MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Közhasznúsági jelentés 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2009."

Átírás

1 Adószám: Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. BUDAPEST, április 28. P.h. A gazdálkodó képviselıje

2 -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: DR VÉRTESY ELEMÉR 1082 BUDAPEST BAROSS U. 78. III/33. KAM.AZ: Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: 1074 BUDAPEST SZÖVETSÉG U. 43. I/ Azonosító adatok A besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: A Fıvárosi Bíróság az t közhasznú szervezetként a 7.Pk /2001 számú határozatával bejegyezte. Adószáma: A MAHOLNAP ALAPÍTVÁNY tagja a Magyar Adományozói Fórumnak és megfigyelı státuszú tagja a HAND Szövetségnek Tevékenység általában A Maholnap Magyar Jóléti 2001-ben alakult. Szakértıi Bizottsága és Kuratóriuma 11 éven keresztül vett részt az Együttmőködı Holland ok (továbbiakban: EHA) magyarországi pályázatainak értékelésében, koordinálásában. Megalakulását követıen a Maholnap hivatalosan is az EHA magyarországi tevékenységének jogutódja és folytatója lett. unk szociális, oktatási, egészségügyi, roma és fogyatékosokkal folytatott programok területén nyújt segítséget innovatív, modell értékő programok elindításában, megvalósításában, ezzel segítve elı a civil szektor fejlıdését. A Maholnap alaptevékenysége a civil szervezetek fejlesztése, szakmai és pénzügyi támogatása. unk szakmai és anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek céljainak megvalósulása és továbbfejlesztése érdekében. A Maholnap olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogat, amelyek erısítik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelısségét, valamint segítik a hátrányos helyzető egyének és csoportok esélyegyenlıségének megvalósulását. A Maholnap felvállalja a "híd" szerepét, így az egyik oldalon az adományozók professzionális partnere az adományozás folyamatában, a másik oldalon a magyar non-profit és civil szervezeteket támogatja. Felkutatja, megszerzi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, illetve forrásteremtı módszereket, amelyek segítségével a projektek megvalósulhatnak.

3 Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Renovabis2 Egyházi és egyházközeli civil szervezetek fejlesztésre Észak Magyarországon és Észak Alföldön A projekt finanszírozásának forrása, összege: Renovabis, EUR A projekt futamideje: A program célja: A jellemzıen oktatási, szociális, és/vagy térségfejlesztési területen tevékenykedı egyházi -és egyház-közeli civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civil társadalom erısítését célozza. A pályázat célja olyan közösségi szolgáltatási projektek kidolgozásához és megvalósításához való hozzájárulás, mely projektek elısegítik e szervezetek pénzügyi stabilitását, hosszú távú fenntarthatóságát. A fejlesztı szolgáltatások formája, mértéke - Az egy pályázó által elnyerhetı szolgáltatási csomag maximális értéke: Ft, az alábbi szolgáltatási egységek szerinti megoszlásban: 1. Képzés (6x2 nap/ szervezet, 1-3 fı/ szervezet); 2. Projektfejlesztési szervezet-specifikus tanácsadások (max. 8 nap/szervezet); 3. Belföldi és külföldi tanulmányút (3x2 nap/ szervezet, 1-5 fı/ szervezet). - A fejlesztı szolgáltatások igénybevétele a kedvezményezett szervezetek közösségi szolgáltatások megvalósítását célzó projektjeinek kidolgozásához és megvalósításához való szakmai segítségnyújtás, melynek várható eredménye a tervezett szolgáltatás megvalósítására vonatkozó versenyképes, - a Svájci Támogatási Hozzájárulás vagy az ÚMFT fejlesztési elképzeléseihez igazodó pályázati program; - A pályázat keretében elnyerhetı szolgáltatási csomag, mint támogatás igénybevételéhez a kedvezményezett szervezeteknek Ft részvételi díjjal kellett hozzájárulnia. A program az alábbi szakemberek közös munkája révén valósul meg: Programvezetı: Végh Márta Trénerek: Pontyos Tamás; Dr. Henn Péter; Borka Balázs; Szervezeti tanácsadók: Ditzendy Károly Arisztid; Ditzendyné Frank Mariann; Beke Márton; Kiss Lilla; Várnai Myrtill; Végh Márta A január 1-tıl ig megvalósult szolgáltatási elemek a következık: I. Tréningek 4. tréning: január január 24. Helyszín: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc Téma: a projekt pénzügyei Trénerek: Henn Péter dr.; Pontyos Tamás. A tréningre esti vendégelıadóként hívtuk meg Kiss Ulrich jezsuita atyát. Elıadásának címe: Vállalkozói szemlélet az egyházi, egyházközeli civil szervezetekben volt. 5. tréning: február 20- február 21. Helyszín: Diósgyıri Várkert Panzió étterem

4 -3- Téma: Forrásteremtés és szervezeti kommunikáció A tréningre esti vendégelıadóként hívtuk meg Baritz Laura domonkos nıvér közgazdászt és Héjj Tibort, a Maholnap kuratóriumának elnökét, gazdasági tanácsadót. Elıadásuk címe: A szolgáló gazdaság elmélete és gyakorlata volt. 6. tréning: július 10 július 11. Helyszín: Mályi, Gárdonyi utca 2. Téma: Pályázatírási ismeretek Trénerek: Pontyos Tamás, Borka Balázs Ezen záró tréning helyszíne formabontó módon az egyik programban résztvevı szervezet, a Tiszánninneni Református Egyházkerület újonnan átadott, un. Mécses Képzési Központja volt. A Képzési Központ felújítása, beindítása a program részét képezı tanácsadási folyamat tárgya volt, - így a helyszínválasztás egyfajta szimbolikus jelentıséggel is bírt, - hiszen olyan helyen zajlott a trénig, ami a program során végzett közös munka elsı kézzelfogható eredményeként született. II. Tanulmányút A tanulmányút idıpontja: szeptember Az elsı napon útba ejtett Pannonhalmi Bencés Fıapátságon túl Ausztria jól mőködı civil szervezeteinek látogatását célozta. Olyan szervezeteket tehát, ahol jó minták, ötletek találhatók fenntartható projektek megvalósítására és mőködtetésére vonatkozóan. A négy napos szakmai út programra az alábbiak szerint épült fel: A programelem megnevezése A Pannonhalmi Fıapátság gazdálkodásának és üzletágainak bemutatása, tapasztalatcsere (fejlesztések, gazdálkodás) Az apátsági pincészet bejárása (borkóstolással) Az ausztriai Zarándokút projekt rövid összefoglalása (mőködési, együttmőködési, gazdasági sajátosságok) A Vorau-i Apátság (+képzési központ) mőködésének bemutatása Barbara Sicharter Weg : a Zarándokút projekt egy konkrét szakaszának bejárása Asszonyok háza családi problémás asszonyokat felvevı intézmény Haus der Frauen Erholungs- und Bildungszentrum Nehezen nevelhetı fiatalok intézete, szakmunkás képzéssel Berufsausbildung- und pädagogische Betreuungseinrichtung Püspöki Munkanélküliek a: Helyszín és elıadó Elıadó: Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Fıapátság gazdasági irányítója Elıadó: Illés Tamás, marketing- és kereskedelmi vezetı Seminarhotel Seegasthof Breineder Elıadó: Pataki Éva, a Tourismusregionalverband Oststeiermark vezetıje Chorherrenstift Vorau Elıadó: Hr. Manfred Glößl Vorauer Marienschwestern Haus der Frauen St. Johann/Herberstein Elıadó: Mag. Barbara Hatzl Landesjugendheim Hartberg Elıadó: Karl Pack polgármester intézmény igazgató Bischöflichen Arbeitslosenstiftung

5 -4- szociális és munkába segítı projektek bemutatása, pénzügyi menedzsmentje Linzi Egyházmegyében mőködı szervezetek és projektek közötti együttmőködések Szabadprogram Séta Linzben Osztrák Katolikus Szociális Akadémia : tapasztalatcsere a pénz és etika témakörben Elıadó: Christian Winkler, ügyvezetı igazgató Elıadó: DDr. Severin Renoldner, a linzi katolikus egyházmegye szociális tagozatának vezetıje Linz 2009-ben Európa Kulturális Fıvárosa Katholische Sozialakademie Österreichs Elıadó: Dr. Markus Schlagnitweit, igazgató III. Szervezetspecifikus tanácsadások A tanácsadások jellemzıen két tréning közötti idıszakokban zajlottak. A program teljes idıtartama alatt szervezetenként 6-8 szervezeti tanácsadás valósult meg. A folyamat szakmai integrációja érdekében a programtervnek megfelelı módon szakmai mőhelymegbeszéléseket tartottunk. A mőhelymegbeszélések a program egyes szakmai elemei közötti kommunikációt hivatottak segíteni, s e mellett az egyes szakmai elemek egymásra hatását erısítette. A fejlesztési folyamat rövid értékelése: A szervezeti projektötletek kidolgozottsága minden projektbe vont szervezet vonatkozásában megtörtént. A projektek jól körülhatároltak, partnerek, együttmőködık világosan megfogalmazásra kerültek. Szervezeteink többsége számos forrásfinanszírozási lehetıséget megcélzott, melyek mindamellett nem elsısorban az eredendıen tervezet svájci támogatási alap, hanem az UMFT finanszírozási forrásait célozták. A benyújtott projektek összértéke Ft, melynek 65 %-a nyertes pályázatként finanszírozást nyert. A programban támogatott szervezetek szolgáltatási támogatásának mértéke 2009-ben a következı volt: Támogatás S.sz. Szerzıdés kódszáma Szervezet megnevezése Szerzıdés dátuma összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege ben (Ft) 1 R R Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszáninneni Református Egyházkerület R Novajidrányi Református Egyház R Szent Imre Katolikus Szülık Egyesülete

6 -5-5 R Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért R Semper Reformari Debet R Forrás Lelki Segítık Egyesülete R Szent Miklós alapítvány R Filadelfia R R Összesen: Tornabarakonyi Görög Katolikus Egyházközség Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Renovabis 3 program Egyházi szervezetek fenntarthatóságának fejlesztése III. ( ) Baranyai mikro program A projekt célja: A fejlesztésbe bevont dél baranyai egyházi és egyház közeli szervezetek komplex fejlesztése volt annak érdekében, hogy térségi együttmőködésekben aktívan részt tudjanak és akarjanak venni, s szakmai iránymutatások mellett képesek legyenek konzorciumi programok kidolgozására, megvalósítására. A program futamideje: Támogató: Renovabis. A támogatás nagysága: EUR A projektbe bevont szervezetek a következık voltak: 1. Sámá-Da Noj Vigyázz Reánk+ Egyesület 2. Kaposfıi Szent Erzsébet 3. Magyarmecskei Általános Iskola a A projekt megvalósításaként 2008-ban elıkészítı munkálatok zajlottak, az aktív fejlesztési folyamat a évi tevékenység részét képezı tevékenységként indult el tréningek formájában: I. tréning: A tréning idıpontja: Helyszíne: Máriagyőd, Zarándokház II. tréning Idıpont: március 6-7. Helyszín: Máriagyőd, Zarándokház

7 -6- A tréningfolyamat célja: 1. Hozzájárulni a résztvevı szervezetek bevételi struktúrájának diverzifikálásához; 2. Elısegíteni a szervezeti több lábon állást; 3. A pályázati függıség csökkentésével hozzájárulni a pénzügyi stabilitáshoz; 4. Szolgáltatásfejlesztési ismeretek bıvítésével hozzájárulni a bevételek növeléséhez A fentieket is alátámasztó, ill. bevezetı tematikaként szervezettörténeti áttekintést, szervezeti helyzetelemzéseket, környezetelemzést, tünetelemzést, okok azonosítását terveztük a tréningfolyamatba oly módon, hogy erre építve a szervezeti stratégiai kihívások, szervezeti fejlesztési elképzelések és célok megfogalmazhatókká váljanak. A folyamat annak ellenére, hogy a helyzetelemzéssel és viszonylag hosszú elıkészítı folyamattal társult kemény konfliktusokkal terhelt módon valósult meg. A két tréninget követıen összehívtuk a megvalósításban résztvevı valamennyi szakembert, s egy két napos megbeszélés során döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy nem folytatjuk a projekt megvalósítását mert szakmailag nincsenek meg azok az alapvetı feltételek, melyek egy szervezeti fejlesztési folyamat megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A Renovabis felé közvetítettük szakmai érveinket, s a fejlesztési folyamatot lezártuk Könyvtámasz. Program : A Könyvtámasz programból megmaradt könyvkészletbıl a évben történt adományozás, a támogatott szervezetek és a támogatás nagyságának részletezésével: S.sz Szerzıdés kódszáma K-2008 K-2008 Szervezet megnevezése Szerzıdés dátuma Támogatás összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege (Ft) Fényi gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Tiszáninneni Református Egyházkerület K-2008 Mezıségi İrzıkör Egyesület K-2008 Köröm Életminıségéért K-2008 Mathias Corvinus Collégium K-2008 Egymást Segítı Egyesület K-2008 PRO 500-as Összesen:

8 Könyvtámasz program unk 2009-ban 6. alkalommal hirdette meg Könyvtámasz programját. A programot 43 könyvkiadó támogatta. Az adományozás eredményeként több mint kötet, 38,5 millió forint értékő könyv győlt össze. Az adományt a korábban bevált pályáztatási rendszerünk keretei között hirdettük meg. A kuratórium 120 civil szervezet és egyházi intézmény számára ítélte oda az alábbi Támogatott szervezetek táblázatban részletezett értékő támogatásokat, s valamennyi szervezettel szerzıdést kötöttünk. A könyvek tárolását A Magyar Református Szeretetszolgálat vállalta fel Hungária körúti raktárában. Az adományok szortírozását, szétosztását az alábbi önkéntesek segítették munkájukkal: 1. Piczil Fruzsina; 2. György Gabriella; 3. Tóth Annamária; 4. Pétervári János; 5. Bobok Beáta; 6. Kovács Erika; 7. Biró Borbála; 8. Békési Anikó; 9. Keserő Júlia; 10. Keserő György; 11. Józsa Gergely; 12. Varga Norbert; 13. Komlósi Csaba; 14. Juhász Boldizsár; 15. Szabó Veronika; 16. Dobos Eszter; 17. Zsoldos Renáta; 18. Hevér Mária; 19. Vörösházi Ágota; 20. Vörösházi Adriána; 21. Hudák Emese; 22. Kiss Renáta; 23. Szabó Nóra; 24. Tófalusi Judit, valamint a Herman Ottó Általános Iskola (Csepel) 5-8. osztályos tanulói. Támogatott szervezetek: S.sz. 1 2 Szerzıdés kódszáma Szervezet megnevezése A szervezet székhelye Szerzıdés dátuma Támogatás összege szerzıdés szerint (Ft) K Szent Péter és Pál Fehérgyarmat K Kurityáni Mővelıdési Ház és Könyvtár Közhasznú Egyesület Kurityán K Nyírségi Segítı Kéz Kálmánháza K Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Budapest K K "Szemem Fénye"- A Beteg Gyermekekért Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület Pécs Szekszárd K Élhetıbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Zalaszentiván K "Oktatási és Továbbképzési Központ" Szolnok K Református Rehabilitációs Ráckeresztúr K CivilDió - Fiatalok Diósjenıért Egyesület Diósjenı

9 -8-11 K Hangadók Közhasznú Százhalombatta K Napkerék Egyesület Kaposvár K Sikeres Tokaj-Hegyalja Egyesület Bodrogkisfalud K K K K Beremend Környéki Református Társegyházközség Lépjünk Együtt Elıre Egyesület Színes Gyöngyök- Délvidéki Roma Nıkért Egyesület Tornyiszentmiklós és Dobri Községek Gyermekeiért Beremend Somogyapáti Pécs Tornyiszentmiklós K Újvárosi Gyermekeiért Szolnok K Gyermek- Mosoly Egyesület Nyíregyháza K Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Rozsály K K Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület Fenyıs Patak Völgyének Gyermekeiért Balmazújváros Mihályfa K Hajmáskér Sólyi Református Egyházközség Hajmáskér K Gyémántkör Nyugdíjas Klub Tarnazsadány K "A Múlt a Jövıért" Csányoszró K Mindszentgodisáért Egyesület Mindszentgodisa

10 -9- K Várpalota Ifjúsága Egyesület Várpalota K K K "Segítı Kezek Zirc" Kaposfıi Szent Erzsébet Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség Zirc Kaposfı Tab K Vanyarcért Egyesület Vanyarc K Pálfai Roma szervezet Pálfa K Vilyvitányi Fiatalokért Közhasznú Egyesület Vilyvitány K Filippínó Nyírkércs K K K K K K Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség Somogy Megyei Szervezete Kapocs Egyesület a Családok Kulturális- Szabadidıs és Életviteli Lehetıségeiért Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület "Együtt- Egymásért" Somogyhatvani Nyugdíjasok Egyesülete "Szebb Életünkért" Kaposvár Dévaványa Zalabaksa Kaposvár Somogyhatvan Lırinci K Anyaoltalmazó Budapest K Biztos Támasz Boldva K K Sziget Kap- Tár családokat segítı és támogató regionális egyesület Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola Tiszasziget Hajdúhadház

11 K Kistótfalu- Kozármisleny- Újpetre Református Társegyházközség Újpetre K Adelante Nyíregyháza K K K K K A Balkányi Általános Iskola és Diákotthon Oktatásért Novajidrányi Református Egyház Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete Arany János Református Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Balkány Novajidrány Budapest Dévaványa K Csikó Sétányi 4H klub Budapest K Gyermekekért Oktatási - Nevelési Nagykırös Barcs K Tanítók a az Izsáki Erdei Iskoláért Izsák K Vasasért Egyesület Pécs-Vasas K K K "A gyökerek megteremtése" Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete A Fogyatékos Gyerekeinkért Pusztadobos Nyíregyháza Sárospatak K Nyírség Könyvtár Nyíregyháza K K K "Dunaszentgyörgyért" Egyesület Szendrıi Református Egyházközség Hencida Fejlıdéséért Dunaszentgyörgy Szendrı K Egymásért Egyesület Edde Edde Hencida K Gyermekeinkért Egyesület Debrecen

12 K K A Tevékeny Szeretet Közössége - Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali intézménye a Muronyi óvódásokért és iskolásokért Debrecen Murony K Mentálhigiénés Egyesület Békés K K K K Van közünk Egymáshoz Közhasznú Érezd magad jól a Besenyszögi Iskolában Abaújvári Református Egyházközség Ócsárdi Faluszépítı és Kulturális Egyesület Bárdudvarnok Besenyszög Abaújvár Ócsár K K K Könnyőipari Képzést Támogató "Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért" Közhasznú Darányért Közmővelıdési és Faluszépítı Közhasznú Egyesület Debrecen Gyır Darány K Erdıháti Fiatalokért Egyesület Méhtelek K Empátia Iskolai Budapest K Bakonysárkányért Bakonysárkány K K Fóti Római Katolikus Egyházközség Gyermekmosolyért Fót Pétervására K Nézz Jézusra Református Hitéleti Lövıpetri K Derős öregkor Pécs K Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesület Körösszakál

13 K SOTE RIA Budapest K Gyermekoltalmazó Családok Egyesülete Csongrád K K K K Gyermekortopédiáért Szebb Magyar Jövıért Kulturális és Hagyományırzı Szegedi Karszt-és barlangkutató Egyesület PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítı Egyesület Miskolc Debrecen Szeged Budapest K Teljes Értékő Életért Kaposvár K Tiszafa Kulturális Egyesület Tiszalúc K K Dél- somogyi Cigányszervezetek Szövetsége Magyarországi Fogyatékosokért Országos Rehabilitációs Közhasznú Kaposvár Kecskemét K Szertelen Egyesület Debrecen K Pétervásárai Ifjúsági Egyesület K Gyermekekért Baráti Kör Salgótarján Pétervására K K "Gyermekétkeztetés 2000" Kaszaper Oktatásért Tiborszállás Kaszaper K Nagykırösi Kossuth Iskoláért Nagykırös K K A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete a Sérült Gyermekekért Iszkaszentgyörgyi Természetés Környezetvédı Egyesület Homok Iszkaszentgyörgy

14 K Varázsceruza Óvodai Egyesület Tiszavasvári K K Akadálymentes Tanulásért Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Nyíregyháza Nyíregyháza K Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség Debrecen K K Bács-Kiskun Megyei Álláskeresık Szövetsége "Tegyünk Egymásért" Egyesület Kecskemét Pécs- Somogy K Napsugár Kanóc Utcai Óvodásait Támogató Budapest K Egyenlı Esélyért Nagyvenyim K K Vasasi Kulturális és Hagyományırzı Egyesület Vasasi Szent Borbála Egyesület Pécs- Vasas Pécs- Vasas K K K Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesülete Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete Derős Gyermekkor Budapest Köröstarcsa Pécs K K Méntelek Jövıjéért Közhasznú PARÁZS Kazincbarcika város és Környéke Tőzvédelméért Kecskemét Kazincbarcika K Hejı menti Hagyományırzı Közhasznú Hejıbába K Tehetségekért Közhasznú Budapest K Lélek- Hang Egyesület Budapest

15 K K "Idıvonat" Olvasótábor Közhasznú Noszvaji Óvodásokért Pécs Noszvaj Összesen: MOL Új Európa Segíthetek? Sport és mővészet tudományos tehetségtámogató program menedzsment feladatainak ellátása A MOL által finanszírozott pályázati rendszerben meghirdetett tehetségtámogatási program pályázatainak formai ellenırzését és szakmai elıértékelési feladatait szerzıdés szerint negyedik éve látjuk el. A tavaszi sport tehetségtámogatási program és az ıszi mővészet tudomány kategória program összességében több mint ezer pályázatával kapcsolatos munkákba egyetemista fiatalokat vontunk be megbízással Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése projekt a TÁMOP /02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. projekt keretében A projekt futamideje: Szerzıdéskötés idıpontja: A finanszírozás forrása: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program A projekt egészének költsége: A megvalósítás konzorciumban valósul meg, a Nevelık Háza Egyesület (7624. Pécs, Szent István tér 17.) konzorciumi vezetésével. Szervezetünk a megvalósításban konzorciumi partnerként vesz részt. A megvalósításban felvállalt feladatunk a projekt egészének szakmai vezetése mellett a fejlesztési folyamat projektfejlesztési komponensének megvalósítása. Vállalt indikátorok számszerő értékei a projektben Indikátor megnevezése Vállalt érték Programmal elért szervezetek száma 350 Szolgáltatást (komplex szervezetfejlesztést) igénybevevı szervezetek száma 32 A fejlesztési tervet sikeresen végrehajtó szervezetek száma 28 A szolgáltatást igénybe vevı szervezetek közül azon szervezeteknek aránya, melyek 70% ügyfélkörének elégedettségi szintje nı. A szervezetünk által 2009-ben megvalósított tevékenységek rövid leírása: A program tárgyát képzı szervezeti fejlesztésekre való jelentkezés formája pályázat volt. A pályázatra ig lehetett jelentkezni. A pályázatok beérkezésének határideje volt. A pályázati felhívásra összességében 40 baranyai megyei civil szervezet jelentkezett. A pályázatokban közölt információk alapján valamennyi jelentkezı szervezetet komplex szervezetfejlesztésre alkalmas ill. az un. alapozó mőhelymunkánk révé erre alkalmassá tehetı szervezetnek ítéltünk. Az un. alapszerzıdés megkötése elıtt 3 szervezet visszavonta a programba való részvételi szándékát arra hivatkozva, hogy a várhatóan nagy idıbeli leterheltséggel járó fejlesztési folyamatot mégsem akarják vállalni. A fejlesztési folyamatot felvállaló 37 civil szervezettel ig un. alapszerzıdést kötöttünk. Az alapszerzıdések tartalmazzák a folyamat egészére vonatkozó általános leírásokat, a minden szervezet számára ugyanolyan szakmai tartalmat jelentı un. kötelezı beavatkozások felsorolását ill. a munkatársaink diagnózisok készítésére való felhatalmazását.

16 -15- Az alapszerzıdésekben szereplı felhatalmazással 37 szervezetnél szervezeti átvilágítást végeztünk, 1 nap/ szervezet idıtartamban. (Mivel eredetileg csak 32 szervezetet terveztünk, az ezen felüli 5 szervezetnél költségtérítés és díjazás nélkül végeztük el a munkát). A diagnózisokat nem kötött kérdéssor, hanem egy az interjúk prioritásait tartalmazó kérdıív segítségével készítettük el. A szervezetek megismerését, ill. un. közös definíciós bázis létrehozását szolgálták, az un. menedzsment alapozó mőhelymunkák, melyet két csoportban, csoportonként 5 napban valósítottunk meg, az alábbiak szerint: 1. csoport: ; ; ; ; csoport: ; ; ; ; A diagnózisokat készítı szakemberek elemzései, és az alapozó mőhelymunkák tapasztalatai alapján szakmai mőhelymegbeszélések keretében szervezetenként un. Szervezeti fejlesztési terveket (fejlesztési hálókat) készítettünk, ami a fentiekben már jelzett un. kötelezı (minden szervezet számára ugyanaz) beavatkozások mellett a szervezetspecifikus fejlesztési területek, meghatározását takarja. Minden szervezet vonatkozásában jellemzıen 2-4 fejlesztési célt határoztunk meg. A fejlesztési célok olyan, jellemzıen mérhetı kategóriákkal is bíró vállalások, melyek várható módon a fejlesztés 12 hónapos idıszakában teljesíthetıek. A fejlesztési célok megvalósítását szolgálják szervezetenként, az un. fejlesztési beavatkozások. Továbbá minden fejlesztési beavatkozás adott fejlesztési célhoz köthetı. A fejlesztési beavatkozásokra a beavatkozások módszereit is beavatkozásonként rögzítı hálót szerkesztettünk, mely tartalmazza minden beavatkozás tervezett napszámát is. Az eredeti tervek szerint szervezetenként min 40, max. 50 napos fejlesztési tervvel számoltunk úgy, hogy un. Puffer napokat is építettünk a rendszerbe, az esetleges plusz igények kielégítése érdekében. A tényleges szervezeti adottságok alapján átlagosan nap/ szervezet a szervezeti fejlesztési tervek fejlesztési tartalma. Az eredetileg tervezett 32 szervezet helyett 35 szervezet vonatkozásában készült el a fejlesztési terv. A három szervezet fejlesztési napjait a puffer keretbıl fedeztük. A szervezeti fejlesztési tervekhez szervezetenként un. kiegészítı szerzıdéseket készítettünk, mely a fejlesztési terv egészének mindkét fél által történı elfogadását és a megvalósítással kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza. A kiegészítı szerzıdésekkel és fejlesztési tervekkel a diagnózist készítı szakemberek minden szervezetet ismételten meglátogattak, s ismertették velük a diagnózisok eredményeit, ill. az adott szervezet adottságaihoz és lehetıségeihez igazított fejlesztési tervet. A fejlesztési tervek szervezetek által történı elfogadását a kiegészítı szerzıdések aláírásai szentesítették. A szervezeti fejlesztési tervek megvalósítása, a megvalósítás nyomon követése A fejlesztési tervek megvalósítására részletes idıterveket készítettünk. Ez azt jelenti, hogy minden csoportos beavatkozás (képzés, v. facilitált csoportmunka) idıpontját elıre meghatároztuk, már a et érintı idıszakra is. Az idıpontokat munkatáblákba és a szervezetek számára is elérhetı és kezelhetı un. MIT (Maholnap Internet Tanácsadó) rendszerre töltöttük fel. A MIT a projekt szakmai igényei szerinti fejlesztése ugyancsak a projekt tárgyát képezte. Az oldal elérhetısége: maholnap.szimbiozis.hu/mit. A fejlesztési folyamatba bevont szervezetek számára két YOU TUBE-ra is feltett kisfilm segített a rendszer alapfunkcióival való ismerkedésben. A rendszer fejlesztés követı lehetıségei: Szervezeti oldalról: - szervezeti fejlesztési tervek elérése; - a fejlesztési beavatkozások idıpontjainak elérése, beavatkozások tematikái, hand-outjai elérhetık; adott csoportos fejlesztésben résztvevık fórumozhatnak; mind a fejlesztıkkel, mind pedig egymással is levelezhetnek. A fejlesztési beavatkozás elemei dátumrendszerben rendezhetıvé válnak. Fejlesztıi oldalról: - adott szervezet már megvalósult fejlesztési beavatkozásai legyőjthetık; - fejlesztık adott fejlesztésre vonatkozó un. fejlesztıi tapasztalatai elérhetık (ezt a szervezetek nem látják); - a szakmai és programvezetés számára a fejlesztık teljesítései akár havi bontásban is követhetık.

17 -16- Az fejlesztések idıpontjainak rögzítésében alapvetıen szakmai szempontokat vettünk figyelembe. A tanácsadási metódussal megvalósuló beavatkozások idıpontjait nem rögzítettük elıre ezt minden szervezet saját tanácsadójával egyedi módon egyezteti, ill. fogja egyeztetni. A szakmai feladatok átlátható és kezelhetı bonyolítása érdekében protokollt készítettünk mind a csoportos, mind pedig az egyéni (tanácsadási) folyamat megvalósítására. A protokoll tartalmazza a szervezéssel, megvalósítással és teljesítésigazolással kapcsolatos mindazon feltételeket és követelményeket, melyeket adott fejlesztı v. fejlesztı teamnek a fejlesztés során alkalmaznia kell. A szervezetünk által 2009-ben megvalósított, v. megkezdett konkrét fejlesztési beavatkozások a következık voltak: Projektfejlesztés és menedzsment facilitált csoportmunka, 2 csoportban, a 6 nap/ csoport elıirányzott mőhelymunkából a beszámolási idıszakban csoportonként 2 nap; Facilitátor: Pontyos Tamás Szervezet specifikus tanácsadási folyamat/ projektfejlesztés és menedzsment Szervezeti tanácsadók: Bobok Beáta; Keserő Károly; Pontyos Tamás; Végh Márta); A program során támogatott, fejlesztéssel érintett szervezetek a következık: S.sz. Szervezet neve Település 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport- Csillaház Pécs 2 Dr. Horváth Béla Környezetvédı és Értékvédı Egyesület Siklós 3 Vasasi Szent Borbála Egyesület Pécs 4 Vasasért Egyesület Pécs 5 Nyolc Boldogság Pécs 6 Tehetség- vár Egyesület Siklós 7 Támasz Pécs 8 Magyarországi Németek Pécs- Baranyai Nemzetiségi Köre Pécs 9 Nevelık Háza Kórusalapítvány Pécs 10 Hindu- magyar Kulturális Pécs 11 Pécsi Egyetemisták Egyesülete Pécs 12 Ormánsági Orchideák Csányoszró 13 Szemem Fénye Pécs 14 Noé Bárkája Egyesület Pécs 15 Alsómocsoládiak Baráti Köre Alsómocsolád 16 Istenkúti Közösségért Egyesület Pécs 17 Együtt Kémes Körzet Gyermekeiért Kémes 18 Tett- Hely Ifjúsági Egyesület Pécs

18 Mérföldkı Egyesület Pécs 20 Szociális Háló Egyesület Pécs 21 Falusi Turizmus Szövetség Pécs 22 Inter - Magyar Kulturális Egyesület Pécs 23 Szociális Szolgáltatásokért Egyesület Pécs 24 Zöld Híd Pécs 25 Somogyi Betyárok Pécs 26 Tegyünk Egymásért Egyesület Pécs 27 Arany Híd Pécs 28 Devi Art Pécs 29 Opus Pécs 30 Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Bogdása 31 Kerekesszék Klub Pécs 32 Fogd a Kezem Pécs 33 Derős Öregkor Pécs 34. Ormánság Szive Vajszló 35. Dél Szél EKF Off Pécs Pénzbeli támogatás nyújtása Pályázat úton a kuratórium én két szervezetnek ítélt oda pénzbeli támogatást szervezeti programjaik megvalósítására: S.sz. Támogatott szervezet megnevezése A projekt tartalma A szerzıdéskötés idıpontja Támogatás szerzıdés szerinti összege (Ft) 2009-ben átutalt támogatás (Ft) Szilágyi Erzsébet Tusnádi Gyermekotthon Nıegylet konyhájának eszköztámogatása 2. Filadelfia Rumungró fiatalok motiválása (2010-es a középfokú és felsıfokú szerzıdésk képzéshez, Nyírteleken és ötés) környékén Összesen:

19 2.5. A szervezet vezetése -18- A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: A Maholnap kuratóriuma: A kuratórium elnöke: Héjj Tibor A kuratórium alelnöke: Sándor Zsolt Kuratóriumi tagok: Dr. Korencsi Attila J. Tóth Gábor Jan Riemersma Az cégszerő aláírási joggal rendelkezı képviselıi a bírósági bejegyzés szerint: Héjj Tibor - az alapítvány kuratóriumának elnöke Sándor Zsolt - az alapítvány kuratóriumának alelnöke A pályázati projektek szakmai bírálatát végzı szakértıi bizottság: Herbai István; Németh Margit; Rubovszky Éva; Tölgyes Gabriella; Hargitai Dávid. Az Felügyelı Bizottsága: Elnök: Deák László Tagok: Tóth János; Gyetvai Géza 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezet igazgatói tisztségét ellátja: Végh Márta 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének fıbb jellemzıi az alábbiak: Az átlagos alkalmazotti létszáma 2 fı. Mozgósítható önkéntesek száma akcióktól, projektektıl függıen 2-31 fı. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása

20 -19- Változás Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban Induló tıke Tıkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzıi a tárgyévi közhasznú tevékenység és a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Mőködési Maradv ány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen: A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18023271-1-42 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk.60.880./2009/3. 1103 Budapest, Gergely utca 114 1 21 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási idıszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TAMOP 5.5.3 08/02-0026 sz. projekt Szakmai beszámoló

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

TAMOP / Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP / Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TAMOP 5.5.3 08/02-0026 sz. projekt Szakmai beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 19671152-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815 1044 Budapest, Fóti út 4. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási idıszak: 2008. január 01.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 a 2008. Fordulónap: 2008. december 31.

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2010 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

TAMOP / Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP / Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése projekt TAMOP 5.5.3 08/02-0026 Sz. Szakmai záró

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 19671152-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815 1044 Budapest, Fóti út 4. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási idıszak: 2009. január 01.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 19530952-1-06 Csongrád Megyei Bíróság Pk.60109/1989 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület 6640 Csongrád, Sport utca 2 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyzı szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18986594-1-08 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.A.60.146/4.szám Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18248072-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8805 Egyszer Volt a Magyar Gyermekkulturáért Közhasznú Alapítvány 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26 2011 Fordulónap: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. email: gulyastibor@t-online.hu 211 évi Közhasznúsági jelentés.. Gulyás Tibor képviselı Budapest, 212. május 29. 1. A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18965083-1-20 Zala megyei Bíróság 874/2002 Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa 8749 Zalakaros, Szőlő utca 12. 2011 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010.december 31. Beszámolási idıszak: 2010.január 01-2010.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Bajcsy Zs. u.6. Azonosító adatok: Dr.Miklós

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kisfaludy u. 47 tel: 06/29-412-109,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Contact Nkft. közhasznú tevékenységek 2012. évi gazdasági értékelése A Contact Nkft. több éve rehabilitációs foglalkoztató szervezet, akkreditációs tanúsítvánnyal

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. 2009. Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Bajcsy Zs. u.6. Azonosító adatok: Dr.Miklós László Monori Zsidó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 60086/2000/3 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben