PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz Pécs, 2006.

2 Pénzügyi számvitel II. oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel II. c. tárgyhoz a nappali képzés harmadéves hallgatói számára Szerzők: Takács András egyetemi tanársegéd (1-5. fejezetek, 8-9. fejezetek, 7. és 10. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Dr. Czink Irma egyetemi adjunktus (7. fejezet, 10. fejezet) Szücs Tamás egyetemi adjunktus (6. fejezet, 1-2. fejezetek minta- és gyakorló feladatai) Szerkesztette: Takács András PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR tanév

3 Előszó Kedves hallgató! Ez az elektronikus jegyzet a Számvitel III.: Pénzügyi számvitel II. c. tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani. A témaköröket (melyeket összesen 10 fejezetre osztottunk) igyekeztünk alaposan, mégis lehetőség szerint tömören kifejteni. Mint minden korábbi félévben, itt is elmondható, hogy a számvitel gyakorlati tárgy, így kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok megoldására. Éppen ezért minden fejezet végén olyan mintafeladatok találhatók, melyek megoldását is bemutatjuk az elméleti tananyag szemléltetése és jobb megértése céljából; továbbá gyakorló feladatokat is közlünk, melyek megoldására az órák alkalmával kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a jegyzetben található elméleti anyag, valamint a mintafeladatok és az órai gyakorló feladatok elegendő segítséget nyújtanak a vizsga sikeres teljesítéséhez. Mindezek elsajátításához kitartást kívánunk: A szerzők

4 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ: A beszámoló előkészületi munkálatai és a beszámoló összeállítása 1. fejezet: Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 5 2. fejezet: Az év végi könyvviteli zárlat fejezet: A mérleg összeállítása fejezet: Az eredménykimutatás összeállítása fejezet: A cash-flow kimutatás összeállítása fejezet: A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma RÉSZ: A beszámoló elemzése 7. fejezet: A beszámoló globális és részletes elemzése fejezet: Statikus költségelemzés fejezet: Dinamikus költségelemzés fejezet: A fedezeti összeg részletes elemzése 182 Mellékletek 163

5 1. Rész A beszámoló előkészítő munkálatai és a beszámoló összeállítása

6 1. fejezet Devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 1.1. A devizás eszközök és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A korábbi jogszabály alapján a külföldi pénzértékre szóló eszközöket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutavételi árfolyamon kell értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt forintra át nem váltják, devizában ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem csökken. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó deviza-, valutaeladási árfolyamon kell - általában - értékelni, és mindaddig ezen az árfolyamon kell kimutatni, amíg azt ki nem egyenlítik, illetve amíg az adott deviza, valuta árfolyama nem emelkedik. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelmű volt, hogy az árfolyam emelkedett, ami azt jelentette, hogy a mérlegfordulónapi értékeléskor a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeknél árfolyamveszteséget kellett elszámolni. A reálisabb értékelést készítve az új törvény a következők eljárásokat határozza meg: Főszabály: A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a választott a hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A főszabálytól el lehet térni a következő esetekben lehet: a.) Az előbbiekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), illetve a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani. b.) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is a főszabály szerinti értékeléstől eltérő értékelésből adódó különbözetnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása mellett, ha a főszabály szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre 5

7 gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a főszabály szerinti értékelés mellett nem teljesülne. A devizás tételek további fontos jellemzője, hogy mivel a külföldi fizetőeszköz értéke (árfolyama) időben változhat, e tételekkel kapcsolatban különböző árfolyamnyereségek illetve veszteségek keletkeznek. Fogalmi oldalról nagyon fontos megkülönböztetni az árfolyamkülönbözetek alábbi két típusát: Realizált árfolyamnyereség, illetve -veszteség: Évközi események hatására keletkező, ténylegesen jelentkező különbözet. Pl. egy devizás kötelezettség esetében, ha a deviza árfolyama a nyilvántartásba vétel és a törlesztés dátuma között emelkedik, akkor a törlesztéskor forintban mérve többet kell fizetni, mint az eredetileg nyilvántartott összeg (ez egy realizált árfolyamveszteség). Hasonlóképpen, ha egy devizás vevői követelést a vevő átutalással rendez, de a deviza árfolyama időközben nőtt, akkor forintban mérve többet kapunk, mint amit eredetileg nyilvántartásba vettünk (ez pedig realizált árfolyamnyereség). Nem realizált árfolyamnyereség, illetve veszteség: A devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékeléséből (lásd később) származó elméleti különbözet. Azt mutatja meg, hogy mekkora nyereség vagy veszteség realizálódna akkor, ha a nyilvántartásban lévő összes devizás ügylet lezárulna (a követelések befolynának, a deviza/valutakészletet forintra váltanánk, a kötelezettségeket rendeznénk stb.). Az alábbiakban áttekintjük a devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos évközi és év végi könyvelési tételeket. 6

8 1. 2. Devizás tételekkel kapcsolatos évközi események elszámolása Devizában adott kölcsönök A kölcsönügyletekkel kapcsolatban (speciális helyzetektől eltekintve) az alábbi eseményekről beszélhetünk: kölcsön nyújtása, év végi rendező tételek, a kölcsön törlesztése. Mint már említettük, a könyvelés legkényesebb pontja a helyes árfolyam megválasztása. Az alábbiakban ezen események könyvelési tételeit mutatjuk be (feltételezzük, hogy a kölcsönt a devizabetét-számláról történő átutalással nyújtjuk, és a törlesztő részletek is oda folynak be). 1) Devizás kölcsön nyújtása T 191,192,193 K 386 nyilvántartásba vétel (a devizakészlet bekerülési árfolyamán) 2) Év végi teendők T 3913 K 9731 T 32, 33, 36 K 191,192,193 T 9731 K 3913 időarányos kamat elszámolása év végén (a mérlegfordulónapon érvényes középárfolyamon) a következő évi törlesztő rész átsorolása a követelések közé (nyilvántartás szerinti árfolyamon) köv. év elején az elhatárolt kamat feloldása 3) Adott kölcsön törlesztése T 386 K 3685 T 3685 K 32,33,36 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 T 386 K 9731 a jóváírt devizaösszeg (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) a törlesztő rész kivezetése a nyilvántartásból (bekerülési árfolyamon) realizált árfolyamveszteség realizált árfolyamnyereség a törlesztéskor kapott kamat (a törlesztés napján érvényes középárfolyamon) 7

9 Devizában lekötött bankbetétek A bankbetétekkel kapcsolatban (a speciális esetektől itt is eltekintve) az alábbi eseményeket kell kezelni: 1) Bankbetét lekötése és a lekötés megszüntetése T 195,196,197 K 386 lekötés (nyilvántartás szerinti árfolyamon) T 385 K 195,196,197 év végén ha következő évben lejár a lekötés a betét átsorolása (T 386 K 385 a lekötés feloldása a következő évben) 2) Tartós bankbetétek hozama T 3913 K 9731 T 9731 K 3913 T 386 K 9731 T 195,196,197 K 9731 év végén az időarányos kamat kimutatása (mérlegfordulónapi középárfolyamon) következő év elején feloldás kamat jóváírása nem kamatos kamat esetén kamat jóváírása kamatos kamat esetén (mindkét esetben a kamatfizetéskor érvényes középárfolyamon) Devizás követelések rendezése A devizában nyilvántartott követelések törlesztésekor árfolyamkülönbözet realizálódik, amely a befolyt összeg forintban kifejezett értéke és a kivezetett követelés nyilvántartás szerinti árfolyamon számított forintértéke közötti eltérésből fakad. Az alkalmazandó árfolyam függ attól, hogy a beérkező összeget forintra váltják, vagy a devizaszámlán írják jóvá. A keletkező árfolyamkülönbözetet a korábbiaknak megfelelően a pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyamveszteség) illetve a pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség) között kell kimutatni. A könyveléshez itt is ajánlott a technikai szerepet betöltő Árfolyamkülönbözeti számlát használni. a) ha a befolyt összeget forintra váltják T 384 (381) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg (aktuális vételi árfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása 8

10 b) ha a befolyt összeg devizában marad T 386 (382) K 3685 T 3685 K T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a befolyt összeg jóváírása (aktuális középárfolyamon) a követelés könyv sz. értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás kötelezettségek rendezése Devizában nyilvántartott tartozások törlesztése esetén ismét csak az árfolyamok változásából származó különbözetre kell figyelni. Az alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a fizetésre felhasznált devizát a vállalkozás a banktól vásárolja-e, vagy rendelkezik-e a szükséges valutailletve devizakészlettel. a) ha a devizát a banktól vásároljuk T K 3685 T 3685 K 384 T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (eladási árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása b) ha saját valutával/devizával fizetünk T K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8762 K 3685 T 3685 K 9762 a kötelezettség könyv sz. értékének kivezetése a ténylegesen fizetett összeg forintértéke (nyilvántartás szerinti árfolyamon) árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Pénzeszközök 1) Készpénz felvétele devizaszámláról A pénztári bevétel és a bankszámla terhelése közötti időbeli hézag kezelése miatt közbeiktatjuk a 389. Átvezetési számlát: T 382 K 389 bevételi pénztárbiz. alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 9

11 2) Készpénz befizetése devizaszámlára T 389 K 382 kiadási pénztárbiz. alapján T 386 K 389 jóváírási értesítés alapján (a valutapénztárban lévő valuta nyilvántartás szerinti árfolyamán) 3) Devizában elkülönített pénzeszközök T 385 K 389 jóváírási értesítés alapján T 389 K 386 terhelési értesítés alapján (a devizaszámlán lévő deviza nyilvántartás szerinti árfolyamán) 5) Deviza/valuta forintra váltása T 384 (381) K 3685 T 3685 K 386 (382) T 8761 K 3685 T 3685 K 9761 a kapott forintösszeg (aktuális vételi árfolyamon) az átváltott deviza/valuta könyv szerinti értékének kivezetése árf.veszteség elszámolása árf.nyereség elszámolása Devizás eszközök és kötelezettségek év végi összevont értékelése Az előző alfejezetben definiáltuk, hogy a deviza- és valutakészletet, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt és kötelezettséget a számlavezető bank nyilvántartásba vételkor érvényes középárfolyamán kell a könyvekbe beállítani. Ez alól kivétel a forintért vásárolt valuta, deviza, melyet a ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. A devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatban év közben realizált árfolyamkülönbözetek származhatnak. Ugyanezen devizás tételeket azonban év végén újra felül kell vizsgálni, és jelentős árfolyamváltozás esetén nem realizált (=elméleti) árfolyamkülönbözetet is meg kell állapítani, továbbá az egyes tételek nyilvántartott forintértékét megfelelő könyvelési tételek segítségével módosítani kell. A devizaárfolyam-változásból származó nyereségét illetve veszteségét a mérlegfordulónapon összevontan kell megállapítani. Az értékelést az alábbi lépéseken keresztül kell elvégezni: 1. Lépés: Meg kell állapítani az összes devizás eszköz és kötelezettség egyedi árfolyamkülönbözetét (a mérlegfordulónapi és a nyilvántartás szerinti árfolyam különbségéből adódó, forintban kifejezett eltérést), majd ezek alapján az összevont árfolyamkülönbözetet. 2. Lépés: A számviteli politika alapján el kell dönteni, hogy az összevont árfolyamkülönbözet jelentős-e. 10

12 a) ha a különbözet nem jelentős Ha az aggregált árfolyamkülönbözet nem jelentős, akkor nincs könyvelési tétel, az értékelési folyamat itt véget ér. b) ha a különbözet jelentős A jelentős árfolyamkülönbözetet könyvelni kell, mindvégig a Árfolyamkülönbözeti számlával szemben: T K 3685 T 3685 K T K 3685 T 3685 K T 37 K 3685 T 3685 K 37 T 386 (382) K 3685 T 3685 K 386 (382) T K 3685 T 3685 K bef. pü. eszk. árfolyamnyeresége bef. pü eszk. árfolyamvesztesége követelések árfolyamnyeresége követelések árfolyamvesztesége értékpapírok árfolyamnyeresége értékpapírok árfolyamvesztesége deviza-, valutakészlet árf.nyeresége deviza-, valutakészlet árf.vesztesége kötelezettségek árfolyamnyeresége kötelezettségek árfolyamvesztesége Ha az összevont árfolyamkülönbözet veszteség, akkor el kell számolni pénzügyi ráfordításként: T 8763 K 3685 az összevont árfolyamveszteség elszámolása Ha az összevont árfolyamkülönbözet nyereség, akkor el kell számolni pénzügyi bevételként, de a későbbi évek veszteségeinek fedezésére el kell határolni. T 3685 K 9763 az összevont árfolyamnyereség elszámolása 11

13 Mintafeladatok 1. feladat A társaság devizában lévő tartósan adott kölcsöneivel és tartós bankbetéteivel kapcsolatban az alábbi információk ismertek január 1-én: Megnevezés Könyv szerinti érték Jellemzők Tartósan adott kölcsön Tartós bankbetét EURO USD A számlavezető bank deviza középárfolyamai: További információk: Lejárat dátuma: október 1. Futamidő: 3 év Törlesztés: évente, egyenlő részletekben Kamat: 10% A lekötés dátuma: április 30. A lekötés időtartama: 3 év Kamat mértéke: 12% (egyszerű kamat) Dátum Ft/EURO Ft/USD április október december április október december Az adott kölcsönök és a tartós bankbetétek részesedési viszonyban nem álló vállalkozások felé állnak fenn. A devizaárfolyamok változásának hatása az Rt. számviteli politikájában foglaltak szerint nem minősül jelentősnek. A táblázatban foglaltakon kívül az Rt. más adott kölcsönnel illetve tartós bankbetéttel nem rendelkezik. Az aktív időbeli elhatárolások között kizárólag a fenti tételekkel kapcsolatos összegek szerepelnek. A befolyt devizás kamatösszegeket minden esetben a devizaszámlán írják jóvá. Feladat: a) Határozza meg a fenti tételekkel kapcsolatos nyitó számlaegyenleget január 1-re vonatkozóan! b) Kontírozza időrendben az adott kölcsönnel és a bankbetéttel kapcsolatos összes gazdasági eseményt január 1. és december 31. között! c) Állapítsa meg az elkönyvelt tételek hatására keletkező pénzügyi eredményt 2007-ben! 12

14 1. feladat megoldása a) A nyitó számlaegyenlegek kiszámítása: Adott kölcsön A nyújtás időpontja október 1., törlesztés még nem volt, 1/3 részét át kell sorolni a követelések közé. A nyitó egyenlegek között adott kölcsön (193.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft köv. törlesztő rész (3642.) EURO * 258 Ft/EURO = Ft időarányos kamat (3913.) * 0,1 * 3 hó / 12 hó = 150 EURO 150 EURO * 256 Ft/EURO = Ft Bankbetét A nyitó egyenlegek között tartós bankbetét (197.) USD * 212 Ft/USD = Ft időarányos kamat (3913.) USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó = 400 USD 400 USD * 208 Ft/USD = Ft A számítási eredmények összesítve: 193. TE: Ft 3642 TE: Ft 197. TE: Ft TE: Ft b) A évi események könyvelése: Adott kölcsön január október 1. T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A befolyt törlesztő rész forintértéke (2 000 EURO; 254 Ft/EURO) T 3685 K A törlesztő rész könyv szerinti értékének kivezetése T 8762 K A realizált árfolyamveszteség elszámolása T 386 K Éves kamat (6 000 EURO * 0,1 * 254 Ft/EURO) 13

15 Bankbetét december 31. (év végi teendők) január április 30. T 3913 K Időarányos kamat (4 000 EURO * 0,1 * 3 hó / 12 hó * 250 Ft/EURO) T 3642 K Következő évi törlesztő rész (eredeti árfolyamon: 258 Ft/EURO) T 9731 K Az előző év végi kamatelhatárolás feloldása T 386 K A bankbetét éves kamata (5 000 * 0,12 = 600 USD; 206 Ft/USD) december 31. (év végi teendők) T 3913 K Időarányos kamat (5 000 USD * 0,12 * 8 hó / 12 hó * 209 Ft/USD) c) A tárgyévi pénzügyi eredmény megállapítása Meg kell határoznunk a 9731-es és a 8762-es számlák egyesített egyenlegét KE = = Ft 8762 TE = Ft Tárgyévi pénzügyi eredmény (a két számla egyesített egyenlege): Ft 2. feladat A vállalkozás nyilvántartásában az alábbi devizás követelés illetve kötelezettség szerepel: 317. Külföldi követelések EUR (bekerülési árf.: 261 Ft/EUR) Külföldi szállítók EUR (bekerülési árf.: 258 Ft/EUR) A fenti követelés és kötelezettség pénzügyi rendezésére sor került. Az átutalás napján érvényes árfolyamok: 248 Ft/EUR (vételi) illetve 256 Ft/EUR (eladási). Feladat: Könyvelje el a pénzügyi rendezéssel kapcsolatos tételeket, ha a) a vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával, b) a vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával, melynek jelenlegi egyenlege 9400 EUR, bekerülési árfolyama 265 Ft/EUR, továbbá a devizakészlet csökkenését a FIFO módszer szerint számolják el! 14

16 2. feladat megoldása a) A vállalkozás nem rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 384 K A jóváírt forintösszeg (5 400 EUR * 248 Ft/EUR [vételi]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt deviza forintértéke (6 800 EUR * 256 Ft/EUR [eladási]) T 3685 K Realizált árfolyamnyereség b) A vállalkozás rendelkezik saját devizaszámlával Követelés: Kötelezettség: T 3685 K A követelés könyv szerinti értékének kivezetése (5 400 EUR * 261 Ft/EUR) T 386 K A jóváírt deviza forintértéke (5 400 EUR * 252 Ft/EUR [közép]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség T 4542 K A kötelezettség könyv szerinti értékének kivezetése (6 800 EUR * 258 Ft/EUR) T 3685 K Az átutalt saját deviza forintértéke (6 800 EUR * 265 Ft/EUR [bekerülési]) T 8762 K Realizált árfolyamveszteség 15

17 3. feladat A vállalkozás kiemelt számlaegyenlegei december 1-én: Szlaszám szerinti árfolyam Nyilvántartás Megnevezés Egyenleg 322. Követelések leányvállalattal szemben EUR 242 Ft/EUR 386. Devizabetét számla EUR 240 Ft/EUR Külföldi beruházási szállítók EUR 241 Ft/EUR A vállalkozás a devizaszámlán lévő devizát átlagáron értékeli. December havi események: 12.07: A leányvállalattól befolyt a követelés teljes összege a devizaszámlára : A devizaszámlán lévő devizából átutalással kiegyenlítették a külföldi beruházási szállítóval szembeni tartozást : A devizaszámlán maradt összeget átváltották forintra. A számlavezető bank decemberi Ft/EUR árfolyamai: Dátum Árfolyam (Ft/EUR) vételi eladási Feladat: Könyvelje el időrendben a fenti gazdasági eseményeket! 3. feladat megoldása T 3685 K A követelés kivezetése (8 000 EUR * 242 Ft/EUR) T 386 K A ténylegesen jóváírt összeg (8 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K A realizált árfolyamnyereség A meglévő devizakészlet EUR, melynek átlagára: (4 000 * * 246) / = 244 Ft/EUR T 4552 K A kötelezettség kivezetése (6 000 EUR * 241 Ft/EUR) T 3685 K A ténylegesen átutalt összeg (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 8762 K A realizált árfolyamveszteség 16

18 T 384 K A jóváírt forintösszeg (6 000 EUR * 246 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltott deviza könyv szerinti értéke (6 000 EUR * 244 Ft/EUR) T 3685 K Az átváltás árfolyamnyeresége 4. feladat Egy korlátolt felelősségű társaság devizás eszköz és kötelezettség számlái dec. 31-én az alábbi egyenleget mutatják: Számla megnevezése Egyenleg Bekerülési árfolyam 386. Devizabetét számla USD 212 Ft/USD 382. Valutapénztár USD 210 Ft/USD 317. Külföldi követelések USD 207 Ft/USD Külföldi szállítók EUR 250 Ft/EUR Az Rt. számviteli politikája szerint jelentősnek minősül a 100 ezer Ft-ot meghaladó összevont árfolyamkülönbözet. Feladat: Milyen könyvelési teendők merülnek fel a mérlegfordulónapi értékelés keretében, ha a fordulónapon érvényes középárfolyamok: a) 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR, b) 210 Ft/USD illetve 258 Ft/EUR, c) 215 Ft/USD illetve 256 Ft/EUR? 4. feladat megoldása a) A mérlegfordulónapi árfolyamok 213 Ft/USD illetve 254 Ft/EUR. Ekkor az árfolyamkülönbözetek a következőképpen alakulnak: Devizaszámla USD * 1 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 3 Ft/USD = Ft Követelés USD * 6 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 4 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Ez a számviteli politika szerint nem jelentős, tehát nem kell könyvelni semmit. b) A dec. 31-i árfolyamok 210 Ft/USD és 258 Ft/EUR. Devizaszámla USD * (-2) Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 0 Ft/USD = 0 Ft Követelés USD * 3 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 8 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft 17

19 Az összevont árfolyamveszteség jelentős, tehát könyvelni kell: T 3685 K A devizabetét árfolyamvesztesége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 8763 K Az összevont árfolyamveszteség elszámolása c) Az árfolyamok 215 Ft/USD és 256 Ft/EUR: Devizaszámla USD * 3 Ft/USD = Ft Valutapénztár USD * 5 Ft/USD = Ft Követelés USD * 8 Ft/USD = Ft Kötelezettség EUR * 6 Ft/EUR = Ft Összevontan Σ Ft Jelentős összevont árfolyamnyereség, ezt könyvelni kell: T 386 K A devizabetét árfolyamnyeresége T 382 K A valutapénztár árfolyamnyeresége T 317 K A követelés árfolyamnyeresége T 3685 K A kötelezettség árfolyamvesztesége T 3685 K Az összevont árfolyamnyereség elszámolása 5. feladat A vállalkozás követeléseivel kapcsolatos információk a következők: A vállalkozás ACM külföldi vevőjének készterméket értékesített Ft értékben. A szerződés kikötése alapján a vevő november 15-ig fizet, akkor 10 %-os engedményben részesül. A RÁBA külföldi szállítótól értékben vásárolt árukészletet tárgyév július 5-én. A NERO vevőnek értékben tárgyév augusztus 2-án értékesített árut. A NERO augusztus 30-án értékben váltót állított ki követelés fejében. A futamidő 6 hónap. A RÁBA szállítónak augusztus 31-én a vállalkozás engedményezett [NEROtól] vevői követelést, amelyet a partner elfogadott! 18

20 A vállalkozás árukészletének egy részét értékesítette külföldi üzleti partnerének (MEAZZA) október 10-én értékben, a felszámlázott fuvardíj A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással kívánja rendezi tartozását október 20-án. A teljesítést a vállalkozás elfogadta. A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án. A váltón futamideje 6 hónap, kamatláb 6 %. A RABA külföldi szállítónak a társaság a tárgyévet követő év február 25-én kiegyenlítette a fennálló tartozását. A vállalkozás az értékelésnél az MNB által közzétett árfolyam alapján értékel. Minden különbözet jelentősnek minősített a számviteli politika alapján. A vállalkozás nem rendelkezik devizakészlettel, nem kíván devizaszámlát nyitni! Mérlegkészítés napja március 31. Készletnyilvántartást nem vezet évközben a vállalkozás, a feladat követelésekre és a kötelezettségekre koncetrál. Árfolyamok: Megnevezés Devizavételi Devizaeladási MNB deviza árfolyam árfolyam középárfolyam Július ,00 260, Augusztus ,00 261, Augusztus ,00 259, Október ,00 260, Október ,00 258, November ,00 266, December ,00 264, December ,00 268, Február ,00 267, Március ,00 266, Feladat: Határozza meg a következő kategóriák értékét! Mennyi a vevő állomány mérlegértéke Mennyi az export értékesítés árbevétele Mennyi az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Mennyi a váltókövetelés mérlegértéke Mennyi a pénzügyi műveletek ráfordítása Mennyi a pénzügyi műveletek bevétele Megoldás: 1. ACM vevővel való kapcsolat A késztermék értékesítése, az árbevétel elszámolása, mivel export értékesítés így nem kell ÁFA-val foglalkozni. T 316. Külföldi követelések (forintban) K Export értékesítés árbevétele

21 2. RÁBA szállítóval való kapcsolat Árukészlet vásárlása külföldi szállítótól, ( * 258 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag és áruszállító NÉRO vevővel kapcsolatos elszámolás Az árukészlet értékesítése ( * 259 Ft/ ) T 317. Külföldi vevő (devizában) K Export értékesítés árbevétele A NÉRO külföldi vevő rendezi tartozásának egy részét váltóval, a váltó nyilvántartásba vétele az eredeti árfolyamon ( * 259 Ft/ ) T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában) A NÉRO van szembeni követelést engedményezte a vállalkozás a RÁBA szállítónak, amelyet az elfogadott. Vevői követelés kivezetése T 368. Egyéb követelések, ( * 259 Ft/ ) K 317. Külföldi vevők (devizában) Szállítói követelés kivezetése, ( * 258 Ft/ ) T Külföldi anyag és áruszállító K 368. Egyéb követelések A különbözet elszámolása realizált árfolyamveszteségként T Külföldi pénzértékre szóló észközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége K 368. Egyéb követelések Egy újabb értékesítés elszámolása (MEAZZA) Árukészlet értékesítése, ( * 260 Ft/ ) T 317. Külföldi vevők (devizában) K Export értékesítés árbevétele Fuvardíj elszámolása, (2 000 * 260 Ft/ ) T Export értékesítés árbevétele K Külföldi anyag, áruszállítók A NERO -val történt további tárgyalás eredményeképpen, a partner értékű áru szállítással rendezte tartozását, tehát barter elszámolásra kerül sor. A készlet nyilvántartásba vétele az értékesítés árfolyamán (augusztus 2.) alapján ( * 259 Ft/ ) T 261. Kereskedelmi áruk K Külföldi anyag, áruszállítók A szállítói kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T Külföldi anyag, áruszállítók K 368. Egyéb követelések A vevői kötelezettség kivezetése a barterügylet miatt T 368. Egyéb követelések K 317. Külföldi vevők (devizában) A ACM vevő váltóval kiegyenlítette a tartozását november 30-án, amit az eredeti árfolyamon kell nyilvántartásba venni. T 346. Külföldi váltókövetelés K 317. Külföldi vevők (devizában)

22 Év végi zárással kapcsolatos műveletek 3. Váltók kamatának elhatárolása, 4. pontból származó váltó (6 havi kamat havi kamat * 267 Ft/ ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat pontból származó váltó ( * 6 % / 12 *1 = ) T Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása K Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat Devizás tételek év végi értékelése ACM: megszűnt és belföldi vevő volt nem értékelünk RÁBA: tartozás, 258 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 9 Ft/ veszteség T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi anyag, áruszállítók NERO: , 259 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 8 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla MEAZZA: , 260 Ft/ árfolyamon került be, dec. 31-én 267 Ft/ árfolyam 7 Ft/ nyereség T 317. Külföldi vevők (devizában) K Árfolyamkülönbözeti számla Váltóértékelés, ( * ( ) Ft/ = ) T 346. Külföldi váltókövetelés K3685. Árfolyamkülönbözeti számla Összevont árfolyamkülönbözet T Árfolyamkülönbözeti számla K Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége Összesített eredmények: 1. Vevő állomány mérlegértéke Export értékesítés árbevétele Aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke Váltókövetelés mérlegértéke Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek bevétele

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. 1. feladat Az INNEN IS ONNAN IS Kft 2005. évi kiemelt gazdasági eseményei az alábbiak: 1. Átvállaltunk a leányvállalatunktól 3.000.000 Ft összegű tartozást, amelyet a tárgyévben

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel. V. Előadás Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. Előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben