PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz Pécs, 2006.

2 Pénzügyi számvitel II. oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz a nappali képzés harmadéves hallgatói számára Szerzők: Takács András egyetemi tanársegéd (1-5. fejezetek, 8-9. fejezetek, 7. és 10. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Dr. Czink Irma egyetemi adjunktus (7. fejezet, 10. fejezet) Szücs Tamás egyetemi adjunktus (6. fejezet, 1-2. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Szerkesztette: Takács András PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR tanév

3 Előszó Kedves hallgató! Ez az elektronikus jegyzet a Számvitel III.: Pénzügyi számvitel II. c. tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottunk) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. Mint minden korábbi félévben, itt is elmondható, hogy a számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok megoldására. Éppen ezért minden fejezet végén olyan mintafeladatok találhatók, melyek megoldását is bemutatjuk az elméleti tananyag szemléltetése és jobb megértése céljából; továbbá gyakorló feladatokat is közlünk, melyek megoldására az órák alkalmával kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzetben található elméleti anyag, valamint a mintafeladatok és az órai gyakorló feladatok elegendő segítséget nyújtanak a vizsga sikeres teljesítéséhez. Mindezek elsajátításához kitartást kívánunk: A szerzők

4 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ: A beszámoló előkészületi munkálatai és a beszámoló összeállítása 1. fejezet: Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 5 2. fejezet: Az év végi könyvviteli zárlat fejezet: A mérleg összeállítása fejezet: Az eredménykimutatás összeállítása fejezet: A cash-flow kimutatás összeállítása fejezet: A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma RÉSZ: A beszámoló elemzése 7. fejezet: A beszámoló globális és részletes elemzése fejezet: Statikus költségelemzés fejezet: Dinamikus költségelemzés fejezet: A fedezeti összeg részletes elemzése 182 Mellékletek 163

5 1. Rész A beszámoló előkészítő munkálatai és a beszámoló összeállítása

6 1. fejezet Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 1.1. A devizás eszközök és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A korábbi jogszabály alapján a külföldi pénzértékre szóló eszközöket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutavételi árfolyamon kell értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt forintra át nem váltják, devizában ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem csökken. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutaeladási árfolyamon kell - általában - értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem emelkedik. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelmű volt, hogy az árfolyam emelkedett, ami azt jelentette, hogy a mérlegfordulónapi értékeléskor a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeknél árfolyamveszteséget kellett elszámolni. A reálisabb értékelést készítve az új törvény a következők eljárásokat határozza meg: Főszabály: A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a választott a hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A főszabálytól el lehet térni a következő esetekben lehet: a.) Az előbbiekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), illetve a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani. b.) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is a főszabály szerinti értékeléstől eltérő értékelésből adódó különbözetnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása mellett, ha a főszabály szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre 5

7 gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a főszabály szerinti értékelés mellett nem teljesülne. A devizás tételek további fontos jellemzője, hogy mivel a külföldi fizetőeszköz értéke (árfolyama) időben változhat, e tételekkel kapcsolatban különböző árfolyamnyereségek illetve veszteségek keletkeznek. Fogalmi oldalról nagyon fontos megkülönböztetni az árfolyamkülönbözetek alábbi két típusát: Realizált árfolyamnyereség, illetve -veszteség: Évközi események hatására keletkező, ténylegesen jelentkező különbözet. Pl. egy devizás kötelezettség esetében, ha a deviza árfolyama a nyilvántartásba vétel és a törlesztés dátuma között emelkedik, akkor a törlesztéskor forintban mérve többet kell fizetni, mint az eredetileg nyilvántartott összeg (ez egy realizált árfolyamveszteség). Hasonlóképpen, ha egy devizás vevői követelést a vevő átutalással rendez, de a deviza árfolyama időközben nőtt, akkor forintban mérve többet kapunk, mint amit eredetileg nyilvántartásba vettünk (ez pedig realizált árfolyamnyereség). Nem realizált árfolyamnyereség, illetve veszteség: A devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékeléséből (lásd később) származó elméleti különbözet. Azt mutatja meg, hogy mekkora nyereség vagy veszteség realizálódna akkor, ha a nyilvántartásban lévő összes devizás ügylet lezárulna (a követelések befolynának, a deviza/valutakészletet forintra váltanánk, a kötelezettségeket rendeznénk stb.). Az alábbiakban áttekintjük a devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos évközi és év végi könyvelési tételeket. 6

8 1. 2. Devizás tételekkel kapcsolatos évközi események elszámolása Devizában adott kölcsönök A kölcsönügyletekkel kapcsolatban (speciális helyzetektől eltekintve) az alábbi eseményekről beszélhetünk: kölcsön nyújtása, év végi rendező tételek, a kölcsön törlesztése. Mint már említettük, a könyvelés legkényesebb pontja a helyes árfolyam megválasztása. Az alábbiakban ezen események könyvelési tételeit mutatjuk be (feltételezzük, hogy a kölcsönt a devizabetét-számláról történő átutalással nyújtjuk, és a törlesztő részletek is oda folynak be). 1) Devizás kölcsön nyújtása T 191,192,193 K 386 nyilvántartásba vétel (a devizakészlet bekerülési árfolyamán) 2) Év végi teendők T 3913 K 9731 T 32, 33, 36 K 191,192,193 T 9731 K 3913 időarányos kamat elszámolása év végén (a mérlegfordulónapon érvényes középárfolyamon) a következő évi törlesztő rész átsorolása a követelések közé (nyilvántartás szerinti árfolyamon) köv. év elején az elhatárolt kamat feloldása 3) Adott kölcsön törlesztése T 386 K 3685 T 3685 K 32,33,36 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 T 386 K 9731 a jóváírt devizaösszeg (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) a törlesztő rész kivezetése a nyilvántartásból (bekerülési árfolyamon) realizált árfolyamveszteség realizált árfolyamnyereség a törlesztéskor kapott kamat (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) 7

9 Devizában lekötött bankbetétek A bankbetétekkel kapcsolatban (a speciális esetektől itt is eltekintve) az alábbi eseményeket kell kezelni: 1) Bankbetét lekötése és a lekötés megszüntetése T 195,196,197 K 386 lekötés (nyilvántartás szerinti árfolyamon) T 385 K 195,196,197 év végén ha következő évben lejár a lekötés a betét átsorolása (T 386 K 385 a lekötés feloldása a következő évben) 2) Tartós bankbetétek hozama T 3913 K 9731 T 9731 K 3913 T 386 K 9731 T 195,196,197 K 9731 év végén az időarányos kamat kimutatása (mérlegfordulónapi középárfolyamon) következő év elején feloldás kamat jóváírása nem kamatos kamat esetén kamat jóváírása kamatos kamat esetén (mindkét esetben a kamatfizetéskor érvényes középárfolyamon) Devizás követelések rendezése A devizában nyilvántartott követelések törlesztésekor árfolyamkülönbözet realizálódik, amely a befolyt összeg forintban kifejezett értéke és a kivezetett követelés nyilvántartás szerinti árfolyamon számított forintértéke közötti eltérésből fakad. Az alkalmazandó árfolyam függ attól, hogy a beérkező összeget forintra váltják, vagy a devizaszámlán írják jóvá. A keletkező árfolyamkülönbözetet a korábbiaknak megfelelően a pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyamveszteség) illetve a pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) között kell kimutatni. A könyveléshez itt is ajánlott a technikai szerepet betöltő Árfolyamkülönbözeti számlát használni. a) ha a befolyt összeget forintra váltják T 384 (381) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg (aktuális vételi árfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása 8

10 b) ha a befolyt összeg devizában marad T 386 (382) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg jóváírása (aktuális középárfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás kötelezettségek rendezése Devizában nyilvántartott tartozások törlesztése esetén ismét csak az árfolyamok változásából származó különbözetre kell figyelni. Az alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a fizetésre felhasznált devizát a vállalkozás a banktól vásárolja-e, vagy rendelkezik-e a szükséges valutailletve devizakészlettel. a) ha a devizát a banktól vásároljuk T K 3685 T 3685 K 384 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (eladási árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása b) ha saját valutával/devizával fizetünk T K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (nyilvántartás szerinti árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Pénzeszközök 1) Készpénz felvétele devizaszámláról A pénztári bevétel és a bankszámla terhelése közötti időbeli hézag kezelése miatt közbeiktatjuk a 389. Átvezetési számlát: T 382 K 389 bevételi pénztárbiz. alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 9

11 2) Készpénz befizetése devizaszámlára T 389 K 382 kiadási pénztárbiz. alapján T 386 K 389 jóváírási értesítés alapján (a valutapénztárban lévő valuta nyilvántartás szerinti árfolyamán) 3) Devizában elkülönített pénzeszközök T 385 K 389 jóváírási értesítés alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 5) Deviza/valuta forintra váltása T 384 (381) K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8761 K 3685 T 3685 K 9761 a kapott forintösszeg (aktuális vételi árfolyamon) az átváltott deviza/valuta könyv szerinti értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékelése Az előző alfejezetben definiáltuk, hogy a deviza- és valutakészletet, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt és kötelezettséget a számlavezető bank nyilvántartásba vételkor érvényes középárfolyamán kell a könyvekbe beállítani. Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, deviza, melyet a ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. A devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatban év közben realizált árfolyamkülönbözetek származhatnak. Ugyanezen devizás tételeket azonban év végén újra felül kell vizsgálni, és jelentős árfolyamváltozás esetén nem realizált (=elméleti) árfolyamkülönbözetet is meg kell állapítani, továbbá az egyes tételek nyilvántartott forintértékét megfelelő könyvelési tételek segítségével módosítani kell. A devizaárfolyam-változásból származó nyereségét illetve veszteségét a mérlegfordulónapon összevontan kell megállapítani. Az értékelést az alábbi lépéseken keresztül kell elvégezni: 1. Lépés: Meg kell állapítani az összes devizás eszköz és kötelezettség egyedi árfolyamkülönbözetét (a mérlegfordulónapi és a nyilvántartás szerinti árfolyam különbségéből adódó, forintban kifejezett eltérést), majd ezek alapján az összevont árfolyamkülönbözetet. 2. Lépés: A számviteli politika alapján el kell dönteni, hogy az összevont árfolyamkülönbözet jelentős-e. 10

12 a) ha a különbözet nem jelentős Ha az aggregált árfolyamkülönbözet nem jelentős, akkor nincs könyvelési tétel, az értékelési folyamat itt véget ér. b) ha a különbözet jelentős A jelentős árfolyamkülönbözetet könyvelni kell, mindvégig a Árfolyamkülönbözeti számlával szemben: T K 3685 T 3685 K T K 3685 T 3685 K T 37 K 3685 T 3685 K 37 T 386 (382) K 3685 T 3685 K 386 (382) T K 3685 T 3685 K bef. pü. eszk. árfolyamnyeresége bef. pü eszk. árfolyamvesztesége követelések árfolyamnyeresége követelések árfolyamvesztesége értékpapírok árfolyamnyeresége értékpapírok árfolyamvesztesége deviza-, valutakészlet árf.nyeresége deviza-, valutakészlet árf.vesztesége kötelezettségek árfolyamnyeresége kötelezettségek árfolyamvesztesége Ha az összevont árfolyamkülönbözet veszteség, akkor el kell számolni pénzügyi ráfordításként: T 8763 K 3685 az összevont árfolyamveszteség elszámolása Ha az összevont árfolyamkülönbözet nyereség, akkor el kell számolni pénzügyi bevételként, de a későbbi évek veszteségeinek fedezésére el kell határolni. T 3685 K 9763 az összevont árfolyamnyereség elszámolása 11

13 Mintafeladatok 1. feladat A társaság devizában lévő tartósan adott kölcsöneivel és tartós bankbetéteivel kapcsolatban az alábbi információk ismertek január 1-én: Megnevezés Könyv szerinti érték Jellemzők Tartósan adott kölcsön Tartós bankbetét EURO USD A számlavezető bank deviza középárfolyamai: További információk: Lejárat dátuma: október 1. Futamidő: 3 év Törlesztés: évente, egyenlő részletekben Kamat: 10% A lekötés dátuma: április 30. A lekötés időtartama: 3 év Kamat mértéke: 12% (egyszerű kamat) Dátum Ft/EURO Ft/USD április október december április október december Az adott kölcsönök és a tartós bankbetétek részesedési viszonyban nem álló vállalkozások felé állnak fenn. A devizaárfolyamok változásának hatása az Rt. számviteli politikájában foglaltak szerint nem minősül jelentősnek. A táblázatban foglaltakon kívül az Rt. más adott kölcsönnel illetve tartós bankbetéttel nem rendelkezik. Az aktív időbeli elhatárolások között kizárólag a fenti tételekkel kapcsolatos összegek szerepelnek. A befolyt devizás kamatösszegeket minden esetben a devizaszámlán írják jóvá. Feladat: a) Határozza meg a fenti tételekkel kapcsolatos nyitó számlaegyenleget január 1-re vonatkozóan! b) Kontírozza időrendben az adott kölcsönnel és a bankbetéttel kapcsolatos összes gazdasági eseményt január 1. és december 31. között! c) Állapítsa meg az elkönyvelt tételek hatására keletkező pénzügyi eredményt 2007-ben! 12

14 1. feladat megoldása a) A nyitó számlaegyenlegek kiszámítása: Adott kölcsön A nyújtás időpontja október 1., törlesztés még nem volt, 1/3 részét át kell sorolni a követelések közé. A nyitó egyenlegek között adott kölcsön (193.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft köv. törlesztő rész (3642.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft időarányos kamat (3913.) * 0,1 * 3 hó / 12 hó = 150 EURO 150 EURO * 256 Ft/EURO = Ft Bankbetét A nyitó egyenlegek között tartós bankbetét (197.) USD * 212 Ft/USD = Ft időarányos kamat (3913.) USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó = 400 USD 400 USD * 208 Ft/USD = Ft A számítási eredmények összesítve: 193. TE: Ft 3642 TE: Ft 197. TE: Ft TE: Ft b) A évi események könyvelése: Adott kölcsön január október 1. T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A befolyt törlesztő rész forintértéke (2 000 EURO; 254 Ft/EURO) T 3685 K A törlesztő rész könyv szerinti értékének kivezetése T 8762 K A realizált árfolyamveszteség elszámolása T 386 K Éves kamat (6 000 EURO * 0,1 * 254 Ft/EURO) 13

15 Bankbetét december 31. (év végi teendők) január április 30. T 3913 K Időarányos kamat (4 000 EURO * 0,1 * 3 hó / 12 hó * 250 Ft/EURO) T 3642 K Következő évi törlesztő rész (eredeti árfolyamon: 258 Ft/EURO) T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A bankbetét éves kamata (5 000 * 0,12 = 600 USD; 206 Ft/USD) december 31. (év végi teendők) T 3913 K Időarányos kamat (5 000 USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó * 209 Ft/USD) c) A tárgyévi pénzügyi eredmény megállapítása Meg kell határoznunk a 9731-es és a 8762-es számlák egyesített egyenlegét KE = = Ft 8762 TE = Ft Tárgyévi pénzügyi eredmény (a két számla egyesített egyenlege): Ft 2. feladat A vállalkozás nyilvántartásában az alábbi devizás követelés illetve kötelezettség szerepel: 317. Külföldi követelések EUR (bekerülési árf.: 261 Ft/EUR) Külföldi szállítók EUR (bekerülési árf.: 258 Ft/EUR) A fenti követelés és kötelezettség pénzügyi rendezésére sor került. Az átutalás napján érvényes árfolyamok: 248 Ft/EUR (vételi) illetve 256 Ft/EUR (eladási). Feladat: Könyvelje el a pénzügyi rendezéssel kapcsolatos tételeket, ha a) a vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával, b) a vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával, melynek jelenlegi egyenlege 9400 EUR, bekerülési árfolyama 265 Ft/EUR, továbbá a devizakészlet csökkenését a FIFO módszer szerint számolják el! 14

16 2. feladat megoldása a) A vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 384 K A jóváírt forintösszeg (5 400 EUR * 248 Ft/EUR [vételi]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt deviza forintértéke (6 800 EUR * 256 Ft/EUR [eladási]) T 3685 K Realizált árfolyamnyereség b) A vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 386 K A jóváírt deviza forintértéke (5 400 EUR * 252 Ft/EUR [közép]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt saját deviza forintértéke (6 800 EUR * 265 Ft/EUR [bekerülési]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség 15

17 3. feladat A vállalkozás kiemelt számlaegyenlegei december 1-én: Szlaszám szerinti árfolyam Nyilvántartás Megnevezés Egyenleg 322. Követelések leányvállalattal szemben EUR 242 Ft/EUR 386. Devizabetét számla EUR 240 Ft/EUR Külföldi beruházási szállítók EUR 241 Ft/EUR A vállalkozás a devizaszámlán lévő devizát átlagáron értékeli. December havi események: 12.07: A leányvállalattól befolyt a követelés teljes összege a devizaszámlára : A devizaszámlán lévő devizából átutalással kiegyenlítették a külföldi beruházási szállítóval szembeni tartozást : A devizaszámlán maradt összeget átváltották forintra. A számlavezető bank decemberi Ft/EUR árfolyamai: Dátum Árfolyam (Ft/EUR) vételi eladási Feladat: Könyvelje el időrendben a fenti gazdasági eseményeket! 3. feladat megoldása T 3685 K A követelés kivezetése (8 000 EUR * 242 Ft/EUR) T 386 K A ténylegesen jóváírt összeg (8 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K A realizált árfolyamnyereség A meglévő devizakészlet EUR, melynek átlagára: (4 000 * * 246) / = 244 Ft/EUR T 4552 K A kötelezettség kivezetése (6 000 EUR * 241 Ft/EUR) T 3685 K A ténylegesen átutalt összeg (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 8762 K A realizált árfolyamveszteség 16

18 T 384 K A jóváírt forintösszeg (6 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltott deviza könyv szerinti értéke (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltás árfolyamnyeresége 4. feladat Egy korlátolt felelősségű társaság devizás eszköz és kötelezettség számlái dec. 31-én az alábbi egyenleget mutatják: Számla megnevezése Egyenleg Bekerülési árfolyam 386. Devizabetét számla USD 212 Ft/USD 382. Valutapénztár USD 210 Ft/USD 317. Külföldi követelések USD 207 Ft/USD Külföldi szállítók EUR 250 Ft/EUR Az Rt. számviteli politikája szerint jelentősnek minősül a 100 ezer Ft-ot meghaladó összevont árfolyamkülönbözet. Feladat: Milyen könyvelési teendők merülnek fel a mérlegfordulónapi értékelés keretében, ha a fordulónapon érvényes középárfolyamok: a) 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR, b) 210 Ft/USD illetve 258 Ft/EUR, c) 215 Ft/USD illetve 256 Ft/EUR? 4. feladat megoldása a) A mérlegfordulónapi árfolyamok 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR. Ekkor az árfolyamkülönbözetek a következőképpen alakulnak: Devizaszámla USD * 1 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 3 Ft/USD = Ft Követelés USD * 6 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 4 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Ez a számviteli politika szerint nem jelentős, tehát nem kell könyvelni semmit. b) A dec. 31-i árfolyamok 210 Ft/USD és 258 Ft/EUR. Devizaszámla USD * (-2) Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 0 Ft/USD = 0 Ft Követelés USD * 3 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 8 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft 17

19 Az összevont árfolyamveszteség jelentős, tehát könyvelni kell: T 3685 K A devizabetét árfolyamvesztesége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 8763 K Az összevont árfolyamveszteség elszámolása c) Az árfolyamok 215 Ft/USD és 256 Ft/EUR: Devizaszámla USD * 3 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 5 Ft/USD = Ft Követelés USD * 8 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 6 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Jelentős összevont árfolyamnyereség, ezt könyvelni kell: T 386 K A devizabetét árfolyamnyeresége T 382 K A valutapénztár árfolyamnyeresége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 3685 K Az összevont árfolyamnyereség elszámolása 5. feladat A vállalkozás követeléseivel kapcsolatos információk a következők: A vállalkozás ACM külföldi vevőjének készterméket értékesített Ft értékben. A szerződés kikötése alapján a vevő november 15-ig fizet, akkor 10 %-os engedményben részesül. A RÁBA külföldi szállítótól értékben vásárolt árukészletet tárgyév július 5-én. A NERO vevőnek értékben tárgyév augusztus 2-án értékesített árut. A NERO augusztus 30-án értékben váltót állított ki követelés fejében. A futamidő 6 hónap. A RÁBA szállítónak augusztus 31-én a vállalkozás engedményezett [NEROtól] vevői követelést, amelyet a partner elfogadott! 18

20 A vállalkozás árukészletének egy részét értékesítette külföldi üzleti partnerének (MEAZZA) október 10-én értékben, a felszámlázott fuvardíj A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással kívánja rendezi tartozását október 20-án. A teljesítést a vállalkozás elfogadta. A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án. A váltón futamideje 6 hónap, kamatláb 6 %. A RABA külföldi szállítónak a társaság a tárgyévet követő év február 25-én kiegyenlítette a fennálló tartozását. A vállalkozás az értékelésnél az MNB által közzétett árfolyam alapján értékel. Minden különbözet jelentősnek minősített a számviteli politika alapján. A vállalkozás nem rendelkezik devizakészlettel, nem kíván devizaszámlát nyitni! Mérlegkészítés napja március 31. Készletnyilvántartást nem vezet évközben a vállalkozás, a feladat követelésekre és a kötelezettségekre koncetrál. Árfolyamok: Megnevezés Devizavételi Devizaeladási MNB deviza árfolyam árfolyam középárfolyam Július ,00 260, Augusztus ,00 261, Augusztus ,00 259, Október ,00 260, Október ,00 258, November ,00 266, December ,00 264, December ,00 268, Február ,00 267, Március ,00 266, Feladat: Határozza meg a következő kategóriák értékét! Mennyi a vevő állomány mérlegértéke Mennyi az export értékesítés árbevétele Mennyi az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Mennyi a váltókövetelés mérlegértéke Mennyi a pénzügyi műveletek ráfordítása Mennyi a pénzügyi műveletek bevétele Megoldás: 1. ACM vevővel való kapcsolat A késztermék értékesítése, az árbevétel elszámolása, mivel export értékesítés így nem kell ÁFA-val foglalkozni. T 316. Külföldi követelések (forintban) K Export értékesítés árbevétele

21 2. RÁBA szállítóval való kapcsolat Árukészlet vásárlása külföldi szállítótól, ( * 258 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag és áruszállító NÉRO vevővel kapcsolatos elszámolás Az árukészlet értékesítése ( * 259 Ft/ ) T 317. Külföldi vevő (devizában) K Export értékesítés árbevétele A NÉRO külföldi vevő rendezi tartozásának egy részét váltóval, a váltó nyilvántartásba vétele az eredeti árfolyamon ( * 259 Ft/ ) T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában) A NÉRO van szembeni követelést engedményezte a vállalkozás a RÁBA szállítónak, amelyet az elfogadott. Vevői követelés kivezetése T 368. Egyéb követelések, ( * 259 Ft/ ) K 317. Külföldi vevők (devizában) Szállítói követelés kivezetése, ( * 258 Ft/ ) T Külföldi anyag és áruszállító K 368. Egyéb követelések A különbözet elszámolása realizált árfolyamveszteségként T Külföldi pénzértékre szóló észközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége K 368. Egyéb követelések Egy újabb értékesítés elszámolása (MEAZZA) Árukészlet értékesítése, ( * 260 Ft/ ) T 317. Külföldi vevők (devizában) K Export értékesítés árbevétele Fuvardíj elszámolása, (2 000 * 260 Ft/ ) T Export értékesítés árbevétele K Külföldi anyag, áruszállítók A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással rendezte tartozását, tehát barter elszámolásra kerül sor. A készlet nyilvántartásba vétele az értékesítés árfolyamán (augusztus 2.) alapján ( * 259 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag, áruszállítók A szállítói kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T Külföldi anyag, áruszállítók K 368. Egyéb követelések A vevői kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T 368. Egyéb követelések K 317. Külföldi vevők (devizában) A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án, amit az eredeti árfolyamon kell nyilvántartásba venni. T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában)

22 Év végi zárással kapcsolatos műveletek 3. Váltók kamatának elhatárolása, 4. pontból származó váltó (6 havi kamat havi kamat * 267 Ft/ ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat pontból származó váltó ( * 6 % / 12 *1 = ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat Devizás tételek év végi értékelése ACM: megszűnt és belföldi vevő volt nem értékelünk RÁBA: tartozás, 258 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 9 Ft/ veszteség T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi anyag, áruszállítók NERO: , 259 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 8 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla MEAZZA: , 260 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 7 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla Váltóértékelés, ( * ( ) Ft/ = ) T 346. Külföldi váltókövetelés K3685. Árfolyamkülönbözeti számla Összevont árfolyamkülönbözet T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége Összesített eredmények: 1. Vevő állomány mérlegértéke Export értékesítés árbevétele Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Váltókövetelés mérlegértéke Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek bevétele

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Ez a könyv a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével másolható

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben