Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás"

Átírás

1 Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás ÁLLATI HULLADÉKOK KEZELÉSE (PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM) Javított változat

2 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK SZAKMAI ELEMZÉS Alapadatok, célmeghatározás Önkormányzatok által megoldandó feladat egy gyűjtő-átrakó telep létesítése esetén Térségi helyzet elemzése Létavértes helyzet-elemzése Költségelemzés Előnyök - hátrányok JAVASOLT ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA A ALTERNATÍVA A létesítmény építmény és infrastruktúra igénye A létesítmény működési rendje A kétütemű gyűjtés elemzése: B ALTERNATÍVA Jelenleg működő két szállító díjtételei Az egyutas gyűjtés elemzése GAZDASÁGOSSÁGI ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁS Melléklet 2

3 Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Állati hulladékok kezelése 1. ELŐZMÉNYEK A KIOP F kódszámú, az állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósításának tanulmányterve a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás ezirányú törekvéseinek előkészítéséhez készült. A tanulmány készítésekor figyelembe vett elsődleges célok: - Az illetékességi területen az állati hulladékok előírásoknak megfelelő, szakszerű és korszerű begyűjtése. - Az átmeneti tárolás, vizsgálat, vagy boncolás igényének, szükségességének felmérése. - A környezetvédelmi kockázatok (különös tekintettel a természeti és kultúr- környezet levegő, talaj és vízszennyezésének) lehető legteljesebb kizárása. - A közegészség- és járványügyi kockázatok kizárása. - A vagyonvédelmi biztonság megteremtése. - A gazdaságossági szempontok és a költségtakarékosság elvének érvényesítése. - A követhető felelősség és költségviselés. Az megvalósítás során cél egy olyan korszerű, gyors információs és gyűjtőrendszer (elérés-gyűjtés-szállítás-tárolás-feldolgozás működőképes hálózata) kialakítása, amely teljességgel megfelel az állategészségügyi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi követelményeknek, valamint illeszkedik a megyei hulladékgazdálkodási tervhez. 3

4 2. SZAKMAI ELEMZÉS 2.1. Alapadatok, célmeghatározás A Derecske-Létavértes kistérségben (mint általában az ország legtöbb térségében is) az önkormányzatok, közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok egyik, egyre kritikusabb problémakörét jelentik az állati hulladékok kezelésével (gyűjtés, szállítás, feldolgozás) kapcsolatos feladatok ellátása, megvalósítása. E kritériumoknak való megfelelés jogi alapját Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával a hazai szabályozás (41/1997.(V.28.) FM r., 71/2003.(VI.27.) FVM. r.) és az állategészségügyről szóló évi XCI. Törvény mellett az elsőbbséget élvező EU szabályozás (1774/2002.EK) képezi. Ennek értelmében: - Az 1774/2002/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a három hetesnél fiatalabb szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertések, valamint a baromfi hullájának elásása az állattartó saját telkén az EU-hoz való csatlakozás napjától nem engedélyezett, kivéve a 2.3. pontban meghatározott ún. távoli területeken elhullott állatokat. (Hajdú- Bihar megye nem minősül távoli területnek) - Az 1774/2002/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében (betartva a 71/2003.(VI.27.)FVM r. 5. (2) bekezdésében foglaltakat) a kedvtelésből tartott állatok hullájának elásása az állattartó saját telkén az EU csatlakozást követően az egész ország területén továbbra is lehetséges. - A 71/2003.(VI.27.)FVM. r. az állati hulladéktemetők, dögkutak működését december 31.-ig engedélyezte. 4

5 - Ugyancsak a 71/2003.(VI.27.)FVM. r. rendelkezik az állati hulladékok ártalmatlanításáról és hasznosításáról, megfogalmazva a legfontosabb fogalmakat, lehetőségeket, kötelezettségeket és az engedélyezések menetét. - Az Önkormányzatok feladatát az állati eredetű hulladékok, melléktermékek esetében az állategészségügyről szóló évi XCI. Törvény határozza meg. Fentiek alapján a kistérségi települések számára olyan megoldás optimális, amely egyrészt jól szervezhető, jól követhető és a működtetés, vagy fenntartás a lehető legkisebb költséggel és környezeti terhelésekkel hosszabb távon biztosítható. Ebből az aspektusból tanulmányozva a kistérségi helyzetet két olyan alternatíva került kiválasztásra, amely legjobban megfelel a fenti követelményeknek. A két alternatíva közül (az érintett települések szakmai állásfoglalása alapján az egyik, az un. B egyutas alternatíva lett favorizálva. Az összehasonlíthatóság érdekében ismertetjük a kiválasztott két alternatíva lényegét: A alternatíva: kétutas gyűjtés. Ennek lényege, hogy a begyűjtött állati hulladékokat egy átmeneti gyűjtő-átrakó telepre szállítják, ahol egy gazdaságos szállítási mennyiség összegyűjtése után szállítják a feldolgozás helyszínére. Ennek az alternatívának komoly beruházási, később fenntartási igénye jelentkezik (telephely, építmény, munkaerő, üzemeltetés). B alternatíva: egyutas gyűjtés. Ebben az esetben egy rendszeres járat igény szerinti bejelentésre végez gyűjtést és a járat közvetlenül a feldolgozó telepre szállít. Ebben az esetben csupán speciális gépjármű igény merül fel, és ennek üzemben tartásából adódnak össze a költségek. 5

6 Mindkét alternatíva alapfeltétele a gyors, jól működő információs hálózat, a biztonságos csomagolás, szállítás és nyilvántartás. A két alternatíva részletes elemzését a későbbiekben mutatjuk be Önkormányzatok által megoldandó feladat egy gyűjtő-átrakó telep létesítése esetén - Telep kialakítása és üzemeltetése. - Megfelelő személyzet biztosítása a gyűjtőhely üzemeltetéséhez. - Az állati hulladékok begyűjtése és a gyűjtőhelyre szállítása. - Szerződéskötés a feldolgozó üzemmel (ATEV). - Költségmegosztás, költségviselés. - Továbbá be kell tartani a 1774/2002/EK rendelet III. melléklet előírásait Térségi helyzet elemzése Előzetes állásfoglalások alapján a KIOP által támogatott programban gesztorságot Létavértes város vállalna, így a projekt ennek figyelembe vételével készül. A jelenlegi helyzetben az állandóan változó állatlétszám miatt a Derecske- Létavértesi kistérség településein lévő állattartó telepek, valamint a lakosságnál tartott állatlétszámok egyértelműen nem mérhetők fel, azonban folyamatos csökkenés a jellemző. A rendelkezésre álló adatokat az állati hullák kezelése, elhelyezése, állattartó telephelyek száma, állatlétszám az alábbiak szerint összegeztük néhány közeli településen: 6

7 Állattartó Állatlétszám (db) Település telep v. szarvasmarha neve ló sertés juh baromfi vágóhíd Gyűjtés, elhelyezés Álmosd konténer ATEV Bagamér konténer ATEV Derecske gyepmesteri telep konténer ATEV Hajdúbagos egyedi ATEV Kokad konténer Létav. Konyár konténer ATEV Létavértes konténer ATEV További településekről rendelkezésre álló adatok: Hosszúpályi: Egyedi bejelentésre az ATEV szállít. A háztáji állatállomány szinte nulla. Mikepércs: Egy nagyüzem található a településen, létszámadat (2005): 2 ló /csikók/; 0 szarvasmarha, 45 db juh, sertés kb. 30 db; db bárány. Lakossági szinten nem áll rendelkezésre adat, a lakosság nem szól az elhullott állatokról. Lakossági adat nincs, állatállomány is kevés, szinte nulla a háztáji állatállományban az állati hullák száma. Monostorpályi: (2004): szarvasmarha, ló: 0 db; sertés 1 db, (2005): szarvasmarha, ló 0 db, /2 kényszervágás volt/, baromfi: nincs adat. A településen nincs dögkút, nincs konténer, egyedi bejelentésre az ATEV szállít. 7

8 Sáránd: Nincs adat, háztáji állomány 0-ra csökkent. A településen nincs sem dögkút, sem konténer, egyedi bejelentésre az ATEV szállít. A kihelyezett konténerek az önkormányzatok által általában nehezen ellenőrizhetők, sem a hulladék eredetét, sem annak mennyiségét illetően. Ebből fakadóan az ATEV (mint legtöbb helyen a szerződött szállító) és önkormányzatok között a mennyiséget, illetve az osztálybesorolást illetően nézeteltérések előfordulnak. A kihelyezett konténereknél szinte minden esetben számolni lehet: - illetéktelen, nem az adott önkormányzat területi illetékességébe tartozó, idegen eredetű hullák, állati hulladékok odakerülésével, - illetéktelen dézsmálókkal, behatolókkal, - nem csak állati eredetű hulladékok konténerbe helyezésével, - jogszabály szerint min. 500 m, legfeljebb 1000 m védőtávolság kijelölésének szükségességével, - minimum 300 m-es körzetben szag- és bűzhatással, fertőzésveszéllyel Létavértes helyzet-elemzése Létavértes területén az állati hullákat nyitott, 7 m 3 -es konténerben gyűjtik. A konténer tároló a belterülettől 1,5 km-re, a külterület északi részén, az újlétai út keleti oldalánál lévő legelő földterületen van. A terület nem önkormányzati tulajdonú. A konténerbe a lakosságnál és egyes nagyobb létesítményeknél (mint Piremon, lótartás) keletkező állati hullákat a tulajdonosok egyedileg viszik el. Mivel a lakosság részéről a bejelentési kötelezettség fegyelme alacsony, nem, vagy csak nehezen deríthető fel az állati hullák eredete, fertőzöttsége, tömege. 8

9 Az ATEV bejelentés alapján hetente, vagy igény szerint szállít. Mivel a szállító ATEV is csak szubjektív helyzetre tud hagyatkozni, az osztályba sorolás és mérés is csak utólagosan, az ATEV telephelyén történik meg. Mindezek óhatatlanul is félreértésekre, az érdekek ütközésére ad okot, melynek komoly pénzügyi vonzata is lehet az önkormányzat szempontjából. A település az állati hulladékok gyűjtése, kezelése terén az előzőekben említett két alternatíva közül korábban a kétütemű gyűjtést helyezte előtérbe abból az okból kifolyólag, hogy a gyűjtő-átrakó telepet helyileg összekötné a szennyvíztisztító telep adottságaival. A jelenleg kialakult állásfoglalása alapján azonban egyutas gyűjtés kialakításának és fenntartásának a lehetőségét támogatja, azt tartja a legbiztonságosabbnak. Ebben kíván hatékony segítséget adni a projekt előkészítő tanulmány 2.5. Költségelemzés A konténereket az ATEV heti gyakorisággal, vagy igény szerint szállítja. Ez Létavértes önkormányzat éves költségvetésében a konténer gyűjtőrendszer fenntartása átlag 1.2 MFt kiadást jelent Előnyök - hátrányok Előnyök: - A konténeres gyűjtés egyik legnagyobb előnye (a korábbi dögkutas - elhelyezéssel szemben), hogy közvetlenül kizárta a talaj és vízszennyezés bekövetkezését. - A hulladék nagyobb tömegben gyűjthető és szállítható el. - Elősegíti az újrahasznosítás lehetőségét (állati eledel, biogáz termelés, komposzt előállítás). 9

10 Hátrányok: - Nem követhető az elhelyezett hullák, hulladékok eredete, mennyisége, minősége. - Nehezen biztosítható az őrzés, a vagyonvédelem, az illetéktelen igénybevétel, vagy behatolás kizárása. - Nagy a bűz-, és fertőzésveszély. - A szállító korrektségén múlik az esetenkénti költségek meghatározása. - Alapvetően nincs ösztönző a lakosság és nagyobb termelők számára a konténerhasználat kizárólagos igénybevételére. - A konténer elhelyezése nem minden esetben biztosítható önkormányzati területen. 3. JAVASOLT ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA A kistérségi társulás egyértelműen az un. B egyutas alternatíva mellett foglalt állást. Döntésükben segítséget nyújtott az alábbi elemzés A ALTERNATÍVA Az A un. kétütemű gyűjtési alternatíva alapelve: Egy, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő átmeneti gyűjtő-átrakó építményben az állati hullákat állatfajtánként, vagy osztályba sorolásuknak megfelelő csoportokban hűtött légterű helyiségekben, vagy önállóan mozgatható hűtőkonténerekben gyűjtik össze elszállításig. Az állati hullákat az önkormányzat által biztosított edényzetben (zárható fólia gyűjtőzsák különböző méretben, zárható, csurgásmentes fém, vagy műanyag edény) helyezik el a keletkezés helyén (lakótelek, állattartó telep). A beszállítás történhet megrendelésre szakcég igénybevételével, vagy saját szállítójárművel. (A saját szállítójármű lehet az önkormányzat által pályázat útján beszerzett speciális gép is) 10

11 A szállítójárművek kerékfertőtlenítőn haladnak át érkezéskor és távozáskor. A beérkező állati hullával a szállító jármű egy fedett udvarra áll be, ahol mérlegelési lehetőség van. Az edényzetet vagy alsó, rögzített sínpályás, vagy függesztett pályás emelőszerkezet leemeli és a megadott tároló helyiségbe viszi. A szabályozható hőmérsékletű tároló helyiségben vagy saját edényzetében marad (a zsákos), vagy gyűjtőkonténerbe kerül átrakásra a hulladék. A nem zsákos edényzetet ürítés után mossák, fertőtlenítik külön erre kialakított mosóban. A hűtőkamrák, illetve konténerek telítéstől függően, de legalább heti egy alkalommal ürítésre kerülnek. Az elszállítást az önkormányzat, vagy arra jogosult cég speciális járművel végzi. A hullák, illetve hulladékok az ATEV feldolgozó telepére kerülnek végleges ártalmatlanításra A létesítmény építmény és infrastruktúra igénye A telephelyet el kell látni a 1774/2002/EK r. III. melléklet, valamint a 41/1997.(V.28.)FM r.-ben előírtakkal. Ugyanakkor cél, hogy a telep csak átmeneti tároló-átrakó funkciójú legyen, elkerülve ezzel a boncolás, lebőrözés és egyéb, a gyepmesteri telepekre érvényesített követelményeket. Boncolás és TSE mintavétel feltételrendszerét az EU rendelet nem írja elő. Telekigény: m 2 bekerített ingatlan. Ez a jelenlegi szennyvíztelep mellett a 0642/10 hrsz.-ú területen biztosított vásárlás útján. Épület és berendezés igény: Gyűjtő-átadó épület cca. öt-hat különálló és eltérő méretű hűthető helyiséggel. Biztosítani kell, hogy a létesítmény közúttól elkülönített legyen. A számításba vett hulladék kategóriák elhelyezési igénye, a technikai és szociális épületigény 300 m 2 körüli. 11

12 Konkrét kialakítása, szerkezete, berendezése kiviteli tervben határozható meg. Az épület elrendezésénél biztosítani kell, hogy az 1. és 2. kategóriájú anyagok a beérkezéstől elszállításig teljes mértékben elkülöníthetők legyenek a 3. kategóriába tartozó anyagoktól. - Biztosítani kell a fedett átvételi és rakodási teret. - A helyiségek könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők legyenek. - Fertőtlenítő, mosó helyiség szükséges a gyűjtő, tárolóedények, valamint a szállítást végző járművek nagynyomású fertőtlenítő berendezéssel történő kezeléséhez. - Biztosítani kell a kártevők rovarok, rágcsálók, madarak elleni biztonságos és folyamatos védelmet. - Szociális és ügyviteli részt kell kialakítani. - Speciális emelő és mozgatószerkezet szükséges. - Mérőhely (hídmérleg, mázsa) kell. - Közműkiépítés. (hideg/melegvíz, elektromos ellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, amelyek a szennyvíztelep ellátó rendszeréről biztosíthatók.) - Közlekedési út. (Ez a szennyvíztelepet ellátó aszfaltozott út révén biztosított.) - Kerékfertőtlenítő. - Esetleg saját szállítójármű. (Ekkor a mosó-fertőtlenítő helyiség közös.) A telephely létesítésének engedélyezési eljárásában biztosítani kell az alábbiakat: - A hulladék kezelő rendszer minden elemére vonatkozó átnézetes és részletes helyszínrajz. - A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség 90 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a tervezett beruházás összhangban van a regionális hulladékgazdálkodási tervben foglaltakkal. - A meglévő dögkút bezárására és rekultivációjára vonatkozó, hatóság által elfogadott terv. 12

13 - A 80/1999.(VI.11.)Korm. r. szerint a telepengedély alapján gyakorolható tevékenységeknek megfelelő érvényes és jogerős telepengedély. - A 20/2001.(II.14.)Korm. r. hatálya alá tartozó tevékenység esetében érvényes, jogerős környezetvédelmi engedély.(ez várhatóan 2006-ban változik) - Egységes környezethasználati engedély (a 193/2001.(X.19.)Korm. r.) érvényes, jogerős engedélye. (Ez várhatóan 2006-ban változik) - A jogszabályokban meghatározott vizes létesítményekre vonatkozó érvényes, jogerős vízjogi engedély. - Építési engedélyhez kötött építmények érvényes, jogerős építési engedélye A létesítmény működési rendje - A keletkező állati hullák, vagy hulladékok bejelentése az önkormányzat erre a feladatra kijelölt részlegnél (személynél) történik. Az önkormányzat a bejelentőnek szolgáltatja a megfelelő terjedelmű szállító edényzetet és értesíti a gyűjtő-átrakó telepet. - Amennyiben szükséges, közreműködik a megfelelő szállítójármű rendelkezésre állásában. Saját szállítójármű esetén elvégzi a szállítást. - A telephelyen állandó kezelői ügyeletet kell biztosítani. Az ügyelet gondoskodik arról, hogy a bejelentési igények alapján beérkező állati hulla, vagy hulladék az osztálynak, vagy állatfajtának megfelelő szelekció után kerüljön a tárolóhelyre. - A beérkező és az elszállított állati hullákról, hulladékokról nyilvántartást vezet (tulajdonos, beszállító, minősítési osztály, tömeg, darabszám, időpont, stb.). - A telephelyen állati hulla, hulladék csak az előírt és megadott rend szerint szállítható, mozgatható és helyezhető el. 13

14 A kétütemű gyűjtés elemzése: Előnyök: - A begyűjtés rendezett, az állategészségügyi, környezetvédelmi és járványügyi előírásokat kielégíti, így a meglévő 200 m-es belterülettől való távolság kielégíti a 21/2001.(II.14.)Korm. r. 6. és 14. szerinti minimális védőtávolság igényt és követelményét. - A telephely működési rendje szintén megfelel a legszigorúbb európai és hazai előírásoknak is. - A létesítmény kijelölt helyiségeinek temperálása a téli időszakban kis energiaigényű. A nyári időszakban jelentkező többlet energiaigényt építésiműszaki eszközökkel kell mérsékelni (pl. süllyesztett tárolótér, földborítású héjazat, hőszigetelt falak, zsiliprendszer). - A gyűjtőhely az állandó ügyelet révén őrzött, figyelt, nincs kitéve illetéktelen behatolóknak, egyéb kártevők által is jól védhető. - A telephely a kistérségi településeken kívül további közeli, a kistérségi régión kívül lévő település állati hulladékait, illetve az ATEV által hasznosítható, a 3. osztályú hulladékokkal együtt elhelyezhető élelmiszerhulladékokat is fogadni tudja. Ez gazdaságossági szempontból feltétlen kedvező. (A 20 km-es körzetben elhelyezkedő települések: Álmosd, Bagamér, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta. A 30 km-es körzetben lévő települések: Derecske, Hencida, Konyár, Mikepércs, Nagykereki, Tépe, Vámospércs, Nyírábrány.) - A telephely kialakításához az infrastruktúra kis beruházási igénnyel biztosítható. - A telephely megközelítéséhez már meglévő szilárd burkolatú út áll rendelkezésre. - A beruházás önkormányzatok és beszállítók által együtt is megpályázható összegekből teljes készültséggel megvalósítható. 14

15 - Az együttműködésbe bevonhatók a nagyobb beszállítók (állattartó telepek, vágóhidak), a szállító szakcégek (mint Matadella-Plusz Kft.), vagy a feldolgozó (ATEV) üzem is. - A létesítményhez a speciális szállítójármű szintén pályázati úton finanszírozható. - A hűtött tárolóterek miatt a telepnek nincs állategészségügyi védőtávolsága. - Az önkormányzat ebben a struktúrában is érvényesítheti a szennyező fizet elv alapján a költségmegosztást megfelelő korrekciókkal. Hátrányok: - A telephely kijelölés (tekintettel arra, hogy Létavértes meglévő szennyvíztelepe alig 200 m-re van a belterülettől), hatástávolság tekintetében nem túl szerencsés, de még elfogadható. (Más területen való megvalósítása azonban jelentős többletköltségeket vonna maga után) - A célterület éppen a Létavértes vízműves kutak hidrogeológiai védőövezet peremét érinti, ez megnehezítheti a környezetvédelmi és vízvédelmi engedélyek beszerzését. - A kétütemű szállítás miatt a szállítási-átrakási-tárolási költségek megnövelik a beruházás rezsijét. - A begyűjtés első ütemének beszállítási minősége (figyelembe véve a lakossági beszállítás előre nem becsülhető módjait) hordoz bizonyos kockázatokat magában még akkor is, ha a gyűjtőedényzet nem kifogásolható. - A begyűjtés és beszállítás zökkenőmentes lebonyolításának feltétele az önkormányzat és a telephely állandó fogadó- és szervezőkészsége, információs rendszere. - A telephely megvalósítás utáni fenntartása, üzemeltetése (az önkormányzatok eltérő érdekeltsége miatt) előre biztonsággal nem körvonalazható, a létesítmény és a saját szállítójárművek esetében problémát jelenthet (főként alacsony kihasználtság mellett). 15

16 3.2. B ALTERNATÍVA A favorizált alternatíva a járványügyi sajátosságok, veszélyek hatékonyabb kizárására alkalmas, teljes fedettséget biztosít a kistérség számára, állategészségügyi, járvány-, és környezetbiztonsági szempontból a legkisebb kockázatokkal működtethető. A B un. egyutas gyűjtési alternatíva alapelve: Az állati hullák és hulladékok gyűjtése jól szervezett információs hálózat révén járatszerűen üzemeltetett speciális szállító járművek alkalmazásával valósul meg. A szállítójárművek az önkormányzat tulajdonát képezzék, üzemeltetése, fenntartása azonban bérbe adható. A bérleti szerződés megállapodhat az önkormányzat számára legoptimálisabb költségmegosztás, vagy költségátvállalás kérdésében. A speciális szállítójárművek felszereltségéhez tartoznak: emelőszerkezet, mérleg, adminisztrációs egység, kommunikációs hálózat (GPS rendszerrel), fertőtlenítő csomag készlet. A járművek fertőtlenítése, mosása külön megállapodás alapján biztosítandó (pl. ATEV telephelyen). A rendszer fontos része a gyűjtőedényzet (fólia zsák, műanyag, vagy fém gyűjtőedény) biztosítása. Az információs hálózat része az önkormányzatnál működő szakszolgálati részleg, amely a bejelentő és a szállító között tart közvetlen kapcsolatot. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a bejelentés közvetlen a szállítóhoz fusson be, aki a gyűjtőedényzet kiadása végett visszajelez az önkormányzatnak. Bejelentés esetén az önkormányzat a beszállítót (ha nem önkormányzati, vagy szakcéges szállítás van) ellátja a megfelelő gyűjtőedényzettel. 16

17 A tulajdonos (nem nagytestű állatok esetében) a gyűjtőedényzetbe helyezi a tetemet, vagy hulladékot és saját telkén tartja a szállító megérkezéséig. A szállításnak 15 o C feletti hőmérsékletű időszakban 24 órán belül, 0-15 o C közötti és 0 o C alatt legfeljebb 2 napon belül be kell következnie. A szállító pontos adatfelvételt, nyilvántartást vezet, pontosan leméri a szállítmányt és a költségeket kiszámlázza az önkormányzatnak. Ha a szállító maga az önkormányzat, a költségkivetést szervezeten belül bonyolítja és érvényesítheti a költségmegosztás elvét szennyező fizet elv alapján racionális korrekciókkal Jelenleg működő két szállító díjtételei ATEV Szállítással és ártalmatlanítással együtt átlagosan 60 Ft/kg + ÁFA. Matadella-Plusz Kft. Másik, azonos útirányba eső települési gyűjtőjárathoz kapcsolódó szállítás és a dokumentációk biztosításának költsége: Ft + ÁFA/fuvarforduló, gyűjtőjárathoz nem kapcsolódó szállítás és a dokumentációk biztosításának költsége: Ft + ÁFA/fuvarforduló. Eseti, 150 kg-ot meghaladó súlyú tetemek elszállításának és a dokumentációk biztosításának költsége: Ft + ÁFA/fuvarforduló. Ártalmatlanítási költségek osztályok szerint: 1. osztály: Ft/kg+ÁFA 2. osztály: Ft/kg+ÁFA 3. osztály: Ft/kg+ÁFA 4. osztály: Ft/kg+ÁFA Gyűjtőzsákok költsége: Speciális, kis méretű Ft/db+ÁFA Speciális, nagy méretű Ft/db+ÁFA Szervezési költség: a számla értékének 15 %-a + ÁFA 17

18 Az egyutas gyűjtés elemzése Előnyök: - A rendszernek nincs telephely, infrastruktúra és építmény beruházási igénye, ezért egyszerűsödik az eljárás és engedélyezés. - A biztonságos gyűjtés és szállítás feltételei teljes mértékben kielégítik az EU és hazai követelményeket. - A gyors szállítás eredményeként minimálisra csökken a fertőzésveszély, a bűzhatás és környezetszennyezés. - Az elszállított anyag mennyisége, minősége, eredete teljes biztonsággal megállapítható és nyomon követhető. (Ez a pontos súly-, és kategória meghatározás végett költségtakarékos is.) - Az üzemeltetés, működtetés személyi feltételei minimálisak. - Az önkormányzat itt is érvényesítheti a költségmegosztás eszközét a szennyező fizet elve alapján a megfelelő korrekciókat, lakossági kedvezményeket alkalmazva. - A rendszerre (gépjárműszámtól függően különösen) nagyszámú település kapcsolható, amely jelentősen növelheti a gazdaságossági mutatókat. Hátrányok: - A szállítójárművek engedélyezése, üzembentartása, működtetése napi szervezési, pénzügyi és készenléti feladatot kíván. - A géppark mosását, fertőtlenítését a követelményeknek megfelelő minőségben és legalitással külön kell megszervezni. (Ez okozhat problémát, mert előfordulhat, hogy saját mosót lesz kénytelen létesíteni. De ha a gépek bérbe vannak adva, a mosás nem az önkormányzatot terheli.) - Igény szerinti bejelentések alapján előfordulhatnak holt időszakok és csúcsidőszakok, melyek boríthatják a rendszer hatékonyságát. 18

19 4. GAZDASÁGOSSÁGI ELEMZÉS A projektben elemzett két alternatíva gazdaságossági elemzése (tekintve, hogy konkrét megvalósulási paramétereket nem tud még az alternatívák mellé rendelni), csak nagyságrendekben vethető össze. Az egyes alternatívákhoz tartozó jellemzőket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A alternatíva B alternatíva Beruházási igény A alternatíva gyűjtő-átadó + egyutas saját gyűjtő-átadó saját gyűjtőjárat szállítójármű Engedélyezési eljárások Telephelyhez, Telephelyhez, Járműhöz épülethez épülethez, járműhöz Telephely igény Építmény igény Szállítójármű igény Infrastruktúra Védőtávolság igény Üzemeltetési igény Fenntartási igény Költségtakarékosság 1 1,2,3 2,3 bevételekből 1= kistérségen kívüli és élelmiszeripari hulladékok átmeneti elhelyezésének a lehetősége 2= saját beszerzésű (pályázott) szállítójárművek bérbeadása 3= kistérségen kívüli települések, termelők bevonása a rendszerbe Az egyes alternatívák becsült költségeit az alábbi táblázat tartalmazza. 19

20 A2 alternatíva B alternatíva Beruházási igény A1 alternatíva gyűjtő-átadó + egyutas saját gyűjtő-átadó saját gyűjtőjárat szállítójármű Engedélyezés Cca. beruházás 5,5 %-a Cca. beruházás 5,5 %-a Cca. beruházás 5,5 %-a Telephely igény önkormányzati önkormányzati - Épület+ berendezés 68 MFt+ÁFA 68 MFt+Áfa - (gépészet, elektromosság, emelő-mozgató ber.end., hídmérleg, mosófertőtlenítő) Tereprendezés + kerítés 6 MFt+ÁFA 6 MFt+ÁFA - Szállítójármű igény - 45 MFt/db+ÁFA 45 MFt/db+ÁFA Infrastruktúra 27 MFt+ÁFA 27 MFt+ÁFA - (közmű, út, világítás, kerékfertőtlenítő, kommunikáció) Védőtávolság igény Min. 200 m Min. 200 m - Üzemeltetési igény 5,5 MFt/év 10 MFt/év 10 MFt/év Fenntartási igény Üz. ktg. 15%-a Üz. ktg. 15%-a Üz. Ktg. 15%-a Költségtakarékosság Cca. 2 MFt/év Max. üz. ktg./év Min. üz.ktg./év bevételekből Effektív ktg. összesen 106,5 MFt+ÁFA 156 MFt+ÁFA 55 MFt/db+ÁFA (tervezési, üzemeltetési ktg. nélkül) 20

21 5. ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány figyelembe véve a kistérségben kialakult helyzetet és az állati hulladékok elhelyezésével összefüggő szélsőségesen eltérő állapotokat összefoglalja a rendeletekben foglaltak teljesítéséhez szükséges és lehetséges megoldási lehetőségeket, amelyek a kistérségi önkormányzatok összefogása révén hozhat csak hatékony eredményt. Kijelenthető, hogy a megyében az un. A alternatíva alkalmazása esetén legalább három, ideálisan négy központi gyűjtő-átadó megvalósítása lenne indokolt. Az egyik javasolt helyszín Létavértes területe, míg a további gyűjtőhelyek a megye déli, illetve északi részén kellene, hogy megvalósuljanak. A megye további kistérségei közül elsősorban azok jöhetnek számításba, ahol a társulások nagyobb számú településcsoport problémáját tudják így felkarolni. (Pl. Berettyóújfalu 29 településsel, Püspökladány 13, Hajdúhadház és Derecske-Létavértes 11-11, Hajdúböszörmény 3, Balmazújváros 4 településsel.) Mint látható, az A alternatívák egyes kistérségekre korlátozva a költségesebb megoldások, különösen ha hozzá vesszük a saját üzemeltetésű szállítójárművek beszerzését is. Véleményünk szerint amennyiben az A alternatíva valamelyikében gondolkodik a kistérség, akkor érdemesebb az A2 -t megcélozni, hiszen akkor nagyobb az esélye annak, hogy a saját tevékenységből olyan bevételekre tehet szert, amely csökkenti a beruházási, üzemeltetési és fenntartási költségeket, segítve ezzel a gyorsabb megtérülést. A beruházás negatív oldala, hogy az üzemeltetési és fenntartási költségek (az infláció mértékének megfelelően) folyamatosan növekedhetnek, valamint az állatlétszám esetleges további drasztikus csökkenése esetén a hűtőtárolók fenntartása gazdaságtalan is lehet, ha nem sikerül más hulladéktípusokkal feltölteni és üzemben tartani. 21

22 E körben elsősorban az élelmiszeripari, konyhai, vágóhídi hulladékok jöhetnek számításba, amely így a többcélú kihasználtság, a létesítmény gazdaságos üzemeltetés előnyét hordozza. Az A alternatíva alapvető követelménye lenne megyei szinten összehangolt településrendezési koncepció kidolgozása, a létesítési tervcsomagok elfogadtatása, az engedélyezések lefolytatása, azok beszerzése. A szakmailag, műszaki-, üzemeléstechnikai szempontokból is potenciális területek kijelölése ugyanakkor nem biztos, hogy szinkronban van az egyes települések érdekeivel, adottságaival, igényével. Ebben a kérdésben ellentétek alakulhatnak ki települések, kistérségek között. Ebből fakadóan ez az alternatíva megvalósításában több kockázatot és bizonytalanságot is tartalmaz. A favorizált, un. egyutas B alternatíva esetében a teljes fedettség biztosításához optimálisan 8 speciális járműből álló gépparkra van szükség, amely megyei szinten a gyűjtés folyamatosságát és a rendszer hatékonyságát gazdaságosan biztosíthatja! A B alternatíva azonban már két gép beszerzése esetén is kisebb költségekkel, eljárásokkal üzemeltethető, illetve tartható fent, mint a gyűjtő-átadó rendszerű megoldás. Távlatban ennek az alternatívának nagyobb mind a realitása, mind a rentabilitása, rugalmasabban tud alkalmazkodni egy esetleges további, nagyobb mértékű állatlétszám csökkenéshez a gépállomány, a járatsűrűség gyors átszervezhetősége által is. Ennél a megoldásnál az önkormányzatok jobb feltételekkel tudnak pályázni, az üzemeltetésben meg tudják valósítani a térségi, vagy nagyobb fedettségű szervezettséget, a minél kisebb teherviselés elvét, illetve a gyűjtőrendszer technikai, személyi és jogi eszközeit biztosítani tudják. Ez az alternatíva is csak akkor éri el célját és válik hatékonnyá, ha az üzemeltetés költségeiben az önkormányzatok, mint a rendszer üzemeltetői a legnagyobb kedvezményt, rugalmasságot és megbízhatóságot tudják nyújtani elsősorban a lakosságnak, de a más beszállítóknak is. A pályázatoknál előnyös lehet az érintett partnerekkel (ATEV, szállító szakcég) való együttműködés, esetleg közös pályázat. 22

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Technológiai, műszaki leírás

Technológiai, műszaki leírás Technológiai, műszaki leírás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás állati hulladék begyűjtő rendszere Kővágószőlős, 0222/45 hrsz. alatt épült begyűjtő és átrakó telepének technológiai leírása. A Kővágószőlősi

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.), valamint a 2012. évi díjat megállapító 21/2011. (XII. 15.) Ör. sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása (egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz.

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék gyűjtőátrakó telep Kővágószőllős 0/46 hrsz. HACCP terv Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Kállai Attila 2014.

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Kállai Attila 2014. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Kállai Attila 2014. Cégtörténet Áttekintés Az állati melléktermékek és az azokból származó termékek kategorizálása Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek

Részletesebben

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme 2013. május A Zalai Baromfifeldolgozó bemutatása A Zalai Baromfifeldolgozó üzem építése a Pacsa ipari parkban zöldmezős beruházással MVH és munkahelyteremtő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása

Előterjesztés. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Előterjesztés Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázat kiírása Tisztelt Képviselő-testület! A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben