Chistiánne Olivier : Az agresszív gyermek és a szülők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chistiánne Olivier : Az agresszív gyermek és a szülők"

Átírás

1 Chistiánne Olivier : Az agresszív gyermek és a szülők A nevelés egy hosszú és bonyolult kompromisszumkeresés Önmagunk és a Másik között. Az hisszük, hogy tilos tiltani és gyűlöli. A szülőkkel, először egy csodálatos szimbiózist tanuljuk meg a Másikkal. Később a szükséges különbözőségeket gyermek és felnőtt között. Végül velük tanuljuk meg a különbözőségek szabályozását, amely lehetővé teszi a családi és szociális életet. Ha gyermekeink nem veszik tudomásul és erőszakkal utasítják el, ami nem egyezik a vágyaikkal, Akkor nem szoktattuk őket, hogy kellő tiszteletet tanúsítsanak irántunk és túlságosan sokat tettünk értük, MINTHA AZ Ő VÁGYAINK IS A MIEINK LENNÉNEK. Mindannyiunkban él az az elsődleges reflex -: rátámadni az akaratunkkal ellenkező másikra. Az ÖLÉS REFLEXE, előbb jelentkezik mint a beszéd. Az állatok azért veszélyesek, mert rögtön támadnak, nem tudnak beszélni, a szorongásból vagy alárendeltségből fakadó érzéseiket. Az erőszak, AZ EGOISTA KÉSZTETÉSEINK LEGFŐBB FORÁS. A pszichológus mondja: Manapság olyan társadalomban élünk ahol az erkölcsi mérce egyre lejjebb tolódik napról napra. Olyan fogyasztói kor ez ahol az erősebb a gazdagabb. Ahol a szülőknek sem idejük, sem erejük nincs a gyermekükkel beszélgetni. Az iskolában a legjobb tanulót, csakis a teljesítménye alapján értékelik. Az erőszak születésünktől valamennyiünkben megtalálható. Életveszélyben életmentő ösztön, ahhoz kell, hogy brutális támadás esetén megvédhessük magunkat. Az erőszak, erő annak aki használja és akire irányul annak szerencsétlenség. Az erőszak velünk született, korlátozni alakítani lehet, de nem szabad nem tudomást venni róla vagy megsemmisíteni. A szülők az erőszakért nem felelősek arról, hogy létezik, mégis felelősek érte, mert számolni kell vele. Az új lény a gyermek öröm amíg csak a mi hatalmunknak alárendelve képes csak élni. Az csecsemő erőszakosságát a kiabálásban tudja kifejezni, ami lelki vagy fizikai rosszullétének következménye. Az első nevelési feladatunk: táplálékot, szavakat szeretetet adni a gyermekünknek, és a játék örömére tanítani. Az ÉN kialakulásában fontos mindez. Az erőszakot az első évek kapcsolata alakítja. Ha ekkor tiltjuk újra megjelenik serdülőkorban. Az a legfőbb akadály, hogy rosszérzés és harag nélküli kapcsolatot szeretnénk a gyermekünkkel, s ez megakadályoz bennünket abban, hogy számon kérjük a gyereket ha szükséges. Ez teszi a gyereket olyanná, hogy saját vágyain kívül nem ismer más szabályt. - 1

2 MI SZÜLJÜK AZ ERŐSZAKOT? Mintha nem akarnánk őt megijeszteni és le akartuk volna kicsinyíteni a világot az ő méretére. Holott a gyermek feladata éppen az, hogy rájöjjön: Ő KICSI ; ebből támad a vágy, hogy megnőjön és felnőtté váljon. A gyengéd szülők, akik elvetik azt, ami nem egyezik a gyerek (kisbaba) vágyával, csupán azt hitetik el vele, hogy minden az ő vágya szerint alakul ( ami nem igaz ) Az erőszak belülről jövő válasz egy kívülről jövő erőszakra. ( ennek első megnyilvánulása maga a születés volt ) A szülő nem tudja ( képtelenség megvédeni a gyereket minden kívülről jövő erőszaktól. Ha ezt teszik : a túlféltett gyereknél kifejlődik a fóbia ( pl.: az állatoktól, gonosznak nevezett dolgoktól) Minden veszélytől és erőszaktól óvott gyermek félénkké válik, aki alárendeli akaratát a szüleinek és majd máshol, nyilvánítja ki rémületét (pl.: rovarok, iskola, félelem a sötéttől ) Ezek a félelmek váltják ki a gyereknek saját magával szembeni erőszakossága - anorexia, bulímia, kábítószer, öngyilkosság. CÉLJA: a konfrontálódás elkerülése a szülővel. Ezeknél a gyerekeknél kialakul egy meghatározatlan, de állandóan jelen lévő szorongás. Az erőszakos gyermek sokszor származik olyan családból, ahol a szülők maguk is erőszakosak voltak. Az erőszak mindig jelen van bennünk. Ha tiltjuk lelkünk legmélyén búvik meg, ha gyakorta élünk vele, a másokkal való kapcsolat egyik módjává válik. Lavoisier axiómája: Semmi sem vész el, semmi sem keletkezik: minden átalakul. A csecsemő sírása ( kiabálása ) is az erőszak megnyilvánulása, ami egyben az életben maradását szorgalmazza. (Testi gesztus, védekezés a másik ellen ) A sírása a csecsemőnek egyetlen kommunikációs eszköze. Az anyaméhben minden tökéletes volt. A születésnél mindentől ami addig jó volt megfosztják és a hiánnyal szembesül. A csecsemő nárcizmusának három alappillére: gondoskodás, táplálék, szavak. A szülő feladata a szükségleteit emberi szavakká változtatni. A kicsi gyermek kiszolgáltatott ( főleg csecsemő korában), a szülő mindenható ilyenkor, de a vigasztalásban, etetésben, szórakoztatásban mutatkozzon annak soha ne a megvonásban. MERT EZ LESZ AZ ERŐSZAK ELSŐ LÉPCSŐJE,amire a szülők léptetik a babát. A legfontosabb a gondoskodás, ami derűt és bizalmat vált ki. A szüleinek köszönhetően tanul meg a gyermek kommunikálni. Az agresszió ellenpólusa nem a gyöngédség, hanem a kommunikáció. A gyöngédség az erőszak tagadása. A KOMMUNIKÁCIÓ, A DIALÓGUS, A MEGÉRTÉS A SZAVAKON KERESZTÜLI KOMPRPMISSZUMKERESÉS megakadályoz s értelmetlenné tesz minden agresszív viselkedést. Az erőszak annak az embernek az eszköze a kinek nincsenek szavai. Az erőszak egyrészt az egyén önbizalomhiányából, másrészt a másikkal való kommunikáció hiányából fakad. A szülőnek két fő feladata van: - a gyermek bizalmának kialakítása - bevezetés a beszédbe - 2

3 A morális vagy fizikai szadizmus > lerombolja a gyermek felnőttbe vetett bizalmát. A másikkal szemben nyugtalanná válik. Két dolog szünteti meg a külvilágtól való szorongását: - szeretve érzi magát - szavakon keresztüli kommunikáció Fontos már a kisbabához is beszélni > nem érti a szavak értelmét, de érti azok intonációját. A baba akihez beszélnek és dédelgetnek, az gyakran elfejti a folyamatos evés re való ösztönzést. A baba akivel játszanak> tud várni a cumisüvegre, SZÜLŐI SZERETETTEL TÁPLÁLKOZIK. Így tanuljuk meg az érzelmek és a szeretet helyét az életben. Két és fél, három éves kortól gyakori az a viselkedése a gyerekeknek, hogy pillanatnyi gyűlöletüknek nyomatékot adva fizikailag is bántalmazzák akire haragszanak. Jaj annak a szülőnek aki ezt tűri! Ilyenkor ellentmondást nem tűrő hangon, határozottan kell válaszolnunk a gyereknek, mely szerint : a haragja nem jogosítja fel őt mindenre, a másik megsemmisítésére. Nem kell elterelni a figyelmét a haragjáról, de nem mutatkozhatunk engedékenynek. Meg kell tanulni a, hogy nem tehet meg bármit, amikor haragszunk> ezzel segítjük a Felettes Én kialakulását. EZ A TÖBBIEK ÉLETÉNEK TISZTELETE. Ez teszi lehetővé a közösségi életet, a gondolatok, a származás, a gondolatok vagy a bőrszín különbözőségének tolerálását. A gyermek szeszélye vihar > fokozatosan kell elmúlnia, ha tiltásokkal hirtelen félbeszakítjuk, arra kényszerítjük, hogy magába fojtsa a haragját. A FELGYÜLEMLŐ HARAG VESZÉLYES BÁRMIKOR KITÖRHET. Engedjük, hogy megélje a haragot, engedve, azt, hogy a negatív dolgot pozitívvá változtassa. A pszichoanalitika azt vallja, hogy minden erőszak a gyermekkorból származik, a felnőtt elégtételt kér amit gyermekkorában elszenvedett. ( igazságtalanságot ) Az egyén erőszakos reakciója mindig visszavezethető a gyermekkorban megélt vagy elfojtott erőszakra. Az erőszakos viselkedés kifejezési eszközzé válhat, ha a szókincs szegényes, vagy a kulturális szint nem elegendő. Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink ne váljanak szavak nélküli dühös felnőttekké. A mi feladatunk elfogadtatnunk a gyerekkel miután mi magunk elfogadtuk -, hogy különbözik tőlünk, és segíteni abban hogy természetes különbségét megélje. A felnőttkorban elkövetett bűntény összefüggésbe hozható az ellentétes vágyak ütközésével ( szerelemféltés, rasszizmus, merénylet, etnikai háború ) Annál erőszakosabb valaki minél kevésbé nevelték őt a másikkal való kommunikációra. Manapság azok a szülők jelentik a legnagyobb problémát akik nem beszélnek gondjaikról és nehézségeikről a gyerek előtt. A mai gyerekek Énje gyenge. Az Ösztön Én ( erőszakos és ösztönös libidó ) egyre nagyobb szerepet kap. Ma azok az emberek erőszakosak akik képtelenek a kulturális fejlődésre, birtoklási vágyuk rabja. A világra, a Másikra, a képzeletre a kultúrára való nyitásra képtelenek. A hiányt az azonnali valós fogyasztással helyettesítik ( A pénz az úr, a vásárlás a fontos ) A reklám elárasztja az Ént és megváltoztatja a Felettes Én

4 Mindannyian azonos libidóval születünk a különbözőség forrása szüleink saját tudatalattijához való viszonya. A családi környezet lesz általában az erőszak bölcsője, a nélkül, hogy tudnánk vagy akarnánk. A szülőt nárcisztikus viselkedés jellemzi. A gyermekben önmaguk folytatását látják. Sokan nem képesek gyermeküket a tőlük különböző másságában elfogadni. Vannak szülők, akik verik a gyermeküket, míg mások szidják vagy lenézik. A serdülő gy menekül ebből a helyzetből, hogy vagy erőszakossá válik, vagy droghoz nyúl, vagy öngyilkossággal próbálkozik. Ha a szülők azonosulnak a gyermek vágyaival és nem mutatják ki saját igényeiket, akkor a gyermek előtt nem lesznek korlátok, ÚTMUTATÓK és semmi sem szab gátat vágyainak. A gyermek egyetlen törvénye az önzés, A szülei azt hitették el vele, hogy a világ az övé, a többiek őt szolgálják. Az ilyen gyerek egyre többet és többet követel a szüleitől. Ha olyan szülőhöz érkezik a gyermek, akik a gyermek ellenkezését és tőlük való leválását megakadályozzák, nem viselik el, hogy felnőjön és ellentmondjon. Ezek a gyerekek nem fejlődnek, gyerekek maradnak. Ezeknél a gyerekeknél nagy a kockázat, hogy a halál felé fordulnak. Meg kell tanulni ellent mondani ( gyerek részéről ) és elviselni az ellentmondást (szülő ). Az erőszakos gyerekek szülei vagy maguk is erőszakban nőttek fel és ezt adták át gyermekeiknek, vagy gyermekkorukban nélkülöztek ezért adnak meg mindent gyermekeiknek. Az agyonajnározott gyerekek, képtelenek arra, hogy megvédjék magukat, mert mindent megkaptak szüleiktől, ezzel igyekeztek elkerülni a velük való konfrontálódást. Az elnéző szülők gyerekei kevésbé készek a küzdelemre > droghoz nyúlás lehetősége. ( DROG > zaj nélkül teszik mozdulatlanná az életet.) Az erőszak és annak tudat alatti elfojtása az egyénben egész sor tünetet idézhet elő: - étkezés elutasítása - szobatisztaság elutasítása - tanulás elutasítása - védekező tikek - folyamatos mozgás Micsoda dolog, hogy a szülők el akarják tüntetni a konfliktust ahelyett, hogy elismernék. A gyereknek hozzá kell szoknia a kapcsolat hullámzásához, a szülőknek el kell viselniük ennek kockázatát. A gyermeknek érdeke, hogy létrehozza a saját Énjét a szülőével szemben, és felépítse a Felettes énjét - a szülők szabályainak köszönhetően, amelyeknek az a feladatuk, hogy megállítsák a különbségek kiváltotta haragját Ne nevezzük a gyereket GONOSZNAK > veszélyes, mert a többi gonosszal azonosítja magát. - 4

5 Az egyévesnél idősebb gyereket, ha nem kényszerítjük rá a szabályokra, olyan PARADOCSOMI ÁLLAPOTOT hitetünk el vele, amit sehol nem talál. Ezzel abban akadályozzuk meg, hogy hozzászokjon az élethez (általában ) Ha leszidjuk a gyermeket, mert pl. nem akar bejönni a homokozóból > normális és jó. mert így tanulja meg, hogy a lényeges dolgokat, a másik nem mindig azt akarja amit ő. Már két éves kortól meg kell tanítani neki, hogy a szülőre más szabályok vonatkoznak, mint rá. ELSŐ ÉV > A SZÜKSÉG KIELÉGÍTÉSE MÁSODIK ÉV> szembenállás a másik vágyával A nem eleinte meglepő a gyereknek, de üdvös az identitásának, ugyanis elkezdi felépíteni a szükséges távolságot önmaga és a másik között, ezáltal nem válik sem erőszakossá, sem pszichotikussá. Ne higgyék, hogy a jó jót vált ki, és az autoriter ( tekintély elvű ) nevelés rosszat tesz a gyermeknek. Nagy árat fizet később az elkényeztetett gyerek. Nem tanították meg neki az életünk szabályait, amely alapja lehetett volna a szociális FELETTES ÉNJÉNEK. Azt kell megértetnünk a gyermekeinkkel, hogy a mi életünket nem az ő vágyai irányítják, hanem KOMPRPMISSZUM az ő és a mi vágyaink között. Az ERŐSZAK KÉT KÜLÖNBÖZŐ VÁGY KERESZTEZŐDÉSÉBŐL jön létre. Tanítsuk meg a gyerekeinknek, hogy lehetnek a szüleiktől eltérő vágyaik, de kettejük kapcsolata mindig a szeretetre és a bizalomra épül. Nem kell, hogy egy gyerek mindig engedelmeskedjen a szüleinek, mert a könnyen engedelmeskedő gyerek elrejti az ellenállását. ( hogy elkerülje a konfliktust ) Az ilyen gyerek a külvilágban sem nyilvánítja ki vágyait, keveset beszél és fél az emberektől. Meg kell adnunk a lehetőséget, hogy szembehelyezkedjen a szüleivel és választhasson. ( el kell, hogy hangozzon: ahogy akarod, de viselned kell a következményeket ) Az esti mesélés a megnyugvást hozhatja, egy konfliktussal teli nap után > segít elkerülni a lidérces álmokat. Közben újra éljük vele a megismert szituációkat, amit jobban elfogad ha nem ő a hős. Könnyen azonosul a csökönyös kiselefánttal, az erőszakos kiskutyával, félénk nyuszival. A kisebbek a gyöngéd kisállatokkal azonosulnak. Később szeretik az emberi hősökről szóló történeteket. (A kik a mese végén megházasodnak, gyerekük születik minden életet emberi egzisztenciára vezet vissza, a maga nehézségeivel:> a születéskor- - Csipkerózsika, serdülőkorban hamupipőke, -felnőttkorban Hófehérke. ) A gyermekeinknek bizalommal kell a jövőbe tekinteniük, holnap egy jobb nap kezdődik. Kegyetlennek hisszük őt amikor kitépi a légy szárnyát, haragosan tapossa szét a hangyákat, de valójában csak kísérletezik, hogy pl. mi történik, ha meghúzzuk a macska farkát. Nem tudja elképzelni mit éreznek az állatok

6 A televízió erőteljes hatása a gyermeki erőszak kialakulásában. A TÉVÉ A KÉPZELT VAGY VALÓS ERŐSZAK OSZTÓJA. A brutális, erőszakos élet beözönlik a kisgyermek életébe. A televízió mágikus hatást gyakorol a gyermekek életére, odaszögezi őket a képernyő elé. A gyermek telítődik, szinte hipnotizálódik az által aki helyette cselekszik a képernyőn. Nem mozdul, azonosul azzal aki.. A tévét egyedül néző gyermek összekeveri a jót és a rosszat. Ha nincs senki mellette aki elmagyarázza a dolgok logikáját. Ő egyedül nem fog különbséget tenni, mert a gyermek alaptevékenysége az UTÁNZÁS 1 4 éves kora között. A képernyőn látott erőszak hatása alatt VÉDELEM ÉS KRITIKAI ÉRZÉK NÉLKÜL MARAD. Zsákmányává válik a fertőzésnek. Lenyel, magáévá tesz egy amorális, erőszakos logikát. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az USA- ban a gyerekek olyan könnyen ölnek -- látni szeretnék mi történik valójában. A gyermek utánozni fogja amit a képernyőn látott ( otthon, közösségben ) Arra törekszik, hogy az erejével és a ravaszságával győzzön. ( pl lopás- cél ne kapják el ) NINCS BŰNTUATUK! Nem a szülőt a televíziót fogják utánozni. MEGOLDÁS : a gyermek őt éves koráig, a szülő az aki birtokolja a távkapcsolót. Így előnyben részesíthetnénk a gyermekhez közel álló emberi történeteket. A gyermek nagyon hamar felismeri magát a kis barna mackó a gonosz kis kacsa, a mulatságos kiselefánt történetében. Megoldás videó kazettára jól bevált meséket ne kényszerítsük,hogy váltson kazettát, a gyermek imádja felismerni, megelőzni a történetet, EZZEL TESZI A MAGÁÉVÁ. Ezekkel a tanácsokkal nem az erőszak elvetésére buzdítjuk a szülőket, hanem, hogy csak azt mutassák a gyermeknek, amely életkorának és a család erkölcsének megfelel. Újabb gyerek érkezése a családban - A már a családban lévő gyermek konkurenciaként éli meg. A veszélyérzettel együtt jár az erőszak is. ( féltékenységre és változatos regresszióra kell számítani ) Jó ha abból indulunk ki, hogy a másodszülött gyermeknek az újszülött közvetlen ellensége. Ne várjuk el tőle, hogy ő majd büszke lesz, a rábízott új feladattól, pl., hogy vigyázzon rá. Csak később, ahogy a baba nő úgy lesz majd az első szülött az első számú rajaongója, de ehhez idő kell. Megoldás Tartogassunk kitüntetett pillanatokat, legyenek helyek, események, amelyek csak az első szülöttet illeti meg, És erre hívjuk fel a gyermek figyelmét. Felesleges arra kényszeríteni, hogy szeresse riválisát. Ne keltsünk benne bűntudatot azzal, hogy képzelje helyét bele a helyébe. A féltékenység az első erőszak, melyet a gyermek önmaga védelmében saját identitásáért tesz. Ezen okokból vetik bele magukat a felnőttek szerelmi, gazdasági, vagy etnikai háborúba

7 Óvodába lépés Azok a gyerekek akik azért sírtnak, hogy ne keljen elválni az anyukájuktól, nem tanulták meg a másikkal szembeni önállóságukat. Megkímélték őket minden veszélytől Ezeknek a gyerekeknek eleinte a legfőbb feladatuk, hogy merjenek beszélni, ellentmondani, verekedni azért amit akarnak. A csoportban az a feladat, hogy kialakítsuk a csoporté-érzést, hogy elfogadják mindenki különbözőségét. Aki otthon az erőszakot tanulta, gyorsan ki fog tűnni erőteljes ellenkezésével, és az öklei gyors használatával. Mintha nem lenne biztos abban, hogy fölényét szavakkal bizonyíthatná. AZ ÖSSZEFÜGGÉST LÁTHATJUK AZ ERŐSZAK ÉS AVERBALIZÁCIÓ HIÁNYA KÖZÖTT. A kik nincsenek a szavakhoz szokva azok az öklükkel vagy a lábukkal védekeznek. ( háttérben erőszakos szülők akik ütnek, ahelyett, hogy beszélnének) Ezek a gyerekek könnyen veszélyben érzik magukat ( a verés és a fenyegetettség miatt ) A későbbiekben sokkal nehezebb próba várja gyermekeinket, amint serdülőkorba lép, ahhoz hogy megtalálja saját identitását, felül fogja vizsgálni tudatalattijában életének első négy évét

Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy)

Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy) Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy) A testvérféltékenység témája első pillantásra elég megfoghatónak és jól körülhatárolhatónak tűnik: a testvérek között

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor

Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor Irta: Dr. Fekete Barbara Szakmailag ellenőrizte: Dr. Fekete Karolina Illusztrálta: Haui József Borítóterv: Tyihák Katalin Szerkesztette: Rácz Sándor Dávid Ildikó Kricskovics Zsuzsanna Kiadás éve: 2008

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Viselkedési zavarok gyermekkorban

Viselkedési zavarok gyermekkorban Viselkedési zavarok gyermekkorban Előadás vázlata Egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezők Családi hatás Nevelési attitűd Fejlődéssel járó indulati feszültségek Agresszió, szorongás, félelmek

Részletesebben

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány - Nádej - Reménység n. sz. kollektívája Hogyan konfliktushelyzetben? viselkedem A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük - tanulmány - 2011 augusztus - december A megszerzett motivációkat nem hagyhatjuk elveszni

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE?

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? Útmutató szülők és gyermekgondozók számára www.ogyei.hu www.gyermekbantalmazas.hu Miért állítottuk össze ezt az útmutatót? Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 7

TARTALOM. Bevezetés 7 TARTALOM Bevezetés 7 1. Kezdetben volt a szimbiózis A túl korai elszakadás 17 A kötõdés kezdete 21 A megzavart kötõdés 24 Kötõdés a rácsok mögött 28 Túlélni az elhagyatottságot 31 2. A felnõtté válás elválás

Részletesebben

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Alább a családon belüli erőszakkal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket vizsgáljuk meg: Vannak nők, akik az állandó zsörtölődésükkel egyszerűen

Részletesebben

Susan Forward: Mérgező szülők

Susan Forward: Mérgező szülők Susan Forward: Mérgező szülők könyvajánló, kivonat Igaz, hogy vert az Apám, de csak azért, hogy kordában tartson. Nem értem, mi köze ennek ahhoz, hogy tönkrement a házasságom. A Mérgező szülők olvasmányos,

Részletesebben

A BÖLCS BABA. Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig. Dr. Aletha J. Solter

A BÖLCS BABA. Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig. Dr. Aletha J. Solter A BÖLCS BABA Útmutató a gyerekekhez, fogantatástól két és fél éves korig Dr. Aletha J. Solter Tartalom Köszönetnyilvánítás 7 Figyelmeztetés 8 Előszó az új kiadáshoz 9 Bevezetés 10 1.FEJEZET A KEZDETEK:

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez.

MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez. MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez. A kiadványban szereplő vizuális segédeszközök a Mayer-Johnson Boardmaker programjával készültek

Részletesebben

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Levelező tagozat. PR és szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Levelező tagozat. PR és szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Levelező tagozat PR és szóvivői szakirány A GYERMEKEKNEK SZÓLÓ TELEVÍZIÓS REKLÁMOK HATÁSA A SZÜLŐK VÁSÁRLÁSI

Részletesebben

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal

Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal 1 Ezredeleji beszélgetés Halász Anna pszichológussal A GYEREK VÁLTOZOTT MEG AZ UTÓBBI ÉVSZÁZAD SORÁN, VAGY CSAK A GYEREKRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSUNK? Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a gyerek maga is változott,

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A MENEKÜLT FIATALOKRÓL ÉS GYEREKEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A MENEKÜLT FIATALOKRÓL ÉS GYEREKEKRŐL RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A MENEKÜLT FIATALOKRÓL ÉS GYEREKEKRŐL Ajánlom mindenkinek aki kapcsolatba kerül menekült és nem menekült fiatalokkal és gyerekekkel BEVEZETŐ Ma Magyarországon több helyen találkozhatunk

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Gyermeket nevelni Isten félelmében

Gyermeket nevelni Isten félelmében Gyermeket nevelni Isten félelmében Michael & Debi Pearl EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe és kiadója: To Train up a Child, 13. kiadás Michael & Debi Pearl 1000 Pearl Road Pleasasntville, TN 37033

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

MI BÁNTJA A GYEREK LELKÉT?

MI BÁNTJA A GYEREK LELKÉT? Peer Krisztina MI BÁNTJA A GYEREK LELKÉT? 150 kérdés gyermekkori pszichés megbetegedésekről Peer Krisztina MI BÁNTJA A GYEREK LELKÉT? 150 kérdés gyermekkori pszichés megbetegedésekről Budapest, 2015 TARTALOM

Részletesebben

A pedagógus személyiségének formáló ereje

A pedagógus személyiségének formáló ereje bevezető A pedagógus személyiségének formáló ereje Seneca szerint: Hosszú az út a tanításon keresztül, de rövid és hathatós a példa által. Porkoláb Annamária A gyerekek és kamaszok nagymértékben utánzással

Részletesebben