AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ"

Átírás

1 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány H-1116 Budapest, Fehérvári út Budapest Pf. 53 Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) AZ AMI TÉMAKÖRÉBE TARTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLLOK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA - tanulmány és mérési beszámoló - Készült a KPI és a BZAKA közötti OMFB-01105/2004 számú szerződés 1. számú feladatának teljesítéseként Készítette: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány AmI Projekt csoport Budapest,

2

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A FELADAT INDOKOLTSÁGA ÉS AKTUALITÁSA LEHETSÉGES AMI ALKALMAZÁSOK Járművek közötti AmI alkalmazások (Inter-car) Ráfutásos baleset-megelőzés Dinamikus tempomat Forgalom-információ terjesztése/gyűjtése Sürgősségi esetek (mentő-, tűzoltó-, rendőrautó) Autópálya díjszedő rendszer értéknövelt szolgáltatásokkal Az útmentén elhelyezett AmI-csomópontok jelentősége Környezeti viszonyok változásainak érzékelése és továbbítása Felügyelt előzés Gyermek-felügyelet a forgalomban Járművön belüli AmI alkalmazások (Intra-car) BAN (Body Area Network) a járműben Intelligens műhely (Smart Workshop) Intelligens otthon (Assisted living) A TANULMÁNY VEZÉRFONALA: AZ ALKALMAZHATÓSÁG KÉRDÉSE ÁTTEKINTÉS AZ AMI-VAL KAPCSOLATOS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁKRÓL IEEE (WLAN) Bluetooth HiperLAN HomeRF A FREKVENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNY-HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGON ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁSOK A frekvenciasáv és kijelölésének eredeti célja Rádióberendezés megnevezése Kötelezettségek RLAN berendezések használata esetén RLAN berendezések üzembehelyezése RLAN berendezések használata Szolgáltatás nyújtása RLAN berendezésekkel WIRELESS LAN HÁLÓZATOK BEVEZETÉS A BE b (Wi-Fi) g a (Wi-Fi5) h e f i x A B SZABVÁNY ÉS ANNAK HÁLÓZATI ELEMEI Infrastruktúra mód Ad Hoc üzemmód AZ IEEE RÉTEGEK LEÍRÁSA A PMD alréteg A PLCP alréteg A MAC áttekintése BZAKA AmI Project 3.

4 2.3.4 A WaveLAN közeg-hozzáférési protokolljai VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATTERVEZÉSI SZEMPONTOK Vezetéknélküli hálózati kiegészítők, antennatipusok WLAN antennatípusok Hálózattervezési eljárások Tervezési eljárás Térképes adatbázis segítségével való tervezés Hot-spot gerinccsatlakozás Az elosztó rendszer megvalósításának lehetőségei A logikai szolgálatok interfészei ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI KOCKÁZATAI A eszközök használatának biológiai kockázata A 2.4 GHz ISM sávon üzemelő berendezések egymást zavaró hatása Biztonsági kockázatok áttekintése A biztonságos hálózatok nem mobilisak A mobil hálózatok nem biztonságosak Adatbiztonsági alapfogalmak Adatvédelmi szempontok a vezeték nélküli hálózatokban Támadások A PROTOKOLL VIZSGÁLATA A javasolt vizsgálatok Vizsgálatok részletes leírása Az IEEE által javasolt konformancia vizsgálatok SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLAT Adatgyűjtő eszközök és hálózatelemzők OPNET [58] A COMNET modellezőeszköz [58] A GLOMOSIM modellezőeszköz [54] NS hálózati szimulátor [53] Szimulációs eredmények Zavarás két hop távolságra (Double Ring) TCP instabilitás Egyenlőtlenség (Unfairness) Unfairness kialakulásához vezető topológia, 2. példa Értékelés MÉRÉSES VIZSGÁLAT Irodalomkutatás A BZAKA által, a projekt keretében kiépített mobil hálózat bemutatása Mérési összeállítás és mérési eredmények bemutatása Mérési leírás a WLAN hatótávolságának és más paramétereinek megállapításához Mérések zárt környezetben Mérések nyílt terepen Általános értékelés és konklúzió BLUETOOTH BEVEZETÉS RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ Fizikai réteg: A Bluetooth rádiós interfész Bluetooth rádiós csatornák és piconetek Scatternet Kapcsolattípusok CsomagTípusok A Bluetooth csomagokról általában A csomagok szerkezete Hozzáférési (access) kód Fejrész (BB_header) Hasznos teher (Payload) Az adatátvitelre használható csomagtípusok Bluetooth eszközök működési állapotai Energiatakarékos üzemmódok Protokollszerkezet Szállítási protokollok Adoptált protokollok AmI Project BZAKA

5 3.2.9 Magasabb szintű szolgáltatások, Profilok SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLAT SZIMULÁCIÓS ESZKÖZÖK BlueHoc Blueware BT-Sim Bluetooth-sim Szimulációs VizsgálaT Eszközfelderítés ideje Csomagvesztés Értékelés MÉRÉSES VIZSGÁLAT Családi házas környezetben végzett mérések OrszÁgÚton végzett mérések Értékelés A JÖVŐ POTENCIÁLIS SZÉLESSÁVÚ KOMMUNIKÁCIÓJA IEEE A piconet fogalma és elemei Alapműködések a piconetben. Indítás, csatlakozás, leállás Hozzáférés a csatornához A piconet irányításának átadása. Alárendelt piconetek Energiagazdálkodás A fizikai réteg fő jellemzői A SZABVÁNY Bevezetés Hálózati topológiák Csillag topológiájú hálózat kiépülése Peer-to-peer topológiájú hálózat kiépülése A architektúrája A fizikai rétege A adatkapcsolati rétege IEEE A MAC réteg IEEE DEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATIONS (DSRC) ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ ÉS KÖVETKEZTETÉSEK IRODALOM RÖVIDÍTÉSLISTA ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE SZ. MELLÉKLET: A MÉRÉSI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA BZAKA AmI Project 5.

6 1. BEVEZETÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványon (BZAKA) belül az Ambiens Intelligencia (AmI) projekt csoport azzal a céllal kapott egyedi támogatást az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (NKTH), hogy a hazai távközlési kompetenciát szinergikus kapcsolatba hozza a hazánkban jelentősnek tekinthető pélául a közlekedési rendszerek területén meglévő egyéb kompetenciákkal. A jelen tanulmány és mérési beszámoló ezt a stratégiai küldetést szem előtt tartva készült. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) és a BZAKA közötti OMFB-01105/2004 számú, keltezésű szerződés két feladatot ír elő. A 2.sz feladatról szóló szakmai beszámolót a BZAKA én a KPI-nak benyujtotta. Az 1.sz. feladat az alábbiakat írja elő: 1. feladat: Az AmI témakörébe tartozó kommunikációs protokollok hatékonyságának vizsgálata. A járműveken használható kommunikációs protokollok közül elvileg több vezetéknélküli technológia is szóba jöhetne a vizsgálatok szempontjából. Ezek a következő szabványokban meghatározott technológiák: IEEE (WiFi) (WPAN) (WiMax) A (WiFi) szabvány a nagysebességű vezetéknélküli helyi hálózatokat (WLAN) definiálja. A személyes környezetbeli vezetéknélküli hálózatokat (WPAN) leíró szabvány több kisebb szabványból áll össze. Az IEEE szabvány (Bluetooth) egy általános, alacsony költségű megoldást nyújt a kis hatótávolságú, vezetéknélküli, ad-hoc, rádiós adatátvitelre. A (WiMedia) szabvány a szélessávú személyes környezetbeli vezetéknélküli hálózatokat írja le, míg az IEEE (Zigbee) szabvány a keskenysávú szenzor hálózatokat definiálja. Az IEEE szabvány fix hozzáférést biztosító vezetéknélküli szélessávú rendszert határoz meg, az IEEE szabvány pedig egy nagy utazási sebességnél is szélessávú vezetéknélküli kommunikációt, biztosító rendszert definiál. Jelenleg azonban csak a WiFi és a Bluetooth szabványnak megfelelő eszközök megvásárolhatóak, a többi technológia még fejlesztés alatt áll. Gyakorlati megjelenésük legkorábban év végén várható. Ezért jelenleg csak: IEEE (Bluetooth) IEEE (WiFi) technológia hatékonyságának vizsgálatát tűzzük ki célul. A vizsgálatok mindkét technológia esetében kiterjednek az alábbiakra: garantált hatótávolság, eszközfelderítés idő, csomagvesztés, késleltetés, késleltetés-ingadozás, átlagos átbocsátóképesség. A fenti jellemzőket statikus környezetben és mozgó környezetben is vizsgálni fogjuk. 6. AmI Project BZAKA

7 Jelen tanulmány és beszámoló a fenti feladat teljesítéseként készült. A szerkesztés folyamán célszerűnek tűnt a bevezetésben az alábbiakra kitérni: egy, a konkrét feladat indokoltságát és aktualitását bemutató áttekintés (1.1 fejezet) lehetséges AmI alkalmazások (1.2 fejezet) a jelen tanulmány vezérfonalának, azaz a vizsgált vezetéknélküli hálózati technológiák alkalmazhatósági kérdésének rövid, vezetői összefoglalója (1.3 fejezet) áttekintés az AmI -val kapcsolatos vezetéknélküli hálózati technológiákról (1.4 fejezet) a Magyarországon érvényes, frekvencia- és teljesítmény-használattal kapcsolatos főbb szabályok áttekintése (1.5 fejezet). Jelen bevezető ezt az öt témát foglalja röviden össze. A további fejezetekben a tanulmány részletesen kifejti a vizsgált két vezetéknélküli protokoll (2. fejezet: IEEE család; 3.fejezet: Bloetooth) műszaki jellemzőit, bemutatja az elvégzett méréseket, illetve szimulációkat és kiértékeli az eredményeket. Külön (4.) fejezetet szentelünk a jövőben számításba veendő, világszerte kidolgozás alatt álló szabványok és protokollok bemutatására és rövid elemzésére. A tanulmány végén (5. fejezet) figyelembe véve a potenciális alkalmazások legfőbb követelményeit, a mérésekkel és szimulációkkal megvizsgált, és a jövőben kidolgozásra kerülő vezetéknélküli hálózati technológiák felhasználhatóságára vonatkozó következtetéseket ismertetjük. Az 1.sz. melléklet a tanulmányban beszámolt mérések reprodukálhatóságához szükséges körülményeket írja le. BZAKA AmI Project 7.

8 1.1 A FELADAT INDOKOLTSÁGA ÉS AKTUALITÁSA A vezetéknélküli hálózati technológiák alkalmazása napjainkban új, ígéretes távlatokat nyit a távközlés és az infokommunikáció által áthatott szektorok világában. A piacon különféle eszközök vásárolhatók, melyek számos kommunikációs szabványt alkalmazva hatékony vezetéknélküli kommunikációt biztosítanak. Napjainkban a vezetéknélküli kommunikációs technológiák egyre nagyobb teret nyernek a hálózati megoldások piacán. Ezen technológiák már képesek önszerveződő (ad hoc) hálózatok kialakítására is. Ugyanakkor nagy szerep jut a beépített autonóm szenzoroknak is, amelyek a fent említett hálózatba kötve igen hatékonynak bizonyulnak globális érzékelési feladatok megoldására. Az ilyen rendszereket Környezeti Intelligens Alkalmazásoknak (Ambient Intelligence Applications - AmI) is nevezik. A jelen tanulmány és mérési beszámoló célja annak vizsálata, hogy az AmI triviális alkalmazásai miként bővithetők, és a bővítésnek meg vannak-e a ma alkalmazott szabványok között a magvalósítási lehetőségei. Az AmI rendszereket számos területen alkalmazhatjuk. Az egyik, igen ígéretes terület a közlekedési rendszerekben talál helyet. A közúti forgalom túlzott növekedése miatt az autóbalesetek sajnos mindennapossá váltak, az enyhébb kimenetelűek jelentős anyagi károkat okozva a társadalomnak, míg a súlyosabb fajták emberéleteket is követelve. A balesetek számának csökkentésére egy lehetséges megoldás újabb útszakaszok építése, tehát a forgalom szétosztása. Ez a megközelítés nem gazdaságos, mivel a beruházások költségigénye magas, illetve a túlzsúfolt, nem hosszútávra tervezett régi infrastruktúrák gátolják az autóutak bővítését. Egy másik megközelítés olyan jármű-technológiák (AmI rendszerek) kifejlesztését célozza meg amelyek különböző elektronikus vezérlési rendszerekkel a vezető biztonságát, hatékonyságát és kényelmét kívánják javítani. A jármű vezérlési rendszere a különböző szenzorok által érzékelt, illetve a többi járműtől begyűjtött adatokra támaszkodik. Ilyen típusú rendszerek kutatása nemzetközi szinten az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, erre jó példa lehet a nemrég alakult Car-to-car Communication Consortium (C2CCC) [1], amelyet a nagy európai autógyártó cégek alapítottak 2004-ben. Ez a konzorcium főleg a már széles körben elterjedt IEEE szabványt kívánja alkalmazni a járművek közötti kommunikáció megvalósításához. Az autógyárak számára elkerülhetetlen, hogy 5-10 (az elsők pedig akár már 1-2) éven belül az autók alapfelszerelésének részévé tegyék a modern kommunikációs képességeket. Azon autógyárak melyek ezen a területen élen járnak, piaci előnyre tehetnek szert. A kommunikációs képesség alkalmazása maga csak a kezdet, számtalan további a fogyasztók számára is kézzelfogható előnyöket jelentő szolgáltatás alapja. Az első lépések megtétele különösen fontos lehet az európai autógyártók számára, hiszen az utóbbi években egyre jobban kiéleződött a nemzetközi verseny, tekintve, hogy a japán autógyártók tovább növelték piaci részesedésük arányát. Egy ilyen eszköz beépítése nem jelent lényeges többletköltséget (kb. 1%). 8. AmI Project BZAKA

9 Az AmI rendszerek, azaz az önszerveződő szenzor hálózatok a járműközlekedés területén észlelhető ígéretes alkalmazásokon kívül számos más területen is sikerrel kecsegtetnek, úgy, mint: Intelligens műhely (erre alább mutatunk példát), gyártósorok, áruház, stb. Egészségügy Katonai alkalmazások Környezetvédelem stb. 1.2 LEHETSÉGES AMI ALKALMAZÁSOK A továbbiakban felsorolunk és röviden kifejtünk néhány alkalmazást, amelyek közül az , , , fejezetben leírtakat a BZAKA AmI csoport kifejleszteni tervezi. Látható, hogy az alábbiakban kifejtett alkalmazások megvalósításához elengedhetetlen a vezetéknélküli hálózati technológia használata. A felsorolt alkalmazások többsége feltételezi azt, hogy mindegyik, a hálózatban résztvevő csomópont rendelkezzen mind a szokványos, mind az ad hoc típusú kommunikációhoz szükséges képességgel (GSM/UMTS, GPRS, WLAN, stb.). Ugyanakkor a járművek a saját földrajzi helyzetüket is meghatározhatják (pl. a GPS vagy GALILEO rendszerek használatával) és érzékelő szenzorok segítségével a környezet változásainak vagy a nem megfelelő környezeti körülmények észlelésére és ezen információk felhasználására valamint azok továbbítására is képesek JÁRMŰVEK KÖZÖTTI AMI ALKALMAZÁSOK (INTER-CAR) Ráfutásos baleset-megelőzés Autópályákon a legtöbb baleset a meggondolatlan vezetési stílus miatt (szokatlan fékezések, sávváltások) illetve a túl hosszú vezetői reakcióidő (emberi tényező) miatt történik. AmI alkalmazásokkal a balesetek száma csökkenthető. Az autópályákon közlekedő járművek együttese dinamikus és önszervező (ad hoc) hálózatokként viselkedik, ezáltal lehetővé válik, hogy az autók közötti AmI kommunikáció segítségével (az információ járműről járműre történő továbbterjedésével) figyelmeztessük a járművezetőket az esetleges közelgő veszélyről, illetve, ha szükséges, akkor akár közbe is avatkozzunk a jármű irányításába Dinamikus tempomat Az autók sebességét állandó értéken tartó automatikus szabályozó berendezést már nagyon régen alkalmazzák főleg olyan országokban, ahol nagy távolságokat kell megtenni viszonylag zavartalan, kis forgalomban. Európai körülmények között, ahol az autópálya lehajtók és egyéb a forgalom ütemét változtató körülmények nem engedik meg a beállított, állandó sebességgel való autózást, ennél alkalmazkodóbb rendszerre van szükség. Ez az ACC (Adaptive Cruise Control), mely mára bár magas áron, de a piacon kapható. A rendszer magas árát legfőképp a radarberendezés költségességének a következménye. BZAKA AmI Project 9.

10 Az AmI technikákkal olcsóbb és nagyobb funkcionalitású megoldás valósítható meg. Amennyiben a járműveken a radar helyett kis hatótávolságú (100m - 1km) rádiókommunikációs eszközt használunk, úgy a jármű ennek segítségével felderíti környezetét. Az egy irányba haladó járművek felismerik, hogy egy ad hoc konvojban vannak és összehangolhatják sebességüket. Így minden jármű megbecsülheti a konvojban elfoglalt helyét, és súlyozni tud, hogy mely más járművek sebességéhez hangolja a sajátját. Ezáltal egy több résztvevős ráfutásos baleset abban az esetben is elkerülhető, amikor az ACC-vel felszerelt járművek képtelenek időben beavatkozni Forgalom-információ terjesztése/gyűjtése Ezen alkalmazások a városi közlekedést segítik. Olyan esetben, ha egy útszakaszon torlódás alakul ki, a kommunikációs képességgel rendelkező járművek ad hoc módon továbbítják az információt, mely egy központi forgalomirányítóhoz jutva, elősegíti a korai problémamegoldást (pl. közlekedési lámpák átállítása). A rendszer ad hoc jellegéből adódó újabb előny az, hogy a forgalommal kapcsolatos információk a közeledő (de a forgalmi torlódást még el nem érő) járművekhez is eljutnak, amelyek elkerülő utakat választhatnak Sürgősségi esetek (mentő-, tűzoltó-, rendőrautó) A nagy járműsűrűségű területeken nagyon fontos közlekedési előnyben részesíteni a sürgősségi esetekben használatos járműveket. AmI alkalmazás szemléletben ezen járművek ún. sürgősségi jelzést szórnak. A jelzés a kiválasztott útvonalon ad hoc módon terjedve, időben figyelmezteti a járművezetőket a magasabb prioritású jármű érkezéséről, átrendezve a forgalmat és így elősegítve annak előrehaladását Autópálya díjszedő rendszer értéknövelt szolgáltatásokkal Az autópálya díjszedő rendszerek infrastruktúrája egyúttal az AmI technológia közlekedési rendszerekben történő alkalmazásához szükséges infrastruktúrát is hordozza. Ezért az AmI technológia kis költség-többlettel képes az autópálya díjszedő rendszereket értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészíteni Az útmentén elhelyezett AmI-csomópontok jelentősége Az AmI-képességekkel ellátott járművek számának ugrásszerű növekedése a tapasztalatok szerint akkor várható, ha az elérhető szolgáltatások mennyiségéből és minőségéből származó előnyök meghaladják a beruházáshoz szükséges gazdasági befektetések mértékét. Ezért az út menti AmI-csomópontok hálózatának kiépítése önmagán túlmutató jelentőséggel bír, hiszen katalizátorként hat e technológia általános elterjedésére, következésképpen a jármű-jármű kommunikáció egyes alkalmazásainak mihamarabbi térhódítására. Figyelembe véve, hogy Magyarország az Európai Unió erőteljes ösztönzése és elsősorban pályázati keretek között megvalósuló anyagi támogatása mellett éppen napjainkban új autópálya szakaszok építésével igyekszik behozni korábbi lemaradását, egyes nemzetközi kutatási együttműködésekben kulcsszerepet játszhatunk e technológia vizsgálatára alkalmas tesztkörnyezet kialakításával. Különösen igaz ez akkor, ha hozzátesszük, hogy e környezet kialakításának költségigénye eltörpül az új autópálya mintegy két milliárd forintos kilométerenkénti építési költségéhez képest. 10. AmI Project BZAKA

11 Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az ilyen típusú hálózat megvalósítását és az arra épülő szolgáltatások elterjedését megelőzően célszerű meghatározni az állami szerepvállalás feltételeit, a frekvenciahasználat leendő szabályait, illetve rögzíteni a közszolgálati és kereskedelmi szolgáltatások viszonyrendszerét. Készítendő tanulmányunk a konkrét szakmai feladatokon túl a fenti szempontokat is figyelembe veszi Környezeti viszonyok változásainak érzékelése és továbbítása Gyakran előfordul a közlekedési viszonyok hirtelen változása (közutak/autópályák jegesedése, ködös idő, átlagosnál erősebb széllökések), amelyek veszélyt jelentenek a közlekedő járművekre. A felmerülő veszélyek elhárítására használhatjuk az ad hoc hálózatokat. Például, ha egy jármű egy kritikus helyzetet (köd, tükörjég vagy baleset) érzékel, akkor a megfelelő információkat a veszélyes hely közvetlen környezetében tartózkodó összes közlekedési résztvevőnek továbbadhatja. Itt fontos szerepet játszhatnak az út menti útviszony-érzékelő szenzorok is, melyek információszórási képességgel rendelkeznek Felügyelt előzés A közúti baleseteknek nagy hányada a rosszul végrehajtott előzésekből származik. Az ilyen típusú balesetek számának csökkentésére kiválóan alkalmazhatóak az ad hoc rendszerek. A járművekben és az út mentén elhelyezett szenzorok és kommunikációs egységek által szolgáltatott információk (jármű koordinátái, a közel lévő járművek pozíciójának és sebességének pontos ismerete) értelmezésével biztonságosan meghatározható az, hogy egy előzés mennyi idő alatt kivitelezhető, valamint az hogy a tervezett előzés mennyire biztonságos. A rendszer közlekedésbiztonságot növelő hatása, csökkent látási viszonyok (ködös időjárás, kanyaros útviszonyok) esetén igen látványos lehet Gyermek-felügyelet a forgalomban Mindannyiunk számára fontos gyermekeink közúti biztonsága. A biztonságot segíti egy olyan rendszer használata, amelyben a gyermekek jelenlétét a közutakon kis adóteljesítményű rádiós egységekkel környezetünknek és a közlekedésben résztvevőknek jelezzük. Ilyen esetben megelőzhetjük az esetleges felelőtlen viselkedésekből adódó baleseteket (pl. közúton való nem megfelelő átkelést, növelve így a közúti biztonságot) JÁRMŰVÖN BELÜLI AMI ALKALMAZÁSOK (INTRA-CAR) BAN (Body Area Network) a járműben Napjainkban, elterjedőben vannak az ún. BAN hálózatok (Body Area Network), amelyek az emberi testen elhelyezett érzékelők (szívverés, légzés, stb. mérése) egymás közti kommunikációját teszik lehetővé. Ha ezeket, a szenzor hálózatokat rendszerbe szervezzük a járművek központi egységeivel (például vezetéknélküli technológiát alkalmazva), információt nyerve a vezető és a jármű utasainak jelenlegi állapotáról (fáradtság, stb.), csökkenthetjük az egészségügyi problémákból adódó közlekedési balesetek számát. Ha a rendszer alapos tesztek után is megbízhatónak bizonyul, és a jogi feltételek tisztázásra kerülnek, a jármű akár önálló döntést is hozhat a további tennivalókról és értesítheti az illetékes hatóságot (mentő-, rendőr-állomást). BZAKA AmI Project 11.

12 1.2.3 INTELLIGENS MŰHELY (SMART WORKSHOP) A gyártási folyamatokban igen fontos szerepet játszik a lehető leghatékonyabb termelés mellett a dolgozók teljes biztonsága is. Ezek elősegítése számos módon, folyamatosan zajlik, de az eredmények és az új kihívások (pl. gyártósorok gyakori átrendezése, feladatváltás) azt mutatják, hogy van még tökéletesítési lehetőség. Mindezen új rendszerek megvalósíthatósága erősen függ az alkalmazott hálózati technológia jellemzőitől. A rendszer segítheti a gyártási folyamat optimalizálását azáltal, hogy például a dolgozók által ténylegesen használt közlekedési útvonalakat regisztrálja, miáltal támpontot ad a műhely átrendezésére. Ugyanakkor a munkadarab (például egy készülő porcelánszobor) mellé helyezett hő- és páratartalom-mérő szenzorokkal felszerelt AmI eszköz környezeti hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtésével optimális időpontban képes figyelmeztetni a műhelymestert a folyamatban lévő munkafázis (pl. festék száradása) időszerű teendőiről vagy az azoktól való eltérésről, csökkentve így a selejtgyártást és közvetve a termelési költségeket. Az élelmiszeriparban megkövetelt higiéniai szabályok biztosítása hasonlóan számos szenzorhálózatokra épülő AmI alkalmazást igényelhet INTELLIGENS OTTHON (ASSISTED LIVING) Segítségre szoruló, idős vagy folyamatosan nagy szellemi terhelés alatt álló személyek életének támogatása és felügyelete is lehetséges az AmI technológiákkal. Az igen szerteágazó témában több ismert cég végez kutatást. Ilyen témakör például a járó/otthon kezelt betegek adatainak (testhőmérséklet, vérnyomás, EKG adatok, stb.) mérése, naplózása és valós idejű távmegfigyelése. A rendszer a betegek gyógyszeres és otthoni kezelésének időbeli ütemezését és ellenőrzését is támogathatja. Egy intelligens épületirányító-rendszer segítségével az ott tartózkodók mozgásának illetve jelenlétének figyelembe vételével hőmérséklet, páratartalom, fényviszonyok, épületőrzés/figyelés intelligens szabályozása végezhető. 12. AmI Project BZAKA

13 1.3 A TANULMÁNY VEZÉRFONALA: AZ ALKALMAZHATÓSÁG KÉRDÉSE Mint azt már korábban említettük, az 1.2 fejezetben röviden bemutatott alkalmazások mindegyike feltételezi a vezeték nélküli kommunikációs technológia használatát. Ezen technológiai megoldások igénybe vétele nélkül ugyanis ezen alkalmazások lényegében nem megvalósíthatóak. Jelen tanulmány összeállításánál elsősorban a támogatási szerződésben megfogalmazott feladatokat vettük figyelembe, és arra törekedtünk, hogy a feladatban szereplő vezeték nélküli protokollokat a lehető legteljesebben jellemezzük (2. és 3. fejezet.) Ugyanakkor fontosnak tartottunk ezen túlmenően egy olyan áttekintést is nyújtani, amely bemutatja a jövőbeni szélessávú, nagy mobilitású, dinamikus vezeték nélküli hálózati technológiák alapjául szolgáló főbb fejlődési irányokat (5. fejezet). A tanulmány során mindvégig szem előtt tartottuk az 1.2 fejezetben bemutatott alkalmazások legfontosabb követelményeit. Ezért a kísérletekben szereplő szimulációk és mérések megtervezésének fázisában nagy súlyt fektettünk e követelmények legteljesebb kielégíthetőségének. A kísérletek elvégezésekor, illetve a kapott eredmények kiértékelésekor arra kerestünk választ, hogy a vizsgált technológiák az alkalmazások által megkövetelt előírásoknak mely peremfeltételek mellett és milyen mértékben képesek megfelelni. Az elemzésekben kiemeljük a két vizsgált vezeték nélküli protokoll előnyeit és hátrányait, valamint rámutatunk arra, hogy azok mely alkalmazáshoz, milyen hatékonysággal használhatók. BZAKA AmI Project 13.

14 1.4 ÁTTEKINTÉS AZ AMI-VAL KAPCSOLATOS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁKRÓL Az utóbbi években a távközlés területén a vezeték nélküli adatátviteli technológiák gyors elterjedésének lehettünk tanúi. Ennek nyilvánvaló példája a mára mindennapok részévé vált mobiltelefónia. A hálózatok alapjául szolgáló protokollok, mint pl. a globális rendszer mobil kommunikációhoz (Global System for Mobile Communication, GSM) és a kódosztásos többszörös hozzáférés (Code Division Multiple Access, CDMA), csak viszonylag kis adatátviteli sebességet tesznek lehetővé, és alapvetően hangátvitelre alkalmasak. A hangátvitelre szolgáló protokollok mellett az elmúlt néhány évben szükségessé vált a hatékonyabb adatátvitelre használható protokollok kifejlesztése, vezeték nélküli környezetben. Megjelent az igény ugyanis a nagysebességű vezeték nélküli helyi hálózatok (Wireless Local Area Networks, WLAN) kiépítésére. Ezeket, a megoldásokat a vezeték nélküli hálózatok által nyújtott kényelem, kiépítésük és karbantartásuk egyszerűsége teszi vonzóvá. A növekvő igények kielégítésére folyamatosan egyre újabb, nagyobb adatátviteli sebességet lehetővé tevő, biztonságosabb protokoll szabványok jelennek meg. Ezek közül a jelentősebbek az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) folyamatos fejlesztés alatt álló sorozatú szabványai. Jelenleg a legtöbb piaci forgalomban kapható vezeték nélküli helyi hálózat kiépítésére alkalmas eszköz az IEEE b szabványon alapul IEEE (WLAN) Az IEEE szabványon alapuló a, b (WIFI) és g által definiált protokoll ajánlások lehetőséget nyújtanak épületen belüli és azok közötti vezeték nélküli hálózatok kialakítására. Elterjedőben van otthoni, illetve nyilvános internet szolgáltatásra (hotspot) való alkalmazásuk. Megfelelő minőségű vezetékes kapcsolattal el nem látott területeken, ahol nem lehetséges digitális előfizetői vonal (Digital Subscriber Line, DSL) kiépítése, a nagysebességű lakossági és üzleti internet hozzáférésű hálózatok kiépítésére a legegyszerűbb alternatíva a szabvány. Megvalósítása Magyarországon engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat vet fel, amelyeket a 1.5 fejezetben részletezünk BLUETOOTH A Bluetooth [4] kis teljesítményű rádiós technológia, amelyet azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy helyettesítse a jelenleg használt vezetékes átvitelt az egymáshoz közel lévő elektronikus készülékek, például számítógépek, nyomtatók, digitális személyi asszisztensek (Personal Digital Assistant, PDA) és mobil telefonok között. E technológia alkalmas kis kiterjedésű helyi hálózatok kiépítésére is, bár elsődlegesen egy-egy eszköz összekapcsolására használják. A Bluetooth a 2.4GHz-es sávon működik. Ahhoz, hogy a Bluetooth-al felszerelt készülékek képesek legyenek 720kbit/s nagyobb sebességű adatcserére 10 méteresnél nem nagyobb körzetben, az interferencia elkerülése végett 1mW átviteli teljesítményt és frekvenciaugrásos kódolást használnak. 14. AmI Project BZAKA

15 1.4.3 HIPERLAN Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European Telecommunications Standard Institute, ETSI) között a nagyobb átviteli sebesség biztosítása érdekében kifejlesztette a nagysebességű rádiós helyi hálózatokat (High Performance Radio Local Area Network, HiperLAN) [5], hogy nagyobb átviteli sebességet tudjanak biztosítani a vezeték nélküli hálózaton, mint amit az IEEE akkor tudott nyújtani (1-2 Mbps). A HiperLAN/2 egy továbbfejlesztés, amely aszinkron adatátvitelt és az időzítésre érzékeny szolgáltatásokat biztosít HOMERF Az otthoni rádió frekvencia (Home Radio Frequency, HomeRF) [6] két szabványt kombinál a et és a továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (Digital Enhanced Cordless Telecommunication, DECT) hordozható telefon szabványt. A HomeRF frekvenciaugrásos technikát alkalmaz 1,6 Mbps sebesség elérésére, 300m távolságra a szabadban és 30m távolságra házon belül. Habár az ipari alkalmazások általában nagyobb távolságokat igényelnek, otthoni alkalmazások esetében a HomeRF ideális. Technológi Sávszéles Bluetooth Hiper Hiper HomeR Távolság Frekvencia [GHz] Kódolás OFDM DSSS OFDM FHSS OFD OFDM FHSS OFDM OFDM 1. táblázat: Különböző vezeték nélküli technológiák paraméterei A fentebb bemutatott vezeték nélküli adatátviteli technológiák néhány tulajdonságát az [1] foglalja össze. Ezek a technológiák azonban még korántsem olyan kiforrottak, mint a vezetékes adatátvitelt biztosító szabványok. Fontos feladat tehát a vezeték nélküli hálózatok megbízhatóságának, teljesítőképességének és biztonságosságának továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy a megbízható vezetékes hálózatokhoz szokott felhasználók magas minőségi igényeit kielégítsék. BZAKA AmI Project 15.

16 1.5 A FREKVENCIA- ÉS TELJESÍTMÉNY-HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGON ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁSOK A továbbiakban röviden bemutatjuk a WLAN hálózatok kialakítására vonatkozó Magyarországon érvényes szabályozásokat. (Itt lényegében [8]-at vettük alapul.) A FREKVENCIASÁV ÉS KIJELÖLÉSÉNEK EREDETI CÉLJA A ,5 MHz frekvenciasávot kis hatótávolságú összeköttetések létesítésére jelölték ki. A sávban harmadlagos jelleggel üzemeltethetők a rádiós helyi hálózati (Radio Local Area Network, RLAN) berendezések. A harmadlagos jelleg azt jelenti, hogy a frekvenciasáv elsődleges és másodlagos jellegű felhasználói előnyt élveznek a harmadlagos használóval szemben. A harmadlagos felhasználóknak el kell tűrni az előnyt élvezők által okozott zavarásokat, ugyanakkor nem zavarhatják azokat. Megjegyzendő, hogy a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (FNFT), illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályai szerint a sávban még több fajta kis hatótávolságú eszköz (Short Range Device, SRD), pl. távirányító, riasztó, stb. is működtethető harmadlagos jelleggel. A frekvenciasáv RLAN-nok használatára vonatkozó sávkijelölési szabályait az Európai Rádió-Távközlési Bizottság (European Radiocommunications Committee, ERC) 24 ország - közöttük Magyarország - által elfogadott ERC/DEC/(01)07 számú, március 12-én hatályba lépett ERC Határozata tartalmazza. Az RLAN-nokra vonatkozó műszaki szabályokat Magyarországon a 6/2003. (III.31.) IHM rendelet tartalmazza. A rendelet rendelkezései kötelezők a felhasználók részére, amely szerint a fent nevezett frekvenciasávban: az izotróp sugárzóra vonatkoztatott effektív kisugárzott teljesítmény (Effective Isotropic Radiated Power, EIRP) nem lehet nagyobb, mint: 100 mw; a berendezések csak beépített (külső antenna csatlakozó nélkül) vagy a gyártó által a készülékhez szállított (dedikált) antennával használhatók; a csatorna távolság és a kitöltési tényező nincs korlátozva; a spektrális teljesítménysűrűség értéke: maximum 20 dbw/mhz (kiterjesztett spektrumú, közvetlen szekvenciális esetben); 10 dbw/100 khz (kiterjesztett spektrumú, frekvenciaugrásos esetben); ajánlott szabványok: EN , EN Tekintettel arra, hogy a harmadlagos jelleggel működő rádióalkalmazások (RLAN) védettséget nem élveznek más azonos sávú rádiószolgálattal szemben, a frekvencia használatáért frekvenciahasználati díjat nem kell fizetni, továbbá az ilyen jellegű rádióállomások használata az un. általános felhatalmazás körébe tartozik, üzemeltetésükhöz sem frekvenciakijelölési határozat, sem egyedi rádióengedély nem szükséges. Az RLAN berendezések frekvenciasáv felosztásának az eredeti célja az volt (2. táblázat), hogy megadja a lehetőséget az egymáshoz közel lévő, épületen vagy telephelyen belüli számítógépek vezeték nélküli, rádiós úton történő összekötésére. A frekvenciasáv felosztása után, a későbbiekben, túlmenően az eredeti célon, kiderült, hogy több kisebb hálózat összekapcsolásával egy rendszer hatósugara nagyobb területekre is kiterjeszthető és így az összekapcsolt számítógépekkel lehetővé vált Internet szolgáltatás nyújtása is. 16. AmI Project BZAKA

17 Frekvencia vagy frekvenciasáv Rádióberendezés megnevezése Teljesítmény Megjegyzés FNFT nemzeti lábjegyzet száma ,5 MHz ,5 MHz 2446,5 2483,5 MHz ,5 MHz MHz Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök Szélessávú adatátviteli alkalmazások Szélessávú adatátviteli alkalmazások Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások 10 mw EIRP Kizárólag épületen belüli használatra H38 2,5 mw EIRP H mw EIRP 10 mw EIRP Kizárólag épületen belüli használatra Kizárólag épületen belüli használatra H153 H mw EIRP H táblázat: Magyarországon érvényes frekvencia-felhasználási szabályok Az alábbi frekvenciasávban működő rádióberendezések esetében (3. táblázat) frekvenciakijelölési határozat kell az állomások telepítéséhez, valamint rádióengedély kell a berendezések üzemeltetéséhez. A frekvencialekötés illetve frekvenciahasználat után díjat nem kell fizetni. A berendezések forgalomba hozatala előtt a hatósági nyilvántartásba kell vetetni a készüléket. Frekvencia vagy frekvenciasáv MHz Rádióberendezés megnevezése A sávban az állandóhelyű szolgálat keretében harmadlagos jelleggel (nem tarthatnak igényt védelemre az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben) kiskapacitású (legfeljebb 2 Mbit/s) digitális kiterjesztett spektrumú pont-pont rendszerek rádióberendezései részére is kijelölhető frekvencia. Kapacitás: max. 2 Mbit/s. Jelfeldolgozási nyereség: min. 10 db EIRP maximum: ha L 30 km, akkor EIRP maximum = 21 dbw ha L <30 km, akkor EIRP maximum = (6 + 0,5L) dbw ahol L az áthidalt távolság km-ben FNFT* lábjegyzet száma H táblázat: Frekvenciakijelölési határozatot igénylő rádióberendezések A kérelmeket a Hírközlési Területi Hivatal (HTH) budapesti irodájához kell benyújtani. Minden kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: BZAKA AmI Project 17.

18 a kérelmező nevét, telephelyének címét, levelezési címét, az ügyintéző nevét, telefonszámát, a Hírközlési Felügyelet nyilvántartási számát (ha van); amennyiben a kérelmező az eljárás lefolytatásával megbíz valakit, akkor a megbízólevél eredeti példányát; okirat módosításához vagy megszüntetéséhez az eredeti okiratot; a kérelmező cégbírósági bejegyzésének másolatát 1 ; adóazonosító jelét vagy adószámát 1 ; egy számla számát (bankszámlaszámát), amelyről a használati díjakat fogják fizetni 1. Az illetékről szóló évi XCIII. törvény szerinti (2000 Ft értékű) illetékbélyeget, vagy a leendő Engedélyes illetékmentességéről szóló nyilatkozatát, igazolását. A frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelemnek az általános részben ismertetetteken túl a következőket kell tartalmaznia: a frekvenciaengedélyezési terv 2 eredeti példányát; az állomás, berendezés, antenna és engedélyes adatlapokat a megadott formában floppy lemezen, az adatszolgáltatás folyamán az ékezetes magyar nagybetűk használata kötelező valamint figyelembe kell vennie a felhasznált berendezések és antennák kötött karakteres megadását; a frekvenciaengedélyezési tervet csak a Mérnöki Kamara mikrohullámú hálózatok / rendszerek tervezésére feljogosító engedéllyel rendelkező tervező készíthet; a tervező számításokkal alátámasztott nyilatkozatát a sugár-egészségügyi követelmények betartásáról. A rádióengedély kérelemnek az általános részben ismertetetteken túl a következőket kell tartalmaznia: a használatbavételi eljárás jegyzőkönyvének másolatát; az engedély megszüntetés esetén a berendezések sorsát, igazoló nyilatkozatot; közcélú hálózat létesítőjének/üzemeltetőjének nyilatkozatát a magasságkorlátozás bejegyzéséről, illetve ennek hiányában a később esetlegesen bekövetkező minőségromlás tudomásul vételéről; a magasság korlátozás ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése csak a közcélú hálózat üzemeltetői részére engedélyezhető. a telephely tulajdonosának nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a berendezés és az antenna telepítéséhez; az üzembe helyező mérési jegyzőkönyvét vagy nyilatkozatát arról, hogy a hálózat üzembe helyezése a frekvenciakijelölési határozatnak, illetve az ott fel nem sorolt paraméterek esetében a rendszertechnikai tervnek megfelelően történt; ha a frekvenciakijelölési határozat meglévő rádióhálózat módosításához kapcsolódik, akkor a rádióengedély eredeti példányát. A hálózatban csak igazolt megfelelőségű rádióberendezés használható. 1 Csak olyan kérelmezőnek kell megadni, aki nem rendelkezik érvényes frekvenciakijelölési határozattal vagy rádióengedéllyel. 18. AmI Project BZAKA

19 Az Európai Bizottság március 20-án kiadott 2003/203/EC számú ajánlása (Official Journal L 078, 25/03/2003 P ) támogatja a nyilvános, üzleti és nem üzleti célú RLAN szolgáltatásokat. Javasolja a tagországoknak, hogy mellőzzék az RLAN berendezések egyedi engedélyezését, de ugyanakkor felhívja a figyelmet az 1999/5/EC, rádió- és telekommunikációs terminálokra vonatkozó előírások (Radio & Telecom Terminal Equipment Directive, R&TTE) betartására KÖTELEZETTSÉGEK RLAN BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA ESETÉN Az RLAN berendezésekkel történő Internet szolgáltatás nyújtása kötelezettségekkel jár, amelyek teljesítését a hírközlési hatóság (Hírközlési Területi Hivatal, HTH) szigorúan megköveteli és azok betartását folyamatosan, ellenőrzi rádióellenőrzési és piacfelügyeleti tevékenysége során. A kötelezettségek az alábbiakra terjednek ki: berendezések forgalomba hozatala és forgalmazása; berendezések üzembe helyezése és üzemben tartására; szolgáltatás nyújtása RLAN BERENDEZÉSEK ÜZEMBEHELYEZÉSE A kereskedelemben beszerzett berendezéseket úgy kell üzembe helyezni, ahogy az a gyártó által megadott használati-kezelési útmutatóban le van írva. Különösen vonatkozik ez az antennák használatára, ahol a megadott beépített (integrált) vagy a készülékkel együtt szállított (dedikált) antenna helyett nem szabad mást használni, ugyanis nagyobb nyereségű antenna alkalmazásával könnyen túl lehet lépni a megengedett kisugárzott teljesítményeket. Ha valaki az alapvető követelményeket, befolyásoló változtatásokat vagy bővítéseket végez az RLAN berendezésén ide tartozik egy nagyobb nyereségű antenna vagy végerősítő berendezés használata is gyártónak tekintendő és ezért minden felelősséget vállalnia kell. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetőnek többek között kötelessége lefolytatnia egy új megfelelőségi eljárást, a megváltoztatott berendezés új paramétereivel, azonban nem lesz esélye megfelelősséget bizonyítania, ha az állomás paraméterei meghaladják az előzőekben említett ERC Határozat 1. számú mellékletében megadott követelményeket RLAN BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA Amint arról már volt szó, az RLAN berendezések használatához egyedi rádióengedély nem szükséges. Az ilyen berendezések használata az általános felhatalmazás körébe tartozik. Ugyanakkor fontos szabály, hogy csak az a rádióberendezés tartható üzemben, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott követelményeket. Rádióberendezést üzemben tartani csak olyan állapotban szabad, ahogy azt forgalomba hozták (2/2001. (I.31.) Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszteri (MeHVM) rendelet 15. ) SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA RLAN BERENDEZÉSEKKEL Ha Magyarországon valaki szolgáltatást akar nyújtani, azt a HTH Budapesti Irodánál be kell jelenteni a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt legalább harminc nappal. A szolgáltatást a HTH Budapesti Iroda akkor veszi nyilvántartásba, ha a bejelentés minden feltétele teljesül, ellenkező esetben hiánypótlásra szólít fel. A bejelentésnek - többek között - tartalmaznia kell: BZAKA AmI Project 19.

20 vállalkozás és szakirányú képesítés igazolását; a hatósággal kapcsolattartó személy adatait és elérhetőségét; a szolgáltatásra alkalmas hálózat adatait és a felhasznált berendezéseket, továbbá a bejelentésre kötelezett berendezések forgalomba hozatalának bejelentéséről szóló határozat számát; a hálózat interfészeit; általános szerződési feltételeket; ügyfélszolgálat működtetését. A bejelentés céljára készített formanyomtatvány a 252/2001. (XII.18.) Kormányrendelet mellékletében található. Nyilvánosság számára biztosított szolgáltatás esetén mellékelni kell a szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. Tekintettel arra, hogy az RLAN Internet szolgáltatás során a frekvenciasáv használata harmadlagos, továbbá, hogy az egymás zavarásának a veszélye is fennállhat, kívánatos, hogy az RLAN szolgáltatók saját érdekükben is figyelmeztessék ügyfeleiket a szolgáltatás bizonyos eseteiben előforduló korlátozottságokról. Amennyiben a hálózat interfészeinek adatai nem szerepelnek a HTH nyilvántartásában, az alkalmazott interfészeket be kell jelenteni a 26/2001. (XII.22.) MeHVM rendelet szerint. 20. AmI Project BZAKA

A KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ ESZKÖZÖK (SRD-k) FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ ESZKÖZÖK (SRD-k) FELHASZNÁLÁSÁRÓL Tájékoztató A KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ ESZKÖZÖK (SRD-k) FELHASZNÁLÁSÁRÓL Budapest, 2010. február Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 1386 Budapest 62, Postafiók 997 Budapest, XIII. ker. Visegrádi u. 106. www.nhh.hu

Részletesebben

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről A tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez.

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez. WIFI Ez a munka egy kis előkészület a nyári hobbielfoglaltságomhoz is, mert szeretném kibővíteni a most üzemelő wifi rendszeremet. A jelenlegi rendszer egy router kicsi botantennája Wep tikosítással, ami

Részletesebben

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 1 BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK BOLYAI JÁNOS - 1998 - 2 KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK TANULMÁNY Készítette: Sallai József mk. alezredes,

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON TDK dolgozat, 2005 Kanizsai Zoltán, Műszaki informatikai szak, V. évfolyam Lakat Gábor,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül Készítette: Pester Attila, HFC Technics Kft. a.pester@hfctechnics.hu

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre Szabó Bálint Márföldi Endre MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Márföldi Endre Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 8076 (22) A bejelentés

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan HuWiCo A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan non-profit közösség, melynek célja a vezeték nélküli hálózatok, technológiák terjesztése és népszerűsítése, valamint egy önkéntesek

Részletesebben

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4 VoIP 2 TARTALOM 1. A VoIP technológia áttekintése 4 1.1. A beszéd-csomagkommunikáció alapelvei 4 1.2. Kódolási eljárások és tulajdonságaik 8 1.3. Az IP protokoll feletti beszédátvitel sajátosságai 9 1.4.

Részletesebben

6. Szerkesztői gondolatok

6. Szerkesztői gondolatok 6. Szerkesztői gondolatok Rendszertechnikai könyvünk 6. fejezete a távközlési rendszerek hierarchikus építkezésének szellemében az alsóbb rétegekben nyújtott (a korábbi fejezetekben kifejtett) technikai

Részletesebben

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2011 PB 1 Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím: 1541 Budapest Tel.: (1) 458 0000, (1)

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004-

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2004 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga -2004- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, 2004. szeptember 15. Szerkesztették:

Részletesebben

I. RÉSZ. Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek

I. RÉSZ. Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek I. RÉSZ Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek 1. FEJEZET 1. Az IEEE 802.11 áttekintése Mielőtt belemerülnénk az IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, villamos és elektronikus

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK TERVEZÉSE Jegyzetek a megjelölt gondolatkörökhöz: 1. A hálózattervezést érintő hazai jogszabályok rendszere (2.o.) 2. Gazdasági alapfogalmak a hálózattervezésben (6.o.) 3. STEM Strategic

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK

VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK Nieberl József VEZETÉK NÉLKÜLI SZENZORHÁLÓZATOK Napjainkban az élet minden területén több száz elektronikai eszköz vesz bennünket körül. Az informatika rohamos fejlődése már néhány évvel ezelőtt lehetővé

Részletesebben

Hálózattörténet. Hálózati készülékek

Hálózattörténet. Hálózati készülékek Hálózattörténet Az 1940-es években a számítógépek hatalmas, meghibásodásra hajlamos elektromechanikus készülékek voltak. A félvezető tranzisztorok 1947-es feltalálása lehetővé tette kisebb és megbízhatóbb

Részletesebben

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Készítette: Topor Zoltán 2013. november Tartalom Bevezető... 5 Az ARON-RCS rendszer infokommunikációs szükségletei... 6 Önálló és egyedi rádió hálózat...

Részletesebben

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel:

Egy számítógépes hálózat az alábbi egységekből épül fel: Az eredeti mű Farkas Éva 2002 szakdolgozata. Az eredeti lelőhelye: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/halozatok/index.html 1. A számítógép-hálózat fogalma A számítástechnika rohamos fejlődése a számítógépek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Varga Gábor Távközlési szolgáltatások beállítása A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Számítógép-hálózatok

Számítógép-hálózatok Kónya László Számítógép-hálózatok Nyitott rendszerű képzés - Távoktatás Oktatási segédlete Felsőoktatási tankönyv lsi Informatikai Oktatóközpont AMikroelektronika Alkalmazásának, Kultúrájáért Alapítvány

Részletesebben

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2011. december 1-jétől Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix

Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet jövője Bakonyi Péter György András Tóth Beatrix Az internet, mint az információs társadalom alapvető infrastruktúrája, az elkövetkező években még meghatározóbb szerepet játszik: a beszéd, a

Részletesebben

(Le)hallgatni arany. Szakdolgozat terv Pongrácz Gergely BKE 5. évf. Információgazdálkodás szakirány

(Le)hallgatni arany. Szakdolgozat terv Pongrácz Gergely BKE 5. évf. Információgazdálkodás szakirány (Le)hallgatni arany Az információvédelem fontossága és módszerei a gazdaság szereplőinél, valamint a digitális aláírás használatának kérdései az e-government tükrében Szakdolgozat terv Írta: Pongrácz Gergely

Részletesebben

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet

Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Számítógépes hálózatok elmélete jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítógépes hálózatok elmélete modul 1. fejezet Hálózati alapfogalmak 1 A mai ember a számítógépeket már nem csak önmagában használja,

Részletesebben