Egyesületi Hírlevél RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi Hírlevél RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR"

Átírás

1 Egyesületi Hírlevél március 04. RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR

2 Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Éves Közgyűlése és XIV. Konferenciája Szabad Határok Túl a KIP-en: az integráció további lehetőségei! A KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA április 5., szombat Regisztráció, feliratkozás a műhelyekre Megnyitó dr. Gáti Ágnes előadása Álmok és imaginációk dr. Szamosi Éva és Ocsovay Tünde előadása Világjáték alkalmazása felnőtt egyéni pszichoterápiában Urbán Éva és dr. Kelényi Zoltán előadása Az adatvédelmi és betegtájékoztatási feladatok összefüggése és azok hatása a pszichoterapeuta-beteg kapcsolatra Illés Enikő és Erdősi Zsuzsanna előadása Fekete-fehér, igen-nem - Határhelyzetek a pszichoterápia kapcsolati kontextusában; az integráció lehetőségei intrapszichés- és rendszerszinten

3 EBÉDSZÜNET Műhelyek 3 helyen (benne 30 perc szünet) Illés Enikő és Tönkő Ildikó műhelye Sejtbeszéd - daganatos és autoimmun betegségek üzenetei Kötörő Emese és dr. Szamosi Éva műhelye A felnőttben megrekedt gyermek; gyermekpszichoterápiás eszköztár személyreszabott használata felnőttek egyéni pszichoterápiájában Szabóné Daubner Eszter műhelye Pszichodráma egyéni terápiában 18:00-20:00 Állófogadás (Mindenkit szeretettel várunk!) A szombati nap folyamán az Animula Könyvkiadó könyvei a helyszínen megvásárolhatók lesznek! április 6., vasárnap KÖZGYŰLÉS Műhelyek 3 helyen (benne 30 perc szünet) EBÉDSZÜNET Bástyai Frigyes műhelye A terápiás kommunikáció minősége dr. Hegedüs Ágnes, Kácsándi Elvira és dr. Tóth András műhelye Paradigmaváltás a gyógyításban; a Hamer-i elmélet és a pszichoterápia, avagy a rák újszerű megközelítése Rosta Teodóra műhelye Játszmák a terápiás kapcsolatban dr. Daubner Béla előadása A gondolat mint teremtő analógia, szimbolikus megjelenés, megértés, feldolgozás és viselkedésváltozás

4 AZ ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAI dr. Gáti Ágnes Álmok és imaginációk Gyakorlati munkámban azt tapasztalom, hogy az álmokkal való munkálkodás és a módosult tudatállapotban alkalmazott imaginatív képek között igen sok a párhuzam. A két módszer jól kiegészíti, dinamizálja egymást,s a kontinuitás is gyakran tetten érhető. Különösen hatékony ez a megközelítés a borderline személyiségstruktúrával bíró betegeknél, ahol a poliszimptomatikus klinikai kép mögött nem ritkán különböző szintű és típusú traumatizáltság húzódik meg. A korai traumák gyakran disszociáció révén az implicit memóriában rögzülnek, így nem jöhet létre az emlékek konszolidációja, és a koherens narratívum megalkotása. Az álmok és az imaginációk egyaránt a traumák konszolidációs kísérletének tekinthetők, melyek segítségével a dinamikusan orientált terápiás cél, a mentalizációs folyamatok aktiválása megtörténhet. Előadásom fókuszába a már Freud által is fontosnak tartott lelki kontinuitást helyezem, az emlék-emlékezés-álom-imagináció gondolatsor mentén, érintve azokat a korszerű neurobiológiai kutatásokat, melyek e módszerek hatékonyságát alátámasztják. A fentieket egy borderline fiatalember terápiájából kiemelt részletekkel szeretném alátámasztani. dr. Szamosi Éva, Ocsovay Tünde Világjáték alkalmazása felnőtt terápiában Előadásunk elején röviden bemutatásra kerül a Világ-teszt, illetve a Világjáték menete. Ezt követően 4 esetrészletet demonstrálunk, melyben 4 különböző korú és tünetű felnőtt kliens terápiás elakadását mutatjuk be. A megjelenő ellenállások mértéke mindegyik esetben lehetetlenné tette az addig alkalmazott terápiás módszerek (KIP, Tranzakcióanalízis) folytatását. Ekkor egyszeri Világjáték alkalmazása mind a 4 esetben elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy felvegyük a kapcsolatot a személyiségben rejlő gyermekkel. A felkínált szimbólum-áradattal sikerült meghívni azt az életkort, ahol az elakadás megtörtént, s így a folyamat beindult. Az ezutáni üléseken folytatódott a terápia, a meghívott érzések képi megjelenései új perspektívákat nyitottak a fejlődéshez. Az integratív terápia során a hiányzó személyiségrészeket pótoljuk, a gyengéket erősítjük, a lehasított részeket integráljuk, és a kreativitást megéletjük. Véleményünk szerint a Világjáték ezt a folyamatot hivatott elősegíteni erőteljes felszólító jellege folytán.

5 Urbán Éva, dr. Kelényi Zoltán Az adatvédelmi és betegtájékoztatási feladatok összefüggése, és azok hatása az pszichoterapeuta-beteg kapcsolatra Amikor adatvédelemről esik szó, legtöbben az informatikára gondolnak, pedig az adatvédelmi feladatok jelentős része a beteg-betegellátó közötti kapcsolatban, vagyis az egészségügyi ellátás során keletkezik, esetünkben a pszichoterápia folyamán. A pszichoterápiás titoktartás része a mindennapi gyógyító kapcsolatnak, de mára már a titoktartás fogalma jelentősen kibővült, s mindenkire vonatkozik, aki egészségügyi adatok birtokába jut. Változott a fogalom abban is, hogy nemcsak a titok megtartását jelenti, hanem szervesen magába foglalja a beteg folyamatos tájékoztatását adatai kezeléséről. Így a minőségi betegellátás a napi rutin szintjén kívánja meg az adatvédelmi és betegjogi elvek érvényesülését a gyógyító folyamat minden szakaszában, beleértve a szervezeti kommunikációt, például: kolléga tájékoztatása a beteg állapotáról, szupervízió. Érvényesülnie kell a szervezet és a külvilág viszonyában is úgy, mint hozzátartozók, esetleg a sajtó tájékoztatása, rendőrségi adatkérések, adatok továbbítása más intézménybe, konferencián esetbemutatások. Az adatvédelmi és betegjogi szabályok amennyiben követik őket, átrendezik a megszokott pszichoterapeuta-páciens viszonyt. A beteg korlátlan betekintési, adott esetben tiltakozási joga az egészségügyi ellátás folyamán róla dokumentáltakkal kapcsolatban, valamint az, hogy adatai sorsáról ő dönt és nem a terapeuta, megbontja a hagyományos hierarchikus elrendezést, arra kényszerítve mind a gyógyítót, mind gyógyítottját, hogy újragondolják a szabadsághoz, önálló döntéshez, aláfölérendeltséghez, mint kapcsolódási mintához fűződő viszonyukat. S nehéz feladat elé állítják a terapeutákat a pszichoterápiás dokumentáció minkéntjét illetően, s ha a betekint a páciens a róla készült feljegyzésbe, akkor annak terápiás-kapcsolati vonatkozását illetően. Illés Enikő, Erdősi Zsuzsanna Fekete-fehér, igen-nem - Határhelyzetek a pszichoterápia kapcsolati kontextusában; az integráció lehetőségei intrapszichés- és rendszerszinten Az előadás anyának és gyermekének párhuzamosan haladó terápiájában mutatja be a szelfintegráció folyamatát. A szelektív mutista kislánnyal folytatott analitikusan orientált ill. édesanyjával folytatott integratív pszichoterápia folyamatából kiemeljük azokat a mozzanatokat, ahol anya és gyermeke külön-külön, ám tudattalanul mégis találkozva segítik egymást a szelf-építkező folyamatban. Elsősorban a felnőttel való álmokkal és szimbolikus képekkel dolgozó - terápiás munka kapcsolati kontextusában igyekszünk nyomon követni a reflektív funkció ill. a mentalizációs képesség fejlődését. A terápiás kapcsolat mentalizációs kontextusában az anya képessé válhat az illeszkedő affektusszabályozásra, a hasított szelftárgyak integrációjára, ezáltal a hibás szülői tükrözés, az abuzív szülői attitűd feladására. Mindezzel esélyt adhat kislányának az elkülönülésre, az átadott traumák nélküli szelf-fejlődésre. Az egyéni terápia kapcsolati kontextusában megjelenő dilemmákon túl (határhelyzetek bennünk és a kapcsolatban) szeretnénk bemutatni a terapeuták rendszerszintű dilemmáit is (kivel és hogyan dolgozzunk, határhelyzetek rendszerszinten).

6 dr. Daubner Béla A gondolat mint teremtő analógia, szimbolikus megjelenés, megértés, feldolgozás és viselkedésváltozás Az előadás megkísérli az univerzumot teremtő analógiákon keresztül megérteni az ember működését és az általa létrehozott patológiás állapotokat és betegségeket. Felvázolja az ember létsíkjait (fizikai test, energia test, mentális vagy elme test és a többi) és végigkíséri a gondolat formáit. A gondolat analógiás teremtő erejét (mágia) betegségtípusokkal kapcsolja össze (pszichózis, rendszerbetegségek, súlyos borderline személyiségzavar és súlyos pszichoszomatikus betegségek). Részletesen foglalkozik a szimbolikus gondolkozás jelenségével, annak keleti és nyugati értelmezésével. Megkísérli végiggondolni a szimbólum jelentőségét a Kathathym Imaginatív Pszichoterápiában, a hipnoanalízisben, relaxált állapotokban, autógén tréningben, kognitív-viselkedés terápiában, imaginatív terápiákban, transzperszonális módszerekben, kontemplációban, meditációban és tantrikus technikákban. Elmélkedik a különféle módszerek hasonlóságain és különbségein. Foglalkozik az intuíció jelenségével és annak terápiás helyzetekben való megjelenésével. A szimbolikus gondolkozás jelentőségét taglalja a borderline, narcisztikus, szorongásos és pszichoszomatikus betegségekben. Végigkíséri a feldolgozás különféle szintjeit és taglalja a pszichoterápiás helyzet és keret szerepét a megértés, feldolgozás, meghaladás folyamatában. Elemzi a módosult tudatállapot jelentőségét és létrehozásának lehetőségeit a különféle módszerekben és technikákban. Kitér a szuggesztió jelenségére, jelentőségére és mágikus hatására. Az előadó egyben párhuzamot von a terápiás helyzet, a terapeuta - páciens viszony és az időtlen (több ezer éves) guru-tanítvány viszony között. Elemzi a guru-tanítvány viszony pszichológiai szintjeit, a guru szerepét, jellemvonásait, hatékonyságának okait. Elemzi a tanítvány pszichológiai jellemzőit, a fejlődés és változás lehetőségeit, határait. Rövid ismertetést hallhat a jelenlevő a Himalája jóga tradíció jellemzőiről és ma is tanulságos tapasztalatairól. A továbbiakban a relativitáselmélet, az ismeretszerzés alaptézisének segítségével folytatódik a téma kibontása, ahol elemzésre kerül az alany, a megismerési folyamat és a tárgy, amire a megismerés irányul. Az elemzés a páciens részéről bontja ki az ismeretszerzési folyamatot, ahol az alany a páciens; a tárgy amire az ismeretszerzés irányul maga a terapeuta; a megismerés folyamata pedig a terápiás módszer vagy módszerek (integrált módszerkombinációk) páciens által megélt szintjei. Az előadó különféle pszichoterápiás módszerek oldaláról elemzi a helyzetet. A folytatásban az előadó azt a helyzetet elemzi, ahol a terapeuta az alany; az általa használt módszer (vagy módszerek) az ismeretszerzési folyamat; a tárgy pedig maga a páciens. Elemzésre kerül a pszichoterápiás keret, és annak részei a páciens és a terapeuta részéről. Ezt követően részletes elemzésre kerül a módosult tudatállapot a pszichoterápia szempontjából. Ismeretek hangzanak el a terapeuta hiedelem rendszeréről a különféle pszichoterápiás módszerek vonatkozásában. Az előadó megkísérli bemutatni, hogy a pszichoterápia irányulhat a páciensre (szerencsés esetben), de lehet, hogy a terapeuta pszichoterápiás módszert valósít meg a terápia során (sajnálatos módon) és a választott módszer szerinti emberképet, értékrendszert hozza létre általános emberi fejlődés és értékek helyett. Zárásként a páciens hiedelemrendszere is kibontásra kerül. Majd ezt követően az előadó számít a hallgatóság aktív részvételére hozzászólások és kérdések formájában.

7 A MŰHELYEK ABSZTRAKTJAI Illés Enikő, Tönkő Ildikó Sejtbeszéd - daganatos és autoimmun betegségek üzenetei A műhely a daganatos és autoimmun betegek pszichoterápiás gyógyításának integratív lehetőségeivel foglalkozik. Tematikájában négy területet céloz meg: (1) A daganatos és autoimmun betegségek elméleti háttere a személyiségszerveződés és a traumatizáció tükrében; (2) A betegséghez való kapcsolat a mindennapokban, illetve megjelenítése filmek képeiben; (3) Miképpen függ össze a páciens személyisége, a betegség megválasztása és az ahhoz való viszonya, illetve a rendszer, amelyben mindez megjelenik; valamint az összefüggések tükrében az integratív pszichoterápiás alternatívák átgondolása; s végül (4) a terapeuta viszonyulása páciense betegségéhez, illetve felmerülő gondolatai és érzései a gyógyító kapcsolatban. A műhely menetét tekintve elméleti felvezetéssel indul, mely elméleti keretet, hátteret biztosít a későbbi munkához. A témát film- és esetrészletekkel mutatjuk be, majd az összefüggéseket szakmai-gyakorlati keretbe illesztjük, és bátorítjuk a részvevőket tapasztalataik megosztására. Kőtörő Emese, dr. Szamosi Éva A felnőttben megrekedt gyermek; gyermekpszichoterápiás eszköztár személyreszabott használata felnőttek egyéni pszichoterápiájában A műhely az integratív gyermekpszichoterápia elméleti és gyakorlati síkon történő bemutatásával indul, ezt követően közösen gondolkodunk a felnőttek terápiája során előbukkanó sérült gyermek hozzáférési lehetőségeiről, a vele való munka minél hatékonyabb eszközeiről: gyerekterápiás módszereket kínálunk a lehasított személyiségrészek integrálásához. Minden kedves kollégát és érdeklődőt szívesen várunk, behozott eseteikhez a helyszínen szupervíziós lehetőséget biztosítunk. Szabóné Daubner Eszter Pszichodráma egyéni terápiában A három órás műhely alatt az egyéni terápiában is hatékonyan felhasználható pszichodráma technikákat szeretnék bemutatni ( szociális atom, szerepcsere, duplázás, belső hang). A szociális atom (családi és baráti kapcsolatok, fontos eszmék, stb.)megjelenítésével a beteg

8 kapcsolatrendszeréről olyan információkat is megtudhatunk, ami számára is rejtve lehet, vagy amit nem tartott fontosnak, de számunkra jelentőséggel bírhat. A szerepcsere, a duplázás, és a belső hang segítséget nyújthatnak a páciensnek problémái megélésében nem csak gondolati, de cselekvési szinten is. Rövid elméleti betekintés után a gyakorlatban szeretném bemutatni az előzőekben felsorolt technikákat, a csoporttagok aktív részvételével. Bástyai Frigyes A terápiás kommunikáció minősége A terápia sikere jórészt azon múlik, hogy a terapeuta mennyire képes elfogadtatni magát a páciensével. A helyes magatartásnak több feltétele is van: (1) Empatikus odaadás, amely bizalmas légkört teremt, de nem válik baráti bizalmaskodássá. Helyes a magázódás, a páciensnek éreznie kell az irányítást, azt, hogy nem egyenrangú a kapcsolat; (2) A szuggesztiók megfogalmazásának a módosult tudatállapotot kell szolgálnia, hogy a visszajelzések minél kevésbé legyenek tudatosak. Pl.: jelezze az ujjával helyett ezt az ujja jelzi ; (3) Főleg a KIP szimbólumok esetében (de máskor is), ha a szövegkörnyezet megengedi, a képzeljen el egy... helyett... és ott találhat egy... szó fordulat jobban segíti a valós tudattalan tartalmak megjelenését, a tudat torzításának (emlék, esztétika) elkerülését; (4) A terápiás ülés menetének keretjátékba foglalása, a mélyebb átélés érdekében. Fontos az, hogy a kezdeti időszakban azt élje meg a páciens, hogy befolyásolás nélkül történnek vele a dolgok. Ez is a valós tudattalan tartalmak megismerését segíti. Ha valamilyen varázslatos esemény történik az imaginációban, különösen vigyázni kell arra, nehogy a terapeuta legyen varázsló ; (5) Különböző terápiás eljárások összekapcsolása egy terápiás ülésen, keretjátékban (A Subrutin c. cikkemben leírt eljárás gyakorlati alkalmazása). dr. Hegedüs Ágnes, Kácsándi Elvira, dr. Tóth András Paradigma váltás a gyógyításban, a Hamer-i elmélet és a pszichoterápia, avagy a rák újszerű megközelítése Paradigmaváltás a gyógyító folyamatokban; Dr. Hamer elméletének ismertetése a betegségekről; a betegségek kialakulásának folyamata,mitől alakul ki a rák, az infarktus, a különféle degeneratív betegségek. A Hamer-i elméletben mit jelent a DHS fogalma és ez hogyan kapcsolható össze a pszichológiai sokkal, vagy traumával, illetve miben különböznek ezek a folyamatok. A betegségek ontogenetikus rendszere; rendszerszemlélet a patológiás folyamatokban. Meghatározott konfliktusok meghatározott csíralemezekhez köthetők. A betegségek kétszakaszúságának elmélete. A szervezet gyógyító folyamatai, mennyire ismertük fel, mennyire hasznosítjuk ezeket, hogyan lehet ezeket még hatékonyabbá tenni. A betegségek, mint értelmes biológiai külön programok, amik a túlélést segítik elő: minden

9 általunk betegségnek nevezett folyamatnak meg található a biológiai és pszichológiai értelmes oksági értelme. Kutatási eredmények ismertetése. A pszichoterápiás folyamatok használhatósága a Hamer-i elméletben, meddig gyógyít a terapeuta és mikor szükségszerű az orvosi beavatkozás. Az orvosi beavatkozások a Hamer-i gyógyításban. Esetismertetések a Hamer-i gyógymód alapján. Rosta Teodóra Játszmák a terápiás kapcsolatban A tranzakcióanalitikus pszichoterápia fontos fogalma a játszma. Miért játszmázunk mindannyian? A válasz egyszerű: elsősorban sorskönyvünk megerősítésére törekszünk, miközben az időt struktúráljuk, az intimitást elkerüljük, továbbá, hogy visszaállítsuk egy valódi és kívánatos kapcsolat jellemzőit. A terápiás kapcsolatban a kliens személyiségszerveződésétől függően különböző módon és intenzitással megjelenjenek azok a játszmák, amelyek köré az egyén sorskönyve szerveződik. Minden terapeutával előfordult már, hogy igen kemény játszmákkal konfrontálták rendelőjében. Mit lehet ilyenkor tenni? Miről lehet felismerni a kezdődő játszma-szignálokat? És a legizgalmasabb kérdés: hogyan kapcsolódhat a kliens játszmája a terapeuta sorskönyvi meggyőződéseihez (játszmáihoz)? A játszmaelmélet igen hasznos terápiás eszköz nemcsak egyéni, hanem pár- és családterápiás helyzetekben is, ahol rövid időn belül érezhető változást tudunk indukálni a patológiásan működő rendszerben. Másrészről a játszmák ismerete lehetőséget ad a terapeutának, hogy korán felismerje és kezelje bevonódását a dráma-háromszögekbe. A műhely rövid ízelítőt ad a tranzakcióanalízis játszmához kapcsolódó fogalmaiból (játszma-képlet, játszma-szerepek, játszma típusok, kilépés a játszmákból). Az elméleti blokkot kiscsoportos (3-4 fős) gyakorlatok szakítják meg, ahol a résztvevők használhatják és megfigyelhetik a tanult fogalmak működését. A műhely célja - a résztvevők egyéni szükségleteit is figyelembe véve - megérteni a játszmák működését és funkcióját, illetve elsajátítani a játszmák kezeléséhez szükséges készségeket, technikákat. Mindehhez a műhely elméleti blokkot és kiscsoportos gyakorlatokat használ fel (papír ceruza, szerepjátékok, kognitív technikák). RÉSZVÉTEL Vannak még szabad helyek a konferenciára, így kérjük az érdeklődőket, hogy mielőbb küldjék el jelentkezésüket, és utalják át a részvételi díjat. Egyesületi tagoknak mindkét napra (csak befizetett tagdíjjal tudjuk elfogadni) ig beérkezve: Ft után és a helyszínen: Ft

10 Nem tagoknak mindkét napra ig beérkezve: Ft után és a helyszínen: Ft Egyetemi hallgatóknak és nyugdíjasoknak mindkét napra (a regisztrációkor a nyugdíjas vagy diákigazolványt kérjük bemutatni) Fizetési időponttól függetlenül: Ft Napijegy (mindenkinek, tagságtól, nyugdíjas és diákigazolványtól függetlenül) Fizetési időponttól függetlenül: Ft A konferencia részvételi díja mindkét nap tartalmazza az ebédet (három fogás ásványvízzel egységes menüben), és a szombat esti állófogadást. A helyszínen lehetőség nyílik szállás foglalására is. A fenti árak az ÁFA-t is tartalmazzák. A megfelelő összeget kérjük a következő számlaszámra átutalni: Integratív Pszichoterápiás Egyesület OTP A közleményben MINDENKÉPPEN szerepeljen: a konferencia vagy konferencia+tagdíj kifejezés a jelentkező vagy jelentkezők neve A kongresszus az orvosok, fogorvosok és klinikai szakpszichológusok CME rendszerében 15 kreditpontot ér. A regisztrációkor kérjük, jelezze, aki kér CME igazolást, melyet a konferenciát követően, postán küldünk ki. JELENTKEZÉS Az ben mellékelt jelentkezési lapot kérjük ben visszaküldeni LEGKÉSŐBB MÁRCIUS 31.-ig az Egyesület címére. Szeretettel várunk mindenkit áprilisban! Daubner Eszter & Halas Csilla a konferencia szervezői (Daubner Eszter) (Halas Csilla)

11 Tagdíj 2008 Tájékoztatjuk minden kedves tagunkat, hogy a 2008-as év tagdíj fizetésének határideje LEJÁRT. Mivel még nagyon sokan nem fizették be ezévi tagdíjukat, kérjük őket, hogy ezt mielőbb tegyék meg. A tagdíj erre az évre is 4.000,- Ft, amelyet az Egyesület bankszámlájára kérünk átutalni. Akinek számlaigénye van, kérjük jelezze azt en a Titkárságon az címen, a számlanév és cím megjelölésével. A számlákat postán továbbítjuk. A tagdíj fizetésének határideje FEBRUÁR 29. Az átutalást kérjük az alábbi számlaszámra: Integratív Pszichoterápiás Egyesület OTP A közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen a TAGDÍJ kifejezés és a tag NEVE! Az április 15.-ig tagdíjat be nem fizetetteket töröljük a tagok névsorából! Tagságuk ilyenkor automatikusan megszűnik, de természetesen ismét beléphetnek az Egyesületbe a tagdíj megfizetésével és a belépési nyilatkozat kitöltésével és postázásával. A belépési nyilatkozat az Egyesület honlapjáról tölthető le az EGYESÜLET rovatban. Kérjük géppel kitölteni és kézzel aláírni, mivel csak a kézzel aláírt és postán eredeti példányként feladott nyilatkozatokat tudjuk elfogadni az adat-nyilvántartási szabályok miatt.

12 Közgyűlés 2008 Az Egyesület elnöke összehívta az Egyesület évi rendes Közgyűlését április 6.-ra, reggel 9 órára, a Hotel Dunapart főtermébe. A közgyűlés így a 2008-as konferencia második napjának reggelén lesz, így bizonyára sok tagunknak válik lehetővé részt venni rajta. A közgyűlés elsődleges témái az éves beszámoló az Egyesület gazdálkodásáról és az Egyesület tevékenységeiről (képzések, kiképzők, kiadványok), valamint a közhasznúsági jelentés. A közgyűlésről március elején hivatalos meghívót küldünk mindenkinek, ez csupán egy előzetes értesítő. SZJA 1% Felajánlások Ezévtől gyűjtjük az 1%-os felajánlásokat. Kérjük, ha még nem vagy elkötelezve más szervezet felé, támogasd az Integratív Pszichoterápiás Egyesületet, és ajánld másoknak is az egyesület támogatását! A következő oldalon találjátok a felajánlóívet, amelyet kinyomtatva lezárt borítékban tudtok eljuttatni az adóhivatalnak, a személyi jövedelemadó bevallásával egy csomagban. Köszönjük!

13 A kedvezményezett adószáma: RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett neve: INTEGRATÍV PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET Ennek kitöltése nem kötelező TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel A fenti, bekeretezett nyilatkozatot kérjük vágja ki. Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele. Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot az adómegállapítást kérő nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá! Ha Ön az adóhatósági adómegállapítás választását a munkáltatójánál jelenti be vagy munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot is a munkáltatójának adja át. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL

14 Új Pszichoterápiás Szaknévsor Az alábbiakban közöljük Szőnyi Gábor, a Pszichoterápia folyóirat szerkesztőjének felhívását. Kérjük, olvassátok el figyelmesen, és akinek megvan a pszichoterapeuta szakvizsgája, az az alább írtaknak megfelelően küldje el az adatait. Ez az Egyesület szempontjából is fontos, hiszen komoly érdekünk fűződik közösen ahhoz, hogy az IPE részéről minél több szakpszichoterapeuta jelenjen meg a nyilvántartásban, az Egyesület jó nevét is öregbítendő. Segítségeteket előre is köszönjük. A PSZICHOTERÁPIA folyóirat különkiadványaként jelenik meg 2008 tavaszán a pszichoterapeuta-szaknévsort is tartalmazó tájékoztató. Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik pszichoterapeuta szakvizsgával, töltse ki és küldje el a szaknévsor-adatlapot. Közvetlenül kitölthető és elküldhető a honlapon, melynek bevezetőjében olvasható a tájékoztató is. Kérjük, hogy hívja fel pszichoterapeuta ismerősei figyelmét is az adatlap kitöltésére. A visszaküldés határideje január 31. Adatlap kérhető a szerkesztőség címén ben, postai úton vagy telefonon is Kiss Emesétől: tel.: , postacím: 1276 Budapest, pf. 195.

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban Szőnyi Gábor VIKOTE Kongresszus Budapest, 2014. június 6-7. Miről beszélek és miről nem Van-e magatartáslélektan

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA Tapolca, Hunguest Hotel Pelion 2017. április 20-21. www.conf.hu/mit2017 (elérhető 2017. február 13-tól) Kedves Kollégák! Az idei évben a Magyar Infekciókontroll

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Workshopok

Workshopok II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Workshopok 14 00 17 15 (a felsorolt workshopok közül 1 választható) 1 dr. Nemes Éva Hogyan fejleszthető a reziliencia? Az embert

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

MEGHÍVÓ II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA OKTÓBER 21. KAPCSOLATAINK ÜZENETE... ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ

MEGHÍVÓ II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA OKTÓBER 21. KAPCSOLATAINK ÜZENETE... ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ MEGHÍVÓ II. SZUPERVÍZIÓS VÁNDORKONFERENCIA 2016. OKTÓBER 21. KAPCSOLATAINK ÜZENETE... ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS SZUPERVÍZIÓ Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt Érzelmi inteligencia és szupervízió

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI MEGHÍVÓ AZ ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG IV. KONFERENCIÁJA ILLYEFALVA 2009 OKTÓBER 23-24 PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI SZERVEZŐK: ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG KIDA ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05.

Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05. Tájékoztató a pár-, és családterápiás szolgáltatásról az érdeklődő családoknak, pároknak 2016. 01. 05. Mi ez a szolgáltatás? Mit nyújt azok számára, akik igénybe veszik? A pár-, és családterápiás szolgáltatás

Részletesebben

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29.

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29. Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa Balatonvilágos 2010. május 27-29. Kedves Tagtársak, Barátaink! Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP EQ- SKILL LOVASTRÉNER KÉPZÉSEK 2017

JELENTKEZÉSI LAP EQ- SKILL LOVASTRÉNER KÉPZÉSEK 2017 JELENTKEZÉSI LAP EQ- SKILL LOVASTRÉNER KÉPZÉSEK 2017 Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Jelentkezési lapot, töltse ki, és aláírva küldje vissza Köszönjük! szkennelve emailen (bakanek.bianka@eqskill.hu)

Részletesebben

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Szeged, 2015. május 22-23. MÁSODIK ÉRTESÍTŐ KONFERENCIA FELHÍVÁS Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája címmel a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT)

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Munkatársait a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 %-ról rendelkező nyilatkozat (13EGYSZA) kitöltéséhez 2014. A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány (adószám:18174432-1-42) ebben az évben

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa XXXIst. Hungarian Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology I. Értesítő Az elmúlt évek nagysikerű rendezvényeinek, a

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében

a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében JOG és KOMMUNIKÁCIÓ a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény és alkalmazása, orvosok számára, kommunikációs tréning keretében A képzés célja: Napjainkban a betegjogok érvényesülésével és a betegek

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

A Magyar Hipnózis Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011

A Magyar Hipnózis Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011 Egyesület HIPNOTERÁPIÁS KÉPZÉSE 2009/2011 Hipnoterápiás képzésünk a pszichoterápiás képzés módszerspecifikus fázisa, egyben akkreditált továbbképzés orvosok és pszichológusok számára. Az alábbiakban tájékoztatjuk

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, 2017. január 26-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Rendezvény-ajánló. A honlapunkról is letölthető jelentkezési lapot kérjük, postán, faxon vagy e- mailen küldje meg számunkra! Köszönjük!

Rendezvény-ajánló. A honlapunkról is letölthető jelentkezési lapot kérjük, postán, faxon vagy e- mailen küldje meg számunkra! Köszönjük! 2009. szeptember 11-12. AKKREDITÁLT KÉPZÉS!! Rendezvény-ajánló www.emk.sote.hu Intervenció menedzsment a gyermekkori rehabilitáció határterületén az alapellátás lehetőségei a Huple program segítségével

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

FIGYELEM! Tisztelt Érdeklődő! Kedves Látogató! Tisztelt Leendő Tagtársunk!

FIGYELEM! Tisztelt Érdeklődő! Kedves Látogató! Tisztelt Leendő Tagtársunk! Tisztelt Érdeklődő! Kedves Látogató! Köszönjük, hogy megtiszteli Egyesületünket a Tagfelvételi kérelem iránti érdeklődéssel. Számunkra ez azt mutatja, hogy az Alapszabályunkban olvasott célokkal, feladatokkal

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS

MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS MIHÓCZY LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS 4. Kazuisztikai Fórum Programfüzet Debrecen, Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel 2015. november 20-21. Összefogás a Hörgőrák Megelőzéséért Alapítvány és a DEKK Tüdőgyógyászati

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011.

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Krasznár Felicia STROKE KONFERENCIA 2011. 09.30. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati szakértő

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I.

TÁJÉKOZTATÓ. OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I. TÁJÉKOZTATÓ OBDK ADATVÉDELMI FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE / Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ által minősített képzés/ SE-TK/2015.I./00371 2015. május 16. BUDAPEST Jelentkezési határidő: 2015. május

Részletesebben

Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete

Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Budapest, 2014. november 15. Családterápia, a betegségek megközelítésének és kezelésének új szemlélete Harkácsi Judit klinikai szakpszichológus, pszichoteraputa,

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia MLSZSZ KONFERENCIA 2012. 04.14. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

BIZTONSÁGOS KALANDOK. 100 tábor V. Szakmai Nap

BIZTONSÁGOS KALANDOK. 100 tábor V. Szakmai Nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * BIZTONSÁGOS KALANDOK 100 tábor

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2013. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013.11.28. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Generációk Központ és a Chili Jóga Római

Generációk Központ és a Chili Jóga Római szombat vasárnap Generációk Központ és a Chili Jóga Római közösségi megnyitója 2013. február 2-3. NEXT 2. oldal szombat Részletes Programterv SZOMBAT Kapunyitás» Ünnepélyes megnyitó» Elôadások» Tanácsadás»

Részletesebben

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Dr. Daubner Béla A hipnózis, hipnoterápia rövid története: Az alváshoz hasonló állapotokban (kiváltott módosult tudatállapotok) alkalmazott szuggesztiók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

KONFERENCIA FELHÍVÁS

KONFERENCIA FELHÍVÁS KONFERENCIA FELHÍVÁS Őshonos- és Tájfajták - Ökotermékek Egészséges táplálkozás - Vidékfejlesztés A XXI. század mezőgazdasági stratégiái TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2016. október 05-07. Nyíregyházi Egyetem,

Részletesebben

A "felhők" fölött mindig kék az ég?! (copyright: Generál) avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője

A felhők fölött mindig kék az ég?! (copyright: Generál) avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője A "felhők" fölött mindig kék az ég?! (copyright: Generál) avagy a szellemi tulajdon jelene és jövője című konferencia 2012. november 22-23. Egerszalók, SALIRIS Resort Hotel A KONFERENCIA ELŐZETES SZAKMAI

Részletesebben

MEGHÍVÓ A XIV. VÁNDORGYŰLÉSRE PROGRAM 1 ÉLET STÍLUS EGÉSZSÉG ÉLETIDEÁLOK VÁLTOZÁS AZ ÉLETSTÍLUSOKBAN Helyszín: Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Gyula, Szt.István

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel Máta ÉrtesítőÉ R T E S Í T Ô www.asszisztencia.hu

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

Általános használati tudnivalók és szabályok

Általános használati tudnivalók és szabályok MÜTF Polihisztor Általános használati tudnivalók és szabályok A MÜTF Polihisztor azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban a MÜTF hallgatóinak tanulmányait és közösségépítését segítse jegyzetfeltöltési

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 1122 Budapest, Városmajor u. 32AB. I.em. 1/A. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 1122 Budapest, Városmajor u. 32AB. I.em. 1/A. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 1122 Budapest, Városmajor u. 32AB. I.em. 1/A. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Dr. Buda László Elnök A Magyar Szomato-Pszichoterápiás

Részletesebben