HÍRLEVÉL A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E HÍRLEVÉL XVIII. évfolyam 6. szám június A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galáciabelieknek írott levél 5:22-12/a

2 Évi Jelige De nekem olyan jó Isten közelsége! Zsoltár 73,28/a. Egyházunk Évi Jeligéje: Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással! I. János 1:17 Tervezett júniusi programjaink: Június 01.-én, vasárnapi textus: János 15:9-17 Június 08.-án, Pünkösd vasárnap Úrvacsorai istentisztelet - textus: János 15:26-27; 16:4/b-15 Június 09.-én Pünkösd hétfőn gyülekezeti kirándulás lesz Hidasra Június 15.-én, vasárnap Szentháromság ünnepe. Vendégünk lesz Gramville Pillar és felesége Június 22.-én, vasárnapi textus: Márk 4, Jézus és vihar! - Fond vasárnap (aznapi perselypénzt a püspöki kerületünk segélyalapjába küldjük) Június Révfülöp Gyülekezeti munkás képző. Június 28.-án szombaton Hajléktalanok között szolgálunk Június 29.-én, vasárnapi textus: Márk 5, Keresztelő. - délután 17 órakor közösségi óra lesz, téma: Missziói területek Rendszeres programjaink: Hétfőn Ifjúsági óra Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason Csütörtökön Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz Pénteken 17 órakor házicsoport lesz (változó helyszínnel) Vasárnap 9 30 imaóra, és órakor istentisztelet van Pécsett, órakor Hidason. Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. Minden harmadik vasárnap Siklóson órakor istentiszteletünk van az evangélikus imaházban. Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni. 2

3 Média programok Június 13.-án pénteken Metodista félóra műsor lesz a Kossuth rádióban 13 óra 30 perckor Június 22.-én vasárnap metodista rádiós istentiszteletet sugároznak Születésnapi imádság Uram, engedd, hogy vidáman járjam utamat, legyek csendes, és beszéljen életem kegyelmedről, vihessem erőidet a világba! Világítson fényed bennem, lássanak az emberek jó cselekedeteket rajtam, és dicsőítsenek téged, a mennyei Atyát! Úgy élhessek, hogy majd a végén senki ne vádolhasson, hogy megrövidítettem őt, és nem kapott tőlem irgalmat és szeretetet. Végy fel végül majd az örök hajlékodba! H. Bezzel - Fordította Ungár Aladár Kívánjuk, hogy Isten áldja meg mindenki életét, aki ebben a hónapban ünnepli születésnapját! Búcsúzunk Manci nénitől Istentől kapott türelemmel viselt hosszú betegsége után április 20.-án, húsvét hajnalán, 93 éves korában Sztupkai Károlyné, Manci néni (Sztupkai Mihály édesanyja) visszaadta lelkét teremtőjének. Manci néni sokat volt közöttünk a gyülekezetben, azóta is mindig szeretettel gondolt a pécsi testvérekre. Utolsó útjára május 17.-én végső nyughelyére Miskolcon kísérték. 3

4 Búcsúzunk Vadászi András lelkésztestvérünktől Életének 82. évében április 27.-én Teremtő és Megváltó Urához költözött Vadászi András nyugalmazott metodista lelkész. Két évvel ezelőtt a Szegeden tartott 80. Évi Konferencia köszöntötte ünnepélyesen az akkor 80 esztendős lelkipásztort, aki Szolnokról indulva előbb Kaposváron, majd Szegeden volt körzetvezető lelkész ban, felszentelésének 40. évfordulóján köszönthette őt a magyar Évi Konferencia. Életében kiemelkedő missziós szolgálata volt a fiatalok között, de a határon túli, vajdasági magyarok között is fontos munkát végzett. Hálásak vagyunk lelkésztestvérünk békességmunkáló szeretetéért és a Krisztusban való személyes megbékélés hirdetéséért és kinyilvánításáért. Búcsúztatására május 2-án 13 órakor a szegedi református temetőben került sor. Gondoljunk imádságban a gyászoló családokra! J ú n i u s A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Gal. 5,22-23a. Az életünk állandó vágya, hogy jól menjenek a dolgaink, ha lehet, ne legyenek nagyobb nehézségek. Szeretjük az élet napos oldalát, és félünk, amikor éltünk egére felhők úsznak és eltakarják a napot, vagy ha életutunk az árnyékos oldalon vezet keresztül. A fekete felhőkből viharok, égzengések, villámok és súlyos esőcseppek áztatják a száraz szíveket. Szemünk és szívünk könnycsatornáiból kiapadni nem akaró folyamok ömlenek, a vigasztalást nehezen tudjuk felfogni. A kísértések idején láthatóvá lesznek az életünk tartóoszlopai. Ha a végén a halál árnyékának völgyén vezet át utunk, bár tudjuk: Jézus az Út, mégis belső szorongások hatása nehezíti lépéseinket. Ezektől a nemszeretem napoktól egyenesen irtózunk. Jézus a mi Urunk, mindenben hasonló belső és külső érzések hatása között ment előttünk, és így lett minden ember számára Út. Biztos talaj a számunkra Ő, ígérte, hogy nem hagy bennünket magunkra életünk 4

5 végéig, és elküldi az Ő Lelkét. El is küldte Lelkét, aki körülvesz bennünket, hogy gyümölcstermő életet éljünk, és gyümölcseink megmaradjanak. Nem nekünk van szükségünk a gyümölcsökre, hanem a körülöttünk élő lelki éhségben szenvedő lelkeknek. A gyümölcsterméssel együtt járó körülmények sokszor nem látszanak örvendetesnek, de ezek célja a bővebb gyümölcstermés az Isten dicsőségére, és a lelki gyümölcsökre éhezők megelégítésére. Jézus megelégíti az éhezőket ingyen kegyelemből (Luk. 2,52.) az övéiben lakozó Szentlelke által. A természet világában is van a gyümölcstermésnek időszaka, a szamócának, a szőlőnek, almának, körtének, szilvának A Lélek gyümölcseinek is van beérési ideje? A hitélet titkai közzé tartozik a Lélek gyümölcseinek beérési ideje. Van, amikor nincs gyümölcstermésnek ideje? Jézus gyümölcsöt keres a fügefán. Az evangélium írója megjegyzi nem volt fügeérés ideje! Vajon mindenki minden lelki gyümölcstermésre képes? Szednek-e fügefáról szőlőt? Valaki egy szőlőfürt képével ábrázolta a lelki gyümölcsöket. A fürtön sok szőlőszem van mindegyikbe írt egy-egy gyümölcsnevet: szeretet, béke, öröm, stb. ezzel arra utalt, hogy a Lélek, ha egy emberben lakozást vehet, akkor az egész ember érzelem, értelem és akarat területein megjelennek a gyümölcsök. Nincs csak szeretet, vagy csak békesség gyümölcsét termő ember. Az Isten Lelkének jelenléte abban nyilvánul meg egy emberben, hogy a Lélek gyümölcse terem benne, de nem az ember saját tulajdonságai ezek. Tud szeretni az ember is, de az emberi szeretet tele van önzéssel és érdekekkel. A Lélek gyümölcsére az jellemző, hogy szeret még akkor is, ha nincs semmi szeretnivaló a másikban! Fontos tudni a kétféle gyümölcsről és fontos különbséget tenni a kettő között. Gyurkó József Miért vagyok ma az Egyesült Metodista Egyház tagja Tizenéves koromban egy lelkész, akit egy évvel korábban neveztek ki egy másik gyülekezethez, meglátogatott minket és megkérdezte tőlem: Pat, gondolkodtál valaha azon, hogy lelkész legyél? Egyáltalán nem! De a hangja tovább munkálkodott a lelkemben. Két évvel később, egy imádság alkalmával, amikor jövőbeli tanulmányaim irányát kutattam, éreztem, hogy Isten hívása egyre erősebb és erősebb. Édesapám, egy 5

6 világi tudós, meglepően toleráns és támogató volt. Édesanyám, hűséges, egész életre szóló metodista, félt, hogy vajon valaha is meg tudnék élni egy metodista lelkész alacsony fizetéséből. Megosztottam az elhívásomat egy lelkésszel, de azt is elmondtam neki, hogy úgy látom, az én ajándékom inkább a tanítás, mint az, hogy lelkész legyek. Azt válaszolta, hogy Svájcban az Egyesült Metodista Egyházban nincsenek szakosított szolgálatok, és hogy mindenki úgy kezdi, mint felszentelt vén egy helyi gyülekezetben, de ezen felül, konferenciai szinten használja különleges ajándékait. Hozzátette, hogy ez a kombináció nagyon is ösztönző, a saját tapasztalatai szerint. Én kész voltam megpróbálni. Nem tudtam elképzelni, hogy a jól bevált, gazdag Protestáns Egyházhoz menjek, még akkor sem, ha az szélesebb körben kínált lehetőségeket. Azt az egyházat akartam szolgálni, amely ápolta hitemet. És lenyűgöztek a Wesley fivérek és az Egyesült Metodista Egyház nemzetközi működési lehetőségei. Hálás voltam azért, hogy a Lelkészi Bizottság meghosszabbította a jelöltségi időmet, hogy felvegyem és elvégezzem a Ph.D képzést, mielőtt lelkipásztori szolgálatra jelölt volna ki. Új és bátor lépés volt ez abban az időben. Ezt követően minden lelkészi kinevezés olyan szolgálati helyekre vezetett engem és családomat, amelyeket én soha nem választottam volna magamtól. De bíztam abban, hogy a bizottságot Isten Lelke vezeti, és hogy a Feltámadott Krisztus előttünk megy és találkozik velünk még azokon a helyeken is, amelyek meglepően különböznek azoktól, amelyeket én választottam volna. Minden képzeletet felülmúlóan gazdagodott és mélyült el az én életem és házastársam élete e tapasztalatok által. És mindez igaz püspöki szolgálatomra is. Én ezt nem kerestem. Soha nem harcoltam volna ezért. Magamban ellen is álltam, de feleségemmel azt mondtuk egymásnak: Isten eddig megáldott minket és nincs bátorságom nemet mondani, ha mások hívnak erre a szolgálatra. És az út így folytatódik, nem úgy, ahogy én választottam volna, de - kemény kihívások közepette - az én elképzelésem felett beteljesedve, Jézus Krisztus átformáló jelenléte által. Az Egyesült Metodista Egyház (UMC) legváltozatosabb püspöki kerülete Közép-és Dél-Európában van. Azok számára, akik csak a hitvalló tagokat veszik számításba, a legkisebb. De hét Évi Konferencia, 16 ország és több mint húsz nyelven folyó szolgálat alkotja. 6

7 Az UMC, mint egy kicsi kisebbségi egyház egy nyugati, világi, vagy erősen katolikus, vagy túlnyomóan ortodox keleti, vagy szinte kizárólag muzulmán környezetben, vagy mindezek keverékében végzi szolgálatát. Nincs külső oka egy ilyen furcsa konglomerátumnak egy püspöki kerületen belül, mint az, hogy a metodista identitás él a kapcsolatok hálózatában. Ez a szolidaritás építi az Egyházat, és szolgálatán keresztül átalakítja az emberek életét. A püspöki területen meglévő különböző kultúrák, olyanok, mint egy mikrokozmosza annak, amit világra kiterjedő egyházként tapasztalunk: kihívásokkal teli, izgalmas és gazdagító, ha úgy látjuk egymást, mint az egy testbe az Egyház feje által elhívottakat. Patrick Streiff püspök elnökként szolgál a Connectional Table Állandó Bizottságában Centrál Konferenciai kérdésekben, és a cenrtál-konferencia tagja a Közép-és Dél-Európában. Fordította Szuhánszki Csilla A szeretet örök áramában A szeretet, amelyet engedünk átáramlani magunkon, éltető energiaként árad szét és titokzatos módon szebbé teszi a világot. Teremtett lényként így válunk magunk is a teremtés eszközeivé. Töltsön el békével a szeretet Istene, aki talán éppen a betegséged által ölel gyöngéden magához, hogy ereje így is megnyilvánuljon benned. Ha szeretetet sugárzol magad körül, - betegséged ellenére - magad is gyógyítóvá válhatsz. Simon András 7

8 A könyv, amely megváltoztatta az életemet Fiatal koromban sok kérdés foglalkoztatott: Mi célból élek? Mire építsem életemet? Bár vallásosan neveltek, nem találtam meg a válaszokat kérdéseimre. A sok könyvben sem, amiket elolvastam. Ekkor támadt az a gondolatom: Keresésem során tulajdonképpen miért hagyom figyelmen kívül a Bibliát? Végül levettem a Bibliát a könyvespolcról, és elkezdtem egyik fejezetet a másik után olvasni. Olvastam Jézus Krisztusról, Isten Fiáról. Első olvasásra sok minden homályos maradt számomra. Új kérdések törtek fel bennem. Ennek ellenére egyre nőtt az éhségem ezután a könyv után. A Biblia egyre inkább elgondolkoztatott, és csodálattal töltött el engem. Még kérdéseket is vetett fel velem kapcsolatban. Ezt nem vártam volna. Egyik éjszakán valóságosan kétségbe estem. Jézus Krisztus valóban él? Ez a kérdés elrabolta álmomat. Így imádkoztam: Úr Jézus, ha valóban létezel, akkor most azonnal jelenj meg nekem. És...? Semmi sem történt! Csend, sötétség, könnyek. Csalódott voltam, de nem adtam fel, és tovább olvastam a Bibliát. És valóban, a Biblia világosságot hozott a gondolataimban. Igen, igaza volt abban, amit rólam és embertársaimról mondott. Felismerten bűnös voltomat, és beláttam: csak vallásosnak lenni nem elég. Kértem Krisztust, hogy bocsássa meg bűneimet. Arra ösztönzött, hogy béküljek ki azokkal az emberekkel, akiket megbántottam. Isten egyre inkább kijelentette magát a Biblia olvasása által. Egész életemet megújította. Az állandó káromkodás régóta tartó szokása egyik pillanatról a másikra elvesztette uralmát felettem. Csodálatos volt! A jövőtől való félelmeimet is csodálatos békesség váltotta fel. Ez Isten kegyelme volt. A Szentírás révén magához vont engem. Ez messze jobb volt, mint bármilyen éjszakai látomás, amelyben az elején reménykedtem. Életem sok emelkedett és mélységes szakaszaiban a Biblia azóta teherbíró alapnak bizonyult életem számára. Istenre, és az ő szavára mindig hagyatkozni lehet. Isten szava átvisz a helyzeteken. Ezt a mai napig tapasztalom. Eberhard Dahm in Stiftunk Heukelbach Fordította Schauermann Henrik 8

9 Húsvét után HÚSVÉT ELŐTT nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó, bús miértek. Húsvét előtt ajtók, kemények, zártak. Húsvét előtt arcok, fakóra váltak. Húsvét előtt szívek, üres-szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy Minden hiába! Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett! Feltámadott a Mester! HÚSVÉT UTÁN el a gyásszal, könnyekkel! Húsvét után futni a hírrel frissen! Húsvét után már nem kérdezni mit sem! Húsvét után új cél és új sietség! Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! Húsvét után erő, diadal, élet! Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét előtt élnek. Isten jó, és csak jót cselekszik Túrmezei Erzsébet: Ha életünkben nehézségek és szenvedések lépnek fel, akkor hamar arra a véleményre jutunk, hogy szerencsétlenség ért bennünket. Gyakran ugyan nehéz, hogy hitben megragadjuk a Róma 8:28-ban lévő igét: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.... Mi az oka annak, hogy oly gyakran nyugtalanság vesz rajtunk erőt? A hamis istenkép hamis gondolkodáshoz vezet. Éppen akkor kellene felülvizsgálnunk istenképünket, amikor hagyjuk, hogy lenyomjanak a körülményeink, és állandóan aggódva tekintünk a jövőnkbe. Milyen gyakran lehet hallani sorscsapások idején: Az Úr haragszik rám, és ezért büntet engem; bizonyára megsértődött, és ezért húzódik vissza tőlem! Micsoda torz és nem biblikus istenkép húzódik meg e gondolatok mögött! Mert helytelenül gondolkodunk Istenről! Elfelejtettük, hogy ő nem 9

10 csak a mindenható, hanem a változatlan is! Ő ugyanaz az Isten tegnap és ma, és ugyanaz marad mindörökké. (Lásd Ézsaiás 41:4; Zsidókhoz írt levél 13:8). Mennyei édesatyánkat soha semmi sem lepheti meg. Mindentudása révén életünk minden eseményét öröktől fogva előre látja. Tökéletes és változatlan a mindenható, hatalmas Isten. Ugyanígy szeretete, igazságossága és hűsége irántunk. Ha ő a mélységbe vezet minket, akkor az a nevelésünket szolgálja. Paul Gerhardt ( ) életének egy megtapasztalása segítsen minket ahhoz, hogy kishitűségünket és bizalmatlanságunkat jobban felismerjük, és bűnként ismerjük be azt. Paul Gerhardt Istennek hűséges követe, és áldott énekköltő volt az 1600-as évek második felében ban felmentették lelkészi szolgálatából Berlinben. El kellett hagynia a várost anélkül, hogy tudta volna, hogy hová menjen. Útközben, mivel nem volt lakása, egy fogadóba tértek be feleségével együtt. Feleségét annyira nyomasztotta a gond, hogy teljesen öszszeomlott. Férje vigasztalta, és a 37. zsoltárból olvasott fel neki: Hagyd az Úrra utadat, bízzál őbenne, és ő munkálkodik... Csendesedj el az Úr előtt, és bízzál őbenne. Ezután kiment a kertbe, és megfogalmazta az ismert éneket: Bízd utaidat Uradra ( Befiehl du deine Wege ) (Dicséretek 379. ének) Éppen akkor, amikor gondterhelt feleségének elmondta az éneket, a Keresztély merseburgi hercegnek két küldöttje lépett be a szobába. Nem ismerték fel Paul Gerhardt-ot, de elkezdtek vele beszélgetni. Elmesélték neki útjuk célját. Úton voltak Berlin felé, hogy egy Paul Gerhardt nevű leváltott lelkészt hívjanak meg Merseburgba. El tudjuk képzelni, hogy a hontalanok, akik nem tudták hová mehetnének, e hír hallatán mit érezhettek! A herceg P. Gerhardtnak életjáradékot biztosított, és hozzá egy új lelkészi megbízást. Ez véletlen volt? Lehetetlen! Ez Isten válasza volt a szolgájának iránta való bizalmára, aki hitét e szép versbe foglalta bele. Szó szerint tapasztalhatta meg: Ki felhőnek, szellőnek és szélnek megszabja útját, menetét és pályáját, olyan utat fog találni számodra, melyen lábad járni tud. Küzdj egy biblikus istenképért! Csak az tiszteli Istent, aki az Úrban hittel bízik. Ismerd fel életedben újra az ő szuverenitását és változhatatlansá- 10

11 gát. Nem azt mondta nekünk, Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged (Zsid. 13:5)? A kétkedő semmit sem kap, a hívő ezzel szemben csodákat fog megélni. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor a te Istened ugyanaz, aki Illést a hollók által táplálta. Ő nem tud megváltozni abban, hogy teljesítse ígéreteit! Egyébként hazudna. De Isten nem képes hazudni. A tied Isten teljes igéje, ígéreteit is beleértve. Sohasem Isten az oka annak, ha a körülményeink miatt kétségbe esünk, hanem rajtunk múlik, hogy nem bizalommal nyugszunk az atyai szíven. A hitbeli kihívásokban Isten meg akar áldani minket, és hitbeli tapasztalásokat akar ajándékozni nekünk. Ezért légy bátor, és bízz az Úrban! Néha hosszabb időre van szükségünk míg megnyugszunk, és belátjuk, hogy : Isten jó, és csak jót cselekszik (Zsoltár 119:68)! Cselekedni és vigasztalni fog, fel fog minket emelni, erővel fog megajándékozni, hogy kitartsunk addig, amíg győzelme nyilvánvalóvá válik. Bízd rá utaidat! Ő járhatóvá fogja tenni azokat. Hamarosan okod lesz rá, hogy köszönetet mondj a hűségéért! Josef Kausemann in Wegbegleiter 14/2. Stiftung MIssinswerk Werner Heukelbach Fordította Schauermann Henrik Minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál erősebb lesz a szeretetünk azok iránt, akik Istentől távol, a hitetlenség fogságában élnek Jeremy tojása S. Fayard Jeremy torz testtel, lassú értelemmel és egy krónikus, halálos betegséggel jött világra, amely születésének napjától fogva emésztette fiatal életét. A szülei mégis megpróbálták számára biztosítani a lehetőségekhez képest szokványos életet, és iskoláztatni őt. Jeremy tizenkét évesen még mindig a második osztályba járt. Teljesen nyilvánvalóan túl nagy kihívást jelentett számára a tanulás, ha pedig, ahogy ezt többnyire tette, nyáladzva csúszkált ide-oda a helyén, miközben mély torokhangokat hallatott, ezzel a kétségbeesés határához juttatta tanítónőjét, Doris Millert. Időnként azonban tisztán és érthetően beszélt, mintha csak szikrányi fény hatolt volna be sötét elméjébe. De ezek ritka pillanatok voltak, 11

12 Jeremy többnyire zavarta az oktatást, így a tanítónő egy nap berendelte a szüleit az iskolába egy beszélgetésre. Amikor a Forrester házaspár szótlanul ott ült előtte az osztályteremben, elmondta nekik: - Jeremynek kisegítő iskolában lenne a helye. Nem tisztességes dolog vele szemben, hogy jóval fiatalabb gyerekekkel oktatjuk őt együtt, akiknek ráadásul nincsenek tanulási nehézségeik. Mégis csak öt év különbség van közte és a többi tanuló között. Forresterné zsebkendőjét a szeme elé tartva csendesen sírdogált, miközben a férje megszólalt: - Miller kisasszony - mondta - egyetlen kisegítő iskola sincs a környéken. Azonkívül valóságos megrázkódtatást jelentene Jeremy számára, ha kivennénk őt az iskolából. Tudjuk, hogy itt kifejezetten jól érzi magát. Miután a házaspár távozott, Doris még sokáig ülve maradt, és bámult ki az ablakon. Úgy érezte, mintha az odakint tájat borító hó hidegsége egészen a lelkéig hatolna. Nagyon is át tudta érezni Forresterék helyzetét. Elvégre Jeremy volt az egyetlen gyermekük. és gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. De egyszerűen nem volt helyes megtartani az osztályban a fiút. Tizennyolc másik gyereket is tanítani kellett, Jeremy pedig állandóan gondoskodott arról, hogy elterelje a figyelmet. Ezenkívül sosem fog megtanulni írni-olvasni. Színtiszta időpocsékolás volt az erre tett kísérlet. Minél többet gondolkodott a dolgon, annál inkább bűntudat ébredt benne. Ó, Istenem - imádkozott hangosan -, most itt ülök, és panaszkodom, holott az én nehézségeim semmik ahhoz képest, amit ezeknek a szegény embereknek kell átélniük! Kérlek segíts nekem, hogy türelmesebb lehessen Jeremyvel. Attól a naptól kezdve minden tőle telhetőt megtett, hogy ne vegyen tudomást a Jeremy okozta zajokról. Azon is túltette magát, ha a fiú kifejezéstelen arccal meredt maga elé. Egy nap Jeremy beteg lábát maga után húzva előresántikált hozzá a tanári pulthoz. - Szeretlek, Doris néni! - kiáltotta olyan hangosan, hogy az egész osztály hallotta. A gyerekek kuncogtak, Doris pedig fülig elvörösödve dadogta: - E... e... ez aztán nagyon kedves tőled, Jeremy,. Most pedig ülj vissza a helyedre. 12

13 Beköszöntött a tavasz, a gyerekek pedig alig várták a küszöbön álló húsvéti ünnepeket. Doris elmondta nekik Jézus történetét, és hogy az újonnan létrejövő élet gondolatát megfoghatóvá tegye számukra, mindnyájuknak a kezébe nyomott egy nagy műanyagtojást. A gyerekeknek odahaza meg kellett valamivel tölteniük, ami ezt az új életet jelképezte, és másnap ismét magukkal kellett hozniuk az iskolába. - Megértettétek? - igyekezett megbizonyosodni a tanítónő. A gyerekek lelkesen kiáltották: - Igen! - valamennyien, Jeremyt kivéve. Ő csak figyelmesen hallgatott, és állhatatosan nézte Dorist. Egyetlen szokásos hang sem hagyta el az ajkát. Vajon felfogta, amit Jézus haláláról és feltámadásáról mesélt? Megértette a házi feladatot? Talán fel kellene hívni a szüleit, és elmagyarázni nekik, milyen feladattal bízta meg a tanulókat. Amikor Doris ezen a délutánon hazaérkezett, megállapította, hogy eldugult a mosogatójának a lefolyója. Hívta a bérbeadóját, de egy teljes órába telt, mire jött, és kitisztította a csövet. Aztán be kellett vásárolnia, ki kellett vasalnia egy blúzt, holnapra pedig elő kellett készítenie egy szótani tesztet. Mindezen tevékenységek közepette megfelejtkezett róla, hogy felhívja Jeremy szüleit. Másnap reggel mind tizenkilenc gyerek ott gyülekezett az osztályban. Nevetgélve és fecserészve helyezték a tojásaikat sorban egymás után a fűzfavesszőből készült nagy kosárba, amelyet Doris a pultjára tett. A számtanóra után elérkezett a tojások felnyitásának ideje. Az elsőben Doris egy szál virágot talált. - Ó, igen - bólintott -, egy szál virág egész biztosan az új élet jelképe. Amikor egy növény kidugja a fejecskéjét a talajból, akkor tudjuk, hogy itt a tavasz. Egy kislány jelentkezett az első sorból: - Ez az én tojásom, Doris néni! - kiáltotta. A második tojásból egy műanyagpillangó került elő. Csaknem úgy nézett ki, mintha igazi lenne. Doris a magasba tartotta. - Mindnyájan tudjuk, hogy a hernyó egyszer csak bebábozódik, és csodaszép pillangóvá változik át. Igen, ez is az új élet jelképe. A kis Judynak fülig ért a szája, amikor büszkén kijelentette: - Ez tőlem van, Doris néni! 13

14 Következőnek egy mohával borított kavics került napvilágra, Doris pedig elmondta, hogy a moha is az élet egy formája. Billy kiáltott fel a hátsó padból: - Az apukám segített nekem. Amikor Doris felnyitotta a negyedik tojást, egy pillanatra elakadt a lélegzete. Üres volt! Ez bizonyára Jeremyé - gondolta magában. Tehát mégsem értette meg, miről van szó. Bárcsak ne felejtettem volna el felhívni a szüleit. Hogy ne szégyenítse meg őt, szó nélkül viszszahelyezte a tojást a kosárba, és egy másik után nyúlt. Ekkor egyszer csak Jeremy jelentkezett szólásra: - Doris néni, az én tojásomról nem szeretne semmit sem mondani? Doris zavartan felelt: - De Jeremy, a te tojásod üres! A fiú egyenesen a szemébe nézett, és szelíd hangon ezt mondta: - Igen, de Jézus sírja is üres volt! Úgy tűnt, megáll az idő. Eltartott egy darabig, mire Doris meg tudott szólalni. Ekkor megkérdezte: - Tudod miért volt üres a sír? - Ó, igen! - kiáltotta Jeremy. - Jézus megölték, és sírba helyezték. De aztán az Atya újra feltámasztotta őt! Ebben a pillanatban megszólalt a szünetet jelző csengő, és a gyerekek kitódultak az udvarra. Doris viszont sírt. A benne lévő hidegség tovaszállt. Három hónapra rá Jeremy elhunyt. A temetésen az emberek csodálkoztak, miért van a koporsón tizenkilenc tojás - mind üresen. Ida Mae Kempel - Ethos 2014/2 Legyünk résen, nehogy kezünkkel leromboljuk azt, amit ajkunkkal felépítettünk. C.H.Spurgeon 14

15 A tengeri csillag Mondom néktek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Lukács 15:7 Amikor az idős férfi naplementekor a tengerparton sétált, megpillantott maga előtt egy fiút, aki tengeri csillagokat szedett fel a fövenyről, és a tengerbe dobra őket. Miután végül utolérte, megkérdezte tőle, miért teszi ezt. A válasz úgy hangzott, hogy a partra mosott tengeri csillagok elpusztulnának, ha napkeltéig ott maradnak. De a part sok-sok kilométer hosszú, és a tengeri csillagok ezrei fekszenek itt - vetette ellen az öreg. Mi különbséget jelent hát, ha ezzel fáradozol? A fiú rátekintett a tenyerében tartott tengeri csillagra, és a megmenekülést jelentő hullámok közé hajította. Azután így szólt: - Ennek a számára jelent különbséget. Ismeretlen szerző - Ethos 2014/2 A juhtenyésztő bosszúja Ne fizessetek senkinek rosszal a jóért. Arra legyen gondotok, ami minden ember számára jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Róma 12:17-18 Egy amerikai juhtenyésztőnek állandóan bosszúságot okoztak szomszédja kutyái. Általában szabadon kószáltak, és már nem egyszer megöltek bárányokat az értékes tenyésznyájból. Joggal tartott attól, hogy ha ezt a nehézséget fegyverrel, vagy bírósági úton akarná megoldani, az még jobban kiteljesedne. Az egyik nap egy csodás ötlete támadt. A szomszéd két gyerekének ajándékba adott egy-egy édes kisbárányt. Ettől kezdve a szomszédok kínosan ügyeltek arra, hogy a kutyák ne kószálhassanak szabadon erre-arra, 15

16 és ne veszélyeztessék a kisbárányokat. Így az egész bosszúság elpárolgott, és béke lett úrrá a két szomszéd között. Fordította Schauermann Henrik A nagymama kacsája Egy kisfiú a nagyszüleit látogatta meg a farmjukon. Kapott egy csúzlit, hogy azzal játsszon kint az erdőben. Gyakorolt, de soha nem találta el a célpontot. Egy kicsit elkedvetlenedett, és hazafelé indult vacsorára. Ahogy hazafelé tartott, meglátta a nagymama kacsáját. Egy hirtelen ötlettől indíttatva, kilőtte a csúzlit, ami a kacsa fejét találta el, és megölte. Megdöbbent, és elszomorodott. Rémületében a halott kacsát a farakásba rejtette, amikor észrevette, hogy nővére őt nézi. Sally látta a teljes története, de nem szólt semmit. Másnap ebéd után a nagymama azt mondta: - Sally, gyere mosd el az edényeket. De Sally azt válaszolta: - Nagymama, Johnny, azt mondta, hogy ő szeretne segíteni a konyhában. Majd odasúgta a fiúnak: - Emlékszel a kacsára? Így Johnny mosogatott. Később a nap folyamán nagypapa megkérdezte a gyerekeket, hogy van-e kedvük horgászni. Nagymama azt mondta: - Sajnálom, de szükségem van Sally-re, hogy segítsen elkészíteni a vacsorát. Sally mosolygott, és azt mondta: - Rendben, én mehetek, mert Johnny mondta nekem, hogy ő szeretne segíteni. Majd megint azt súgta a fiúnak: - Emlékszel a kacsára? Így Sally elment horgászni, és Johnny maradt segíteni. Néhány napon keresztül Jonny a saját munkáján kívül Sallyét is elvégezte, míg végül nem bírta tovább. Odament a nagymamához, és bevallotta, hogy megölte a kacsát. Nagymama letérdelt, megölelte és azt mondta: - Kedvesem, tudom! Tudod, az ablakban álltam és láttam, hogy mi történt. De mert szeretlek, 16

17 így megbocsátottam neked. Csak kíváncsi voltam, meddig engeded, hogy Sally rabszolgát csináljon belőled. Üzenet a mai napra és az összes többire: bármilyen is a múltad, bármit is csináltál, a gonosz mindig is felhánytorgatja (hazugság, adósság, félelem, gyűlölet, harag, megbocsáthatatlan keserűség, stb.). Bármi is az, tudnod kell, hogy Isten az ablakban állt, és mindent látott, látta az egész életedet. Azt akarja, hogy tudd, Ő szeret téged, és megbocsájt! Csak arra kíváncsi, hogy meddig engeded a gonoszt, hogy rabszolgát csináljon belőled? A nagyszerű dolog Istennel kapcsolatban, hogy amikor megbocsájtást kérsz, Ő nem csak megbocsájt, de el is felejti azt! Esti rigódal Ma is virul a kert, s érte, mint imaszó, hála zeng dalodból te flótázó rigó. Kübekháza Kurír lapból idézve Valahogy így kéne bíz a szív ezt érzi, esténként nekünk is nyugovóra térni. Bőhm András A hang Ezt a kis történetet azok figyelmébe ajánlom, akik úgy gondolják, hogy Isten csak a bibliai időkben szólt az emberekhez, és akkor is csak rendkívüli módon, csodás természeti jelek, vagy mennyei szózatok formájában. János nem közvetlen munkatársam, de feladataink időnként összehoznak bennünket. Ilyenkor jól megértjük egymást, hosszasan el tudunk beszélgetni, kapcsolatunkat mégsem nevezném barátságnak. Egy éjszaka vele álmodtam. Az álom zavaros volt, felébredve csak az maradt meg bennem, hogy sírni láttam. A következő napokban - talán az álom hatására - gyakran eszembe jutott. Egy belső hang azt súgta, 17

18 hogy tudjam meg, nincs-e valami baja. De hogyan? Állítsak be hozzá, és szegezzem neki a kérdést: Csak nincs valami bajod? Ez kínos és ostoba dolog lenne. Próbáltam elhessegetni magamtól a gondolatot, de nem ment. Végtére is kötelességem segíteni, ha tényleg bajban van. Amíg ezen morfondíroztam, elém toppant egy kolléganőm, és minden apropó nélkül megkérdezte: Találkoztál mostanában Jánossal? Nem - feleltem megdöbbenve - de miért kérdezed? Hát csak úgy... Arra gondoltam, talán valami baja van... Végigfutott a hátamon a hideg, Fogtam a telefont, és felhívtam Jánost. Olyasmiket motyogtam a kagylóba, hogy már régen nem találkoztunk... jó lenne egyszer elbeszélgetni... hogy mit szólna hozzá, ha meglátogatnám... Meglepődött, de elfogadta az ajánlatot. Amikor ajtót nyitott, fáradtnak és zavarodottnak találtam. Az ilyenkor szokásos bevezető udvariaskodás után sokáig hallgatott, majd nagyot sóhajtva ezt mondta: Lacikám, téged a Jóisten küldött ide... Komoly gondban vagyok, talán tudsz segíteni rajtam... Szavait hallva másodszor is végigfutott rajtam a hideg. Sokáig elbeszélgettünk. Amikor kikísért a kertkapuig, más sötét este volt. Felszabadultan mosolygott, átölelt, és nagyon-nagyon köszönte a segítséget. Bennem pedig teljesen bizonyossá vált, hogy a különös álom, a lelkiismeret furdalás, és kolleganőm megjegyzése összetartoztak. Általuk Isten szólt hozzám. Dobos László Ló a templomban című könyvéből 18 A hit nem a cselekedetekkel kezdődik, nem is azok hozzák őt létre, hanem a Krisztus véréből, sebeiből és halálából kell erednie, és abból kell áradnia. Luther Márton Legyen béke a szívedben Ne kérd magadon számon a szeretet külső, mindenki számára érzékelhető jeleit, a mosolyt, a felszabadult örömet, a könnyedséget, a ragyogó tekintetet. Ne a külső jelek - jelenlegi - hiányából következtess a saját bensődre, hanem egyszerűen csak légy jó mindenkihez, úgy, ahogy tudsz, úgy,

19 ahogy belőled természetesen fakad. Az öröm és a mosoly olaja később megadatik. De ezek nem feltételei annak, hogy Isten kezében más most is a szeretet eszköze legyél. S i m o n A n d r á s Szeretet közelben című könyvéből Aldersgate-élmény John Wesley csaknem három éves ( ) amerikai missziói útjáról nyugtalan lelkiállapotban tért haza, úgy érezte, még mindig nem élte át az Istennel való megbékélést, a megtérést. Erre Londonban május 24.-én egy Aldersgate utcai összejövetelen került sor. Naplójában erről így olvasunk: Este nagyon kelletlenül mentem el az Aldersgate utcai társaságba, ahol valaki felolvasta Luthernek a Római levélhez írt bevezetését. Háromnegyed kilenc táján, midőn a felolvasás ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben a Krisztusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltötte el. Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üdvösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Wesley élete, szolgálata, missziói gondolkodása ettől kezdve hatalmas változáson megy keresztül tól bontakozik ki a wesleyánus ébredés Anglia szerte.. Az angol metodisták május 24.-én ünneplik az Aldersgate Sunday -t, ezt az örökség ünnepet. Honlap Ajánljuk a pécsi gyülekezet honlapját, korábbi hírlevelek is olvashatók ott, egyéb információkkal, hírekkel és képekkel. Címe: A honlapra, vagy a hírlevélbe küldendő anyagot a címre lehet eljuttatni. Támogatás Amennyiben adományával támogatni szeretné a Magyarországi Metodista Egyház Pécsi Gyülekezetét, ezen a számlaszámon megteheti:

20 20 Aldersgate utca kerítésén lévő emléktábla John Wesley kápolnája a szobrával.

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben