SZOLNOKI FŐISKOLA DIPLOMÁS SALES MANAGER SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA DIPLOMÁS SALES MANAGER SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012."

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA DIPLOMÁS SALES MANAGER SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

2 Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás sales manager szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás sales manager szakreferens szakirányú továbbképzés b. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Diplomás sales manager szakreferens c. A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok d. A felvétel feltétele: alapképzésben szerzett, vagy annak megfelelő diploma e. A képzési idő: 3 félév levelező tagozaton 300 kontaktóra f. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 90 kredit g. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek: elemző, problémamegoldó készség, döntésképesség, szakmai elhivatottság, elkötelezettség, felelősségtudat, szervezőkészség, precizitás, gyakorlatias feladatértelmezés, magas szintű kommunikáció, racionalitás, rugalmasság, komplex feladatmegoldó készség. A szakképzettség birtokában a diplomás sales manager szakreferens legyen képes az eladásmenedzsment problémák feltárására, megoldására, tárgyalástechnika és motivációpszichológiai módszerek hatékony alkalmazására, ellátási lánc menedzsment problémáinak elemzésére, a kapcsolati marketing és marketingcsatorna rendszerek alkalmazására, az értékesítési adatok elemzése alapján az optimálistól való eltérések okainak feltárása révén változtatások megfogalmazására és azok megvalósításának megtervezésére. A képzés során megszerezhető alapozó tudáselemek: Közgazdasági-, pénzügyi-, számviteli- közigazgatási és adózási ismeretek, gazdasági jogi-, vállalkozási-, statisztikai- informatikai ismeretek, marketing- és menedzsment ismeretek. A képzés során megszerezhető szakmai és szakmaspecifikus tudáselemek: marketingcsatorna elemzési és tervezési ismeretek, piac elemzéshez és konkurenciavizsgálathoz kapcsolódó ismeretek, értékesítés menedzseléséhez-, értékesítési technikák alkalmazásához és értékeléséhez kapcsolódó ismeretek, szakspecifikus ismeretek. 2

3 A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában a diplomás sales manager szakreferens alkalmas: komplex értékesítési tervek készítésére, megvalósítására és a tervezettől való eltérések elemzésére, eladásmenedzsment problémáinak megoldására, értékesítés problémáinak felismerésére, beavatkozási lehetőségek kiválasztására, a választott módszer gyakorlati kivitelezésére, ügyfél, törzsvásárlói és panaszhelyzet kezelési rendszerek alkalmazására, piac és versenytársak elemzésére, valamint a vásárlói magatartás változásának figyelemmel kísérésére, versenyelőnnyel bíró és ügyfélorientált ajánlatok kidolgozására, hatékony tárgyalások lefolytatására, az értékesítési team tagjainak kiválasztására és jobb teljesítményre való ösztönzésükre. A szakreferens a szakképesítés megszerzését követően tudását kamatoztathatja: - termelő vállalkozások értékesítési vezetőjeként és key account munkakörben, - kereskedelmi üzletláncok értékesítési vezetőjeként, - szolgáltatással foglalkozó vállalakozások értékesítésének vezetőjeként, szervezőjeként, - területi vezető és üzletkötő munkakörben, - egyéb értékesítési területen. A képzés azoknak ajánlható, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és szakirányú látókörüket szeretnék szélesíteni újabb ismeretek elsajátításával, az értékesítés területein dolgoznak vagy kívánnak tevékenykedni a vállalkozási szférában, vagy az értékesítéssel foglalkozó egyéb területeken. h. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Ismeretkörök Óraszám Kredit Alapozó ismeretek 0 30 Szakmai ismeretek Speciális szakmai ismeretek 0 27 Összesen: Záródolgozat 2 6 Mindösszesen Alapozó ismeretek: Közgazdaságtan, Pénzügyi és számviteli ismeretek, Gazdasági jog, Vállalkozások gazdaságtana, Statisztika, Menedzsment, Marketing és marketingkutatás, EU integrációs és világgazdasági ismeretek, Alkalmazott informatika, Közigazgatási és adózási ismeretek Szakmai ismeretek: Trade marketing, Piacbefolyásolás, Marketingcsatorna tervezése és menedzselése, Kapcsolati marketing Piacelemzés és konkurenciafigyelés módszerei, Elosztási logisztika, Szervezeti és fogyasztói piac, Alternatív értékesítési módok 3

4 Speciális szakmai ismeretek: Értékesítés elemzése, Aktivitások és marketingkommunikáció, Szolgáltatás marketing, Eladásmenedzsment, Brand építés, Árazás és árajánlat készítés, Törzsvásárlói rendszerek, Személyes eladás, Tárgyalástechnika és ösztönzésmenedzsment i. A záródolgozat kreditértéke: 6 kredit 4

5 2. Ajánlott tanterv A Diplomás sales manager szakreferens szakirányú továbbképzési szak óra és vizsgaterve: Ismeretkörök Alapozó ismeretek Szakmai ismeretek Speciális szakmai ismeretek Óraszám Tantárgy/tantárgyfelelős szemeszterenként Általános alapozó tárgyak Közgazdaságtan Dr. Nagy Rózsa Pénzügyi és számviteli ismeretek Dr. Túróczi Imre Gazdasági jog dr. Lukács Ágnes Vállalkozások gazdaságtana Dr. Csendes István Statisztika dr. Dudás Péter Menedzsment Semeginé dr. Tariszka Éva Marketing és marketingkutatás alapjai Dr. Pénzes Ibolya Rózsa EU integrációs és világgazdasági ismeretek Dr. Rácz Margit Alkalmazott informatika Dr. Miskolczi Ildikó Közigazgatási és adózási ismeretek Horváthné Kökény Annamária Marketing modul: Trade marketing Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Piacbefolyásolás Pólya Éva Marketingcsatorna tervezése és menedzselése Dr. Szűcs Róbert Sándor Kapcsolati marketing Földi Katalin Piacelemzés és konkurenciafigyelés módszerei Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Elosztási logisztika Horváth Mariann Szervezeti és fogyasztói piac Földi Katalin Alternatív értékesítési módok Dr. Máté Zoltán Értékesítés elemzése Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Aktivitások és marketingkommunikáció Dr. Pénzes Ibolya Rózsa Szolgáltatásmarketing Dr. Máté Zoltán Eladásmenedzsment Földi Katalin Brandépítés Horváth Mariann 5 Értékesítés modul: Kreditérték Értékelés* 14 4 K K 14 4 K K 12

6 Árazás és árajánlatkészítés Földi Katalin Törzsvásárlói rendszerek Dr. László Éva Személyes eladás Földi Katalin 12 Tárgyalástechnika és ösztönzésmenedzsment Semeginé dr. Tariszka Éva 8 2 K Záródolgozat Szakdolgozat konzultáció 2 6 Gy Óraszám összesen Kredit összesen *K = kollokvium Gy= gyakorlati jegy 3. Tantárgyi programok 3.1 Alapozó ismeretek Közgazdaságtan A tantárgy oktatásának célja: A mikroökonómia, mint a gazdasággal foglalkozó alaptudomány az oktatott alkalmazott gazdaságtanok elsajátításához szükséges közgazdasági gondolkodást alapozza meg. Célja, hogy megismertesse a racionális fogyasztó és vállalat választását, a piac jellemzőit, egyensúlyi, illetve nem egyensúlyi helyzeteit és a különböző piaci szerkezeteket és formákat. Fontos cél a gazdasági fejlődés ökológiai kihívásainak bemutatásán keresztül is a hallgatók korszerű közgazdasági gondolkodásának formálása. A tantárgy főbb ismeretkörei: A makroökonómia, megismertet a makrogazdasági jövedelem termelése, elosztása, felhasználása és mérése kérdéseivel. Bemutatja a hosszú időtáv feltételezésével az aggregált kínálatot, az árupiaci egyensúlyt és a pénz szerepét a neoklasszikus modellben. Bevezeti a hallgatót az árupiaci és a pénzpiaci egyensúly keynesi elméletébe. A rövid időtáv feltételezésével a gazdasági ingadozások okait elemzi az IS-LMmodell alkalmazásával, valamint az aggregált kínálat viselkedését. Megismertet a monetarista elmélettel. Értelmezi az infláció és munkanélküliség lényegét és magyarázó okait. Megismerteti a hallgatókkal a makroökonómiai vitát a gazdaságpolitikáról és a makroökonómia mikroökonómiai hátterét. Pénzügyi és számviteli ismeretek A tantárgy oktatásának célja: a pénzügyi és számvitelei elméleti ismeretek átadása mellett olyan korszerű, vállalati gyakorlatban is alkalmazott pénzügyi és számviteli módszerek, technikák bemutatása, amelyek megfelelő alapot nyújtanak a szervezetek marketing döntéseihez. A tantárgy főbb ismeretkörei: A pénz a gazdaságban. A hitelpénz mechanizmusa. A pénzügyi politika. A monetáris politika és a költségvetési politika eszköztára. A pénzpiac és a tőkepiac. Bankrendszer, bankműveletek. Államháztartás. Értékpapír-piac, értékpapírfajták, értékpapírügyletek. A tőzsde jellemzői, szereplői, tőzsdeindexek. Pénz a nemzetközi kapcsolatokban, 6

7 pénzügyi integráció intézményrendszere. A vállalkozások pénzügyi döntéseinek makrokörnyezete. A számvitel fogalma, törvényi szabályozása. A könyvvitel fogalma, fajtái. A beszámoló fogalma, fajtái. A beszámolók részei, készítésük feltételei. A mérleg, eredmény-kimutatás fogalma. Alapfogalmak: költség, kiadás, bevétel, eredmény. A vállalkozás vagyona: az eszközök és források csoportosítása. Az eredmény-kimutatás fajtái. Mérleg és eredménykimutatás összeállítása. A könyvviteli számla fajtái, könyvelési szabályok. Könyvelés a kettős könyvvitel rendszerében. A főkönyvi kivonat és összeállítása. Gazdasági jog A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók legyenek képesek gazdasági döntések megalapozását célzó jogszabályok értelmezésére, beszerzésére és gyakorlatban történő alkalmazására. A tantárgy főbb ismeretkörei: Jogdogmatikai ismeretek, a jogforrástan, jogi normatan alapkérdései. Polgári jogi alapfogalmak áttekintése. Szerződéstani alapfogalmak. Az üzleti élet leggyakoribb szerződéstípusai. A gazdasági élet főbb szereplői, a vállalkozások és nonprofit szervezetek. A piaci magatartás szabályozása. Versenytörvény, termékfelelősség. A külkereskedelmi tevékenység jogi keretei. Vállalkozások gazdaságtana A tantárgy oktatásának célja:a tantárgy bemutatja a vállalkozás helyét, szerepét és működését a piacgazdaság keretei között azzal a céllal, hogy hallgatók ismerjék, és tudják elemezni a vállalkozás erőforrásait, váljanak képessé gazdasági folyamatok elemzésére, vállalkozásszervezési döntések előkészítésére. A tantárgy főbb ismeretkörei: A versenyhelyzet értékelése, a stratégia kialakítása és az üzleti tervezés gyakorlata a tantárgy oktatásának kiemelt célja. A vállalkozásfinanszírozás keretében a hallgatók megismerik a vállalkozások belső pénzügyi folyamatait és külső kapcsolatait. Képessé válnak rövid- és hosszú távú pénzügyi döntések előkészítésére. Bemutatjuk a vállalkozások adókapcsolatait is. A vállalkozás fogalma, helye, szerepe a nemzetgazdaságban. Statisztika A tárgy oktatásának célja: a hallgatók legyenek tisztában az alapvető statisztikai módszerek alkalmazásával, az adatok és a mutatók értelmezésével és legyenek képesek azok alkalmazására a gazdasági döntéseket előkészítő elemzésben és tervezésben. A tantárgy főbb ismeretkörei: A statisztika fogalma, tárgya, feladata. Adatvédelmi és statisztikai törvény. Alapfogalmak: adat, mutatószám, megfigyelési egység, számbavételi egység, sokaság. Statisztikai ismérv, osztályozás, csoportosítás, statisztikai sorok, táblák. Összehasonlítás a statisztikában. Viszonyszámok, átlagok, dinamika, középértékek, indexek. Statisztikai ismérvek kapcsolatának elemzése. Gazdasági jelenségek előrejelzésének technikái. 7

8 Menedzsment A tantárgy oktatásának célja: a hallgató ismerje meg és legyen képes a vezetői funkciók ellátására. Az ismeretek alapozzák meg a szervezetek kialakításával, a menedzsment operatív tevékenységével kapcsolatos döntéseket. A tantárgy főbb ismeretkörei: A menedzsment fogalma, irányzatai, vezetési iskolák, mai irányzatok. A szervezeti magatartás kiemelt kérdései, a szervezeten belüli és szervezetek közötti együttműködés fontossága, módszerei, a munkatársak motiválása és a vezetés szituációs tényezői, az emberi erőforrás szerepe a szervezetek tevékenységében, az emberi erőforrások fejlesztésének technikái. Marketing és marketingkutatás alapjai A tantárgy oktatásának célja: a vevő- és piacorientált vezetői döntések megalapozása érdekében rávilágítani a marketingkoncepció fontosságára, tervezésére és megvalósítására. A tantárgy főbb ismeretkörei: a marketing értelmezése, fejlődése, a marketingkoncepció, elemei, a marketing eszközrendszere. A fogyasztói és szervezeti piacok szereplőinek magatartása, azt befolyásoló tényezők. A termék-, ár-, disztribúció-, és promóciós politika alapelemei. A marketingkutatás elméleti ismeretei, leggyakrabban alkalmazott kutatási témák és módszerek. EU integrációs és világgazdasági ismeretek A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók legyenek tájékozottak a nemzetközi piac változásának fő irányzatairól, a gazdasági integrációk működéséről. A tantárgy főbb ismeretkörei: Európa egysége, az EU története a kezdetektől napjainkig: az alap és a módosító szerződések lényege, fejlődéstörténet. Az EU intézményrendszere és döntéshozatali struktúrája. Az egységes belső piac. Az EU költségvetése ( : az új költségvetés sajátosságai, jellegzetességei és dilemmái.) A gazdasági és monetáris unió, a pénzügyi integráció, a versenypolitika. A világgazdaságtan elméleti és gyakorlati kérdéseinek, összefüggéseinek, tendenciáinak ismertetése, az EU világgazdasági környezete. Egyéb integrációk. Alkalmazott informatika A tantárgy oktatásának célja: megismerni olyan informatikai alkalmazásokat, amelyek megalapozzák a hatékony gazdasági döntéseket és tevékenységet. Az oktatás módszertana: számítógéptermi gyakorlat, amelynek során az elmélet ismertetése után a hallgatók az oktató irányításával önállóan gyakorolnak. A tantárgy főbb ismeretkörei: aktuális számítástechnikai fogalmak, operációs rendszerek, az Internet, kereső, levelező rendszerek, honlapok. Az üzleti levelezés, üzleti prezentáció szabályai és a táblázatkezelés. 8

9 Közigazgatási és adózási alapismeretek A tárgy oktatásának célja: a hallgatók ismerjék a hazai közigazgatási és adórendszer működését és legyenek képesek a velük történő kapcsolatok kezelésére. A tananyag főbb ismeretkörei: a magyar közigazgatás szervezeti rendszere, feladatai, szervezeti felépítése, a Magyar Köztársaság Kormányának feladatai, hatásköre, a helyi önkormányzatok, magyar államháztartás rendszere, bevételét és kiadásai, az adórendszerek, a lakosságot legjobban érintő adónemek, az SZJA, az ÁFA, a társasági adó, az EVA és a helyi adók. 3.2 Szakmai ismeretek Trade marketing A tárgy oktatásának célja: a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a trade marketing és azok speciális területeinek szerepét és jelentőségét a szervezetben. A tananyag főbb ismeretkörei: Trade marketing fogalma, céljai, stratégiai alapelvei, helye a szervezetben, célcsoportjai, tevékenységek, specifikus területei: kereskedői és termelői együttműködések háttere, Key Account Menedzsment, Efficient Consumer Response fogalma, elemei, Kategóriamenedzsment fogalma, folyamata, értékelése; Merchandising fogalma, a termékskála pénzügyi teljesítményének menedzselése, vizual merchandising. Adatgyűjtés, elemzés és tervezés a trade marketingben. Piacbefolyásolás A tárgy oktatásának célja: rávilágítani a piacbefolyásolás szerepére a marketing mixben, kiemelni a versenyben betöltött funkcióját, annak érvényesülési feltételeit. A tananyag főbb ismeretkörei: a marketing és a piacbefolyásolás összefüggései, a piacbefolyásolást támogató tudományterületek, a piacbefolyásolás, a piacbefolyásolás eszközrendszere, piacbefolyásolás tervezése és folyamata. Marketingcsatorna tervezése és menedzselése A tárgy oktatásának célja: megismertetni a hallgatókkal a marketingcsatornát érintő döntéseket, azokat az elemzési és tervezési módszereket, menedzselési eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az áruk és szolgáltatások termelőtől fogyasztóig történő eljuttatásának minél hatékonyabb megvalósítását, a csatorna ellenőrzését, valamint a vertikális és horizontális együttműködéssel kapcsolatos tevékenység koordinált tervezését és végrehajtását. A tananyag főbb ismeretkörei: a marketingcsatorna funkciói és folyamatai, a csatorna szintjei, szakma- és szektorspecifikus sajátosságok, csatornatervezési döntések, befolyásoló tényezők, szolgáltatási színvonal igénye, csatornapozíció, jogi korlátok, csatornaváltozatok meghatározása és értékelése, csatornadinamika, vertikális és horizontális marketing rendszerek, csatornakonfliktusok. A marketingcsatorna szereplői, a szereplők eltérő cél és 9

10 eszközrendszere. Trade marketing, Key Account menedzsment, nagy- és kiskereskedelem értékesítési rendszere, space menedzsment. Kapcsolati marketing A tárgy oktatásának célja: megismertetni a hallgatókkal a kapcsolati marketing jellemzőit, mozgatóit és elsajátítatni a kapcsolati marketing programok elkészítésének, megvalósításának és ellenőrzésének módszereit, kiemelten a kiemelt ügyfelekre és az ügyfélkapcsolat menedzsmentre. A tananyag főbb ismeretkörei: kapcsolati marketing jellemzői és mozgatói, kapcsolati marketing-programok tervezése, végrehajtása, monitorozása és ellenőrzése. Etikai megfontolások a kapcsolati marketingben. Kiemeltügyfél-menedzsment (KAM) és ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM). Piacelemzés és konkurenciafigyelés módszerei A tárgy oktatásának célja: a hallgatók elsajátítják a piac (ágazati helyzet) elemzés valamint a stratégiailag releváns versenytársak elemzésének módszereit. A tananyag főbb ismeretkörei: piacelemzés fogalma, lépései és módszerei. Piacelemzés (ágazati helyzetelemzés) szintjei: makro- és mikrokörnyezet módszerei, célcsoport vizsgálat, szegmentáció. Ágazati elemzés részei: ágazati trendek és kilátások, versenytárs elemzés, piaci lehetőségek és korlátok és ágazati előrejelzések. Versenytárs elemzés fogalma, feladata és folyamat. A stratégiailag releváns versenytársak meghatározásának és elemzésének módszerei. Elosztási logisztika A tárgy oktatásának célja: a tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a logisztika, azonbelül pedig az értékesítéshez kapcsolódó területekkel. A hallgatók megismerkednek a disztribúciós logisztikával és a vevőkiszolgálás logisztikai vetületeivel is. Az oktatás módszertana: Az oktatás előadások mellett önálló feladatokon és esettanulmányok megismerésén alapul, melyek segítségével önállóan sajátítják el az értékesítési logisztika alapjait. A tananyag főbb ismeretkörei: Napjaink korszerű menedzsment felfogása. Logisztikai menedzsment. A logisztika helye a vállalati szervezetben. A vállalati logisztika főbb területei. A logisztika és marketingfunkciók kölcsönhatásai. A disztribúciós logisztika. Vevőkiszolgálás, vevő-kiszolgálási szintek. A vevőkiszolgálás stratégiája és taktikája. Szervezeti és fogyasztói piac A tárgy oktatásának célja: rávilágítani a szervezeti piac fogyasztói piactól való eltéréséire, a szervezeti piacok sajátosságaira. Kiemelni a szervezetek beszerzési magatartásának környezet- és szituációfüggő jellegét, a beszerzési döntések sajátosságait; a hallgatók ismerjék meg a fogyasztói piac szereplőit, a vásárlási döntések meghozatalát befolyásoló tényezőket. Tudjanak különbséget tenni a különböző vásárlási döntési típusok között, felismerve az egyes típusok sajátosságait a különböző termékek és szolgáltatások piacain. A tananyag főbb ismeretkörei: A fogyasztói piac jellemzői, a fogyasztói magatartás értelmezése. A vásárlási döntés folyamata. A vásárlói döntést befolyásoló tényezők. A

11 vásárlási döntések típusai, a feladat- és élményorientált vásárlás és az üzletválasztás szempontjai, in-store döntések. A szervezeti piac sajátosságai, szervezeti piacok típusai, szervezeti magatartás, szervezetek beszerzési magatartását befolyásoló tényezők, a beszerzési központ, a beszerzési folyamat szakaszai, a szállítók kiválasztásának szempontjai és módszerei, a szervezeti piac kutatása, a szervezetek értékesítési irányai, push és pull stratégia. Alternatív értékesítési módok A tárgy oktatásának célja: a hallgató képessé válik termék és célcsoport orientáltan választani az alternatív értékesítési módok közül, valamint használatával az alkalmazási feltételek, előnyök és hátrányok ismeretében nyereségesen értékesíteni. A tananyag főbb ismeretkörei: az alternatív értékesítési módok szerepe az értékesítés rendszerében. Az alternatív értékesítési módok (csomagküldő kereskedelem, mozgó boltok, kereskedelmi automaták, automata boltok, értékesítés telefonon és televízión keresztül, online értékesítés) előnyeinek, hátrányainak és alkalmazási feltételeinek összehasonlító elemzése. Termék és célcsoport orientált alternatív értékesítési mód kiválasztásának szempontjai. 3.3 Speciális szakmai ismeretek Értékesítés elemzése A tárgy oktatásának célja: a hallgatók elsajátítsák az értékesítés elemzés módszereit és az eredmények ok-okozati összefüggéseinek feltárása alapján az értékesítést mind mennyiségben mind értékben növelni tudják. A tananyag főbb ismeretkörei: értékesítés elemzése célja, feladata, funkciói és módszerei. Értékesítési tevékenység elemzése a döntések végrehajtásának szakaszában, valamint utólagosan (ajánlatok vizsgálata, rendelésállomány elemzése, értékesítési összetétel és volumen alakulásának vizsgálata). Áruforgalom elemzése: az üzletági portfolióelemzés módszerei és szerepe a forgalom értékelésében, a belkereskedelmi áruforgalom elemzése (a fogyasztás és az áruforgalom kapcsolata, áruforgalom jellemző szakaszai, átfogó értékelése, az értékesítési forgalom részletes elemzése, elemzésre alkalmas mérőszámok, módszerek, valamint az értékesítés összetételének, struktúrájának változása). Aktivitások és marketingkommunikáció A tárgy oktatásának célja: rávilágítani a marketingkommunikáció szerepére a marketing mixben, kiemelni a versenyben betöltött funkcióját, annak érvényesülési feltételeit, a marketingkommunikációs vezető feladatait. A tananyag főbb ismeretkörei: a marketing és a marketingkommunikáció összefüggései, a marketingkommunikációt támogató tudományterületek, a marketingkommunikáció, az image és arculat összefüggése, a vállalat arculat összetevői, a vállalatok image befolyásoló tevékenysége, a marketingkommunikáció eszközrendszere, eredetében kommunikációs és 11

12 egyéb eszközök, ATL és BTL eszközök, a médiapiac szereplői, a piaci szereplők tevékenysége, a médiapiac változása, a marketingkommunikáció tervezése, a marketingkommunikáció folyamata. Szolgáltatásmarketing A tárgy oktatásának célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a szolgáltatásmarketing alapjaival, az alkalmazott marketing módszerekkel. A tananyag főbb ismeretkörei: A szolgáltatások csoportjai és jellemzői. A szolgáltatások minősége. Marketingstratégiák a szolgáltatóvállalatoknál. A szolgáltatások marketing-mixe. Az emberi tényező, a tárgyi elemek és a szolgáltatási folyamat menedzselése. A szolgáltatások marketing gyengeségei. HIPI-elv. Eladásmenedzsment A tárgy oktatásának célja: a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a tervezés és teljesítménymérés módszereit az eladásmenedzsmentben valamint az eladószemélyzet menedzselésének módszereit, technikáit és elméleteit. A tananyag főbb ismeretkörei: eladási előrejelzés, területmeghatározás, és kvótamegállapítás, eladási teljesítmény értékelése, eladószemélyzet menedzselése (toborzás és kiválasztás, eladási tréning: célok, technikák, értékelés; eladószemélyzet motiválása), az üzletkötő szerepei, az eladásmenedzsment szervezeti kérdései, etikai és jogi problémák az eladásmenedzsmentben. Brandépítés A tárgy oktatásának célja: megismertetni a hallgatókat a márkaépítés elemeivel. A márkák definiálása és kategorizálása alapozza meg az önálló márkaépítés technikáját, melynek alapjait önálló feladatokon keresztül sajátíthatják el a hallgatók. Az oktatás módszertana: az oktatás előadások mellett önálló feladatokon és esettanulmányok megismerésén alapul, melyek segítségével önállóan sajátítják el a márkaépítés alapjait. A tananyag főbb ismeretkörei: A márkamenedzsment szerepe a marketingmixben. Bevezetés a márkázás feladataiba. A márka definiálása, rendeltetése és haszna. A márkázás és a profitszerzés kapcsolata. A márkák napjainkban betöltött szerepe. A márka tulajdonságai és dimenziói. A márka, mint emocionális töltés, személyiség és a hűség jelképe. Márkatípusok és márkaszintek. Kereskedelmi márka. Szolgáltatók márkái. A márkaérték és a márkaértékelés módszertana. A márkázás jelentősége az üzleti stratégia kialakításában. A márkatervezés folyamata. Stratégiai lépések a márkázásban: szegmentálás, pozícionálás, márkabővítés és márkakiterjesztés. A márkastruktúra kialakítása. Termékmárkák, almárkák és védjegyek. Globális, nemzetközi és helyi márkák. A márkázás fogyasztókra gyakorolt hatása: emblémák, szlogenek, reklámok, CRM, USP a pozitív asszociációk kiépítése. Árazás és árajánlatkészítés A tárgy oktatásának célja: a hallgatók az árpolitika ismereteinek elsajátítása után legyenek képesek a szervezet árstratégiájának megtervezésére és végrehajtására, operatív döntések meghozatalára valamint árajánlat elkészítésére. 12

13 A tananyag főbb ismeretkörei: az ár értelmezése, a marketingmixben betöltött szerepe, az ár funkciói, az árak típusai, árképzési módszerek, költségelvű árképzés alkalmazása eltérő piaci helyzetekben, fedezetszámítás, tanulási görbe, keresletelvű árképzés, az árak nagysága és változása a termék életgörbe szakaszaiban, árrugalmasság, versenytárs alapú árképzés, az árak alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai, az ár promóciós jellege, differenciált árak, engedmények, pszichológiai árak. Árajánlatkészítés szabályai és érvényessége. Törzsvásárlói rendszerek A tárgy oktatásának célja: a hallgatók megismerik a törzsvásárlói rendszerek szerepét és jelentőségét a vásárlói hűség kialakításában és megőrzésében, valamint alkalmazni tudják az értékesítési forgalom növelésében. A tananyag főbb ismeretkörei: törzsvásárlói rendszer fogalma, feladata, funkciója. Kereskedő vagy szolgáltató által nyújtott törzsvásárlói rendszerek, nemzetközi törzsvásárlói rendszerek és törzsvásárlói programok szabályzatai. Az előnymarketing és a hagyományos törzsvásárlói rendszer közötti különbségek. Törzsvásárlói adatok kezelése, és a belőlük nyert információk értékesítés növelő felhasználási módszerei. Vásárlói közösségek. Személyes eladás A tárgy oktatásának célja: A személyes eladás sajátos helyének és szerepének bemutatása a vállalkozások marketing tevékenységében, az alkalmazott marketing mixben. Rávilágítani a személyes eladás közvetlen és közvetett céljára, irányaira, a termelő, kereskedő és szolgáltató vállalatok célpiac- és szakmaspecifikus tevékenységére. A tananyag főbb ismeretkörei: a személyes eladás stratégiai kérdései: eladásmenedzsment stratégiai szerepe, a személyes eladás helye a többutas értékesítési rendszerben; személyes eladás folyamata és területei: az értékesítési tárgyalás pszichológiai és játékelméleti alapjai, eladási folyamat és a személyes eladás egyes területei Tárgyalástechnika és ösztönzésmenedzsment A tárgy oktatásának célja: a hallgatók elsajátítsák azokat a tárgyalástechnikai és ösztönzésmenedzsment módszereket, amelyek a saját valamint értékesítési munkatársaik hatékonyság növelésének alkalmasak. A tananyag főbb ismeretkörei: Az eredményes tárgyalók jellemzői valamint a szükséges képességek és készségek fejlesztésének technikái. Tárgyalási helyzetek és a tárgyalás különböző típusai, a tárgyalások előkészítése, dinamikája. A csoportos és a kritikus tárgyalási helyzetek. Ösztönzésmenedzsment fogalma, célja, rendszere. Ösztönzési csomag, rendszer részei és formális elemei. Az első vonalbeli menedzserek ösztönzési sajátosságai, javadalmazás, bérrendszerek és tendenciák a juttatási rendszerben. 13

14 4. Az értékelés és ellenőrzés rendszere, módszerek, eljárások: Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és annak záróvizsgán történő prezentációjából, megvédéséből, valamint a záróvizsgán elméleti ismeretek visszaadásából tevődik össze. A tantárgyfelelősök minden félév elején a tanterv előirásaival és az oktatás rendjét szabályozó Tanulmányi és vizsgaszabályzattal összhangban határozzák meg az ellenőrzés rendjét és ezt a hallgatók számára a tantárgyi programokban közzéteszik. A tervezett felévközi számonkéréseket és követelményeket a tantárgyi programban határozzák meg. A vizsgákat a meghirdetett vizsganapokon szóban vagy írásban kell letenni. A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati problémára irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja a hallgató által elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét és a hallgató irodalom-feldolgozó készségét. A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése - a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett - a bírálók által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záródolgozat határidőre történő benyújtása A záróvizsga részei: - a záródolgozat prezentációja - a záródolgozat megvédése - komplex szóbeli záróvizsga A záróvizsga eredménye: - a záródolgozatra a bírálók által adott érdemjegy, a dolgozat bemutatására és védésére adott érdemjegy, valamint a komplex vizsgára adott érdemjegy számtani átlaga. Az oklevél minősítése a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag (STA) és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: - kiváló (4,81-5,00) - jeles (4,51-4,80) - jó (3,51-4,50) - közepes (2,51-3,50) - megfelelt (2,00-2,51) 5. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban szerzett ismeretek elismeréséről a 2005 évi CXXXIX. törvény (felsőoktatási törvény) bekezdése rendelkezik, mely szerint be kell számítani a korábban szerzett ismeretanyagot, ha az összevetett ismeretek legalább 75 %-ban megegyeznek. A hallgató írásbeli, tematikával alátámasztott kreditátviteli kérelmét a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be. 14

15 6. A képzés személyi háttere: Szakfelelős tanszék: Kereskedelem és Marketing Tanszék Szakfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa főiskolai tanár Tantárgyfelelősök: A Diplomás sales manager szakreferens szakirányú továbbképzési szak óra és vizsgaterve című táblázatban feltüntetve. 15

SZOLNOKI FŐISKOLA SALES MANAGER SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

SZOLNOKI FŐISKOLA SALES MANAGER SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. SZOLNOI FŐISOLA SALES MANAGER SZAÖZGAZDÁSZ SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSI SZA SZOLNO 20. Szolnoki Főiskola képzési programja Sales manager szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Szolnoki Főiskola képzési programja Településmarketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA DIPLOMÁS BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

SZOLNOKI FŐISKOLA DIPLOMÁS BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. SZOLNOI FŐISOLA DIPLOMÁS BIZTOSÍTÁSMARETING SZAREFERENS SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSI SZA SZOLNO 2012. Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás biztosításmarketing szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás egészségügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

SZOLNOKI FŐISKOLA BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. SZOLNOI FŐISOLA BIZTOSÍTÁSMARETING SZAÖZGAZDÁSZ SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSI SZA SZOLNO 20. Szolnoki Főiskola képzési programja Biztosításmarketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Egészségügyi

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015-

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.: (56)511-758 Fax: +36 (56) 512-496 www.szolf.hu romanek@szolf.hu Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing at

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2017 A képzés célja: Képzés célja: Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 Üzletfejlesztési menedzser Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Tantárgy megnevezése Marketingstratégia Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) 0 Tantárgyi tematika (nappali tagozat) A tantárgy adatai: A tantárgy megnevezése (tantárgyból): Revenue menedzsment Oktatás nyelve (mintaegységből): magyar A tantárgy angol megnevezése (mintaegységből):

Részletesebben

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint

Neptun kurzus. Féléves óraszám. K3 10 Kollokvium 3 - C tantárgyak: Szabadon választható tantárgyak 10 Kollokvium 2 * Szaktanszék beosztása szerint SZOLNOKI FŐISKOLA Tantárgy kód Tantárgy/Oktató A tantárgyak: Kötelező tantárgyak kommunikáció 1. LSKR022A Dr. Pólya Éva Termékhasznosság és LSKR021A Dr. Szakács Attila LSNG016A LSKR008GY LSKR009GY Külkereskedelmi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 01 ÉS KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ OKJ 55 344 01 0010 55 02 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A KÉPZÉS CÉLJA Adóigazgatási szü. Szakemberképzés adóügyi-

Részletesebben