2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1

2

3 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési bevételek Eredeti ei. 1 Működési bevételek Vízdíj 17fő x Ft 235 Vendég étkezés 753 Dédestapolcsányi szoc.étkezők Szállásdíj 30 Ételhulladék befizetés Bérleti és lízingdíj Terembérleti díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étketzés Alkalmazottak étkezése Biztosító kifizetése Kamat bevétel, egyéb bevétel Ezer Ft Módosított ei Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók Telek adó Magánszemáélyek komm.adója Termékek és szolgáltatások adója Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolg. adók 120 Idegenforgalmi adó 0 Talajterhelési díj 20 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) Önkormányzati működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező feladatok támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Kistelepülések szoc.felad.támogatása Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére) Gyermek étk.üzemeltetési támogatás Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után) Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előírányzatok 226 Üdülőhelyi feladatok támogatása 226 Bérkompenzáció támogatás Nyári gyermekétkeztetésre Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei Támogatásértékű működési bevételek Munkaügyi Központ támogatás Közös Önkormányzati hivatal működési tám Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 151 Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám. 80 Előző évi pénzmaradvány (működési) Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény) Egyéb felhalmozási célú támogatások Kisléptékű település fejlesztés projekt tám. Orvosi rendelő építés projekt tám. Felhalmozási bevételek Előző évi maradvány (felhalmozás) Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre) Költségvetési bevételek összesen:

5 Sorsz m M LYINKA K ZSŒG NKORM NYZATA ŒVI K LTSŒGVETŒS K TELEZ FELADATAINAK MŒRLEGE BESZ MOLŽ 1/a. mell klet az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk.rendelethez BEVŒTELEK Bev teli jogcˆm nkorm nyzat m kƒd si bev telei (2+3) I/1. Kƒzhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi m kƒd si bev tel ( ) Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak Alkalmazottak t r t se ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett kƒzponti ad k III. T mogat sok, kieg szˆt sek ( ) ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs K zpontos tott el irƒnyzatok Kieg sz t tƒmogatƒs Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs IV. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son bel lršl ( ) Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son kˆv lršl ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c l bev telek ( ) Ezer forintban vi eredeti elšir nyzat vi m dosˆtott elšir nyzat 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, 8.2. hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. Kƒlcsƒn visszat rˆt se. K LTSŒGVETŒSI BEVŒTELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszˆroz si bev telek ( ) Hi ny belsš finanszˆroz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny k lsš finanszˆroz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTSŒGVETŒSI ŒS FINANSZ ROZ SI BEVŒTELEK 12. SSZESEN (.+11.) IX. F ggš, tfut kiegyenlˆtš bev telek 14. BEVŒTELEK SSZESEN ( )

6 M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA VI K LTS GVET S NK NT V LLALT FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/b. mell klet az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015.(V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban Sorszƒ m Bev teli jogc m vi eredeti el ir nyzat vi mˆdos tott el ir nyzat nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek Helyi ad k Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel ( ) Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke B rleti d j Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek ( ) 5.1 ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs 5.2 Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l ( ) Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( ) Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnansz roz si bev telek ( ) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN ( )

7 Sorsz M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA VI K LTS GVET S LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/c. mell lket az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban ƒm Bev teli jogc m el ir nyzat el ir nyzat nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel ( ) 3.1 Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek ( ) ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l ( ) 6.1. Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( ) 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se vi eredeti vi mˆdos tott 8.2. nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnansz roz si bev telek ( ) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN ( )

8 2. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési kiadások Működési kiadások Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szemétszállítás Dologi kiadás Eredeti ei Ezer Ft Módosított ei Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Utak karbantarttása Dologi kiadás Óvodai intézmény étkeztetés Közalkalmazottak bére (3 fő) Munkaszerződés fogl. 1 fő 305 Erzsébet utalvány 4 fő részére 195 Személyi juttatás: szociális hozzájárulási adó EHO 49 Munkáltatói SZJA 31 Munkáltatói adó Élelmiszer beszerzés 425 Egyéb anyag (csomag) 90 Gázenergia 400 Villamos energia 0 Víz- és csatornadíj 70 Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 345 Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat) 5 Dologi kiadás: Létszám: 4 fő

9 Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerződési célú tevékenység Élelmiszer beszerzés Vendég étkezők Alkalmazottak 245 Vásárolt élelmezés 603 Dologi kiadás:

10 M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA ˆVI K LTSˆGVETˆS K TELEZŽ FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOL 2/a. mell kelet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) Szem lyi juttat sok Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad Dologi kiad sok Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) Beruh z sok Fel jˆt sok Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek kiad sai EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban ƒvi eredeti elœir nyzat ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

11 M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA ˆVI K LTSˆGVETˆS NKˆNT V LLALT FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/b. mell klet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Ezer forintban ƒvi ƒvi eredeti m dos tott Sors elœir nyzat elœir nyzat z m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN 7. (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

12 M LYINKA K ZSˆGI NKORM NYZAT ˆVI K LTSˆGVETˆS LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/c. mell klet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) 1.1. Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok 1.4. Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban ƒvi eredeti elœir nyzat ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

13 3. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. Tagóvoda és társulás ktg.hozzájárulás Támogatás ért.műk.kiadás önkorm.ktgvet.szervnek,társulásnak Társadalmi megbízású polg.mesterek tisztelettdíja Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Költségátalány Biztosítási díj 2 fő bére (pályázat) Önkormányzati képviselők tisztelettdíja Reprezentáció Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói adó: Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Tüzelőanyag Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószer) Telefondíj Internet Egyéb kommunikációs szolg.(rendszer Szállítási díj Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási, kijavítás Más egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolg.(biztonság felügyelet) Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) Belföldi kiküldetés befizetés Dologi kiadások: Késedelmi kamat Befizetések(2013.évi normatív elszám.) Egyéb kiadások Közvilágítás Villamosenergia fogyasztás Üzemeltetési díj Késedelmi kamat

14 Dologi kiadás:

15 4. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. V.27.) önk. Rendeletéhez Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Lakosság támogatás (házasságkötési, gyermek születési) 30eFt/alk. Mályinkai Vendégváró Turisztikai Nonprofit Kft. Működési célú pénzeszközi átadás: Közalkalmazotti bér 1 fő Ezer Ft Módosított eredeti ei. ei Közalkalmazott Erzsébet utalvány (5000Ft/hó) 60 Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó 391 EHO 16 Munkáltatói SZJA Munkáltatói adó: 417 Tüzelőanyag (PB gáz) Hajtó, kenőanyag 270 Egyéb információ hordozó Egyéb anyag (karbantartás) 150 Telefondíj, internet 70 Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia 650 Villamosenergia 200 Víz- és csatorna díj 200 Karbantartás, kijavítás 0 Egyéb üzemeltetési szolg. (kéményseprés.poroltókész.idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozó, pályázati költségek, Egészségre nevelé pályázat) Áfa, befizetés Egyéb különféle dologi kiadásiok ( kés.kamat, befizetések) 0 Dologi kiadások: Különféle adók, díjak (vagyonibizt., bankktg.) Egyéb folyó kiadások: Létszám: 1 fő Szabadidős sport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása Mályinkai SE támogatás Motorsport Egyesület támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: Sportolóük szállítási költsége Dologi kiadások:

16 Civil szervezetek működési támogatás Polgárőrség támogatása Működési célú pénzeszköz átadása:

17

18 5. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendeletéhez Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 1 fő Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások Pénzbeli átmeneti segély Szociális tűzifa támogatás Elhunyt személyek hátramaradottságainak pénzbeli ellátása Temetési segély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások Étkezési kedvezmény Normatív gyermekvédelmi kedvezmény Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Közgyógy támogatás Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei

19 6. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének 3/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez Szociális étkeztetés Élelmiszer (20 fő) Dologi kiadás: Összesen. Ezer Ft Eredeti ei Módosított ei Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közalkalmazott alapilletménye Illetmény-kiegészítés Erzsébet-utalvány Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói ado: Hajtó, kenőanyag Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbntartás, kijavítás Dologi kiadás: Különféle adók, díjak (kötelező bizt., casco) Egyéb folyó kiadások Létszám: 1 fő Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Teljesmunkaidős közfoglalkoztatottak bére Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó 780 Munkáltatói adó: 780 Eszköz beszerzések 390 Vásárolt élelmezés,szántás 6 Dologi kiadás: Létszám: 15 fő

20

21 7. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (V.27.) önk. rendelethez Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ezer Ft Karbantartási anyag Víz-, csatornadíj Gázenergia villamos energia Karbantartás, egyéb üzemeltetés i szolg. Dologi kiadások: Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb anyagbeszerzés Villamos energia Vízdíj Karbantartás,kamat Sétány, parkoló pályázat (pály. tanácsadás) Dologi kiadás: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó: Munkaruha Dologi kiadás: Eredeti ei. Módosított ei Működési kiadások:

22 8. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Orvosi rendelő építés Kisértékű tárgyieszköz beszerzése(startmunka) Információs eszközök(egészségre nev.pály.) Könyvelő program(eper) Sétány és parkoló építése Eredeti ei Ezer Ft Módosított ei Felújítási kiadás Bocskai, Tardonai utak feljúítása (támogatásból) Falugondnoki gépjármű javítás Felhalmozási kiadások: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ezer Ft ezer Ft ezerft ezerft

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben