több hónapra, a Kaliforniai Berkeley Egyetem meghívott vendégkutatója, egyben társfeltalálója az elsı programozható analogikai celluláris szuperszámítógép elvnek, valamint a "CNN bionikus szem"-nek Az analogikai celluláris számítógép számítástechnikai infrastruktúrájának teljesen új rendszerét munkatársaival az MTA SZTAKI-ban dolgozták ki. 2OO7 ıszi szemeszterében a University of Notre Dame Distinguished Chair professzora volt. Több mint száz nemzetközi tudományos közleménye jelent meg, legtöbbet idézett négy dolgozatára mintegy kétezer hivatkozás történt. 1989/90-ben a Veszprémi Egyetemen megszervezte a Mőszaki Informatika szakot, 1998 ban pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megszervezte az Információs Technológiai Kart. A Kar alapító dékánja volt 1998 és 2006 között, jelenleg a kar pro-dékánja és a Doktori Iskola vezetıje ban a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Egyetem közös szervezésében megalapították a Molekuláris Bionika új, multidiszciplináris alapszakot, melynek szakfelelıse. A szak harmadik évfolyama ez év szeptemberében indult, amely Európában az elsı ilyen alapszak. Többek között Széchenyi díjat (1994), a 2OO2 évi Bolyai dijat, Nagy Szent Gergely rendet (2010) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapott ben megkapta az Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Third Millenium Medal és az IEEE Circuits and Systems Society Golden Jubilee Award dijakat ben az IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) "fellow"-vá, 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagjává, majd 1998-ban rendes tagjává, 1993-ban az Academia Europaea (London) tagjává, 1994-ben az Európai Tudományos és Mővészeti Akadémia (Salzburg) tagjává választotta, 2001-ben a Veszprémi Egyetem honoris causa doktorává avatta.

6

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI eredményeket országonkénti statisztikai táblázatok is összefoglalják. A könyv végén a legfontosabb honlapokat és többnyelvû, az internetes keresést segítô kifejezéseket tartalmazó táblázatok, és a Nemzetközi

Részletesebben

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért

Részletesebben

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o. 1 Prof. Kiss J. László könyvajánlója CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.) Az Afrikáról alkotott képünkhöz

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 1882-ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította LXII. évfolyam

Részletesebben

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014 Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2014. december 18. A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában I. kötet Budapest, 2003. szeptember NOVOFER ALAPÍTVÁNY a Műszaki Szellemi Alkotásért 1 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

díjasok az innováció élvonalában

díjasok az innováció élvonalában Gábor Dénes díjasok az innováció élvonalában II. kötet Gábor Dénes díjasok az innováció élvonalában II. kötet Budapest, 2009. december novofer alapítvány a Mûszaki-Szellemi Alkotásért 1 Szerkesztők: Felelős

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

Szemlében). Ezért hosszabb bevezetést kell végigszenvednie. sajátossága.

Szemlében). Ezért hosszabb bevezetést kell végigszenvednie. sajátossága. sát ellenzô hangok, ami viszont az LHC-gyorsító építésének sine die elnapolását jelentette volna, komoly emberi és anyagi következményekkel. A LEP-Higgs csoport a csatazaj és a média növekvô érdeklôdése

Részletesebben

KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó

KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó KÖRNYEY TÁRSASÁG P É C S M E G H Í V Ó Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Környey Edit A Kuratórium elnöke: Dr. Kopa János Levelezési cím: Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Tel.:

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

MAGYAR KUTATÓK RÉSZVÉTELE A PHENIX-KÍSÉRLETBEN avagy hogyan csináljunk atommagból ôsi-új anyagot?

MAGYAR KUTATÓK RÉSZVÉTELE A PHENIX-KÍSÉRLETBEN avagy hogyan csináljunk atommagból ôsi-új anyagot? 25 24 A keletkezô triton ( 3 1H 2 ) radioaktív mag, béta-bomlással átalakul 3 2He 1 maggá. A 3 2He 1 neutronbefogással átalakul 4 2 He 2 maggá: 23 4 He 3 He n 4He γ. 2 1 2 2 elemgyakoriság a hidrogénhez

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2013. május 7. 9:00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a számú melléklet A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik. Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal meg, mint ahogyan termel, ha különleges

Részletesebben

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry 12. szám, 2014. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1 9. szám), 2012-től önnállósult

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben