A gondolattól az ezüst korongig (Alapanyag, forgatókönyv, keretprogram)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gondolattól az ezüst korongig (Alapanyag, forgatókönyv, keretprogram)"

Átírás

1 A gondolattól az ezüst korongig (Alapanyag, forgatókönyv, keretprogram) Hajdú József VT Informatika Kft Székesfehérvár, Berényi út 100. Pf.: 314. Abstract. After clearing up some misunderstanding relating to the multimedia we can succeed the process of making of the multimedia programs from the basic idea to the ready programme fixed on the CD. We can get considerations relating to the content and the form and to the selection of the illustrations. The generally useful pieces of advice relating to the application of the component parts (ie. text, voice, picture, movie, anamation) can give help for arranging our own multimedia material. Last we get a brief survey of the most frequent multimedia authoring softwares. Bevezetés Amikor felkérést kaptam elõadásom megtartására, végiggondoltam, vajon mirõl érdemes szólnom e rendelkezésre álló rövid idõ alatt. A hely szelleme és a rendezvény címe azt sugallja, hogy a jelenlévõk a multimédia alkalmazásának, az oktatási rendszerben való térnyerésének útját kívánják egyengetni. A szándék azonban csak akkor vezethet sikerre, ha minden területen elegendõ multimédiás anyag áll az oktatók és a hallghatók rendelkezésére. Ezeknek esetleg kisebb része lehet külföldön készült program, vagy annak adaptációja, többségét a hazai viszonyok ismeretében, itthon kell elkészíteni. Úgy gondolom tehát, hogy a tisztelt jelenlévõknek bõven lesz tennivalójuk az elkövetkezendõ években, nem csupán a multimédiás tananyagok elterjesztésében, de azok készítésében is. Éppen ezért talán nem haszontalan, ha nagyvonalakban áttekintjük a multimédiás anyagok elõállításának folyamatát az alapgondolattól a CD lemezen rögzített kész mûsorig. Szempontokat kapunk a tartalmi és formai kialakításhoz, az illusztrációk kiválasztásához. Az egyes alkotóelemek (szöveg, hang, kép, mozgókép, animáció) alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalások hangsúlyozottan szubjektívek, megszívlelésük mégis hasznos segítséget nyújthatnak saját multimédiás anyagunk összeállításánál. Mindenekelõtt azonban tegyünk egy rövid visszatekintést, próbáljunk meg eloszlatni néhány gyakran tapasztalható félreértést, illetve próbáljuk meghatározni a multimédia lényegét. Nem minden multimédia, ami fénylik! A CD ROM meghajtók árcsökkenése, a CD lemezek elõállítási költségeinek zuhanása új távlatokat nyitott a személyi számítógépek gyártói és felhasználói számára egyaránt. A CD ROM gyors karrierje elsõsorban nagy tárolókapacitásában, egyszerû és olcsó sokszorosíthatóságában rejlik. Ezek a jellemzõi határozták meg elsõdleges felhasználási területét is. Kezdetben fõleg jelentõs adatbázisok, nagymennyiségû szöveges információk hordozójaként találkozhattunk az ezüst korongokkal, melyekhez többnyire speciális, az adott célra készült kezelõ, illetve keresõ programok tartoztak. Tipikusan ilyen felhasználást jelentettek a közkedvelt lexikonok, enciklopédiák CD-s változatai, vagy a hazai piacon is gyorsan elterjedt törvénytárak és telefonkönyvek.

2 A CD lemezek nagy kapacitásában rejlõ lehetõség azonban új fejlesztési elgondolásokra is ösztönzött. Ezek közül az egyik legfrissebb eredmény a KODAK cég által kidolgozott PhotoCD rendszer, amely viszonylag nagymennyiségû fénykép kiváló minõségû, idõálló archiválását teszi lehetõvé. S most be kell vallani, hogy nem véletlenül hagytuk említés nélkül eddig a legjellemzõbb, s minden bizonnyal legígéretesebb karrier elõtt álló felhasználási területet, a multimédiát. Szeretnénk eloszlatni ugyanis egy gyakori tévedést, mely fõleg a laikusok körében gyakran megfigyelhetõ. A számítógép plusz CD ROM matematikai képlet eredménye mint azt fenntebb már láthattuk nem minden esetben a multimédia. Nem nevezhetünk mindent multimédiának, aminek adathordozója az alcímben is említett fénylõ CD korong! S bár a multimédiás alkalmazások manapság de a belátható jövõben is jellemzõen kötõdnek a nagy kapacitású, olcsó CD-hez, nem biztos, hogy ez a házasság örök és megbonthatatlan. Könnyû elképzelni, hogyan befolyásolná ezt a kapcsolatot egy még nagyobb kapacitású, még gyorsabban olvasható, esetleg még olcsóbb adathordozó megjelenése. Az pedig érezhetõen csupán idõ kérdése, hogy az adatátviteli rendszerek sebessége alkalmazkodjék a multimédia elvárásaihoz, lehetõséget teremtve ezáltal arra, hogy közvetlenül adatbázisokból hívhassunk le ilyen alkalmazásokat. Mi is az a multimédia? Mint a nevébõl következtethetõ, valami olyan dolgot kell ezen értenünk, ami többféle információt, vagy pontosabban az információ többféle megjelenési formáját képes egyidejûleg közvetíteni. A multimédiás anyagokban jellemzõen együtt találunk szöveges, hang (beszédhang, zene, zajok, stb), és képi (rajz, fénykép, mozgófilm, animáció, stb.) információt. Ezeket egymás után, vagy akár egyszerre is meghallgathatjuk, illetve megtekinthetjük. Fontos, hogy az esetek többségében a multimédiás programok interaktivitást biztosítanak, ami azt jelenti, hogy módunkban áll befolyásolni az elõadás lefolyásának menetét. Többször megtekinthetünk egyes részleteket s átugorhatunk másokat. Eldönthetjük, hogy például egy szöveges információhoz kapcsolódó hang, vagy képi információt szeretnénk-e meghallgatni avagy megtekinteni. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetõen a multimédia felhasználása szinte önkéntelenül kínálkozik az oktatás, az önképzés és a tájékoztatás területén. Bizonyos multimédiás anyagot tartalmazó CD lemezeket találó kifejezéssel élõ könyveknek is nevezhetnénk. Valóban sok tekintetben felfedezhetõ a könyvekkel való rokonság, bár nyilvánvalóan nem helyettesíthetik, csupán kiegészíthetik egymást. Egy jól megszerkesztett multimédiás programban ugyanúgy lapozgathatunk, akár egy könyvben, vagy az elsõ laptól (képernyõtõl) az utolsóig végigolvashatjuk (végigélvezhetjük) azt. Könyv és multimédia CD valószínûleg békésen megférnek majd egymás mellett a könyvtárak polcain. A könyvvel való analógia azonban sok más tekintetben is kínálja magát. Mindkét mûfaj nyelv- illetve kultúraspecifikus, egy (vagy esetleg néhány) nyelvhez/kultúrához kötõdõ. Hazánkban aligha számíthat egy angolul vagy más idegen nyelven megszólaló multimédiás alkalmazás olyan széleskörû sikerre, mint egy magyarul, magyaroknak megszerkesztett hasonló anyag. Természetesen ez fordítva is igaz. Ugyanakkor aligha számíthatunk a világ más részeirõl érkezõ, s a magyar történelmet, irodalmat, mûvészetet feldolgozó multimédiás CD-k tömeges megjelenésére. Ezeket minden bizonnyal nekünk, itthon kell elkészítenünk, s

3 ez is a könyvvel való rokonságra emlékeztet! És folytathatjuk ezt a párhuzamot sok egyéb mellett azzal, hogy amint egy könyv a gondolattól a megvalósulásig számos szakma (szerzõk, szakértõk, lektorok, fotósok, grafikusok, szedõk, tördelõk, nyomdászok, könyvkötõk, stb.) harmónikus együttmûködését igényli, ugyanez hasonlóan igaz az igényes multimédiás anyagok elõállítására! Persze aligha remélhetõ, hogy éppen a multimédia esetében sikerül elkerülnünk azt a hordalék tömeget, amelyet a számítástechnika divathullámai szoktak nyakunkba zúdítani. Gondoljunk csak a Commodore számítógépek idõszakára, vagy a PC-s korszak hajnalára, amikor egyik pillanatról a másikra a fél ország programozó lett. Soha annyi átgondolatlan, rosszul megírt számítógép program nem született. Vagy folytathatjuk a példát a számítógépes kiadványszerkesztéssel, melynek hatására a fél ország tördelõ lett, természetesen a legelemibb tipográfiai ismereteket is nélkülözve. Valószínûleg soha annyi ízléstelen nyomdatermék nem látott napvilágot, mint éppen napjainkban. Bizonyára a mostanában kibontakozó multimédiás õrület is világra hozza a maga torzszülöttjeit. Mint az élet más területein, úgy itt is igaz lehet, hogy az értéket és a bóvlit ugyanazon eszközökkel állítják elõ. Mégis remélem, hogy a hazai piacnak is szüksége lesz jól szerkesztett, ízléses és tartalmas multimédia CD-kre, melyek valószínûleg több szakma képviselõinek összehangolt, közös munkája révén születnek meg. Ezért talán nem hiábavaló, ha röviden áttekintjük, hogyan készítenénk ideális esetben ilyen anyagokat. Hogyan szerkeszthetünk jó multimédiás elõadást? Ha egy multimédiás anyag terve túljut a szerzõ(k)ben megfogant gondolaton, akkor célszerû egy részletes forgatókönyvet készíteni, mely nem csupán a program tartalmát és didaktikai elveit rögzíti, hanem utasításokat ad a formai, mûvészi megjelenéssel kapcsolatosan is. Egy ilyen forgatókönyv már lehetõséget kínál arra, hogy a speciális ismereteket igénylõ munkafázisok elvégzésénél mint például a grafikai arculat tervezése, vagy a számítógépes szerkesztés bekapcsolódhassanak az adott terület képzett szakemberei. De lássuk mindezt kicsit közelebbrõl! A részletes tematika kidolgozása és az anyaggyûjtés nagyjából hasonló feladatot jelent, mint bármely más elõadás, vagy kiadvány elõkészítése esetében. Azonban már az illusztrációk összeállítása során figyelembe kell vennünk a multimédia kínálta speciális lehetõségeket. Éljünk bátran a szöveges és képi információk átadása mellett a hang, valamint a digitalizált mozgó képek, illetve animációk alkalmazásával! Ne essünk azonban az új lehetõségek bódulatába! Szenteljünk különös figyelmet arra, hogy ezek az illusztrációk se legyenek soha öncélúak, ellenben mindig szervesen illeszkedjenek az elõadás szerkezetébe. Ajánlatos, hogy a munka elkezdése elõtt alaposan nézzünk át néhány már elkészült multimédiás anyagot. Ezek erényeibõl és hibáiból egyaránt sok tanulságot meríthetünk. Ezeket is figyelembe véve próbáljuk kidolgozni saját elképzelésünket. Magunk is látni fogjuk, mily fontos, hogy elõadásunknak legyen stílusa. A stílus pedig biztosítsa a tartalom és a forma harmóniáját, legyen tiszta, közérthetõ és mindvégig következetes. Hasonlóan fontos, hogy a program kezelõi felülete legyen könnyen áttekinthetõ, kézhez simuló. Mindezen tulajdonságok nagymértékben segíthetik a felhasználót abban, hogy figyelmét ne a program kezelésére, az abban való eligazodásra, hanem annak tartalmi részére összpontosíthassa.

4 Hasznos lehet, ha már a munka elkezdése során tisztában vagyunk azzal, hogy anyagunkat milyen multimédia-szerkesztõ programmal fogjuk (illetve fogják) elkészíteni. Ismerkedjünk meg ezen keretprogram által nyújtott lehetõségekkel, s tudatosan éljünk azokkal elõadásunk szerkezetének kialakítása során. A rendelkezésünkre álló eszköztár ismeretében mindig a realitások talaján mozoghatunk anélkül, hogy energiánkat az adott keretek között megvalósíthatatlan vágyálmokra pazarolnánk. Multimédiás elõadásunk megtervezése során fordítsunk különös figyelmet az interaktivitásra. Ennek segítségével lehetõséget biztosíthatunk leendõ felhasználóink számára, hogy az elõadás menetének alakítóivá, a mûsor aktív résztvevõivé váljanak: bizonyos részleteket többször megtekinthessenek, másokat átlapozhassanak. Ezek a döntési lehetõségek azonban alapjaiban megváltoztatják a multimédiás program egyes részleteinek egymáshoz való viszonyát, s az anyag összeállítójától is újszerû gondolkodásmódot követelnek. A szöveges részeknek, valamint a hag-, képi-, illetve video illusztrációknak oly módon kell illeszkedniük, egymást kiegészíteniük, hogy eközben egyenként is kerek egészet alkossanak. Képzeljük el, hogy ha a programunkat megtekintõ felhasználó csupán a szöveges részeken rágja át magát, vagy csupán a video részleteket nézi végig, mindkét esetben hasznosnak és élvezetesnek kell éreznie az elõadást. Ha viszont eredeti szándékunknak megfelelõen a program minden ágát bejárva alapos kirándulást végez, akkor se büntessük azzal, hogy ismétlésektõl, redundáns elemektõl unalmas mûsorban legyen része. A multimédia építõkövei Ahhoz, hogy mûsorunk valóban érdekes legyen, nem elég csupán az ismétlõdésektõl óvakodni. Fantáziadús formai ötleteken túlmenõen jól kell sáfárkodnunk a különbözõ építõelemekben rejlõ lehetõségekkel. Szöveges anyagaink lehetõleg rövid, lényegre törõ blokkokból álljanak. Ezek összefûzésére használjuk a hypertext megoldásokat. (Ez azt jelenti, hogy a szöveg bizonyos elemeire kattintva további információkat kaphatunk.) Ügyejünk az esztétikus, jól olvasható betûtípusok és betûméretek megválasztására. A multimédia igazi varázsát a szöveges részekhez kapcsolódó illusztrációk változatos gazdagsága adja. Még állóképek (fényképek, rajzok) esetében is extra lehetõségekkel élhetünk. Ilyen lehetõség például, ha a kép bizonyos részeire mutatva az adott részlet kinagyítódik. Ily módon áthidalhatjuk a képernyõ méreteibõl adódó korlátokat is. Hasonlóan, a kép egyes részleteihez további szöveges információkat fûzhetünk, vagy rájuk kattintva kiválthatjuk valamilyen esemény elindítását. Az ilyen, és ehhez hasonló praktikák a felfedezés élményét nyújthatják, fokozva az étvágyat multimédiás menünk további fogyasztásához. Fényképek és grafikák esetében jogos elvárás, hogy azok jó minõségûek legyenek, és valójában semmiféle mûszaki korlát sem indokolja, hogy ezen elvárásoknak ne tegyünk eleget. Hasonló követelmények támaszthatók a hangeffektusokkal szemben. A CD lehetõséget ad kiváló minõségû, akár sztereo hang rögzítésére, a ma kapható hangkártyák többsége pedig gondoskodik ezek hû visszaadásáról. Hangok esetében legkevésbé kell törekednünk azok

5 rövid idõtartamára, hiszen például egy aláfestõ zene mellett párhuzamosan képesek vagyunk további szöveges, vagy képi információk befogadására. A digitalizált mozgókép (video) hatásos és hasznos illusztrációs eszköz. Mással nem pótolható adalékot szolgáltathat mûsorunk egyéb részleteihez. A mai technikai színvonalon azonban többnyire kis méretû ablakban darabos mozgású, gyenge minõségû filmrészleteket nézhetünk. Ezért úgy gondolom, hogy alkalmazásuknál józan önmérsékletre van szükség. A túl hosszú filmrészletek vontatottá, unalmassá tehetik egész elõadásunkat. A kellemetlen csalódások elkerülése végett korrekt megoldásnak érzem, ha idõtartamukat a képernyõn elõre feltüntetjük. Az animációk üde színfoltjai és tartalmas kiegészítõi lehetnek mûsorunknak. Akár az egész elõadás vázát is képezhetik. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy elõállításuk drága és sok szakértelmet igényel. Multimédia-szerkesztõ programok Ha a szövegek, képek és hangok a multimédia építõkövei, akkor ezek habarcsa az a szerkesztõ keretprogram (authoring software), melynek segítségével az elemekbõl kész mûsort állíthatunk össze. Multimédiás anyagok szerkesztésére számos program kapható. Ezek egymástól általában különböznek megtanulhatóság, kezelhetõség szempontjából, a programozó számára kínált eszközök bõségében és természetesen árban. Az elterjedtebb szoftverek a teljesség igénye nélküli felsorolásban: HyperCard, HyperStudio, Multimédia ToolBook, InterActive, Microsoft Viewer, valamint a Macromédia cég Director és AuthorWare nevû programjai. Közülük csupán egyet emelek ki néhány mondatos ismertetés erejéig. Mint sok egyéb, így a multimédiás alkalmazások is az Apple Macintosh számítógépein terjedtek el az elmúlt évek során, s onnan kerültek át a Windows világába. A Macintosh platform legelterjedtebb multimédia-szerkesztõ programja mindmáig a Macromédia cég Directorja. Ez a program lényegesen olcsóbb, mint testvére, az AuthorWare, és annál könnyebben kezelhetõ. Már minimális programozási ismeretek elsajátításával hatásos bemutatókat készíthetünk, ugyanakkor bõséges eszköztárral segíti a programozót a bonyolult feladatok elvégzésében is. A legmesszebbmenõkig támogatja animációk készítését és interaktív megoldások kialakítását. Végeredményként a bemutatónak egy hordozható (runtime) változatát kapjuk, melynek futtatása nem igényli a Director meglétét, ugyanakkor megakadályozza a program utólagos módosítását. Nem elhanyagolható tény, hogy ma már mind Apple Macintosh számítógépeken, mind pedig Windows környezetben futtatható, s lehetõséget ad a két platform közötti szakadék áthidalására, illetve mindkét számítógép típuson lejátszható, úgynevezett hibrid CD-k elõállítására. VIDEOTON: Otthon a multimédiában A Videoton Holding két tagvállalata, a VTCD Kft. és a VT Informatika Kft. a multimédia gyártás utolsó fázisaiban kíván a megrendelõk szolgálatára állni. A VTCD mint az egyetlen hazai CD lemez gyártó már hosszabb ideje foglalkozik CD ROM elõállításával. A nemrégiben megvalósított médiakonverziós beruházás eredményeként a legkülönbözõbb

6 adathordozókon képesek fogadni a gyártásra elõlészített anyagot. Már 100 darabtól vállalják CD ROM lemezek gyártását. A VT Informatikánál jelenleg folyik egy multimédia mûhely kialakítása, melynek tervezett tevékenységi köre elsõsorban a hozott anyagból történõ multimédia szerkesztés mind Apple Macintosh, mind pedig Windows platformon. Ezen túlmenõen szaktanácsadással is állunk leendõ ügyfeleink szolgálatára. Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal!

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Photoshop szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1

Photoshop szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1 Photoshop szoftverek leírása 1 TARTALOM Adobe Photoshop CS4...3 Photoshop Extended CS4...4 Photoshop Lightroom 2.1...5 Photoshop Elements 7.0...6 2 Photoshop CS4 Az Adobe Photoshop CS4 jelenti a világban

Részletesebben

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba A szoftverfejlesztés folyamata PPKE-ITK Tartalom A rendszer és a szoftver fogalma A szoftver, mint termék és készítésének jellegzetességei A szoftverkészítés fázisai: Az igények

Részletesebben

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Színes kültéri. Reklámtábla installáció Színes kültéri LED Reklámtábla installáció JU-JO Engineering Bt LED Specialista www.illur.hu Email: illur@illur.hu Tartalom Áttekintés Technikai leírás Tulajdonságok Rendszer csatlakozások Szerkezeti rajz

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez Rólunk A dinamikusan fejlődő digitális könyvpiac egyre növekvő kulturális és gazdasági jelentősségre tesz szert. Az Egora Kiadó Kft. fő célkitűzése, hogy a hazai ügyfelek számára hatékony és elérhető megoldásokat

Részletesebben

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb. SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.hu Mesterséges intelligencia oktatás a DE Informatikai

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk

BEMUTATKOZÁS A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK ÖT ÉRV A CADTERV MELLETT TARTALOMJEGYZÉK. tervezhet velünk A HOLNAP ÉS A MA SZAKEMBEREINEK BEMUTATKOZÁS Csoportunkon belül a CAD-Terv Training Kft. a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismerete ket átadni a résztvevők számára, oly módon, hogy az könnyen tanulható

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete I. Az adatbázis motor telepítése II. A MEDITOR 5 KLÓN program telepítése III. Adatok feltöltése a KLÓN programba I. Adatbázis motor telepítése Kérem, hogy a telepítések

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak

A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak Jakab Irma Tünde A programozás oktatása kicsiknek és nagyoknak A 21. század követelménye, hogy alkalmazkodni tudjunk az állandó változásokhoz, és ez nemcsak a felnőttekre, hanem a gyermekekre is érvényes.

Részletesebben

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1.

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Vigh György: E-learning és multimédia -postás szemmel Networkshop 2005 -Szeged 2005.04.01. 1. oldal e-learning és multimédia postás szemmel

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Máté: Számítógépes grafika alapjai

Máté: Számítógépes grafika alapjai Történeti áttekintés Interaktív grafikai rendszerek A számítógépes grafika osztályozása Valós és képzeletbeli objektumok (pl. tárgyak képei, függvények) szintézise számítógépes modelljeikből (pl. pontok,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii TARTALOMJEGYZÉK A szerzõrõl...................................................... xi Bevezetés...................................................... xiii I. rész A Visual Basic 2005 környezet 1. óra Irány

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012 Beküldendő e-mailen, postai úton, vagy faxon! Kiállítás megnevezése: Pavilon/Standszám: Ügyintéző: Elérhetősége: Kiállító neve: MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 01 Megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat:

Részletesebben

Szoftver labor III. Tematika. Gyakorlatok. Dr. Csébfalvi Balázs

Szoftver labor III. Tematika. Gyakorlatok. Dr. Csébfalvi Balázs Szoftver labor III. Dr. Csébfalvi Balázs Irányítástechnika és Informatika Tanszék e-mail: cseb@iit.bme.hu http://www.iit.bme.hu/~cseb/ Tematika Bevezetés Java programozás alapjai Kivételkezelés Dinamikus

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva!

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Bemutató anyag Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Testreszabott weboldalhoz egyéni adminisztrációs felület Mivel minden igény

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata

A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata A mobil nyelvtanár megvalósításának folyamata Esettanulmány Havasi Zoltán MobilPort K2. Web: www.click4skill.hu E- mail: info@click4skill.com Mit tapasztaltunk az oktatás területén? A csináld magad (do

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid

A felhasználói interakciók alapelvei. Losteiner Dávid A felhasználói interakciók alapelvei Losteiner Dávid Bevezetés Manapság főleg grafikus (GUI, weboldal) A vele dolgozó hatékony munkavégzését szolgálja Lehetőleg elrejti a belső működést Biztosítja a munka

Részletesebben

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban.

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban. ios iphone Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Tartalom: Az iphone aktiválása Az iphone beállítása Aktiválás számítógéppel Levelezés Szinkronizálás számítógéppel és az itunes

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A Remote Support Platform 3.0 újdonságai

A Remote Support Platform 3.0 újdonságai Újdonságok Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentumverzió: 1.0 2012-10-08 NYILVÁNOS A Remote Support Platform 3.0 újdonságai Minden ország Tipográfiai konvenciók Írásmód Példa A képernyőn

Részletesebben

Egér - Kézi mutatóeszköz

Egér - Kézi mutatóeszköz Egér - Kézi mutatóeszköz Egerek a tenyér alatt A grafikus kezelőfelülettel rendelkező operációs rendszerek kezelése, de főleg a grafikus, képmanipuláló vagy a tervező szoftverek használata ma már szinte

Részletesebben

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői Mimio Xi: az első ultrakönnyű vizuáltechnikai eszköz, a digitális fehértábla-technológia új generációja. Lehetővé teszi a felhasználó részére,

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar GALILEOS 2007. decemberi frissítés Magyar Általános információk Általános információk A dokumentumról Ez a dokumentum a GALILEOS 3D röntgen eszköz egységére és szoftvereire vonatkozó frissítéseket tartalmazza.

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

A merevlemez buzgó imádata

A merevlemez buzgó imádata A merevlemez buzgó imádata Igazából erről egy másik termék fog részletesen szólni (hogyan és miért kell imádni a merevlemezt és főleg a tartalmát), de van egy minimális követelmény, amire nap mint nap

Részletesebben

Windows. Készítette: Csatlós István

Windows. Készítette: Csatlós István Windows Készítette: Csatlós István Windows alapok Legfontosabb jellemzői: 1. Grafikus felhasználói felület (GUI) 1. Ablak- és egértechnika 2. Menü- és ikonrendszer 2. Többfeladatos (MultiTask) és egyes

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban

Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban Akadálymentes weboldalkészítés dióhéjban Készítette: Mezei Ádám Info-kommunikációs Akadálymentességi Műhelykonferencia 2008. november 20 Mi az oka, hogy NEM akadálymentes honlapokat készítünk? 1) Nem gondolunk

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26.

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26. 1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás

Részletesebben

TIPOGRÁFIA. (számítógépes gyakorlat 5)

TIPOGRÁFIA. (számítógépes gyakorlat 5) TIPOGRÁFIA (számítógépes gyakorlat 5) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye a képzésben

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz. Verzió: 08/ 2010 SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprogram Telepítési dokumentáció Szerviz7 DEMO alkalmazásokhoz Verzió: 08/ 2010 3Sz-s Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Postacím és operatív telephely: 1158 Budapest, Jánoshida

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

Építész stúdiónk - GX Design Építész Stúdió Budapest - Építészmérnök tervező iroda

Építész stúdiónk - GX Design Építész Stúdió Budapest - Építészmérnök tervező iroda Építészeti tervezés, építész szakértés, építési műszaki ellenőrzés -Budapest. A Stúdió az építész tervezés mellett a képi, vizuális megjelenítés teljes eszköztárával szolgálja ki megrendelőinket Budapest

Részletesebben

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan?

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Ismerje meg az easysafe kulcs által nyújtott megoldást! Az easysafe kulcs két megoldást ötvöz az adatvédelem érdekében: 1. easydrive: titkosított adattárolásra

Részletesebben

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig Általános feltételek A CM Sales Kft. a támogatott megjelenések 3 fajtáját különbözteti

Részletesebben

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Informatikai aktualitások Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Mi az a Felhő? Múlt évben bemutattunk egy új informatikai környezetet! Lényeges tulajdonságai: A programok szerver központban futnak A felhasználónál

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Raktározás és logisztika

Raktározás és logisztika Raktározás és logisztika Az általánosan használt szállítási címkeméretek elérhetők a TD-4000 és TD- 4100N modelleknél, továbbá a beépített vágóegység használatával egyéni címkék is készíthetők, így rengeteg

Részletesebben

Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül

Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó nélkül Készítette: Petróczy Tibor Floppix linux disztribúció üzembe helyezése VirtualBox alatt fizikai floppy meghajtó

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

dizájn Geberit Monolith szaniter szerelőmodulok Geberit Kft. Office Garden II. Budapest Alíz utca

dizájn Geberit Monolith szaniter szerelőmodulok Geberit Kft. Office Garden II. Budapest Alíz utca Geberit Kft. Office Garden II. Budapest Alíz utca 2. 1117 T: 06 1 204 4187 F: 06 1 204 4190 sales.hu@geberit.com www.geberit.hu Újragondolt fürdőszoba dizájn Geberit Monolith szaniter szerelőmodulok HU/12.11

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Maros Dóra főiskolai adjunktus

Maros Dóra főiskolai adjunktus Multimédiás oktatóprogramok készítése Authorware fejlesztő rendszerrel Maros Dóra főiskolai adjunktus Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Hiradástechnika Intézet 1084. Budapest, Tavaszmező u. 15-17. A multimédiás

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

M Kérdés A tanári szemléltetés része a tanulási környezetnek. Kép

M Kérdés A tanári szemléltetés része a tanulási környezetnek. Kép M A tanári szemléltetés része a tanulási környezetnek. Bal Jobb Pár Interaktivitás A felhasználó befolyásolni tudja a történteket. Pár Időfüggetlen A tartalom befogadása nem adott idejű. Pár Számítógép

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU011 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe. A

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Operációs rendszer ismeretek

Operációs rendszer ismeretek 2014 Operációs rendszer ismeretek A számítógépes munka feltételei Hardver: a számítógépet alkotó mechanikus és elektronikus eszközök összefoglaló neve. Szoftver: a számítógépet működtető programok. Operációs

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Windows XP. és Ubuntu. mi a különbség? Mátó Péter <mato.peter@fsf.hu> Windows XP vs Ubuntu 2009.04.24. Mátó Péter <mato.peter@fsf.

Windows XP. és Ubuntu. mi a különbség? Mátó Péter <mato.peter@fsf.hu> Windows XP vs Ubuntu 2009.04.24. Mátó Péter <mato.peter@fsf. Windows XP Info Savaria 2009 és Ubuntu 1 mi a különbség? 2009.04.24 Egy kis történet DOS, Windows 3.1, Windows 95, 98 Windows NT 4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7 Linux, Slackware, Debian, Ubuntu az első

Részletesebben

Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját!

Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját! 2. feladat Készítsen négy oldalas prezentációt az E CD bolt számára! Tervezze meg az emblémáját! 1.Válasszon egyedi hátteret a prezentációnak! 2.Minden oldalon a bolt neve és emblémája jelenjen meg! Az

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Tartalom. Alapelemek. Célok. Eszközök. Szerkezet. Alapelvek. Prezentáció. Folyamat

Tartalom. Alapelemek. Célok. Eszközök. Szerkezet. Alapelvek. Prezentáció. Folyamat WEBLAPFEJLESZTÉS Tartalom Alapelemek Célok Eszközök Szerkezet Alapelvek Folyamat Prezentáció Célok Weboldalakkal szemben állított követelmények: - vonzó, egyszerű, igényes, harmonikus színvilág - felhasználóbarát

Részletesebben

Módszerek és szoftverek

Módszerek és szoftverek Az automatizált online DM rendszerek létrehozásának meglepő titkai 2 Miről lesz ma szó? 1) Honnan jönnek az ötletek? 2) A tervezés szerepe 3) A dokumentálás szerepe 4) Mit és hogyan kell megtervezned?

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben