Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések"

Átírás

1 Bevezetés a nyelvtudományba 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

2 tudomány (általában) az emberi tudás szisztematikus rendszere Ismérvek: 1. a tudásnak és a puszta vélekedésnek a megkülönböztetése 2. racionális érvelés 3. a tények tapasztalati igazolhatósága vagy cáfolhatósága, ennek elismerése a tudósközösség részérıl

3 tudomány ad 1. vélekedés: a GAR kerek, gurul görbület gyökre vezethetı vissza a gané, gomba, gyakorol, gyere, győrő, kardinális bíboros, karosszéria, korong stb. tudás: gané, gomba, korong szláv eredet győrő (ó)török eredet gyakorol finnugor tıbıl gyere ismeretlen eredető kardinális latin eredető karosszéria nemzetközi szó (francia háttér)

4 tudomány ad 2. a hangalakok viszonya egymáshoz; a teljes hangalakok viszonya a feltételezett gyökhöz; a jelentések reális viszonya egymáshoz ad 3. a *ő; r *k, m, n a több szótagú szavak a magyarban vagy morfémaszerkezetek, vagy jövevényelemek A tudomány azzal az igénnyel lép fel, hogy a dolgokat olyanoknak mutassa be, amilyenek azok valójában (MNLex.)

5 tudomány szaktudományok (tudományos diszciplínák) elkülönülnek a) tárgyterület szerint (mit kutatnak?) b) módszerek szerint (empirikus, kísérleti, statisztikai) nyelvtudomány (nyelvészet, lingvisztika) az emberi nyelv(ek), a nyelvi kommunikáció leírásával, ill. tulajdonságainak magyarázatával foglalkozó tudomány

6 nyelv jeleknek tagolt emberi hangok révén megvalósuló rendszerhálózata, azon elemek és szerkesztési szabályok összessége, amelyek birtokában a közösség tagjai létrehozzák és megértik a beszédet nyelvi képesség (faculté de language; Ferdinand de Saussure) adott nyelv (langue) elemek és szerkesztési szabályok összessége beszéd (parole) egyénileg megvalósított nyelvi tény langue + parole language: nyelvezet (absztrakt) (konkrét) (nyelvészeti tények)

7 nyelv közlendı gondolat /Nem tudtam tanulni, minthogy beteg voltam./ langue-jelenségek: hangok (fonémák), szavak, szerkezetek stb. parole-jelenségek t ; e ë; a ȧ; u+l ú; ni nyi (lexémák) (kötıszók) (igeidı) Nem tudtam tanulni, minthogy beteg voltam. bírtam mert valék. voltam képes mivel tanulhattam ugyanis

8 nyelv A nyelv az emberi kommunikáció eszköze. (MNLex.) eszköz: szubjektív, zárt információk átváltoztatója

9 Állati kommunikációs (közlési) módok látható, szagolható és hallható közlések jellemzık azonidejő nem részletezı nem tud kérdezni nem tud valótlant állítani kötött alkalmazás ingerek vezérlik nem társadalmi termék (ösztönök) zárt rendszer analóg típusú közlés

10 Az emberi nyelv mint kommunikációs rendszer (Cser András nyomán) 1. hangzó közeg 2. kettıs tagolódás (szerkezet) a) jelentéses szint A gyerek ek egymás nak ad ogat t ák a labdá t. b) hangzó szint [! szál szél; kapar kapor] a + b nyitottság A srácok egymáshoz dobálták a lasztit. Vagyis: a hangállomány korlátozott számú (jelentés nélküli) elemeivel végtelen számú (jelentéses) mondatot tudunk alkotni

11 Az emberi nyelv mint kommunikációs rendszer 3. önkényesség m. fej, n. Kopf, ang. head, fr. tête, lat. caput, szlk. hlava, gör. κεφάλι [kefali] [! motiváltság: hangutánzás, hangulatfestés (hangszimbolizmus) m. kopog, n. klopfen, ang. knock, fr. cogner] [! összetett jelek: funkcionális jelentésbeli összefüggés, motiváltság ad-ogat; könyv-ecske]

12 Az emberi nyelv mint kommunikációs rendszer 4. szabályok vezérlı szerepe A tegnap a kertben elültetett fa meg fog nıni. 1. A fa meg fog nıni <=> *A meg fog nıni fa 2. A(z) elültetett fa tegnap a kertben *A tegnap fa *A tegnap a kertben fa...

13 Az emberi nyelv mint kommunikációs rendszer 5. kreativitás nem kész formák Ági nagyon szeret olvasni. Ági egyre csak a könyveket bújja. Ági kedvenc idıtöltése az olvasás. Ági ha csak teheti, olvas. 6. elvonatkoztatás nem közvetlenül adott események 7. kulturális átörökítés

14 Más emberi kommunikációs formák hangzó, de nem nyelvi (paranyelvi) nem hangzó (kinézikus) térkihasználás (proxémikus)

15 Az emberi nyelv alapvetı funkciói 1. ábrázoló (a beszédhelyzeten kívülre utal) 2. kifejezı (a beszélıre utal) 3. felhívó (a megszólítottra utal)

16 Aktiválódó ismeretek fonológia morfológia szintaxis lexikális elemek szemantika deixis (utalás) elıföltevések világismeret A komisz gyerek akkor is kapott az anyjától.

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN

A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM XLV, 5 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2007. ÉVKÖNYVE A szó problémája I. 1. Úgy vélem, hogy a 20. század analitikus (a kisebb-nagyobb nyelvi elemek

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében

Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Szövegelünk? Szövegeljünk! A szöveg fogalma a pedagógiai alkalmazás tükrében Zs. Sejtes Györgyi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged sejtes@hung.u-szeged.hu Problémafelvetés A hazai OKM

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

Nyelv és hátrányos helyzet

Nyelv és hátrányos helyzet ANDRÁSI KATALIN BÍRÓ ZOLTÁN Nyelv és hátrányos helyzet Munkásokhoz és parasztokhoz [...] csak szónoki emelvényekről tudtam beszélni. A velük való közvetlen beszélgetés módját soha nem voltam képes megtanulni,

Részletesebben

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója Language Evolution We discuss what is specific about human language as a communication system and how it might have evolved based on findings of comparative psychology.

Részletesebben

Reprezentáció 1. MEGISMERÉS ÉS REPREZENTÁCIÓ. 2011.09.19. Fehér Márta Kutrovátz Gábor Láng Benedek Paksi Dániel Zemplén Gábor

Reprezentáció 1. MEGISMERÉS ÉS REPREZENTÁCIÓ. 2011.09.19. Fehér Márta Kutrovátz Gábor Láng Benedek Paksi Dániel Zemplén Gábor Fehér Márta Kutrovátz Gábor Láng Benedek Paksi Dániel Zemplén Gábor 1. Megismerés és reprezentáció. Gondolkodás és nyelv, a nyelvi reprezentáció. Mentális kép, mentális térkép, séma, forgatókönyv. 2. Kultúra

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek

Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek ZS. SEJTES Györgyi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged sejtes@hung.u-szeged.hu Problémafelvetés

Részletesebben

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja.

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. 92 SZKHOLION Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. Verécze Viktória Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti

Részletesebben

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Magyar Tudomány A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Innovációs stratégiai dilemmák Holokauszt és bioetika Környezeti változások és az emberré válás 2006 4 383

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

A tudattalan Lévi-Strauss és Lacan tudományos strukturalizmusában

A tudattalan Lévi-Strauss és Lacan tudományos strukturalizmusában VILÁGOSSÁG 2007/1. Frankofón filozófia magyar reflexiók Harmati Gergely A tudattalan Lévi-Strauss és Lacan tudományos strukturalizmusában Nehéz volt nem előrelátni azt a folyamatot a nyugati gondolkodás

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK

RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 5. RÖVID ETNOREGIONÁLIS ELEMZÉSEK Etnikai, antropológiai, politológiai tanulmányok Válogatta,

Részletesebben

Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Egy új középiskolai tankönyv szemantika fejezete) Verécze Viktória

Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Egy új középiskolai tankönyv szemantika fejezete) Verécze Viktória Nyelvtantanítás társas-kognitív nyelvészeti alapon (Egy új középiskolai tankönyv szemantika fejezete) Verécze Viktória 1. Nyelvtanóra és tankönyv Napjaink középiskolai nyelvtanoktatása a legtöbb iskolában

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

Hány eset van a magyarban?*

Hány eset van a magyarban?* C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? 281 Hány eset van a magyarban?* Egy XVII. századi kritériumrendszer 1. B e v e z e t é s. A magyar nyelv leírásának egyik legvitatottabb fejezete a névragozási

Részletesebben

Szécsi Gábor. Szóba zárt lélek 1. Gondolatok szó, kép, jelentés viszonyáról

Szécsi Gábor. Szóba zárt lélek 1. Gondolatok szó, kép, jelentés viszonyáról Szécsi Gábor Szóba zárt lélek 1 Gondolatok szó, kép, jelentés viszonyáról 1. Lelkem kiszikkadt mezején / pár szál virágot keresek / annak ki lelkem lelke és / minden virágnál kedvesebb, olvashatjuk Babits

Részletesebben

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL

A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL A TUDOMÁNYTÖRTÉNET FELADATAIRÓL Dr. Kemenes Pál orvos, orvostörténet kutató, társadalomorvostan szakorvos Kiemelések korábbi írásaimból 2005. A tudománytörténet a tudományfilozófia legkorszerűbb eredményeinek

Részletesebben

CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA

CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA CSERESNYÉSI LÁSZLÓ PRAGMATIKA: A KONTEXTUS TUDOMÁNYA 1. Kérdésfelvetés, szakirodalom Tanulmányom célja az, hogy a nyelvészeti pragmatika fogalmaival alaposabban is megismerkedni kívánó nyelvész és nyelvtanár

Részletesebben

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében KASSAI ILONA Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében The paper gives an overview of the research conducted in the field of speech and language disorders throughout the history

Részletesebben