Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az abortusz erkölcsteológiai megítélése"

Átírás

1 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Hittanári Szak László Levente Az abortusz erkölcsteológiai megítélése Diplomadolgozat Témavezető: Takács Gábor Pécs, 2004

2 Tartalomjegyzék Előszó 5.o. 1. Az abortuszról általában 7.o Fogalmi tisztázás 7.o Az abortusz régen és ma 8.o Az abortusz fajtái, módjai 10.o A spontán vetélés 10.o A művi vetélés 11.o Az alulról végzett abortuszok 11.o A mérgezéses abortusz 12.o A felülről végzett abortuszok 12.o Az abortusz következményei 12.o. 2. Érvek az abortusz ellen 15.o Az ember méltósága és az élet védelme 15.o A Szentírás és az Egyház tanítása az emberi élet védelméről 16.o A személyes emberi élet kezdete 20.o Az orvostudomány álláspontja 22.o A teológia álláspontja 22.o Az élet szentsége, védelme és a ne ölj parancsa 24.o Az élő Isten 25.o Az élet eredete, értéke, tulajdonságai 25.o Ne ölj törvényellenesen! 27.o A magzat élethez való joga 33.o A Biblia és az abortusz 35.o. 3. Az Egyház álláspontja az abortusszal kapcsolatban 38.o Az Ősegyház és a patrisztikus kor 38.o A középkor állásfoglalása 43.o Az újkor állásfoglalása 44.o A XX. századi Egyház állásfoglalása 46.o. 2

3 II. János Pál pápasága és az abortusz kérdése 47.o. 4. Érvek az abortusz mellett 49.o Az abortusz indikációi és erkölcsi megítélésük 49.o Az orvosi indikáció 51.o Az eugenetikus indikáció 52.o A preimplantációs és prenatális diagnosztika 54.o Az erkölcsi indikáció 55.o A szociális indikáció 57.o Az abortusz egyéb indokai 58.o. 5. Az abortusz lelki és erkölcsi következményei 60.o. 6. Kiút a válságból 65.o Az állam szerepe 65.o. 6.2.A keresztény család és a keresztény nevelés fontossága 66.o A felvilágosítás és a segítségnyújtás egyéb formái 69.o. 7. Irodalomjegyzék 72.o. 3

4 Válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. (MTörv 30, 19-20) 4

5 Előszó Az idők jeleinek felismerése bölcsességet igényel. Rohanó világunk hétköznapjai közepette egyre ritkábban gondolunk igazi hivatásunkra, igazi értékeink megbecsülésére. Az életet új veszedelmek fenyegetik - mondja II. János Pál pápa 1995-ben közreadott Evangelium Vitae című enciklikájában. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy az emberiség a teremtésben kapott isteni parancsot (Ter 1,28) kiforgatja eredeti értelméből és csodálatos lehetőségeit, képességeit fegyverré alakítva saját maga ellen fordítja. Az áteredő bűn, illetve az első gyilkosság (Ter 2, 4-6) elkövetése óta nemcsak Isten és az ember kapcsolatában következett be törés, hanem az emberi kapcsolatok rendje is csorbát szenvedett. A gyógyírt, Krisztust és az ő példáját elvetettük. Emberképünket a hatalommal, az erővel és az erőszakkal kötöttük össze. A biológiai tudományok, a fejlett technika, illetve a szabadság új és hamis felfogásmódja az élet elleni bűnök eddig ismeretlen és a korábbinál gonoszabb arcát hozták elő. A személyes szabadság helytelen értelmezése folytán a bűn büntetlenséget, állami jóváhagyást, sőt támogatást követel. Szemtanúi vagyunk a bűn intézményesítésének, s egyre nehezebbé válik számunkra a helyes erkölcsi rend felismerése. Megfogyatkozott az emberi élet értéke és elviselhetetlenné vált az az élet, amelyik több figyelmet, szeretet, gondoskodást igényel. Visszatértünk a szemet szemért elvhez, sőt még túl is tettünk rajta, hiszen gyakran önzésből, pusztán ok nélkül bántalmazunk másokat. Új értékrendünkben nincs isteni terv, isteni előírás, saját magunk urai akarunk lenni. Ebben a harcban a gyengék, a védtelenek és kiszolgáltatottak esnek áldozatul. Új jogok születtek: a nőé, hogy megölheti a magzatot, az emberé, hogy megölheti önmagát. Önmagával fordult szembe korunk embere. A válságból van kiút: közös összefogás és visszatérés a krisztusi értékrendhez. Az Egyház feladata, hogy mélyen átérezve a problémákat támogassa tagjait, hiteles tanítást nyújtson és hirdesse az élet evangéliumát (vö. Mk 16,15). Dolgozatom e helytelen értékváltás és a hamis autonómia-tudat egyik szörnyű következményével, az abortusz-kérdéssel foglalkozik. Célom az ember kilétének, méltóságának, eredetének, céljának, hivatásának és élete védelmének 5

6 megvizsgálása, illetve a sokak által igen gyakran hangoztatott abortusz mellett érvelő indikációk elemzésén túlmenően az abortusz elfogadhatatlanságának bizonyítása. Mindezt elsősorban a Szentírásból, mint sziklaalapból kiindulva szeretném kifejteni. Ugyanakkor ismertetem az Egyház álláspontját különös tekintettel az első keresztény századokra és a XX. századra, mintegy bizonyítva, hogy a tanítás a lényegi kérdésekben azonos maradt. Végül az abortusz erkölcsi következményeit vázolom fel és a problémából való kiút néhány lehetséges változatát. 6

7 1. Az abortuszról általában 1.1. Fogalmi tisztázás Sajnálatos tapasztalat, hogy kevés ember van tisztában az abortusz lényegével és ez alól az abortuszra jelentkező anyák sem kivételek. Az illetékes szervek épp az abortusz elleni küzdelem legeredményesebb fegyveréről, a felvilágosításról feledkeznek meg, mondanak le. Ebből kifolyólag sok nő csak későn szembesül a gyilkosság tényével, de vannak, akik még ekkor sem. Biztosra vehetjük, hogy a megfelelő tájékoztatás gyökeresen pozitív változást idézne elő. Nézzük, mit is jelent maga a fogalom! Az abortusz a latin aborior elvetél, idő előtt világra jön igéből származik, s nem más, mint az emberi magzat távozása vagy eltávolítása az anyaméhből 28 hetes kora előtt. Későbbi időpontban már koraszülésről van szó. 1 Erre a cselekvésre különféle megjelöléseket szoktak alkalmazni. Általános nyelvhasználatban nagyon elterjedt a magzatelhajtás elnevezés. Az elhajtás eredeti jelentése semleges, az utóbbi időben viszont negatív és erkölcsileg elvetendő cselekvésre utal. Alkalmazni szokták a terhességmegszakítás kifejezést is, de ez a kétértelmű szó el akarja kendőzni a dolog igazi természetét és csökkenteni akarja a súlyát az emberek tudatában, 2 mivelhogy itt nem egy olyan valamit szakítanak meg, ami egy kis szünet után tovább folytatódik, hanem véglegesen vetnek véget egy folyamatnak, amelyben egy élet pusztul el. A legtalálóbb kifejezés az embrió megölése 3 lenne, jóllehet nem igazán frappáns. 1 Magyar Katolikus Lexikon, I. kötet, (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, 1993, 16.o. 2 II. János Pál: Evangelium Vitae, Szent István Társulat, Budapest, 1995, 83.o. 3 Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia, Szent István Társulat, Budapest, 2001, 102.o. 7

8 1.2. Az abortusz régen és ma Az abortusz kérdésének ősidők óta való megléte általánosan elfogadott vélemény. Nem ismerünk az emberiség történetében olyan kort, amelyben ne alkalmazták volna. Az ókorban azonban érthető okok miatt nem volt és nem is lehetett annyira elterjedt, mint manapság. Két módszert ismertek: 1.) mérgeket adtak be a nőnek; 2.) fizikai eszközökkel próbáltak hatni a nő hasára. 4 Az abortuszrendeletek előképei már a legrégebbi kultúrák etnomedicinális szokásaiban megtalálhatók. A sumérok (Kr.e. 2000), Hammurabbi (Kr.e. 1800), az asszírok (Kr.e. 1500), a hettiták (Kr.e. 1300), a perzsák törvénykönyvei tiltóan fogalmaznak, védik a magzat és az anya életét. 5 Az ókori Kínában Wang-Dui-Me könyve is elítéli az abortuszt, de indokolt esetben engedélyezi (pl. ha a nő betegségben szenved, szűk a medencéje vagy fiatal még a terhesség kihordására). A források többsége szerint az ógörögöknél és a rómaiaknál elfogadott volt, s csak akkor volt tiltott, ha az apa tudta nélkül követték el, vagy esetleg sértette annak jogait, érdekeit. Állítólag maga Platón és Arisztotelész is engedélyezte, mert féltek a túlnépesedéstől. Arisztotelész azonban ellenezte, ha a magzat megmozdult már. 6 A római engedékenység csak Kr.e. a II. században változott meg, amikor a népesség száma csökkenni kezdett. Ekkor szigorú törvényeket léptettek életbe, hogy megállítsák a nemzet erkölcsi züllését. Jobbágyi Gábor A méhmagzat életjoga című könyvében az imént említettekkel szemben azt próbálja bebizonyítani, hogy az abortuszpártiak hivatkozása Platón és Arisztotelész műveire inkább a felületességüket bizonyítja, mintsem helyes tájékozódásukat. Véleménye szerint az ókorban a méhmagzat anya általi szándékos elpusztítása Róma császárkoráig az emberiség történetében gyakorlatilag jog által érzékelhető méretekben és módon nem létezett. 7 Az abortuszpártiak ebből arra következtethetnek, hogy 4 Willke, John C. és Willke, Barbara: Abortusz (Kérdések és válaszok), Marana Tha 2000 Alapítvány és a Pro Life Alapítvány, Budapest, 1998, 25.o. 5 Encyclopedic Dictionary of Religion, I, Kevin Meagher; Thomas C. O Brien; Consuelo Maria Aherne, Corpus Publications, Washington, 1979, 11.o. 6 Varga Andor: Élet és erkölcs, Róma, (Detti), 1980, 48.o. 7 Jobbágyi Gábor: A méhmagzat életjoga, Szent István Társulat, Budapest, 1997, 54. o. 8

9 természetes volta miatt nem esett szó róla. Jobbágyi Gábor velük ellentétben a hiányára következtet. Hogy legálisan nem létezhetett, azt több ténymegállapítással próbálja igazolni: 8 1. A korai társadalmakban a nők joga elképzelhetetlen volt. 2. A művi beavatkozás életveszélyes volt az akkori technikák miatt. 3. A Föld ritkán lakott volt, s egy adott társadalom sikeres fennmaradását a természeti csapásokkal és a háborúkkal szemben csak az utánpótlás biztosíthatta. 4. A szülők számára a gyermek az életet jelentette. 5. A jogforrások magzatvédelmi normái kizárták a társadalmilag elismert abortusz meglétét. Hammurabbi törvénykönyve utal ugyan az abortuszra, de itt elsősorban a magzat és az anya védelmére kell gondolni, mintsem a szándékos abortuszra, hiszen a testi sértés a cél, s csak mellékes következménye a vetélés: Ha egy awélum awélum lányát megütötte és méhmagzatát elvetéltette vele, 10 siqlum ezüstöt fizessen méhmagzatáért. Ha ez a nő meghalt: (a megütő) leányát öljék meg. 9 Hasonló képpel találkozunk a Szentírásban is (vö. Kiv 21,22-25). Mivel ez nem említ a művi abortusz tilalmára utaló szakaszokat, jóllehet minden kisebb nemi erkölcsbe ütköző cselekményt súlyosan elítél, levonhatjuk a következtetést, hogy az abortusz még gondolati szinten sem létezett a bibliai népeknél. Az ókori görögöknél már nem ilyen egyszerű a dolog. A spártaiaknál valóban megölték a csecsemőket, de ez nem azonosítható az abortusz legalizálásával. Platón és Arisztotelész műveiből elsősorban az erkölcsi tanítás sugárzik. Platón a gyereknemzést kötelességnek tartja, és csak akkor ajánlja a megfogant élet megszületésének megakadályozását, ha a nemző, a törvény által megszabott kort már elérte, mivelhogy ilyenkor már megvetésnek számít a nemzés. 10 Arisztotelész is abszolút családpárti. Számára az erény, az erkölcsös élet központi téma. A népesség növekedése elleni állásfoglalását nem tekinthetjük az abortusz legalizálásának. Hogy mégis előfordult az abortusz, azt a hippokratészi eskü bizonyítja. Jobbágyi Gábor érvelése szerint semmiféle 8 i. m o. 9 Ókori Keleti Történeti Chrestomathia, (szerk. Harmatta János), Tankönyvkiadó, Budapest, 1965, 144. o. 9

10 forrásban nincs utalás az abortusz megengedettségére, sőt a jogból is a magzatvédelmi álláspont olvasható ki. A klasszikus római erkölcs számára elfogadhatatlan az abortusz, az erkölcsileg hanyatló Rómában már egyes források utalnak meglétére, de mélységesen elítélik. 11 A keresztény tanítás a személy és az élet értékét még jobban kiemelte. A megszületett személy értékével együtt a meg nem született személy értéke is megemelkedett. Bár az abszolút hatályú magzatvédelem eszméje nem a kereszténység találmánya, 12 mégis elmondhatjuk, hogy a pogány világgal találkozó kereszténységnek köszönhető ennek elmélyítése és megőrzése. Az abortusz elítélése gyakorlatilag a középkoron át egészen a XX. századig nyomon követhető. Az évezredes szabályok alól az első kivételt a Szovjetunió jelentette 1920-as abortuszlegalizációjával, ezt követte a hitleri Németország fajnemesítő törekvésével. Az igazi tragédiát azonban az Egyesült Államok január 22-én hozott döntése jelentette, mely kimondta, hogy a méhmagzat nem személy, az abortusz legális. 13 Ettől kezdve napjainkig a világon számos ország legalizálta az abortuszt az indikációs vagy határidős szabályozás alapján Az abortusz fajtái, módjai Orvosi szempontból spontán (abortus spontanaeus) és művi vetélésről (abortus arteficialis) beszélünk A spontán vetélés A spontán vetélés nem más, mint a magzat anyaméhből való távozása külső beavatkozás nélkül. Ilyenkor a vetélés során nem feltétlenül hal meg a magzat, az ok pedig nem mindig ismerős. Általában a magzat a benne, vagy a méhlepényben levő hiba miatt pusztul el. A vetélés e formája nem veszélyes, 10 Platón összes művei, II. kötet, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984, 332. o. 11 Suetonius: A caesarok élete, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994, 406. o. 12 Jobbágyi Gábor: A méhmagzat életjoga, Szent István Társulat, Budapest, 1997, 72. o. 13 i. m. 75.o. 10

11 de nem zárható ki az erős vérzés miatti kórházi kezelés szükségessége sem. Ebben az esetben nem beszélhetünk erkölcsi kérdésről A művi vetélés Az előző vetéléssel szemben ez az eljárás a magzat méhen belüli életét külső beavatkozással szakítja meg. Ez lehet közvetlen, ha célja a magzat közvetlen megölése, illetve közvetett, amennyiben célja az anya meggyógyítása és a magzat ennek következményeként pusztul el. A közvetett vetélés orvos-etikai kérdés, s ezt a duplex effectus elv teszi lehetővé, ugyanis ha döntésünk jó szándékkal kifejezetten jó célra irányul, és ha a kockázat vállalásához megvan az arányos ok is, erkölcsileg megengedett az olyan cselekedet, amelynek ( ) jó és rossz hatása van. 15 A katolikus erkölcstan szerint a közvetlen művi abortusz az egyént, a nemzetet és emberiséget érintő legsúlyosabb erkölcsi kérdések egyike. 16 Az abortusz kategóriájába különféle eszközök (méhspirál) és tabletták (esemény utáni tabletták) is beletartoznak, mivel a már megtermékenyült petesejt beágyazódását akadályozzák meg és nem az emberi élet elindulását. A művi vetélésnek három fő típusa ismeretes: az alulról és felülről való beavatkozás a méhbe, illetve a mérgezés Az alulról végzett abortuszok Menstruáció-szabályozás: Ez egy korai vákuum-aspirációs abortusz, mely alkalmával a méh tartalmát egy vékony szívószállal kiszívják. Ezt a beavatkozást a terhességtől függetlenül havonta elvégzik. Vákuum-aspirációs abortusz: Ennél az eljárásnál a méhnyak lebénítása és szétfeszítése után egy késszerűen éles műanyag csövet juttatnak a méhbe, amellyel a gyermeket darabokra tépik, majd kiszívják. Az itt alkalmazott szívóerő 29-szer erősebb, mint egy otthoni porszívó Gresz Miklós: Az abortusz, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest, 1990, 6.o. 15 Magyar Katolikus Lexikon, II. kötet, (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, é. n o. 16 Magyar Katolikus Lexikon, I. kötet, (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, 1993, 16. o. 17 John C. Willke és Barbara Willke: Abortusz (Kérdések és válaszok), Marana Tha 2000 Alapítvány és a Pro Life Alapítvány, Budapest, 1998, 105. o. 11

12 Tágítás és küret: Itt az abortőr egy küretkanalat juttat a méhbe, amellyel darabokra vágja a magzatot és a méhlepényt, majd kikaparja. Az említett három eljárásmódot az első trimeszterben (1-3. hónap) alkalmazzák. Tágítás és kiürítés: Ezt a módszert a 12. hét után alkalmazzák. Érzéstelenítés nélkül egy fogószerű eszközzel a magzat egyes testrészeit csavaró mozdulatokkal leszakítják a test többi részéről. A gerincet eltörik, a koponyát összeroppantják. Az asszisztens feladata a test részeinek összeillesztése A mérgezéses abortusz A 16. hét után széles körben alkalmazzák a sómérgezéses eljárást. Ennél a beavatkozásnál átszúrva a nő hasfalát, a méhfalat és a magzatburkot, koncentrált sóoldatot fecskendeznek be a magzatvíz helyébe. A gyermek ezt az oldatot lenyeli, majd egy órás szenvedés után meghal. A nő másnap megszüli halott gyermekét. Ehhez hasonló eljárás a prosztaglandin befecskendezése a magzatvízbe. Megemlítendő az RU 486 vagy Mifegyne szer. Ezt akkor veszik be, ha elmarad a menstruáció. Ekkor a magzat már több hetes. Csak kórházban alkalmazható, mivel az erős vérzés életveszélyes lehet az anyára A felülről végzett abortuszok Legáltalánosabb módja a hysterotomia. Fejlett magzatok esetében alkalmazzák és nem más, mint egyfajta korai császármetszés Az abortusz szövődményei Sajnálatos módon többnyire a hallgatás összeesküvése veszi körül az abortusz veszélyeit. A beavatkozáson átesett nők egészségi állapotát kevésbé kísérik figyelemmel, s ezért a későbbi szövődményekről sem tud senki pontosan beszámolni. Míg más sebészeti beavatkozásnál az orvos kötelességének érzi, hogy a beteget tájékoztassa a beavatkozás lényegéről és 18 u. o. 12

13 esetleges következményeiről, az abortusznál erről többnyire megfeledkeznek. Nagyon kevés tényszerű tájékoztatást adnak a nőknek, és amit adnak, az többnyire nem fedi a valóságot. Ritkán ejtenek szót a szövődményekről, sőt el is hallgatják, és a gyermekre is, mint egy sejtcsomóra 19 utalnak, holott orvostudományilag megcáfolhatatlan tény, hogy emberi élettel állnak szembe. Ha a világszerte összegyűjtött tapasztalatokat előítéletmentesen megvizsgáljuk, rá kell döbbennünk arra, hogy még az orvostudomány előírásai szerint, az orvos által elvégzett törvényes, engedélyezett beavatkozások sem kockázat nélküliek, bár a tudomány előrehaladtával a kockázat egyre csökken. Az aggályokat tehát még az orvosilag indokolt esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az abortusz egyedülálló beavatkozás abból a szempontból, hogy egyrészt veszélyes az anyára nézve, másrészt pedig egy magzatot, egy megfogant életet pusztít el. A terhesség megszakítás azáltal, hogy megszünteti a nem kívánt terhességet, igen gyakran nem állítja vissza az egészséges állapotot, sőt további betegségek talaját állítja elő. Károsítja a jövő nemzedéket és csökkentheti vitalitását. 20 A szövődmények lehetnek koraiak és későiek, és egyaránt okozhatnak testi vagy lelki problémákat. Korai következményként számolni kell a fertőzéssel, a vérzéssel, a méhnyak-elégtelenséggel, a méh átfúródásával, a méhnyak elzáródásával. Esetenként terhességi szövetek maradhatnak a méhüregben. Ritkán előfordulhat, hogy a beavatkozás nem sikeres és a magzat életben marad. 21 Az illegális, nem hozzáértő személy által végzett abortusz szövődményei jóval gyakoribbak és halálos kimenetelűek is lehetnek. A késői szövődmények között elsősorban a meddőséget, a spontán vetélést és a koraszülést szokták megemlíteni. Hegesedés esetén a petevezeték elzáródik. Ha az elzáródás teljes, akkor a nő meddővé válik. Ez az egyik legszomorúbb következmény. Ha azonban az elzáródás csak részleges, előfordulhat a petevezetékben való beágyazódás, vagyis a méhen kívüli 19 Willke, John C. és Willke, Barbara: Abortusz (Kérdések és válaszok), Marana Tha 2000 Alapítvány és a Pro Life Alapítvány, Budapest, 1998, 98.o. 20 Hegyi Pál: Az élet védelmében (Gondolatok az abortuszról), Makrovilág Könyvkiadó, Budapest, 1994, 87.o. 21 Rákóczi István: Az abortusz, SubRosa Kiadó, Budapest, 1997, 66.o. 13

14 terhesség. A koraszülés elsősorban a megszületendő gyermekre lehet káros hatással, mert alkalmazkodó képessége, betegségekkel szembeni ellenállása elmarad az átlagtól. Ugyanakkor az értelmi fogyatékosság háromszoros, a mozgáskorlátozottságban szenvedőké nyolcszoros. 22 Következményként számolni kell a női nemi szervek daganatos megbetegedéseivel is. 22 Hegyi Pál: Az élet védelmében (Gondolatok az abortuszról), Makrovilág Könyvkiadó, Budapest, 1994, 90.o. 14

15 2. Érvek az abortusz ellen 2.1. Az ember méltósága és az élet védelme A méltóság nem más, mint megbecsülést és tiszteletet érdemlő személyes érték. 23 Rang, amely rendszerint hatalommal jár együtt, azonban mégsem azonos vele. Hordozója olyasvalamit képvisel, ami már önmagában is fenséges és tiszteletreméltó. Minden embert megillet, azokat is, akikben még ki sem alakult erre az igény, de azokat is, akik kétségbeesésükben beletörődtek abba, hogy már nem követelhetnek elismerést. Valamennyi földi élőlény közül csak az ember van abban a kivételes helyzetben, hogy méltósága lehessen. Joggal állíthatjuk, hogy a történelem folyamán világnézeti hovatartozástól függetlenül szinte mindig e méltóság képviselőjét, magát az embert helyezték a világi dolgok középpontjába. Már az ókori gondolkodók is hangsúlyozták az emberi méltóságot, mégpedig az erkölcsi értékek minden más értékkel szembeni elsőbbségének felfedezésében. Cicero az erkölcsi magaslaton álló ember méltóságáról beszél. Platón Gorgiásza az igazságtalan cselekvés helyett inkább az igazságtalanság elszenvedését ajánlja. A filozófusok jelentős része az állammal szembeni elsőbbséget hangsúlyozza. Seneca arról beszél, hogy a méltóság nemcsak az erkölcsi erényben van benne, hanem magában az emberi létben is. Az emberi méltóság kérdése átöleli az egész történelmet. Korunk nyilatkozatai is ezt bizonyítják, amint azt az emberi jogok ENSZ-deklarációja kimondta 1948-ban: Minden ember egyenlőnek születik, méltóságuk és jogaik egyenlőek, 24 vagy Németország alaptörvényének egyik mondata: Az emberi méltóság tiszteletben tartása és védelme minden államhatalomnak kötelessége. 25 Jóllehet világszerte hangoztatják a méltóságot, mégis 23 Magyar Katolikus Lexikon, VIII. kötet, (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, 2003, 941.o. 24 Gaizler Gyula: A bioetika alapkérdései, Magyar Bioetikai Alapítvány, Budapest, 1997, 55.o. 25 Haeffner, Gerd: Az ember méltósága, in: Mérleg, 1998/4, 412.o. 15

16 helyenként csak elvi érvényesülésről beszélhetünk. Néha mindenekfelett álló törvénnyé magasztalják, máskor pedig leértékelik magukat az emberek. Feltehetjük a kérdést: A saját magára reflektáló ember helyesen értelmezie magát? Tapasztalatra alapozott meggyőződés, hogy a kereszténység élettel kapcsolatos szemléletét és az ebből eredő tanítást általában nem ismerik az emberek. E megállapítás arra kell ösztönözzön minket, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg az ember kilétére, életének eredetére, céljára, értelmére és értékére vonatkozólag és adjuk is meg erre a helyes választ. Az Egyház felismerve és átérezve a helyzet súlyosságát, kötelességének érzi, hogy a kinyilatkoztatás fényében rámutasson az ember valóságos helyzetére és segítse őt az isteni terv megvalósításában. Nekünk keresztényeknek az életünket érintő legfontosabb kérdésekben elengedhetetlen alap az isteni kinyilatkoztatás, a Szentírás A Szentírás és az Egyház tanítása az ember méltóságáról Csodálatos teremtmény az ember. Teste az anyagi világ törvényeit követi, halandó, szervezetének működése nem sokban különbözik az emlősállatokétól. A világmindenség óriási méretei mellett eltörpülő ember belsejében azonban csodálatos mélység és nagyság rejtezik.,, De mi az ember? - teszi fel a kérdést a Gaudium et Spes zsinati konstitúció antropológiai alapvetésében. Földi létünk értelme, személyes és társadalmi életünk erkölcsi megítélése attól függ, kinek tartjuk az embert. Az ember misztérium, egyedülálló és megismételhetetlen, 26 akinek misztérium-volta csak a megtestesült Krisztus misztériumában világosodik meg igazán, aki a láthatatlan Isten képmása - ként (Kol 1,15) rámutat eredetünkre, illetve megváltói művével, feltámadásával meghívásunkra, célunkra. Így tehát az ember az Egyház tanításában szembesül azzal, hogy mekkora érték is valójában. Kilétének, méltóságának és jogainak egyetlen lehetséges alapját, kiindulási pontját az ószövetségi teremtéstörténetekben már megtalálhatjuk. Mindenek előtt két bibliai képre kell felfigyelnünk: Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme, in: Távlatok, 2003/1, 3.o. 27 Ratzinger, Joseph: Az emberi élet fenyegetettségének problémája, in: Távlatok, 1991/4, 12.o. 16

17 1.) A Szentírás tanúsága szerint Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, férfinak és nőnek (vö. Ter 1, 26-27; Bölcs 2, 23), tehát gondolkodó és szabad akarattal rendelkező (Sir 15,14), test-lélek lénynek (Ter 2,7), jónak (Ter1,31) és rábízta a teremtés befejezését (Ter 1,28). Az Ószövetség az ember nagyságát himnikus szavakkal is megfogalmazza: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! (Zsolt 8, 5-7) 28 Ez a szemlélet a kereszténységben tovább megy, amennyiben az ember legfőbb hivatásának az Istennel történő egyesülést, az isteni természetből való részesedést tűzi ki célul. 2.) Minden ember egyetlen ember, mert egyetlen atyától, Ádámtól és egyetlen anyától, Évától származik, aki minden élő anyja (vö. Ter 3, 20). Az emberi lény egyetlen volta magába foglalja az egyenlőséget és ugyanazokat az alapvető jogokat. Mindenki az egyetlen Isten kezének alkotása, a szegény és gazdag, a kicsi és a nagy egyaránt (Jób 31,15; 34,19; Bölcs 6,7; Mal 2,10; Péld 29,13). Mit jelentenek a képek bővebben? Az, hogy az ember Isten felülmúlhatatlan alkotó tevékenységének csúcsa, a teremtés koronája, s isteni eredete miatt elsősorban Teremtőjéhez hasonlít és nem a többi teremtményhez, ez nem más, mint Isten túlcsorduló szeretetének megnyilvánulása. Szeretetből hívta létbe az embert, akit a Vele való közösségre, szeretetre, együtt munkálkodásra teremtett, s aki az egyetlen teremtmény a földkerekségen, amelyet Isten önmagáért, vagyis az emberi személyért akart 29, illetve léte első pillanatától kezdve az örök életre rendelt. Erre érez rá Augustinus is, amikor Confessiones című művének első soraiban megfogalmazza: ( ) fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te ( ), 30 vagy a XX. század egyik neves keresztény filozófusa Gabriel Marcel az ember misztériumvoltát boncolgatva:,, a személy misztérium, ( ) mivel más személyekre, illetve a végtelen Te-re, Istenre nyitott. 31 Mivel az ember méltósága transzcendens gyökerű isteni ajándék és túlmutat az emberen, ezért aki ezzel visszaél, Isten-káromlást követ el, Isten dicsőséges művével szegül szembe. Az 28 Szent Biblia, (ford. Károli Gáspár), Magyar Bibliatanács, Budapest, 1987, 554.o. 29 A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 1994, 354.o. 30 Migne, J.P.: Patrologia Latina, XXXII, Paris, 1861, 661.o. 17

18 ember istenképűsége nem csupán passzivitás, létrendi meghatározás, hanem feladat is. Az Ószövetség tanúsága szerint az ember itt a földön Istent képviseli, az Ő helyettese, megbízottja. Mindez nem azért van, mert tulajdonságai megegyeznek az Isten tulajdonságaival, hanem mert Ő akarta így. 32 Az ember jóllehet csorbát ejtett istenképűségén, mégis megmarad Isten képmásának, méltóságát nem veszítheti el, Isten gondviselő szeretetét továbbra is élvezi (Ter 4, 13-15), de az igazi istenképűség megvalósítása és helyreállítása csak Krisztusban teljesedhet be (vö. Kol 1, 15). Ő jelölte ki és járta végig az istenképűség megvalósításának egyetlen lehetséges útját, s lehetővé tette, hogy az ember ne csupán képviselője legyen Istennek, hanem ténylegesen is részesüljön az életéből. 33 Csakis Krisztusban és a Vele való egyesülésben élhetjük meg és teljesíthetjük igazán istenképűségünket, ha Hozzá hasonlóan elosztogatjuk önmagunkat. Így juthat el az ember végső céljához, ami a feltámadásban teljesedik be. Mind a teremtésben gyökerező istenképűség, mind a krisztusi megváltás egyetemes jellegű, tehát végső soron Isten teremtő (Ter 1, 26-27) és megváltó szeretete (Jn 3, 16; Mt 20,28) az alapja az ember egyedülálló méltóságának. Hivatásunk a szentségre, a tökéletességre való törekvés (Mt 4,48), a Krisztus követés (Mt 10,38; Jn 13, 34-35), vagyis az Isten és a felebarát szeretete, szolgálata, amelyet mind az ó- mind az újszövetségi Szentírás világosan elénk tár (MTörv 6,5; Mt 22, 37-40; 1 Kor 13,1-13; Mt 5, 43-48), és amelyen nyugszik az egész törvény és a próféták, hogy eljuthassunk arra a boldogságra, amely Isten ingyenes ajándéka és amely Szent Pál szavai szerint minden emberi képzeletet felülmúl: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. (1 Kor 2, 9) 34 Az embernek, mint örök boldogságra rendelt lénynek, különös képességei és tulajdonságai vannak. A Gaudium et Spes zsinati dokumentum az ember első lényegi tulajdonságaként a test-lélek egységét, az ember összetett voltát 31 Szabó Ferenc: Az emberi élet védelme, in: Távlatok, 1991/4, 4.o. 32 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, 2000, 625.o. 33 i.m. 626.o. 34 Biblia (Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás), Szent István Társulat, Budapest, 1992, 1310.o. (A dolgozat további részében ebből a kiadásból idézem a szentírási részeket.) 18

19 említi. Az ó- és újszövetségi gondolkodással megegyezően a görög-gnosztikus felfogást elveti és az ember test-lélek mivoltát nem különálló valóságként fogja fel, hanem az egyetlen ember különálló megnyilvánulásaiként. A test tehát nem börtön, nem alacsonyabb rendű valóság, hanem a lélek lényegi útitársa. 35 Az ember jóllehet a lélek által léphet kapcsolatba Istennel, mégsem értékelheti le testi mivoltát, mert ezt is Isten teremtette (vö. Ter 2, 7) és ez is a feltámadás része (vö. 1 Kor 15), vagy amint Tertullianus mondja: ( ) nulla omnino anima salutem possit adipisci, nisi dum est in carne crediderit: adeo caro salutis est cardo. 36 Az ember méltósága megköveteli, hogy testben is dicsőítse Teremtőjét. Erre találunk példát a három fiú énekében (vö. Dán 3, 57-90), de erre hívja fel a figyelmet Szent Pál is, mivel a test nem más, mint a Szentlélek temploma (1 Kor 6, 13-20). Az ember azért is csodálatos, mert értelmes lény, s rendelkezik a beszéd képességével, tehát nem néma (behemah), 37 mint az állat. Az értelem méltóságát Istentől kapta, amely a bölcsességben nyilvánul meg. Ez nemcsak adottság az ember számára, hanem kötelesség is. Az ember értelmi képességeivel meghaladja az anyagi világot és a hit által eljuthat odáig, hogy Isten titokzatos tervét is szemlélheti (vö. Sir 17, 7-12). Az embert a lelkiismerete is egyedivé teszi a többi körülötte élő élőlénnyel szemben. A lelkiismeret végső soron velünk született adottság, 38 Isten által szívünkbe oltott törvény, melynek feltétlenül engedelmeskedni kell (Róm 2, 14-16). A jó szeretetére és a rossz elkerülésére buzdít, vagyis az egyén legrejtettebb magva és szentélye, ahol egyedül van Istennel, akinek szava visszhangzik bensőjében. 39 Legyőzhetetlen tudatlanság miatt tévedhet anélkül, hogy elveszítené méltóságát, de gondatlanság esetén azonban ez nem áll fenn, s ilyenkor az ember hibájából szinte megvakul. Az embert a környezetében élő többi élőlénytől megkülönbözteti szabadsága is. Lényege szerint képesség, tehetség a jó megtételére, mely Isten 35 Haring, Bernhard: Krisztus Törvénye, Pannonhalma-Róma, 1997, 90.o. 36 Migne, J.P.: Patrologia Latina, II, Paris, 1844, 806.o. 37 A Dogmatika Kézikönyve (szerk. Theodor Schneider), Vigilia Kiadó, Budapest, 1996, 171.o. 38 Boda László: A keresztény erkölcs alapkérdései, Gellért Nyomda, Budapest, 1997, 119.o. 39 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (szerk. Diós István), Szent István Társulat, Budapest, 2000, 661.o. 19

20 képére teremtett létünkből, Isten szabadságában való részesedésünkből ered (Sir 15,14). Ennek segítségével az ember saját maga képes keresni Teremtőjét, és hozzá szabadon ragaszkodva eljuthat a boldog tökéletesség teljességére. A szabadsággal való élés joga az emberi személy méltóságától elválaszthatatlan követelmény. Létezése és megvalósítása a jó és a rossz cselekedetekben hitigazság 40 ( vö. Ter 4,7; MTörv 30,15-20; Józs 24,15; Jn 5,40; 2 Pét 2,19; Gal 2,4; ). Az ember nem mondhat le róla, mert akkor önmagát adja fel, kiszolgáltatja magát az ösztönök hatalmának, nem lesz többé szabad, hanem isteni végzet szerint szolga, a bűn rabja (Jn 8,34; Róm 1,24; 6,17). Az emberi szabadság felelőssé teszi az embert tetteiért, de felelőssége csökkenhet vagy megszűnhet tudatlanság, figyelmetlenség, erőszak, félelem hatására. Az ember csak akkor szabad igazán, ha hivatva érzi magát az erkölcsi jó megvalósítására. Az emberi szabadság, mint a lét transzcendentális sajátossága csak akkor éri el a teljességét, ha az ember maga eléri a szellemi személy tökéletességét. Az ember tehát csak akkor szabad teljesen, ha a Legfőbb Jó, Isten alá van rendelve (2 Kor 3,17), azaz az erkölcsileg rossz cselekvés csábításakor képesnek érzi magát az ellenállásra, uralkodni tud önmagán. Az Újszövetségben Krisztus szerzi meg, szerzi vissza nekünk az igazi szabadságot, melyet a bűn következtében elveszítettünk (Jn 8,36; Gal 5,1) A személyes emberi élet kezdetének kérdése Hogy pontosan mikor kezdődik az emberi élet, döntő az abortusz kérdésében, hiszen az erre adott válasz dönt arról is, hogy vajon védeni kell-e és milyen mértékben a keletkező életet. Az élet pontos kezdetének kérdésére adott válasz, mivel itt egy Istenben gyökerező titokról van szó, nem egységes és egyik tudomány sem szolgál végső bizonyítékkal. Továbbra sem határozható meg pontosan, hogy melyik percben vagy másodpercben lép a létbe az új ember. Az egyén pontos kezdetét, legalább mostanig, éppúgy lepel borítja, mint az emberiség kezdetét. 41 Ez viszont nem kérdőjelezheti meg a keletkező élet szükséges védelmét, hanem sokkal inkább megerősíti az ember 40 Az Egyházi Tanítóhivatal Megnyilatkozásai (szerk. Fila Béla - Jug László), Örökmécs Alapítvány, Kisterenye-Budapest, 1997, 531.o. 20

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Aquinói Szent Tamás: némelyek a testet ölik meg, míg mások a lelket. Vannak, akik mindkettőt. - Direkt, vagy közvetlen formában: fegyverekkel

Aquinói Szent Tamás: némelyek a testet ölik meg, míg mások a lelket. Vannak, akik mindkettőt. - Direkt, vagy közvetlen formában: fegyverekkel Felnőtt Katekézis V. Parancs Ne ölj! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. február 17. Mint korábban már szó volt róla, a 10 Parancsolat nem más, mint Nyilak és Igenek. Szent Ágoston így fogalmaz:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Gebhardt Nóra. 12 hét. Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek)

Gebhardt Nóra. 12 hét. Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek) Gebhardt Nóra 12 hét Mindent az abortuszról (azt is, amit az orvosok nem közölnek) Csak erős idegzetűeknek ajánlott! A könyv a nyugalom megzavarására alkalmas elemeket, felkavaró képeket tartalmaz. Előszó

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3.

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Az élet kezdete mint etikai probléma 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Mai álláspontok 1. Érvelések Bioetikai kérdés, de nem csupán Az abortusz kérdése filozófiai, jogi

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor

Terhességmegszakítás. Dr. Timmermann Gábor Terhességmegszakítás Dr. Timmermann Gábor Megszülettünk hirtelen Egyikünk se kérte Kérve kérünk szép jelen Meg ne büntess érte. (Devecseri Gábor) Terhességmegszakítás Művi vetélés = abortus arteficialis

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Dr. Darák Péter előadása:

Dr. Darák Péter előadása: Dr. Darák Péter előadása: A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében 1. Létezik-e bírói jog? A bírói jogalkotás létezésének kérdése hosszú

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe ETIKA 11. évfolyam Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben