A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE"

Átírás

1 A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE 1

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. A RÓZSA TÖRTÉNETE ÉS SZIMBÓLUMRENDSZERE A VIRÁGSZIMBOLIKA TÖRTÉNETE Virágok minden korban Virágszimbolika napjainkban SZIMBÓLUMOK A NÉPMŰVÉSZETBEN... 8 Virágok a népi kultúrában A VALLÁS RÓZSASZIMBÓLUMAI A rózsafüzér története A rózsakereszt Rózsakeresztes-rend hagyománya és filozófiája A Luther-rózsa A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA Rózsák színei Székesegyházak, katedrálisok üvegrózsái II. A SZÉPSÉG ÉS GYÓGYÍTÁS RÓZSÁI A RÓZSAVÍZ ÉS A RÓZSAOLAJ TÖRTÉNETE AZ ÚJKORI SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉS GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL III. A RÓZSAJELKÉP IRODALMA A KIS HERCEG RÓZSÁI FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezető A rózsa az ember számára növényként a jelölt fogalmával egyenlő. Jelként azonban több, egymástól különböző tartalmat nyerhet más-más kontextusban. Időben és térben változó kommunikációs szituációban kiindulási alapot adhat különféle szimbólumok számára. (Géczi János) A rózsát úgy is, mint szót, úgy is, mint növényt az évszázadok során jelként használták. A jelekkel foglalkozva az antropológiai hermeneutika fogalomjelek és szimbólumjelek között tesz különbséget, az előbbieket elsődlegesen a világ megismerésére, az utóbbiakat elsődlegesen önmagunk megismerésére szolgáló jelekként értelmezve. A emberi gondolkodás történetének egyik legősibb ellentéte a természet- és a kultúrafogalom között feszül, már legalábbis ahogyan az ellentétet a filozófusok megteremtették. Ennek a fogalompárnak a viszonyát változtatta meg Giambattista Vico 1744-es Scienza Nuova (Új tudomány) című munkája, melyben Vico arra világít rá, hogy az emberi kultúra tárgyát vizsgáló filozófusok (elsősorban is René Descartes) kihagyják a számításból azt a momentumot, amely a kultúrának leginkább sajátja, nevezetesen azt a tényt, hogy az emberi kultúrát maga az ember teremtette. A rózsajelképek bármilyen térségből is származzanak, a manierizmusban még többékevésbé homogénként láthatók. Azonos, a nemzeti elképzelésektől független hagyomány alakította azokat, azonos erőhatás alatt formálódtak újabbakká és még újabbakká, s hasonló külső és belső dualitások mentén váltak alkalmazottakká, illetve tűntek el megkopott vonásaik. A történelem folyamán a rózsa legtöbbször nem szóként, hanem képként jelképként funkcionált. A középkori és a reneszánsz eredetű rózsametaforák szinte teljesen egybeforrtak, s a középkorban még legfőképpen a Máriához, Évához, illetve Krisztushoz tartozó virágokkal a manierizmusban már egy másik, az antikvitáshagyomány elemei is feljegyezhetőkké váltak: mind a pogány isteni alakok, mind a földi, szépséggel megajándékozott személyek lelki és testi tulajdonságait jellemezhették. A rózsa a legtöbb barokk szerzőnél önmagában emblematikus értékű szó, mely képfelidéző szerepben működik, azaz verbális megjelenésű, de a használata egy vizuálisan érzékelhető dolognak feleltethető meg; ezen túlmenően pedig tanító jellegű. A rózsa ilyen megidéző jellege a középkori és reneszánsz szimbolikus gondolkodás öröksége, s a tanító és magyarázó irodalom egysége. Minden értelemben, képként és szóként egyaránt meditációs tárgy, amely hatását a benne foglalt szimbolikus érték alapján fejti ki. A rózsa-fogalom használatában bennem a kérdés ott fogalmazódik meg, hogy kimondásában és ábrázolatában, vagyis nyelvi és képi megnyilvánulásakor hol találkozik a kétféle szemlélet. Arra a kérdésre keresem a választ, hogyan kerül a rózsa kulturális szimbólumrendszerek középpontjába, milyen jelentéseket biztosít és miért biztosítja azokat, valamint hogyan változik koronként ez a jelentésesség napjainkig. A későreneszánsz és a barokk közötti átmeneti stílus az európai művészetben. 3

4 Dolgozatomban ezért azokat a szimbólumokat szeretném bemutatni, melyek az iszlám keleti kultúrából a Nyugati civilizációba épültek be, s a mai napig élő hagyományként van jelen. I. A RÓZSA TÖRTÉNETE ÉS SZIMBÓLUMRENDSZERE Több ezer éve a virágok királynőjének nevezik. Számos mitológiában van fontos szerepe, mint például a habokból kiemelkedő Vénusz, kezében egy rózsával, vagy mint Aphrodité szent növénye. A rózsa őstörténete csaknem egyidős az emberi civilizációval, több millió évre vezethető vissza. Telt virágú fajtáik az ókori egyiptomi, majd görög és római kertekben éppúgy ott voltak, mint a kínai palota-, vagy az indiai maharadzsakertekben. Találtak már 32 millió éves geológiai maradványok között rózsát is. Egy legenda szerint a rózsa a Paradicsomban még sima szárú virág volt, csak azután növesztett tüskéket, miután Ádám és Éva kiűzetett a Paradicsomból. Egy másik monda szerint Cupidó lőtte bele véletlenül nyilát egy rózsabokorba, mire az megtüskésedett. Az ókorban a rózsa a bizalom szimbóluma volt, ha tárgyaltak, rózsafüzérekkel díszítették a falakat. Innen ered a "sub rosa" latin kifejezés, vagyis rózsa alatt intézik az ügyet, ami anynyit tesz: bizalmasan kezelik. Kleopátra a rózsa csáberejét becsülte a legtöbbre. Az ókori Rómában is jelentős szerephez jutott. Használták az ünnepségeken díszítésére, az ifjú házasok fejére helyezték, fürdővizükbe tették, szépítőszerekhez és másnaposság ellen használták. A rózsa már az ókorban a szerelem szimbóluma volt. A görög szépségek a mimózát kedvelték leginkább, míg a római hölgyeket Néró vörös rózsákkal hódította. A liliom Mária tisztaságát és ártatlanságát jelentette. A Hán-dinasztia idején állítólag akkorák voltak a kínai virágkertek, hogy túl kevés hasznos terület maradt a mezőgazdaság részére. A rózsa régi keresztyén szimbólum is, amelynek eredete Ézs 11,1-re megy vissza: hajtás sarjad Isai gyökeréből. Ide tartozik a jerikói rózsa legendája, mely szerint kivirágzott, amikor a szent estén Mária elment előtte. A rózsát évezredek óta ismerik és termesztik, már a legkorábbi írásos feljegyzések is megemlítik. Az ókori Közel-Kelet birodalmai, az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak egyaránt igen kedvelték. Érdekes, hogy a kereszténység első századaiban pogány kultusza miatt termesztését tiltották, később viszont a kolostorkertek becses virága, egyben gyógynövény, illatszer, egyházi szimbólum és legendák tárgya lett. Később, a középkorban, Mohamed kedvenc virágjából rózsaolajat pároltak a törökök, bolgárok. Franciaországban rózsapomádét készítettek, rózsafűzért morzsolgattak a jámbor szerzetesek. 4

5 A középkorban és az Erzsébet-korabeli Angliában is belekeverték ételeikbe. Manapság is használják a keleti konyhákban a rózsavizet ízesítésként. A rózsát a középkori kolostorkertekben szellemi jelképértékű virágként termesztették. A rózsa a fejlődés szimbóluma is. A kereszténység a Paradicsom egyik virágának tekintette, a vörös rózsában a vértanúk vércseppjeit, a mártírság jelképét látta, Krisztus sebeit is szokták rózsákkal megjeleníteni. A középkori misztika a virágok királynőjének, Máriának a jelképévé tette; Dante egy fehér rózsa közepén pillantja meg a mennyországot, a chartres-i székesegyház nagy északi rózsaablakának közepén is ott található, számos középkori Mária-ábrázoláson pedig a jogar helyében rózsát tart a kezében. A tövis nélküli (pünkösdi) rózsa az áteredő bűn nélkül fogantatott jelképe. A titkos értelmű rózsa mindezek foglalata: piciny a rózsa bimbója, de benne zárva ott lakik az illat, a szépség, az élet... Míg a Távol-Kelet szubtrópusi-trópusi területein a folytonos növekedésű, folyton virágzó örökzöld fajok /Rosa chinensis, R. odorata/, a Közel-Keleten, később pedig Európában az edzettebb, lombhullató, egyszer, de igen gazdagon virágzó, erősen illatos fajok /Rosa alba, R. foetida, R. damascena, R. centifolia/ telt virágú fajtái terjedtek el. Angliában a "Rózsák háborújá-"-t vívta a York és Lancester család, s a tömör boltíveket öszszefogó rózsamotívum alatt /sub rosa/ folytak a szabad kőművesek titkos tanácskozásai. A rózsa alakjában az ötös szám ismerhető fel. Ez megjelenik a levelekben, a levelek elhelyezkedésében a száron és a virágszirmok helyzetében. Az ötös csillag a beteljesülés csillaga. A rózsához napjainkban is jelképek tartoznak, mint például a szépség, öröm, termékenység, élvezet, szerelem. Minden színének más jelentése van: a vörös a szenvedélyé, a rózsaszín az őszinteség, a szeretet, a boldogság színe, a fehér az ártatlanságé, a sárga féltékenység és a végzet színe. A következő fejezet virágszimbolika történetében magáról a növényről, virágnyelvéről és a színekhez társított jelentés-hagyományokról szeretnék vizsgálata, 1. A virágszimbolika története A történet több ezer évre nyúlik vissza. A Bibliában, a görög és római mitológiában, az egyiptomi írásokban és keleti történetekben is egyértelmű utalások vannak rá, hogy a virágoknak és sajátos üzenetüknek fontos szerepük volt már azokban az időkben is. A "virágnyelv"-ről szóló első ismert dokumentum a 17. századi Konstantinápolyból származik. A törökök olyan speciális virágnyelvet alakítottak ki, amellyel akár titkos üzeneteket, híreket vagy szerelmes vallomásokat küldhettek, sőt a kémek is gyakran használták az üzenet ezen módját. A virágnyelv rendkívül kifinomult volt, minden apró dolognak volt jelentése; sok mindent elárult küldőjéről és annak vágyairól. 5

6 A virágnyelv eljutott Európába is, és 1818-ban megszületett az első virágnyelv-szótár. Ez a szótár - Le Languages des Fleurs - több mint 800 virág és növény jelentését magyarázza. A virágnyelv jelentőségét igazából a viktoriánus korban ismerték fel. Ebben a prűd, visszafogott, kifelé szigorúan szabályozott társadalomban a virágküldés hamarosan a romantikus és kevésbé romantikus, de célratörő üzenetek közvetítőjévé vált Virágok minden korban A virágok minden korban a nőkhöz, szépséghez, költészethez, érzékiséghez kapcsolódtak. Buddha egy hajnalban nyíló lótuszvirágból született, ami az életet szimbolizálta. A lótuszvirág az életet adó víz felszínén lebeg, míg gyökerei a földbe kapaszkodnak. Szirmai a nap első sugaraival kinyílnak, hisz a lótusz az örök szerelem jelképének, a napnak kedvese. A Buddha által felmutatott virág minden beszédet helyettesít, a virág a tökéletesség, a világmindenség jelképe. Az emberiség számára a virágok kiemelkedő fontosságúak. Fontosak, mert szépek, illatosak, sokfélék. Sokfélét és sokat mondóak, hiszen a megújulást, a termékenységet szimbolizálják, de jelentik az elmúlást, a szomorúságot. Egy-egy virág üzenete népenként változhat, összességében mégis ugyanarra mutat. Nincs olyan kultúra, ahol a virág, a virágzás motívuma ne kapna kiemelkedő szerepet. Akár világi ünnep, akár szakrális, a virág mint díszítmény mindenütt szerepet kap. Jelentésük másmás, mégis ugyanabban az elgondolásban gyökerezik. A virág a magvas növények ivaros szerve, amely néhány kivételtől eltekintve, egyszerre magában hordozza a női és férfi jelleget a bibe, valamint a porzó formájában. A magból kihajtó és felnövő, előbb bimbódzó, majd virágzó, végül elhervadó és magvat hátrahagyó növény, az emberi élet szimbóluma. Ugyanakkor a virág magában hordozza a négy elemet, hiszen a földből az ég felé törekszik, a víz táplálja, erejét a nap tüze adja. A virág kifejezi az életerőt, az életörömöt, a tavasz kezdetét, jelképezi a tél végét, az újrakezdés lehetőségét és a halálon aratott diadalt. A virágnyelv azonban nem volt egységes minden tájon, ezért, ha idegen országból érkező legény beszélő csokorral próbált egy szép leány kegyeibe férkőzni, jobban tette, ha utánanézett a helyi "virágdialektusnak". Például a hóvirág az angolszász vidéken az "Én várok" üzenetet közvetítette, míg Franciaországban a vigaszra utalt. A szerelem klasszikus virága a rózsa, ami az érzéki vágyaktól kezdve a hűtlenségig számtalan dolgot jelenthet színétől, típusától függően. Ha a rózsacsokrot egyéb virágokkal is díszítették, egész összetett üzeneteket tudtak váltani. A pontosság érdekében apró füzetek, könyvek jelentek meg, melyekből a kezdők megtanulhatták a virágnyelv kifejezéseit. A virág átadásának körülményei is sokat elárultak két ember kapcsolatáról; ha valaki fejjel lefelé adta át a virágot, akkor a virág ismert jelentésének ellenkezőjét üzente a megajándékozottnak, így ha valaki rózsát kapott virágával lefelé, az a visszautasítás szomorú jele volt. A növényvilágban - itt és most a rózsában - gyönyörködve az emberek energiaszintje növekedik. Régi magyar szokás volt, hogy a karácsonyfára 33 papírrózsát aggattak. 30 fehér és 3 piros színűt. 6

7 A lakásban a feng shui szerinti szerelemterületen elhelyezett rózsacsokor vagy szobarózsa segít a szeretet erősítésében. Érdemes odafigyelni arra, hogy az ember élőteret varázsoljon maga köré, és tudatosan alakítsa azt, életfeladata beteljesítése érdekében Virágszimbolika napjainkban A virágok szimbolikus jelentése nem teljesen felejtődött el. Sok virágárus és virágkötő jól ismeri a leggyakoribb virágok jelentését, és ha eláruljuk nekik ajándékozásunk célját, akkor tudnak olyan virágcsokrokat kötni, amelyekben benne rejtezik a különleges üzenet. A rózsa a földi szerelem szimbóluma, az égi jelképek alapján paradicsomi virág, Jézus Szent szívének jelképe. Színek jelentései: rózsa esküvőkor: boldog szerelem fehér és vörös rózsa együtt: egység fehér rózsa: ártatlanság, tisztaság, megérdemellek, titok, csend fehér szárított rózsa: erény elvesztése rózsa karácsonykor: nyugtass meg, aggodalom rózsaszín rózsa: tökéletes boldogság, kérlek higgy nekem sárga rózsa: a szerelem csökkenése, féltékenység sötét karmazsin rózsa: gyász vörös rózsa: szerelem, szeretlek rózsa tüske nélkül: szerelem első látásra rózsabimbó: szépség és fiatalság, szerelemben ártatlan szív fehér rózsabimbó: lányság vörös rózsabimbó: tisztaság és kedvesség rózsalevél: talán reménykedhetsz Köztudottan - nincsen rózsa tövis nélkül. A szerelem virága a vörös rózsa, az irigységé a sárga. A rózsa a szív virága, ereje az érzelmekben, érzékiségben rejlik. A szív érzésein átszűrt, elfogult szépség jelképe. A rózsa a titoktartás virága is. A rózsa a magyar virágkultusz legkedveltebb növénye. A magyar népi szimbolikában is a szépség és szerelem virága. Gyakran így nevezik a népmesék, népballadák hőseit, hősnőit. A népművészetben a növényi ornamentika leggyakoribb eleme, különösen a szűrhímzéseken meghatározó motívum. Nem véletlen ez a népszerűség, hiszen az ókor óta az egyik legkedveltebb növény. Aphrodité, majd Vénusz virága. A rege szerint a tövisbe lépő Vénusz vére festette vörössé. A szerelemistennők jelképét a keresztény kultúrában Szűz Mária vitte tovább, de ugyanígy Jézus Krisztus alakjához is kapcsolódik. 7

8 A legelterjedtebb rózsaünnep a pünkösdi királynő megválasztása volt, se szeri, se száma az ilyenkor énekelt rózsás daloknak. A fehér rózsa a tisztaságot, a vörös a vértanúságot jelentette. A keresztény ünnepkörhöz kapcsolódóan népszokásainkban is kiemelkedő szerepet kap a rózsa. A magyarországi rózsakultuszt Szent Erzsébet legendája tovább erősítette, amely különösen a pünkösdi szokásokra hatott. A múlt században a Pest környéki sváboknál volt szokás a rózsaleány-ünnep, amikor is egy arra érdemes, szegény leányt házasítottak ki, az erre a célra létrehozott alapítvány kamataiból. 2. Szimbólumok a népművészetben A rózsa kapcsolatban áll a kereszttel, mint az újjászületés szimbóluma, ahol a keresztre feszítés és a feltámadás elképzelése együtt lebeg; egy specifikus keresztény - ezotérikus szimbólum. Ahogy az ősi időkből származó falrajzokon szimbólumokkal találkozunk, ugyanúgy a keresztszemes hímzés évszázadokkal ezelőtt készült alkotásain is ezt használták a hímző nők a gondolatok kifejezésére. Ma már csak halvány elképzeléseink vannak arról, mit jelenthetnek azok az egyszerű motívumok, amiket a régmúlt kézimunkáink láthatunk. A rózsa szimbólumai: a szerelem, a szépség és öröm megjelenítője, a földi szerelem korai pogány jele, Szűz Máriával ábrázolva az isteni szeretet jelképe, a mártírok vérének ábrázolója, öt rózsa egy csokorba kötve Krisztus öt sebét szimbolizálja. 8

9 Virágok a népi kultúrában A magyar népművészet minden ágában, akár tárgyakról, akár szellemi alkotásokról van szó, kiemelkedő szerepet kapnak a természeti képek, a növények és a virágok. A népművészeti tárgyaink vizsgálatakor kiderült, hogy a 18. századig a geometrikus elemek és kompozíciók voltak jellemzőek, a 19. századtól kezdve azonban a virágok és levelek háttérbe szorították őket. Szőtteseken, faragásokon, viseletben, a fazekasságban, a berendezési tárgyakon mindenütt feltűnnek a virágok, naturális, illetve stilizált formában. Uralkodóvá válik a virágornamentika, "kivirágoznak" tárgyaink. Az asztalosok és a fazekasok napjainkig virágozásnak hívják ezt a díszítési technikát. Az olyannyira divatos virágornamentika megjelenését már a honfoglalást megelőző időszakban valószínűsíthetjük. Mégis a reneszánsz az az időszak, amely erősen hatott népművészetünk virágábrázolására. Rózsák, tulipánok, mezei virágok, virágtövek, virágindák, koszorúk vallanak a magyar parasztság szépérzékéről. A hétköznapi, valamint a dísztárgyakon megjelenő virágmotívumoknak nem tulajdonítunk általános jelentést. Mégis valószínű, hogy a mindennapi életben érzelmi mondanivalót hordozhattak. A díszítő művészettel ellentétben, a magyar folklórban általános jelentéstartalommal bírtak a virágok. Népszokásainkban, balladáinkban, dalainkban oly népszerű virágnevek a virágénekekhez hasonlóan a szerelmespárt, a szerelmest, legtöbbször a szeretett leányt takarják. A népköltészetben ugyanazon virág különböző jelentés hordozója lehetett. Sokszor előfordult, hogy a különböző virágnevek felcserélődtek, pillanatnyi hangulattól, alkalomtól függött, melyik virág került be a dalba, balladába. A rózsamotívum ugyancsak gyakori a párválasztó énekekben, ahol a virág leszakítása a leány megesését, egyenessége erkölcsös magaviseletét jelenti. "Hej rózsa, rózsa, ékös vagy, Hajnali csillag fényös vagy. Egyenes vagy rózsám, mint a nád, Néköm nevelt az édesanyád." /Törökkopány, Somogy m./ A rózsa megjelenik a régi magyar bútorokon is mint díszítőmotívum. E ládát, az 1700-as évek végén készítették. Vajon mire gondolhatott az alkotó, miközben e három virágot és körülölelő motívumait festette? Egyetlen növény ábrázolásának felfedezésére a múzeumokban töltött percek az ihletgyűjtés pillanatai lehetnek az alkotás hosszú folyamatában. 9

10 3. A vallás rózsaszimbólumai A rózsának a nyugati hagyományban a virágok között különleges, talán a kelet lótuszához hasonlítható jelentősége van. Az ezerlevelű lótusznak, ami a megvilágosultak fején nyílik, a glória felel meg a keresztény szentképeken. Mit mond nekünk a rózsa szimbóluma? Ha az akkori idő vallásos művészetében szemléljük, akkor feltűnik Szűz Máriához fűződő kapcsolata, akit gyakran ábrázolnak rózsákkal, illetve rózsalugasban, és akinek a rózsafüzért, ezt az állandó ismétlésekből álló, ritualizált imát szentelik. Ez a rózsafüzér újra a Kelettel köt össze minket, mert valószínűleg azonos az indiai málával, ami Indiából jutott az arabokhoz, aztán a keresztes lovagok magukkal hozták, és nálunk rózsafüzér lett belőle. A rózsafüzérima monotóniájában hasonlít a keleti egyház szívimádságához, sőt még a tibeti imamalmok gondolataihoz is, de még a zen koánjával is mutat némi hasonlóságot. Így köti össze Szűz Mária rózsafüzére a kultúrákat. Mária nemcsak a keresztények számára, hanem az iszlámista szufik számára is a megnyíló, odaadó szeretet szimbóluma, amely szimbólum viszont mindig is a rózsa volt, előbb Ízisz virága, aztán Aphroditéé és Vénuszé, végül Máriáé. A katedrálisok és székesegyházak díszes rózsaablakai ezért a szeretet ablakai, amely gyakran áll Mária személyében a középpontban és válik az Egy szimbólumává. Érdemes e helyen megemlíteni, hogy Dante Isteni színjáték -ában a paradicsom rózsa formájú. A paradicsom viszont az egység, az Istentől való el nem szakadás helye. (Nemcsak a szeretet jele, a bebocsátás szimbóluma is a rózsa, mert a szeretet semmi mást nem jelent, mint áldozatot és bebocsátást. És így lett a szenvedés szimbóluma is.) A 13. évszázad misztikájában a szeretet az Istennel való egyesülés szimbóluma volt. Az alkimistáknál a rózsa a tudók virága volt, és egy rosarium philosophorum -ről, egy filozófiai rózsakertről beszéltek. A párizsi északi rózsát alkimista rózsának hívják. A keresztény szimbolikában a felfelé kitárulkozó virágkehely az isteni adományok, a kegyelem befogadását mutatja. A virágoskert az Édenre utal, egyszerre fejezi ki a földi élet múlandóságát, illetve a paradicsom örökkévalóságát. Épp ezért vált szokássá, hogy a sírok körül kertet alakítanak ki, példázva az örök tavasz, a feltámadás reménységét. Az egyházatyák még az erotikus tartalmáról ismert Énekek énekét is ebben a szellemben magyarázták. A következő sorokban a megváltót látták, a virág Krisztus teste, aki elhervadt a hitetlenség telén, de feltámadott, és elhozta a kegyelmet, az örök tavaszt. Szerelmesem így szólított meg: Kelj föl kedvesem, Szépségem jöjj már! Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl kedvesem, Szépségem jöjj már! Alkimista= középkori titkos kémia, amely fő céljaként egy valójában nem létező titkos anyag, a bölcsek köve segítségével aranynak kevésbé értékes fémekből való előállítására törekedett. (Idegen szavak 29. o.) 10

11 3. 1 A rózsafüzér története Már az első századokban a szerzetesek az imádság olyan formáját gyakorolták, amely által mindig Istenre emlékeztek. Hogy kitartóbbak legyenek az imádságban és Istennel egységben legyenek, bevezették a folyamatos imádkozást. Az elmélkedést tehát a tanulás egy formájaként lehetett felfogni, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyermekeket tanítják; az alapvető fogalmak birtokában válnak képessé arra, hogy leírják az első betűket. Ahogy pedig növekednek, növekszik bennük a képesség is, hogy létező modelleket lemásoljanak és megértsenek. Így van ez az imádságos élettel is. Léteznek olyan modellek, amelyek által megtanulhatjuk a lelki elmélkedést, ezek szemlélésével elsajátítjuk a folyamatos meditációt és lassan elérkezünk a magasabb rendű elmélkedés szintjére. Az 5. század kezdetétől a kelet monasztikus környezetében a száj imádságát összehangolták az ész imájával és a szív mélyén megtapasztalták az Úr jelenlétét Amikor egy novícius letette a szerzetesi fogadalmat, átadták neki a rózsafüzért, amit akkor 'lelki kard'-nak hívtak. A novícius megtanulta, hogy Jézusnak ez az imádsága éjjel-nappal imádkozva tulajdonképpen Jézushoz való állandó fohászkodás. Már a héber hagyomány is ismerte az ismétlés gyakorlatát, amely Isten szent nevének tiszteletéhez vezet. Az iszlám népei a dhikr segítségével ma is szüntelenül fohászkodnak Al-lah nevéhez, 99 nevének említésével ennyi szeme van a muzulmán rózsafüzérnek (sebhaa). A 15. század második felében vált a családok közkedvelt, népszerű imájává, de szívesen imádkozták közösségekben is. Kezdetben a katolikus szerzetesek lelki életének volt fontos tényezője. Minden szerzetesrend és társaság előírta vagy ajánlotta imagyakorlatai között a rózsafüzért, de a világ és az egyház történelmének nehéz perceiben mindig ott volt a hívő ember kezében is. A legjelentősebb összehasonlítást a nyugati keresztény rózsafüzér és a Kelet ortodoxainak szívből jövő imádsága között tehetjük. A két gyakorlat kétségtelenül kölcsönösen befolyásolta egymást a századok alatt. Így a második évezredben Nyugaton elterjedtek a rövid fohászok és a litániák; az Úr és a szentek nevének ismételgetése, és hozzájuk intézett fohász a közbenjárásukat kérve. Ezek között ismételgetik rendszeresen az Úrangyala Máriához intézett köszöntését. Korunk keresztényei újra felfedezték a rózsafüzér imádság értékét, mely bizonyos formában megtalálható már az ősegyház egyiptomi szerzeteseinél: ok búzaszemeket vagy kavicsot használtak arra, hogy nagyobb figyelem ráfordítása nélkül számon tarthassák az imák és fohászok ritmikus lüktetését, miközben lelkük bibliai igazságokon elmélkedett. A Domonkos-rendi szerzetesek és a karthauziak példája nyomán a rózsafüzér népi ájtatossággá vált. A hagyomány hosszú időn keresztül Szent Domonkost tartotta az olvasó megterem- 11

12 tőjének. Annyi bizonyos, hogy az õ nyomába lépő szerzetesek voltak a rózsafüzér imádság leglelkesebb terjesztői, különösen a rózsafüzér-társulatok alapításai által. A jezsuita szerzetesek nagy lelkesedése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az imádkozási mód elterjedjen az egész világon tól kezdve biztos adatok igazolják, hogy a keresztények tizenöt titok segítségével elmélkednek Jézus életének titkai fölött. Az imádkozó ember Mária helyzetéből és szemszögéből, valamint az õ segítségével törekszik behatolni az Örömhír legfontosabb titkaiba. Ezért nem csodálkozunk, hogy a múltban és egészen napjainkig, a pápák annyira szorgalmazták a rózsafüzér imádságot. Az imamódot először IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban. II. János Pál pápa is fáradhatatlan volt a rózsafüzér imádság terjesztésében. Mindenki számára követendő példát nyújtotta azzal, hogy a Vatikáni Rádió hullámain keresztül személyesen imádkozta elő a rózsafüzért A rózsakereszt A Rózsakeresztesség elsősorban nyugati jelenség. Kronologikus története Európában a középkortól számítható. A rózsakereszt a Rózsakeresztesek szimbóluma volt, ahol a hét rózsa a hét bolygót jelképezte. Itt érdekes a fa és a fém találkozása és az, hogy a belső enteriőrben hogyan erősödik a rózsa kisugárzása a vörös és zöld színek alkalmazása által. A rózsakeresztesek 1614-ben, a németországi Kassel-ben, Christian Rosenkreuz megalapította a Rózsakeresztes Társaság -ot. Egész életét a keleti bölcsességek kutatásával, tanulmányozásával és hirdetésével töltötte. 106 évig élt. Ismeretlen helyre temették, koporsója örökégő gyertyákkal volt körülvéve. A sírboltot, csak 120 évvel később találták meg a Rend társai. 12 Ettől kezdve kezdték nyilvánosan hirdetni Európában a Rózsakeresztes Társaság -ot, vállalva a megkövezést. Ekkor, már számtalan követője volt a Rend -nek, szimbolikus írások, plakátok jelentek meg allegorikusan, az élet bölcsességét hirdetve. A Kereszt és a Rózsa szimbólum, Johann Valentin Andreae papnak tulajdonítható, aki hűséges követője volt a rendnek. A Kereszt szimbolizálta a szenvedést, önfeláldozást, míg a Rózsa, a szennytől, korrupciótól való megtisztulást; a szeretet, megértés és megbocsátás jegyében ezen a földön. Innen a kettősség.

13 A Rózsakeresztes Társaság nem vallásos csoport, vagy gyülekezet, hanem egy okkultista filozófiai, életbölcseleti irányzat, melynek bárki tagja lehet, hovatartozásától, hitétől függetlenül. A Szabadkőműves Társasággal való társítás helytelen. Egyik sem származik a másikból, egyik sem "Titkos Társaság", hanem egy-egy csoport, melyeknek vannak titkai, amikhez, csak a beavatottak férhetnek hozzá. Rózsakereszt hosszú lappangás után 1710-ben jelenik meg újra a színen. Egy Sincerus Renatus néven író német tudós könyvet ad ki, amelynek a címe: Az arany- és rózsakeresztes rend testvérisége által előállított valóságos és tökéletes Bölcsek Köve. Nemsokára hallani már az arany- és rózsakeresztes rend imperátorairól is. XVIII. század a titkos társaságok fénykora. Az emberek a túlságosan nyugodt és rendezett életükből a szabadkőműves páholyok és hasonló egyesületek ceremóniás titokzatosságába menekülnek. Legfőbb vágyuk, hogy valami magas és szépen hangzó rangot nyerjenek el valamelyik különös nevű rendben. Titkos társaság tagjának lenni hozzátartozott az előkelőséghez. Mikor 1775-ben Braunschweigi Ferdinánd herceg elnöksége alatt a német szabadkőművesek nagygyűlést tartottak, azon huszonhat német fejedelem jelent meg Rózsakeresztes-rend hagyománya és filozófiája A rózsakeresztes filozófia 3500 éve A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. világszerte ismert tradicionális és teljes neve: Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, magyar fordításban: A Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendje. Az exoterikus "Rózsakeresztes" név a latin "Rosae Crucis"- ból származik, mely szó szerinti jelentése: "a Rózsakereszté". A "kereszt" szónak a kereszténység vallási szimbólumától eltérően itt más a jelentése: az ókor misztikusai szerint az élet tapasztalásait és kihívásait jelképezi. A kereszt közepén elhelyezkedő vörös rózsa az ember spirituális kibontakozásának a szimbóluma. Ezoterikus tradíciónk A Rózsakeresztes Rend történetét tradicionális és kronologikus szempontból is vizsgálhatjuk. A hagyományok szerint az ókori Egyiptomba, a Kr.e körül létrejött misztériumiskolák filozófiájához és tradícióihoz nyúlnak vissza annak a misztikus mozgalomnak a gyökerei, melyből a későbbiekben a Rózsakeresztesség kialakult. A Rózsakeresztes filozófia azonban eklektikus; beépíti tanításaiba az ókori Görögország, Kína, India és Perzsia misztikus örökségét is. Az eredmény: a misztikus elvek egyesítése, mely képes helyes irányt mutatni a jövő felé. E jövő záloga pedig a tudás misztikus megismerése által megvilágosodott emberiség. 13

14 Ehnaton fáraó a történelem első nagy alakja az Ősi Egyiptomi Testvériség tradicionális Nagymestere volt (kb. i. e. 1350). A monoteista vallás megalapitása - az egyetlen Istenben való hit - füződik a nevéhez A mozgalom elterjedése a 17. század elején közzétett, három Rózsakeresztes Manifesztumnak köszönhető. Ezek a dokumentumok allegorikus és szimbolikus formában írják le a Rend célját, illetve módszereit, melyeket az A.M.O.R.C. ma is követ, természetesen hozzáigazítva azokat a ma emberének igényeihez. A 17. századtól kezdve a Rend működése folyamatos, bár sokszor nehezen nyomon követhető. Ennek oka, hogy az elmúlt századokban a körülmények és az üldöztetések miatt kívánatos volt a nyilvánosság figyelmét elterelni a Rend létezéséről. Az A.M.O.R.C. ma A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. ma egy taglétszámában folytonosan gyarapodó oktatási, kulturális és önfenntartó szervezet. A világ több mint 100 országában működik, tagjai körében minden faj, hitrendszer, kultúra, foglalkozás és hivatás képviselve van. Ahhoz, hogy egy ilyen kiterjedt tagsághoz el tudjon érni, a Rend nyelvterületek szerint 14 úgynevezett Joghatóságra oszlik, melyeket Nagypáholyoknak (kezdeti stádiumukban pedig Adminisztratív Központoknak) neveznek. Ezek a Páholyok jelenleg 16 nyelvre fordítják és juttatják el tagjaiknak a Rózsakeresztes tanításokat (angol, spanyol, francia, portugál, svéd, dán, finn, norvég, holland, német, olasz, görög, japán, lengyel, cseh, orosz és magyar nyelvre). Az A.M.O.R.C. az emberiség legmagasabb rendű reményét testesíti meg: egy olyan világot, ahol a legkülönbözőbb nemzetiségű emberek találkozhatnak és élhetnek együtt harmóniában és békességben. A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. székhelye Kaliforniában, San Joséban van, a Rózsakeresztes Parkban. Szökőkutak, egzotikus virágok és fák, szobrok, valamint egyiptomi stílusú épületek járulnak hozzá e park különleges atmoszférájához. Ebben a csodás környezetben találjuk a Rózsakeresztes Egyiptomi Múzeumot és Planetáriumot - ez az egyetlen múzeum a világon, amely eredeti egyiptomi építészeti stílusban épült. A Rend célja ma is ugyanaz, mint a történelem során bármikor: az egyén és az emberiség felvilágosodásának előmozdítása, a természet törvényeinek megfelelő, harmonikus emberi élet kialakításának segítése, oktatás-nevelés, a kultúra fontosságának hangsúlyozása és a misztika jelentőségének megvilágítása minden ember számára A Luther-rózsa Az Evangélikus Egyház jelképe János Frigyes választófejedelem pecsétgyűrűt szándékozott ajándékozni Luther Mártonnak. Spengler Lázár városi jegyzőt bízta meg a gyűrű elkészíttetésével. Luther Spenglerhez intézett levelében a gyűrűvel kapcsolatos elgondolásáról ezt írta: 14

15 "A kereszt legyen az első, feketén szívbe helyezve. Ezzel arra akarom magamat emlékeztetni, hogy a megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor igazulunk meg, ha szívből hiszünk. Jóllehet a kereszt fekete, mivel megöl, s ha kell, hogy fájjon is, mégis meghagyja a szívet saját színében. Az igaz ember hit által él, mégpedig a Keresztre feszítettben való hit által. Ez a szív fehér rózsa közepén legyen, annak a kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással és békességgel ajándékoz meg és egyenesen egy fehér üde rózsába helyez. Mivel nem olyan békesség és öröm ez, amilyent a világ ád, azért legyen a rózsa fehér és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az eljövendő mennyei örömök kezdete. Ez azonban a lélekben és hitben már most megvan, a reménység által előre ízleljük, jóllehet most még nem érzékeljük. A mező körül aranygyűrű legyen: jelezze, hogy ez a mennyei üdvösség örökké tart és nincs vége soha, emellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, amint az arany a legnemesebb és legértékesebb fém." 4. A színek szimbolikája 4. 1 Rózsák színei A legtöbb rózsa uralkodó színe a piros és a kék, általuk lehet a meleg és a hideg polaritását ábrázolni. E kettő közepén van a lila, mely a szakrális színvilágban (lásd a miseruhákat!) "szent" jelentőséggel bír, hisz az embereket a spiritualitásra, a középre vezető útra ösztönzi. A kék nemcsak a hideg színe, hanem egyúttal a befogadónak, a felvevőnek, vagyis a női princípiumnak a színe. Így ez a színe Szűz Mária köpenyének is, aki maga a nőiség, akinek a neve összefügg a kék tengerrel. A tenger az elnyelést és az elsüllyedést szimbolizálja, így a kék szín mélységet, elsüllyedést és passzivitást fejez ki. Ezzel a kék az igazság, a hűség és a halhatatlanság színévé is válik. És ahogy belemerülünk a hűvös kékbe, úgy emel ki minket a piros. Ez a forró és a láng színe, meg a Szentlélek színe is, mely pünkösdkor lángnyelvekben ereszkedett le az apostolokra. A bátorság színe, meg a lelkesedés tüzéé, és ugyanolyan élénkítően hat a külvilágra, mint a lila a belsőre. Emellett a piros a szeretet színe világunkban, ezért beszélünk forró, sőt lángoló szerelemről. A cigányok veszélyesnek találták lakókocsijukban a túl sok pirosat, ügyeltek arra, hogy mindig elég lila vegye őket körül, mert a lila a közép kifejezése. 15

16 A hétköznapi világban is csak a legfontosabb és legcentrálisabb dolgok számára van fenntartva az arany. Már az alapul szolgáló fém magas anyagi értéke is kezeskedik erről. Tehát a királyok és a császárok színe és féme ez a mi nyugati világunkban, de a világ többi részébe is. Csak a maják, aztékok és inkák mesés aranykincsére kell gondolnunk, akik számára ez a szín, mint legfelsőbb istenségük lakóhelyének, a Napnak a színe, szent volt. Nagyon közel áll hozzá a sárga, amely tiszta formájában a fény színének számít. De amint átmegy fakóba vagy "kénesbe", az irigység, a féltékenység és az árulás színe lesz. Júdás Iskariótot gyakran ábrázolják ebben a színben. Ilyen a színe a kénnek, annak az alapanyagnak, amellyel az ördög a poklot fűti. A fehér a töretlen fény színe, az aranyhoz hasonlóan csak a legelőkelőbbeket illeti meg. Ez a papi ruhák színe, Aaron, az egyiptomi pap, a Biblia első papja ugyanúgy ezt viselte, mint az indiai guruk, és a pápa öltözete is fehér. Ezenkívül a feltámadásnak és a halálnak a színe is, mert aki fel akar támadni, annak előbb meg kell halnia. Így aztán a szellemi újjászületés színe is. Ne csodálkozzunk azon, ha más országokban és kultúrákban, mint pl. Indiában, Japánban a temetés színe fehér. Ez csak azon álláspont kérdése, amelyből a halált nézzük. Sok országban a halotti virágok is fehérek, akárcsak azok a virágok, amelyeket az újjászületett mestereknek ajándékoznak. A lótuszvirág, a legteljesebb fejlettség szimbóluma sem véletlenül fehér Keleten, a tökéletesség mellett az abszolút tisztaságot is szimbolizálja, s ezzel megint hazatértünk; és azt látjuk, mi, akiknek mindenre bizonyíték kell, hogy a fizika szerint a fehér az egyetlen tökéletes szín, mert magába foglalja az összes többit. És számunkra is a tisztaság szimbóluma, amit "hófehér", "hattyúfehér", "liliomfehér" szavakkal külön hangsúlyozunk. 16

17 4. 2 Székesegyházak, katedrálisok üvegrózsái A teremtés története ezekkel a szavakkal kezdődik: "Legyen fény!" A fény tehát kezdettől fogva a középpontban áll. Fény nélkül semmi sem nyilvánulna meg számunkra. A rózsaablak a katedrális fényét közvetíti az emberekhez, és így maga is a teremtés mása. Egy központból indulva terjednek a világ színei és struktúrái, amelyek kifelé egyre anyagibb jelleget öltenek, míg végül a katedrálisok kőfalainak szerkezeteibe torkollnak. Feltehetnénk magunkban a kérdést, hogy lehet az, hogy a keresztény templomokat így orientálták... Miért használunk mi, Nyugaton egy olyan szót "ex oriente lux", amely nem tartalom nélküli "irányt keresni"-t jelenti, hanem szó szerint "keletet keresni"-t. Talán azért mert a fény keletről jön? És az ősi ezoterikus bölcsesség az "ex oriente lux", amelyet mi is minden reggel megfigyelhetünk az égen, érvényes a keresztény vallásban is. A katedrálisok rózsái úgy hatnak, hogy miközben a fényt szétszórják, a szemet fogságba ejtik és a középre, a lényegre irányítják, ott, a centrumban fixálják. Mint minden szép dolog a világon, ami leköt minket, így a színek és a formák is az illúziók világába tartoznak. Minden színnek megvan a maga kiegészítő színe, amellyel együtt megközelítőleg fehéret (a gyakorlatban inkább szürkét) ad. Ha egy tárgy piros, annak a zöld hiányzik, és fordítva, ha kéknek tűnik valami, úgy a sárga hiányzik. Ennek fordítottja történik a gótika rózsáiban. Nemcsak a teremtést ábrázolják bennük képileg, hanem a fény átváltozása a színek sokaságába állandó teremtéssé teszi őket, hisz az univerzum a belső fény által minden másodpercben újrakeletkezik, ugyanúgy, mint az indiai felfogásban, ahol az univerzum minden pillanatban újra létrejön. Legnagyobbak és legszebbek a Szűz Máriának szentelt ún. Notre Dame templomok. Charpentiers: A chartres-i katedrális titka c. könyvében azt írja, hogy az Isle de France Notre Dame templomai olyan helyeken állnak, amelyek nagy magasságból szemlélve a Szűzanya csillagképéhez hasonlítanak, s ez a gótika egy további rejtélye. Lehetséges, hogy a gótika virágkorában kísérlet történt Kelet és Nyugat között a politikai nyitásra és kibékülésre Mária szimbóluma alatt. Az a templomos lovagrend, amelynek a rózsafüzért köszönhetjük és amely Mária jele alatt állt akkortájt, a pápaság és királyság mellett a leggazdagabb és legbefolyásosabb szervezet lett. Noha a feladatuk az volt, hogy az iszlámot 17

18 leküzdjék, a templomosok szemmel láthatóan megnyíltak a keleti bölcseleti tanok előtt, és egyezkedni kezdtek a "keleti bölcsekkel". A fény a rózsák központi jelensége és a gótika egyik titka. Az íves ablakok üvege mind a mai napig őrzi titkát, s a sok kísérlet ellenére, soha többé nem sikerült hasonlóan káprázatos színes üveget előállítani. Valami keveset tudunk, de a végső titok felderítetlen, mint sok egyéb a gótikában. Állítólag a 13. században drágaköveket öntöttek a üvegablakokba, hogy az több fényt tartson fogva, mert a drágakövek, mindenekelőtt a gyémánt titka épp az, hogy bár beereszti a fényt, sajátos fénytörése révén alig engedi szabadon, az tehát fogva marad a kőben és csillogtatja azt. Hasonló jelenséget mutatnak a rózsaablakok, rajtuk, mint a drágaköveken keresztül tör be a fény, és a katedrális belsejét misztikus megvilágításba helyezik Így lesznek az ablakok a katedrálisok csillagaivá és a rózsák azok Napjává. A rózsák, mint a Nap szimbólumai és képmásai, valóságos kapcsolatot teremtenek katedrálisban lévő emberek között. A rózsaablak a Napot közvetíti felénk, melynek fényébe közvetlenül aligha pillanthatunk, a belőlük kiáradó fényhatás miatt. A katedrálisok kupoláján, fenn az emberek felett, csillagként ragyogva mutatják a rózsaablakok az utat a templom hajójában, úgy, ahogy a betlehemi csillag mutatta azt a három napkeleti bölcsnek. Dávid csillaga az a hatágú csillag - melyet gyakran ábrázolnak egymáson áthatoló háromszöggel, a tüzet és a vizet jelképező vörös és kék színnel, a rózsaablak főszíneivel -, mely a makrokozmoszt a mikrokozmosszal egyesíti, szintén a fény születését hirdeti a téli napfordulón, tehát a legnagyobb sötétség idején, ahogy a rózsaablakok is a legnagyobb sötétség idején üzentek 18

19 II. A SZÉPSÉG ÉS GYÓGYÍTÁS RÓZSÁI 1. A rózsavíz és a rózsaolaj története A muszlin kultúrában a Korán megengedte az illatszerek használatát: e mögött ugyanis egészségügyi és higiéniai indokok állnak. Az igényelt illatszerek előállításához illóolaj-gazdag növények kiterjedt termesztése, alkalmas technológia szükséges, s olyan kereskedelmi hálózat, amely a hosszas eljárások révén nagy mennyiségű nyersanyagból előállított kis mennyiségű és magas árú végterméket értékesíteni tudja. A rózsavíz és a rózsaolaj előállítása és a velük való kereskedelem kezdetektől fogva a teljes muszlim kultúrára jellemző. A rózsa beáztatásával a rózsavizet, lepárlásából a rózsaolajat állították elő a legillatosabb rózsafaj virágából, a damaszkuszi rózsából, a Rosa damascenaból. Hárún ar-rasíd leveleiben sürgette, hogy értesítsék a KisÁzsiából várt rózsaolaj érkezéséről nagy fontosságot tulajdonított ennek az értékes anyagnak. És bizonyára nemcsak azért, mert gyógyászati célokra használatos; noha a rózsa, mint orvosi növény szerepel az 1400 növény között, amelyeknek leírását egybegyűjtötte Ibn-al-Bajtár a Pharmacopeiaban, a legjelentősebb arab orvosbotanikai műben. Egy uncia (28, 8 g) tiszta rózsaolaj, 'itr' kb. 250 fontnyi damaszkuszi rózsa-sziromból készíthető. Az értékét jelzi, hogy egy kedvelt perzsa költőt és egy arab nyelvészt is al-attárnak, rózsavíz-desztillálóak neveztek el. És élt egy 11. századi bagdadi bíró is, aki al-mávardí (rózsavíz) nevet kapta. Rózsadesztillálásról Jur vagy Firuzábád környéke, az iráni Teherán, Iszfahán, Síráz és Kasán mellett, szinte a teljes Irak területéről vannak adatok. A rózsavíz és -olaj hétköznapi használatát annak többféle haszna tartotta fent: mindkettő nagy becsben volt s jelentős értéket képviselt, mint általában minden több funkciójú illatszer. A források szerint épp úgy használták szépészeti, higiéniai, illatosítási és táplálkozási célokra, mint gyógyszerek alapanyagaként. Az illatszer- árusítást a városi civilizáció részének, a kifinomult életvitelhez szükséges anyagok árusítását városi mesterségnek tartották: az illatszerész, mert luxusigényeket elégített ki, (portékáját nehéz körülmények között szerezte be, erős biztosítással szállította, tárolta), ezért drágán és jelentős nyereséggel árulta. A perzsa származású, Bagdadban munkálkodó Ar-Rází (Rhazes), akit az arab Hippokratésznek tekintenek, az antik görög, arab és indiai orvoslás összefoglalója. Munkásságának eredményét az újkorig fölhasználták. Kórképei és javallatai nem egyszer Galénoszig vezethetőek vissza, ámbár maga többre becsülte a saját tapasztalatot. A himlőről és a kanyaróról szóló írásában több okkal is szerepelnek rózsaszármazékok. Amint meglátjuk a himlő jeleit feltűnni, különösen, ha nagyméretűek, és több van belőlük, továbbá, ha a kiütések nedvedzenek, rögtön gondoskodjunk az ízületekről. Kenjük be azokat szantálból készült kenőccsel, örmény anyaggal, rózsaolajjal, kámforral, ecettel vagy rózsavízzel " A görög kultúra legendás szépség-tisztelete és testkultúrája jóval később alakult ki, de halvány nyomokban őrizte az egyiptomi hatást. A koszmetikosz is görög szó, jelentése: szépíteni, ékesíteni. A görögök olajainak és kenőcseinek alapanyaga rózsa, pézsma, citrom, bazsalikom, citrusolaj volt. A nők rúzzsal kenegették ajkaikat, és imádtak társaságban fürdőzni. A borotválkozás szokását sőt, egyéb, a férfiakat érintő szőrtelenítő eljárásokat Nagy Sándor makedón birodalma idején kezdték alkalmazni a hadseregben, mert ízléstelennek találták 19

20 a túl sok szőrt. A legnagyobb fejlődést azonban a római császárság korában érték el a kozmetikumok. A rózsák európai története is rendkívül izgalmas és sokszínű. A rózsa a szerelem, a szépség szimbóluma, ugyanakkor a politikáé és a háborúé is. Már a geológiai régmúltban léteztek rózsák, a tudósok megállapítása szerint 35 millió évvel ezelőtt jelentek meg. A római korban már kiterjedt rózsakultúrákat ápoltak a közel-keleti régióban. Az ünnepélyes alkalmakat a rózsaszirom-eső tette emlékezetessé. Díszítési, orvosi célokra használták a szépség szimbólumát. A virágból kinyert rózsaolaj parfüm-alapanyag lett. A rózsapopulációk hol növekedtek, hol zsugorodtak aszerint, hogy a kor divatja mit diktált 2. Az újkori szépségápolás és gyógyítás rózsákkal A rózsavíz A rózsa és a rózsavíz a 17. században oly nagy népszerűségre tett szert, hogy gyakorta fizetőeszközül is szolgált. Jozefin Napóleon hitvese csodálatos rózsakollekcióval büszkélkedhetett, amely Chateau de Malmaison kertjét díszítette. Pierre Joseph Redoute híres botanikai akvarell illusztrációinak nagy része is ebből a kollekcióból származik. 20 A rózsavizet már évszázadokkal ezelőtt használták különböző indiai szertartásokon. A lakóhelységekben szétspriccelve az első természetes illatosítóként és léghűsítőként szolgált. A rózsavíz hagyományos bőrtisztító és tonizáló szer. Ekcéma ellen is kitűnő. Megnyugtatja a fáradt, irritált szemet. Szájöblögetőként alkalmazva csökkenti az ínygyulladást, és az afták elmulasztásában is segít.. Az európai orvoslás is gyakran használja rózsavizet köhögés, szájfekély enyhítésére. Csillapítja a gyulladásokat, tisztítja az eltömődéseket, gátolja a herpesz kialakulását, csökkenti a fogínyvérzést. A rózsavizes lemosás jótékonyan hat a kötőhártya-gyulladásra. Serkenti az emésztést, csökkenti az émelygést és a hányást. Használ migrén és fejfájás ellen is. Egyensúlyban tartja a női nemi hormonokat, általa kevésbé görcsös a havi vérzés, jó húgyúti fertőzésekre. Erősíti a hajszálereket, enyhíti a pikkelysömör és ez ekcéma okozta kellemetlen viszketést, de jó bármilyen bőrgyulladásra. Kisgyermekek kezelésére is kiállóan alkalmas. Elcsitítja az érzelmeket, derűssé tesz, enyhít a szorongáson, csökkenti a feszültséget. Különösen jó a szülés utáni depresszió leküzdésében. Segít túljutni a csalódottság és a féltékenység érzésén, megnyitja az utat a boldogság felé. Bátorítja a szerelmet, túlsegít a frigidítás és az impotencia érzelmi okain. Sírós kisgyerekeknél 1 cseppet az olajból 5 kanál mandulaolajba elkeverni. Testápolóként is lehet használni. A rózsavíz hűsítően hat az arcra, borogatásként nyugtatja az arcbőrt.

A világ legdrágább parfümje

A világ legdrágább parfümje 2013 június 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Az illat neve egyszerűen C", alkotója Clive Christian tíz éve áll a

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat logó és arculat terv pályázat Budapest 2009 1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2. Telefon: 06 1 332 3261 e-mail: civertan@civertan.hu www.civertan.hu A pályázati anyagban szereplô információk, tervek

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16.

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16. KENYÉR VILÁGNAPJA 2013.október.16. TÍZEDIK ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE MAGYARORSZÁGON A KENYÉR VILÁGNAPJA. táplálkozásunkba. A kenyér, mint alapvető élelmiszer, évezredek óta jelen van az emberiség

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet 20 1 PEMARIN MP.Kft. AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet KATALÓGUSAINK Ajtó-ablak betét 2.rész Tiffany virág minták Tiffany állat minták Tiffany táj képek Széljegyzet

Részletesebben

www.aranyesoekszer.hu

www.aranyesoekszer.hu Büszkék vagyunk rá, hogy 2007-ben megújultunk, úgy az árukészletünk kibôvített kínálatát, mint a weboldalunk megjelenését és annak szolgáltatásait illetôen. www.antalekszer.hu Különösen kedvezô lehetôségeket

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001 Mészkő mozaikok A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a mindennapokba.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

A lótuszvirág titkai

A lótuszvirág titkai A lótuszvirág titkai 1. A lótusz virága A víz fölé emelkedő fehér tavirózsák, rózsaszín és kék lótuszvirágok mindenütt megragadták az emberek képzeletét; ösztönösen érezték, hogy itt valami többről van

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

AÚtmutató a színre vitelhez

AÚtmutató a színre vitelhez Paradicsomjáték Paradicsomjáték A tisztelt olvasó egy érdekes kísérlet eredményét tarthatja kezeiben. 2013. karácsonyára készülvén a szerzők elhatározták, hogy megkísérlik felidézni a középkori paradicsomjátékok

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA

KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA KÉT ASSZONY TOLDI ÉVA A Hídban az 1960-as években Déry Tibornak több novellája és esszéje jelent meg, s új regényéből, a G A. úrx-ben címűből is küldött részleteket folyóiratunknak. Ezek a szövegek azonban

Részletesebben

Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai...

Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai... Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai... Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e!

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! A biodinamikus mozgalom úttörője és natúrkozmetikum gyártó Martina Gebhardt a Wessobrunn kolostort választotta

Részletesebben