Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről -Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás éves ellenőrzési terv tárgyalása -A hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása -Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás 10. számú módosításának tárgyalása -Dr. Kúty Zoltán kérelmének tárgyalása -Tóth Zsombor tanulmánytervének előterjesztése -Makrai Arnold kérelmének tárgyalása -Gadácsi Lili kérelmének tárgyalása -Molnár Jánosné kérelmének tárgyalása -Poós István temetkezési vállalkozó kérelmének tárgyalása -Kolumbán Krisztián kérelmének tárgyalása -POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása -SZAVELEKTRO Kft. árajánlatának jóváhagyása -Euro Cable Magyarország Kft. kérelmének tárgyalása -Kettős urnahely biztosítására vonatkozó előterjesztés tárgyalása -Előirányzatok módosításának tárgyalása -Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának tárgyalása -Népszavazás kiírással kapcsolatos tájékoztatás -Siófoki Állatvédő Alapítvány kérelmének tárgyalása -Magyar Telekom NyRt. megállapodás tervezetének tárgyalása -dr. Nagy Miklós beadványának tárgyalása -Frida Kft. kérelmének tárgyalása -Borbarát kör kérelmének tárgyalása 1

2 21 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Viszt Attila képviselő Szabó István képviselő Távol maradt: Koloti Béla képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Pernecker Antalné tagiskola vezető Bodnár Attila Akro Sat Kft. képviselője dr. Nagy Miklós balatonvilágosi lakos Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Koloti képviselő úr jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A napirenddel kapcsolatban kiegészítés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, aki a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása ülést tartott, ahol a 10. számú társulási megállapodás módosítást tárgyaltuk. Annak a jóváhagyása a vegyes ügyekben kerül tárgyalásra. Módosítottuk a költségvetést, elfogadtuk az I. féléves teljesítést. A 2

3 közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatát kezdeményeztük. Elfogadtuk a belső ellenőrzési jelentést. Szó volt egy kortárs képzőművészeti kiállítás rendezvény támogatásáról. A Területfejlesztési Bizottság számolt be az I. féléves tevékenységéről, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórum a es működéséről. Volt egy Oktatási Bizottsági ülés, ahol bemutatkozott a veszprémi egyetem világ az egyénben kezdeményezésről, társiskolákat, középiskolákat keresnek. Megalakult a csírája a Közoktatási Egyeztető Fórumnak. A TIOP pályázatot az iskolai számítógépekre állítja össze a megbízott szerv, de a 17-ei határidő ellenére még nem jelent meg a pályázati kiírás. A buszmegálló helyszíni bejárására két időpont is meg lett határozva, de a Közútkezelő Hatóságnak egyik sem volt megfelelő. Várjuk tőlük a helyszíni bejárás időpontjának meghatározását. Kovács képviselő úrral voltunk az Első Magyar Önkormányzati Adósságkezelő Kft-nél, aki ajánlkozott pályázatírásra. Megállapítottuk, hogy olyan pályázat nincs, amin az önkormányzat részt tudna venni. Volt a Balatoni Hajózási Zrt-nek egy közgyűlése, ahol döntött a részvényesi kör egy hajó megvásárlásáról. Az AVE Zöldfok Zrt. jelzett, hogy folyamatban van a lerakási díjról szóló törvénytervezet, amely alapján 30 euró/tonna díjjal emelnék meg a lerakási díjat. Az én olvasatomban ez arról szól, hogy a hulladéklerakóba lehelyezett hulladékot azért adóztatják meg, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön be, tehát az újrahasznosítást próbálja ezzel előtérbe helyezni. A Zöldfok ezt úgy értelmezi, hogy neki nincs meg erre sem a felszereltsége, sem a háttér kapacitása, ezért ezt rá kívánja terhelni a lakosságra. Tehát ebből kifolyólag várható, hogy a díjakkal kapcsolatban komoly vitáink lesznek. Olyan is elhangzott, hogy az Állam akarja átvenni ezeket a cégeket. Viszt Attila: Központilag akarják a szemétdíjakat meghatározni. Meg kell próbálni a konzorciumból kilépni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem tudunk. Kötelezettséget vállaltunk. Viszt Attila: Megnéztem a polgárdi Vertikál árait, és úgy, hogy az önkormányzat támogatja a lakossági szemétszállítást, kb. 30%-kal többet fizetünk, mint amit a Vertikálnál kellene fizetni. Fekete Barnabás: Felveszem a kapcsolatot a Vertikállal. Az a baj, hogy a piacok fel vannak osztva egymás között. Megkeresem a Vertikált a kérdésben. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A tájékoztatóban azokat a határozatokat emelném ki, melyekben az előterjesztés készítését követően változás történt. A 320/2011.(IX.08.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy meg kívánja szüntetni Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása című céltartalékot, és a céltartalékban lévő összeget a működési tartalékba kívánja helyezni. Felkérte a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elkészítésére, és 3

4 előterjesztésére. A céltartalék megszüntetésére vonatkozó határozat visszavonására beadvány érkezett Mihalovics Miklós, és dr. Nagy Miklós uraktól. Nem tudom, hogy akar-e erről a képviselő-testület tárgyalni, vagy az adott határozatot módosítani? Molnár János: A korábbi testületi ülésen is jeleztem már, hogy ezzel a döntéssel nem értek egyet. Nem is vettem benne részt. Etikátlannak tartom, mivel ezt a pénzt, erre a célra gyűjtötték, a saját fel nem vett tiszteletdíjukból. Ezzel a döntéssel a pénz a közös kalapba kerül, és bármilyen célra felhasználható. Kérem a testületet, hogy vonja vissza a döntését, és ezt az összeget egy külön bankszámlaszámra tegye be addig, amíg fel nem lesz használva. Ezt tartanám egy jó ötletnek, de ha a többség úgy dönt, hogy nem vonja vissza korábbi döntését, akkor én is meghajtom fejemet a döntés előtt. Kovács Béla: A korábbi véleményemet fenntartom, és kifejezem akkori álláspontomat, hogy nem tartom szerencsésnek a döntést. Az a pénz megvan a céltartalékban, és biztos, hogy lesz olyan feladat, valami köztéri dolog, amit az önkormányzat meg akar valósítani, és abból tudja finanszírozni. Egyetértek a visszavonással. Fekete Barnabás: Köszönöm az észrevételeket. Gyakorlatilag bármikor, ha olyan jellegű kezdeményezés történik, mindenképpen a képviselő-testületnek kell döntést hozni. Eddig, amikor olyan kezdeményezés volt, ami megfelelt, megfelel a képviselő-testület elképzeléseinek, bármikor kinyitotta, kinyitja a tárcát, és biztosította, biztosítja rá a megfelelő összeget. A testület ez elől soha nem zárkózott el. dr. Nagy Miklós úr szót kér. A hallgatóság közül bárkinek a szó megadásához a képviselőtestület hozzájárulása szükséges. Kérem a képviselőket, hogy kézfenntartással jelezzék, amennyiben megadják a szót dr. Nagy Miklós úrnak, hogy előadja kérelmét. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szót dr. Nagy Miklós úrnak. dr. Nagy Miklós: Köszönöm. Amikor találkoztam ezzel a javaslattal, mérlegeltem, hogy ez pénzügyi, vagy lelki indíttatású-e. Miután úgy tűnik, hogy nem pénzügyi, azt kell gondoljam, hogy érzelmi töltésből született. Mivel ezt én egyedül eldönteni nem tudom, ezért mindegyik változatra volna észrevételem. Amennyiben érzelmi alapú, azt javasolnám, hogy álljon el ettől a képviselő-testület, mert nem jók az üzenetek. Amennyiben pénzügyi hátterű volna, akkor beszéltünk a társammal, akivel mi ezt a pénzt felajánlottuk, hogy kérnénk a tisztelt képviselőtestületet, és tekintse példa értékűnek, és éljen a kezében lévő szubjektív döntéssel, és ajánljon fel ő is hasonló indíttatásból, vagy esetleg a költségvetés feszült voltának enyhítése céljából az általa fölvehető tiszteletdíjból, és kövesse ezt a példát. Fekete Barnabás: Köszönöm. Felteszem a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy a korábbi 320/2011.(IX.08.) számú határozat visszavonásra kerüljön, az kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem szavazattal a 320/2011.(IX.08.) számú határozat visszavonására tett javaslatot nem támogatja. 4

5 Fekete Barnabás: A 325/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület dr. Nagy Miklós és társai beadványához, az ivókút környezetében elhelyezendő bővítmény tájékoztató tábla- kiépítéséhez kérte az engedélyezési tervdokumentáció becsatolását. A tervdokumentáció nem érkezett meg. dr. Nagy Miklós: Tévedés, itt van! Fekete Barnabás: Mikor lett átadva? dr. Nagy Miklós: 12 órakor. Fekete Barnabás: Tehát ma! Szombathyné dr. Kézi Aranka: Még szignálásra sem került. Fekete Barnabás: A 334/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Balatonvilágos közigazgatási területén lévő kóbor állatok befogására, és elszállítására a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megállapodást köt azzal, hogy a feladat ellátásáért egyszeri Ft összegű támogatást biztosít. Az alapítvány a támogatás összegére vonatkozóan kérelmet nyújtott be, melynek tárgyalására a vegyes ügyek keretében visszatérünk. A 338/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy a képviselő-testület tudomásul vette, hogy a balatonvilágosi oktatási és nevelési intézményekbe bejáró gyermekek szállítását jelenleg ellátó vállalkozó (Mario Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20 fős járműve alkalmatlan, a biztonságos gyermekszállításra egy nagyobb, több férőhelyes busz igénybevételére van szükség. A vállalkozó egy 38 férőhelyes busz igénybevételére Ft/nap+áfa ajánlatot tett, mely ajánlatot a képviselőtestület elfogadhatónak tartja, annak többletköltsége finanszírozását vállalja. Felkéri az igazgató asszonyt, hogy szeptember hónapra vonatkozóan kösse meg a vállalkozási szerződést. Továbbá felkéri, hogy a gyermekszállításra kérjen további ajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől október 1. napjával rendelje meg a szállítást, és a vállalkozási szerződés egy példányát Balatonvilágos Község Önkormányzatának küldje meg. Árajánlatokat kért a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, az elbírálásuk folyamatban van. Intézményvezető asszony tudsz erről valamit, hogy hogyan áll az ügy? Pernecker Antalné: Nem. Annyit tudok, hogy három ajánlatnak kell érkezni, zárt borítékban, de hogy megtörtént-e a felnyitás, azt nem tudom, de csütörtökig biztos, hogy nem. Fekete Barnabás: A kenesei testület úgy döntött, hogy a világosi testület döntését nem veszi figyelembe, hogy a mi iskolánkba, a mi gyerekeinket, a mi pénzünkön ki szállítsa. Ezért ők kértek be ajánlatokat, és döntenek. A 339/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kérje fel a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy nyújtson be pályázatot a várhatóan október november 18. közötti időszakban kiírásra kerülő, 100%-os támogatottságú, Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban TIOP címmel, a Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola Balatonvilágos vonatkozásában, az informatikai eszközök beszerzésének költsége támogatására. Úgy tudom, hogy ennek az összeállítását elkezdték azzal, hogy ilyen 5

6 támogatásra már nyújtottak be pályázatot, nyertek is rajta. Ebbe a támogatási rendszerbe ismét be akarnak lépni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az igazgató asszony felvette a pályázatíróval, illetve a polgármester úrral a kapcsolatot. Abban az esetben tudják összeállítani a pályázatot, ha látjuk az előző pályázatot, és az eredményes pályázatra vonatkozó anyagot, ugyanis ahhoz, hogy érdemi legyen a pályázat, az úgynevezett OSAP adatlapot kell látni. Felkértük Kenesét, hogy a pályázatírónak küldje meg ezt az adatlapot. Pártl Zoltánné: Ami még nem érkezett meg! Szombathyné dr. Kézi Aranka: Jelenleg itt tartunk, reméljük lesz belőle valami. Vannak aggályaink. Attól tartunk, hogy Kenese úgy pályázott a rengeteg számítógépre, hogy a világosi iskolásokat is figyelembe vették. Fekete Barnabás: A 340/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület Balatonvilágos, strandi kiszolgáló épület tervezéséhez ötletpályázat kiírásáról döntött. Itt annyi változás történt, hogy É 1-es tervezőket, ilyen Ripszán János és Pápay György siófoki tervező, valamint még három tervezőt kértünk fel a meghívásos ötletpályázaton való részvételre, a tervek elkészítésére Müller János főépítész úr javaslatára. A 374/2011.(X.10.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában filmet forgassanak, úgynevezett iskolai életképeket készítsenek. E célból a forgatási helyszínt Kővári Gábor Mihály részére biztosította azzal a feltétellel, hogy a forgatáshoz szükséges egyéb hozzájárulások, engedélyek beszerzése kérelmező feladata. További feltételül szabta, hogy Kővári úr köteles a kész anyagot felhasználás előtt, hozzájárulás végett Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtani. Tudomásom szerint a filmforgatás megtörtént. Pernecker Antalné: Igen, megtörtént. Fekete Barnabás: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatással kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom annak elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 389/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: november 10. 6

7 1. napirend: éves ellenőrzési terv tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Elküldte az ellenőrzést végző vállalkozás Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét. Jegyző asszonyt kérdezem, hogy van-e kiegészítése az anyaghoz? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az elemi költségvetési beszámolónál elírták az időpontot helyett 2011 a helyes év, már megküldték a módosítottat. Évszámbeli elírás történt, érdemi változtatás nincs. Fekete Barnabás: Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a Szántó és Társa Bt. által készített, Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervének jóváhagyását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 390/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szántó és Társa Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27) által készített, Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ellenőrzési terv aláírására. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: november napirend: A hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Átadom a szót a jegyző asszonynak. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nincs kiegészítésem az írásos előterjesztéshez. Igyekeztünk részletesen leírni a jogi szabályozást. Az előző ülésen tett szóbeli tájékoztatásnak megfelelően igyekeztünk elkészíteni az előterjesztést a testületi szándék megismerését követően. Kovács Béla: Lenne egy olyan javaslatom, hogy a hatáskör átruházásáról szóló rendelet módosításba bele kellene venni azt is, hogy az intézményeknek, és civil szervezeteknek a Kultúrház használatának biztosítását átruházzuk a polgármester úrra. A testület minden intézménynek, és civil szervezetnek ingyen biztosítja a használatot, és csak a polgármester úrral kelljen egyeztetni ez ügyben. 7

8 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt szeretném, ha akkor el lenne döntve, hogy a polgármester úrnak legyen-e ilyen hatásköre, mert ha visszaemlékszünk, korábban egy helybéli lakossági kezdeményezés kapcsán az előző testület szándéka szerint került ez testületi hatáskörbe. Én ennek eddig nem észleltem hátrányát, hogy a használatot a civil szervezetek a testülettől kérik. Ez egyfajta tájékozódás a programról is, és én nem szeretném különböző okokból, ha ez megváltozna. Véletlenül sem szeretném, ha a polgármester úr, vagy én estlegesen rosszul értelmeznénk ezt, és a lakossági kérelem sem kerülne ide. Ez így megnyugtató. Azt gondolom, hogy minden szervezet önkormányzati támogatást kap, és elvárható, hogy az éves programjukról a testület tájékoztatást kapjon. Itt azt kellene elérni, hogy kellő időben kérjék, és ne rendkívüli ülést kelljen emiatt összehívni, vagy körtelefonnal a véleményeket megkérni. Én szeretném, ha ez nem kerülne át a polgármester úr hatáskörébe, de a testület eldönti. Kovács Béla: Akkor annyi javaslatom lenne, ha ki-ki tudja, hogy milyen programot szeretne oda szervezni, akkor ahhoz a hozzájárulást egy döntéssel meg lehetne hozni. Molnár János: A korábbi gyakorlatot támogatom. Ez jól működik. Kovács Béla: Visszavonom a javaslatomat. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek a 15/2010.(XII.01.) hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a rendelet 1. (3) bekezdés a polgármesterre átruházott hatáskörök kiegészítésre kerül a 32.) ponttal: Dönt a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításáról. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. tartózkodás nélkül megalkotja 16/2011.(XI.08.) önkormányzati rendeletét a 15/2010.(XII.01.) hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 3. napirend: Vegyes ügyek Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás 10. számú módosításának tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A Társulási megállapodás III. fejezetének 1.6. pontja Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása pontja kerülne módosításra azzal, hogy a gyógytestnevelés feladatait a Többcélú Társulás látja el Alsóőrs, Balatonalmádi, Csajág, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Felsőőrs, Litér, Szentkirályszabadja településeken november 1. napjától. Kérdésem az intézményvezető asszonyhoz, hogy nálunk a gyógytestnevelésre van igény? Pernecker Antalné: Folyamatban van a felmérése. A kistérség látná el? Fekete Barnabás: Igen, és az ellátottak körében mi nem szerepelünk jelenleg. A közoktatás keretében Kenesének kellene kezdeményezni. 8

9 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Benne kellene lennünk. Azt kellene tudni, hogy ezt állami normatívával támogatják-e, és ha igen, akkor mi is vegyük igénybe. Pernecker Antalné: Eddig nem volt olyan tanulónk, akinek gyógytestnevelésre kellett volna járni. Igazgató asszony több éve szorgalmazza a dolgot. A tantárgyfelosztásnál olyan utasítást kaptam, hogy igen is tegyek be gyógytestnevelés órát, annál is inkább, mert Hencz Dénes kollégám utolsó éves egyetemi hallgató, és meglesz a gyógytestnevelés szakja februárban. Betettem heti kettő órát. Egyenlőre egy gyermeknél jelezte a szakbizottság, hogy neki gyógytestnevelésre kellene járni. Elég nagy luxusnak tartom, hogy egy gyerekre egy pedagógus, heti két órát szánjon. Egyenlőre úgy csináljuk, hogy járnak mások is, akiknél tartáshibát lát. A gyógytestnevelési órákhoz, amire a normatív támogatás biztosított, hivatalos szakorvosi papírra lenne szükség. A legutóbbi kistérségi normatíva igénylésemhez nem jelentettem le tanulót, mivel nincs hivatalos szakorvosi papír a kezemben. Egyenlőre saját magunk fizetjük a két órát a testnevelő tanárnak. Kovács Béla: Azért még általánosságba bele lehetne venni Világost. Molnár János: A tagintézményeket nem vették bele a módosításba. Küngös sem szerepel, tehát valószínű, hogy Kenesébe bele tartozunk. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A feladatellátásnál minden településnek benne kellene lenni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy egyenlőre,fogadjuk el a Társulási megállapodás 10. számú módosítását, és utánajárunk a dolognak. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 391/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 60/2.) 10. számú Társulási Megállapodás módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosítás aláírására. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: haladéktalanul Dr. Kúty Zoltán kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Az ügyvéd úr a HÉSZ módosítását oly módon kéri, hogy a Balatonvilágos 1219 hrsz-ú, Zrínyi u. 1. szám alatt található közös használatú ingatlanon ne kerüljön parti sétány kialakításra. Amikor aktuális lesz a dolog, tárgyaljuk. 9

10 Viszt Attila: A TNM rendeletben benne van ezen a területen a parti sétány, tehát ne támogassuk a kérelmét. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy dr. Kúthy Zoltán úr kérelmét ne támogassuk, ne tekintsünk el a Balatonvilágos 1219 hrsz-ú ingatlanon a parti sétány kialakításától, és tájékoztassuk arról, hogy a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatba a 40/2004.(XII.30.) TNM rendeletben szabályozottaknak érvényt kíván szerezni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 392/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kúthy Zoltán (8000 Székesfehérvár, Lévai u. 1/a.) kérelmében foglaltakat nem támogatja, nem tekint el Balatonvilágos 1219 hrsz-ú (Zrínyi u. 1.) ingatlanon a parti sétány kialakításától, és a Helyi Építési Szabályzatba a 40/2004.(XII.3.) TNM rendeletben szabályozottaknak érvényt kíván szerezni, azt egy az egyben be kívánja építeni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Tóth Zsombor tanulmánytervének előterjesztése Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Tóth úr természetes nyílt vizeken, partszakaszokon elhelyezett úszómedencék, korcsolyapályák, sportlétesítmények, gyógyfürdők, stégrendszerek, kikötők megvalósításához nyújtotta be innovációs elképzeléseit. Kívánunk ezzel foglalkozni? Viszt Attila: Nem. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Egyenlőre nincs rá lehetőségünk. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ne éljünk Tóth Zsombor úr innovációs elképzeléseivel. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 393/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsombor (2120 Dunakeszi, Tavasz u. 4-3.) Innovációkkal Magyarországért Tanulmánytervével, elképzeléseivel nem kíván élni. 10

11 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Makrai Arnold kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező október 29-ére kéri a Nádfedeles Vendégház használatának biztosítását. Javasolom a használatra egyösszegű 30 ezer Ft-os díj meghatározását. Kovács Béla: Azt nem lehet tudni, hogy hány főre kéri? A tarifák megvannak. Kovácsné Rack Mária: A képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Vendégház alsó szintjének használatát nem helyi lakos általi igénybevétel esetére 15 ezer Ft/nap összegben, az emeleti szállás térítési díjat 2500 Ft/fő/nap összegben határozta meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Hány férőhelyes? Fekete Barnabás: A felső szinten 20 férőhely van. Viszt Attila: Kérjünk 3500 Ft-ot fejenként. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt nem lehet, mert konkrét döntés van a díjról. Fekete Barnabás: A fűtési szezonban történő igénybevétel miatt javasolom 50 ezer Ft meghatározását. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt kérném, hogy a testület kérje fel Kovács Tamás intézményvezető urat, hogy mindaddig, amíg a testület nem dönt a vendégház hasznosításáról, gondoskodjon annak takarításáról, a mérőórák leolvasásáról, az átadásról, visszavételről. Ha a használati díjban benne szerepel a takarítás, akkor a kitakarításról. Gondoskodjon a használat feltételeinek folyamatos biztosításáról. Molnár János: A takarítást számoljuk bele a bérleti díjba. Szerintem az 50 ezer Ft reális ár. Kovács Béla képviselő úr kiment a teremből. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Makrai Arnold részére október 29. napjára a Nádfedeles Vendégház biztosítását 50 ezer Ft használati díjért. Egyben kérjük fel a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a vendégház hasznosításához a használat feltételeinek folyamatos biztosításáról. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 11

12 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fő nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 394/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Makrai Arnold (8171 Balatonvilágos, Kossuth Lajos u. 2.) részére október 29. napjára biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonvilágos 295/1 hrsz alatt található Nádfedeles Vendégház használatát Ft használati díjért. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Egyben felkéri a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a vendégház használatához szükséges feltételek folyamatos biztosításáról. Kovács Tamás intézményvezető Határidő: haladéktalanul/tájékoztatás folyamatos/használat feltételeinek biztosítása Kovács Béla képviselő úr visszaérkezett a terembe. Gadácsi Lili kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező december 31-től január 1-ig terjedő időszakra kéri a Nádfedeles Vendégház használatának biztosítását. Az előterjesztésben a használat biztosítására volt egy Ft összegű javaslatom, figyelembe véve, hogy fűtési szezonban, szilveszteri időpontban történő igénybevételről van szó, ezt módosítanám 150 ezer Ft-ra. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mivel szilveszterről van szó, kössük ki, hogy kitakarítva kell a használatot követően az épületet visszaadni. Fekete Barnabás: Lehet, hogy kauciót is kellene kérnünk az esetleges károkozásra. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérjünk 50 ezer Ft-ot. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Gadácsi Lili részére, december január 1-ig terjedő időszakra (két éjszaka) a Nádfedeles Vendégház biztosítását Ft használati díjért azzal a feltétellel, hogy Ft kaució letétele szükséges az esetleges károkozás esetére, mely összeg a használatot követően, amennyiben károkozás nem történt, visszafizetésre kerül. Továbbá a használatot követően az épületet kitakarított állapotban kell visszaadni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 12

13 395/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gadácsi Lili részére december 30-tól január 1-ig terjedő időszakra (két éjszaka) a Nádfedeles Vendégház használatát biztosítja Ft használati díjért azzal a feltétellel, hogy a használat előtt Ft kaució letétele szükséges az esetleges károkozásra, mely összeg a használatot követően -amennyiben károkozás nem történt- visszafizetésre kerül. Továbbá a használatot követően az épületet kitakarított állapotban kell visszaadni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: november 10. Molnár Jánosné kérelmének tárgyalása Fekete Barnabás: Kérelmező a Nádfedeles Vendégház alsó része használatának biztosítását kéri november 12-én 9-től 21 óráig, családi ünnep megtartásához. Kovácsné Rack Mária: A képviselő-testület korábbi döntése szerint helyi lakos esetében az alsó szint használatának díja 5000 Ft/nap. Molnár János: Javasolom 10 ezer Ft használati díj megállapítását. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A használat díját a testületi döntésnek megfelelően, 5000 Ft összegben kérem meghatározni, plusz a fűtési díjra 5 ezer Ft-ot. Molnár János: A döntéshozatal előtt bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár János képviselő urat személyes érintettsége okán a határozathozatalból kizárni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdése alapján Molnár János képviselő urat a döntéshozatalból egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár Jánosné (8171 Balatonvilágos, Révai u. 1.) részére, november 12. napjára, családi ünnepség megrendezéséhez a Nádfedeles Vendégház alsó szintje használatának biztosítását 5000 Ft használati díj, plusz 5000 Ft fűtési költség, összesen Ft térítési összeg fejében. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 13

14 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fő nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 396/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Jánosné (8171 Balatonvilágos, Révai u. 1.) részére, november 12. napjára, családi ünnepség megrendezéséhez a Nádfedeles Vendégház alsó szintjének használatát biztosítja 5000 Ft használati díj, plusz 5000 Ft fűtési költség, összesen Ft térítési összeg fejében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről az érintett tájékoztatására. Határidő: november 10. Molnár János: Az épületet kitakarított állapotban adjuk vissza. Poós István temetkezési vállalkozó kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A képviselő-testület a 343/2011.(IX.19.) számú határozatában döntött arról, hogy nem járul hozzá, hogy a temetkezési vállalkozó a balatonvilágosi temetőnél lévő hirdetőtáblára tájékoztató táblát helyezzen ki. Vállalkozó újabb kérelmet nyújtott be, hogy egy kicsinyített tájékoztató tábla egyéb helyen történő kihelyezéséhez járuljon hozzá a képviselőtestület. Kérem javaslataik megtételét. Szabó István: A balatonvilágos.hu honlapra felteheti. Fekete Barnabás: Vannak nyilvános hirdetőtáblák, oda is felteheti a tájékoztató tábláját. Szabó István: Paróczai saroknál, és a Kultúrháznál is van egy. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A helyi újságban is hirdethetne. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, tájékoztassuk Poós István urat, hogy a Balatonvilágos Ady Endre utca - Vörösmarty utca kereszteződésénél, valamint a Dózsa György utca 1. szám alatt található Kultúrháznál lévő nyilvános hirdetőtáblára kihelyezheti a tájékoztató táblát. Továbbá felhívjuk a figyelmét a Világosi Hírmondó helyi lapban a hirdetési lehetőségre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 397/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Poós István temetkezési vállalkozó (8600 Siófok, Kossuth L. u. 26.) részére engedélyezi Balatonvilágos Ady Endre utca - Vörösmarty utca kereszteződésénél, valamint a Dózsa György utca 1. szám alatt található Kultúrháznál lévő nyilvános hirdetőtáblára tájékoztató tábla kihelyezését. Egyben felhívja 14

15 vállalkozó figyelmét a Világosi Hírmondó helyi lapban, térítés ellenében a hirdetési lehetőségre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Kolumbán Krisztián kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező a Balatonvilágos, Kodály Zoltán u. 23. szám alatti 1079/39 hrszú ingatlan gázellátásához szükséges gázelosztó vezeték (utólagos csatlakozó) építés érdekében, a vezeték Balatonvilágos, 1079/21 hrsz-ú közterületen történő létesítésének tervezési munkáihoz kér tulajdonosi hozzájárulást. Javasolom a képviselő-testületnek a bemutatott K /1, K /2 számú helyszínrajzok alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal, hogy a terv elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy aszfalt a legszükségesebb mértékben bontható fel, és a burkolat helyreállítása azonos anyaggal történhet, továbbá a munkaárkot CKT anyaggal kell visszatölteni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 398/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolumbán Krisztián (8613 Balatonendréd, Árpád vezér u. 15.) részére a bemutatott K /1, K /2 rajzszámú helyszínrajzok alapján, a Balatonvilágos, Kodály Zoltán u. 23 (1079/39 hrsz) ingatlan gázellátásához szükséges gázelosztó vezeték (utólagos csatlakozó) építés érdekében, a vezeték közterületen történő létesítésének tervezési munkáihoz a Balatonvilágos, Kodály Zoltán utca, 1079/21 hrsz-ú közterületre a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelező a munkák megkezdése előtt ismételt kérelmet köteles benyújtani. A terv elkészítésénél az alábbi kikötéseket kell figyelembe venni: -aszfaltbontás a legszükségesebb mértékben lehet, -a munkaárok visszatöltése CKT anyaggal, a burkolat helyreállítása azonos anyaggal történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, A hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. 15

16 Tulajdonosi hozzájárulás a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 80 (1) bekezdésén alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: november 10. POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Klapka Gy. u. 9. számú ingatlan villamos energia ellátás munkáihoz. Javasolom a képviselő-testületnek a POLARI CS rajzszámon bemutatott nyomvonalrajz alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy aszfaltbontás és átvágás nem történhet, és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze 399/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a POLARI 2008 Szolgáltató Kft. (7623 Pécs, Petőfi u. 65.) részére a POLARI CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz alapján, a Balatonvilágos, Klapka György utca 9. számú (1637 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka György utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezési munkák megkezdése előtt ismételt kérelmet kell benyújtani. A terv elkészítésénél az alábbi kikötéseket kell figyelembe venni: - aszfaltbontás és átvágás nem történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 80 (1) bekezdésén alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: november

17 SZAVELEKTRO Kft. árajánlatának jóváhagyása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A Kft. a Balatonvilágos, Magyar utca közvilágítás létesítése kivitelezési munkáira ajánlatot tett 540 ezer Ft +Áfa összegben. A Magyar utcában elkészült a hálózatbővítés, és a közvilágítás kiépítését ugyanaz a cég végezné el, mint aki az oszlopállítást végezte. Így a kiépítés sokkal olcsóbb lenne. Az E-on működési területén csak minősített kivitelezők dolgozhatnak. Kérdeztem, hogy tudnak-e ajánlani valakit, és azt javasolta, hogy az a legolcsóbb, ha azzal végeztetjük el, aki végezte a hálózat kiépítést, mert akkor nincs kétszeri felvonulási költség. Így 60 ezer Ft +Áfa/lámpatest a költség. Amennyiben megrendeljük a munkát, úgy azt pénteken el is végzik. Kovács Béla: Tulajdonképpen erről már nyilatkoztunk, habár a munkával nem értettem egyet. Én földbe akartam tetetni a vezetéket. De ha már megvan, akkor magával a közvilágítással egyetértek. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek a Magyar utca Szavelektro Kft. általi közvilágítás kiépítésének megrendelését, és a szükséges 540 ezer Ft +Áfa előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 400/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szavelektro Kft. (8372 Cserszegtomaj, Majori út 61.) Balatonvilágos, Magyar utca közvilágítás kiépítésére tett Ft +Áfa ajánlatát, és a munka kivitelezésével megbízza. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a Közvilágítás szakfeladatra, a működési tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Magyar utca közvilágítására tervezett 9 db lámpából 1 db a Hunor u. 16 szám elé (Szántóék) kerüljön felhelyezésre. Anno a Magyar utca közvilágítás tervezésénél is azt kértem, mind a településen mindenhol, csak minden második oszlopon legyen lámpatest felhelyezve, de így az E-on nem adta volna meg az engedélyt. 17

18 Viszt Attila: Biztosítsuk erre a szükséges előirányzatot, és ne a Magyar utcai közvilágítási lámpatestek számát csökkentsük. Molnár János: A Hunor utcába az 1 db lámpatest felszerelésére biztosítsuk a szükséges 60 ezer Ft +Áfa összeget. Kovács Tamás: A Magyar utca nem egyenes, hanem cikkcakkos, ezért kell sűrűn lámpatestet elhelyezni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy rendeljük meg a Szavelektro Kfttől a Balatonvilágos, Hunor u. 16. szám elé a közvilágítási lámpatest felszerelését, és az ehhez szükséges 60 ezer Ft +Áfa előirányzatot biztosítsuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 401/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavelektro Kft-től (8372 Cserszegtomaj, Majori út 61.) megrendeli a Balatonvilágos, Hunor u. 16. szám elé 1 db közvilágítási lámpatest felszerelését. A döntés végrehajtásához szükséges Ft +Áfa előirányzatot a Közvilágítás szakfeladatra, a működési tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul Euro Cable Magyarország Kft. kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A képviselő-testület korábbi határozatával szándéknyilatkozatot tett a településen kábeltévé hálózat kiépítése ügyében. A Kft. képviselője kérte, hogy hozzuk meg ezeket a határozatokat, hogy el tudják a munkálatokat végezni. Felolvasom az első határozati javaslatot: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. pont: az EuroCable Magyarország Kft. Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 2. pont: a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. pont: műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges. Ezt előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 18

19 dr. Nagy Miklós úr szót kér. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szót dr. Nagy Miklós úrnak. dr. Nagy Miklós: Ebből a javaslatból elolvasva sem vált világossá, hogy a bekötések milyen módon készülhetnek? Esztétikailag nem az a képrontó, hogy a meglévő oszlopokon elviszi a vezetéket, hanem az, amikor a házakhoz, mint pókhálókat köti be a vezetéket. Kérem, ezt a határozati javaslatot egészítse ki a képviselő-testület azzal, hogy mit szeretne, hogy a településfejlesztési koncepcióval ellentétesen bepókhálózzák a települést, vagy azt szeretné, hogy a végighúzódó kábelről földkábellel vigyék be az ingatlanokra. Ez ellentétes volna a Balaton törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelettel is, és a törvénnyel is ellentétes volna, ha légvezetékeket húzgálnának a Balaton kiemelt üdülőkörzetében a településen, településkép rontással. Régebben is ez volt a problémám. Kovács Béla: Tudunk erre válaszolni? Fekete Barnabás: Amikor itt volt a Kft. képviselője az egyeztetésen, arról volt szó, hogy földkábellel viszi. Meg lehet határozni azokat a területeket, ahol a településkép védelme érdekében mindenképpen szükséges földkábellel megoldani. Vannak olyan területek, ahol elfogadható a légkábeles bekötés, de akár elő is írhatjuk, megfelelve a Balaton törvénynek a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. Természetesen ez ügyben egyeztetni kell a vállalkozóval, és fel kell hívni a figyelmét, hogy a bekötéseket az exponált területeken csak földkábellel oldhatja meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Köszönöm a lakossági észrevételt. Meg lennék lepődve, ha a XXI. században légkábellel vinnék be az ingatlanba az ellátáshoz szükséges kábelt. Azt javasolnám, hogy egészítsük ki a határozati javaslatot a félreértések elkerülése végett egy 4-es ponttal, hogy az ingatlanokhoz történő bekötések földkábellel történhetnek. Molnár János: Kérdésem, hogy azon az oldalon is ragaszkodunk a földkábeles bekötéshez, amelyik oldalon az oszlopok vannak? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Akkor azt kell beírni, hogy azokra az ingatlanokra a földkábeles bekötési kötelezettség nem vonatkozik melyek, az oszlopok oldalán helyezkednek el. Fekete Barnabás: Köszönöm az észrevételt. Az ismertetett határozati javaslat kiegészítésre kerülne a 4-es ponttal, melyben rögzítenénk, hogy az ingatlanokra a bekötés földkábellel történhet. Javasolom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. az EuroCable Magyarország Kft. (2040 Budaőrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 19

20 2. a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges, de ehhez előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 4. A hozzájárulás az ingatlanokhoz történő bekötésre nem vonatkozik, ott a bekötés földkábellel történhet. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 402/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. az EuroCable Magyarország Kft. (2040 Budaőrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 2. a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges, de ehhez előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 4. A hozzájárulás az ingatlanokhoz történő bekötésre nem vonatkozik, ott a bekötés földkábellel történhet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás: A következő határozati javaslatom: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezésről szóló évi CXII. törvény 4/C. (3) bekezdés c.) pontjában foglaltaknak megfelelően a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani engedélyezi az EuroCable Magyarország Kft-nek Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat légkábeles kiépítését a meglévő, E-on Energiaszolgáltató Zrt- tulajdonát képező oszlopokon azzal a feltétellel, hogy az engedély nem mentesíti a Kft-t az E-on Zrt-től a hozzájárulás, és egyéb engedélyek megkérése, és egyéb engedélyek beszerzése alól. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben