2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1

2

3 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 1. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési bevételek Eredeti ei. 1 Működési bevételek Vízdíj 17fő x Ft 235 Vendég étkezés 753 Dédestapolcsányi szoc.étkezők Szállásdíj 30 Ételhulladék befizetés Bérleti és lízingdíj Terembérleti díj Intézmény ellátás díja Óvodai étkezés Szociális étketzés Alkalmazottak étkezése Biztosító kifizetése Kamat bevétel, egyéb bevétel Ezer Ft Módosított ei Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók Telek adó Magánszemáélyek komm.adója Termékek és szolgáltatások adója Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolg. adók 120 Idegenforgalmi adó 0 Talajterhelési díj 20 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) Önkormányzati működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatell.támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező feladatok támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat.támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

4 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Kistelepülések szoc.felad.támogatása Gyermek étk.támogatása (0,6 fő dolgozó bérére) Gyermek étk.üzemeltetési támogatás Jövedelempótló támogatás (szociális juttatások után) Önkormányzatokat kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előírányzatok 226 Üdülőhelyi feladatok támogatása 226 Bérkompenzáció támogatás Nyári gyermekétkeztetésre Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetése 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei Támogatásértékű működési bevételek Munkaügyi Központ támogatás Közös Önkormányzati hivatal működési tám Egészségre nevelés Mályinka Községben pályázati támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 151 Falunap, Karácsonyi élelmiszer utalvány tám. 80 Előző évi pénzmaradvány (működési) Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételek (EHEP részvény) Egyéb felhalmozási célú támogatások Kisléptékű település fejlesztés projekt tám. Orvosi rendelő építés projekt tám. Felhalmozási bevételek Előző évi maradvány (felhalmozás) Megelőlegezett állami támogatás(12.havi bérre) Költségvetési bevételek összesen:

5 Sorsz m M LYINKA K ZSŒG NKORM NYZATA ŒVI K LTSŒGVETŒS K TELEZ FELADATAINAK MŒRLEGE BESZ MOLŽ 1/a. mell klet az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk.rendelethez BEVŒTELEK Bev teli jogcˆm nkorm nyzat m kƒd si bev telei (2+3) I/1. Kƒzhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi m kƒd si bev tel ( ) Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak Alkalmazottak t r t se ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett kƒzponti ad k III. T mogat sok, kieg szˆt sek ( ) ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs K zpontos tott el irƒnyzatok Kieg sz t tƒmogatƒs Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs IV. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son bel lršl ( ) Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszkƒzƒk llamh ztart son kˆv lršl ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c l bev telek ( ) Ezer forintban vi eredeti elšir nyzat vi m dosˆtott elšir nyzat 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, 8.2. hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. Kƒlcsƒn visszat rˆt se. K LTSŒGVETŒSI BEVŒTELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszˆroz si bev telek ( ) Hi ny belsš finanszˆroz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny k lsš finanszˆroz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTSŒGVETŒSI ŒS FINANSZ ROZ SI BEVŒTELEK 12. SSZESEN (.+11.) IX. F ggš, tfut kiegyenlˆtš bev telek 14. BEVŒTELEK SSZESEN ( )

6 M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA VI K LTS GVET S NK NT V LLALT FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/b. mell klet az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015.(V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban Sorszƒ m Bev teli jogc m vi eredeti el ir nyzat vi mˆdos tott el ir nyzat nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek Helyi ad k Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel ( ) Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke B rleti d j Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek ( ) 5.1 ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs 5.2 Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l ( ) Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( ) Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnansz roz si bev telek ( ) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN ( )

7 Sorsz M LYINKA K ZS G NKORM NYZATA VI K LTS GVET S LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATAINAK M RLEGE BESZ MOLŽ 1/c. mell lket az nkormƒnyzat vi k lts gvet s r l sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet m dos tƒsƒr l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez BEV TELEK Ezer forintban ƒm Bev teli jogc m el ir nyzat el ir nyzat nkorm nyzat mƒk d si bev telei (2+3) 2. I/1. K zhatalmi bev telek 2.1 Helyi ad k 2.2 Illet kek 2.3 B rsƒgok, d jak, p tl kok 2.4 Egy b fizet si k telezetts gb l szƒrmaz bev telek 3. I/2. Int zm nyi mƒk d si bev tel ( ) 3.1 Helyi ad k 3.2 Ny jtott szolgƒltatƒsok ellen rt ke 3.3 B rleti d j 3.4 Int zmƒnyi ellƒtƒsi d jak 3.5 Alkalmazottak t r t se 3.6 ltalƒnos forgalmi ad bev tei, visszat r t sek 3.7 Mˆk d si c l hozam- s kamatbev telek 3.8 Egy b mˆk d so c l bev tel 4. II. tengedett k zponti adˆk 5. III. T mogat sok, kieg sz t sek ( ) ltalƒnos mˆk d shez s ƒgazati feladatokhoz tƒmogatƒs Felhasznƒlƒsi k t tts ggel jƒr normat v tƒmogatƒs 5.3 K zpontos tott el irƒnyzatok 5.4 Kieg sz t tƒmogatƒs 5.5 Fenntartott, illetve tƒmogatott el ad -mˆv szeti szervezetek tƒmogatƒs 5.6 C mzett s c ltƒmohatƒsok 5.7 Vis maior tƒmogatƒs 5.8 Egy b tƒmogatƒs 6. IV. tvett p nzeszk z k llamh ztart son belšlr l ( ) 6.1. Mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l ( Š ) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b mˆk d si tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 6.2. Felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l (6.2.1+Š6.2.5.) Tƒrsadalombiztos tƒs p nz gyi ƒlapjƒb l ƒtvett p nzeszk z Helyi, nemzetis gi nkormƒnyzatt l ƒtvett p nzeszk z Tƒrsulƒst ƒtvett p nzeszk z EU tƒmogatƒs Egy b felhalmozƒsi tƒmogatƒs ƒllamhƒztartƒson bel l 7. V. tvett p nzeszk z k llamh ztart son k všlr l ( ) 7.1. Mˆk d si c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 7.2. Felhalmozƒsi c l p nzeszk z k ƒtv tele ƒllamhƒztartƒson k v lr l 8. VI. Felhalmoz si c lœ bev telek ( ) 8.1. Tƒrgyi eszk z k s immateriƒlis javak rt kes t se vi eredeti vi mˆdos tott 8.2. nkormƒnyzatot megillt vagyoni rt kˆ jogok rt kes t se, hasznos tƒsa 8.3. P nz gyi bev telekb l szƒmaz bev tel 9. VII. K lcs n visszat r t se. K LTS GVET SI BEV TELEK SSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnansz roz si bev telek ( ) 11.1 Hi ny bels finansz roz s bev telei ( ) K lts gvet si maradvƒny ig nybev tele Vƒllalkozƒsi maradvƒny ig nybev tele Bet t visszavonƒsƒb l szƒmaz bev tel Œrt kpap r rt kes t se Egy b bels finansz rozƒsi bev tek Hi ny kšls finansz roz s nak bev telei ( ) Hossz lejƒrat hitelek, k lcs n k felv tele Likviditƒsi c l hitelek, k lcs n k felv tele R vid lejƒrat hitelek. K lcs n k felv tele Œrt kpap rok kibocsƒtƒsa Egy b k ls finansz rozƒsi bev telek K LTS GVET SI S FINANSZ ROZ SI BEV TELEK 12. SSZESEN (.+11.) 13. IX. FŠgg, tfutˆ kiegyenl t bev telek 14. BEV TELEK SSZESEN ( )

8 2. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendelet módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Költségvetési kiadások Működési kiadások Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szemétszállítás Dologi kiadás Eredeti ei Ezer Ft Módosított ei Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Utak karbantarttása Dologi kiadás Óvodai intézmény étkeztetés Közalkalmazottak bére (3 fő) Munkaszerződés fogl. 1 fő 305 Erzsébet utalvány 4 fő részére 195 Személyi juttatás: szociális hozzájárulási adó EHO 49 Munkáltatói SZJA 31 Munkáltatói adó Élelmiszer beszerzés 425 Egyéb anyag (csomag) 90 Gázenergia 400 Villamos energia 0 Víz- és csatornadíj 70 Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 345 Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat) 5 Dologi kiadás: Létszám: 4 fő

9 Szabadkapacitás terhére végzett, nem haszonszerződési célú tevékenység Élelmiszer beszerzés Vendég étkezők Alkalmazottak 245 Vásárolt élelmezés 603 Dologi kiadás:

10 M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA ˆVI K LTSˆGVETˆS K TELEZŽ FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOL 2/a. mell kelet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) Szem lyi juttat sok Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad Dologi kiad sok Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) Beruh z sok Fel jˆt sok Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek kiad sai EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban ƒvi eredeti elœir nyzat ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

11 M LYINKA K ZSˆG NKORM NYZATA ˆVI K LTSˆGVETˆS NKˆNT V LLALT FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/b. mell klet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Ezer forintban ƒvi ƒvi eredeti m dos tott Sors elœir nyzat elœir nyzat z m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN 7. (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

12 M LYINKA K ZSˆGI NKORM NYZAT ˆVI K LTSˆGVETˆS LLAMI ( LLAMIGAZGAT SI) FELADATOK MˆRLEGE BESZ MOLŽ 2/c. mell klet az Œnkorm nyzat vi k lts gvet s rƒl sz l 3/2014. (II.27.) nk. Rendelet nek m dosˆt s r l sz l 3/2015. (V.27.) nk. rendelethez KIAD SOK Sorsz m Kiad si jogc mek I. M k dƒsi k ltsƒgvetƒs kiad sai ( ) 1.1. Szem lyi juttat sok 1.2. Munkaad kat terhelƒ j rul kok s szoci lis hozz j rul si ad 1.3. Dologi kiad sok 1.4. Ell tottak p nzbeli juttat sai 1.5. Egy b m k d si c l kiad sok =- az 1.5.-bƒl: Lakoss gnak juttatott t mogat sok Szoci lis r szorults g jelleg ell t sok M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l M k d si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l Garancia s kezess gv llal sb l sz rmaz kifizet s Kamatkiad sok P nzforgalom n lk li kiad sok 2. II. Felhaszn l si k ltsƒg kiad sai ( ) 2.1. Beruh z sok 2.2. Fel jˆt sok 2.3. Egy b felhaszn l si kiad sok 2.4. a b l: Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok bel l Felhalmoz si c l p nzeszk z k tad s llamh ztart sok kˆv l P nz gyi befektet sek kiad sai Lak st mogat s Lak s pˆt s - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.9. kiad sai - EU-s forr sb l finanszˆrozot t mogat ssal megval sul programok, projektek 2.. nkorm nyzati hozz j rul s nak kiad sai 3. III. Tartalƒkok ( ) 3.1. ltal nos tartal k 3.2. C ltartal k Ezer forintban ƒvi eredeti elœir nyzat ƒvi m dos tott elœir nyzat 4. IV. K lcs n ny jt s 5. K LTSˆGVETˆSI KIAD SOK SSZESEN ( ) V. Finansz roz si kiad sok ( ) 6.1. M k d si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Likvidizt si hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se H ssz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Forgat si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se 6.2. Felhalmoz si c l finanszˆroz si kiad sok ( Š ) rt kpapˆr v s rl sa, visszav s rl sa Hitelek t rleszt se R vid lej rat hitelek t rleszt se Hossz lej rat hitelek t rleszt se K lcs n t rleszt se Befeltet si c l belf ldi, k lf ldi rt kpapˆrok v s rl sa Bet t elhelyez se P nz gyi lˆzing tƒker sz t rleszt s kiad sa 7. K LTSˆGVETˆS ˆS FINANSZŠROZ SI KIAD SOK SSZESEN (5.+6.) VI. F ggœ, tfut, kiegyenl tœ kiad sok 9. KIAD SOK SSZESEN (7.+8.)

13 3. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. Rendeletéhez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei. Tagóvoda és társulás ktg.hozzájárulás Támogatás ért.műk.kiadás önkorm.ktgvet.szervnek,társulásnak Társadalmi megbízású polg.mesterek tisztelettdíja Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Költségátalány Biztosítási díj 2 fő bére (pályázat) Önkormányzati képviselők tisztelettdíja Reprezentáció Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatói adó: Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Tüzelőanyag Egyéb anyag (fenntartási anyag, tisztítószer) Telefondíj Internet Egyéb kommunikációs szolg.(rendszer Szállítási díj Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási, kijavítás Más egyéb szolgáltatások Vásárolt közszolg.(biztonság felügyelet) Egyéb dologi kiadás (továbbképzés) Belföldi kiküldetés befizetés Dologi kiadások: Késedelmi kamat Befizetések(2013.évi normatív elszám.) Egyéb kiadások Közvilágítás Villamosenergia fogyasztás Üzemeltetési díj Késedelmi kamat

14 Dologi kiadás:

15 4. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk.rendeletének módosításáról szóló 3/2015. V.27.) önk. Rendeletéhez Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Lakosság támogatás (házasságkötési, gyermek születési) 30eFt/alk. Mályinkai Vendégváró Turisztikai Nonprofit Kft. Működési célú pénzeszközi átadás: Közalkalmazotti bér 1 fő Ezer Ft Módosított eredeti ei. ei Közalkalmazott Erzsébet utalvány (5000Ft/hó) 60 Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó 391 EHO 16 Munkáltatói SZJA Munkáltatói adó: 417 Tüzelőanyag (PB gáz) Hajtó, kenőanyag 270 Egyéb információ hordozó Egyéb anyag (karbantartás) 150 Telefondíj, internet 70 Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia 650 Villamosenergia 200 Víz- és csatorna díj 200 Karbantartás, kijavítás 0 Egyéb üzemeltetési szolg. (kéményseprés.poroltókész.idősek délutánja, Falunap, dalostalálkozó, pályázati költségek, Egészségre nevelé pályázat) Áfa, befizetés Egyéb különféle dologi kiadásiok ( kés.kamat, befizetések) 0 Dologi kiadások: Különféle adók, díjak (vagyonibizt., bankktg.) Egyéb folyó kiadások: Létszám: 1 fő Szabadidős sport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása Mályinkai SE támogatás Motorsport Egyesület támogatása Működési célú pénzeszköz átadás: Sportolóük szállítási költsége Dologi kiadások:

16 Civil szervezetek működési támogatás Polgárőrség támogatása Működési célú pénzeszköz átadása:

17

18 5. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendeletéhez Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély 1 fő Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő ellátások Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások Pénzbeli átmeneti segély Szociális tűzifa támogatás Elhunyt személyek hátramaradottságainak pénzbeli ellátása Temetési segély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások Étkezési kedvezmény Normatív gyermekvédelmi kedvezmény Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Közgyógy támogatás Ezer Ft Módosított Eredeti ei. ei

19 6. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének 3/2015. (V.27.) önk.rendeletéhez Szociális étkeztetés Élelmiszer (20 fő) Dologi kiadás: Összesen. Ezer Ft Eredeti ei Módosított ei Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közalkalmazott alapilletménye Illetmény-kiegészítés Erzsébet-utalvány Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó EHO Munkáltatói SZJA Munkáltatói ado: Hajtó, kenőanyag Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbntartás, kijavítás Dologi kiadás: Különféle adók, díjak (kötelező bizt., casco) Egyéb folyó kiadások Létszám: 1 fő Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Teljesmunkaidős közfoglalkoztatottak bére Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó 780 Munkáltatói adó: 780 Eszköz beszerzések 390 Vásárolt élelmezés,szántás 6 Dologi kiadás: Létszám: 15 fő

20

21 7. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 4/2015. (V.27.) önk. rendelethez Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ezer Ft Karbantartási anyag Víz-, csatornadíj Gázenergia villamos energia Karbantartás, egyéb üzemeltetés i szolg. Dologi kiadások: Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb anyagbeszerzés Villamos energia Vízdíj Karbantartás,kamat Sétány, parkoló pályázat (pály. tanácsadás) Dologi kiadás: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmény Személyi juttatás: Szociális hozzájárulási adó: Munkaruha Dologi kiadás: Eredeti ei. Módosított ei Működési kiadások:

22 8. melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önk. Rendeletének módosításáról szóló 3/2015. (V.27.) önk. rendelethez Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Orvosi rendelő építés Kisértékű tárgyieszköz beszerzése(startmunka) Információs eszközök(egészségre nev.pály.) Könyvelő program(eper) Sétány és parkoló építése Eredeti ei Ezer Ft Módosított ei Felújítási kiadás Bocskai, Tardonai utak feljúítása (támogatásból) Falugondnoki gépjármű javítás Felhalmozási kiadások: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ezer Ft ezer Ft ezerft ezerft

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

2014. évi Költségvetés Mérlege

2014. évi Költségvetés Mérlege 1 2 B C D 1. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzti rendelethez 201. évi Költségvetés Mérlege Megnevezés adatok (ezer Ft) 5 6 7 8 9 10 Működési bevételek összesen: 79 B1 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Apácatorna 2012. I. félév

Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 8944 4585 61325 61325 10718 98 98 15 675 675 485 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203 köztemetés 100 100 562912

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Apácatorna 2012. III.n.év

Apácatorna 2012. III.n.év Apácatorna 2012. III.n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 9043 6743 61325 61918 62363 98 98 21 675 675 527 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Kisberzseny 2012. III. n.év

Kisberzseny 2012. III. n.év Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 841126 igazg.tev. 6268 8412 3980 841403Közég.gazd. 483 483 531 890442fogl.hely.t.fogl. 3416 6479 4652 960302 temető 70 70

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben