Egyesületi Hírlevél RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyesületi Hírlevél RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR"

Átírás

1 Egyesületi Hírlevél március 04. RÉSZLETES KONFERENCIAPROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK KÉSEDELMES TAGDÍJ 2008 FELHÍVÁS! KÖZGYŰLÉS 2008 SZJA 1% FELAJÁNLÁSOK ÚJ PSZICHOTERÁPIÁS SZAKNÉVSOR

2 Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület Éves Közgyűlése és XIV. Konferenciája Szabad Határok Túl a KIP-en: az integráció további lehetőségei! A KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA április 5., szombat Regisztráció, feliratkozás a műhelyekre Megnyitó dr. Gáti Ágnes előadása Álmok és imaginációk dr. Szamosi Éva és Ocsovay Tünde előadása Világjáték alkalmazása felnőtt egyéni pszichoterápiában Urbán Éva és dr. Kelényi Zoltán előadása Az adatvédelmi és betegtájékoztatási feladatok összefüggése és azok hatása a pszichoterapeuta-beteg kapcsolatra Illés Enikő és Erdősi Zsuzsanna előadása Fekete-fehér, igen-nem - Határhelyzetek a pszichoterápia kapcsolati kontextusában; az integráció lehetőségei intrapszichés- és rendszerszinten

3 EBÉDSZÜNET Műhelyek 3 helyen (benne 30 perc szünet) Illés Enikő és Tönkő Ildikó műhelye Sejtbeszéd - daganatos és autoimmun betegségek üzenetei Kötörő Emese és dr. Szamosi Éva műhelye A felnőttben megrekedt gyermek; gyermekpszichoterápiás eszköztár személyreszabott használata felnőttek egyéni pszichoterápiájában Szabóné Daubner Eszter műhelye Pszichodráma egyéni terápiában 18:00-20:00 Állófogadás (Mindenkit szeretettel várunk!) A szombati nap folyamán az Animula Könyvkiadó könyvei a helyszínen megvásárolhatók lesznek! április 6., vasárnap KÖZGYŰLÉS Műhelyek 3 helyen (benne 30 perc szünet) EBÉDSZÜNET Bástyai Frigyes műhelye A terápiás kommunikáció minősége dr. Hegedüs Ágnes, Kácsándi Elvira és dr. Tóth András műhelye Paradigmaváltás a gyógyításban; a Hamer-i elmélet és a pszichoterápia, avagy a rák újszerű megközelítése Rosta Teodóra műhelye Játszmák a terápiás kapcsolatban dr. Daubner Béla előadása A gondolat mint teremtő analógia, szimbolikus megjelenés, megértés, feldolgozás és viselkedésváltozás

4 AZ ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAI dr. Gáti Ágnes Álmok és imaginációk Gyakorlati munkámban azt tapasztalom, hogy az álmokkal való munkálkodás és a módosult tudatállapotban alkalmazott imaginatív képek között igen sok a párhuzam. A két módszer jól kiegészíti, dinamizálja egymást,s a kontinuitás is gyakran tetten érhető. Különösen hatékony ez a megközelítés a borderline személyiségstruktúrával bíró betegeknél, ahol a poliszimptomatikus klinikai kép mögött nem ritkán különböző szintű és típusú traumatizáltság húzódik meg. A korai traumák gyakran disszociáció révén az implicit memóriában rögzülnek, így nem jöhet létre az emlékek konszolidációja, és a koherens narratívum megalkotása. Az álmok és az imaginációk egyaránt a traumák konszolidációs kísérletének tekinthetők, melyek segítségével a dinamikusan orientált terápiás cél, a mentalizációs folyamatok aktiválása megtörténhet. Előadásom fókuszába a már Freud által is fontosnak tartott lelki kontinuitást helyezem, az emlék-emlékezés-álom-imagináció gondolatsor mentén, érintve azokat a korszerű neurobiológiai kutatásokat, melyek e módszerek hatékonyságát alátámasztják. A fentieket egy borderline fiatalember terápiájából kiemelt részletekkel szeretném alátámasztani. dr. Szamosi Éva, Ocsovay Tünde Világjáték alkalmazása felnőtt terápiában Előadásunk elején röviden bemutatásra kerül a Világ-teszt, illetve a Világjáték menete. Ezt követően 4 esetrészletet demonstrálunk, melyben 4 különböző korú és tünetű felnőtt kliens terápiás elakadását mutatjuk be. A megjelenő ellenállások mértéke mindegyik esetben lehetetlenné tette az addig alkalmazott terápiás módszerek (KIP, Tranzakcióanalízis) folytatását. Ekkor egyszeri Világjáték alkalmazása mind a 4 esetben elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy felvegyük a kapcsolatot a személyiségben rejlő gyermekkel. A felkínált szimbólum-áradattal sikerült meghívni azt az életkort, ahol az elakadás megtörtént, s így a folyamat beindult. Az ezutáni üléseken folytatódott a terápia, a meghívott érzések képi megjelenései új perspektívákat nyitottak a fejlődéshez. Az integratív terápia során a hiányzó személyiségrészeket pótoljuk, a gyengéket erősítjük, a lehasított részeket integráljuk, és a kreativitást megéletjük. Véleményünk szerint a Világjáték ezt a folyamatot hivatott elősegíteni erőteljes felszólító jellege folytán.

5 Urbán Éva, dr. Kelényi Zoltán Az adatvédelmi és betegtájékoztatási feladatok összefüggése, és azok hatása az pszichoterapeuta-beteg kapcsolatra Amikor adatvédelemről esik szó, legtöbben az informatikára gondolnak, pedig az adatvédelmi feladatok jelentős része a beteg-betegellátó közötti kapcsolatban, vagyis az egészségügyi ellátás során keletkezik, esetünkben a pszichoterápia folyamán. A pszichoterápiás titoktartás része a mindennapi gyógyító kapcsolatnak, de mára már a titoktartás fogalma jelentősen kibővült, s mindenkire vonatkozik, aki egészségügyi adatok birtokába jut. Változott a fogalom abban is, hogy nemcsak a titok megtartását jelenti, hanem szervesen magába foglalja a beteg folyamatos tájékoztatását adatai kezeléséről. Így a minőségi betegellátás a napi rutin szintjén kívánja meg az adatvédelmi és betegjogi elvek érvényesülését a gyógyító folyamat minden szakaszában, beleértve a szervezeti kommunikációt, például: kolléga tájékoztatása a beteg állapotáról, szupervízió. Érvényesülnie kell a szervezet és a külvilág viszonyában is úgy, mint hozzátartozók, esetleg a sajtó tájékoztatása, rendőrségi adatkérések, adatok továbbítása más intézménybe, konferencián esetbemutatások. Az adatvédelmi és betegjogi szabályok amennyiben követik őket, átrendezik a megszokott pszichoterapeuta-páciens viszonyt. A beteg korlátlan betekintési, adott esetben tiltakozási joga az egészségügyi ellátás folyamán róla dokumentáltakkal kapcsolatban, valamint az, hogy adatai sorsáról ő dönt és nem a terapeuta, megbontja a hagyományos hierarchikus elrendezést, arra kényszerítve mind a gyógyítót, mind gyógyítottját, hogy újragondolják a szabadsághoz, önálló döntéshez, aláfölérendeltséghez, mint kapcsolódási mintához fűződő viszonyukat. S nehéz feladat elé állítják a terapeutákat a pszichoterápiás dokumentáció minkéntjét illetően, s ha a betekint a páciens a róla készült feljegyzésbe, akkor annak terápiás-kapcsolati vonatkozását illetően. Illés Enikő, Erdősi Zsuzsanna Fekete-fehér, igen-nem - Határhelyzetek a pszichoterápia kapcsolati kontextusában; az integráció lehetőségei intrapszichés- és rendszerszinten Az előadás anyának és gyermekének párhuzamosan haladó terápiájában mutatja be a szelfintegráció folyamatát. A szelektív mutista kislánnyal folytatott analitikusan orientált ill. édesanyjával folytatott integratív pszichoterápia folyamatából kiemeljük azokat a mozzanatokat, ahol anya és gyermeke külön-külön, ám tudattalanul mégis találkozva segítik egymást a szelf-építkező folyamatban. Elsősorban a felnőttel való álmokkal és szimbolikus képekkel dolgozó - terápiás munka kapcsolati kontextusában igyekszünk nyomon követni a reflektív funkció ill. a mentalizációs képesség fejlődését. A terápiás kapcsolat mentalizációs kontextusában az anya képessé válhat az illeszkedő affektusszabályozásra, a hasított szelftárgyak integrációjára, ezáltal a hibás szülői tükrözés, az abuzív szülői attitűd feladására. Mindezzel esélyt adhat kislányának az elkülönülésre, az átadott traumák nélküli szelf-fejlődésre. Az egyéni terápia kapcsolati kontextusában megjelenő dilemmákon túl (határhelyzetek bennünk és a kapcsolatban) szeretnénk bemutatni a terapeuták rendszerszintű dilemmáit is (kivel és hogyan dolgozzunk, határhelyzetek rendszerszinten).

6 dr. Daubner Béla A gondolat mint teremtő analógia, szimbolikus megjelenés, megértés, feldolgozás és viselkedésváltozás Az előadás megkísérli az univerzumot teremtő analógiákon keresztül megérteni az ember működését és az általa létrehozott patológiás állapotokat és betegségeket. Felvázolja az ember létsíkjait (fizikai test, energia test, mentális vagy elme test és a többi) és végigkíséri a gondolat formáit. A gondolat analógiás teremtő erejét (mágia) betegségtípusokkal kapcsolja össze (pszichózis, rendszerbetegségek, súlyos borderline személyiségzavar és súlyos pszichoszomatikus betegségek). Részletesen foglalkozik a szimbolikus gondolkozás jelenségével, annak keleti és nyugati értelmezésével. Megkísérli végiggondolni a szimbólum jelentőségét a Kathathym Imaginatív Pszichoterápiában, a hipnoanalízisben, relaxált állapotokban, autógén tréningben, kognitív-viselkedés terápiában, imaginatív terápiákban, transzperszonális módszerekben, kontemplációban, meditációban és tantrikus technikákban. Elmélkedik a különféle módszerek hasonlóságain és különbségein. Foglalkozik az intuíció jelenségével és annak terápiás helyzetekben való megjelenésével. A szimbolikus gondolkozás jelentőségét taglalja a borderline, narcisztikus, szorongásos és pszichoszomatikus betegségekben. Végigkíséri a feldolgozás különféle szintjeit és taglalja a pszichoterápiás helyzet és keret szerepét a megértés, feldolgozás, meghaladás folyamatában. Elemzi a módosult tudatállapot jelentőségét és létrehozásának lehetőségeit a különféle módszerekben és technikákban. Kitér a szuggesztió jelenségére, jelentőségére és mágikus hatására. Az előadó egyben párhuzamot von a terápiás helyzet, a terapeuta - páciens viszony és az időtlen (több ezer éves) guru-tanítvány viszony között. Elemzi a guru-tanítvány viszony pszichológiai szintjeit, a guru szerepét, jellemvonásait, hatékonyságának okait. Elemzi a tanítvány pszichológiai jellemzőit, a fejlődés és változás lehetőségeit, határait. Rövid ismertetést hallhat a jelenlevő a Himalája jóga tradíció jellemzőiről és ma is tanulságos tapasztalatairól. A továbbiakban a relativitáselmélet, az ismeretszerzés alaptézisének segítségével folytatódik a téma kibontása, ahol elemzésre kerül az alany, a megismerési folyamat és a tárgy, amire a megismerés irányul. Az elemzés a páciens részéről bontja ki az ismeretszerzési folyamatot, ahol az alany a páciens; a tárgy amire az ismeretszerzés irányul maga a terapeuta; a megismerés folyamata pedig a terápiás módszer vagy módszerek (integrált módszerkombinációk) páciens által megélt szintjei. Az előadó különféle pszichoterápiás módszerek oldaláról elemzi a helyzetet. A folytatásban az előadó azt a helyzetet elemzi, ahol a terapeuta az alany; az általa használt módszer (vagy módszerek) az ismeretszerzési folyamat; a tárgy pedig maga a páciens. Elemzésre kerül a pszichoterápiás keret, és annak részei a páciens és a terapeuta részéről. Ezt követően részletes elemzésre kerül a módosult tudatállapot a pszichoterápia szempontjából. Ismeretek hangzanak el a terapeuta hiedelem rendszeréről a különféle pszichoterápiás módszerek vonatkozásában. Az előadó megkísérli bemutatni, hogy a pszichoterápia irányulhat a páciensre (szerencsés esetben), de lehet, hogy a terapeuta pszichoterápiás módszert valósít meg a terápia során (sajnálatos módon) és a választott módszer szerinti emberképet, értékrendszert hozza létre általános emberi fejlődés és értékek helyett. Zárásként a páciens hiedelemrendszere is kibontásra kerül. Majd ezt követően az előadó számít a hallgatóság aktív részvételére hozzászólások és kérdések formájában.

7 A MŰHELYEK ABSZTRAKTJAI Illés Enikő, Tönkő Ildikó Sejtbeszéd - daganatos és autoimmun betegségek üzenetei A műhely a daganatos és autoimmun betegek pszichoterápiás gyógyításának integratív lehetőségeivel foglalkozik. Tematikájában négy területet céloz meg: (1) A daganatos és autoimmun betegségek elméleti háttere a személyiségszerveződés és a traumatizáció tükrében; (2) A betegséghez való kapcsolat a mindennapokban, illetve megjelenítése filmek képeiben; (3) Miképpen függ össze a páciens személyisége, a betegség megválasztása és az ahhoz való viszonya, illetve a rendszer, amelyben mindez megjelenik; valamint az összefüggések tükrében az integratív pszichoterápiás alternatívák átgondolása; s végül (4) a terapeuta viszonyulása páciense betegségéhez, illetve felmerülő gondolatai és érzései a gyógyító kapcsolatban. A műhely menetét tekintve elméleti felvezetéssel indul, mely elméleti keretet, hátteret biztosít a későbbi munkához. A témát film- és esetrészletekkel mutatjuk be, majd az összefüggéseket szakmai-gyakorlati keretbe illesztjük, és bátorítjuk a részvevőket tapasztalataik megosztására. Kőtörő Emese, dr. Szamosi Éva A felnőttben megrekedt gyermek; gyermekpszichoterápiás eszköztár személyreszabott használata felnőttek egyéni pszichoterápiájában A műhely az integratív gyermekpszichoterápia elméleti és gyakorlati síkon történő bemutatásával indul, ezt követően közösen gondolkodunk a felnőttek terápiája során előbukkanó sérült gyermek hozzáférési lehetőségeiről, a vele való munka minél hatékonyabb eszközeiről: gyerekterápiás módszereket kínálunk a lehasított személyiségrészek integrálásához. Minden kedves kollégát és érdeklődőt szívesen várunk, behozott eseteikhez a helyszínen szupervíziós lehetőséget biztosítunk. Szabóné Daubner Eszter Pszichodráma egyéni terápiában A három órás műhely alatt az egyéni terápiában is hatékonyan felhasználható pszichodráma technikákat szeretnék bemutatni ( szociális atom, szerepcsere, duplázás, belső hang). A szociális atom (családi és baráti kapcsolatok, fontos eszmék, stb.)megjelenítésével a beteg

8 kapcsolatrendszeréről olyan információkat is megtudhatunk, ami számára is rejtve lehet, vagy amit nem tartott fontosnak, de számunkra jelentőséggel bírhat. A szerepcsere, a duplázás, és a belső hang segítséget nyújthatnak a páciensnek problémái megélésében nem csak gondolati, de cselekvési szinten is. Rövid elméleti betekintés után a gyakorlatban szeretném bemutatni az előzőekben felsorolt technikákat, a csoporttagok aktív részvételével. Bástyai Frigyes A terápiás kommunikáció minősége A terápia sikere jórészt azon múlik, hogy a terapeuta mennyire képes elfogadtatni magát a páciensével. A helyes magatartásnak több feltétele is van: (1) Empatikus odaadás, amely bizalmas légkört teremt, de nem válik baráti bizalmaskodássá. Helyes a magázódás, a páciensnek éreznie kell az irányítást, azt, hogy nem egyenrangú a kapcsolat; (2) A szuggesztiók megfogalmazásának a módosult tudatállapotot kell szolgálnia, hogy a visszajelzések minél kevésbé legyenek tudatosak. Pl.: jelezze az ujjával helyett ezt az ujja jelzi ; (3) Főleg a KIP szimbólumok esetében (de máskor is), ha a szövegkörnyezet megengedi, a képzeljen el egy... helyett... és ott találhat egy... szó fordulat jobban segíti a valós tudattalan tartalmak megjelenését, a tudat torzításának (emlék, esztétika) elkerülését; (4) A terápiás ülés menetének keretjátékba foglalása, a mélyebb átélés érdekében. Fontos az, hogy a kezdeti időszakban azt élje meg a páciens, hogy befolyásolás nélkül történnek vele a dolgok. Ez is a valós tudattalan tartalmak megismerését segíti. Ha valamilyen varázslatos esemény történik az imaginációban, különösen vigyázni kell arra, nehogy a terapeuta legyen varázsló ; (5) Különböző terápiás eljárások összekapcsolása egy terápiás ülésen, keretjátékban (A Subrutin c. cikkemben leírt eljárás gyakorlati alkalmazása). dr. Hegedüs Ágnes, Kácsándi Elvira, dr. Tóth András Paradigma váltás a gyógyításban, a Hamer-i elmélet és a pszichoterápia, avagy a rák újszerű megközelítése Paradigmaváltás a gyógyító folyamatokban; Dr. Hamer elméletének ismertetése a betegségekről; a betegségek kialakulásának folyamata,mitől alakul ki a rák, az infarktus, a különféle degeneratív betegségek. A Hamer-i elméletben mit jelent a DHS fogalma és ez hogyan kapcsolható össze a pszichológiai sokkal, vagy traumával, illetve miben különböznek ezek a folyamatok. A betegségek ontogenetikus rendszere; rendszerszemlélet a patológiás folyamatokban. Meghatározott konfliktusok meghatározott csíralemezekhez köthetők. A betegségek kétszakaszúságának elmélete. A szervezet gyógyító folyamatai, mennyire ismertük fel, mennyire hasznosítjuk ezeket, hogyan lehet ezeket még hatékonyabbá tenni. A betegségek, mint értelmes biológiai külön programok, amik a túlélést segítik elő: minden

9 általunk betegségnek nevezett folyamatnak meg található a biológiai és pszichológiai értelmes oksági értelme. Kutatási eredmények ismertetése. A pszichoterápiás folyamatok használhatósága a Hamer-i elméletben, meddig gyógyít a terapeuta és mikor szükségszerű az orvosi beavatkozás. Az orvosi beavatkozások a Hamer-i gyógyításban. Esetismertetések a Hamer-i gyógymód alapján. Rosta Teodóra Játszmák a terápiás kapcsolatban A tranzakcióanalitikus pszichoterápia fontos fogalma a játszma. Miért játszmázunk mindannyian? A válasz egyszerű: elsősorban sorskönyvünk megerősítésére törekszünk, miközben az időt struktúráljuk, az intimitást elkerüljük, továbbá, hogy visszaállítsuk egy valódi és kívánatos kapcsolat jellemzőit. A terápiás kapcsolatban a kliens személyiségszerveződésétől függően különböző módon és intenzitással megjelenjenek azok a játszmák, amelyek köré az egyén sorskönyve szerveződik. Minden terapeutával előfordult már, hogy igen kemény játszmákkal konfrontálták rendelőjében. Mit lehet ilyenkor tenni? Miről lehet felismerni a kezdődő játszma-szignálokat? És a legizgalmasabb kérdés: hogyan kapcsolódhat a kliens játszmája a terapeuta sorskönyvi meggyőződéseihez (játszmáihoz)? A játszmaelmélet igen hasznos terápiás eszköz nemcsak egyéni, hanem pár- és családterápiás helyzetekben is, ahol rövid időn belül érezhető változást tudunk indukálni a patológiásan működő rendszerben. Másrészről a játszmák ismerete lehetőséget ad a terapeutának, hogy korán felismerje és kezelje bevonódását a dráma-háromszögekbe. A műhely rövid ízelítőt ad a tranzakcióanalízis játszmához kapcsolódó fogalmaiból (játszma-képlet, játszma-szerepek, játszma típusok, kilépés a játszmákból). Az elméleti blokkot kiscsoportos (3-4 fős) gyakorlatok szakítják meg, ahol a résztvevők használhatják és megfigyelhetik a tanult fogalmak működését. A műhely célja - a résztvevők egyéni szükségleteit is figyelembe véve - megérteni a játszmák működését és funkcióját, illetve elsajátítani a játszmák kezeléséhez szükséges készségeket, technikákat. Mindehhez a műhely elméleti blokkot és kiscsoportos gyakorlatokat használ fel (papír ceruza, szerepjátékok, kognitív technikák). RÉSZVÉTEL Vannak még szabad helyek a konferenciára, így kérjük az érdeklődőket, hogy mielőbb küldjék el jelentkezésüket, és utalják át a részvételi díjat. Egyesületi tagoknak mindkét napra (csak befizetett tagdíjjal tudjuk elfogadni) ig beérkezve: Ft után és a helyszínen: Ft

10 Nem tagoknak mindkét napra ig beérkezve: Ft után és a helyszínen: Ft Egyetemi hallgatóknak és nyugdíjasoknak mindkét napra (a regisztrációkor a nyugdíjas vagy diákigazolványt kérjük bemutatni) Fizetési időponttól függetlenül: Ft Napijegy (mindenkinek, tagságtól, nyugdíjas és diákigazolványtól függetlenül) Fizetési időponttól függetlenül: Ft A konferencia részvételi díja mindkét nap tartalmazza az ebédet (három fogás ásványvízzel egységes menüben), és a szombat esti állófogadást. A helyszínen lehetőség nyílik szállás foglalására is. A fenti árak az ÁFA-t is tartalmazzák. A megfelelő összeget kérjük a következő számlaszámra átutalni: Integratív Pszichoterápiás Egyesület OTP A közleményben MINDENKÉPPEN szerepeljen: a konferencia vagy konferencia+tagdíj kifejezés a jelentkező vagy jelentkezők neve A kongresszus az orvosok, fogorvosok és klinikai szakpszichológusok CME rendszerében 15 kreditpontot ér. A regisztrációkor kérjük, jelezze, aki kér CME igazolást, melyet a konferenciát követően, postán küldünk ki. JELENTKEZÉS Az ben mellékelt jelentkezési lapot kérjük ben visszaküldeni LEGKÉSŐBB MÁRCIUS 31.-ig az Egyesület címére. Szeretettel várunk mindenkit áprilisban! Daubner Eszter & Halas Csilla a konferencia szervezői (Daubner Eszter) (Halas Csilla)

11 Tagdíj 2008 Tájékoztatjuk minden kedves tagunkat, hogy a 2008-as év tagdíj fizetésének határideje LEJÁRT. Mivel még nagyon sokan nem fizették be ezévi tagdíjukat, kérjük őket, hogy ezt mielőbb tegyék meg. A tagdíj erre az évre is 4.000,- Ft, amelyet az Egyesület bankszámlájára kérünk átutalni. Akinek számlaigénye van, kérjük jelezze azt en a Titkárságon az címen, a számlanév és cím megjelölésével. A számlákat postán továbbítjuk. A tagdíj fizetésének határideje FEBRUÁR 29. Az átutalást kérjük az alábbi számlaszámra: Integratív Pszichoterápiás Egyesület OTP A közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen a TAGDÍJ kifejezés és a tag NEVE! Az április 15.-ig tagdíjat be nem fizetetteket töröljük a tagok névsorából! Tagságuk ilyenkor automatikusan megszűnik, de természetesen ismét beléphetnek az Egyesületbe a tagdíj megfizetésével és a belépési nyilatkozat kitöltésével és postázásával. A belépési nyilatkozat az Egyesület honlapjáról tölthető le az EGYESÜLET rovatban. Kérjük géppel kitölteni és kézzel aláírni, mivel csak a kézzel aláírt és postán eredeti példányként feladott nyilatkozatokat tudjuk elfogadni az adat-nyilvántartási szabályok miatt.

12 Közgyűlés 2008 Az Egyesület elnöke összehívta az Egyesület évi rendes Közgyűlését április 6.-ra, reggel 9 órára, a Hotel Dunapart főtermébe. A közgyűlés így a 2008-as konferencia második napjának reggelén lesz, így bizonyára sok tagunknak válik lehetővé részt venni rajta. A közgyűlés elsődleges témái az éves beszámoló az Egyesület gazdálkodásáról és az Egyesület tevékenységeiről (képzések, kiképzők, kiadványok), valamint a közhasznúsági jelentés. A közgyűlésről március elején hivatalos meghívót küldünk mindenkinek, ez csupán egy előzetes értesítő. SZJA 1% Felajánlások Ezévtől gyűjtjük az 1%-os felajánlásokat. Kérjük, ha még nem vagy elkötelezve más szervezet felé, támogasd az Integratív Pszichoterápiás Egyesületet, és ajánld másoknak is az egyesület támogatását! A következő oldalon találjátok a felajánlóívet, amelyet kinyomtatva lezárt borítékban tudtok eljuttatni az adóhivatalnak, a személyi jövedelemadó bevallásával egy csomagban. Köszönjük!

13 A kedvezményezett adószáma: RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett neve: INTEGRATÍV PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET Ennek kitöltése nem kötelező TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel A fenti, bekeretezett nyilatkozatot kérjük vágja ki. Az idén is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára adományozhatja. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele. Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot az adómegállapítást kérő nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá! Ha Ön az adóhatósági adómegállapítás választását a munkáltatójánál jelenti be vagy munkáltatói adómegállapítást kér, akkor a rendelkező nyilatkozatait tartalmazó borítékot is a munkáltatójának adja át. ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL

14 Új Pszichoterápiás Szaknévsor Az alábbiakban közöljük Szőnyi Gábor, a Pszichoterápia folyóirat szerkesztőjének felhívását. Kérjük, olvassátok el figyelmesen, és akinek megvan a pszichoterapeuta szakvizsgája, az az alább írtaknak megfelelően küldje el az adatait. Ez az Egyesület szempontjából is fontos, hiszen komoly érdekünk fűződik közösen ahhoz, hogy az IPE részéről minél több szakpszichoterapeuta jelenjen meg a nyilvántartásban, az Egyesület jó nevét is öregbítendő. Segítségeteket előre is köszönjük. A PSZICHOTERÁPIA folyóirat különkiadványaként jelenik meg 2008 tavaszán a pszichoterapeuta-szaknévsort is tartalmazó tájékoztató. Kérjük, hogy amennyiben rendelkezik pszichoterapeuta szakvizsgával, töltse ki és küldje el a szaknévsor-adatlapot. Közvetlenül kitölthető és elküldhető a honlapon, melynek bevezetőjében olvasható a tájékoztató is. Kérjük, hogy hívja fel pszichoterapeuta ismerősei figyelmét is az adatlap kitöltésére. A visszaküldés határideje január 31. Adatlap kérhető a szerkesztőség címén ben, postai úton vagy telefonon is Kiss Emesétől: tel.: , postacím: 1276 Budapest, pf. 195.

Integratív Pszichoterápiás Egyesület. XIX. Konferenciája

Integratív Pszichoterápiás Egyesület. XIX. Konferenciája Integratív Pszichoterápiás Egyesület XIX. Konferenciája Transzgenerációs traumák és skriptek feldolgozása integratív szemléletben. Címmel kerül megrendezésre 2015. április 18-án. Helyszín Alfa Art Hotel

Részletesebben

A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája Plenáris nyitóülés Péntek 10:15 11:30 A terem

A pszichoterápiás klinikai képzőhelyek képzési filozófiája Plenáris nyitóülés Péntek 10:15 11:30 A terem Keresés névre, szóra: CTRL+F Az absztraktokban előadóra, címre böngészője segítségével kereshet rá. Ez a funkció legegyszerűbbem a Ctrl+F billentyűk egyidejű lenyomásával érhető el, vagy a szerkesztés

Részletesebben

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Korszerűsített pszichoterápiás szakmai protokoll A szakmai protokoll a szakmai közgondolkodás összehangolásának és minőségbiztosításának fontos eszköze. A hazai pszichoterápiás

Részletesebben

Program és Absztraktok

Program és Absztraktok Program és Absztraktok Szorongás és agresszió Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1

Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1 Páll Orsolya Emese, Kiss Tibor Cece: Az integrált kifejezés- és táncterápiáról (IKT) 1 Prológus néhány pillanatkép a XXV. Családterápiás Vándorgyűlésen tartott workshopról ( Mozgásban a család Integrált

Részletesebben

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II.

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Mit kellene tudniuk a szülőknek, amikor a gyerekük az iskolába lép? Az iskolába induló gyerek testi és lelki sajátosságai.

Részletesebben

"Társas helyzetek kezelése az ezredfordulón"

Társas helyzetek kezelése az ezredfordulón A MAGYAR CSOPORT- PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET tudományos konferenciája "Társas helyzetek kezelése az ezredfordulón" A SZEKCIÓELŐADÁSOK ÉS A WORKSHOPOK ÖSSZEFOGLALÓI 2000. NOVEMBER 11. Bálint Közösségi Ház

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN

MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN A MAGYAR MOZGÁS- ÉS TÁNCTERÁPIÁS EGYESÜLET IV. KONFERENCIÁJA MEGTARTÓ ERŐK A TEST- ÉS TÁNCTERÁPIÁKBAN PROGRAMFÜZET BUDAPEST, 2012. SZEPTEMBER 21-22. A konferencia helyszíne: MOM Kulturális Központ, 1124

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele kór-lap VII. évfolyam 1. szám 2007. február 9. 1% Adószám:1 8 1 6 1 0 0 7-1 - 4 2 Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele Sok kicsiből nagy tett! Eljött az adóbevallások időszaka,

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

"Erőterek a csoportban és a csoporton kívül "

Erőterek a csoportban és a csoporton kívül A MAGYAR CSOPORT- PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET II. Országos konferenciája "Erőterek a csoportban és a csoporton kívül " A SZEKCIÓELŐADÁSOK ÉS A WORKSHOPOK ÖSSZEFOGLALÓI 2001. NOVEMBER 17. Bálint Közösségi

Részletesebben

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet)

LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) LOSZ állásfoglalás a kormányzati lakáspolitikához kapcsolódó feladatokhoz (tervezet) A LOSZ-nak egyik alapvető érdekképviseleti feladata, hogy a kormányzati lakáspolitika aktuális kérdéseihez kialakítsa

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke A záró tanulmány megírásának célja, felépítése Tartalom Előszó 4 1 Előszó Mindenik embernek a lelkében dal van És a saját lelkét hallja minden dalban És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek. Babits Mihály: Második ének

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Gyermekjóléti szociális segítő munka

Gyermekjóléti szociális segítő munka 1/79. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szociális segítő munka Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE TÁMOP 5.4.4.

Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE TÁMOP 5.4.4. Csürke József A SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYA TEREPGYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE 2012 A terepgyakorlati munkát előkészítő és megvalósító, annak monitorozásában közreműködő kollégáink,

Részletesebben

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon 2015. április 10-11. Kossuth Klub, Budapest ABSZTRAKTOK Előadások PÉNTEK Korbai Hajnal: Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Az

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Az iskolapszichológia szakmai protokollja

Az iskolapszichológia szakmai protokollja Az iskolapszichológia szakmai protokollja (ISZP) tervezet Szitó Imre Budapest, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat (kézirat) 2010 augusztus 1 Bevezető Miről is szól egy szakmai protokoll? Olyan eljárásokról

Részletesebben