Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről -Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás éves ellenőrzési terv tárgyalása -A hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása -Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás 10. számú módosításának tárgyalása -Dr. Kúty Zoltán kérelmének tárgyalása -Tóth Zsombor tanulmánytervének előterjesztése -Makrai Arnold kérelmének tárgyalása -Gadácsi Lili kérelmének tárgyalása -Molnár Jánosné kérelmének tárgyalása -Poós István temetkezési vállalkozó kérelmének tárgyalása -Kolumbán Krisztián kérelmének tárgyalása -POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása -SZAVELEKTRO Kft. árajánlatának jóváhagyása -Euro Cable Magyarország Kft. kérelmének tárgyalása -Kettős urnahely biztosítására vonatkozó előterjesztés tárgyalása -Előirányzatok módosításának tárgyalása -Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának tárgyalása -Népszavazás kiírással kapcsolatos tájékoztatás -Siófoki Állatvédő Alapítvány kérelmének tárgyalása -Magyar Telekom NyRt. megállapodás tervezetének tárgyalása -dr. Nagy Miklós beadványának tárgyalása -Frida Kft. kérelmének tárgyalása -Borbarát kör kérelmének tárgyalása 1

2 21 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 24-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Viszt Attila képviselő Szabó István képviselő Távol maradt: Koloti Béla képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Pernecker Antalné tagiskola vezető Bodnár Attila Akro Sat Kft. képviselője dr. Nagy Miklós balatonvilágosi lakos Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Koloti képviselő úr jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A napirenddel kapcsolatban kiegészítés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, aki a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirendek tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása ülést tartott, ahol a 10. számú társulási megállapodás módosítást tárgyaltuk. Annak a jóváhagyása a vegyes ügyekben kerül tárgyalásra. Módosítottuk a költségvetést, elfogadtuk az I. féléves teljesítést. A 2

3 közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatát kezdeményeztük. Elfogadtuk a belső ellenőrzési jelentést. Szó volt egy kortárs képzőművészeti kiállítás rendezvény támogatásáról. A Területfejlesztési Bizottság számolt be az I. féléves tevékenységéről, valamint a Kábítószer Egyeztető Fórum a es működéséről. Volt egy Oktatási Bizottsági ülés, ahol bemutatkozott a veszprémi egyetem világ az egyénben kezdeményezésről, társiskolákat, középiskolákat keresnek. Megalakult a csírája a Közoktatási Egyeztető Fórumnak. A TIOP pályázatot az iskolai számítógépekre állítja össze a megbízott szerv, de a 17-ei határidő ellenére még nem jelent meg a pályázati kiírás. A buszmegálló helyszíni bejárására két időpont is meg lett határozva, de a Közútkezelő Hatóságnak egyik sem volt megfelelő. Várjuk tőlük a helyszíni bejárás időpontjának meghatározását. Kovács képviselő úrral voltunk az Első Magyar Önkormányzati Adósságkezelő Kft-nél, aki ajánlkozott pályázatírásra. Megállapítottuk, hogy olyan pályázat nincs, amin az önkormányzat részt tudna venni. Volt a Balatoni Hajózási Zrt-nek egy közgyűlése, ahol döntött a részvényesi kör egy hajó megvásárlásáról. Az AVE Zöldfok Zrt. jelzett, hogy folyamatban van a lerakási díjról szóló törvénytervezet, amely alapján 30 euró/tonna díjjal emelnék meg a lerakási díjat. Az én olvasatomban ez arról szól, hogy a hulladéklerakóba lehelyezett hulladékot azért adóztatják meg, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön be, tehát az újrahasznosítást próbálja ezzel előtérbe helyezni. A Zöldfok ezt úgy értelmezi, hogy neki nincs meg erre sem a felszereltsége, sem a háttér kapacitása, ezért ezt rá kívánja terhelni a lakosságra. Tehát ebből kifolyólag várható, hogy a díjakkal kapcsolatban komoly vitáink lesznek. Olyan is elhangzott, hogy az Állam akarja átvenni ezeket a cégeket. Viszt Attila: Központilag akarják a szemétdíjakat meghatározni. Meg kell próbálni a konzorciumból kilépni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nem tudunk. Kötelezettséget vállaltunk. Viszt Attila: Megnéztem a polgárdi Vertikál árait, és úgy, hogy az önkormányzat támogatja a lakossági szemétszállítást, kb. 30%-kal többet fizetünk, mint amit a Vertikálnál kellene fizetni. Fekete Barnabás: Felveszem a kapcsolatot a Vertikállal. Az a baj, hogy a piacok fel vannak osztva egymás között. Megkeresem a Vertikált a kérdésben. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A tájékoztatóban azokat a határozatokat emelném ki, melyekben az előterjesztés készítését követően változás történt. A 320/2011.(IX.08.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy meg kívánja szüntetni Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása című céltartalékot, és a céltartalékban lévő összeget a működési tartalékba kívánja helyezni. Felkérte a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elkészítésére, és 3

4 előterjesztésére. A céltartalék megszüntetésére vonatkozó határozat visszavonására beadvány érkezett Mihalovics Miklós, és dr. Nagy Miklós uraktól. Nem tudom, hogy akar-e erről a képviselő-testület tárgyalni, vagy az adott határozatot módosítani? Molnár János: A korábbi testületi ülésen is jeleztem már, hogy ezzel a döntéssel nem értek egyet. Nem is vettem benne részt. Etikátlannak tartom, mivel ezt a pénzt, erre a célra gyűjtötték, a saját fel nem vett tiszteletdíjukból. Ezzel a döntéssel a pénz a közös kalapba kerül, és bármilyen célra felhasználható. Kérem a testületet, hogy vonja vissza a döntését, és ezt az összeget egy külön bankszámlaszámra tegye be addig, amíg fel nem lesz használva. Ezt tartanám egy jó ötletnek, de ha a többség úgy dönt, hogy nem vonja vissza korábbi döntését, akkor én is meghajtom fejemet a döntés előtt. Kovács Béla: A korábbi véleményemet fenntartom, és kifejezem akkori álláspontomat, hogy nem tartom szerencsésnek a döntést. Az a pénz megvan a céltartalékban, és biztos, hogy lesz olyan feladat, valami köztéri dolog, amit az önkormányzat meg akar valósítani, és abból tudja finanszírozni. Egyetértek a visszavonással. Fekete Barnabás: Köszönöm az észrevételeket. Gyakorlatilag bármikor, ha olyan jellegű kezdeményezés történik, mindenképpen a képviselő-testületnek kell döntést hozni. Eddig, amikor olyan kezdeményezés volt, ami megfelelt, megfelel a képviselő-testület elképzeléseinek, bármikor kinyitotta, kinyitja a tárcát, és biztosította, biztosítja rá a megfelelő összeget. A testület ez elől soha nem zárkózott el. dr. Nagy Miklós úr szót kér. A hallgatóság közül bárkinek a szó megadásához a képviselőtestület hozzájárulása szükséges. Kérem a képviselőket, hogy kézfenntartással jelezzék, amennyiben megadják a szót dr. Nagy Miklós úrnak, hogy előadja kérelmét. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szót dr. Nagy Miklós úrnak. dr. Nagy Miklós: Köszönöm. Amikor találkoztam ezzel a javaslattal, mérlegeltem, hogy ez pénzügyi, vagy lelki indíttatású-e. Miután úgy tűnik, hogy nem pénzügyi, azt kell gondoljam, hogy érzelmi töltésből született. Mivel ezt én egyedül eldönteni nem tudom, ezért mindegyik változatra volna észrevételem. Amennyiben érzelmi alapú, azt javasolnám, hogy álljon el ettől a képviselő-testület, mert nem jók az üzenetek. Amennyiben pénzügyi hátterű volna, akkor beszéltünk a társammal, akivel mi ezt a pénzt felajánlottuk, hogy kérnénk a tisztelt képviselőtestületet, és tekintse példa értékűnek, és éljen a kezében lévő szubjektív döntéssel, és ajánljon fel ő is hasonló indíttatásból, vagy esetleg a költségvetés feszült voltának enyhítése céljából az általa fölvehető tiszteletdíjból, és kövesse ezt a példát. Fekete Barnabás: Köszönöm. Felteszem a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy a korábbi 320/2011.(IX.08.) számú határozat visszavonásra kerüljön, az kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem szavazattal a 320/2011.(IX.08.) számú határozat visszavonására tett javaslatot nem támogatja. 4

5 Fekete Barnabás: A 325/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület dr. Nagy Miklós és társai beadványához, az ivókút környezetében elhelyezendő bővítmény tájékoztató tábla- kiépítéséhez kérte az engedélyezési tervdokumentáció becsatolását. A tervdokumentáció nem érkezett meg. dr. Nagy Miklós: Tévedés, itt van! Fekete Barnabás: Mikor lett átadva? dr. Nagy Miklós: 12 órakor. Fekete Barnabás: Tehát ma! Szombathyné dr. Kézi Aranka: Még szignálásra sem került. Fekete Barnabás: A 334/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy Balatonvilágos közigazgatási területén lévő kóbor állatok befogására, és elszállítására a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal megállapodást köt azzal, hogy a feladat ellátásáért egyszeri Ft összegű támogatást biztosít. Az alapítvány a támogatás összegére vonatkozóan kérelmet nyújtott be, melynek tárgyalására a vegyes ügyek keretében visszatérünk. A 338/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy a képviselő-testület tudomásul vette, hogy a balatonvilágosi oktatási és nevelési intézményekbe bejáró gyermekek szállítását jelenleg ellátó vállalkozó (Mario Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20 fős járműve alkalmatlan, a biztonságos gyermekszállításra egy nagyobb, több férőhelyes busz igénybevételére van szükség. A vállalkozó egy 38 férőhelyes busz igénybevételére Ft/nap+áfa ajánlatot tett, mely ajánlatot a képviselőtestület elfogadhatónak tartja, annak többletköltsége finanszírozását vállalja. Felkéri az igazgató asszonyt, hogy szeptember hónapra vonatkozóan kösse meg a vállalkozási szerződést. Továbbá felkéri, hogy a gyermekszállításra kérjen további ajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől október 1. napjával rendelje meg a szállítást, és a vállalkozási szerződés egy példányát Balatonvilágos Község Önkormányzatának küldje meg. Árajánlatokat kért a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, az elbírálásuk folyamatban van. Intézményvezető asszony tudsz erről valamit, hogy hogyan áll az ügy? Pernecker Antalné: Nem. Annyit tudok, hogy három ajánlatnak kell érkezni, zárt borítékban, de hogy megtörtént-e a felnyitás, azt nem tudom, de csütörtökig biztos, hogy nem. Fekete Barnabás: A kenesei testület úgy döntött, hogy a világosi testület döntését nem veszi figyelembe, hogy a mi iskolánkba, a mi gyerekeinket, a mi pénzünkön ki szállítsa. Ezért ők kértek be ajánlatokat, és döntenek. A 339/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kérje fel a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy nyújtson be pályázatot a várhatóan október november 18. közötti időszakban kiírásra kerülő, 100%-os támogatottságú, Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban TIOP címmel, a Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola Balatonvilágos vonatkozásában, az informatikai eszközök beszerzésének költsége támogatására. Úgy tudom, hogy ennek az összeállítását elkezdték azzal, hogy ilyen 5

6 támogatásra már nyújtottak be pályázatot, nyertek is rajta. Ebbe a támogatási rendszerbe ismét be akarnak lépni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az igazgató asszony felvette a pályázatíróval, illetve a polgármester úrral a kapcsolatot. Abban az esetben tudják összeállítani a pályázatot, ha látjuk az előző pályázatot, és az eredményes pályázatra vonatkozó anyagot, ugyanis ahhoz, hogy érdemi legyen a pályázat, az úgynevezett OSAP adatlapot kell látni. Felkértük Kenesét, hogy a pályázatírónak küldje meg ezt az adatlapot. Pártl Zoltánné: Ami még nem érkezett meg! Szombathyné dr. Kézi Aranka: Jelenleg itt tartunk, reméljük lesz belőle valami. Vannak aggályaink. Attól tartunk, hogy Kenese úgy pályázott a rengeteg számítógépre, hogy a világosi iskolásokat is figyelembe vették. Fekete Barnabás: A 340/2011.(IX.19.) számú határozatával a képviselő-testület Balatonvilágos, strandi kiszolgáló épület tervezéséhez ötletpályázat kiírásáról döntött. Itt annyi változás történt, hogy É 1-es tervezőket, ilyen Ripszán János és Pápay György siófoki tervező, valamint még három tervezőt kértünk fel a meghívásos ötletpályázaton való részvételre, a tervek elkészítésére Müller János főépítész úr javaslatára. A 374/2011.(X.10.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult, hogy a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskolában filmet forgassanak, úgynevezett iskolai életképeket készítsenek. E célból a forgatási helyszínt Kővári Gábor Mihály részére biztosította azzal a feltétellel, hogy a forgatáshoz szükséges egyéb hozzájárulások, engedélyek beszerzése kérelmező feladata. További feltételül szabta, hogy Kővári úr köteles a kész anyagot felhasználás előtt, hozzájárulás végett Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtani. Tudomásom szerint a filmforgatás megtörtént. Pernecker Antalné: Igen, megtörtént. Fekete Barnabás: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatással kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom annak elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 389/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: november 10. 6

7 1. napirend: éves ellenőrzési terv tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Elküldte az ellenőrzést végző vállalkozás Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét. Jegyző asszonyt kérdezem, hogy van-e kiegészítése az anyaghoz? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az elemi költségvetési beszámolónál elírták az időpontot helyett 2011 a helyes év, már megküldték a módosítottat. Évszámbeli elírás történt, érdemi változtatás nincs. Fekete Barnabás: Képviselők részéről kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a Szántó és Társa Bt. által készített, Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervének jóváhagyását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 390/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szántó és Társa Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27) által készített, Balatonvilágos Község Önkormányzat évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ellenőrzési terv aláírására. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: november napirend: A hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Átadom a szót a jegyző asszonynak. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Nincs kiegészítésem az írásos előterjesztéshez. Igyekeztünk részletesen leírni a jogi szabályozást. Az előző ülésen tett szóbeli tájékoztatásnak megfelelően igyekeztünk elkészíteni az előterjesztést a testületi szándék megismerését követően. Kovács Béla: Lenne egy olyan javaslatom, hogy a hatáskör átruházásáról szóló rendelet módosításba bele kellene venni azt is, hogy az intézményeknek, és civil szervezeteknek a Kultúrház használatának biztosítását átruházzuk a polgármester úrra. A testület minden intézménynek, és civil szervezetnek ingyen biztosítja a használatot, és csak a polgármester úrral kelljen egyeztetni ez ügyben. 7

8 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt szeretném, ha akkor el lenne döntve, hogy a polgármester úrnak legyen-e ilyen hatásköre, mert ha visszaemlékszünk, korábban egy helybéli lakossági kezdeményezés kapcsán az előző testület szándéka szerint került ez testületi hatáskörbe. Én ennek eddig nem észleltem hátrányát, hogy a használatot a civil szervezetek a testülettől kérik. Ez egyfajta tájékozódás a programról is, és én nem szeretném különböző okokból, ha ez megváltozna. Véletlenül sem szeretném, ha a polgármester úr, vagy én estlegesen rosszul értelmeznénk ezt, és a lakossági kérelem sem kerülne ide. Ez így megnyugtató. Azt gondolom, hogy minden szervezet önkormányzati támogatást kap, és elvárható, hogy az éves programjukról a testület tájékoztatást kapjon. Itt azt kellene elérni, hogy kellő időben kérjék, és ne rendkívüli ülést kelljen emiatt összehívni, vagy körtelefonnal a véleményeket megkérni. Én szeretném, ha ez nem kerülne át a polgármester úr hatáskörébe, de a testület eldönti. Kovács Béla: Akkor annyi javaslatom lenne, ha ki-ki tudja, hogy milyen programot szeretne oda szervezni, akkor ahhoz a hozzájárulást egy döntéssel meg lehetne hozni. Molnár János: A korábbi gyakorlatot támogatom. Ez jól működik. Kovács Béla: Visszavonom a javaslatomat. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek a 15/2010.(XII.01.) hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a rendelet 1. (3) bekezdés a polgármesterre átruházott hatáskörök kiegészítésre kerül a 32.) ponttal: Dönt a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításáról. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. tartózkodás nélkül megalkotja 16/2011.(XI.08.) önkormányzati rendeletét a 15/2010.(XII.01.) hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Megalkotott rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 3. napirend: Vegyes ügyek Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás 10. számú módosításának tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A Társulási megállapodás III. fejezetének 1.6. pontja Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása pontja kerülne módosításra azzal, hogy a gyógytestnevelés feladatait a Többcélú Társulás látja el Alsóőrs, Balatonalmádi, Csajág, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Felsőőrs, Litér, Szentkirályszabadja településeken november 1. napjától. Kérdésem az intézményvezető asszonyhoz, hogy nálunk a gyógytestnevelésre van igény? Pernecker Antalné: Folyamatban van a felmérése. A kistérség látná el? Fekete Barnabás: Igen, és az ellátottak körében mi nem szerepelünk jelenleg. A közoktatás keretében Kenesének kellene kezdeményezni. 8

9 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Benne kellene lennünk. Azt kellene tudni, hogy ezt állami normatívával támogatják-e, és ha igen, akkor mi is vegyük igénybe. Pernecker Antalné: Eddig nem volt olyan tanulónk, akinek gyógytestnevelésre kellett volna járni. Igazgató asszony több éve szorgalmazza a dolgot. A tantárgyfelosztásnál olyan utasítást kaptam, hogy igen is tegyek be gyógytestnevelés órát, annál is inkább, mert Hencz Dénes kollégám utolsó éves egyetemi hallgató, és meglesz a gyógytestnevelés szakja februárban. Betettem heti kettő órát. Egyenlőre egy gyermeknél jelezte a szakbizottság, hogy neki gyógytestnevelésre kellene járni. Elég nagy luxusnak tartom, hogy egy gyerekre egy pedagógus, heti két órát szánjon. Egyenlőre úgy csináljuk, hogy járnak mások is, akiknél tartáshibát lát. A gyógytestnevelési órákhoz, amire a normatív támogatás biztosított, hivatalos szakorvosi papírra lenne szükség. A legutóbbi kistérségi normatíva igénylésemhez nem jelentettem le tanulót, mivel nincs hivatalos szakorvosi papír a kezemben. Egyenlőre saját magunk fizetjük a két órát a testnevelő tanárnak. Kovács Béla: Azért még általánosságba bele lehetne venni Világost. Molnár János: A tagintézményeket nem vették bele a módosításba. Küngös sem szerepel, tehát valószínű, hogy Kenesébe bele tartozunk. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A feladatellátásnál minden településnek benne kellene lenni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy egyenlőre,fogadjuk el a Társulási megállapodás 10. számú módosítását, és utánajárunk a dolognak. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 391/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 60/2.) 10. számú Társulási Megállapodás módosítását elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosítás aláírására. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző Határidő: haladéktalanul Dr. Kúty Zoltán kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Az ügyvéd úr a HÉSZ módosítását oly módon kéri, hogy a Balatonvilágos 1219 hrsz-ú, Zrínyi u. 1. szám alatt található közös használatú ingatlanon ne kerüljön parti sétány kialakításra. Amikor aktuális lesz a dolog, tárgyaljuk. 9

10 Viszt Attila: A TNM rendeletben benne van ezen a területen a parti sétány, tehát ne támogassuk a kérelmét. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy dr. Kúthy Zoltán úr kérelmét ne támogassuk, ne tekintsünk el a Balatonvilágos 1219 hrsz-ú ingatlanon a parti sétány kialakításától, és tájékoztassuk arról, hogy a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatba a 40/2004.(XII.30.) TNM rendeletben szabályozottaknak érvényt kíván szerezni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 392/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kúthy Zoltán (8000 Székesfehérvár, Lévai u. 1/a.) kérelmében foglaltakat nem támogatja, nem tekint el Balatonvilágos 1219 hrsz-ú (Zrínyi u. 1.) ingatlanon a parti sétány kialakításától, és a Helyi Építési Szabályzatba a 40/2004.(XII.3.) TNM rendeletben szabályozottaknak érvényt kíván szerezni, azt egy az egyben be kívánja építeni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Tóth Zsombor tanulmánytervének előterjesztése Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Tóth úr természetes nyílt vizeken, partszakaszokon elhelyezett úszómedencék, korcsolyapályák, sportlétesítmények, gyógyfürdők, stégrendszerek, kikötők megvalósításához nyújtotta be innovációs elképzeléseit. Kívánunk ezzel foglalkozni? Viszt Attila: Nem. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Egyenlőre nincs rá lehetőségünk. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ne éljünk Tóth Zsombor úr innovációs elképzeléseivel. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 393/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zsombor (2120 Dunakeszi, Tavasz u. 4-3.) Innovációkkal Magyarországért Tanulmánytervével, elképzeléseivel nem kíván élni. 10

11 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Makrai Arnold kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező október 29-ére kéri a Nádfedeles Vendégház használatának biztosítását. Javasolom a használatra egyösszegű 30 ezer Ft-os díj meghatározását. Kovács Béla: Azt nem lehet tudni, hogy hány főre kéri? A tarifák megvannak. Kovácsné Rack Mária: A képviselő-testület korábbi döntése értelmében a Vendégház alsó szintjének használatát nem helyi lakos általi igénybevétel esetére 15 ezer Ft/nap összegben, az emeleti szállás térítési díjat 2500 Ft/fő/nap összegben határozta meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Hány férőhelyes? Fekete Barnabás: A felső szinten 20 férőhely van. Viszt Attila: Kérjünk 3500 Ft-ot fejenként. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt nem lehet, mert konkrét döntés van a díjról. Fekete Barnabás: A fűtési szezonban történő igénybevétel miatt javasolom 50 ezer Ft meghatározását. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Azt kérném, hogy a testület kérje fel Kovács Tamás intézményvezető urat, hogy mindaddig, amíg a testület nem dönt a vendégház hasznosításáról, gondoskodjon annak takarításáról, a mérőórák leolvasásáról, az átadásról, visszavételről. Ha a használati díjban benne szerepel a takarítás, akkor a kitakarításról. Gondoskodjon a használat feltételeinek folyamatos biztosításáról. Molnár János: A takarítást számoljuk bele a bérleti díjba. Szerintem az 50 ezer Ft reális ár. Kovács Béla képviselő úr kiment a teremből. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Makrai Arnold részére október 29. napjára a Nádfedeles Vendégház biztosítását 50 ezer Ft használati díjért. Egyben kérjük fel a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a vendégház hasznosításához a használat feltételeinek folyamatos biztosításáról. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 11

12 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fő nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 394/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Makrai Arnold (8171 Balatonvilágos, Kossuth Lajos u. 2.) részére október 29. napjára biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonvilágos 295/1 hrsz alatt található Nádfedeles Vendégház használatát Ft használati díjért. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Egyben felkéri a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a vendégház használatához szükséges feltételek folyamatos biztosításáról. Kovács Tamás intézményvezető Határidő: haladéktalanul/tájékoztatás folyamatos/használat feltételeinek biztosítása Kovács Béla képviselő úr visszaérkezett a terembe. Gadácsi Lili kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező december 31-től január 1-ig terjedő időszakra kéri a Nádfedeles Vendégház használatának biztosítását. Az előterjesztésben a használat biztosítására volt egy Ft összegű javaslatom, figyelembe véve, hogy fűtési szezonban, szilveszteri időpontban történő igénybevételről van szó, ezt módosítanám 150 ezer Ft-ra. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mivel szilveszterről van szó, kössük ki, hogy kitakarítva kell a használatot követően az épületet visszaadni. Fekete Barnabás: Lehet, hogy kauciót is kellene kérnünk az esetleges károkozásra. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérjünk 50 ezer Ft-ot. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Gadácsi Lili részére, december január 1-ig terjedő időszakra (két éjszaka) a Nádfedeles Vendégház biztosítását Ft használati díjért azzal a feltétellel, hogy Ft kaució letétele szükséges az esetleges károkozás esetére, mely összeg a használatot követően, amennyiben károkozás nem történt, visszafizetésre kerül. Továbbá a használatot követően az épületet kitakarított állapotban kell visszaadni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 12

13 395/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gadácsi Lili részére december 30-tól január 1-ig terjedő időszakra (két éjszaka) a Nádfedeles Vendégház használatát biztosítja Ft használati díjért azzal a feltétellel, hogy a használat előtt Ft kaució letétele szükséges az esetleges károkozásra, mely összeg a használatot követően -amennyiben károkozás nem történt- visszafizetésre kerül. Továbbá a használatot követően az épületet kitakarított állapotban kell visszaadni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: november 10. Molnár Jánosné kérelmének tárgyalása Fekete Barnabás: Kérelmező a Nádfedeles Vendégház alsó része használatának biztosítását kéri november 12-én 9-től 21 óráig, családi ünnep megtartásához. Kovácsné Rack Mária: A képviselő-testület korábbi döntése szerint helyi lakos esetében az alsó szint használatának díja 5000 Ft/nap. Molnár János: Javasolom 10 ezer Ft használati díj megállapítását. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A használat díját a testületi döntésnek megfelelően, 5000 Ft összegben kérem meghatározni, plusz a fűtési díjra 5 ezer Ft-ot. Molnár János: A döntéshozatal előtt bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár János képviselő urat személyes érintettsége okán a határozathozatalból kizárni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdése alapján Molnár János képviselő urat a döntéshozatalból egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár Jánosné (8171 Balatonvilágos, Révai u. 1.) részére, november 12. napjára, családi ünnepség megrendezéséhez a Nádfedeles Vendégház alsó szintje használatának biztosítását 5000 Ft használati díj, plusz 5000 Ft fűtési költség, összesen Ft térítési összeg fejében. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 13

14 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fő nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 396/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Jánosné (8171 Balatonvilágos, Révai u. 1.) részére, november 12. napjára, családi ünnepség megrendezéséhez a Nádfedeles Vendégház alsó szintjének használatát biztosítja 5000 Ft használati díj, plusz 5000 Ft fűtési költség, összesen Ft térítési összeg fejében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről az érintett tájékoztatására. Határidő: november 10. Molnár János: Az épületet kitakarított állapotban adjuk vissza. Poós István temetkezési vállalkozó kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A képviselő-testület a 343/2011.(IX.19.) számú határozatában döntött arról, hogy nem járul hozzá, hogy a temetkezési vállalkozó a balatonvilágosi temetőnél lévő hirdetőtáblára tájékoztató táblát helyezzen ki. Vállalkozó újabb kérelmet nyújtott be, hogy egy kicsinyített tájékoztató tábla egyéb helyen történő kihelyezéséhez járuljon hozzá a képviselőtestület. Kérem javaslataik megtételét. Szabó István: A balatonvilágos.hu honlapra felteheti. Fekete Barnabás: Vannak nyilvános hirdetőtáblák, oda is felteheti a tájékoztató tábláját. Szabó István: Paróczai saroknál, és a Kultúrháznál is van egy. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A helyi újságban is hirdethetne. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, tájékoztassuk Poós István urat, hogy a Balatonvilágos Ady Endre utca - Vörösmarty utca kereszteződésénél, valamint a Dózsa György utca 1. szám alatt található Kultúrháznál lévő nyilvános hirdetőtáblára kihelyezheti a tájékoztató táblát. Továbbá felhívjuk a figyelmét a Világosi Hírmondó helyi lapban a hirdetési lehetőségre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 397/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Poós István temetkezési vállalkozó (8600 Siófok, Kossuth L. u. 26.) részére engedélyezi Balatonvilágos Ady Endre utca - Vörösmarty utca kereszteződésénél, valamint a Dózsa György utca 1. szám alatt található Kultúrháznál lévő nyilvános hirdetőtáblára tájékoztató tábla kihelyezését. Egyben felhívja 14

15 vállalkozó figyelmét a Világosi Hírmondó helyi lapban, térítés ellenében a hirdetési lehetőségre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelmező tájékoztatására a testületi döntésről. Határidő: november 10. Kolumbán Krisztián kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező a Balatonvilágos, Kodály Zoltán u. 23. szám alatti 1079/39 hrszú ingatlan gázellátásához szükséges gázelosztó vezeték (utólagos csatlakozó) építés érdekében, a vezeték Balatonvilágos, 1079/21 hrsz-ú közterületen történő létesítésének tervezési munkáihoz kér tulajdonosi hozzájárulást. Javasolom a képviselő-testületnek a bemutatott K /1, K /2 számú helyszínrajzok alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal, hogy a terv elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy aszfalt a legszükségesebb mértékben bontható fel, és a burkolat helyreállítása azonos anyaggal történhet, továbbá a munkaárkot CKT anyaggal kell visszatölteni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 398/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolumbán Krisztián (8613 Balatonendréd, Árpád vezér u. 15.) részére a bemutatott K /1, K /2 rajzszámú helyszínrajzok alapján, a Balatonvilágos, Kodály Zoltán u. 23 (1079/39 hrsz) ingatlan gázellátásához szükséges gázelosztó vezeték (utólagos csatlakozó) építés érdekében, a vezeték közterületen történő létesítésének tervezési munkáihoz a Balatonvilágos, Kodály Zoltán utca, 1079/21 hrsz-ú közterületre a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelező a munkák megkezdése előtt ismételt kérelmet köteles benyújtani. A terv elkészítésénél az alábbi kikötéseket kell figyelembe venni: -aszfaltbontás a legszükségesebb mértékben lehet, -a munkaárok visszatöltése CKT anyaggal, a burkolat helyreállítása azonos anyaggal történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, A hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. 15

16 Tulajdonosi hozzájárulás a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 80 (1) bekezdésén alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: november 10. POLARI 2008 Kft. kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: Kérelmező tulajdonosi hozzájárulást kér a Balatonvilágos, Klapka Gy. u. 9. számú ingatlan villamos energia ellátás munkáihoz. Javasolom a képviselő-testületnek a POLARI CS rajzszámon bemutatott nyomvonalrajz alapján a tulajdonosi hozzájárulás megadását azzal a feltétellel, hogy a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy aszfaltbontás és átvágás nem történhet, és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze 399/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a POLARI 2008 Szolgáltató Kft. (7623 Pécs, Petőfi u. 65.) részére a POLARI CS rajzszámon bemutatott helyszínrajz alapján, a Balatonvilágos, Klapka György utca 9. számú (1637 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz, a Balatonvilágos, Klapka György utca 1623 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezési munkák megkezdése előtt ismételt kérelmet kell benyújtani. A terv elkészítésénél az alábbi kikötéseket kell figyelembe venni: - aszfaltbontás és átvágás nem történhet, - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 80 (1) bekezdésén alapul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: november

17 SZAVELEKTRO Kft. árajánlatának jóváhagyása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A Kft. a Balatonvilágos, Magyar utca közvilágítás létesítése kivitelezési munkáira ajánlatot tett 540 ezer Ft +Áfa összegben. A Magyar utcában elkészült a hálózatbővítés, és a közvilágítás kiépítését ugyanaz a cég végezné el, mint aki az oszlopállítást végezte. Így a kiépítés sokkal olcsóbb lenne. Az E-on működési területén csak minősített kivitelezők dolgozhatnak. Kérdeztem, hogy tudnak-e ajánlani valakit, és azt javasolta, hogy az a legolcsóbb, ha azzal végeztetjük el, aki végezte a hálózat kiépítést, mert akkor nincs kétszeri felvonulási költség. Így 60 ezer Ft +Áfa/lámpatest a költség. Amennyiben megrendeljük a munkát, úgy azt pénteken el is végzik. Kovács Béla: Tulajdonképpen erről már nyilatkoztunk, habár a munkával nem értettem egyet. Én földbe akartam tetetni a vezetéket. De ha már megvan, akkor magával a közvilágítással egyetértek. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek a Magyar utca Szavelektro Kft. általi közvilágítás kiépítésének megrendelését, és a szükséges 540 ezer Ft +Áfa előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 400/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szavelektro Kft. (8372 Cserszegtomaj, Majori út 61.) Balatonvilágos, Magyar utca közvilágítás kiépítésére tett Ft +Áfa ajánlatát, és a munka kivitelezésével megbízza. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a Közvilágítás szakfeladatra, a működési tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Magyar utca közvilágítására tervezett 9 db lámpából 1 db a Hunor u. 16 szám elé (Szántóék) kerüljön felhelyezésre. Anno a Magyar utca közvilágítás tervezésénél is azt kértem, mind a településen mindenhol, csak minden második oszlopon legyen lámpatest felhelyezve, de így az E-on nem adta volna meg az engedélyt. 17

18 Viszt Attila: Biztosítsuk erre a szükséges előirányzatot, és ne a Magyar utcai közvilágítási lámpatestek számát csökkentsük. Molnár János: A Hunor utcába az 1 db lámpatest felszerelésére biztosítsuk a szükséges 60 ezer Ft +Áfa összeget. Kovács Tamás: A Magyar utca nem egyenes, hanem cikkcakkos, ezért kell sűrűn lámpatestet elhelyezni. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy rendeljük meg a Szavelektro Kfttől a Balatonvilágos, Hunor u. 16. szám elé a közvilágítási lámpatest felszerelését, és az ehhez szükséges 60 ezer Ft +Áfa előirányzatot biztosítsuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 401/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavelektro Kft-től (8372 Cserszegtomaj, Majori út 61.) megrendeli a Balatonvilágos, Hunor u. 16. szám elé 1 db közvilágítási lámpatest felszerelését. A döntés végrehajtásához szükséges Ft +Áfa előirányzatot a Közvilágítás szakfeladatra, a működési tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: haladéktalanul Euro Cable Magyarország Kft. kérelmének tárgyalása Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás: A képviselő-testület korábbi határozatával szándéknyilatkozatot tett a településen kábeltévé hálózat kiépítése ügyében. A Kft. képviselője kérte, hogy hozzuk meg ezeket a határozatokat, hogy el tudják a munkálatokat végezni. Felolvasom az első határozati javaslatot: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. pont: az EuroCable Magyarország Kft. Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 2. pont: a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. pont: műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges. Ezt előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 18

19 dr. Nagy Miklós úr szót kér. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül, egyhangúlag megadja a szót dr. Nagy Miklós úrnak. dr. Nagy Miklós: Ebből a javaslatból elolvasva sem vált világossá, hogy a bekötések milyen módon készülhetnek? Esztétikailag nem az a képrontó, hogy a meglévő oszlopokon elviszi a vezetéket, hanem az, amikor a házakhoz, mint pókhálókat köti be a vezetéket. Kérem, ezt a határozati javaslatot egészítse ki a képviselő-testület azzal, hogy mit szeretne, hogy a településfejlesztési koncepcióval ellentétesen bepókhálózzák a települést, vagy azt szeretné, hogy a végighúzódó kábelről földkábellel vigyék be az ingatlanokra. Ez ellentétes volna a Balaton törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelettel is, és a törvénnyel is ellentétes volna, ha légvezetékeket húzgálnának a Balaton kiemelt üdülőkörzetében a településen, településkép rontással. Régebben is ez volt a problémám. Kovács Béla: Tudunk erre válaszolni? Fekete Barnabás: Amikor itt volt a Kft. képviselője az egyeztetésen, arról volt szó, hogy földkábellel viszi. Meg lehet határozni azokat a területeket, ahol a településkép védelme érdekében mindenképpen szükséges földkábellel megoldani. Vannak olyan területek, ahol elfogadható a légkábeles bekötés, de akár elő is írhatjuk, megfelelve a Balaton törvénynek a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. Természetesen ez ügyben egyeztetni kell a vállalkozóval, és fel kell hívni a figyelmét, hogy a bekötéseket az exponált területeken csak földkábellel oldhatja meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Köszönöm a lakossági észrevételt. Meg lennék lepődve, ha a XXI. században légkábellel vinnék be az ingatlanba az ellátáshoz szükséges kábelt. Azt javasolnám, hogy egészítsük ki a határozati javaslatot a félreértések elkerülése végett egy 4-es ponttal, hogy az ingatlanokhoz történő bekötések földkábellel történhetnek. Molnár János: Kérdésem, hogy azon az oldalon is ragaszkodunk a földkábeles bekötéshez, amelyik oldalon az oszlopok vannak? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Akkor azt kell beírni, hogy azokra az ingatlanokra a földkábeles bekötési kötelezettség nem vonatkozik melyek, az oszlopok oldalán helyezkednek el. Fekete Barnabás: Köszönöm az észrevételt. Az ismertetett határozati javaslat kiegészítésre kerülne a 4-es ponttal, melyben rögzítenénk, hogy az ingatlanokra a bekötés földkábellel történhet. Javasolom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. az EuroCable Magyarország Kft. (2040 Budaőrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 19

20 2. a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges, de ehhez előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 4. A hozzájárulás az ingatlanokhoz történő bekötésre nem vonatkozik, ott a bekötés földkábellel történhet. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 402/2011.(X.24.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy 1. az EuroCable Magyarország Kft. (2040 Budaőrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat kiépítésével kapcsolatban a közterületeket térítésmentesen használja, 2. a kábeltévé hálózatot, ahol oszlopsor van légkábeles kivitelben, ahol nincs oszlopsor, ott földkábeles kivitelben megvalósítsa, 3. műszaki igény alapján segédoszlopokat állítson, amennyiben ez mindenképpen szükséges, de ehhez előzőleg a képviselő-testülettel egyeztetni kell. 4. A hozzájárulás az ingatlanokhoz történő bekötésre nem vonatkozik, ott a bekötés földkábellel történhet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás: A következő határozati javaslatom: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezésről szóló évi CXII. törvény 4/C. (3) bekezdés c.) pontjában foglaltaknak megfelelően a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az országos jelentőségű védett természeti területen a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani engedélyezi az EuroCable Magyarország Kft-nek Balatonvilágos közigazgatási területén a kábeltévé hálózat légkábeles kiépítését a meglévő, E-on Energiaszolgáltató Zrt- tulajdonát képező oszlopokon azzal a feltétellel, hogy az engedély nem mentesíti a Kft-t az E-on Zrt-től a hozzájárulás, és egyéb engedélyek megkérése, és egyéb engedélyek beszerzése alól. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: módosított napirend elfogadása 2012. február 23-án 19,00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi 14/2012.(II.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT Tárgy: módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Alapfokú Művészetoktatási Intézményi Társulásból való kilépés tárgyalása

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án. Jelen vannak: Nagy László polgármester Bálint László alpolgármester Csicsek Zoltán alpolgármester Bai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben