20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen"

Átírás

1 20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen A szombathelyi egyházzenész-képzés gondolata az 1980-as évek végén merült fel. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Zenei Tanszékének vezetője, Németh István fogalmazta meg és terjesztette az intézmény vezetősége elé a koncepciót. Az Egyházzene szak kidolgozását és elfogadtatását is ő kezdte el, amit nyugdíjba vonulásakor a tanszék irányításával együtt Szabó Csaba vett át ( es tanév). A megfelelő engedélyek birtokában az Ének-zene Egyházzene szakpárosításban végül 1991 szeptemberében indult képzés Szombathelyen. Az Egyházzene szak ökumenikus szellemiségű. Az Egyházzene szaktanári karát, a tanszékvezetést 1991 nyarán megkezdő Vinczeffy Adrienne kérte fel. A Liturgia tárgy oktatását Dr. Konkoly István megyéspüspök vállalta el, aki nyugdíjba vonulásáig mindenben segítette az egyházzene képzését. Az evangélikus Liturgia oktatását Fehér Károly lelkész, a református Liturgia oktatását pedig Szakál Elemér esperes vállalta. A szak első orgonatanára Dr. Áment Ferenc Lukács atya, a Pannonhalmi Bazilika orgonaművésze, a főmonostor regens chori-ja lett, aki óraadóként oktatta a tárgyat. A szakon egyházzenei szaktárgyakat tanító tanárok az elmúlt két évtizedben: Herbert Wulf, Csizmadia Márta, Laborczi Erzsébet, Pócza-Stark Júlia Orgona, Dr. Ecsedi Zsuzsanna, Kéringer László, Károlyi Pál Egyházzene irodalom, Horváth Rezső, Nagyné Fülöp Zsuzsanna, Kocsisné Körmendi Klára Karvezetés, Kürnyek Róbert Liturgia. A kezdetektől tanít egyházzenei tárgyakat Monsignore Dr. Pem László Ph.D a Szombathelyi Egyházmegye zeneigazgatója, a Székesegyház Werner kórusának karnagya, valamint a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Tagozatának igazgatója. Pem atya oktatott tárgyai: Gregorián ének, Népének, Egyházzene gyakorlat, Liturgia. Az Evangélikus liturgia tárgyat jelenleg Gregersen Labossa György lelkész oktatja tól a liturgikus orgonajátékot és az orgonát Virágh András tanítja, aki egyben az Egyházzene szakcsoport vezetője is lett. Virágh András emellett a Budapesti Belvárosi Főplébánia templom Főzeneigazgatója is. Munkásságát 2001-ben Liszt-díjjal jutalmazták. A karvezetéssel kapcsolatos tárgyakat a kezdetektől Vinczeffy Adrienne tanítja, valamint ő vezeti a Berzsenyi Dániel Vegyeskart. Az Egyházzene szak indulásánál a legtöbb feladatot az jelentette, hogy egy olyan korszerű, ugyanakkor hagyományokra épülő tananyagot és kottaanyagot állítsanak össze az oktatók, amely méltó egyrészt a magyar egyházzene képzési hagyományaihoz, másrészt a Szombathelyi Egyházmegye nagy múltú zenei életéhez. (A Szombathelyi Székesegyházban kezdte meg működését Dr. Werner Alajos atya, aki a hírneves Schola Cantorum Sabariensis fiú-vegyeskar alapító-karnagya volt. Werner atya ig működött Szombathelyen, ahol a kórus vezetésén kívül számos kompozíciót is írt.) Az Egyházzenei Szakcsoport a hagyományok tiszteletére épülő, a legújabb kutatásokat a tananyagba beépítő egyházzenei műhellyé kovácsolódott, amely a kutatásokat-publikációkat a Zenei Tanszék HangMűhelyén keresztül valósítja meg. A szakcsoport tanárai és hallgatói elsősorban a Berzsenyi Dániel Vegyeskar fellépésein keresztül részt vesznek a tanszék és a Nyugat-magyarországi Egyetem zenei életében, szívesen közreműködnek liturgikus eseményeken.

2 Virágh András a szakcsoport vezetőjeként gondot fordít a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek rendszeres bővítésére is. Ezt a célt szolgálják a rendszeresen megrendezett orgonatúrák, amelyek során az egyházzene szakos hallgatók testközelből megismerhetik és kipróbálhatják Magyarország legszebb és legnagyobb orgonáit. Ezek a hangszerek többnyire a püspöki székhelyeken találhatók Szombathely, Pécs, Szeged, Kalocsa, Eger, Budapest ahová magánemberként lehetetlen bejutni. A tanulmányi kirándulások alkalmával a kiemelkedő templomok, székesegyházak, bazilikák mellett számos hangversenytermi orgonát is meglátogatott a szakcsoport: Művészetek Palotája, Zeneakadémia Budapest, szekszárdi Művészetek Háza - Szekszárd, Alapfokú Művészeti Intézet Salgótarján. Az orgonatúrák alkalmat adtak orgonaműhelyek meglátogatására is: Budapesten Váradi és Fia, Pécsett a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra KFT üzeme. Ezek a látogatások a műhely vezetőinek szakszerű vezetésével zajlottak Az egyházzene szak hallgatói és tanári kara két kiemelkedő külföldi tanulmányi kiránduláson is részt vett (Olaszország 1995, Ausztria 2003), melyek közül az 1995-ben Rómában és a Vatikánban tett látogatás azért lett különösen emlékezetes, mert Dr. Konkoly István megyéspüspök közbenjárásával a hallgatóknak alkalmuk volt, a Vatikánban celebrált misén énekelni. A tanulmányutakon szerzett élmények és benyomások elemi erővel hatottak a résztvevőkre, szakmai munkájukhoz és jövőbeni fejlődésükhöz perspektívát és inspirációt szolgáltattak. Monsignore Dr. Pem László atya az Egyházzene gyakorlat című tárgy oktatása során a Szombathelyi Székesegyház nagymúltú zenei és liturgikus életébe vonta be az egyházzenész hallgatókat. Dr. Pem László atya az általa tartott szentmiséken rendszeresen megbízta hallgatóit a liturgikus orgonajáték-szolgálattal, amelyet a szentmise végeztével a hallgatókkal személyesen konzultálva minősített, korrigált, gyakorlati tanácsaival látva el tanítványait. Vinczeffy Adrienne a karvezetés tárgy során, valamint az énekkar munkájában az ismert szakrális kompozíciókon kívül a legújabb kutatások eredményeivel is megismertette a hallgatókat, így rendszeresen szólaltattak meg kéziratos kompozíciókat, valamint a Musica Danubiana sorozat darabjait is. A kórus nemzetközi kitekintésre is szert tett saját külföldi egyházzenei koncertjei, valamint a határon túli gyülekezetek számára celebrált miséken való részvételek által. Az Egyházzenész-képzés természetes velejárójaként a HangMűhely rendszeresen rendezett koncertekkel fűszerezett konferenciákat-egyházzenei programokat. Ezek közül kiemelkedik az Egyházzenei Napok programsorozata (Evangélikus Egyházzenei Napok 1992, Katolikus Egyházzenei Napok 1993, Református Egyházzenei Napok 1994, Ökumenikus Egyházzenei Napok 2002 folyamatosan az egész tanévben) Az egyházzene szak nemcsak eszmeileg ökumenikus, hanem a gyakorlatban is, ami az egyes szaktárgyak tananyagában éppen úgy megnyilvánul, mint a közös liturgikus eseményeken. A szakcsoport publikációiban is lemezek, kották, könyvek megjelenik az ökumené, hiszen az egyes kiadványok katolikus és protestáns műveket is tartalmaznak. A szombathelyi Egyházzene szak jó kapcsolatokat ápol a város és a megye felekezeteivel: a város legtöbb templomában az egyházzene szakon végzett orgonista-kántor van szolgálatban. A protestáns gyülekezetek közül különösen jó kapcsolata alakult ki a szakcsoportnak a szombathelyi Evangélikus Gyülekezettel, egyrészt a tanítványok, másrészt közös programok révén (koncertek, fogyatékkal élők számára rendezett program). A Szombathelyen végzett hallgatók egy része továbbtanul, így vannak akik elvégezték a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene szakát, vannak, akik orgonaművészi diplomát szereztek hazánkban vagy külföldön és akadnak olyanok is, akik az éneklést választva

3 hivatásuknak, énekművészi diplomát szereztek. Volt hallgatóink rendszeresen visszajárnak a kórusba énekelni, valamint szólista és orgonakísérői feladatokat is vállalnak. Az egyházzenész-képzés a Zenei Tanszék 16 éve felavatott épületében zajlik, ahol 3 kis gyakorló orgona és egy 3 manuálos elektronikus Ahlborn orgona áll az oktatók és a hallgatók rendelkezésére. Az első gyakorló orgonát az intézmény vásárolta, a másodikat Dr. Konkoly István megyéspüspök ajándékozta a tanszéknek, a harmadik gyakorló orgonát és a koncertorgonát a tanszék nyertes pályázatának köszönhető. A képzés hétköznapjait és ünnepnapjait, a vizsgákat és a koncerteket, a lemezfelvételeket és a konferenciákat a főt befogadó koncertteremben élik meg a hallgatók, az oktatók és a hozzájuk látogató vendégek. A 20 éves szombathelyi egyházzenész-képzés kiemelkedő eseménye, s egyben az ünnepi év nyitánya volt 2010 november 15-én, a Szent Péter Székesegyházban Dr. Veres András megyéspüspök úr és Peter Mullerborn domkapitular által celebrált misén való közreműködés, amelynek keretén belül a Berzsenyi Dániel Vegyeskar egy Nemzetközi Liszt Együttes tagjaként bemutatta Liszt Ferenc Esztergomi miséjének Vatikáni változatát. Az esemény zenetörténeti jelentőséggel bírt, hiszen a misét Liszt idejében nem mutatták be, így ez alkalommal volt a mű Vatikáni ősbemutatója. A nemzetközi együttest és a mise állandó részeit Virágh András, a változó részeket pedig Vinczeffy Adrienne vezényelte. Végezetül a beszámoló befejezéseként legyen itt a helye a köszönetnek: Köszönetet mondunk Németh István tanár úrnak, aki tanszékvezetőként megálmodta és elfogadtatta a szombathelyi egyházzenei képzés gondolatát. Tisztelettel köszönetet mondunk Dr. Konkoly István megyéspüspök úrnak számtalan szeretetteljes segítségéért. Köszönetet mondunk Monsignore Dr. Pem László atyának az önzetlen, fáradtságot nem ismerő és szeretetteljes oktatásért és a szakot segítő publikációiért, Gregersen Labossa György lelkész úrnak segítőkészségéért és protestáns hallgatóinkat szeretettel patronáló oktatásáért. Végül, de nem utolsó sorban Dr. Veres András püspök atyának a figyelemért, amivel nyomon követi a képzés egyes állomásait, a segítségért, amellyel kottakiadásunkat megalapozta, valamint azért, ahogy a zenét szeretve-támogatva részt vesz jövőnk alakulásában. Az Egyházzene szak vezető oktatóinak publikációi Virágh András szóló, illetve oratórikus CD, DVD felvételei: Liszt Ferenc összes orgonaművei (5 CD) Kodály Zoltán orgonaművei Remekművek mollban Karácsonyi orgonaszó Laudatio Musicae Pro Cesar Franck összes orgonaművei (3CD) Classical hits for Selected Hungarian Organ Works (2CD) Tamás Gergely Alajos: Nándorfehérvár 1456 oratórium J. S. Bach Orgonaművei I-II. (2CD) J. S. Bach Orgonaművei III J. S. Bach Orgonaművei IV J. S. Bach Orgonaművei V. Giuseppe Verdi: Requiem Hommage a J. S. Bach Liszt Ferenc: Esztergomi-mise vatikáni változat Koloss István: Hungaria Vivat oratórium Ruggiero Leoncavallo: Requiem

4 Monsignore Dr. Pem László Ph.D legfontosabb publikációi: Könyvek: Advent a liturgiatörténet tükrében, Budapest, 1977 (licencia dolgozat) Az advent liturgiája, - története és pasztorális jelentősége, Budapest, (doktori disszertáció) A gregorián ének I. Szombathely, 1992 A gregorián ének interpretációja II. Szombathely, 1992 A gregorián ének esztétikája III. Szombathely, 1994 A gregorián ének a gyakorlatban IV. Szombathely, 1995 Szakrális magyar népénekek és népszokások, Szombathely, 1999 Rapporti tra il canto popolare ungherese e il canto gregoriano Roma, 1998 Valláspedagógia az újraevangelizálás fényében - I.- II., Sárvár, Újsziget -Rota 2000 Didaktika I.-II., Sárvár, A sámánisztikus rítus és a liturgikus gazdagság szellemi lelki megalapozása a magyarság életében. In: Mindent az Evangéliumért (dr. Gyürki László 70. születésnapjára) Körmend Valláspszichológia I.-II., Sárvár, Újsziget-Rota, 2004 Isten pedagógiája és a teljes önátadás Sárvár, Újsziget-Rota, 2006 Berzsenyi Dániel Vegyeskar A Vegyeskar repertoárja az elmúlt 20 évben erőteljesen kibővült az egyetemes és a magyar szakrális zene irányába, mint a cappella, mint hangszerkíséretes művek tekintetében. A kórust karnagyán kívül időröl-időre egyházzenész hallgatók is vezényelték hallgatói koncertek keretében, ahol rövidebb-hosszabb motetták mellett kisebb oratórikus műveket is bemutattak. (Pl: Vivaldi: Gloria) A kórus ezen túlmenően is rendszeresen vett részt oratóriumok előadásában, elsősorban a Savaria Szimfonikus Zenekar (korábbi nevén: Szombathelyi Szimfonikus Zenekar) felkéréseinek eleget téve, de önálló bemutatókat is rendeztek. A kórus rendszeresen vett részt hazai és nemzetközi fesztiválokon-versenyeken, ahol előszeretettel indultak szakrális műsorral, illetve ha alkalom nyílt, egyházzenei kategóriában. Kiemelkedő eredményeik a fenti kategóriákban: Concorso Internationale di Canto Corale Gorizia Olaszország 1999: Egyházi mű legjobb előadásáért Különdíj; 43. Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál Miedzyzdroje Lengyelország 2008: Musica Sacra Kategória Arany Diploma. A Berzsenyi Vegyeskar külföldi fellépései közül a következő országokban adott egyházzenei hangversenyt az elmúlt 20 évben: Anglia 1991, Ausztria 1996, Franciaország 1994, 2004, Hollandia 1991, Írország 1991, Mexikó 2002, Németország 1995, Olaszország 2010, Románia Erdély 2004, Spanyolország A kórus számára a következő kortárs szerzők komponáltak szakrális műveket: Szokolay Sándor, Szőnyi Erzsébet, Kocsár Miklós, Tóth Péter, Horváth Barnabás, Károlyi Pál, Gyöngyösi Levente. A Berzsenyi Dániel Vegyeskar és karnagya szívesen vállal minden feladatot, legszívesebben azonban azokat a kompozíciókat mutatja be, amelyek lélektől-lélekig a hit és a szeretet szavát közvetítik.

5 A Berzsenyi Dániel Vegyeskar által az elmúlt két évtizedben bemutatott oratórikus kompozíciók. Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia Loughborough Anglia 1990 vezényelt: Lars Edlund Kodály: Psalmus Hungaricus Szombathely Bartók Terem 1993 Zalaegerszeg Városi Koncertterem 1993 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Robert Houlihan Szombathely Bartók Terem 1998 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Kocsár Balázs Bárdos Lajos: Missa Prima Missa Tertia Veszprém Vegyipari Egyetem Aula 1993 Kőszeg Jézus szíve templom 1998 orgonán közreműködött: Lőrincz Katalin Kodály: Missa Brevis Szombathely Bartók terem 1992 Veszprém Székesegyház 1993 orgonán közreműködik: Áment Ferenc Lukács vezényel: Vinczeffy Adrienne Károlyi Pál: Magyar Mise ösbemutató Szombathely BDTF Díszterem 1993 Liszt Terem 2000 orgonán közreműködött: Áment Ferenc Lukács Esterházy Pál: Saule, Saule Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 1999 közreműködött: Camerata Pro Music Verdi: Requiem Graz Ausztria 1996 Pannon Festival Orchester vezényelt: Alois J. Hochstrasser Szombathely Művelődési és Sportház 1998 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Kocsár Balázs Liszt Ferenc: Via Crucis Szombathely Liszt Terem 1998, 1999 Harmat Artúr: Te Deum Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2000

6 Lajtha László: Missa Szombathely Liszt Terem 2000 Bartók Terem 2001 vezényelt: Vinczefy Adrienne Lisznyay Szabó Gábor: Missa Salesiana Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2002 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai Szombathely Liszt Terem nyilvános lemezfelvétel 2003 Joseph Haydn Konzervatorium Zenekara (Eisenstadt) Szombathely Bartók Terem 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral Werner Alajos: Szent Márton mise Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2002 Angers Franciaország 2004 Tours Basilique Saint. Martin 2004 orgonán közreműködött: Szokody Ildikó negyedéves Egyházzene szakos hallgató Budapest Belvárosi Főplébániatemlom Mozart: Requiem Szombathely Szalézi templom 2005 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Pál Tamás Michael Haydn: Te Deum Szombathely Bartók Terem 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral Fauré: Requiem Szombathely - Szalézi templom 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Alpaslan Ertüngealp Szőnyi Erzsébet:Boldogasszony éneke Szombathely Liszt Terem 2009, 2010 Sopron Nyugat-magyarországi Egyetem 2009 Sopron Liszt Terem 2010 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Hummel: Átkelés a Vörös tengeren The Progressive Haydn Orchestra vezényelt: Petr Zejfart

7 Szokolay Sándor: Amor Sanctus Szombathely Liszt Terem 2010 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom Sopron Liszt Terem Liszt Ferenc: Esztergomi mise, Vatikáni változat Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Vatikán Szent Péter Bazilika 2010 Albano San Pancratio Székesegyház 2010 Nemzetközi Liszt együttessel vezényelt: Virágh András és Vinczeffy Adrienne Kéziratból megszólaltatott szakrális kompozíciók az elmúlt 20 évben Gregor Werner: Michael Haydn: Franz Novotny: Surrexit Christus vegyeskar Regina Coeli S, kamaraegyüttes Te Deum S,A,T,B, vegyeskar, zenekar Regina Coeli S,A,T,B vegyeskar, zenekar Audi Filia vegyeskar, zenekar Salve Regina A, vegyeskar, hegedű, orgona Alma ex C S, kamaraegyüttes J. N. Fuchs: Salve Regina S,A,T,B, vegyeskar, orgona J. N. Hummel: Offertorium S,A,T,B, vegyeskar, orgona Batthyány Ödön: Drushetzky: Beliczay Gyula: Mosonyi Mihály: Werner Alajos: Hans Koessler: Bárdos Lajos: Lisznyay Szabó Gábor: Ave Maria alt szóló, orgona Benedictus S,A,T,B, vegyeskar, orgona Ave Maria szoprán szóló, vegyeskar, orgona Ave Maria tenor szóló, vegyeskar, zenekar Szent Márton mise T,B, vegyeskar, orgona Gyászba borult vegyeskar Victoria vegyeskar Vexilla Christus inclyta O languens Jesu O Gloriosa Virginum Jesu memoria Rex Clementissime Surrexit Christus Ascendit Christus Aeterna Rex Sancta Parens O Jesule Domina Mundi Missa Salesiana S,A, vegyeskar, orgona

8 Kósa György: Halmos László: Szabó Csaba: Szőnyi Erzsébet: Szokolay Sándor: Koloss István: Károlyi Pál: Mohay Miklós: Kocsár Miklós: Tóth Péter: Horváth Barnabás: Gyöngyösi Levente: Daróci Bárdos Tamás: Lauda anima mea Dominus vegyeskar, orgona Deus meus vegyeskar, orgona Magnificat S,A,T,B, vegyeskar Requiem for a girl B, gyermekkar,vegyeskar, zenekar Motetta a Lélekről vegyeskar, orgona Boldogasszony éneke vegyeskar, orgona Ima rontás ellen vegyeskar Amor Sanctus S, nőikar vegyeskar, orgona Fohász vegyeskar, orgona Magyar mise vegyeskar, orgona Stille Nacht vegyeskar, orgona Ave Maria vegyeskar 132. Zsoltár vegyeskar Négy Máriaének - O, Maria, Mater pia - O, Maria, sine spina - Maria, fons aqua vivae - O, Maria, gratiosa vegyeskar, orgona Dormi Jesu vegyeskar Con Anima - Laetare cor meum - Ave maris Stella - Ave, dulcis Puer natus vegyeskar Bajai fohász vegyeskar Mostan kinyílt vegyeskar Himnusz Jézus nevére - vegyeskar Szakrális kompozíciók közzététele Bárdos Lajos: Himnuszok 1989 Az Esterházy udvar zenéje 2009 Werner Alajos: Missa in honorem Sancti Martini 2010 Laudes Sancti Martini A Berzsenyi Dániel Vegyeskar egyházzenei lemezei: Bárdos Lajos: Missae, Motettae, Hymni 1989 A Magyar Egyházzene Évszázadai I A Magyar Egyházzene Évszázadai II A Magyar Egyházzene Évszázadai III A Magyar Egyházzene Évszázadai IV. 2006

9 A Magyar Egyházzene Évszázadai V A Magyar Egyházzene Évszázadai VI Az Esterházy udvar zenéje - 2 CD Évszázadok Karácsonya 2004 Reflexiók a Magyar Egyházzene Évszázadai c. kiadványra Öröm hallgatni a szebbnél szebb darabokat, amelyek előadása és a technikai kivitelezés, bármilyen magas színvonalú felvétellel felveszi a versenyt.a kísérő-magyarázó-dokumentáló ismertetés pedig a magyar zenetörténet fontos fejezeteit villantja fel, ugyanakkor odaillő művészi színvonalú reprodukciókkal, valamint facsimile részletek bemutatásával teszi érdekfeszítőbbé a magyarázatot. Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, a Zeneakadémia ny. tanszékvezető tanára Nagyon szép, elegáns és európai színvonalú a CD borítója és a benne lévő kísérő füzet. Ezt meg kell mutatni, és terjeszteni kellene külföldön is. Külön gratulálok a szép, stílusos és igazán átélt előadáshoz, ami minden bizonnyal alapos és komoly felkészítés eredménye. Dr. Áment Ferenc Lukács orgonaművész-karnagy, bencés főiskolai tanár

Publikációk: 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre,

Publikációk: 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre, Publikációk: Vinczeffy Adrienne publikációi egyrészt hangzó anyagok 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre, három lemez előkészületben másrészt írásos publikációk 7 könyv, 3 Zenetudományi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Vegyeskara és karnagya Vinczeffy Adrienne, A magyar zenéért, a magyar kultúráért

Berzsenyi Dániel Vegyeskara és karnagya Vinczeffy Adrienne, A magyar zenéért, a magyar kultúráért Berzsenyi Dániel Vegyeskara és karnagya Vinczeffy Adrienne, A magyar zenéért, a magyar kultúráért a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Zenei Tanszékének HangMűhelye és a JADA Kiadó

Részletesebben

MENNYEI - FÖLDI HARMÓNIÁK EGYKOR ÉS MA in memoriam Herceg Esterházy Pál

MENNYEI - FÖLDI HARMÓNIÁK EGYKOR ÉS MA in memoriam Herceg Esterházy Pál A rendezvénysorozat alkalmából megjelent kiadványok: Mennyei Harmóniák Egykor és Ma I-II. A magyar-angol nyelvű kottás-könyvek Esterházy Pál életrajzát, a zeneszerzők kéziratainak facsimile részleteit,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük a 80 éves Mestert!

Szeretettel köszöntjük a 80 éves Mestert! Berzsenyi Dániel Vegyeskara és karnagya Vinczeffy Adrienne, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Zenei Tanszékének HangMűhelye és a JADA Kiadó szeretettel hívja Önt és hozzátartozóit

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

XIV. VECZÁN PÁL EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2007. OKTÓBER 11 14.

XIV. VECZÁN PÁL EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2007. OKTÓBER 11 14. XIV. VECZÁN PÁL EGYHÁZZENEI KÓRUSTALÁLKOZÓ 2007. OKTÓBER 11 14. október 11-én, csütörtökön 16.30 órakor a mindszenti templomban A MINDSZENTI TEMPLOM ÉNEKKARÁNAK előadásában Bárdos Lajos: Nyújtsd ki mennyből

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2014-RE

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2014-RE SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI,MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2014RE 1 A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

VIADANA KÓRUS- ÉS ZENEKARI EGYESÜLET STATISZTIKAI SZÁMJEL: 18052765 9499 529 01 ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

VIADANA KÓRUS- ÉS ZENEKARI EGYESÜLET STATISZTIKAI SZÁMJEL: 18052765 9499 529 01 ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Számviteli beszámoló Mérleg adatok ezer Ft-ban Sorszám 2009 2010 1. A. Befektetett eszközök 0 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 4.

Részletesebben

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA Tartalom Bemutatkozás... 2 A rigai Kórusolimpia... 3 A költségek... 4 Eredmények... 5 Felvételek... 8 Egyesületünk adatai, elérhetőségei...

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-as évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Hangversenyek A

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány tevékenységének bemutatása

A Consort Zenei Alapítvány tevékenységének bemutatása CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY P RO VERA ARTE 2600 Vác, Dombay u. 2. (30) 452 6579 consort@consort.hu www.consort.hu A Consort Zenei Alapítvány tevékenységének bemutatása A váci székhelyű Consort Zenei Alapítvány

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DIÓSDI NŐI KAR ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Kelt: Diósd, 2011. január 22. A közhasznú jelentés tartalma: 1. ALAPADATOK 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

A 107. sorszámú Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 107. sorszámú Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 107. sorszámú Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Beszámoló a Nyíregyházi Cantemus Kórus 2009-es évben folytatott tevékenységéről

Beszámoló a Nyíregyházi Cantemus Kórus 2009-es évben folytatott tevékenységéről Beszámoló a Nyíregyházi Cantemus Kórus 2009-es évben folytatott tevékenységéről A Nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei a 2009-as évben 77 koncertet adtak itthon és külföldön. A Cantemus Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Ars Sacra Fesztivál (Pécs, 2015)

Ars Sacra Fesztivál (Pécs, 2015) Megtalálták az első pécsi székesegyházat? A legújabb régészeti kutatások eredményeiről Buzás Gergely és Tóth Zsolt régészekkel beszélget Heidl György. Helyszín: Magtár Látogatóközpont (konferenciaterem)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Cantemus. VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. 2010. augusztus 16-21. Nyíregyháza. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével

Cantemus. VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. 2010. augusztus 16-21. Nyíregyháza. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével Cantemus VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2010. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2010. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Liszt Rómában Gustave Durand (ceruza-rajz)

Liszt Rómában Gustave Durand (ceruza-rajz) Liszt Rómában Gustave Durand (ceruza-rajz) "A latin nyelvü miséken Liszt Ferenc olyan hangosan imádkozott,mintha ö maga celebrált volna" Liszt Ferenc Esztergomi Mise V A T I K Á N I V Á L T O Z A T A 1

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2015. szeptember 21 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2015. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) ZENE ÉS TUDOMÁNY ELŐADÁSOK 17 00 Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Kelenföldi Barokk Esték - 2015

Kelenföldi Barokk Esték - 2015 Kelenföldi Barokk Esték - 2015 1685-1750 1750 születésének 330. évében a Kelenföldi Református Templomban Budapest Xl.ker., Október huszonharmadika u. 5. Soós Gábor orgonamûvész Vadász Attila orgonamûvész

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ. Laudatio

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ. Laudatio MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ Laudatio Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, ifjabb Sapszon Ferenc A kórusiskola létrehozásának gondolata ifjabb Sapszon Ferenc első együttesének, a budapesti Kosciuszko Tádé utcai iskola

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére

Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére DLA doktori értekezés tézisei Molnár Gyula Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet és művelődés történeti tudományok besorolású doktori iskola Budapest

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

SZENT CECILIA ORGONAKONCERTEK IX. ÉVAD

SZENT CECILIA ORGONAKONCERTEK IX. ÉVAD SZENT CECILIA ORGONAKONCERTEK IX. ÉVAD November hónap folyamán kerül megrendezésre, az egyházzene és zenészek védőszentjének Szent Cecilia tiszteletére szervezett orgonakoncertsorozatának IX. évadja. A

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA

PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA SZEKSZÁRD MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZOKTATÁSI,MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT OSZTÁLY 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. PÉNZÜGYI, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRE ÉS FELADATTERV 2013-RA 1 A SZEKSZÁRDI MADRIGÁLKÓRUS

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Kovács Gábor, PhD

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Kovács Gábor, PhD SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Kovács Gábor, PhD Személyes adatok Tanulmányok Születési hely, idő: Pécs, 1966. szeptember. 10. Lakcím: 6791, Cseresznye u. 10. Tel +3662 449486; +3620 9592658 email: kovacsg@jgypk.u-szeged.hu

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség).

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Pécsi Advent Info Állandó programok a Pécsi Advent ideje alatt Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Hétfõtõl szombatig este 6 órakor szentmise a Székesegyház

Részletesebben

Idopont: 2015.01.1. 9:45 Liturgikus orgonajáték. Idopont: 2015.03.29. 11:45. Orgona + Énekkar. Megjegyzés: Passió

Idopont: 2015.01.1. 9:45 Liturgikus orgonajáték. Idopont: 2015.03.29. 11:45. Orgona + Énekkar. Megjegyzés: Passió Idopont: 2015.01.1. 9:45 Widor : Toccata Idopont: 2015.03.29. 11:45 Orgona + Énekkar Passió Alexandre Gulimant : Paraphrase op. 90 Idopont: 2015.04.5. 9:45 Idopont: 2015.04.5. 11:00 Orgona + Énekkar Stanly

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban.

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban. Bokor György Zenei tanulmányait Szentendrén (Zeneiskola), Budapesten (István Gimnázium Szimfonikus Zenekara), a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete 66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek ellátásra az előadó-művészeti

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Veczán Pál XV. Egyházzenei Kórustalálkozó 2008. október 9 12. Miskolc. október 9-én, csütörtökön 17 órakor a belvárosi görög katolikus templomban

Veczán Pál XV. Egyházzenei Kórustalálkozó 2008. október 9 12. Miskolc. október 9-én, csütörtökön 17 órakor a belvárosi görög katolikus templomban Veczán Pál XV. Egyházzenei Kórustalálkozó 2008. október 9 12. Miskolc október 9-én, csütörtökön 17 órakor a belvárosi görög katolikus templomban A SZITOSZ KAMARAKÓRUS D. Csurszinov: Dosztojno jeszty Iv.

Részletesebben

TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 38ORGONAISMERET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

LISZT FERENC ÖSSZES ORGONAMŰVEI című sorozat a Salgótarjáni Állami Zeneiskola hangversenytermében: március 7. április 25.

LISZT FERENC ÖSSZES ORGONAMŰVEI című sorozat a Salgótarjáni Állami Zeneiskola hangversenytermében: március 7. április 25. 1986 VIRÁGH ANDRÁS Liszt Ferenc- és Pro Civibus díjas orgonaművész-egyházkarnagy, főiskolai tanár publikációs jegyzéke, az 1986 és 2009 között abszolvált nyilvános hangversenyeinek és zenei kiadványainak

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

II. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep

II. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep II. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep & Laurea Mundi Nemzetközi Kórusverseny Laurea Mundi Grand Prix Verseny 2016. július 9-13. a Müpa és az Interkultur Hungaria közös rendezvénye Művészeti vezető Gabor

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között

Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között VII. 2010. augusztus 24-27. 7th Börzsöny Baroque Days early music festival for information in English visit: Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között VII. Börzsöny barokk napok Köszöntó Idén hetedik

Részletesebben

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN Szent Mihály Főplébánia 2015. MÁRCIUS 27. FÁJDALMAS PÉNTEK 2015. MÁRCIUS 29. VIRÁGVASÁRNAP Ferencesek Szent Anna-kápolna 10.00 szentmise 2015.

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA :: 2007 Kedves Jelentkező! Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc

Részletesebben

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék-

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék- Művészetek, technika és életvitel munkaterv 2014/15 tanév Személyi feltételek: Horváthné Baldauf Marianna Dänhardtné Csizmadia Piroska Matematika - ének Rajz Matematika 5.c osztályfőnök osztályfőnöki mk.

Részletesebben

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Budapest VERDI 200 ÜNNEPI GÁLA GIUSEPPE VERDI SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Időpont: 2013. szeptember 29. (vasárnap) 19.00. Helyszín:

Részletesebben

A Jövő Fúvószenéje Fesztivál The Future of Wind Music Festival

A Jövő Fúvószenéje Fesztivál The Future of Wind Music Festival A Jövő Fúvószenéje Fesztivál The Future of Wind Music Festival 2010. október 20 22. A Takács Jenő hangversenyteremben (Pécs, Radnics u. 9.) Az évtizedek óta sikeres magyar zeneoktatás fontos alkotóközösségei

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 106/2004. (IV.21.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 106/2004. (IV.21.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2004. (IV.21.) számú h a t á r o z a t a támogatási szerződések - közművelődési megállapodások megkötéséről A Közgyűlés - az 1-9. sz. mellékletben szereplő

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010.

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Az Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület közhasznú működésének 2010. évi összesített mérlegkimutatása A Összes közhasznú tevékenység bevétele

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) KÖNCSE KRISZTA KERSCH FERENC (1853 1910) EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) KÖNCSE KRISZTA KERSCH FERENC (1853 1910) EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) KÖNCSE KRISZTA KERSCH FERENC (1853 1910) EGYHÁZZENÉSZI TEVÉKENYSÉGE című doktori értekezés tézisei TÉMAVEZETŐ: BERLÁSZ MELINDA 2007

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

iask Zenei és Művészeti Műhely 2016. évi programajánlata

iask Zenei és Művészeti Műhely 2016. évi programajánlata iask Zenei és Művészeti Műhely 2016. évi programajánlata tavaszi programok: Mizsei Zoltán: Hangzó város zenei előadás az Árpádházi Iskolában és a Jurisics gimnáziumban Garajszki Margit: Bartók és fából

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

A zene mindenkié! Koncertek 2011/2012 évad. Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19.

A zene mindenkié! Koncertek 2011/2012 évad. Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19. Somogyi-Tóth Dániel Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19.30 Bartók terem W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes K.156 vonószenekari változat F. Schubert: 5 Menüett

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Pécs, 2010. augusztus 15 22.

Pécs, 2010. augusztus 15 22. Pécs, 2010. augusztus 15 22. A PÉCS CANTAT ELŐZMÉNYE Pécs egyik büszkesége a város magas színvonalú kóruskultúrája. Talán nem sokan tudják, de Pécset magyar és nemzetközi szakmai körökben úgy is tartják

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31.

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány Fordulónap: 2011.12..31. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok eftban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év Tárgyév helyesbítése a b c A. Befektetett eszközök 64 49

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben