PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz Pécs, 2006.

2 Pénzügyi számvitel II. oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz a nappali képzés harmadéves hallgatói számára Szerzők: Takács András egyetemi tanársegéd (1-5. fejezetek, 8-9. fejezetek, 7. és 10. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Dr. Czink Irma egyetemi adjunktus (7. fejezet, 10. fejezet) Szücs Tamás egyetemi adjunktus (6. fejezet, 1-2. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Szerkesztette: Takács András PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR tanév

3 Előszó Kedves hallgató! Ez az elektronikus jegyzet a Számvitel III.: Pénzügyi számvitel II. c. tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottunk) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. Mint minden korábbi félévben, itt is elmondható, hogy a számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok megoldására. Éppen ezért minden fejezet végén olyan mintafeladatok találhatók, melyek megoldását is bemutatjuk az elméleti tananyag szemléltetése és jobb megértése céljából; továbbá gyakorló feladatokat is közlünk, melyek megoldására az órák alkalmával kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzetben található elméleti anyag, valamint a mintafeladatok és az órai gyakorló feladatok elegendő segítséget nyújtanak a vizsga sikeres teljesítéséhez. Mindezek elsajátításához kitartást kívánunk: A szerzők

4 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ: A beszámoló előkészületi munkálatai és a beszámoló összeállítása 1. fejezet: Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 5 2. fejezet: Az év végi könyvviteli zárlat fejezet: A mérleg összeállítása fejezet: Az eredménykimutatás összeállítása fejezet: A cash-flow kimutatás összeállítása fejezet: A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma RÉSZ: A beszámoló elemzése 7. fejezet: A beszámoló globális és részletes elemzése fejezet: Statikus költségelemzés fejezet: Dinamikus költségelemzés fejezet: A fedezeti összeg részletes elemzése 182 Mellékletek 163

5 1. Rész A beszámoló előkészítő munkálatai és a beszámoló összeállítása

6 1. fejezet Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 1.1. A devizás eszközök és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A korábbi jogszabály alapján a külföldi pénzértékre szóló eszközöket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutavételi árfolyamon kell értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt forintra át nem váltják, devizában ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem csökken. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutaeladási árfolyamon kell - általában - értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem emelkedik. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelmű volt, hogy az árfolyam emelkedett, ami azt jelentette, hogy a mérlegfordulónapi értékeléskor a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeknél árfolyamveszteséget kellett elszámolni. A reálisabb értékelést készítve az új törvény a következők eljárásokat határozza meg: Főszabály: A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a választott a hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A főszabálytól el lehet térni a következő esetekben lehet: a.) Az előbbiekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), illetve a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani. b.) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is a főszabály szerinti értékeléstől eltérő értékelésből adódó különbözetnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása mellett, ha a főszabály szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre 5

7 gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a főszabály szerinti értékelés mellett nem teljesülne. A devizás tételek további fontos jellemzője, hogy mivel a külföldi fizetőeszköz értéke (árfolyama) időben változhat, e tételekkel kapcsolatban különböző árfolyamnyereségek illetve veszteségek keletkeznek. Fogalmi oldalról nagyon fontos megkülönböztetni az árfolyamkülönbözetek alábbi két típusát: Realizált árfolyamnyereség, illetve -veszteség: Évközi események hatására keletkező, ténylegesen jelentkező különbözet. Pl. egy devizás kötelezettség esetében, ha a deviza árfolyama a nyilvántartásba vétel és a törlesztés dátuma között emelkedik, akkor a törlesztéskor forintban mérve többet kell fizetni, mint az eredetileg nyilvántartott összeg (ez egy realizált árfolyamveszteség). Hasonlóképpen, ha egy devizás vevői követelést a vevő átutalással rendez, de a deviza árfolyama időközben nőtt, akkor forintban mérve többet kapunk, mint amit eredetileg nyilvántartásba vettünk (ez pedig realizált árfolyamnyereség). Nem realizált árfolyamnyereség, illetve veszteség: A devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékeléséből (lásd később) származó elméleti különbözet. Azt mutatja meg, hogy mekkora nyereség vagy veszteség realizálódna akkor, ha a nyilvántartásban lévő összes devizás ügylet lezárulna (a követelések befolynának, a deviza/valutakészletet forintra váltanánk, a kötelezettségeket rendeznénk stb.). Az alábbiakban áttekintjük a devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos évközi és év végi könyvelési tételeket. 6

8 1. 2. Devizás tételekkel kapcsolatos évközi események elszámolása Devizában adott kölcsönök A kölcsönügyletekkel kapcsolatban (speciális helyzetektől eltekintve) az alábbi eseményekről beszélhetünk: kölcsön nyújtása, év végi rendező tételek, a kölcsön törlesztése. Mint már említettük, a könyvelés legkényesebb pontja a helyes árfolyam megválasztása. Az alábbiakban ezen események könyvelési tételeit mutatjuk be (feltételezzük, hogy a kölcsönt a devizabetét-számláról történő átutalással nyújtjuk, és a törlesztő részletek is oda folynak be). 1) Devizás kölcsön nyújtása T 191,192,193 K 386 nyilvántartásba vétel (a devizakészlet bekerülési árfolyamán) 2) Év végi teendők T 3913 K 9731 T 32, 33, 36 K 191,192,193 T 9731 K 3913 időarányos kamat elszámolása év végén (a mérlegfordulónapon érvényes középárfolyamon) a következő évi törlesztő rész átsorolása a követelések közé (nyilvántartás szerinti árfolyamon) köv. év elején az elhatárolt kamat feloldása 3) Adott kölcsön törlesztése T 386 K 3685 T 3685 K 32,33,36 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 T 386 K 9731 a jóváírt devizaösszeg (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) a törlesztő rész kivezetése a nyilvántartásból (bekerülési árfolyamon) realizált árfolyamveszteség realizált árfolyamnyereség a törlesztéskor kapott kamat (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) 7

9 Devizában lekötött bankbetétek A bankbetétekkel kapcsolatban (a speciális esetektől itt is eltekintve) az alábbi eseményeket kell kezelni: 1) Bankbetét lekötése és a lekötés megszüntetése T 195,196,197 K 386 lekötés (nyilvántartás szerinti árfolyamon) T 385 K 195,196,197 év végén ha következő évben lejár a lekötés a betét átsorolása (T 386 K 385 a lekötés feloldása a következő évben) 2) Tartós bankbetétek hozama T 3913 K 9731 T 9731 K 3913 T 386 K 9731 T 195,196,197 K 9731 év végén az időarányos kamat kimutatása (mérlegfordulónapi középárfolyamon) következő év elején feloldás kamat jóváírása nem kamatos kamat esetén kamat jóváírása kamatos kamat esetén (mindkét esetben a kamatfizetéskor érvényes középárfolyamon) Devizás követelések rendezése A devizában nyilvántartott követelések törlesztésekor árfolyamkülönbözet realizálódik, amely a befolyt összeg forintban kifejezett értéke és a kivezetett követelés nyilvántartás szerinti árfolyamon számított forintértéke közötti eltérésből fakad. Az alkalmazandó árfolyam függ attól, hogy a beérkező összeget forintra váltják, vagy a devizaszámlán írják jóvá. A keletkező árfolyamkülönbözetet a korábbiaknak megfelelően a pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyamveszteség) illetve a pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) között kell kimutatni. A könyveléshez itt is ajánlott a technikai szerepet betöltő Árfolyamkülönbözeti számlát használni. a) ha a befolyt összeget forintra váltják T 384 (381) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg (aktuális vételi árfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása 8

10 b) ha a befolyt összeg devizában marad T 386 (382) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg jóváírása (aktuális középárfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás kötelezettségek rendezése Devizában nyilvántartott tartozások törlesztése esetén ismét csak az árfolyamok változásából származó különbözetre kell figyelni. Az alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a fizetésre felhasznált devizát a vállalkozás a banktól vásárolja-e, vagy rendelkezik-e a szükséges valutailletve devizakészlettel. a) ha a devizát a banktól vásároljuk T K 3685 T 3685 K 384 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (eladási árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása b) ha saját valutával/devizával fizetünk T K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (nyilvántartás szerinti árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Pénzeszközök 1) Készpénz felvétele devizaszámláról A pénztári bevétel és a bankszámla terhelése közötti időbeli hézag kezelése miatt közbeiktatjuk a 389. Átvezetési számlát: T 382 K 389 bevételi pénztárbiz. alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 9

11 2) Készpénz befizetése devizaszámlára T 389 K 382 kiadási pénztárbiz. alapján T 386 K 389 jóváírási értesítés alapján (a valutapénztárban lévő valuta nyilvántartás szerinti árfolyamán) 3) Devizában elkülönített pénzeszközök T 385 K 389 jóváírási értesítés alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 5) Deviza/valuta forintra váltása T 384 (381) K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8761 K 3685 T 3685 K 9761 a kapott forintösszeg (aktuális vételi árfolyamon) az átváltott deviza/valuta könyv szerinti értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékelése Az előző alfejezetben definiáltuk, hogy a deviza- és valutakészletet, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt és kötelezettséget a számlavezető bank nyilvántartásba vételkor érvényes középárfolyamán kell a könyvekbe beállítani. Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, deviza, melyet a ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. A devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatban év közben realizált árfolyamkülönbözetek származhatnak. Ugyanezen devizás tételeket azonban év végén újra felül kell vizsgálni, és jelentős árfolyamváltozás esetén nem realizált (=elméleti) árfolyamkülönbözetet is meg kell állapítani, továbbá az egyes tételek nyilvántartott forintértékét megfelelő könyvelési tételek segítségével módosítani kell. A devizaárfolyam-változásból származó nyereségét illetve veszteségét a mérlegfordulónapon összevontan kell megállapítani. Az értékelést az alábbi lépéseken keresztül kell elvégezni: 1. Lépés: Meg kell állapítani az összes devizás eszköz és kötelezettség egyedi árfolyamkülönbözetét (a mérlegfordulónapi és a nyilvántartás szerinti árfolyam különbségéből adódó, forintban kifejezett eltérést), majd ezek alapján az összevont árfolyamkülönbözetet. 2. Lépés: A számviteli politika alapján el kell dönteni, hogy az összevont árfolyamkülönbözet jelentős-e. 10

12 a) ha a különbözet nem jelentős Ha az aggregált árfolyamkülönbözet nem jelentős, akkor nincs könyvelési tétel, az értékelési folyamat itt véget ér. b) ha a különbözet jelentős A jelentős árfolyamkülönbözetet könyvelni kell, mindvégig a Árfolyamkülönbözeti számlával szemben: T K 3685 T 3685 K T K 3685 T 3685 K T 37 K 3685 T 3685 K 37 T 386 (382) K 3685 T 3685 K 386 (382) T K 3685 T 3685 K bef. pü. eszk. árfolyamnyeresége bef. pü eszk. árfolyamvesztesége követelések árfolyamnyeresége követelések árfolyamvesztesége értékpapírok árfolyamnyeresége értékpapírok árfolyamvesztesége deviza-, valutakészlet árf.nyeresége deviza-, valutakészlet árf.vesztesége kötelezettségek árfolyamnyeresége kötelezettségek árfolyamvesztesége Ha az összevont árfolyamkülönbözet veszteség, akkor el kell számolni pénzügyi ráfordításként: T 8763 K 3685 az összevont árfolyamveszteség elszámolása Ha az összevont árfolyamkülönbözet nyereség, akkor el kell számolni pénzügyi bevételként, de a későbbi évek veszteségeinek fedezésére el kell határolni. T 3685 K 9763 az összevont árfolyamnyereség elszámolása 11

13 Mintafeladatok 1. feladat A társaság devizában lévő tartósan adott kölcsöneivel és tartós bankbetéteivel kapcsolatban az alábbi információk ismertek január 1-én: Megnevezés Könyv szerinti érték Jellemzők Tartósan adott kölcsön Tartós bankbetét EURO USD A számlavezető bank deviza középárfolyamai: További információk: Lejárat dátuma: október 1. Futamidő: 3 év Törlesztés: évente, egyenlő részletekben Kamat: 10% A lekötés dátuma: április 30. A lekötés időtartama: 3 év Kamat mértéke: 12% (egyszerű kamat) Dátum Ft/EURO Ft/USD április október december április október december Az adott kölcsönök és a tartós bankbetétek részesedési viszonyban nem álló vállalkozások felé állnak fenn. A devizaárfolyamok változásának hatása az Rt. számviteli politikájában foglaltak szerint nem minősül jelentősnek. A táblázatban foglaltakon kívül az Rt. más adott kölcsönnel illetve tartós bankbetéttel nem rendelkezik. Az aktív időbeli elhatárolások között kizárólag a fenti tételekkel kapcsolatos összegek szerepelnek. A befolyt devizás kamatösszegeket minden esetben a devizaszámlán írják jóvá. Feladat: a) Határozza meg a fenti tételekkel kapcsolatos nyitó számlaegyenleget január 1-re vonatkozóan! b) Kontírozza időrendben az adott kölcsönnel és a bankbetéttel kapcsolatos összes gazdasági eseményt január 1. és december 31. között! c) Állapítsa meg az elkönyvelt tételek hatására keletkező pénzügyi eredményt 2007-ben! 12

14 1. feladat megoldása a) A nyitó számlaegyenlegek kiszámítása: Adott kölcsön A nyújtás időpontja október 1., törlesztés még nem volt, 1/3 részét át kell sorolni a követelések közé. A nyitó egyenlegek között adott kölcsön (193.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft köv. törlesztő rész (3642.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft időarányos kamat (3913.) * 0,1 * 3 hó / 12 hó = 150 EURO 150 EURO * 256 Ft/EURO = Ft Bankbetét A nyitó egyenlegek között tartós bankbetét (197.) USD * 212 Ft/USD = Ft időarányos kamat (3913.) USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó = 400 USD 400 USD * 208 Ft/USD = Ft A számítási eredmények összesítve: 193. TE: Ft 3642 TE: Ft 197. TE: Ft TE: Ft b) A évi események könyvelése: Adott kölcsön január október 1. T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A befolyt törlesztő rész forintértéke (2 000 EURO; 254 Ft/EURO) T 3685 K A törlesztő rész könyv szerinti értékének kivezetése T 8762 K A realizált árfolyamveszteség elszámolása T 386 K Éves kamat (6 000 EURO * 0,1 * 254 Ft/EURO) 13

15 Bankbetét december 31. (év végi teendők) január április 30. T 3913 K Időarányos kamat (4 000 EURO * 0,1 * 3 hó / 12 hó * 250 Ft/EURO) T 3642 K Következő évi törlesztő rész (eredeti árfolyamon: 258 Ft/EURO) T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A bankbetét éves kamata (5 000 * 0,12 = 600 USD; 206 Ft/USD) december 31. (év végi teendők) T 3913 K Időarányos kamat (5 000 USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó * 209 Ft/USD) c) A tárgyévi pénzügyi eredmény megállapítása Meg kell határoznunk a 9731-es és a 8762-es számlák egyesített egyenlegét KE = = Ft 8762 TE = Ft Tárgyévi pénzügyi eredmény (a két számla egyesített egyenlege): Ft 2. feladat A vállalkozás nyilvántartásában az alábbi devizás követelés illetve kötelezettség szerepel: 317. Külföldi követelések EUR (bekerülési árf.: 261 Ft/EUR) Külföldi szállítók EUR (bekerülési árf.: 258 Ft/EUR) A fenti követelés és kötelezettség pénzügyi rendezésére sor került. Az átutalás napján érvényes árfolyamok: 248 Ft/EUR (vételi) illetve 256 Ft/EUR (eladási). Feladat: Könyvelje el a pénzügyi rendezéssel kapcsolatos tételeket, ha a) a vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával, b) a vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával, melynek jelenlegi egyenlege 9400 EUR, bekerülési árfolyama 265 Ft/EUR, továbbá a devizakészlet csökkenését a FIFO módszer szerint számolják el! 14

16 2. feladat megoldása a) A vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 384 K A jóváírt forintösszeg (5 400 EUR * 248 Ft/EUR [vételi]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt deviza forintértéke (6 800 EUR * 256 Ft/EUR [eladási]) T 3685 K Realizált árfolyamnyereség b) A vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 386 K A jóváírt deviza forintértéke (5 400 EUR * 252 Ft/EUR [közép]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt saját deviza forintértéke (6 800 EUR * 265 Ft/EUR [bekerülési]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség 15

17 3. feladat A vállalkozás kiemelt számlaegyenlegei december 1-én: Szlaszám szerinti árfolyam Nyilvántartás Megnevezés Egyenleg 322. Követelések leányvállalattal szemben EUR 242 Ft/EUR 386. Devizabetét számla EUR 240 Ft/EUR Külföldi beruházási szállítók EUR 241 Ft/EUR A vállalkozás a devizaszámlán lévő devizát átlagáron értékeli. December havi események: 12.07: A leányvállalattól befolyt a követelés teljes összege a devizaszámlára : A devizaszámlán lévő devizából átutalással kiegyenlítették a külföldi beruházási szállítóval szembeni tartozást : A devizaszámlán maradt összeget átváltották forintra. A számlavezető bank decemberi Ft/EUR árfolyamai: Dátum Árfolyam (Ft/EUR) vételi eladási Feladat: Könyvelje el időrendben a fenti gazdasági eseményeket! 3. feladat megoldása T 3685 K A követelés kivezetése (8 000 EUR * 242 Ft/EUR) T 386 K A ténylegesen jóváírt összeg (8 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K A realizált árfolyamnyereség A meglévő devizakészlet EUR, melynek átlagára: (4 000 * * 246) / = 244 Ft/EUR T 4552 K A kötelezettség kivezetése (6 000 EUR * 241 Ft/EUR) T 3685 K A ténylegesen átutalt összeg (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 8762 K A realizált árfolyamveszteség 16

18 T 384 K A jóváírt forintösszeg (6 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltott deviza könyv szerinti értéke (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltás árfolyamnyeresége 4. feladat Egy korlátolt felelősségű társaság devizás eszköz és kötelezettség számlái dec. 31-én az alábbi egyenleget mutatják: Számla megnevezése Egyenleg Bekerülési árfolyam 386. Devizabetét számla USD 212 Ft/USD 382. Valutapénztár USD 210 Ft/USD 317. Külföldi követelések USD 207 Ft/USD Külföldi szállítók EUR 250 Ft/EUR Az Rt. számviteli politikája szerint jelentősnek minősül a 100 ezer Ft-ot meghaladó összevont árfolyamkülönbözet. Feladat: Milyen könyvelési teendők merülnek fel a mérlegfordulónapi értékelés keretében, ha a fordulónapon érvényes középárfolyamok: a) 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR, b) 210 Ft/USD illetve 258 Ft/EUR, c) 215 Ft/USD illetve 256 Ft/EUR? 4. feladat megoldása a) A mérlegfordulónapi árfolyamok 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR. Ekkor az árfolyamkülönbözetek a következőképpen alakulnak: Devizaszámla USD * 1 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 3 Ft/USD = Ft Követelés USD * 6 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 4 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Ez a számviteli politika szerint nem jelentős, tehát nem kell könyvelni semmit. b) A dec. 31-i árfolyamok 210 Ft/USD és 258 Ft/EUR. Devizaszámla USD * (-2) Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 0 Ft/USD = 0 Ft Követelés USD * 3 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 8 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft 17

19 Az összevont árfolyamveszteség jelentős, tehát könyvelni kell: T 3685 K A devizabetét árfolyamvesztesége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 8763 K Az összevont árfolyamveszteség elszámolása c) Az árfolyamok 215 Ft/USD és 256 Ft/EUR: Devizaszámla USD * 3 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 5 Ft/USD = Ft Követelés USD * 8 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 6 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Jelentős összevont árfolyamnyereség, ezt könyvelni kell: T 386 K A devizabetét árfolyamnyeresége T 382 K A valutapénztár árfolyamnyeresége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 3685 K Az összevont árfolyamnyereség elszámolása 5. feladat A vállalkozás követeléseivel kapcsolatos információk a következők: A vállalkozás ACM külföldi vevőjének készterméket értékesített Ft értékben. A szerződés kikötése alapján a vevő november 15-ig fizet, akkor 10 %-os engedményben részesül. A RÁBA külföldi szállítótól értékben vásárolt árukészletet tárgyév július 5-én. A NERO vevőnek értékben tárgyév augusztus 2-án értékesített árut. A NERO augusztus 30-án értékben váltót állított ki követelés fejében. A futamidő 6 hónap. A RÁBA szállítónak augusztus 31-én a vállalkozás engedményezett [NEROtól] vevői követelést, amelyet a partner elfogadott! 18

20 A vállalkozás árukészletének egy részét értékesítette külföldi üzleti partnerének (MEAZZA) október 10-én értékben, a felszámlázott fuvardíj A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással kívánja rendezi tartozását október 20-án. A teljesítést a vállalkozás elfogadta. A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án. A váltón futamideje 6 hónap, kamatláb 6 %. A RABA külföldi szállítónak a társaság a tárgyévet követő év február 25-én kiegyenlítette a fennálló tartozását. A vállalkozás az értékelésnél az MNB által közzétett árfolyam alapján értékel. Minden különbözet jelentősnek minősített a számviteli politika alapján. A vállalkozás nem rendelkezik devizakészlettel, nem kíván devizaszámlát nyitni! Mérlegkészítés napja március 31. Készletnyilvántartást nem vezet évközben a vállalkozás, a feladat követelésekre és a kötelezettségekre koncetrál. Árfolyamok: Megnevezés Devizavételi Devizaeladási MNB deviza árfolyam árfolyam középárfolyam Július ,00 260, Augusztus ,00 261, Augusztus ,00 259, Október ,00 260, Október ,00 258, November ,00 266, December ,00 264, December ,00 268, Február ,00 267, Március ,00 266, Feladat: Határozza meg a következő kategóriák értékét! Mennyi a vevő állomány mérlegértéke Mennyi az export értékesítés árbevétele Mennyi az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Mennyi a váltókövetelés mérlegértéke Mennyi a pénzügyi műveletek ráfordítása Mennyi a pénzügyi műveletek bevétele Megoldás: 1. ACM vevővel való kapcsolat A késztermék értékesítése, az árbevétel elszámolása, mivel export értékesítés így nem kell ÁFA-val foglalkozni. T 316. Külföldi követelések (forintban) K Export értékesítés árbevétele

21 2. RÁBA szállítóval való kapcsolat Árukészlet vásárlása külföldi szállítótól, ( * 258 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag és áruszállító NÉRO vevővel kapcsolatos elszámolás Az árukészlet értékesítése ( * 259 Ft/ ) T 317. Külföldi vevő (devizában) K Export értékesítés árbevétele A NÉRO külföldi vevő rendezi tartozásának egy részét váltóval, a váltó nyilvántartásba vétele az eredeti árfolyamon ( * 259 Ft/ ) T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában) A NÉRO van szembeni követelést engedményezte a vállalkozás a RÁBA szállítónak, amelyet az elfogadott. Vevői követelés kivezetése T 368. Egyéb követelések, ( * 259 Ft/ ) K 317. Külföldi vevők (devizában) Szállítói követelés kivezetése, ( * 258 Ft/ ) T Külföldi anyag és áruszállító K 368. Egyéb követelések A különbözet elszámolása realizált árfolyamveszteségként T Külföldi pénzértékre szóló észközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége K 368. Egyéb követelések Egy újabb értékesítés elszámolása (MEAZZA) Árukészlet értékesítése, ( * 260 Ft/ ) T 317. Külföldi vevők (devizában) K Export értékesítés árbevétele Fuvardíj elszámolása, (2 000 * 260 Ft/ ) T Export értékesítés árbevétele K Külföldi anyag, áruszállítók A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással rendezte tartozását, tehát barter elszámolásra kerül sor. A készlet nyilvántartásba vétele az értékesítés árfolyamán (augusztus 2.) alapján ( * 259 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag, áruszállítók A szállítói kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T Külföldi anyag, áruszállítók K 368. Egyéb követelések A vevői kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T 368. Egyéb követelések K 317. Külföldi vevők (devizában) A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án, amit az eredeti árfolyamon kell nyilvántartásba venni. T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában)

22 Év végi zárással kapcsolatos műveletek 3. Váltók kamatának elhatárolása, 4. pontból származó váltó (6 havi kamat havi kamat * 267 Ft/ ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat pontból származó váltó ( * 6 % / 12 *1 = ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat Devizás tételek év végi értékelése ACM: megszűnt és belföldi vevő volt nem értékelünk RÁBA: tartozás, 258 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 9 Ft/ veszteség T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi anyag, áruszállítók NERO: , 259 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 8 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla MEAZZA: , 260 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 7 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla Váltóértékelés, ( * ( ) Ft/ = ) T 346. Külföldi váltókövetelés K3685. Árfolyamkülönbözeti számla Összevont árfolyamkülönbözet T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége Összesített eredmények: 1. Vevő állomány mérlegértéke Export értékesítés árbevétele Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Váltókövetelés mérlegértéke Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek bevétele

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet Mini Kontírozó Tanfolyam- -hogy a megszerzett tudásod ne vesszen el- 1. lecke: Micike és József alapított egy Kft-t, el is kezdtek azonnal dolgozni, és szembesültek az első gazdasági eseménnyel, amit nem

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT

KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Hallgató neve:. Neptun kód:. KOLLOKVIUMI MINTADOLGOZAT tantárgyból 2014/2015 I. félév NAPPALI/TÁVOKTATÁSI TAGOZAT NYILATKOZAT: Nyilatkozom, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2015.03.24. www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2

www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2015.03.24. www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 A. Befektetett eszközök B. Forgó eszközök C. AIE www.szamvitelvizsga.wordpress.com 2 www.szamvitelvizsga.wordpress.com 1 Legalább egy évig szolgálják vállalkozás tevékenységét.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Devizás értékelés számvitele

Devizás értékelés számvitele Devizás értékelés számvitele Miért éppen a devizás értékelés? 1 Miről Miről lesz lesz szó? szó? 1. Könyvvezetés és beszámoló készítés devizában 2. Devizás tételek (devizában is nyilvántartott ügyletek,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont 2. 25 pont 3. 15 pont 4. 20 pont 5. 13 pont 6. 19 pont Összesen: 100 pont javította

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM - GÖDÖLLŐ Pénzügyi és Számviteli Intézet. MSc. LEVELEZŐ KÉPZÉS I. évfolyam. BEADANDÓ FELADAT SZÁMVITEL tárgyból

SZENT ISTVÁN EGYETEM - GÖDÖLLŐ Pénzügyi és Számviteli Intézet. MSc. LEVELEZŐ KÉPZÉS I. évfolyam. BEADANDÓ FELADAT SZÁMVITEL tárgyból SZENT ISTVÁN EGYETEM - GÖDÖLLŐ Pénzügyi és Számviteli Intézet MSc. LEVELEZŐ KÉPZÉS I. évfolyam BEADANDÓ FELADAT SZÁMVITEL tárgyból Beadási határidő: 2012. december 21. (postán vagy személyesen az Pénzügyi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ

KÖNYVELŐKLUB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKAT KÖNYVELŐK KLUBJÁNAK SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL KIEMELT RÉSZ Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02 fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

www.szamviteltanar.hu SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét!

III. Mérleg. Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! 1. feladat (M) III. Mérleg Egy Kft. alábbi leltára alapján állítsa össze a vállalkozás mérlegét! Leltár.. év, december 31. I. Eszközök 1. Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok 2.500.000 /külön nyilvántartás

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS - Gyakorló Példa - Egy vállalkozás saját termelésű készleteiről az alábbi információk állnak a rendelkezésünkre BEFEJEZETLEN TERMELÉS Időpont A termék B

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

SZÁMLATÜKÖR. 2012. április 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SZÁMLATÜKÖR Az 1970-06 könyvvezetés és beszámolókészítés modul írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységéhez, valamint az 1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartás vezetése modul írásbeli vizsgatevékenységéhez

Részletesebben

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, 2009... MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Az év végi deviza átértékelés szabályai

Az év végi deviza átértékelés szabályai 2011. október Az év végi deviza átértékelés szabályai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvény-módosítási csomagban szerepelt a számviteli

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben