AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK"

Átírás

1 Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk olvasott ilyen jellegû idegen nyelvû könyvek jórészt csak szakkönyvtárakban találhatók. Ez utóbbiakat tehát nem soroljuk fel, az egyes fejezetekben felhasznált közvetlen forrásainkat azonban szükségesnek láttuk megnevezni, akár magyar, akár idegen nyelvûek voltak, de mindig elsõbbségben részesítettük a magyar nyelvû változatot, ha volt, még akkor is, amikor valójában az illetõ szerzõnek eredetiben megjelent és esetleg teljesebb vagy jobb munkáját használtuk. Forrásként természetesen magunk is gyakran használtuk az ajánlott magyar nyelvû irodalomban szereplõ könyveket, amit külön nem fogunk jelölni. Az ajánlott irodalomban csillaggal jeleztük azokat a munkákat, amelyek tudományos igénnyel, s nem kifejezetten ismeretterjesztõ célzattal készültek. E mûvek általában nagyobb elmélyedést követelnek meg, sõt sokszor elõtanulmányok is szükségesek a megértésükhöz. Az általános jellegû vagy több fejezetre vonatkozó könyveket követõen fejezetenként adjuk meg az ajánlott magyar nyelvû irodalmat az A pont alatt, majd a B pont alatt a forrásokat soroljuk fel. A könyveket folyamatosan számozva közöljük a visszautalást megkönnyítendõ. ÁLTALÁNOS MÛVEK [1] Crystal, D., A nyelv enciklopédiája, Bp., * [2] Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció I II., Bp., * [3] Jakobson, R., Hang jel vers, Bp., [4] Kálmán László Nádasdy Ádám, Hárompercesek a nyelvrõl, Bp., [5] Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve, Bp., [6] Nádasdy Ádám, Ízlések és szabályok, Bp., [7] Papp Ferenc, Könyv az orosz nyelvrõl, Bp., [8] Pinker, S., A nyelvi ösztön, Bp., * [9] Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás (szerk.), Nyelv kommunikáció cselekvés, Bp.,

2 * [10] Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet: Természetes nyelvek használata számítógépes rendszerekben, Bp., [11] Robins, R. H., A nyelvészet rövid története, Bp., * [12] Saussure, F. de, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., * [13] Szépe György (szerk.), A nyelvtudomány ma, Bp., * [14] Telegdi Zsigmond (szerk.), Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet, Bp., [15] Telegdi Zsigmond, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., [16] Terts István, A nyelvész szóra bírja a nyelvet, Bp., [17] Wardhaugh, R., Szociolingvisztika, Bp., FEJEZETENKÉNT AJÁNLOTT MÛVEK ÉS FELHASZNÁLT FORRÁSOK Bevezetõ A kommunikáció fogalma: Weaver, W., Toda, M., illetve Worth, S. Gross, L. írásai Horányi [2]-ben. A kettõs tagolás: Martinet, A. cikke Szépe [13]-ban. 1. Állati kommunikáció emberi nyelv * [18] Bence György Kis János (szerk.), Munka és emberré válás, Bp., [19] Csányi Vilmos (szerk.), Kis etológia, Bp., * [20] Csányi Vilmos, Evolúciós rendszerek, Bp., [21] Csányi Vilmos, Az emberi természet, Bp., [22] Hauser, M., Vad elmék. Bp., [23] Lorenz, K., Salamon király gyûrûje, Bp., * [24] Pap Mária (szerk.), A nyelv keletkezése, Bp., [25] Passingham, E., Az emberré vált fõemlõs, Bp., * [26] Pléh Csaba, A nyelvi kompetencia evolúciója, In: Balogh Tibor (szerk.), A tudat evolúciója mai szemmel, Bp., [27] Sebeok, T. A., A mûvészet elõzményei, Bp., Példák az állati kommunikációra: [28] Altmann, S. (szerk.), Social communication among primates, Chicago, [29] Evans, W. F., Communication in the animal world, New York, [30] Frisch, K. von, The dance language and orientation of bees, Cambridge,

3 [31] Hauser, M. Chomsky, N. Fitch, T., The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve?, Science, 298, , [32] Sebeok, T. A. (szerk.), Animal communication, Urbana, A nyelv eredete: Pap [24], Hockett, C. F. Ascher, R. cikke Bence Kis [18]-ban. Emberi nyelv és társas értelem viszonya: [33] Dennett, D., Az intencionalitás filozófiája, Bp., [34] Tomasello, M., Gondolkodás és kultúra., Bp., Az emberi nyelv kibontakozása: [35] Hockett, C. F., The problem of universals in language. In: Greenberg, J. H., (szerk.), Universals of language, Cambridge, Mass., 1 29, [36] Bickerton, D., Language and species, Chicago, [37] Donald, M., Az emberi gondolkodás eredete, Bp., [38] Dunbar, R., Grooming, gossip, and the evolution of language, Harvard University Press, Táblázatok forrása: 1.3. táblázat: Hauser, Chomsky és Fitch [34] nyomán táblázat: Hockett [38] és 1.8. táblázat: Donald [40]. 2. Jelek [39] Horányi Özséb, Jel, jelentés, információ, Bp., * [40] Horányi Özséb Szépe György (szerk.), A jel tudománya, Bp., [41] Sebeok, T. A. Sebeok, J. U., Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája, Bp., * [42] Sztyepanov, J. Sz., Szemiotika, Bp., Saussure [12], Jakobson [3], C. S. Pierce és C. W. Morris írása Horányi Szépe [40]-ben. [43] Telegdi Zsigmond, A nyilatkozat mint indícium, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI., Bp., [44] Bühler, K., Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena, [45] Frege, G., Logika, szemantika, matematika, Bp.,

4 3. A nyelv leírása * [46] Apreszjan, J. D., A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei, Bp., * [47] Chomsky, N., Generatív grammatika, Bp., * [48] Chomsky, N., Mondattani szerkezetek Nyelv és elme, Bp., [49] Fehér Márta Hársing László, A tudományos problémától az elméletig, Bp., [50] Wartofsky, M. W., A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, Bp., Konstitutív és regulatív szabályok: Searle, J. R. cikke Horányi [2]-ben. [51] Searle, J. R., Speech acts, Cambridge, Leíró és történeti nyelvészet: Saussure [12]. A nyelvleírás mint elmélet, modell: Szépe [13]. [52] Chomsky, N., Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Hangok Papp [7] hangtani fejezete. Jakobson [3] és Saussure [12] megfelelõ részletei. * [53] Általános nyelvészeti tanulmányok XIX.: Újabb irányzatok a fonológiában, Bp., [54] Antal László, A formális nyelvi elemzés, Bp., [55] Durand, J. Siptár Péter, Bevezetés a fonológiába, Bp., * [56] Kassai Ilona, Fonetika, Bp., * [57] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 2. köt. Fonológia, Bp., * [58] Siptár Péter, A magyar mássalhangzók fonológiája, Bp., * [59] Siptár Péter, Hangtan. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., A hangképzésre adaptálódás: [60] Lenneberg, E., The biological foundations of language, New York, A megkülönböztetõ jegyek: Jakobson [3]. [61] Trubetzkoy, N. S., Principes de phonologie, Párizs,

5 Magyar alkalmazásuk: [62] Szépe György, Az alsóbb nyelvi szintek leírása. Általános nyelvészeti tanulmányok VI., Bp., Kínai példák: [63] Kratochvil, P., The Chinese language today, London, Egyéb nyelvi példák: Fishman [96] és [97]. [64] Hyman, L., Phonology, New York, Szavak Antal [54]. Papp [7]. [65] Antal László, Egy új magyar nyelvtan felé, Bp., [66] É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., * [67] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 3. köt. Morfológia, Bp., * [68] Pléh Csaba Lukács Ágnes, A magyar morfológia pszicholingvisztikája, Bp., [69] Bloomfield, L., Language, New York, [70] Harris, Z. S., Structural linguistics, Chicago, (Elsõ fejezetét lásd Szépe [13]-ban.) A szóképzés eljárásai: [71] Aronoff, M., Word formation in generative grammar, Cambridge, Szóalak, lexéma stb.: Juhász Gyula szókincse: Papp [8]. [72] Papp Ferenc, A magyar fõnév paradigmatikus rendszere, Bp., Kínai példák: [73] Mártonfi Ferenc, Vannak-e szófajok a kínai nyelvben? NyK 75/1, Fox példák: [74] Hockett, C. F., A course in modern linguistics, New York,

6 6. Mondatok Chomsky [48]. É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter [66]. Apreszjan [46]. Antal [65]. Chomsky írása Szépe [13]-ban és Hankiss Elemér (szerk.), Strukturalizmus I., Bp., é. n. kötetében. * [75] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 1. köt. Mondattan, Bp., A magyar mondat szórendje: [76] É. Kiss Katalin, A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NyK 80/2, Jelentések Pléh Síklaki Terestyéni [9]. Saussure [12]. Telegdi [14]. [77] Antal László, A jelentés világa, Bp., * [78] Austin, J. L., Tetten ért szavak, Bp., [79] Beaugrande, R. Dressler, W. U., Bevezetés a szövegnyelvészetbe, Bp., * [80] Frege, G., Logikai vizsgálódások, Bp., * [81] Kiefer Ferenc, Az elõfeltevések elmélete, Bp., [82] Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet, Bp., * [83] Péter Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai, Bp., * [84] Ruzsa Imre Máté András, Bevezetés a modern logikába, Bp., * [85] Searle, J. R., Elme, nyelv és társadalom, Bp., Frege [45]. [86] Parkinson, G. H. R. (szerk.), The theory of meaning, London, [87] Rosenberg, J. F. Travis, C. (szerk.), Readings in the philosophy of language, Englewood Cliffs, [88] Steinberg, D. D. Jakobovits, L. A. (szerk.), Semantics, Cambridge, [89] Zvegincev, V. A., Predlozsenyie i jego otnosenyie k jaziku i recsi, Moszkva,

7 A nyelv többféle használata és a beszédcselekvések: M. Black, J. L. Austin, és J. R. Searle tanulmányai Horányi [2]-ben és Pléh Síklaki Terestyéni [9]-ben. Searle [51]. 8. Nyelvünk sokfélesége Wardhaugh [17]. Beaugrande Dressler [79]. [90] Csernicskó István, A magyar nyelv Kárpátalján, Bp., [91] Göncz Lajos, A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban), Bp., * [92] Pap Mária Szépe György (szerk.), Társadalom és nyelv: szociolingvisztikai írások, Bp., [93] Réger Zita, Utak a nyelvhez: Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány, Bp., [94] Szépe György (szerk.), Nyelv, hatalom, egyenlõség, Bp., [95] Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII.: Nyelv és társadalom, Bp., [96] Fishman, J. A. (szerk.), Readings in the sociology of language, Hága, [97] Fishman, J. A. (szerk.), Advances in the sociology of language, Hága, [98] Kontra Miklós Saly Noémi (szerk.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás?: Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról, Bp., [99] Labov, W., Sociolinguistic patterns, Philadelphia, Magyar nyelvjárások: [100]Benkõ Loránd, Magyar nyelvjárástörténet, Bp., [101]Imre Samu, A mai magyar nyelvjárások rendszere, Bp., [102]Kálmán Béla, A mai magyar nyelvjárások, Bp., A változó nyelv [103]Bárczi Géza, A magyar nyelv életrajza, Bp., *[104]Bárczi Géza, A magyar nyelv múltja és jelene, Bp., *[105]Benkõ Loránd (szerk.), A magyar nyelv történeti nyelvtana I II/1., Bp., *[106]Benkõ Loránd, Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., [107]Bynon, T., Történeti nyelvészet, Bp., *[108]Herman József, A francia nyelv története, Bp., *[109]Hutterer Miklós, A germán nyelvek, Bp.,

8 [110]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., [111]Pusztay János, Nyelvrokonság és nemzeti tudat, Szombathely, [112]Rédei Károly, Õstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája, Bp., Magyar nyelvtörténet: [113]Bárczi Géza, Magyar hangtörténet, Bp., [114]Bárczi Géza, A magyar szókincs eredete, Bp., [115]Benkõ Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvû szövegemlékei, Bp., [116]A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I III., Bp., [117]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., A nyelvtörténet általános kérdései: [118]Lehmann, W. P. Malkiel, Y. (szerk.), Directions for historical linguistics, Austin, [119]Meillet, A., Linguistique historique et linguistique générale, Párizs, [120]Paul, H., Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, Tübingen, Magyar szókincsstatisztika: Papp [8]. A megszólítások története: R. Brown A. Gilman cikke Pap Szépe [92]-ben. 10. A nyelvek sokfélesége [121]Antal László, Nyelvek nyomában, Bp., [122]Cavalli-Sforza, L. L., Genetikai átjáró Különbözõségünk története. Bp., [123]Komoróczy Géza, Sumer és magyar?, Bp., *[124]Kontra Miklós (szerk.), Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon, Bp., [125]Pusztay János, Az ugor török háború után, Bp., [126]Ridley, M., Génjeink, Bp., *[127]Róna-Tas András, A nyelvrokonság, Bp., Az indoeurópai nyelvek táblázata: Bynon [107]. Az uráli nyelvek rokonsága: [128]Hajdú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba, Bp.,

9 Dél-ázsiai és amerikai indián nyelvi példák: Bloomfield [69]. Hockett [74]. Tipológia: [129]Greenberg. J. H. (szerk.), Universals of language, Cambridge, [130]Uszpenszkij, B. A., Sztrukturnaja tyipologija jazikov, Moszkva, Ábrák, táblázatok forrása: táblázat: [131]Lehmann, W. P. (szerk.), Syntactic typology, Austin, ábra: Crystal [1]. 11. A maradandó nyelv Saussure [12], [132]Doblhofer, E., Jelek és csodák, Bp., [133]Drascsuk, V., Évezredek útjain: amirõl az írásjegyek mesélnek, Bp., [134]Filep László Bereznai Gyula, A számírás története, Bp., [135]Kéki Béla, Az írás története, Bp., *[136]Kniezsa István, A magyar helyesírás története, Bp., *[137]Laziczius Gyula, Fonetika, Bp., 1944; 2. kiadás, [138]A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Bp., *[139]Németh Gyula, A magyar rovásírás, Bp., [140]Pei, M., Szabálytalan nyelvtörténet, Bp., [141]Várkonyi Nándor, Az írás története, Bp., Bloomfield [69], 17. fejezet. [142]The Book of Specimens, British and Foreign Bible Society, London, [143]Brockelmann, C., Arabische Grammatik, Leipzig, [144]Ceram, C. W., Götter, Gräber und Gelehrte im Bild, Hamburg, [145]Diringer, D., The Alphabet, London, [146]Gelb, I. J., A Study of Writing, Chicago London, [147]Jensen, H., Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin, [148]Pyles, T. Algeo, J., Origins and development of the English language. New York, [149]Róna-Tas, A., Hungarians and Europe in the early Middle Ages. Bp.,

10 12. A nyelv és a számítógép Pléh [201]. *[150]Alberti Gábor Medve Anna, Generatív grammatikai olvasókönyv I II., Pécs, *[151]Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet, Bp., [152]Prószéky Gábor Kis Balázs, Számítógéppel emberi nyelven. Természetes nyelvi feladatok megoldása számítógéppel, Bicske, *[153]Prószéky Gábor Olaszy Gábor Váradi Tamás, Nyelvtechnológia. In: Kiefer [5]. [154]Elekfi László, Magyar ragozási szótár, Bp., [155]Jurafsky, D. Martin, J. H., Speech and Language Processing (An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition), [156]Prószéky Gábor, A magyar morfológia számítógépes kezelése. In: Kiefer [67]. 13. Az anyanyelv elsajátítása Tomasello [34]. *[157]Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII.: Nyelvészet és pszichológia, Bp., *[158]Elkonyin, D. B., Gyermeklélektan, Bp., [159]Lengyel Zsolt, A gyermeknyelv, Bp., [160]Mérei Ferenc V. Binét Ágnes, Gyermeklélektan, Bp., [161]Réger Zita, Utak a nyelvhez, Bp., *[162]Vigotszkij, L. Sz., Gondolkodás és beszéd, Bp., Az elsajátítás elmélete és mechanizmusai [163]Gopnik, A. Meltzoff, A. Kuhl, P., Bölcsek a bölcsõben, Bp., [164]Piatelli-Palmarini, M., Evolúció, szelekció és megismerés. In: Pléh [198]. [165]Réger Zita, A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, , Gondolkodásfejlõdés és nyelvi fejlõdés [166]Karmiloff-Smith, A., Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlõdéselméleti megközelítése. In: Pléh [199]. [167]Piaget, J., Az értelem pszichológiája, Bp., [168]Pléh Csaba, Téri megismerés és nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, ,

11 Kísérleti módszerek a gyermeknyelv kutatásban Elkonyin [158]. Pléh [201]. [169]Berko Gleason, J., The development of language, New York, [170]Berko Gleason, J. Bernstein Ratner, N., Psycholinguistics, Fort Worth, [171]Brown, R., A first language, Cambridge, 1973; New York, [172]Gósy Mária, Pszicholingvisztika. Bp., [173]Gósy Mária, Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Nyelvtudományi Értekezések 119, [174]Gósy Mária, A szó felismerése. Folyamatok és stratégiák. In: Gósy Mária (szerk.), Beszédkutatás 97. Szófonetikai vizsgálatok, Bp., [175]Ingram, D., First language acquisition. Method, description and explanation, Cambridge, [176]Kenyeres Elemér, A gyermek beszédének fejlõdése, Bp., [177]S. Meggyes Klára, Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere, Bp., [178]Pléh Csaba, A gyermeknyelv fejlõdésének és kutatásának modelljeirõl. Pszichológiai Tanulmányok, XVI, , [179]Pléh Csaba, A természet és a lélek, Bp., [180]Pléh Csaba Radics Katalin, Beszédaktuselmélet és kommunikációkutatás. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV., Bp., Gyermeknyelvi példaforrások: [181]Slobin, D. I., Psycholinguistics, London, Szimbolikus jelleg: [182]Werner, H. Kaplan, B., Symbol formation, New York, Táblázatok forrása: táblázat: Mehler, J., Pléh [179]-ben táblázat: Pléh [178] nyomán táblázat: Bates és MacWhinney, Pléh [179] összefoglalója nyomán. 14. A nyelv és az agy Pléh [201]. Pinker [8]. *[183]Bánréti Zoltán (szerk.), Nyelvi struktúrák és az agy, Bp., *[184]Bánréti Zoltán, Neurolingvisztika. In: Kiefer [5]. 273

12 [185]Caplan, D., Neurolinguistics and linguistic aphasiology, Cambridge, [186]Friederici, A., The Time Course of Syntactic Activation during Language Processing. Brain and Language, Vol 50, , [187]Fromkin, V., Some Thoughts about the Brain/Mind/Language Interface. Lingua, 100, 3 27, [188]Kolk, H., A Time-Based Approach to Agrammatic Production. Brain and Language, 50, , [189]Linebarger, M. C., Agrammatism as Evidence about Grammar. Brain and Language, 50, 52 91, [190]Lancz Edina, A magyar jelnyelv szótára, Bp., Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, [191]Litavecz Anna, Ismeretek a hallássérültekrõl, kézirat, SINOSZ, Bp., [192]Osmanné Sági Judit, Az afázia klasszifikációja és diagnosztikája. Ideggyógyászati Szemle, 44, , [193]Osmanné Sági Judit, A belsõ lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok [95]. [194]Pléh Csaba Palotás Gábor Lõrik József, Nyelvfejlõdési szûrõvizsgálat, Budapest, ábra forrása: Keith A. Johnson & J. Alex Becker, Whole Brain Atlas. harvard.edu/ Vincze Tamás rajzainak a forrása: A ábra forrásal: Lancz [190]; 98, 103, Beszéd és gondolkodás * Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII [157]. Lengyel [159]. Pléh Lukács [68]. Vigotszkij [162]. [195]Horváth György, A tartalmas gondolkodás, Bp., *[196]Neumer Katalin (szerk.), Nyelv, gondolkodás, relativizmus, Bp., [197]Pinker, S., Hogyan mûködik az elme?, Bp., [198]Pléh Csaba, A pszicholingvisztika horizontja, Bp., *[199]Pléh Csaba (szerk.), Kognitív tudomány, Bp., [200]Pléh Csaba, Bevezetés a megismeréstudományokba, Bp., *[201]Pléh Csaba, Mondatmegértés a magyar nyelvben, Bp., *[202]Pléh Csaba Gyõri Miklós (szerk.), A kognitív szemlélet a nyelv kutatásában, Bp.,

13 [203]Reboul, A. Moeschler, J., A társalgás cselei., Bp., *[204]Semjakin, F. N., A gondolkozás és a beszéd, Bp., [205]Serpell, R., Kultúra és viselkedés, Bp., A színelnevezések a nyelvekben: [206]Berlin, B. Kay, P., Basic color terms: their universality and evolution, Berkeley, A nyelvi univarzálék és a megértési folyamatok összefüggései: [207]Clark, H. H. Clark, E. V., Psychology and Language, New York, A nyelvi relativizmus, illetve a kódolhatósági kísérlet: Neumer [196]. Wardhaugh [17]. [208]Karácsony Sándor, A magyar észjárás, Bp., [209]Whorf, B. L., Language, thought and reality, Cambridge, [210]Brown, R. Lenneberg, E., A study in language and cognition. J. Abnorm. Soc. Psych. 49, , Beszéd és emlékezet, illetve viselkedés: [211]Safir Erika Czigler István, Vizuális ábrák verbális kódolhatóságának hatása a diszkriminkációs teljesítményre kisgyermekkorban. M. Pszich. Szle 35, , [212]Luria, A. R., The role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior, New York, A belsõ beszéd: [213]Lurija, A. R., Utam a lélekhez, Bp., [214]Szokolov, A. N., Vnutrennaja recs i mislenyije, Moszkva, Az írásbeliség szerepe a gondolkodásban: [215]Klix, F., Az ébredõ gondolkodás, Bp., [216]Nyíri Kristóf, A hagyomány filozófiája, Bp., Tér és nyelv: Pléh [168]. Ábrák forrásai: ábra: Vanderplas, J. M. Garvin, E. A., The association value of random shapes. J. Exper, Psych , Az itt felhasznált ábrákért Czigler Istvánnak tartozunk köszönettel. 275

14 15.3. ábra: Shepard, R. N. Metzler, J., Mental rotation of three-dimensional objects. Science , Nyelv és megismerés Neumer [196]. [217]Eco, U., A tökéletes nyelv keresése, Bp., [218]Farkas Katalin Kelemen János, Nyelvfilozófia, Bp., [219]Kelemen János, A tudat és a megismerés, Bp [220]Kelemen János, A nyelvfilozófia rövid története, Bp., [221]Lotman, J. M., Szöveg, modell, típus, Bp., Frege [80]. Searle [51]. [222]Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, [223]Fodor, J., The Language of Thought, Cambridge, [224]Putnam, H., Mind, Language and Reality, Cambridge, [225]Wittgenstein, L., Logikai-filozófiai értekezés, Bp [226]Wittgenstein, L., Filozófiai vizsgálódások, Bp.,

Nyelv_4_tord_uj_targymut:Nyelv_5tord 2/3/11 12:17 PM Page 1 A NYELV ÉS A NYELVEK

Nyelv_4_tord_uj_targymut:Nyelv_5tord 2/3/11 12:17 PM Page 1 A NYELV ÉS A NYELVEK A NYELV ÉS A NYELVEK A NYELV ÉS A NYELVEK Hatodik, javított, bôvített kiadás Szerkesztette Kenesei István A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Szerzôk Bánréti Zoltán Kelemen János Kenesei István Kis Balázs Nádasdy

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere A nyelvészet története 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere Ókor A nyelv romlása Ókori India: vallási szempontból elfogathatatlan a nyelv változása (eltérés a Védáktól) Nyelvészt célja: az

Részletesebben

A fonológia kialakulása, irányzatai

A fonológia kialakulása, irányzatai A fonológia kialakulása, irányzatai 1928: Hága (I. nemzetközi nyelvészkongresszus): Jakobson, Trubeckoj, Karcevszkij Roman Jakobson: A fonológia manifesztuma. In: Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

A nyelvtechnológia alapjai

A nyelvtechnológia alapjai Prószéky Gábor A nyelvtechnológia alapjai 2015/2016 tanév, 1. félév A tantárgy órái 2015-ben 1. óra: szeptember 9. 2. óra: szeptember 16. (elmarad: szeptember 23.) 3. óra: szeptember 30. 4. óra: október

Részletesebben

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan

I. témacsoport: hangtan, alaktan, jelentéstan Tudnivalók a Magyar nyelvészet I. (Grammatika) szigorlatról A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli során gyakorlatban kell alkalmazni a tanultakat: egy mondattani és egy összetett hangtani,

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Department of General and Applied Linguistics

Department of General and Applied Linguistics Introduction to Linguistics NBB_NI734K2 of General and Applied Linguistics Autumn Contact Hours Weekly/Total 2 lectures, total 30 Gyula Kalcsó The notion of language, system and practice, the relation

Részletesebben

A héber nyelv története

A héber nyelv története A héber nyelv története BMA-HEBD-201 Biró Tamás 12. Modern héber, modern nyelvészet 2016. április 27. A nyelvújítás előtt Kohányi Sámuel: Első magyarnémet-héber hangoztató és olvasókönyv a magyarországi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör MAKSANB1 - Időterv MAKSANB1 - Nyelv és kultúra specializáció IDŐTERV Ösvények: MK-1 Nyelvmentori ismeretkör 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Az irodalomtudomány alapjai. Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak

Az irodalomtudomány alapjai. Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Az irodalomtudomány alapjai Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Jel, nyelv, irodalom - irodalomtudomány tárgya: az irodalmi szöveg, az irodalom mint kulturális részrendszer - az irodalmi szövegek

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az Tátrai Szilárd* A NAGY ESERNYÕCSEL A pragmatikai szemlélet alkalmazásának lehetõségei** 1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az ún. pragmatikai szemlélet (pragmatic perspective)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Szerkesztési útmutató MANYE 25

Szerkesztési útmutató MANYE 25 Szerkesztési útmutató MANYE 25 1. A kézirat leadása, terjedelme Kérjük, hogy a szöveget elektronikus formában, Microsoft Word (.doc vagy.docx) fájlként küldjék el a 25.manye@gmail címre 2015. szeptember

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Typotex Kiadó. Irodalom

Typotex Kiadó. Irodalom Irodalom Altrichter F. (szerk), 1972, A Bécsi Kör filozófiája. Budapest: Gondolat. Altrichter F., Cogito ergo sum. In uõ. Észérvek az európai filozófiai hagyományban. Budapest: Atlantisz, 119 184. Annas,

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása Bevezetés a nyelvtudományba A nyelv leírása A nyelv Emberi nyelv állati kommunikáció A nyelv mint jelrendszer Mi is az emberi nyelv? a nyelv használata: beszéd és írás nyelvtudomány: a nyelv használata

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1)

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) A végzettség megnevezése: "magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés.

Részletesebben

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom: Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba (2. kiadás)

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom: Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba (2. kiadás) A kurzus kódja: BBN-FLN-101/kl, BBN-ENY-101, ENN-001, VKN-169.02, ZAN-NY01 A kurzus címe: Bevezetés a nyelvtudományba, A nyelvészet területei A kurzus címe (angolul): Introduction to linguistics A kurzus

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája

A nyelvészeti tanegységek tematikája A nyelvészeti tanegységek tematikája Bevezetés a nyelvtudományba (koll) Általános kurzusként az előadás célja az, hogy betekintést nyújtson a nyelvészeti gondolkodásba és a nyelvtudomány tanulmányozásába,

Részletesebben

1 a tanári testület 2 9. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c

1 a tanári testület 2 9. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c Bajza Sándor (2012) angol: 7. évf., 9. c., 12. évf. 1 a tanári testület 2 9 A tantestület 1 Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 9. b, 9. c, 10. b, 12. a, 12. c Boronkai Zsófia (2010)

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék)

ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) ALN-123 A l k a l m a z o t t s z o c i o l i n g v i s z t i k a (tematika és olvasmányjegyzék) Tematika I. Szociolingvisztika és alkalmazott szociolingvisztika: az alkalmazott szociolingvisztika kutatási

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling)

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling) Név Csapat Csapatnév Választott téma 1 Hajnóczy Soma 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 2 Makkai Andrea 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 3 Pancsovay Zita 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák Vizsgatárgyak (nagybetűkkel), tételek (félkövérítve), irodalom A doktori szigorlat 3 részből áll. 1. Az első részben

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt a tanári testület 9 A tantestület * Ábrahám Rita (2008) latin: 11. évf. Bodó Kinga (2008) angol: 7. évf. Dr. Bodó Márton (1996) vezetőtanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök: 11. b, magyar: 11. b, 12.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

Selected Publications. reviewed papers

Selected Publications. reviewed papers Selected Publications reviewed papers Gervain, Judit and Gabor Zemplen. 2005. "Focus-raising: A paradigmatic example of the treatment of syntactic variation". In: Leonie Cornips and Karen P. Corrigan (eds.):

Részletesebben

1 a tanári testület A tantestület 1

1 a tanári testület A tantestület 1 1 a tanári testület 2 15 A tantestület 1 Bajza Sándor (2012) angol: 9. évf., 10. évf., 11. a, 11. b, 12. a, 12. b Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 8. b, 8. c, 9. b, 9. c, 11. b, 11. c, 12. b,

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben