20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen"

Átírás

1 20 éves az Egyházzenei képzés Szombathelyen A szombathelyi egyházzenész-képzés gondolata az 1980-as évek végén merült fel. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Zenei Tanszékének vezetője, Németh István fogalmazta meg és terjesztette az intézmény vezetősége elé a koncepciót. Az Egyházzene szak kidolgozását és elfogadtatását is ő kezdte el, amit nyugdíjba vonulásakor a tanszék irányításával együtt Szabó Csaba vett át ( es tanév). A megfelelő engedélyek birtokában az Ének-zene Egyházzene szakpárosításban végül 1991 szeptemberében indult képzés Szombathelyen. Az Egyházzene szak ökumenikus szellemiségű. Az Egyházzene szaktanári karát, a tanszékvezetést 1991 nyarán megkezdő Vinczeffy Adrienne kérte fel. A Liturgia tárgy oktatását Dr. Konkoly István megyéspüspök vállalta el, aki nyugdíjba vonulásáig mindenben segítette az egyházzene képzését. Az evangélikus Liturgia oktatását Fehér Károly lelkész, a református Liturgia oktatását pedig Szakál Elemér esperes vállalta. A szak első orgonatanára Dr. Áment Ferenc Lukács atya, a Pannonhalmi Bazilika orgonaművésze, a főmonostor regens chori-ja lett, aki óraadóként oktatta a tárgyat. A szakon egyházzenei szaktárgyakat tanító tanárok az elmúlt két évtizedben: Herbert Wulf, Csizmadia Márta, Laborczi Erzsébet, Pócza-Stark Júlia Orgona, Dr. Ecsedi Zsuzsanna, Kéringer László, Károlyi Pál Egyházzene irodalom, Horváth Rezső, Nagyné Fülöp Zsuzsanna, Kocsisné Körmendi Klára Karvezetés, Kürnyek Róbert Liturgia. A kezdetektől tanít egyházzenei tárgyakat Monsignore Dr. Pem László Ph.D a Szombathelyi Egyházmegye zeneigazgatója, a Székesegyház Werner kórusának karnagya, valamint a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Tagozatának igazgatója. Pem atya oktatott tárgyai: Gregorián ének, Népének, Egyházzene gyakorlat, Liturgia. Az Evangélikus liturgia tárgyat jelenleg Gregersen Labossa György lelkész oktatja tól a liturgikus orgonajátékot és az orgonát Virágh András tanítja, aki egyben az Egyházzene szakcsoport vezetője is lett. Virágh András emellett a Budapesti Belvárosi Főplébánia templom Főzeneigazgatója is. Munkásságát 2001-ben Liszt-díjjal jutalmazták. A karvezetéssel kapcsolatos tárgyakat a kezdetektől Vinczeffy Adrienne tanítja, valamint ő vezeti a Berzsenyi Dániel Vegyeskart. Az Egyházzene szak indulásánál a legtöbb feladatot az jelentette, hogy egy olyan korszerű, ugyanakkor hagyományokra épülő tananyagot és kottaanyagot állítsanak össze az oktatók, amely méltó egyrészt a magyar egyházzene képzési hagyományaihoz, másrészt a Szombathelyi Egyházmegye nagy múltú zenei életéhez. (A Szombathelyi Székesegyházban kezdte meg működését Dr. Werner Alajos atya, aki a hírneves Schola Cantorum Sabariensis fiú-vegyeskar alapító-karnagya volt. Werner atya ig működött Szombathelyen, ahol a kórus vezetésén kívül számos kompozíciót is írt.) Az Egyházzenei Szakcsoport a hagyományok tiszteletére épülő, a legújabb kutatásokat a tananyagba beépítő egyházzenei műhellyé kovácsolódott, amely a kutatásokat-publikációkat a Zenei Tanszék HangMűhelyén keresztül valósítja meg. A szakcsoport tanárai és hallgatói elsősorban a Berzsenyi Dániel Vegyeskar fellépésein keresztül részt vesznek a tanszék és a Nyugat-magyarországi Egyetem zenei életében, szívesen közreműködnek liturgikus eseményeken.

2 Virágh András a szakcsoport vezetőjeként gondot fordít a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek rendszeres bővítésére is. Ezt a célt szolgálják a rendszeresen megrendezett orgonatúrák, amelyek során az egyházzene szakos hallgatók testközelből megismerhetik és kipróbálhatják Magyarország legszebb és legnagyobb orgonáit. Ezek a hangszerek többnyire a püspöki székhelyeken találhatók Szombathely, Pécs, Szeged, Kalocsa, Eger, Budapest ahová magánemberként lehetetlen bejutni. A tanulmányi kirándulások alkalmával a kiemelkedő templomok, székesegyházak, bazilikák mellett számos hangversenytermi orgonát is meglátogatott a szakcsoport: Művészetek Palotája, Zeneakadémia Budapest, szekszárdi Művészetek Háza - Szekszárd, Alapfokú Művészeti Intézet Salgótarján. Az orgonatúrák alkalmat adtak orgonaműhelyek meglátogatására is: Budapesten Váradi és Fia, Pécsett a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra KFT üzeme. Ezek a látogatások a műhely vezetőinek szakszerű vezetésével zajlottak Az egyházzene szak hallgatói és tanári kara két kiemelkedő külföldi tanulmányi kiránduláson is részt vett (Olaszország 1995, Ausztria 2003), melyek közül az 1995-ben Rómában és a Vatikánban tett látogatás azért lett különösen emlékezetes, mert Dr. Konkoly István megyéspüspök közbenjárásával a hallgatóknak alkalmuk volt, a Vatikánban celebrált misén énekelni. A tanulmányutakon szerzett élmények és benyomások elemi erővel hatottak a résztvevőkre, szakmai munkájukhoz és jövőbeni fejlődésükhöz perspektívát és inspirációt szolgáltattak. Monsignore Dr. Pem László atya az Egyházzene gyakorlat című tárgy oktatása során a Szombathelyi Székesegyház nagymúltú zenei és liturgikus életébe vonta be az egyházzenész hallgatókat. Dr. Pem László atya az általa tartott szentmiséken rendszeresen megbízta hallgatóit a liturgikus orgonajáték-szolgálattal, amelyet a szentmise végeztével a hallgatókkal személyesen konzultálva minősített, korrigált, gyakorlati tanácsaival látva el tanítványait. Vinczeffy Adrienne a karvezetés tárgy során, valamint az énekkar munkájában az ismert szakrális kompozíciókon kívül a legújabb kutatások eredményeivel is megismertette a hallgatókat, így rendszeresen szólaltattak meg kéziratos kompozíciókat, valamint a Musica Danubiana sorozat darabjait is. A kórus nemzetközi kitekintésre is szert tett saját külföldi egyházzenei koncertjei, valamint a határon túli gyülekezetek számára celebrált miséken való részvételek által. Az Egyházzenész-képzés természetes velejárójaként a HangMűhely rendszeresen rendezett koncertekkel fűszerezett konferenciákat-egyházzenei programokat. Ezek közül kiemelkedik az Egyházzenei Napok programsorozata (Evangélikus Egyházzenei Napok 1992, Katolikus Egyházzenei Napok 1993, Református Egyházzenei Napok 1994, Ökumenikus Egyházzenei Napok 2002 folyamatosan az egész tanévben) Az egyházzene szak nemcsak eszmeileg ökumenikus, hanem a gyakorlatban is, ami az egyes szaktárgyak tananyagában éppen úgy megnyilvánul, mint a közös liturgikus eseményeken. A szakcsoport publikációiban is lemezek, kották, könyvek megjelenik az ökumené, hiszen az egyes kiadványok katolikus és protestáns műveket is tartalmaznak. A szombathelyi Egyházzene szak jó kapcsolatokat ápol a város és a megye felekezeteivel: a város legtöbb templomában az egyházzene szakon végzett orgonista-kántor van szolgálatban. A protestáns gyülekezetek közül különösen jó kapcsolata alakult ki a szakcsoportnak a szombathelyi Evangélikus Gyülekezettel, egyrészt a tanítványok, másrészt közös programok révén (koncertek, fogyatékkal élők számára rendezett program). A Szombathelyen végzett hallgatók egy része továbbtanul, így vannak akik elvégezték a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene szakát, vannak, akik orgonaművészi diplomát szereztek hazánkban vagy külföldön és akadnak olyanok is, akik az éneklést választva

3 hivatásuknak, énekművészi diplomát szereztek. Volt hallgatóink rendszeresen visszajárnak a kórusba énekelni, valamint szólista és orgonakísérői feladatokat is vállalnak. Az egyházzenész-képzés a Zenei Tanszék 16 éve felavatott épületében zajlik, ahol 3 kis gyakorló orgona és egy 3 manuálos elektronikus Ahlborn orgona áll az oktatók és a hallgatók rendelkezésére. Az első gyakorló orgonát az intézmény vásárolta, a másodikat Dr. Konkoly István megyéspüspök ajándékozta a tanszéknek, a harmadik gyakorló orgonát és a koncertorgonát a tanszék nyertes pályázatának köszönhető. A képzés hétköznapjait és ünnepnapjait, a vizsgákat és a koncerteket, a lemezfelvételeket és a konferenciákat a főt befogadó koncertteremben élik meg a hallgatók, az oktatók és a hozzájuk látogató vendégek. A 20 éves szombathelyi egyházzenész-képzés kiemelkedő eseménye, s egyben az ünnepi év nyitánya volt 2010 november 15-én, a Szent Péter Székesegyházban Dr. Veres András megyéspüspök úr és Peter Mullerborn domkapitular által celebrált misén való közreműködés, amelynek keretén belül a Berzsenyi Dániel Vegyeskar egy Nemzetközi Liszt Együttes tagjaként bemutatta Liszt Ferenc Esztergomi miséjének Vatikáni változatát. Az esemény zenetörténeti jelentőséggel bírt, hiszen a misét Liszt idejében nem mutatták be, így ez alkalommal volt a mű Vatikáni ősbemutatója. A nemzetközi együttest és a mise állandó részeit Virágh András, a változó részeket pedig Vinczeffy Adrienne vezényelte. Végezetül a beszámoló befejezéseként legyen itt a helye a köszönetnek: Köszönetet mondunk Németh István tanár úrnak, aki tanszékvezetőként megálmodta és elfogadtatta a szombathelyi egyházzenei képzés gondolatát. Tisztelettel köszönetet mondunk Dr. Konkoly István megyéspüspök úrnak számtalan szeretetteljes segítségéért. Köszönetet mondunk Monsignore Dr. Pem László atyának az önzetlen, fáradtságot nem ismerő és szeretetteljes oktatásért és a szakot segítő publikációiért, Gregersen Labossa György lelkész úrnak segítőkészségéért és protestáns hallgatóinkat szeretettel patronáló oktatásáért. Végül, de nem utolsó sorban Dr. Veres András püspök atyának a figyelemért, amivel nyomon követi a képzés egyes állomásait, a segítségért, amellyel kottakiadásunkat megalapozta, valamint azért, ahogy a zenét szeretve-támogatva részt vesz jövőnk alakulásában. Az Egyházzene szak vezető oktatóinak publikációi Virágh András szóló, illetve oratórikus CD, DVD felvételei: Liszt Ferenc összes orgonaművei (5 CD) Kodály Zoltán orgonaművei Remekművek mollban Karácsonyi orgonaszó Laudatio Musicae Pro Cesar Franck összes orgonaművei (3CD) Classical hits for Selected Hungarian Organ Works (2CD) Tamás Gergely Alajos: Nándorfehérvár 1456 oratórium J. S. Bach Orgonaművei I-II. (2CD) J. S. Bach Orgonaművei III J. S. Bach Orgonaművei IV J. S. Bach Orgonaművei V. Giuseppe Verdi: Requiem Hommage a J. S. Bach Liszt Ferenc: Esztergomi-mise vatikáni változat Koloss István: Hungaria Vivat oratórium Ruggiero Leoncavallo: Requiem

4 Monsignore Dr. Pem László Ph.D legfontosabb publikációi: Könyvek: Advent a liturgiatörténet tükrében, Budapest, 1977 (licencia dolgozat) Az advent liturgiája, - története és pasztorális jelentősége, Budapest, (doktori disszertáció) A gregorián ének I. Szombathely, 1992 A gregorián ének interpretációja II. Szombathely, 1992 A gregorián ének esztétikája III. Szombathely, 1994 A gregorián ének a gyakorlatban IV. Szombathely, 1995 Szakrális magyar népénekek és népszokások, Szombathely, 1999 Rapporti tra il canto popolare ungherese e il canto gregoriano Roma, 1998 Valláspedagógia az újraevangelizálás fényében - I.- II., Sárvár, Újsziget -Rota 2000 Didaktika I.-II., Sárvár, A sámánisztikus rítus és a liturgikus gazdagság szellemi lelki megalapozása a magyarság életében. In: Mindent az Evangéliumért (dr. Gyürki László 70. születésnapjára) Körmend Valláspszichológia I.-II., Sárvár, Újsziget-Rota, 2004 Isten pedagógiája és a teljes önátadás Sárvár, Újsziget-Rota, 2006 Berzsenyi Dániel Vegyeskar A Vegyeskar repertoárja az elmúlt 20 évben erőteljesen kibővült az egyetemes és a magyar szakrális zene irányába, mint a cappella, mint hangszerkíséretes művek tekintetében. A kórust karnagyán kívül időröl-időre egyházzenész hallgatók is vezényelték hallgatói koncertek keretében, ahol rövidebb-hosszabb motetták mellett kisebb oratórikus műveket is bemutattak. (Pl: Vivaldi: Gloria) A kórus ezen túlmenően is rendszeresen vett részt oratóriumok előadásában, elsősorban a Savaria Szimfonikus Zenekar (korábbi nevén: Szombathelyi Szimfonikus Zenekar) felkéréseinek eleget téve, de önálló bemutatókat is rendeztek. A kórus rendszeresen vett részt hazai és nemzetközi fesztiválokon-versenyeken, ahol előszeretettel indultak szakrális műsorral, illetve ha alkalom nyílt, egyházzenei kategóriában. Kiemelkedő eredményeik a fenti kategóriákban: Concorso Internationale di Canto Corale Gorizia Olaszország 1999: Egyházi mű legjobb előadásáért Különdíj; 43. Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál Miedzyzdroje Lengyelország 2008: Musica Sacra Kategória Arany Diploma. A Berzsenyi Vegyeskar külföldi fellépései közül a következő országokban adott egyházzenei hangversenyt az elmúlt 20 évben: Anglia 1991, Ausztria 1996, Franciaország 1994, 2004, Hollandia 1991, Írország 1991, Mexikó 2002, Németország 1995, Olaszország 2010, Románia Erdély 2004, Spanyolország A kórus számára a következő kortárs szerzők komponáltak szakrális műveket: Szokolay Sándor, Szőnyi Erzsébet, Kocsár Miklós, Tóth Péter, Horváth Barnabás, Károlyi Pál, Gyöngyösi Levente. A Berzsenyi Dániel Vegyeskar és karnagya szívesen vállal minden feladatot, legszívesebben azonban azokat a kompozíciókat mutatja be, amelyek lélektől-lélekig a hit és a szeretet szavát közvetítik.

5 A Berzsenyi Dániel Vegyeskar által az elmúlt két évtizedben bemutatott oratórikus kompozíciók. Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia Loughborough Anglia 1990 vezényelt: Lars Edlund Kodály: Psalmus Hungaricus Szombathely Bartók Terem 1993 Zalaegerszeg Városi Koncertterem 1993 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Robert Houlihan Szombathely Bartók Terem 1998 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Kocsár Balázs Bárdos Lajos: Missa Prima Missa Tertia Veszprém Vegyipari Egyetem Aula 1993 Kőszeg Jézus szíve templom 1998 orgonán közreműködött: Lőrincz Katalin Kodály: Missa Brevis Szombathely Bartók terem 1992 Veszprém Székesegyház 1993 orgonán közreműködik: Áment Ferenc Lukács vezényel: Vinczeffy Adrienne Károlyi Pál: Magyar Mise ösbemutató Szombathely BDTF Díszterem 1993 Liszt Terem 2000 orgonán közreműködött: Áment Ferenc Lukács Esterházy Pál: Saule, Saule Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 1999 közreműködött: Camerata Pro Music Verdi: Requiem Graz Ausztria 1996 Pannon Festival Orchester vezényelt: Alois J. Hochstrasser Szombathely Művelődési és Sportház 1998 a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Kocsár Balázs Liszt Ferenc: Via Crucis Szombathely Liszt Terem 1998, 1999 Harmat Artúr: Te Deum Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2000

6 Lajtha László: Missa Szombathely Liszt Terem 2000 Bartók Terem 2001 vezényelt: Vinczefy Adrienne Lisznyay Szabó Gábor: Missa Salesiana Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2002 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai Szombathely Liszt Terem nyilvános lemezfelvétel 2003 Joseph Haydn Konzervatorium Zenekara (Eisenstadt) Szombathely Bartók Terem 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral Werner Alajos: Szent Márton mise Szombathely Liszt Terem/lemezfelvétel 2002 Angers Franciaország 2004 Tours Basilique Saint. Martin 2004 orgonán közreműködött: Szokody Ildikó negyedéves Egyházzene szakos hallgató Budapest Belvárosi Főplébániatemlom Mozart: Requiem Szombathely Szalézi templom 2005 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Pál Tamás Michael Haydn: Te Deum Szombathely Bartók Terem 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral Fauré: Requiem Szombathely - Szalézi templom 2006 Szombathelyi Szimfónikus Zenekarral vezényelt: Alpaslan Ertüngealp Szőnyi Erzsébet:Boldogasszony éneke Szombathely Liszt Terem 2009, 2010 Sopron Nyugat-magyarországi Egyetem 2009 Sopron Liszt Terem 2010 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Hummel: Átkelés a Vörös tengeren The Progressive Haydn Orchestra vezényelt: Petr Zejfart

7 Szokolay Sándor: Amor Sanctus Szombathely Liszt Terem 2010 Budapest Belvárosi Főplébániatemplom Sopron Liszt Terem Liszt Ferenc: Esztergomi mise, Vatikáni változat Budapest Belvárosi Főplébániatemplom 2010 Vatikán Szent Péter Bazilika 2010 Albano San Pancratio Székesegyház 2010 Nemzetközi Liszt együttessel vezényelt: Virágh András és Vinczeffy Adrienne Kéziratból megszólaltatott szakrális kompozíciók az elmúlt 20 évben Gregor Werner: Michael Haydn: Franz Novotny: Surrexit Christus vegyeskar Regina Coeli S, kamaraegyüttes Te Deum S,A,T,B, vegyeskar, zenekar Regina Coeli S,A,T,B vegyeskar, zenekar Audi Filia vegyeskar, zenekar Salve Regina A, vegyeskar, hegedű, orgona Alma ex C S, kamaraegyüttes J. N. Fuchs: Salve Regina S,A,T,B, vegyeskar, orgona J. N. Hummel: Offertorium S,A,T,B, vegyeskar, orgona Batthyány Ödön: Drushetzky: Beliczay Gyula: Mosonyi Mihály: Werner Alajos: Hans Koessler: Bárdos Lajos: Lisznyay Szabó Gábor: Ave Maria alt szóló, orgona Benedictus S,A,T,B, vegyeskar, orgona Ave Maria szoprán szóló, vegyeskar, orgona Ave Maria tenor szóló, vegyeskar, zenekar Szent Márton mise T,B, vegyeskar, orgona Gyászba borult vegyeskar Victoria vegyeskar Vexilla Christus inclyta O languens Jesu O Gloriosa Virginum Jesu memoria Rex Clementissime Surrexit Christus Ascendit Christus Aeterna Rex Sancta Parens O Jesule Domina Mundi Missa Salesiana S,A, vegyeskar, orgona

8 Kósa György: Halmos László: Szabó Csaba: Szőnyi Erzsébet: Szokolay Sándor: Koloss István: Károlyi Pál: Mohay Miklós: Kocsár Miklós: Tóth Péter: Horváth Barnabás: Gyöngyösi Levente: Daróci Bárdos Tamás: Lauda anima mea Dominus vegyeskar, orgona Deus meus vegyeskar, orgona Magnificat S,A,T,B, vegyeskar Requiem for a girl B, gyermekkar,vegyeskar, zenekar Motetta a Lélekről vegyeskar, orgona Boldogasszony éneke vegyeskar, orgona Ima rontás ellen vegyeskar Amor Sanctus S, nőikar vegyeskar, orgona Fohász vegyeskar, orgona Magyar mise vegyeskar, orgona Stille Nacht vegyeskar, orgona Ave Maria vegyeskar 132. Zsoltár vegyeskar Négy Máriaének - O, Maria, Mater pia - O, Maria, sine spina - Maria, fons aqua vivae - O, Maria, gratiosa vegyeskar, orgona Dormi Jesu vegyeskar Con Anima - Laetare cor meum - Ave maris Stella - Ave, dulcis Puer natus vegyeskar Bajai fohász vegyeskar Mostan kinyílt vegyeskar Himnusz Jézus nevére - vegyeskar Szakrális kompozíciók közzététele Bárdos Lajos: Himnuszok 1989 Az Esterházy udvar zenéje 2009 Werner Alajos: Missa in honorem Sancti Martini 2010 Laudes Sancti Martini A Berzsenyi Dániel Vegyeskar egyházzenei lemezei: Bárdos Lajos: Missae, Motettae, Hymni 1989 A Magyar Egyházzene Évszázadai I A Magyar Egyházzene Évszázadai II A Magyar Egyházzene Évszázadai III A Magyar Egyházzene Évszázadai IV. 2006

9 A Magyar Egyházzene Évszázadai V A Magyar Egyházzene Évszázadai VI Az Esterházy udvar zenéje - 2 CD Évszázadok Karácsonya 2004 Reflexiók a Magyar Egyházzene Évszázadai c. kiadványra Öröm hallgatni a szebbnél szebb darabokat, amelyek előadása és a technikai kivitelezés, bármilyen magas színvonalú felvétellel felveszi a versenyt.a kísérő-magyarázó-dokumentáló ismertetés pedig a magyar zenetörténet fontos fejezeteit villantja fel, ugyanakkor odaillő művészi színvonalú reprodukciókkal, valamint facsimile részletek bemutatásával teszi érdekfeszítőbbé a magyarázatot. Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, a Zeneakadémia ny. tanszékvezető tanára Nagyon szép, elegáns és európai színvonalú a CD borítója és a benne lévő kísérő füzet. Ezt meg kell mutatni, és terjeszteni kellene külföldön is. Külön gratulálok a szép, stílusos és igazán átélt előadáshoz, ami minden bizonnyal alapos és komoly felkészítés eredménye. Dr. Áment Ferenc Lukács orgonaművész-karnagy, bencés főiskolai tanár

Publikációk: 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre,

Publikációk: 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre, Publikációk: Vinczeffy Adrienne publikációi egyrészt hangzó anyagok 12 lemez, 2 dupla album, 1 demo felvétel amerikai felkérésre, három lemez előkészületben másrészt írásos publikációk 7 könyv, 3 Zenetudományi

Részletesebben

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Hangversenyek A

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma

M E G H Í V Ó. A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma M E G H Í V Ó A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma tisztelettel meghívja Önt és családját Pászti Miklós születésének 85. évfordulója

Részletesebben

Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913)

Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913) Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 371 390 Göblyös Péter Vavrinecz Mór zeneszerző, a Mátyás templom egykori karnagya (1858 1913) Halálának 100. évfordulóján A budavári Nagyboldogasszony-templom (régebben

Részletesebben

ARS SACRA FESZTIVÁL 2014. Nyitott Templomok Napja 20 28. KÜLÖNSZÁM. szeptember INGYENES 2014/20. Kulturális programmagazin. 2014. szeptember 20.

ARS SACRA FESZTIVÁL 2014. Nyitott Templomok Napja 20 28. KÜLÖNSZÁM. szeptember INGYENES 2014/20. Kulturális programmagazin. 2014. szeptember 20. INGYENES Kulturális programmagazin 2014/20. KÜLÖNSZÁM ARS SACRA FESZTIVÁL Nyitott Templomok Napja 2014. szeptember 20. 2014. szeptember 20 28. A programok ingyenesek! ars-sacra.hu facebook.com/arssacraalapitvany

Részletesebben

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek!

III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! III. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE 2009. SZEPTEMBER 19 27. A Szakrális Művészetek Hete programjai ingyenesek! Elérhetőségeink: Ars Sacra Alapítvány 1126 Budapest, Márvány u. 28. Székhely: 1026 Budapest, Torockó

Részletesebben

A Harmonia Consort bemutatása

A Harmonia Consort bemutatása A Harmonia Consort bemutatása A Harmonia Consort 2002. decembere óta működik, az egyesületi formát hivatalosan 2003. novemberében vette fel. Megalakulásunk célja egyrészt az volt, hogy egy új színfolt

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/3 szeptember Tartalom Kodály Zoltán Utam a zenéhez: Lutz Besch Bónis Ferenc Márkusné Natter-Nád Klára.................................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme PROGRAM: [ április 9. péntek ] 14.00-18.00 Regisztráció a Jurisich Miklós Gimnáziumban (Kőszeg, Hunyadi utca ) 15.00-18.00 Akusztikai próbák a JMG dísztermében 20.00 Szakmai beszélgetések Helyszín: a Jurisics

Részletesebben

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE 2015/2016 www.gso.hu A koncertek helyszíne: Mûvészetek Háza Gödöllô Gödöllô, Szabadság út 6. I. koncert 2015. szeptember 26. szombat

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. V. ÉvfolYam - 5. szám. 2009. május

125 Ft. Regionális Közösségi lap. V. ÉvfolYam - 5. szám. 2009. május 125 Ft Regionális Közösségi lap V. ÉvfolYam - 5. szám 2009. május CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/3 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI SZERKESZTI: Márkusné Natter-Nád Klára XXXV. évfolyam 2014/3 szeptember TARTALOM Kodály Zoltán szoboravatás Galyatetőn

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara

A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent Margit felnőtt énekkara Összeállította Dr. Czár György Imre kántor karnagy Z 1 X Z 2 X A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia Szent

Részletesebben

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011 2011. SZEPTEMBER 17-25. SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE FESZ TIVÁL 2011 A programok ingyenesek! Beköszöntő A Városmisszió gyümölcseként öt évvel ezelőtt született meg a Szakrális Művészetek Hete, melynek művészeti

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA

CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA CSEHI ÁGOTA 20 ÉVES A SZLOVÁKIAI MAGYAR ZENEBARÁTOK TÁRSASÁGA 1 A kötet megjelenését a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. Megjelentette a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága Csemadok

Részletesebben

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813)

ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ZENEKARI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON A XVIII-XIX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (1790-1813) SZEFCSIK ZSOLT JÓZSEF TÉMAVEZETŐ : FARKAS ZOLTÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST,

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/4

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXV. évfolyam 2014/4 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXV. évfolyam 2014/4 Emlékezés Vargyas Lajos születésének CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL Az MTA BTK Néprajztudományi és Zenetudományi Intézetei 2014. szeptember 29-én az MTA Székház

Részletesebben