PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz Pécs, 2006.

2 Pénzügyi számvitel II. oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz a nappali képzés harmadéves hallgatói számára Szerzők: Takács András egyetemi tanársegéd (1-5. fejezetek, 8-9. fejezetek, 7. és 10. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Dr. Czink Irma egyetemi adjunktus (7. fejezet, 10. fejezet) Szücs Tamás egyetemi adjunktus (6. fejezet, 1-2. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Szerkesztette: Takács András PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR tanév

3 Előszó Kedves hallgató! Ez az elektronikus jegyzet a Számvitel III.: Pénzügyi számvitel II. c. tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottunk) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. Mint minden korábbi félévben, itt is elmondható, hogy a számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok megoldására. Éppen ezért minden fejezet végén olyan mintafeladatok találhatók, melyek megoldását is bemutatjuk az elméleti tananyag szemléltetése és jobb megértése céljából; továbbá gyakorló feladatokat is közlünk, melyek megoldására az órák alkalmával kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzetben található elméleti anyag, valamint a mintafeladatok és az órai gyakorló feladatok elegendő segítséget nyújtanak a vizsga sikeres teljesítéséhez. Mindezek elsajátításához kitartást kívánunk: A szerzők

4 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ: A beszámoló előkészületi munkálatai és a beszámoló összeállítása 1. fejezet: Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 5 2. fejezet: Az év végi könyvviteli zárlat fejezet: A mérleg összeállítása fejezet: Az eredménykimutatás összeállítása fejezet: A cash-flow kimutatás összeállítása fejezet: A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma RÉSZ: A beszámoló elemzése 7. fejezet: A beszámoló globális és részletes elemzése fejezet: Statikus költségelemzés fejezet: Dinamikus költségelemzés fejezet: A fedezeti összeg részletes elemzése 182 Mellékletek 163

5 1. Rész A beszámoló előkészítő munkálatai és a beszámoló összeállítása

6 1. fejezet Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 1.1. A devizás eszközök és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A korábbi jogszabály alapján a külföldi pénzértékre szóló eszközöket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutavételi árfolyamon kell értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt forintra át nem váltják, devizában ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem csökken. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutaeladási árfolyamon kell - általában - értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem emelkedik. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelmű volt, hogy az árfolyam emelkedett, ami azt jelentette, hogy a mérlegfordulónapi értékeléskor a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeknél árfolyamveszteséget kellett elszámolni. A reálisabb értékelést készítve az új törvény a következők eljárásokat határozza meg: Főszabály: A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a választott a hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A főszabálytól el lehet térni a következő esetekben lehet: a.) Az előbbiekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), illetve a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani. b.) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is a főszabály szerinti értékeléstől eltérő értékelésből adódó különbözetnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása mellett, ha a főszabály szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre 5

7 gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a főszabály szerinti értékelés mellett nem teljesülne. A devizás tételek további fontos jellemzője, hogy mivel a külföldi fizetőeszköz értéke (árfolyama) időben változhat, e tételekkel kapcsolatban különböző árfolyamnyereségek illetve veszteségek keletkeznek. Fogalmi oldalról nagyon fontos megkülönböztetni az árfolyamkülönbözetek alábbi két típusát: Realizált árfolyamnyereség, illetve -veszteség: Évközi események hatására keletkező, ténylegesen jelentkező különbözet. Pl. egy devizás kötelezettség esetében, ha a deviza árfolyama a nyilvántartásba vétel és a törlesztés dátuma között emelkedik, akkor a törlesztéskor forintban mérve többet kell fizetni, mint az eredetileg nyilvántartott összeg (ez egy realizált árfolyamveszteség). Hasonlóképpen, ha egy devizás vevői követelést a vevő átutalással rendez, de a deviza árfolyama időközben nőtt, akkor forintban mérve többet kapunk, mint amit eredetileg nyilvántartásba vettünk (ez pedig realizált árfolyamnyereség). Nem realizált árfolyamnyereség, illetve veszteség: A devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékeléséből (lásd később) származó elméleti különbözet. Azt mutatja meg, hogy mekkora nyereség vagy veszteség realizálódna akkor, ha a nyilvántartásban lévő összes devizás ügylet lezárulna (a követelések befolynának, a deviza/valutakészletet forintra váltanánk, a kötelezettségeket rendeznénk stb.). Az alábbiakban áttekintjük a devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos évközi és év végi könyvelési tételeket. 6

8 1. 2. Devizás tételekkel kapcsolatos évközi események elszámolása Devizában adott kölcsönök A kölcsönügyletekkel kapcsolatban (speciális helyzetektől eltekintve) az alábbi eseményekről beszélhetünk: kölcsön nyújtása, év végi rendező tételek, a kölcsön törlesztése. Mint már említettük, a könyvelés legkényesebb pontja a helyes árfolyam megválasztása. Az alábbiakban ezen események könyvelési tételeit mutatjuk be (feltételezzük, hogy a kölcsönt a devizabetét-számláról történő átutalással nyújtjuk, és a törlesztő részletek is oda folynak be). 1) Devizás kölcsön nyújtása T 191,192,193 K 386 nyilvántartásba vétel (a devizakészlet bekerülési árfolyamán) 2) Év végi teendők T 3913 K 9731 T 32, 33, 36 K 191,192,193 T 9731 K 3913 időarányos kamat elszámolása év végén (a mérlegfordulónapon érvényes középárfolyamon) a következő évi törlesztő rész átsorolása a követelések közé (nyilvántartás szerinti árfolyamon) köv. év elején az elhatárolt kamat feloldása 3) Adott kölcsön törlesztése T 386 K 3685 T 3685 K 32,33,36 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 T 386 K 9731 a jóváírt devizaösszeg (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) a törlesztő rész kivezetése a nyilvántartásból (bekerülési árfolyamon) realizált árfolyamveszteség realizált árfolyamnyereség a törlesztéskor kapott kamat (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) 7

9 Devizában lekötött bankbetétek A bankbetétekkel kapcsolatban (a speciális esetektől itt is eltekintve) az alábbi eseményeket kell kezelni: 1) Bankbetét lekötése és a lekötés megszüntetése T 195,196,197 K 386 lekötés (nyilvántartás szerinti árfolyamon) T 385 K 195,196,197 év végén ha következő évben lejár a lekötés a betét átsorolása (T 386 K 385 a lekötés feloldása a következő évben) 2) Tartós bankbetétek hozama T 3913 K 9731 T 9731 K 3913 T 386 K 9731 T 195,196,197 K 9731 év végén az időarányos kamat kimutatása (mérlegfordulónapi középárfolyamon) következő év elején feloldás kamat jóváírása nem kamatos kamat esetén kamat jóváírása kamatos kamat esetén (mindkét esetben a kamatfizetéskor érvényes középárfolyamon) Devizás követelések rendezése A devizában nyilvántartott követelések törlesztésekor árfolyamkülönbözet realizálódik, amely a befolyt összeg forintban kifejezett értéke és a kivezetett követelés nyilvántartás szerinti árfolyamon számított forintértéke közötti eltérésből fakad. Az alkalmazandó árfolyam függ attól, hogy a beérkező összeget forintra váltják, vagy a devizaszámlán írják jóvá. A keletkező árfolyamkülönbözetet a korábbiaknak megfelelően a pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyamveszteség) illetve a pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) között kell kimutatni. A könyveléshez itt is ajánlott a technikai szerepet betöltő Árfolyamkülönbözeti számlát használni. a) ha a befolyt összeget forintra váltják T 384 (381) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg (aktuális vételi árfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása 8

10 b) ha a befolyt összeg devizában marad T 386 (382) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg jóváírása (aktuális középárfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás kötelezettségek rendezése Devizában nyilvántartott tartozások törlesztése esetén ismét csak az árfolyamok változásából származó különbözetre kell figyelni. Az alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a fizetésre felhasznált devizát a vállalkozás a banktól vásárolja-e, vagy rendelkezik-e a szükséges valutailletve devizakészlettel. a) ha a devizát a banktól vásároljuk T K 3685 T 3685 K 384 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (eladási árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása b) ha saját valutával/devizával fizetünk T K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (nyilvántartás szerinti árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Pénzeszközök 1) Készpénz felvétele devizaszámláról A pénztári bevétel és a bankszámla terhelése közötti időbeli hézag kezelése miatt közbeiktatjuk a 389. Átvezetési számlát: T 382 K 389 bevételi pénztárbiz. alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 9

11 2) Készpénz befizetése devizaszámlára T 389 K 382 kiadási pénztárbiz. alapján T 386 K 389 jóváírási értesítés alapján (a valutapénztárban lévő valuta nyilvántartás szerinti árfolyamán) 3) Devizában elkülönített pénzeszközök T 385 K 389 jóváírási értesítés alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 5) Deviza/valuta forintra váltása T 384 (381) K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8761 K 3685 T 3685 K 9761 a kapott forintösszeg (aktuális vételi árfolyamon) az átváltott deviza/valuta könyv szerinti értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékelése Az előző alfejezetben definiáltuk, hogy a deviza- és valutakészletet, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt és kötelezettséget a számlavezető bank nyilvántartásba vételkor érvényes középárfolyamán kell a könyvekbe beállítani. Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, deviza, melyet a ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. A devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatban év közben realizált árfolyamkülönbözetek származhatnak. Ugyanezen devizás tételeket azonban év végén újra felül kell vizsgálni, és jelentős árfolyamváltozás esetén nem realizált (=elméleti) árfolyamkülönbözetet is meg kell állapítani, továbbá az egyes tételek nyilvántartott forintértékét megfelelő könyvelési tételek segítségével módosítani kell. A devizaárfolyam-változásból származó nyereségét illetve veszteségét a mérlegfordulónapon összevontan kell megállapítani. Az értékelést az alábbi lépéseken keresztül kell elvégezni: 1. Lépés: Meg kell állapítani az összes devizás eszköz és kötelezettség egyedi árfolyamkülönbözetét (a mérlegfordulónapi és a nyilvántartás szerinti árfolyam különbségéből adódó, forintban kifejezett eltérést), majd ezek alapján az összevont árfolyamkülönbözetet. 2. Lépés: A számviteli politika alapján el kell dönteni, hogy az összevont árfolyamkülönbözet jelentős-e. 10

12 a) ha a különbözet nem jelentős Ha az aggregált árfolyamkülönbözet nem jelentős, akkor nincs könyvelési tétel, az értékelési folyamat itt véget ér. b) ha a különbözet jelentős A jelentős árfolyamkülönbözetet könyvelni kell, mindvégig a Árfolyamkülönbözeti számlával szemben: T K 3685 T 3685 K T K 3685 T 3685 K T 37 K 3685 T 3685 K 37 T 386 (382) K 3685 T 3685 K 386 (382) T K 3685 T 3685 K bef. pü. eszk. árfolyamnyeresége bef. pü eszk. árfolyamvesztesége követelések árfolyamnyeresége követelések árfolyamvesztesége értékpapírok árfolyamnyeresége értékpapírok árfolyamvesztesége deviza-, valutakészlet árf.nyeresége deviza-, valutakészlet árf.vesztesége kötelezettségek árfolyamnyeresége kötelezettségek árfolyamvesztesége Ha az összevont árfolyamkülönbözet veszteség, akkor el kell számolni pénzügyi ráfordításként: T 8763 K 3685 az összevont árfolyamveszteség elszámolása Ha az összevont árfolyamkülönbözet nyereség, akkor el kell számolni pénzügyi bevételként, de a későbbi évek veszteségeinek fedezésére el kell határolni. T 3685 K 9763 az összevont árfolyamnyereség elszámolása 11

13 Mintafeladatok 1. feladat A társaság devizában lévő tartósan adott kölcsöneivel és tartós bankbetéteivel kapcsolatban az alábbi információk ismertek január 1-én: Megnevezés Könyv szerinti érték Jellemzők Tartósan adott kölcsön Tartós bankbetét EURO USD A számlavezető bank deviza középárfolyamai: További információk: Lejárat dátuma: október 1. Futamidő: 3 év Törlesztés: évente, egyenlő részletekben Kamat: 10% A lekötés dátuma: április 30. A lekötés időtartama: 3 év Kamat mértéke: 12% (egyszerű kamat) Dátum Ft/EURO Ft/USD április október december április október december Az adott kölcsönök és a tartós bankbetétek részesedési viszonyban nem álló vállalkozások felé állnak fenn. A devizaárfolyamok változásának hatása az Rt. számviteli politikájában foglaltak szerint nem minősül jelentősnek. A táblázatban foglaltakon kívül az Rt. más adott kölcsönnel illetve tartós bankbetéttel nem rendelkezik. Az aktív időbeli elhatárolások között kizárólag a fenti tételekkel kapcsolatos összegek szerepelnek. A befolyt devizás kamatösszegeket minden esetben a devizaszámlán írják jóvá. Feladat: a) Határozza meg a fenti tételekkel kapcsolatos nyitó számlaegyenleget január 1-re vonatkozóan! b) Kontírozza időrendben az adott kölcsönnel és a bankbetéttel kapcsolatos összes gazdasági eseményt január 1. és december 31. között! c) Állapítsa meg az elkönyvelt tételek hatására keletkező pénzügyi eredményt 2007-ben! 12

14 1. feladat megoldása a) A nyitó számlaegyenlegek kiszámítása: Adott kölcsön A nyújtás időpontja október 1., törlesztés még nem volt, 1/3 részét át kell sorolni a követelések közé. A nyitó egyenlegek között adott kölcsön (193.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft köv. törlesztő rész (3642.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft időarányos kamat (3913.) * 0,1 * 3 hó / 12 hó = 150 EURO 150 EURO * 256 Ft/EURO = Ft Bankbetét A nyitó egyenlegek között tartós bankbetét (197.) USD * 212 Ft/USD = Ft időarányos kamat (3913.) USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó = 400 USD 400 USD * 208 Ft/USD = Ft A számítási eredmények összesítve: 193. TE: Ft 3642 TE: Ft 197. TE: Ft TE: Ft b) A évi események könyvelése: Adott kölcsön január október 1. T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A befolyt törlesztő rész forintértéke (2 000 EURO; 254 Ft/EURO) T 3685 K A törlesztő rész könyv szerinti értékének kivezetése T 8762 K A realizált árfolyamveszteség elszámolása T 386 K Éves kamat (6 000 EURO * 0,1 * 254 Ft/EURO) 13

15 Bankbetét december 31. (év végi teendők) január április 30. T 3913 K Időarányos kamat (4 000 EURO * 0,1 * 3 hó / 12 hó * 250 Ft/EURO) T 3642 K Következő évi törlesztő rész (eredeti árfolyamon: 258 Ft/EURO) T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A bankbetét éves kamata (5 000 * 0,12 = 600 USD; 206 Ft/USD) december 31. (év végi teendők) T 3913 K Időarányos kamat (5 000 USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó * 209 Ft/USD) c) A tárgyévi pénzügyi eredmény megállapítása Meg kell határoznunk a 9731-es és a 8762-es számlák egyesített egyenlegét KE = = Ft 8762 TE = Ft Tárgyévi pénzügyi eredmény (a két számla egyesített egyenlege): Ft 2. feladat A vállalkozás nyilvántartásában az alábbi devizás követelés illetve kötelezettség szerepel: 317. Külföldi követelések EUR (bekerülési árf.: 261 Ft/EUR) Külföldi szállítók EUR (bekerülési árf.: 258 Ft/EUR) A fenti követelés és kötelezettség pénzügyi rendezésére sor került. Az átutalás napján érvényes árfolyamok: 248 Ft/EUR (vételi) illetve 256 Ft/EUR (eladási). Feladat: Könyvelje el a pénzügyi rendezéssel kapcsolatos tételeket, ha a) a vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával, b) a vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával, melynek jelenlegi egyenlege 9400 EUR, bekerülési árfolyama 265 Ft/EUR, továbbá a devizakészlet csökkenését a FIFO módszer szerint számolják el! 14

16 2. feladat megoldása a) A vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 384 K A jóváírt forintösszeg (5 400 EUR * 248 Ft/EUR [vételi]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt deviza forintértéke (6 800 EUR * 256 Ft/EUR [eladási]) T 3685 K Realizált árfolyamnyereség b) A vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 386 K A jóváírt deviza forintértéke (5 400 EUR * 252 Ft/EUR [közép]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt saját deviza forintértéke (6 800 EUR * 265 Ft/EUR [bekerülési]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség 15

17 3. feladat A vállalkozás kiemelt számlaegyenlegei december 1-én: Szlaszám szerinti árfolyam Nyilvántartás Megnevezés Egyenleg 322. Követelések leányvállalattal szemben EUR 242 Ft/EUR 386. Devizabetét számla EUR 240 Ft/EUR Külföldi beruházási szállítók EUR 241 Ft/EUR A vállalkozás a devizaszámlán lévő devizát átlagáron értékeli. December havi események: 12.07: A leányvállalattól befolyt a követelés teljes összege a devizaszámlára : A devizaszámlán lévő devizából átutalással kiegyenlítették a külföldi beruházási szállítóval szembeni tartozást : A devizaszámlán maradt összeget átváltották forintra. A számlavezető bank decemberi Ft/EUR árfolyamai: Dátum Árfolyam (Ft/EUR) vételi eladási Feladat: Könyvelje el időrendben a fenti gazdasági eseményeket! 3. feladat megoldása T 3685 K A követelés kivezetése (8 000 EUR * 242 Ft/EUR) T 386 K A ténylegesen jóváírt összeg (8 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K A realizált árfolyamnyereség A meglévő devizakészlet EUR, melynek átlagára: (4 000 * * 246) / = 244 Ft/EUR T 4552 K A kötelezettség kivezetése (6 000 EUR * 241 Ft/EUR) T 3685 K A ténylegesen átutalt összeg (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 8762 K A realizált árfolyamveszteség 16

18 T 384 K A jóváírt forintösszeg (6 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltott deviza könyv szerinti értéke (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltás árfolyamnyeresége 4. feladat Egy korlátolt felelősségű társaság devizás eszköz és kötelezettség számlái dec. 31-én az alábbi egyenleget mutatják: Számla megnevezése Egyenleg Bekerülési árfolyam 386. Devizabetét számla USD 212 Ft/USD 382. Valutapénztár USD 210 Ft/USD 317. Külföldi követelések USD 207 Ft/USD Külföldi szállítók EUR 250 Ft/EUR Az Rt. számviteli politikája szerint jelentősnek minősül a 100 ezer Ft-ot meghaladó összevont árfolyamkülönbözet. Feladat: Milyen könyvelési teendők merülnek fel a mérlegfordulónapi értékelés keretében, ha a fordulónapon érvényes középárfolyamok: a) 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR, b) 210 Ft/USD illetve 258 Ft/EUR, c) 215 Ft/USD illetve 256 Ft/EUR? 4. feladat megoldása a) A mérlegfordulónapi árfolyamok 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR. Ekkor az árfolyamkülönbözetek a következőképpen alakulnak: Devizaszámla USD * 1 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 3 Ft/USD = Ft Követelés USD * 6 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 4 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Ez a számviteli politika szerint nem jelentős, tehát nem kell könyvelni semmit. b) A dec. 31-i árfolyamok 210 Ft/USD és 258 Ft/EUR. Devizaszámla USD * (-2) Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 0 Ft/USD = 0 Ft Követelés USD * 3 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 8 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft 17

19 Az összevont árfolyamveszteség jelentős, tehát könyvelni kell: T 3685 K A devizabetét árfolyamvesztesége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 8763 K Az összevont árfolyamveszteség elszámolása c) Az árfolyamok 215 Ft/USD és 256 Ft/EUR: Devizaszámla USD * 3 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 5 Ft/USD = Ft Követelés USD * 8 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 6 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Jelentős összevont árfolyamnyereség, ezt könyvelni kell: T 386 K A devizabetét árfolyamnyeresége T 382 K A valutapénztár árfolyamnyeresége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 3685 K Az összevont árfolyamnyereség elszámolása 5. feladat A vállalkozás követeléseivel kapcsolatos információk a következők: A vállalkozás ACM külföldi vevőjének készterméket értékesített Ft értékben. A szerződés kikötése alapján a vevő november 15-ig fizet, akkor 10 %-os engedményben részesül. A RÁBA külföldi szállítótól értékben vásárolt árukészletet tárgyév július 5-én. A NERO vevőnek értékben tárgyév augusztus 2-án értékesített árut. A NERO augusztus 30-án értékben váltót állított ki követelés fejében. A futamidő 6 hónap. A RÁBA szállítónak augusztus 31-én a vállalkozás engedményezett [NEROtól] vevői követelést, amelyet a partner elfogadott! 18

20 A vállalkozás árukészletének egy részét értékesítette külföldi üzleti partnerének (MEAZZA) október 10-én értékben, a felszámlázott fuvardíj A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással kívánja rendezi tartozását október 20-án. A teljesítést a vállalkozás elfogadta. A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án. A váltón futamideje 6 hónap, kamatláb 6 %. A RABA külföldi szállítónak a társaság a tárgyévet követő év február 25-én kiegyenlítette a fennálló tartozását. A vállalkozás az értékelésnél az MNB által közzétett árfolyam alapján értékel. Minden különbözet jelentősnek minősített a számviteli politika alapján. A vállalkozás nem rendelkezik devizakészlettel, nem kíván devizaszámlát nyitni! Mérlegkészítés napja március 31. Készletnyilvántartást nem vezet évközben a vállalkozás, a feladat követelésekre és a kötelezettségekre koncetrál. Árfolyamok: Megnevezés Devizavételi Devizaeladási MNB deviza árfolyam árfolyam középárfolyam Július ,00 260, Augusztus ,00 261, Augusztus ,00 259, Október ,00 260, Október ,00 258, November ,00 266, December ,00 264, December ,00 268, Február ,00 267, Március ,00 266, Feladat: Határozza meg a következő kategóriák értékét! Mennyi a vevő állomány mérlegértéke Mennyi az export értékesítés árbevétele Mennyi az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Mennyi a váltókövetelés mérlegértéke Mennyi a pénzügyi műveletek ráfordítása Mennyi a pénzügyi műveletek bevétele Megoldás: 1. ACM vevővel való kapcsolat A késztermék értékesítése, az árbevétel elszámolása, mivel export értékesítés így nem kell ÁFA-val foglalkozni. T 316. Külföldi követelések (forintban) K Export értékesítés árbevétele

21 2. RÁBA szállítóval való kapcsolat Árukészlet vásárlása külföldi szállítótól, ( * 258 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag és áruszállító NÉRO vevővel kapcsolatos elszámolás Az árukészlet értékesítése ( * 259 Ft/ ) T 317. Külföldi vevő (devizában) K Export értékesítés árbevétele A NÉRO külföldi vevő rendezi tartozásának egy részét váltóval, a váltó nyilvántartásba vétele az eredeti árfolyamon ( * 259 Ft/ ) T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában) A NÉRO van szembeni követelést engedményezte a vállalkozás a RÁBA szállítónak, amelyet az elfogadott. Vevői követelés kivezetése T 368. Egyéb követelések, ( * 259 Ft/ ) K 317. Külföldi vevők (devizában) Szállítói követelés kivezetése, ( * 258 Ft/ ) T Külföldi anyag és áruszállító K 368. Egyéb követelések A különbözet elszámolása realizált árfolyamveszteségként T Külföldi pénzértékre szóló észközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége K 368. Egyéb követelések Egy újabb értékesítés elszámolása (MEAZZA) Árukészlet értékesítése, ( * 260 Ft/ ) T 317. Külföldi vevők (devizában) K Export értékesítés árbevétele Fuvardíj elszámolása, (2 000 * 260 Ft/ ) T Export értékesítés árbevétele K Külföldi anyag, áruszállítók A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással rendezte tartozását, tehát barter elszámolásra kerül sor. A készlet nyilvántartásba vétele az értékesítés árfolyamán (augusztus 2.) alapján ( * 259 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag, áruszállítók A szállítói kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T Külföldi anyag, áruszállítók K 368. Egyéb követelések A vevői kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T 368. Egyéb követelések K 317. Külföldi vevők (devizában) A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án, amit az eredeti árfolyamon kell nyilvántartásba venni. T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában)

22 Év végi zárással kapcsolatos műveletek 3. Váltók kamatának elhatárolása, 4. pontból származó váltó (6 havi kamat havi kamat * 267 Ft/ ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat pontból származó váltó ( * 6 % / 12 *1 = ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat Devizás tételek év végi értékelése ACM: megszűnt és belföldi vevő volt nem értékelünk RÁBA: tartozás, 258 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 9 Ft/ veszteség T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi anyag, áruszállítók NERO: , 259 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 8 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla MEAZZA: , 260 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 7 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla Váltóértékelés, ( * ( ) Ft/ = ) T 346. Külföldi váltókövetelés K3685. Árfolyamkülönbözeti számla Összevont árfolyamkülönbözet T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége Összesített eredmények: 1. Vevő állomány mérlegértéke Export értékesítés árbevétele Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Váltókövetelés mérlegértéke Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek bevétele

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig!

Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig! -1- Egyperces Leckék! 2011. szeptember 6-október 21-ig! -Tudtad, hogy a tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatban, bármilyen külföldi pénzértékre szóló kötelezettség keletkezik(pl: külföldi szállítói tartozás,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! 1. Az igazgató által használt személygépkocsi Eszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2. Termelő

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1

KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 KÖNYVVIZSGÁLATI HÍRLEVÉL 2012 / 1 DEVIZÁBAN ADOTT KAPOTT ELŐLEG A devizában adott, kapott előleget, mint minden gazdasági eseményt, könyvelni kell. A Számviteli törvény 60. -ának (1) bekezdése és a Számviteli

Részletesebben

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet Mini Kontírozó Tanfolyam- -hogy a megszerzett tudásod ne vesszen el- 1. lecke: Micike és József alapított egy Kft-t, el is kezdtek azonnal dolgozni, és szembesültek az első gazdasági eseménnyel, amit nem

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, 2009... MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben