Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály november 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19."

Átírás

1 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály november 19. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként valamely doktori iskolát működtető intézménynek akkreditációs nyilatkozatot? adattartalomról nyilatkozott MAB minősítés drótpostacím telefonszám Elérhetőségek tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve tudományos fokozat, cím fokozat megszerzésének éve CSc 1991 szociológia tudomány MTA fokozat tudományága fokozatot kiadó intézmény neve Jelenlegi munkahelyek témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi docens Témavezetés ELTE óraadó 3

2 ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Fehérvári Anikó Sik Domonkos 3 PhD 2003 PhD 2003 témavezetettjei várható védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: Sólyom Andrea Témakiírások Kutatás PhD 2012 kutatási terület oktatásszociológia, ifjúságszociológia, szocializáció, politikai szocializáció, társadalmi mobilitás, informatika és társadalom jelenlegi kutatásainak tudományága szociológiai tanulmányok Közlemények A legfontosabb 5 publikációm 2007 és 2011 között: 2009 Demokráciára nevelés az iskolában, in: Látásviszonyok, szerk. Somlai Péter, Surányi Bálint, Tardos Róbert, Vásárhelyi Mária, Pallas, Budapest, 2009, Iskolai demokrácia, diákönkormányzatok, diákjogok, in: Lukács a mi munkatársunk, szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, old Tizenévesek viszonya a politikához, in: A cselekvő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára, szerk. Kiss László, Argumentum ELTE Társadalomtudományi Kara, Budapest, old A családi politikai szocializációról, Társadalomkutatás, 28. köt., 4. sz. (2010), old. (Társszerzők: Murányi István, Sik Domonkos, Szabó Ildikó)

3 2011 Idegenellenesség iskoláskorban, Educatio, XX. évf. 2. sz. (2011. nyár), A legfontosabb 5 publikációm 2002 és 2006 között: 2002 továbbtanulásához, Educatio, XIV. évf. 2. sz. (2002. nyár), Magyarok munkaerő-piaci helyzete és attitűdjei Erdélyben és a Felvidéken, in: Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, szerk.:fábri István, Lucidus kiadó, Budapest, (Kisebbségkutatás Könyvek), old Gondolatok a felsőfokú felvételi kritériumairól, Educatio, XII. évf. 2. sz (2003 nyár), (Másodkiadás in: Oktatáspolitika, szerk. Lukács Péter és Nagy Péter Tibor, Új Mandátum Könyvkiadó és Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 2004.) 2004 Ifjúság egy áttagolódó társadalomban, in: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben, szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 2004., Ifjúság és politika, Educatio, XIII. évf. 4. sz. (2004. tél), a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora: ezekre történt független hivatkozások száma: 6 Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézőlista az akkreditációnál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: 43

4 monográfiák és szakkönyvek: monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentős egyéb információk A MTA IX. oszt. Szociológiai Bizottság tagja, oktatásszociológiai albizottságának elnöke; a Munkatudományi Bizottság tagja; a MSZT elnökségének tagja

5 Csákó Mihály válogatott publikációs jegyzéke 1. Lévi-Strauss és a dilemma, Világosság, , Quelques méthodes d'approche des cultures dites primitives, Théses, Centre Européen Universitaire de Nancy, Strukturalizmus és történelem, egyetemi doktori értekezés, ELTE, Egységtörekvések a francia szakszervezeti mozgalomban, SZEKI, Budapest, A szakmunkásképzés néhány társadalmi összefüggése, TTI, Budapest, (Társszerz ők: Gazsó Ferenc és Havas Gábomé) 6. Szakmunkásképzés és társadalmi mobilitás, Valóság, (Társszerz ő : Liskó Ilona) 7. A szakmunkástanulók pályaválasztásának szociológiájához, Szociológia, (Társszerz ő : Liskó Ilona) 8. Az iroda-automatizálás helyzete és hatásai, KSH, Budapest, L'informatique au pluriel?, Contribution au colloque "Histoire et épistémologie de l'informatique", Paris, Primmy school teachers and microcomputers in Hungary, Contribution to the Conference on Computers in Education, Budapest, Mikrosiker, Művel ődéskutató Intézet, Budapest, Social and human background of microcomputerization in Hungary, Contribution to the Perskomp 87 Conference, Perskomp 87, Sofia, 2 tom Egy sikeres intézmény Magyarországon. A KSH SZÁMOK története, An old lesson from a recent project, in: Governmental and municipal information systems, IFIP, North-Holland, Amsterdam, etc., Similarity in variety: semblance or reality? Some comments on cross-national comparison, in: Education and informatics, Proceedings of the Intemational Congress, UNESCO, Paris, April 1989, Vol Számítógép, oktatásügy, iskola. Egy szociológiai kutatás tapasztalataiból, TTI, Budapest, (Társszerzőkkel és szerkeszt ő) 17. Obstacles to the reconstruction of the Industrial Relations in Hungary, Paper presented to the l m European Sociological Congress, Vienna, August A magyarországi munkaügyi viszonyok átalakításának egyes akadályairól, Szociológiai Szemle, 1992/ Szakképzés és demográfia, Educatio, 1993 (Társszerz ő : Benyó Béla) 20. Egy magyar vallásszociológus élete és kutatásai, in: Hitek és emberek. Horváth Zsuzsa tanulmányai kisegyházakról, vallásos mozgalmakról, ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, A társadalmi szakmablokkok változása, Szociológiai Szemle, Hányan, hogyan, hová? A szakmunkástanulók pályaválasztásáról, Iskolakultúra, VII. évfolyam, 6-7. (1997. június-július),

6 23. Az általános iskolai pedagógusok és az iskolai számítógépek használata, Új Pedagógiai Szemle, Szakirányú továbbtanulás, Educatio, A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából Szabó Ildikó és Csákó Mihály szerkesztésében, Új Mandátum Könyvkiadó, Political socialization in Hungary during the nineties, Paper presented at the IPSA RCPSE 28th Round Table Conference, Budapest, May 17-19,1999 (co-authors: E. Berényi, É. Bognár, K. Tomay) 27. Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években, Szociológiai Szemle, 2000, 1, (Társszerz ők: Berényi E., Bognár É., Tomay K.) 28. Csikócsapat. Egy sikeres magyar intézmény kamaszkora, in: Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára, szerk. Iványi Erika és Solymosi Zsuzsa, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2000., Informatika - Internet - pedagógusok, Iskolakultúra, XI. évf., 1. (2001. január), És a doktor úr gyereke? Adalékok egyes értelmiségi kategóriák gyerekeinek fels őfokú továbbtanulásához, Educatio, XIV. évi: 2. sz. (2002. nyár), Magyarok munkaer ő-piaci helyzete és attit űdjei Erdélyben és a Felvidéken, in: Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munker ő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, szerk.:fábri István, Lucidus kiadó, Budapest, (Kisebbségkutatás Könyvek), Új lapot köszöntünk, Educatio, XII évf. 1. sz (2003 tavasz) Gondolatok a fels őfokú felvételi kritériumairól, Educatio, XII. évf: 2. sz (2003 nyár), (Másodkiadás in: Oktatáspolitika, szerk. Lukács Péter és Nagy Péter Tibor, Új Mandátum Könyvkiadó és Fels őoktatási Kutatóintézet, Budapest, 2004.) 34. Ifjúság egy áttagolódó társadalomban, in: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben, szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 2004., Ifjúság és politika, Educatio, XIII évf. 4. sz. (2004. tél), Mitől féltsük az iskolást?, in: Politika és iskola, szerk. Majtényi László és Soody Bernadette, Eötvös Károly Intézet, hn., 2005, A konfliktuskezelés kultúrájának alakulásáról, Educatio, No. 3 (2008 ősz), Demokráciára nevelés az iskolában, in: Látás-viszonyok, szerk. Somlai Péter, Surányi Bálint, Tardos Róbert, Vásárhelyi Mária, Pallas, Budapest, 2009, Szakmunkásképzés és demokrácia, Új Pedagógiai Szemle, 2009/10., Iskolai demokrácia, diákönkormányzatok, diákjogok, in: Lukács a mi munkatársunk, szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor, Wesley János Lelkészképz ő F őiskola, Budapest, old. 41. Tizenévesek viszonya a politikához, in: A cselekv ő értelmiségi. Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára, szerk. Kiss László, Argumentum - ELTE Társadalomtudományi Kara, Budapest, old. 42. A családi politikai szocializációról, Társadalomkutatás, 28. köt., 4. sz. (2010), old. (Társszerz ők: Murányi István, Sik Domonkos, Szabó Ildikó)

7 43. Education for Democracy in Hungarian Schools (RECON online working paper 2011/4) wp 1104.pdf?fdeitem Idegenellenesség iskoláskorban, Educatio, XX. évf. 2. sz. (2011. nyár), 45. Csikócsapat. Egy sikeres magyar intézmény kamaszkora (2. b ővített, átdolgozott kiadás), in: A SZÁ MALK és el ődei, összeáll. és szerk. Havass Miklós, k.n. [SZÁMALK], Budapest, 2011., 15. fej old.

8 Iványi Gábor rektor úrnak Wesley János Lelkészképz ő Főiskola 1086 Budapest, Dankó u. 11. Tisztelt Rektor Úr! Kész vagyok a WJLF-en megalakítandó doktori iskola alapitásában részt venni. Más doktori iskolában nem vagyok alapítótag, törzstag. Kész vagyok meghívott tagként a doktori iskolában működni. Vác, augusztus 7. Üdvözlettel: Csákó Mihály egy. docens

9 Név: Csákó Mihály Született: Budapesten, november 19-én Foglalkozás: egyetemi docens Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem TáTK mcsako ludens.elte.hu Végzettségek, képesítések: 1964 Magyar nyelv és irodalom szakos tanári és filozófiai el őadói egyetemi oklevél, ELTE 1969 Dipl őme d'études supérieures européennes, CEU, Nancy, Franciaország 1970 Egyetemi doktori oklevél, ELTE 1981 Fels ő vezet ői számítástechnikai oklevél, SZÁMOK, Budapest 1991 A szociológia tudomány kandidátusa, MTA Nyelvtudás: francia, angol, orosz (1968, 1977, középfokú állami nyelvvizsgák) Tárgyaló és el őadóképes angol és francia nyelvtudás; szakszövegolvasás orosz és német nyelven is Foglalkozások és munkahelyek : egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Filozófia tanszék : tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Intézet : megbízott el őadó, ELTE BTK Szociológia tanszék : megbízott el őadó, BME Filozófia tanszék : dokumentátor, KSH SZÁMOK : szabadfoglalkozású szociológus : vendégkutató, University of California, Berkeley : egyetemi adjunktus, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 1990: vendégtanár, University of Pittsburgh, PA, USA : egyetemi docens, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet : igazgatóhelyettes, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet : igazgató, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet : igazgatóhelyettes, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 1995: vendégkutató, Harvard University, Cambridge, MA, USA 1996: vendégkutató, Haute École des Sciences Sociales, Paris : igazgató, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet : munkatárs, Collegium Budapest 2001: az ELTE Oktatásés Ifjúságkutató és Továbbképz ő Központjának vezetője Szervezeti és testületi tagság A Magyar Szociológiai Társaság tagja (elnök: 2000, alelnök: 1999 és 2001) A MTA Szociológiai Bizottságának tagja ( ) Az OTKA Szociológiai szakzs űri elnöke ( ) Az International Sociological Association tagja Az European Sociological Association tagja A Neumann János Számítástudományi Társaság tagja

10 A Centre de coordinat on pour la Recherche et l'enseignement en Informatique et Société tagja A Rézler Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja A Szociálpolitikai Oktatásért Alapítvány kuratóriumának tagja Az Educatio szerkeszt ő bizottságának tagja Ösztöndíjak : Centre européen universitaire, Nancy, France 1985: MTA-Soros Alapítvány Bizottság kutatási ösztöndíja a magyar iskolaszámítógépesítés kutatására : OMFB ösztöndíj a magyar iskolaszámítógépesítés kutatására : Open Society Fund ösztöndíja az oktatás és új technológia kapcsolatának kutatására : OTKA ösztöndíj Az új technika hatása a gyermekek metakognitív fejlődésére az általános iskolában" c. UNESCO kutatási projektben való részvételre : Soros Alapítvány (HESP) ösztöndíja a fiatal tizenévesek politikai szocializációjának kutatására és egyetemi kurzusfejlesztésre 1995: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja Horváth Zsuzsa vallásszociológiai hagyatékának sajtó alá rendezésére : OTKA ösztöndíj a szakképzés társadalmi aktorainak kutatására : Fels őoktatási Kutatási-Fejlesztési Program ösztöndíja a fiatal tizenévesek politikai szocializációjának kutatására 1998: Soros Alapítvány ösztöndíja a fels őoktatásba való belépés társadalmi feltételeinek kutatására : Széchenyi Professzori Ösztöndíj : Széchenyi István Ösztöndíj Kutatási területek : Strukturalizmus és történelem : Foglalkozási presztízs : A fels őoktatás és a diákmozgalmak szociológiája : A francia szakszervezeti mozgalom története ; 1992-: A szakképzés szociológiája : A számítógéptudomány története Magyarországon : Az iroda-automatizálás szociológiai problémái : Az iskolaszámítógépesítés szociológiai problémái : Az új technológia hatása az általános iskolások metakognitív fejlődésére : A szakszervezeti mozgalom megújulása Közép- és Kelet-Európában a piacgazdaságra való áttérés id őszakában : Iskolák és tanulók a változó szakképzési rendszerben 1991-: Fiatal tizenévesek politikai szocializációja : Az informatikával szembeni attit űdök az iskolában : Érdekek és aktorok intézményesülése a szakképzésben 1998: A fels őoktatásba való belépés társadalmi tényez ői : A szakképzés fejl ődésének európai szcenáriói 2010-re MunknerRpinri ltihívágn1( a Kárn őt-medencében

11 : A szakiskola fejlesztési program társadalmi kapcsolatrendszere kistérségekben Rendszeres/legutóbbi oktatási tevékenység (kurzusok) A szociológia alapjai (szeminárium I. éveseknek) Oktatásszociológia (szakszociológiai el őadás éveseknek) A szakképzés szociológiája (szakszociológiai el őadás éveseknek) Politikai szocializáció (kutatószeminárium és terepgyakorlat III-V. éveseknek) Az Európai Unió és az oktatás (posztgraduális szakszociológiai el őadás) Szociológiai szövegek olvasása, megértése és írása (gyakorlat I-II. éveseknek) Szakdolgozók és doktoranduszok tutorálása

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946

Személyi adatlap Személyes adatok Boreczky Elemér 1946 név születési év intézmény neve dktri iskla Személyi adatlap Személyes adatk Breczky Elemér 1946 Wesley Jáns Lelkészképző Főiskla Mst kezdeményezés alatt álló thelógiai dktri iskla adtt-e már ktatóként

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14.

Szakmai önéletrajz. Székely Tünde. Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román. 1981. január 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Székely Tünde Kolozsvár, str. Soimului nr. 24A/16. Telefon - Mobiltelefon 0745-786249 E-mail Állampolgárság tunde_szekely@kv.sapientia.ro Román Születési

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE KÖNYVEK Külföldön idegen nyelven 1. Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main, 1989. Peter Lang 120

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SZERZÔI

A TANULMÁNYOK SZERZÔI A TANULMÁNYOK SZERZÔI BENCZIK VILMOS (1945) az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai Kara magyar nyelvi és irodalmi tanszékének docense. A rotterdami székhelyû Eszperantó Akadémia tagja. Kutatási érdeklôdése

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben