4/c. Hit- és erkölcstan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/c. Hit- és erkölcstan"

Átírás

1 immár 4/c. Hit- és erkölcstan A törvényi szabályozásnak megfelelően folytattuk szeptemberben az új tantárgyak bevezetését elsősorban, kezdeti az első nehézségek és második, után az ötödik ami az és írásbeli hatodik szülői évfolyamon nyilatkozatok felmenő időre rendszerben. való beszerzését jelentette (Hit és illetve erk.2015.) összehangolását Az erkölcstan oktatását sikerült a törvényben az az alsó előírásoknak tagozaton lévő megfelelően a elmélet tanítók, és a eleget felső a mindennapi tagozaton tenni feladatunknak. egy gyakorlat szakirányú megvalósítását, végzett óraszámnak. következő kolléga évtől látta szerepet el. Az kaphat idei tanévben az erkölcstan sikerült oktatásában, beiskoláznunk így eleget egy tudunk másik felsős tenni kollégát megnövekedett tanfolyamot is, aki Három erkölcstan tudnak Hit Gyülekezet. felekezet oktatót órát tartó biztosítani. Az hitoktatója Evangélikus kolléga A vett helyettesítette hitoktatókkal Egyház részt a hit- visszalépett korrekt, őket. és erkölcstan jó az partneri iskolai oktatásában: kapcsolat hitoktatás a katolikus, alakult lehetőségétől, ki. a Hiányzásuknál református mert nem és az a Sikerült párhuzamosan bár nem volt az órarendet könnyű tarthassák megszervezni. úgy megtervezni, a kollégák, egyelőre hogy az minden erkölcstan csoportnak és a hit- tudtunk és erkölcstan helyet biztosítani, órákat megfelelően Az Az adminisztrációt, végeztük: az nem értékelést osztályoztunk, a törvényi a jól megfelelt előírásoknak és a megfelelt és a pedagógiai minősítést kapták programunknak formálására, új tantárgy több továbbra nevelési alkalmat is több tesz lehetőséget lehetővé, ad ezért tanítványaink bevezetése pozitívnak jobb megismerésére, értékelhető. a jellemük tanulók. 4/d. ÖKO iskolai beszámoló Egészség és környezetvédelmi nevelés Ebben a tanévben a következő programokkal gazdagítottuk, vagy a hagyományokat ápolva neveltük a tanulóinkat az egészséges életmódra és a környezet megóvására. Erdei iskolában volt a 6.a és a 6.b osztály. Az új hely, Hetvehely, amely nagyon tetszett mind a diákoknak, mind a nevelőknek. Itt a szokásos módon, tapasztalatokra, megfigyelésekre építve ismerkedtek a tanulók az erdő növény és állatvilágával, a természet szépségeivel, miközben jó levegőn tartózkodtak a résztvevők. 42.

2 A Mozgás öröme VKI projekt elindításával diákjaink, az év során vállalt feladataikat teljesítették az osztályfőnökeik vezetésével. Megtervezte és megpályázta a természettudományi munkaközösség a projektzáró műsort, amit a VKI tagiskolái megismertek. Idén is színes, érdekes és hasznos program várt ránk az Öko- napon. Nagyon hatékonynak tartom, hogy felmenő rendszerben 5-8.-osztályig láthatják a diákok a természetes és épített környezetet az egyetem Botanikus kertjében, szembesülhetnek társadalmunk problémáival, mint pl. a hulladékkezelés és szennyvíztisztítás, illetve megismerkedhetnek a hatékony energiagazdálkodással- a hőerőműi látogatás alkalmával. Tavasszal a napközis munkaközösség egy nagyszabású "iskolaszépítő" akcióba kezdett, rengeteg színes virágot ültettek a felső udvaron a kertbe. A felsősök részéről is volt kezdeményezés, a Föld napja alkalmából a 6. a és 6. b osztályok ültettek gyógy- és fűszernövényeket a saját tantermükben. Első félévben még úgy tűnt, hogy nem sikerül semmilyen irányban elmozdulni a szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan, de januárban nagy örömmel láthattuk, hogy kapott az iskola egy piros konténert, valamint kikerültek a folyosókra a hullámkarton edények, melyek papír és műanyag hulladék gyűjtésére szolgálnak. Az osztályfőnökök felhívták a gyerekek figyelmét a válogatás fontosságára. Jól sikerült a kétszeri iskolai papírgyűjtés, a gyerekek rengeteg papírt, PET- palackot, kupakot és alumínium dobozt hoztak. Prevenciós programjaink: Az 5. és 6. évfolyamos tanulóinkkal a NUTRIKID programba kapcsolódtunk be először az idei tanévben. Év eleji felmérő teszteket megírták a diákok azért, hogy a program végén ismét 43.

3 mérve a tudásukat látható legyen a fejlődés eredménye. A program az egészséges táplálkozást alakítja a tanulókban. A 6. évfolyamos tanulóink a TEGY programban szintén a táplálkozás minőségi fontosságával ismerkedtek meg és futottak az egészségükért. A helyes fogápolási ismeretekkel az osztályfőnökök és az asszisztensnők ismertetik meg a gyerekeket, a gyermekfogászati szűréseken évi 2 alkalommal. Osztályfőnöki órákon az of. és a védőnő a 4 osztályosokkal a tisztálkodás, mosdás, bőrápolás és a menstruációs higiénével ismerteti meg a gyerekeket. Természetesen a nemi különbségeket figyelembe véve a fiúknak és a lányoknak külön helyen és más időben. A WC és a piszoár helyes használatát alsó tagozaton a tanítók és a napközis nevelők végzik. Dohányzás megelőzés és az alkohol elleni prevenció szintén az osztályfőnöki órákon a védőnő, vagy egy biológia szakos tanár segítségével történik. Március 18-án a "Magyar Rákliga" képviseletében jöttek az iskolába önkéntesek, hogy 8. évfolyamon rákmegelőzés témakörben tartsanak előadást. Nagyon érdekes, információgazdag órákat tartottak, fiúknak és lányoknak külön- külön. Szeptemberben sikerült folytatnunk a tavalyi kezdeményezésünket, hogy a szülők figyelmét is felhívjuk a gyermekeket fenyegető modernkori veszélyekre. A hatodikos diákok szüleinek szervezett bűnmegelőzési fórum nagyon tetszett a szülőknek. A tájékoztatóról pozitív visszajelzések érkeztek, valóban figyelemfelkeltőnek és hasznosnak bizonyult. Fekete Rita rendőr alezredes asszonnyal a 2. félévre szerveztük a tájékoztató órákat évfolyamon. Ahogy azt már évek óta megszokhattuk, a gyerekek igényeihez, érettségi szintjükhöz, előzetes ismereteikhez teljes mértékben alkalmazkodva érdekes és sokszor 44.

4 megdöbbentő információkkal megtűzdelt beszélgetésekben vehettünk részt. Minden évfolyamon más és más téma került: elő, mint pl. biztonságos közlekedés egyedül, veszélyes helyzetek, önvédelem, testi és lelki terror a közösségben, alkohol, dohányzás, legális és illegális szerek, drogok hatásai, büntethetőség, bűncselekmény fogalma, rendőri intézkedések. Április 22-én, egy év kihagyás után ismét meghívhattuk Vatai Jolán prevenciós szakembert, aki a 8. évfolyamos diákoknak tartott előadást a drogok megsemmisítő hatásáról. A gyerekek néma csöndben, feszült érdeklődéssel hallgatták a kellően elrettentő igazságot. A lelki egészség megőrzés alatt az osztályban vagy tanórán jelentkező problémákat a szaktanárok és az osztályfőnökök orvosolják a házirend alapján. Az egész tanév folyamán a tanári ügyelet alatt a balesetek elkerülése a cél. Az iskolai szűréseken a mozgásszervi problémával rendelkező tanulók nyomon követése. Szoros kapcsolat kialakításával valósult meg, mely a védőnő az orvos a gyógytestnevelő a szülő és egy kapcsolattartó tanár közös munkája során. Egészséges táplálkozásról szóló kérdőívet töltöttek ki felsős tanulóink, aminek eredményeként a régebben megismert táplálkozási és sportolási szokásokat lehet majd összehasonlítani a mostaniakkal. Ezeknek az eredményeknek a birtokában intézkedési tervet dolgozhatunk ki azokon a területeken, ahol elmaradás igazolódik be. A gyermekklinika ebben az évben is vizsgálatokat végez diákjaink körében. Az agyi aktivitást és a táplálkozást vizsgálja orvosi műszerekkel. Iskolánkból elballagott diákjainkat nyomon követéses módszerrel továbbvizsgálja. (IDEFICS-I FAMILY) Az Ökováros Ökorégió Alapítvány LÉPJ (Légy Pécs jövője) program tovább folytatódott ebben a tanévben is. A 3. c és a 6. b osztályaink kapcsolódtak be. Minden hónapban egy alkalommal foglalkozást tartanak a diákoknak az alapítvány pedagógusai, ahol a diákok megismerik a várost fenyegető környezeti veszélyeket, és azt, hogy hogyan lehet tenni a veszély ellen. A környezetvédelem fontosságát tudatosítják a tanulókban. 45.

5 Egészséges életmód kialakítása: Testnevelés órákon, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével és a megfelelő fizikai terheléssel a kívánt hatás elérése a cél. Fittségi felmérések elvégzésével ( NETFIT)a testnevelés órákon, mellyel nyomon követhető a tanuló saját magához mért fejlődése és az átlagtól való eltérése is. Az eredmények kiértékelésével fejleszteni tudja a testnevelő azokat a képességeket, melyben lemaradást észlel a tanulóknál. A szabadidő hasznos eltöltését különböző szervezett programok szervezésével segítjük diákjainknak. PSN ZRT szervezésében kerékpározhattak, úszhattak, túrázhattak és futhattak a diákjaink. Természetjáró szakkörünkkel madarat gyűrűzhettek, emléktúrázhattak és teljesítménytúrázhattak diákjaink. 4/e. Pályázatok Részt vettünk a Forster Központ TÁMOP B-12/ azonosító számú múzeumpedagógiai pályázatán, melynek a fenntartási időszaka zajlik. Ennek kapcsán egy ingyenes múzeumi napot felkínáltak számunkra, melyen egy osztály tudott részt venni. Idén ezt a lehetőséget a 6. a osztály kapta meg, hiszen ez az évfolyam tudja leginkább kapcsolni a tananyaghoz az itt szerzett ismereteket. Tanulóink ősszel egy városi idegenvezetésen ismerkedtek Pécs török kori emlékeivel, majd a Jakovali Haszan-dzsámiban folytatódott a program: először a múzeumi anyagot nézhették meg a gyerekek, és az iszlám vallás jellegzetességeiről hallhattak egy muzeológus kalauzolásával, ezután pedig játékos és kézműves múzeumi foglalkozáson szerezhettek ismereteket a vidék középkoráról, a busójárás népszokásáról. Tanulóink érdekesnek és hasznosnak találták a múzeumi napot, örömmel vettek részt rajta. Iskolánk két alkalommal is elnyerte az ÖKO iskola címet. Ebben a tanévben az örökös ÖKO címre adtuk be a pályázatunkat. Hogy ezt elérhessük, a környezettudatos magatartásunk, s a remek ÖKO programjaink mellett az idei évben szülői segítséggel virágosítottuk az iskola udvarát, s zöld növényeket ültettünk, amit a tanulók szeretettel ápoltak. Izgalommal várjuk a pályázat elbírálását! 46.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445 E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Pedagógiai

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006

TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300, Tompa M u 14 Tel:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium) Fax: 72 481 277 OM: 038441 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. John Steinbeck PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum az Alapító okirat szerint 3 1. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, KÉPZÉSEINK 8 1.1. Képzéseink a kezdetektől

Részletesebben

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1 A program célkitűzése: A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák részesüljön a teljes

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ

GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ GÁRDONYI GÉZA Általános Iskola 3842 HALMAJ FŐ ÚT 17. (OM: 029020) Pedagógiai program Érvényes: 2013.szeptember 01-től 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA IKTATÓSZÁM: EMK-144/2015. AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dunaújváros, 2015. március 2. Kleinné Németh Judit intézményvezető Az Egészségmegőrzési Központ szakterületei I. Iskolai egészségnevelési,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. 2012-2013. tanévben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. 2012-2013. tanévben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2012-2013. tanévben végzett munkájáról A beszámoló a munkaközösségek beszámolói, értékelése alapján, azok felhasználásával, figyelembe

Részletesebben