AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK"

Átírás

1 Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk olvasott ilyen jellegû idegen nyelvû könyvek jórészt csak szakkönyvtárakban találhatók. Ez utóbbiakat tehát nem soroljuk fel, az egyes fejezetekben felhasznált közvetlen forrásainkat azonban szükségesnek láttuk megnevezni, akár magyar, akár idegen nyelvûek voltak, de mindig elsõbbségben részesítettük a magyar nyelvû változatot, ha volt, még akkor is, amikor valójában az illetõ szerzõnek eredetiben megjelent és esetleg teljesebb vagy jobb munkáját használtuk. Forrásként természetesen magunk is gyakran használtuk az ajánlott magyar nyelvû irodalomban szereplõ könyveket, amit külön nem fogunk jelölni. Az ajánlott irodalomban csillaggal jeleztük azokat a munkákat, amelyek tudományos igénnyel, s nem kifejezetten ismeretterjesztõ célzattal készültek. E mûvek általában nagyobb elmélyedést követelnek meg, sõt sokszor elõtanulmányok is szükségesek a megértésükhöz. Az általános jellegû vagy több fejezetre vonatkozó könyveket követõen fejezetenként adjuk meg az ajánlott magyar nyelvû irodalmat az A pont alatt, majd a B pont alatt a forrásokat soroljuk fel. A könyveket folyamatosan számozva közöljük a visszautalást megkönnyítendõ. ÁLTALÁNOS MÛVEK [1] Crystal, D., A nyelv enciklopédiája, Bp., * [2] Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció I II., Bp., * [3] Jakobson, R., Hang jel vers, Bp., [4] Kálmán László Nádasdy Ádám, Hárompercesek a nyelvrõl, Bp., [5] Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve, Bp., [6] Nádasdy Ádám, Ízlések és szabályok, Bp., [7] Papp Ferenc, Könyv az orosz nyelvrõl, Bp., [8] Pinker, S., A nyelvi ösztön, Bp., * [9] Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás (szerk.), Nyelv kommunikáció cselekvés, Bp.,

2 * [10] Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet: Természetes nyelvek használata számítógépes rendszerekben, Bp., [11] Robins, R. H., A nyelvészet rövid története, Bp., * [12] Saussure, F. de, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., * [13] Szépe György (szerk.), A nyelvtudomány ma, Bp., * [14] Telegdi Zsigmond (szerk.), Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet, Bp., [15] Telegdi Zsigmond, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., [16] Terts István, A nyelvész szóra bírja a nyelvet, Bp., [17] Wardhaugh, R., Szociolingvisztika, Bp., FEJEZETENKÉNT AJÁNLOTT MÛVEK ÉS FELHASZNÁLT FORRÁSOK Bevezetõ A kommunikáció fogalma: Weaver, W., Toda, M., illetve Worth, S. Gross, L. írásai Horányi [2]-ben. A kettõs tagolás: Martinet, A. cikke Szépe [13]-ban. 1. Állati kommunikáció emberi nyelv * [18] Bence György Kis János (szerk.), Munka és emberré válás, Bp., [19] Csányi Vilmos (szerk.), Kis etológia, Bp., * [20] Csányi Vilmos, Evolúciós rendszerek, Bp., [21] Csányi Vilmos, Az emberi természet, Bp., [22] Hauser, M., Vad elmék. Bp., [23] Lorenz, K., Salamon király gyûrûje, Bp., * [24] Pap Mária (szerk.), A nyelv keletkezése, Bp., [25] Passingham, E., Az emberré vált fõemlõs, Bp., * [26] Pléh Csaba, A nyelvi kompetencia evolúciója, In: Balogh Tibor (szerk.), A tudat evolúciója mai szemmel, Bp., [27] Sebeok, T. A., A mûvészet elõzményei, Bp., Példák az állati kommunikációra: [28] Altmann, S. (szerk.), Social communication among primates, Chicago, [29] Evans, W. F., Communication in the animal world, New York, [30] Frisch, K. von, The dance language and orientation of bees, Cambridge,

3 [31] Hauser, M. Chomsky, N. Fitch, T., The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve?, Science, 298, , [32] Sebeok, T. A. (szerk.), Animal communication, Urbana, A nyelv eredete: Pap [24], Hockett, C. F. Ascher, R. cikke Bence Kis [18]-ban. Emberi nyelv és társas értelem viszonya: [33] Dennett, D., Az intencionalitás filozófiája, Bp., [34] Tomasello, M., Gondolkodás és kultúra., Bp., Az emberi nyelv kibontakozása: [35] Hockett, C. F., The problem of universals in language. In: Greenberg, J. H., (szerk.), Universals of language, Cambridge, Mass., 1 29, [36] Bickerton, D., Language and species, Chicago, [37] Donald, M., Az emberi gondolkodás eredete, Bp., [38] Dunbar, R., Grooming, gossip, and the evolution of language, Harvard University Press, Táblázatok forrása: 1.3. táblázat: Hauser, Chomsky és Fitch [34] nyomán táblázat: Hockett [38] és 1.8. táblázat: Donald [40]. 2. Jelek [39] Horányi Özséb, Jel, jelentés, információ, Bp., * [40] Horányi Özséb Szépe György (szerk.), A jel tudománya, Bp., [41] Sebeok, T. A. Sebeok, J. U., Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája, Bp., * [42] Sztyepanov, J. Sz., Szemiotika, Bp., Saussure [12], Jakobson [3], C. S. Pierce és C. W. Morris írása Horányi Szépe [40]-ben. [43] Telegdi Zsigmond, A nyilatkozat mint indícium, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI., Bp., [44] Bühler, K., Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena, [45] Frege, G., Logika, szemantika, matematika, Bp.,

4 3. A nyelv leírása * [46] Apreszjan, J. D., A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei, Bp., * [47] Chomsky, N., Generatív grammatika, Bp., * [48] Chomsky, N., Mondattani szerkezetek Nyelv és elme, Bp., [49] Fehér Márta Hársing László, A tudományos problémától az elméletig, Bp., [50] Wartofsky, M. W., A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, Bp., Konstitutív és regulatív szabályok: Searle, J. R. cikke Horányi [2]-ben. [51] Searle, J. R., Speech acts, Cambridge, Leíró és történeti nyelvészet: Saussure [12]. A nyelvleírás mint elmélet, modell: Szépe [13]. [52] Chomsky, N., Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Hangok Papp [7] hangtani fejezete. Jakobson [3] és Saussure [12] megfelelõ részletei. * [53] Általános nyelvészeti tanulmányok XIX.: Újabb irányzatok a fonológiában, Bp., [54] Antal László, A formális nyelvi elemzés, Bp., [55] Durand, J. Siptár Péter, Bevezetés a fonológiába, Bp., * [56] Kassai Ilona, Fonetika, Bp., * [57] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 2. köt. Fonológia, Bp., * [58] Siptár Péter, A magyar mássalhangzók fonológiája, Bp., * [59] Siptár Péter, Hangtan. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., A hangképzésre adaptálódás: [60] Lenneberg, E., The biological foundations of language, New York, A megkülönböztetõ jegyek: Jakobson [3]. [61] Trubetzkoy, N. S., Principes de phonologie, Párizs,

5 Magyar alkalmazásuk: [62] Szépe György, Az alsóbb nyelvi szintek leírása. Általános nyelvészeti tanulmányok VI., Bp., Kínai példák: [63] Kratochvil, P., The Chinese language today, London, Egyéb nyelvi példák: Fishman [96] és [97]. [64] Hyman, L., Phonology, New York, Szavak Antal [54]. Papp [7]. [65] Antal László, Egy új magyar nyelvtan felé, Bp., [66] É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., * [67] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 3. köt. Morfológia, Bp., * [68] Pléh Csaba Lukács Ágnes, A magyar morfológia pszicholingvisztikája, Bp., [69] Bloomfield, L., Language, New York, [70] Harris, Z. S., Structural linguistics, Chicago, (Elsõ fejezetét lásd Szépe [13]-ban.) A szóképzés eljárásai: [71] Aronoff, M., Word formation in generative grammar, Cambridge, Szóalak, lexéma stb.: Juhász Gyula szókincse: Papp [8]. [72] Papp Ferenc, A magyar fõnév paradigmatikus rendszere, Bp., Kínai példák: [73] Mártonfi Ferenc, Vannak-e szófajok a kínai nyelvben? NyK 75/1, Fox példák: [74] Hockett, C. F., A course in modern linguistics, New York,

6 6. Mondatok Chomsky [48]. É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter [66]. Apreszjan [46]. Antal [65]. Chomsky írása Szépe [13]-ban és Hankiss Elemér (szerk.), Strukturalizmus I., Bp., é. n. kötetében. * [75] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 1. köt. Mondattan, Bp., A magyar mondat szórendje: [76] É. Kiss Katalin, A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NyK 80/2, Jelentések Pléh Síklaki Terestyéni [9]. Saussure [12]. Telegdi [14]. [77] Antal László, A jelentés világa, Bp., * [78] Austin, J. L., Tetten ért szavak, Bp., [79] Beaugrande, R. Dressler, W. U., Bevezetés a szövegnyelvészetbe, Bp., * [80] Frege, G., Logikai vizsgálódások, Bp., * [81] Kiefer Ferenc, Az elõfeltevések elmélete, Bp., [82] Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet, Bp., * [83] Péter Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai, Bp., * [84] Ruzsa Imre Máté András, Bevezetés a modern logikába, Bp., * [85] Searle, J. R., Elme, nyelv és társadalom, Bp., Frege [45]. [86] Parkinson, G. H. R. (szerk.), The theory of meaning, London, [87] Rosenberg, J. F. Travis, C. (szerk.), Readings in the philosophy of language, Englewood Cliffs, [88] Steinberg, D. D. Jakobovits, L. A. (szerk.), Semantics, Cambridge, [89] Zvegincev, V. A., Predlozsenyie i jego otnosenyie k jaziku i recsi, Moszkva,

7 A nyelv többféle használata és a beszédcselekvések: M. Black, J. L. Austin, és J. R. Searle tanulmányai Horányi [2]-ben és Pléh Síklaki Terestyéni [9]-ben. Searle [51]. 8. Nyelvünk sokfélesége Wardhaugh [17]. Beaugrande Dressler [79]. [90] Csernicskó István, A magyar nyelv Kárpátalján, Bp., [91] Göncz Lajos, A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban), Bp., * [92] Pap Mária Szépe György (szerk.), Társadalom és nyelv: szociolingvisztikai írások, Bp., [93] Réger Zita, Utak a nyelvhez: Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány, Bp., [94] Szépe György (szerk.), Nyelv, hatalom, egyenlõség, Bp., [95] Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII.: Nyelv és társadalom, Bp., [96] Fishman, J. A. (szerk.), Readings in the sociology of language, Hága, [97] Fishman, J. A. (szerk.), Advances in the sociology of language, Hága, [98] Kontra Miklós Saly Noémi (szerk.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás?: Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról, Bp., [99] Labov, W., Sociolinguistic patterns, Philadelphia, Magyar nyelvjárások: [100]Benkõ Loránd, Magyar nyelvjárástörténet, Bp., [101]Imre Samu, A mai magyar nyelvjárások rendszere, Bp., [102]Kálmán Béla, A mai magyar nyelvjárások, Bp., A változó nyelv [103]Bárczi Géza, A magyar nyelv életrajza, Bp., *[104]Bárczi Géza, A magyar nyelv múltja és jelene, Bp., *[105]Benkõ Loránd (szerk.), A magyar nyelv történeti nyelvtana I II/1., Bp., *[106]Benkõ Loránd, Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., [107]Bynon, T., Történeti nyelvészet, Bp., *[108]Herman József, A francia nyelv története, Bp., *[109]Hutterer Miklós, A germán nyelvek, Bp.,

8 [110]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., [111]Pusztay János, Nyelvrokonság és nemzeti tudat, Szombathely, [112]Rédei Károly, Õstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája, Bp., Magyar nyelvtörténet: [113]Bárczi Géza, Magyar hangtörténet, Bp., [114]Bárczi Géza, A magyar szókincs eredete, Bp., [115]Benkõ Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvû szövegemlékei, Bp., [116]A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I III., Bp., [117]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., A nyelvtörténet általános kérdései: [118]Lehmann, W. P. Malkiel, Y. (szerk.), Directions for historical linguistics, Austin, [119]Meillet, A., Linguistique historique et linguistique générale, Párizs, [120]Paul, H., Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, Tübingen, Magyar szókincsstatisztika: Papp [8]. A megszólítások története: R. Brown A. Gilman cikke Pap Szépe [92]-ben. 10. A nyelvek sokfélesége [121]Antal László, Nyelvek nyomában, Bp., [122]Cavalli-Sforza, L. L., Genetikai átjáró Különbözõségünk története. Bp., [123]Komoróczy Géza, Sumer és magyar?, Bp., *[124]Kontra Miklós (szerk.), Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon, Bp., [125]Pusztay János, Az ugor török háború után, Bp., [126]Ridley, M., Génjeink, Bp., *[127]Róna-Tas András, A nyelvrokonság, Bp., Az indoeurópai nyelvek táblázata: Bynon [107]. Az uráli nyelvek rokonsága: [128]Hajdú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba, Bp.,

9 Dél-ázsiai és amerikai indián nyelvi példák: Bloomfield [69]. Hockett [74]. Tipológia: [129]Greenberg. J. H. (szerk.), Universals of language, Cambridge, [130]Uszpenszkij, B. A., Sztrukturnaja tyipologija jazikov, Moszkva, Ábrák, táblázatok forrása: táblázat: [131]Lehmann, W. P. (szerk.), Syntactic typology, Austin, ábra: Crystal [1]. 11. A maradandó nyelv Saussure [12], [132]Doblhofer, E., Jelek és csodák, Bp., [133]Drascsuk, V., Évezredek útjain: amirõl az írásjegyek mesélnek, Bp., [134]Filep László Bereznai Gyula, A számírás története, Bp., [135]Kéki Béla, Az írás története, Bp., *[136]Kniezsa István, A magyar helyesírás története, Bp., *[137]Laziczius Gyula, Fonetika, Bp., 1944; 2. kiadás, [138]A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Bp., *[139]Németh Gyula, A magyar rovásírás, Bp., [140]Pei, M., Szabálytalan nyelvtörténet, Bp., [141]Várkonyi Nándor, Az írás története, Bp., Bloomfield [69], 17. fejezet. [142]The Book of Specimens, British and Foreign Bible Society, London, [143]Brockelmann, C., Arabische Grammatik, Leipzig, [144]Ceram, C. W., Götter, Gräber und Gelehrte im Bild, Hamburg, [145]Diringer, D., The Alphabet, London, [146]Gelb, I. J., A Study of Writing, Chicago London, [147]Jensen, H., Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin, [148]Pyles, T. Algeo, J., Origins and development of the English language. New York, [149]Róna-Tas, A., Hungarians and Europe in the early Middle Ages. Bp.,

10 12. A nyelv és a számítógép Pléh [201]. *[150]Alberti Gábor Medve Anna, Generatív grammatikai olvasókönyv I II., Pécs, *[151]Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet, Bp., [152]Prószéky Gábor Kis Balázs, Számítógéppel emberi nyelven. Természetes nyelvi feladatok megoldása számítógéppel, Bicske, *[153]Prószéky Gábor Olaszy Gábor Váradi Tamás, Nyelvtechnológia. In: Kiefer [5]. [154]Elekfi László, Magyar ragozási szótár, Bp., [155]Jurafsky, D. Martin, J. H., Speech and Language Processing (An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition), [156]Prószéky Gábor, A magyar morfológia számítógépes kezelése. In: Kiefer [67]. 13. Az anyanyelv elsajátítása Tomasello [34]. *[157]Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII.: Nyelvészet és pszichológia, Bp., *[158]Elkonyin, D. B., Gyermeklélektan, Bp., [159]Lengyel Zsolt, A gyermeknyelv, Bp., [160]Mérei Ferenc V. Binét Ágnes, Gyermeklélektan, Bp., [161]Réger Zita, Utak a nyelvhez, Bp., *[162]Vigotszkij, L. Sz., Gondolkodás és beszéd, Bp., Az elsajátítás elmélete és mechanizmusai [163]Gopnik, A. Meltzoff, A. Kuhl, P., Bölcsek a bölcsõben, Bp., [164]Piatelli-Palmarini, M., Evolúció, szelekció és megismerés. In: Pléh [198]. [165]Réger Zita, A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, , Gondolkodásfejlõdés és nyelvi fejlõdés [166]Karmiloff-Smith, A., Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlõdéselméleti megközelítése. In: Pléh [199]. [167]Piaget, J., Az értelem pszichológiája, Bp., [168]Pléh Csaba, Téri megismerés és nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, ,

11 Kísérleti módszerek a gyermeknyelv kutatásban Elkonyin [158]. Pléh [201]. [169]Berko Gleason, J., The development of language, New York, [170]Berko Gleason, J. Bernstein Ratner, N., Psycholinguistics, Fort Worth, [171]Brown, R., A first language, Cambridge, 1973; New York, [172]Gósy Mária, Pszicholingvisztika. Bp., [173]Gósy Mária, Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Nyelvtudományi Értekezések 119, [174]Gósy Mária, A szó felismerése. Folyamatok és stratégiák. In: Gósy Mária (szerk.), Beszédkutatás 97. Szófonetikai vizsgálatok, Bp., [175]Ingram, D., First language acquisition. Method, description and explanation, Cambridge, [176]Kenyeres Elemér, A gyermek beszédének fejlõdése, Bp., [177]S. Meggyes Klára, Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere, Bp., [178]Pléh Csaba, A gyermeknyelv fejlõdésének és kutatásának modelljeirõl. Pszichológiai Tanulmányok, XVI, , [179]Pléh Csaba, A természet és a lélek, Bp., [180]Pléh Csaba Radics Katalin, Beszédaktuselmélet és kommunikációkutatás. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV., Bp., Gyermeknyelvi példaforrások: [181]Slobin, D. I., Psycholinguistics, London, Szimbolikus jelleg: [182]Werner, H. Kaplan, B., Symbol formation, New York, Táblázatok forrása: táblázat: Mehler, J., Pléh [179]-ben táblázat: Pléh [178] nyomán táblázat: Bates és MacWhinney, Pléh [179] összefoglalója nyomán. 14. A nyelv és az agy Pléh [201]. Pinker [8]. *[183]Bánréti Zoltán (szerk.), Nyelvi struktúrák és az agy, Bp., *[184]Bánréti Zoltán, Neurolingvisztika. In: Kiefer [5]. 273

12 [185]Caplan, D., Neurolinguistics and linguistic aphasiology, Cambridge, [186]Friederici, A., The Time Course of Syntactic Activation during Language Processing. Brain and Language, Vol 50, , [187]Fromkin, V., Some Thoughts about the Brain/Mind/Language Interface. Lingua, 100, 3 27, [188]Kolk, H., A Time-Based Approach to Agrammatic Production. Brain and Language, 50, , [189]Linebarger, M. C., Agrammatism as Evidence about Grammar. Brain and Language, 50, 52 91, [190]Lancz Edina, A magyar jelnyelv szótára, Bp., Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, [191]Litavecz Anna, Ismeretek a hallássérültekrõl, kézirat, SINOSZ, Bp., [192]Osmanné Sági Judit, Az afázia klasszifikációja és diagnosztikája. Ideggyógyászati Szemle, 44, , [193]Osmanné Sági Judit, A belsõ lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok [95]. [194]Pléh Csaba Palotás Gábor Lõrik József, Nyelvfejlõdési szûrõvizsgálat, Budapest, ábra forrása: Keith A. Johnson & J. Alex Becker, Whole Brain Atlas. harvard.edu/ Vincze Tamás rajzainak a forrása: A ábra forrásal: Lancz [190]; 98, 103, Beszéd és gondolkodás * Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII [157]. Lengyel [159]. Pléh Lukács [68]. Vigotszkij [162]. [195]Horváth György, A tartalmas gondolkodás, Bp., *[196]Neumer Katalin (szerk.), Nyelv, gondolkodás, relativizmus, Bp., [197]Pinker, S., Hogyan mûködik az elme?, Bp., [198]Pléh Csaba, A pszicholingvisztika horizontja, Bp., *[199]Pléh Csaba (szerk.), Kognitív tudomány, Bp., [200]Pléh Csaba, Bevezetés a megismeréstudományokba, Bp., *[201]Pléh Csaba, Mondatmegértés a magyar nyelvben, Bp., *[202]Pléh Csaba Gyõri Miklós (szerk.), A kognitív szemlélet a nyelv kutatásában, Bp.,

13 [203]Reboul, A. Moeschler, J., A társalgás cselei., Bp., *[204]Semjakin, F. N., A gondolkozás és a beszéd, Bp., [205]Serpell, R., Kultúra és viselkedés, Bp., A színelnevezések a nyelvekben: [206]Berlin, B. Kay, P., Basic color terms: their universality and evolution, Berkeley, A nyelvi univarzálék és a megértési folyamatok összefüggései: [207]Clark, H. H. Clark, E. V., Psychology and Language, New York, A nyelvi relativizmus, illetve a kódolhatósági kísérlet: Neumer [196]. Wardhaugh [17]. [208]Karácsony Sándor, A magyar észjárás, Bp., [209]Whorf, B. L., Language, thought and reality, Cambridge, [210]Brown, R. Lenneberg, E., A study in language and cognition. J. Abnorm. Soc. Psych. 49, , Beszéd és emlékezet, illetve viselkedés: [211]Safir Erika Czigler István, Vizuális ábrák verbális kódolhatóságának hatása a diszkriminkációs teljesítményre kisgyermekkorban. M. Pszich. Szle 35, , [212]Luria, A. R., The role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior, New York, A belsõ beszéd: [213]Lurija, A. R., Utam a lélekhez, Bp., [214]Szokolov, A. N., Vnutrennaja recs i mislenyije, Moszkva, Az írásbeliség szerepe a gondolkodásban: [215]Klix, F., Az ébredõ gondolkodás, Bp., [216]Nyíri Kristóf, A hagyomány filozófiája, Bp., Tér és nyelv: Pléh [168]. Ábrák forrásai: ábra: Vanderplas, J. M. Garvin, E. A., The association value of random shapes. J. Exper, Psych , Az itt felhasznált ábrákért Czigler Istvánnak tartozunk köszönettel. 275

14 15.3. ábra: Shepard, R. N. Metzler, J., Mental rotation of three-dimensional objects. Science , Nyelv és megismerés Neumer [196]. [217]Eco, U., A tökéletes nyelv keresése, Bp., [218]Farkas Katalin Kelemen János, Nyelvfilozófia, Bp., [219]Kelemen János, A tudat és a megismerés, Bp [220]Kelemen János, A nyelvfilozófia rövid története, Bp., [221]Lotman, J. M., Szöveg, modell, típus, Bp., Frege [80]. Searle [51]. [222]Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, [223]Fodor, J., The Language of Thought, Cambridge, [224]Putnam, H., Mind, Language and Reality, Cambridge, [225]Wittgenstein, L., Logikai-filozófiai értekezés, Bp [226]Wittgenstein, L., Filozófiai vizsgálódások, Bp.,

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Magyar Tudomány. noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány noam chomsky 80 éves Vendégszerkesztő: Kenesei István A Schumann-rezonanciák Az immunrendszer és az evolúció Teller Budapesten Depresszió és diabétesz 2009 91 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika*

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* Fehér Krisztina Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék krfeher@gmail.com A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* 1. A morfoszintaktikai elméletek és a pszicholingvisztika Szilágyi

Részletesebben

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika?

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Fehér Krisztina Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Talán kissé szokatlannak tűnik, hogy egy szociolingvisztikai tárgyú

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

Magyar Tudomány. bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán

Magyar Tudomány. bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán Magyar Tudomány bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán Mezőgazdaság vidék foglalkoztatás A családon belüli erőszak A magyar tudomány intézményi szerkezete Az erdélyi magyar

Részletesebben

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében KASSAI ILONA Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében The paper gives an overview of the research conducted in the field of speech and language disorders throughout the history

Részletesebben

Strukturalista és strukturális nyelvleírás

Strukturalista és strukturális nyelvleírás Pete István: Strukturalista és strukturális nyelvleírás 351 INTERNETES FORRÁSOK: Elender Kincskeres http://www.kincs.elender.hu Historical Dictionary Corpus, Hungarian Academy of Sciences http://www.nytud.hu/hhc

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Pléh Csaba A természet és a lélek

Pléh Csaba A természet és a lélek Pléh Csaba A természet és a lélek Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A természet és a lélek: Sok szeretettel Kamillának, aki oly természetes Pléh, Csaba A kötet megjelenését a

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

Metafora és Metareprezentáció egy mentalista modell 1

Metafora és Metareprezentáció egy mentalista modell 1 VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora a nyelvészetben és a kognitív tudományban Schnell Zsuzsanna Metafora és Metareprezentáció egy mentalista modell 1 1. NAPJAINK METAFORAKUTATÁSÁNAK KÉRDÉSEI 1.1. A METAFORAKUTATÁS

Részletesebben

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában

Elmélet és empíria a szociolingvisztikában Szerkesztette: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs Az 1988-ban Budán rendezett első konferencia után az Élőnyelvi Konferenciák rövid időn belül a Kárpát-medencei magyar nyelvészek együttműködésének

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303.

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303. ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, 323-335. ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója

THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója THUMA ORSOLYA * A nyelv evolúciója Language Evolution We discuss what is specific about human language as a communication system and how it might have evolved based on findings of comparative psychology.

Részletesebben

PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS

PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS Kiadó/Editor/Herausgeber/Éditeur Boros János (Pécs) és Richard Rorty (Stanford)

Részletesebben

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés

A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bérces Emese A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai

Részletesebben

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN

AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Előítéletek Kiss Szabolcs Jakab Zoltán AZ ELMEOLVASÁS KUTATÁSA NAPJAINK MEGISMERÉSTUDOMÁNYÁBAN Mindannyian elmeolvasók vagyunk. A hétköznapi életben a társas interakciók során állandóan lelki állapotokat

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Magyar Tudomány A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Innovációs stratégiai dilemmák Holokauszt és bioetika Környezeti változások és az emberré válás 2006 4 383

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 12.

Iskolakultúra-könyvek 12. NYELVPEDAGÓGIA Iskolakultúra-könyvek 12. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztők Kárpáti Eszter Szűcs Tibor NYELVPEDAGÓGIA iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2002 ISBN 963 641 875 6 ISSN 1586-202X 2002

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben